Sony | XS-GTX121LS | Sony XS-GTX121LS Niskotonac s kućištem od 30 cm (12 inča) Upute za upotrebu

4-191-356-31(2)
Napomena za korisnike: sljedeće informacije primjenjive su samo
za opremu prodanu u zemljama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je tvrtka Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja servisa ili jamstva, molimo obratite se
na adrese koje su navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa
i jamstva.
Subwoofer s kućištem
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
XS-GTX121LC
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
©2010. Sony Corporation
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Upute za uporabu
Dimenzije
185.4
A
188.7
370
375.7
C
80˚
87˚
9.9
270
190
16.5
430
B
A
B
C
Referentna točka
Referentna ploha
Referentna os
http://www.sony.net/
Odlaganje islužene električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama sa sustavom
odvojenog prikupljanja)
Jedinica: mm
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i
ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, komunalnu službu ili trgovinu u kojoj ste kupili
proizvod.
Značajke
•• Vršna snaga od 1000 W
•• Reprodukcija iznimno niskih tonova putem niskotonca od
30 cm
•• Minimalno zauzimanje prtljažnog prostora zahvaljujući
funkcionalnom dizajnu kućišta zvučnika
Mjere opreza
•• Ovaj proizvod namijenjen je za postavljanje u
prtljažni prostor vozila. Nemojte postavljati ovaj
proizvod na mjesto gdje može ometati vas ili drugog
vozača tijekom vožnje.
•• Sustav subwoofera potrebno je ispravno postaviti
kako bi se izbjegle ozljede u slučaju naglog kočenja.
•• Ako je vaše vozilo bilo parkirano na izravnom sunčevom
svjetlu i došlo je do značajnog porasta temperature unutar
automobila, ostavite uređaj da se ohladi prije uporabe.
•• Nemojte koristiti uređaj uz gotovo istrošen akumulator
jer optimalna učinkovitost uređaja ovisi o dobrom izvoru
napajanja.
•• Iz sigurnosnih razloga, podesite glasnoću unutar automobila
na umjerenu razinu, tako da možete čuti zvukove izvan
automobila.
•• Ako kasetofon ili radio prijemnik ostanu bez napajanja,
provjerite povezivanje.
Tehnički podaci
Zvučnik
30 cm, stožasti niskotonac
KućišteOklopljeno
Kratkotrajna maksimalna snaga*1 1000 W*2
Nazivna snaga
300 W*2
Nazivna impedancija
4Ω
Razina pritiska izlaznog zvuka
86±2 dB (1 W, 1 m)*2
Razina pritiska izlaznog zvuka unutar automobila
94 dB (1 W, kod vozačevog sjedala)*3
Efektivan frekvencijski raspon
32 – 1000 Hz*2
Masa
Približno 12 kg
Isporučeni pribor
Dijelovi za ugradnju
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
*1 "Kratkotrajna maksimalna snaga" se može nazvati i "vršnom snagom".
*2 Uvjeti testiranja: IEC 60268-5 (2003-05)
*3 Uvjeti testiranja: Unutrašnjost automobila
Ugradnja
2
1
Odaberite mjesto postavljanja.
Pričvrstite nosače 1 na uređaj pomoću vijaka 2.
Prije ugradnje
•• Pažljivo odaberite mjesto za postavljanje zvučnika, tako da ne ometa
vožnju.
•• Za sigurnu i pravilnu ugradnju koristite samo isporučeni pribor za
ugradnju.
•• Uređaj nemojte postaviti na mjesto izloženo visokim temperaturama,
primjerice, izravnom sunčevom svjetlu ili vrućem zraku iz ventilacijskog
sustava, ili na mjesto podložno prašini, prljavštini ili prekomjernim
vibracijama.
•• Pošto je potrebno izbušiti nekoliko otvora za postavljanje metalnog
nosača, pažljivo provjerite donju stranu (ispod automobila ili unutar
prtljažnika) mjesta na kojem postavljate zvučnik kako biste se uvjerili
da tuda ne prolazi cijev za gorivo, rezervoar za gorivo, električne žice i
sl. prije bušenja rupa za ugradnju.
Okrenite dio u obliku slova L na nosaču 1
prema bočnoj strani uređaja.
2
1
Oprez
Odaberite mjesto ispod kojeg se ne nalaze cijevi za gorivo, rezervoar za gorivo ili električne žice, jer je
metalne nosače potrebno pričvrstiti vijcima.
1
Popis dijelova
1
2
3
3
Označite i izbušite otvore za vijke na podnoj podlozi automobila zatim
upotrijebite vijke 3.
×4
Mjesto postavljanja
A
ø 5 × 20
×8
ø 5 × 20
×8
4
Spojite oguljeni kabel zvučnika na negativnu priključnicu.
Pošto u ovaj uređaj nije ugrađen niskopropusni filtar, prethodno podesite
pojačalo koje namjeravate spojiti (preporučamo prekidnu frekvenciju od
30 – 500 Hz).
3
Iza stražnjeg
sjedala
Pojačalo
B
Prtljažni
prostor
Download PDF

advertising