Sony | CDX-GT650UI | Sony CDX-GT650UI GT650UI Glavna mp3/CD jedinica osvjetljenjem za tipke koje možete prilagoditi Upute za upotrebu

4-193-831-21( 1)
FM/MW/LW
Autoradio
Upute za uporabu
Za isključenje demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 6.
CDX-GT650UI
©2010 Sony Corporation
HR
Iz sigurnosnih razloga, ugradite uređaj u prednju
ploču vozila. Za postavljanje i povezivanje,
pogledajte isporučeni priručnik za postavljanje/
povezivanje.
Ova naljepnica nalazi se na dnu kućišta.
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
primjenjuju se samo na opremu prodanu
u zemljama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proiz­
voda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva
pitanja servisa ili jamstva obratite se na adrese
koje su navedene u odvojenim dokumentima koji
se tiču servisa ili jamstva.
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony
Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa
koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj
stranici www.sukladnost-sony.com.hr
Odlaganje dotrajale električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži
označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad.
Uređaj se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada i
recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može
doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog uređaja. Reciklira­
njem materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora. Za
dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite
se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj
ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Odlaganje isluženih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s odvojenim
sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije tretirati kao
kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol može biti
naveden zajedno s kemijskim simbolom. Mogu biti dodani
i kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
odlaganjem ovih baterija, pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može
doći uslijed nepravilnog odlaganja baterija. Recikliranjem
materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu
povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju
mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi osigurali
pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod
na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke
opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno
mjesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
ZAPPIN i Quick-BrowZer su zaštićeni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS i
pripadajući logotipi su zaštićeni
nazivi tvrtke Sony Corporation.
SensMe i SensMe logo zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštićeni
znakovi tvrtke Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
2
Tehnologiju prepoznavanja glazbe i povezane podatke
omogućuje Gracenote®. Gracenote je industrijski
standard u tehnologiji prepoznavanja glazbe i isporuci
povezanog sadržaja. Za dodatne informacije, molimo,
posjetite www.gracenote.com.
CD i srodni glazbeni podaci tvrtke Gracenote, Inc.,
autorsko pravo © 2000-2010 Gracenote. Gracenote
Software, autorsko pravo © 2000-2010 Gracenote.
Ovaj proizvod može primjenjivati jedan ili više sljedećih američkih patenata: #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,330,593 i ostalih američkih i svjetskih izdanih i pripremanih patenata. Neke usluge
isporučene pod licencom tvrtke Open Globe, Inc.
za američki patent: #6,304,523.
Gracenote i CDDB su registrirani zaštićeni nazivi
tvrtke Gracenote. Oznaka i logotip Gracenote te
logo "Powered by Gracenote" su zaštićeni znaci
tvrtke Gracenote.
Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows
Media te pripadajući logotipi su zaštićeni znakovi
ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch
su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirane
u SAD-u i ostalim zemljama.
Apple, Macintosh te iTunes su zaštićeni znakovi
tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i ostalim
zemljama.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.
Napomena o litijevoj bateriji
Nemojte izlagati bateriju povišenoj temperaturi, kao
što je izravno sunce, vatra i sl.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 25). Uređaj će
se automatski potpuno isključiti u podešeno
vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje,
što sprečava trošenje akumulatora.
Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon
gašenja motora automobila svakako pritisnite
i zadržite  na uređaju dok se ne
isključi pokazivač.
3
Sadržaj
Početak
iPod
Diskovi koji se mogu reproducirati. . . . . . . . . . . 6
Resetiranje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Isključenje DEMO prikaza. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Priprema daljinskog upravljača. . . . . . . . . . . . . . 6
Podešavanje sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odvajanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Postavljanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . 7
Reprodukcija iPod uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . 17
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Preskakanje albuma, podcast sadržaja,
žanrova, reprodukcijskih lista i izvođača . . 18
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Izravno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RM-X151 daljinski upravljač . . . . . . . . . . . 10
Radio
Pohrana i prijem postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatska pohrana — BTM. . . . . . . . . . . . 11
Ručna pohrana postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prijem pohranjenih postaja . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatsko ugađanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pregled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Podešavanje AF i TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odabir vrste programa PTY. . . . . . . . . . . . . 12
Podešavanje točnog vremena (CT). . . . . . . 12
CD
Reprodukcija diska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
USB uređaji
4
Reprodukcija USB uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uživanje u glazbi prema ugođaju
— SensMe™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prije uporabe funkcije SensMe™. . . . . . . . 14
Instaliranje "SensMe™ Setup" i "Content
Transfer" na računalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Registriranje USB uređaja koristeći
"SensMe™ Setup". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prijenos zapisa na USB uređaj koristeći
"Content Transfer". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Reprodukcija zapisa u kanalu
— SensMe™ channels . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Traženje zapisa
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pretraživanje abecednim redom
— Abecedno pretraživanje . . . . . . . . . . . . . 19
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka zapisa
— ZAPPIN™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pri "SensMe™ channels" reprodukciji. . . . 20
Uživanje u promjeni boje
osvjetljenja
Promjena boje zaslona i tipaka
— Dynamic Color Illuminator. . . . . . . . . . . . . 20
Prilagođavanje boje zaslona i tipaka
— Custom Color. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Napredno podešavanje boja . . . . . . . . . . . . . . . 21
SensMe™ Channels sinkronizacija
— SensMe™ Channels Color. . . . . . . . . . . 21
Mijenjanje boje sinkronizacijom zvuka
— Sound Synchronization. . . . . . . . . . . . . . 21
Prikaz jasne boje
— White Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Efekt pri pokretanju
— Start White. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Postavke zvuka i izbornik za
podešavanje
Mijenjanje zvučnih postavki. . . . . . . . . . . . . . . 22
Podešavanje zvučnih značajki. . . . . . . . . . . 22
Uživanje u sofisticiranim audio funkcijama
— Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . . . 23
Odabir kvalitete zvuka
— EQ7 Preset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ7 Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Optimiziranje zvuka vremenskim
usklađivanjem — Listening Position. . . . . . 23
Podešavanje položaja slušanja. . . . . . . . . . . 24
DM+ Advanced. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Uporaba stražnjih zvučnika kao subwoofera
— Rear Bass Enhancer. . . . . . . . . . . . . . . . 24
Podešavanje opcija — SET. . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ostale funkcije
Uporaba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dodatna audio oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dodatne informacije
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Napomene o diskovima. . . . . . . . . . . . . . . . 26
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
O iPod uređaju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vađenje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Prikaz/poruke grešaka. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Internetska stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posjetite
sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Tamo ćete pronaći informacije o:
66Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
66Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama
66Sistemski zahtjevi za softver na isporučenom CD-ROM-u
5
Početak
Priprema daljinskog upravljača
Diskovi koji se mogu reproducirati
Uklonite izolacijsku foliju.
Ovaj uređaj može reproducirati CD-DA diskove
(koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove
(MP3/WMA/AAC datoteke (str. 26)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
Savjet
Za informacije o zamjeni baterije, pogledajte str. 27.
Podešavanje sata
MP3
WMA
AAC
Resetiranje uređaja
Prije prve uporabe uređaja, ili nakon zamjene
akumulatora ili promjene načina povezivanja,
potrebno je resetirati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 7) i pritisnite tipku
RESET (str. 8) šiljatim predmetom, primjerice,
kemijskom olovkom.
Napomena
Pritiskom na tipku RESET obrisat će se podešenja
sata i neki pohranjeni sadržaji.
Isključenje DEMO prikaza
Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se
pojavljuje prilikom isključenja uređaja.
6
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"DEMO", zatim ga pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali
"DEMO-OFF", zatim ga pritisnite.
Podešavanje je dovršeno.
4
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"CLOCK ADJ", zatim pritisnite.
Znamenke sata trepere.
3
Zakrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
 –/+.
4
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata, pritisnite . Ponovno pritisnite
 za povratak na prethodni prikaz.
Savjet
Sat možete podesiti automatski pomoću RDS značajke
(str. 12).
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja kako
biste spriječili krađu.
Alarm
Postavljanje prednje ploče
Prislonite otvor  prednje ploče na osovinu 
uređaja, zatim lagano utisnite lijevu stranu.
Pritisnite  na uređaju (ili umetnite
disk) za upravljanje uređajem.
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
Pritisnite i zadržite .
Uređaj se isključi.
2
Pritisnite .
Prednja ploča se spušta.
3
Pomaknite prednju ploču udesno i
zatim lagano izvucite njezin lijevi kraj.
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutarnju površinu prednje ploče.
Napomene
•• Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
pokazivač.
•• Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim tem­
peraturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.
•• Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije
USB uređaja jer može doći do oštećenja USB
podataka.
7
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
Bez prednje ploče
Ovaj odjeljak sadrži upute o položaju kontrola i
osnovnim funkcijama.
Za detalje, pogledajte navedene stranice.
ATipke SEEK +/–
Radio:
Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite);
ručno ugađanje postaja (pritisnite i zadržite).
CD/USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovno
unutar 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa unatrag/unaprijed (pritisnite i zadržite).
SensMe™:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); pretraživanje
zapisa prema natrag/naprijed (pritisnite i
zadržite).
BTipka SOURCE/OFF
Pritisnite za uključenje/promjenu izvora
(Radio/CD/USB/ SensMe™*1/ AUX).
Pritisnite na 1 sekundu za isključenje uređaja.
Pritisnite duže od 2 sekunde za isključenje
uređaja i prikaza na pokazivaču.
CTipka  (BROWSE) str. 19
Za prijelaz u Quick-BrowZer™ mod.
DRegulator/tipka za odabir str. 22, 24
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
stavki za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
8
ESenzor daljinskog upravljača
FPokazivač
GTipka OPEN str. 7, 13
HUSB priključnica str. 13, 16, 17
Za spajanje USB uređaja.
ITipka l (BACK)/MODE str. 11, 18
Pritisnite za povratak na prethodni prikaz/
odabir valnog područja (FM/MW/LW).
Pritisnite i zadržite za uključenje/isključenje
funkcije Passenger control.
JTipka ZAP str. 20
Za uključenje ZAPPIN™ moda.
KTipka COLOR str. 20, 21
Za odabir pohranjenih boja (pritisnite);
pohranite vlastite postavke boja (pritisnite i
zadržite).
LTipka AF (Alternative Frequencies)/
TA (Traffic Announcement)/
PTY (Program Type) str. 12
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
MBrojčane tipke
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
CD/USB/SensMe™:
/: ALBUM –/+ (tijekom MP3/WMA/
AAC reprodukcije)
Za preskakanje albuma/promjenu
SensMe™ kanala (pritisnite); preskakanje
nekoliko albuma (pritisnite i zadržite).
:REP*2 str. 13, 14, 18
:SHUF str. 13, 14, 18
:PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovno.
NTipka DSPL (pokazivač)/SCRL
(pomicanje) str. 11, 13, 14, 17, 18
Za promjenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomicanje prikazane stavke (pritisnite i
zadržite).
OAUX ulazna priključnica str. 26
Za spajanje prijenosnog audio uređaja.
PTipka RESET str. 6
QTipka  (izbacivanje)
Za izbacivanje diska.
RUložnica diska
Uložite disk (stranu s naljepnicom okrenite
prema gore), reprodukcija počinje.
*1 Kad spojite USB uređaj podešen za funkciju
SensMe™.
*2 Ova tipka ima ispupčenje.
Napomene
•• Kod vađenja/umetanja diska, odspojite eventualno
spojeni USB uređaj kako biste spriječili oštećivanje
diska.
•• Ako su uređaj i pokazivač isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako je pritisnuta tipka  na uređaju, ili
umetnete disk kako bi se uređaj uključio.
9
RM-X151 daljinski upravljač
1
2
3
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
6
7
8
+
9
–
4
5
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
!a;
!b
Prije uporabe, uklonite izolacijsku foliju (str. 6).
ATipka OFF
Za isključenje napajanja; zaustavljanje
reprodukcije.
BTipka SOURCE
Za uključenje; promjenu izvora (Radio/CD/
USB/SensMe™*1/AUX).
CTipke  ()/ ()
Za upravljanje radio/CD/USB/SensMe™
reprodukcijom, isto kao i tipke  –/+
na uređaju.
Postavke, zvuk i sl. mogu se podešavati
tipkama  .
DTipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazanih stavki.
ETipka VOL (glasnoća) +*2/–
Za podešavanje glasnoće.
FTipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovno.
GTipka SEL (odabir)
Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na
uređaju.
HTipka MODE
Pritisnite za odabir valnog područja (FM/
MW/LW). Pritisnite i zadržite za uključenje/
isključenje funkcije Passenger control.
ITipke  (+)/ (–)
Za upravljanje CD/USB/SensMe™ reproduk­
cijom, isto kao i tipke / (ALBUM -/+)
na uređaju. Postavke, zvuk i sl. mogu se
podešavati tipkama  .
JTipka SCRL (pomicanje)
Za pomicanje prikazane stavke.
KBrojčane tipke
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
*1 Kad spojite USB uređaj podešen za funkciju
SensMe™.
*2 Ova tipka ima ispupčenje.
10
Radio
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja za vrijeme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikazane stavke
Automatska pohrana — BTM
1
Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja, pritisnite
 više puta. Možete odabrati FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
3
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"BTM", zatim ga pritisnite.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni
signal.
Ručna pohrana postaja
1
Dok slušate postaju koju želite pohraniti,
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od 
do ) sve dok se ne pojavi "MEMO".
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojča­
nom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF/TA (str. 12).
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim pritis­
nite brojčanu tipku (od  do ).
Automatsko ugađanje
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite
 +/– za pretraživanje postaja.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi
postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
ugodite željenu postaju.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite 
+/– za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite
 +/– više puta za precizno ugađanje željene
frekvencije (ručno ugađanje).
AValno područje, funkcija
BTA/TP*1
CFrekvencija*2 (naziv postaje), programski broj,
sat, RDS podaci
*1 "TA" treperi tijekom informacija o prometu. "TP"
svijetli kad je ugođena takva postaja.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*"
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.
Napomene
•• Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
•• RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab
ili postaja ne emitira RDS podatke.
11
Podešavanje AF i TA
Odabir vrste programa PTY
1
1
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti,
ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti,
neovisno o normalnoj glasnoći.
Slušanje lokalnog programa
— REGIONAL
Kad je AF funkcija uključena: tvornička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku
tijekom FM prijema (str. 25).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
12
Pritisnite i zadržite  (PTY) tijekom
FM prijema.
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena vrsta programa, zatim pritisnite.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE
(obrazovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost),
VARIED (razno), POP M (popularna glazba),
ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana glazba),
LIGHT M (lagana klasična glazba), CLASSICS
(klasična glazba), OTHER M (druge vrste glazbe),
WEATHER (vremenska prognoza), FINANCE
(financije), CHILDREN (dječji program),
SOCIAL A (društvene teme), RELIGION (vjerski
program), PHONE IN (telefonska javljanja),
TRAVEL (putovanja), LEISURE (dokolica), JAZZ
(jazz glazba), COUNTRY (country glazba),
NATION M (narodna glazba), OLDIES (evergrini),
FOLK M (folklorna glazba), DOCUMENT
(dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/
regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 25).
Napomene
•• Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS
postaje.
•• Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
CD
USB uređaji
Reprodukcija diska
1
2
3
Pritisnite .
Uložite disk (stranu s naljepnicom
okrenite prema gore).
Zatvorite prednju ploču.
Reprodukcija se pokreće automatski.
Vađenje diska
1 Pritisnite .
2 Pritisnite .
Disk se izbaci.
3 Zatvorite prednju ploču.
Prikazane stavke
Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com
55 Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass
Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
koji podržavaju USB standard.
55 Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) i AAC (.mp4).
55 Preporučena je izrada sigurnosnih kopija sadržaja
USB uređaja.
Napomena
Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora. Ovisno
o USB uređaju, može doći do nepravilnosti u radu ili
oštećenja ukoliko se spoji prije pokretanja motora.
Reprodukcija USB uređaja
AIzvor
BNaslov zapisa*1, naziv diska/izvođača*1, naziv
izvođača*1, broj albuma*2, naslov albuma*1,
broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
1
Otvorite USB pokrov.
2
Spojite USB uređaj na USB
priključnicu.
Ako za spajanje koristite kabel, upotrijebite
onaj koji je isporučen uz USB uređaj.
*1 Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA/AAC.
*2 Broj albuma se prikaže samo kad se promjeni album.
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite .
Savjet
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o modelu,
vrsti diska, formatu snimanja i postavkama.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije zapisa.
 ALBUM*
ponavljanje reprodukcije albuma.
SHUF ALBUM* reprodukciju albuma
slučajnim slijedom.
SHUF DISC
reprodukciju diska slučajnim
slijedom.
** Kad se reproducira MP3/WMA/AAC.
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
Pokreće se reprodukcija.
Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite  više puta
dok se ne prikaže "USB".
Pritisnite i zadržite  na 1 sekundu
za zaustavljanje reprodukcije.
nastavak na sljedećoj stranici 
13
Uklanjanje USB uređaja
1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
2 Uklonite USB uređaj.
Ako uklonite USB uređaj tijekom reprodukcije,
može doći do oštećenja podataka na USB uređaju.
Napomene
•• Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški da
mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati labavljenje
spoja.
•• Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije USB
uređaja jer može doći do oštećenja USB podataka.
•• Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB huba.
Prikazane stavke
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
 TRACK
ponavljanje reprodukcije zapisa.
 ALBUM
ponavljanje reprodukcije albuma.
SHUF ALBUM reprodukciju albuma
slučajnim slijedom.
SHUF DEVICE reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim slijedom.
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
AIzvor
BNaziv zapisa, naziv izvođača, broj albuma*,
naziv albuma, broj zapisa/proteklo vrijeme
reprodukcije, sat
** Broj albuma se prikaže samo kad se promijeni album.
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
Napomene
•• Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o USB
uređaju, formatu snimanja i postavkama. Za dodatne
informacije, posjetite stranicu za korisničku podršku.
•• Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
–– mapa (albuma): 128
–– datoteka (zapisa) po mapi: 500
•• Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu,
jer može doći do nepravilnosti u radu.
•• Možda će trebati neko vrijeme da se pokrene repro­
dukcija, ovisno o količini snimljenih podataka.
•• DRM (Digital Rights Management) datoteke se
možda neće moći reproducirati.
•• Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/
unatrag VBR (varijabilna brzina bita) MP3/WMA/AAC
datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda neće
biti ispravno prikazano.
•• Reprodukcija sljedećih MP3/WMA/AAC datoteka
nije podržana.
–– lossless kompresija
–– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
Uživanje u glazbi prema ugođaju
— SensMe™
Jedinstvene Sonyjeve značajke "SensMe™
channels" automatski grupiraju zapise prema kanalu te vam omogućuju intuitivno uživanje u glazbi.
Prije uporabe funkcije SensMe™
Slijedi osnovni postupak potreban za uživanje u
funkciji SensMe™ na uređaju.
AInstaliranje "SensMe™ Setup" i "Content
Transfer" na računalo
Prvo instalirajte "SensMe™ Setup" i "Content
Transfer" s isporučenog CD-ROM-a.
SensMe™
Setup
BRegistriranje USB uređaja koristeći
"SensMe™ Setup"
Spojite USB uređaj na računalo i izvedite registraciju pomoću "SensMe™ Setup" kako biste
omogućili funkciju SensMe™ na ovom uređaju.
SensMe™
Setup
14
Content
Transfer
Savjet
Registraciju možete izvesti bilo tijekom postupka
instalacije ili nakon instalacije.
APrijenos zapisa na USB uređaj koristeći
"Content Transfer"
Kako bi se zapisi grupirali prema kanalu, 12
TONE ANALYSISTM iz "Content Transfer"
treba analizirati uzorke zvuka zapisa.
Kad je na računalo spojen USB uređaj, povucite i pustite zapise iz Windows Explorera ili
iTunesa i sl. u "Content Transfer".
"Content Transfer" će izvršiti i analizu i
prijenos zapisa.
Content
Transfer
BSpajanje USB uređaja i uživanje u funkciji SensMe™ na ovom uređaju
Spojite USB uređaj za podešavanje. Možete
uživati u značajci "SensMe™ channels" na
ovom uređaju.
Instaliranje "SensMe™ Setup" i
"Content Transfer" na računalo
Isporučeni softver ("SensMe™ Setup" i "Content
Transfer") trebate koristiti kako biste omogućili
funkciju SensMe™ na ovom uređaju.
Instalirajte softver na računalo s isporučenog
CD-ROM-a.
1
Umetnite isporučeni CD-ROM u
računalo.
Automatski se pokrene Installation Wizard.
2
Slijedite upute na zaslonu kako biste
dovršili instalaciju.
Registriranje USB uređaja koristeći
"SensMe™ Setup"
USB uređaj je potrebno registrirati kako biste
omogućili funkciju SensMe™ ovom uređaju.
Ako registraciju ne izvršite tijekom postupka
instalacije, slijedite naredne korake.
1
Pokrenite "SensMe™ Setup" na
računalu.
2
3
Spojite USB uređaj na računalo.
Dovršite registraciju prema uputama
na zaslonu.
Savjet
Spojite li registrirani USB uređaj koji sadržava analizi­
rane zapise, možete poništiti registraciju za taj USB
uređaj.
Prijenos zapisa na USB uređaj
koristeći "Content Transfer"
Kako biste omogućili funkciju SensMe™ na ovom
uređaju, potrebno je analizirati i prenijeti zapise
na USB uređaj pomoću aplikacije "Content
Transfer".
1
Spojite registrirani USB uređaj na
računalo.
USB uređaje spojite pomoću MSC moda.
"Content Transfer" se pokreće automatski.
Ako se pojavi poruka, za nastavak slijedite
upute na zaslonu.
2
Povucite i pustite zapise iz Windows
Explorera ili iTunesa i sl. u "Content
Transfer".
Započinje analiza i prijenos zapisa.
Za detalje o postupku pogledajte pomoć (Help) u
"Content Transfer".
Napomena
Za analizu zapisa u 12 TONE ANALYSIS™ možda će
trebati duže vrijeme, ovisno o konfiguraciji računala.
15
Reprodukcija zapisa u kanalu
— SensMe™ channels
"SensMe™ channels" automatski grupira zapise
u kanale prema njihovim melodijama. Možete
odabrati i reproducirati kanal koji odgovara vašem
trenutnom raspoloženju, aktivnosti i sl.
1
Spojite USB uređaj podešen za funkciju
SensMe™.
2
Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "SENSME CH".
Prikaže se popis kanala i najmelodičniji ili
ritmični dijelovi* zapisa reproduciraju se
slučajnim slijedom.
** Možda se neće pravilno detektirati.
Popis kanala
[[ Recommended, Shuffle All
"MORNING" (5:00 – 9:59)
"DAYTIME" (10:00 – 15:59)
"EVENING" (16:00 – 18:59)
"NIGHT" (19:00 – 23:59)
"MIDNIGHT" (0:00 – 4:59)
Preporučeni zapisi za svako doba dana.
Podesite sat (str. 6) kako bi se kanal prikazivao
pravilno.
"SHUFFLE ALL": Reprodukcija svih analiziranih
zapisa slučajnim slijedom.
[[ Basic channels
Reproducira zapise prema vrsti glazbe.
"ENERGETIC": Energična glazba.
3
"RELAX": Smirujuća glazba.
Odaberite zapis iz popisa kanala pomoću regulatora.
55 Promjena kanala
Pritisnite / (ALBUM –/+) za odabir
željenog kanala.
55 Promjena zapisa
Pritisnite  +/– dok se ne pojavi željeni
zapis, zatim pritisnite regulator. Reprodukcija
počinje od početka trenutnog zapisa.
"MELLOW": Sladunjava, melankolična glazba.
"UPBEAT": Vesela glazba za dobro raspoloženje.
"EMOTIONAL": Balade.
"LOUNGE": Lounge glazba.
"DANCE": Rhythm i rap, rhythm and blues
glazba.
"EXTREME": Žestoka rock glazba.
Ako unutar 10 sekundi ne pritisnete niti jednu tipku, prikaz se vraća na normalan mod reprodukcije.
[[ In-car channels
Reproducira zapise prikladne za vožnju.
Napomene
•• Ovisno o zapisu, možda ga ovaj uređaj neće detektirati
pravilno ili će biti svrstan u kanal koji ne odgovara
ugođaju zapisa.
•• Ako spojeni USB uređaj sadržava mnogo zapisa,
možda će sustavu zbog čitanja podataka trebati
duže vrijeme za pokretanje značajke "SensMe™
channels".
"FREEWAY": Brza, energična glazba.
Savjet
Zapisi se reproduciraju slučajnim slijedom. Redoslijed
će se razlikovati za svaki odabrani kanal.
"CHILLOUT DRIVE": Ugodne balade.
"WEEKEND TRIP": Zabavna, vedra i vesela
glazba.
"MIDNIGHT CRUISE": Jazz glazba ili glazba
uz klavirsku pratnju s ozbiljnim ugođajem.
"PARTY RIDE": Živa i party glazba.
"MORNING COMMUTE": Vesela i živahna
glazba.
"GOIN' HOME": Ugodna i relaksirajuća glazba.
16
Ako je iPod već spojen, za pokretanje reprodukcije pritisnite  više puta dok
se ne prikaže "USB". (Kad je prepoznat iPod
uređaj, na pokazivaču se prikaže "IPOD".)
iPod
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte "O iPod uređaju" (str. 27) ili posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
U ovim uputama za uporabu, "iPod" se koristi kao
općeniti naziv za iPod funkcije na iPod i iPhone
uređaju, osim ako nije drugačije navedeno u tekstu
ili na slikama.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com
Reprodukcija iPod uređaja
Prije spajanja iPod uređaja, stišajte glasnoću na
uređaju.
1
Otvorite USB pokrov.
** Ako je spojen iPod touch ili iPhone ili je reprodukcija
s iPoda bila pokrenuta uz funkciju Passenger control,
logotip se neće pojaviti na zaslonu.
3
Podesite glasnoću.
Pritisnite i zadržite  na 1 sekundu
za zaustavljanje reprodukcije.
Odspajanje iPod uređaja
1 Zaustavite reprodukciju iPod uređaja.
2 Odspojite iPod.
Oprez kod uporabe iPhone uređaja
Kad spojite iPhone putem USB kabela, glasnoću
telefona kontrolira sâm iPhone. Kako biste spriječili
iznenadan glasan zvuk nakon poziva, ne pojačavajte
glasnoću na ovom uređaju tijekom telefonskog poziva.
Napomene
•• Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije
iPod uređaja jer može doći do oštećenja podataka.
•• Ovaj uređaj ne prepoznaje iPod uređaje spojene
putem USB huba.
Savjeti
•• Kad je ključ okrenut u položaj ACC i uređaj je uključen,
baterija iPod uređaja se puni.
•• Ako odspojite iPod tijekom reprodukcije, na pokazi­
vaču uređaja se prikaže "NO DEV".
2
Spojite iPod na USB priključnicu pomoću Dock-USB kabela.
iPod se automatski uključi i na iPod zaslonu
se pojavi sljedeći prikaz.*
Savjet
Za spajanje dock priključnice, preporučamo uporabu
RC-100IP USB kabela (nije isporučen).
Zapisi na iPod uređaju automatski se reproduciraju, od mjesta na kojem ste zaustavili
reprodukciju.
Mod nastavljanja reprodukcije
Kad je iPod spojen putem dock priključnice, način reprodukcije ovog uređaja mijenja se u mod
nastavljanja reprodukcije i reprodukcija počinje u
modu koji je podešen na iPod uređaju.
U modu nastavljanja reprodukcije, sljedeće tipke
nemaju funkciju.
–– (REP)
–– (SHUF)
Prikazane stavke
AIndikator izvora (iPod)
BNaziv zapisa, ime izvođača, naziv albuma,
broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite
.
nastavak na sljedećoj stranici 
17
Savjet
Kad se promijeni album/podcast/žanr/izvođač/repro­
dukcijska lista, nakratko se pojavi njihov broj.
Napomena
Neka slova pohranjena na iPod uređaju možda neće
biti prikazana ispravno.
Preskakanje albuma, podcast
sadržaja, žanrova, reprodukcijskih
lista i izvođača
Za
Učinite sljedeće
Preskakanje
Pritisnite / (ALBUM –/+)
[pritisnite jedanput za svaki]
Preskakanje
nekoliko
albuma
Pritisnite i zadržite /
(ALBUM –/ +) [držite pritisnutim
do željenog mjesta]
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za reprodukciju
 TRACK
zapisa s ponavljanjem.
 ALBUM
albuma s ponavljanjem.
 PODCAST
podcast sadržaja s
ponavljanjem.
 ARTIST
odabranog izvođača s
ponavljanjem.
 PLAYLIST
reprodukcijske liste s
ponavljanjem.
 GENRE
odabranog žanra s
ponavljanjem.
SHUF ALBUM
albuma slučajnim slijedom.
SHUF PODCAST podcast sadržaja slučajnim
slijedom.
SHUF ARTIST
odabranog izvođača slučajnim slijedom.
SHUF PLAYLIST
reprodukcijske liste slučajnim slijedom.
SHUF GENRE
odabranog žanra slučajnim
slijedom.
SHUF DEVICE
svih zapisa na uređaju
slučajnim slijedom.
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
18
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
Izravno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control
Možete izravno upravljati iPod uređajem, koji je
spojen putem dock priključnice.
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite i zadržite .
Prikaže se "MODE IPOD" i možete izravno
upravljati iPod uređajem.
Za promjenu prikazanih stavki
Pritisnite .
Prikazane stavke izmjenjuju se na sljedeći način:
Naziv zapisa  ime izvođača  naziv albuma
 MODE IPOD  sat
Za isključenje funkcije Passenger
control
Pritisnite i zadržite .
Prikazat će se "MODE AUDIO" i način reprodukcije se mijenja u mod nastavljanja reprodukcije.
Napomene
•• Glasnoća se može podesiti samo na uređaju.
•• Ako se ovaj mod isključi, isključi se i podešenje
ponavljanja reprodukcije.
Traženje zapisa
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer™
Možete jednostavno pretraživati zapise na CD
disku ili USB uređaju, prema kategorijama.
1
Pritisnite  (BROWSE).
Uređaj prelazi u Quick-BrowZer mod te se
pojavi popis kategorija za pretraživanje.
2
Zakrenite regulator za odabir željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite za potvrdu.
3
Ponovite korak 2 dok ne odaberete
željeni zapis.
Pokreće se reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz
Za izlaz iz Jump moda
Pritisnite l (BACK) ili  –.
Napomena
Ako ne provedete nikakav postupak unutar 7 sekundi,
Jump mod se poništava.
Pretraživanje abecednim redom
— Abecedno pretraživanje
Kad je iPod spojen na uređaj, možete potražiti
željenu stavku abecednim pretraživanjem.
1
Pritisnite  + u Quick-BrowZer
modu.
Prikaže se abecedni popis.
2
Zakrenite regulator za odabir prvog
slova željene stavke, zatim ga pritisnite.
Abecednim redoslijedom se prikaže popis
stavki koje počinju odabranim slovom.
Ako nijedna pjesma ne počinje traženim
slovom, prikaže se "NOT FOUND".
3
Zakrenite regulator za odabir željene
stavke i zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite  (BROWSE).
Napomena
Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funk­
cije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redoslijedom.
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod
Za izlaz iz abecednog pretraživanja
Kad se unutar kategorije nalazi velik broj opcija,
možete brzo potražiti željenu opciju.
Pritisnite l (BACK) ili  –.
Prikaže se popis kategorija pretraživanja.
1
Napomene
•• Tijekom abecednog pretraživanja simbol ili član (a/
an/the) prije odabranog slova stavke se izostavlja.
•• Ovisno o odabranoj stavci za pretraživanje, možda
će biti dostupan samo Jump mod.
•• Ako ne provedete nikakav postupak unutar 5 sekundi,
abecedno pretraživanje se poništava.
•• Ovisno o količini zapisa, abecedno pretraživanje
može trajati duže vrijeme.
Pritisnite  + u Quick-BrowZer
modu.
Pojavi se sljedeći prikaz.
ABroj trenutne stavke
BUkupan broj opcija na tekućoj razini
Zatim se pojavi naziv opcije.
2
Zakrenite regulator za odabir željene
opcije, ili opcije koja je blizu željene.
Pretraživanjem se preskače po 10% od ukupnog broja opcija.
3
Pritisnite tipku za odabir.
Pokazivač se vraća u Quick-BrowZer mod i
prikaže se odabrana stavka.
4
Zakrenite regulator za odabir željene
opcije i zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
19
Pretraživanje zapisa slušanjem
odlomaka zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na CD
disku ili USB uređaju u nizu, možete tražiti zapis
kojeg želite slušati. ZAPPIN mod je prikladan za
traženje zapisa tijekom reprodukcije slučajnim
slijedom ili ponavljanja reprodukcije slučajnim
slijedom.
1
Pritisnite  tijekom reprodukcije.
Nakon što se na pokazivaču pojavi "ZAPPIN",
reprodukcija počinje od odlomka sljedećeg
zapisa.
Odlomak se reproducira u podešenom vremenu,
zatim se začuje "klik" i počinje sljedeći
odlomak.
Zapis
Pritisnuta tipka .
2
Dio svakog zapisa koji se
reproducira u ZAPPIN modu.
Pritisnite tipku za odabir ili  za
vrijeme reprodukcije zapisa kojeg
želite slušati.
Zapis koji ste odabrali reproducira se od
početka u modu normalne reprodukcije.
Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN
modu, ponovite korake 1 i 2.
Pri "SensMe™ channels"
reprodukciji
Ako ste zapis kojeg pretražujete prenijeli pomoću
aplikacije "Content Transfer", reproduciraju se
najmelodičniji ili ritmični dijelovi* zapisa. Za
detalje o funkciji SensMe™, pogledajte str. 14.
** Možda se neće pravilno detektirati.
Savjeti
•• Možete odabrati trajanje reprodukcije, između oko 6
sekundi/15 sekundi/30 sekundi (str. 25). Ne možete
odabrati odlomak zapisa za reprodukciju.
•• Pritisnite  +/– u ZAPPIN modu za preskakanje
zapisa.
•• Pritisnite / (ALBUM –/+) u ZAPPIN modu za
preskakanje albuma.
•• Za potvrdu zapisa za reprodukciju, također možete
pritisnuti l (BACK).
20
Uživanje u promjeni boje
osvjetljenja
Promjena boje zaslona i tipaka
— Dynamic Color Illuminator
Dynamic Color Illuminator omogućuje vam
mijenjanje boje zaslona i tipaka na uređaju radi
usklađivanja s unutrašnjošću vozila.
Možete odabrati među 12 postojećih boja, boje
po vlastitom izboru i 5 postojećih uzoraka.
[[ Postojeće boje
"RED" (crvena), "AMBER" (jantarna),
"M_AMBER" (m. jantarna), "YELLOW" (žuta),
"WHITE" (bijela), "LIGHT GREEN" (svijetlozelena), "GREEN" (zelena), "LIGHT BLUE"
(svijetloplava), "SKY BLUE" (nebesko-plava),
"BLUE" (plava), "PURPLE" (ljubičasta), "PINK"
(ružičasta).
[[ Postojeći uzorci
"RAINBOW", "OCEAN", "SUNSET",
"FOREST", "RANDOM".
1
2
Pritisnite .
Zakrenite regulator za odabir željene
pohranjene boje i zatim ga pritisnite.
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Napomena
Pri brzom zakretanju regulatora se boja zaslona i
tipaka može mijenjati prebrzo.
Savjet
Funkciji za podešavanje boje možete pristupiti iz
izbornika za podešavanje.
Prilagođavanje boje zaslona i tipaka
— Custom Color
Možete pohraniti vlastitu boju za zaslon i tipke.
O DAY/NIGHT modu boje
Možete podesiti različite boje za dan ili noć
(DAY/NIGHT). Boja zaslona za DAY/NIGHT
mod boje mijenja se na sljedeći način.
Mod boje
DIMMER
DAY
OFF ili AUTO (isključite
farove*)
NIGHT
ON ili AUTO (uključite
farove*)
** Dostupno samo kad je spojen kabel za kontrolu
osvjetljenja.
Za detalje o funkciji DIMMER, pogledajte str. 25.
1
2
Pritisnite i zadržite .
Zaslon uz prilagođenu DAY/NIGHT boju
razlikuje se ovisno o podešenju za DIMMER.
Za promjenu DAY/NIGHT moda boje, pogledajte stranicu 21.
Zakrenite regulator dok se ne prikaže
"BASE COLOR", zatim ga pritisnite.*
Možete odabrati neku od postojećih boja kao
bazu za daljnje prilagođavanje.
Ako ne želite dodatno podešavati postojeću
boju, prijeđite na korak 5.
** Kad odaberete "BASE COLOR", prilagođena boja
se briše.
3
Okrećite regulator kako biste odabrali
među "RGB RED", "RGB GREEN" ili
"RGB BLUE", a zatim ga pritisnite.
4
Zakrenite regulator za podešavanje
raspona boja, zatim ga pritisnite.
Podesivi raspon boja: "0" – "32."
Ne možete podesiti "0" za sve raspone boja
istodobno.
5
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Promjene DAY/NIGHT moda boje
1 Odaberite "DAY/NIGHT" u koraku 2.
2 Odaberite "DAY" ili "NIGHT".
3 Prilagodite pohranjeni kanal iz koraka 2 – 5.
Napredno podešavanje boja
SensMe™ Channels sinkronizacija
— SensMe™ Channels Color
Boja zaslona i tipaka na glavnom uređaju mijenja
se u skladu sa SensMe™ kanalom.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"SENSME COLR", zatim pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali
"SENSME-ON", zatim ga pritisnite.
4
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Za poništenje SensMe™ Channels Color odaberite
"OFF" u koraku 3.
Napomena
Kad je SensMe™ Channels Color podešen na "ON"
za SensMe™ izvor, SensMe™ Channels Color ima
prednost nad pretpodešenom bojom/uzorkom.
Podešenje za boju/uzorak mijenja se na pretpodešenu
boju/uzorak isključite li SensMe™ Channels Color ili
promijenite izvor na nešto drugo osim SensMe™.
Mijenjanje boje sinkronizacijom
zvuka
— Sound Synchronization
Boja se mijenja u skladu sa sinkronizacijom reproducirane glazbe. Kad odaberete jedan od postojećih
uzoraka ili reproducirate zapise u SensMe kanalu,
aktivira se sinkronizacija zvuka.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"SOUND SYNC", zatim pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali "SYNC-ON", zatim ga pritisnite.
4
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Napomena
Možda se neće pravilno sinkronizirati.
Savjet
DAY/NIGHT mod boje možete podesiti iz izbornika za
podešavanje.
21
Prikaz jasne boje
— White Menu
Moguć je jasniji prikaz izbornika (bijelo) bez
razmišljanja o podešavanju boje.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"WHITE MENU", zatim pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali
"WHITE-ON", zatim ga pritisnite.
4
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Za isključenje funkcije White Menu odaberite
"OFF" u koraku 3.
Efekt pri pokretanju
— Start White
Kad pritisnete  za uključenje,
boja zaslona i tipaka na glavnom uređaju prijeđe
u bijelu, a zatim se promijeni u boju koju ste
podesili. Taj efekt će se pojavljivati pri svakom
uključivanju izvora.
1
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"START WHITE", zatim pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali
"WHITE-ON", zatim ga pritisnite.
4
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Za isključenje funkcije Start White odaberite
"OFF" u koraku 3.
Postavke zvuka i izbornik za
podešavanje
Mijenjanje zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
1
Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
tipku za odabir.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena stavka izbornika, zatim
pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali
postavku, zatim ga pritisnite.
4
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
EQ7 PRESET (str. 23)
EQ7 SETTING (str. 23)
POSITION
POSITION (Podešavanje položaja slušanja)
(str. 23)
ADJUST POS*1 (Prilagođavanje položaja
slušanja) (str. 24)
SW POSITION*1 (Položaj subwoofera) (str. 24)
BALANCE
Podešavanje balansa zvuka. "RIGHT-15" –
"CENTER" – "LEFT-15".
FADER
Podešavanje odnosne razine. "FRONT-15" –
"CENTER" – "REAR-15".
DM+ (str. 24)
REARBAS ENH (Rear Bass Enhancer) (str. 24)
SUBW LEVEL (razina subwoofera)
Podešava glasnoću subwoofera: "+10 dB" –
"0 dB" – "- 10 dB".
("ATT" je prikazano pri najnižem podešenju.)
AUX VOLUME*2 (AUX glasnoća)
Podešava razinu glasnoće svake od spojenih
komponenti: "+18 dB" – "0 dB" – "-8 dB".
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
*1 Sakriveno kad je " POSITION" podešeno na "OFF".
*2 Kad je aktiviran AUX izvor (str. 26).
22
Uživanje u sofisticiranim audio
funkcijama — Advanced Sound
Engine
5
Sonyjev novi zvučni sustav Advanced Sound
Engine stvara idealno zvučno polje unutar auto­
mobila pomoću digitalne obrade signala. Advanced
Sound Engine sadrži sljedeće značajke: EQ7,
Listening Position, DM+ Advanced, Rear Bass
Enhancer.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2,5 kHz
BAND6: 6,3 kHz
BAND7: 16 kHz
BZakrenite regulator za podešavanje
glasnoće, zatim ga pritisnite.
Glasnoća se može podešavati u koracima
od 1 dB, između - 6 dB i +6 dB.
Odabir kvalitete zvuka
— EQ7 Preset
Možete odabrati krivulju ekvilizatora između
7 postavki ("XPLOD", "VOCAL", "EDGE",
"CRUISE", "SPACE", "GRAVITY", "CUSTOM"
ili "OFF").
1
Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
tipku za odabir.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"EQ7 PRESET", zatim ga pritisnite.
3
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena krivulja ekvilizatora, zatim
pritisnite.
4
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Za poništenje krivulje ekvilizatora odaberite
"OFF" u koraku 3.
Savjet
Možete memorirati podešenje krivulje ekvilizatora za
svaki izvor.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ7 Setting
Postavka "CUSTOM" unutar EQ7 omogućuje
izradu osobnog podešenja ekvilizatora.
1
Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku
za odabir.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"EQ7 SETTING", zatim ga pritisnite.
3
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"BASE", zatim ga pritisnite.
Možete odabrati krivulju ekvilizatora kao
osnovu za daljnje podešavanje.
Ako ne želite dodatno podešavati programiranu
krivulju ekvilizatora, prijeđite na korak 5.
4
Zakrenite regulator za odabir krivulje
ekvilizatora i zatim ga pritisnite.
Podesite krivulju ekvilizatora.
AZakrenite regulator za odabir frekvencijskog raspona i zatim ga pritisnite.
Za podešavanje ostalih frekvencijskih raspona,
ponovite korake A i B.
6
Dvaput pritisnite l (BACK).
Krivulja ekvilizatora pohranjena je pod
"CUSTOM" i pokazivač se vraća na normalan
mod reprodukcije/prijema.
Optimiziranje zvuka vremenskim
usklađivanjem — Listening Position
Uređaj može promijeniti lokalizaciju zvuka odgodom reprodukcije iz svakog zvučnika u skladu
s vašim mjestom slušanja te simulirati prirodno
zvučno polje tako da se postiže utisak bivanja u
središtu zvuka bez obzira na položaj u vozilu.
Na raspolaganju su sljedeće opcije za
"POSITION".
"FRONT L" (): Prednji
lijevi
"FRONT R" (): Prednji
desni
"FRONT" (): Prednji
središnji
"ALL" (): U središtu vozila
"OFF": Položaj nije podešen
nastavak na sljedećoj stranici 
23
S vašeg mjesta slušanja možete također podesiti
približan položaj subwoofera ako je:
–– subwoofer spojen
–– mjesto slušanja je podešeno na "FRONT L",
"FRONT R", "FRONT" ili "ALL".
Na raspolaganju su sljedeće opcije za "SW
POSITION".
"NEAR" (): Blizu
"NORMAL" (): Normalno
"FAR" (C): Daleko
1
Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
tipku za odabir.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"POSITION", zatim ga pritisnite.
3
Zakrenite regulator za odabir opcije
"FRONT L", "FRONT R", "FRONT" ili
"ALL", zatim pritisnite.
4
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"SW POSITION", zatim ga pritisnite.
Odaberete li "FRONT L", "FRONT R",
"FRONT" ili "ALL" u koraku 3, možete
podesiti položaj subwoofera.
Zakrenite regulator za odabir "NEAR",
"NORMAL" ili "FAR" i zatim ga pritisnite.
5
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Za poništenje položaja slušanja odaberite "OFF"
u koraku 3.
Podešavanje položaja slušanja
Možete precizno podesiti postavke za položaj
slušanja.
DM+ Advanced
DM+ Advanced poboljšava digitalno komprimiran
zvuk tako što obnavlja visoke frekvencije koje su
izgubljene u postupku kompresije.
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku
za odabir.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"DM+", zatim ga pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali
"ON", zatim ga pritisnite.
4
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod
reprodukcije.
Savjet
Možete memorirati DM+ podešenje za svaki izvor.
Uporaba stražnjih zvučnika kao
subwoofera — Rear Bass Enhancer
Rear Bass Enhancer pojačava basove primjenom
postavke niskopropusnog filtra (str. 25) na stražnje
zvučnike. Ova funkcija omogućava da stražnji
zvučnici rade kao subwoofer ako on nije spojen.
1
Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
tipku za odabir.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"REARBAS ENH", zatim pritisnite.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali
"1", "2" ili "3", zatim ga pritisnite.
4
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
1
Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
tipku za odabir.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
"ADJUST POS", zatim ga pritisnite.
1
3
Zakrenite regulator za podešavanje
položaja slušanja, zatim ga pritisnite.
Opseg podešavanja: "+3" – "CENTER" – "–3".
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
2
Zakrenite regulator dok se ne pojavi
željena stavka, zatim pritisnite.
4
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
3
Zakrenite regulator kako biste odabrali
postavku, zatim ga pritisnite.*
Podešavanje je dovršeno.
4
Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Podešavanje opcija — SET
** Za postavku Custom Color trebate izvesti dodatne
korake (str. 21).
Napomena
Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o izvoru
i podešenjima.
24
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 6)
CT (Točno vrijeme)
Uključenje funkcije CT. "ON", "OFF" (str. 11, 12).
BEEP
Aktivira zvučni signal: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "ON",
"OFF" (str. 26).
AUTO OFF
Automatsko isključenje nakon isteka podešenog
vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30S
(sekundi)", "30M (minuta)", "60M (minuta)".
DEMO (Demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: "ON", "OFF".
DIMMER
Promjena svjetline pokazivača.
––"AT": automatsko zatamnjenje pokazivača kad
se uključi svjetlo. (Dostupno samo kad je spojen
kabel za kontrolu osvjetljenja.)
––"ON": zatamnjenje pokazivača.
––"OFF": isključenje opcije dimmer.
CONTRAST
Podešavanje kontrasta pokazivača. Razina kontrasta može se podesiti u 7 koraka.
COLOR (Postojeće boje)
Odabir pretpodešene boje zaslona i tipaka na
glavnom uređaju (str. 20).
CUSTOM COLR (Prilagođena boja)
Odabir pretpodešene boje kao baze za dodatno
prilagođavanje (str. 21).
SENSME COLR (SensMe boja)
Mijenja boju u skladu sa SensMe kanalima.
"ON", "OFF".
SOUND SYNC
Odabir boje sinkronizacijom zvuka: "ON", "OFF".
WHITE MENU
Odabir efekta pri promjeni izvora: "ON", "OFF".
LOCAL (Mod lokalnog pretraživanja)
––"ON": za ugađanje postaja s jačim signalima.
––"OFF": za ugađanje normalnog prijema.
MONO*2 (Mono prijem)
Odabire mod mono prijema radi poboljšanja
prijema slabog FM signala: "ON", "OFF".
REGIONAL*2
Ograničava prijem na određenu regiju. "ON",
"OFF" (str. 12).
ZAPPIN TIME
Odabir trajanja reprodukcije za funkciju ZAPPIN.
––"Z.TIME-1 (približno 6 sekundi)",
"Z.TIME-2 (približno 15 sekundi)",
"Z.TIME-3 (približno 30 sekundi)".
ZAPPIN BEEP
Za aktivaciju zvučnih signala između odlomaka
zapisa: "ON", "OFF".
LPF FREQ (Frekvencija niskopropusnog filtra)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera:
"50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".
LPF SLOPE (Krivulja niskopropusnog filtra)
Odabir LPF krivulje: "1", "2", "3".
SUBW PHASE (Faza subwoofera)
Odabir faze subwoofera: "NORM", "REV".
HPF FREQ (Frekvencija visokopropusnog filtra)
Odabir prekidne frekvencije prednjeg/stražnjeg
zvučnika: "OFF", "50Hz", "60Hz", "80Hz",
"100Hz", "120Hz".
HPF SLOPE (Krivulja visokopropusnog filtra)
Odabir HPF krivulje (može se podesiti samo
kad HPF FREQ nije podešeno na "OFF"): "1",
"2", "3".
LOUDNESS (Dinamička glasnoća)
Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk
pri stišanoj glasnoći: "ON", "OFF".
BTM (str. 11)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod prijema FM signala.
START WHITE
Odabir početne boje: "ON", "OFF".
MOTION DSPL (Motion Display)
––"SA": prikazuje pomične uzorke i spektralni
analizator.
––"ON": prikazuje pomične uzorke.
––"OFF": isključenje Motion Display prikaza.
AUTO SCROLL
Automatsko pomicanje dugih naziva: "ON",
"OFF".
25
Ostale funkcije
Dodatne informacije
Uporaba dodatne opreme
Mjere opreza
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako da
se izbjegne razlika između ovog sustava i prijenosnog audio uređaja. Slijedite opisani postupak:
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite
disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši;
u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.
Spajanje prijenosnog audio uređaja
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
1 Isključite prijenosni audio uređaj.
2 Stišajte glasnoću na uređaju.
3 Spojite uređaj.
Napomene o diskovima
Spojni kabel*
(nije isporučen)
** Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Stišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "AUX".
Nakon toga se prikaže "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na ovom
uređaju.
5 Podesite ulaznu razinu (str. 22).
26
55 Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
55 Električna antena se automatski izvlači.
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete
tekućinu.
55 Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne ostavljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
55 Prije reprodukcije, obrišite
diskove krpicom za čišćenje, od
središta prema rubu diska. Ne
koristite otapala poput benzina,
razrjeđivača i komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje.
55 Ovaj uređaj je dizajniran za
reprodukciju diskova koji su u
skladu s Compact Disc (CD) standardom. DualDisc
i neki glazbeni diskovi koji su kodirani tehnologijama
za zaštitu autorskih prava ne podliježu Compact
Disc (CD) standardu te se zbog toga možda neće
moći reproducirati na ovom uređaju.
55 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
––Diskove s pričvršćenim etiketama, naljepnicama
ili ljepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u radu,
ili oštećenja diska.
––Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom može doći
do oštećenja uređaja.
––Diskove promjera 8 cm.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
55 Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
––mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku mapu)
––datoteka (zapisa) i mapa: 300 (može biti i manje
od 300 ako imena mapa/datoteka sadrže mnogo
znakova)
––prikazanih znakova za naziv mape/datoteke: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
55 Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje
s CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk,
a ostale sesije se ne reproduciraju.
55 Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
––CD-R/CD-RW diskove s lošom kvalitetom zvuka.
––CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim
uređajem za snimanje.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno
finalizirani.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu
s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili
multi-session.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka
MP3/WMA/AAC
Održavanje
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterija će trajati oko
godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno
o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite
bateriju novom CR2025 litijevom baterijom.
Korištenje druge baterije može dovesti do požara
ili do eksplozije.
+ strana gore
Mapa
(album)
MP3/WMA/
AAC datoteka
(zapis)
2
c
1
O iPod uređaju
55 Možete spajati sljedeće modele iPod uređaja.
Prije uporabe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema
najnovijoj verziji softvera.
Načinjen za
––iPod touch (2. generacije)
––iPod touch (1. generacije)
––iPod classic
––iPod s video prikazom*
––iPod nano (5. generacije)
––iPod nano (4. generacije)
––iPod nano (3. generacije)
––iPod nano (2. generacije)
––iPod nano (1. generacije)*
––iPhone 3GS
––iPhone 3G
––iPhone
** Funkcija Passenger control nije dostupna za iPod
nano (1. generacije) i iPod s video prikazom.
55 Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone"
označavaju elektronički pribor koji je dizajniran za
spajanje na iPod ili iPhone uređaj, te je odobren od
strane razvojnog programera kao uređaj koji je u
skladu sa standardima izvedbe tvrtke Apple.
55 Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu
usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim standardima.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Napomene o litijevoj bateriji
•• Litijevu bateriju držite van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
•• Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
•• Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
•• Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na uređaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
Osigurač (10 A)
nastavak na sljedećoj stranici 
27
Čišćenje priključnica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 7) te očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.
Glavni uređaj
Vađenje uređaja
1
Skinite zaštitni okvir.
AIzvadite prednju ploču (str. 7).
BStisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
Stražnja strana
prednje ploče
x
Napomene
•• Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica
isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
•• Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
2
Izvadite uređaj.
AIstovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra.
BPovucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
CIzvucite uređaj iz ležišta.
28
Tehnički podaci
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omjer signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
CD uređaj
Omjer signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
USB uređaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500 mA
Pojačalo
Izlaz: Zvučnički izlazi
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Izlaz subwoofera (mono)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje
antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolna priključnica za telefon
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
USB ulazna priključnica
Napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178  50  180 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,3 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X151
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
USB spojni kabel za iPod: RC-100IP
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske
pogreške.
Sistemski zahtjevi za softver na
isporučenom CD-ROM-u
Računalo
55CPU/RAM
––IBM PC/AT-kompatibilno računalo
––Procesor: Intel Pentium III procesor 450 MHz ili
snažniji
––RAM: 256 MB ili više (za Windows XP), 512 MB
ili više (za Windows Vista ili noviji)
55CD-ROM uređaj
55USB priključnica
OS
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Za detalje o kompatibilnim izdanjima ili zakrpama
(Service Pack), posjetite sljedeću stranicu s podrškom:
http://support.sony-europe.com/
Monitor
High color (16-bit) ili više, 800  600 točaka ili više
Ostalo
Internetska veza
Napomene
•• Nisu podržana sljedeća sistemska okruženja.
–– Računala koja nisu tipa IBM PC, poput Macintosh
računala i sl.
–– Računala načinjena kod kuće
–– Računala s nadograđenim OS-om
–– Okruženje s više zaslona
–– Multi-boot okruženje
–– Virtualna računala
•• Ovisno o situaciji na računalu, funkcije možda neće
biti moguće čak i kad su zadovoljeni navedeni
zahtjevi.
29
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije pregleda
donje tablice, provjerite spojeve uređaja i postupke
korištenja.
Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Internetska stranica za podršku
http://support.sony-europe.com
Općenito
Nema napajanja uređaja.
55Provjerite spojeve ili osigurač.
55Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
WWUključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
55Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
55Kontrola "FADER" nije postavljena u središnji
položaj za sustav s dva zvučnika.
Nema zvučnog signala.
55Zvučni signal je isključen (str. 25).
55Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je obrisan.
55Pritisnuta je tipka RESET.
WWPonovno pohranite sadržaje u memoriju.
55Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
WWPodesite "DEMO-OFF" (str. 25).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
55Podešeno je zatamnjenje zaslona "DIMMER-ON"
(str. 25).
55Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite .
WWPritisnite i zadržite  na uređaju
dok se ne pojavi prikaz.
55Priključnice su zaprljane (str. 28).
30
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se
nakon isključenja uređaja.
WWIsključite uređaj.
Radijski prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
Spajanje nije izvedeno pravilno.
WWSpojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil
ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/
bočnom staklu).
WWProvjerite spoj antene.
WWAko se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabelu
za kontrolu antene.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
55Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
55Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
55Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.
WWUgađanje se zaustavlja prečesto:
Podesite "LOCAL-ON" (str. 25).
WWUgađanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje:
Podesite "LOCAL-OFF" (str. 25).
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPostaje ugodite ručno.
Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".
55Ugodite točnu frekvenciju.
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPodesite "MONO-ON" (str. 25).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
WWPodesite "MONO-OFF" (str. 25).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
WWIsključite funkciju TA (str. 12).
Nema prometnih informacija.
55Uključite funkciju TA (str. 12).
55Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
WWUgodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
55Trenutna postaja nije RDS postaja.
55RDS podaci nisu primljeni.
55Postaja ne emitira signal vrste programa.
Naziv postaje treperi.
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPritisnite  +/– dok treperi naziv postaje. Pojavljuje se "PI SEEK" i uređaj počinje tražiti drugu
frekvenciju istih podataka o programu PI.
CD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
55Već je uložen drugi disk.
55Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
55Oštećen ili zaprljan disk.
55Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 26).
MP3/WMA/AAC datoteke se ne mogu
reproducirati.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA/AAC formatom
i verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se
mogu reproducirati, posjetite stranicu za korisničku
podršku.
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa
treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije.
––diskovi komplicirane strukture.
––diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
––diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
55Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
55Opcija "AUTO SCROLL" je podešena na "OFF".
WWPodesite "A.SCRL-ON" (str. 25).
WWPritisnite i zadržite  (SCRL).
Zvuk preskače.
55Niste dobro ugradili uređaj.
WWUređaj ugradite pod kutom manjim od 45° u
stabilan dio automobila.
55Oštećen ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 6).
USB reprodukcija
Ne možete reproducirati s uređaja spojenog
putem USB huba.
Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene putem
USB huba.
Nije moguća reprodukcija.
USB uređaj ne radi.
WWSpojite ga ponovno.
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Čuje se zvučni signal.
Odspojili ste USB uređaj tijekom reprodukcije.
WWPrije odspajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju
radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.
31
Prikaz/poruke grešaka
CHECKING
Autoradio provjerava povezanost s USB uređajem.
WWPričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.
ERROR
55Disk je zaprljan ili uložen naopako.
WWOčistite ga ili uložite pravilno.
55Disk je prazan.
55Disk se ne može reproducirati zbog problema.
WWUložite drugi disk.
55USB uređaj nije automatski prepoznat.
WWSpojite ga ponovno.
55Pritisnite  za vađenje diska.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
WWPogledajte upute za ugradnju/povezivanje za ovaj
model.
HUB NO SUPRT
Uređaj ne podržava USB hub.
INVALID
Spojeni USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke za
funkciju SensMe™.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPritisnite  +/– dok treperi naziv postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO CHANNEL
Spojeni USB uređaj ne sadrži popis kanala za funkciju
SensMe™.
NO DEV (Nema uređaja)
USB je odabran kao izvor, a USB uređaj nije spojen.
Odspojili ste USB uređaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
WWSpojite USB uređaj ili USB kabel.
NO MUSIC
Disk ili USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.
WWUložite CD koji sadrži glazbene datoteke.
WWSpojite USB uređaj s glazbenim datotekama.
NO NAME
Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u
zapis.
NOT FOUND
U abecednom pretraživanju nije pronađena nijedna
stavka koja počinje traženim slovom.
NO TP
Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
OFFSET
Možda je došlo do unutarnjeg kvara.
WWProvjerite spajanje kabela. Ako je poruka o
grešci i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony
dobavljaču.
32
OVERLOAD
USB uređaj je preopterećen.
WWOdspojite USB uređaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke .
WWPokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB uređaj.
READ
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
disku.
WWPričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o strukturi
diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
Ovaj ili USB uređaj ne radi zbog nekih problema.
WWPritisnite tipku RESET (str. 6).
S-CH NO SUPRT (SensMe™ kanal nije podržan)
Spojeni USB uređaj nije podržan.
WWZa detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
Spojeni USB uređaj nije podržan.
WWZa detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako uređaj odnosite na popravak zbog CD uređaja,
molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili
problem.
Registrirajte svoj proizvod online na:
www.sony-europe.com/myproducts
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto.
Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava. Kad
ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte
ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto. Kartica može poslužiti
za identifikaciju uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
CDX-GT650UI
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF