2-664-436-21(1)
FM/MW/LW
Auto radio CD uređaj
Upute za uporabu ________________________
Za prekid demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte stranu 16.
CDX-GT700D
© 2006 Sony Corporation
Dobrodošli!
Hvala vam na kupnji ovog Sonyjevog auto radio
CD uređaja. Ovaj uređaj Vam omogućuje još veće
uživanje u raznim mogućnostima kao što su:
● Reprodukcija diska
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže
CD TEXT*), CD-R/CD-RW-diskove (MP3 zapise snimljene u Multi Session formatu (str. 20))
i ATRAC CD (formati ATRAC3 i ATRAC3plus
(str. 20)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
ATRAC CD
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
uređaja.
Zbrinjavanje starih elektrinih i
elektronikih ureaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Primjenjiv pribor: Daljinski upravljač
● Radijski prijem
Funkcija BTM (Best Tuning Memory): uređaj
odabire postaje jačih signala i pohranjuje ih.
● Usluge RDS
Korištenje FM postaje sa sustavom podataka RDS.
● Podešavanje zvuka X-DSP
Sonyjev novi generator zvuka stvara pomoću
digitalne obrade signala idealan zvučni ugođaj
za vozilo.
● Podešavanje slike
Na uređaju možete podesiti različite slike za
prikaz.
– Space Producer: stvara animirane uzorke na
zaslonu sinkronizirane s glazbom.
● Dodatna oprema
Ovaj uređaj omogućuje upravljanje dodatno
nabavljivim CD/MD izmjenjivačima i
Sonyjevim prijenosnim uređajima.
* CD TEXT disk je CD-DA disk koji sadrži podatke kao
što su naziv diska, naziv izvođača, naziv zapisa itd.
Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u
zasebnim uputama za ugradnju i povezivanje.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Nakon gašenja automobila pritisnite i zadržite
! na uređaju za isključenje pokazivača.
U suprotnom se pokazivač neće isključiti, te će
uzrokovati potrošnju energije akumulatora.
2
BBE MP je postupak koji
poboljšava digitalno komprimiran zvuk, primjerice MP3,
tako što obnavlja i naglašava više harmonijske
tonove izgubljene kompresijom. BBE MP
generira parne harmonijske tonove iz izvornog
materijala, učinkovito obnavljajući toplinu,
detalje i nijanse zvuka.
SonicStage i oznaka su zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihove
oznake su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
Microsoft, Windows Media i
Windows logotip su zaštitni
znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Državama i/ili ostalim državama.
Sadr!aj
Početak
Poboljšanje kvalitete zvuka — X-DSP
Resetiranje uređaja............................................... 4
Podešavanje točnog vremena............................... 4
Odvajanje prednje ploče ...................................... 4
Postavljanje prednje ploče .............................. 5
Ulaganje diska u uređaj........................................ 5
Izbacivanje diska ............................................ 5
HDEQ ........................................................... 11
DSO 3D ........................................................ 12
Intelligent Time Alignment — I-TA ............ 12
BBE MP........................................................ 12
Jednostavno podešavanje X-DSP ...................... 12
Podešavanje ekvilizatora — HDEQ ............. 12
Podešavanje DSO 3D i I-TA ........................ 13
Podešavanje BBE MP................................... 13
Optimiziranje zvuka — Sound MENU.............. 13
HDEQ ugađanje............................................ 13
DSO 3D ugađanje ......................................... 14
I-TA podešavanje.......................................... 14
Precizno podešavanje zvuka......................... 15
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj .................................................. 6
Daljinski upravljač RM-X154 ........................ 6
CD
Prikaz podataka............................................... 8
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom................................... 8
Radijski prijemnik
Pohrana i prijem postaja....................................... 8
Automatska pohrana postaja — BTM............ 8
Ručna pohrana postaja.................................... 8
Prijem pohranjenih postaja ............................. 8
Automatsko ugađanje ..................................... 9
Prijem postaje putem liste — LIST ................ 9
RDS ...................................................................... 9
Pregled ............................................................ 9
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i
TA (prometnih obavijesti)/ TP (prometnog
programa)...................................................... 10
Odabir vrste programa (PTY)....................... 10
Podešavanje točnog vremena (CT)............... 11
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki ................................ 16
Podešavanje zvučnih značajki
— Balance/Fader/Sub Woofer...................... 16
Podešavanje opcija — MENU ........................... 16
Uporaba dodatne opreme ................................... 17
CD/MD izmjenjivač...................................... 17
Dodatna audio oprema.................................. 18
Zakretni upravljač RM-X4S ......................... 18
Dodatne informacije
Mjere opreza....................................................... 19
Napomene o diskovima ................................ 19
O MP3/WMA datotekama............................ 20
O ATRAC CD-u ........................................... 20
Održavanje ......................................................... 21
Vađenje uređaja.................................................. 21
Tehnički podaci.................................................. 22
U slučaju problema ............................................ 23
Prikaz/poruke grešaka................................... 24
Konverzijska tablica........................................... 25
3
Početak
Resetiranje ureaja
Prije prvog korištenja uređaja, ili nakon zamjene
ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je
resetirati uređaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
oštrim predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Tipka RESET
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata, te
neke pohranjene informacije. Pohranjeni podaci
HDEQ, DSO 3D i Intelligent Time Aligment (I-TA) se
neće obrisati (strana 13).
Odvajanje prednje ploe
Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako bi
spriječili krađu.
Alarm
Ako postavite kontakt na položaj OFF bez
skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na
nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako
koristite ugrađeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Uređaj se isključuje.
2
Pritisnite -.
Prednja ploča će se otvoriti prema dolje.
3
Pomaknite prednju ploču u desno,
zatim pažljivo izvucite njezin lijevi kraj.
Podešavanje tonog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1
2
Pritisnite #.
3
Pritisnite u +/– više puta dok
se ne pojavi "Clock Adjust" te pritisnite
9.
Pojavi se podešenje sata.
4
Pritisnite u +/– nekoliko puta
za podešavanje sata i minuta.
Za pomak digitalne oznake, pritisnite B
–/+.
5
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
9.
Sat počne raditi.
Pritisnite u +/– više puta dok
se ne pojavi "SETUP" pritisnite 9.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 i 4 za odabir opcije ili podešenja pritisnite M
ili m umjesto u +/– . U koraku 4, za pomicanje
digitalnog indikatora, pritisnite < ili , umjesto B
–/+.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću
funkcije RDS (str. 11).
4
Napomene
● Pazite da Vam prednja ploča ne ispadne i nemojte
jako pritiskati ploču ni pokazivač.
● Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim
temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče
u parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B uređaja,
kao na ilustraciji, te lagano utisnite lijevu stranu.
Na uređaju pritisnite tipku ' (ili umetnite
CD disk) za aktiviranje uređaja.
Ulaganje diska u ureaj
1
2
Pritisnite -.
3
Zatvorite prednju ploču.
Reprodukcija započinje automatski.
Umetnite disk (s naljepnicom
okrenutom prema gore).
Izbacivanje diska
1
2
Pritisnite -.
3
Zatvorite prednju ploču.
Pritisnite Z.
Disk iziđe iz uređaja.
Napomene
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
5
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj
Bez prednje ploče
Daljinski upravljač RM-X154
6
Za detalje pogledajte navedenu stranicu. Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču upravljaju
istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
A Tipka SEEK –/+
CD:
Pritisnite za preskakanje zapisa; pritisnite
jednom, a zatim ponovno u roku 1 sekunde i
zadržite za stalno preskakanje zapisa;
pritisnite i zadržite za brzo pretraživanje
zapisa prema naprijed/natrag.
Radio:
Pritisnite za automatsko ugađanje postaja;
pritisnite i zadržite za ručno traženje postaja.
B Tipka OFF
Za isključenje/zaustavljanje izvora.
C Prijemnik
Prijem signala s bežičnog daljinskog upravljača
D Regulator glasnoće VOL/tipka SOUND 16
Zakrenite za podešavanje glasnoće; pritisnite
za odabir parametara zvuka.
E GP*1/ALBM*2 +/– tipke*3
Pritisnite za odabir pohranjenih
postaja/preskakanje grupa, pritisnite i zadržite
za kontinuirano preskakanje grupa.
F Tipka MENU
Za ulazak u izbornik.
G Pokazivač
H Tipka BBE MP 2, 12, 13
Za aktivaciju BBE MP funkcije.
I Tipka OPEN 5
J Tipka IMAGE 2
Za odabir željenog načina prikaza.
Movie 1-3 t Spectrum analyser 1-5 t
Space Producer t Wall paper 1-3 t Video
t normalna reprodukcija/prijem
K Tipka DSPL (pokazivač)/PTY (vrsta
programa) 8, 10
Za promjenu prikaza na pokazivaču; za odabir
vrste programa kod RDS prijema.
L Tipka ENTER
Za dovršetak podešavanja.
M Tipka SOURCE
Za uključenje/promjenu izvora (radio/CD/
MD*5/AUX).
N Tipka MODE 8, 17
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW)/
odabir uređaja*4.
O Brojčane tipke
Radio:
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja;
pritisnite i zadržite za pohranu radijskih
postaja.
CD/MD*5:
.: REP 8, 18
/: SHUF 8, 18
0: PAUSE*6
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje
pritisnite ponovno.
P Tipka AF (alternativne frekvencije)/
TA (prometne obavijesti) 10
Za podešavanje alternativnih frekvencija i
prometnih obavijesti/programa u RDS-u.
Q Tipka HDEQ 11, 12
Odabir vrste ekvilizatora (Flat, Xplod,
Refined Vocal, Over Drive, Virtual Sub,
Natural Cruise ili Rear Drive)
R Tipka RESET 4
S Tipka Z 5
Za izbacivanje diska.
T Uložnica diska 5
Za stavljanje diska.
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču također
imaju različit izgled/funkcije od tipaka na uređaju.
U Tipke </, (SEEK –/+)
Za upravljanje radijem/CD-om, isto kao i
B –/+ na uređaju.
V Tipka VOL (glasnoća) +/–
Za podešavanje glasnoće.
W Tipka ATT
Za prigušenje zvuka. Ponovno pritisnite za
poništavanje.
X Tipka SOUND
Za odabir parametara zvuka.
Y Tipka LIST 9, 18
Za listanje.
Z Tipke M/m (+/–)
Za upravljanje CD uređajem, isto kao i
u +/– na uređaju.
a Tipka SCRL (scroll) 8
Za promjenu prikaza na pokazivaču.
*1 Pri reprodukciji ATRAC CD-a.
*2 Pri reprodukciji MP3/WMA CD-a.
*3 Ako je priključen izmjenjivač, postupak je drugačiji,
pogledajte stranu 17.
*4 Kad je spojen CD/MD izmjenjivač.
*5 Kad je spojen MD izmjenjivač.
*6 Kod reprodukcije na uređaju.
Napomena
Ako je uređaj isključen i nestane prikaz na pokazivaču,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem,
osim ako ne pritisnete ' na uređaju ili ne
umetnete disk za uključenje uređaja.
Savjet
Za detalje o zamjeni baterije pogledajte poglavlje
"Zamjena litijske baterije daljinskog upravljača" na
strani 21.
7
CD
Radijski prijemnik
Za detalje o spajanju na CD/MD izmjenjivač
pogledajte stranu 17.
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Prikaz podataka
Primjer: kad odaberete normalnu reprodukciju
višestrukim pritiskom tipke : (strana 7).
Kod ugađanja postaja tijekom vožnje koristite
funkciju BTM radi sprečavanja mogućnosti
prometnih nezgoda.
Automatska pohrana postaja — BTM
A Izvor, MP3/WMA/ATRAC3plus indikator
B Sat
C Album/broj grupe/Broj zapisa/Proteklo vrijeme
reprodukcije, Naziv diska/izvođača, Naziv grupe/
albuma, Naziv zapisa, Tekstualni podaci*
1
Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite
7 više puta. Možete birati između FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
2
3
Pritisnite #.
4
* Pri reprodukciji MP3 zapisa prikazuju se ID3 podaci, a
pri reprodukciji ATRAC CD-a se prikazuju tekstualni
podaci SonicStagea itd., te pri reprodukciji WMA,
prikazani su WMA podaci.
Za promjenu opcija u polju C, pritisnite &
na daljinskom upravljaču; za pomicanje indikatora
na pokazivaču C pritisnite N na daljinskom
upravljaču ili podesite "Auto Scroll on" (str. 17).
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska,
formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o MP3 zapisima pogledajte str. 20; ATRAC CD, pogledajte str. 20.
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite
. (REP) ili / (SHUF) dok se ne pojavi
željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
Repeat Track
zapisa više puta.
Repeat Album*1 albuma više puta.
Pritisnite u +/– nekoliko puta
dok se ne pojavi "BTM", a zatim
pritisnite 9.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena čuje se zvučni signal.
Na daljinskom upravljaču
U koracima 3 i 4: pritisnite M ili m umjesto u
+/–.
Ručna pohrana postaja
1
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1
Više puta pritisnite u +/– dok
se ne pojavi "RECEIVE MODE", nakon
toga pritisnite 9.
Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku
(od . do 0) dok se na pokazivaču ne
pojavi "MEM".
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku
alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA)
(strana 10).
Repeat Group*2 grupe više puta.
Prijem pohranjenih postaja
Repeat Album*1 albuma slučajnim redoslijedom
1
Shuffle Group*2 grupe slučajnim redoslijedom
Shuffle Disc
diska slučajnim redoslijedom
*1 Pri reprodukciji MP3/WMA CD-a.
*2 Pri reprodukciji ATRAC CD-a.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"Repeat off" ili "Shuffle off".
8
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Automatsko ugađanje
1
Odaberite valno područje, a zatim
pritisnite B –/+ dok se ne pojavi
"Seek", te ponovo pritisnite B –/+
za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok
se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati, pritisnite i
zadržite B –/+ za odabir približne frekvencije, a
zatim više puta pritisnite B –/+ za precizno
ugađanje frekvencije (ručno ugađanje).
Prijem postaje putem liste — LIST
Pohranjenu postaju možete jednostavno odabrati
iz liste.
1
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite #.
2
Pritisnite u +/– nekoliko puta
dok se ne pojavi "LIST", a zatim
pritisnite 9.
Pojavi se frekvencija.
3
Pritisnite u +/– nekoliko puta
dok se ne pojavi željena postaja.
4
Pritisnite 9 za prijem postaje.
Vraća se prikaz normalnog prijema.
Na daljinskom upravljaču
Odaberite pojas, te pritisnite 5. Nekoliko puta
pritisnite M ili m dok se ne pojavi željena postaja, a
zatim pritisnite 9.
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji omogućuje FM postajama slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Podaci koji se prikazuju
Primjer: kad odaberete normalan način
reprodukcije uzastopnim pritiskom tipke :
(strana 7).
A Valno područje
B TP/TA/AF*1
C Sat
D Programski broj
E Frekvencija*2 (naziv postaje), RDS podaci
*1 Kad je podešeno Information "All":
– "TP" svijetli tijekom prijema prometnih obavijesti.
– "TA"/"AF" svijetli kad je uključena funkcija "TA/AF".
Tijekom prijema "TA", "TA" trepće u D.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, slijeva od oznake
frekvencije se prikazuje "RDS".
RDS usluge
RDS Vam nudi pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomene
● Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće
biti dostupne.
● RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je
signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
9
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)/
TP (prometnog programa)
1
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Odaberite
Za
AF on
uključenje AF i isključenje TA.
TA on
uključenje TA i isključenje AF.
AF/TA on
uključenje AF i TA.
AF/TA off
isključenje AF i TA.
Odabir vrste programa (PTY)
1
2
Tijekom FM prijema pritisnite #.
Više puta pritisnite u +/– dok
se ne pojavi "PTY", a nakon toga
pritisnite 9.
Na pokazivaču se pojavi vrsta tekućeg
programa ukoliko postaja odašilje PTY
podatke.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
3
Nekoliko puta pritisnite u +/–
dok se ne pojavi željena vrsta programa.
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
funkcijama AF/TA.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim postaju
pomoću BTM ili ručno.
4
Pritisnite 9.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Ugađanje glasnoće prometnih
obavijesti
Možete podesiti razinu glasnoće prometnih
obavijesti tako da ih ne propustite čuti.
1 Zakrenite regulator glasnoće kako biste
podesili odgovarajuću razinu.
2 Pritisnite i zadržite Z dok se ne pojavi
"TA Vol".
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Slušanje lokalnog programa
— Regional
Kad je uključena funkcija AF: tvornička
podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na
određeno područje, stoga nije moguć prijelaz na
drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog programa, podesite opciju "Regional off" (strana 17).
Napomene
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
10
Na daljinskom upravljaču
U koracima 1 i 2: pritisnite 4 umjesto tipaka #
i 9; u koraku 3: pritisnite M ili m umjesto
u +/–.
Vrste programa
News (Novosti), Current Affairs (Vijesti),
Information (Informacije), Sport (Sport),
Education (Obrazovni program), Drama
(Dramski program), Cultures (Kultura),
Science (Znanost), Varied Speech (Razno),
Pop Music (Popularna glazba), Rock Music
(Rock glazba), Easy Listening (Lagana glazba),
Light Classical M (Lagana klasična glazba),
Serious Classics (Klasična glazba), Other
Music (Druge vrste glazbe), Weather & Metr
(Vremenska prognoza), Finance (Financije),
Children's Progs (Dječji programi), Social
Affairs (Društvene vijesti), Religion (Vjerski
program), Phone In (Telefonska javljanja),
Travel & Touring (Putovanja), Leisure &
Hobby (Zabava), Jazz Music (Jazz glazba),
Country Music (Country glazba), National
Music (Narodna glazba), Oldies Music
(Evergrini), Folk Music (Folklorna glazba),
Documentary (Dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Podesite "CT on" u izborniku (str. 16).
Napomene
● Funkcija točnog vremena možda neće raditi čak i kod
prijema RDS postaje.
● Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlika.
Poboljšanje kvalitete zvuka
— X-DSP
X-DSP, Sonyjev novi generator zvuka, stvara
idealan zvučni ugođaj u vozilu pomoću digitalne
obrade signala. X-DSP sadrži sljedeće značajke:
HDEQ, DSO 3D, Intelligent Time Alignment
(skraćeno I-TA) i BBE MP. Pogledajte u nastavku
opise za svaku pojedinačnu značajku. Postoje dva
načina podešavanja. Prvi je jednostavno podešavanje za manje zahtjevne slušatelje, a drugi je
precizno podešavanje koje će zadovoljiti i
zahtjevnije slušatelje.
Za jednostavno podešavanje odaberite jednu od
tvorničkih postavki. Pogledajte "Jednostavno
podešavanje X-DSP" (strana 12).
Za preciznije podešavanje pogledajte "Optimiziranje zvuka — Sound MENU" (strana 13) i
"Precizno podešavanje zvuka" (strana 15).
Napomene
● X-DSP zvuk postiže se uporabom četiriju kanala koji
se sastoje od dvaju prednjih i dvaju stražnjih
zvučnika. Koristite li samo prednje ili samo stražnje
zvučnike, efekt će biti prema opisu.
● Intenzitet efekta će ovisiti o vrsti vozila i njegovim
zvučnicima.
HDEQ
Neovisan četverokanalni ekvilizator s 13
frekvencijskih područja omogućuje vam da
prilagodite zvuk prema vlastitom ukusu.
Podešenje
Efekt
Xplod
Naglašava ukupnu dinamiku
zvuka.
Refined Vocal
Obogaćuje i naglašava vokale
sprijeda.
Over Drive
Stvara lagan i živahan zvuk.
Virtual Sub
Stvara duboki zvuk s
izraženim basovima.
Natural Cruise
Naglašava zvukove potisnute
prometnom bukom.
Rear Drive
Naglašava zvuk stražnjeg
zvučnika.
Flat
Bez efekta.
Savjet
Pogledajte "HDEQ ugađanje" (str. 13) za preciznije
podešavanje.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
11
DSO 3D
Intelligent Time Alignment — I-TA
DSO 3D je tehnologija virtualnog 3D zvuka koja
ublažava probleme sa slabijim zvučnicima. Ona
stvara virtualni zvuk s 3 dimenzije (podizanje,
širinu i dubinu) između zvučnika i slušatelja.
Podešenje
Efekt
STD
Zvučnik iz prednjih vrata čuje
se u razini ušiju. 1
Možete podesiti lokalizaciju zvuka kako bi
najbolje odgovarao vašem položaju pri slušanju.
Izračunavanjem udaljenosti između sjedala i
zvučnika, uređaj može promijeniti lokalizaciju
odgodom izlaza zvuka iz svakog zvučnika. Uređaj
može simulirati prirodan zvučni ugođaj i pružiti
vam dojam da ste u središtu bez obzira na to gdje
u vozilu sjedite.
Wide
Omogućuje šire zvučno polje
nego STD. 2
Podešenje Efekt
Deep
Zvuk kao da dolazi sprijeda u
STD. 3
Slika virtualnog zvučnika
Front-L
Naprijed lijevo 1
Front-R
Naprijed desno 2
Front
Između prednjih
sjedala 3
All
U sredini vozila 4
Savjet
Pogledajte "I-TA ugađanje" (strana 14) za precizno
podešavanje za vaše vozilo. Udaljenost između
zvučnika i položaja za slušanje možete podešavati u
koracima po 2 cm.
Savjet
Pogledajte "DSO 3D ugađanje" (strana 14) za
preciznije podešavanje.
BBE MP
BBE MP poboljšava kvalitetu digitalno
komprimiranog zvuka svih izvora (str. 2, 13).
Oznaka
Objašnjenje
ON
Uključuje BBE MP
OFF
Isključuje BBE MP
Jednostavno podešavanje X-DSP
Moguće je podešavanje različitih načina, odabirom
postavki HDEQ, DSO 3D, I-TA i BBE MP.
Podešavanje ekvilizatora — HDEQ
1
12
Nekoliko puta pritisnite v za
odabir željene stavke.
Nakon otprilike 3 sekunde, podešavanje je
dovršeno i na pokazivaču se vraća prikaz
normalne reprodukcije/prijema.
Podešavanje DSO 3D i I-TA
HDEQ ugađanje
1
Na krivulji ekvilizatora je moguće precizno
podesiti frekvenciju i razinu glasnoće. Ugađanje
se sastoji od 4 kanala: Front L/R (prednji
lijevi/desni) i Rear L/R (stražnji lijevi/desni).
Pritisnite ; nekoliko puta za
odabir željene stavke tijekom
reprodukcije.
Stavke se izmjenjuju na sljedeći način:
DSO 3D t I-TA t Balance t Fader
t Sub Woofer
2
Zakrenite kontrolu glasnoće za odabir
postavke.
Nakon otprilike 3 sekunde, podešavanje je
dovršeno.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2: pritisnite < ili , za precizno
podešavanje DSO 3D i I-TA. Detaljnije informacije
potražite na str. 13 i 14.
1
Odaberite "SOUND" t "HDEQ" u
MENU modu.
2
Odaberite "Custom1", "Custom2" ili
"Custom3" za spremanje.
3
Podesite krivulju ekvilizatora kojeg
želite podesiti.
Ukoliko ste odabrali postavku Custom, možete
podesiti krivulju ekvilizatora, te će se pojaviti
ikonica olovke "Custom1" t "Custom1 8."
4
5
Odaberite zvučnik za podešavanje.
Podešavanje BBE MP
1
2
Pritisnite w.
Odaberite "ON".
Nakon otprilike 3 sekundi, podešavanje je
dovršeno i vraća se prikaz normalne
reprodukcije/prijema.
Optimiziranje zvuka
— Sound MENU
Uporabom Sound MENU moguće je precizno
optimiziranje postavki HDEQ, DSO 3D i I-TA
prema vašim sklonostima i prema unutrašnjosti
automobila. Također pogledajte "Precizno podešavanje zvuka" (strana 15). Rukovanje izbornicima
je jednako za svaku značajku - proučite donji
postupak, te nastavite na svaku od značajki.
Podesite krivulju ekvilizatora kako želite.
A Pritisnite B –/+ nekoliko puta za
odabir frekvencije koju želite podesiti
(podesivo od 63 Hz do 16 kHz u 13 pojasa).
B Pritisnite u +/– za podešavanje
razine odabrane frekvencije (koraci od 1
dB od -6 dB do +6 dB).
C Ponovite korake 1 do 2 za podešavanje
ostalih pojasa krivulje ekvilizatora.
6
Potvrdite postavke pomoću prikaza
potvrde i pohranite vrijednost.
7
Ponovite korake 3 do 6 dok ne podesite
sve zvučnike.
1
2
Tijekom reprodukcije pritisnite #.
3
4
Pritisnite 9.
Pritisnite u +/– nekoliko puta
za odabir stavke, te pritisnite 9.
Savjet
Odaberite "Reset" u koraku 4 za resetiranje tvorničkih
postavki (flat).
5
Ponovite korak 4 za podešavanje
ostalih stavki.
6
Pritisnite #.
Podešavanje je dovršeno.
Na daljinskom upravljaču
U 1 koraka 5: pritisnite < ili , za podešavanje frekvencije; u koraku 2: M ili m za podešavanje glasnoće.
Pritisnite u +/– nekoliko puta
dok se ne pojavi "SOUND".
Napomena
Ikona olovke s pojavljuje nakon odabira postavki u
koraku 3, međutim, dok se ne pohrani u koraku 6,
podešenje se neće primijeniti.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
Na daljinskom upravljaču
U koracima 2 i 4: pritisnite M ili m za podešavanje
odabranih stavki.
13
DSO 3D ugađanje
Po želji možete podesiti visinu, širinu i dubinu
virtualne zvučne slike.
1
Odaberite "SOUND" t "DSO 3D" u
MENU modu.
2
Odaberite "Custom1", "Custom2" ili
"Custom3" za spremanje.
3
Odaberite "STD", "Wide" ili "Deep".
Ukoliko ste odabrali postavku Custom, možete
podesiti krivulju ekvilizatora, te će se pojaviti
ikonica olovke "Custom1" t "Custom1 8."
4
Odaberite jedan od 3 parametra za
podešavanje: "Elevation", "Width" ili
"Depth".
5
6
Podesite položaj od 1 do 8.
7
Ponovite korake 3 do 6 dok ne podesite
sve parametre.
Pro mod
Ovaj način je prikladan za zahtjevnije korisnike
koji kreativnije žele oblikovati zvuk. Izmjerite
udaljenost između položaja slušanja i svakog
zvučnika. Unesite udaljenost kako bi uređaj
primijenio pravilna vremena odgode.
Napomena
Ikona olovke s pojavljuje nakon odabira postavki u
koraku 3, međutim, dok se ne pohrani u koraku 6,
podešenje se neće primijeniti.
1 Odaberite "SOUND" t "I-TA" t "Pro
Mode" u MENU modu.
2 Odaberite "Custom1", "Custom2" ili
"Custom3" za spremanje.
3 Odaberite položaj zvučnika.
4 Unesite udaljenost između zvučnika i mjesta
slušanja.
Svaki pritisak tipke B –/+ označava 2 cm.
Na daljinskom upravljaču, pritisnite M ili m za
promjenu od 2 cm, te pritisnite i zadržite za
promjenu od 10 cm.
5 Potvrdite postavke prikazom za potvrdu, te
spremite vrijednosti.
Nakon spremanja će se pojaviti ikonica olovke
uz "Custom1", "Custom2" i "Custom3",
primjerice "Custom1 8".
6 Ponovite korake 3 do 5 dok ne podesite položaj
zvučnika.
Savjet
Odaberite "Reset" u koraku 4 za resetiranje tvorničkih
postavki (off).
Napomene
Postavka se neće primijeniti dok se ne pohrani u
koraku 5.
I-TA podešavanje
Savjeti
● Odaberite "Initialize" u koraku 3 za resetiranje
tvorničkih vrijednosti.
● Pogledajte tablicu konverzije inča i cm (strana 25).
Potvrdite postavke prikazom potvrde,
te pohranite vrijednosti.
Ugađanjem I-TA postavke moguće je odrediti
kašnjenje zvuka od zvučnika do slušatelja.
Moguća su dva načina: Smart mode i Pro mode.
Smart mod
U Smart modu moguće je odabrati jednu od 4
postavke koju možete precizno podesiti.
1 Odaberite "SOUND" t "I-TA" t "Smart
Mode" u MENU modu.
2 Odaberite mod postavke koju želite podesiti.
3 Precizno podesite položaj.
4 Pritisnite 9 za dovršavanje.
14
Precizno podešavanje zvuka
U ovom odjeljku je objašnjeno kako stvoriti idealan zvučni ugođaj u vozilu, primjenom I-TA Pro moda i
funkcije HDEQ.
Počnite!
Primjer vokalne lokalizacije zvuka* sa slušanje s prednjeg lijevog sjedala.
Napredno
podešavanje
1 Podesite ekvilizator na Flat. Druga
podešenja zvuka će se isključiti.
2 Izmjerite udaljenost između položaja
za slušanje i svakog pojedinog
zvučnika.
I-TA Pro mod
1 Unesite udaljenosti uporabom I-TA
Pro moda.
Unesite izmjerenu udaljenost prema uputama
za I-TA Pro mod, zatim pohranite.
2 Podesite FADER potpuno na F,
zatim podesite udaljenost prednjih
zvučnika. [Front L-R podešenje]
Korak 1: Podesite udaljenost nasuprotnog
zvučnika, ostavivši udaljenost najbližeg
zvučnika kako jest.
Korak 2: Povećanjem udaljenosti zvučnika
pomiče se lokalizacija zvuka bliže zvučniku.
Primjerice, za slušanje zvuka na prednjem
lijevom sjedalu, podesite udaljenost zvučnika
koji vam je dalje (ovdje desni zvučnik). Za
pomak lokalizacije zvuka udesno, povećajte
vrijednost za desni zvučnik, i obratno.
3 Podesite FADER potpuno na R,
zatim podesite udaljenost stražnjih
zvučnika. [Rear L-R podešenje]
HDEQ
4 Vratite podešenje za FADER u
sredinu, zatim podesite balans
između prednjih i stražnjih kanala
podešavanjem udaljenosti stražnjih
zvučnika. [Front - Rear podešenje]
Na isti način, podesite balans prednjeg zvučnika i
stražnjeg zvučnika. Lokalizacija zvuka se
pomaknula prema prednjem sjedalu pa trebate
podesiti udaljenost stražnjeg zvučnika. Za
pomak lokalizacije prema naprijed, smanjite
udaljenost stražnjih zvučnika, i obratno.
1 Podesite FADER potpuno na F,
zatim podesite prednji lijevi i desni
zvučnik na temelju podešene krivulje ekvilizatora (Refined Vocal).
Savjet: Podesite po želji, slušajući odabranu
glazbu. Primjerice, za naglašavanje vokala,
podesite razinu zvuka frekvencija 500 Hz – 2,5
kHz (tipičan raspon glasa).
2 Podesite FADER potpuno na R,
zatim podesite stražnji lijevi i desni
zvučnik na temelju podešene krivulje ekvilizatora (Refined Vocal).
3 Vratite podešenje FADER u sredinu.
Završite!
* Lokalizacija zvuka je stvaranje dojma da zvuk dolazi s određenih mjesta u prostoru u kojem slušate zvuk.
15
Ostale funkcije
Promjena zvunih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
— Balance/Fader/Sub Woofer
Možete podesiti glasnoću basova, balansa
stražnjih i prednjih zvučnika (fader) i subwoofera.
1
Odaberite izvor, zatim pritisnite ;
više puta za odabir željene opcije.
Postavka se mijenja na sljedeći način:
DSO 3D t I-TA t
Balance (lijevi-desni zvučnici) t
Fader (prednji-stražnji zvučnici) t
Sub Woofer (glasnoća subwoofera)*
* "– 9" se prikazuje pri najnižoj vrijednosti i može
se podešavati u 20 koraka.
2
Zakrenite regulator glasnoće VOL za
podešavanje odabrane opcije.
Nakon 3 sekunde je završeno podešavanje, a
na pokazivač se vraća prikaz uobičajene
reprodukcije/prijema.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 podesite odabranu opciju pritiskom na
< ili ,.
Podešavanje opcija — MENU
1
2
Pritisnite #.
Više puta pritisnite u +/– dok
se ne pojavi željena opcija, a zatim
pritisnite 9.
Stavke se mijenjaju na sljedeći način:
SETUP y DISPLAY y RECEIVE
MODE y SOUND y LIST y PTY
3
4
Pritisnite u +/– nekoliko puta
dok se ne pojavi željena postavka te
pritisnite 9.
Digitalni indikator se pomiče udesno (odabir
postavke).
Pritisnite B –/+ za odabir postavke
te pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
5
Pritisnite #.
Na pokazivaču se vreće prikaz normalne
reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i
postavci.
Na daljinskom upravljaču
U koracima 2 i 3: pritisnite M ili m umjesto u +/–;
u koracima 2, 3 i 4, pritisnite < ili , umjesto 9.
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
SETUP
Clock Adjust (podešavanje sata) (str. 4)
CT (točno vrijeme)
Za podešavanje na "on" ili "off" (z) (str. 9, 11).
Beep (zvučni signal)
Za uključenje ("on") (z) ili ("off").
RM (zakretni upravljač)
Za promjenu radnog smjera kontrola zakretnog
upravljača.
– "NORM" (z): za korištenje zakretnog
upravljača u tvornički podešenom položaju.
– "REV": kad je zakretni upravljač pričvršćen na
desnu stranu volana.
AUX-Audio (vanjski audio izvor)*1
Za uključenje ("on") (z) ili isključenje ("off")
oznake vanjskog izvora (str. 18).
DISPLAY
Auto Image (Auto Image)
Automatski prikazuje sve slike u koracima od 10
sekundi.
– "off": za isključenje automatskog izmjenjivanja
slika.
– "SA": za ponavljanje prikaza slika Spectrum
analyzera.
– "Movie": za ponavljanje prikaza slika iz Movie
moda.
– "All" (z): za ponavljanje prikaza slika u svim
modovima.
Information (prikaz informacija)
Za prikaz opcija (ovisno o izvoru, itd.) na dnu
pokazivača dok je prikazana slika:
– "Simple" (z): opcije neće biti prikazane.
– "All": za prikaz opcija
– "Clear": za automatsko isključenje prikaza
opcija. (Osim digitalnog indikatora.)
Demo*1 (prikaz mogućnosti)
Za uključenje ("on") (z) ili ("off").
16
Dimmer
Za promjenu svjetline pokazivača:
– "off": za isključenje zatamnjivača.
– "Auto" (z): za automatsko zatamnjivanje
pokazivača nakon gašenja svjetla.
– "on": za zatamnjivanje pokazivača.
Auto Scroll (Auto Scroll)
Za automatsko pomicanje stavki po pokazivaču
kod promjene diska/grupe/zapisa.
– "off" (z): za isključenje pomicanja.
– "on": za pomicanje.
RECEIVE MODE
Local (lokalne postaje)
– "off" (z): za normalno ugađanje.
– "on": ugađaju se samo postaje s jakim signalima.
Mono (mono zvuk)*2
Odaberite ovu opciju kako biste poboljšali loš
FM prijem.
– "off" (z): za stereo reprodukciju.
– "on": za reprodukciju stereo zvuka u mono tehnici.
Regional*2
Za odabir "on" (z) ili "off" (str. 10).
LIST
Ukoliko koristite radio ili CD/MD izmjenjivač,
prikazana je frekvencija postaje ili CD/MD broj/
naziv zapisa.
PTY*2
Postaju možete ugoditi odabirom željene vrste
programa.
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod FM prijema.
Uporaba dodatne opreme
CD/MD izmjenjivač
Odabir izmjenjivača
1 Pritisnite ' više puta dok se ne pojavi
"CD" ili "MD".
2 Pritisnite 7 više puta dok se na pojavi
željeni izmjenjivač.
Broj uređaja, MP3 indikator*1
LP2/LP4 indikator*2
BTM (str. 8)
SOUND
HDEQ (str. 13)
DSO 3D (str. 14)
I-TA (str. 14)
Front HPF (visokopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije prednjih zvučnika:
"off" (z), "63Hz", "78Hz", "100Hz", "125Hz" ili
"160Hz".
Broj diska/albuma
Počinje reprodukcija.
*1 Pri reprodukciji MP3 diska.
*2 Pri reprodukciji MDLP diska.
Preskakanje grupa i diskova
Rear HPF (visokopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije stražnjih zvučnika:
"off" (z), "63Hz", "78Hz", "100Hz", "125Hz" ili
"160Hz".
1 Tijekom reprodukcije pritisnite u +/–
albuma
i otpustite (zadržite na trenutak).
LPF (niskopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije subwoofera: "off"
(z), "63Hz", "78Hz" "100Hz", "125Hz" ili "160Hz".
albuma
neprestano
u roku 2 sekunde od prvog
otpuštanja.
diska
više puta.
Loudness
Za slušanje jasnog zvuka na niskoj glasnoći.
– "off" (z): za isključenje pojačanja.
– "on": za pojačavanje basova i visokih tonova.
AUX Level
Za podešavanje razine glasnoće svake spojene
dodatne komponente. S ovim podešenjem nije
potrebno zasebno podešavati glasnoću na
izvorima (str. 18).
Za preskakanje pritisnite u
diska neprestano zatim, ponovno pritisnite u
roku 2 sekunde i zadržite.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
17
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite .
(REP) ili / (SHUF) dok se ne pojavi željena
postavka.
Odaberite
Repeat Disc*
za reprodukciju
1
diska više puta.
Shuffle
Changer*1
zapisa u izmjenjivaču
slučajnim redoslijedom.
Shuffle All*2
zapisa u svim uređajima
slučajnim redoslijedom.
*1 Kad je priključen jedan ili više CD/MD izmjenjivača.
*2 Kad je priključen jedan ili više CD izmjenjivača, ili
dva ili više MD izmjenjivača.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"Repeat off" ili "Shuffle off".
Savjet
"Shuffle All" neće reproducirati zapise slučajnim
redoslijedom između CD uređaja i MD izmjenjivača.
Traženje diska pomoću naziva
— LIST
Možete odabrati disk iz liste kad priključite CD
izmjenjivač s funkcijom CD TEXT ili kad je
priključen MD izmjenjivač.
Ako dodijelite naziv disku, pojavit će se na listi.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite #.
2 Pritisnite u +/– nekoliko puta dok se
ne pojavi "LIST" te pritisnite 9.
Pojavit će se broj diska i naziv diska.
3 Više puta pritisnite u +/– dok se ne
pojavi željeni disk.
4 Pritisnite 9 za reprodukciju diska.
5 Na pokazivaču se vraća prikaz normalne
reprodukcije.
Na daljinskom upravljaču
Tijekom reprodukcije, pritisnite 5.Pritisnite M ili m
nekoliko puta dok se ne pojavi željeni disk, te pritisnite
9.
18
Dodatna audio oprema
Moguće je spojiti dodatne Sonyjeve prijenosne
uređaje na priključak BUS AUDIO IN/AUX IN.
Ako na taj priključak nije spojen izmjenjivač ili
drugi uređaj, možete slušati zvuk s prenosivog
uređaja putem zvučnika vozila.
Napomena
Kod spajanja prijenosnog uređaja pazite da priključak
BUS CONTROL IN bude slobodan. Ako je na
priključak BUS CONTROL IN spojen neki uređaj,
tipkom ' nije moguće odabrati "AUX".
Savjet
Kada je istovremeno priključen Sony prijenosni uređaj i
izmjenjivač, koristite preklopku AUX-IN.
Odabir dodatnih uređaja
1 Pritisnite ' više puta za odabir opcije
"AUX".
Koristite kontrole na prijenosnom uređaju.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako podesite glasnoću na
svakom spojenom uređaju.
1 Smanjite razinu glasnoće na uređaju.
2 Pritisnite ' nekoliko puta dok se ne
pojavi "AUX".
3 Pokrenite reprodukciju na prijenosnom audio
uređaju pri umjerenoj glasnoći.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoću na uređaju.
5 Podesite razinu glasnoće, prema opisanom
postupku u odjeljku "Podešavanje opcija MENU" (strana 16). Ulazna razina je moguće
podesiti od -6 dB do +6 dB.
Zakretni upravljač RM-X4S
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na uređaju.
Dodatne informacije
Mjere opreza
● Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
● Ako je vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.
Napomene o kondenzaciji vlage
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču
zahtijevaju različite radnje od onih na uređaju.
● Kontrola PRESET/DISC
Za kontrolu radija/CD-a, isto kao i M ili m na
daljinskom upravljaču (pritisnite i zakrenite).
● Kontrola VOL (glasnoća)
Isto kao i regulator glasnoće na uređaju
(zakrenite).
● Kontrola SEEK/AMS
Za kontrolu radija/CD-a, isto kao i < ili , na
daljinskom upravljaču (zakrenite ili zakrenite i
zadržite).
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen
na način prikazan na slici.
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar uređaja i na pokazivaču se može skupiti vlaga.
Dogodi li se to, uređaj neće pravilno raditi. U tom
slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok
vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da ne prolijete sok ili druga pića po uređaju ili
diskovima.
Napomene o diskovima
● Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
● Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
● Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
● Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk, jer
može doći do zaustavljanja rotacije, te do kvara
uređaja ili oštećenja diska.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnoj
strani upravljačke ploče, možete obrnuti smjer
upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL pritisnite
i zadržite ;.
● Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog
odlijepljene naljepnice koja može zapeti u
mehanizmu za izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed sakupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
● Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata,
zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom
uređaju, jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite
takve diskove.
● Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
19
● Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalnih
sredstava za čišćenje ili antistatički raspršivač namijenjen
čišćenju vinilnih ploča.
Slijed reprodukcije MP3/WMA zapisa
MP3/WMA
Direktorij
(album)
MP3/WMA
datoteka
(zapis)
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
● Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova
(ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom
stanju) neće biti moguća na ovom uređaju.
● Reprodukcija nefinaliziranih diskova nije moguća
na ovom uređaju.
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji podliježu
CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke
proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki od
tih diskova se možda neće moći reproducirati u
ovom uređaju jer ne podliježu CD standardu.
Napomene o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk koji na jednoj strani sadrži
DVD materijal i digitalni audio materijal na drugoj
strani. Ipak, ukoliko strana s audio materijalom ne
odgovara Compact Disc (CD standardu), reprodukcija
takvog diska možda neće biti moguća.
O MP3/WMA datotekama
MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a radi
se o formatu kompresije koji audio podatke sažima
na približno 1/10 izvorne veličine.
WMA je skraćenica od Windows Media Audio, a to
je još jedan format kompresije audio podataka koji
audio podatke sažima na približno 1/22* izvorne
veličine.
* Samo uz brzinu od 64 kbps
● Uređaj je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim
formatima i Multi Session.
● Maksimalan broj:
– direktorija (albuma): 150 (uključujući korijenski
i prazne direktorije).
– MP3/WMA datoteka (zapisa) i direktorija na
disku: 300 (ako naziv direktorija/zapisa sadrži
mnogo znakova, broj može biti i manji od 300).
– prikazanih znakova po nazivu direktorija/ zapisa
je 32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
– ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose
se samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati
15/30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i 2.4).
WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.
20
Napomene
● Kod pridjeljivanja naziva ne zaboravite dodati
ekstenziju ".mp3"/".wma".
● Tijekom reprodukcije MP3 datoteke VBR (promjenjive
brzine bita) ili ubrzane reprodukcije prema naprijed ili
natrag, proteklo vrijeme reprodukcije se možda neće
ispravno prikazati.
● Ako je disk snimljen u Multi Session formatu prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve sesije
(svaki drugi format se preskače). Prioritet formata je
CD-DA, ATRAC CD i MP3/WMA.
– Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo
CD-DA na prvoj sesiji.
– Kad prvi zapis nije CD/DA, reproducira se ATRAC
CD ili MP3/WMA sesija. Ako disk nema podataka
ovih formata, prikazuje se poruka "NO Music".
Napomene o MP3 datotekama
● Prije uporabe diska u uređaju obavezno ga finalizirajte.
● Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita,
primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
Napomene o WMA datotekama
● Datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju ne mogu
se reproducirati.
● Datoteke zaštićene autorskim pravima ne mogu se
reproducirati.
O ATRAC CD-u
Format ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) je
tehnologija komprimiranja audio podataka koja audio
CD podatke sažima na približno 1/10 izvorne veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20
izvorne veličine. Ovaj uređaj podržava ATRAC3 i
ATRAC3plus format.
ATRAC CD
ATRAC CD je snimljeni audio podatkovni disk
komprimiran na ATRAC3 ili ATRAC3plus format
pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage
2.0 ili noviji ili SonicStage Simple Burner.
● Maksimalan broj:
– direktorija (grupa): 255
– datoteka (zapisa): 999
● Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/ datoteka
i tekstualni podaci SonicStage-a.
Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte upute za
uporabu SonicStage ili SonicStage Simple Burner-a.
Napomena
ATRAC CD snimite pomoću autoriziranog softvera,
primjerice SonicStage 2.0 ili kasniji ili SonicStage
Simple Burner 1.0 ili 1.1.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi
uređaja i nakon čitanja uputa, posavjetujte se sa
Sonyjevim prodavateljem.
Čišćenje priključaka
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi
između uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi
došlo do toga, skinite prednju ploču (strana 4) te
očistite spojeve vatiranim štapićem natopljenim
alkoholom. Nemojte previše pritiskati, jer bi
moglo doći do oštećenja priključaka.
Odr!avanje
Zamjena litijske baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko
godinu dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o
uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet
daljinskog upravljača će se smanjiti. Zamijenite
bateriju s novom CR2025 litijskom baterijom.
Korištenje druge baterije može dovesti do požara
ili do eksplozije.
+ strana gore
Napomene o litijskoj bateriji
● Držite litijsku bateriju van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
● Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
● Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
● Ne držite bateriju metalnom pincetom, jer može doći
do kratkog spoja.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
● Iz sigurnosnih razloga, prije čišćenja isključite motor
vozila i izvadite ključ iz brave.
● Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Vaenje ureaja
1
Skinite zaštitni okvir.
A Izvadite prednju ploču (strana 4).
B Zakvačite ključeve za vađenje na zaštitni
okvir.
Ispravno okrenite
ključ za vađenje
C Pomoću ključeva za vađenje izvucite
zaštitni okvir.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Nemojte baterije puniti, rastavljati niti ih
bacati u vatru.
Promjena osigurača
Kod promjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite
priključak napajanja, te zamijenite osigurač. Ako osigurač
ponovo pregori, možda je riječ o
kvaru na uređaju. U tom slučaju
se obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
Osigurač (10 A)
21
2
Izvadite uređaj.
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vađenje dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
B Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
C Izvucite uređaj iz ležišta.
Tehniki podaci
CD uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmoničko izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
22
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W T 4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Izlaz za subwoofer (mono)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolni vodič za smanjenje glasnoće pri
telefonskom pozivu
Kontrolni priključak osvjetljenja
BUS kontrolni ulazni priključak
BUS audio ulaz/AUX IN priključak
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Antenski ulaz
Tonske kontrole:
+8 dB pri 100 Hz
0 dB pri 10 kHz
Napajanje:
12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 180 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182 T 53 T 162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,3 kg
Priložena oprema:
Daljinski upravljač: RM-X154
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema:
Zakretni upravljač: RM-X4S
BUS kabel (isporučen s RCA priključkom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD izmjenjivač (10 diskova): CDX-757MX
CD izmjenjivač (6 diskova): CDX-T70MX, CDX-T69
MD-izmjenjivač (6 diskova): MDX-66XLP
Birač izvora: XA-C30
Birač AUX-IN: XA-300
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
US i strani patenti pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti
su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Napomena
Uređaj se ne može spojiti na digitalno pretpojačalo ili
ekvilizator kompatibilno sa sustavom Sony BUS.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni promjenama bez prethodne obavijesti. Proizvođač ne preuzima
odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
● Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih
dijelova (više od 80%).
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim otisnutim programskim pločama.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
● VOC (Volatile Organic Compound) za ispis na
ambalaži je korištena tinta na bazi biljnog ulja bez
štetnih tvari.
● Pakirni jastučići nisu izrađeni od polistirenske pjene.
U sluaju problema
Sljedeća tablica će Vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu s uređajem. Prije pregleda
donje tablice provjerite spojeve uređaja i postupke
korištenja.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
● Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
● Ako je uređaj isključen i nestane prikaz s pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
● Glasnoća je preniska.
● Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća stišana zbog
telefonskog razgovora (Telephone ATT) (kad je spojni
kabel telefona u vozilu spojen na ATT priključak).
● Kontrola fader nije postavljena u središnji položaj za
dvozvučnički sustav.
● CD izmjenjivač ne podržava format diska (MP3/
WMA/ATRAC CD).
t Reprodukcija u Sonyjevom CD izmjenjivaču koji
podržava MP3 format ili u ovom uređaju.
Nema zvučnog signala.
● Zvučni signal je isključen (str. 16).
● Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
● Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite u memoriju.
● Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
● Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena su
obrisani. Osigurač je pregorio.
Dolazi do buke kod okretanja kontakt-ključa.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.
● Zatamnjivač je podešen na "Dimmer on" (str. 17).
● Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! dok se prikaz ponovno ne uključi.
● Priključci su prljavi (str. 21).
DSO 3D ne radi.
DSO 3D nema željeni učinak u nekim vrstama
unutrašnjosti vozila ili s nekim vrstama glazbe.
Postavke u opciji Custom u HDEQ, DSO 3D i I-TA
nisu pohranjene.
● Postupak podešavanja nije dovršen.
● Postavke se neće pohraniti, čak i ako se pojavi ikona
olovke.
Slike se izmjenjuju automatski.
U Auto Image modu nije moguć prikaz odabrane slike.
t Za prikaz samo odabrane slike, podesite "Auto
Image off" (str. 16).
Na pokazivaču nisu prikazane opcije.
t Podesite "Information All" (str. 16).
Reprodukcija CD/MD diska
Ne možete uložiti disk.
● Već je uložen drugi CD.
● CD je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija ne započinje.
● Oštećen ili zaprljan CD.
● Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 20).
Nije moguća reprodukcija MP3/WMA datoteka.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA formatom i
verzijom (str. 20).
Za početak reprodukcije MP3/WMA zapisa treba
duže vrijeme nego za ostale diskove.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
– diskovi komplicirane strukture;
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu;
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Nije moguća reprodukcija ATRAC CD-a.
● Disk nije snimljen ovlaštenim softverom, primjerice
SonicStage ili SonicStage Simple Burnerom.
● Zapisi koji nisu sadržani u grupi se ne mogu
reproducirati.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
● Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
● Funkcija "Auto Scroll on" je podešena na OFF.
t Pritisnite N na daljinskom upravljaču ili
podesite "Auto Scroll on" (str. 17).
Zvuk preskače.
● Niste dobro instalirali uređaj.
t Uređaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
● Neispravan ili prljav disk.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
23
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 4).
Na pokazivaču se ne pojavi "MS" ili "MD" kad je
istovremeno spojen MGS-X1 i MD izmjenjivač.
Ovaj uređaj prepoznaje MGS-X1 kao MD uređaj.
t Pritisnite ' dok se ne pojavi "MS" ili
"MD", zatim više puta pritisnite 7.
Prijem radijskih postaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
● Spojite kabel aktivne antene (plavo) ili izvora napajanja
(crveno) na izvor napajanja pojačala u automobilu
(samo ako Vaš automobil posjeduje ugrađenu
FM/MW/LW antenu na stražnjem/bočnom staklu).
● Provjerite spoj antene.
● Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
● Provjerite frekvenciju.
● Kad je uključen DSO 3D mod, zvuk ponekad
preskače ili ima šum.
t Podesite DSO 3D mod na "off" (str. 13).
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
● Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
● Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
● Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja.
t Podesite "Local" na "off" (str. 17).
● Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugađanje.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
● Ugodite točnu frekvenciju.
● Signal odašiljača je preslab.
t Podesite "Mono" na "on" (str. 17).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
t Podesite "Mono" na "off" (str. 17).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (str. 10).
Nema prometnih informacija.
● Uključite funkciju TA (str. 10).
● Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
● Trenutna postaja nije RDS postaja.
● RDS podaci nisu primljeni.
● Postaja ne emitira signal vrste programa.
Prikaz/poruke grešaka
Blank*1
Na MD nisu snimljeni zapisi*2.
t Reproducirajte MD sa snimljenim zapisima.
Error*1
● Disk je zaprljan ili uložen naopako*2.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
● Uložen je prazan disk.
● Disk ne možete reproducirati zbog nekog problema.
t Uložite drugi CD.
Failure
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačala.
t Pogledajte upute za spajanje zvučnika/pojačala.
Load
Izmjenjivač učitava disk.
t Pričekajte dok ne završi.
Local Seek +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B –/+ dok trepće ime postaje. Uređaj
počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o
programu PI (pojavljuje se "PI Seek").
NO Album Name
U zapis nije upisan naziv grupe.
NO Disc
Disk nije uložen u CD/MD izmjenjivač.
t Uložite diskove u izmjenjivač.
NO Disc Name
U zapis nije upisan naziv diska.
No Group Name
Zapis ne sadrži naziv grupe.
NO ID3 Tag
MP3 zapis ne sadrži ID3 podatke.
NO Information
WMA/ATRAC3/ATRAC3plus datoteka nema
tekstualnih podataka.
NO Magazine
Spremnik za diskove nije umetnut u CD izmjenjivač.
t Uložite spremnik u izmjenjivač.
NO Music
Disk nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni disk u uređaj ili u izmjenjivač koji
podržava MP3.
NO TP
Uređaj nastavlja pretraživanje dok ne pronađe dostupnu
TP postaju.
NO Track Name
U zapis nije upisan naziv zapisa.
Not Read
Uređaj nije učitao podatke s diska.
t Uložite disk i odaberite ga na listi.
24
Not Ready
Poklopac MD izmjenjivača je otvoren ili MD diskovi
nisu dobro uloženi.
t Zatvorite poklopac ili pravilno uložite MD diskove.
Offset
Možda postoji interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlaštenom Sonyjevom
servisu.
Read
Uređaj učitava sve podatke zapisa i grupa s diska.
t Pričekajte dok završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o
strukturi diska, možda će trebati duže od minute.
Push Reset
CD uređajem ili CD/MD-uređajem nije moguće
upravljati zbog nekih problema.
t Pritisnite tipku RESET (str. 4).
"
" ili "
"
Disk je došao do početka ili do kraja i nije moguće
daljnje pretraživanje.
"
"
Oznaka se ne može prikazati kod ovog uređaja.
*1 Ukoliko dođe do greške tijekom reprodukcije CD-a
ili MD-a, broj CD ili MD diska se ne pojavljuje na
pokazivaču.
*2 Broj diska koji uzrokuje smetnje se prikazuje na
pokazivaču.
Ako vam ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD uređaja,
molimo ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili
problem.
Konverzijska tablica
centimetri
inči
centimetri
inči
centimetri
inči
centimetri
inči
10
3,9
110
43,3
210
82,7
310
122,0
20
7,9
120
47,2
220
86,6
320
126,0
30
11,8
130
51,2
230
90,6
330
129,9
40
15,7
140
55,1
240
94,5
340
133,9
50
19,7
150
59,1
250
98,4
350
137,8
60
23,6
160
63,0
260
102,4
360
141,7
70
27,6
170
66,9
270
106,3
370
145,7
80
31,5
180
70,9
280
110,2
380
149,6
90
35,4
190
74,8
290
114,2
390
153,5
100
39,4
200
78,7
300
118,1
400
157,5
25
Download PDF

advertising