Sony | XS-L10S | Sony XS-L12S Upute za upotrebu

2-696-959-22 (1)
Instalacija
Mjere opreza
• Nemojte trajno koristiti zvučnički sustav na većoj snazi od nazivne.
• Udaljite snimljene vrpce, satove, magnetske kartice i sl. od zvučničkog
sustava kako ne bi došlo do oštećenja ili gubitka magnetskih zapisa ili kodova
zbog djelovanja magnetskog polja kojeg generiraju zvučnici.
• Prilikom ugradnje, pripazite da rukom ili alatom ne oštetite membranu.
• Subwoofer je težak, zato ga osigurajte na čvrstoj, tvrdoj podlozi ili metalnoj
ploči.
• Napravite kutiju za subwoofer od drvenih dasaka minimalne debljine 19 mm.
Subwoofer
Upute za instalaciju/povezivanje
Primjer
XS-L12S/L10S
©2007 Sony Corporation
Tehnički podaci
http://www.sony.net/
XS-L12S
Dimenzije
Jedinica: mm
Zvučnik
Najveća snaga
Nazivna snaga
Impedancija
Osjetljivost
Frekvencijski odziv
Masa
Isporučeni pribor
30 cm, konusni niskotonac
1 500 W
380 W
4Ω
89 dB/W/m
18 – 2 000 Hz
Približno 4,7 kg po zvučniku
Dijelovi za ugradnju
XS-L10S
Zvučnik
Najveća snaga
Nazivna snaga
Impedancija
Osjetljivost
Frekvencijski odziv
Masa
Isporučeni pribor
25 cm, konusni niskotonac
1 200 W
330 W
4Ω
88 dB/W/m
18 – 2 500 Hz
Približno 3,9 kg po zvučniku
Dijelovi za ugradnju
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Za ambalažu je korišten valoviti karton.
A
B
C
D
XS-L12S
ø307
ø330
ø277
80
XS-L10S
ø258
ø280
ø230
72,5
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih ureñaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Dijelovi za ugradnju
ø5T35
(T10)
1
Jedinica: mm
XS-L12S: ø278
XS-L10S: ø231
ø3.2
2
Crveni krug: e
Crni krug: E
Kabel zvučnika
(nije isporučen)
Kabel zvučnika
(nije isporučen)
3
Spajanje
Auto audio uređaj
Elektronička skretnica mreže
XS-L12S
XS-L10S
Subwoofer
Pojačalo
Lijevo
Pojačalo
Sustav zvučnika
Desno
Download PDF

advertising