2-348-415-21 (1)
FM/MW/LW
Autoradio CD-uređaj
Upute za uporabu _________________________________
Za instalaciju i spajanje pogledajte priložene upute za instalaciju/spajanje.
CDX-R6750
© 2005 Sony Corporation
Dobrodošli!
Hvala vam na kupnji ovog Sony autoradio CDuređaja. Ovaj uređaj vam omogućuje još veće
uživanje u vožnji zahvaljujući raznim mogućnostima:
• Reprodukcija CD-diska
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže
CD TEXT*), CD-R/CD-RW diskove (MP3-zapise
snimljene u Multi Session formatu (strana 15)) i
ATRAC CD (formati ATRAC3 i ATRAC3plus
(strana 16)).
Vrsta diska
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
ATRAC CD
• Radijski prijem
− Možete pohraniti do 6 postaja po valnom
području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
− Funkcija BTM (Best Tuning Memory): uređaj
odabire postaje jačih signala i pohranjuje ih.
• RDS usluge
Možete koristiti FM postaje sa sustavom
podataka RDS.
• Podešavanje zvuka
− EQ7: Možete odabrati krivulju ekvilizatora za
7 vrsti glazbe.
− DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
omogućava stvaranje efekta zvučnog prostora
stvaranjem virtualnih zvučnika. Zvuk se tako
pojačava čak i ako su zvučnici postavljeni
nisko na vratima.
− BBE MP: poboljšava digitalno komprimirani
zvuk poput MP3 datoteka. Za podrobnosti
pogledajte sljedeće objašnjenje.
• Dodatni pribor za upravljanje
Također možete upravljati dodatnim CD/MDizmjenjivačima i dodatnim prijenosnim Sony
uređajima uz reprodukciju pomoću ovog uređaja.
* CD TEXT disk je CD-DA-disk koji sadrži podatke kao
što su naziv diska, naziv izvođača, naziv zapisa itd.
2
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih kontaktna brava nema ACC
položaj
Nakon isključivanja motora automobila svakako
pritisnite i zadržite ! na uređaju za
isključenje pokazivača.
U suprotnom se pokazivač neće isključiti te će
uzrokovati potrošnju energije akumulatora.
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani kućišta
uređaja.
BBE MP postupak služi za
poboljšavanje digitalno
komprimiranog zvuka, poput
MP3 datoteka, na način da obnavlja i pojačava
zbog kompresije izgubljene gornje harmonične
tonove. BBE MP kreira parne harmonične tonove iz
izvornog materijala čime se zvuku vraćaju toplina,
detalji i fine nijanse.
SonicStage i oznaka su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihove oznake
su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
Sadržaj
Početak
Ostale funkcije
Resetiranje uređaja ................................................. 4
Podešavanje točnog vremena.................................. 4
DEMO prikaz.......................................................... 4
Odvajanje prednje ploče ......................................... 4
Postavljanje prednje ploče................................. 4
Ulaganje diska u uređaj .......................................... 5
Izbacivanje diska ............................................... 5
Promjena zvučnih postavki ................................... 11
Podešavanje zvučnih značajki ......................... 11
Podešavanje krivulje ekvilizatora — EQ7 ...... 11
Podešavanje opcija — MENU .............................. 11
Uporaba dodatne opreme ...................................... 12
CD/MD-izmjenjivač ........................................ 12
Zakretni upravljač RM-X4S ............................ 14
Položaj kontrola i osnovne radnje
Dodatne informacije
Glavni uređaj ..................................................... 6
Daljinski upravljač RM-X155........................... 6
CD
Prikaz podataka ................................................. 8
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom ..................................... 8
Mjere opreza.......................................................... 15
Napomene o diskovima ................................... 15
O MP3-datotekama.......................................... 15
O ATRAC CD-u .............................................. 16
Održavanje ............................................................ 16
Vađenje uređaja..................................................... 17
Tehnički podaci..................................................... 17
U slučaju problema ............................................... 18
Prikaz/poruke grešaka...................................... 19
Radijski prijemnik
Pohrana i prijem postaja ......................................... 8
Automatska pohrana postaja — BTM............... 8
Ručna pohrana postaja ...................................... 8
Prijem pohranjenih postaja................................ 8
Automatsko ugađanje........................................ 8
Prijem popisa postaja — LIST.......................... 8
RDS......................................................................... 9
Pregled............................................................... 9
Podešavanje AF i TA /TP.................................. 9
Odabir vrste programa (PTY) ......................... 10
Podešavanje točnog vremena (CT) ................. 10
3
Početak
Resetiranje uređaja
Prije prvog korištenja uređaja, ili nakon zamjene ili
prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je
resetirati uređaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Tipka
RESET
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati postavke sata, te
neke pohranjene informacije.
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako biste
spriječili krađu.
Alarm upozorenja
Ako postavite kontaktni ključ u položaj OFF bez
skidanja prednje ploče, alarm će se oglasiti na
nekoliko sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako
koristite ugrađeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Uređaj se isključuje.
2
Pritisnite @, zatim povucite prednju
ploču prema sebi.
Podešavanje točnog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
(S kartičnim daljinskim upravljačem)
1
Pritisnite #.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
2
Pritisnite M ili m dok se ne pojavi "Clock
Adjust".
3
4
Pritisnite 9.
5
Pritisnite 9.
Sat se aktivira.
Pritisnite M ili m za podešavanje sati i
minuta.
Za pomicanje indikatora pritisnite < ili ,.
Za prikaz točnog vremena tijekom reprodukcije/
prijema, podesite opciju "Clock-on" (strana 12).
Napomene
• Pazite da vam prednja ploča ne ispadne i nemojte jako
pritiskati ploču ni pokazivač.
• Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim temperaturama
ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u parkiranom
automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
Savjet
Kad prednju ploču nosite sa sobom, uvijek je držite u
isporučenoj kutiji.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite dio A prednje ploče na dio B uređaja,
kao na slici, te pritisnite lijevu stranu dok ne klikne.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću
funkcije RDS (strana 10).
DEMO prikaz
Kad je uređaj isključen, prvo se prikazuje točno
vrijeme, a zatim demonstracijski (DEMO) prikaz.
Za isključenje DEMO prikaza podesite opciju
"Demo-off" (strana 12) dok je uređaj isključen.
Napomene
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
4
Ulaganje diska u uređaj
1
Otvorite poklopac.
2
Umetnite disk s naljepnicom prema gore.
Izbacivanje diska
1
Otvorite poklopac.
2
Pritisnite Z.
Započinje reprodukcija.
3
Zatvorite poklopac.
Disk se izbacuje.
Napomene
Dok vadite ili ulažete disk ne zatvarajte poklopac. Disk
se može zaglaviti ili oštetiti.
Savjet
Disk možete reproducirati sa zatvorenim ili otvorenim
poklopcem.
5
Kontrole i osnovne radnje
Glavni uređaj
OPEN/CLOSE poklopac otvoren
Daljinski upravljač RM-X155
Za podrobnosti pogledajte stranice navedene uz
opis. Tipke na daljinskom upravljaču imaju jednake
funkcije kao i tipke na uređaju.
A Tipka Volume +/–
Podešavanje glasnoće.
B Tipka ATT (prigušivanje)
Za prigušivanje zvuka. Ponovno pritisnite za
poništavanje funkcije.
C Tipka SCRL (listanje) 8
Za prikaz cjelokupnog sadržaja pokazivača.
D Tipka SOUND 11
Za odabir opcija zvuka.
E Pokazivač
F Tipka EQ7 (ekvilizator) 2
Odabir vrste ekvilizatora (Xplod, Vocal, Club,
Jazz, New Age, Rock, Custom ili off).
6
G Tipka DSO 2
Za odabir DSO moda (1, 2, 3 ili off). Što je veći
broj, efekt je naglašeniji.
H Tipka OFF
Za isključivanje i prekid reprodukcije.
I Tipka SEEK +/–
Radio:
Pritisnite za automatsko ugađanje postaja;
pritisnite i zadržite za ručno traženje postaja.
CD:
Pritisnite za preskakanje zapisa; pritisnite
jednom, a zatim ponovno u roku jedne sekunde i
zadržite za stalno preskakanje zapisa; pritisnite i
zadržite za brzo pretraživanje zapisa prema
naprijed ili prema natrag.
J Tipka @ (otpuštanje prednje ploče) 4
K Tipka SOURCE
Za uključenje/promjenu izvora (radio/CD/
MD*1/AUX*2).
L Tipka MODE 8, 12
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW)/
odabir uređaja*3.
M Tipka RESET (iza prednje ploče) 4
N Brojčane tipke
Radio:
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja;
pritisnite i zadržite za pohranu radijskih postaja.
CD/MD*1:
.: REP 8
/: SHUF 8
D: BBE MP*4 2
Za aktiviranje BBE MP funkcije, odabir opcije
"BBE MP-on" tijekom reprodukcije na ovom
uređaju. Za isključivanje odaberite opciju "BBE
MP-off".
O Tipka AF (alternativne frekvencije)/TA
(prometne obavijesti) 9
Za podešavanje alternativnih frekvencija i
prometnih obavijesti/programa u RDS modu.
P Tipke GP*5/PRESET –/+
Pritisnite za odabir pohranjenih postaja/
preskakanje grupa; pritisnite i zadržite za dulje
preskakanje grupa.
Q Senzor daljinskog upravljača
R Uložnica diska 5
Umetanje diska.
S Tipka Z za izbacivanje diska 5
Za izbacivanje diska.
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču također
imaju različit izgled/funkcije od tipaka na uređaju.
T Tipka MENU
Za pristup izborniku.
U Tipka ENTER
Za potvrdu postavki.
V Tipke < (.)/, (>)
Za upravljanje radijem/CD-om, isto kao i
B +/– na uređaju.
W Tipka DSPL (pokazivač)/PTY (vrsta
programa) 8, 10, 13
Za promjenu prikaza na pokazivaču i odabir
vrste programa (PTY) u RDS modu.
X Tipka LIST 9, 13
Za prikaz popisa.
Y Tipke M (+)/m (–)
Za upravljanje radijem/CD-uređajem, isto kao i
h –/+ na uređaju.
*1
*2
*3
*4
*5
Kad je priključen MD-izmjenjivač
Kad je priključen dodatni prijenosni Sony uređaj.
Kad je priključen CD/MD-izmjenjivač
Samo na glavnom uređaju.
Pri reprodukciji MP3/ATRAC CD-a i kad nije
priključen izmjenjivač. Ako je priključen izmjenjivač,
postupak je drugačiji, pogledajte stranu 12.
Napomena
Ako je uređaj isključen i nestane prikaz na pokazivaču,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem, osim
ako ne pritisnete ' na uređaju ili ne umetnete
disk za uključenje uređaja.
Savjet
Za detalje o zamjeni baterije pogledajte poglavlje
"Zamjena litijske baterije daljinskog upravljača" na str. 16.
7
CD
Za podrobnosti o spajanju na CD/MD-izmjenjivač
pogledajte stranu 12.
Radioprijemnik
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Sadržaj pokazivača
Kod ugađanja za vrijeme vožnje koristite Best Tuning
Memory (BTM) za sprečavanje mogućih nezgoda.
Automatska pohrana — BTM
(Pomoću kartičnog daljinskog upravljača)
A Izvor, točno vrijeme*1
B Broj grupe/broj zapisa/proteklo vrijeme
reprodukcije, naziv diska/izvođača, naziv grupe,
naziv zapisa, tekstualni podaci*2
*1 Ako je mod sata podešen na "on" (strana 12).
*2 Pri reprodukciji MP3-zapisa prikazuju se ID3-podaci,
a pri reprodukciji ATRAC CD-a se prikazuju tekstualni
podaci SonicStage-a itd.
Za promjenu opcija u polju B, pritisnite & na
kartičnom daljinskom upravljaču; za pomični
prikaz u polju B pritisnite N ili podesite
"A.Scroll-on" (strana 12).
1
Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite 7
više puta. Možete birati između FM1, FM2,
FM3, MW ili LW.
2
Pritisnite # i zatim M ili m više puta
dok se pojavi "BTM".
3
Pritisnite 9.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena čuje se zvučni signal.
Ručna pohrana postaja
1
Savjet
Prikazani podatak će se razlikovati ovisno o vrsti diska,
formatu snimanja i postavkama. Za podrobnosti o MP3zapisima pogledajte stranu 15; ATRAC CD, pogledajte
stranu 16.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite
. (REP) ili / (SHUF) dok se ne pojavi
željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
Repeat-Track
zapisa više puta.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku
alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA) (str. 9).
Prijem pohranjenih postaja
1
Repeat-Group* grupe više puta.
SHUF-Group* grupe slučajnim redoslijedom
SHUF-Disc
diska slučajnim redoslijedom
* Pri reprodukciji MP3/ATRAC CD-a.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"Repeat-off" ili "SHUF-off".
Dok slušate postaju koju želite pohraniti
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od .
do 0) dok se na pokazivaču ne pojavi
“MEM”.
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (. do 0) ili
h –/+.
Automatsko ugađanje
1
Odaberite valno područje zatim pritisnite
B +/– za traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari
prijem. Ponovite dok ne pronađete željenu postaju.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati, pritisnite i
zadržite B +/– dok se oznaka željene frekvencije ne
pojavi na pokazivaču, a zatim više puta pritisnite B
+/– za precizno ugađanje frekvencije (ručno ugađanje).
8
Prijem popisa postaja — LIST
Na popisu se može prikazati frekvencija.
(Pomoću kartičnog daljinskog upravljača)
1
Odaberite valno područje i pritisnite 5.
Prikazuje se frekvencija.
2
Pritisnite M ili m više puta dok se ne
pojavi željena postaja.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
3
Pritisnite 9 za prijem postaje.
RDS
Napomene
• Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće
biti dostupne.
• RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je signal
slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)/
TP (prometnog programa)
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radiosignalom.
Informacije na pokazivaču
1
A TA/TP*
B Valno područje, funkcija, točno vrijeme*2
C Broj memorijskog mjesta
D Frekvencija*3 (naziv postaje), RDS podaci
*1 "TA" trepće tijekom prometnih obavijesti. "TP" svijetli
kod prijema postaje s prometnim programom.
*2 Ako je odabrana opcija "on" za sat (strana 12).
*3 Tijekom prijema RDS postaje ulijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "*".
Za promjenu prikazanih stavki D pritisnite &
na kartičnom daljinskom upravljaču.
RDS usluge
Ovaj uređaj nudi automatski pristup sljedećim RDS
uslugama:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
1
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Odaberite
Za
AF-on
uključenje AF i isključenje TA.
TA-on
uključenje TA i isključenje AF.
AF, TA-on
uključenje AF i TA.
AF, TA-off
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama AF
i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
funkcijama AF/TA.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim postaju pomoću
BTM ili ručno.
Ugađanje glasnoće prometnih obavijesti
Možete podesiti razinu glasnoće prometnih
obavijesti tako da ih ne propustite čuti.
1 Više puta pritisnite tipku glasnoće +/– za
ugađanje.
2 Pritisnite i zadržite Z dok se ne pojavi
"TA VOL".
nastavlja se na sljedećoj stranici t
9
Prijem hitnih obavijesti
Vrste programa
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
News (novosti), Affairs (vijesti), Info
(informacije), Sport (sport), Educate (obrazovni
program), Drama (dramski program), Culture
(kultura), Science (znanost), Varied (razno), Pop
M (popularna glazba), Rock M (rock glazba), Easy
M (lagana glazba), Light M (lagana klasična
glazba), Classics (klasična glazba), Other M
(druge vrste glazbe), Weather (vremenska
prognoza), Finance (financije), Children (dječji
programi), Social A (društvene vijesti), Religion
(vjerski program), Phone In (telefonska javljanja),
Travel (putovanja), Leisure (zabava), Jazz (jazz
glazba), Country (country glazba), Nation M
(narodna glazba), Oldies (evergrini), Folk M
(folklorna glazba), Document (dokumentarni
program)
Slušanje lokalnog programa
— Regional
Kad je uključena funkcija AF: tvorničke postavke
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "Regional-off" (strana 12).
Napomene
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa (PTY)
(Pomoću kartičnog daljinskog upravljača)
1
Tijekom FM prijema pritisnite 4.
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje se
trenutna vrsta programa.
2
Više puta pritisnite M ili m dok se ne
pojavi željena vrsta programa.
3
Pritisnite 9.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
10
Podesite "CT-on" u izborniku (strana 12).
Napomene
• Funkcija točnog vremena možda neće raditi čak i kod
prijema RDS postaje.
• Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlika.
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki
5
Više puta pritisnite M ili m za
podešavanje željene glasnoće.
Glasnoća se podešava u koracima od 1 dB, od
–10 dB do +10 dB.
Podešavanje zvučnih značajki
Možete podesiti basove, visoke tonove, balans,
odnos stražnjih i prednjih zvučnika i glasnoću
subwoofera.
1
Odaberite izvor i više puta pritisnite
; za odabir željene opcije.
Postavke se mijenjaju na sljedeći način:
BAS (basovi) t TRE (visoki tonovi) t BAL
(balans lijevo-desno) t FAD (prednji-stražnji
zvučnici) t SUBW (glasnoća subwoofera)*
* "ATT" se prikazuje pri najnižoj vrijednosti i može se
podešavati u 20 koraka.
2
Podesite odabranu opciju tipkama +/– za
podešavanje glasnoće.
Nakon 3 sekunde je završeno podešavanje, a na
pokazivač se vraća prikaz uobičajene
reprodukcije/prijema.
Napomena
Podesite unutar 3 sekunde nakon odabira funkcije.
6
Ponovite korake 4 i 5 za podešavanje krivulje
ekvilizatora.
Za povratak na tvorničke postavke ekvilizatora,
pritisnite i zadržite 9.
Pritisnite # dva puta.
Podešavanje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan prikaz reprodukcije/prijema.
Podešavanje opcija izbornika
— MENU
Različite opcije izbornika možete podesiti pomoću
navigacijskih tipaka na kartičnom daljinskom
upravljaču.
(Pomoću kartičnog daljinskog upravljača)
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 podesite odabranu opciju pritiskom na < ili ,.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ7 Tune
Moguće je pohraniti i podesiti postavke ekvilizatora
za različite raspone tonova.
(Pomoću kartičnog daljinskog upravljača)
1
2
3
4
Odaberite izvor, zatim pritisnite #.
Više puta pritisnite M ili m dok se ne
pojavi "EQ7 Tune". Nakon toga pritisnite
9.
Više puta pritisnite < ili , za odabir
željene postavke ekvilizatora i nakon
toga pritisnite 9.
Više puta pritisnite < ili , za odabir
željene frekvencije.
Frekvencija se mijenja na sljedeći način:
62Hz y 157Hz y 396Hz y 1kHz y
2.5kHz y 6.3kHz y 16kHz
1
2
Pritisnite #.
Više puta pritisnite M ili m dok se ne
pojavi željena opcija.
3
Tipkama < ili , odaberite željenu
postavku (primjerice, "on" ili "off").
4
Pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno i na pokazivač se vraća
prikaz uobičajene reprodukcije/prijema.
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i
postavci.
Na daljinskom upravljaču
Kategorije se jednostavno mijenjaju tako da se pritisne ili
zadrži M ili m.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
11
Možete podesiti sljedeće opcije (pogledajte
odgovarajuću stranicu za podrobnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
SETUP
Mono (mono mod)
Odaberite mono prijem za poboljšanje FM prijema.
– "on": prijem stereo signala u mono tehnici.
– "off" (z): prijem stereo signala u stereo tehnici.
Clock Adjust (podešavanje sata) (strana 4)
Regional*3
Za podešavanje "on" (z) ili "off" (strana 10).
CT (točno vrijeme)
Za podešavanje "on" ili "off" (z) (strane 9, 10).
SOUND
Beep
Za podešavanje "on" (z) ili "off".
RM (zakretni upravljač)
Za promjenu smjera zakretnog upravljača.
– "Normal" (z): za uporabu daljinskog upravljača
prema tvorničkim postavkama.
– "Reverse": ako se daljinski upravljač ugradi
desno od upravljača automobila.
AUX-A*1 (vanjski audio izvor)
Za uključivanje vanjskog izbora "on" (z) ili za
isključivanje "off" (strana 14).
DSPL (pokazivač)
Clock (prikaz sata)
Za istovremeni prikaz sata i indikatora na
pokazivaču.
– "on": za istovremeni prikaz.
– "off" (z): bez istovremenog prikaza.
Dimmer (osvjetljenje pokazivača)
Za promjenu svjetline pokazivača.
– "Auto" (z): automatsko isključivanje rasvjete
pokazivača kad se uključe svjetla.
– "on": isključena rasvjeta pokazivača.
– "off": bez isključivanja rasvjete.
M.Dspl*2 (animacija pokazivača)
Za promjenu moda animacije pokazivača.
– "SA" (z): prikaz animiranih uzoraka i
analizatora spektra.
– "on": prikaz animiranih uzoraka.
– "off": isključivanje animacije pokazivača.
Demo*1 (demonstracija)
Uključena "on" (z) ili isključena "off" (strana 4).
A.Scroll (automatsko pomicanje)
Automatsko pomicanje duljih natpisa na
pokazivaču pri promjeni diska/grupe/zapisa.
– "on": pomicanje natpisa.
– "off" (z): pomicanje isključeno
EQ7 Tune (strana 11)
HPF (visokopropusni filtar)
Za odabir granične frekvencije prednjih/stražnjih
zvučnika: "off" (z), "78Hz" ili "125Hz".
LPF (niskopropusni filtar)
Za odabir granične frekvencije subwoofera: "off"
(z), "125Hz"ili "78Hz".
Loudness
Za pojačavanje basova i visokih tonova pri manjoj
glasnoći.
– "on": pojačavanje basova i visokih tonova.
– "off" (z): bez pojačavanja basova i visokih tonova.
AUX Level
Podešavanje glasnoće za svaki priključeni vanjski
uređaj (strana 14). Na taj način nema potrebe za
pojedinačnim podešavanjem glasnoće.
EDIT
Name Edit (promjena naziva) (strana 13)
Name Delete (brisanje naziva) (strana 13)
BTM (strana 8)
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kad je uređaj uključen.
*3 Kod FM prijema.
Uporaba dodatne opreme
CD/MD-izmjenjivač
Odabir izmjenjivača
1 Pritisnite ' više puta dok se ne pojavi
"CD" ili "MD".
2 Pritisnite 7 više puta dok se na pojavi
željeni izmjenjivač.
Broj uređaja
P/M (mod reprodukcije)
Local (traženje lokalnih postaja)
– "on": ugađanje samo postaja s jačim signalom.
– "off" (z): normalan prijem postaja.
12
Broj diska
Počinje reprodukcija.
Preskakanje grupa i diskova
1 Tijekom reprodukcije pritisnite h
–/+.
Za preskakanje
pritisnite h
grupe
i otpustite (zadržite na trenutak).
grupe neprekidno
u roku 2 sekunde od prvog
otpuštanja.
diskova
više puta.
diskova
neprekidno
zatim, ponovno pritisnite u
roku 2 sekunde i zadržite.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite .
(REP) ili / (SHUF) dok se ne pojavi željena
postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
Repeat-Disc*
SHUF
-Changer*1
SHUF-ALL*
1
zapisa više puta.
zapisa u izmjenjivaču
slučajnim redoslijedom.
2
zapisa u svim uređajima
slučajnim redoslijedom.
*1 Kad je priključen jedan ili više CD/MD-izmjenjivača.
*2 Kad je priključen jedan ili više CD-izmjenjivača ili dva
ili više MD-izmjenjivača.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"Repeat-off" ili "SHUF-off".
Savjet
"SHUF-ALL" neće reproducirati zapise slučajnim
redoslijedom između CD-uređaja i MD-izmjenjivača.
Dodjeljivanje naziva disku
Pri reprodukciji diska u CD-izmjenjivaču s
funkcijom CUSTOM FILE svakom disku možete
dodijeliti naziv. Možete unijeti do 8 znakova (Disc
Memo).
Ako dodijelite naziv CD-u, on se pojavi na listi.
(Pomoću kartičnog daljinskog upravljača)
1 Pokrenite reprodukciju diska kojem želite
dodijeliti naziv, pritisnite #.
2 Više puta pritisnite M ili m dok se ne pojavi
natpis "Name Edit" i pritisnite 9.
3 Pritisnite više puta M ili m dok se ne pojavi
željeni znak.
Znakovi se izmjenjuju sljedećim redoslijedom:
A y B y C ... y 0 y 1 y 2 ... y +
y - y * ... y _ (razmak) y A
Za pomicanje indikatora pritisnite < ili ,.
Ponovite postupak dok ne upišete cijeli naziv.
4 Pritisnite 9.
Dovršili ste postupak. Na pokazivač se vraća
uobičajen prikaz reprodukcije.
Za prikaz naziva pritisnite & tijekom
reprodukcije.
Savjeti
• Za brisanje ili ispravak naziva unesite "_" za svaki
znak.
• Funkcija Disc Memo uvijek ima prednost pred bilo
kojim drugim naslovom.
• Možete dodjeljivati nazive diskovima ako je priključen
izmjenjivač s funkcijom CUSTOM FILE.
• Funkcije ponavljanja zapisa i reprodukcija slučajnim
redoslijedom su odgođene dok ne dovrši dodjeljivanje
naziva.
Brisanje pridijeljenog naziva
(Pomoću kartičnog daljinskog upravljača)
1 Odaberite uređaj u kojem je pohranjen naziv
kojeg želite obrisati, zatim pritisnite i zadržite
#.
2 Pritisnite više puta M ili m dok se ne pojavi
natpis "Name Delete" i pritisnite 9.
Prikazuje se pohranjeni naziv.
3 Više puta pritisnite M ili m za odabir naziva
kojeg želite obrisati.
4 Pritisnite i zadržite 9.
Naziv se briše. Ponovite korake 3 i 4 za brisanje
ostalih naziva.
5 Pritisnite # dva puta.
Uređaj se vraća na uobičajenu reprodukciju.
Traženje diska pomoću naziva — LIST
Možete odabrati disk iz liste kad priključite CDizmjenjivač s funkcijom CUSTOM FILE ili MDizmjenjivač.
Ako dodijelite naziv disku, pojavit će se na listi.
(Pomoću kartičnog daljinskog upravljača)
1 Tijekom reprodukcije pritisnite 5.
Prikazuje se broj i naziv diska.
2 Više puta pritisnite M ili m dok se ne pojavi
željeni disk.
3 Pritisnite 9 za reprodukciju diska.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
13
Zakretni upravljač RM-X4S
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL pritisnite i
zadržite ;.
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Savjet
Smjer upravljanja možete promijeniti pomoću izbornika
(strana 12).
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na uređaju.
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču
zahtijevaju različite radnje od onih na uređaju.
• Kontrola PRESET/DISC
Isto kao i h –/+ na uređaju (pritisnite
i zakrenite).
• Kontrola VOL (glasnoća)
Isto kao i tipke +/– na uređaju (zakrenite).
• Kontrola SEEK/AMS
Isto kao i B +/– na uređaju (zakrenite ili
zakrenite i zadržite).
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen na
način prikazan na slici.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnoj
strani upravljača automobila, možete promijeniti
smjer upravljanja.
14
Vanjski audio uređaji
U priključnicu BUS AUDIO IN/AUX IN možete
priključiti dodatne prijenosne Sony uređaje. Ako na
priključnicu nije priključen izmjenjivač ili neki
drugi uređaj, uređaj omogućava slušanje glazbe s
prijenosnog uređaja preko zvučnika ugrađenih u
vozilo.
Napomena
Pri spajanju prijenosnog uređaja provjerite da u
priključnicu BUS CONTROL IN nije priključen neki
uređaj. Ako je neki uređaj priključen u BUS CONTROL
IN priključnicu, nije moguće odabrati "AUX" pomoću
tipke '.
Savjet
Ako istovremeno priključujete prijenosni uređaj i
izmjenjivač, upotrijebite dodatni AUX-IN.
Odabir dodatne opreme
1 Pritisnite ' više puta dok se ne pojavi
natpis "AUX".
Priključenim uređajem rukujte izravno.
Za podešavanje glasnoće priključenog uređaja
pogledajte "AUX Level" na strani 12.
Dodatne informacije
Mjere opreza
• Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
• Ako je vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.
Napomene o kondenzaciji vlage
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar uređaja i na pokazivaču se može skupiti vlaga.
Dogodi li se to, uređaj neće pravilno raditi. U tom
slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok
vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da ne prolijete sok ili druga pića po uređaju ili
diskovima.
Napomene o diskovima
• Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
• Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
• Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
• Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk jer
može doći do zaustavljanja rotacije te do kvara
uređaja ili oštećenja diska.
• Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlijepljene
naljepnice koja može zapeti u mehanizmu za
izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed sakupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
• Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata,
zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom uređaju,
jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite takve
diskove.
• Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
• Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalnih
sredstava za čišćenje ili
antistatički raspršivač
namijenjen čišćenju vinilnih ploča.
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
• Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova (ovisno
o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom stanju)
neće biti moguća na ovom uređaju.
• Reprodukcija nefinaliziranih diskova nije moguća na
ovom uređaju.
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji podliježu
CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke
proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki od
tih diskova se možda neće moći reproducirati u ovom
uređaju jer ne podliježu CD standardu.
O MP3-datotekama
MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a radi
se o formatu kompresije koji audio podatke
komprimira na 1/10 izvorne veličine.
• Uređaj je kompatibilan s formatima ISO 9660 level
1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim formatima,
ID3 podacima verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 i Multi
Session.
• Maksimalan broj:
– direktorija (grupa): 150 (uključujući glavni i
prazne direktorije).
– MP3-datoteka (zapisa) i direktorija na disku: 300
(ako naziv direktorija/zapisa sadrži mnogo
znakova, broj može biti i manji od 300).
– prikazanih znakova po nazivu direktorija/zapisa je
32 (Joliet) ili 32/64 (Romeo); ID3 podaci 15/30
znakova (1.0, 1.1, 2.2 i 2.3) ili 63/126 znakova (2.4).
nastavlja se na sljedećoj stranici t
15
Redoslijed reprodukcije MP3-zapisa
MP3
Direktorij
(grupa)
MP3-datoteka
(zapis)
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi
uređaja i nakon čitanja uputa, posavjetujte se sa Sony
prodavateljem.
Održavanje
Zamjena litijske baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterije će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača
će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025
litijskom baterijom. Korištenje druge baterije može
dovesti do požara ili do eksplozije.
Napomene
• Prije uporabe diska u uređaju obavezno ga finalizirajte.
• Kod imenovanja ne zaboravite dodati ekstenziju ".mp3".
• Ako reproducirate MP3-disk velike brzine bita,
primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
• Tijekom reprodukcije MP3-diska VBR (promjenjive
brzine bita) ili ubrzane reprodukcije prema naprijed ili
natrag, proteklo vrijeme reprodukcije se možda neće
ispravno prikazati.
• Ako je disk snimljen u Multi Session formatu
prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve sesije
(svaki drugi format se preskače). Prioritet formata je
CD-DA, ATRAC CD i MP3.
− Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo CD-DA,
ATRAC CD i MP3.
− Kad prvi zapis nije CD/DA, reproducira se ATRAC
CD ili MP3 sesija. Ako disk nema podataka ovih
formata, prikazuje se poruka "NO MUSIC".
+ strana gore
Napomene o litijskoj bateriji
• Držite litijsku bateriju van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
• Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
• Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
• Ne držite bateriju metalnom pincetom, jer može doći do
kratkog spoja.
UPOZORENJE
O ATRAC CD-u
Format ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) je
tehnologija komprimiranja audio podataka koja
audio CD sažima na približno 1/10 izvorne veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD na otprilike 1/20 izvorne
veličine. Uređaj podržava ATRAC3 i ATRAC3plus.
ATRAC CD
ATRAC CD je snimljeni audio podatkovni disk
komprimiran na ATRAC3 ili ATRAC3plus format
pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage 2.0
ili noviji ili SonicStage Simple Burner.
• Maksimalan broj:
– direktorija (grupa): 255
– datoteka (zapisa): 999
• Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/datoteka i
tekstualni podaci SonicStage-a.
Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte upute za
uporabu SonicStage ili SonicStage Simple Burner-a.
Napomena
ATRAC CD snimite pomoću ovlaštenog softvera, primjerice
SonicStage 2.0 ili kasniji ili SonicStage Simple Burner
1.0 ili 1.1 isporučeni sa Sony Network proizvodima.
16
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Baterije nemojte puniti, rastavljati niti ih bacati
u vatru.
Promjena osigurača
Kod promjene osigurača,
koristite osigurače iste
vrijednosti. Ako osigurač
pregori, provjerite priključak
napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na uređaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sony
dobavljaču.
Osigurač (10 A)
Čišćenje priključaka
2
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (strana 4) te očistite spojeve
vatenim štapićem natopljenim alkoholom. Nemojte
previše pritiskati jer bi moglo doći do oštećenja
priključaka.
Izvadite uređaj
1 Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Okrenite kukicu
prema unutra
2 Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
Glavni uređaj
Stražnja strana prednje
ploče
Napomene
• Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja isključite motor
vozila i izvadite ključ iz kontaktne brave.
• Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
3 Izvucite uređaj iz ležišta.
Vađenje uređaja
1
Skinite zaštitni okvir.
1 Izvadite prednju ploču (strana 4).
2 Zakvačite ključeve za vađenje na zaštitni
okvir.
Tehnički podaci
CD-uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odaziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radioprijemnik
Ispravno okrenite
ključ za vađenje
3 Pomoću ključeva za vađenje izvucite zaštitni
okvir.
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108,0 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmoničko izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odaziv: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W x 4 (na 4 ohma)
nastavlja se na sljedećoj stranici t
17
Općenito
Izlazi:
Audio izlazni priključak (prednji/stražnji)
Subwoofer izlazni priključak (mono)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolni priključak za telefon
Priključak za kontrolu rasvjete
BUS kontrolni ulazni priključak
BUS audio ulaz/AUX IN priključak
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Antenski ulaz
Tonske kontrole:
Basovi: ± 8 dB na 100 Hz
Visoki tonovi: ± 8 dB na 10 kHz
Glasnoća:
+8 dB na 100 Hz
+2 dB na 10 kHz
Napajanje:
12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 x 50 x 182 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182 x 53 x 161 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg
Priložena oprema:
Daljinski upravljač: RM-X155
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Kutija za prednju ploču (1)
Dodatna oprema:
Zakretni upravljač: RM-X4S
BUS kabel (isporučen s RCA priključkom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD-izmjenjivač (10 diskova): CDX-757MX
CD-izmjenjivač (6 diskova): CDX-T70MX, CDX-T69
MD-izmjenjivač (6 diskova): MDX-66XLP
Birač izvora: XA-C30
Birač AUX-IN: XA-300
Patenti u SAD-u i drugim zemljama pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Napomena
Uređaj se ne može spojiti na digitalno predpojačalo ili
ekvilizator kompatibilno sa sustavom Sony BUS.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije pregleda
donje tablice provjerite spojeve uređaja i postupke
korištenja.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
• Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
• Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača, ne
možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
• Glasnoća je preniska.
• Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća stišana zbog
telefonskog razgovora (kad je spojni kabel telefona u
vozilu spojen na ATT priključak).
• Kontrola FAD nije podešena za dvozvučnički sustav.
• CD-izmjenjivač ne podržava format diska (MP3/
ATRAC CD).
t Reprodukcija u Sony CD-izmjenjivaču koji
podržava MP3 format ili u ovom uređaju.
Nema zvučnog signala.
• Zvučni signal je isključen (strana 12).
• Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
• Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite u memoriju.
• Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
• Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena su
obrisani. Osigurač je pregorio.
Dolazi do buke kod okretanja kontakt-ključa.
Kabeli za napajanje nisu dobro spojeni.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.
• Zatamnjivač je podešen na "Dimmer-on" (strana 12).
• Oznake na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite tipku ! dok se
prikaz ponovno ne uključi.
• Priključci su zaprljani (strana 17).
DSO ne funkcionira
Ovisno o vrsti unutrašnjosti vozila i vrsti glazbe, DSO
možda neće imati željeni učinak.
• Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih dijelova
(više od 80%).
• Halogeni usporivači vatre nisu korišteni u nekim
tiskanim pločama.
• Halogeni usporivači vatre nisu korišteni u kućištima.
• Za tiskanje na ambalaži korištena je biljna uljana boja
koja ne sadrži VOC (Volatile Organic Compound).
• Pakiranje ne sadrži ispunu od polistirenske pjene.
18
Reprodukcija CD/MD-diska
Ne možete uložiti disk.
• Već je uložen drugi disk.
• CD je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija ne započinje.
• Oštećen ili zaprljan CD.
• CD-R/CD-RW se ne mogu reproducirati (strana 15).
Nije moguća reprodukcija MP3-datoteka.
Disk nije kompatibilan s MP3 formatom i verzijom
(strana 15).
Za početak reprodukcije MP3-zapisa treba duže
vrijeme nego za ostale diskove.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
− diskovi komplicirane strukture.
− diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
− diskovi kojima možete dodati podatke.
Nije moguća reprodukcija ATRAC CD-a.
• Disk nije snimljen ovlaštenim softverom, primjerice
SonicStage ili SonicStage Simple Burner.
• Zapisi koji nisu sadržani u grupi se ne mogu
reproducirati.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
• Problem je moguć kod diskova s puno znakova.
• Funkcija "A.Scroll" je podešena na "off".
t Podesite "A.Scroll-on" (str. 12) ili pritisnite N.
Zvuk preskače.
• Niste dobro instalirali uređaj.
t Uređaj ugradite pod kutom manjim od 45º u stabilan
dio automobila.
• Neispravan ili zaprljan disk.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
Pritisnite tipku RESET (strana 4).
"MS" ili "MD" se ne prikazuju na pokazivaču dok
su spojeni dodatni MGS-X1 i MD izmjenjivač.
Ovaj uređaj prepoznaje MGS-X1 kao MD uređaj.
t Pritisnite ' dok se ne pojavi "MS" ili "MD" i
nakon toga pritisnite 7 više puta.
Prijem radiopostaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
• Spojite kabel aktivne antene (plavo) ili izvora napajanja
(crveno) na izvor napajanja pojačala u automobilu
(samo ako vaš automobil posjeduje ugrađenu FM/MW/
LW antenu na stražnjem/bočnom staklu).
• Provjerite spoj antene.
• Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
• Provjerite frekvenciju.
• Dok je uključen DSO mod, zvuk ponekad može
sadržavati šumove.
t DSO mod podesite na "off" (strana 7).
Slušanje pohranjenih postaja nije moguće.
• Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
• Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
• Traženje lokalnih postaja podešeno je na "on".
t Odaberite "Local-off" (strana 12).
• Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugađanje.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
• Ugodite točnu frekvenciju.
• Signal odašiljača je preslab.
t Uključite mono prijem "Mono-on" (strana 12).
FM stereo program se čuje u mono tehnici.
Uređaj je podešen na mono prijem.
t Odaberite "Mono-off" (strana 12).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (strana 9).
Nema prometnih informacija.
• Uključite funkciju TA (strana 9).
• Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
• Trenutna postaja nije RDS postaja.
• RDS podaci nisu primljeni.
• Postaja ne emitira signal vrste programa.
Poruke i greške
Blank*1
Na MD nisu snimljeni zapisi*2.
t Reproducirajte MD sa snimljenim zapisima.
Error*1
• Disk je zaprljan ili uložen naopako*2.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
• Disk ne možete reproducirati zbog nekog problema.
t Uložite drugi CD.
Failure
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačala.
t Pogledajte upute za spajanje zvučnika/pojačala.
Load
Izmjenjivač učitava disk.
t Pričekajte dok ne završi.
Local Seek +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Pritisnite B +/– dok trepće ime postaje. Uređaj
počinje tražiti drugu frekvenciju istih podataka o
programu PI (pojavljuje se "PI Seek").
NO Data
Svi dodijeljeni nazivi su obrisani ili nisu pohranjeni.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
19
NO Disc
Disk nije uložen u CD/MD-izmjenjivač.
t Uložite diskove u izmjenjivač.
NO Disc Name
U zapisu nema naziva diska.
NO Group Name
U zapisu nema naziva grupe.
NO ID3 Tag
MP3-zapis ne sadrži ID3 podatke.
NO Info
ATRAC3/ATRAC3plus datoteka nema tekstualnih
podataka.
NO Magazine
Spremnik za diskove nije umetnut u CD-izmjenjivač.
t Uložite spremnik u izmjenjivač.
NO Music
Disk nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni disk u uređaj ili u izmjenjivač koji
podržava MP3
NO TP
Uređaj nastavlja pretraživanje dok ne pronađe dostupnu
TP postaju.
NO Track Name
Nema naziva zapisa.
Not Read
Uređaj nije učitao podatke s diska.
t Uložite disk i odaberite ga na listi.
Not Ready
Poklopac MD-izmjenjivača je otvoren ili MD-diskovi
nisu dobro uloženi.
t Zatvorite poklopac ili pravilno uložite MD-diskove.
Offset
Možda postoji interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane
prikazana, obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Read
Uređaj učitava sve podatke zapisa i grupa s diska.
t Pričekajte dok završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o
strukturi diska, možda će trebati duže od minute.
Reset
CD-uređajem ili CD/MD-uređajem nije moguće
upravljati zbog nekih problema.
t Pritisnite tipku RESET (strana 4).
"
" ili "
"
Disk je došao do početka ili do kraja i nije moguće
daljnje pretraživanje.
"_"
Oznaka se ne može prikazati kod ovog uređaja.
*1 Ukoliko dođe do greške tijekom reprodukcije CD-a ili
MD-a, broj CD ili MD-diska se ne pojavljuje na
pokazivaču.
*2 Broj diska koji uzrokuje smetnje se prikazuje na
pokazivaču.
Ako vam ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sony servisu. Ako autoradio
odnosite na popravak zbog CD-uređaja, molimo
ponesite i disk koji ste koristili kad ste uočili problem.
Download PDF

advertising