Sony | MEX-BT3900U | Sony MEX-BT3900U BT3900U mp3/CD glavna jedinica koja ima Bluetooth® i USB Upute za upotrebu

4-199-772-11(1)
Bluetooth®
autoradio
Upute za uporabu
Za isključenje demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.
MEX-BT3900U
©2010 Sony Corporation
HR
Iz sigurnosnih razloga, ugradite uređaj u
prednju ploču vozila. Za postavljanje i povezivanje, pogledajte isporučeni priručnik za
postavljanje/povezivanje.
Ova naljepnica nalazi se na dnu kućišta.
Tipizacijska pločica na kojoj je naznačen radni
napon i sl. nalazi se na donjoj strani kućišta.
Tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj,
MEX-BT3900U, usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama smjernice
1999/5/EC.
Za detalje, posjetite sljedeću internetsku stranicu:
http://www.compliance.sony.de/
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjuju se samo na opremu
prodanu u zemljama koje primjenjuju EU
smjernice
Proizvođač ovog uređaja je tvrtka Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Za sva pitanja servisa ili jamstva
obratite se na adrese koje su navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.
Odlaganje dotrajale električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži
označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad.
Uređaj se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada
i recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog
uređaja. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih izvora. Za dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
2
Odlaganje isluženih baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži označava da se
baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije tretirati kao
kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol može biti
naveden zajedno s kemijskim simbolom. Mogu biti dodani
i kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
odlaganjem ovih baterija, pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može
doći uslijed nepravilnog odlaganja baterija. Recikliranjem
materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, perfor­
mansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju
trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju
trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi
osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i
elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno
mjesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 30). Uređaj će
se automatski potpuno isključiti u podešeno
vrijeme nakon prebacivanja u pripravno
stanje, što sprečava trošenje akumulatora.
Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon
gašenja motora automobila svakako pritisnite
i zadržite  na uređaju dok se
ne isključi pokazivač.
Simbol-riječ Bluetooth i logotipi su u vlasništvu
tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova uporaba
od strane tvrtke Sony je pod licencom. Ostale robne
marke i zaštićeni nazivi nalaze se u vlasništvu
odgovarajućih vlasnika.
ZAPPIN i Quick-BrowZer su zaštićeni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
Windows Media i Windows logotip su zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim
zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod
touch su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc.,
registrirane u SAD-u i ostalim zemljama.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i
patenti su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and
Thomson.
Napomena o litijevoj bateriji
Nemojte izlagati bateriju povišenoj temperaturi, kao
što je izravno sunce, vatra i sl.
3
Sadržaj
Početak
iPod
Diskovi koji se mogu reproducirati. . . . . . . . . . . 6
Napomene o Bluetooth funkciji . . . . . . . . . . . . . 6
Resetiranje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Isključenje DEMO prikaza. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Priprema daljinskog upravljača. . . . . . . . . . . . . . 7
Podešavanje sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Odvajanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Postavljanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . 7
Reprodukcija iPod uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Preskakanje albuma, podcast sadržaja,
žanrova, reprodukcijskih lista i izvođača . . 19
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Izravno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kratak vodič kroz funkcije
Bluetootha
Traženje zapisa
Tri koraka do Bluetooth funkcije . . . . . . . . . . . . 8
Tipke i ikone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 Uparivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
 Spajanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
 Handsfree pozivanje i streaming glazbe . . . 11
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RM-X174 Daljinski upravljač. . . . . . . . . . . 14
Radio
Pohrana i prijem postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Automatska pohrana — BTM. . . . . . . . . . . 15
Ručna pohrana postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prijem pohranjenih postaja . . . . . . . . . . . . . 15
Automatsko ugađanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pregled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Podešavanje AF i TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Odabir vrste programa PTY. . . . . . . . . . . . .16
Podešavanje točnog vremena (CT). . . . . . . 16
CD
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
USB uređaji
Reprodukcija USB uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . 17
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZerTM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pretraživanje abecednim redom
— Abecedno pretraživanje . . . . . . . . . . . . . 21
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka zapisa
— ZAPPIN™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bluetooth (handsfree pozivanje i
streaming glazbe)
Bluetooth funkcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Uparivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
O Bluetooth ikonama. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Spajanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Uključivanje Bluetooth signala na ovom
uređaju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Spajanje mobilnog telefona. . . . . . . . . . . . . 23
Spajanje audio uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Handsfree pozivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Javljanje na pozive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Upućivanje poziva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Operacije tijekom telefoniranja. . . . . . . . . . 25
Prebacivanje poziva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Programiranje tipaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Aktiviranje glasovnog biranja. . . . . . . . . . . 26
SMS indikator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Streaming glazbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Slušanje glazbe s audio uređaja. . . . . . . . . . 27
Upravljanje audio uređajem putem ovog
uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Resetiranje Bluetooth podešenja. . . . . . . . . . . . 27
Postavke zvuka i izbornik za
podešavanje
Mijenjanje zvučnih postavki. . . . . . . . . . . . . . . 28
Podešavanje zvučnih značajki. . . . . . . . . . . 28
Uživanje u sofisticiranim audio funkcijama
— Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . . . 28
Odabir kvalitete zvuka
— EQ7 Preset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ7 Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Optimiziranje zvuka vremenskim
usklađivanjem — Listening Position . . . . . . 29
Podešavanje položaja slušanja. . . . . . . . . . . 29
DM+ Advanced. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Uporaba stražnjih zvučnika kao subwoofera
— Rear Bass Enhancer. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Podešavanje opcija — SET. . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ostale funkcije
Uporaba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Dodatna audio oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Vanjski mikrofon XA-MC10. . . . . . . . . . . . 32
Dodatne informacije
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Napomene o diskovima. . . . . . . . . . . . . . . . 32
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
O iPod uređaju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
O Bluetooth funkciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vađenje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Prikaz/poruke grešaka. . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Internetska stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posjetite
sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Tamo ćete pronaći informacije o:
55Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
55Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama
55Modelima i proizvođačima kompatibilnih mobilnih telefona i odgovore na
česta pitanja o Bluetooth funkciji
5
Izlaganje radijskoj frekvenciji
Početak
Diskovi koji se mogu reproducirati
Ovaj uređaj može reproducirati CD-DA diskove
(koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove
(MP3/WMA/AAC datoteke (str. 32)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Napomene o Bluetooth funkciji
Oprez
NI U KOM SLUČAJU TVRTKA SONY NEĆE SE
SMATRATI ODGOVORNOM ZA BILO KAKVE
USPUTNE, NEIZRAVNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE
ILI DRUGE GUBITKE, KOJI UKLJUČUJU, BEZ
ISKLJUČIVOG OGRANIČAVANJA, GUBITAK
PROFITA, GUBITAK POSLA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK MOGUĆNOSTI UPORABE
PROIZVODA ILI BILO KOJEG DRUGOG POVEZANOG UREĐAJA, PREKID RADA I GUBITAK
VREMENA KORISNIKA NASTALI ZBOG UPORABE ILI UPORABOM OVOG PROIZVODA,
BILO HARDVERA I/ILI SOFTVERA.
VAŽNA NAPOMENA!
Sigurna i učinkovita uporaba
Promjene ili preinake na ovom uređaju koje nije izravno
odobrila tvrtka Sony, korisniku mogu uzrokovati
gubitak prava na uporabu ovog uređaja.
Molimo provjerite izuzetke pri uporabi Bluetooth
uređaja prije njegove uporabe nastale zbog nacionalnih zahtjeva ili ograničenja.
Vožnja
Provjerite zakone i odredbe o uporabi mobilnih telefona i handsfree opreme u području kroz koje vozite.
Uvijek posvetite punu pažnju vožnji te zaustavite
i parkirajte vozilo prije pozivanja ili javljanja na
poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
Spajanje s drugim uređajima
Kod spajanja s bilo kojim drugim uređajem, molimo
pročitajte njegove upute za uporabu za detaljne
sigurnosne napomene.
6
RF signali mogu utjecati na rad nepravilno instaliranih
ili nedovoljno oklopljenih elektronskih sustava
vozila, kao što je sustav elektronskog ubrizgavanja
goriva, elektronski ABS sustav kočnica, elektronski
sustav kontrole brzine ili sustav zračnih jastuka. Za
instaliranje ili servis ovog uređaja, molimo obratite
se proizvođaču vozila ili njegovom zastupniku.
Nepravilna ugradnja ili servisiranje mogu biti opasni
te mogu poništiti jamstvo koje se odnosi na uređaj.
Posavjetujte se s proizvođačem svog vozila kako
biste se uvjerili da uporaba mobilnog telefona u
vozilu neće utjecati na elektronski sustav.
Redovito provjeravajte jesu li svi bežični uređaji u
vašem vozilu pravilno ugrađeni i rade li pravilno.
Pozivi u nuždi
Ovaj Bluetooth handsfree uređaj i elektronski uređaji
spojeni na handsfree, za svoj rad upotrebljavaju
radijske signale, mobilnu telefonsku mrežu i fiksnu
telefonsku mrežu, kao i funkcije koje programira
korisnik te zato ne mogu jamčiti pozivanje u svim
uvjetima.
Zbog toga, nemojte se isključivo pouzdati na bilo
koji elektronski uređaj za nužnu komunikaciju (kao
što je kod medicinskih hitnih slučajeva).
Imajte na umu da, za pozivanje i primanje poziva,
handsfree i elektronski uređaji spojeni na handsfree,
moraju biti uključeni i nalaziti se unutar područja s
dovoljno snažnim signalom mreže.
Pozivi u nuždi možda neće biti mogući s mobilnih
telefona ili ako se upotrebljavaju određene mrežne
usluge i/ili značajke telefona.
Raspitajte se kod svog pružatelja usluge.
Resetiranje uređaja
Prije prve uporabe uređaja, ili nakon zamjene
akumulatora ili promjene načina povezivanja,
potrebno je resetirati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 7) i pritisnite tipku
RESET (str. 12) šiljatim predmetom, primjerice,
kemijskom olovkom.
Napomena
Pritiskom na tipku RESET obrisat će se podešenja
sata i neki pohranjeni sadržaji.
Isključenje DEMO prikaza
Odvajanje prednje ploče
Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se
pojavljuje prilikom isključenja uređaja.
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja kako
biste spriječili krađu.
1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Alarm
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "DEMO".
3 Zakrenite regulator kako biste odabrali
"DEMO-OFF", zatim ga pritisnite.
Podešavanje je dovršeno.
4 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1 Pritisnite i zadržite .
Uređaj se isključi.
2 Pritisnite , zatim izvucite ploču.

Priprema daljinskog upravljača
Uklonite izolacijsku foliju.
Savjet
Za informacije o zamjeni baterije, pogledajte str. 34.
Podešavanje sata
Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.
1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Napomene
66 Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
pokazivač.
66 Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim tempe­
raturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.
66 Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije
USB uređaja jer može doći do oštećenja USB
podataka.
Postavljanje prednje ploče
Pričvrstite dio  prednje ploče na dio  uređaja,
kako je prikazano slikom, i utisnite lijevu stranu
dok se ne uglavi te se začuje "klik".
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"CLOCK-ADJ", zatim pritisnite.
Znamenke sata trepere.
3 Zakrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
 –/+.
4 Nakon podešavanja minuta, pritisnite
tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i sat se aktivira.
A
B
Za prikaz sata, pritisnite . Ponovno pritisnite
 za povratak na prethodni prikaz.
Savjet
Sat možete podesiti automatski pomoću RDS značajke
(str. 16).
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutarnju površinu prednje
ploče.
7
Kratak vodič kroz funkcije Bluetootha
Pojedinosti o radu potražite u poglavlju "Bluetooth (handsfree pozivanje i streaming glazbe)" na str. 22 i
u uputama za uporabu Bluetooth uređaja.
Tri koraka do Bluetooth funkcije
1Uparivanje
Kao prvo, međusobno registrirajte ("uparite") Bluetooth uređaj (mobilni telefon i sl.) i ovaj uređaj.
Nakon prvog puta uparivanje više nije potrebno.
2Spajanje
Nakon uparivanja spojite ovaj uređaj i Bluetooth uređaj. Ovisno o uređaju, povezivanje se odvija
automatski tijekom uparivanja.
3Handsfree pozivanje/Streaming glazbe
Preko ovoga uređaja možete koristiti handsfree pozivanje/primanje poziva ili slušati zvučne zapise.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
8
Tipke i ikone
Ikone
PAUZA
Opisi statusa ikona
Svijetli
Bluetooth signal uključen
Treperi
Pripravno stanje uparivanja
Bez indikatora
Bluetooth signal isključen
Svijetli
Povezivanje s mobilnim telefonom je uspješno
Treperi
Povezivanje s mobilnim telefonom je u tijeku
Bez indikatora
Nema spajanja
Svijetli
Povezivanje s audio uređajem je uspješno
Treperi
Povezivanje s audio uređajem je u tijeku
Bez indikatora
Nema spajanja
Svijetli
Postoji određeni broj nepročitanih SMS poruka.
Treperi
Primljena je nova SMS poruka.
Bez indikatora
Nema nepročitanih SMS poruka.
9
 Uparivanje
Uređaji kojima
se upravlja
1
Funkcije
Pritisnite i zadržite  na oko 5 sekundi.
t
Traženje ovog uređaja.
2
3
DR-BT30Q
Sony
Automotive
XXXXXXX
Odaberite "XPLOD".
4
Ako se na pokazivaču uređaja pojavi zahtjev za unos zaporke, unesite
"0000".
5
Pratite upute na pokazivaču.
6
(Uparivanje uspješno)
 Spajanje
Uređaji kojima
se upravlja
1
Funkcije
Pritisnite .
t
2
Spojite se na ovaj uređaj pomoću mobilnog telefona.
t
Spojite se na ovaj uređaj pomoću audio uređaja.
t
10
Napomena
Ovaj uređaj možete povezati s Bluetooth uređajem (str. 23).
Ako povezivanje s Bluetooth uređajem nije moguće, ponovno pokrenite uparivanje.
 Handsfree pozivanje i streaming glazbe
Handsfree pozivanje
Funkcija
Postupak
Prijem/završetak poziva
Pritisnite
Odbijanje poziva
Pritisnite i zadržite  na 1 sekundu.
Ponovno biranje
1 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi "BT
PHONE".
.
t
2 Pritisnite i zadržite
Za prebacivanje poziva
.
Pritisnite 7.
Streaming glazbe
Funkcija
Postupak
Slušanje
1 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi "BT
AUDIO".
t
2 Pokrenite reprodukciju na audio uređaju.
Reprodukciju/pauzu (AVRCP)*
Pritisnite  (pauza).
Preskakanje zapisa (AVRCP)*
Pritisnite /.
** Način rada može se razlikovati, ovisno o audio uređaju.
11
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
Bez prednje ploče
CTipka SOURCE/OFF
Pritisnite za uključenje/promjenu izvora (Radio/
CD/USB/AUX/Bluetooth audio uređaj/
Bluetooth telefon).
Pritisnite na 1 sekundu za isključenje uređaja/
odbijanje poziva.
Pritisnite duže od 2 sekunde za isključenje
uređaja i prikaza na pokazivaču.
DRegulator/tipka za odabir/tipka  (za
Ovaj odjeljak sadrži upute o položaju kontrola i
osnovnim funkcijama.
Za detalje, pogledajte navedene stranice.
ATipke SEEK +/–
Radio:
Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite);
ručno ugađanje postaja (pritisnite i zadržite).
CD/USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovno
unutar 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa unatrag/unaprijed (pritisnite i zadržite).
Bluetooth audio uređaj*1:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); za brzo
pretraživanje zapisa unatrag/unaprijed (pritisnite i zadržite).
BTipka  (BROWSE) str. 20, 25
Pritisnite za: Pokretanje Quick-BrowZer™
moda (CD/USB)/za pregled telefonskog
imenika (Bluetooth telefon)*2.
Pritisnite i zadržite za: Promjenu izvora
Bluetooth telefona/popis dnevnika poziva
(Bluetooth telefon)*2.
12
handsfree telefoniranje) str. 24, 28, 30
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
opcije za podešavanje (pritisnite i zakrenite);
javljanje/prekid poziva (pritisnite).
EUložnica diska
Uložite disk (stranu s naljepnicom okrenite
prema gore), reprodukcija počinje.
FPokazivač
GTipka  (izbacivanje)
Za izbacivanje diska.
HUSB priključnica str. 17, 18
Za spajanje USB uređaja.
ITipka  (otpuštanje prednje ploče)
str. 7
JTipka l (BACK)/MODE str. 9, 15, 20,
25, 26
Pritisnite za: Povratak na prethodni prikaz/
odabir valnog područja (FM/MW/LW).
Pritisnite i zadržite za: Uključenje/isključenje
moda Passenger control.
KSenzor daljinskog upravljača
LTipka BT (BLUETOOTH) str. 9, 22, 23
Za uključivanje/isključivanje Bluetooth
signala (pritisnuti); za uparivanje (pritisnuti
i zadržati)
MTipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type) str. 16
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
NBrojčane tipke
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
CD/USB:
: REP str. 17, 18, 19
: SHUF str. 17, 18, 19
*3/: ALBUM –/+ (tijekom MP3/
WMA/AAC reprodukcije)
Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).
: MIC/ZAP str. 21
Za uključenje ZAPPIN™ moda (pritisnuti).
: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovno.
Bluetooth audio uređaj*1:
: REP str. 27
: SHUF str. 27
/: ALBUM –/ +
Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).
: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Pritisnite ponovno za prestanak pauziranja.
Bluetooth telefon:
Za poziv pohranjenih poziva (pritisnite); za
pohranu programiranih tipaka (pritisnite i
zadržite).
:MIC/ZAP (tijekom poziva) str. 25
Za podešavanje značajke MIC Gain (pritisnuti); za odabir moda suzbijanja jeke/
buke (pritisnuti i zadržati).
RMikrofon str. 24
Napomena
Nemojte pokrivati mikrofon jer handsfree funkcija
možda neće raditi pravilno.
*1 Nemojte pokrivati mikrofon jer handsfree funkcija
možda neće raditi pravilno.
*2 Kad je spojen Bluetooth audio uređaj (podržava
AVRCP Bluetooth tehnologiju). Ovisno o uređaju,
određene funkcije možda neće biti dostupne.
*3 Ako je spojen mobilni telefon (koji podrža­
va PBAP za Bluetooth tehnologiju). Ova tipka ima
ispupčenje.
Napomena
66 Kod vađenja/umetanja diska, odspojite eventualno
spojeni USB uređaj kako biste spriječili oštećivanje
diska.
66 Ako su uređaj i pokazivač isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako je pritisnuta tipka  na uređaju, ili
umetnete disk kako bi se uređaj uključio.
OTipka DSPL (pokazivač)/SCRL
(pomicanje) str. 15, 17, 18, 19, 23
Za promjenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomicanje prikazane stavke (pritisnite i
zadržite).
PAUX ulaz str. 31
Za spajanje prijenosnog audio uređaja.
QTipka RESET (smještena iza prednje ploče)
str. 6
13
RM-X174
Daljinski upravljač
1
2
3
4
5
6
ITipka SOUND
Za prikaz postavki zvuka.
OFF
SOURCE
ATT
SOUND
MODE
MENU
+
ENTER
8
9
!a
!b
!c
–
SCRL
DSPL/PTY
REP
1
4
7
SHUF
2
3
5
PAUSE
6
!d
JTipka MODE
Pritisnite za odabir valnog područja (FM/
MW/LW). Pritisnite i zadržite za uključenje/
isključenje funkcije Passenger control.
KTipka  (BROWSE)
Pritisnite za: Pokretanje Quick-BrowZer™
moda (CD/USB)/za pregled telefonskog
imenika (Bluetooth telefon).
Pritisnite i zadržite za: Promjenu izvora
Bluetooth telefona/popis dnevnika poziva
(Bluetooth telefon).
LTipke  (+)/ (–)
!e
+
VOL
–
Za upravljanje CD/USB/Bluetooth audio
uređajem, isto kao i tipke / (ALBUM
–/+) na uređaju.
Postavke, zvuk i sl. mogu se podešavati
tipkama  .
MTipka SCRL (pomicanje)
Za pomicanje prikazane stavke.
NBrojčane tipke
Prije uporabe, uklonite izolacijsku foliju (str. 7).
ATipka OFF
Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.
BTipka SOURCE
Za uključenje; promjenu izvora (Radio/CD/
USB/AUX/Bluetooth audio/Bluetooth telefon).
CTipke  ()/ ()
Za upravljanje radio/CD/USB/Bluetooth
audio reprodukcijom, isto kao i tipke 
–/+ na uređaju.
Postavke, zvuk i sl. mogu se podešavati
tipkama  .
DTipka MENU
Za ulaz u izbornik.
ETipka ENTER
Za primjenu postavke; primanje poziva;
okončanje poziva.
FTipka DSPL (pokazivač)/PTY (vrsta
programa)
Za promjenu prikazanih stavki/odabir značajke PTY kod RDS prijema.
GTipka VOL (glasnoća) +*/–
Za podešavanje glasnoće.
HTipka ATT (stišavanje)
14
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovno.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
CD/USB/Bluetooth audio uređaj*2:
: REP
: SHUF
: PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Pritisnite ponovno za prestanak pauziranja.
*1 Ova tipka ima ispupčenje.
*2 Kad je spojen Bluetooth audio uređaj (podržava
AVRCP Bluetooth tehnologiju). Ovisno o uređaju,
određene funkcije možda neće biti dostupne.
Radio
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja za vrijeme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikazane stavke
Automatska pohrana — BTM
1 Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja, pritisnite 
više puta. Možete odabrati FM1, FM2, FM3,
MW ili LW.
2 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
3 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"BTM", zatim ga pritisnite.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni
signal.
Ručna pohrana postaja
1 Dok slušate postaju koju želite pohraniti,
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od
 do ) sve dok se ne pojavi "MEM".
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojča­
nom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF/TA (str. 16).
Prijem pohranjenih postaja
1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od  do ).
Automatsko ugađanje
1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite
 +/– za pretraživanje postaja.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi
postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
ugodite željenu postaju.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite 
+/– za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite
 +/– više puta za precizno ugađanje željene
frekvencije (ručno ugađanje).
ATA/TP*1
BValno područje, funkcija
CFrekvencija*2 (naziv postaje), programski
broj, sat, RDS podaci
*1 "TA" treperi tijekom informacija o prometu. "TP"
svijetli kad je ugođena takva postaja.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*"
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.
Napomene
66 Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
66 RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab
ili postaja ne emitira RDS podatke.
15
Podešavanje AF i TA
Odabir vrste programa PTY
1 Pritisnite  više puta dok se ne
1 Pritisnite i zadržite  (PTY) tijekom
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF/TA-ON
uključenje AF i TA.
AF/TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti,
ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti,
neovisno o normalnoj glasnoći.
Slušanje jednog lokalnog programa
— REGIONAL
Kad je AF funkcija uključena: tvornička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku
tijekom FM prijema (str. 30).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
16
FM prijema.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena vrsta programa, zatim pritisnite.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski
program), CULTURE (kultura), SCIENCE
(znanost), VARIED (razno), POP M (popularna
glazba), ROCK M (rock glazba), EASY M
(lagana glazba), LIGHT M (lagana klasična glazba),
CLASSICS (klasična glazba), OTHER M (druge
vrste glazbe), WEATHER (vremenska prognoza),
FINANCE (financije), CHILDREN (dječji
program), SOCIAL A (društvene teme), RELIGION
(vjerski program), PHONE IN (telefonska javljanja),
TRAVEL (putovanja), LEISURE (dokolica),
JAZZ (jazz glazba), COUN˝tTRY (country glazba),
NATION M (narodna glazba), OLDIES (evergrini),
FOLK M (folklorna glazba), DOCUMENT
(dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/
regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1 Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 30).
Napomene
66 Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
66 Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
CD
USB uređaji
Prikazane stavke
Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
AIzvor
BNaslov zapisa*1, naziv diska/izvođača*1, naziv
izvođača*1, broj albuma*2, naslov albuma*1,
broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
*1 Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA/
AAC.
*2 Broj albuma se prikaže samo kad se promijeni
album.
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
Savjet
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o modelu,
vrsti diska, formatu snimanja i postavkama.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
55 Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass
Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
koji podržavaju USB standard.
55 Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) i AAC (.m4a).
55 Preporučena je izrada sigurnosnih kopija sadržaja
USB uređaja.
Napomena
Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora. Ovisno
o USB uređaju, može doći do nepravilnosti u radu ili
oštećenja ukoliko se spoji prije pokretanja motora.
Reprodukcija USB uređaja
1 Spojite USB uređaj na USB priključnicu.
Ako za spajanje koristite kabel, upotrijebite
onaj koji je isporučen uz USB uređaj.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite  (REP)
ili  (SHUF) više puta dok se ne pojavi
željeno podešenje.
Odaberite
 TRACK
 ALBUM*
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
Za
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
ponavljanje reprodukcije
albuma.
reprodukciju albuma
slučajnim slijedom.
reprodukciju diska slučajnim
slijedom.
Pokreće se reprodukcija.
Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite  više puta
dok se ne prikaže "USB".
** Kad se reproducira MP3/WMA/AAC.
Pritisnite  na 1 sekundu za
zaustavljanje reprodukcije.
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
Uklanjanje USB uređaja
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
2 Uklonite USB uređaj.
Ako uklonite USB uređaj tijekom reprodukcije,
može doći do oštećenja podataka na USB uređaju.
Napomene
66 Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški da
mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati labavljenje
spoja.
66 Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije USB
uređaja jer može doći do oštećenja USB podataka.
nastavak na sljedećoj stranici 
17
66 Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB huba.
Prikazane stavke
AIzvor
BNaziv zapisa, naziv izvođača, broj albuma*,
naziv albuma, broj zapisa/proteklo vrijeme
reprodukcije, sat
** Broj albuma se prikaže samo kad se promijeni album.
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
Napomene
66 Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o USB
uređaju, formatu snimanja i postavkama. Za dodatne
informacije, posjetite stranicu za korisničku podršku.
66 Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
–– mapa (albuma): 128
–– datoteka (zapisa) po mapi: 500
66 Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu,
jer može doći do nepravilnosti u radu.
66 Možda će trebati neko vrijeme da se pokrene repro­
dukcija, ovisno o količini snimljenih podataka.
66 DRM (Digital Rights Management) datoteke se
možda neće moći reproducirati.
66 Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/
unatrag VBR (varijabilna brzina bita) MP3/WMA/AAC
datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda neće
biti ispravno prikazano.
66 Reprodukcija sljedećih MP3/WMA/AAC datoteka
nije podržana.
–– lossless kompresija
–– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
iPod
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte "O iPod uređaju" na str. 28 ili posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
U ovim Uputama za uporabu, "iPod" se koristi
kao općeniti naziv za iPod funkcije na iPod i
iPhone uređaju, osim ako nije drugačije navedeno
u tekstu ili na slikama.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Reprodukcija iPod uređaja
Prije spajanja iPod uređaja, stišajte glasnoću na
uređaju.
1 Spojite iPod na USB priključnicu pomoću Dock-USB kabela.
iPod se automatski uključi i na iPod zaslonu
se pojavi sljedeći prikaz.*
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite  (REP)
ili  (SHUF) više puta dok se ne pojavi
željeno podešenje.
Odaberite
 TRACK
 ALBUM
SHUF ALBUM
SHUF DEVICE
Za
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
ponavljanje reprodukcije
albuma.
reprodukciju albuma slučajnim slijedom.
reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim slijedom.
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
18
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
Savjet
Za spajanje dock priključnice, preporučamo uporabu
RC-100IP USB kabela (nije isporučen).
Zapisi na iPod uređaju automatski se reprodu­
ciraju, od mjesta na kojem ste zaustavili
reprodukciju. Ako je iPod već spojen, za pokretanje reprodukcije pritisnite 
više puta dok se ne prikaže "USB". (Kad
je prepoznat iPod uređaj, na pokazivaču se
prikaže "IPD".)
** Ako je spojen iPod touch ili iPhone ili je reprodukcija
s iPoda bila pokrenuta uz funkciju Passenger control,
logotip se neće pojaviti na zaslonu.
2 Podesite glasnoću.
Pritisnite i zadržite  na 1 sekundu
za zaustavljanje reprodukcije.
Odspajanje iPod uređaja
1 Zaustavite reprodukciju iPod uređaja.
2 Odspojite iPod.
Oprez kod uporabe iPhone uređaja
Kad spojite iPhone putem USB kabela, glasnoću
telefona kontrolira sâm iPhone. Kako biste spriječili
iznenadan glasan zvuk nakon poziva, ne pojačavajte
glasnoću na ovom uređaju tijekom telefonskog poziva.
Napomene
66 Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije
iPod uređaja jer može doći do oštećenja podataka.
66 Ovaj uređaj ne prepoznaje iPod uređaje spojene
putem USB huba.
Savjeti
66 Kad je ključ okrenut u položaj ACC i uređaj je uklju­
čen, baterija iPod uređaja se puni.
66 Ako odspojite iPod tijekom reprodukcije, na pokazi­
vaču uređaja se prikaže "NO DEV".
Mod nastavljanja reprodukcije
Kad je iPod spojen putem dock priključnice, način
reprodukcije ovog uređaja mijenja se u mod
nastavljanja reprodukcije i reprodukcija počinje u
modu koji je podešen na iPod uređaju.
U modu nastavljanja reprodukcije, sljedeće tipke
nemaju funkciju.
–– (REP)
–– (SHUF)
Preskakanje albuma, podcast
sadržaja, žanrova, reprodukcijskih
lista i izvođača
Za
Preskakanje
Preskakanje
nekoliko
albuma
Pritisnite i zadržite /
(ALBUM –/ +)
[držite pritisnutim do željenog
mjesta]
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
 TRACK
Za
ponavljanje reprodukcije zapisa.
 ALBUM
ponavljanje reprodukcije albuma.
 PODCAST
ponavljanje reprodukcije
podcast sadržaja.
ponavljanje reprodukcije
odabranog izvođača.
ponavljanje reprodukcijske liste.
 ARTIST
Prikazane stavke
Pritisnite
Pritisnite / (ALBUM –/ +)
[pritisnite jedanput za svaki]
 PLAYLIST
ponavljanje reprodukcije
odabranog žanra.
SHUF ALBUM reprodukciju albuma slučajnim
slijedom.
reprodukciju podcast sadržaja
SHUF
slučajnim slijedom.
PODCAST
SHUF ARTIST reprodukciju odabranog izvođača slučajnim slijedom.
reprodukciju reprodukcijske
SHUF
liste slučajnim slijedom.
PLAYLIST
 GENRE
AIndikator izvora (iPod)
BNaziv zapisa, ime izvođača, naziv albuma,
broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
Savjet
Kad se promijeni album/podcast/žanr/izvođač/repro­
dukcijska lista, nakratko se pojavi njihov broj.
Napomena
Neka slova pohranjena na iPod uređaju možda neće
biti prikazana ispravno.
SHUF GENRE reprodukciju odabranog žanra
slučajnim slijedom.
SHUF DEVICE reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim slijedom.
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
19
Izravno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control
Možete izravno upravljati iPod uređajem, koji je
spojen putem dock priključnice.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite i zadržite
.
Prikaže se "MODE IPOD" i možete izravno
upravljati iPod uređajem.
Za promjenu prikazanih stavki
Pritisnite .
Prikazane stavke izmjenjuju se na sljedeći način:
Naziv zapisa  ime izvođača  naziv albuma
 MODE IPOD  sat
Za isključenje funkcije Passenger control
Pritisnite i zadržite .
Prikazat će se "MODE AUDIO" i način reproduk­
cije se mijenja u "RESUMING".
Napomene
66 Glasnoća se može podesiti samo na uređaju.
66 Ako se ovaj mod isključi, isključi se i podešenje
ponavljanja reprodukcije.
Traženje zapisa
Pretraživanje zapisa po imenu —
Quick-BrowZerTM
Možete jednostavno pretraživati zapise na CD
disku ili USB uređaju, prema kategorijama.
1 Pritisnite  (BROWSE).
Uređaj prelazi u Quick-BrowZer mod te se
pojavi popis kategorija za pretraživanje.
2 Zakrenite regulator za odabir željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite za potvrdu.
3 Ponovite korak 2 dok ne odaberete
željeni zapis.
Pokreće se reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite  (BROWSE).
Napomena
Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se
funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redosli­
jedom.
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod
Kad se unutar kategorije nalazi velik broj opcija,
možete brzo potražiti željenu opciju.
1 Pritisnite  + u Quick-BrowZer
modu.
Pojavi se sljedeći prikaz.
ABroj trenutne stavke
BUkupan broj opcija na tekućoj razini
Zatim se pojavi naziv opcije.
2 Zakrenite regulator za odabir željene
opcije, ili opcije koja je blizu željene.
Pretraživanjem se preskače po 10% od ukupnog
broja opcija.
3 Pritisnite tipku za odabir.
Pokazivač se vraća u Quick-BrowZer mod i
prikaže se odabrana stavka.
4 Zakrenite regulator za odabir željene
20
opcije i zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz Jump moda
Pritisnite l (BACK) ili  –.
Napomena
Ako ne provedete nikakav postupak unutar 7 sekundi,
Jump mod se poništava.
Pretraživanje abecednim redom —
Abecedno pretraživanje
Kad je iPod spojen na uređaj, možete potražiti
željenu stavku abecednim pretraživanjem.
1 Pritisnite  + u Quick-BrowZer
modu.
Prikaže se abecedni popis.
2 Zakrenite regulator za odabir prvog
slova željene stavke, zatim ga pritisnite.
Abecednim redoslijedom se prikaže popis
stavki koje počinju odabranim slovom. Ako
nijedna pjesma ne počinje traženim slovom,
prikaže se "NOT FOUND".
3 Zakrenite regulator za odabir željene
stavke i zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz abecednog pretraživanja
Pritisnite l (BACK) ili  –.
Prikaže se popis kategorija pretraživanja.
Napomene
66 Tijekom abecednog pretraživanja simbol ili član
(a/an/the) prije odabranog slova stavke se izostavlja.
66 Ovisno o odabranoj stavci za pretraživanje, možda
će biti dostupan samo Jump mod.
66 Ako ne provedete nikakav postupak unutar 5
sekundi, abecedno pretraživanje se poništava.
Pretraživanje zapisa slušanjem
odlomaka zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na CD
disku ili USB uređaju u nizu, možete tražiti zapis
kojeg želite slušati. ZAPPIN mod je prikladan za
traženje zapisa tijekom reprodukcije slučajnim
slijedom ili ponavljanja reprodukcije slučajnim
slijedom.
1 Pritisnite  (MIC/ZAP) tijekom
reprodukcije.
Nakon što se na pokazivaču pojavi "ZAPPIN",
reprodukcija počinje od odlomka sljedećeg
zapisa.
Odlomak se reproducira u podešenom vremenu, zatim se začuje "klik" i počinje sljedeći
odlomak.
Zapis
Pritisnuta
tipka .
Dio svakog zapisa koji se
reproducira u ZAPPIN modu.
2 Pritisnite tipku za odabir ili  (MIC/
ZAP) za vrijeme reprodukcije zapisa
kojeg želite slušati.
Zapis koji ste odabrali reproducira se od
početka u modu normalne reprodukcije.
Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN
modu, ponovite korake 1 i 2.
Savjeti
66 Možete odabrati trajanje reprodukcije, između oko 6
sekundi/15 sekundi/30 sekundi (str. 30). Ne možete
odabrati odlomak zapisa za reprodukciju.
66 Pritisnite  +/– ili / (ALBUM –/+) u ZAPPIN
modu za preskakanje zapisa ili albuma.
66 Za potvrdu zapisa za reprodukciju, također možete
pritisnuti l (BACK).
21
Bluetooth (handsfree pozivanje i
streaming glazbe)
Bluetooth funkcije
3 Aktivirajte traženje ovog uređaja na
Bluetooth uređaju.
Na pokazivaču uređaja koji se spaja prikazuje
se lista prepoznatih uređaja. Ovaj uređaj se
prikazuje kao "Sony Automotive" na uređaju
koji se spaja.
Za uporabu Bluetooth funkcije, nužan je sljedeći
postupak.
1Uparivanje
Kod prvog spajanja Bluetooth uređaja, potrebna je uzajamna registracija. Postupak se naziva
"uparivanje". Registriranje je potrebno samo
prvi put, jer će se ovaj uređaj i drugi uređaji
automatski prepoznati sljedeći put. Možete
upariti do 9 uređaja. (Ovisno o uređaju,
možda će trebati unijeti zaporku za svako
spajanje.)
2Spajanje
Za uporabu uređaja nakon uparivanja, pokrenite spajanje. Ponekad uparivanje omogućuje
automatsko spajanje.
3Handsfree pozivanje/Streaming glazbe
Možete razgovarati bez uporabe ruku te slušati glazbu nakon spajanja.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
DR-BT30Q
Sony
Automotive
XXXXXXX
4 Ako se na pokazivaču uređaja pojavi zahtjev za unos zaporke*, unesite
"0000".
Unesite zaporku.
XXXX
"0000"
Ovaj uređaj i Bluetooth uređaj uzajamno
memoriraju informacije i, nakon završetka
uparivanja, uređaj je spreman za spajanje s
drugim uređajem. Ako uređaj podržava Bluetooth verziju 2.1, zaporka nije potrebna.
Uparivanje
Kao prvo, međusobno registrirajte ("uparite")
Bluetooth uređaj (mobilni telefon i sl.) i ovaj
uređaj. Možete upariti do 9 uređaja. Nakon uparivanja, postupak nije potrebno ponavljati.
1 Postavite Bluetooth uređaj unutar 1 m
od ovog uređaja.
2 Pritisnite i zadržite  dok treperi ""
(duže od 2 sekunde).
Uređaj prelazi u pripravno stanje uparivanja.
treperi
22
" treperi i zatim ostaje svijetliti nakon završetka uparivanja.
5 Aktivirajte spajanje ovog uređaja s
Bluetooth uređajem.
"" ili "" se prikazuje nakon spajanja.
** Zaporka se može nazivati "passkey", "PIN code",
"PIN number", "Password" i sl., ovisno o uređaju.
Napomene
66 Kod spajanja na Bluetooth uređaj, ovaj uređaj se ne
može prepoznati s drugog uređaja. Za omoguća­
vanje prepoznavanja, pokrenite mod uparivanja i
potražite ovaj uređaj na drugom uređaju.
66 Pretraživanje ili spajanje može potrajati neko vrijeme.
66 Ovisno o uređaju, potvrdni prikaz uspostavljene veze
može se prikazati prije unosa zaporke.
66 Vremensko ograničenje za unos sigurnosnog ključa
varira, ovisno o uređaju.
66 Ovaj uređaj se ne može spojiti na uređaj koji podrža­
va samo HSP (Head Set Profile).
O Bluetooth ikonama
Na ovom uređaju se upotrebljavaju sljedeće ikone.
svijetli:
Bluetooth signal uključen
treperi:
Pripravno stanje uparivanja
isključeno: Bluetooth signal isključen
svijetli:
Spajanje uspješno
treperi:
Spajanje
isključeno: Nema spajanja
svijetli:
Spajanje uspješno
treperi:
Spajanje
isključeno: Nema spajanja
Postoji određeni broj nepročitanih SMS poruka.
Primljena je nova SMS
treperi:
poruka.
isključeno: Nema nepročitanih SMS
poruka.
Spajanje
Ako je već izvršeno uparivanje, postupak započnite
odavde.
Uključivanje Bluetooth signala na
ovom uređaju
Za uključivanje Bluetooth funkcije, uključite
izlaz Bluetooth signala na ovom uređaju.
1 Pritisnite .
Bluetooth signal je uključen.
svijetli:
Stanje jačine signala spojenog mobilnog telefona.*
Napon baterije spojenog
mobilnog telefona.*
** Ikona ne svijetli ukoliko nije uspostavljena handsfree
veza. Razlikuje se u slučaju mobilnog telefona.
Spajanje mobilnog telefona
1 Provjerite je li Bluetooth signal uključen
na ovom uređaju i mobilnom telefonu.
2 Spojite se na ovaj uređaj pomoću
mobilnog telefona.
"" se prikazuje nakon spajanja. Ako nakon
spajanja za izvor odaberete Bluetooth telefon,
naziv mreže i spojenog mobilnog telefona
pojavljuju se na pokazivaču. Za promjenu
prikazanih stavki, pritisnite .
Spajanje zadnjeg spojenog mobilnog
telefona s ovog uređaja
1 Provjerite je li Bluetooth signal uključen na
ovom uređaju i mobilnom telefonu.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
3 Pritisnite  (handsfree).
"" treperi za vrijeme spajanja. Nakon spajanja,
"" stalno svijetli.
Napomena
66 Neki mobilni telefoni zahtijevaju dopuštenje pristupa
podacima iz imenika tijekom handsfree spajanja na
ovaj uređaja. Dopuštenje pribavite preko mobilnog
telefona.
66 Za vrijeme streaming prijenosa Bluetooth audio po­
dataka, nije moguće spajanje s mobilnim telefonom
preko ovog uređaja. Umjesto toga, spojite se na
ovaj uređaj pomoću mobilnog telefona. Preko zvuka
koji se reproducira može se čuti šum spajanja.
nastavak na sljedećoj stranici 
23
Savjeti
66 Dok je Bluetooth signal uključen: kad se uključi
brava paljenja, ovaj uređaj se automatski ponovno
spaja sa zadnjim spojenim mobilnim telefonom.
No, automatsko spajanje također ovisi o tehničkim
značajkama mobilnog telefona. Ako automatsko
spajanje ne uspije izvršite ga ručno.
66 Bluetooth telefon možete odabrati za izvor i priti­
skom i zadržavanjem tipke  (BROWSE).
Spajanje audio uređaja
1 Provjerite je li Bluetooth signal uključen
na ovom uređaju i na audio uređaju.
2 Spojite se na ovaj uređaj pomoću
audio uređaja.
"" se prikazuje nakon spajanja.
Spajanje zadnjeg spojenog audio
uređaja s ovog uređaja
1 Provjerite je li Bluetooth signal uključen na
ovom uređaju i na audio uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT AUDIO".
3 Pritisnite .
"" treperi za vrijeme spajanja. Nakon spajanja,
"" stalno svijetli.
Handsfree pozivanje
Ako je uređaj spojen na mobilni telefon možete
upućivati/primati handsfree pozive preko ovog
uređaja.
Javljanje na pozive
Kod prijema poziva zvuk zvona se čuje iz zvučnika
vozila. Na pokazivaču se prikazuje bilo ime, bilo
telefonski broj.
1 Pritisnite  (handsfree) kad se primi
poziv uz zvuk zvona.
Započinje telefonski razgovor.
Napomene
66 Ime pozivatelja možda se neće prikazati, ovisno o
mobilnom telefonu.
66 Ugrađeni mikrofon se nalazi sa stražnje strane
prednje ploče (str. 12). Nemojte pokriti mikrofon
vrpcom i sl.
Postavka automatskog odgovaranja
Postavku automatskog odgovaranja možete odabrati pritiskom na "OFF", "1" (nakon približno
3 sekunde) ili "2" (nakon približno 10 sekundi),
(str. 31).
Postavke zvona
Zvuk zvona možete podesiti bilo na "1" (ovaj
uređaj), bilo na "2" (mobilni telefon), (str. 31).
** Ovisno o mobilnom telefonu, možda će se emitirati
zvuk zvona ovog uređaja čak i ako je podešena
opcija "2" (mobilni telefon).
Odbijanje poziva
Pritisnite i zadržite  na 1 sekundu.
Za dovršetak razgovora
Ponovno pritisnite  (handsfree).
Napomena
Čak i kad je poziv dovršen, Bluetooth veza nije
poništena.
Savjet
Poziv možete okončati i pritiskom i zadržavanjem na 1
sekundu tipke  na ovom uređaju.
24
Upućivanje poziva
Pozivanje iz telefonskog imenika
Kod spajanja na mobilni telefon koji podržava
PBAP (Phone Book Access Profile) možete
pristupiti imeniku i načiniti poziv.
Pozivanje pohranjenog broja
Možete pohraniti do 6 kontakata pod programiranom tipkom. Za pojedinosti o pohranjivanju
pogledajte "Programiranje tipaka" (str. 26).
1 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
1 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
2 Pritisnite brojčane tipke (od  do ) kako
biste odabrali kontakt koji želite nazvati.
2 Pritisnite  (BROWSE).
Pojavljuje se telefonski imenik.
3 Pritisnite  (handsfree).
Započinje telefonski razgovor.
3 Okrećite regulator kako biste s popisa inicijala
odabrali inicijal, a zatim ga pritisnite.
Telefoniranje ponovnim biranjem
4 Okrećite regulator kako biste s popisa imena
odabrali ime, a zatim ga pritisnite.
5 Okrećite regulator kako biste s popisa brojeva
odabrali broj, a zatim ga pritisnite.
Započinje telefonski razgovor.
Napomene
66 Telefonski imenik možda neće biti točno prikazan
ako je telefonski imenik mobilnog telefona izbrisan.
66 Ovisno o mobilnom telefonu, kontakti prikazani na
uređaju mogu se razlikovati od prikaza u imeniku
mobilnog telefona.
Napomena o podacima iz telefonskog imenika
Prije odlaganja ili mijenjanja vlasništva nad svojim
automobilom u koji je ugrađen ovaj uređaj, vodite
računa da pritisnete tipku RESET i izbrišete podatke
telefonskog imenika uređaja kako biste spriječili
neovlašten pristup.
Odspajanjem kabela napajanja također se brišu svi
podaci iz telefonskog imenika.
Pozivanje iz dnevnika poziva
1 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
2 Pritisnite i zadržite  (BROWSE).
Pojavljuje se dnevnik poziva.
3 Okrećite regulator kako biste odabrali ime i
telefonski broj iz dnevnika poziva, a zatim ga
pritisnite.
Započinje telefonski razgovor.
Napomene
66 Pozive možete upućivati i iz dnevnika poziva (do 20).
66 Dnevnik poziva se možda neće promijeniti čak i ako
izbrišete dnevnik poziva mobilnog telefona.
Pozivanje unosom telefonskog broja
1 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
2 Pritisnite i zadržite .
1 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
2 Pritisnite i zadržite .
Započinje telefonski razgovor.
Operacije tijekom telefoniranja
Pohranjivanje glasnoće zvonjave i
glasa sugovornika
Možete pohraniti razinu glasnoće zvonjave i
glasa sugovornika.
Podešavanje glasnoće zvuka zvona:
Okrećite regulator tijekom primanja poziva.
Glasnoća zvuka zvona može se podesiti.
Podešavanje glasnoće sugovornika:
Okrećite regulator tijekom poziva. Glasnoća
glasa sugovornika može se podesiti.
Napomena
Ako je za izvor odabran Bluetooth telefon, okretanjem
regulatora može se podesiti samo glasnoća glasa
sugovornika.
Podešavanje pojačanja mikrofona
Možete podesiti i glasnoću svog govora. Pritisnite
 kako biste podesili razine glasnoće
("MIC-LOW," "MIC-MID," "MIC-HI").
Napomena
Podesivo tijekom poziva.
EC/NC Mode (Mod suzbijanja jeke/
buke)
Možete smanjiti jeku i buku.
Pritisnite i zadržite / kako biste odabrali "EC/
NC-1" ili "EC/NC-2".
Napomena
Podesivo tijekom poziva.
3 Okrećite regulator kako biste odabrali telefonski broj, a na koncu odaberite " " (razmak).
4 Pritisnite  (handsfree).
Započinje telefonski razgovor.
Napomena
Umjesto "#", na pokazivaču se pojavljuje "_".
25
Prebacivanje poziva
Za aktiviranje/deaktiviranje odgovarajućeg uređaja (ovog uređaja/mobilnog telefona), izvedite
sljedeće.
1 Pritisnite  ili upotrijebite vaš
mobilni telefon.
Savjeti
66 Govorite jednako kao i kod snimanja glasovne
poruke.
66 Pohranite glasovnu poruku dok sjedite u vozilu, pre­
ko ovog uređaja, dok je odabran izvor "BT PHONE".
SMS indikator
Za detalje o uporabi mobilnog telefona, pogledajte njegove upute za uporabu.
Tijekom spajanja mobilnog telefona na ovaj
uređaj SMS indikator vas obavještava o dolaznoj
ili nepročitanoj SMS poruci.
Napomena
Ovisno o mobilnom telefonu, može doći do prekida
handsfree veze kod prebacivanja poziva.
Ako je riječ o primanju nove SMS poruke, SMS
indikator treperi.
Programiranje tipaka
Kontakti (do 6 kontakata) iz telefonskog imenika
mobilnog telefona mogu se pohraniti pod programiranim tipkama.
1 Pritisnite  više puta dok
U slučaju nepročitanih SMS poruka, SMS indikator postojano svijetli.
se ne pojavi "BT PHONE".
2 Pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od
 do ) kako biste odabrali programski broj koji pohranjujete.
Pojavljuje se "P (programski broj) WAITING".
3 Pošaljite podatke telefonskog imenika
upravljajući mobilnim telefonom.
Kontakt je pohranjen pod odabranim programskim brojem.
Aktiviranje glasovnog biranja
Možete aktivirati glasovno biranje s mobilnog
telefona spojenog na ovaj uređaj izgovaranjem
glasovne poruke snimljene na mobilnom telefonu
i zatim nazvati.
1 Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "BT PHONE".
2 Pritisnite  (handsfree).
Pojavljuje se "VOICE DIAL".
3 Izgovorite glasovnu poruku snimljenu
na mobilnom telefonu.
Vaš glas se prepoznaje i uspostavlja se poziv.
Napomene
66 Prethodno provjerite jesu li uređaj i mobilni telefon
spojeni.
66 Prethodno pohranite glasovnu poruku na mobilnom
telefonu.
66 Ako aktivirate glasovno biranje preko mobilnog tele­
fona spojenog na ovaj uređaj, ova funkcija ponekad
možda neće raditi.
66 Zvukovi poput rada motora mogu ometati prepo­
znavanje glasa. Kako biste poboljšali prepoznavanje,
funkciju upotrebljavajte u uvjetima što manje buke.
66 Glasovno biranje možda neće raditi u nekim situaci­
jama, ovisno o učinkovitosti funkcije prepoznavanja
glasa na mobilnom telefonu. Za detalje, posjetite
stranicu za korisničku podršku (str. 22).
26
Napomena
Funkcija SMS indikatora može ovisiti o mobilnom
telefonu.
Streaming glazbe
Slušanje glazbe s audio uređaja
Možete slušati glazbu iz audio uređaja preko
ovog uređaja ako audio uređaj podržava A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth
tehnologiju.
1 Stišajte glasnoću na ovom uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "BT AUDIO".
3 Pokrenite reprodukciju na spojenom
uređaju.
4 Podesite glasnoću na ovom uređaju.
Podešavanje glasnoće
Može se podesiti glasnoća tako da se izbjegne
razlika između ovog sustava i Bluetooth audio
uređaja.
1 Pokrenite reprodukciju Bluetooth audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
2 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na ovom
uređaju.
3 Pritisnite tipku za odabir.
4 Okrećite regulator dok se ne pojavi "BTA
VOL", a zatim okrećite regulator glasnoće kako
biste podesili glasnoću ulaza ("+18dB" – "0dB"
– "–8dB").
Upravljanje audio uređajem putem
ovog uređaja
Na ovom uređaju možete upotrebljavati sljedeće
funkcije audio uređaja koji podržava AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) Bluetooth
tehnologiju. (Način rada ovisi o audio uređaju.)
Za
Pritisnite
Ponavljanje
Pritisnite  (REP)*1
reprodukcije
Reprodukcija
Pritisnite  (SHUF)*1
slučajnim slijedom
Preskakanje
Pritisnite / (ALBUM –/ +)
albuma
[pritisnite jedanput za svaki
album]
Reprodukciju
Pritisnite  (PAUSE)*2 na
ovom uređaju.
Pauzu
Pritisnite  (PAUSE)*2 na
ovom uređaju.
Preskakanje
Pritisnite SEEK –/+
zapisa
(/).
[pritisnite jedanput za svaki
zapis]
Kretanje unatrag/ Pritisnite i zadržite SEEK
ubrzano naprijed –/+ (/) [zadržite do
željene točke]
*1 Pritisnite više puta dok se ne pojavi željeno
podešenje.
*2 Ovisno o uređaju, možda će trebati pritisnuti
dvaput.
Funkcije osim gore navedenih treba izvoditi na
audio uređaju.
Napomene
66 Tijekom reprodukcije iz audio uređaja, na ovom
uređaju se ne prikazuju informacije kao što su broj
zapisa, vrijeme reprodukcije, status reprodukcije i sl.
66 Čak i ako promijenite izvor reprodukcije na ovom
uređaju, reprodukcija audio uređaja se ne prekida.
Savjet
Možete spojiti mobilni telefon koji podržava A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) kao audio uređaj
i slušati glazbu.
Resetiranje Bluetooth podešenja
Možete resetirati sva Bluetooth podešenja na
ovom uređaju.
1 Pritisnite i zadržite  na 1
sekundu za isključenje uređaja.
2 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik.
3 Okrenite regulator za odabir "BT INIT",
a zatim ga pritisnite.
Prikaže se poruka za potvrdu.
4 Okrenite regulator za odabir
"INIT-YES", a zatim ga pritisnite.
Tijekom inicijaliziranja Bluetooth postavaka
prikazuje se "INITIAL".
Nakon inicijaliziranja pojavljuje se
"COMPLETE".
Napomena
Prilikom odlaganja ovog uređaja programirane brojeve
valjalo bi izbrisati pomoću "BT INIT".
27
Postavke zvuka i izbornik za
podešavanje
Mijenjanje zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
1 Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite tipku za odabir.
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena stavka izbornika, zatim pritisnite.
3 Zakrenite regulator kako biste odabrali
postavku, zatim ga pritisnite.
Podešavanje je dovršeno.
4 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Uživanje u sofisticiranim audio
funkcijama — Advanced Sound
Engine
Sonyjev novi zvučni sustav Advanced Sound
Engine stvara idealno zvučno polje unutar
automobila pomoću digitalne obrade signala. Advanced Sound Engine sadrži sljedeće značajke:
EQ7, Listening Position, DM+ Advanced, Rear
Bass Enhancer.
Odabir kvalitete zvuka
— EQ7 Preset
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
Možete odabrati krivulju ekvilizatora između
7 postavki ("XPLOD", "VOCAL", "EDGE",
"CRUISE", "SPACE", "GRAVITY", "CUSTOM"
ili "OFF").
EQ7 PRESET (str. 28)
1 Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
EQ7 SETTING (str. 28).
POSITION
SET POSITION (Podešavanje položaja slušanja)
(str. 29)
ADJ POSITION*1 (Prilagođavanje položaja
slušanja) (str. 29)
SET SW POS*1*2 (Podešavanje položaja
subwoofera) (str. 29)
BALANCE
Podešavanje balansa zvuka. "RIGHT-15" –
"CENTER" – "LEFT-15".
FADER
Podešavanje odnosne razine. "FRONT-15" –
"CENTER" – "REAR-15".
DM+ (str. 29)
RB ENH (Rear Bass Enhancer) (str. 30)
SW LEVEL*2 (Razina subwoofera)
Podešava glasnoću subwoofera: "+10dB" –
"0dB" – "–10dB".
("ATT" je prikazano pri najnižem podešenju.)
AUX VOL*3 (AUX glasnoća)
Podešava razinu glasnoće svake od spojenih
komponenti: "+18dB" – "0dB" – "–8dB".
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
BTA VOL*4 (Bluetooth Audio Volume Level)
(str. 27)
28
*1 Sakriveno kad je "SET POSITION" podešeno na
"OFF".
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 30).
*3 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 31).
*4 Kad je aktiviran Bluetooth audio izvor (str. 27).
tipku za odabir.
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"EQ7 PRESET", zatim ga pritisnite.
3 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena krivulja ekvilizatora, zatim
pritisnite.
4 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Za poništenje krivulje ekvilizatora odaberite
"OFF" u koraku 3.
Savjet
Možete memorirati podešenje krivulje ekvilizatora za
svaki izvor.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ7 Setting
Postavka "CUSTOM" unutar EQ7 omogućuje
izradu osobnog podešenja ekvilizatora.
1 Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku
za odabir.
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"EQ7 SETTING", zatim ga pritisnite.
3 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"BASE", zatim ga pritisnite.
Možete odabrati krivulju ekvilizatora kao
osnovu za daljnje podešavanje.
Ako ne želite dodatno podešavati programiranu
krivulju ekvilizatora, prijeđite na korak 5.
4 Zakrenite regulator za odabir krivulje
ekvilizatora i zatim ga pritisnite.
5 Podesite krivulju ekvilizatora.
1Zakrenite regulator za odabir frekvencijskog raspona i zatim ga pritisnite.
S vašeg mjesta slušanja možete također podesiti
približan položaj subwoofera ako je:
––audio izlaz podešen na "SUB-OUT".
––položaj slušanja podešen na bilo koju opciju,
osim "OFF".
Na raspolaganju su sljedeće opcije za "SET SW
POS".
"NEAR" (): Blizu
"NORMAL" (): Normalno
"FAR" (): Daleko
1 Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16 kHz
2Zakrenite regulator za podešavanje
glasnoće, zatim ga pritisnite.
Glasnoća se može podešavati u koracima
od 1 dB, između - 6 dB i +6 dB.
tipku za odabir.
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"SET POSITION", zatim pritisnite.
3 Zakrenite regulator za odabir opcije
"FRONT L", "FRONT R", "FRONT" ili
"ALL", zatim pritisnite.
4 Zakrenite regulator dok se ne
pojavi "SET SW POS", zatim pritisnite.
Odaberete li "FRONT L", "FRONT R",
"FRONT" ili "ALL" u koraku 3, možete
podesiti položaj subwoofera.
Zakrenite regulator za odabir "NEAR",
"NORMAL" ili "FAR" i zatim ga pritisnite.
5 Pritisnite l (BACK).
Za podešavanje ostalih frekvencijskih raspona, ponovite korake  i .
6 Dvaput pritisnite l (BACK).
Krivulja ekvilizatora pohranjena je pod
"CUSTOM" i pokazivač se vraća na normalan
mod reprodukcije/prijema.
Optimiziranje zvuka vremenskim
usklađivanjem — Listening Position
Uređaj može promijeniti lokalizaciju zvuka odgodom reprodukcije iz svakog zvučnika u skladu
s vašim mjestom slušanja te simulirati prirodno
zvučno polje tako da se postiže utisak bivanja u
središtu zvuka bez obzira na položaj u vozilu.
Na raspolaganju su sljedeće opcije za "POSITION".
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Za poništenje položaja slušanja odaberite "OFF"
u koraku 3.
Podešavanje položaja slušanja
Možete precizno podesiti postavke za položaj
slušanja.
1 Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
tipku za odabir.
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"ADJ POSITION", zatim pritisnite.
3 Zakrenite regulator za podešavanje
položaja slušanja, zatim ga pritisnite.
Opseg podešavanja: "+ 3" – "CENTER" – "–
3".
4 Pritisnite l (BACK).
"FRONT L" (): Prednji
lijevi
"FRONT R" (): Prednji
desni
"FRONT" (): Prednji
središnji
"ALL" (): U središtu vozila
"OFF": Položaj nije podešen
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
DM+ Advanced
DM+ Advanced poboljšava digitalno komprimiran zvuk tako što obnavlja visoke frekvencije
koje su izgubljene u postupku kompresije.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku
za odabir.
nastavak na sljedećoj stranici 
29
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"DM+", zatim ga pritisnite.
3 Zakrenite regulator kako biste odabrali
"ON", zatim ga pritisnite.
4 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod reprodukcije.
Savjet
Možete memorirati DM+ podešenje za svaki izvor.
Uporaba stražnjih zvučnika kao
subwoofera — Rear Bass Enhancer
Rear Bass Enhancer pojačava basove primjenom postavke niskopropusnog filtra (str. 30) na
stražnje zvučnike. Ova funkcija omogućava da
stražnji zvučnici rade kao subwoofer ako on nije
spojen.
1 Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
tipku za odabir.
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"RB ENH", zatim pritisnite.
3 Zakrenite regulator kako biste odabrali
"1", "2" ili "3", zatim ga pritisnite.
4 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Podešavanje opcija — SET
1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena stavka, zatim pritisnite.
3 Zakrenite regulator kako biste odabrali
postavku, zatim ga pritisnite.*
Podešavanje je dovršeno.
4 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
** Za postavke CLOCK-ADJ i BTM, korak 4 nije
potreban.
Napomena
Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o izvoru
i podešenjima.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 7)
CT (točno vrijeme)
Uključenje funkcije CT. "ON", "OFF" (str. 15, 16).
30
BEEP
Aktivira zvučni signal: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (AUX audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "ON",
"OFF" (str. 31).
AUTO OFF
Automatsko isključenje nakon isteka podešenog
vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30S
(sekundi)", "30M (minuta)", "60M (minuta)".
REAR/SUB*1
Odabir audio izlaza: "SUB-OUT" (subwoofer),
"REAR-OUT" (pojačalo).
DEMO (Demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: "ON", "OFF".
DIMMER
Promjena svjetline pokazivača: "ON", "OFF".
ILLUM (Osvjetljenje)
Promjena boje osvjetljenja: "1," "2."
AUTO SCR (Automatsko pomicanje)
Automatsko pomicanje dugih naziva: "ON",
"OFF".
LOCAL (Mod lokalnog pretraživanja)
––"ON": za ugađanje postaja s jačim signalima.
––"OFF": za ugađanje normalnog prijema.
MONO*2 (Mono prijem)
Odabire mod mono prijema radi poboljšanja
prijema slabog FM signala: "ON", "OFF".
REGIONAL*2
Ograničava prijem na određenu regiju. "ON",
"OFF" (str. 16).
ZAP TIME (Zappin vrijeme)
Odabir trajanja reprodukcije za funkciju ZAPPIN.
––"Z.TIME-1 (približno 6 sekundi)", "Z.TIME-2
(približno 15 sekundi)", "Z.TIME-3 (približno
30 sekundi)".
ZAP BEEP (Zappin Beep)
Za aktivaciju zvučnih signala između odlomaka
zapisa: "ON", "OFF".
LPF FREQ*3 (Frekvencija niskopropusnog filtra)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera:
"50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".
LPF SLOP*3 (Krivulja niskopropusnog filtra)
Odabir LPF krivulje: "1," "2," "3."
SW PHASE*4 (Faza subwoofera)
Odabir faze subwoofera: "NORM", "REV".
HPF FREQ (Frekvencija visokopropusnog filtera)
Odabir prekidne frekvencije prednjeg/stražnjeg
zvučnika: "OFF", "50Hz", "60Hz", "80Hz",
"100Hz", "120Hz".
HPF SLOP (Krivulja visokopropusnog filtra)
Odabir HPF krivulje (može se podesiti samo
kad HPF FREQ nije podešeno na "OFF"): "1,"
"2," "3."
LOUDNESS (Dinamička glasnoća)
Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk
pri stišanoj glasnoći: "ON", "OFF".
BTM (str. 15)
AUTO ANS*1 (automatsko odgovaranje)
Automatsko primanje svih dolaznih poziva.
––"OFF": na poziv se ne odgovara automatski do
pritiska na tipku  (handsfree).
––"1": za automatsko primanje nakon 3 sekundi.
––"2": za automatsko primanje nakon 10 sekundi.
RINGTONE*1
Korištenje zvona ovog uređaja ili spojenog mobilnog telefona: "1" (ovaj uređaj), "2" (mobilni
telefon).
BT INIT*1 (inicijalizacija Bluetootha) (str. 27)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod prijema FM signala.
*3 Kad je izlaz zvuka podešen na "SUB-OUT" ili kad
opcija Rear Bass Enhancer nije podešena na
"OFF".
*4 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT".
Ostale funkcije
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da
se izbjegne razlika između ovog sustava i prijenosnog audio uređaja. Slijedite opisani postupak:
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio uređaj.
2 Stišajte glasnoću na uređaju.
3 Spojite uređaj.
Spojni kabel*
(nije isporučen)
** Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Stišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "AUX".
Nakon toga se prikaže "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na
autoradiju.
5 Podesite ulaznu razinu (str. 28).
31
Vanjski mikrofon XA-MC10
Spajanjem dodatnog vanjskog mikrofona na
ulaznu mikrofonsku priključnicu uređaja, možete
poboljšati audio kvalitetu kod razgovora preko
ovog uređaja.
Vanjski mikrofon
Priključni kabel
Držači
Dodatne informacije
Mjere opreza
55 Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
55 Električna antena se automatski izvlači.
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite
disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši;
u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete tekućinu.
Napomena
Spojite XA-MC10 kao vanjski mikrofon. Možda nećete
moći pozivati ili može doći do smetnju u radu ako
spojite drugi uređaj.
Napomene o diskovima
55 Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne ostavljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
55 Prije reprodukcije, obrišite
diskove krpicom za čišćenje, od
središta prema rubu diska. Ne
koristite otapala poput benzina,
razrjeđivača i komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje.
55 Ovaj uređaj je dizajniran za
reprodukciju diskova koji su
u skladu s Compact Disc (CD) standardom.
DualDisc i neki glazbeni diskovi koji su kodirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podliježu Compact Disc (CD) standardu te se zbog toga
možda neće moći reproducirati na ovom uređaju.
55 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
––Diskove s pričvršćenim etiketama, naljepnicama
ili ljepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u
radu, ili oštećenja diska.
––Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom može doći
do oštećenja uređaja.
––Diskove promjera 8 cm.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
55 Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
––mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku mapu)
––datoteka (zapisa) i mapa: 300 (može biti i manje
od 300 ako imena mapa/datoteka sadrže mnogo
znakova)
––prikazanih znakova za naziv mape/datoteke: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
55 Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje
s CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk,
a ostale sesije se ne reproduciraju.
55 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
––CD-R/CD-RW diskove s lošom kvalitetom zvuka.
32
––CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim
uređajem za snimanje.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno
finalizirani.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu
s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili
multi-session.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka
MP3/WMA/AAC
Mapa
(album)
MP3/WMA/
AAC datoteka
(zapis)
O Bluetooth funkciji
Što je to Bluetooth?
55 Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija kratkog dometa koja omogućuje bežičan
prijenos podataka između digitalnih uređaja,
kao što su mobilni telefoni i slušalice. Bluetooth
bežična tehnologija radi u dometu od otprilike 10
metara. Uobičajeno je spajanje dva uređaja, ali
kod nekih uređaja, moguće je istovremeno spojiti
više uređaja.
55 Za spajanje nije potrebno upotrebljavati kabele jer
je Bluetooth bežična tehnologija, niti je potrebno
usmjeriti uređaje jednog prema drugom, kao kod
infracrvene tehnologije. Primjerice, uređaj možete
upotrebljavati dok je u torbi ili džepu.
55 Bluetooth je međunarodni standard kojeg
podržavaju milijuni tvrtki diljem svijeta i kojeg
upotrebljavaju brojne tvrtke.
O Bluetooth komunikaciji
O iPod uređaju
55 Možete spajati sljedeće modele iPod uređaja.
Prije uporabe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema
najnovijoj verziji softvera.
Načinjen za
––iPod touch (2. generacije)
––iPod touch (1. generacije)
––iPod classic
––iPod s video prikazom*
––iPod nano (5. generacije)
––iPod nano (4. generacije)
––iPod nano (3. generacije)
––iPod nano (2. generacije)
––iPod nano (1. generacije)*
––iPhone 3GS
––iPhone 3G
** Funkcija Passenger control nije dostupna za iPod
nano (1. generacije) i iPod s video prikazom.
55 Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone" označavaju elektronički pribor koji je dizajniran za spajanje
na iPod ili iPhone uređaj, te je odobren od strane
razvojnog programera kao uređaj koji je u skladu sa
standardima izvedbe tvrtke Apple.
55 Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim standardima.
55 Bluetooth bežična tehnologija radi u dometu od
približno 10 metara.
Maksimalan domet komunikacije može ovisiti o
preprekama (osobe, metal, zidovi, itd.) ili elektromagnetskom okruženju.
55 Sljedeći uvjeti mogu utjecati na osjetljivost
Bluetooth komunikacije.
––Prepreke, poput osoba, metala i zidova, između
ovog uređaja i Bluetooth uređaja.
––Uređaj koji upotrebljava frekvenciju 2,4 GHz,
kao što je bežični LAN, bežični telefon ili mikrovalna pećnica, upotrebljava se u blizini.
55 S obzirom da Bluetooth uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) upotrebljavaju istu frekvenciju,
može doći do mikrovalne interferencije, koja uzrokuje usporavanje brzine komunikacije, šumove ili
nepravilno spajanje ako se ovaj uređaj upotrebljava
u blizini LAN uređaja. U tom slučaju, napravite
sljedeće.
––Upotrebljavajte ovaj uređaj najmanje 10 metara
od bežičnih LAN uređaja.
––Ako se ovaj uređaj upotrebljava bliže od 10 metara
od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični
LAN uređaj.
––Postavite ovaj uređaj i Bluetooth uređaj što je
moguće bliže jedan drugom.
55 Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu
utjecati na rad elektronskih medicinskih uređaja.
Isključite ovaj uređaj i ostale Bluetooth uređaje na
sljedećim mjestima jer mogu uzrokovati nezgode.
––u blizini zapaljivih plinova, u bolnici, vlaku,
zrakoplovu ili na benzinskoj postaji
––u blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
nastavak na sljedećoj stranici 
33
55 Ovaj uređaj podržava sigurnosne značajke usklađene
s Bluetooth standardom, koje omogućuju sigurno
spajanje uz uporabu Bluetooth bežične tehnologije,
ali sigurnost možda neće biti dostatna, ovisno
o postavkama. Budite oprezni pri komunikaciji
pomoću Bluetooth bežične tehnologije.
55 Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za
eventualno curenje podataka tijekom Bluetooth
komunikacije.
55 Ne može se jamčiti spajanje sa svim Bluetooth
uređajima.
––Uređaj koji upotrebljava Bluetooth funkciju
treba biti usklađen s Bluetooth standardom kako
ga definira Bluetooth SIG i treba biti provjeren.
––Čak i ako spojeni uređaj odgovara gore navedenom Bluetooth standardu, neki uređaji možda se
neće moći spojiti ili neće raditi pravilno, ovisno
o značajkama ili specifikacijama uređaja.
––Tijekom razgovora putem telefona uz uporabu
handsfree funkcije, mogu se pojaviti smetnje,
ovisno o uređaju ili uvjetima komunikacije.
55 Ovisno o spojenom uređaju, možda će trebati neko
vrijeme za uspostavu komunikacije.
Ostalo
55 Uporaba Bluetooth uređaja možda neće raditi kod
mobilnih telefona, ovisno o uvjetima širenja radijskih valova i mjestu gdje se uređaji upotrebljavaju.
55 Ako osjetite nelagodu tijekom uporabe Bluetooth
uređaja, odmah prekinite njegovu uporabu. Ako
se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
predstavništvu.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Održavanje
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterija će trajati oko
godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno
o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite
bateriju novom CR2025 litijevom baterijom.
Korištenje druge baterije može dovesti do požara
ili do eksplozije.
+ strana gore
2
c
1
Napomene o litijevoj bateriji
66 Litijevu bateriju držite van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
66 Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
66 Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
66 Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na uređaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
34
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključnica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 7) te očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.
Stražnja strana
Vađenje uređaja
1 Skinite zaštitni okvir.
1Izvadite prednju ploču (str. 7).
2Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
prednje ploče
Napomene
66 Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica is­
ključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
66 Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
x
2 Izvadite uređaj.
1Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra.
2Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
3Izvucite uređaj iz ležišta.
35
Tehnički podaci
CD uređaj
Izlazi:
Audio izlazi (prednji, stražnji/sub izmjenjivi)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolna priključnica za telefon
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
MIC ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
USB ulazna priključnica
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178  50  179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X174
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
USB spojni kabel za iPod: RC-100IP
Vanjski mikrofon: XA-MC10
Omjer signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20.000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni pribor.
Zatražite detaljne informacije.
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omjer signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
USB uređaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500 mA
Bežična komunikacija
Sustav komunikacije:
Bluetooth standard, verzija 2.1 + EDR
Izlaz:
Bluetooth standard, klasa snage 2 (maks. +4 dBm)
Maksimalni domet komunikacije:
Domet vidljivosti do približno 10 m*1
Frekvencijski pojas:
2,4 GHz pojas (2,4000 – 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1 Stvaran domet ovisi o čimbenicima kao što su
prepreke između uređaja, magnetsko polje oko
mikrovalnih pećnica, statički elektricitet, osjetljivost
prijema, učinak antene, operativni sustav, softverske
aplikacije i sl.
*2 Profili Bluetooth standarda označavaju svrhu
Bluetooth komunikacije između uređaja.
Pojačalo
Izlaz: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 ohma)
36
Općenito
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske
pogreške.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije
pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja
i postupke korištenja.
Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Općenito
Nema napajanja uređaja.
55Provjerite spojeve ili osigurač.
55Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
WWUključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
55Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
55Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj
za sustav s dva zvučnika.
55Bluetooth audio uređaj je u pauzi.
WWIsključite pauzu.
Nema zvučnog signala.
55Zvučni signal je isključen (str. 30).
55Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je obrisan.
55Pritisnuta je tipka RESET.
WWPonovno pohranite sadržaje u memoriju.
55Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
WWPodesite "DEMO-OFF" (str. 30).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
55Podešeno je zatamnjenje zaslona "DIM-ON" (str. 30).
55Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite .
WWPritisnite  na uređaju dok se ne
pojavi prikaz.
55Priključnice su zaprljane (str. 35).
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se
nakon isključenja uređaja.
WWIsključite uređaj.
Radijski prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
55Spajanje nije izvedeno pravilno.
WWSpojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u
automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu
FM/MW/LW antenu na stražnjem/ bočnom staklu).
WWProvjerite spoj antene.
WWAko se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
55Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
55Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
55Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.
WWUgađanje se zaustavlja prečesto:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 30).
WWUgađanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje:
Podesite "LOCAL-OFF" (str. 30).
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPostaje ugodite ručno.
Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".
55Ugodite točnu frekvenciju.
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPodesite "MONO-ON" (str. 30).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
WWPodesite "MONO-OFF" (str. 30).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
WWIsključite funkciju TA (str. 16).
Nema prometnih informacija.
55Uključite funkciju TA (str. 16).
55Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
WWUgodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
55Trenutna postaja nije RDS postaja.
55RDS podaci nisu primljeni.
55Postaja ne emitira signal vrste programa.
nastavak na sljedećoj stranici 
37
Naziv postaje treperi.
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPritisnite  +/– dok treperi naziv postaje.
Pojavljuje se "PI SEEK" i uređaj počinje tražiti
drugu frekvenciju istih podataka o programu PI.
CD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
55Već je uložen drugi disk.
55Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
55Oštećen ili zaprljan disk.
55Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 32).
MP3/WMA/AAC datoteke se ne mogu
reproducirati.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA/AAC formatom
i verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se
mogu reproducirati, posjetite stranicu za korisničku
podršku.
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa
treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije.
––diskovi komplicirane strukture.
––diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
––diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
55Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
55Opcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
WWPodesite "A.SCRL-ON" (str. 30).
WWPritisnite i zadržite  (SCRL).
Zvuk preskače.
55Niste dobro ugradili uređaj.
WWUređaj ugradite pod kutom manjim od 45° u
stabilan dio automobila.
55Oštećen ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 6).
USB reprodukcija
Ne možete reproducirati s uređaja spojenog
putem USB huba.
Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene putem
USB huba.
Nije moguća reprodukcija.
USB uređaj ne radi.
WWSpojite ga ponovno.
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
38
Čuje se zvučni signal.
Odspojili ste USB uređaj tijekom reprodukcije.
WWPrije odspajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju
radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.
Bluetooth funkcija
Uređaj kojeg spajate ne može prepoznati ovaj
uređaj.
55Prije uparivanja, prebacite ovaj uređaj u pripravno
stanje uparivanja.
55Kod spajanja Bluetooth uređaja, ovaj uređaj ne može
prepoznavati druge uređaje. Odspojite trenutno spojen
uređaj i potražite ovaj uređaj na drugom uređaju.
55Nakon uparivanja uređaja, podesite izlaz Bluetooth
signala (str. 23).
Spajanje nije moguće.
55Spojite se s ovim uređajem preko Bluetooth uređaja
ili obrnuto. Spajanjem se upravlja iz jednog uređaja
(ovog ili drugog Bluetooth uređaja), a ne iz oba.
55Provjerite postupke uparivanja i spajanja u uputama
za uporabu uređaja i sl. te ponovite postupke.
Ne prikazuje se naziv detektiranog uređaja.
Ovisno o statusu drugog uređaja, naziv se možda neće
moći učitati.
Bez zvuka zvona.
55Podesite razinu glasnoće u "VOL RING".
55Ovisno o spojenom uređaju, signal zvonjave se možda neće pravilno poslati.
WWPodesite "RINGTONE" na "R.TONE-1" (str. 24).
Glasnoća glasa sugovornika je niska.
Podesite glasnoću.
Sugovornik primjećuje da je glasnoća premala
ili prevelika.
Podesite odgovarajuću glasnoću pomoću postavke Mic
Gain (str. 25).
Tijekom telefonskog razgovora čuje se jeka ili
šum.
55Smanjite glasnoću.
55Podesite EC/NC Mode na "EC/NC-1" ili "EC/NC-2"
(str. 25).
55Ako je okolna buka, osim zvuka telefonskog razgovora, prejaka, pokušajte je smanjiti.
Primjerice: Ako je prozor otvoren i čuje se buka
izvana, zatvorite prozor. Ako je zvuk klima-uređaja
preglasan, smanjite mu snagu.
Telefon nije spojen.
Kod reprodukcije Bluetooth audio uređaja, telefon nije
spojen čak i ako pritisnete  (handsfree).
WWIzvršite spajanje s telefona.
Kvaliteta zvuka telefonskog poziva je loša.
Kvaliteta zvuka telefonskog razgovora ovisi o uvjetima
prijema mobilnog telefona.
WWAko je prijem slab, premjestite vozilo na mjesto
gdje je signal mobilne mreže jači.
Glasnoća spojenog audio uređaja je preniska
(previsoka).
Razina glasnoće ovisi o audio uređaju.
WWPodesite glasnoću na spojenom audio uređaju ili
ovom uređaju.
Iz Bluetooth audio uređaja se ne emitira zvuk.
Audio uređaj je u modu pauze.
WWPoništite pauzu audio uređaja.
Zvuk preskače tijekom reprodukcije na
Bluetooth audio uređaju.
55Smanjite udaljenost između uređaja i Bluetooth audio
uređaja.
55Ako je Bluetooth uređaj spremljen u kućište koje
prekida signal, izvadite ga iz kućišta tijekom uporabe.
55U blizini se upotrebljava nekoliko Bluetooth uređaja
ili uređaja koji emitiraju radijske valove.
WWIsključite druge uređaje.
WWPovećajte udaljenost od drugih uređaja.
55Zvuk reprodukcije se kratko prekida kod prespajanja veze između ovog uređaja i mobilnog telefona.
Pojava nije kvar.
Spojenim Bluetooth audio uređajem ne može
se upravljati.
Provjerite podržava li spojeni uređaj AVRCP.
Neke funkcije ne rade.
Provjerite podržava li spojeni uređaj te funkcije.
Ime sugovornika se ne prikazuje za vrijeme
prijema poziva.
Telefon s kojeg se naziva nije podešen na slanje
telefonskog broja.
Uređaj slučajno odgovara na poziv.
55Spojeni telefon je podešen tako da se automatski
javlja na pozive.
55"AUTO ANS" ovoga uređaja podešeno je na
"A.ANS-1" ili "A.ANS-2" (str. 24).
Uparivanje nije uspjelo zbog prekida.
Ovisno o uređaju za spajanje, vremensko ograničenje
za uparivanje može biti kratko. Nastojte uparivanje
dovršiti unutar danog vremena.
Bluetooth funkcija ne radi.
Isključite uređaj tako da pritisnete  na
duže od 2 sekunde, zatim ponovno uključite uređaj.
Iz zvučnika vozila se ne čuje zvuk tijekom
handsfree poziva.
Ako se zvuk čuje preko mobilnog telefona, podesite
izlaz na mobilnom telefonu tako da se čuje preko
zvučnika vozila.
Prikaz/poruke grešaka
CHECKING
Autoradio provjerava povezanost s USB uređajem.
WWPričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.
EMPTY
55Dnevnik poziva je prazan.
55Telefonski imenik je prazan.
55Programirana tipka je prazna.
ERROR
55Disk je zaprljan ili uložen naopako.
WWOčistite ga ili uložite pravilno.
55Disk je prazan.
55Disk se ne može reproducirati zbog problema.
WWUložite drugi disk.
55USB uređaj nije automatski prepoznat.
WWSpojite ga ponovno.
55Pritisnite  za vađenje diska.
55Inicijalizacija za BT nije uspjela.
55Pristup imeniku nije uspio.
55Sadržaj telefonskog imenika je izmijenjen tijekom
pristupanja od strane mobilnog telefona.
WWPonovno pristupite imeniku uporabom mobilnog
telefona.
55Poziv je upućen dok mobilni telefon nije bio spojen.
P (programski broj) ERROR
Poziv je upućen s nepostojećeg programskog broja.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
WWPogledajte upute za ugradnju/povezivanje za ovaj
model.
HUB NO SUPRT (HUB nije podržan)
Autoradio ne podržava USB hub.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPritisnite  +/– dok treperi naziv postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DEV (Nema uređaja)
55USB je odabran kao izvor, a USB uređaj nije spojen.
Odspojili ste USB uređaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
WWSpojite USB uređaj ili USB kabel.
55Bluetooth audio izvor odabran je prije nego je izvor
spojen. Bluetooth audio uređaj je odspojen tijekom
telefonskog razgovora.
WWVodite računa da spojite Bluetooth audio uređaj.
55Telefonski Bluetooth izvor odabran je prije nego je
spojen mobilni telefon. Mobilni telefon je odspojen
tijekom telefonskog razgovora.
WWVodite računa da spojite mobilni telefon.
nastavak na sljedećoj stranici 
39
NO INFO (nema informacija)
Naziv mreže i mobilnog telefona nisu primljeni dok je
mobilni telefon spojen.
NO MUSIC
Disk ili USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.
WWUložite CD koji sadrži glazbene datoteke.
WWSpojite USB uređaj s glazbenim datotekama.
NO NAME
Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u
zapis.
NOT FOUND
U abecednom pretraživanju nije pronađena nijedna
stavka koja počinje traženim slovom.
NO TP
Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
OFFSET
Možda je došlo do unutarnjeg kvara.
WWProvjerite spajanje kabela. Ako je poruka o grešci
i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony dobavljaču.
OVERLOAD
USB uređaj je preopterećen.
WWOdspojite USB uređaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke .
WWPokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB uređaj.
READ
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
disku.
WWPričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
Ovaj ili USB uređaj ne radi zbog nekih problema.
WWPritisnite tipku RESET (str. 6).
UNKNOWN
Ime ili telefonski broj ne mogu se prikazati tijekom
pretraživanja imenika ili dnevnika poziva.
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
Spojeni USB uređaj nije podržan.
WWZa detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
WITHHELD
Pozivatelj je prikrio broj telefona.
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD
uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad
ste uočili problem.
40
Registrirajte svoj proizvod online na:
www.sony-europe.com/myproducts
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto.
Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava. Kad
ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte
ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identi­
fikacijsku karticu na sigurno mjesto. Kartica može
poslužiti za identifikaciju uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
MEX-BT3900U
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising