Sony | XAV-72BT | Sony XAV-72BT XAV-72BT Bluetooth® multim. glavna jedinica s motoriziranim zaslonom osjetljivim na dodir, dijagonale 7"/17,78 cm Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

4-263-229-21(1)
A
FRONT AUDIO
OUT
AV sustav
REAR VIDEO
OUT
×2
SUB OUT
REAR AUDIO
OUT
×8
Ugradnja/povezivanje
XAV-72BT
a
B
c
b
AUX AUDIO
IN
AUX AUDIO
IN
Igraća
konzola*
©2011 Sony Corporation
Video
kamera*
AUX VIDEO
IN
AUX VIDEO
IN
CAMERA IN
** nije isporučeno
*1 Za detalje o postavljanju mikrofona, pogledajte "Postavljanje mikrofona ()".
*2 Ako je vaša automobilska antena sukladna ISO (International Organization for
Standardization) standardu, upotrijebite isporučeni adapter  kako biste je
spojili. Prvo spojite automobilsku antenu na isporučeni adapter, zatim spojite
adapter  na priključnicu za antenu na uređaju.
*3 Bez obzira je li u uporabi ili ne, postavite ulazni kabel za mikrofon tako da vas ne
ometa tijekom vožnje. Učvrstite kabel štipaljkom, itd. ako su kabeli postavljeni
blizu vaših stopala.
*4 RCA pin kabel (nije isporučen)
*5 Za detalje o spajanju na kabel prekidača parkirne kočnice, pogledajte "Spajanje
kabela prekidača parkirne kočnice ()".
*6 Nemojte uklanjati zaštitni uređaj.
*7 Možda će biti potreban dodatan adapter.
*8 Skinite poklopac USB priključnice prije uporabe.
*9 Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma  4
*10 Spojni USB kabel RC-202IPV (nije isporučen). Spojite izlazni video priključak na
AUX1 VIDEO IN. Za detalje, pogledajte upute za uporabu RC-202IPV kabela.
Za detalje, pogledate "Dijagram spajanja na napajanje".
4
Žuto
5
Plavo
Kontinuirano napajanje
Kontrola antene
6
Narančasto/bijelo
Napajanja osvjetljenja
7
Crveno
Napajanje s prekidačem
8
Crno
Uzemljenje
Položaji 1, 2 i 3 ne sadrže pinove.
Maks. struja napajanja: 0,3 A
AMP REM
Plavo/bijeli prugasti
ATT
Svijetlo plavi
PARKIRNA KOČNICA
Svijetlo zeleni
S automobilske priključnice napajanja
*9
S automobilske priključnice za zvučnike
*5
AUX2 AUDIO
IN
1
2
*4
MIC IN*3
*
REMOTE IN*7
Osigurač (10 A)
3
Sivo
4
*10
8
Ljubičasto
5
Bijelo
6
AUX1 VIDEO
IN
7
Zeleno
8
+
Zvučnik, stražnji, desni
–
Zvučnik, stražnji, desni
+
Zvučnik, prednji, desni
–
Zvučnik, prednji, desni
+
Zvučnik, prednji, lijevi
–
Zvučnik, prednji, lijevi
+
Zvučnik, stražnji, lijevi
–
Zvučnik, stražnji, lijevi
Položaji s negativnim polaritetom 2, 4, 6 i 8 imaju prugaste kabele.
*1
*2 S automobilske antene
*10
REAR
VIDEO
OUT
AUX2 VIDEO
IN
CAMERA
IN
*4
Oprema koja se koristi na ilustracijama (nije isporučena)
*6 Zaštitni uređaj
REVERSE IN
Prednji zvučnik
USB uređaj
Stražnji zvučnik
iPod
Pojačalo
Stražnja kamera
Aktivni subwoofer
Monitor
FRONT
AUDIO OUT
AUX1 AUDIO
IN
*
*4
4
REAR
AUDIO OUT
SUB OUT
*4
A
Vrsta nožne kočnice
1
a
Vrsta ručne kočnice
a
Kabel prekidača
parkirne kočnice
1
2
c
b
a
b
b
Kabel prekidača
parkirne kočnice
B
2
Hvataljke (opcija)
Hvataljka (opcija)
a
b
Mjere opreza
99 Pažljivo odaberite mjesto postavljanja tako da uređaj ne ometa
normalne postupke tijekom vožnje.
99 Izbjegavajte postavljanje uređaja u područja podložna prašini,
prljavštini, snažnim vibracijama ili visokim temperaturama,
primjerice, na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu izlaza toplog
zraka.
99 Koristite samo isporučeni pribor za postavljanje, radi sigurne i
pravilne ugradnje.
99 Za pravilno otvaranje/zatvaranje prednje ploče, jednostavno
umetanje/izbacivanje diska i posebno za sigurnost tijekom vožnje,
potrebna je određena udaljenost između prednje ploče i mjenjača
brzina. Potrebna udaljenost varira, ovisno o položaju mjenjača
brzina u vašem automobilu. Prije ugradnje uređaja, pažljivo
odaberite mjesto postavljanja radi sigurnosti tijekom vožnje.
Okrenite kukicu prema unutra.
Mjenjač brzina
A
1
Tipka za resetiranje
87,8 mm
3
2
Podešavanje kuta postavljanja
Upravljačka ploča
Veće od 182 mm
Podesite kut postavljanja na manje od 45°.
Kad dovršite ugradnju i povezivanje, pritisnite tipku za resetiranje
kemijskom olovkom, i sl.
Dijagram spajanja na napajanje
Pomoćna priključnica napajanja može se razlikovati, ovisno o
automobilu. Provjerite dijagram pomoćnog napajanja vašeg
automobila kako biste se uvjerili da je povezivanje pravilno
usklađeno. Postoje tri osnovna načina (prikazano ispod). Možda
ćete trebati zamijeniti položaje crvene i žute žice u kabelu za
napajanje  audio sustava u automobilu.
Nakon što uskladite povezivanje i žice napajanja s prekidačem,
spojite uređaj na napajanje automobila. Ako imate bilo kakva
pitanja ili probleme prilikom spajanja uređaja, a da nisu razrađeni
u ovom priručniku, obratite se prodavatelju automobila.
Spajanje kabela parkirne
kočnice 
Veće od
111 mm
Spojite vod za parkirnu kočnicu (svjetlozeleni) na kabelu napaja­
nja  na kabel prekidača parkirne kočnice. Položaj postavljanja
kabela prekidača parkirne kočnice ovisi o vašem automobilu. Za
dodatne informacije, obratite se prodavatelju vašeg automobila
ili najbližem Sony prodavatelju.
Izbočine
Priključnica pomoćnog
napajanja
Postavljanje mikrofona 
Za snimanje glasa tijekom handsfree telefoniranja potrebno je
ugraditi mikrofon .
B
Crveno
Crveno
Žuto
Žuto
Oprez
Veličina:
5  maks. 8 mm
Na upravljačku ploču/središnju konzolu
Nosač
99 Mikrofon držite dalje od ekstremno visokih temperatura i vlage.
99 Omotani kabel oko volana ili mjenjača brzina može predstavljati
iznimnu opasnost. Pripazite da kabel i drugi dijelovi ne ometaju
vožnju.
99 Ako je vaš automobil opremljen zračnim jastucima ili drugom
opremom za ublažavanje udarca, obratite se trgovini u kojoj ste
kupili ovaj uređaj ili prodavatelju automobila prije ugradnje.
1
2
3
Veličina:
5  maks. 8 mm
Nosač
2
3
Primjer povezivanja 
Napomene o kabelu napajanja (žuti)
99 Kad spajate ovaj uređaj zajedno s drugim audio komponentama,
nazivna amperaža električnog sklopa automobila na koji je uređaj
spojen treba biti viša od zbroja amperaže osigurača svake
komponente.
99 Ako električni sklopovi automobila nemaju dovoljnu amperažu,
spojite uređaj izravno na akumulator.
Popis dijelova 
99 Brojevi u popisu odgovaraju onima u uputama.
99 Nosač  pričvršćuje se na uređaj prije isporuke. Prije ugradnje
uređaja, ključevima za otpuštanje  uklonite nosač  s uređaja.
Za detalje pogledajte "Skidanje nosača ()".
99 Sačuvajte ključeve za otpuštanje  za buduću uporabu,
pošto su potrebni i za uklanjanje uređaja iz vašeg
automobila.
99 Sastavite dijelove mikrofona  prije uporabe. Za detalje
pogledajte "Postavljanje mikrofona ()".
Oprez
Nosač  držite pažljivo kako ne biste ozlijedili prste.
Napomene (-A)
99 Prije spajanja pojačala, spojite kabel uzemljenja.
99 Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo.
Napomena (-B)
Ne možete koristiti više opcionalnih uređaja istovremeno, čak i ako su spojeni na
različite priključnice.
Dijagram spajanja 
ANa priključnicu AMP REMOTE IN opcionalnog pojačala
snage
Ovo povezivanje namijenjeno je samo za pojačala. Spajanjem bilo kojeg
drugog sustava može doći do oštećenja uređaja.
BNa kabel sučelja automobilskog telefona
CNa kabel prekidača parkirne kočnice
ANa pomoćnu opremu, primjerice, prijenosni audio
uređaj, igraću konzolu, itd. (nije isporučeno)
Savjet
Za spajanje dodatnih uređaja možete koristiti RCA kabel (opcija).
BNa +12 V priključnicu napajanja stražnjeg svjetla automobila (samo kod spajanja stražnje kamere)
Upozorenje
Ako posjedujete antenu bez releja, spajanjem ovog uređaja pomoću
isporučenog kabela napajanja  može doći do oštećenja antene.
Napomene o kontrolnom kabelu i kabelu napajanja
99 Kontrolni kabel antene (plavi) isporučuje +12 V DC kad uključite prijemnik ili
kad aktivirate funkciju AF (Alternative Frequency) ili TA (Traffic Announcement).
99 Ako je vaš automobil opremljen ugrađenom FM/MW/LW antenom na stražnjem/
bočnom staklu, spojite kontrolni kabel antene (plavi) ili kabel napajanja za dodatni pribor (crveni) na priključnicu napajanja postojećeg antenskog pojačala.
Za detalje, obratite se vašem prodavatelju automobila.
99 Antena bez releja ne može se koristiti s ovim uređajem.
Spajanje memorijskog napajanja
Kad je spojen žuti kabel napajanja, napajanje se uvijek dostavlja memorijskom
sklopu čak i kad je preklopka napajanja isključena.
Napomene o spajanju zvučnika
99 Prije spajanja zvučnika, isključite uređaj.
99 Upotrijebite zvučnike impedancije 4 do 8 ohma i s adekvatnim kapacitetima
iskorištavanja napajanja, kako biste spriječili njihovo oštećenje.
99 Nemojte spajati priključke zvučnika na šasiju automobila niti zamijeniti
priključke desnih i lijevih zvučnika.
99 Nemojte spajati kabel uzemljenja ovog uređaja na negativnu (–) priključnicu
zvučnika.
99 Ne pokušavajte spojiti zvučnike paralelno.
99 Spojite samo pasivne zvučnike. Ukoliko spojite aktivne zvučnike (s ugrađenim
pojačalima) na priključnice za zvučnike, može doći do oštećenja uređaja.
99 Kako biste izbjegli kvar, nemojte koristiti ugrađene kabele zvučnika u vašem
automobilu ako uređaj dijeli zajednički negativni (–) kabel za desne i lijeve
zvučnike.
99 Nemojte međusobno spajati kabele zvučnika uređaja.
Napomene o spajanju
99 Ako se na pokazivaču prikaže poruka "Output connection failure", provjerite
jesu li zvučnik i pojačalo spojeni pravilno.
99 Ako ćete koristiti monitor za stražnja sjedala, spojite kabel prekidača parkirne
kočnice na uzemljenje.
Kukica
Napomena
Prije ugradnje, provjerite jesu li kukice na obje strane nosača  svinute prema
unutra za 3,5 mm. Ako su kukice ravne ili svinute prema van, uređaj neće biti
sigurno ugrađen i postoji mogućnost "iskakanja" uređaja.
Kontinuirano
napajanje
7
Crveno
Napajanje s
prekidačem
Postavite mikrofon  na hvataljku .
Postavite hvataljke  na sjenilo za sunce.
Postavite hvataljke (opcija) i podesite duljinu i položaj
kabela kako vam ne bi ometao vožnju.
Crveno
Crveno
Žuto
Žuto
-B Postavljanje na upravljačku ploču
1
99 Provedite sve kabele uzemljenja na zajedničku točku
uzemljenja.
99 Ovaj uređaj dizajniran je samo za rad pri negativnom uzemljenu
od 12 V DC.
99 Ne rastavljajte i ne pokušavajte preinačiti uređaj.
99 Nemojte ugraditi uređaj na mjesto na kojem može ometati rad
zračnog jastuka.
99 Pripazite da se kabeli ne prikliješte ispod vijka ili da ne zahvate
pomične dijelove (primjerice, vodilice sjedala).
99 Prije povezivanja, isključite motor automobila kako biste izbjegli
pojavu kratkog spoja.
99 Spojite kabel napajanja  na uređaj i zvučnike prije spajanja
na priključnicu pomoćnog napajanja.
99 Izolirajte sve kabele koji nisu spojeni izolacijskom vrpcom radi
sigurnosti.
99 Nemojte pritiskivati LCD zaslon prilikom ugradnje uređaja.
99 Postavite uređaj s monitorom ravno prema naprijed, ne pod
kutom.
99 Ako ne koristite priključke spojnog audio kabela , ostavite
zaštitne zatvarače na priključcima.
99 Kad uklonite zaštitni zatvarač kako biste koristili pojedini pri­
ključak spojnog audio kabela , pazite da ne izazovete kratki
spoj u napajanju.
Žuto
-A Postavljanje na sjenilo za sunce
Dijelovi isporučeni s vašim automobilom
Oprez
4
Postavite mikrofon  na hvataljku , zatim postavite
kabel duž udubljenja na hvataljci .
Pričvrstite hvataljku  na upravljačku ploču pomoću
vrpce s ljepilom na obje strane .
Postavite hvataljku (opcija) i podesite duljinu i položaj
kabela kako vam ne bi ometao vožnju.
Napomene
99 Prije lijepljenja vrpce , očistite površinu upravljačke ploče suhom krpom.
99 Podesite kut mikrofona u pravilan položaj.
99 Mikrofon  se može postaviti bez uporabe hvataljke .
U tom slučaju pričvrstite mikrofon izravno na upravljačku ploču pomoću vrpce s
ljepilom na obje strane . Neupotrijebljenu hvataljku  sačuvajte za buduću
uporabu.
Skidanje nosača 
4
Žuto
Napajanje s
prekidačem
7
Crveno
Kontinuirano
napajanje
Crveno
Crveno
Žuto
Žuto
Prije ugradnje uređaja, skinite nosač  s uređaja.
1
2
Umetnite oba ključa za otpuštanje  između uređaja i
nosača , sve dok ne kliknu.
Povucite nosač  prema dolje, zatim povucite uređaj
prema gore kako biste ih razdvojili.
Ugradnja uređaja 
-A Ugradnja uređaja s isporučenim nosačem
1
2
3
Namjestite isporučeni nosač  unutar upravljačke ploče.
Savijte izbočine prema van radi boljeg prianjanja.
Ugradite uređaj na isporučeni nosač .
-B Ugradnja uređaja u japanski automobil
U određene modele japanskih automobila možete ugraditi ovaj
uređaj bez isporučenog nosača. Ako ne možete, obratite se
najbližem Sonyjevom dobavljaču.
Prilikom ugradnje ovog uređaja u ugrađene nosače automobila,
zavrnite isporučene vijke  u odgovarajuće otvore za vijke, u
skladu s vašim automobilom: T za TOYOTA, M za MITSUBISHI
i N za NISSAN.
Napomene
99 Kako biste spriječili nepravilnosti u radu, pričvrstite uređaj samo isporučenim
vijcima .
99 Nemojte snažno pritiskati tipke uređaja.
99 Nemojte pritiskati LCD zaslon.
99 Prije ugradnje, uvjerite se da na uređaju nema nikakvih predmeta.
Upozorenje pri ugradnji u automobile kod kojih brava za paljenje
nema ACC položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off. Detalje potražite u isporučenim upu­
tama za uporabu. Uređaj će se automatski potpuno isključiti kroz
podešeno vrijeme kad nije odabran nijedan izvor, što sprečava
trošenje akumulatora.
Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja motora auto­
mobila svakako pritisnite i zadržite  na uređaju
dok se ne isključi pokazivač.
Automobil bez ACC položaja
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising