Sony | XM-604M | Sony XM-604M Upute za upotrebu

2-894-199-21 (1)
Mjere opreza
U slučaju problema
Značajke
• Ovaj ureñaj je namijenjen za rad uz isključivo 12 V DC napajanje i sustav s
negativnim uzemljenjem.
• Koristite zvučnike impedancije izmeñu 2 i 8 Ω (4 do 8 Ω kad se pojačalo koristi
kao premosnik).
• Nemojte spajati aktivne zvučnike (s ugrañenim pojačalima) na zvučničke
priključke ovog ureñaja jer to može prouzročiti oštećenja pojačala i aktivnih
zvučnika.
• Ako je vaše plovilo dulje vrijeme vezano na izravnom suncu, postoji mogućnost
značajnog porasta temperature u njegovoj unutrašnjosti. Prije uporabe pričekajte
da se ureñaj malo ohladi.
• Kad ugrañujete pojačalo u vodoravnom položaju, pazite da ne prekrijete
rashladna rebra podnom oblogom.
• Ugradite li pojačalo preblizu audio sustava ili antene, mogu se pojaviti smetnje.
U tom slučaju ga premjestite.
• Ako audio sustav nema napajanja, provjerite spojeve.
• Ovo pojačalo sadrži zaštitni sklop* za zaštitu tranzistora i zvučnika u slučaju
kvara. Ne pokušavajte testirati zaštitni sklop prekrivanjem hladnjaka ili
spajanjem opreme neprikladne snage.
• Nemojte koristiti ureñaj ako je akumulator slab jer njegov optimalan rad ovisi o
stabilnom napajanju.
• Iz sigurnosnih razloga održavajte glasnoću audio sustava na umjerenoj razini
tako da možete čuti zvukove izvan plovila.
U sljedećoj tablici je navedena većina problema na koje možete naići u radu s
pojačalom.
Prije čitanja tablice, pogledajte opise postupaka povezivanja i rukovanja.
• Maksimalna izlazna snaga 110 W po kanalu (pri 4 Ω).
• Ovo pojačalo se može koristiti i kao premosnik s maksimalnom izlaznom snagom od
300 W.
• Ugrañen niskopropusni filtar (80 Hz, –18 dB/okt.) i visokopropusni filtar (80 Hz, –12
dB/okt.).
• Zaštitni sklop i indikator.
• Zahvaljujući funkciji uključivanja prepoznavanjem visokorazinskog ulaznog signala,
ureñaj se može aktivirati bez spajanja REMOTE kontakta.
• Impulsno napajanje* za stabilnu i reguliranu izlaznu snagu.
• Ako vaš audio sustav nema linijski izlaz, zvučnici se mogu spojiti izravno na izlaz
ovog pojačala (spajanje na visokorazinski ulaz).
• Pozlaćeni priključci i tiskana pločica prilagoñena za ugradnju u plovila.
Problem
Indikator POWER/PROTECTOR ne
svijetli.
Pregorio je osigurač.
tZamijenite ga novim.
Kabel uzemljenja nije čvrsto spojen.
tUčvrstite ga na metalan dio plovila.
Napon prema priključku za daljinsko upravljanje je
preslab.
• Spojeni audio sustav nije uključen.
tUključite ga.
• Na sustav je spojeno previše pojačala.
tKoristite relej.
Provjerite napon akumulatora (10,5 – 16 V).
Indikator POWER/PROTECTOR
svijetli crveno umjesto zeleno.
Isključite napajanje. Kontakti zvučnika su kratko spojeni.
tUklonite uzrok kratkog spoja.
Isključite napajanje. Provjerite spojeve kabela zvučnika i
uzemljenje.
• Pojačalo je prevruće.
Zamjena osigurača
Ako osigurač pregori, provjerite naponske spojeve i zamijenite osigurač. Dogodi li
se to ponovo i nakon zamjene, možda je posrijedi kvar. U tom slučaju se obratite
najbližem Sony prodavatelju.
Uzrok/rješenje
• Zvuk je isprekidan.
Čuje se zvuk alternatora.
Upozorenje
Prekomjerno zagrijavanje.
• Koristite zvučnike odgovarajuće impedancije.
t2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (stereo) (kad se pojačalo
koristi kao premosnik).
• Provjerite ima li mjesto ugradnje dostatno prozračivanje.
Aktivirao se sklop za zaštitu od pregrijavanja.
tSmanjite glasnoću.
Naponski kabeli se nalaze preblizu cinch kabela.
tOdmaknite ih.
Kabel uzemljenja nije čvrsto spojen.
tUčvrstite ga na metalnom dijelu plovila.
Pregorjeli osigurač zamijenite novim, iste jakosti (ta je vrijednost naznačena iznad
držača). Nikad nemojte koristiti osigurač jači od isporučenog jer to može oštetiti
ureñaj.
Minus kabeli zvučnika dodiruju metalni dio plovila.
tOdmaknite ih.
Ne čuje se zvuk.
Preklopka HPF ili LPF nije postavljena u pravilan položaj
"OFF" ili "ON".
tPodesite položaj preklopki na "OFF" ili "ON".
Zvuk je suviše tih.
Kontrola LEVEL nije u pravilnom položaju. Zakrenite je u
smjeru kazaljki na satu.
* Impulsno napajanje
Ovo pojačalo ima ugrađeni regulator napajanja koji pretvara DC 12 V napon iz
akumulatora u impulse visoke brzine pomoću poluvodičke sklopke. Ti se impulsi
intenziviraju putem ugrađenog impulsnog transformatora i razdvajaju u pozitivni i
negativni napon prije ponovnog pretvaranja u istosmjernu struju. Takav sustav
pruža visoko učinkovito napajanje s izlazom niske impedancije.
A Indikator POWER/PROTECTOR
Tijekom rada svijetli zeleno.
Kad se aktivira zaštitni sklop (PROTECTOR), svijetli crveno umjesto zeleno.
U slučaju aktiviranja zaštite (PROTECTOR), pogledajte poglavlje "U slučaju
problema".
Imate li pitanja ili problem u vezi s ovim ureñajem koji nisu navedeni u ovim
uputama, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
D Preklopka LPF
Ako je preklopka LPF u položaju ON, aktiviran je niskopropusni filtar (80 Hz).
B Regulator LEVEL
Omogućuje podešavanje ulazne razine. Zakrenite ga u smjeru kazaljki na satu
ako je izlazna razina signala audio sustava niska.
C Preklopka HPF
Ako je preklopka HPF u položaju ON, aktiviran je visokopropusni filtar (80 Hz).
Upute za uporabu
Tehnički podaci
Sustav
OTL sustav (izlaz bez
transformatora)
Impulsno napajanje
Ulazi
cinch priključci
Visokorazinski ulaz
Raspon podešavanja ulazne razine
0,3 – 6 V (cinch priključnice)
2,8 – 12 V (visokorazinski
ulaz)
Izlazi
Priključci za zvučnike
Odgovarajuća impedancija zvučnika
2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (stereo) (kad se
pojačalo koristi kao
premosnik)
Maksimalna izlazna snaga
Četiri zvučnika:
110 W T 4 (pri 4 Ω)
Tri zvučnika:
150 W T 2 (pri 2 Ω) + 300
W T 1 (BTL, pri 4 Ω)
Frekvencijski odziv
5 Hz – 50 kHz (+0 –3 dB)
Harmoničko izobličenje
0,005% ili manje
(pri 1 kHz, 4 Ω)
Niskopropusni filtar
80 Hz, –18 dB/okt.
Visokopropusni filtar
80 Hz, –12 dB/okt.
Napajanje
12 V DC akumulator
(negativni pol na uzemljenje)
Napon
10,5 – 16 V
Potrošnja
uz izmjerenu izlaznu snagu:
33 A (4 Ω, 60 W T 4)
Ulaz daljinskog upravljača:
1 mA
Dimenzije
Približno 401 T 55 T 264 mm
(š/v/d), bez dijelova koji strše
i kontrola
Masa
Približno 3,2 kg (bez
dodatnog pribora)
Nazivna izlazna snaga
(uz napon od 14,4 V)
Četiri zvučnika:
60 W T 4 (20 Hz – 20 kHz,
1 % THD + N, pri 4 Ω)
70 W T 4 (20 Hz – 20 kHz,
1 % THD + N, pri 2 Ω)
Isporučeni pribor
Učvrsni vijci (4)
Visokorazinski kabel (1)
Zaštitni čep (1)
Položaj i funkcija kontrola
* Zaštitni sklop
Ovo pojačalo je opremljeno zaštitnim sklopom koji se aktivira u sljedećim
slučajevima:
— kad se uređaj pregrije
— kad se generira istosmjerna (DC) struja
— kada dođe do kratkog spoja kontakata zvučnika
Indikator POWER/PROTECTOR mijenja boju iz zelene u crvenu i pojačalo se
isključuje.
U takvim slučajevima isključite spojenu opremu, izvadite kasetu ili disk i utvrdite
razlog nepravilnosti u radu. Ako se pojačalo pregrijalo, pričekajte da se ohladi prije
uporabe.
Stereo
pojačalo
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjeni bez najave. Proizvoñač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške
• Ispuna ambalaže je napravljena od papira.
• Kućište je načinjeno bez halogenih protupožarnih aditiva.
• Tiskane pločice načinjene su bez halogenih protupožarnih aditiva.
Važno!
Izdvojite trenutak i ispunite iskaznicu
uređaja koja se nalazi u nastavku.
XM-604M
©2006 Sony Corporation
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Dimenzije
Upišite serijski broj (SERIAL
NO.) na predviđeno mjesto.
Serijski broj se nalazi na
naljepnici na kućištu uređaja.
Iskaznicu uređaja nemojte
držati u plovilu zajedno s
uputama za uporabu.
Sačuvajte iskaznicu na
sigurnom mjestu jer može
poslužiti za identifikaciju
uređaja u slučaju krađe.
http://www.sony.net/
jedinica: mm
audio sustav
Iskaznica uređaja
Ova iskaznica uređaja služi kao dokaz
vlasništva audio uređaja u slučaju krađe.
Preporučujemo da ne držite iskaznicu u
plovilu kako biste spriječili zlouporabu.
Model uređaja
s XM-604M
Serijski broj (SERIAL NO.)
Povezivanje
Spajanje na ulaze pojačala
Spojite kontakte kao na donjoj slici
A
Pribor za ugradnju i povezivanje
Spajanje zvučnika
Uključite ili isključite preklopku LPF i HPF na stražnjoj strani ureñaja prema
oznakama na slici.
Spajanje na linijski ulaz
1
4 zvučnika
Audio sustav
LINE OUT
Ugradnja
Provucite kabele kroz čep, spojite ih i zatim zatvorite priključke
čepom.
Napomene o ugradnji
Napomena
Nemojte prejako zatezati vijak kako se ne bi oštetio.
* Ne uvrćite vijak više od 1 N•m.
• Ugradite pojačalo na zid plovila ili zid kabine.
• Pažljivo odaberite mjesto ugradnje tako da pojačalo ne ometa upravljanje
plovilom.
• Nemojte ugraditi pojačalo ispod podne obloge jer to može ozbiljno ugroziti izlaz
topline iz pojačala.
• Nemojte ugraditi pojačalo na mjesta na kojima bi moglo biti izloženo sljedećim
uvjetima:
― visoka temperatura, primjerice od izravnog sunca ili od toplog zraka iz sustava
grijanja
― kiša, morska voda ili vlaga
― prašina ili prljavština.
• Ureñaj nije vodonepropustan. Instalirajte ga na mjesto zaštićeno od morske vode
ili kiše. Pobrinite se da ureñaj bude zaštićen od vode na mjestu ugradnje.
Prvo postavite pojačalo na mjesto ugradnje i označite otvore za četiri vijka na
površini montažne ploče (nije dio isporuke). Zatim izbušite otvore promjera oko 3
mm i pomoću isporučenih vijaka učvrstite pojačalo na ploču. Isporučeni vijci su
dugi 15 mm, stoga montažna ploča mora biti deblja od 15 mm.
Kod bušenja pripazite da ne oštetiti spremnik goriva, cjevovode, električne vodove
ili trup plovila.
Prednji
B
Naponski kabeli (nisu isporučeni)
manje od 450 mm
Izlaz stražnjeg desnog zvučnika
Audio sustav
Osigurač (50 A)
2
Desni
3 zvučnika
Ljubičasti
Širokopojasni zvučnici(min. 2 Ω)
Lijevi
Audio sustav
Prugasti
*2
Lijevi
Stražnji zvučnici (min. 2 Ω)
Sivi
Izlaz za daljinski
upravljač*1
(REM)
Desni
Stražnji
Spajanje na visokorazinski ulaz
Izlaz prednjeg desnog zvučnika
na metalni dio plovila
Prednji zvučnici (min. 2 Ω)
Lijevi
LINE OUT
Desni
Prugasti
Bijeli
Zeleni
Prugasti
Prugasti
+12 V akumulator plovila
Ugradite uređaj kao što je prikazano na slici.
Subwoofer (min. 4 Ω)
*1 Imate li tvornički ugrađeni ili neki drugi audio sustav bez izlaza za daljinski
upravljač pojačala, povežite izlaz za daljinski upravljač (REMOTE) s pomoćnim
izvorom napajanja.
Kod spajanja ulaza visoke snage, audio sustav može raditi i bez spajanja REMOTE
kontakta. Ipak, nije moguće jamčiti rad kod svih modela audio sustava.
Visokorazinski ulaz
Sivi
Zeleni
Napomene o izvoru napajanja
Oprez
• Prije povezivanja odspojite kabel uzemljenja akumulatora plovila kako biste
spriječili kratki spoj.
• Koristite zvučnike adekvatne snage. Zvučnici slabijeg kapaciteta se mogu oštetiti.
• Ovo pojačalo koristi sustav zamjena faza.
• Nemojte spajati # kontakt zvučnika na metalni dio plovila i nemojte spajati #
kontakt desnog zvučnika s kontaktom lijevog zvučnika.
• Kabele za ulaz i izlaz signala postavite dalje od naponskog kabela jer u suprotnom
može doći do pojave smetnji u zvuku.
• Ovaj ureñaj je pojačalo visoke snage i stoga možda neće raditi punim potencijalom
ako se koristi s kabelima zvučnika isporučenima s plovilom.
• Ako je vaše plovilo opremljeno računalom za navigaciju ili neku drugu namjenu,
nemojte odspajati kabel uzemljenja s akumulatora. Učinite li to, memorija računala
se može obrisati. Kako biste izbjegli kratki spoj prilikom povezivanja, odspojite
+12 V naponski kabel dok ne spojite sve ostale kabele.
• Spojite +12 V naponski kabel isključivo nakon što izvedete sva ostala povezivanja.
• Čvrsto spojite kabel uzemljenja na metalni dio plovila jer labav spoj može
prouzročiti kvar pojačala.
• Kabel daljinskog upravljača audio sustava spojite na priključak REMOTE pojačala.
• Koristite li audio sustav bez daljinskog izlaza za pojačalo, povežite priključak
REMOTE na pomoćni izvor napajanja.
• Koristite naponski kabel s osiguračem jakosti 50 A.
• Svi naponski kabeli spojeni na + pol akumulatora trebaju biti učvršćeni unutar 450
mm od akumulatora i ne smiju prolaziti kroz metalne dijelove.
• Kabel akumulatora plovila koji se spaja na metalni dio plovila (uzemljenje)*2, mora
imati barem toliki presjek, koliki je presjek glavnog naponskog kabela kojim se
spajaju pojačalo i akumulator.
• Kod uporabe s punom snagom, struja može narasti do 50 A. Kabeli koje ćete spojiti
na +12 V i GND priključke pojačala moraju imati specifikaciju AWG-10 ili njihov
presjek ne smije biti veći od 5 mm2.
Bijeli
Bijeli/Crni s prugom
Sivi/Crni s prugom
Ljubičasti
Ljubičasti/Crni s prugom
Zeleni/Crni s prugom
Napomene
• Kod ovog sustava se glasnoća subwoofera može podešavati kontrolom Fader
na audio sustavu.
• Izlazni signali koji se iz ovog pojačala šalju prema subwooferu su kombinacija
signala s REAR L i R INPUT ulaza ili visokorazinskog REAR ulaza.
3
2 zvučnika
Lijevi
Širokopojasni zvučnici (min. 2 Ω)
Lijevi
Desni
Desni
Subwoofer (min. 2 Ω)
Napomena
Kod ovog sustava se glasnoća subwoofera može podešavati kontrolom Fader na
audio sustavu.
Download PDF

advertising