Sony | MEX-BT2900 | Sony MEX-BT2900 BT2900 Glavna Bluetooth® mp3/CD jedinica Upute za upotrebu

4-197-990-11(1)
Bluetooth®
autoradio
Upute za uporabu
Za isključenje demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 7.
MEX-BT2900
©2010 Sony Corporation
HR
Iz sigurnosnih razloga, ugradite ovaj uređaj u
prednju ploču vozila. Za postavljanje i povezi­
vanje, pogledajte isporučeni priručnik za
postavljanje/povezivanje.
Upozorenje
Ova naljepnica nalazi se na dnu kućišta.
Tipizacijska pločica na kojoj je naznačen radni
napon i sl. nalazi se na donjoj strani kućišta.
Tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ovaj uređaj,
MEX-BT2900, usklađen s osnovnim zahtjevima i
drugim važećim odredbama smjernice 1999/5/EC.
Za detalje, posjetite sljedeću internetsku stranicu:
http://www.compliance.sony.de/
Uporaba ovog radijskog uređaja nije dozvoljena
na geografskom području polumjera 20 km od
središta norveškog naselja Ny-Alesund, Svalbard.
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
2
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
primjenjuju se samo na opremu prodanu
u zemljama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je tvrtka Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Za sva pitanja servisa ili jamstva obratite se na
adrese koje su navedene u odvojenim dokumentima
koji se tiču servisa ili jamstva.
Odlaganje dotrajale električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži
označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad.
Uređaj se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada i
recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odla­
ganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može
doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog uređaja. Reciklira­
njem materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora. Za
dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite
se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
Simbol-riječ Bluetooth i logotipi su u vlasništvu
tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova uporaba
od strane tvrtke Sony je pod licencom. Ostale robne
marke i zaštićeni nazivi nalaze se u vlasništvu
odgovarajućih vlasnika.
Windows Media je zaštićeni znak ili registrirani
zaštićeni znak tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim zemljama.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intele­
ktualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 23). Uređaj će
se automatski potpuno isključiti u podešeno
vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje,
što sprečava trošenje akumulatora.
Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon
gašenja motora automobila svakako pritisnite
i zadržite  na uređaju dok se
ne isključi pokazivač.
3
Sadržaj
Početak
Diskovi koji se mogu reproducirati. . . . . . . . . . . 6
Napomene o Bluetooth funkciji . . . . . . . . . . . . . 6
Resetiranje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Isključenje DEMO prikaza. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Podešavanje sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Odvajanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Postavljanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . 7
Kratak vodič kroz funkcije
Bluetootha
Tri koraka do Bluetooth funkcije . . . . . . . . . . . . 8
Tipke i ikone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 Uparivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
 Spajanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
 Handsfree pozivanje i streaming glazbe . . . 11
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Radio
Pohrana i prijem postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Automatska pohrana — BTM. . . . . . . . . . . 14
Ručna pohrana postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prijem pohranjenih postaja . . . . . . . . . . . . . 14
Automatsko ugađanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pregled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Podešavanje AF i TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Odabir vrste programa PTY. . . . . . . . . . . . . 15
Podešavanje točnog vremena (CT). . . . . . . 15
CD
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4
Bluetooth (handsfree pozivanje i
streaming glazbe)
Bluetooth funkcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Uparivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
O Bluetooth ikonama. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Spajanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Uključivanje Bluetooth signala na ovom
uređaju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Spajanje mobilnog telefona. . . . . . . . . . . . . 18
Spajanje audio uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Handsfree telefoniranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Javljanje na pozive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Upućivanje poziva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Operacije tijekom telefoniranja. . . . . . . . . . 19
Prebacivanje poziva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Programiranje tipaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Aktiviranje glasovnog biranja. . . . . . . . . . . 20
SMS indikator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Streaming glazbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Slušanje glazbe s audio uređaja. . . . . . . . . . 20
Upravljanje audio uređajem putem ovog
uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Resetiranje Bluetooth podešenja. . . . . . . . . . . . 21
Postavke zvuka i izbornik za
podešavanje
Mijenjanje zvučnih postavki. . . . . . . . . . . . . . . 22
Podešavanje zvučnih značajki. . . . . . . . . . . 22
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Podešavanje opcija — SET. . . . . . . . . . . . . . . . 22
Uporaba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dodatna audio oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . 23
RM-X114 daljinski upravljač . . . . . . . . . . . 24
Dodatne informacije
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Napomene o diskovima. . . . . . . . . . . . . . . . 24
Slijed reprodukcije MP3/WMA datoteka . . 25
O MP3 datotekama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
O WMA datotekama. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
O Bluetooth funkciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vađenje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Prikaz/poruke grešaka. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Internetska stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posjetite
sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Tamo ćete pronaći informacije o:
55Modelima i proizvođačima kompatibilnih mobilnih telefona i odgovore na
česta pitanja o Bluetooth funkciji
5
Izlaganje radijskoj frekvenciji
Početak
Diskovi koji se mogu reproducirati
Ovaj uređaj može reproducirati CD-DA diskove
(koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove
(MP3/WMA datoteke (str. 25)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
RF signali mogu utjecati na rad nepravilno instaliranih
ili nedovoljno oklopljenih elektronskih sustava
vozila, kao što je sustav elektronskog ubrizgavanja
goriva, elektronski ABS sustav kočnica, elektronski
sustav kontrole brzine ili sustav zračnih jastuka. Za
instaliranje ili servis ovog uređaja, molimo obratite
se proizvođaču vozila ili njegovom zastupniku.
Nepravilna ugradnja ili servisiranje mogu biti opasni
te mogu poništiti jamstvo koje se odnosi na uređaj.
Posavjetujte se s proizvođačem svog vozila kako biste
se uvjerili da uporaba mobilnog telefona u vozilu
neće utjecati na elektronski sustav.
Redovito provjeravajte jesu li svi bežični uređaji u
vašem vozilu pravilno ugrađeni i rade li pravilno.
Pozivi u nuždi
MP3
WMA
Napomene o Bluetooth funkciji
Oprez
NI U KOM SLUČAJU TVRTKA SONY NEĆE SE
SMATRATI ODGOVORNOM ZA BILO KAKVE
USPUTNE, NEIZRAVNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE
ILI DRUGE GUBITKE, KOJI UKLJUČUJU, BEZ
ISKLJUČIVOG OGRANIČAVANJA, GUBITAK
PROFITA, GUBITAK POSLA, GUBITAK PODA­
TAKA, GUBITAK MOGUĆNOSTI UPORABE
PROIZVODA ILI BILO KOJEG DRUGOG POVE­
ZANOG UREĐAJA, PREKID RADA I GUBITAK
VREMENA KORISNIKA NASTALI ZBOG UPO­
RABE ILI UPORABOM OVOG PROIZVODA,
BILO HARDVERA I/ILI SOFTVERA.
VAŽNA NAPOMENA!
Sigurna i učinkovita uporaba
Promjene ili preinake na ovom uređaju koje nije
izravno odobrila tvrtka Sony, korisniku mogu uzro­
kovati gubitak prava na uporabu ovog uređaja.
Molimo provjerite izuzetke pri uporabi Bluetooth
uređaja prije njegove uporabe nastale zbog nacionalnih
zahtjeva ili ograničenja.
Vožnja
Provjerite zakone i odredbe o uporabi mobilnih tele­
fona i handsfree opreme u području kroz koje vozite.
Uvijek posvetite punu pažnju vožnji te zaustavite
i parkirajte vozilo prije pozivanja ili javljanja na
poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
Spajanje s drugim uređajima
Kod spajanja s bilo kojim drugim uređajem, molimo
pročitajte njegove upute za uporabu za detaljne
sigurnosne napomene.
6
Ovaj Bluetooth handsfree uređaj i elektronski uređaji
spojeni na handsfree, za svoj rad upotrebljavaju
radijske signale, mobilnu telefonsku mrežu i fiksnu
telefonsku mrežu, kao i funkcije koje programira
korisnik te zato ne mogu jamčiti pozivanje u svim
uvjetima.
Zbog toga, nemojte se isključivo pouzdati na bilo koji
elektronski uređaj za nužnu komunikaciju (kao što
je kod medicinskih hitnih slučajeva).
Imajte na umu da, za pozivanje i primanje poziva,
handsfree i elektronski uređaji spojeni na handsfree,
moraju biti uključeni i nalaziti se unutar područja s
dovoljno snažnim signalom mreže.
Pozivi u nuždi možda neće biti mogući s mobilnih
telefona ili ako se upotrebljavaju određene mrežne
usluge i/ili značajke telefona.
Raspitajte se kod svog pružatelja usluge.
Resetiranje uređaja
Prije prve uporabe uređaja, ili nakon zamjene
akumulatora ili promjene načina povezivanja,
potrebno je resetirati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 7) i pritisnite tipku
RESET (str. 12) šiljatim predmetom, primjerice,
kemijskom olovkom.
Napomena
Pritiskom na tipku RESET obrisat će se podešenja
sata i neki pohranjeni sadržaji.
Isključenje DEMO prikaza
Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se
pojavljuje prilikom isključenja uređaja.
1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja kako
biste spriječili krađu.
Alarm
3 Zakrenite regulator kako biste odabrali
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
4 Pritisnite l (BACK)
2 Pritisnite , zatim izvucite ploču.
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"DEMO", zatim ga pritisnite.
"DEMO-OFF", zatim ga pritisnite.
Podešavanje je dovršeno.
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
1 Pritisnite i zadržite .
Uređaj se isključi.
Podešavanje sata
Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.
1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"CLOCK-ADJ", zatim pritisnite.
Znamenke sata trepere.
3 Zakrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
 –/+.
4 Nakon podešavanja minuta, pritisnite
tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i sat se aktivira.
Napomene
66 Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
pokazivač.
66 Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim tempe­
raturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.
Postavljanje prednje ploče
Pričvrstite dio  prednje ploče na dio  uređaja,
kako je prikazano slikom, i utisnite lijevu stranu
dok se ne uglavi te se začuje "klik".
Za prikaz sata, pritisnite . Ponovno pritisnite
 za povratak na prethodni prikaz.
Savjet
Sat možete podesiti automatski pomoću RDS značajke
(str. 15).
A
B
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutarnju površinu prednje
ploče.
7
Kratak vodič kroz funkcije Bluetootha
Pojedinosti o radu potražite u poglavlju "Bluetooth (handsfree pozivanje i streaming glazbe)" na str. 16 i
u uputama za uporabu Bluetooth uređaja.
Tri koraka do Bluetooth funkcije
1Uparivanje
Kao prvo, međusobno registrirajte ("uparite") Bluetooth uređaj (mobilni telefon i sl.) i ovaj uređaj.
Nakon prvog puta uparivanje više nije potrebno.
2Spajanje
Nakon uparivanja spojite ovaj uređaj i Bluetooth uređaj. Ovisno o uređaju, povezivanje se odvija
automatski tijekom uparivanja.
3Handsfree pozivanje/Streaming glazbe
Preko ovoga uređaja možete koristiti handsfree pozivanje/primanje poziva ili slušati zvučne zapise.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
8
Tipke i ikone
Ikone
Opisi statusa ikona
Svijetli
Bluetooth signal uključen.
Treperi
Pripravno stanje uparivanja.
Bez indikatora
Bluetooth signal isključen.
Svijetli
Povezivanje s mobilnim telefonom je uspjelo.
Treperi
Povezivanje je u tijeku.
Bez indikatora
Nijedan mobilni telefon nije spojen radi handsfree telefoniranja.
Svijetli
Povezivanje uređaja je uspjelo.
Treperi
Povezivanje je u tijeku.
Bez indikatora
Nijedan uređaj nije spojen radi streaminga glazbe.
Svijetli
Postoji određeni broj nepročitanih SMS poruka.
Treperi
Primljena je nova SMS poruka.
Bez indikatora
Nema nepročitanih SMS poruka.
9
Uparivanje
Uređaji kojima
se upravlja
Postupak
1
Pritisnite i zadržite .
t
2
Traženje ovog uređaja.
3
DR-BT30Q
Sony
Automotive
XXXXXXX
Odaberite "Sony Automotive".
4
Ako se na pokazivaču uređaja pojavi zahtjev za unos zaporke, unesite
"0000".
5
Pratite upute na pokazivaču.
6
(Uparivanje uspješno)
Spajanje
Uređaji kojima
se upravlja
Postupak
1
Pritisnite .
t
2
Spojite se na ovaj uređaj pomoću mobilnog telefona.
t
Spojite se na ovaj uređaj pomoću audio uređaja.
t
10
Napomena
Ovaj uređaj možete povezati s Bluetooth uređajem (str. 17).
Ako povezivanje s Bluetooth uređajem nije moguće, ponovno pokrenite uparivanje.
Handsfree pozivanje i streaming glazbe
Handsfree pozivanje
Funkcija
Postupak
Prijem/završetak poziva
Pritisnite
Odbijanje poziva
Pritisnite i zadržite  na 1 sekundu.
Ponovno biranje
1 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi "BT
PHONE".
.
t
2 Pritisnite i zadržite
Za prebacivanje poziva
.
Pritisnite .
Streaming glazbe
Funkcija
Postupak
Slušanje
1 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi "BT
AUDIO".
t
2 Pokrenite reprodukciju na audio uređaju.
Reprodukciju/pauzu (AVRCP)*
Pritisnite  (pauza).
Preskakanje zapisa (AVRCP)*
Pritisnite /.
** Način rada može se razlikovati, ovisno o audio uređaju.
11
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
Bez prednje ploče
qh
CTipka SOURCE/OFF
qj
RESET
Ovaj odjeljak sadrži upute o položaju kontrola i
osnovnim funkcijama.
Za detalje, pogledajte navedene stranice.
ATipke SEEK +/–
Radio:
Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite);
ručno ugađanje postaja (pritisnite i zadržite).
CD:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovno
unutar 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa unatrag/unaprijed (pritisnite i zadržite).
Bluetooth audio uređaj*1:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); za brzo
pretraživanje zapisa unatrag/unaprijed (priti­
snite i zadržite).
BTipka CALL str. 19
Bluetooth telefon*2:
Za izlistavanje telefonskog imenika (pritisnite);
izlistavanje poziva (pritisnite i zadržite).
Radio/CD/AUX/Bluetooth:
Za promjenu izvora u Bluetooth telefon.
12
Pritisnite za uključenje/promjenu izvora
(Radio/CD/AUX/Bluetooth audio uređaj/
Bluetooth telefon).
Pritisnite na 1 sekundu za isključenje uređaja.
Pritisnite duže od 2 sekunde za isključenje
uređaja i prikaza na pokazivaču.
DRegulator/tipka za odabir/tipka  (za
handsfree telefoniranje) str. 18, 19, 22
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
opcije za podešavanje (pritisnite i zakrenite);
javljanje/prekid poziva (pritisnite).
EUložnica diska
Uložite disk (stranu s naljepnicom okrenite
prema gore), reprodukcija počinje.
FPokazivač
GAUX ulazna priključnica str. 23
Za spajanje prijenosnog audio uređaja.
HTipka  (izbacivanje)
Za izbacivanje diska.
ITipka  (otpuštanje prednje ploče)
str. 7
JTipka l (BACK)/MODE str. 9, 14, 19,
20
Pritisnite za povratak na prethodni prikaz/
odabir valnog područja (FM/MW/LW).
KTipka BT (BLUETOOTH) str. 9, 16, 17
Za uključivanje/isključivanje Bluetooth
signala (pritisnuti); za uparivanje (pritisnuti
i zadržati)
LTipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type) str. 15
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
*1 Kad je spojen Bluetooth audio uređaj (podržava
AVRCP Bluetooth tehnologiju). Ovisno o uređaju,
određene funkcije možda neće biti dostupne.
*2 Ako je spojen mobilni telefon (koji podržava PBAP
za Bluetooth tehnologiju).
*3 Ova tipka ima ispupčenje.
MBrojčane tipke
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
CD:
/ : ALBUM –/+ (tijekom MP3/WMA
reprodukcije)
Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).
 : REP*3 str. 16
 : SHUF str. 16
 : PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovno.
Bluetooth audio uređaj*1:
/ : ALBUM –/ +
Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).
 : REP str. 21
 : SHUF str. 21
 : PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovno.
Bluetooth telefon:
Za prijem pohranjenih poziva (pritisnite); za
pohranu programiranih tipaka (pritisnite i
zadržite).
 : MIC (tijekom poziva) str. 19, 20
Za podešavanje značajke MIC Gain
(pritisnuti); za odabir moda suzbijanja
jeke/buke (pritisnuti i zadržati).
NTipka DSPL (pokazivač)/SCRL
(pomicanje) str. 14, 16, 18
Za promjenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomicanje prikazane stavke (pritisnite i
zadržite).
OSenzor daljinskog upravljača
PTipka RESET (smještena iza prednje ploče)
str. 6
QMikrofon str. 18
Napomena
Nemojte pokrivati mikrofon jer handsfree funkcija
možda neće raditi pravilno.
13
Radio
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja za vrijeme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne di­
gitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikazane stavke
Automatska pohrana — BTM
1 Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja, pritisnite
 više puta. Možete odabrati FM1, FM2,
FM3, MW ili LW.
2 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
3 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"BTM", zatim ga pritisnite.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni
signal.
Ručna pohrana postaja
1 Dok slušate postaju koju želite pohraniti,
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od
 do ) sve dok se ne pojavi "MEM".
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojča­
nom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF/TA (str. 15).
Prijem pohranjenih postaja
1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od  do ).
Automatsko ugađanje
1 Odaberite valno područje, zatim
pritisnite  +/– za pretraživanje
postaja.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi
postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
ugodite željenu postaju.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite 
+/– za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite
 +/– više puta za precizno ugađanje željene
frekvencije (ručno ugađanje).
14
ATA/TP*1
BValno područje, funkcija
CFrekvencija*2 (naziv postaje), programski
broj, sat, RDS podaci
*1 "TA" treperi tijekom informacija o prometu. "TP"
svijetli kad je ugođena takva postaja.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*"
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prije­
mom podešavaju sat.
Napomene
66 Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
66 RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab
ili postaja ne emitira RDS podatke.
Podešavanje AF i TA
Odabir vrste programa PTY
1 Pritisnite  više puta dok se ne
1 Pritisnite i zadržite  (PTY) tijekom
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
FM prijema.
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF/TA-ON
uključenje AF i TA.
AF/TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti,
ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti,
neovisno o normalnoj glasnoći.
Slušanje jednog lokalnog programa
— REGIONAL
Kad je AF funkcija uključena: tvornička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku
tijekom FM prijema (str. 23).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena vrsta programa, zatim pritisnite.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski pro­
gram), CULTURE (kultura), SCIENCE
(znanost), VARIED (razno), POP M (popularna
glazba), ROCK M (rock glazba), EASY M
(lagana glazba), LIGHT M (lagana klasična
glazba), CLASSICS (klasična glazba),
OTHER M (druge vrste glazbe), WEATHER
(vremenska prognoza), FINANCE (financije),
CHILDREN (dječji program), SOCIAL A
(društvene teme), RELIGION (vjerski program),
PHONE IN (telefonska javljanja), TRAVEL
(putovanja), LEISURE (dokolica), JAZZ (jazz
glazba), COUNTRY (country glazba), NATION
M (narodna glazba), OLDIES (evergrini),
FOLK M (folklorna glazba), DOCUMENT
(dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/
regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1 Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 22).
Napomene
66 Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
66 Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
15
CD
Prikazane stavke
Bluetooth (handsfree pozivanje
i streaming glazbe)
Bluetooth funkcije
Za uporabu Bluetooth funkcije, nužan je sljedeći
postupak.
AIzvor
BNaslov zapisa*1, naziv diska/izvođača*1, naziv
izvođača*1, broj albuma*2, naslov albuma*1,
broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
*1 Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA.
*2 Broj albuma se prikaže samo kad se promijeni
album.
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
Savjet
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o vrsti diska,
formatu snimanja i postavkama. Za detalje o MP3/WMA
formatima, pogledajte str. 25.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1Uparivanje
Kod prvog spajanja Bluetooth uređaja, potrebna
je uzajamna registracija. Postupak se naziva
"uparivanje". Registriranje je potrebno samo
prvi put, jer će se ovaj uređaj i drugi uređaji
automatski prepoznati sljedeći put. Možete
upariti do 9 uređaja. (Ovisno o uređaju, možda
će trebati unijeti zaporku za svako spajanje.)
2Spajanje
Za uporabu uređaja nakon uparivanja, pokre­
nite spajanje. Ponekad uparivanje omogućuje
automatsko spajanje.
3Handsfree pozivanje/Streaming glazbe
Možete razgovarati bez uporabe ruku te slušati
glazbu nakon spajanja.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite  (REP)
ili  (SHUF) više puta dok se ne pojavi
željeno podešenje.
Uparivanje
Kao prvo, međusobno registrirajte ("uparite")
Bluetooth uređaj (mobilni telefon i sl.) i ovaj
uređaj. Možete upariti do 9 uređaja. Nakon upari­
vanja, postupak nije potrebno ponavljati.
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije
zapisa.
 ALBUM*
ponavljanje reprodukcije
albuma.
1 Postavite Bluetooth uređaj unutar 1 m
SHUF ALBUM*
reprodukciju albuma
slučajnim slijedom.
2 Pritisnite i zadržite  dok treperi ""
SHUF DISC
reprodukciju diska slučajnim
slijedom.
od ovog uređaja.
(duže od 2 sekunde).
Uređaj prelazi u pripravno stanje uparivanja.
** Kad se reproducira MP3/WMA.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
16
treperi
3 Aktivirajte traženje ovog uređaja na
Bluetooth uređaju.
Na pokazivaču uređaja koji se spaja prikazuje
se lista prepoznatih uređaja. Ovaj uređaj se
prikazuje kao "Sony Automotive" na uređaju
koji se spaja.
Na ovom uređaju se upotrebljavaju sljedeće ikone.
Svijetli:
Treperi:
Bluetooth signal uključen.
Uparivanje je u priprav­
nom modu.
Bez oznake: Bluetooth signal isključen.
Svijetli:
Povezivanje s mobilnim
telefonom je uspjelo.
Treperi:
Povezivanje je u tijeku.
Bez oznake: Nijedan mobilni telefon
nije spojen radi handsfree
telefoniranja.
DR-BT30Q
Sony
Automotive
XXXXXXX
4 Ako se na pokazivaču uređaja pojavi
zahtjev za unos zaporke*, unesite
"0000".
Unesite zaporku.
XXXX
O Bluetooth ikonama
"0000"
Ovaj uređaj i Bluetooth uređaj uzajamno memo­
riraju informacije i, nakon završetka uparivanja,
uređaj je spreman za spajanje s drugim uređajem.
Ako uređaj podržava Bluetooth verziju 2.1,
zaporka nije potrebna.
Svijetli:
Povezivanje uređaja je
uspjelo.
Treperi:
Povezivanje je u tijeku.
Bez oznake: Nijedan uređaj nije spojen
radi streaminga glazbe.
Svijetli:
Postoji određeni broj
nepročitanih SMS poruka.
Treperi:
Primljena je nova SMS
poruka.
Bez oznake: Nema nepročitanih SMS
poruka.
Stanje jačine signala spo­
jenog mobilnog telefona.*
Napon baterije spojenog
mobilnog telefona.*
** Ikona ne svijetli ukoliko nije uspostavljena handsfree
veza. Razlikuje se u slučaju mobilnog telefona.
" treperi i zatim ostaje svijetliti nakon zavr­
šetka uparivanja.
Spajanje
5 Aktivirajte spajanje ovog uređaja s
Ako je već izvršeno uparivanje, postupak započnite
odavde.
** Zaporka se može nazivati "passkey", "PIN code",
"PIN number", "Password" i sl., ovisno o uređaju.
Uključivanje Bluetooth signala na
ovom uređaju
Bluetooth uređajem.
"" ili "" se prikazuje nakon spajanja.
Napomena
66 Kod spajanja na Bluetooth uređaj, ovaj uređaj se ne
može prepoznati s drugog uređaja. Za omoguća­
vanje prepoznavanja, pokrenite mod uparivanja i
potražite ovaj uređaj na drugom uređaju.
66 Pretraživanje ili spajanje može potrajati neko vrijeme.
66 Ovisno o uređaju, potvrdni prikaz uspostavljene veze
može se prikazati prije unosa zaporke.
66 Vremensko ograničenje za unos sigurnosnog ključa
varira, ovisno o uređaju.
66 Ovaj uređaj se ne može spojiti na uređaj koji podrža­
va samo HSP (Head Set Profile).
Za uključivanje Bluetooth funkcije, uključite
izlaz Bluetooth signala na ovom uređaju.
1 Pritisnite .
Bluetooth signal uključen.
17
Spajanje mobilnog telefona
Spajanje audio uređaja
1 Provjerite je li Bluetooth signal uključen
1 Provjerite je li Bluetooth signal uključen
2 Spojite se na ovaj uređaj pomoću
2 Spojite se na ovaj uređaj pomoću
na ovom uređaju i mobilnom telefonu.
mobilnog telefona.
"" se prikazuje nakon spajanja.
Ako nakon spajanja za izvor odaberete
Bluetooth telefon, naziv mreže i spojenog
mobilnog telefona pojavljuju se na pokazivaču.
Za promjenu prikazanih stavki, pritisnite
.
Spajanje zadnjeg spojenog mobilnog
telefona s ovog uređaja
1 Vodite računa da je uključen Bluetooth signal
mobilnog telefona.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
3 Pritisnite  (handsfree).
"" treperi za vrijeme spajanja. "" svijetli i
nakon spajanja.
Napomene
66 Neki mobilni telefoni zahtijevaju dopuštenje pristupa
podacima iz imenika tijekom handsfree spajanja na
ovaj uređaja. Dopuštenje pribavite preko mobilnog
telefona.
66 Za vrijeme streaming prijenosa Bluetooth audio
podataka, nije moguće spajanje s mobilnim telefonom
preko ovog uređaja. Umjesto toga, spojite se na ovaj
uređaj pomoću mobilnog telefona. Preko zvuka koji
se reproducira može se čuti šum spajanja.
Savjeti
66 Dok je Bluetooth signal uključen: kad se uključi brava
paljenja, ovaj uređaj se automatski ponovno spaja sa
zadnjim spojenim mobilnim telefonom. No, automat­
sko spajanje također ovisi o tehničkim značajkama
mobilnog telefona. Ako automatsko spajanje ne
uspije izvršite ga ručno.
66 Bluetooth telefon možete odabrati za izvor i pritiskom
tipke .
na ovom uređaju i na audio uređaju.
audio uređaja.
"" se prikazuje nakon spajanja.
Spajanje zadnjeg spojenog audio
uređaja s ovog uređaja
1 Vodite računa da je uključen Bluetooth signal
audio uređaja.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT AUDIO".
3 Pritisnite .
"" treperi za vrijeme spajanja. "" svijetli i
nakon spajanja.
Handsfree telefoniranje
Ako je uređaj spojen na mobilni telefon možete
upućivati/primati handsfree pozive preko ovog
uređaja.
Javljanje na pozive
Kod prijema poziva zvuk zvona se čuje iz zvučnika
vozila. Na pokazivaču se prikazuje ili ime ili
telefonski broj.
1 Pritisnite  (handsfree) kad se primi
poziv uz zvuk zvona.
Započinje telefonski razgovor.
Napomene
66 Ime pozivatelja možda se neće prikazati, ovisno o
mobilnom telefonu.
66 Ugrađeni mikrofon se nalazi sa stražnje strane prednje
ploče (str. 12). Nemojte pokriti mikrofon vrpcom i sl.
Postavka automatskog odgovaranja
Postavku automatskog odgovaranja možete odabrati
pritiskom na "OFF", "1" (nakon približno 3
sekunde) ili "2" (nakon približno 10 sekundi),
(str. 23).
Postavke zvona
Zvuk zvona možete podesiti bilo na "1" (ovaj
uređaj), bilo na "2" (mobilni telefon), (str. 23).
** Ovisno o mobilnom telefonu, možda će se emitirati
zvuk zvona ovog uređaja čak i ako je podešena
opcija "2" (mobilni telefon).
18
Odbijanje poziva
Pritisnite i zadržite  na 1 sekundu.
Prekidanje poziva
Ponovno pritisnite  (handsfree).
Napomena
Čak i kad je poziv dovršen, Bluetooth veza nije poništena.
Savjet
Poziv možete završiti i tako da na jednu sekundu priti­
snete i zadržite tipku  na uređaju.
Upućivanje poziva
Pozivanje iz telefonskog imenika
Kod spajanja na mobilni telefon koji podržava
PBAP (Phone Book Access Profile) možete
pristupiti imeniku i načiniti poziv.
1 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
2 Pritisnite .
Pojavljuje se telefonski imenik.
3 Okrećite regulator kako biste s popisa inicijala
odabrali inicijal, a zatim ga pritisnite.
4 Okrećite regulator kako biste s popisa imena
odabrali ime, a zatim ga pritisnite.
5 Okrećite regulator kako biste s popisa brojeva
odabrali broj, a zatim ga pritisnite.
Započinje telefonski razgovor.
Napomene
66 Telefonski imenik možda neće biti točno prikazan
ako je telefonski imenik mobilnog telefona izbrisan.
66 Ovisno o mobilnom telefonu, kontakti prikazani na
uređaju mogu se razlikovati od prikaza u imeniku
mobilnog telefona.
Napomena o podacima iz telefonskog imenika
Prije odlaganja ili mijenjanja vlasništva nad svojim
automobilom u koji je ugrađen ovaj uređaj, vodite
računa da pritisnete tipku RESET i izbrišete podatke
telefonskog imenika uređaja kako biste spriječili
neovlašten pristup. Odspajanjem kabela napajanja
također se brišu svi podaci iz telefonskog imenika.
Pozivanje iz dnevnika poziva
1 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
2 Pritisnite i zadržite .
Pojavljuje se dnevnik poziva.
3 Okrećite regulator kako biste odabrali ime i
telefonski broj iz dnevnika poziva, a zatim ga
pritisnite.
Započinje telefonski razgovor.
Napomene
66 Pozive možete upućivati i iz dnevnika poziva (do 20).
66 Dnevnik poziva se možda neće promijeniti čak i ako
izbrišete dnevnik poziva mobilnog telefona.
Pozivanje unosom telefonskog broja
1 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
2 Pritisnite i zadržite .
3 Okrećite regulator kako biste odabrali telefonski
broj, a na koncu odaberite " " (razmak).
4 Pritisnite  (handsfree).
Započinje telefonski razgovor.
Napomena
Umjesto "#", na pokazivaču se pojavljuje "_".
Pozivanje pohranjenog broja
Možete pohraniti do 6 kontakata pod programi­
ranom tipkom. Za pojedinosti o pohranjivanju
pogledajte "Programiranje tipaka" (str. 20).
1 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
2 Pritisnite brojčane tipke (od  do ) kako
biste odabrali kontakt koji želite nazvati.
3 Pritisnite  (handsfree).
Započinje telefonski razgovor.
Telefoniranje ponovnim biranjem
1 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "BT PHONE".
2 Pritisnite i zadržite  (handsfree).
Započinje telefonski razgovor.
Operacije tijekom telefoniranja
Pohranjivanje glasnoće zvonjave i
glasa sugovornika
Možete pohraniti razinu glasnoće zvonjave i
glasa sugovornika.
Podešavanje glasnoće zvuka zvona:
Okrećite regulator tijekom primanja poziva.
Glasnoća zvuka zvona može se podesiti.
Podešavanje glasnoće sugovornika:
Okrećite regulator tijekom poziva. Glasnoća
glasa sugovornika može se podesiti.
Napomena
Ako je za izvor odabran Bluetooth telefon, okretanjem
regulatora može se podesiti samo glasnoća glasa
sugovornika.
Podešavanje pojačanja mikrofona
Možete podesiti glasnoću glasa sugovornika.
Pritisnite  kako biste podesili razine glasnoće
("MIC-LOW," "MIC-MID," "MIC-HI").
Napomena
Podesivo tijekom poziva.
nastavak na sljedećoj stranici 
19
EC/NC Mode (Mod suzbijanja jeke/
buke)
Možete smanjiti jeku i buku.
Pritisnite i zadržite / kako biste odabrali "EC/
NC-1" ili "EC/NC-2".
Napomena
Podesivo tijekom poziva.
Prebacivanje poziva
Za aktiviranje/deaktiviranje odgovarajućeg uređaja
(ovog uređaja/mobilnog telefona), izvedite sljedeće.
1 Pritisnite  ili upotrijebite vaš
66 Ako aktivirate glasovno biranje preko mobilnog tele­
fona spojenog na ovaj uređaj, ova funkcija ponekad
možda neće raditi.
66 Zvukovi poput rada motora mogu ometati prepozna­
vanje glasa. Kako biste poboljšali prepoznavanje,
funkciju upotrebljavajte u uvjetima što manje buke.
66 Glasovno biranje možda neće raditi u nekim situaci­
jama, ovisno o učinkovitosti funkcije prepoznavanja
glasa na mobilnom telefonu. Za detalje, posjetite
stranicu za korisničku podršku (str. 16).
Savjeti
66 Govorite jednako kao i kod snimanja glasovne
poruke.
66 Pohranite glasovnu poruku dok sjedite u vozilu, preko
ovog uređaja, dok je odabran izvor "BT PHONE".
mobilni telefon.
Za detalje o uporabi mobilnog telefona, pogledajte
njegove upute za uporabu.
Napomena
Ovisno o mobilnom telefonu, može doći do prekida
handsfree veze kod prebacivanja poziva.
Programiranje tipaka
SMS indikator
Tijekom spajanja mobilnog telefona na ovaj uređaj
SMS indikator vas obavještava o dolaznoj ili
nepročitanoj SMS poruci.
Ako je riječ o primanju nove SMS poruke, SMS
indikator treperi.
Kontakti (do 6 kontakata) iz telefonskog imenika
mobilnog telefona mogu se pohraniti pod progra­
miranim tipkama.
1 Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "BT PHONE".
U slučaju nepročitanih SMS poruka, SMS indika­
tor postojano svijetli.
2 Pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od
 do ) kako biste odabrali programski broj koji pohranjujete.
Pojavljuje se "P (programski broj) WAITING".
3 Pošaljite podatke telefonskog imenika
upravljajući mobilnim telefonom.
Kontakt je pohranjen pod odabranim program­
skim brojem.
Aktiviranje glasovnog biranja
Možete aktivirati glasovno biranje s mobilnog
telefona spojenog na ovaj uređaj izgovaranjem
glasovne poruke snimljene na mobilnom telefonu
i zatim nazvati.
1 Pritisnite  više puta dok
Streaming glazbe
Slušanje glazbe s audio uređaja
Možete slušati glazbu iz audio uređaja preko
ovog uređaja ako audio uređaj podržava A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth
tehnologiju.
2 Pritisnite  (handsfree).
1 Stišajte glasnoću na ovom uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok
3 Izgovorite glasovnu poruku snimljenu
3 Pokrenite reprodukciju na spojenom
se ne pojavi "BT PHONE".
Pojavljuje se "VOICE DIAL".
na mobilnom telefonu.
Vaš glas se prepoznaje i uspostavlja se poziv.
Napomene
66 Prethodno provjerite jesu li uređaj i mobilni telefon
spojeni.
66 Prethodno pohranite glasovnu poruku na mobilnom
telefonu.
20
Napomena
Funkcija SMS indikatora može ovisiti o mobilnom
telefonu.
se ne pojavi "BT AUDIO".
uređaju.
4 Podesite glasnoću na ovom uređaju.
Podešavanje glasnoće
Može se podesiti glasnoća tako da se izbjegne
razlika između ovog sustava i Bluetooth audio
uređaja.
1 Pokrenite reprodukciju Bluetooth audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
2 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na ovom
uređaju.
3 Pritisnite tipku za odabir.
4 Više puta pritisnite tipku za odabir dok se ne
pojavi "BTA", a zatim okrećite regulator kako
biste podesili glasnoću ulaza ("+18dB" –
"0dB" – "–8dB").
Upravljanje audio uređajem putem
ovog uređaja
Na ovom uređaju možete upotrebljavati sljedeće
funkcije audio uređaja koji podržava AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) Bluetooth
tehnologiju. (Način rada ovisi o audio uređaju.)
Za
Pritisnite
Ponavljanje
reprodukcije
 (REP)*1
Reprodukcija
slučajnim
slijedom
 (SHUF)*
Preskakanje
albuma
/ (ALBUM –/+) [pritisnite
jedanput za svaki album]
Reprodukciju
 (PAUSE)*2 na ovom uređaju.
Pauzu
 (PAUSE)*2 na ovom uređaju.
Preskakanje
zapisa
SEEK –/+ (/) [pritisnite
jednom za svaki zapis]
Kretanje una­
trag/ubrzano
naprijed
SEEK –/+ (/) [zadržite
tipku pritisnutom do željenog
mjesta]
1
Resetiranje Bluetooth podešenja
Možete resetirati sva Bluetooth podešenja na ovom
uređaju.
Ova postavka se dostupna kad je uređaj isključen.
1 Pritisnite i zadržite  na
1 sekundu za isključenje uređaja.
2 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik.
3 Okrenite regulator za odabir "BT INIT",
a zatim ga pritisnite.
Prikaže se poruka za potvrdu.
4 Okrenite regulator za odabir "INIT-YES",
a zatim ga pritisnite.
Tijekom inicijaliziranja Bluetooth postavaka
prikazuje se "INITIAL".
Nakon inicijaliziranja pojavljuje se
"COMPLETE".
Napomena
Prilikom odlaganja ovog uređaja programirane brojeve
valjalo bi izbrisati pomoću "BT INIT".
*1 Pritisnite više puta dok se ne pojavi željeno
podešenje.
*2 Ovisno o uređaju, možda će trebati pritisnuti dvaput.
Funkcije osim gore navedenih treba izvoditi na
audio uređaju.
Napomene
66 Ovisno o audio uređaju, informacije poput naslova,
broja/trajanja zapisa, statusa reprodukcije i sl. možda
se neće prikazati na ovom uređaju. Informacije se
prikazuju samo tijekom reprodukcije s Bluetooth
audio uređaja.
66 Čak i ako promijenite izvor reprodukcije na ovom
uređaju, reprodukcija audio uređaja se ne prekida.
Savjet
Možete spojiti mobilni telefon koji podržava A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) kao audio uređaj
i slušati glazbu.
21
Postavke zvuka i izbornik za
podešavanje
Mijenjanje zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
1 Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
tipku za odabir.
2 Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
3 Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
Podešavanje je dovršeno.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
izradu vašeg podešenja ekvilizatora.
1 Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku
za odabir više puta kako biste odabrali
"EQ3".
2 Zakrenite regulator za odabir "CUSTOM".
3 Pritisnite tipku za odabir više puta, dok
se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
4 Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
Glasnoća se može podešavati u koracima od
1 dB, između - +10 dB i +10 dB.
4 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
EQ3
Za odabir krivulje ekvilizatora između 7 postavki
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM ili OFF).
LOW* , MID* , HI* (str. 22)
1
1
1
BAL (Balans)
Podešava ravnotežu zvuka između lijevih i
desnih zvučnika.
FAD (Fader)
Podešava relativnu razinu između prednjih i
stražnjih zvučnika.
SUB*2 (Glasnoća subwoofera)
Podešava glasnoću subwoofera.
AUX*3 (AUX razina)
Podešava razinu glasnoće svake od spojenih
komponenti: "+18dB" – "0dB" – "–8dB".
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
BTA*4 (razina Bluetooth zvuka)
Podešava razinu glasnoće svaki od spojenih
Bluetooth audio uređaja: "+18dB" – "0dB" –
"–8dB".
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće između izvora (str. 20).
*1 Kad je podešenje EQ3 aktivirano.
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 23).
Opcija "ATT" je prikazana pri najnižem podešenju i
može se podesiti do razine 21.
*3 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 23).
*4 Kad je aktiviran Bluetooth audio izvor (str. 20).
22
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje krivulje
ekvilizatora.
Za resetiranje krivulje ekvilizatora na tvorničke
postavke, pritisnite i zadržite tipku za odabir
prije završetka podešavanja.
5 Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Savjet
Ostale vrste ekvilizatora također se mogu podesiti.
Podešavanje opcija — SET
1 Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2 Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena stavka, zatim pritisnite.
3 Zakrenite regulator kako biste odabrali
postavku, zatim ga pritisnite.*
Podešavanje je dovršeno.
4 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
** Za postavke CLOCK-ADJ i BTM, korak 4 nije
potreban.
Napomena
Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o izvoru
i podešenjima.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 7)
CT (Točno vrijeme)
Uključenje funkcije CT. "ON", "OFF" (str. 14, 15).
BEEP
Aktivira zvučni signal: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (AUX audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "ON",
"OFF" (str. 23).
AUTO OFF
Automatsko isključenje nakon isteka podešenog
vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30S
(sekundi)", "30M (minuta)", "60M (minuta)".
REAR/SUB*1
Odabir audio izlaza: "SUB-OUT" (subwoofer),
"REAR-OUT" (pojačalo).
DEMO (Demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: "ON", "OFF".
DIMMER
Promjena svjetline pokazivača: "ON", "OFF".
AUTO SCR (Automatsko pomicanje)
Automatsko pomicanje dugih naziva: "ON", "OFF".
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod prijema FM signala.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT".
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da
se izbjegne razlika između ovog sustava i prije­
nosnog audio uređaja. Slijedite opisani postupak:
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio uređaj.
2 Stišajte glasnoću na uređaju.
3 Spojite uređaj.
LOCAL (Mod lokalnog pretraživanja)
––"ON": za ugađanje postaja s jačim signalima.
––"OFF": za ugađanje normalnog prijema.
MONO*2 (Mono prijem)
Odabire mod mono prijema radi poboljšanja
prijema slabog FM signala: "ON", "OFF".
REGIONAL*2
Ograničava prijem na određenu regiju. "ON",
"OFF" (str. 15).
LPF*3 (Niskopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera: "OFF",
"80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".
SW PHASE*3 (Faza subwoofera)
Odabir faze subwoofera: "NORM", "REV".
HPF (Visokopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije prednjeg/stražnjeg
zvučnika: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz",
"140Hz", "160Hz".
LOUDNESS
Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk
pri stišanoj glasnoći: "ON", "OFF".
BTM (str. 14)
AUTO ANS*1 (automatsko odgovaranje)
Automatsko primanje svih dolaznih poziva.
––"OFF": na poziv se ne odgovara automatski do
pritiska na tipku  (handsfree).
––"1": za automatsko primanje nakon 3 sekundi.
––"2": za automatsko primanje nakon 10 sekundi.
RINGTONE*1
Korištenje zvona ovog uređaja ili spojenog mo­
bilnog telefona: "1" (ovaj uređaj), "2" (mobilni
telefon).
Spojni kabel*
(nije isporučen)
** Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Stišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "AUX".
Nakon toga se prikaže "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na ovom
uređaju.
5 Podesite ulaznu razinu (str. 22).
BT INIT*1 (inicijalizacija Bluetootha) (str. 21)
23
RM-X114 daljinski upravljač
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
PRESET –
OFF
+
VOL
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
M/m
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
ATT
–
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču imaju
različit izgled/funkciju od tipaka na uređaju.
55 Tipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazanih stavki.
55 Tipka SOURCE
Za uključenje/promjenu izvora (Radio/CD/AUX/
Bluetooth audio uređaj/Bluetooth telefon).
55 Tipke / (SEEK –/+)
Za upravljanje radijem/CD/Bluetooth reproduk­
cijom, isto kao i tipke  –/+ na uređaju.
55 Tipka SOUND
Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na
uređaju.
Bluetooth telefon:
Za ulaz u mod glasovnog biranja/završetak ili
prijem poziva (pritisnite); ponovno biranje
posljednjeg biranog broja (pritisnite i zadržite).
55 Tipka OFF
Za isključenje/zaustavljanje izvora/završetak
poziva.
55 Tipka LIST
Za odabir PTY vrste prikaza kod RDS prijema.
55 Tipke / (DISC*/PRESET +/–)
Za odabir pohranjenih postaja (radio).
Za upravljanje CD reprodukcijom, isto kao i
tipke / (ALBUM -/+) na uređaju.
55 Tipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovno.
** Nije dostupno za ovaj uređaj.
Napomena
Ako su uređaj i pokazivač isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako je pritisnuta tipka  na uređaju, ili
umetnete disk kako bi se uređaj uključio.
24
Dodatne informacije
Mjere opreza
55 Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
55 Električna antena se automatski izvlači.
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite
disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši;
u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete tekućinu.
Napomene o diskovima
55 Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne ostav­
ljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
55 Prije reprodukcije, obrišite
diskove krpicom za čišćenje, od
središta prema rubu diska. Ne
koristite otapala poput benzina,
razrjeđivača i komercijalno do­
stupnih sredstava za čišćenje.
55 Ovaj uređaj je dizajniran za
reprodukciju diskova koji su u
skladu s Compact Disc (CD) standardom.
55 DualDisc i neki glazbeni diskovi koji su kodirani
tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podliježu
Compact Disc (CD) standardu te se zbog toga
možda neće moći reproducirati na ovom uređaju.
55 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
––Diskove s pričvršćenim etiketama, naljepnicama
ili ljepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u
radu, ili oštećenja diska.
––Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom može doći
do oštećenja uređaja.
––Diskove promjera 8 cm.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
55 Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
––mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku mapu)
––datoteka (zapisa) i mapa: 300 (može biti i manje
od 300 ako imena mapa/datoteka sadrže mnogo
znakova)
––prikazanih znakova za naziv mape/datoteke: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
55 Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje
s CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk,
a ostale sesije se ne reproduciraju.
55 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
––CD-R/CD-RW diskove s lošom kvalitetom zvuka.
––CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim
uređajem za snimanje.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno finalizirani.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu
s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili
multi-session.
Slijed reprodukcije MP3/WMA
datoteka
MP3/WMA
Mapa
(album)
MP3/WMA
datoteka (zapis)
O Bluetooth funkciji
Što je to Bluetooth?
55 Bluetooth bežična tehnologija je bežična tehnologija
kratkog dometa koja omogućuje bežičan prijenos
podataka između digitalnih uređaja, kao što su
mobilni telefoni i slušalice. Bluetooth bežična
tehnologija radi u dometu od otprilike 10 metara.
Uobičajeno je spajanje dva uređaja, ali kod nekih
uređaja, moguće je istovremeno spojiti više uređaja.
55 Za spajanje nije potrebno upotrebljavati kabele jer
je Bluetooth bežična tehnologija, niti je potrebno
usmjeriti uređaje jednog prema drugom, kao kod
infracrvene tehnologije. Primjerice, uređaj možete
upotrebljavati dok je u torbi ili džepu.
55 Bluetooth je međunarodni standard kojeg podržavaju
milijuni tvrtki diljem svijeta i kojeg upotrebljavaju
brojne tvrtke.
O Bluetooth komunikaciji
O MP3 datotekama
55 MP3, što označava MPEG-1 Audio Layer-3, je
standardizirani format komprimiranja glazbenih
datoteka. Komprimira audio CD podatke na pri­
bližno 1/10 njihove izvorne veličine.
55 ID3 tag verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 primjenjuju
se samo na MP3. ID3 tag sadrži 15/30 znakova
(1.0 i 1.1), ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
55 Kod imenovanja MP3 datoteke, nazivu datoteke
uvijek dodajte ekstenziju ".mp3".
55 Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja una­
prijed/unatrag VBR (varijabilna brzina bit-a) MP3
datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda
neće biti ispravno prikazano.
Napomena
Ako reproducirate MP3 datoteku s visokom brzinom
bit-a, primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
O WMA datotekama
55 WMA, što označava Windows Media Audio, je
standardizirani format komprimiranja glazbenih
datoteka. Komprimira audio CD podatke na približno
1/22* njihove izvorne veličine.
55 WMA tag sadrži 63 znaka.
55 Kod imenovanja WMA datoteke, nazivu datoteke
uvijek dodajte ekstenziju ".wma".
55 Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja
unaprijed/ unatrag VBR (varijabilna brzina bit-a)
WMA datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije
možda neće biti ispravno prikazano.
** samo za 64 kbps
Napomena
Reprodukcija sljedećih WMA datoteka nije podržana.
–– lossless kompresija
–– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
55 Bluetooth bežična tehnologija radi u dometu od
približno 10 metara.
Maksimalan domet komunikacije može ovisiti o
preprekama (osobe, metal, zidovi, itd.) ili elektro­
magnetskom okruženju.
55 Sljedeći uvjeti mogu utjecati na osjetljivost
Bluetooth komunikacije.
––Prepreke, poput osoba, metala i zidova, između
ovog uređaja i Bluetooth uređaja.
––Uređaj koji upotrebljava frekvenciju 2,4 GHz, kao
što je bežični LAN, bežični telefon ili mikrovalna
pećnica, upotrebljava se u blizini.
55 S obzirom da Bluetooth uređaji i bežični LAN
(IEEE802.11b/g) upotrebljavaju istu frekvenciju,
može doći do mikrovalne interferencije, koja uzro­
kuje usporavanje brzine komunikacije, šumove ili
nepravilno spajanje ako se ovaj uređaj upotrebljava
u blizini LAN uređaja. U tom slučaju, napravite
sljedeće.
––Upotrebljavajte ovaj uređaj najmanje 10 metara
od bežičnih LAN uređaja.
––Ako se ovaj uređaj upotrebljava bliže od 10 metara
od bežičnog LAN uređaja, isključite bežični LAN
uređaj.
––Postavite ovaj uređaj i Bluetooth uređaj što je
moguće bliže jedan drugom.
55 Mikrovalovi koje emitira Bluetooth uređaj mogu
utjecati na rad elektronskih medicinskih uređaja.
Isključite ovaj uređaj i ostale Bluetooth uređaje na
sljedećim mjestima jer mogu uzrokovati nezgode.
––u blizini zapaljivih plinova, u bolnici, vlaku,
zrakoplovu ili na benzinskoj postaji
––u blizini automatskih vrata ili požarnih alarma
55 Ovaj uređaj podržava sigurnosne značajke usklađene
s Bluetooth standardom, koje omogućuju sigurno
spajanje uz uporabu Bluetooth bežične tehnologije,
ali sigurnost možda neće biti dostatna, ovisno o
postavkama. Budite oprezni pri komunikaciji
pomoću Bluetooth bežične tehnologije.
nastavak na sljedećoj stranici 
25
55 Sony ne preuzima nikakvu odgovornost za
eventualno curenje podataka tijekom Bluetooth
komunikacije.
55 Ne može se jamčiti spajanje sa svim Bluetooth
uređajima.
––Uređaj koji upotrebljava Bluetooth funkciju
treba biti usklađen s Bluetooth standardom kako
ga definira Bluetooth SIG i treba biti provjeren.
––Čak i ako spojeni uređaj odgovara gore navede­
nom Bluetooth standardu, neki uređaji možda se
neće moći spojiti ili neće raditi pravilno, ovisno
o značajkama ili specifikacijama uređaja.
––Tijekom razgovora putem telefona uz uporabu
handsfree funkcije, mogu se pojaviti smetnje,
ovisno o uređaju ili uvjetima komunikacije.
55 Ovisno o spojenom uređaju, možda će trebati neko
vrijeme za uspostavu komunikacije.
Napomene o litijevoj bateriji
66 Litijevu bateriju držite van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
66 Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste osigu­
rali dobar kontakt.
66 Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
66 Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
66 Nemojte izlagati bateriju povišenoj temperaturi, kao
što je izravno sunce, vatra i sl.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Ostalo
Zamjena osigurača
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Čišćenje priključnica
55 Uporaba Bluetooth uređaja možda neće raditi kod
mobilnih telefona, ovisno o uvjetima širenja radij­
skih valova i mjestu gdje se uređaji upotrebljavaju.
55 Ako osjetite nelagodu tijekom uporabe Bluetooth
uređaja, odmah prekinite njegovu uporabu. Ako
se problem nastavi, obratite se najbližem Sony
predstavništvu.
Održavanje
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterija će trajati oko
godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno
o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite
bateriju novom CR2025 litijevom baterijom.
Korištenje druge baterije može dovesti do požara
ili do eksplozije.
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite pri­
ključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na uređaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
Osigurač (10 A)
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 7) te očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
66 Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica
isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontaktbrave.
66 Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
x
+ strana gore
26
Tehnički podaci
Vađenje uređaja
1 Skinite zaštitni okvir.
Radijski prijemnik
1Izvadite prednju ploču (str. 7).
FM
2Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
Opseg ugađanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omjer signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
x
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
CD uređaj
2 Izvadite uređaj.
1Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra.
2Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
3Izvucite uređaj iz ležišta.
Omjer signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20.000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Bežična komunikacija
Sustav komunikacije:
Bluetooth standard, verzija 2,1 + EDR
Izlaz:
Bluetooth standard, klasa snage 2 (maks. +4 dBm)
Maksimalni domet komunikacije:
Domet vidljivosti do približno 10 m*1
Frekvencijski pojas:
2,4 GHz pojas (2,4000 – 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni Bluetooth profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1 Stvaran domet ovisi o čimbenicima kao što su
prepreke između uređaja, magnetsko polje oko
mikrovalnih pećnica, statički elektricitet, osjetljivost
prijema, učinak antene, operativni sustav, softver­
ske aplikacije i sl.
*2 Profili Bluetooth standarda označavaju svrhu
Bluetooth komunikacije između uređaja.
nastavak na sljedećoj stranici 
27
Pojačalo
Izlaz: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (stražnji/prednji izmjenjivi)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolna priključnica za telefon
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178  50  179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Daljinski upravljač: RM-X114
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni pribor.
Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave. Proizvođač ne odgovara za eventualne
tiskarske pogreške.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju pro­
blema koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije
pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja
i postupke korištenja.
Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com/
Općenito
Nema napajanja uređaja.
55Provjerite spojeve ili osigurač.
55Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
WWUključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
55Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
55Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj
za sustav s dva zvučnika.
55Bluetooth audio uređaj je u pauzi.
WWIsključite pauzu.
Nema zvučnog signala.
55Zvučni signal je isključen (str. 23).
55Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
55Pritisnuta je tipka RESET.
WWPonovno pohranite sadržaje u memoriju.
55Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
WWPodesite "DEMO-OFF" (str. 23).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
55Podešeno je zatamnjenje zaslona "DIM-ON" (str. 23).
55Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite .
WWPritisnite  na uređaju dok se ne
pojavi prikaz.
55Priključnice su zaprljane (str. 26).
28
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se
nakon isključenja uređaja.
WWIsključite uređaj.
Radijski prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
55Spajanje nije izvedeno pravilno.
WWSpojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil
ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/
bočnom staklu).
WWProvjerite spoj antene.
WWAko se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabe­
lu za kontrolu antene.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
55Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
55Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
55Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.
WWUgađanje se zaustavlja prečesto:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 23).
WWUgađanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje:
Podesite "LOCAL-OFF" (str. 23).
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPostaje ugodite ručno.
Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".
55Ugodite točnu frekvenciju.
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPodesite "MONO-ON" (str. 23).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
WWPodesite "MONO-OFF" (str. 23).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
WWIsključite funkciju TA (str. 15).
Nema prometnih informacija.
55Uključite funkciju TA (str. 15).
55Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
WWUgodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
55Trenutna postaja nije RDS postaja.
55RDS podaci nisu primljeni.
55Postaja ne emitira signal vrste programa.
Naziv postaje treperi.
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPritisnite  +/– dok treperi naziv postaje.
Pojavljuje se "PI SEEK" i uređaj počinje tražiti
drugu frekvenciju istih podataka o programu PI.
CD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
55Već je uložen drugi disk.
55Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Disk se ne može reproducirati.
55Oštećen ili zaprljan disk.
55Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 24).
MP3/WMA datoteke se ne mogu reproducirati.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA formatom i
verzijom (str. 25).
Za pokretanje reprodukcije MP3/WMA
datoteka treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije.
––diskovi komplicirane strukture.
––diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
––diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
55Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
55Opcija "AUTO SCR" je podešena na "OFF".
WWPodesite "A.SCRL-ON" (str. 23).
WWPritisnite i zadržite  (SCRL).
Zvuk preskače.
55Niste dobro ugradili uređaj.
WWUređaj ugradite pod kutom manjim od 45° u
stabilan dio automobila.
55Oštećen ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 6).
Bluetooth funkcija
Uređaj kojeg spajate ne može prepoznati
ovaj uređaj.
55Prije uparivanja, prebacite ovaj uređaj u pripravno
stanje uparivanja.
55Kod spajanja Bluetooth uređaja, ovaj uređaj ne može
prepoznavati druge uređaje. Odspojite trenutno
spojen uređaj i potražite ovaj uređaj na drugom
uređaju.
55Nakon uparivanja uređaja, podesite izlaz Bluetooth
signala (str. 17).
Spajanje nije moguće.
55Spojite se s ovim uređajem preko Bluetooth uređaja
ili obrnuto. Spajanjem se upravlja iz jednog uređaja
(ovog ili drugog Bluetooth uređaja), a ne iz oba.
55Provjerite postupke uparivanja i spajanja u uputama
za uporabu uređaja i sl. te ponovite postupke.
nastavak na sljedećoj stranici 
29
Ne prikazuje se naziv detektiranog uređaja.
Ovisno o statusu drugog uređaja, naziv se možda neće
moći učitati.
Spojenim Bluetooth audio uređajem ne može
se upravljati.
Provjerite podržava li spojeni uređaj AVRCP.
Bez zvuka zvona.
55Podesite razinu glasnoće u "Ring Volume".
55Ovisno o spojenom uređaju, signal zvonjave se možda
neće pravilno poslati.
WWPodesite "RINGTONE" na "R.TONE-1" (str. 18).
Neke funkcije ne rade.
Provjerite podržava li spojeni uređaj te funkcije.
Glasnoća glasa sugovornika je niska.
Podesite glasnoću.
Sugovornik primjećuje da je glasnoća premala
ili prevelika.
Podesite odgovarajuću glasnoću pomoću postavke Mic
Gain (str. 19).
Tijekom telefonskog razgovora čuje se jeka ili
šum.
55Smanjite glasnoću.
55Podesite EC/NC Mode na "EC/NC-1" ili "EC/NC-2"
(str. 20).
55Ako je okolna buka, osim zvuka telefonskog razgo­
vora, prejaka, pokušajte je smanjiti.
Primjerice: Ako je prozor otvoren i čuje se buka
izvana, zatvorite prozor. Ako je zvuk klima-uređaja
preglasan, smanjite mu snagu.
Telefon nije spojen.
Kod reprodukcije Bluetooth audio uređaja, telefon nije
spojen čak i ako pritisnete  (handsfree).
WWIzvršite spajanje s telefona.
Kvaliteta zvuka telefonskog poziva je loša.
Kvaliteta zvuka telefonskog razgovora ovisi o uvjetima
prijema mobilnog telefona.
WWAko je prijem slab, premjestite vozilo na mjesto
gdje je signal mobilne mreže jači.
Glasnoća spojenog audio uređaja je preniska
(previsoka).
Razina glasnoće ovisi o audio uređaju.
WWPodesite glasnoću na spojenom audio uređaju ili
ovom uređaju.
Iz Bluetooth audio uređaja se ne emitira zvuk.
Audio uređaj je u modu pauze.
WWPoništite pauzu audio uređaja.
Zvuk preskače tijekom reprodukcije na
Bluetooth audio uređaju.
55Smanjite udaljenost između uređaja i Bluetooth audio
uređaja.
55Ako je Bluetooth uređaj spremljen u kućište koje
prekida signal, izvadite ga iz kućišta tijekom uporabe.
55U blizini se upotrebljava nekoliko Bluetooth uređaja
ili uređaja koji emitiraju radijske valove.
WWIsključite druge uređaje.
WWPovećajte udaljenost od drugih uređaja.
55Zvuk reprodukcije se kratko prekida kod prespajanja
veze između ovog uređaja i mobilnog telefona.
Pojava nije kvar.
Ime sugovornika se ne prikazuje za vrijeme
prijema poziva.
Telefon s kojeg se naziva nije podešen na slanje
telefonskog broja.
Uređaj slučajno odgovara na poziv.
55Spojeni telefon je podešen tako da se automatski
javlja na pozive.
55"AUTO ANS" ovoga uređaja podešeno je na
"A.ANS-1" ili "A.ANS-2" (str. 18).
Uparivanje nije uspjelo zbog prekida.
Ovisno o uređaju za spajanje, vremensko ograničenje
za uparivanje može biti kratko. Nastojte uparivanje
dovršiti unutar danog vremena.
Bluetooth funkcija ne radi.
Isključite uređaj tako da pritisnete  na
duže od 2 sekunde, zatim ponovno uključite uređaj.
Iz zvučnika vozila se ne čuje zvuk tijekom
handsfree poziva.
Ako se zvuk čuje preko mobilnog telefona, podesite
izlaz na mobilnom telefonu tako da se čuje preko
zvučnika vozila.
Prikaz/poruke grešaka
EMPTY
55Dnevnik poziva je prazan.
55Telefonski imenik je prazan.
55Programirana tipka je prazna.
ERROR
55Disk je zaprljan ili uložen naopako.
WWOčistite ga ili uložite pravilno.
55Disk je prazan.
55Disk se ne može reproducirati zbog problema.
WWUložite drugi disk.
55Pritisnite  za vađenje diska.
55Inicijalizacija za BT nije uspjela.
55Pristup imeniku nije uspio.
55Sadržaj telefonskog imenika je izmijenjen tijekom
pristupanja od strane mobilnog telefona.
WWPonovno pristupite imeniku uporabom mobilnog
telefona.
55Poziv je upućen dok mobilni telefon nije bio spojen.
P (programski broj) ERROR
Poziv je upućen s nepostojećeg programskog broja.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
WWPogledajte upute za ugradnju/povezivanje za ovaj
model.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
30
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPritisnite  +/– dok treperi naziv postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih poda­
taka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DEV (Nema uređaja)
55Bluetooth audio izvor odabran je prije nego je izvor
spojen. Bluetooth audio uređaj je odspojen tijekom
telefonskog razgovora.
WWVodite računa da spojite Bluetooth audio uređaj.
55Telefonski Bluetooth izvor odabran je prije nego je
spojen mobilni telefon. Mobilni telefon je odspojen
tijekom telefonskog razgovora.
WWVodite računa da spojite mobilni telefon.
NO INFO (nema informacija)
Naziv mreže i mobilnog telefona nisu primljeni dok je
mobilni telefon spojen.
NO MUSIC
Disk ne sadrži glazbene datoteke.
Uložite CD koji sadrži glazbene datoteke.
NO NAME
Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u
zapis.
NO TP
Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
OFFSET
Možda je došlo do unutarnjeg kvara.
WWProvjerite spajanje kabela. Ako je poruka o grešci
i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony
dobavljaču.
READ
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
disku.
WWPričekajte da završi postupak učitavanja i repro­
dukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
Ovaj uređaj ne radi zbog nekih problema.
WWPritisnite tipku RESET (str. 6).
UNKNOWN
Ime ili telefonski broj ne mogu se prikazati tijekom
pretraživanja imenika ili dnevnika poziva.
WITHHELD
Pozivatelj je prikrio broj telefona.
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD
uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad
ste uočili problem.
31
Registrirajte svoj proizvod online na:
www.sony-europe.com/myproducts
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto.
Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava. Kad
ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte
ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identi­
fikacijsku karticu na sigurno mjesto. Kartica može
poslužiti za identifikaciju uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
MEX-BT2900
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising