Sony | MEX-N5000BT | Sony MEX-N5000BT CD prijemnik s bežičnom tehnologijom BLUETOOTH® Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

4-480-658-21(1)

B
A


IJE4
×2
Bluetooth®
Audio sustav
Ugradnja/povezivanje
HR
*




Potrebno je pripremiti kabele stražnjih zvučnika.
*1 Ovisno o tipu automobila, koristite adapter (opcija) ako
antenski priključak ne pristaje.
*2 RCA pin kabel (nije isporučen).
*3 Ovisno o tipu automobila upotrijebite adapter za žični daljinski
upravljač (opcija).
*4 Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma × 4
5
* Bez obzira je li u uporabi ili ne, postavite ulazni kabel za
mikrofon tako da vas ne ometa tijekom vožnje. Učvrstite kabel
štipaljkom, itd. ako su kabeli postavljeni blizu vaših stopala.
*6 Za detalje o postavljanju mikrofona, pogledajte "Postavljanje
mikrofona ()”.
*2
*2
1
2
©2013 Sony Corporation
3
Osigurač (10 A)
4
5
6
MEX-N5000BT
7
8
*1 s automobilske antene
Hrvatski
Mjere opreza
Povedite računa da ovaj uređaj ugradite u upravljačku
ploču automobila, budući da se njezina stražnja
strana tijekom uporabe zagrije.
• Ovaj uređaj dizajniran je samo za rad pri negativnom
uzemljenu od 12 V DC.
• Pripazite da se kabeli ne prikliješte ispod vijka ili da ne
zahvate pomične dijelove (primjerice, vodilice sjedala).
• Prije povezivanja, isključite motor automobila kako
biste izbjegli pojavu kratkog spoja.
• Spojite kabel napajanja  i zvučnike na uređaj prije
spajanja na priključnicu pomoćnog napajanja.
• Provedite sve kabele uzemljenja na zajedničku
točku uzemljenja.
• Izolirajte sve kabele koji nisu spojeni izolacijskom
vrpcom radi sigurnosti.
Napomene o kabelu napajanja (žuti)
• Kad spajate ovaj uređaj zajedno s drugim audio
komponentama, nazivni napon električnog sklopa
automobila treba biti viši od zbroja osigurača svake
komponente.
• Ako električni sklopovi automobila nemaju dovoljno
veliki napon, spojite uređaj izravno na akumulator.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih
uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da
se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš
i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Popis dijelova ( )
• Brojevi u popisu odgovaraju onima u uputama.
• Nosač  i zaštitni okvir  su tvornički pričvršćeni na
uređaj. Prije ugradnje uređaja, ključevima za otpuštanje
 uklonite nosač  s uređaja. Za detalje pogledajte
"Skidanje zaštitnog okvira i nosača ()” na drugoj
strani.
• Sačuvajte ključeve za otpuštanje  za buduću
uporabu, pošto su potrebni i za uklanjanje uređaja
iz vašeg automobila.
Oprez
Nosač  držite pažljivo kako ne biste ozlijedili prste.
SONY - MEX-N5000BT Upute za povezivanje.indd 1
* U ovom načinu povezivanja nemojte spajati zvučnik.

*
Bijela
Zelena
Zvučnik, stražnji, desni
–
Zvučnik, stražnji, desni
+
Zvučnik, prednji, desni
–
Zvučnik, prednji, desni
+
Zvučnik, prednji, lijevi
–
Zvučnik, prednji, lijevi
+
Zvučnik, stražnji, lijevi
–
Zvučnik, stražnji, lijevi
*4
s automobilske priključnice za zvučnike
6
Napomene
• Prije spajanja pojačala, spojite kabel uzemljenja (-A).
• Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo (-A).
• Spojite subwoofer od 4 – 8 ohma. Nemojte spajati zvučnik na kabel
stražnjeg zvučnika (-B).
s automobilske priključnice napajanja
Dijagram spajanja ( )
Pogledajte "Dijagram spajanja na napajanje ()” za detalje.
Upozorenje
Ako imate antenu bez releja, spajanjem ovog uređaja
pomoću isporučenog kabela napajanja  može doći
do oštećenja antene.
Napomene o kontrolnom kabelu i kabelu napajanja
• Kabel REM OUT (prugasti plavo-bijeli) napaja uređaj s +12 V DC kad
ga uključite.
• Kad koristite dodatno pojačalo snage, spojite kabel REM OUT (prugasti
plavo-bijeli) ili kabel napajanja za dodatni pribor (crveni) na njegov
AMP REMOTE IN.
• Ako je vaš automobil opremljen ugrađenom FM/MW/LW antenom na
stražnjem/bočnom staklu, spojite REM OUT kabel antene (prugasti
plavo-bijeli) ili kabel napajanja za dodatni pribor (crveni) na priključnicu napajanja postojećeg antenskog pojačala. Za detalje, obratite
se vašem prodavatelju.
• Antena bez releja ne može se koristiti s ovim uređajem.
Siva
+
Položaji s negativnim polaritetom 2, 4, 6 i 8 imaju prugaste
kabele.
Primjer povezivanja ( )
Jednostavno spajanje subwoofera (-B)
Subwoofer možete koristiti bez pojačala snage ako je
spojen na kabel stražnjeg zvučnika.
Ljubičasta
4
Žuta
kontinuirano napajanje
5
Plavo/bijela
prugasta
električna antena/kontrolni izlaz
pojačala snage (REM OUT)
6
Narančasta/
bijela
napajanja osvjetljenja
7
Crvena
napajanje s prekidačem
8
Crna
uzemljenje
Položaji 1, 2 i 3 ne sadrže pinove.
Oprema koja se koristi na ilustracijama (nije isporučena)
Prednji zvučnik
Subwoofer
Pojačalo snage
Stražnji zvučnik
Spajanje memorijskog napajanja
Kad je spojen žuti kabel napajanja, napajanje se uvijek dostavlja
memorijskom sklopu čak i kad je preklopka napajanja isključena.
Napomene o spajanju zvučnika
• Prije spajanja zvučnika, isključite uređaj.
• Upotrijebite zvučnike impedancije 4 do 8 ohma i s adekvatnim kapacitetima iskorištavanja napajanja, kako biste spriječili njihovo oštećenje.
• Nemojte spajati priključke zvučnika na šasiju automobila niti zamijeniti priključke desnih i lijevih zvučnika.
• Nemojte spajati kabel uzemljenja ovog uređaja na negativnu (–)
priključnicu zvučnika.
• Ne pokušavajte spojiti zvučnike paralelno.
• Spojite samo pasivne zvučnike. Ukoliko spojite aktivne zvučnike (s
ugrađenim pojačalima) na priključnice za zvučnike, može doći do
oštećenja uređaja.
• Kako biste izbjegli kvar, nemojte koristiti ugrađene kabele zvučnika
u vašem automobilu ako uređaj dijeli zajednički negativni (–) kabel
za desne i lijeve zvučnike.
• Nemojte međusobno spajati kabele zvučnika uređaja.
Dijagram spajanja na napajanje
( )
Priključnica pomoćnog
napajanja
1
Crvena
Crvena
Žuta
Žuta
2
Crvena
Crvena
Žuta
Žuta
4
Žuta
kontinuirano napajanje
4
Žuta
napajanje s prekidačem
7
Crvena
napajanje s prekidačem
7
Crvena
kontinuirano napajanje
3
Crvena
Crvena
Žuta
Žuta
automobil bez ACC položaja
Pomoćna priključnica napajanja može se razlikovati,
ovisno o automobilu. Provjerite dijagram pomoćnog
napajanja vašeg automobila kako biste se uvjerili da
je povezivanje pravilno usklađeno. Postoje tri osnovna
načina (-1, -2, -3). Možda ćete trebati zamijeniti
položaje crvene i žute žice u kabelu za napajanje
audio sustava u automobilu.
Nakon što uskladite povezivanje i žice napajanja s prekidačem, spojite uređaj na napajanje automobila. Ako
imate bilo kakva pitanja ili probleme prilikom spajanja
uređaja, a da nisu razrađeni u ovom priručniku, obratite
se prodavatelju automobila.
1/2/2014 9:59:05 AM
1
2






Okrenite kukicu prema unutra.
1
2
182 mm
3
A
Upravljačka ploča
Vatrozid

B
Tipka za otpuštanje
prednje ploče


53 mm


Kukica
Stezni limovi

OFF
A
B
Osigurač (10 A)
Hvataljka (opcija)
Hvataljke (opcija)
Mjere opreza
• Pažljivo odaberite mjesto postavljanja tako da uređaj
ne ometa normalne postupke tijekom vožnje.
• Izbjegavajte postavljanje uređaja u područja podložna
prašini, prljavštini, snažnim vibracijama ili visokim
temperaturama, primjerice, na izravnom sunčevom
svjetlu ili blizu izlaza toplog zraka.
• Za sigurnu i pravilnu ugradnju koristite samo isporučeni pribor za ugradnju.
Podešavanje kuta postavljanja
Podesite kut postavljanja na manje od 45°.
Uklanjanje zaštitnog okvira i
nosača ( )
Prije ugradnje uređaja, uklonite zaštitni okvir  i
nosač  s uređaja.
1
2
Uklonite zaštitni okvir .
Stisnite okvir  na oba kraja i izvucite ga.
Uklonite nosač .
 Umetnite oba ključa za otpuštanje  između
uređaja i nosača  sve dok ne kliknu.
 Povucite nosač  prema dolje, zatim povucite
uređaj prema gore kako biste ih razdvojili.
Primjer ugradnje ( )
Ugradnja u upravljačku ploču vozila
Napomene
• Prije ugradnje, provjerite jesu li kukice na obje strane nosača  svinute prema unutra za 2 mm. (3/32 in). Ako su kukice ravne ili svinute
prema van, uređaj neće biti sigurno ugrađen i postoji mogućnost
"iskakanja" uređaja (-1).
• Ako je potrebno, savijte stezne limove prema van radi boljeg
prianjanja (-2).
• Provjerite jesu li 4 kukice na zaštitnom okviru  pravilno zakvačene
u utore uređaja(-3).
Odvajanje prednje ploče ( )
Prije ugradnje uređaja odspojite prednju ploču.
-A Odvajanje
Prije odvajanja prednje ploče pritisnite i zadržite OFF.
Pritisnite tipku za otpuštanje prednje ploče i zatim
povucite ploču prema sebi.
Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje
nema ACC položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off. Za dodatne informacije,
pogledajte isporučene Upute za uporabu.
Uređaj će se automatski potpuno isključiti u podešeno
vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje, što
sprečava trošenje akumulatora.
Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja
motora automobila svakako pritisnite i zadržite OFF na
uređaju dok se ne isključi zaslon.
Zamjena osigurača ( )
Kod zamjene osigurača koristite osigurače iste vrijednosti. Ako osigurač pregori, provjerite naponske spojeve
i zamijenite osigurač. Dogodi li se to ponovo i nakon
zamjene, možda je posrijedi kvar. U tom slučaju se
obratite najbližem Sony prodavatelju.
Postavljanje mikrofona ( )
Za snimanje glasa tijekom telefoniranja bez ruku
potrebno je ugraditi mikrofon .
Mjere opreza
• Mikrofon držite dalje od ekstremno visokih temperatura i vlage.
• Omotani kabel oko volana ili mjenjača brzina može
predstavljati iznimnu opasnost. Pripazite da kabel i
drugi dijelovi ne ometaju vožnju.
• Ako je vaš automobil opremljen zračnim jastucima
ili drugom opremom za ublažavanje udarca, obratite
se trgovini u kojoj ste kupili ovaj uređaj ili prodavatelju
automobila prije ugradnje.
-A Postavljanje na sjenilo za sunce
Postavite hvataljke (opcija) i podesite duljinu i položaj
kabela kako vam ne bi ometao vožnju.
-B Postavljanje na upravljačku ploču
Postavite hvataljku (opcija) i podesite duljinu i položaj
kabela kako vam ne bi ometao vožnju.
Napomene
• Prije lijepljenja dvostrane vrpce , očistite površinu upravljačke
ploče suhom krpom.
• Podesite kut mikrofona u pravilan položaj.
-B Spajanje
Pričvrstite dio  prednje ploče  uređaja, kako je prikazano slikom, i utisnite lijevu stranu dok se ne uglavi
te se začuje "klik".
SONY - MEX-N5000BT Upute za povezivanje.indd 2
1/2/2014 9:59:05 AM
Download PDF

advertising