4-109-737-41 (1)
FM/MW/LW
Autoradio CD uređaj
Upute za uporabu
Za isključenje demonstracijskog (DEMO) prikaza, pogledajte str. 6.
CDX-GT530UI
©2008 Sony Corporation
Za postavljanje i povezivanje, pogledajte
isporučeni priručnik za postavljanje/povezivanje.
Ova naljepnica nalazi se na dnu kućišta.
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjuju se samo na opremu
prodanu u zemljama koje primjenjuju EU
smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja servisa ili
jamstva obratite se na adrese koje su navedene u
odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili
jamstva.
Odlaganje dotrajale električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži
označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad.
Uređaj se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada
i recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog
uređaja. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih izvora. Za dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
2
Odlaganje isluženih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s odvojenim sustavima
za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije tretirati kao
kućni otpad. Pravilnim odlaganjem ovih baterija, pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i
ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog
odlaganja baterija. Recikliranjem materijala pomaže se u
očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju
trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju
trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi
osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i
elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno
mjesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
ZAPPIN je zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation.
Windows Media i Windows
logotip su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštićeni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili ostalim zemljama.
iPod je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc., registrirane u
SAD-u i ostalim zemljama.
iPhone je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.
Dobavljači sadržaja upotrebljavaju tehnologiju zaštite
autorskih prava za Windows Media u ovom uređaju
("WM-DRM") za zaštitu cjelovitosti svojih sadržaja
("Zaštićeni sadržaji") kako ne bi došlo do otuđenja njihovog intelektualnog vlasništva, uključujući copyright.
Ovaj uređaj upotrebljava WM-DRM softver za
reprodukciju zaštićenih sadržaja ("WM-DRM
softver"). Ako je sigurnost WM-DRM softvera
unutar ovog uređaja ugrožena, vlasnici Zaštićenih
sadržaja ("Secure Content vlasnici") mogu zatražiti
da Microsoft povuče pravo WM-DRM softvera za
nabavljanje novih licenci za kopiranje, prikazivanje i/
ili reproduciranje Zaštićenog sadržaja. Opoziv ne mijenja sposobnost WM-DRM softvera za reprodukciju
nezaštićenih sadržaja. Popis opozvanih WM-DRM
softvera se učitava na uređaj svaki put kad preuzmete
licencu za zaštićeni sadržaj s interneta ili računala.
Microsoft može, u skladu s takvom licencom, također
preuzeti popise opozvanih sadržaja na vaš uređaj u
ime vlasnika zaštićenog sadržaja.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 17). Uređaj će
se automatski potpuno isključiti u podešeno
vrijeme nakon prebacivanja u pripravno
stanje, što sprečava trošenje akumulatora.
Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon
gašenja motora automobila svakako pritisnite
i zadržite  na uređaju dok se ne isključi
pokazivač.
3
Sadržaj
Početak
iPod
Diskovi koji se mogu reproducirati. . . . . . . . . . . 6
Resetiranje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Isključenje DEMO prikaza. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Priprema daljinskog upravljača. . . . . . . . . . . . . . 6
Podešavanje sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odvajanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Alarm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Postavljanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . 7
Reprodukcija iPod uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Podešavanje moda reprodukcije. . . . . . . . . . . . 16
Ponavljanje reprodukcije ireprodukcija
slučajnim slijedom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Izravno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Daljinski upravljač RM-X151. . . . . . . . . . . . 8
Pretraživanje zapisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka
zapisa — ZAPPIN™. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Mijenjanje zvučnih postavki. . . . . . . . . . . . . . . 17
Podešavanje zvučnih značajki. . . . . . . . . . . 17
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Podešavanje opcija — SET. . . . . . . . . . . . . . . . 17
Uporaba dodatne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Dodatna audio oprema. . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zakretni upravljač RM-X4S . . . . . . . . . . . . 18
Radio
Dodatne informacije
Pohrana i prijem postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatska pohrana — BTM. . . . . . . . . . . . 11
Ručna pohrana postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prijem pohranjenih postaja . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatsko ugađanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pregled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Podešavanje AF i TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odabir vrste programa PTY. . . . . . . . . . . . . 13
Podešavanje točnog vremena (CT). . . . . . . 13
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Napomene o diskovima. . . . . . . . . . . . . . . . 19
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
O iPod uređaju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vađenje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Prikaz/poruke grešaka. . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CD
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim slijedom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
USB uređaji
Reprodukcija USB uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ponavljanje reprodukcije ireprodukcija
slučajnim slijedom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
Ostale funkcije
Internetska stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posjetite
sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com
Tamo ćete pronaći informacije o:
55Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
55Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama
5
Početak
Diskovi koji se mogu reproducirati
Priprema daljinskog upravljača
Uklonite izolacijsku foliju.
Ovaj uređaj može reproducirati CD-DA diskove
(koji sadrže i CD TEXT) i CD-R/CD-RW diskove
(MP3/WMA/AAC datoteke (str. 19)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
Savjet
Za informacije o zamjeni baterije, pogledajte str. 20.
Podešavanje sata
MP3
WMA
AAC
Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.
1
2
Resetiranje uređaja
Prije prve uporabe uređaja, ili nakon mijenjanja
akumulatora ili promjene načina povezivanja,
potrebno je resetirati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 7) i pritisnite tipku
RESET (str. 8) šiljatim predmetom, primjerice,
kemijskom olovkom.
Napomena
Pritiskom na tipku RESET obrisat će se podešenja
sata i neki pohranjeni sadržaji.
Isključenje DEMO prikaza
Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se
pojavljuje prilikom isključenja uređaja.
1
2
6
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "DEMO".
3
Zakrenite regulator za odabir "DEMOOFF".
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
3
4
5
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".
Pritisnite  +.
Znamenke sata trepere.
Zakrenite regulator za podešavanje
sata i minuta.
Za pomicanje indikatora znamenaka, pritisnite
 +/–.
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i sat se aktivira.
Za prikaz sata, pritisnite . Ponovno pritisnite
 za povratak na prethodni prikaz.
Savjet
Sat možete podesiti automatski pomoću RDS značajke
(str. 13).
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja,
kako biste spriječili krađu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
2
Pritisnite .
Uređaj se isključi.
Pritisnite , zatim izvucite ploču.
Napomene
•• Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
pokazivač.
•• Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim temperaturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.
•• Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije
USB uređaja jer može doći do oštećenja USB
podataka.
Postavljanje prednje ploče
Pričvrstite dio A prednje ploče na dio B
uređaja, kako je prikazano slikom, i utisnite
lijevu stranu dok se ne uglavi te se začuje "klik".
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutarnju površinu prednje ploče.
7
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
Daljinski upravljač RM-X151
Ovaj odjeljak sadrži upute o položaju kontrola
i osnovnim funkcijama. Za detalje, pogledajte
navedene stranice.
Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
ATipka OFF
Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.
BTipka l (BACK) str. 10
Za povratak na prethodni prikaz.
CTipka SOURCE
Za uključenje; promjenu izvora (Radio/CD/
USB/AUX).
DTipka  (BROWSE) str. 10
Za prijelaz u Quick-BrowZer mod.
ERegulator/tipka za odabir
Za podešavanje glasnoće (zakrenite); odabir
stavki za podešavanje (pritisnite i zakrenite).
FUložnica diska
Uložite disk (stranu s naljepnicom okrenite
prema gore), reprodukcija počinje.
GPokazivač
HTipka  (izbacivanje)
Za izbacivanje diska.
IUSB priključnica str. 14
Za spajanje USB uređaja.
8
JTipke SEEK +/–
CD/USB:
Za preskakanje zapisa (pritisnite); preskakanje
više zapisa (pritisnite, zatim pritisnite ponovno
unutar 1 sekunde i zadržite); pretraživanje
zapisa unatrag/unaprijed (pritisnite i zadržite).
Radio:
Za automatsko ugađanje postaja (pritisnite);
ručno ugađanje postaja (pritisnite i zadržite).
KTipka  (otpuštanje prednje ploče) str. 7
LTipka MODE str. 11, 15, 16
Pritisnite za: Odabir valnog područja (FM/
MW/ LW)/odabir načina reprodukcije za iPod
uređaj. Pritisnite i zadržite za: Uključenje/
isključenje moda Passenger control.
MSenzor daljinskog upravljača
NTipka RESET (smještena iza prednje ploče)
str. 6
OTipka ZAP str. 11
Za uključenje ZAPPIN™ moda.
PTipka AF (alternativne frekvencije)/
TA (prometne obavijesti)/
PTY (vrsta programa) str. 12, 13
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
QBrojčane tipke
CD/USB:
/: ALBUM –/+ (tijekom MP3/WMA/
AAC reprodukcije)
Za preskakanje albuma (pritisnite);
preskakanje nekoliko albuma (pritisnite
i zadržite).
:REP str. 13, 14, 16
:SHUF str. 13, 14, 16
:DM+
Poboljšava digitalno komprimiran zvuk,
primjerice, MP3.
Za aktivaciju DM+ funkcije, podesite
"ON". Za isključenje, podesite "OFF".
:PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za isključenje,
pritisnite ponovno.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
RTipka DSPL (pokazivač)/SCRL
(pomicanje) str. 12, 13, 14, 15, 16
Za promjenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomicanje prikazane stavke (pritisnite i zadržite).
SAUX ulazna priključnica str. 18
Za spajanje prijenosnog audio uređaja.
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču imaju
različit izgled/funkciju od tipaka na uređaju. Prije
uporabe, uklonite izolacijsku foliju (str. 6).
TTipke  ()/ ()
Za upravljanje CD/radio/USB reprodukcijom,
isto kao i tipke  –/+ na uređaju.
Podešavanje, zvuk i sl. mogu se podešavati
tipkama  .
UTipka DSPL (pokazivač) str. 12, 13, 14,
15, 16
Za promjenu prikazanih stavki.
VTipka VOL (glasnoća) +/–
Za podešavanje glasnoće.
WTipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za uključenje, pritisnite
ponovno.
XTipka SEL (odabir)
Ima istu funkciju kao i tipka za odabir na
uređaju.
YTipke  (+)/ (–)
Za upravljanje CD/USB reprodukcijom, isto
kao i tipke / (ALBUM -/+) na uređaju.
Podešavanje, zvuk i sl. mogu se podešavati
tipkama  .
ZTipka SCRL (pomicanje)
Za pomicanje prikazane stavke.
aBrojčane tipke
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
Napomena
Ako su uređaj i pokazivač isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako je pritisnuto  na uređaju, ili umetnete
disk kako bi se uređaj uključio.
9
Pretraživanje zapisa
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZer
Možete jednostavno pretraživati zapise na CD
disku ili USB uređaju, prema kategorijama.
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod
Kad se unutar kategorije nalazi velik broj opcija,
možete brzo potražiti željenu opciju.
1 Pritisnite  + u Quick-BrowZer modu.
Pojavi se sljedeći prikaz.
Regulator/tipka
za odabir
ABroj trenutne stavke
BUkupan broj opcija na tekućoj razini
Zatim se pojavi naziv opcije.
2 Zakrenite regulator za odabir željene opcije, ili
opcije koja je blizu željene.
Pretraživanje preskače po 10% od ukupnog
broja opcija.
1
2
3
Pritisnite  (BROWSE).
Uređaj prelazi u Quick-BrowZer mod te se
pojavi popis kategorija za pretraživanje.
Zakrenite regulator za odabir željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite
za potvrdu.
Ponovite korak 2 dok ne odaberete
željeni zapis.
Pokreće se reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite  (BROWSE).
Napomena
Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim redoslijedom.
3 Pritisnite tipku za odabir.
Pokazivač se vraća u Quick-BrowZer mod i
prikaže se odabrana stavka.
4 Zakrenite regulator za odabir željene opcije i
zatim ga pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz Jump moda
Pritisnite l (BACK) ili  –.
Pretraživanje zapisa slušanjem
odlomaka zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na CD
disku ili USB uređaju u nizu, možete tražiti zapis
kojeg želite slušati.
ZAPPIN mod je prikladan za traženje zapisa tijekom
reprodukcije slučajnim slijedom ili ponavljanja
reprodukcije slučajnim slijedom.
Tipka za odabir
10
1
Pritisnite  tijekom reprodukcije.
Nakon što se na pokazivaču pojavi "ZAPPIN",
reprodukcija počinje od odlomka sljedećeg
zapisa.
Odlomak se reproducira u podešenom vremenu,
zatim se začuje "klik" i počinje sljedeći
odlomak.
Zapis
Radio
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja za vrijeme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana — BTM
Dio svakog zapisa koji se
reproducira u ZAPPIN modu.
2
Pritisnite regulator ili  za vrijeme reprodukcije zapisa kojeg želite
slušati.
Zapis kojeg ste odabrali reproducira se od
početka u modu normalne reprodukcije.
Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN
modu, ponovite korake 1 i 2.
Savjeti
•• Možete odabrati trajanje reprodukcije, između oko
6 sekundi/9 sekundi/30 sekundi (str. 18). Ne možete
odabrati odlomak zapisa za reprodukciju.
•• Pritisnite  –/+ ili / (ALBUM –/+) u ZAPPIN
modu za preskakanje zapisa ili albuma.
•• Za potvrdu zapisa za reprodukciju, također možete
pritisnuti l (BACK).
1
2
3
4
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja, pritisnite
 više puta. Možete odabrati FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi "BTM".
Pritisnite  +.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni
signal.
Ručna pohrana postaja
1
Dok slušate postaju koju želite pohraniti,
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od 
do ) sve dok se ne pojavi "MEM".
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavke
AF/TA (str. 12).
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od  do ).
Automatsko ugađanje
1
Odaberite valno područje, zatim pritisnite
 +/– za pretraživanje postaja.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi
postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
ugodite željenu postaju.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pritisnite i zadržite 
+/– za traženje približne frekvencije, zatim pritisnite
 +/– više puta za precizno ugađanje željene
frekvencije (ručno ugađanje).
11
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikazane stavke
Podešavanje AF i TA
1
Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
AF-ON
uključenje AF i isključenje TA.
TA-ON
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-ON
uključenje AF i TA.
AF, TA-OFF isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
ATA/TP*1
BValno područje, funkcija
CFrekvencija*2 (naziv postaje), programski
broj, sat, RDS podaci
*1 "TA" treperi tijekom informacija o prometu. "TP"
svijetli kad je ugođena takva postaja.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*".
Za promjenu prikazanih stavki C, pritisnite
.
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomene
•• Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
•• RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab
ili postaja ne emitira RDS podatke.
12
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite
funkciju BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s
istim AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti,
ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti,
neovisno o normalnoj glasnoći.
Slušanje lokalnog programa — REG
Kad je AF funkcija uključena: tvornička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "REG-OFF" u izborniku tijekom FM prijema (str. 18).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa PTY
1
2
3
Pritisnite i zadržite  (PTY)
tijekom FM prijema.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
Pritisnite  (PTY) više puta dok
se ne pojavi željena vrsta programa.
Pritisnite  +/–.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (novosti), AFFAIRS (vijesti), INFO (informacije), SPORT (sport), EDUCATE (obrazovni program), DRAMA (dramski program),
CULTURE (kultura), SCIENCE (znanost),
VARIED (razno), POP M (popularna glazba),
ROCK M (rock glazba), EASY M (lagana
glazba), LIGHT M (lagana klasična glazba),
CLASSICS (klasična glazba), OTHER M (druge
vrste glazbe), WEATHER (vremenska prognoza),
FINANCE (financije), CHILDREN (dječji program), SOCIAL A (društvene teme), RELIGION
(vjerski program), PHONE IN (telefonska
javljanja), TRAVEL (putovanja), LEISURE
(dokolica), JAZZ (jazz glazba), COUNTRY
(country glazba), NATION M (narodna glazba),
OLDIES (evergrini), FOLK M (folklorna glazba),
DOCUMENT (dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/
regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
CD
Prikazane stavke
AIzvor
BNaslov zapisa*1, naziv diska/izvođača*1, naziv
izvođača*1, broj albuma*2, naslov albuma*1,
broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
*1 Prikazuju se CD TEXT informacije, MP3/WMA/AAC.
*2 Broj albuma se prikaže samo kad se promjeni
album.
Za promjenu prikazanih stavki B, pritisnite .
Savjet
Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o vrsti
diska, formatu snimanja i postavkama.
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
 TRACK
Za
ponavljanje reprodukcije zapisa.
ponavljanje reprodukcije
albuma.
SHUF ALBUM* reprodukciju albuma
slučajnim slijedom.
reprodukciju diska slučajnim
SHUF DISC
slijedom.
 ALBUM*
** Kad se reproducira MP3/WMA/AAC.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
Podesite "CT-ON" u izborniku (str. 17).
Napomene
•• Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
•• Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog vremena će možda biti razlike.
13
USB uređaji
Prikazane stavke
Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Stranica za korisničku podršku
http://support.sony-europe.com
55 Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass
Storage Class) i MTP (Media Transfer Protocol)
koji podržavaju USB standard.
55 Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) i AAC (.m4a).
55 Preporučena je izrada sigurnosnih kopija
sadržaja USB uređaja.
Napomena
Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora. Ovisno
o USB uređaju, može doći do nepravilnosti u radu ili
oštećenja ukoliko se spoji prije pokretanja motora.
Reprodukcija USB uređaja
1
Spojite USB uređaj na USB priključnicu.
Ako za spajanje koristite kabel, upotrijebite
onaj koji je isporučen uz USB uređaj.
Pokreće se reprodukcija.
Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje
reprodukcije pritisnite  više puta dok
se ne prikaže "USB".
Pritisnite  za zaustavljanje reprodukcije.
** Broj albuma se prikaže samo kad se promjeni album.
Za promjenu prikazanih stavki B, pritisnite
.
Napomene
•• Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o USB
uređaju, formatu snimanja i postavkama. Za dodatne
informacije, posjetite stranicu za korisničku podršku.
•• Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
–– mapa (albuma): 128
–– datoteka (zapisa) po mapi: 500
•• Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu,
jer može doći do nepravilnosti u radu.
•• Možda će trebati neko vrijeme da se pokrene reprodukcija, ovisno o količini snimljenih podataka.
•• DRM (Digital Rights Management) datoteke se
možda neće moći reproducirati.
•• Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/unatrag VBR (varijabilna brzina bit-a) MP3/WMA/
AAC datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda
neće biti ispravno prikazano.
•• Reprodukcija sljedećih MP3/WMA/AAC datoteka
nije podržana.
–– lossless kompresija
–– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
Uklanjanje USB uređaja
 TRACK
ponavljanje reprodukcije zapisa.
1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
 ALBUM
ponavljanje reprodukcije
albuma.
SHUF ALBUM
reprodukciju albuma
slučajnim slijedom.
SHUF DEVICE
reprodukciju svih zapisa na
uređaju slučajnim slijedom.
2 Uklonite USB uređaj.
Ako uklonite USB uređaj tijekom reprodukcije,
može doći do oštećenja podataka na USB uređaju.
14
AIzvor
BNaziv zapisa, naziv izvođača, broj albuma*,
naziv albuma, broj zapisa/proteklo vrijeme
reprodukcije, sat
Napomene
•• Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški
da mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati labavljenje spoja.
•• Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije USB
uređaja jer može doći do oštećenja USB podataka.
•• Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB huba.
Nakon 3 sekunde, podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
iPod
2
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte "O iPod uređaju" na str. 20 ili posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
U ovim Uputama za uporabu, "iPod" se koristi
kao općeniti naziv za iPod funkcije na iPod i
iPhone uređaju, osim ako nije drugačije navedeno
u tekstu ili na slikama.
Pritisnite  za odabir načina
reprodukcije.
Način reprodukcije mijenja se na sljedeći način:
RESUMING  ALBUM  TRACK 
PODCAST*  GENRE  PLAYLIST
 ARTIST
** Možda se neće prikazati, ovisno o podešenju iPod
uređaja.
3
Podesite glasnoću.
Pritisnite  za zaustavljanje reprodukcije.
Stranica za korisničku podršku
Odspajanje iPod uređaja
http://support.sony-europe.com
1 Zaustavite reprodukciju iPod uređaja.
2 Odspojite iPod.
Reprodukcija iPod uređaja
Prije spajanja iPod uređaja, stišajte glasnoću na
uređaju.
1
Spojite iPod na USB priključnicu
pomoću Dock-USB kabela.
Oprez kod uporabe iPhone uređaja
Kad spojite iPhone putem USB kabela, glasnoću
telefona kontrolira sâm iPhone. Kako biste spriječili
iznenadan glasan zvuk nakon poziva, ne pojačavajte
glasnoću na uređaju tijekom telefonskog poziva.
Napomene
•• Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije
iPod uređaja jer može doći do oštećenja podataka.
•• Ovaj uređaj ne prepoznaje iPod uređaje spojene
putem USB hub-a.
Savjeti
•• Kad je ključ okrenut u položaj ACC i uređaj je
uključen, baterija iPod uređaja se puni.
•• Ako odspojite iPod tijekom reprodukcije, na pokazi­
vaču uređaja se prikaže "NO DEV".
Mod nastavljanja reprodukcije
iPod se automatski uključi i na iPod zaslonu
se pojavi sljedeći prikaz.*
Savjet
Za spajanje dock priključnice, preporučamo uporabu
RC-100IP USB kabela (nije isporučen).
Zapisi na iPod uređaju automatski se reproduciraju, od mjesta na kojem ste zaustavili
reprodukciju. Ako je iPod već spojen, za
pokretanje reprodukcije pritisnite 
više puta dok se ne prikaže "USB". (Kad
je prepoznat iPod uređaj, na pokazivaču se
prikaže "IPD".)
** Ako je iPod posljednji put bio reproduciran uporabom
funkcije Passenger control, taj se prikaz neće pojaviti.
Kad je iPod spojen putem dock priključnice, način
reprodukcije ovog uređaja mijenja se u mod nastavljanja reprodukcije i reprodukcija počinje u modu
koji je podešen na iPod uređaju.
U modu nastavljanja reprodukcije, sljedeće tipke
nemaju funkciju.
–– (REP)
–– (SHUF)
Prikazane stavke
AIndikator izvora (iPod)
BNaziv zapisa, ime izvođača, naziv albuma,
broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije, sat
Za promjenu prikazanih stavki B, pritisnite .
Savjet
Kad se promijeni album/podcast/žanr/izvođač/
reprodukcijska lista, nakratko se pojavi njihov broj.
Napomena
Neka slova pohranjena na iPod uređaju možda neće
biti prikazana ispravno.
15
Podešavanje moda reprodukcije
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite .
Način reprodukcije mijenja se na sljedeći način:
ALBUM  TRACK  PODCAST* 
GENRE  PLAYLIST  ARTIST
** Možda se neće prikazati, ovisno o podešenju iPod
uređaja.
Preskakanje albuma, podcastova,
žanrova, reprodukcijskih lista i
izvođača
Za
Preskakanje
Preskakanje
Pritisnite
/ (ALBM –/+)
[pritisnite jedanput za svaki]
/ (ALBM –/+)
[zadržite do željenog mjesta]
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim slijedom
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) ili  (SHUF) više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
 TRACK
Za
ponavljanje reprodukcije zapisa.
ponavljanje reprodukcije
albuma.
ponavljanje reprodukcije
 PODCAST
podcast sadržaja.
ponavljanje reprodukcije
 ARTIST
odabranog izvođača.
ponavljanje reprodukcijske
 PLAYLIST
liste.
ponavljanje reprodukcije
 GENRE
odabranog žanra.
reprodukciju albuma
SHUF ALBUM
slučajnim slijedom.
SHUF PODCAST reprodukciju podcast
sadržaja slučajnim slijedom.
reprodukciju odabranog
SHUF ARTIST
izvođača slučajnim slijedom.
SHUF PLAYLIST reprodukciju reprodukcijske
liste slučajnim slijedom.
reprodukciju odabranog
SHUF GENRE
žanra slučajnim slijedom.
reprodukciju svih zapisa na
SHUF DEVICE
uređaju slučajnim slijedom.
 ALBUM
Nakon 3 sekunde, podešenje je dovršeno.
16
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite " OFF" ili "SHUF OFF".
Izravno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control
Možete izravno upravljati iPod uređajem, koji je
spojen putem dock priključnice.
1
Tijekom reprodukcije, pritisnite i
zadržite .
Prikaže se "MODE IPOD" i možete izravno
upravljati iPod uređajem.
Za promjenu prikazanih stavki
Pritisnite .
Prikazane stavke izmjenjuju se na sljedeći način:
Naziv zapisa  ime izvođača  naziv albuma
 MODE IPOD  sat
Za isključenje funkcije Passenger control
Pritisnite i zadržite .
Prikazat će se "MODE AUDIO" i način reprodukcije
se mijenja u "RESUMING".
Napomene
•• Glasnoća se može podesiti samo na uređaju.
•• Ako se ovaj mod isključi, isključi se i podešenje
ponavljanja reprodukcije.
Glasnoća se može podešavati u koracima od
1 dB, između –10 dB i +10 dB.
Ostale funkcije
Mijenjanje zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
1
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
2
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
3
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje,
pogledajte navedene stranice):
EQ3
Omogućuje odabir vrste ekvilizatora, između 7
vrsta glazbe.
LOW*1, MID*1, HI*1 (str. 17)
BAL (Balans)
Podešava ravnotežu zvuka između lijevih i
desnih zvučnika.
FAD (Fader)
Podešava relativnu razinu između prednjih i
stražnjih zvučnika.
SUB*2 (Glasnoća subwoofera)
Podešava glasnoću subwoofera.
AUX*3 (AUX razina)
Podešava razinu glasnoće svake od spojenih
komponenti: "+18 dB" – "0 dB" – "-8 dB".
Ovime se izbjegava pojedinačno podešavanje
razlike glasnoće.
*1 Kad je podešenje EQ3 aktivirano.
*2 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT" (str. 17).
*3 Kad je AUX izvor aktiviran.
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ3
Postavka "CUSTOM" unutar EQ3 omogućuje
izradu vašeg podešenja ekvilizatora.
1
Odaberite izvor, zatim pritisnite tipku
za odabir više puta kako biste odabrali
"EQ3".
2
Zakrenite regulator za odabir
"CUSTOM".
3
Pritisnite tipku za odabir više puta,
dok se ne pojavi "LOW", "MID" ili "HI".
4
Zakrenite regulator za podešavanje
odabrane stavke.
5
Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje krivulje
ekvilizatora.
Za resetiranje krivulje ekvilizatora na tvorničke
postavke, pritisnite i zadržite tipku za odabir
prije završetka podešavanja.
Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Savjet
Ostale vrste ekvilizatora također se mogu podesiti.
Podešavanje opcija — SET
1
2
3
4
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Pritisnite tipku za odabir više puta, sve
dok se ne pojavi željena stavka.
Zakrenite regulator za odabir
podešenja (primjerice, "ON" ili "OFF").
Pritisnite i zadržite tipku za odabir.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća
na normalan mod reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o izvoru
i podešenjima.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje,
pogledajte navedene stranice):
CLOCK-ADJ (Podešavanje sata) (str. 6)
CT (Točno vrijeme) (str. 12, 13)
BEEP
Aktivira zvučni signal: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivira prikaz indikatora AUX izvora: "ON",
"OFF" (str. 18).
A.OFF (automatsko isključenje)
Automatsko isključenje nakon isteka podešenog
vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30S
(sekundi)", "30M (minuta)", "60M (minuta)".
SUB/REAR*1
Odabir audio izlaza: "SUB-OUT" (subwoofer),
"REAR-OUT" (pojačalo).
DEMO (Demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: "ON", "OFF".
DIM (Dimmer)
Promjena svjetline pokazivača: "ON", "OFF".
nastavak na sljedećoj stranici 
17
M.DSPL (Motion Display)
Za odabir Motion Display prikaza.
––"SA": prikazuje pomične uzorke i spektralni
analizator.
––"OFF": isključenje Motion Display prikaza.
Spajanje prijenosnog audio uređaja
1 Isključite prijenosni audio uređaj.
2 Stišajte glasnoću na uređaju.
3 Spojite uređaj.
A.SCRL (Automatsko pomicanje teksta)
Automatsko pomicanje dugih naziva: "ON", "OFF".
LOCAL (Mod lokalnog pretraživanja)
––"ON": za ugađanje postaja s jačim signalima.
––"OFF": za ugađanje normalnog prijema.
MONO*2 (Mono prijem)
Odabire mod mono prijema radi poboljšanja
prijema slabog FM signala: "ON", "OFF".
REG*2 (Regionalno) (str. 12)
ZAP.TIME (Zappin vrijeme)
Odabir trajanja reprodukcije za funkciju ZAPPIN.
––"Z.TIME-1 (približno 6 sekundi)", "Z.TIME-2
(približno 9 sekundi)", "Z.TIME-3 (približno
30 sekundi)".
LPF*3 (Niskopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije subwoofera: "OFF",
"80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".
LPF NORM/REV*3 (Niskopropusni filter normalno/obrnuto)
Odabir faze kad je opcija LPF uključena:
"NORM", "REV".
HPF (Visokopropusni filter)
Odabir prekidne frekvencije prednjeg/stražnjeg
zvučnika: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz",
"140Hz", "160Hz".
LOUD (Glasnoća)
Naglašava niske i visoke tonove za jasniji zvuk
pri stišanoj glasnoći: "ON", "OFF".
BTM (str. 11)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod prijema FM signala.
*3 Kad je audio izlaz podešen na "SUB-OUT".
Uporaba dodatne opreme
Dodatna audio oprema
Na AUX ulaz (stereo mini priključnica) ovog
uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
uređaj, odabrati ga kao izvor i slušati ga putem
auto zvučnika. Može se podesiti glasnoća tako
da se izbjegne razlika između ovog sustava i
prijenosnog audio uređaja. Slijedite opisani
postupak:
18
Spojni kabel*
(nije isporučen)
** Obavezno upotrijebite ravni priključak.
Podešavanje glasnoće
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Stišajte glasnoću na uređaju.
2 Pritisnite  više puta dok se ne pojavi
"AUX".
Prikaže se "AUX FRONT IN".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na
autoradiju.
5 Podesite ulaznu razinu (str. 17).
Zakretni upravljač RM-X4S
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču upravljaju istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
Dodatne informacije
Mjere opreza
55 Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
55 Električna antena se automatski izvlači.
O kondenzaciji vlage
Ukoliko se unutar uređaja nakupi vlaga, uklonite
disk i pričekajte oko sat vremena da se uređaj osuši;
u suprotnom uređaj možda neće raditi pravilno.
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču zahtijevaju različite radnje od onih na uređaju.
•• Tipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovno.
•• Kontrola PRESET/DISC*
CD/USB: Isto kao i / (ALBUM –/+) na
uređaju (pritisnite i zakrenite).
Radio: Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite i zakrenite).
•• Kontrola VOL (glasnoća)
Ima istu funkciju kao i regulator na uređaju
(zakrenite).
•• Kontrola SEEK/AMS
Ima istu funkciju kao i  +/– na uređaju
(zakrenite, ili zakrenite i zadržite).
•• Tipka DSPL (prikaz)
Za promjenu prikazanih stavki.
** Nije dostupno za ovaj uređaj.
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen
na način prikazan na slici.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnu
stranu upravljačke ploče, možete obrnuti smjer
upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL, pritisnite
i zadržite .
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete tekućinu.
Napomene o diskovima
55 Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline, kao što su vodovi toplog zraka. Ne ostavljajte ih u vozilu parkiranom na suncu.
55 Prije reprodukcije, obrišite
diskove krpicom za čišćenje, od
središta prema rubu diska. Ne
koristite otapala poput benzina,
razrjeđivača i komercijalno
dostupnih sredstava za čišćenje.
55 Ovaj uređaj je dizajniran za
reprodukciju diskova koji su u
skladu s Compact Disc (CD) standardom. DualDisc
i neki glazbeni diskovi koji su kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava ne podliježu Compact
Disc (CD) standardu te se zbog toga možda neće
moći reproducirati na ovom uređaju.
••Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE
reproducirati
––Diskove s pričvršćenim etiketama, naljepnicama
ili ljepljivom trakom ili papirom. Reprodukcijom
takvih diskova može doći do nepravilnosti u radu,
ili oštećenja diska.
––Diskove koji nisu standardnog oblika (primjerice,
srce, kvadrat, zvijezda). U suprotnom može doći
do oštećenja uređaja.
––Diskove promjera 8 cm.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
55 Najveći broj: (samo CD-R/CD-RW)
––mapa (albuma): 150 (uključujući korijensku mapu)
––datoteka (zapisa) i mapa: 300 (može biti i manje
od 300 ako imena mapa/datoteka sadrže mnogo
znakova)
––prikazanih znakova za naziv mape/datoteke: 32
(Joliet)/64 (Romeo)
55 Ako disk snimljen u Multi Session formatu počinje
s CD-DA sesijom, prepoznaje se kao CD-DA disk,
a ostale sesije se ne reproduciraju.
••Diskovi koje ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati
––CD-R/CD-RW diskove s lošom kvalitetom zvuka.
19
––CD-R/CD-RW diskove snimljene nekompatibilnim
uređajem za snimanje.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu pravilno
finalizirani.
––CD-R/CD-RW diskove koji nisu snimljeni u
glazbenom CD formatu ili MP3 formatu u skladu
s ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ili
multi-session.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka
MP3/WMA/AAC
Održavanje
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterija će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog
upravljača će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom
CR2025 litijevom baterijom. Korištenje druge baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.
+ strana gore
Mapa (album)
MP3/WMA/AAC
datoteka (zapis)
Napomene o litijevoj bateriji
•• Litijevu bateriju držite van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
•• Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
•• Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
•• Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
O iPod uređaju
55 Možete spajati sljedeće modele iPod uređaja. Prije
uporabe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema
najnovijoj verziji softvera.
––iPod touch
––iPod classic
––iPod s video prikazom*
––iPod nano (3. generacija)
––iPod nano (2. generacija)
––iPod nano (1. generacija)*
––iPhone i iPhone 3G
** Funkcija Passenger control nije dostupna za iPod
nano (1. generacija) i iPod s video prikazom.
55 Oznaka "Made for iPod" označava elektronički
pribor koji je dizajniran za spajanje na iPod uređaj,
te je odobren od strane razvojnog programera kao
uređaj koji je u skladu sa standardima izvedbe
tvrtke Apple.
55 Oznaka "Works with iPhone" označava
elektronički pribor koji je dizajniran za spajanje
na iPhone, te je odobren od strane razvojnog programera kao uređaj koji je u skladu sa standardima
izvedbe tvrtke Apple.
55 Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili
njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim
standardima.
20
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite
priključak napajanja, te zamijenite osigurač. Ako osigurač
ponovo pregori, možda je riječ o
kvaru na uređaju. U tom slučaju
se obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključnica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 7) te očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.
Glavni uređaj
Vađenje uređaja
1
Skinite zaštitni okvir.
AIzvadite prednju ploču (str. 7).
BStisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
•• Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica isključite
motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
•• Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
2
Izvadite uređaj.
AIstovremeno umetnite oba ključa za
vađenje dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra.
BPovucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
CIzvucite uređaj iz ležišta.
21
Tehnički podaci
CD uređaj
Omjer signal-šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20.000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni pribor.
Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske
pogreške.
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omjer signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15.000 Hz
•• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim tiskanim pločicama.
•• Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
•• Pakirni jastučići izrađeni su od papira.
MW/LW
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu uređaja.
Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve uređaja
i postupke korištenja.
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 Hz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
USB uređaj
Priključnica: USB (Full-speed)
Maksimalna struja: 500 mA
Pojačalo
Izlaz: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 ohma)
Općenito
22
Izlazi:
Audio izlazi (prednji, sub/stražnji izmjenjivi)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolna priključnica za telefon
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
AUX ulazna priključnica (stereo mini priključnica)
USB ulazna priključnica
Tonske kontrole:
Niski tonovi: ±10 dB na 60 Hz (XPLOD)
Srednji tonovi: ±10 dB na 1 kHz (XPLOD)
Visoki tonovi: ±10 dB na 10 kHz (XPLOD)
Napajanje: 12 V DC akumulator (negativni pol na
uzemljenje)
Napon: 11 – 16 V
Dimenzije: Približno 178  50  179 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  162 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X151
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema/pribor:
Zakretni upravljač: RM-X4S
USB spojni kabel za iPod: RC-100IP
U slučaju problema
Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Stranica za korisničku podršku
http://support.sony-europe.com
Općenito
Nema napajanja uređaja.
55Provjerite spojeve ili osigurač.
55Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
WWUključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
55Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
55Kontrola "FAD" nije postavljena u središnji položaj
za sustav s dva zvučnika.
Nema zvučnog signala.
55Zvučni signal je isključen (str. 17).
55Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je obrisan.
55Pritisnuta je tipka RESET.
WWPonovno pohranite sadržaje u memoriju.
55Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"DEMO-ON", započinje demo prikaz.
WWPodesite "DEMO-OFF" (str. 17).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.
55Podešeno je zatamnjenje zaslona "DIM-ON" (str. 17).
55Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite .
WWPritisnite i zadržite  na uređaju dok prikaz
ne nestane.
55Priključnice su prljave (str. 21).
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se
nakon isključenja uređaja.
WWIsključite uređaj.
CD reprodukcija
Ne možete uložiti disk.
55Već je uložen drugi disk.
55Disk je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija diska ne započinje.
55Oštećen ili zaprljan disk.
55Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 19).
MP3/WMA/AAC datoteke se ne mogu reproducirati.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA/AAC formatom
i verzijom. Za detalje o diskovima i formatima koji se
mogu reproducirati, posjetite stranicu za korisničku
podršku.
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC
zapisa treba dulje vrijeme nego za ostale.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije.
––diskovi komplicirane strukture.
––diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
––diskovi kojima možete dodati podatke.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
55Kod diskova s mnogo znakova može doći do tog
problema.
55Opcija "A.SCRL" je podešena na "OFF".
WWPodesite "A.SCRL-ON" (str. 18).
WWPritisnite i zadržite  (SCRL).
Zvuk preskače.
55Niste dobro ugradili uređaj.
WWUređaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
55Oštećen ili zaprljan disk.
Ne rade tipke. Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (str. 6).
Radijski prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
Spajanje nije izvedeno pravilno.
WWSpojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil
ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/
bočnom staklu).
WWProvjerite spoj antene.
WWAko se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabelu
za kontrolu antene.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
55Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
55Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
55Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.
WWUgađanje se zaustavlja prečesto: Podesite
"LOCAL-ON" (str. 18).
WWUgađanje se ne zaustavlja prilikom prijema
postaje: Podesite "LOCAL-OFF" (str. 18).
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPostaje ugodite ručno.
Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".
55Ugodite točnu frekvenciju.
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPodesite "MONO-ON" (str. 18).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
WWPodesite "MONO-OFF" (str. 18).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
WWIsključite funkciju TA (str. 12).
Nema prometnih informacija.
55Uključite funkciju TA (str. 12).
55Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
WWUgodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
55Trenutna postaja nije RDS postaja.
55RDS podaci nisu primljeni.
55Postaja ne emitira signal vrste programa.
USB reprodukcija
Ne možete reproducirati s uređaja spojenog
putem USB huba.
Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene putem
USB huba.
Nije moguća reprodukcija.
USB uređaj ne radi.
WWSpojite ga ponovno.
nastavak na sljedećoj stranici 
23
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Čuje se zvučni signal.
Odspojili ste USB uređaj tijekom reprodukcije.
WWPrije odspajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad 320 kbps.
Prikaz/poruke grešaka
CHECKING
Autoradio provjerava povezanost s USB uređajem.
WWPričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.
ERROR
55Disk je zaprljan ili uložen naopako.
WWOčistite ga ili uložite pravilno.
55Disk je prazan.
55Disk se ne može reproducirati zbog problema.
WWUložite drugi disk.
55USB uređaj nije automatski prepoznat.
WWSpojite ga ponovno.
55Pritisnite  za vađenje diska.
FAILURE
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
WWPogledajte upute za ugradnju/povezivanje za ovaj
model.
HUB NO SUPRT
Autoradio ne podržava USB hub.
L. SEEK +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPritisnite  +/– dok treperi naziv postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu PI (pojavljuje se "PI SEEK").
NO DEV (Nema uređaja)
 je odabrano bez spojenog USB uređaja.
Odspojili ste USB uređaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
WWSpojite USB uređaj ili USB kabel.
NO MUSIC
Disk ili USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.
WWUložite CD koji sadrži glazbene datoteke.
WWSpojite USB uređaj s glazbenim datotekama.
NO NAME
Naziv diska/albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u
zapis.
NO TP
Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
24
OFFSET
Možda je došlo do unutarnjeg kvara.
WWProvjerite spajanje kabela. Ako je poruka o
grešci i dalje prisutna, obratite se najbližem Sony
dobavljaču.
OVERLOAD
USB uređaj je preopterećen.
WWOdspojite USB uređaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke .
WWPokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB uređaj.
READ
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
disku.
WWPričekajte da završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o
strukturi diska, možda će trebati duže od minute.
RESET
CD ili USB uređaj ne radi zbog nekih problema.
WWPritisnite tipku RESET (str. 6).
USB NO SUPRT (USB nije podržan)
Spojeni USB uređaj nije podržan.
WWZa detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag
došao do početka ili do kraja i nije moguće daljnje
pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD
uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad
ste uočili problem.
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno
mjesto. Broj se nalazi na naljepnici na kućištu
sustava. Kad ispunite ovu identifikacijsku
karticu, nikako je nemojte ostavljati u vozilu s
ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto. Kartica može poslužiti za
identifikaciju uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz
o vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u
vozilu kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
CDX-GT530UI
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising