2-515-510-21 (1)
FM/MW/LW
Auto radio CD-uređaj
Upute za uporabu ___________________________________
Za instalaciju i spajanje pogledajte priložene upute za instalaciju/spajanje.
CDX-R3350C
CDX-R3350
© 2005 Sony Corporation
Dobrodošli!
Hvala vam na kupnji ovog Sonyjevog auto radio CDuređaja. Ovaj uređaj Vam omogućuje još veće
uživanje u raznim mogućnostima kao što su:
• Reprodukcija diska:
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže CD
TEXT*), CD-R/CD-RW-diskove (MP3-zapise
snimljene u Multi Session formatu (strana 14)) i
ATRAC CD (formati ATRAC3 i ATRAC3plus
(strana 14)).
Vrsta diska
Upozorenje pri ugradnji u automobile kod
kojih brava za paljenje nema ACC položaj
na kontaktu
Nakon gašenja automobila svakako pritisnite i
zadržite ! na uređaju za isključenje
pokazivača.
U suprotnom se pokazivač neće isključiti, te će
uzrokovati potrošnju energije akumulatora.
Oznaka na disku
CD-DA
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
uređaja.
SonicStage i oznaka su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihove oznake su
zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
MP3
ATRAC CD
• Radijski prijem:
− Možete pohraniti do 6 postaja po valnom području
(FM1, FM2, FM3, MW i LW).
− Funkcija BTM (Best Tuning Memory): uređaj
odabire postaje jačih signala i pohranjuje ih.
• Usluge RDS:
Možete koristiti FM postaje sa sustavom podataka
RDS.
• Dodatni pribor za upravljanje (samo za CDXR3350C)
Također možete upravljati dodatnim CD/MDizmjenjivačima.
* CD TEXT disk je CD-DA-disk koji sadrži podatke kao što
su naziv diska, naziv izvođača, naziv zapisa itd.
O ovom priručniku
Upute u ovom priručniku opisuju uporabu funkcija kod
dva uređaja CDX-R3350C i CDX-R3350.
U donjoj tablici su prikazane razlike između dvaju
uređaja. One su također navedene u svakom poglavlju
(npr. "samo za CDX-R3350C").
CDX-R3350C
Kontrola izmjenjivača
z
Preklopke za
upravljanje u boji
z
Audio izlazni
priključak
z
2
CDX-R3350
Sadržaj
Početak
Ostale funkcije
Resetiranje uređaja........................................................4
Podešavanje točnog vremena........................................4
DEMO prikaz................................................................4
Odvajanje prednje ploče ...............................................4
Postavljanje prednje ploče ......................................4
Ulaganje diska u uređaj.................................................5
Izbacivanje diska.....................................................5
Promjena zvučnih postavki ........................................ 10
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB ............................................... 10
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3 ........... 10
Podešavanje opcija — SET ........................................ 11
Uporaba dodatne opreme............................................ 11
CD/MD-izmjenjivač ............................................. 11
Zakretni upravljač RM-X4S ................................. 12
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj...........................................................6
Daljinski upravljač RM-X151.................................6
CD
Prikaz podataka .......................................................8
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom ...........................................8
Radijski prijemnik
Dodatne informacije
Mjere opreza ............................................................... 13
Napomene o diskovima ........................................ 13
O MP3-datotekama ............................................... 14
O ATRAC CD-u ................................................... 14
Održavanje.................................................................. 15
Vađenje uređaja .......................................................... 15
Tehnički podaci .......................................................... 16
U slučaju problema..................................................... 17
Prikaz/poruke grešaka........................................... 18
Pohrana i prijem postaja ...............................................8
Automatska pohrana postaja — BTM ....................8
Ručna pohrana postaja ............................................8
Prijem pohranjenih postaja......................................8
Automatsko ugađanje..............................................8
RDS...............................................................................9
Pregled.....................................................................9
Podešavanje AF i TA /TP .......................................9
Odabir vrste programa (PTY) ...............................10
Podešavanje točnog vremena (CT) .......................10
3
Početak
Resetiranje uređaja
Prije prvog korištenja uređaja, ili nakon zamjene ili
prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je
resetirati uređaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET oštrim
predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Tipka
RESET
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata, te neke
pohranjene informacije.
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako bi
spriječili krađu.
Alarm
Ako postavite kontakt na položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Uređaj se isključuje.
2
Pritisnite @, zatim povucite prednju ploču
prema sebi.
Podešavanje točnog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1
Pritisnite i zadržite A.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite A dok se ne pojavi
"CLOCK-ADJ".
3
Pritisnite &.
Trepće indikator sati.
4
Pritisnite tipku za ugađanje glasnoće +/– za
podešavanje sati i minuta.
Za pomjeranje indikatora pritisnite &.
5
6
Napomene
• Pazite da Vam prednja ploča ne ispadne i nemojte jako
pritiskati ploču ni pokazivač.
• Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama ili
vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u parkiranom
automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
Savjet
Kad prednju ploču nosite sa sobom, uvijek je držite u
isporučenoj kutiji.
Pritisnite A.
Sat se aktivira i pojavljuje se sljedeći prikaz za
podešavanje.
Postavljanje prednje ploče
Pritisnite i zadržite A.
Podešavanje je završeno.
Prislonite dio A prednje ploče na dio B uređaja, kao
na slici, te pritisnite lijevu stranu dok ne klikne.
Za prikaz točnog vremena pritisnite &. Ponovno
pritisnite & za povratak na prethodni prikaz.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću
funkcije RDS (str. 10).
Na daljinskom upravljaču
U koraku 4 za podešavanje sata i minuta pritisnite M ili m.
DEMO prikaz
Kad je uređaj isključen, prvo se prikazuje točno
vrijeme a zatim demonstracijski (DEMO) prikaz.
Za isključenje DEMO prikaza podesite opciju
"DEMO-OFF" (strana 11) dok je uređaj isključen.
Napomene
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
4
Ulaganje diska u uređaj
1
Otvorite poklopac.
2
Umetnite disk s naljepnicom prema gore.
Izbacivanje diska
1 Otvorite poklopac.
Počinje reprodukcija.
3
Zatvorite poklopac.
2
Pritisnite zatvarač dok ne klikne.
Klik
Disk se izbacuje.
Napomene
• Dok vadite ili ulažete disk ne zatvarajte poklopac. Disk se
može zaglaviti ili oštetiti.
• Disk se može izvaditi ako na silu otvorite poklopac.
Savjet
Disk možete reproducirati sa zatvorenim ili otvorenim
poklopcem.
5
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj
Daljinski upravljač RM-X151
6
Za detalje pogledajte navedenu stranicu. Odgovarajuće
tipke na daljinskom upravljaču upravljaju istim
funkcijama kao i tipke na uređaju.
A Tipka +/–
Za podešavanje glasnoće.
B Tipka ATT
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Za prigušenje zvuka. Ponovno pritisnite za
poništavanje.
Tipka DSPL (pokazivač)/DIM (zatamnjenje
prikaza) 4, 8, 12
Pritisnite za promjenu prikaza na pokazivaču;
pritisnite i zadržite za promjenu svjetline
pokazivača.
Poklopac OPEN, uložnica diska (iza
poklopca) 5
Pokazivač
Tipka EQ3 (ekvilizator) 10
Za odabir krivulje ekvilizatora (XPLOD, VOCAL,
CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK, CUSTOM ili
OFF).
Tipka OFF
Za uključenje/isključenje izvora.
Tipka SEEK +/–
Radio:
Pritisnite za automatsko ugađanje postaja; pritisnite
i zadržite za ručno traženje postaja.
CD:
Pritisnite za preskakanje zapisa; pritisnite jednom,
a zatim ponovno u roku jedne sekunde i zadržite za
stalno preskakanje zapisa; pritisnite i zadržite za
brzo pretraživanje zapisa prema naprijed ili prema
natrag.
Tipka @ (otpuštanje prednje ploče) 4
Tipka SOURCE
1
Za uključenje/promjenu izvora (radio/CD/MD* ).
Tipka MODE 8, 11
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW)/odabir
2
uređaja* .
Tipka SEL (odabir) 4, 10, 11, 12
Za odabir opcija.
Tipka RESET (iza prednje ploče) 4
Brojčane tipke
Radio:
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja; pritisnite i
zadržite za pohranu radijskih postaja.
1
CD/MD* :
3
2
.//: GP* /DISC* –/+
Pritisnite za preskakanje grupa; pritisnite i zadržite
za stalnno preskakanje grupa.
?: REP 8
@: SHUF 8
O Tipka SENS/BTM 8
Pritisnite za poboljšanje prijema: LOCAL/MONO;
pritisnite i zadržite za pokretanje funkcije BTM.
P Tipka AF (alternativne frekvencije)/TA
(prometne obavijesti) 9
Za podešavanje alternativnih frekvencija i
prometnih obavijesti/programa u RDS-u.
Q Tipka PTY (vrsta programa)/LIST 10
Za odabir vrste programa u RDS-u, odabir gornje
stavke u listi.
R Prijemnik signala s bežičnog daljinskog
upravljača
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču također imaju
različit izgled/funkcije od tipaka na uređaju.
S Tipke < (.)/, (>)
Za upravljanje radijem/CD-om, isto kao i B
+/– na uređaju. (Za detalje o ostalim postupcima
pogledajte poglavlje "Na daljinskom upravljaču" na
svakoj stranici.)
T Tipka VOL (glasnoća) +/–
Za podešavanje glasnoće.
U Tipke M (+)/m (–)
Za upravljanje CD-uređajem, isto kao i .// –/+
na uređaju. (Za detalje o ostalim postupcima
pogledajte poglavlje "Na daljinskom upravljaču" na
svakoj stranici.)
V Tipka SCRL 8
Za pomicanje stavki po pokazivaču.
W Brojčane tipke
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja; pritisnite i
zadržite za pohranu postaja.
*1 Kad je priključen MD-izmjenjivač. (samo za CDXR3350C)
*2 Kad je priključen CD/MD-izmjenjivač. (samo za CDXR3350C)
*3 Pri reprodukciji MP3/ATRAC CD-a i kad nije priključen
izmjenjivač. Ako je priključen izmjenjivač, postupak je
drugačiji, pogledajte stranu 11.
Napomena
Ako je uređaj isključen i nestane prikaz na pokazivaču, ne
možete njime upravljati daljinskim upravljačem, osim ako ne
pritisnete ' na uređaju ili ne umetnete disk za
uključenje uređaja.
Savjet
Za detalje o zamjeni baterije pogledajte poglavlje "Zamjena
litijske baterije daljinskog upravljača" na strani 15.
7
CD
Radijski prijemnik
Za detalje o spajanju na CD/MD-izmjenjivač
pogledajte stranu 11 (samo za CDX-R3350C).
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Prikaz podataka
A Izvor
B Broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije,
1
ime diska/izvođača, broj grupe* , naziv
2
grupe, naziv zapisa, tekstualni podaci* ,
točno vrijeme
*1 Broj grupe se prikazuje samo kod promjene grupe.
*2 Pri reprodukciji MP3-zapisa prikazuju se ID3-podaci, a pri
reprodukciji ATRAC CD-a se prikazuju tekstualni podaci
SonicStage-a itd.
Kod ugađanja postaja za vrijeme vožnje koristite
funkciju "Best Tuning Memory" za sprečavanje
mogućih prometnih nezgoda.
Automatska pohrana postaja
— BTM
1 Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite 7
više puta. Možete birati između FM1, FM2, FM3,
MW ili LW.
2
Za promjenu opcija u polju B, pritisnite &; za
pomični prikaz u polju B pritisnite SCRL na
kartičnom daljinskom upravljaču ili podesite
"A.SCRL-ON" (str. 11).
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska i
formatu snimanja. Za detalje o MP3-zapisima pogledajte
stranu 14; ATRAC CD, pogledajte stranu 14.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite
? (REP) ili @ (SHUF) dok se ne pojavi
željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
REP-TRACK
zapisa više puta.
REP-GP*
grupe više puta.
REP-GP*
grupe slučajnim redoslijedom
SHUF-DISC
diska slučajnim redoslijedom
* Pri reprodukciji MP3/ATRAC CD-a.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"REP-OFF" ili "SHUF-OFF".
Pritisnite i zadržite f dok trepće
"BTM".
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija. Kad je postaja pohranjena čuje se
zvučni signal.
Ručna pohrana postaja
1
Dok slušate postaju koju želite pohraniti
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od .
do 0) dok se na pokazivaču ne pojavi
“MEM”.
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA) (strana 9).
Prijem pohranjenih postaja
1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite
brojčanu tipku (od . do 0).
Na daljinskom upravljaču
Za odabir pohranjenih postaja pritisnite M ili m.
Automatsko ugađanje
1 Odaberite valno područje zatim pritisnite
B +/– za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok se
ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati, pritisnite i
zadržite B +/– dok se oznaka željene frekvencije ne
pojavi na pokazivaču, a zatim više puta pritisnite B +/–
za precizno ugađanje frekvencije (ručno ugađanje).
8
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja koji
omogućuje FM postajama slanje dodatne digitalne
informacije zajedno s radijskim signalom.
Podaci koji se prikazuju
A Valno područje, funkcija
1
B Frekvencija* (naziv postaje), točno
vrijeme, RDS podaci
2
C TA/TP*
*1 Tijekom prijema RDS postaje ulijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*".
*2 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP" svijetli kod
prijema postaje s prometnim programom.
Za promjenu prikazanih stavki B pritisnite &.
RDS usluge
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)/
TP (prometnog programa)
1 Više puta pritisnite Z dok se ne pojavi
željena postavka.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
funkcijama AF/TA.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim postaju pomoću
BTM ili ručno.
RDS Vam nudi pogodnosti poput:
Ugađanje glasnoće prometnih obavijesti
AF (alternativne
frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje
najjačeg signala. Pomoću ove
funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih
putovanja bez potrebe ručnog
ugađanja iste postaje.
Možete podesiti razinu glasnoće prometnih obavijesti
tako da ih ne propustite čuti.
1 Više puta pritisnite tipku glasnoće +/– za ugađanje.
2 Pritisnite i zadržite Z dok se ne pojavi "TA".
TA (prometne
obavijesti)/
TP (prometni
program)
Pruža trenutne informacije o
prometu u vidu obavijesti ili
programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne
obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste
programa)
Prikazuje trenutno odabranu
vrstu programa. Također traži
odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme) Podaci o točnom vremenu
dobiveni RDS prijemom
podešavaju sat.
Napomene
• Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće biti
dostupne.
• RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je signal slab
ili postaja ne emitira RDS podatke.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je uključena funkcija AF: tvornička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu lokalnu
postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" (strana 11).
Napomene
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
9
Odabir vrste programa (PTY)
1 Tijekom FM prijema pritisnite 4.
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje se
trenutna vrsta programa.
Podešavanje zvučnih značajki
— BAL/FAD/SUB
2
Više puta pritisnite 4 dok se ne pojavi
željena vrsta programa.
Možete podesiti balans između lijevog i desnog, te
između stražnjih i prednjih zvučnika (fader) te
glasnoću subwoofera.
3
Pritisnite B +/–.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
1
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 pritisnite M ili m za odabir vrste programa.
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (lijevi-desni zvučnici) t FAD (prednji-stražnji
zvučnici) t SUB (glasnoća subwoofera)*2
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO
(informacije), SPORT (sport), EDUCATE (obrazovni
program), DRAMA (dramski program), CULTURE
(kultura), SCIENCE (znanost), VARIED (razno),
POP M (popularna glazba), ROCK M (rock glazba),
EASY M (lagana glazba), LIGHT M (lagana klasična
glazba), CLASSICS (klasična glazba), OTHER M
(druge vrste glazbe), WEATHER (vremenska
prognoza), FINANCE (financije), CHILDREN (dječji
programi), SOCIAL A (društvene vijesti),
RELIGION (vjerski program), PHONE IN
(telefonska javljanja), TRAVEL (putovanja),
LEISURE (zabava), JAZZ (jazz glazba), COUNTRY
(country glazba), NATION M (narodna glazba),
OLDIES (evergrini), FOLK M (folklorna glazba),
DOCUMENT (dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u kojima
PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1 Podesite "CT-ON" u izborniku (strana 11).
Napomene
• Funkcija točnog vremena možda neće raditi čak i kod
prijema RDS postaje.
• Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlika.
Više puta pritisnite A dok se ne pojavi
"BAL", "FAD" ili "SUB".
Postavka se mijenja na sljedeći način:
*1 Kad je uključena funkcija EQ3 (strana 10).
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB" (strana 11).
"ATT" se prikazuje pri najnižoj vrijednosti i može se
podešavati u 20 koraka.
2
Podesite odabranu opciju tipkama +/– za
podešavanje glasnoće.
Nakon 3 sekunde je završeno podešavanje, a na
pokazivač se vraća prikaz uobičajene
reprodukcije/prijema.
Napomena
Podesite unutar 3 sekunde nakon odabira funkcije.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 podesite odabranu opciju pritiskom na <, M, ,
ili m.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3
Moguće je pohraniti i podesiti postavke ekvilizatora za
različite raspone tonova.
1
Odaberite izvor, zatim više puta pritisnite
E za odabir načina EQ3.
2
Više puta pritisnite A dok se ne pojavi
"LOW", "MID" ili "HI".
3
Više puta pritisnite tipku +/– za
podešavanje željene razine glasnoće.
Razina zvuka se može podesiti u rasponu od –10
dB do +10 dB u koracima po 1 dB.
Ponovite korake 2 i 3 za podešavanje krivulje.
Za povratak na tvorničku postavku krivulje ekvilizatora pritisnite i zadržite A prije dovršenja
podešavanja.
10
Nakon 3 sekunde podešavanje je dovršeno i na
pokazivač se vraća prikaz uobičajene reprodukcije/
prijema.
A. SCRL
(Auto Scroll)
Za automatsko pomicanje stavki
po pokazivaču kod promjene
grupe/zapisa.
─ "A.SCRL-ON": za pomicanje
─ "A.SCRL-OFF" (z): za
isključenje pomicanja.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na <, M, ,
ili m.
2
Podešavanje opcija — SET
REG*
(lokalni prijem)
3
1
Pritisnite i zadržite A.
Pokazuje se prikaz za podešavanje.
2
Više puta pritisnite A dok se ne pojavi
željena opcija.
3
Pritisnite tipke glasnoće +/– za odabir
postavke (primjerice "ON" ili "OFF").
4
Pritisnite i zadržite A.
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se vraća
prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i postavci.
LPF* (nisko
propusni filter)
Za podešavanje "REG-ON" (z)
ili "REG-OFF" (strana 9).
Za odabir rezne frekvencije
"78 Hz", "125 Hz" ili "OFF" (z).
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod FM prijema.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB".
Uporaba dodatne opreme
CD/MD-izmjenjivač
(samo za CDX-R3350C)
Odabir izmjenjivača
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 podesite odabranu opciju pritiskom na < ili ,.
1 Pritisnite ' više puta dok se ne pojavi
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
2 Pritisnite 7 više puta dok se na pojavi željeni
CLOCK-ADJ
(podešavanje sata)
(strana 4)
CT (točno
vrijeme)
Za podešavanje "CT-ON" ili
"CT-OFF" (z) (strane 9, 10).
BEEP
Za podešavanje "BEEP-ON" (z)
ili "BEEP-OFF".
REAR/SUB*
1
DIM (zatamnjivač)
ILM-1/ILM-2
(osvjetljenje)
(samo za CDXR3350C)
DEMO*
(prikaz)
1
Za uključenje audio izlaza.
─ "SUB" (z): za izlaz na
subwoofer.
─ "REAR": za izlaz na pojačalo.
Za promjenu svjetline
pokazivača:
─ "DIM-ON": za zatamnjenje
pokazivača.
─ "DIM-OFF" (z): za
isključenje zatamnjivača.
Za promjenu osvjetljenja
pokazivača:
─ "ILM-1": zelena
─ "ILM-2"(z): žuta
"CD" ili "MD".
izmjenjivač.
Broj uređaja
Broj diska
Počinje reprodukcija.
Preskakanje grupa i diskova
1 Tijekom reprodukcije pritisnite .// (GP/DISC)
–/+.
Za preskakanje
pritisnite .//
grupe
i otpustite (zadržite na trenutak).
grupe neprestano
u roku 2 sekunde od prvog
otpuštanja.
diska
više puta.
diska neprestano
zatim, ponovno pritisnite u roku
2 sekunde i zadržite.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
Za podešavanje "DEMO-ON"
(z) ili "DEMO-OFF" (strana 4).
11
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite ? (REP)
ili @ (SHUF) dok se ne pojavi željena postavka.
Odaberite
REP-DISC*
za reprodukciju
1
SHUF-CHGR*
SHUF-ALL*
2
zapisa više puta.
1
zapisa u izmjenjivaču slučajnim
redoslijedom.
zapisa u svim uređajima
slučajnim redoslijedom.
*1 Kad je priključen jedan ili više CD/MD-izmjenjivača.
*2 Kad je priključen jedan ili više CD-izmjenjivača ili dva ili
više MD-izmjenjivača.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"REP-OFF" ili "SHUF-OFF".
Savjet
"SHUF-ALL" neće reproducirati zapise slučajnim
redoslijedom između CD-uređaja i MD-izmjenivača.
Pridjeljivanje naziva disku
(samo za CDX-R3350C)
Pri reprodukciji diska u CD-izmjenjivaču s funkcijom
CUSTOM FILE svakom disku možete dodijeliti naziv.
Možete unijeti do 8 znakova (Disc Memo).
Ako dodijelite naziv CD-u, on se pojavi na listi.
1 Pokrenite reprodukciju diska kojem želite dodijeliti
naziv, pritisnite i zadržite 5.
Brisanje pridijeljenog naziva
1 Odaberite uređaj u kojem je pohranjen naziv kojeg
želite obrisati, zatim pritisnite i zadržite 5.
2 Pritisnite i zadržite &.
Pohranjeni naziv će treptati.
3 Više puta pritisnite +/– za odabir naziva kojeg želite
obrisati.
4 Pritisnite i zadržite A.
Naziv se briše. Ponovite korake 3 i 4 za brisanje
ostalih naziva.
5 Pritisnite i zadržite 5.
Uređaj se vraća na uobičajenu reprodukciju.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 3 za odabir naziva pritisnite M ili m.
Traženje diska pomoću naziva — list-up
Možete odabrati disk iz liste kad priključite CDizmjenjivač s funkcijom CUSTOM FILE ili MDizmjenjivač.
Ako dodijelite naziv disku, pojavit će se na listi.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite 5.
2 Više puta pritisnite 5 dok se ne pojavi željeni
disk.
Nakon 5 sekundi uređaj se vraća na uobičajenu
reprodukciju.
3 Pritisnite B +/– za reprodukciju diska.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 za odabir diska pritisnite M ili m.
Zakretni upravljač RM-X4S
2 Više puta pritisnite tipku glasnoće +/– dok se ne
pojavi željeni znak.
Za pomicanje digitalne oznake pritisnite A.
A y B y C ... y 0 y 1 y 2 ... y + y y * ... y G (prazno mjesto) y A
Ponovite postupak dok ne unesete čitav naziv.
3 Pritisnite i zadržite 5.
Dovršili ste postupak. Na pokazivač se vraća
uobičajen prikaz.
Za prikaz naziva pritisnite & tijekom
reprodukcije.
Savjeti
• Za brisanje ili ispravak naziva unesite "G" za svaki znak.
• Funkcija Disc Memo uvijek ima prednost pred bilo kojim
• Možete dodjeljivati nazive diskovima ako je priključen
izmjenjivač s funkcijom CUSTOM FILE.
• Funkcije ponavljanja zapisa i reprodukcija slučajnim
redoslijedom su odgođene dok ne dovrši pridjeljivanje
naziva.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 za odabir znaka pritisnite M ili m.
12
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na uređaju.
Dodatne informacije
Mjere opreza
• Ako je Vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
• Ako je Vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.
Napomene o kondenzaciji vlage
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču zahtijevaju
različite radnje od onih na uređaju.
• Kontrola PRESET
Za odabir pohranjene postaje; upravljanje diskom,
isto kao i .// –/+ na uređaju (pritisnite i
zakrenite).
• Kontrola VOL (glasnoća)
Isto kao i tipke +/– na uređaju (zakrenite).
• Kontrola SEEK/AMS
Isto kao i B +/– na uređaju (zakrenite ili
zakrenite i zadržite).
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen na
način prikazan na slici.
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar uređaja i na pokazivaču se može skupiti vlaga.
Dogodi li se to, uređaj neće pravilno raditi. U tom
slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok
vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da ne prolijete sok ili druga pića po uređaju ili
diskovima.
Napomene o diskovima
• Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
• Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
• Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
• Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk, jer
može doći do zaustavljanja rotacije, te do kvara
uređaja ili oštećenja diska.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnoj
strani upravljačke ploče, možete obrnuti smjer
upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL pritisnite i
zadržite ;.
• Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
− Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlijepljene
naljepnice koja može zapeti u mehanizmu za
izbacivanje diska).
− Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed sakupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
• Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata,
zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom uređaju,
jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite takve
diskove.
• Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
13
• Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalnih
sredstava za čišćenje ili
antistatički raspršivač namijenjen
čišćenju vinilnih ploča.
Redoslijed reprodukcije MP3-zapisa
MP3
Direktorij
(grupa)
MP3-datoteka
(zapis)
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
• Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova (ovisno
o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom stanju)
neće biti moguća na ovom uređaju.
• Reprodukcija nefinaliziranih diskova nije moguća na
ovom uređaju.
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji podliježu
CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke
proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki od
tih diskova se možda neće moći reproducirati u ovom
uređaju jer ne podliježu CD standardu.
O MP3-datotekama
MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a radi
se o formatu kompresije koji audio podatke
komprimira na 1/10 izvorne veličine.
• Uređaj je kompatibilan s formatima ISO 9660 level
1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim formatima,
ID3 podacima verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 i Multi
Session.
• Maksimalan broj:
− direktorija (grupa): 150 (uključujući glavni i
prazne direktorije).
− MP3-datoteka (zapisa) i direktorija na disku: 300
(ako naziv direktorija/zapisa sadrži mnogo
znakova, broj može biti i manji od 300).
− prikazanih znakova po nazivu direktorija/zapisa je
32 (Joliet) ili 32/64 (Romeo); ID3 podaci 15/30
znakova (1.0, 1.1, 2.2 i 2.3) ili 63/126 znakova
(2.4).
Napomene
• Prije uporabe diska u uređaju obavezno ga finalizirajte.
• Kod pridjeljivanja naziva ne zaboravite dodati ekstenziju
".mp3".
• Ako reproducirate MP3-disk velike brzine bita, primjerice
320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
• Tijekom reprodukcije MP3-diska VBR (promjenjive brzine
bita) ili ubrzane reprodukcije prema naprijed ili natrag,
proteklo vrijeme reprodukcije se možda neće ispravno
prikazati.
• Ako je disk snimljen u Multi Session formatu prepoznaje se
i reproducira samo prvi zapis prve sesije (svaki drugi format
se preskače). Prioritet formata je CD-DA, ATRAC CD i
MP3.
− Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo CD-DA,
ATRAC CD i MP3.
− Kad prvi zapis nije CD/DA, reproducira se ATRAC CD ili
MP3 sesija. Ako disk nema podataka ovih formata,
prikazuje se poruka "NO MUSIC".
O ATRAC CD-u
Format ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) je
tehnologija komprimiranja audio podataka koja
audio CD-podatke sažima na približno 1/10 izvorne
veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20
izvorne veličine. Uređaj podržava ATRAC3 i
ATRAC3plus format.
ATRAC CD
ATRAC CD je snimljeni audio podatkovni disk
komprimiran na ATRAC3 ili ATRAC3plus format
pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage 2.0
ili noviji ili SonicStage Simple Burner.
• Maksimalan broj:
− direktorija (grupa): 255
− datoteka (zapisa): 999
• Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/datoteka i
tekstualni podaci SonicStage-a.
Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte upute za
uporabu SonicStage ili SonicStage Simple Burner-a.
14
Napomena
ATRAC CD snimite pomoću ovlaštenog softvera, primjerice
SonicStage 2.0 ili kasniji ili SonicStage Simple Burner 1.0 ili
1.1 isporučeni sa Sony Network proizvodima.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi
uređaja i nakon čitanja uputa posavjetujte s sa
Sonyjevim prodavateljem.
Čišćenje priključaka
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (strana 4) te očistite spojeve
vatiranim štapićem natopljenim alkoholom. Nemojte
previše pritiskati, jer bi moglo doći do oštećenja
priključaka.
Održavanje
Zamjena litijske baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača
će se smanjiti. Zamijenite bateriju s novom CR2025
litijskom baterijom. Korištenje druge baterije može
dovesti do požara ili do eksplozije.
+ strana gore
Glavni uređaj
Stražnja strana prednje
ploče
Napomene
• Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i izvadite
ključ iz brave.
• Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Vađenje uređaja
1
Napomene o litijskoj bateriji
• Držite litijsku bateriju van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
• Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
• Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
• Ne držite bateriju metalnom pincetom, jer može doći do
kratkog spoja.
Skinite zaštitni okvir.
1 Izvadite prednju ploču (strana 4).
2 Zakvačite ključeve za vađenje na zaštitni okvir.
Ispravno okrenite
ključ za vađenje
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Nemojte baterije puniti, rastavljati niti ih bacati u
vatru.
3 Pomoću ključeva za vađenje izvucite zaštitni
okvir.
Promjena osigurača
Kod promjene osigurača, koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite
priključak napajanja, te
zamijenite osigurač. Ako osigurač
ponovo pregori, možda je riječ o
kvaru na uređaju. U tom slučaju
se obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
Osigurač (10 A)
15
2
Izvadite uređaj
1 Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
2 Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
3 Izvucite uređaj iz ležišta.
Tehnički podaci
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji (samo za CDX-R3350C)
stražnji/sub/promjenjivi)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
BUS kontrolni ulazni priključak (samo za CDX-R3350C)
BUS audio ulazni priključak (samo za CDX-R3350C)
ATT kontrolni vodič za smanjenje glasnoće pri
telefonskom pozivu
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Antenski ulaz
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ± 10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ± 10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ± 10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje:
12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 x 50 x 179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182 x 53 x 161 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Priložena oprema:
Daljinski upravljač: RM-X151
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Kutija za prednju ploču (1)
Dodatna oprema:
Zakretni upravljač: RM-X4S
Samo CDX-R3350C:
BUS kabel (isporučen s RCA priključkom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD-izmjenjivač (10 diskova): CDX-757MX
CD-izmjenjivač (6 diskova): CDX-T70MX, CDX-T69
MD-izmjenjivač (6 diskova): MDX-66XLP
Birač izvora: XA-C30
Birač AUX-IN: XA-300
CD-uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmoničko izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 50 W x 4 (na 4 ohma)
16
US i strani patenti pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories.
Napomena
Uređaj se ne može spojiti na digitalno predpojačalo ili
ekvilizator kompatibilno sa sustavom Sony BUS.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni promjenama
bez prethodne obavijesti. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
• Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih dijelova
(više od 80%).
• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u određenim
otisnutim programskim pločama.
• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.
• Pakirni jastučići nisu izrađeni od polistirenske pjene.
U slučaju problema
Reprodukcija CD/MD*-diska
Disk se automatski izbacuje.
Sljedeća tablica će Vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu s uređajem. Prije pregleda
donje tablice provjerite spojeve uređaja i postupke
korištenja.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
• Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
• Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
• Glasnoća je preniska.
• Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća stišana
zbog telefonskog razgovora (Telephone ATT) (kad
je spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT
priključak).
• Kontrola fader nije postavljena u središnji položaj za
dvozvučnički sustav.
• CD-izmjenjivač ne podržava format diska
(MP3/ATRAC CD)*.
t Reprodukcija u Sonyjevom CD-izmjenjivaču koji
podržava MP3 format ili u ovom uređaju.
Nema zvučnog signala.
• Zvučni signal je isključen (strana 11).
• Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
• Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite u memoriju.
• Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
• Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena su
obrisani. Osigurač je pregorio.
Dolazi do buke kod okretanja kontakt-ključa.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.
• Zatamnjivač je podešen na "DIM-ON" (strana 11).
• Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! dok se prikaz ponovno ne uključi.
• Priključci su prljavi (strana 15).
Problem s diskom.
t Provjerite sljedeće:
Ne možete uložiti disk.
• Već je uložen drugi CD.
• CD je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija ne započinje.
• Oštećen ili zaprljan CD.
• Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (strana 14).
Nije moguća reprodukcija MP3-datoteka.
Disk nije kompatibilan s MP3 formatom i verzijom
(str. 14).
Za početak reprodukcije MP3-zapisa treba duže
vrijeme nego za ostale diskove.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
─ diskovi komplicirane strukture;
─ diskovi snimljeni u Multi Session formatu;
─ diskovi kojima možete dodati podatke.
Nije moguća reprodukcija ATRAC CD-a.
• Disk nije snimljen ovlaštenim softverom, primjerice
SonicStage ili SonicStage Simple Burner-om.
• Zapisi koji nisu sadržani u grupi se ne mogu
reproducirati.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
• Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
• Funkcija "A.SCRL" je podešena na OFF.
t Pritisnite N na daljinskom upravljaču ili
podesite "A.SCRL-ON" (strana 11).
Zvuk preskače.
• Niste dobro instalirali uređaj.
t Uređaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
• Neispravan ili prljav disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (strana 4).
* Samo za CDX-R3350C
nastavlja se na sljedećoj stranici t
* Samo za CDX-R3350C
17
Prijem radijskih postaja
Prikaz/poruke grešaka
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
BLANK*1*3
• Spojite kabel aktivne antene (plavo) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja pojačala u
automobilu (samo ako Vaš automobil posjeduje
ugrađenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/bočnom
staklu).
• Provjerite spoj antene.
• Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
• Provjerite frekvenciju.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
• Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
• Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
2
Na MD nisu snimljeni zapisi* .
t Reproducirajte MD sa snimljenim zapisima.
ERROR*1
2
• Disk je zaprljan ili uložen naopako* .
t Očistite ga ili uložite pravilno.
• Disk ne možete reproducirati zbog nekog problema.
t Uložite drugi CD.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačala.
t Pogledajte upute za spajanje zvučnika/pojačala.
LOAD*3
Izmjenjivač učitava disk.
t Pričekajte dok ne završi.
• Nije ispravno podešena funkcija traženja lokalnih
postaja.
t Ugađanje postaja je presporo:
Pritisnite C dok se ne pojavi "LOCAL-ON".
t Ugađanje se ne zaustavlja na postaji:
Više puta pritisnite C dok se ne pojavi
"MONO-ON" ili "MONO-OFF" (FM) ili
"LOCAL-OFF" (MW/LW).
• Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugađanje.
L. SEEK +/–
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
NO DISC*3
• Ugodite točnu frekvenciju.
• Signal odašiljača je preslab.
t Pritisnite C za uključenje mono prijema
postaja "MONO-ON".
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
t Pritisnite C za isključenje mono prijema
("MONO-OFF").
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B +/– dok trepće ime postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DATA*3
Svi pridijeljeni nazivi su obrisani ili nisu pohranjeni.
Disk nije uložen u CD/MD-izmjenjivač.
t Uložite diskove u izmjenjivač.
NO ID3
MP3-zapis ne sadrži ID3 podatke.
NO INFO
ATRAC3/ATRAC3plus datoteka nema tekstualnih
podataka.
NO MAG*3
RDS
Spremnik za diskove nije umetnut u CD-izmjenjivač.
t Uložite spremnik u izmjenivač.
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje.
NO MUSIC
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (strana 9).
Disk nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni disk u uređaj ili u izmjenjivač koji
podržava MP3*3.
Nema prometnih informacija.
NO NAME
• Uključite funkciju TA (strana 9).
• Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
Disk ne sadrži naziv zapisa/grupe/diska.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
• Trenutna postaja nije RDS postaja.
• RDS podaci nisu primljeni.
• Postaja ne emitira signal vrste programa.
18
NO TP
Uređaj nastavlja pretraživanje dok ne pronađe
dostupnu TP postaju.
NOT READ*3
Uređaj nije učitao podatke s diska.
t Uložite disk i odaberite ga na listi.
NOTREADY*3
Poklopac MD-izmjenjivača je otvoren ili MD-diskovi
nisu dobro uloženi.
t Zatvorite poklopac ili pravilno uložite MD-diskove.
OFFSET
Možda postoji interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlaštenom Sonyjevom
servisu.
READ
Uređaj učitava sve podatke zapisa i grupa s diska.
t Pričekajte dok završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o
strukturi diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
CD-uređajem ili CD/MD-uređajem*3 nije moguće
upravljati zbog nekih problema.
t Pritisnite tipku RESET (strana 4).
"
" ili "
"
Disk je došao do početka ili do kraja i nije moguće
daljnje pretraživanje.
"G"
Oznaka se ne može prikazati kod ovog uređaja.
*1 Ukoliko dođe do greške tijekom reprodukcije CD-a ili MDa, broj CD ili MD-diska se ne pojavljuje na pokazivaču.
*2 Broj diska koji uzrokuje smetnje se prikazuje na
pokazivaču.
*3 Samo CDX-R3350C.
Ako Vam ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu. Ako auto
radio odnosite na popravak zbog CD-uređaja, molimo
ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.
19
Download PDF