Sony | MEX-N6002BD | Sony MEX-N6002BD CD prijemnik s DAB radijem i bežičnom tehnologijom BLUETOOTH® Upute za upotrebu

4-687-334-21(1) (HR)
Bluetooth®
Audio sustav
Za poništavanje prikaza demonstracije (DEMO)
pogledajte str. 18.
Za priključivanje/postavljanje pogledajte str. 31.
MEX-N6002BD
Upute za upotrebu
HR
Jedinicu iz sigurnosnog razloga postavite na
upravljačku ploču automobila jer se stražnja
strana uređaja zagrijava prilikom upotrebe.
Pojedinosti potražite u odjeljku „Povezivanje/
postavljanje” (str. 31).
Proizvedeno u Tajlandu
Svojstva laserske diode
 Trajanje emisije: kontinuirano
 Izlazna snaga lasera: manje od 53,3 μW
(Ova izlazna vrijednost jest vrijednost izmjerena na
udaljenosti od 200 mm od površine leće objektiva
na optičkom čitaču s otvorom blende od 7 mm.)
Radni napon i ostale informacije navedeni su
nazivnoj pločici na dnu kućišta.
Ovim dokumentom tvrtka Sony Corporation
izjavljuje da je oprema usklađena s osnovnim
zahtjevima i ostalim bitnim odredbama direktive
1999/5/EZ.
Pojedinosti potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
odnose se samo na opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju direktive EU.
Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima
EU-a: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija
Zbrinjavanje otpadnih baterija te
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan
je ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili
0,004 % olova.
Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
2HR
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom
te električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Upozorenje ako kontaktna brava vašeg
automobila nema položaj za dodatnu
opremu (ACC)
Obavezno namjestite funkciju AUTO OFF (str. 18).
Uređaj će se u potpunosti i automatski isključiti
u namješteno vrijeme nakon isključenja, čime
se sprječava pražnjenje baterije. Ako funkcija
AUTO OFF nije namještena, prilikom svakog
isključenja kontakta pritisnite i držite gumb OFF
sve dok se ne isključi prikaz.
Izjava o odricanju od odgovornosti za usluge
koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu se
promijeniti, ukinuti ili poništiti bez prethodne
obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi odgovornost
u takvim slučajevima.
Važna napomena
Oprez
TVRTKA SONY NI U KOJEM SLUČAJU NIJE
ODGOVORNA ZA SLUČAJNA, INDIREKTNA ILI
POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA ILI DRUGA OŠTEĆENJA
KOJA UKLJUČUJU, ALI NISU OGRANIČENA NA
GUBITAK PROFITA, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK
PODATAKA, GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA
PROIZVODA ILI POVEZANE OPREME, KVAR I VRIJEME
KORIŠTENJA POVEZANA ILI NASTALA KAO
POSLJEDICA KORIŠTENJA PROIZVODA, NJEGOVOG
HARDVERA I/ILI SOFTVERA.
Poštovani kupci, ovaj proizvod sadrži radijski
odašiljač.
Sukladno UNECE Regulativi br. 10, proizvođači
vozila mogu propisati posebne uvjete za ugradnju
radijskih odašiljača u vozila.
Prije ugradnje proizvoda provjerite korisnički
priručnik vozila ili se obratite proizvođaču ili
distributeru vozila.
Hitni pozivi
Ovaj BLUETOOTH handsfree sustav za automobile
i elektronički uređaj koji je s njime povezan pri radu
koriste radijske signale, mobilne i fiksne telefonske
mreže te korisnički programirane funkcije, što ne
jamči uspostavljanje veze u svim uvjetima.
Stoga se za nužnu komunikaciju (primjerice hitne
medicinske slučajeve) ne oslanjajte isključivo na
elektroničke uređaje.
O BLUETOOTH komunikaciji
 Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH uređaj mogu
ometati rad elektroničkih medicinskih uređaja.
Budući da to može uzrokovati nesreću, ovaj i sve
ostale BLUETOOTH uređaje isključite na sljedećim
mjestima:
 na mjestima na kojima postoje zapaljivi plinovi,
u bolnicama, vlakovima, zrakoplovima ili na
benzinskim postajama
 blizu automatskih vrata ili požarnog alarma
 Ovaj uređaj podržava sigurnosne funkcije
sukladne BLUETOOTH specifikacijama kako bi
se omogućilo sigurno povezivanje pri upotrebi
BLUETOOTH bežične tehnologije, ali razina
sigurnosti ovisi o postavkama. Budite oprezni
prilikom komunikacije putem BLUETOOTH bežične
tehnologije.
 Ne preuzimamo odgovornost za curenje
informacija prilikom komuniciranja putem
BLUETOOTH tehnologije.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s uređajem
koji nisu obrađeni u ovom priručniku, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
3HR
Dodatne informacije
Sadržaj
Vodič kroz dijelove i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Početak rada
Odvajanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resetiranje jedinice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priprema BLUETOOTH uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje drugih prijenosnih audio uređaja . . . .
6
7
7
7
9
9
Slušanje radija
Primanje DAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Upotreba FM/MW/LW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Upotreba radijskog podatkovnog
sustava (RDS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija s USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija s BLUETOOTH uređaja . . . . . . . . . . .
Traženje i reprodukcija pjesama . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
13
Telefoniranje u načinu rada slobodne
ruke (samo putem BLUETOOTH
funkcije)
Odgovaranje na poziv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Upućivanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Radnje dostupne tijekom poziva . . . . . . . . . . . . . . 15
Korisne funkcije
SongPal s pametnim telefonom
iPhone/Android. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Upotreba funkcije Siri Eyes Free. . . . . . . . . . . . . . . 17
Postavke
Poništavanje DEMO načina rada . . . . . . . . . . . . . .
Rad osnovnih postavki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Općenito postavljanje (GENERAL) . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje zvuka (SOUND). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje postavki BLUETOOTH
(BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje funkcije SongPal (SONGPAL). . . . . . .
4HR
18
18
18
19
21
21
22
Ažuriranje ugrađenog softvera . . . . . . . . . . . . . . .
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
24
24
26
29
Povezivanje/postavljanje
Oprez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis dijelova za postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
32
34
Vodič kroz dijelove i kontrole
Glavna komponenta
Uklonjena prednja ploča (unutarnja ploča)
VOICE (str. 15, 17)
Uključite glasovno biranje, prepoznavanje
glasa (samo Android™ pametni telefoni) ili
funkciju Siri (samo iPhone).
APP (str. 16)
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde da biste
aktivirali funkciju „SongPal” (veza).
N-Mark
Da biste uspostavili BLUETOOTH vezu, dodirnite
upravljački kotačić Android pametnim telefonom.
Gumb 3/

(ponavljanje) ima dodirnu točku.
(pretraživanje) (str. 10, 13, 14)
Tijekom prijema DAB:
Ulazak u način pretraživanja.
Tijekom reprodukcije:
Ulazak u način pretraživanja.
(Nije dostupno kada je povezan iPod.)
 Gumb za oslobađanje prednje ploče
 SEEK +/–
Tijekom prijema DAB:
Odaberite uslugu. Pritisnite i držite za traženje
cjeline.
Tijekom prijema FM /MW/LW:
Automatsko traženje radijskih postaja. Pritisnite
i držite za ručno traženje.
/ (prethodno/sljedeće)
/ (brzo premotavanje unatrag/
unaprijed)
 Upravljački kotačić
Okrećite za namještanje jačine zvuka.
PUSH ENTER
Unesite odabranu stavku.
Pritisnite SCR, okrenite i zatim pritisnite da biste
promijenili izvor (istek vremena za 2 sekunde).
 Receptor daljinskog upravljača
 Utor za disk
 Prozor za prikaz
  (izbacivanje diska)
 SRC (izvor)
Uključite napajanje.
Promijenite izvor.
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste isključili
izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde da biste
isključili napajanje i zaslon.

(natrag)
Vratite se na prethodni zaslon.
MODE (str. 10, 11, 15)
 CALL
Otvorite izbornik za pozivanje. Odgovaranje
na poziv/prekidanje poziva.
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde za promjenu
BLUETOOTH signala.
5HR
 MENU
Otvorite izbornik za postavljanje.
DSPL (prikaz)
Pritisnite i zadržite, zatim pritisnite za promjenu
stavki prikaza.
 Brojčani gumbi (1 do 6)
Primanje pohranjenih DAB usluga ili radijskih
postaja. Pritisnite i držite za pohranjivanje DAB
usluga i radijskih postaja.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju. Pritisnite
i držite za neprekidno preskakanje albuma.
(Nije dostupno kada je povezan iPod.)
(ponavljanje)
Početak rada
Odvajanje prednje ploče
Prednju ploču možete odvojiti kako biste spriječili
krađu.
1
Pritisnite i držite gumb OFF  sve dok
se jedinica ne isključi, a zatim pritisnite
gumb za oslobađanje prednje ploče 
i povucite ploču prema sebi kako biste
je skinuli.
(nasumična reprodukcija)
MIC (str. 15)
PAUSE
 AF (alternativne frekvencije/
TA (obavijesti o stanju u prometu)
Postavljanje AF i TA.
PTY (vrsta programa)
Pritisnite i držite za odabir vrste programa DAB
ili RDS.
 Ulazni priključak AUX
 USB ulaz
 RESET (unutarnja ploča) (str. 7)
Alarm upozorenja
Ako prekidač paljenja okrenete u isključeni OFF
položaj bez odvajanja prednje ploče, uključit će
se alarm upozorenja na nekoliko sekundi. Alarm
će se uključiti samo ako upotrebljavate ugrađeno
pojačalo.
Serijski brojevi
Provjerite podudaraju li se serijski brojevi na
dnu jedinice s onima na poleđini prednje ploče.
Ako se ne podudaraju, BLUETOOTH uparivanje,
povezivanje i raskidanje veze putem funkcije NFC
neće biti moguće.
Postavljanje prednje ploče
6HR
Resetiranje jedinice
Prije prve upotrebe jedinice, nakon zamjene
akumulatora u automobilu ili zamjene priključaka,
morate resetirati jedinicu.
Olovkom ili sličnim pomagalom pritisnite RESET na
unutarnjoj ploči nakon odvajanja prednje ploče.
Napomena
Resetiranjem jedinice izbrisat će se postavke sata i neki
pohranjeni sadržaji.
Povezivanje s pametnim telefonom
pomoću funkcije One touch (NFC)
Ako pametnim telefonom koji podržava
funkciju NFC* dodirnete upravljački kotačić
jedinice, jedinica će se automatski upariti
i povezati s pametnim telefonom.
* NFC (Near Field Communication) tehnologija je koja
omogućuje bežičnu komunikaciju kratkog dometa
između različitih uređaja, kao što su mobilni telefoni
i IC oznake. Zahvaljujući funkciji NFC podatkovna
se komunikacija može jednostavno uspostaviti
dodirivanjem odgovarajućeg simbola ili mjesta na
uređajima kompatibilnima s tehnologijom NFC.
Postavljanje sata
Za pametne telefone s instaliranim sustavom
Android OS 4.0 ili starijim, potrebno je preuzeti
aplikaciju „NFC Easy Connect” u trgovini
Google Play™. Aplikacija nije dostupna
za preuzimanje u svim državama/regijama.
1
1
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET CLOCK-ADJ], a zatim ga pritisnite.
Prikaz sata treperi.
3
Uključite funkciju NFC na pametnom
telefonu.
Detalje potražite u uputama za rad isporučenim
s pametnim telefonom.
2
Dodirnite dio N-Mark na jedinici s dijelom
N-Mark pametnog telefona.
Okrenite upravljački kotačić kako biste
postavili sat i minute.
Ako se želite prebaciti na digitalni prikaz,
pritisnite SEEK +/–.
4
Nakon postavljanja minuta pritisnite
MENU.
Postavljanje je dovršeno i sat se uključuje.
Postupak za prikaz sata
Pritisnite i držite DSPL.
Provjerite svijetli li
na zaslonu jedinice.
Postupak za povezivanje pomoću funkcije
One touch
Ponovno dodirnite dio N-Mark na jedinici s dijelom
N-Mark pametnog telefona.
Priprema BLUETOOTH uređaja
Ovisno o tome je li vaš pametni telefon, mobilni
telefon ili audio uređaj (u nastavku „BLUETOOTH
uređaj” ako nije drugačije navedeno) kompatibilan
s BLUETOOTH funkcijom, možete uživati u glazbi
ili telefonirati u načinu rada slobodne ruke.
Pojedinosti o povezivanju potražite u uputama
za rad koje su priložene uz uređaj.
Prije povezivanja uređaja smanjite jačinu zvuka na
jedinici jer u protivnom zvuk može biti vrlo glasan.
Napomene
 Prilikom povezivanja pažljivo rukujte pametnim
telefonom kako ga ne biste ogrebali.
 Povezivanje putem funkcije One touch nije moguće
kada je jedinica već povezana s dva uređaja koji
podržavaju NFC. U tom slučaju prekinite vezu s jednim
od tih uređaja i ponovno uspostavite vezu s pametnim
telefonom.
7HR
Uparivanje i povezivanje s BLUETOOTH
uređajem
Kada BLUETOOTH uređaj povezujete prvi put,
potrebna je obostrana registracija (koja se naziva
„uparivanje”). Uparivanje omogućuje da se jedinica
i drugi uređaji prepoznaju. Ova se jedinica može
povezati s dva BLUETOOTH uređaja (s dva mobilna
telefona ili s pametnim telefonom i audio uređajem).
8
Odaberite ovu jedinicu na BLUETOOTH
uređaju kako biste uspostavili
BLUETOOTH vezu.
ili
svijetli kada se uspostavi veza.
Napomena
Prilikom povezivanja s BLUETOOTH uređajem, drugi
uređaj ne može prepoznati jedinicu. Unesite način
uparivanja i potražite jedinicu s drugog uređaja kako
biste omogućili prepoznavanje.
Postupak za pokretanje reprodukcije
Pojedinosti potražite u odjeljku „Reprodukcija
s BLUETOOTH uređaja” (str. 13).
Prekidanje veze s uparenim uređajem
1
Postavite BLUETOOTH uređaj na
udaljenosti od 1 m od jedinice.
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do postavke [BLUETOOTH],
a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET PAIRING], a zatim ga pritisnite.
4
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEVICE 1]* ili [SET DEVICE 2]*, a zatim
ga pritisnite.
treperi dok je jedinica u stanju pripravnosti
za uparivanje.
Obavite korake od 2 do 4 da prekinete vezu nakon
uparivanja ove jedinice i BLUETOOTH uređaja.
Povezivanje s uparenim BLUETOOTH
uređajem
Kako biste upotrebljavali upareni uređaj, morate
ga povezati s jedinicom. Neki se upareni uređaji
povezuju automatski.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do postavke [BLUETOOTH],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET BT SIGNL], a zatim ga pritisnite.
* [SET DEVICE 1] ili [SET DEVICE 2] će se promijeniti
na naziv uparenog uređaja nakon dovršetka
uparivanja.
5
Izvršite uparivanje na BLUETOOTH uređaju
kako biste otkrili jedinicu.
6
Odaberite [MEX-N6002BD] na zaslonu
BLUETOOTH uređaja.
Ako se vaš naziv modela ne prikaže, ponovite
postupak od koraka 2.
Provjerite svijetli li
.
3
Uključite BLUETOOTH funkciju na
BLUETOOTH uređaju.
4
Uključite BLUETOOTH uređaj da biste
ga povezali s jedinicom.
ili
svijetli.
Ikone na zaslonu:
7
Ako je potrebno unijeti lozinku* na
BLUETOOTH uređaju, unesite [0000].
* Lozinka se može pojaviti pod nazivom
„pristupni kod”, „PIN kod”, „PIN broj” ili
„Lozinka” itd., ovisno o uređaju.
Unos lozinke
[0000]
Kada uparivanje završi,
8HR
neprekidno svijetli.
Svijetli kada je dostupno telefoniranje
u handsfree načinu rada uključivanjem
profila HFP (Handsfree Profile)
Svijetli kada je moguća reprodukcija
s audio uređaja uključivanjem profila
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
Postupak za povezivanje na posljednji
povezani uređaj s jedinice
Uključite BLUETOOTH funkciju na BLUETOOTH
uređaju.
Za povezivanje s audio uređajem pritisnite SCR
da odaberete stavku [BT AUDIO], a zatim pritisnite
PAUSE.
Za povezivanje s mobilnim telefonom pritisnite
CALL.
Povezivanje USB uređaja
1
2
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Povežite USB uređaj i jedinicu.
Za povezivanje uređaja iPod/iPhone upotrijebite
USB spojni kabel za iPod (nije priložen).
Napomena
Prilikom emitiranja zvuka putem BLUETOOTH funkcije,
povezivanje s mobilnim telefonom s jedinice nije
moguće. Umjesto toga s jedinicom se povežite
s mobilnog telefona.
Savjet
S uključenim BLUETOOTH signalom: kod uključenog
se kontakta jedinica automatski ponovno povezuje
s posljednjim povezanim mobilnim telefonom.
Postupak za instaliranje mikrofona
Pojedinosti potražite u odjeljku „Postavljanje
mikrofona” (str. 34).
Povezivanje s uređajima iPhone/iPod
(BLUETOOTH automatsko uparivanje)
Kada je uređaj iPhone/iPod s instaliranim sustavom
iOS5 ili novijim priključen u USB ulaz, jedinica
se automatski uparuje i povezuje s uređajem
iPhone/iPod.
Da biste uključili BLUETOOTH automatsko
uparivanje, provjerite je li značajka [SET AUTOPAIR]
in [BLUETOOTH] postavljena na [ON] (str. 21).
1
Uključite BLUETOOTH funkciju na uređaju
iPhone/iPod.
2
Priključite iPhone/iPod u USB ulaz.
Povezivanje drugih prijenosnih
audio uređaja
1
2
3
Isključite prijenosni audio uređaj.
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Priključite prijenosni audio uređaj
u ulazni priključak AUX (stereo mini
utikač) na jedinici spojnim kabelom
(nije priložen)*.
* Upotrijebite utikač ispravne vrste.
4
Pritisnite SRC da biste odabrali [AUX].
Postupak za usklađivanje jačine zvuka
povezanog uređaja s drugim izvorima
Provjerite svijetli li
na zaslonu jedinice.
Napomene
 BLUETOOTH automatsko uparivanje nije moguće ako
je jedinica već povezana s dva BLUETOOTH uređaja.
U tom slučaju prekinite vezu s jednim od tih uređaja
i ponovno povežite iPhone/iPod.
 Ako uspostavljanje veze putem značajke BLUETOOTH
automatskog uparivanja nije moguće, pojedinosti
potražite u odjeljku „Priprema BLUETOOTH uređaja”
(str. 7).
Pokrenite reprodukciju na prijenosnom audio
uređaju umjerenom jačinom zvuka i postavite
uobičajenu jačinu zvuka za slušanje glazbe
na jedinici.
Pritisnite MENU i zatim odaberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (str. 20).
9HR
Slušanje radija
Traženje usluge po nazivu
(Quick-BrowZer™)
Možete prikazati popis usluga za lakše traženje.
Da biste slušali radio, pritisnite SRC i odaberite
[TUNER].
Kada se pojas DAB po prvi puta odabere nakon
zamjene akumulatora u automobilu ili zamjene
priključaka, automatski započinje inicijalno
traženje. Pustite da inicijalni traženje završi.
(Inicijalno traženje, ako se prekine, ponovno će
započeti prilikom sljedećeg odabira pojasa DAB).
Ako niti jedna radijska postaja DAB nije pohranjena
prilikom inicijalnog traženja, provedite novo
automatsko traženje (str. 11).
Savjet
Postavite [SET ANT-PWR] na [ON] (zadana postavka) ili
[OFF] ovisno o vrsti DAB antene (str. 19).
Primanje DAB
DAB (Digital Audio Broadcasting) je sustav
prijenosa na zemaljske mreže. DAB postaje
povezuju radijske programe („usluge”) u jedan
sklop i svaka se usluga sastoji od jednog ili više
sastavnih dijelova. Ponekad se ista usluga može
primati na različitim frekvencijama.
Ručno traženje usluge
1
Pritisnite MODE kako biste odabrali [DB1],
[DB2] ili [DB3].
2
Pritisnite SEEK +/– kako biste uslugu
tražili unutar sklopa; pritisnite i držite
SEEK +/– za traženje raznih sklopova.
Traženje se prekida kada jedinica primi signal
usluge/sklopa. Tražite sve do prijema signala
željene usluge.
Ručno pohranjivanje usluge
1
Nakon prijema usluge koju želite
pohraniti, pritisnite i držite brojčani
gumb (1 do 6) sve dok se ne pojavi [MEM].
Prijem pohranjenih usluga
1
Nakon odabira željenog frekvencijskog
pojasa pritisnite brojčani gumb (1 do 6).
10HR
1
Tijekom prijema DAB pritisnite
(pretraživanje).
Jedinica ulazi u način rada Quick-BrowZer
i pojavljuje se popis usluga.
2
Okrenite upravljački kotačić kako
biste odabrali željenu uslugu i zatim
je pritisnite.
Prijem započinje.
Izlazak iz načina Quick-BrowZer
Pritisnite
(pretraživanje).
Postavljanje DAB najava
Ako omogućite DAB najave, one mogu prekinuti
trenutačno odabrani izvor.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić kako biste
odabrali [SET ANNOUNCE], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić kako
biste odabrali [SET ANNC-ON] ili
[SET ANNC-OFF], a zatim ga pritisnite.
Napomena
Tijekom DAB najava, jačina zvuka prilagođava se razini
koja je postavljena za obavijesti o stanju u prometu
značajke RDS (str. 11).
Slušanje istog ili sličnog programa čak
i prilikom slabog prijema
Postavite [SET SOFTLINK] na [ON] (str. 19).
[FM-LINK] svijetli tijekom prijema odgovarajućeg
FM programa.
„Hard Link” (tvrda veza) prati isti program,
a „Soft Link” (meka veza) sličan program.
SOFT
LINK
DAB
Tvrda
veza
OFF

ON

FM
Meka
veza
Tvrda
veza


Meka
veza


Automatsko ažuriranje popisa usluga
(automatsko pretraživanje)
1
Pritisnite MODE kako biste odabrali [DB1],
[DB2] ili [DB3].
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET AUTOSCAN], a zatim ga pritisnite.
Jedinica ažurira popis usluga ulazi u načinu rada
Quick-BrowZer.
Upotreba FM/MW/LW
Automatska pohrana (BTM)
1
Pritisnite MODE kako biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, MW ili LW).
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET BTM] pa ga zatim pritisnite.
Jedinica memorira postaje redoslijedom
frekvencije na brojčanim gumbima.
Traženje postaja
1
Pritisnite MODE kako biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, MW ili LW).
2
Namjestite postaju.
Postupak za ručno namještanje postaje
Pritisnite i držite SEEK +/– da biste pronašli
približnu frekvenciju, a zatim više puta zaredom
pritisnite SEEK +/– da biste precizno namjestili
željenu frekvenciju.
Postupak za automatsko namještanje postaje
Pritisnite SEEK +/–.
Traženje se prekida kada jedinica primi signal
postaje.
Prijem signala s memoriranih postaja
1
Odaberite frekvencijski pojas i pritisnite
brojčani gumb (1 do 6).
Upotreba radijskog
podatkovnog sustava (RDS)
Postavljanje alternativnih frekvencija (AF)
i obavijesti u stanju u prometu (TA)
AF se neprekidno vraća na postaju s najjačim
signalom u mreži, a TA emitira trenutačne
informacije o stanju u prometu ili prometne
programe (TP) ako je signal dobar.
1
Pritisnite AF/TA da biste odabrali
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] ili
[AF/TA-OFF].
Postupak za memoriranje RDS postaja
s postavkama AF i TA
RDS postaje možete memorirati zajedno
s postavkom AF/TA. Postavite AF/TA i nakon
toga memorirajte postaju pomoću značajke BTM ili
ručno. Ako memoriranje izvršavate ručno, možete
memorirati i radijske postaje koje nisu RDS.
Postupak za prijem hitnih obavijesti
Dok je postavka AF ili TA uključena hitne obavijesti
automatski prekidaju trenutačno odabran izvor.
Postupak za prilagodbu jačine zvuka tijekom
emitiranja obavijesti o stanju u prometu
Glasnoća će biti pohranjena u memoriju za naredne
obavijesti o stanju u prometu, neovisno
o uobičajenoj korištenoj razini zvuka.
Postupak za zadržavanje regionalnog
programa (REGIONAL)
Dok je uključena funkcija AF ili REGIONAL,
nećete biti prebačeni na drugu regionalnu postaju
s jačim signalom. Ako napustite područje prijema
regionalnog programa, postavite [SET REG-OFF]
u izborniku [GENERAL] tijekom FM prijema (str. 19).
Ova funkcija ne radi u Ujedinjenom Kraljevstvu
i u nekim drugim područjima.
Funkcija Local Link (samo UK)
Ručno pohranjivanje
1
Nakon prijema signala postaje koju
želite memorirati pritisnite i držite
brojčani gumb (1 do 6) sve dok se
ne prikaže [MEM].
Ova funkcija omogućuje odabir druge lokalne
postaje na području, čak i kada ona nije memorirana
na brojčane gumbe.
Tijekom FM prijema pritisnite brojčani gumb (1 do 6)
na kojem je memorirana lokalna postaja. Ponovno
pritisnite brojčani gumb lokalne postaje unutar
narednih 5 sekundi. Ponavljajte postupak sve
do prijema signala lokalne postaje.
11HR
Odabir vrste programa (PTY)
Upotrijebite PTY za prikaz ili potražite željeni tip
programa.
Tijekom prijema DAB
1
2
Pritisnite i držite PTY.
Reprodukcija
Reprodukcija diska
1
Umetnite disk (s naljepnicom prema gore).
Okrenite upravljački kotačić dok se ne
prikaže željena vrsta programa, a zatim
ga pritisnite.
Jedinica navodi sve usluge u odabranoj vrsti
programa.
3
Okrenite upravljački kotačić dok se
ne prikaže željena usluga, a zatim
je pritisnite.
Reprodukcija automatski započinje.
Prijem započinje.
Tijekom prijema FM
1
2
Pritisnite i držite PTY.
Reprodukcija s USB uređaja
Okrenite upravljački kotačić dok se ne
prikaže željena vrsta programa, a zatim
ga pritisnite.
U ovim se uputama za rad „iPod” upotrebljava
kao općenita referenca na funkcije uređaja iPod
i iPhone, osim ako nije drugačije navedeno u tekstu
ili na ilustracijama.
Jedinica počinje tražiti postaju koja emitira
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NONE (nema programa)*, NEWS (Vijesti), AFFAIRS
(Trenutačna zbivanja), INFO (Informacije), SPORT
(Sport), EDUCATE (Obrazovanje), DRAMA (Drama),
CULTURE (Kultura), SCIENCE (Znanost), VARIED
(Razno), POP M (Pop glazba), ROCK M (Rock
glazba), EASY M (M.O.R. glazba), LIGHT M (Laka
klasika), CLASSICS (Ozbiljna klasika), OTHER M
(Ostala glazba), WEATHER (Vrijeme), FINANCE
(Financije), CHILDREN (Dječji program), SOCIAL A
(Društvena pitanja), RELIGION (Vjerski program),
PHONE IN (Telefonski pozivi), TRAVEL (Putovanja),
LEISURE (Zabava), JAZZ (Jazz), COUNTRY (Country
glazba), NATION M (Narodna glazba), OLDIES
(Retro glazba), FOLK M (Folk glazba), DOCUMENT
(Dokumentarni programi)
Pojedinosti o kompatibilnosti uređaja iPod potražite
u odjeljku „O uređaju iPod” (str. 23) ili na web-mjestu
podrške navedenom na posljednjoj stranici.
Mogu se upotrijebiti USB uređaji* vrste MSC (klase
masovne pohrane) i MTP (Media Transfer Protocol).
Neki uređaji za reprodukciju digitalnih medija ili
pametni telefoni s operacijskim sustavom Android
mogu tražiti postavljanje u načinu rada MTP.
* npr., USB izbrisivi memorijski pogon, uređaj
za reprodukciju digitalnih medija, pametni
telefoni s operacijskim sustavom Android
Podaci CT-a iz RDS prijenosa postavljaju sat.
Napomene
 Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja potražite
na web-mjestu podrške navedenom na posljednjoj
stranici.
 Reprodukcija sljedećih datoteka nije podržana.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 datoteke sa zaštitom autorskih prava
 DRM (Digital Rights Management) datoteke
 višekanalne audio datoteke
MP3/WMA/AAC:
 kompresijske datoteke bez gubitaka
WAV:
 višekanalne audio datoteke
1
1
* Može se pojaviti ovisno o usluzi tijekom prijema DAB.
Postavljanje vremena sata (CT)
Postavite [SET CT-ON] u izborniku
[GENERAL] (str. 18).
Reprodukcija počinje.
Ako je uređaj već priključen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite SRC da biste odabrali
[USB] (na zaslonu će se pojaviti [IPD] kada
se prepozna iPod).
2
12HR
Spojite USB uređaj na USB ulaz (str. 9).
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Postupak za uklanjanje uređaja
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite uređaj.
Upozorenje za iPhone
Kada priključite iPhone putem USB-a, jačinu zvuka
telefonskog poziva kontrolira iPhone, a ne jedinica.
Nemojte slučajno pojačati zvuk na jedinici tijekom
poziva jer po završetku poziva zvuk može postati
vrlo glasan.
Reprodukcija s BLUETOOTH
uređaja
Postupak za usklađivanje jačine zvuka
BLUETOOTH uređaja s drugim izvorima
Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH audio uređaju
umjerenom jačinom zvuka i postavite uobičajenu
jačinu zvuka za slušanje glazbe na jedinici.
Pritisnite MENU i zatim odaberite [SOUND] 
[SET BTA VOL] (str. 21).
Traženje i reprodukcija pjesama
Ponavljanje reprodukcije i nasumična
reprodukcija
1
Možete reproducirati sadržaje na povezanom
uređaju koji podržava BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Tijekom reproduciranja više puta
zaredom pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) za odabir željenog načina
reprodukcije.
Pokretanje reprodukcije u odabranom načinu
može potrajati neko vrijeme.
Dostupni načini reprodukcije ovise o odabranom
izvoru zvuka.
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu s audio
uređajem (str. 7).
Traženje pjesme po nazivu
(Quick-BrowZer)
Za odabir audio uređaja pritisnite MENU, a zatim
odaberite [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(str. 21).
Nije dostupno kada je povezan iPod.
2
3
Pritisnite SRC da biste odabrali [BT AUDIO].
1
4
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
Pokrenite reprodukciju pomoću audio
uređaja.
Napomene
 Ovisno o audio uređaju, informacije kao što su naslov,
broj/vrijeme pjesme i status reprodukcije možda
se neće prikazati na jedinici.
 Čak i ako promijenite izvor na jedinici, reprodukcija
s audio uređaja neće se prekinuti.
 [BT AUDIO] se ne prikazuje na zaslonu tijekom
pokretanja aplikacije „SongPal” putem BLUETOOTH
funkcije.
Tijekom reprodukcije s CD-a, USB-a ili
BT AUDIO reprodukcije*1 pritisnite
(pretraživanje)*2 da biste prikazali popis
kategorija pretraživanja.
Kada se prikaže popis pjesama, više puta
zaredom pritisnite
(natrag) da biste
prikazali željenu kategoriju pretraživanja.
*1 Dostupno je samo za audio uređaje koji
podržavaju AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) 1.4 ili noviji.
*2 Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite
(pretraživanje) na dulje od 2 sekunde da biste
se vratili na početak popisa kategorija.
2
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu kategoriju pretraživanja,
a zatim ga pritisnite za potvrdu.
3
Ponovite 2. korak da biste potražili željenu
pjesmu.
Reprodukcija počinje.
Izlazak iz načina Quick-BrowZer
Pritisnite
(pretraživanje).
13HR
Pretraživanje preskakanjem stavaka
(način preskakanja)
Nije dostupno kada je povezan iPod.
1
2
3
Pritisnite
(pretraživanje).
Pritisnite SEEK +.
Okrenite upravljački kotačić za odabir
stavke.
Telefoniranje u načinu rada slobodne
ruke (samo putem BLUETOOTH funkcije)
Da biste upotrijebili mobilni telefon, povežite ga
s jedinicom. Na jedinicu možete povezati dva
mobilna telefona. Pojedinosti potražite u odjeljku
„Priprema BLUETOOTH uređaja” (str. 7).
Preskakanje po popisu izvršava se u rasponima
od po 10 % od ukupnog broja stavaka.
4
Pritisnite ENTER za povratak na način
Quick-BrowZer.
Prikazuje se odabrana stavka.
5
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu stavku i zatim ga
pritisnite.
Odgovaranje na poziv
1
Reprodukcija počinje.
Pritisnite CALL za odgovaranje na poziv
sa zvukom zvona.
Telefonski poziv započinje.
Napomena
Zvuk zvona i glas osobe koja govori emitiraju se samo
iz prednjih zvučnika.
Odbijanje poziva
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Završetak poziva
Ponovno pritisnite CALL.
Upućivanje poziva
Kada je priključen mobilni telefon koji podržava
PBAP (Phone Book Access Profile), poziv možete
uputiti iz telefonskog imenika ili s popisa poziva.
Kada su dva mobilna telefona povezana na jedinicu,
odaberite bilo koji od njih.
Iz telefonskog imenika
1
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana na
jedinicu, okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
14HR
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[PHONE BOOK], a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali inicijal na popisu inicijala i zatim
ga pritisnite.
4
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali ime na popisu imena i zatim
ga pritisnite.
5
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali broj na popisu brojeva i zatim
ga pritisnite.
Telefonski poziv započinje.
Pozivanje s popisa poziva
1
1
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali ime ili broj telefona na popisu
poziva i zatim ga pritisnite.
Telefonski poziv započinje.
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana na
jedinicu, okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[RECENT CALL], a zatim ga pritisnite.
Prikazuje se popis poziva.
3
Možete uputiti poziv izgovaranjem glasovne oznake
pohranjene u povezanom mobilnom telefonu koji
ima funkciju glasovnog biranja.
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana na
jedinicu, okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
2
Pozivanje upotrebom glasovnih oznaka
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[VOICE DIAL], a zatim ga pritisnite.
Umjesto toga možete pritisnuti VOICE dok je
funkcija „SongPal” isključena.
3
Izgovorite glasovnu oznaku pohranjenu
na mobilnom telefonu.
Vaš se glas prepoznaje i poziva se kontakt.
Poništavanje glasovnog biranja
Pritisnite VOICE.
Pozivanje unosom broja telefona
1
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana na
jedinicu, okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[DIAL NUMBER], a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić za unos broja
telefona i na kraju odaberite [ ] (razmak),
a zatim pritisnite ENTER*.
Telefonski poziv započinje.
* Ako se želite prebaciti na digitalni prikaz,
pritisnite SEEK +/–.
Napomena
Na zaslonu se prikazuje [_] umjesto [#].
Pozivanje upotrebom ponovnog biranja
1
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana na
jedinicu, okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali jedan od njih, a zatim ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[REDIAL], a zatim ga pritisnite.
Telefonski poziv započinje.
Radnje dostupne tijekom poziva
Prilagođavanje jačine zvuka zvona
Okrenite upravljački kotačić prilikom odgovaranja
na poziv.
Prilagođavanje jačine zvuka glasa osobe
koja govori
Okrenite upravljački kotačić tijekom poziva.
Postupak za prilagodbu jačine zvuka
za osobu na drugoj strani (prilagođavanje
jačine zvuka mikrofona)
Pritisnite MIC.
Prilagodljive razine jačine zvuka: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Postupak za smanjenje jeke i šuma
(način poništavanja jeke/šuma)
Pritisnite i držite MIC.
Prilagodljivi način: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Prebacivanje između načina rada slobodne
ruke i ručnog načina
Tijekom poziva pritisnite MODE za prebacivanje
zvuka telefonskog poziva između jedinice i mobilnog
telefona.
Napomena
Ovisno o mobilnom telefonu, ova radnja možda neće
biti dostupna.
15HR
Ako se prikaže broj uređaja
Korisne funkcije
Provjerite prikazuje li se broj (npr. 123456),
a zatim odaberite [Yes] na pametnom telefonu
iPhone/Android.
SongPal s pametnim telefonom
iPhone/Android
Prekid veze
Potrebno je preuzimanje
najnovije verzije aplikacije
„SongPal” iz trgovine App Store
za iPhone ili s usluge Google
Play za Android pametni telefon.
2
Napomene
 Iz sigurnosnih razloga, poštujte
lokalne prometne zakone
i propise i nemojte upravljati
aplikacijom tijekom vožnje.
 „SongPal” je aplikacija
za upravljanje audio uređajima
tvrtke Sony koji su kompatibilni s aplikacijom
„SongPal” pomoću pametnog telefona iPhone/
Android.
 Čime možete upravljati pomoću aplikacije „SongPal”
ovisi o povezanom uređaju.
 Da biste iskoristili značajke aplikacije „SongPal”,
potražite pojedinosti na pametnom telefonu iPhone/
Android.
 Dodatne informacije o aplikaciji „SongPal” potražite
na sljedećoj URL adresi:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
 Posjetite web-mjesto u nastavku i provjerite
kompatibilne modele pametnih telefona iPhone/
Android.
Za iPhone: posjetite App Store
Za Android pametni telefon: posjetite Google Play
Uspostavljanje SongPal veze
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu s pametnim
telefonom iPhone/Android (str. 7).
Za odabir audio uređaja pritisnite MENU, a zatim
odaberite [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(str. 21).
2
3
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački kotačić
do stavke [SONGPAL], a zatim ga pritisnite.
Okrenite upravljački kotačić do stavke [CONNECT],
a zatim ga pritisnite.
Odabir izvora ili aplikacije
Na pametnom telefonu iPhone/Android možete
odabrati željeni izvor ili aplikaciju.
Postupak za odabir izvora
Više puta zaredom pritisnite SRC. Umjesto toga
možete pritisnuti SRC, okrenuti upravljački kotačić
da biste odabrali željeni izvor pa zatim pritisnuti
ENTER.
Prikaz popisa izvora
Pritisnite SRC.
Obavijesti o raznim informacijama putem
glasovnog navođenja (samo na Android
pametnim telefonima)
Obavijesti primljene putem SMS-a, Twittera/
Facebooka/kalendara itd., automatski se emitiraju
preko zvučnika u automobilu.
Pokrenite aplikaciju „SongPal”.*1
Pritisnite i držite APP na jedinici dulje
od 2 sekunde.*2
Započinje povezivanje s pametnim telefonom
iPhone/Android.
Pojedinosti o radnjama na pametnom telefonu
iPhone/Android potražite u pomoći za aplikaciju.
*1 Ako je funkcija [AUTO LAUNCH] u aplikaciji
[SONGPAL] postavljena na [ON] (str. 22), veza
s aplikacijom SongPal uspostavlja se automatski
prilikom aktivacije BLUETOOTH signala na
iPhone/Android pametnom telefonu.
*2 Druga mogućnost je da pritisnete MENU, a zatim
odaberete [SONGPAL]  [CONNECT] (str. 22).
16HR
Pojedinosti o postavkama potražite u pomoći
za aplikaciju.
Uključivanje prepoznavanja glasa
(samo na Android pametnim telefonima)
Ako aplikaciju registrirate, možete njom upravljati
pomoću glasovne naredbe. Pojedinosti potražite
u pomoći za aplikaciju.
Postupak za uključivanje prepoznavanja glasa
1
2
Pritisnite VOICE za uključivanje prepoznavanja glasa.
Izgovorite željenu glasovnu naredbu u mikrofon
kada se na Android pametnom telefonu prikaže
[Say Source or App].
Upotreba funkcije Siri Eyes Free
Siri Eyes Free omogućuje korištenje uređaja
iPhone u načinu rada slobodne ruke jednostavnim
govorenjem u mikrofon. Za upotrebu ove funkcije
morate povezati uređaj iPhone s jedinicom putem
BLUETOOTH veze. Raspoloživost je ograničena na
uređaje iPhone 4s ili novije. Provjerite je li na uređaju
iPhone instalirana najnovija verzija sustava iOS.
Najprije morate dovršiti BLUETOOTH registraciju
i konfiguracije veze za uređaj iPhone i jedinicu.
Pojedinosti potražite u odjeljku „Priprema
BLUETOOTH uređaja” (str. 7).
Za odabir uređaja iPhone pritisnite MENU, a zatim
odaberite [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (str. 21).
1
Uključite funkciju Siri na uređaju iPhone.
Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu
priloženim uz uređaj iPhone.
2
Pritisnite VOICE.
Prikazat će se zaslon glasovne naredbe.
Napomene
 Prepoznavanje glasa možda neće biti dostupno
u nekim slučajevima.
 Prepoznavanje glasa možda neće ispravno raditi, ovisno
o izvedbi povezanog Android pametnog telefona.
 Upotrebljavajte funkciju prepoznavanja glasa u manje
bučnim uvjetima, na primjer kada je buka motora
manja.
3
Odgovaranje na poruku SMS-a
(samo na Android pametnim telefonima)
Napomene
 Ovisno o uvjetima upotrebe, iPhone možda neće
prepoznati vaš glas. (Primjerice, ako se nalazite
u automobilu u pokretu.)
 Na mjestima na kojima je prijem signala uređaja
iPhone loš, Siri Eyes Free možda neće ispravno
raditi ili će odaziv funkcije biti usporen.
 Ovisno o uvjetima rada uređaja iPhone, Siri Eyes Free
možda neće ispravno raditi ili će se isključivati.
 Ako reproducirate pjesmu s uređaja iPhone pomoću
BLUETOOTH audio veze, kada reprodukcija pjesme
putem BLUETOOTH funkcije započne, funkcija Siri
Eyes Free automatski se isključuje i jedinica se
prebacuje na BLUETOOTH audio izvor.
 Ako funkciju Siri Eyes Free uključite tijekom
reprodukcije zvuka, jedinica se može prebaciti na
BLUETOOTH audio izvor čak i kada ne odredite koju
pjesmu želite reproducirati.
 Ako je iPhone spojen na USB ulaz, funkcija Siri Eyes
Free možda neće ispravno raditi ili će se isključivati.
 Nemojte uključivati funkciju Siri putem uređaja iPhone
prilikom njegovog povezivanja s jedinicom putem
USB ulaza. Siri Eyes Free možda neće ispravno raditi
ili će se isključivati.
 Dok je uključena funkcija Siri Eyes Free, nema zvuka.
Na poruku možete odgovoriti pomoću funkcije
prepoznavanja glasa.
1
2
3
Uključite prepoznavanje glasa, a zatim unesite
„Odgovori”.
Zaslon za unos poruke prikazat će se u aplikaciji
„SongPal”.
Unesite odgovor pomoću prepoznavanja glasa.
U aplikaciji „SongPal” prikazat će se popis kandidata
poruke.
Okrenite upravljački kotačić da biste odabrali
željenu poruku i zatim ga pritisnite.
Poruka je poslana.
Postavke zvuka i prikaza
Možete prilagoditi postavke koje se odnose na zvuk
i prikaz putem pametnog telefona iPhone/Android.
Kada na uređaju iPhone začujete zvučni
signal, izgovorite poruku u mikrofon.
S uređaja iPhone ponovno će se čuti zvučni
signal i nakon toga Siri započinje odgovarati.
Isključivanje funkcije Siri Eyes Free
Pritisnite VOICE.
Pojedinosti o postavkama potražite u pomoći
za aplikaciju.
17HR
BEEP
Uključuje zvučni signal bip: [ON], [OFF].
Postavke
Poništavanje DEMO načina rada
Prikaz demonstracije koji se pojavljuje dok je izvor
isključen, a sat prikazan, možete poništiti.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO] pa ga zatim pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO-OFF] pa ga zatim pritisnite.
Postavljanje je dovršeno.
4
Dvaput pritisnite
(natrag).
Zaslon se vraća na uobičajeni način prijema/
reprodukcije.
Rad osnovnih postavki
Stavke možete postaviti u sljedećim kategorijama
postavljanja:
općenito postavljanje (GENERAL), postavljanje
zvuka (SOUND), postavljanje zaslona (DISPLAY),
BLUETOOTH postavljanje (BLUETOOTH), postavljanje
funkcije SongPal (SONGPAL)
1
2
Pritisnite MENU.
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali kategoriju postavljanja i zatim
ga pritisnite.
Stavke koje se mogu postavljati različite
su ovisno o izvoru i postavkama.
3
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali opcije i zatim ga pritisnite.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
(natrag).
Općenito postavljanje (GENERAL)
DEMO (demonstracija)
Uključuje demonstraciju: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (namještanje sata) (str. 7)
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Uključuje alarm upozorenja: [ON], [OFF] (str. 6).
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a sat
prikazan.)
18HR
AUTO OFF
Automatski se isključuje po isteku određenog
vremenskog razdoblja dok je jedinica isključena:
[ON] (30 minuta), [OFF].
STEERING
Bilježi/resetira postavke daljinskog upravljača
na kolu upravljača.
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a sat
prikazan.)
STR CONTROL (komanda na kolu upravljača)
Služi za odabir načina ulaza povezanog
daljinskog upravljača. Kako ne bi došlo do kvara,
provjerite i uskladite način ulaza na povezanom
daljinskom upravljaču prije upotrebe.
CUSTOM
Način ulaza daljinskog upravljača na kolu
upravljača
PRESET
Način ulaza za žičani daljinski upravljač izuzev
daljinskog upravljača na kolu upravljača
EDIT CUSTOM
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) na
daljinskom upravljaču na kolu upravljača:
 Okrenite upravljački kotačić za odabir funkcije
koju želite dodijeliti daljinskom upravljaču
na kolu upravljača pa ga zatim pritisnite.
 Dok [REGISTER] treperi, pritisnite i držite
gumb na daljinskom upravljaču na kolu
upravljača kojem želite dodijeliti funkciju.
Nakon dovršetka registracije prikazuje
se [REGISTERED].
 Za registraciju ostalih funkcija ponovite
korake  i .
(Dostupno samo kada je značajka [STR CONTROL]
postavljena na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Resetira registrirane funkcije daljinskog
upravljača na kolu upravljača: [YES], [NO].
(Dostupno samo kada je značajka [STR CONTROL]
postavljena na [CUSTOM].)
Napomene
 Tijekom namještanja postavki jedinicom možete
upravljati samo putem gumba. Iz sigurnosnih
razloga, prije namještanja te postavke parkirajte
automobil.
 Ako dođe do pogreške tijekom registriranja,
sve prethodno registrirane informacije ostaju.
Ponovno pokrenite registraciju iz funkcije u kojoj
je došlo do pogreške.
 Ova funkcija nije dostupna na nekim vozilima.
Pojedinosti o kompatibilnosti vozila potražite na
web-mjestu podrške navedenom na posljednjoj
stranici.
CT (vrijeme sata)
Uključuje funkciju CT: [ON], [OFF].
REGIONAL
Ograničava prijem na određenu regiju: [ON],
[OFF]. (Dostupno samo u slučaju FM prijema.)
BTM (memorija najboljeg podešavanja) (str. 11)
(Dostupno samo kada je odabran tuner
(FM/MW/LW)).
ANNOUNCE (najava)
Omogućuje emitiranje najava (str. 10).
(Nije dostupno kada je izvor isključen, a sat
prikazan.)
SOFTLINK
Traži i automatski podešava sličan program čim
signal trenutačnog programa postane preslab
za prijem: [ON], [OFF]. (dostupno samo tijekom
prijema DAB).
ANT-PWR (napajanje antene)
Napaja ulazni terminal DAB antene: [ON], [OFF].
(Dostupno samo kada je jedinica isključena
i tijekom prijema DAB.)
AUTOSCAN (automatsko pretraživanje)
Provodi automatsko pretraživanje kako
bi se ažurirao popis usluga u načinu rada
Quick­BrowZer.
(dostupno samo tijekom prijema DAB).
FIRMWARE
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a sat
prikazan.)
Provjerava/ažurira verziju ugrađenog softvera.
Pojedinosti potražite na web-mjestu podrške
navedenom na posljednjoj stranici.
FW VERSION (verzija ugrađenog softvera)
Prikazuje trenutačnu verziju ugrađenog softvera.
FW UPDATE (ažuriranje ugrađenog softvera)
Unosi postupak ažuriranja ugrađenog softvera:
[YES], [NO].
Ažuriranje ugrađenog softvera traje nekoliko
minuta. Tijekom ažuriranja, ne okrećite kontakt
u položaj OFF ni ne uklanjajte USB uređaj.
Postavljanje zvuka (SOUND)
Ovaj izbornik za postavljanje nije dostupan kada
je izvor isključen, a sat prikazan.
EXTRA BASS
Pojačava zvuk basa sukladno povećanju jačine
zvuka: [1], [2], [OFF].
(Automatski se postavlja na [OFF] kada je
značajka [C.AUDIO+] postavljena na [ON].)
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Reproducira zvuk optimiziranjem digitalnog
signala pomoću postavki zvuka koje preporučuje
Sony: [ON], [OFF]. (Automatski se postavlja
na [OFF] kada je značajka [EQ10 PRESET]
promijenjena i/ili je značajka [EXTRA BASS]
postavljena na [1] ili [2] i/ili je značajka [DSO]
postavljena na [LOW], [MID] ili [HIGH].)
EQ10 PRESET
Odabire jednu od 10 krivulja ekvilizatora ili
isključeno: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM].
Moguće je memorirati postavku krivulje
ekvilizatora za svaki izvor.
EQ10 CUSTOM
Postavlja [CUSTOM] ekvilizatora EQ10.
Postavljanje krivulje ekvilizatora: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Jačina zvuka može se prilagođavati u koracima
od 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
POSITION (položaj slušanja)
F/R POS (prednji/stražnji položaj)
Simulira prirodno zvučno polje tako da se izlaz
zvuka reproducira uz kašnjenje iz zvučnika kako
bi odgovarao vašem položaju:
 [FRONT L] (prednji lijevi),
 [FRONT R] (prednji desni),
 [FRONT] (prednji središnji),
 [ALL] (sredina automobila),
[CUSTOM] (položaj koji određuju napredne
postavke aplikacije SongPal za zvučni sustav
u automobilu)
[OFF] (nije postavljen položaj)
ADJ POSITION (prilagođavanje položaja)
Precizno podešava postavku položaja slušanja:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Dostupno samo kada značajka [F/R POS] nije
postavljena na [OFF] ili [CUSTOM].)
SW POS (položaj subwoofera)
 [NEAR] (blizu),
 [NORMAL] (normalno),
 [FAR] (daleko)
(Dostupno samo kada značajka [F/R POS] nije
postavljena na [OFF].)
19HR
DSO (organizator dinamične pozornice)
Stvara prisniji zvuk, kao da se u ploči
s instrumentima nalaze zvučnici: [OFF], [LOW],
[MID], [HIGH].
(Automatski se postavlja na [OFF] kada je
značajka [C.AUDIO+] postavljena na [ON].)
BALANCE
Prilagođava balans zvuka: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Prilagođava relativnu razinu: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
DSEE (mehanizam za poboljšanje digitalnog zvuka)
Poboljšava digitalno komprimirani zvuk
vraćanjem visokih frekvencija izgubljenih
u postupku komprimiranja: [ON], [OFF].
Ovu postavku moguće je memorirati za svaki
izvor osim tunera.
AAV (napredna automatska jačina zvuka)
Prilagođava jačinu zvuka reprodukcije svih izvora
reprodukcije na optimalnu razinu: [ON], [OFF].
RB ENH (poboljšavanje stražnjeg basa)
Pojačava zvuk basa primjenom niske postavke
propusnog filtra na stražnje zvučnike. Ta funkcija
omogućuje da stražnji zvučnici funkcioniraju kao
subwoofer, ako nije priključen.
(Dostupno samo kada je značajka [SW DIREC]
postavljena na [OFF].)
RBE MODE (način poboljšavanja stražnjeg basa)
Odabire način poboljšavanja stražnjeg basa:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (niska frekvencija propusnog filtra)
Odabire frekvenciju za isključenje subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (niska jačina propusnog filtra)
Omogućuje odabir jačine LPF-a: [1], [2], [3].
SW DIREC (izravna veza subwoofera)
Podešava postavke za subwoofer koji povezan
na kabel stražnjeg zvučnika bez pojačala.
(Dostupno samo kada je značajka [RBE MODE]
postavljena na [OFF].)
Obavezno priključite subwoofer od 4 Ω – 8 Ω na
bilo koji od kabela stražnjeg zvučnika. Nemojte
priključivati zvučnik na drugi kabel stražnjeg
zvučnika.
SW MODE (način subwoofera)
Omogućuje odabir načina subwoofera:
[1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (faza subwoofera)
Omogućuje odabir faze subwoofera:
[NORM], [REV].
SW POS (položaj subwoofera)
Omogućuje odabir položaja subwoofera:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
(Dostupno samo kada značajka [F/R POS] nije
postavljena na [OFF].)
LPF FREQ (niska frekvencija propusnog filtra)
Odabire frekvenciju za isključenje subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (niska jačina propusnog filtra)
Omogućuje odabir jačine LPF-a: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (razina subwoofera)
Prilagođava jačinu zvuka subwoofera:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] se prikazuje na najnižoj postavci.)
SW PHASE (faza subwoofera)
Omogućuje odabir faze subwoofera: [NORM],
[REV].
SW POS (položaj subwoofera)
Omogućuje odabir položaja subwoofera:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
(Dostupno samo kada značajka [F/R POS] nije
postavljena na [OFF].)
LPF FREQ (niska frekvencija propusnog filtra)
Odabire frekvenciju za isključenje subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (niska jačina propusnog filtra)
Omogućuje odabir jačine LPF-a: [1], [2], [3].
HPF (visoki propusni filtar)
HPF FREQ (visoka frekvencija propusnog filtra)
Odabire frekvenciju za isključenje prednjeg/
stražnjeg zvučnika: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (visoka jačina propusnog filtra)
Odabire jačinu HPF-a (učinkovito samo kada
značajka [HPF FREQ] nije postavljena na [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOL (AUX jačina zvuka)
Prilagođava jačinu zvuka za svaki povezani
dodatni uređaj: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ta postavka poništava potrebu prilagođavanja
jačine zvuka između izvora.
(Dostupno samo kada je odabran AUX).
20HR
BTA VOL (jačina zvuka pri reprodukciji putem
BLUETOOTH funkcije)
Prilagođava jačinu zvuka za svaki povezani
BLUETOOTH uređaj: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Ta postavka poništava potrebu prilagođavanja
jačine zvuka između izvora.
(Dostupno samo ako je odabran BT audio ili
aplikacija.)
Postavljanje zaslona (DISPLAY)
DIMMER
Mijenja svjetlinu zaslona: [OFF], [ON],
[AT] (automatski), [CLK].
([AT] je dostupan samo kada je priključen
kabel za kontrolu osvjetljenja i glavno svjetlo
uključeno.)
Za postavljanje rada te funkcije tijekom fiksno
određenog razdoblja odaberite [CLK], a zatim
postavite vrijeme početka i završetka.
 Za postavljanje svjetline kada je uključena
funkcija prigušivanja:
Postavite [DIMMER] na [ON], a zatim prilagodite
[BRIGHTNESS].
 Za postavljanje svjetline kada je isključena
funkcija prigušivanja:
Postavite [DIMMER] na [OFF], a zatim
prilagodite [BRIGHTNESS].
Postavka svjetline sprema se i primjenjuje kada
je funkcija prigušivanja uključena ili isključena.
BRIGHTNESS
Prilagođava svjetlinu zaslona: Razina svjetline
može se prilagoditi: [1] – [10].
BUTTON-C (boja gumba)
Postavlja memoriranu boju ili prilagođenu boju
za gumbe.
COLOR
Odabire između 15 memoriranih boja,
1 prilagođene boje.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Bilježi prilagođenu boju za gumbe.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Prilagodljivi raspon boja: [0] – [32] ([0] nije
moguće postaviti za sve raspone boja).
DSPL-C (boja zaslona)
Postavlja memoriranu boju ili prilagođenu
boju za zaslon.
COLOR
Odabire između 15 memoriranih boja,
1 prilagođene boje.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Bilježi prilagođenu boju za zaslon.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Prilagodljivi raspon boja: [0] – [32] ([0] nije
moguće postaviti za sve raspone boja).
SND SYNC (sinkronizacija zvuka)
Uključuje sinkronizaciju svjetla i zvuka:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automatsko pomicanje)
Automatski se pomiče kroz duge stavke:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno samo kada je odabran AUX
ili tuner (FM/MW/LW)).
Postavljanje postavki
BLUETOOTH (BLUETOOTH)
PAIRING (str. 8)
Povezuje do dva BLUETOOTH uređaja: [DEVICE 1],
[DEVICE 2].
[DEVICE 1] ili [DEVICE 2] će se promijeniti na naziv
uparenog uređaja nakon dovršetka uparivanja.
AUDIODEV (audio uređaj)
Služi za odabir audio uređaja. [*] se pojavljuje
na uređaju uparenom s [DEVICE 1] ili trenutačnim
audio uređajem koji podržava A2DP.
RINGTONE
Omogućuje odabir emitiranja zvuka iz ove
jedinice ili povezanog mobilnog telefona:
[1] (ova jedinica), [2] (mobilni telefon).
AUTO ANS (automatski odgovor)
Postavlja ovu jedinicu tako da automatski
odgovara na dolazni poziv: [OFF], [1] (otprilike
3 sekunde), [2] (otprilike 10 sekundi).
AUTOPAIR (automatsko uparivanje)
Automatski pokrenite BLUETOOTH uparivanje
kada je iOS uređaj verzije 5.0 ili novije spojen
putem USB-a: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH signal) (str. 8)
Uključuje/isključuje funkciju BLUETOOTH.
BT INIT (BLUETOOTH početno prilagođavanje)
Početno prilagođava sve postavke povezane
uz BLUETOOTH (informacije o uparivanju,
memorirani broj, informacije o uređaju itd.):
[YES], [NO].
Prilikom odlaganja jedinice početno prilagodite
sve postavke.
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a sat
prikazan.)
21HR
Postavljanje funkcije SongPal
(SONGPAL)
AUTO LAUNCH
Aktivira automatsko pokretanje aplikacije
„SongPal”: [ON], [OFF].
Kada odaberete [ON], aplikacija „SongPal”
će se automatski povezati nakon dovršetka
BLUETOOTH povezivanja.
CONNECT
Uspostavljanje i prekidanje veze s funkcijom
„SongPal” (veza).
Dodatne informacije
Ažuriranje ugrađenog softvera
Za ažuriranje ugrađenog softvera posjetite webmjesto podrške navedeno na posljednjoj stranici
i slijedite upute na mreži.
Napomene
 Za ažuriranje ugrađenog softvera potreban je USB
uređaj (ne isporučuje se). Program za ažuriranje
pohranite u USB uređaj i uređaj priključite na USB
ulaz, a zatim obavite postupak ažuriranja.
 Ažuriranje ugrađenog softvera traje nekoliko minuta.
Tijekom ažuriranja, ne okrećite kontakt u položaj OFF
ni ne uklanjajte USB uređaj.
Mjere opreza
 Prvo ohladite jedinicu ako je vaš automobil bio
na izravnom sunčevom svjetlu.
 Ne ostavljajte prednju ploču ili donesene audio
uređaje u automobilu jer to može uzrokovati kvar
zbog visoke temperature na izravnoj sunčevoj
svjetlosti.
 Antena se automatski izvlači.
Kondenzacija vlage
Ako u jedinici dođe do kondenzacije vlage, uklonite
disk i pričekajte oko sat vremena dok se ne osuši;
u protivnom jedinica možda neće raditi ispravno.
Zadržavanje visoke kvalitete zvuka
Ne polijevajte jedinicu ili diskove tekućinom.
Napomene o diskovima
 Diskove ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu
ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog
zraka, ni ne ostavljajte ih u automobilu na
izravnom sunčevom svjetlu.
 Prije reprodukcije prebrišite
diskove krpom od sredine
prema van. Ne upotrebljavajte
otapala poput benzina,
razrjeđivača i komercijalno
dostupnih sredstava
za čišćenje.
 Jedinica je namijenjena za
reprodukciju diskova koji su
usklađeni sa standardom Compact Disc (CD).
DualDisc diskovi i neki glazbeni diskovi šifrirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava nisu
usklađeni sa standardom Compact Disc (CD),
što znači da se takvi diskovi ne mogu
reproducirati na jedinici.
22HR
 Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati
 Diskovi na koje je pričvršćena oznaka,
naljepnica, ljepljiva traka ili papir. To može
uzrokovati kvar ili uništiti disk.
 Diskovi u nestandardnim oblicima (npr. u obliku
srca, kvadrata, zvijezde). U protivnom može doći
do oštećenja jedinice.
 Diskovi od 8 cm (3 1/4 in).
O uređaju iPod
 Možete spojiti sljedeće modele uređaja iPod.
Prije upotrebe, uređaje iPod ažurirajte najnovijim
softverom.
Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod
Kompatibilni model
Bluetooth®
USB
iPhone SE


 Ako višesesijski disk započinje sesijom CD-DA,
prepoznaje se kao CD-DA disk, a ostale sesije
se ne reproduciraju.
 Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati
 CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete snimanja.
 CD-R/CD-RW diskovi snimljeni pomoću uređaja
za snimanje koji nije kompatibilan.
 CD-R/CD-RW koji nije ispravno finaliziran.
 CD-R/CD-RW diskovi osim onih koji su snimljeni
u glazbenom CD formatu ili MP3 formatu
sukladnom standardu ISO9660 Razine 1/
Razine 2, Joliet/Romeo ili višesesijskom.
iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generacija)


Redoslijed reprodukcije audio datoteka
iPod touch
(5. generacija)


Napomene o reprodukciji CD-R/CD-RW
diskova
Mapa (album)
iPod nano
(7. generacija)

Audio datoteka (pjesma)
 Oznake „Made for iPod” i „Made for iPhone”
znače da je elektronička oprema osmišljena
za povezivanje s uređajem iPod odnosno iPhone
te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema
zadovoljava Appleove standarde rada. Apple
ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim
standardima. Imajte na umu da upotreba ovog
pribora s uređajima iPod ili iPhone može utjecati
na performanse bežične veze.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s uređajem
koji nisu obrađeni u ovom priručniku, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
23HR
Održavanje
Čišćenje priključnica
Jedinica možda neće ispravno raditi ako priključnice
između jedinice i prednje ploče nisu čiste. Da biste
to spriječili, odvojite prednju ploču (str. 6) i očistite
priključnice pamučnom krpom. Ne primjenjujte
previše sile. U protivnom se priključnice mogu
oštetiti.
Odjeljak CD uređaja za reprodukciju
Omjer signala i šuma: 120 dB
Frekvencijski odaziv: 10 Hz – 20.000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: ispod mjerljive razine
Maksimalni broj*1:
Mape (albumi)*2: 150
Datoteke (pjesme) i mape*3: 300
Znakovi koje je moguće prikazati za naziv
mape/datoteke: 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Odgovarajući kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
i AAC (.m4a)
*1 samo CD-R/CD-RW
*2 uključujući korijensku mapu
*3 može biti manje od izmjerene vrijednosti ako nazivi
mapa/datoteka sadrže mnogo znakova
Odjeljak USB uređaja za reprodukciju
Napomene
 Iz sigurnosnih razloga, isključite kontakt prije čišćenja
priključnica i izvadite ključ iz prekidača paljenja.
 Nikad ne dodirujte priključnice izravno prstima ili
metalnim uređajem.
Specifikacije
Odjeljak za tuner
DAB/DAB+/DMB-R
Certifikacija digitalnog radija
Terminal antene: Priključnica vanjske antene
FM
Raspon podešavanja: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Terminal antene: Priključnica vanjske antene
Međufrekvencija:
FM CCIR: -1.956,5 kHz do -487,3 kHz
i +500,0 kHz do +2.095,4 kHz
Upotrebljiva osjetljivost: 8 dBf
Mogućnost odabira: 75 dB na 400 kHz
Omjer signala i šuma: 73 dB (mono)
Odvajanje: 50 dB na 1 kHz
Frekvencijski odaziv: 20 Hz – 15.000 Hz
MW/LW
Raspon podešavanja:
MW: 531 kHz – 1.602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Terminal antene: Priključnica vanjske antene
Osjetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
24HR
Sučelje: USB (velika brzina)
Maksimalna struja: 1 A
Maksimalni broj prepoznatljivih datoteka (pjesama):
10.000
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina prijenosa u bitovima:
8 kbit/s – 320 kbit/s (podržava varijabilnu
brzinu prijenosa (VBR))
Brzina uzorkovanja: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Brzina prijenosa u bitovima:
32 kbit/s – 192 kbit/s (podržava varijabilnu
brzinu prijenosa (VBR))
Brzina uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Brzina prijenosa u bitovima:
8 kbit/s – 320 kbit/s
Brzina uzorkovanja: 11,025 kHz – 48 kHz
WAV (.wav)
Dubina bita: 16 bita
Brzina uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Dubina bita: 16 bita, 24 bita
Brzina uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz
Bežična komunikacija
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardne verzije 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH standard, klasa snage 2
(Maks. +4 dBm)
Maksimalni komunikacijski raspon*1:
Linija vidljivosti pribl. 10 m
Frekvencijski pojas:
pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni profili za BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Odgovarajući kodek:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima
kao što su prepreke između uređaja, magnetska
polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet,
osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski
sustav, softverska aplikacija itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili navode svrhu
BLUETOOTH komunikacija između uređaja.
Odjeljak pojačala
Izlaz: Izlazi zvučnika
Impedancija zvučnika: 4 Ω – 8 Ω
Maksimalna izlazna snaga: 55 W × 4 (pri 4 Ω)
Općenito
Izlazi:
Terminal audio izlaza (FRONT, REAR, SUB)
Terminal komande antene/pojačala (REM OUT)
Ulazi:
Ulazni terminal daljinskog upravljača
Ulazni terminal DAB antene
Ulazni terminal FM/MW/AW antene
MIC ulazni terminal
AUX ulazni priključak (stereo mini utikač)
USB ulaz
Zahtjevi napajanja: akumulator automobila
od 12 V DC (negativno uzemljenje)
Nazivna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Približno 178 mm × 50 mm × 177 mm (š/v/d)
Dimenzije ugradnje:
Približno 182 mm × 53 mm × 160 mm (š/v/d)
Težina: približno 1,2 kg
Sadržaj paketa:
Glavna komponenta (1)
Mikrofon (1)
Dijelovi za postavljanje i priključivanja (1 komplet)
Vaš prodavač možda nema svu navedenu
dodatnu opremu. Dodatne informacije zatražite
od prodavača.
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama
bez prethodne obavijesti.
Autorska prava
Zaštitna riječ Bluetooth® i logotipi registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka
upotreba takvih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation u skladu je s licencom.
Ostali zaštitni znakovi i zaštitni nazivi u vlasništvu
su svojih vlasnika.
N-Mark je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak
tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
Windows Media registrirani je zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation
u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim
pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija
ove tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena
je bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka
Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
i Siri zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama. App Store servisna je oznaka tvrtke
Apple Inc.
MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka
i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS
i Thomson.
Google, Google Play i Android zaštitni su znaci
tvrtke Google Inc.
25HR
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribucija i upotreba izvora i binarnih oblika,
sa ili bez izmjene, dopuštene su pod uvjetom
da su zadovoljeni sljedeći uvjeti:
 Redistribucija izvornog koda mora sadržavati
gornju obavijest o autorskim pravima, popis
uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti.
 Redistribucija u binarnom obliku mora
reproducirati gornju obavijest o autorskim
pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju
odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugom
materijalu priloženom uz isporuku.
 Naziv Xiph.org Foundation i imena doprinositelja
ne smiju se upotrebljavati za promicanje ili
predstavljanje proizvoda nastalih na temelju
ovog softvera bez prethodnog pismenog
dopuštenja.
OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH
PRAVA I DOPRINOSITELJI „U TRENUTNOM STANJU”
TE SE TIME ODRIČU SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH
ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ
OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA
UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
ZAKLADA I DOPRINOSITELJI NISU NI U KOJEM
SLUČAJU ODGOVORNI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE,
SLUČAJNE, POSEBNE, EGZEMPLARNE ILI
POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ
OGRANIČENJA, PRUŽANJE ZAMJENSKIH DOBARA
ILI USLUGA, NEMOGUĆNOST UPOTREBE, GUBITAK
PODATAKA ILI PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU)
BEZ OBZIRA NA UZROK I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI
ODGOVORNOSTI, BILO UGOVORNOJ, OBJEKTIVNOJ
ILI IZVANUGOVORNOJ (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI
DRUGO) KOJE NASTANU UPOTREBOM OVOG
SOFTVERA, ČAK I AKO SU BILI UPOZNATI
S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE.
Rješavanje problema
Pomoću sljedećeg kontrolnog popisa možete
ispraviti probleme koji se mogu pojaviti s jedinicom.
Prije upotrebe kontrolnog popisa u nastavku,
provjerite vezu i upravljačke postupke.
Dodatne informacije o upotrebi osigurača
i uklanjanju jedinice s upravljačke ploče potražite
u odjeljku „Povezivanje/postavljanje” (str. 31).
Ako problem nije riješen, posjetite web-mjesto
podrške na stražnjoj strani.
Općenito
Nema zvuka ili je zvuk slab.
 Položaj kontrole prigušenja [FADER] nije
postavljen za sustav s dva zvučnika.
 Jačina zvuka jedinice i/ili povezanog uređaja
vrlo je niska.
 Povećajte jačinu zvuka jedinice i povezanog
uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je dodatno pojačalo i ne upotrebljavate
ugrađeno pojačalo.
Izbrisan je sadržaj memorije.
 Pritisnut je gumb za vraćanje na tvorničke
postavke.
 Ponovno pohranite u memoriju.
 Kabel za napajanje ili akumulator su isključeni
ili nisu pravilno priključeni.
Brišu se memorirane postaje i ispravno vrijeme.
Osigurač je pregorio.
Proizvodi buku kada se promijeni položaj
kontakta.
 Kabeli se ne podudaraju s dodatnom strujnom
utičnicom automobila.
Tijekom reprodukcije ili prijema pokreće se način
demonstracije.
 Ako se nijedna radnja ne izvrši 5 minuta
s postavkom [DEMO-ON], pokreće se način
demonstracije.
 Postavite [DEMO-OFF] (str. 18).
Zaslon nestaje/ne prikazuje se u prozoru
zaslona.
 Prigušivanje je postavljeno na [DIM-ON] (str. 21).
 Zaslon nestaje ako pritisnete i držite OFF.
 Pritišćite OFF na jedinici dok se zaslon ne pojavi.
 Priključnice su prljave (str. 24).
Zaslon/osvjetljenje treperi.
 Nema dovoljnog napajanja.
 Provjerite snabdijeva li akumulator automobila
jedinicu dovoljnim napajanjem. (Potrebno
napajanje je 12 V istosmjerne struje.)
26HR
Gumbi za upravljanje ne funkcioniraju.
Disk se ne izbacuje.
 Veza nije ispravna.
 Provjerite vezu jedinice.
Ako se situacija ne poboljša, pritisnite RESET
(str. 7). Briše se sadržaj pohranjen u memoriji.
Za vašu sigurnost, nemojte vraćati jedinicu
na tvorničke postavke tijekom vožnje.
Radio prijem
Nije moguć prijem stanica.
Zvuk ometa buka.
 Veza nije ispravna.
 Provjerite vezu automobilske antene.
 Ako se automobilska antena ne proširi,
provjerite vezu kabela za kontrolu antene.
 Ako se DAB signal ne može primati, pojedinosti
potražite u dijelu [NO SERV] (str. 30).
Namještanje memoriranih postaja nije moguće.
 Emitirani signal je preslab.
RDS
SEEK se pokreće nakon nekoliko sekundi slušanja.
 Postaja ne emitira TP informacije ili ima slab
signal.
 Isključite TA (str. 11).
Nema informacija o stanju u prometu.
 Uključite TA (str. 11).
 Radijska postaja ne emitira informacije o stanju
u prometu bez obzira što je TP.
 Namjestite drugu postaju.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutačna postaja nije RDS postaja.
 Nema prijema RDS podataka.
 Postaja ne prikazuje vrstu programa.
Naziv programske usluge treperi.
 Nema alternativne frekvencije za trenutačnu
postaju.
 Pritisnite SEEK +/– dok naziv programske
usluge treperi. Prikazuje se [PI SEEK] i jedinica
započinje s traženjem druge frekvencije s istim
PI (identifikacija programa) podacima.
Reprodukcija CD-a
Disk se ne reproducira.
 Disk je neispravan ili prljav.
 CD-R/CD-RW nije namijenjen za audio upotrebu
(str. 23).
Reprodukcija datoteka MP3/WMA/AAC nije
moguća.
 Disk nije kompatibilan s formatom i verzijom
MP3/WMA/AAC. Pojedinosti o diskovima
i formatima koji se mogu reproducirati potražite
na web-mjestu podrške na stražnjoj strani.
Datotekama MP3/WMA/AAC je potrebno duže
vrijeme za reprodukciju nego ostalima.
 Sljedećim je diskovima potrebno duže vrijeme
za početak reprodukcije.
 Diskovima snimljenim sa složenom strukturom
mapa.
 Diskovima snimljenim u višesesijskom formatu
 Diskovima na koje se mogu dodavati podaci.
Zvuk je isprekidan.
 Disk je neispravan ili prljav.
Reprodukcija s USB uređaja
Reprodukcija stavaka s USB koncentratora nije
moguća.
 Jedinica ne prepoznaje USB uređaje preko USB
koncentratora.
Potrebno je duže vrijeme za reprodukciju
s USB uređaja.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
strukturom mapa.
Zvuk je isprekidan.
 Zvuk može biti isprekidan pri visokim brzinama
prijenosa u bitovima.
 Datoteke DRM (Digital Rights Management)
u nekim se slučajevima možda neće reproducirati.
Reprodukcija audio datoteke nije moguća.
 Nije podržan USB uređaj formatiran sustavima
datoteka koje nisu FAT16 ili FAT32.*
* Jedinica podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji
možda ne podržavaju sve FAT datotečne sustave.
Pojedinosti potražite u uputama za rad USB uređaja
ili se obratite proizvođaču.
27HR
Funkcija NFC
Povezivanje putem funkcije One touch (NFC) nije
moguće.
 Ako pametni telefon ne reagira na dodirivanje.
 Provjerite je li na pametnom telefonu uključena
funkcija NFC.
 Pomaknite dio N-Mark pametnog telefona
bliže dijelu N-Mark na jedinici.
 Ako je na pametnom telefonu maska, skinite je.
 Osjetljivost NFC prijema ovisi o uređaju.
Ako povezivanje putem funkcije One touch
s pametnim telefonom ne uspije nekoliko puta,
ručno uspostavite BLUETOOTH vezu.
BLUETOOTH funkcija
Uređaj koji povezujete ne prepoznaje jedinicu.
 Prije uparivanja postavite jedinicu u stanje
pripravnosti za uparivanje.
 Dok je povezana s dva BLUETOOTH uređaja,
drugi uređaj ne može prepoznati jedinicu.
 Raskinite trenutačnu vezu i potražite jedinicu
s drugog uređaja.
 Nakon uparivanja uređaja izlazni BLUETOOTH
signal postavite na uključeno (str. 8).
Povezivanje nije moguće.
 Povezivanjem se upravlja samo s jednog uređaja
(jedinice ili BLUETOOTH uređaja), a ne s oba.
 Povežite se s jedinicom s BLUETOOTH uređaja
ili obrnuto.
Ne prikazuje se naziv otkrivenog uređaja.
 Ovisno o statusu drugog uređaja, prikaz naziva
možda neće biti moguć.
Ne čuje se zvuk zvona.
 Prilagodite jačinu zvuka okretanjem upravljačkog
kotačića prilikom odgovaranja na poziv.
 Ovisno o uređaju koji povezujete, zvuk zvona
se možda neće pravilno emitirati.
 Postavite [RINGTONE] na [1] (str. 21).
 Prednji zvučnici nisu spojeni na jedinicu.
 Spojite prednje zvučnike na jedinicu. Zvuk
zvona emitira se samo iz prednjih zvučnika.
Ne čuje se glas osobe koja govori.
 Prednji zvučnici nisu spojeni na jedinicu.
 Spojite prednje zvučnike na jedinicu. Glas osobe
koja govori emitira se samo iz prednjih zvučnika.
Osoba s druge strane kaže da je jačina zvuka
pretiha ili preglasna.
 Prilagodite jačinu zvuka prilagođavanjem jačine
zvuka mikrofona (str. 15).
28HR
Tijekom telefonskog razgovora prisutna je jeka
ili šum.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Postavite način EC/NC na [EC/NC-1] ili [EC/NC-2]
(str. 15).
 Ako je okolna buka tijekom telefonskog poziva
glasna, pokušajte je smanjiti.
Npr.: Ako je otvoren prozor i buka s ceste je
glasna, zatvorite prozor. Ako je klima uređaj
glasan, smanjite brzinu rada klima uređaja.
Telefon nije povezan.
 Prilikom reprodukcije zvuka putem BLUETOOTH
funkcije telefon nije povezan čak ni ako
pritisnete CALL.
 Izvršite povezivanje s telefona.
Loša je kvaliteta zvuka telefona.
 Kvaliteta zvuka telefona ovisi o jačini signala
mobilnog telefona.
 Ako je prijem loš, pomaknite automobil
na mjesto na kojem je signal mobilnog
telefona jači.
Jačina zvuka povezanog audio uređaja je tiha
(glasna).
 Jačina zvuka je promjenjiva i ovisi o audio uređaju.
 Prilagodite jačinu zvuka povezanog audio
uređaja ili jedinice (str. 21).
Zvuk je isprekidan tijekom reprodukcije
s BLUETOOTH audio uređaja.
 Smanjite udaljenost između jedinice i BLUETOOTH
audio uređaja.
 Ako se BLUETOOTH audio uređaj nalazi u futroli
koja prekida signal, izvadite ga iz futrole tijekom
upotrebe.
 Nekoliko BLUETOOTH uređaja ili drugih uređaja
koji emitiraju radijske valove koristi se u blizini.
 Isključite druge uređaje.
 Povećajte udaljenost od drugih uređaja.
 Reprodukcija zvuka prekida se odmah
po povezivanju jedinice i mobilnog telefona.
Ne radi se o kvaru.
Nije moguće upravljanje povezanim BLUETOOTH
audio uređajem.
 Provjerite podržava li povezani BLUETOOTH audio
uređaj AVRCP.
Neke funkcije ne rade.
 Provjerite podržava li uređaj koji povezujete
dotične funkcije.
Nehotično ste odgovorili na poziv.
 Telefon koji povezujete namješten je da
automatski odgovara na poziv.
Uparivanje nije uspjelo zbog isteka vremena.
 Ovisno o uređaju koji povezujete, vremensko
ograničenje za uparivanje može biti kratko.
 Pokušajte dovršiti uparivanje na vrijeme.
BLUETOOTH funkcija ne radi.
 Isključite jedinicu pritišćući gumb OFF na dulje
od 2 sekunde, a zatim je ponovno uključite.
Ne čuje se zvuk iz zvučnika automobila tijekom
poziva u načinu rada slobodne ruke.
 Ako se zvuk emitira iz mobilnog telefona,
namjestite mobilni telefon tako da emitira zvuk
iz zvučnika automobila.
Funkcija Siri Eyes Free nije uključena.
 Registrirajte sustav slobodne ruke za iPhone
koji podržava funkciju Siri Eyes Free.
 Postavite funkciju Siri na uređaju iPhone
u uključeni položaj.
 Poništite BLUETOOTH povezivanje s uređajem
iPhone i jedinicom te ga ponovno pokrenite.
Rad aplikacije SongPal
Naziv aplikacije ne podudara se s trenutačnom
aplikacijom u aplikaciji „SongPal”.
 Ponovno pokrenite aplikaciju iz aplikacije
„SongPal”.
Ako aplikaciju „SongPal” pokrećete putem
BLUETOOTH funkcije, prikaz na zaslonu
automatski će se prebaciti na [BT AUDIO].
 Pokretanje aplikacije „SongPal” ili BLUETOOTH
funkcije nije uspjelo.
 Ponovno pokrenite aplikaciju.
Aplikacija „SongPal” automatski se isključuje
kada se prikaz na zaslonu prebaci na [IPD].
 Aplikacija „SongPal” na uređaju iPhone/iPod
ne podržava reprodukciju s uređaja iPod.
 Promijenite izvor jedinice na nešto što nije [IPD]
i ponovno uspostavite „SongPal” vezu (str. 16).
CD PUSH EJT: Pravilno izbacivanje diska nije moguće.
 Pritisnite  (izbacivanje).
INVALID
 Odabrana radnja možda nije valjana.
HUB NO SUPRT: USB koncentratori nisu podržani.
IPD STOP: Reprodukcija s uređaja iPod je završila.
 Pokrenite reprodukciju na uređaju iPod/iPhone.
OVERLOAD: USB uređaj je preopterećen.
 Odspojite USB uređaj i pritisnite SRC za odabir
drugog izvora.
 Postoji kvar na USB uređaju ili je spojen
nepodržani uređaj.
READ: U tijeku je čitanje informacija.
 Pričekajte da završi čitanje i reprodukcija će
automatski započeti. Ovisno o organizaciji
datoteke, to može potrajati neko vrijeme.
USB ERROR: Reprodukcija s USB uređaja nije
moguća.
 Ponovno spojite USB uređaj.
USB NO DEV: USB uređaj nije spojen ili ga jedinica
nije prepoznala.
 Provjerite jesu li USB uređaj i USB kabel dobro
spojeni.
USB NO MUSIC: Nema datoteke za reprodukciju.
 Spojite USB uređaj koji sadrži datoteke koje se
mogu reproducirati (str. 24).
USB NO SUPRT: USB uređaj nije podržan.
 Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja
potražite na web-mjestu podrške navedenom
na posljednjoj stranici.
ili
: Došli ste do početka ili kraja diska.
(podvlaka): Prikaz znaka nije moguć.
Za rad RDS/DAB:
Poruke
Sljedeće se poruke mogu pojaviti ili treperiti
tijekom rada.
CD ERROR: Reprodukcija diska nije moguća.
Disk će se automatski izbaciti.
 Očistite ili pravilno umetnite disk, ili provjerite
da nije prazan ili neispravan.
CD NO MUSIC: Nema datoteke za reprodukciju.
Disk će se automatski izbaciti.
 Umetnite disk koji sadrži datoteke koje se mogu
reproducirati (str. 24).
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritisnite SEEK +/– dok naziv programske usluge
treperi. Uređaj će započeti s traženjem druge
frekvencije s istim PI (identifikacija programa)
podacima (prikazuje se [PI SEEK]).
NO DATA: Ne postoji DAB usluga za odabranu vrstu
programa.
 Pritisnite
(natrag).
NO INFO: Ne postoji informacija s oznakom
trenutačne DAB usluge.
29HR
NO SERV: Nije moguć prijem DAB signala.
 Provedite automatsko pretraživanje (str. 11).
 Provjerite vezu DAB antene.
 Provjerite je li [SET ANT-PWR] postavljeno na [ON]
(str. 19).
NO TP: Nema prometnih programa.
 Uređaj nastavlja tražiti dostupne postaje koje
emitiraju TP informacije.
RECEIVING: Odabran je frekvencijski pojas DAB
i jedinica čeka prijem usluge.
Za BLUETOOTH funkciju:
BTA NO DEV: BLUETOOTH uređaj nije spojen ili
ga jedinica nije prepoznala.
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj pravilno
spojen i je li uspostavljena BLUETOOTH veza
s BLUETOOTH uređajem.
ERROR: Odabranu radnju nije moguće izvršiti.
 Pričekajte trenutak pa pokušajte ponovno.
NO DEVICE: BLUETOOTH uređaj koji podržava profil
HFP (Handsfree Profile) nije spojen ili ga jedinica
nije prepoznala.
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj pravilno spojen
i je li uspostavljena HFP veza s BLUETOOTH
uređajem.
UNKNOWN: Prikaz imena ili telefonskog broja nije
moguć.
WITHHELD: Pozivatelj je sakrio broj telefona.
Za rad aplikacije SongPal:
APP --------: Nije uspostavljena veza s aplikacijom.
 Ponovno uspostavite „SongPal” vezu (str. 16).
APP DISCNCT: Aplikacija je isključena.
 Uspostavite „SongPal” vezu (str. 16).
APP DISPLAY: Otvoren je zaslon postavke aplikacije.
 Zatvorite zaslon postavke aplikacije kako biste
omogućili rad gumba.
APP LIST: Otvoren je popis sadržaja na CD-u/USB-u.
 Zatvorite popis aplikacija kako biste omogućili
rad gumba.
APP MENU: Otvoren je zaslon postavke aplikacije.
 Zatvorite zaslon postavke aplikacije kako biste
omogućili rad gumba.
APP NO DEV: Uređaj s instaliranom aplikacijom
nije povezan ili prepoznat.
 Uspostavite BLUETOOTH vezu i ponovno se
povežite s aplikacijom „SongPal” (str. 16).
30HR
APP SOUND: Otvoren je zaslon postavke zvuka
aplikacije.
 Zatvorite zaslon postavke zvuka aplikacije kako
biste omogućili rad gumba.
OPEN APP: Aplikacija „SongPal” ne radi.
 Pokrenite aplikaciju.
Za rad daljinskog upravljača na kolu
upravljača:
ERROR: Došlo je do pogreške tijekom registracije
funkcije.
 Ponovno se registrirajte iz funkcije u kojoj je
došlo do pogreške (str. 18).
TIMEOUT: Registracija funkcije nije uspjela zbog
isteka vremena.
 Pokušajte dovršiti registraciju dok [REGISTER]
treperi (otprilike 6 sekundi) (str. 18).
Ako vam ova rješenja ne pomažu da riješite
problem, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Ako jedinicu nosite na popravak zbog problema
s reprodukcijom CD-a, uzmite disk koji ste koristili
u trenutku kada se problem pojavio.
Povezivanje/postavljanje
Popis dijelova za postavljanje


Oprez
 Provedite sve masene kabele do zajedničke
točke uzemljenja.
 Pazite da se kabeli ne zaglave ispod vijka ili da ih
ne zahvate pomični dijelovi (npr. vodilica sjedala).
 Prije povezivanja isključite kontakt u automobilu
kako ne bi došlo do kratkog spoja.
 Priključite kabel za napajanje  u jedinicu
i zvučnike prije priključenja u dodatnu strujnu
utičnicu.
 Iz sigurnosnih razloga sve nepriključene kabele
obavezno izolirajte izolirajućom trakom.
×2






Mjere opreza
 Pažljivo odaberite mjesto na koje ćete postaviti
jedinicu kako ne bi ometala uobičajene aktivnosti
tijekom vožnje.
 Izbjegavajte postavljanje jedinice na mjesta
izložena prašini, prljavštini, prekomjernim
vibracijama ili visokim temperaturama poput
mjesta na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini
grijaćih cijevi.
 Za sigurno i pravilno postavljanje upotrebljavajte
isključivo priložene dijelove za ugradnju.
Napomena za kabel za napajanje (žuti)
Prilikom spajanja ove jedinice zajedno s drugim stereo
komponentama nazivna amperaža strujnog kruga
automobila s kojim se jedinica povezuje mora biti
viša od zbroja nazivne amperaže osigurača za svaku
komponentu.
Prilagođavanje kuta ugradnje
Kut ugradnje prilagodite na manje od 45°.
 Popis dijelova ne obuhvaća cjelokupan sadržaj
paketa.
 Nosač  i zaštitna obujmica  pričvršćeni su
na jedinicu prije isporuke. Prije ugradnje jedinice
ključevima za skidanje  uklonite nosač 
s jedinice. Pojedinosti potražite u odjeljku
„Uklanjanje zaštitne obujmice i nosača” (str. 34).
 Zadržite ključeve  za buduću upotrebu jer
će vam biti potrebni i za vađenje jedinice iz
automobila.
31HR
Povezivanje
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Pojačalo*1
sa žičanog daljinskog
upravljača (nije priložen)*4

*2
Pojedinosti potražite u odjeljku
„Povezivanje” (str. 33).
Pojedinosti potražite u „Električkoj
shemi za priključivanje” (str. 33).
*6
s automobilske antene*5
s DAB antene
(ne isporučuje se)*7
*1
*2
*3
*4
Nije priloženo
Impedancija zvučnika: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA pinski kabel (nije priloženo)
Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter
za žičani daljinski upravljač (nije priložen).
Pojedinosti o upotrebi žičanog daljinskog upravljača
potražite u odjeljku „Upotreba žičanog daljinskog
upravljača” (str. 34).
*5 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter (nije
priložen) ako priključnica antene nije odgovarajuća.
*6 Neovisno o tome upotrebljava li se ili ne, ulazni
kabel mikrofona provedite tako da ne ometa radnje
tijekom vožnje. Ako ga postavljate oko nogu, kabel
učvrstite obujmicom itd.
Pojedinosti o postavljanju mikrofona potražite
u odjeljku „Postavljanje mikrofona” (str. 34).
32HR
*7 Postavite [SET ANT-PWR] na [ON] (zadana postavka)
ili [OFF] ovisno o vrsti DAB antene (str. 19).
Maks. struja napajanja 0,1 A
Povezivanje sa zadržavanjem memorije
Povezivanje
Ako imate antenu bez relejne kutije, priključivanjem
jedinice s priloženim kabelom za napajanje 
možete oštetiti antenu.
 U priključnicu zvučnika automobila
1
2
3
4
5
6
7
8
Stražnji zvučnik
(desni)
Prednji zvučnik
(desni)
Prilikom priključivanja žutog kabela za napajanje
strujni krug memorije se i dalje napaja nakon
isključenja kontakta.
Povezivanje zvučnika
 Prije priključivanja zvučnika isključite jedinicu.
 Upotrijebite zvučnike s impedancijom od 4 Ω
do 8 Ω i odgovarajućim kapacitetima snage kako
ne bi došlo do oštećenja.
Električka shema za priključivanje

Ljubičasti

Ljubičasto-crni,
prugasti
Provjerite ima li vaš automobil dodatnu strujnu
utičnicu i podudara li se s kabelskim priključcima.

Sivi
Dodatna strujna utičnica

Sivo-crni, prugasti
Prednji zvučnik
(lijevi)

Bijeli

Crno-bijeli, prugasti
Stražnji zvučnik
(lijevi)

Zeleni

Zeleno-crni,
prugasti
Zajednička veza
 U strujnu utičnicu automobila
12
neprekidno napajanje
Žuti
13
komande antene/
pojačala (REMOUT)
S plavom/bijelom
linijom
14
napajanje za svjetlo
sa sklopkom
Narančasto-bijeli,
prugasti
15
napajanje sa sklopkom
Crveni
16
uzemljenje
Crni
Crveno
Crveno
Žuti
Žuti
12
neprekidno napajanje
Žuti
15
napajanje sa sklopkom
Crveni
Kada se zamijeni položaj crvenog i žutog
kabela
Crveno
Crveno
Žuti
Žuti
Jednostavno priključivanje subwoofera
Subwoofer možete upotrijebiti bez pojačala ako
ga priključujete na kabel stražnjeg zvučnika.
Prednji zvučnik
12
napajanje sa sklopkom
Žuti
15
neprekidno napajanje
Crveni
Subwoofer
Napomene
 Potrebno je pripremiti kabele stražnjeg zvučnika.
 Upotrijebite subwoofer s impedancijom od 4 Ω do 8 Ω
i odgovarajućim kapacitetima snage kako ne bi došlo
do oštećenja.
33HR
Kada u automobilu nema položaja
za dodatnu opremu (ACC)
Postavljanje
Crveni
Crveni
Uklanjanje zaštitne obujmice i nosača
Prije postavljanja s jedinice uklonite zaštitnu
obujmicu  i nosač .
Žuto
Žuto
Nakon usklađivanja priključaka i kabela napajanja
sa sklopkom, priključite jedinicu na napajanje
automobila. Ako imate pitanja ili problema u vezi
s jedinicom koji nisu obrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem prodavaču automobila.
1
Stisnite oba ruba zaštitne obujmice 
i izvucite je.

Postavljanje mikrofona
Da bi se vaš glas čuo prilikom telefoniranja u načinu
rada slobodne ruke, morate ugraditi mikrofon .

2
Umetnite oba ključa  tako da kliknu
i povucite nosač  prema dolje, a zatim
povucite jedinicu prema gore kako biste
je odvojili.

Kopča (nije priloženo)


Oprez
 Iznimno je opasno ako se kabel zapetlja oko
stupa upravljača ili ručice mjenjača. Pobrinite
se da kabel i ostali dijelovi ne ometaju osnovne
radnje u vožnji.
 Ako je automobil opremljen zračnim jastucima
i drugom opremom osjetljivom na udarce,
prije ugradnje se obratite trgovcu kod kojeg
ste jedinicu kupili ili prodavaču automobila.


Okrenite kukicu
prema unutra.
Ugradnja jedinice u upravljačku ploču
Prije ugradnje provjerite jesu li zaponci s obje strane
nosača  iskrivljeni prema unutra 2 mm.
1
Postavite nosač  u upravljačku ploču
i zatim savinite kvačice prema van
da dobro sjedne.
182 mm
53 mm
Napomena
Prije pričvršćivanja obostrano ljepljive trake  suhom
krpom očistite površinu upravljačke ploče.
Upotreba žičanog daljinskog upravljača
1
Da biste omogućili upravljanje putem
daljinskog upravljača, postavite
[STR CONTROL] u izborniku
[SET STEERING] na [PRESET] (str. 18).
34HR

Zaponac
2
Postavite jedinicu na nosač  i zatim
pričvrstite zaštitnu obujmicu .




Napomene
 Ako su zaponci ravni ili savinuti prema van, jedinica
neće biti čvrsto postavljena i mogla bi iskočiti.
 Provjerite jesu li 4 zaponca na zaštitnoj obujmici 
pravilno umetnuta u utore jedinice.
Odvajanje i postavljanje prednje ploče
Pojedinosti potražite u odjeljku „Odvajanje prednje
ploče” (str. 6).
Resetiranje jedinice
Pojedinosti potražite u odjeljku „Resetiranje jedinice”
(str. 7).
Zamjena osigurača
Prilikom zamjene upotrebljavajte
Osigurač (10 A)
osigurače iste nazivne amperaže
kao originalni. Ako osigurač
pregori, provjerite električni
priključak i zamijenite osigurač.
Ako osigurač ponovno pregori
nakon zamjene, možda je došlo
do unutarnjeg kvara. U tom se slučaju obratite
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
35HR
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite
vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia
ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Lisätietoja on
seuraavassa URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access the
following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad
ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation declara
que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że to
urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na
sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Web-mjesto podrške
Ako imate pitanja ili želite saznati najnovije
informacije za podršku za proizvod,
posjetite web-mjesto u nastavku:
http://www.sony.eu/support
Odmah registrirajte svoj proizvod na mreži, na adresi:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising