Sony | XM-ZZR3301 | Sony XM-ZZR3301 Upute za upotrebu

4-113-365-21 (1)
Oprez
Niskopropusni filter
Mono pojačalo
Frekvencija
Subsonic filter
Upute za uporabu
C Prije povezivanja odspojite kabel uzemljenja automobilskog akumulatora kako
biste spriječili kratki spoj.
C Koristite zvučnike adekvatne snage.
Zvučnici slabijeg kapaciteta se mogu
oštetiti.
C Nemojte spajati # kontakt zvučnika na
metalni dio vozila i nemojte spajati #
kontakt desnog zvučnika s kontaktom
lijevog zvučnika.
C Kabele za ulaz i izlaz signala postavite
dalje od naponskog kabela jer u suprotnom može doći do pojave smetnji u
zvuku.
C Ovaj uređaj je pojačalo visoke snage i
stoga možda neće raditi punim potencijalom ako se koristi s kabelima zvučnika isporučenima s automobilom.
C Ako je vaš automobil opremljen računalom za navigaciju ili neku drugu
namjenu, nemojte odspajati kabel
uzemljenja iz akumulatora. Učinite li
to, memorija računala se može obrisati.
Kako bi izbjegli kratki spoj prilikom
povezivanja, odspojite +12 V naponski
kabel dok ne spojite sve ostale kabele.
Spojite kontakte kao na donjoj slici
PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE ZA UGRADNJU I
UPORABU UREĐAJA, TE IH POHRANITE ZA
BUDUĆU UPORABU.
NEPRAVILNOM UPORABOM UREĐAJA MOŽETE
PONIŠTITI JAMSTVO.
Za korisnika
Frekvencija
Broj modela i serijski broj nalaze se na dnu uređaja.
Zapišite ih na donje linije i navedite prilikom svakog pozivanja Sony servisa.
Broj modela: XM-ZZR3301 Serijski broj _______________________
Provucite kabele kroz pokrov, spojite ih i zatim zatvorite priključke pokrovom.
Napomena
Naglašavanje niskih tonova
XM-ZZR3301
Nemojte prejako zatezati* vijak kako se ne bi oštetio.
* Ne uvrćite vijak više od 1 NCm.
Naponski kabeli (nisu isporučeni)
©2008 Sony Corporation
na metalni dio
karoserije
Značajke
C Maksimalna izlazna snaga 1100 W
(pri 2 Ω).
C Class D tehnologija*1
C Ovo pojačalo se može koristiti samo sa
subwooferima.
C Dinamičko potiskivanje izobličenja*2
C Aktivna termička kontrola*2
C Ako vaš autoradio nema linijski izlaz,
zvučnici se mogu spojiti izravno na
izlaz ovog pojačala (spajanje na
visokorazinski ulaz).
C Značajka Hi-level Sensing Power On
omogućuje uključivanje uređaja bez
REMOTE priključka.
C Ugrađeni varijabilni niskopropusni
filter (LPF), varijabilni subsonic filter i
sklop za naglašavanje dubokih tonova.
C Zaštitni sklop i indikator.
C Priključnice za dva zvučnika za paralelno spajanje subwoofera.
*1 Class D tehnologija
Class D tehnologija je način pretvaranja
i naglašavanja glazbenih signala s
MOSFET-ima u brze impulsne signale.
Osim toga je visoko učinkovita i
generira niski stupanj topline.
*2 Dinamičko potiskivanje izobličenja
Dinamičko potiskivanje izobličenja
smanjuje distorziju koja se pojavljuje
pri višim razinama reprodukcije za
jasnu reprodukciju basova.
*3 Aktivna termička kontrola
Aktivna termička kontrola održava
temperaturu uređaja kako bi se
postigla stabilna i dugotrajna
reprodukcija uz veliku glasnoću.
Frekvencija
Izlaz za daljinski
upravljač*1
(REM)
manje od 450 mm
Autoradio
Opis i funkcija kontrola
A Indikator POWER/PROTECTOR
C Preklopka SUBSONIC FILTER
Tijekom rada svijetli zeleno.
Kad se aktivira zaštitni sklop
(PROTECTOR), svijetli crveno
umjesto zeleno.
U slučaju aktiviranja zaštite
(PROTECTOR), pogledajte
poglavlje "U slučaju problema".
Podešava prekidnu frekvenciju
(6 – 70 Hz) za subsonic filter.
B Regulator LEVEL
Ovim regulatorom se može podesiti
razina ulaznog signala. Zakrenite ga u
smjeru kazaljke na satu ako se razina
izlaznog signala autoradija doima
niskom.
D LOW BOOST kontrola razine
Zakrenite za naglašavanje frekvencija
oko 40 Hz na maksimum od 10 dB.
E LOW PASS FILTER regulator
prekidne frekvencije
Podesite prekidnu frekvenciju
(50 – 300 Hz) za niskopropusne
filtre.
Dijagram sklopa
Osigurač (60 A)
*2
+12 V automobilski
akumulator
*1 Imate li tvornički ugrađeni ili neki drugi autoradio bez izlaza za daljinski upravljač pojačala,
povežite izlaz za daljinski upravljač (REMOTE) s pomoćnim izvorom napajanja. Uz visokorazinski ulaz, autoradio se može uključiti bez spajanja na REMOTE priključnicu. Ipak, funkcija se
ne može jamčiti za sve modele autoradija.
2
* Uzemljenje preko šasije.
Napomene o izvoru napajanja
C Spojite +12 V naponski kabel isključivo
nakon što izvedete sva ostala
povezivanja.
C Čvrsto spojite kabel uzemljenja na
metalni dio karoserije jer labav spoj
može prouzročiti kvar pojačala.
C Kabel daljinskog upravljača autoradija
spojite na priključak REMOTE pojačala.
C Koristite li autoradio bez daljinskog
izlaza za pojačalo, povežite priključak
REMOTE na pomoćni izvor napajanja.
C Koristite naponski kabel s osiguračem
jakosti 60 A.
C Svi naponski kabeli spojeni na + pol
akumulatora trebaju imati osigurač
unutar 450 mm od akumulatora i prije
prolaza kroz metalne dijelove.
C Kabeli akumulatora spojeni na vozilo
(uzemljenje na šasiju) moraju imati najmanje isti presjek kao i glavni naponski
kabel spojen od akumulatora do
pojačala.
C Kabeli koje ćete spojiti na +12 V i GND
priključke pojačala moraju imati specifikaciju AWG-4 ili njihov presjek ne smije
biti veći od 22 mm2.
Mjere opreza
Dinamičko potiskivanje izobličenja
Konvencionalno pojačalo
Maksimalna
snaga izlaznog signala
Nazivna snaga
Nazivna snaga
Aktivirano
Dimenzije
Jedinice: mm
Maksimalna
snaga izlaznog signala
Potisnuto
izobličenje
Sad možete uživati u jasnim basovima
s manje izobličenja.
Povezivanje
Dijelovi za ugradnju i spajanje
Ugradnja
Prije ugradnje
C Ugradite pojačalo u prtljažnik ili ispod
sjedala.
C Pažljivo odaberite mjesto ugradnje tako
da pojačalo ne ometa pokrete vozača te
da ne bude izloženo izravnom suncu ili
vrućem zraku iz uređaja za grijanje.
C Nemojte ugraditi pojačalo pod tepih
jer to može ozbiljno ugroziti izlaz
topline iz pojačala.
Ugradite uređaj na prikazani
način.
Prvo postavite pojačalo na mjesto ugradnje
i označite otvore za četiri vijka na površini
montažne ploče (nije dio isporuke). Zatim
izbušite otvore promjera oko 3 mm i pomoću isporučenih vijaka učvrstite pojačalo na ploču. Isporučeni vijci su dugi 15
mm, stoga montažna ploča mora biti
deblja od 15 mm.
C Ovaj uređaj je namijenjen za rad
uz isključivo 12 V DC napajanje s
negativnim uzemljenjem.
C Koristite zvučnike odgovarajuće
impedancije.
—2 – 8 Ω
C Nemojte spajati aktivne zvučnike
(s ugrađenim pojačalima) na
zvučničke priključke ovog uređaja
jer to može prouzročiti oštećenja
pojačala i aktivnih zvučnika.
C Nemojte ugrađivati pojačalo na
mjesta izložena:
— visokim temperaturama, primjerice od izravnog sunca ili toplog
zraka iz uređaja za grijanje
— kiši ili vlazi
— nečistoći ili prašini
C Ako je vaše vozilo parkirano na
izravnom suncu i postoji mogućnost značajnog porasta temperature u njegovoj unutrašnjosti, prije
uporabe pričekajte da se ohladi.
C Kad ugrađujete pojačalo u vodoravnom položaju, pazite da ne prekrijete rubove podnog tepiha i slično.
C Ugradite li pojačalo preblizu autoradiju ili anteni, mogu se pojaviti
smetnje. U tom slučaju ga
premjestite.
C Ako autoradio nema napajanja,
provjerite spojeve.
C Ovo pojačalo sadrži zaštitni sklop*
za zaštitu tranzistora i zvučnika u
slučaju kvara. Ne pokušavajte testirati zaštitni sklop prekrivanjem
hladnjaka ili spajanjem opreme
neprikladne snage.
C Nemojte koristiti uređaj ako je akumulator slab jer njegov optimalan
rad ovisi o stabilnom napajanju.
C Iz sigurnosnih razloga održavajte
glasnoću autoradija na umjerenoj
razini tako da možete čuti zvukove
prometa.
Zamjena osigurača
Ako osigurač pregori, provjerite
naponske spojeve i zamijenite osigurač. Dogodi li se to ponovo i nakon
zamjene, možda je posrijedi kvar.
U tom slučaju se obratite najbližem
Sony prodavatelju.
Upozorenje
Pregorjeli osigurač zamijenite novim,
iste jakosti (ta je vrijednost naznačena iznad držača). Nikad nemojte
koristiti osigurač jači od isporučenog
jer to može oštetiti uređaj.
* Zaštitni sklop
Ovo pojačalo je opremljeno zaštitnim
sklopom koji se aktivira u sljedećim
slučajevima:
— kad se uređaj pregrije
— kad se generira istosmjerna (DC)
struja
— kada dođe do kratkog spoja
kontakata zvučnika
Indikator POWER/PROTECTOR mijenja
boju iz zelene u crvenu i pojačalo se
isključuje.
U takvim slučajevima isključite spojenu
opremu, izvadite kasetu ili disk i utvrdite
razlog nepravilnosti u radu. Ako se
pojačalo pregrijalo, pričekajte da se
ohladi prije uporabe.
Imate li pitanja ili problem u vezi s
ovim uređajem koji nisu navedeni u
ovim uputama, obratite se najbližem
Sony prodavatelju.
Spajanje na ulaze pojačala
Spajanje zvučnika
Tehnički podaci
Detalje o kontrolama i preklopkama pogledajte u odlomku "Opis i funkcija
kontrola".
Detalje o kontrolama i preklopkama pogledajte u odlomku "Opis i funkcija
kontrola".
PODACI O AUDIO SNAZI
A Spajanje na linijski ulaz
(sa spajanjem
zvučnika 1 ili 2)
1 1 zvučnik
Ostali tehnički podaci
(način spajanja A ili D)
Sustav
Autoradio
Subwoofer*
(min. UKUPNO 2 Ω)
* C Možete spojiti bilo koji izlaz.
C Najmanja impedancija smije iznositi ukupno 2 Ω.
B Spajanje na linijski ulaz
(sa spajanjem
zvučnika 3)
2 2 zvučnika
(način spajanja A ili D)
Autoradio
Lijevi kanal
Desni kanal
Subwoofer*
(min. UKUPNO
4 Ω)
Subwoofer*
(min. UKUPNO
4 Ω)
* Izlazi zvučnika su paralelno ožičeni. Kad koristite oba priključka zvučnika,
minimalna impedancija svakog zvučnika može iznositi 4 Ω.
C
Spajanje na linijski ulaz (sa spajanjem
3 1 zvučnik
(način spajanja B)
zvučnika 4)
Autoradio
Lijevi subwoofer*
(min. UKUPNO 2 Ω)
Desni subwoofer*
(min. UKUPNO 2 Ω)
* C Možete spojiti bilo koji izlaz.
C Najmanja impedancija smije iznositi ukupno 2 Ω.
Kad spajate pojačala putem THROUGH OUT pin priključaka, možete spojiti najviše
tri.
U suprotnom se ne mogu postići adekvatne razine izlaznih signala i autoradio se
može oštetiti.
4 2 zvučnika
(način spajanja C)
Koristite THROUGH OUT priključak ako spajate više pojačala. Audio signali prolaze
kroz THROUGH OUT pin priključke tako da na njih ne utječe obrada signala.
(sa spajanjem zvučnika 1 ili 2)
Subwoofer*
(min. UKUPNO 2 Ω)
Širokopojasni zvučnici
Lijevi zvučnik
Desni zvučnik
* C Možete spojiti bilo koji izlaz.
C Najmanja impedancija smije iznositi ukupno 2 Ω.
U slučaju problema
Bijeli
Bijeli/Crni
s prugom
Sivi
Sivi/Crni s
prugom
Class D tehnologija
Impulsno napajanje
Ulazi
RCA pin priključnice
Visokorazinski ulaz
Izlazi
Priključnice za zvučnike
Through out pin
priključnice
Odgovarajuća impedancija zvučnika
2–8Ω
Maksimalna izlazna snaga
1100 W (pri 2 Ω)
600 W (pri 4 Ω)
Nazivna izlazna snaga
(uz napajanje od 14,4 V)
600 W RMS (50 Hz, 1,0 %
THD + N, pri 2 Ω)
330 W RMS (20 – 200 Hz,
1,0 % THD + N, pri 4 Ω)
Omjer signal/šum
65 dBA (referenca 1 W u
4 Ω)
Frekvencijski odziv
10 – 300 Hz (+0 –3 dB)
Harmoničko izobličenje
0,1% ili manje (pri 50 Hz,
4 Ω)
Opseg podešavanja ulaznog signala
0,3 – 6,0 V (RCA pin
priključnice)
6,0 – 16,0 V (visokorazinski
ulaz)
Subsonic filter
6 – 70 Hz, –12 dB/okt
Niskopropusni filter
50 – 300 Hz, –12 dB/okt
Naglašavanje niskih tonova
0 – 10 dB (40 Hz)
Napajanje 12 V DC akumulator
(negativni pol na
uzemljenje)
Napon
10,5 – 16 V
Potrošnja uz nazivnu izlaznu snagu:
60 A (2 Ω)
Ulaz daljinskog upravljača:
1 mA
Dimenzije Približno 356,8 T 55 T
276,8 mm (š/v/d), bez
dijelova koji strše
Masa
Približno 2,9 kg bez
dodatnog pribora
Isporučeni pribor
Učvrsni vijci (4)
Visokorazinski kabel (1)
Zaštitni pokrov (1)
C Pakirni jastučići napravljeni su od
papira.
C Kućište je proizvedeno bez halogenih
protupožarnih aditiva.
C Tiskane pločice proizvedene bez
halogenih protupožarnih aditiva.
CEA2006 Standard
U sljedećoj tablici je navedena većina problema na koje možete naići u radu
s pojačalom. Prije čitanja tablice, pogledajte opise postupaka povezivanja i
rukovanja.
Problem
Uzrok/rješenje
Indikator POWER/
PROTECTOR ne svijetli.
Pregorio je osigurač.
t Zamijenite ga novim.
Kabel uzemljenja nije čvrsto spojen.
t Učvrstite ga na metalnom dijelu karoserije.
Napon prema priključku za daljinsko upravljanje je
preslab.
C Spojeni autoradio nije uključen.
t Uključite ga.
C Na sustav je spojeno previše pojačala.
t Koristite relej.
Provjerite napon akumulatora (10,5 – 16 V).
Indikator POWER/
PROTECTOR svijetli
crveno umjesto zeleno.
Isključite napajanje. Kontakti zvučnika su kratko
spojeni.
t Uklonite uzrok kratkog spoja.
Isključite napajanje. Provjerite jesu li kabeli zvučnika i
uzemljenja čvrsto spojeni.
C Pojačalo je prevruće.
Prekomjerno zagrijavanje.
C Koristite zvučnike odgovarajuće impedancije.
t 2 – 8 Ω.
C Provjerite ima li mjesto ugradnje dostatno prozračivanje.
Aktivirao se sklop za zaštitu od pregrijavanja.
t Smanjite glasnoću.
C Zvuk je isprekidan.
Čuje se zvuk alternatora. Naponski kabeli se nalaze preblizu RCA pin kabela.
t Odmaknite ih.
Kabel uzemljenja nije čvrsto spojen.
t Učvrstite ga na metalnom dijelu karoserije.
Minus kabeli zvučnika dodiruju karoseriju vozila.
t Odmaknite ih.
Zvuk je suviše tih.
Kontrola LEVEL nije u pravilnom položaju. Zakrenite je
u smjeru kazaljki na satu.
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Izlazna snaga: 330 W RMS pri 4 ohma
<1% THD+N
Omjer signal/šum: 65 dBA (referentna
vrijednost: 1 W u 4 ohma)
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
http://www.sony.net/
D Spajanje na visokorazinski ulaz
Autoradio
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIČKO IZOBLIČENJE
330 W minimalna konstantna prosječna snaga pri 4 ohma, 20 Hz do 200
Hz uz najviše 1,0% harmoničkog izobličenja prema standardima Car Audio
Ad Hoc Committee.
Download PDF

advertising