Sony | XS-GTX6120L | Sony XS-GTX6120L Upute za upotrebu

4-122-020-21(1)
Tehnički podaci
Zvučnik
3-sistemski zvučnik
Upute za ugradnju i povezivanje
Koaksijalni, 3-sistemski:
Niskotonac 16 T 30 cm,
konusni
Srednjetonac 5,8 cm
konusni
Visokotonac 2,5 cm, B.D
tip
1
Vršna snaga*
500 W*2
Nazivna snaga
100 W*2
Nazivna impedancija
4Ω
Razina izlaznog zvuka
90±2 dB (1 W, 1 m)*2
Efektivni frekvencijski odziv
24 – 23 000 Hz*2
Masa
Približno 1950 g svaki
zvučnik
Isporučeni pribor
Dijelovi za ugradnju
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez
najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
*1 "Vršna snaga" također se specificira i kao
"Kratkotrajna maksimalna snaga".
*2 Probno stanje: Proizvod je sukladan standardu
IEC 06268-5 (2003-05).
Mjere opreza
➉ Nemojte trajno koristiti zvučnički sustav
na većoj snazi od vršne snage.
➉ Udaljite snimljene vrpce, satove, magnetske
kartice i sl. od zvučničkog sustava kako ne
bi došlo do oštećenja ili gubitka magnetskih
zapisa ili kodova zbog djelovanja magnetskog polja kojeg generiraju zvučnici.
XS-GTX6120L
©2009 Sony Corporation
Ako ne možete pronaći odgovarajuće
mjesto za ugradnju, obratite se prodavatelju automobila ili ovlaštenom Sony
prodavatelju.
Dimenzije
Jedinica: mm
A
B
C
Referentna točka
Referentna ravnina
Referentna os
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima
odvojenog prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda pomažete očuvanju okoliša i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
http://www.sony.net/
Prije ugradnje
Za ugradnju u kućište u ravnini potrebna je
dubina od najmanje 83 mm. Izmjerite dubinu
na mjestu ugradnje i obratite pozornost da
zvučnik ne ometa ostale komponente u
vozilu. Pri odabiru mjesta za ugradnju,
obratite pozornost na sljedeće:
➉ Provjerite da ništa ne smeta na mjestu
ugradnje zvučnika u vrata (prednja ili
zadnja) ili na stražnjoj polici.
➉ Otvor za ugradnju možda već postoji u
unutarnjoj ploči vrata (prednjih ili zadnjih)
ili na stražnjoj polici. U tom slučaju, potrebno je modificirati samo ploču.
➉ Ako ugrađujete ovaj zvučnički sustav u
prednja ili zadnja vrata, pazite da priključci
zvučnika, okvir ili magnet ne dodiruju i
ometaju unutarnje dijelove, primjerice
mehanizam za otvaranje i zatvaranje
prozora ili slično.
Također provjerite da mrežica zvučnika ne
dodiruje unutarnje dijelove, primjerice
ručice prozora, ručice za vrata, naslone za
ruke, pretince u vratima, svjetla ili sjedala
i dr.
➉ Ukoliko ovaj sustav ugrađujete u zadnju
policu, pazite da priključci zvučnika, njihov
okvir ili magnet ne dođu u kontakt sa unutarnjim dijelovima auta kao što su opružne
poluge za otvaranje i zatvaranje vrata
odjeljka za prtljagu ili slično.
Također provjerite da mrežica zvučnika ne
dodiruje unutarnje dijelove kao što su sigurnosni pojasevi, nasloni za glavu, središnja
svjetla kočnica, unutarnji pokrovi brisača
stražnjih stakala, zavjese ili osvježivači
zraka itd.
Ugradnja
Spajanje
Odvojeno HI/LOW spajanje
Dijelovi za ugradnju
Odspojite oba kabela
Priključak za nisku
frekvenciju (crni)
Priključak za visoku
frekvenciju (bijeli)
Prugasta crna žica
Prugasta crna žica
Ugradnja u automobilsku kabinu
UGRADNJA U STRAŽNJU POLICU
Pojačalo, itd.
1
Označite i izbušite 4 otvora za vijke promjera 3,3 mm*.
* Bijela žica — Lijevi zvučnik
Siva žica — Desni zvučnik
Osnovno spajanje
Autoradio
Stražnja polica
Jedinica: mm
*1 Prednji desni zvučnik
2
*2 Stražnji desni zvučnik
*3 Prednji lijevi zvučnik
*4 Stražnji lijevi zvučnik
Standardno spajanje
Pojačalo (opcija)
Za proširenje raspona basova, priključite dodatno nabavljivo pojačalo na LOW priključnice zvučnika.
Prugasta crna žica
Autoradio
Pojačalo, itd.
* Bijela žica — Lijevi zvučnik
Siva žica — Desni zvučnik
Pojačalo
3
*1 Prednji zvučnik
*2 Stražnji zvučnik
*3Lijevi zvučnik ima istu konfiguraciju.
Autoradio
Pojačalo
Subwoofer
*2 Ako želite, rešetku zvučnika možete postaviti bez mrežice zvučnika.
*1 Prednji zvučnik
*2 Stražnji zvučnik
*3 Lijevi zvučnik ima istu konfiguraciju.
Download PDF

advertising