Sony | XS-F1337SE | Sony XS-F1337SE F1337SE 3-sistemski zvučnik od 13 cm serije F za automobile Upute za upotrebu

4-191-125-11(1)
Trosistemski zvučnik
(XS-F1337SE)
Dvosistemski zvučnik
Napomena za korisnike: sljedeće informacije
primjenjive su samo za opremu prodanu u
zemljama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost
proizvoda je tvrtka Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka.
Za sva pitanja servisa ili jamstva, molimo obratite
se na adrese koje su navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa i jamstva.
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
Mjere opreza
•• Nemojte kontinuirano koristiti zvučnike
pri snazi većoj od maksimalne.
•• Snimljene vrpce, satove i kreditne kartice
s magnetskim kodiranjem držite dalje
od zvučnika kako se ne bi oštetili uslijed
djelovanja zvučničkih magneta.
Ako ne možete naći odgovarajuće mjesto
za ugradnju, obratite se prodavatelju od
kojega ste kupili automobil ili najbližem
Sonyjevom zastupniku.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
(XS-F1327SE)
Tehnički podaci
XS-F1337SE
Zvučnik
Upute za uporabu
XS-F1337SE
XS-F1327SE
Kratkotrajna
maksimalna snaga*1
Nazivna snaga
Nazivna impedancija
Razina pritiska
izlaznog zvuka
Efektivan
frekvencijski raspon
Masa
Isporučeni pribor
©2010. Sony Corporation
XS-F1327SE
Zvučnik
Dimenzije
Jedinica: mm
XS-F1037SE
A
4 - ø 4.5
ø 136
C
ø 75
ø 130
ø 114.5
26.4
45º
45
45º
5
6
B
ø 160
XS-F1027SE
A
4 - ø 4.5
ø 136
C
ø 70
ø 130
ø 114.5
26.4
45º
45
A
Referentna točka
http://www.sony.net/
6
B
B
Referentna ploha
45º
5
ø 160
C
Referentna os
Odlaganje islužene
električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama sa
sustavom odvojenog
prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava
da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni
otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
može doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, komunalnu službu ili trgovinu
u kojoj ste kupili proizvod.
Kratkotrajna
maksimalna snaga*1
Nazivna snaga
Nazivna impedancija
Razina pritiska
izlaznog zvuka
Efektivan
frekvencijski raspon
Masa
Isporučeni pribor
Koaksijalan trosistemski:
Niskotonac 13 cm stožasti
Srednjotonac 2,5 cm
balansirani kupolasti
Visokotonac 0,6 cm
kupolasti
160 W*2
40 W*2
4Ω
88±2 dB (1 W, 1 m)*2
60 – 24.000 Hz*2
Približno 550 g po zvučniku
Dijelovi za ugradnju
Koaksijalan dvosistemski:
Niskotonac 13 cm stožasti
Visokotonac 2,5 cm balansirani kupolasti
150 W*2
35 W*2
4Ω
88±2 dB (1 W, 1 m)*2
60 – 24.000 Hz*2
Približno 500 g po zvučniku
Dijelovi za ugradnju
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
*1 "Kratkotrajna maksimalna snaga" se može
nazvati i "vršnom snagom".
*2 Uvjeti testiranja: IEC 60268-5 (2003-05)
Ugradnja
Prije ugradnje
Ugradnja iz unutrašnjosti automobila
Za ugradnju u ravnini s površinom
potrebna je dubina od najmanje 45 mm.
Izmjerite dubinu mjesta ugradnje
zvučnika i pazite da on ne blokira druge
dijelove automobila. Prilikom odabira
mjesta ugradnje, imajte na umu sljedeće:
•• Pazite da ništa ne blokira mjesto ugradnje
na vratima (prednjim ili stražnjim) ili na
stražnjoj polici.
•• Na unutrašnjoj ploči vrata (prednjih ili
stražnjih), ili na stražnjoj polici već može
postojati otvor za ugradnju. U tom slučaju
trebate prilagoditi samo ploču.
•• Ugrađujete li ove zvučnike u vrata (prednja ili stražnja), pazite da priključci,
okvir ili magnet ne blokiraju unutrašnje
dijelove poput mehanizma za otvaranje
ili zatvaranje prozora itd.
Također pazite da mrežice zvučnika ne
dodiruju dijelove poput ručki prozora
i/ili vrata, naslona za ruke, pretinaca u
vratima, svjetala, sjedala itd.
•• Ugrađujete li ove zvučnike u stražnju
policu, pazite da priključci, okvir
ili magnet ne dodiruju unutrašnje
dijelove automobila, poput opruga za
otvaranje ili zatvaranje prtljažnika itd.
Osim toga, mrežice zvučnika ne smiju
dodirivati dijelove poput sigurnosnih
pojasa, naslona za glavu, središnjih
kočničkih svjetala, unutrašnjih pokrova
stražnjeg brisača, zavjesica, osvježivača
zraka itd.
VRATA (PREDNJA/STRAŽNJA)
1
Jedinica: mm
Označite četiri rupe za vijke promjera 3,2 mm*1.
*1 Kad koristite 5: ø 5 mm
ø 3,2
1
c
ø 115
2
Kabel s crnim prugama
Popis dijelova
*2
*2
3
Pojačalo
*2 Bijeli kabel – lijevi zvučnik
Sivi kabel – desni zvučnik
(× 2)
3
Jedinica: mm
(× 2)
13
4
ø 4 × 30
(× 8)
5
2
(× 8)
3
4
Download PDF