2-663-780-31 (2)
FM/MW/LW
Auto radio CD uređaj
Upute za uporabu ________________________
Za isključenje DEMO funkcije pogledajte str. 16.
CDX-GT800D
© 2006 Sony Corporation
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji ovog Sonyjevog auto
radio CD uređaja. Na ovom uređaju možete
uživati u sljedećim funkcijama:
● Reprodukcija diska:
Možete reproducirati CD-DA (i one koji sadrže
CD TEXT*), CD-R/CD-RW-diskove (MP3/
WMA zapise snimljene u Multi Session
formatu (str. 20)) i ATRAC CD (formati
ATRAC3 i ATRAC3plus (str. 20)).
Vrsta diska
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Nakon gašenja automobila svakako pritisnite i
zadržite ! na uređaju za isključenje
pokazivača.
U suprotnom se pokazivač neće isključiti te će
uzrokovati potrošnju energije akumulatora.
Oznaka na disku
CD-DA
MP3
WMA
ATRAC CD
● Radijski prijem:
Funkcija BTM (Best Tuning Memory): uređaj bira
postaje jačih signala i pohranjuje ih.
● Usluge RDS:
Možete koristiti FM postaje sa sustavom
podataka RDS.
● Podešavanje zvuka: X-DSP
Sonyjev novi generator zvuka stvara pomoću
digitalne obrade signala idealan zvučni ugođaj
za vozilo.
● Podešavanje slike
Možete podesiti različite slike za prikaz na
pokazivaču.
– Space Producer: stvara na pokazivaču
animirane uzorke koji prate glazbu.
● Dodatni pribor za upravljanje
Također možete upravljati dodatnim CD/MD
izmjenjivačima i dodatnim Sonyjevim
prijenosnim uređajem.
* CD TEXT je CD-DA disk koji sadrži informacije poput
naziva diska i zapisa te imena izvođača.
Ova naljepnica se nalazi na dnu uređaja.
Zbrinjavanje starih elektrinih i
elektronikih ureaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete
za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Proizvedeno uz dopuštenje
tvrtke BBE Sound. Funkcija
BBE MP poboljšava digitalni
komprimirani zvuk, poput MP3 formata,
obnavljanjem i naglašavanjem viših harmonika
(alikvotnih tonova) izgubljenih tijekom
kompresije. Funkcija BBE MP generira parne
harmonike iz izvornog materijala, učinkovito
obnavljajući toplinu, detalje i nijanse zvuka.
SonicStage i oznaka su zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i njihove
oznake su zaštitni znakovi tvrtke Sony
Corporation.
Microsoft, Windows media i
logotip Windows su zaštićeni
ili registrirani znakovi
Microsoft Corporation u SAD-u
i/ili drugim zemljama.
2
Sadr!aj
Početak
Resetiranje uređaja............................................... 4
Podešavanje točnog vremena............................... 4
Odvajanje prednje ploče ...................................... 4
Postavljanje prednje ploče .............................. 5
Ulaganje diska u uređaj........................................ 5
Vađenje diska ................................................. 5
Podešavanje kuta prednje ploče ........................... 5
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj .................................................. 6
Daljinski upravljač RM-X154 ........................ 6
CD
Prikaz podataka............................................... 8
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija
slučajnim redoslijedom................................... 8
Radijski prijemnik
Pohrana i prijem postaja....................................... 8
Automatska pohrana postaja — BTM............ 8
Ručna pohrana postaja.................................... 8
Prijem pohranjenih postaja ............................. 8
Automatsko ugađanje ..................................... 9
Prijem postaje putem liste — LIST ................ 9
RDS ...................................................................... 9
Pregled ............................................................ 9
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i
TA (prometnih obavijesti)/TP (prometnog
programa)...................................................... 10
Odabir vrste programa (PTY)....................... 10
Podešavanje točnog vremena (CT)............... 11
Poboljšanje kvalitete zvuka
— X-DSP
HDEQ ........................................................... 11
DSO 3D ........................................................ 12
Intelligent Time Alignment — I-TA ............ 12
BBE MP........................................................ 12
Odabir po želji — SOUND................................ 13
Optimiranje zvuka — izbornik MENU.............. 13
HDEQ ugađanje............................................ 13
DSO 3D ugađanje ......................................... 14
I-TA ugađanje ............................................... 14
BBE MP........................................................ 14
Precizno podešavanje zvuka......................... 15
Ostale funkcije
Promjena zvučnih postavki ................................ 16
Podešavanje zvučnih značajki
— Balance/Fader/Sub Woofer...................... 16
Podešavanje opcija izbornika — MENU........... 16
Uporaba dodatne opreme ................................... 17
CD/MD izmjenjivač...................................... 17
Dodatna audio oprema.................................. 18
Zakretni upravljač RM-X4S ......................... 18
Dodatne informacije
Mjere opreza....................................................... 19
Napomene o diskovima ................................ 19
O MP3/WMA datotekama............................ 20
O ATRAC CD-u ........................................... 20
Održavanje ......................................................... 21
Vađenje uređaja.................................................. 21
Tehnički podaci.................................................. 22
U slučaju problema ............................................ 23
Prikaz/poruke grešaka................................... 24
Konverzijska tablica........................................... 25
3
Početak
Odvajanje prednje ploe
Resetiranje ureaja
Prije prvog korištenja uređaja, ili nakon zamjene
ili prespajanja kontakata akumulatora, potrebno je
resetirati uređaj.
Uklonite prednju ploču i pritisnite tipku RESET
šiljatim predmetom, npr. kemijskom olovkom.
Tipka RESET
Napomena
Pritisak na tipku RESET će obrisati podešenje sata te
neke pohranjene informacije. Podešenje memorije za
HDEQ, DSO 3D i Intelligent Time Allignment (I-TA) se
neće izbrisati (str. 13).
Možete odvojiti prednju ploču uređaja kako biste
spriječili krađu.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1
Pritisnite !.
Uređaj se isključuje.
2
Pritisnite @.
Otpušta se lijeva strana prednje ploče.
3
Pomaknite prednju ploču ulijevo i zatim
je lagano izvucite prema sebi.
Podešavanje tonog vremena
Sat koristi 24-satni sustav prikaza vremena.
1
2
Pritisnite #.
3
Zakrenite kotačić SEEK dok se ne pojavi
"Clock Adjust", zatim pritisnite 9.
Pojavljuje se prikaz za podešavanje.
4
Zakrenite kotačić SEEK kako biste
podesili sat i minutu.
Za pomicanje digitalnog indikatora pritisnite
9.
5
Nakon podešavanja minute pritisnite
9.
Sat se aktivira.
Zakrenite kotačić SEEK dok se ne pojavi
"SETUP", zatim pritisnite 9.
Na daljinskom upravljaču
U koracima od 2 do 4: pritisnite M ili m umjesto zakretanja kotačića SEEK. U koraku 4 pritisnite < ili ,
umjesto tipke 9.
Savjet
Točno vrijeme je moguće podesiti automatski pomoću
funkcije RDS (str. 11).
4
Napomene
● Nemojte jako pritiskati ploču ni pokazivač.
● Ne izlažite prednju ploču vrućini/visokim
temperaturama ili vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče
u parkiranom automobilu na prednjoj/stražnjoj ploči.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite otvor A prednje ploče na dio B na
uređaju, zatim lagano utisnite lijevu stranu.
Pritisnite ' na uređaju (ili umetnite disk)
za uključenje uređaja.
Ulaganje diska u ureaj
1
Pritisnite Z.
Prednja ploča se automatski pomakne dolje.
2
Umetnite disk (s naljepnicom prema
gore).
Prednja ploča se automatski pomakne gore i
počne reprodukcija.
Vađenje diska
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutrašnji dio prednje ploče.
1
Pritisnite Z.
Prednja ploča se automatski pomakne dolje i
disk iziđe iz uložnice.
2
Pritisnite Z za zatvaranje prednje
ploče.
Napomene
Prednja ploča se automatski podiže nakon 15 sekundi
od trenutka spuštanja.
Podešavanje kuta prednje ploe
ANGLE
1
Pritisnite i zadržite X više puta
dok ne podesite odgovarajući kut
prednje ploče.
Prednju ploču možete podesiti u 3 položaja.
Kako bi prednju ploču vratili u prvobitni položaj,
više puta pritisnite i zadržite X dok se
prednja ploča ne vrati na tvornički podešen položaj.
Savjeti
● Nakon spuštanja prednje ploče (kod ulaganja diska)
ona se automatski vraća u položaj koji podesite.
● Kut prednje ploče koji podesite se pohranjuje u
uređaju. Kad isključite motor, kut se vraća u tvornički
podešen položaj, a po uključenju motora prednja
ploča se podešava na kut koji sami odredite.
5
Položaj kontrola i osnovne radnje
Glavni uređaj
Daljinski upravljač RM-X154
6
Za detalje pogledajte navedenu stranicu. Odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču upravljaju
istim funkcijama kao i tipke na uređaju.
A Tipka MODE 8, 17
Za odabir valnog područja (FM/MW/LW)/
odabir uređaja*1.
B Tipka OFF
Isključenje uređaja, zaustavljanje reprodukcije
izvora.
C Regulator glasnoće (VOL)/tipka
SOUND 16
Za ugađanje glasnoće (zakrenite); odabir
opcija za podešavanje (pritisnite).
D Pokazivač
E Uložnica diska 5
Ovdje uložite disk.
F Kotačić SEEK/tipka ENTER
Za odabir opcija (zakrenite); za dovršetak
podešavanja (pritisnite).
CD:
Za preskakanje zapisa ili albuma/grupa:
pritisnite 9 više puta za odabir
./> ili "ALBM/GROUP", zatim
zakrenite kotačić SEEK dok se ne pojavi
željeni zapis ili album/grupa.
Radio:
Za ugađanje postaja: pritisnite 9 više
puta za odabir "SEEK", "MANUAL" ili
"PRESET", zatim zakrenite kotačić SEEK
dok se ne pojavi željena postaja.
G Tipka MENU
Za ulaz u izbornik.
H Tipka Z (izbacivanje diska)/ANGLE 5
Za izbacivanje diska/spuštanje prednje ploče
(pritisnite); podešavanje kuta prednje ploče u
3 položaja (pritisnite i zadržite).
I Tipka @ (otpuštanje prednje ploče) 4
J Tipka SOURCE
Za uključenje/promjenu izvora (radio/CD/
MD*2/AUX).
K Brojčane tipke
Radio:
Pritisnite za prijem pohranjenih postaja;
pritisnite i zadržite za pohranu radijskih
postaja.
CD/MD*2:
.: REP 8, 18
/: SHUF 8, 18
0: PAUSE*3
Za pauzu reprodukcije. Za nastavak pritisnite
ponovo.
L Tipka RESET 4
M Tipka AF (alternativne frekvencije)/
TA (prometne obavijesti) 10
Za podešavanje alternativnih frekvencija i
prometnih obavijesti/programa u RDS-u.
N Prijemnik daljinskog upravljača
Za prijem signala s bežičnog daljinskog
upravljača.
O Tipka IMAGE 2
Za odabir željenog načina prikaza.
Movie 1-3 t Spectrum analyser 1-5 t
Space Producer t Wall paper 1-3 t
normalna reprodukcija/prijem
R Tipka DSPL (pokazivač)/PTY (vrsta
programa) 8, 10
Za promjenu prikaza na pokazivaču; za odabir
vrste programa kod RDS prijema.
S Tipka VOL (glasnoća) +/–
Za ugađanje glasnoće.
T Tipka ATT
Za isključenje zvuka. Za uključenje, pritisnite
ponovo.
U Tipka SOUND
Za odabir parametara zvuka.
V Tipka LIST 9, 18
Za listanje.
W Tipke M/m (+/–)
Pritisnite za odabir pohranjenih postaja/
preskakanje grupa; pritisnite i zadržite za
kontinuirano preskakanje grupa.
X Tipka SCRL (scroll) 8
Za pomicanje stavki po pokazivaču.
*1 Kad je spojen CD/MD izmjenjivač.
*2 Kad je spojen MD izmjenjivač.
*3 Kod reprodukcije na ovom uređaju.
Napomena
Ako je uređaj isključen i nestane prikaz na pokazivaču,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem,
osim ako najprije ne pritisnete ' na uređaju ili
ne umetnete disk za uključenje uređaja.
Savjet
Za detalje o zamjeni baterije pogledajte poglavlje
"Zamjena litijske baterije daljinskog upravljača" na
stranici 21.
Sljedeće tipke na daljinskom upravljaču također
imaju različit izgled/funkcije od tipaka na uređaju.
P Tipka ENTER
Za dovršetak podešavanja.
Q Tipke </, (SEEK –/+)
CD:
Pritisnite za preskakanje zapisa; pritisnite i
ponovno pritisnite u roku 1 sekunde i zadržite
za kontinuirano preskakanje zapisa; pritisnite i
zadržite za pretraživanje zapisa prema
naprijed/natrag.
Radio:
Pritisnite za automatsko ugađanje postaja;
pritisnite i zadržite za traženje radijskih
postaja.
7
CD
Radijski prijemnik
Detalje o odabiru CD/MD izmjenjivača potražite
na stranici 17.
Prikaz podataka
Primjer: kad odaberete normalnu reprodukciju
višestrukim pritiskom tipke : (str. 7).
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja postaja za vrijeme vožnje, koristite
funkciju "Best Tuning Memory" (BTM) kako bi
spriječili eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana postaja — BTM
A Izvor, WMA/MP3/ATRAC3plus indikator
B Točno vrijeme
C Broj albuma/grupe, broj zapisa/proteklo vrijeme
reprodukcije, naziv diska/ime izvođača, naziv
albuma/grupe, naziv zapisa, tekstualni podaci*
1
Pritisnite ' više puta dok se ne
pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja pritisnite
7 više puta. Možete birati između FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
2
3
Pritisnite #.
4
Zakrenite kotačić SEEK dok se ne
pojavi "BTM" i pritisnite 9.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija. Kad je postaja pohranjena, začuje
se zvučni signal.
* Pri reprodukciji MP3 zapisa prikazuju se ID3 podaci,
a pri reprodukciji ATRAC CD-a se prikazuju tekstualni
podaci SonicStagea itd., dok se kod reprodukcije
WMA zapisa prikazuju WMA podaci.
Za promjenu opcija u polju C, pritisnite &
na daljinskom upravljaču; za pomicanje indikatora
na pokazivaču C pritisnite N na daljinskom
upravljaču ili podesite "Auto Scroll on" (str. 17).
Savjet
Prikazani podaci će se razlikovati ovisno o vrsti diska,
formatu snimanja i podešenjima. Za detalje o MP3/WMA
zapisima i ATRAC CD, pogledajte stranu 20.
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redoslijedom
1
Tijekom reprodukcije više puta
pritisnite . (REP) ili / (SHUF) dok se
ne pojavi željena postavka.
Odaberite
Za reprodukciju
Repeat Track
zapisa više puta.
Repeat Album*1 albuma više puta.
2
Repeat Group* grupe više puta.
1
Shuffle Album* albuma slučajnim redoslijedom.
Shuffle Group*2 grupe slučajnim redoslijedom.
Shuffle Disc
diska slučajnim redoslijedom.
*1 Tijekom reprodukcije MP3/WMA CD-a.
*2 Tijekom reprodukcije ATRAC CD-a.
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"Repeat off" ili "Shuffle off".
8
Zakrenite kotačić SEEK dok se ne pojavi
"RECEIVE MODE" i pritisnite 9.
Na daljinskom upravljaču
U koracima 3 i 4: pritisnite M ili m umjesto kotačića
SEEK.
Ručna pohrana postaja
1
Dok slušate postaju koju želite pohraniti, pritisnite i zadržite brojčanu tipku
(od . do 0) dok se na pokazivaču ne
pojavi “MEM”.
Na pokazivaču se pojavi oznaka brojčane tipke.
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojčanom
tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Savjet
Kad pohranite RDS postaju, pohranit ćete i postavku
alternativne postaje (AF) i prometnih obavijesti (TA)
(str. 10).
Prijem pohranjenih postaja
1
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite brojčanu tipku (od . do 0).
Savjet
Drugi način za prijem pohranjenih postaja je da pritisnete
tipku 9 dok se ne pojavi "PRESET" i zakrenete
kotačić SEEK dok se ne pojavi željeni broj postaje.
Automatsko ugađanje
1
Odaberite valno područje zatim više
puta pritisnite 9 dok se ne pojavi
"Seek" te zakrenite kotačić SEEK za
traženje postaje.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ostvari
prijem postaje. Ponovite opisani postupak dok
se ne ostvari prijem željene postaje.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje koju želite slušati, više puta
pritisnite 9 dok se ne pojavi "MANUAL" te zakrenite kotačić SEEK dok se ne pojavi željena frekvencija.
Prijem postaje putem liste — LIST
Pohranjenu postaju možete jednostavno odabrati
iz liste.
1
Odaberite valno područje, zatim
pritisnite #.
2
Zakrenite kotačić SEEK dok se ne
pojavi "LIST" i pritisnite 9.
Pojavljuje se frekvencija.
Podaci koji se prikazuju
Primjer: kad odaberete uobičajen način
reprodukcije pritiskanjem tipke : (str. 7).
A Valno područje
B TP/TA/AF*1
C Točno vrijeme
D Programski broj
E Frekvencija*2 (naziv postaje), RDS podaci
*1 Kad je podešeno "All" za informacije:
– Svijetli "TP" tijekom prijema prometnog programa.
– Svijetli "TA"/"AF" dok je uključeno "TA"/"AF".
Kod prijema prometnih obavijesti trepće "TA" u D.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "RDS".
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
3
Zakrenite kotačić SEEK dok se ne
pojavi željena postaja.
4
Pritisnite 9 za prijem postaje.
Na pokazivač se vraća uobičajeni prikaz.
Na daljinskom upravljaču
Odaberite valno područje, zatim pritisnite 5. Više
puta pritisnite M ili m dok se ne pojavi željena postaja.
Pritisnite 9 za prijem postaje.
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS
prijemom podešavaju sat.
Napomene
● Ovisno o zemlji ili području, neke RDS funkcije neće
biti dostupne.
● RDS funkcija možda neće raditi ispravno ako je
signal slab ili postaja ne emitira RDS podatke.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
9
Podešavanje AF (alternativnih frekvencija) i TA (prometnih obavijesti)/
TP (prometnog programa)
1
Više puta pritisnite Z dok se ne
pojavi željena postavka.
Odaberite
Za
AF on
uključenje AF i isključenje TA.
TA on
uključenje TA i isključenje AF.
AF/TA on
uključenje AF i TA.
AF/TA off
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Ugađanje glasnoće prometnih
obavijesti
Možete podesiti razinu glasnoće prometnih
obavijesti tako da ih ne propustite.
1 Zakrenite regulator glasnoće za ugađanje.
2 Pritisnite i zadržite Z dok se ne pojavi
"TA Vol".
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Slušanje lokalnog programa
— Regional
Kad je uključena funkcija AF: tvornička
podešenja ovog uređaja ograničavaju prijem na
određeno područje, stoga nije moguć prijelaz na
drugu lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema toga lokalnog
programa, podesite opciju "Regional off" (str. 17).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
10
Odabir vrste programa (PTY)
1
2
Tijekom FM prijema pritisnite #.
Zakrenite kotačić SEEK dok se ne
pojavi "PTY", zatim pritisnite 9.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
3
Zakrenite kotačić SEEK dok se ne
pojavi željena vrsta programa.
4
Pritisnite 9.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Na daljinskom upravljaču
U koracima 1 i 2: pritisnite 4 umjesto #; u
koraku 3: pritisnite M ili m umjesto zakretanja kotačića
SEEK.
Vrste programa
News (novosti), Current Affairs (vijesti),
Information (informacije), Sport (sport),
Education (obrazovni program), Drama
(dramski program), Cultures (kultura), Science
(znanost), Varied Speech (razno), Pop Music
(popularna glazba), Rock Music (rock glazba),
Easy Listening (lagana glazba), Light
Classics M (lagana klasična glazba), Serious
Classics (klasična glazba), Other Music
(druge vrste glazbe), Weather & Metr
(vremenska prognoza), Finance (financije),
Children's Progs (dječji programi), Social
Affairs (društvene teme), Religion (vjerski
program), Phone In (telefonska javljanja),
Travel & Touring (putovanja), Leisure &
Hobby (zabava), Jazz Music (jazz glazba),
Country Music (country glazba), National
Music (narodna glazba), Oldies Music
(evergrini), Folk Music (folklorna glazba),
Documentary (dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama u
kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1
Podesite "CT on" u izborniku (str. 16).
Napomene
● Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema
RDS postaje.
● Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
Poboljšanje kvalitete zvuka
— X-DSP
X-DSP, Sonyjev novi generator zvuka, stvara
idealan zvučni ugođaj u vozilu pomoću digitalne
obrade signala. X-DSP sadrži sljedeće značajke:
HDEQ, DSO 3D, Intelligent Time Alignment
(skraćeno I-TA) i BBE MP. Pogledajte u nastavke
opise za svaku pojedinačnu značajku. Postoje dva
načina podešavanja. Prvi je jednostavno
podešavanje za manje zahtjevne slušatelje, a drugi
je precizno podešavanje koje će zadovoljiti i
zahtjevnije slušatelje.
Za jednostavno podešavanje odaberite jednu od
tvorničkih postavki. Pogledajte "Odabir po želji
— SOUND" (str. 13).
Za preciznije podešavanje pogledajte "Optimiranje
zvuka — izbornik SOUND" (str. 13) i "Precizno
podešavanje zvuka" (str. 15).
Napomene
● X-DSP zvuk postiže se uporabom četiriju kanala koji
se sastoje od dvaju prednjih i dvaju stražnjih
zvučnika. Koristite li samo prednje ili samo stražnje
zvučnike, efekt će biti prema opisu.
● Intenzitet efekta će ovisiti o vrsti vozila i njegovim
zvučnicima.
HDEQ
Neovisan četverokanalni ekvilizator s 13
frekvencijskih područja omogućuje vam da
prilagodite zvuk prema vlastitom ukusu.
Podešenje
Efekt
Xplod
Naglašava ukupnu dinamiku
zvuka.
Refined Vocal
Obogaćuje i naglašava vokale
sprijeda.
Over Drive
Stvara svijetao i živahan zvuk.
Virtual Sub
Stvara duboki zvuk s izraženim
basovima.
Natural Cruise
Naglašava zvukove potisnute
prometnom bukom.
Rear Drive
Naglašava zvuk stražnjeg
zvučnika.
Flat
Bez efekta.
Savjet
Pogledajte "HDEQ ugađanje" (str. 13) za preciznije
podešavanje.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
11
DSO 3D
Intelligent Time Alignment — I-TA
DSO 3D je tehnologija virtualnog 3D zvuka koja
ublažava probleme sa slabijim zvučnicima. Ona
stvara virtualni zvuk s 3 dimenzije (podizanje,
širinu i dubinu) između zvučnika i slušatelja.
Možete podesiti lokalizaciju zvuka kako bi
najbolje odgovarao vašem položaju pri slušanju.
Izračunavanjem udaljenosti između sjedala i
zvučnika, uređaj može promijeniti lokalizaciju
odgodom izlaza zvuka iz svakog zvučnika. Uređaj
može simulirati prirodan zvučni ugođaj i pružiti
vam dojam da ste u središtu bez obzira na to gdje
u vozilu sjedite.
Podešenje
Efekt
STD
Zvučnik iz prednjih vrata čuje
se u razini ušiju. 1
Wide
Omogućuje šire zvučno polje
nego STD. 2
Deep
Zvuk kao da dolazi sprijeda u
STD. 3
Slika virtualnog zvučnika
Podešenje Efekt
Front-L
Naprijed lijevo 1
Front-R
Naprijed desno 2
Front
Između prednjih
sjedala 3
All
U sredini vozila 4
Savjet
Pogledajte "I-TA ugađanje" (str. 14) za precizno
podešavanje za vaše vozilo. Udaljenost između
zvučnika i položaja za slušanje možete podešavati u
koracima po 2 cm.
Savjet
Pogledajte "DSO 3D ugađanje" (str. 14) za preciznije
podešavanje.
12
BBE MP
BBE MP poboljšava kvalitetu digitalno
komprimiranog zvuka svih izvora (str. 2, 14).
Oznaka
Objašnjenje
ON
Uključuje BBE MP
OFF
Isključuje BBE MP
Odabir po !elji — SOUND
Zvuk možete podesiti na različite načine,
odabirom postavki za HDEQ, DSO 3D i I-TA.
1
Pritisnite ; više puta za odabir
željene opcije tijekom reprodukcije.
Stavke se izmjenjuju kako slijedi:
HDEQ t DSO 3D t I-TA t Balance
(lijevi-desni zvučnici) t Fader (prednjistražnji zvučnici) t Sub Woofer
2
Zakrenite regulator glasnoće za
podešavanje odabrane postavke.
Nakon tri sekunde podešavanje je završeno.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2: pritisnite < ili , za precizno ugađanje
efekta HDEQ, DSO 3D i I-TA. Za dodatne informacije
pogledajte str. 13 i 14.
Optimiranje zvuka
— izbornik MENU
Uporabom izbornika SOUND možete precizno
podesiti efekte HDEQ, DSO 3D i I-TA po želji i u
skladu s unutrašnjošću vašeg vozila. Pogledajte
također "Precizno podešavanje zvuka" (str. 15).
Također je moguće podesiti BBE MP. Postupci u
izborniku su jednaki za svaki efekt. Naučite
sljedeći postupak, zatim ga primijenite na
pojedinačne efekte.
HDEQ ugađanje
Moguće je precizno podesiti frekvenciju i razinu
glasnoće krivulje ekvilizatora. Ugađanje se izvodi
za 4 kanala: prednji lijevi/desni, stražnji
lijevi/desni.
1
Odaberite “SOUND” t “HDEQ” u
izborniku.
2
Odaberite “Custom1,” “Custom2” ili
“Custom3” za pohranu.
3
Odaberite krivulju ekvilizatora koju
želite ugoditi.
U odabranom Custom podešenju možete
ugoditi krivulju ekvilizatora, nakon čega će se
pojaviti ikona olovke kao “Custom1” t
“Custom1 8.”
4
5
Odaberite zvučnik koji želite podesiti.
Podesite krivulju ekvilizatora po želji.
A Pritisnite 9 za odabir frekvencije
koju želite podesiti (podesivo od 63 Hz do
16 kHz u 13 frekvencijskih područja).
B Zakrenite kotačić SEEK kako biste podesili
razinu odabrane frekvencije (koracima po 1
dB od –6 dB do +6 dB).
C Ponovite korake A i B kako biste podesili
druga frekvencijska područja krivulje
ekvilizatora.
1
2
Pritisnite # tijekom reprodukcije.
3
4
Pritisnite 9.
6
Zakrenite kotačić SEEK za odabir
opcije, zatim pritisnite 9.
Potvrdite podešenje uporabom potvrdnog prikaza i pohranite vrijednost.
7
5
Ponovite korake 3 – 6 dok ne podesite
sve zvučnike.
Ponovite korak 4 za podešavanje
parametara.
6
Pritisnite #.
Podešavanje je dovršeno.
Zakrenite kotačić SEEK dok se ne
pojavi "SOUND".
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 i 4: podesite odabranu opciju pritiskom na
M ili m.
Napomena
Ikona olovke pojavljuje se samo nakon odabira
postojećeg podešenja u koraku 3. Međutim, podešenje
se neće primijeniti sve dok ga ne pohranite u koraku 6.
Savjet
Odaberite “Reset” u koraku 4 kako biste vratili
tvorničko podešenje (bez efekta).
Na daljinskom upravljaču
U postupku A koraka 5: pritisnite < ili , za
podešavanje frekvencije; u koraku B: pritisnite M ili m
za podešavanje razine.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
13
DSO 3D ugađanje
Možete podesiti po želji visinu, širinu i dubinu
virtualnog zvučnog polja.
1
Odaberite “SOUND” t “DSO 3D” u
izborniku.
2
Odaberite “Custom1,” “Custom2” ili
“Custom3” za pohranu.
3
Odaberite "STD", "Wide" ili "Deep".
U odabranom Custom podešenju možete
ugoditi postojeću postavku, nakon čega će se
pojaviti ikona olovke kao “Custom1” t
“Custom1 8.”
4
Odaberite jedan od 3 moda za podešavanje parametara: "Elevation" (podizanje), "Width" (širina) ili "Depth" (dubina).
5
6
Podesite položaj između 1 i 8.
7
Ponovite korake 3 – 6 dok ne podesite
sve modove parametara.
Pro mod
Ovaj mod je za korisnike koji žele kreativnije
oblikovati zvuk. Izmjerite udaljenost između
položaja za slušanje i svakog zvučnika. Unesite te
udaljenost kako bi uređaj primijenio pravilna
vremena odgode.
Napomena
Ikona olovke pojavljuje se samo nakon odabira
postojećeg podešenja u koraku 3. Međutim, podešenje
se neće primijeniti sve dok ga ne pohranite u koraku 6.
1 U izborniku odaberite "SOUND" t "I-TA"
t "Pro Mode".
2 Odaberite "Custom1", "Custom2" ili "Custom3"
za pohranu.
3 Odaberite položaj zvučnika.
4 Unesite udaljenost između zvučnika i položaja
za slušanje.
Jedan klik kotačića SEEK predstavlja 2 cm. Na
daljinskom upravljaču pritisak tipke M ili m
mijenja podešenje za 2 cm, a pritisak i zadržavanje tipke mijenja podešenje u koracima po
10 cm.
5 Potvrdite podešenje uporabom potvrdnog
prikaza i pohranite vrijednost.
"Custom1", "Custom2" i "Custom3" se
pojavljuju s ikonom olovke nakon pohrane,
npr. "Custom1 8".
6 Ponovite korake 3 – 5 dok ne podesite položaje
svih zvučnika.
Savjet
Odaberite “Reset” u koraku 4 kako biste vratili
tvorničko podešenje (isključeno).
Napomena
Uređaj neće primijeniti podešenje sve dok ga ne
pohranite u koraku 5.
Potvrdite podešenje uporabom potvrdnog prikaza i pohranite vrijednost.
I-TA ugađanje
I-TA ugađanjem podešava se precizno odgoda
zvuka iz pojedinih zvučnika vozila. Postoje dva
moda: Smart mod i Pro mod.
Smart mod
Savjeti
● Odaberite "Initialize" u koraku 3 za povratak na
tvorničke vrijednosti.
● Pogledajte tablicu za preračunavanje između
centimetara i inča (str. 25).
BBE MP
Smart mod omogućuje odabir jednog od 4
postojeća položaja koje zatim možete jednostavno
precizno ugoditi.
1 U izborniku odaberite "SOUND" t "I-TA"
t "Smart Mode".
2 Odaberite mod koji želite podesiti.
3 Precizno ugodite položaj.
4 Pritisnite 9 za dovršetak.
14
1
U izborniku odaberite "SOUND" t
"BBE MP".
2
3
Odaberite "ON".
Pritisnite 9 za dovršetak.
Precizno podešavanje zvuka
U ovom odjeljku je objašnjeno kako stvoriti idealan zvučni ugođaj u vozilu, primjenom I-TA Pro moda i
funkcije HDEQ.
Počnite!
Primjer vokalne lokalizacije zvuka* sa slušanje s prednjeg lijevog sjedala.
Napredno
podešavanje
1 Podesite ekvilizator na Flat. Druga
podešenja zvuka će se isključiti.
2 Izmjerite udaljenost između položaja
za slušanje i svakog pojedinog
zvučnika.
I-TA Pro mod
1 Unesite udaljenosti uporabom I-TA
Pro moda.
Unesite izmjerenu udaljenost prema uputama
za I-TA Pro mod, zatim pohranite.
2 Podesite FADER potpuno na F,
zatim podesite udaljenost prednjih
zvučnika. [Front L-R podešenje]
Korak 1: Podesite udaljenost nasuprotnog
zvučnika, ostavivši udaljenost najbližeg
zvučnika kako jest.
Korak 2: Povećanjem udaljenosti zvučnika
pomiče se lokalizacija zvuka bliže zvučniku.
Primjerice, za slušanje zvuka na prednjem
lijevom sjedalu, podesite udaljenost zvučnika
koji vam je dalje (ovdje desni zvučnik). Za
pomak lokalizacije zvuka udesno, povećajte
vrijednost za desni zvučnik, i obratno.
3 Podesite FADER potpuno na R,
zatim podesite udaljenost stražnjih
zvučnika. [Rear L-R podešenje]
HDEQ
4 Vratite podešenje za FADER u
sredinu, zatim podesite balans
između prednjih i stražnjih kanala
podešavanjem udaljenosti stražnjih
zvučnika. [Front - Rear podešenje]
Na isti način, podesite balans prednjeg zvučnika i
stražnjeg zvučnika. Lokalizacija zvuka se
pomaknula prema prednjem sjedalu pa trebate
podesiti udaljenost stražnjeg zvučnika. Za
pomak lokalizacije prema naprijed, smanjite
udaljenost stražnjih zvučnika, i obratno.
1 Podesite FADER potpuno na F,
zatim podesite prednji lijevi i desni
zvučnik na temelju podešene krivulje ekvilizatora (Refined Vocal).
Savjet: Podesite po želji, slušajući odabranu
glazbu. Primjerice, za naglašavanje vokala,
podesite razinu zvuka frekvencija 500 Hz – 2,5
kHz (tipičan raspon glasa).
2 Podesite FADER potpuno na R,
zatim podesite stražnji lijevi i desni
zvučnik na temelju podešene krivulje ekvilizatora (Refined Vocal).
3 Vratite podešenje FADER u sredinu.
Završite!
* Lokalizacija zvuka je stvaranje dojma da zvuk dolazi s određenih mjesta u prostoru u kojem slušate zvuk.
15
Ostale funkcije
Promjena zvunih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
— Balance/Fader/Sub Woofer
Možete podesiti balans između lijevog i desnog te
između stražnjih i prednjih zvučnika (fader) i
glasnoću subwoofera.
1
SETUP
Zakrenite regulator glasnoće VOL više
puta za podešavanje odabrane opcije.
Nakon tri sekunde podešavanje je završeno, a
na pokazivač se vraćaju indikatori uobičajene
reprodukcije/prijema.
Clock Adjust (str. 4)
CT (točno vrijeme)
Za podešavanje "on" ili "off" (z) (str. 9, 11).
Beep
Za odabir "on" (z) ili "off".
RM (zakretni daljinski upravljač)
Za promjenu radnog smjera kontrola zakretnog
daljinskog upravljača.
– "NORM" (z): za uporabu daljinskog
upravljača u tvornički podešenom položaju.
– "REV": pri postavljanju daljinskog upravljača
na desnu stranu volana.
AUX-Audio*1
Za uključenje indikatora AUX izvora "on" (z) ili
"off" (str. 18).
Pritisnite #.
DISPLAY
Zakrenite kotačić SEEK dok se ne
pojavi željena opcija, zatim pritisnite
9.
Postavke se mijenjaju na sljedeći način:
Auto Image
Automatski prikazuje sve slike po 10 sekundi.
– "off": isključenje automatske izmjene slika.
– "SA": za ponavljanje prikaza slika Spectrum
analyzera.
– "Movie": za ponavljanje prikaza slika iz Movie
moda.
– "All" (z): za ponavljanje prikaza slika u svim
modovima.
SETUP y DISPLAY y RECEIVE
MODE y SOUND y LIST y PTY
4
Na daljinskom upravljaču
U koracima 2 i 3: pritisnite M ili m umjesto kotačića
SEEK; u koracima 2, 3 i 4: pritisnite < ili , umjesto
9.
HDEQ t DSO 3D t I-TA t
Balance (lijevi-desni zvučnici) t
Fader (prednji-stražnji zvučnici) t
Sub Woofer (glasnoća subwoofera)*
Podešavanje opcija izbornika
— MENU
3
Napomena
Prikazane opcije će se razlikovati ovisno o izvoru i
postavci.
Možete podesiti sljedeće stavke (pogledajte
odgovarajuću stranicu za detaljnije informacije):
"z" označava tvorničku postavku.
Na daljinskom upravljaču
U koraku 2 podesite odabranu opciju pritiskom na
< ili ,.
1
2
Pritisnite #.
Na pokazivač se vraća prikaz uobičajene
reprodukcije/prijema.
Odaberite izvor i pritisnite ; više
puta za odabir željene opcije.
Postavka se mijenja na sljedeći način:
* "9" se prikazuje pri najnižoj vrijednosti i može se
podešavati u 20 koraka.
2
5
Zakrenite kotačić SEEK dok se ne
pojavi željena opcija i pritisnite 9.
Digitalni indikator se pomiče udesno (odabir
opcija).
Zakrenite kotačić SEEK za odabir
podešenja i pritisnite 9.
Podešavanje je dovršeno.
16
Information (prikaz informacija)
Za prikaz opcija (ovisno o izvoru, itd.) na dnu
pokazivača dok je prikazana slika.
– "Simple" (z): za isključenje prikaza.
– "All": za prikaz svih opcija.
– "Clear": za automatsko nestajanje opcija
(s izuzetkom digitalnih oznaka).
Demo*1 (prikaz mogućnosti)
Za odabir "off" ili "on" (z).
Dimmer (svjetlina pokazivača)
Za podešavanje svjetline pokazivača.
– "Auto" (z): za automatsko zatamnjenje
pokazivača nakon uključenja svjetla.
– "on": zatamnjenje pokazivača.
– "off": uobičajena svjetlina pokazivača.
Auto Scroll
Za automatsko pomicanje dugih naziva nakon
promjene diska/grupe/zapisa/albuma.
– "off" (z): za isključenje pomicanja.
– "on": za pomicanje.
RECEIVE MODE
Local (lokalne postaje)
– "off" (z): za normalno ugađanje.
– "on": ugađaju se samo postaje s jakim signalima.
Mono (mono zvuk)*2
Odaberite za poboljšanje lošeg FM prijema.
– "off" (z): za stereo prijem.
– "on": za mono prijem stereo programa.
Regional*2 (lokalni prijem)
Za podešavanje "off" ili "on" (z) (str. 10).
BTM (str. 8)
LIST
Pri uporabi radija ili CD/MD izmjenjivača, prikazana je frekvencija postaje ili broj CD-a/MD-a/
naziv zapisa.
PTY*2
Možete ugoditi postaju odabirom željene vrste
programa.
*1 Kad je uređaj isključen.
*2 Kod FM prijema.
Uporaba dodatne opreme
CD/MD izmjenjivač
Odabir izmjenjivača
1 Pritisnite ' više puta dok se ne pojavi
"CD" ili "MD".
2 Pritisnite 7 više puta dok se ne pojavi
željeni izmjenjivač.
1
Broj uređaja, indikator MP3*
Indikator LP2/LP4*2
SOUND
HDEQ (str. 13)
DSO 3D (str. 14)
I-TA (str. 14)
Front HPF (visokopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije prednjih
zvučnika: "off" (z), "63Hz," "78Hz," "100Hz,"
"125Hz" ili "160Hz."
Rear HPF (visokopropusni filter)
Za odabir prekidne frekvencije stražnjih
zvučnika: "off" (z), "63Hz," "78Hz," "100Hz,"
"125Hz" ili "160Hz."
LPF (Low Pass Filter)
Za odabir prekidne frekvencije subwoofera: "off"
(z), "63Hz," "78Hz," "100Hz," "125Hz" ili
"160Hz."
BBE MP (str. 2)
Loudness
Za jasan zvuk pri niskoj glasnoći.
– "on": za pojačanje basova i visokih tonova.
– "off" (z): za isključenje pojačanja.
AUX Level
Podešavanje glasnoće svake spojene
komponente. Nije potrebno zasebno podešavati
glasnoću na izvorima (str. 18).
Broj diska/albuma
Počinje reprodukcija.
*1 Pri MP3 reprodukciji.
*2 Pri reprodukciji MDLP diska.
Preskakanje diskova
1 Tijekom reprodukcije pritisnite 9 dok se
ne pojavi "DISC".
2 Zakrenite kotačić SEEK dok se ne pojavi
željeni disk.
Preskakanje albuma i diskova
uporabom daljinskog upravljača
1 Tijekom reprodukcije pritisnite M ili m.
Za preskakanje Pritisnite M ili m.
albuma
i otpustite (zadržite na trenutak).
albuma
neprestano
u roku 2 sekunde od prvog
otpuštanja.
diskova
više puta.
diskova
neprestano
zatim, ponovno pritisnite u
roku 2 sekunde i zadržite.
17
Ponavljanje reprodukcije i
reprodukcija slučajnim redoslijedom
1 Tijekom reprodukcije više puta pritisnite .
(REP) ili / (SHUF) dok se ne pojavi željena
postavka.
Odaberite
Repeat Disc*
Za reprodukciju
1
diska više puta.
Shuffle
Changer*1
zapisa u izmjenjivaču
slučajnim redoslijedom.
Shuffle All*2
zapisa u svim uređajima
slučajnim redoslijedom.
*1 Kad je priključen jedan ili više CD/MD izmjenjivača.
*2 Kad je priključen jedan ili više CD izmjenjivača ili
dva ili više MD izmjenjivača.
Dodatna audio oprema
Na priključnicu BUS AUDIO IN/AUX IN ovog
uređaja možete spojiti dodatni prijenosni audio
uređaj. Ako na priključnicu nije spojen izmjenjivač
ili drugi uređaj, moći ćete slušati reprodukciju s
prijenosnog uređaja putem zvučnika vozila.
Napomena
Kod spajanja prijenosnog uređaja pazite da ne bude
spojen BUS CONTROL IN. Ako je na BUS CONTROL
IN spojen neki uređaj, tipkom ' nije moguće
odabrati "AUX".
Savjet
Kad spojite i prijenosni uređaj i izmjenjivač, koristite
preklopku AUX-IN.
Odabir dodatnog uređaja
Za povratak na uobičajenu reprodukciju odaberite
"Repeat off" ili "Shuffle off".
1 Više puta pritisnite ' dok se ne pojavi
"AUX".
Koristite kontrole na prijenosnom uređaju.
Savjet
"Shuffle All" neće reproducirati zapise slučajnim
redoslijedom između CD uređaja i MD izmjenjivača.
Ugađanje glasnoće
Pridjeljivanje naziva disku — LIST
Kad je priključen CD izmjenjivač s mogućnošću
CD TEXT reprodukcije ili MD izmjenjivač,
možete odabrati željeni disk s liste.
Ako dodijelite naziv disku, on se pojavi na listi.
1 Tijekom reprodukcije pritisnite #.
2 Zakrenite kotačić SEEK dok se ne pojavi
"LIST", zatim pritisnite 9.
Pojavi se broj ili naziv diska.
3 Zakrenite kotačić SEEK dok se ne pojavi
željeni disk.
4 Pritisnite 9 za reprodukciju diska.
Prikaz se vrati na mod normalne reprodukcije.
Na daljinskom upravljaču
Tijekom reprodukcije pritisnite 5. Pritisnite M ili m
više puta dok se ne pojavi željeni disk, zatim pritisnite
9.
18
Prije reprodukcije svakako ugodite glasnoću
svakog spojenog audio uređaja.
1 Smanjite glasnoću auto radija.
2 Više puta pritisnite ' dok se ne pojavi
"AUX".
3 Pokrenite reprodukciju spojenog audio uređaja
uz umjerenu glasnoću.
4 Podesite uobičajenu razinu glasnoće na auto
radiju.
5 Podesite razinu glasnoće prema uputama
"Podešavanje opcija izbornika — MENU"
(str. 16). Ulaznu razinu možete podesiti od
–6 dB do +6 dB.
Zakretni upravljač RM-X4S
Stavljanje naljepnice
Stavite naljepnicu ovisno o načinu postavljanja
upravljača.
Položaj kontrola
Odgovarajuće tipke na zakretnom upravljaču
upravljaju istim funkcijama kao one na uređaju.
Dodatne informacije
Mjere opreza
● Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
● Ako je vaš automobil opremljen električnom
antenom, ona se automatski izvlači kad uređaj radi.
Napomene o kondenzaciji vlage
Sljedeće kontrole na zakretnom upravljaču
zahtijevaju različite radnje od onih na uređaju.
● Kontrola PRESET/DISC
Za upravljanje radijskim prijemnikom/CD-om,
isto kao i M ili m na daljinskom upravljaču
(pritisnite i zakrenite).
● Kontrola VOL (glasnoća)
Isto kao i regulator glasnoće na uređaju
(zakrenite).
● Kontrola SEEK/AMS
Za upravljanje radijskim prijemnikom/CD-om,
isto kao i < ili , na daljinskom upravljaču
(zakrenite ili zakrenite i zadržite).
Promjena smjera upravljanja
Smjer upravljanja kontrola je tvornički podešen
na način prikazan na slici.
Kad pada kiša ili u vrlo vlažnom prostoru, na lećama
unutar uređaja i na pokazivaču se može nakupiti
vlaga i tada uređaj neće pravilno raditi. U tom
slučaju izvadite disk i pričekajte oko jedan sat dok
vlaga ne ispari.
Za održavanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da po uređaju ili diskovima ne prolijete sok ili
druga pića.
Napomene o diskovima
● Uvijek držite disk za rubove i nemojte dodirivati
njegovu površinu.
● Držite diskove u kutijama kad nisu u uporabi.
● Ne izlažite diskove izravnom suncu ili izvorima
topline. Ne ostavljajte ih na prednjoj ili stražnjoj
ploči u vozilu parkiranom na suncu.
● Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na disk, jer
može doći do zaustavljanja rotacije te do kvara
uređaja ili oštećenja diska.
Za povećavanje
Za smanjivanje
Ako zakretni upravljač morate postaviti na desnoj
strani volana, možete obrnuti smjer upravljanja.
1 Dok držite pritisnutom kontrolu VOL pritisnite
i zadržite ;.
● Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama.
Uslijed uporabe takvih diskova može doći do
sljedećih nepravilnosti u radu:
– Nemogućnost izbacivanja diska (zbog odlijepljene
naljepnice koja može zapeti u mehanizmu za
izbacivanje diska).
– Nemogućnost ispravnog čitanja audio podataka
(primjerice, preskakanje zvuka ili nemogućnost
reprodukcije) uslijed skupljanja naljepnice
izložene toplini i savijanja diska.
● Diskovi nestandardnih oblika (oblik srca, kvadrata,
zvijezde) ne mogu se reproducirati na ovom
uređaju jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite
takve diskove.
● Nije moguća reprodukcija CD-a promjera 8 cm.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
19
● Prije uporabe obrišite diskove
krpom za čišćenje. Brišite ih
ravnim potezima od središta
prema rubu. Nemojte koristiti
otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalnih
sredstava za čišćenje ili antistatički raspršivač namijenjen
čišćenju vinilnih ploča.
Slijed reprodukcije MP3/WMA zapisa
MP3/WMA
Direktorij
(album)
MP3/WMA
datoteka
(zapis)
Napomene o CD-R/CD-RW-diskovima
● Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova
(ovisno o opremi na kojoj su snimljeni i njihovom
stanju) neće biti moguća na ovom uređaju.
● U ovom uređaju nije moguća reprodukcija
nefinaliziranih CD-R/CD-RW diskova.
Glazbeni diskovi sa zaštitom od
kopiranja
Ovaj uređaj može reproducirati diskove koji podliježu
CD standardu. U posljednje vrijeme pojedine tvrtke
proizvode diskove sa zaštitom od kopiranja. Neki od
tih diskova možda se neće moći reproducirati u
ovom uređaju jer ne podliježu CD standardu.
Napomena o DualDisc diskovima
DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj
strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio
podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda
neće reproducirati na ovom uređaju zato jer ne
odgovaraju CD standardu.
O MP3/WMA datotekama
MP3 je skraćenica od MPEG-1 Audio Layer 3, a radi
se o formatu kompresije koji audio podatke sažima
na približno 1/10 izvorne veličine.
WMA je skraćenica od Windows Media Audio, a to
je još jedan format kompresije audio podataka koji
audio podatke sažima na približno 1/22* izvorne
veličine.
* Samo uz brzinu od 64 kbps
● Uređaj je kompatibilan s formatima ISO 9660
level 1/level 2, Joliet/Romeo ekspanzijskim
formatima i Multi Session.
● Maksimalan broj:
– direktorija (albuma): 150 (uključujući korijenski
i prazne direktorije).
– MP3/WMA datoteka (zapisa) i direktorija na
disku: 300 (ako naziv direktorija/zapisa sadrži
mnogo znakova, broj može biti i manji od 300).
– prikazanih znakova po nazivu direktorija/ zapisa
je 32 (Joliet) ili 64 (Romeo).
– ID3 podaci verzije 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 i 2.4 odnose
se samo na MP3. ID3 podaci mogu sadržavati
15/30 (1.0 i 1.1) ili 63/126 znakova (2.2, 2.3 i
2.4). WMA oznaka može sadržavati 63 znaka.
20
Napomene
● Kod pridjeljivanja naziva ne zaboravite dodati
ekstenziju ".mp3"/".wma".
● Tijekom reprodukcije MP3 datoteke VBR
(promjenjive brzine bita) ili ubrzane reprodukcije
prema naprijed ili natrag, proteklo vrijeme
reprodukcije se možda neće ispravno prikazati.
● Ako je disk snimljen u Multi Session formatu
prepoznaje se i reproducira samo prvi zapis prve
sesije (svaki drugi format se preskače). Prioritet
formata je CD-DA, ATRAC CD i MP3/WMA.
– Kad je prvi zapis CD-DA, reproducira se samo CDDA na prvoj sesiji.
– Kad prvi zapis nije CD/DA, reproducira se ATRAC
CD ili MP3/WMA sesija. Ako disk nema podataka
ovih formata, prikazuje se poruka "NO Music".
Napomene o MP3 datotekama
● Prije uporabe diska u uređaju obavezno ga finalizirajte.
● Ako reproducirate MP3 disk velike brzine bita,
primjerice 320 kbps, zvuk može biti isprekidan.
Napomene o WMA datotekama
● Datoteke snimljene uz "lossless" kompresiju ne mogu
se reproducirati.
● Datoteke zaštićene autorskim pravima ne mogu se
reproducirati.
O ATRAC CD-u
Format ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) je
tehnologija komprimiranja audio podataka koja audio
CD podatke sažima na približno 1/10 izvorne veličine.
ATRAC3plus je prošireni format ATRAC3 i može
komprimirati audio CD podatke na otprilike 1/20
izvorne veličine. Ovaj uređaj podržava ATRAC3 i
ATRAC3plus format.
ATRAC CD
ATRAC CD je snimljeni audio podatkovni disk
komprimiran na ATRAC3 ili ATRAC3plus format
pomoću ovlaštenog softvera, primjerice SonicStage
2.0 ili noviji ili SonicStage Simple Burner.
● Maksimalan broj:
– direktorija (grupa): 255
– datoteka (zapisa): 999
● Prikazuju se znakovi u nazivu direktorija/ datoteka
i tekstualni podaci SonicStagea.
Za detalje o ATRAC CD-u, pogledajte upute za
uporabu SonicStage ili SonicStage Simple Burnera.
Napomena
ATRAC CD snimite pomoću autoriziranog softvera,
primjerice SonicStage 2.0 ili kasniji ili SonicStage
Simple Burner 1.0 ili 1.1 isporučeni sa Sony Network
proizvodima.
Čišćenje priključaka
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 4) te očistite spojeve
vatiranim štapićem natopljenim alkoholom. Ne
primjenjujte prejak pritisak, jer bi moglo doći do
oštećenja priključaka.
Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi
uređaja i nakon čitanja uputa, posavjetujte se sa
Sonyjevim prodavateljem.
Odr!avanje
Zamjena litijske baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterija će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog
upravljača će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom
CR2025 litijskom baterijom. Korištenje druge
baterije može dovesti do požara ili do eksplozije.
+ strana gore
Glavni uređaj
Napomene
● Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja ugasite vozilo i
izvadite ključ iz kontakt-brave.
● Nikad ne dodirujte priključke prstima ili metalnim
predmetima.
Vaenje ureaja
1
Napomene o litijskoj bateriji
● Držite litijsku bateriju van dohvata djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah potražite liječničku pomoć.
● Obrišite bateriju suhom krpom za postizanje dobrog
kontakta.
● Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
● Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
Stražnja strana
prednje ploče
Skinite zaštitni okvir.
A Odvojite prednju ploču (str. 4).
B Zakvačite ključeve za vađenje na zaštitni
okvir.
Okrenite ključ
kao na slici.
C Pomoću ključeva za vađenje izvucite
zaštitni okvir.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je
bacati u vatru.
Promjena osigurača
Kod promjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite
priključak napajanja, te zamijenite osigurač. Ako osigurač
ponovo pregori, možda je riječ o
kvaru na uređaju. U tom slučaju
se obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
Osigurač (10 A)
21
2
Izvadite uređaj.
A Istovremeno umetnite oba ključa za
vađenje dok ne kliknu.
Pojačalo
Izlazi: Zvučnički izlazi (sigurni zapečaćeni spojevi)
Impedancija: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W T 4 (na 4 ohma)
Općenito
Okrenite kukicu
prema unutra
B Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
C Izvucite uređaj iz ležišta.
Tehniki podaci
CD uređaj
Omjer signal/šum: 120 dB
Frekvencijski odziv: 10 – 20 000 Hz
Zavijanje i podrhtavanje: Ispod mjerljive razine
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108 MHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 9 dBf
Selektivnost: 75 dB na 400 kHz
Omjer signal/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonično izobličenje na 1 kHz: 0,5 % (stereo)
0,3 % (mono)
Odvajanje: 35 dB na 1 kHz
Frekvencijski odziv: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Priključak antene: Vanjski antenski priključak
Međufrekvencija: 10,7 MHz/450 kHz
Osjetljivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
22
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Izlaz za subwoofer (mono)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
ATT kontrolni vodič za smanjenje glasnoće pri
tel. pozivu
Kontrolni priključak za svjetlo
BUS kontrolni ulazni priključak
BUS audio ulaz/AUX IN priključak
Ulazni priključak daljinskog upravljača
Antenski ulaz
Tonske kontrole:
± 8 dB na 100 Hz
0 dB na 10 kHz
Napajanje:
12 V DC akumulator (negativni pol na uzemljenje)
Dimenzije: Približno 178 T 50 T 188 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Približno 182 T 53 T 162 mm (š/v/d)
Masa: Približno 1,6 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X154
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
Dodatna oprema:
Zakretni upravljač: RM-X4S
BUS kabel (isporučen s RCA priključkom):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD izmjenjivač (10 diskova): CDX-757MX,
CDX-656MX
MD izmjenjivač (6 diskova): MDX-66XLP
Selektor izvora: XA-C30
Selektor AUX-IN: XA-300
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Američki i strani patenti su licenca Dolby
Laboratories.
MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patenti su
licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.
Napomena
Uređaj se ne može spojiti na digitalno pretpojačalo ili
ekvilizator kompatibilan sa sustavom Sony BUS.
Dizajn i tehničke značajke uređaja su podložni
promjenama bez prethodne obavijesti.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
● Bezolovni lem se koristi za lemljenje određenih
dijelova (više od 80%).
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
određenim otisnutim programskim pločama.
● Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u
kućištima.
● Za ispis na ambalaži je korištena tinta na bazi biljnog
ulja bez štetnih organskih spojeva.
● Pakirni jastučići nisu izrađeni od polistirenske pjene.
U sluaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju
problema koji se mogu pojaviti u radu s uređajem.
Prije pregleda donje tablice, provjerite spojeve
uređaja i postupke korištenja.
Općenito
Nema napajanja uređaja.
● Provjerite spojeve. Ako je sve u redu, provjerite
osigurač.
● Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
t Uključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
● Glasnoća je preniska.
● Uključena ja funkcija ATT ili je glasnoća stišana zbog
telefonskog razgovora (Telephone ATT) (kad je spojni
kabel telefona u vozilu spojen na ATT priključak).
● Kontrola fader (FAD) nije postavljena u središnji
položaj za dvozvučnički sustav.
● CD uređaj ne podržava format diska (MP3/WMA/
ATRAC CD).
t Reprodukcija u Sonyjevom CD uređaju koji
podržava MP3 format ili u ovom uređaju.
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na pokazivaču.
● Zatamnjivač je podešen na "Dimmer on" (str. 17).
● Neodgovarajući kut prednje ploče.
t Podesite kut prednje ploče pritiskom i
zadržavanjem tipke X (str. 7).
● Oznake nestanu pritisnete li i zadržite tipku !.
t Ponovno pritisnite i zadržite pritisnutom tipku
! dok se prikaz ponovno ne uključi.
● Priključci su prljavi (str. 21).
Ne radi DSO 3D funkcija
Ovisno o tipu unutrašnjosti automobila ili vrsti glazbe,
DSO 3D možda neće imati željeni efekt.
Podešenja Custom za HDEQ, DSO 3D i I-TA
nisu pohranjena.
● Postupak podešavanja nije dovršen.
● Podešenja se neće pohraniti čak i ako se pojavi ikona
olovke.
Slike se izmjenjuju automatski.
U Auto Image modu nije moguć prikaz odabrane slike.
t Za prikaz samo odabrane slike, podesite "Auto
Image off" (str. 16).
Na pokazivaču nisu prikazane opcije.
t Podesite "Information All" (str. 16).
Reprodukcija CD/MD diska
Ne možete uložiti disk.
● Već je uložen drugi CD.
● CD je nasilno uložen naopako ili nepravilno.
Reprodukcija ne započinje.
● Oštećen ili zaprljan CD.
● Pokušali ste reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
audio (str. 20).
Nije moguća reprodukcija MP3/WMA datoteka.
Disk nije kompatibilan s MP3/WMA formatom i
verzijom (str. 20).
Nema zvučnog signala.
● Zvučni signal je isključen (str. 16).
● Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Za početak reprodukcije MP3/WMA zapisa treba
duže vrijeme nego za ostale diskove.
Sljedećim diskovima treba duže vrijeme za početak
reprodukcije:
– diskovi komplicirane strukture.
– diskovi snimljeni u Multi Session formatu.
– diskovi kojima možete dodati podatke.
Sadržaj memorije je izbrisan.
● Pritisnuli ste tipku RESET.
t Ponovo pohranite podešenja u memoriju.
● Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni.
● Kabel za napajanje nije ispravno spojen.
Nije moguća reprodukcija ATRAC CD-a.
● Disk nije snimljen ovlaštenim softverom, primjerice
SonicStage ili SonicStage Simple Burnerom.
● Zapisi koji nisu sadržani u grupi se ne mogu
reproducirati.
Pohranjene postaje i prikaz točnog vremena su
obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro spojeni.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
● Problem je moguć kod diskova s mnogo znakova.
● Funkcija "Auto Scroll" je podešena na "off".
t Podesite "Auto Scroll on" (str. 17) ili pritisnite
N na daljinskom upravljaču.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
23
Zvuk preskače.
● Niste dobro ugradili uređaj.
t Uređaj ugradite pod kutom manjim od 45º u
stabilan dio automobila.
● Neispravan ili zaprljan disk.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
● Trenutna postaja nije RDS postaja.
● RDS podaci nisu primljeni.
● Postaja ne emitira signal vrste programa.
Ne rade tipke.
Disk se ne izbacuje.
● Pritisnite tipku RESET (str. 4).
Prikaz/poruke grešaka
"MS" ili "MD" se ne pojavljuje na pokazivaču
izvora kad su spojeni dodatni MGS-X1 i MD
uređaji.
Uređaj prepoznaje MGS-X1 kao MD uređaj.
t Pritisnite tipku ' dok se ne pojave oznake
"MS" ili "MD", a zatim nekoliko puta tipku 7.
Prijem radijskih postaja
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
● Spojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora napajanja
(crveno) na izvor napajanja antenskog pojačala u
automobilu (samo ako vaš automobil ima ugrađenu
FM/MW/LW antenu na stražnjem/bočnom staklu).
● Provjerite spoj antene.
● Antena se ne izvlači.
t Provjerite spoj na kabelu za kontrolu antene.
● Provjerite frekvenciju.
● Ako je uključena funkcija DSO 3D, zvuk može biti
isprekidan šumovima.
t Podesite DSO 3D značajku na "off" (str. 13).
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
● Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
● Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
● Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja.
t Podesite "Local off" (str. 17).
● Emitirani signal je preslab.
t Izvršite ručno ugađanje.
Tijekom FM prijema trepće indikator "ST".
● Ugodite točnu frekvenciju.
● Signal odašiljača je preslab.
t Podesite na "Mono on" (str. 17).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
t Podesite na "Mono off" (str. 17).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
t Isključite funkciju TA (str. 10).
Nema prometnih informacija.
● Uključite funkciju TA (str. 10).
● Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
t Ugodite drugu postaju.
24
Blank*1
Na MD nisu snimljeni zapisi*2.
t Reproducirajte MD sa snimljenim zapisima.
Error*1
● Disk je zaprljan ili uložen naopako*2.
t Očistite ga ili uložite pravilno.
● Disk je prazan.
● Disk se ne može reproducirati zbog nekog problema.
t Uložite drugi disk.
Failure
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
t Pogledajte upute za ugradnju/povezivanje.
Load
Izmjenjivač učitava disk.
t Pričekajte dok ne završi.
Local Seek –/+
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja tijekom
automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
t Zakrenite kotačić SEEK dok trepće naziv postaje.
Uređaj počinje tražiti drugu frekvenciju istih
podataka o programu PI (pojavljuje se "PI Seek").
No Album Name
Zapis ne sadrži naziv albuma.
NO Disc
Disk nije uložen u CD/MD uređaj.
t Uložite diskove u izmjenjivač.
No Disc Name
Zapis ne sadrži naziv diska.
No Group Name
Zapis ne sadrži naziv grupe.
NO ID3 Tag
MP3 datoteka ne sadrži ID3 podatke.
NO Information
ATRAC3/ATRAC3plus ili WMA datoteka ne sadrži
tekstualne podatke.
NO Magazine
Spremnik za diskove nije umetnut u CD uređaj.
t Uložite spremnik u izmjenjivač.
NO Music
Disk nema glazbenih datoteka.
t Uložite glazbeni disk u uređaj ili izmjenjivač koji
podržava MP3.
NO TP
Uređaj nastavlja pretraživanje dok ne pronađe dostupnu
TP postaju.
NO Track Name
Zapis ne sadrži podatke o nazivu.
Push Reset
CD uređajem ili CD/MD izmjenjivačem nije moguće
upravljati zbog nekih problema.
t Pritisnite tipku RESET (str. 4).
Not Read
Uređaj nije učitao podatke s diska.
t Uložite disk i odaberite ga na listi.
Not Ready
Poklopac MD uređaja je otvoren ili MD-diskovi nisu
dobro uloženi.
t Zatvorite poklopac ili pravilno uložite MD-diskove.
Offset
Možda je posrijedi interni kvar.
t Provjerite spojeve. Ako poruka greške ostane prikazana, obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Read
Uređaj učitava sve podatke zapisa i grupa s diska.
t Pričekajte dok završi postupak učitavanja i
reprodukcija će započeti automatski. Ovisno o
strukturi diska, možda će trebati duže od minute.
"
" ili "
"
Disk je tijekom pretraživanja naprijed/natrag došao do
početka ili do kraja i nije moguće daljnje pretraživanje.
"
"
Oznaka se ne može prikazati kod ovog uređaja.
*1 Ukoliko dođe do greške tijekom reprodukcije CD-a
ili MD-a, broj CD ili MD-diska se ne pojavljuje na
pokazivaču.
*2 Broj diska koji uzrokuje smetnje se prikazuje na
pokazivaču.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
Ako auto radio odnosite na popravak zbog CD
uređaja, molimo ponesite i disk koji ste koristili kad
ste uočili problem.
Konverzijska tablica
centimetri
inči
centimetri
inči
centimetri
inči
centimetri
inči
10
3,9
110
43,3
210
82,7
310
122
20
7,9
120
47,2
220
86,6
320
126
30
11,8
130
51,2
230
90,6
330
129,9
40
15,7
140
55,1
240
94,5
340
133,9
50
19,7
150
59,1
250
98,4
350
137,8
60
23,6
160
63
260
102,4
360
141,7
70
27,6
170
66,9
270
106,3
370
145,7
80
31,5
180
70,9
280
110,2
380
149,6
90
35,4
190
74,8
290
114,2
390
153,5
100
39,4
200
78,7
300
118,1
400
157,5
25
Download PDF

advertising