Sony | XM-SD46X | Sony XM-SD46X Upute za upotrebu

2-514-766-11 (2)
Povezivanje
Oprez
Stereo
pojačalo
Upute za uporabu
• Prije povezivanja odspojite kabel uzemljenja automobilskog akumulatora
kako bi spriječili kratki spoj.
• Koristite zvučnike adekvatne snage. Zvučnici slabijeg kapaciteta se mogu oštetiti.
• Nemojte spajati # kontakt zvučnika na šasiju vozila i nemojte spajati #
kontakt desnog zvučnika s kontaktom lijevog zvučnika.
• Kabele za ulaz i izlaz signala postavite dalje od naponskog kabela jer u
suprotnom može doći do pojave smetnji u zvuku.
• Ovaj uređaj je pojačalo visoke snage i stoga možda neće raditi punim
potencijalom ako se koristi s kabelima zvučnika isporučenima s automobilom.
• Ako je vaš automobil opremljen računalom za navigaciju ili neku drugu
namjenu, nemojte odspajati kabel uzemljenja iz akumulatora. Učinite li to,
memorija računala se može obrisati. Kako bi izbjegli kratki spoj prilikom
povezivanja, odspojite +12 V naponski kabel dok ne spojite sve ostale kabele.
* Zaštitni sklop
Ovo pojačalo je opremljeno zaštitnim sklopom koji se aktivira u sljedećim
slučajevima:
⎯ kad se uređaj pregrije
⎯ kad se generira istosmjerna (DC) struja
⎯ kada dođe do kratkog spoja kontakata zvučnika
Indikator PROTECTOR zasvijetli crveno i pojačalo se isključuje.
U takvim slučajevima isključite spojenu opremu, izvadite kasetu ili disk i utvrdite
razlog nepravilnosti u radu. Ako se pojačalo pregrijalo, pričekajte da se ohladi
prije uporabe.
Imate li pitanja ili problem u vezi s ovim uređajem koji nisu navedeni u ovim
uputama, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Spajanje na ulaze pojačala
Spajanje na visokorazinski ulaz (sa spajanjem
zvučnika A, B ili C)
Izlaz prednjeg desnog zvučnika
Spojite kontakte kao na donjoj slici
Izlaz stražnjeg desnog zvučnika
Sivi
Ljubičasti
Autoradio
Prugasti
Prugasti
Bijeli
Prugasti
Za korisnika
Zeleni
Izlaz prednjeg
lijevog zvučnika
Izlaz stražnjeg
lijevog zvučnika
Prugasti
Provucite kabele kroz čep, spojite ih i zatim zatvorite priključke čepom.
Broj modela i serijski broj nalaze se na dnu uređaja.
Zapišite ih na donje linije i navedite prilikom svakog pozivanja
Sonyjevog servisa.
Napomena
Nemojte prejako zatezati vijak kako se ne bi oštetio.
* Ne uvrćite vijak više od 1 N•m.
Spajanje na visokorazinski ulaz (sa spajanjem
zvučnika B ili C)
Oznaka modela: XM-SD46X Serijski broj ____________________
Izlaz prednjeg lijevog zvučnika
Naponski kabeli
Izlaz stražnjeg lijevog zvučnika
Zeleni
Ljubičasti
Prugasti
Prugasti
Autoradio
Bijeli
XM-SD46X
© 2005 Sony Corporation
na metalni dio
karoserije
Izlaz za daljinski
upravljač*
(REM OUT)
Prugasti
Prugasti
manje od 450 mm
Pribor za ugradnju i povezivanje
Autoradio
Sivi
Osigurač (50 A)
+12 V automobilski
akumulator
* Imate li tvornički ugrađeni ili neki drugi autoradio bez izlaza za daljinski
upravljač pojačala, povežite izlaz za daljinski upravljač (REMOTE) s
pomoćnim izvorom napajanja.
Napomena
Desni zvučnik autoradija spojite na priključak pojačala
s oznakom "REAR".
Spajanje na linijski ulaz (sa spajanjem zvučnika
A, B ili C)
Autoradio
Tehnički podaci
LINE OUT
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIČKO
IZOBLIČENJE
60 W po kanalu, minimalna konstantna prosječna
snaga pri 4 ohma, s oba aktivna kanala od 20 Hz do
20 kHz uz najviše 0,08% harmoničkog izobličenja
prema standardima Car Audio Ad Hoc Committee.
Ostali tehnički podaci
Sustav
OTL sustav (izlaz bez
transformatora)
Impulsno napajanje
Ulazi
RCA pin priključci
Visokorazinski ulaz
Izlazi
Priključci za zvučnike
Odgovarajuća impedancija zvučnika
2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (stereo) (kad se
pojačalo koristi kao
premosnik)
Maksimalna izlazna snaga
Četiri zvučnika:
120 W T 4 (pri 4 Ω)
150 W T 4 (pri 2 Ω)
Tri zvučnika:
120 W T 2 + 300 W T 1
(pri 4 Ω)
Izmjerena izlazna snaga
(uz napon od 14,4 V)
Četiri zvučnika:
60 W RMS T 4 (20 Hz –
20 kHz,
0,08 % THD + N, pri 4 Ω)
75 W RMS T 4 (20 Hz –
20 kHz,
0,1 % THD+N, pri 2 Ω)
Tri zvučnika:
60 W RMS T 2 + 150 W
RMS T 1 (20 Hz – 20 kHz,
0,1 % THD + N, pri 4 Ω)
97 dBA (referenca 1 W u
4 Ω)
Omjer signal/šum
97 dBA (referenca 1 W
u 4 Ω)
Frekvencijski odziv
5 Hz – 50 kHz (+0 –3 dB)
Harmoničko izobličenje
0,005% ili manje
(pri 1 kHz)
Opseg podešavanja ulaznog signala
0,3 – 6,0 V (RCA pin
priključci)
1,2 – 12 V (visokorazinski
ulaz)
Visokopropusni filter
50 – 300 Hz, –12 dB/okt
Niskopropusni filter
50 – 300 Hz, –12 dB/okt
Naglašavanje niskih tonova
0 – 10 dB (40 Hz)
Napajanje
12 V DC akumulator
(negativni pol na
uzemljenje)
Napon
10,5 – 16 V
Potrošnja
uz izmjerenu izlaznu
snagu: 31 A (4 Ω)
Ulaz daljinskog
upravljača: 1 mA
Dimenzije
Približno 403 T 55 T 277
mm (š/v/d), bez dijelova
koji strše
Masa
Približno 4,7 kg bez
dodatnog pribora
Isporučeni pribor
Učvrsni vijci (4)
Visokorazinski kabel (1)
Zaštitni čep (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjeni bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške
Napomene o izvoru napajanja
• Spojite +12 V naponski kabel isključivo nakon što izvedete sva ostala
povezivanja.
• Čvrsto spojite kabel uzemljenja na metalni dio karoserije jer labav spoj
može prouzročiti kvar pojačala.
• Kabel daljinskog upravljača autoradija spojite na priključak REMOTE pojačala.
• Koristite li autoradio bez daljinskog izlaza za pojačalo, povežite priključak
REMOTE na pomoćni izvor napajanja.
• Koristite naponski kabel s osiguračem jakosti 50 A.
• Svi naponski kabeli spojeni na + pol akumulatora trebaju biti učvršćeni unutar
450 mm od akumulatora i ne smiju prolaziti kroz metalne dijelove.
• Kabeli koje ćete spojiti na +12 V i GND priključke pojačala moraju imati
2
specifikaciju AWG-10 ili njihov presjek ne smije biti veći od 5 mm .
• Pakirni jastučići ne sadrže polistirensku
pjenu.
• Za neke dijelove je upotrijebljena
legura za lemljenje bez olova.
• Kućište je načinjeno bez halogenih
protupožarnih aditiva.
• Tiskane pločice načinjene su bez
halogenih protupožarnih aditiva.
http://www.sony.net/
Stražnji
Spajanje na linijski ulaz (sa spajanjem zvučnika
A, B ili C)
Autoradio
LINE OUT
Mjere opreza
• Ovaj uređaj je namijenjen za rad uz isključivo 12 DC napajanje i spaja se na
minus kontakt.
• Koristite zvučnike odgovarajuće impedancije.
— 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (stereo) (kad se pojačalo koristi kao premosnik).
• Nemojte spajati aktivne zvučnike (s ugrađenim pojačalima) na zvučničke
priključke ovog uređaja jer to može prouzročiti oštećenja pojačala i aktivnih
zvučnika.
• Nemojte ugrađivati pojačalo na mjesta izložena:
— visokim temperaturama, primjerice od izravnog sunca ili toplog zraka iz
uređaja za grijanje
— kiši ili vlazi
— nečistoći ili prašini
• Ako je vaše vozilo parkirano na izravnom suncu i postoji mogućnost
značajnog porasta temperature u njegovoj unutrašnjosti, prije uporabe
pričekajte da se ohladi.
• Kad ugrađujete pojačalo u vodoravnom položaju, pazite da ne prekrijete
rubove podnog tepiha i slično.
• Ugradite li pojačalo preblizu autoradiju ili anteni, mogu se pojaviti smetnje.
U tom slučaju ga premjestite.
• Ako autoradio nema napajanja, provjerite spojeve.
• Ovo pojačalo sadrži zaštitni sklop* za zaštitu tranzistora i zvučnika u slučaju
kvara. Ne pokušavajte testirati zaštitni sklop prekrivanjem hladnjaka ili
spajanjem opreme neprikladne snage.
• Nemojte koristiti uređaj ako je akumulator slab jer njegov optimalan rad
ovisi o stabilnom napajanju.
• Iz sigurnosnih razloga održavajte glasnoću autoradija na umjerenoj razini
tako da možete čuti zvukove prometa.
Zamjena osigurača
CEA2006 Standard
Izlazna snaga: 65 W RMS x 4 pri 4 ohma
<1% THD+N
Omjer signal/šum: 97 dBa (referenca 1 W u
4 ohma)
Prednji
Ako osigurač pregori, provjerite naponske spojeve i zamijenite oba osigurača.
Dogodi li se to ponovo i nakon zamjene, možda je posrijedi kvar. U tom
slučaju se obratite najbližem Sony prodavatelju.
Upozorenje
Pregorjeli osigurač zamijenite novim, iste jakosti (ta je vrijednost naznačena
iznad držača). Nikad nemojte koristiti osigurač jači od isporučenog jer to
može oštetiti uređaj.
Lijevi kanal
Desni kanal
Spajanje na linijski ulaz (sa spajanjem zvučnika
B ili C)
Autoradio
Napomena
Nemojte koristiti
ovakvo spajanje
ako ste spojili
samo L i R.
LINE
OUT
SUB
WOOFER
OUT
Spajanje zvučnika
Opis kontrola
Naglašavanje niskih tonova
A Indikator PROTECTOR
Taj indikator svijetli crveno kad se aktivira zaštitni sklop. U tom slučaju
pogledajte poglavlje "U slučaju problema".
4 zvučnika (način spajanja A, C ili D)
B LOW BOOST kontrola razine
Zakrenite za naglašavanje frekvencija oko 40 Hz na maksimum od 10 dB.
Detalje o kontrolama i preklopkama
pogledajte u opisu "Opis kontrola".
C Preklopka FILTER
Kad je ova preklopka u položaju LPF, odabran je niskopropusni filter dok
je u položaju HPF odabran visokopropusni filter.
Frekvencija
Hz
Lijevi
Stražnji
zvučnici
(min. 2 Ω)
Desni
Prednji zvučnici
(min. 2 Ω)
Desni
Lijevi
3 zvučnika (način spajanja A, B, C, D ili E)
D Kontrola za podešavanje prekidne frekvencije
Služi podešavanju prekidne frekvencije (50 – 300 Hz) za niskopropusni ili
visokopropusni filter.
E Kontrola LEVEL
Ovom kontrolom se može podesiti razina ulaznog signala. Zakrenite je u
smjeru kazaljke na satu ako se razina izlaznog signala autoradija doima
niskom.
Prekidna frekvencija
Detalje o kontrolama i preklopkama
pogledajte u opisu "Opis kontrola".
Lijevi
Subwoofer
(min. 4 Ω)
Širokopojasni
zvučnici
(min. 2 Ω)
Frekvencija
Desni
Napomene
• Kod ovog sustava se glasnoća subwoofera može podešavati kontrolom
fadera na autoradiju.
• Izlazni signali koji se iz ovog pojačala šalju prema subwooferu su
kombinacija signala s REAR L i R ulaza ili visokorazinskog REAR ulaza.
Hz
Dijagram sklopa
2 zvučnika (način spajanja A, B, C, D ili E)
Ugradnja
Prednji:
Detalje o kontrolama i preklopkama
pogledajte u opisu "Opis kontrola".
Napomene o ugradnji
• Ugradite pojačalo u prtljažnik ili ispod sjedala.
• Pažljivo odaberite mjesto ugradnje tako da pojačalo ne ometa pokrete vozača te
da ne bude izloženo izravnom suncu ili vrućem zraku iz uređaja za grijanje.
• Nemojte ugraditi pojačalo pod tepih jer to može ozbiljno ugroziti izlaz topline iz
pojačala.
Lijevi
Prvo postavite pojačalo na mjesto ugradnje i označite otvore za četiri vijka na
površini montažne ploče (nije dio isporuke). Zatim izbušite otvore promjera oko 3
mm i pomoću isporučenih vijaka učvrstite pojačalo na ploču. Isporučeni vijci su
dugi 15 mm, stoga montažna ploča mora biti deblja od 15 mm.
Desni
Širokopojasni
zvučnici
(min. 2 Ω)
Desni
Subwoofer
(min. 2 Ω)
Lijevi
Stražnji:
Napomena
Kod ovog sustava se glasnoća subwoofera može podešavati kontrolom
fadera na autoradiju.
U slučaju problema
U sljedećoj tablici je navedena većina problema na koje možete naići u radu s
pojačalom. Prije čitanja tablice, pogledajte opise postupaka povezivanja i
rukovanja.
Problem
* Visokorazinski ulaz
Sivi
Bijeli
Bijeli/Crni s prugom
Sivi/Crni s prugom
Jedinica: mm
Plavo osvjetljenje ne radi.
Zeleni
Uzrok/rješenje
Pregorio je osigurač.
tZamijenite ga novim.
Kabel uzemljenja nije čvrsto spojen.
tUčvrstite ga na metalnom dijelu karoserije.
Ljubičasti
Napon prema priključku za daljinsko upravljanje je
preslab.
• Spojeni autoradio nije uključen.
tUključite ga.
• Na sustav je spojeno previše pojačala.
tKoristite relej.
Ljubičasti/Crni s prugom
Zeleni/Crni s prugom
Provjerite napon akumulatora (10,5 – 16 V).
Indikator PROTECTOR svijetli
crveno.
Isključite napajanje. Kontakti zvučnika su kratko
spojeni.
tUklonite uzrok kratkog spoja.
Isključite napajanje. Provjerite jesu li kabeli zvučnika
i uzemljenja čvrsto spojeni.
Značajke
• Maksimalna izlazna snaga 120 W po kanalu (pri 4 Ω).
• Ovo pojačalo se može koristiti i kao premosnik s maksimalnom izlaznom snagom
od 300 W.
• Ako vaš autoradio nema linijski izlaz, zvučnici se mogu spojiti izravno na izlaz
ovog pojačala (spajanje na visokorazinski ulaz).
• Ugrađeni varijabilni niskopropusni filter (LPF), visokopropusni filter (HPF) i
sklop za naglašavanje niskih tonova.
• Zaštitni sklop i indikator.
• Impulsno napajanje* za stabilnu i reguliranu izlaznu snagu.
* Impulsno napajanje
Ovo pojačalo ima ugrađeni regulator napajanja koji pretvara DC 12 V napon iz
akumulatora u impulse visoke brzine pomoću poluvodičke sklopke. Ti se
impulsi intenziviraju putem ugrađenog impulsnog transformatora i razdvajaju u
pozitivni i negativni napon prije ponovnog pretvaranja u istosmjernu struju.
Takav sustav pruža visoko učinkovito napajanje s izlazom niske impedancije.
• Pojačalo je prevruće.
Prekomjerno zagrijavanje.
• Koristite zvučnike odgovarajuće impedancije.
t2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (stereo) (kad se pojačalo
koristi kao premosnik).
• Provjerite ima li mjesto ugradnje dostatno
prozračivanje.
• Zvuk je isprekidan.
Aktivirao se sklop za zaštitu od pregrijavanja.
tSmanjite glasnoću.
Čuje se zvuk alternatora.
Naponski kabeli se nalaze preblizu RCA pin kabela.
tOdmaknite ih.
Kabel uzemljenja nije čvrsto spojen.
tUčvrstite ga na metalnom dijelu karoserije.
Minus kabeli zvučnika dodiruju šasiju vozila.
tOdmaknite ih.
Zvuk je prigušen.
Preklopka FILTER je postavljena u položaj "LPF".
• Tvornički je ova preklopka postavljena u položaj
"OFF".
tAko ste spojili širokopojasni zvučnik, postavite je
u položaj "OFF".
Zvuk je suviše tih.
Kontrola LEVEL nije u pravilnom položaju. Zakrenite
je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
Download PDF