2-595-492-31(1)
Prijenosni
DVD uređaj
Upute za uporabu _____________________
Za instalaciju i spajanje pogledajte poglavlje "Spajanje" na str. 9.
MV-700HR
© 2005 Sony Corporation
Upozorenje
Upozoravamo vas da sve izmjene i preinake koje
nisu izričito navedene u ovim uputama mogu
uzrokovati gubitak prava na uporabu ovog uređaja.
Ova naljepnica se nalazi na donjoj strani uređaja.
Ova naljepnica se nalazi u unutrašnjosti uređaja.
2
UPOZORENJE
• Pripazite da kod postavljanja uređaj sigurno
učvrstite.
• Dok rukujete uređajem budite vezani sigurnosnim
pojasom kako biste izbjegli ozljede do kojih može
doći pri iznenadnim pomacima vozila.
Sadržaj
Dobrodošli! ................................................................ 4
DivX® video............................................................... 4
Mjere opreza .............................................................. 5
O ovim uputama......................................................... 6
Diskovi koje je moguće reproducirati ........................ 7
Spajanje...................................................................... 9
Resetiranje uređaja ................................................... 13
Opis uređaja ............................................................. 14
Vrste reprodukcije
Reprodukcija diska................................................... 16
Izravno pretraživanje poglavlja/naslova/zapisa .... 18
Nastavak reprodukcije .......................................... 18
Uporaba izbornika MP3/JPEG/DivX®.................. 19
"Memory Stick" reprodukcija................................... 22
Ponavljanje reprodukcije (Repeat Playback)............ 23
Kreiranje vlastitog programa
(Program Playback) .............................................. 24
Prikaz proteklog vremena......................................... 25
Promjena jezika titlova ............................................ 26
Uporaba DVD izbornika ......................................... 27
Uporaba tipke TOP MENU .................................. 27
Uporaba tipke MENU........................................... 27
Promjena jezika dijaloga ......................................... 28
Promjena kuta .......................................................... 28
Promjena audio izlaza .............................................. 29
Uporaba funkcije PBC (kontrola reprodukcije)........ 29
Dodatne informacije
Održavanje................................................................39
Napomene o diskovima ............................................40
Napomene o MP3 datotekama..................................41
"Memory Stick" kartica ............................................42
Tehnički podaci ........................................................44
U slučaju problema...................................................45
Općenito................................................................45
Reprodukcija diska/"Memory Stick" kartice.........45
Slika......................................................................46
Rukovanje.............................................................46
Poruke pogrešaka......................................................47
Lista kodova jezika...................................................48
Promjena postavki
Podešavanje DVD uređaja – General Setup Page .... 31
Podešavanje digitalnog audio izlaza
– Audio Setup Page .............................................. 32
Postavke jezika za DVD reprodukciju
– Language Setup Page......................................... 33
Podešavanje ograničenja reprodukcije
– Parental Setup Page ........................................... 34
Uključivanje i isključivanje ograničenja
reprodukcije – Parental Control ........................ 34
Podešavanje zaporke – Password ......................... 34
Priprema za podešavanje razine ograničenja
– Level .............................................................. 35
Ulazni video signali iz priključenog uređaja ............ 35
Odabir sustava boja ulaznog video signala............... 35
Podešavanje pomoću tipke S-MENU na zaslonu ..... 36
Postupak podešavanja........................................... 36
Podešavanje sata i datuma........................................ 38
Podešavanje referentne vrijednosti glasnoće ............ 38
3
Dobrodošli!
Zahvaljujemo na kupnji Sony prijenosnog DVD
uređaja. On će vam omogućiti potpuni užitak
zahvaljujući sljedećim značajkama:
• Reprodukcija DVD/Video CD/Audio CD diskova.
• Podrška DTS/Dolby Digital putem optičkih
digitalnih izlaza.
• Reprodukcija MP3/JPEG/DivX diskova
(snimljenih na CD-ROM/CD-R/CD-RW).
• Isporučeni pribor
Daljinski upravljač
RM-X707
Prije uporabe uređaja molimo u cijelosti pročitajte
ovaj priručnik i spremite ga za buduću uporabu.
Autorska prava
Ovaj uređaj sadrži tehnologiju zaštite od kopiranja
zaštićenu nekim američkim patentima, drugim
pravima intelektualnog vlasništva u posjedu
Macrovision Corporation, te drugih vlasnika.
Korištenje ove tehnologije zaštite od kopiranja mora
biti odobreno od Macrovision Corporation, te
namijenjeno za kućnu i druge ograničene namjene,
osim ako nije odobreno od strane Macrovision
Corporation. Reverzno inženjerstvo ili rastavljanje je
zabranjeno.
• "Memory Stick", "
" i "MagicGate Memory
Stick" su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
• "Memory Stick Duo" i "
" su
zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
• "MagicGate" i "
" su zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
" su
• "Memory Stick PRO" i "
zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i dvostruko D su zaštićeni
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
"DTS", "DTS Digital Surround" i "DTS Digital Out"
su zaštićeni znakovi tvrtke Digital Theater Systems,
Inc.
4
DivX je registrirani zaštitni znak tvrtke
DivXNetworks, Inc.
DivX® video
DivX video datoteke
DivX® je tehnologija video kompresije koju je
razvila tvrtka DivXNetworks, Inc. Ovaj proizvod
ima službenu dozvolu (DivX® Certified) i može
reproducirati DivX®5, DivX®4, DivX®3 i
DivX®VOD video sadržaje.
Moguća je i reprodukcija DATA CD i DATA DVD
diskova koji sadrže DivX video datoteke.
DivX video datoteke u formatu usklađenom s ISO
9660 Level 1/Level 2 ili proširenom formatu Joliet.
 DivX video datoteke u formatu usklađenom s
UDF ver. 2.01.
DATA CD i DATA DVD koji se mogu
reproducirati na ovom ure"aju
Reprodukcija DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
i DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R) diskova
na ovom uređaju ovisi o nekim uvjetima:
 Kod DATA CD diskova koji sadrže DivX
datoteke zajedno s MP3 zapisima ili JPEG
slikovnim datotekama, možete odabrati i
reproducirati datoteku.
Upute za reprodukciju DivX datoteka nalaze se na
str. 16.
Mjere opreza
Kako bi izbjegli ozbiljne povrede i nezgode, prije
instalacije i rukovanja uređajem pročitajte sljedeće
mjere opreza.
O sigurnosti
U priključak DC IN 12 V ne gurajte strane predmete.
O izvorima napajanja
• Koristite kućno napajanje ili akumulator
automobila (12 V DC).
• Za uporabu u kućanstvu koristite AC mrežni
adapter isporučen s uređajem. Ne koristite nijedan
drugi AC adapter jer možete prouzročiti kvar.
Polaritet
priključka
• AC mrežni kabel spojite na dostupnu utičnicu.
Primijetite li kvar na adapteru, odmah ga izvadite
iz utičnice.
• Uređaj nije odspojen s napajanja sve dok je
priključen na utičnicu, čak i kad je sam uređaj
isključen.
• Ukoliko ne namjeravate koristiti uređaj dulje
vrijeme, obavezno ga odspojite s napajanja
(odspojite mrežni adapter ili kabel automobilskog
akumulatora). Kada adapter vadite iz utičnice,
uvijek ga povlačite za priključak, nikada za kabel.
• U radu
 U uređaj ne gurajte ruke, prste ili strane
predmete jer se možete ozlijediti ili uzrokovati
kvar na uređaju.
 Budite posebno pažljivi kako ne bi omotali žicu
slušalica oko vrata i uzrokovali ozljede ili
gušenje u slučaju naglog skretanja automobila.
 Manje predmete držite podalje od dosega djece.
• Ukoliko uređaj ne radi, prvo provjerite priključke.
Ako je sve u redu, provjerite osigurač.
• Ako je vaše vozilo parkirano na izravnom
sunčevom svjetlu, ostavite DVD uređaj da se
ohladi prije rukovanja.
• Izbjegavajte postavljanje uređaja:
 na temperaturama ispod 0ºC ili iznad 45ºC
 na izravnoj sunčevoj svjetlosti
 u blizini izvora topline (primjerice, grijalica)
 na mjesto izloženo kiši ili vlazi
 na prašinu ili nečistoću
 na mjesto podložno pretjeranim vibracijama
 na mjesto izloženo toplini:
Uređaj držite podalje od toplih dijelova vozila
koji se vremenom zagrijavaju, primjerice
crijeva, visokonaponskih vodiča i dijelovi
sustava za kočenje. Kako bi spriječili
pregrijavanje uređaja, ostavite dovoljno mjesta
za ventilaciju oko otvora i utora.
U slučaju bilo kakvih pitanja ili problema s
uređajem, molimo obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
O razvijanju topline
Unutar uređaja može doći do razvijanja topline
ukoliko ga koristite dulje vrijeme. Pojava je
normalna i ne radi se o kvaru.
Za voza%e
Poštujte lokalne prometne propise.
• U vožnji
 Vozač ne smije gledati ili rukovati uređajem jer
to može odvratiti pažnju od uvjeta na cesti i
uzrokovati nesreću.
 Vozač ne smije koristiti slušalice jer mogu
odvratiti pažnju od uvjeta na cesti i uzrokovati
nesreću. Kad rukujete ili gledate film na uređaju
odnosno koristite slušalice , parkirajte
automobil na sigurno mjesto.
5
O punjenju
• Upotrebljavajte samo isporučeni AC adapter.
• Ako ne namjeravate upotrebljavati uređaj dulje
vrijeme, izvadite punjivu bateriju iz njega i
pohranite ga na suho i hladno mjesto. Kako biste
izbjegli gubitak snage baterije, nemojte je
pohranjivati dok je potpuno prazna ili potpuno
napunjena.
• Punjiva baterija se može zagrijati tijekom punjenja.
Pojava je normalna i nije opasna.
• Bateriju punite pri temperaturi okoliša između 5°C
i 35°C.
Vrijeme punjenja ovisi o temperaturi okoliša. (Uz
nižu temperaturu, vrijeme punjenja se produžava.
To je svojstvo ugrađene litij-ionske baterije.)
• Svojstvo ove baterije je da ima manji kapacitet kod
prve uporabe i nakon duljeg vremena nekorištenja.
U tom slučaju, bateriju nekoliko puta do kraja
ispraznite i do kraja napunite. Na taj način se
obnavlja normalno funkcioniranje baterije.
• Ako kapacitet baterije padne ispod polovice
normalnog, obratite se svom Sony prodavatelju.
O bateriji
Nepravilna uporaba baterije može uzrokovati
istjecanje elektrolita iz baterije ili eksploziju. Kako
biste to izbjegli, pripazite na sljedeće:
• Ispravno priključite + i – pol baterije.
• Ako ne namjeravate dulje vrijeme upotrebljavati
uređaj, svakako izvadite bateriju.
• Ako iz baterije iscuri elektrolit, pažljivo i potpuno
obrišite pretinac baterije prije umetanja nove
baterije.
Kondenzacija vlage
U kišnim uvjetima ili u vrlo vlažnom području može
doći do kondenzacije vlage na lećama uređaja. U tom
slučaju, uređaj neće dobro raditi. Izvadite disk i
pričekajte oko sat vremena dok vlaga ne ispari.
Odr(avanje visoke kvalitete zvuka
Pazite da ne dođe do polijevanja sokova ili drugih
pića po uređaju ili diskovima.
6
O ovim uputama
Napomene
• U ovim uputama opisuje se upravljanje uređajem
pomoću kontrola na isporučenom daljinskom
upravljaču.
• Umjesto pojedinačnih izraza DVD VIDEO, DVDR/DVD+R i DVD-RW/DVD+RW može pisati
samo "DVD".
• U uputama se koriste sljedeće ikone:
Ikona
Zna%enje
Označava funkcije za DVD VIDEO,
DVD-R/DVD+R ili DVD-RW/
DVD+RW diskove u video modu ili
za DVD-RW/DVD+RW diskove u
VR (Video Recording) modu
Označava funkcije za Video CD ili
CD-R/CD-RW diskove u video CD
formatu
Označava funkcije za glazbene CD
diskove ili CD-R/CD-RW diskove u
glazbenom CD formatu
Označava funkcije za datoteke u
formatu MP3 pohranjene na
CD-ROM/CD-R/CD-RW, DVD-R/
DVD+R ili DVD-RW/DVD+RW
diskove
Označava funkcije za datoteke u
formatu JPEG pohranjene na
CD-ROM/CD-R/CD-RW, DVD-R/
DVD+R ili DVD-RW/DVD+RW
diskove
Označava funkcije za datoteke u
formatu DivX pohranjene na
CD-ROM/CD-R/CD-RW, DVD-R/
DVD+R ili DVD-RW/DVD+RW
diskove
Diskovi koje je moguće
reproducirati
Napomene o CD-R (recordable CD)/
CD-RW (rewritable CD)/DVD-R
(recordable DVD)/DVD+RW/DVD-RW
(rewritable DVD)/DVD+RW
U uređaju možete reproducirati sljedeće
diskove:
• DVD Video
• DVD-R/DVD+R
• DVD-RW/DVD+RW
• Video CD
• Audio CD
• CD-R/CD-RW
• Pojedine CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVDRW/DVD+RW diskove (ovisno o opremi koja se
koristi za snimanje ili o uvjetima diska) možda
nećete moći reproducirati u ovom uređaju.
• Ne možete reproducirati CD-R/CD-RW koji nije
finaliziran*.
• Možete reproducirati MP3/JPEG/DivX datoteke
snimljene na CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD+R, DVD-RW i DVD+RW diskove.
Format diska
* Postupak potreban za snimanje CD-R/CD-RWdiskova kako bi se mogli reproducirati u CD-uređaju.
DVD VIDEO
Regionalni kôd DVD diska kojeg
mo(ete reproducirati u ovom ure"aju
DVD-R*
DVD-RW*
DVD+R*
DVD+RW*
Ovaj sustav ima oznaku regionalnog koda otisnutu
na donjoj strani i može reproducirati samo DVDdiskove koji imaju istu oznaku DVD diskovi s
se također mogu reproducirati na
oznakom regije
ovom uređaju.
Ako pokušate reprodukciju drugog DVD diska,
pojavit će se poruka "Wrong Region" Ovisno o DVD
disku, možda neće biti naljepnice sa regionalnim
kodom, čak i ako je reprodukcija DVD diska
ograničena regionalnim kodom.
Regionalni
kôd
Video CD
Audio CD
CD-R*
CD-RW*
* Uključujući MP3/JPEG/DivX® datoteke.
"DVD VIDEO", "DVD-R", "DVD-RW",
"DVD+R" i "DVD+RW" su zaštitni znakovi.
Napomena o preskakanju slike
Ako je DVD disk oštećen, zaprljan ili sl., možda se
neće moći očitati ili će se pojaviti preskakanje slike.
Rijetka je pojava preskakanja zvuka do koje dolazi
zbog kompatibilnosti s uređajem.
Ako se to dogodi, odnesite disk i uređaj najbližem
Sony prodavatelju.
7
Mjere opreza
• Ovaj uređaj NE MOŽE reproducirati sljedeće diskove.
 DVD-Audio
 DVD-RAM
 DVD-ROM (podaci koji nisu u MP3/JPEG/
DivX formatu)
 CD-G
 SVCD
 CD-I
 Photo-CD
 VSD
 Active-Audio (podaci)
 Super Audio CD (SACD)
 CD-Extra (podaci)
 Mixed CD (podaci)
 CD-ROM (podaci koji nisu u MP3/JPEG/
DivX formatu
• Ovaj proizvod koristi tehnologiju zaštite od kopiranja
na koju prava polažu određeni patenti u SAD-u i
intelektualno su vlasništvo tvrtke Macrovision
Corporation i drugih vlasnika prava. Uporaba zaštite
od kopiranja mora biti odobrena od strane
Macrovision Corporation, a namijenjena je uporabi u
kućanstvu i ostalim ograničenim korištenjima osim
ako Macrovision Corporation nije drugačije odobrio.
Nije dozvoljeno reverzno inženjerstvo i rastavljanje.
Napomena o funkciji kontrole
reprodukcije (PBC)
Ovaj uređaj je usklađen s verzijom 1.1 i 2.0 Video
CD standarda. Možete uživati u reprodukciji
sljedećih diskova:
Vrsta diska
Funkcija
Video CD bez
funkcije PBC
(diskovi ver. 1.1)
Reprodukcija videa
(video zapisa) i glazbe.
Video CD s
funkcijom PBC
(diskovi ver. 2.0)
• Interaktivni softver s prikazom
izbornika na zaslonu (PBC
reprodukcija, str. 29).
• Funkcije reprodukcije videa.
• Prikaz fotografija visoke
razlučivosti ukoliko su
snimljene na disk.
8
Napomene o CD diskovima kodiranima u
formatu DTS
Prilikom reprodukcije diskova kodiranih u formatu
DTS* iz stereo analognih izlaza mogu doprijeti jaki
šumovi. Kako bi izbjegao moguće oštećenje audio
sustava, korisnik bi trebao poduzeti potrebne mjere
opreza kad na analogne stereo izlaze uređaja spoji
pojačalo. Za potpuni užitak u DTS Digital Surround
™ reprodukciji, na digitalne izlaze ovog uređaja
spojite vanjski 5.1-kanalni sustav dekodera DTS
Digital Surround™.
* "DTS", "DTS Digital Surround" i "DTS Digital Out" su
zaštićeni znakovi tvrtke Digital Theater Systems, Inc.
Pojmovi vezani uz diskove
Struktura DVD-a
Disk
Naslov
Poglavlje
Struktura CD-a/Audio CD-a¸
Disk
Zapis
• Naslov
Najduži video ili audio zapisa na DVD disku, film
kod video softvera ili album kod glazbenog
softvera itd.
• Poglavlje
Dio slikovnog ili glazbenog ostvarenja koje je
manje od naslova. Naslov se sastoji od nekoliko
poglavlja. Svakom poglavlju je dodijeljen broj za
lakše pronalaženje. Ovisno o disku, može se
dogoditi da poglavlja nisu snimljena.
• Zapis
Dio video snimke ili audio zapisa na Video/Audio
CD disku. Svakom zapisu je dodijeljen broj za
lakše pronalaženje.
• Scena
Na Video CD disku s funkcijom PBC prikazi
izbornika, pokretne i mirne slike su podijeljeni na
manje cjeline, odnosno, "scene". Svakoj sceni je
dodijeljen broj za lakše pronalaženje.
Spajanje
Uređaj se može spojiti na dva načina. Ako ga upotrebljavate u kući, spojite ga u mrežnu utičnicu, a ako ga
upotrebljavate u vozilu, priključite ga pomoću adaptera za spajanje u utičnicu upaljača.
Kod spajanja preko AC adaptera
Optički kabel
(nije isporučen)
Na digitalno
pojačalo i sl.
Audio/video kabel
(nije isporučen)
U utičnicu
upaljača
Kod uporabe
uređaja u vozilu
Adapter utičnice upaljača
(isporučen)
AC mrežni
adapter
(isporučen)
Na audio/
video ulazne
priključnice
TV ili sl.
AC mrežni kabel*
(isporučen)
U zidnu utičnicu
* Priložena su dva mrežna kabela. Odaberite onaj koji odgovara obliku utičnice na mjestu gdje upotrebljavate
uređaj.
9
O A/V OUTPUT izlazima
TV prijemnik možete spojiti na A/V OUTPUT
izlazne priključnice kako biste gledali sadržaj koji se
reproducira na DVD uređaju. Žute priključke
audio/video kabela spojite na video priključnice TV
prijemnika i DVD uređaja, a bijele i crvene
priključke na bijelu (lijevi audio) i crvenu
priključnicu (desni audio).
O A/V INPUT ulazima
Na A/V INPUT ulazne priključnice možete spojiti
videorekorder za unos sadržaja koji se reproducira na
uređaju. Videorekorder možete spojiti na način
opisan u naputku za A/V OUTPUT gore.
O priklju%nici HEADPHONES
Postavljanje nosa%a ure"aja na
naslon za glavu sjedala
Uređaj se može postaviti iza naslona za glavu
pomoću isporučenog pribora za montažu.
Vrste sjedala na koje se nosa% mo(e
ugraditi
• Sjedalo s naslonom za glavu učvršćenim pomoću
dvije šipke promjera 10 do 15 mm.
• Sjedalo sa šipkama za učvršćivanje razmaka 42 do
192 mm.
Napomena
Ovisno o vrsti sjedala, možda nećete moći ugraditi
nosač.
Na HEADPHONES priključnicu možete spojiti
slušalice.
Napomene
• Prilikom spajanja drugog uređaja na DVD uređaj,
DVD morate spojiti na napajanje tek kada izvršite sva
druga spajanja.
• Ukoliko je u utičnici upaljača u automobilu ostalo
pepela od cigareta, kontakt između utikača mrežnog
kabela i utičnice je slab, a utikač se uz to, može jako
zagrijati tijekom uporabe. Kako bi to izbjegli,
provjerite utičnicu i očistite je ukoliko je potrebno prije
priključenja mrežnog kabela.
* Polaritet priključka
Prije pričvršćivanja, prilagodite razmak šipaka A i
dubinu B u skladu s naslonom za glavu u vašem
vozilu.
Obratite pažnju da je potrebno odabrati što je
moguće manju dubinu B kako bi se izbjegle
vibracije zaslona.
Nosač
10
1
Skinite naslon za glavu i na nosače
učvrstite priloženi nosač
Bočni položaj zaslona možete podesiti
pomicanjem nosača u stranu prije učvršćivanja
vijaka.
Uporaba punjive baterije
Punjivu bateriju pričvrstite kao što je prikazano na
slici dolje.
Punjiva baterija
MV-100BAT
(nije isporučena)
Prema naprijed
Gurnite bateriju prema gore dok čujno ne sjedne na
mjesto.
Skidanje punjive baterije s ure"aja
Nosač
2
Pritisnite za
oslobađanje
Učvrstite držač zaslona na nosač i
pričvrstite vijak na donjoj stani pomoću
plosnatog predmeta, poput kovanice.
Pritisnite tipku za oslobađanje na bateriji i pomaknite
je prema dolje.
Punjenje baterije
Bateriju punite preko AC adaptera i mrežnog kabela.
Baterija se može puniti dok je pričvršćena na uređaj.
Držač
Nosač
Pomoću vijka C podesite nagib zaslona.
Napomena
Stražnja strana držača treba dodirivati naslon za glavu
kako bi postavljanje bilo ispravno.
Skidanje ure"aja s dr(a%a
Skinite uređaj nakon što pritisnete donji dio držača.
AC adapter (isporučen)
U zidnu
utičnicu
AC mrežni kabel (isporučen)
Pritisnite za oslobađanje
11
Dok je baterija priključena na uređaj
• Nemojte puniti bateriju pomoću isporučenog
adaptera za utičnicu upaljača. Ako želite puniti
bateriju u vozilu, upotrijebite priključnu kutiju i
kabel koji se dodatno nabavljaju (Car Installation
Kit MV-100CAR).
Adapter utičnice
upaljača
Punjiva baterija
AC adapter (isporučen)
AC mrežni kabel
(isporučen)
Umetanje baterije za pomo6no
napajanje
U zidnu
utičnicu
Umetnite bateriju CR2032 u pretinac na uređaju.
Ova baterija služi za održavanje memorije s
podacima (sat i datum).
Kada puniti bateriju
• Punjivu litij-ionsku bateriju punite kad se na
zaslonu pojavi poruka "LOW BATTERY".
• Obično je potrebno oko 6 sati* za potpuno punjenje
baterije. Stanje baterije označava indikator na
bateriji.
Tijekom punjenja:
Svijetli narančasto
Kraj punjenja:
Svijetli zeleno
Pogreška pri punjenju: Trepće zeleno
* Vrijeme punjenja ovisi o temperaturi okoliša.
Trajanje baterije
Otprilike 150 minuta** (ako je do kraja napunjena)
** Uz uporabu na sobnoj temperaturi.
Uz postavke zaslona (S-MENU) na standardnim
vrijednostima.
UPOZORENJE
• Skinite bateriju s uređaja ako uređaj ne
namjeravate upotrebljavati dulje vrijeme.
• Napunite bateriju prije uporabe ako je niste dulje
vrijeme koristili.
• Kad je punjenje gotovo, odspojite AC adapter od
baterije. Nemojte pokušati puniti do kraja
napunjenu bateriju. (Na kraju punjenja potrebno je
oko 60 minuta da bi se indikator na bateriji
ponovno uključio zeleno.)
12
+ okrenite
prema gore
Napomene o litijskoj bateriji
• Čuvajte bateriju izvan dosega djece. Ako dođe do
gutanja baterije, odmah se obratite liječniku.
• Kako biste osigurali dobar kontakt, obrišite bateriju
suhom krpom.
• Pri umetanju baterije pripazite na ispravan
polaritet.
• Nemojte držati bateriju metalnom pincetom jer
može doći do kratkog spoja.
Resetiranje uređaja
Prije prvog rukovanja uređaj je potrebno resetirati.
Pritisnite tipku d šiljatim predmetom, primjerice kemijskom olovkom. Nemojte jako pritiskati niti
koristiti igle jer biste mogli oštetiti uređaj.
RESET
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati ako se njome pogrešno
rukuje. Nemojte je punit, rastavljati ili bacati u
vatru.
Zamjena litijske baterije daljinskog
upravlja%a
Kad baterija oslabi, smanjuje se domet daljinskog
upravljača. Bateriju zamijenite novom CR2032
litijskom baterijom. Uporaba neke druge baterije
može uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.
Napomene
• Pritisak na tipku d će obrisati pohranjena
podešenja. U tom slučaju ponovno podesite opcije.
• Uređaj će provoditi početno podešenje oko 10
sekundi nakon pritiska na tipku d. Za to
vrijeme ne umećite disk jer neće doći do resetiranja
uređaja.
13
Opis uređaja
MV-700HR
Za podrobnosti pogledajte navedene stranice.
A Tipka POWER 16, 17, 35, 36
Za uključivanje i isključivanje zaslona.
B Tipka u (reprodukcija/pauza) 16-19
C Tipka 2 (stop) 17, 18, 20, 24
D Tipke . (natrag)/> (naprijed) 17,
20, 29
E Tipka S-MENU 36
Za podešavanje zaslona.
F Tipke VOLUME –/+ 16, 35-37
Podešavanje glasnoće ili odabir opcija tijekom
podešavanja
G Tipka SOURCE 22, 35
Odabir ulaznog izvora.
H Senzor daljinskog upravljača/Odašiljač za
bežične slušalice
I Otvor za "Memory Stick" 22
J Tipka za oslobađanje
K PUSH OPEN 16
14
Daljinski upravlja RM-X707
Odgovaraju6e tipke daljinskog
upravlja%a upravljaju istim funkcijama
kao i one na DVD ure"aju.
Upute u ovom priručniku najčešće opisuju način
uporabe uređaja daljinskim upravljačem.
Savjet
Za detalje o zamjeni baterije pogledajte poglavlje
"Zamjena litijske baterije daljinskog upravljača" (str. 39).
Za podrobnosti pogledajte navedene stranice.
A Tipka SOURCE 22, 35
Odabir ulaznog izvora.
B Tipke ./> (prethodni/sljedeći) 17,
20, 29
C Tipke m (ubrzano unatrag)/M
(ubrzano prema naprijed) 17
D Tipke AUDIO 28, 29
Promjena audio izlaza/jezika zvučnog zapisa.
E Tipka SUBTITLE 26
Promjena jezika titlova kod DVD diska.
F Tipka SETUP 30
Upotrebljava se pri rukovanju izbornicima.
G Tipka TOP MENU 27
Prikaz Top menu izbornika DVD diska.
H Tipka CLOCK 38
Prikaz datuma ili sata.
I Tipka SEARCH 18
Traženje željenog mjesta na disku unosom
poglavlja, naslova ili zapisa.
J Tipka PROGRAM 19, 24
Odabir moda reprodukcije.
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Brojčane tipke 18, 22, 24, 34
Tipka CLEAR 24, 34
Tipka 2 (stop) 17, 18, 20, 24
Tipka ?/1 (uključivanje/isključivanje)
16, 17
Tipka u (reprodukcija/pauza) 16-19
Tipke t (usporeno unatrag)/ T
(usporeno naprijed) 17
Tipka REP 20, 23
Odabir moda ponavljanja (DVD/Video
CD/Audio CD) ili moda reprodukcije
(MP3/JPEG/DivX).
Tipka ANGLE 28
Odabir kuta kamere kod DVD diska.
Tipka MENU 20, 27
Prikaz izbornika DVD diska.
Tipke M/m/</, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 31,
34, 35, 38
Tipka O (povratak) 29
Tipka ENTER 18-20, 24, 27, 30, 31, 34, 35
Potvrđivanje postavke.
Tipke VOL (+/–) 16
Tipka DSP 19, 25
Prikaz vremenskih informacija o disku.
15
5
Umetnite disk tako da je strana s
naljepnicom okrenuta prema gore i
pritisnite dio oko središta.
6
Zatvorite poklopac uložnice diska.
Reprodukcija započinje automatski.
Ako je disk već umetnut ili reprodukcija ne
započinje automatski, pritisnite u za početak
reprodukcije.
7
Podesite kut zaslona.
8
Pritisnite 3 (+) ili 3 (–) (o
(+) ili o (–) na zaslonu) za
podešavanje glasnoće.
Vrste reprodukcije
U ovom poglavlju se opisuju različite funkcije
reprodukcije.
Reprodukcija diska
Brojčane
tipke
1
Pritisnite tipku P za uključivanje
uređaja.
Na daljinskom upravljaču pritisnite m.
Uključuje se zaslon i svijetli zeleni indikator
tipke POWER.
2
3
Pritisnite ' za odabir DVD diska.
4
Pritisnite n za otvaranje
uložnice diska.
16
Otvorite zaslon.
Isklju%enje ure"aja
Upravljanje reprodukcijom
Pritisnite tipku P (ili m na daljinskom
upravljaču) dok se ne isključi zeleni indikator
POWER na uređaju.
Za
Radnja
Prekid reprodukcije
Pritisnite 2*1
Nakon uporabe
Vađenje diska
Pritisnite PUSH OPEN na
uređaju.
Pauzu
Pritisnite u*2.
Ponovno pritisnite za
nastavak.
Isključite uređaj i odspojite mrežni kabel iz izvora
napajanja.
Uporaba ure"aja u automobilu
Ako uređaj koristite dok je kontakt-ključ u položaju
ACC, a motor isključen, može doći do pražnjenja
akumulatora.
Napomene
• Pročitajte upute isporučene uz disk za reprodukciju u
ovom uređaju.
• Nemojte otvarati poklopac uložnice tijekom
reprodukcije.
• Ovisno o načinu snimanja diska, možda će proći
nekoliko minuta prije reprodukcije.
• Ovisno o stanju diska, možda neće biti moguća
reprodukcija (str. 40).
• MP3-zapis s velikom brzino prijenosa podataka,
primjerice 320 kbps, se možda neće ispravno
reproducirati.
Prijelaz na sljedeće
Pritisnite >
poglavlje, zapis, ili scenu.
Prijelaz na prethodno
Pritisnite .
poglavlje, zapis, ili scenu.
Ubrzano pretraživanje
prema naprijed/natrag
Pritisnite M/m
tijekom reprodukcije*3*4.
Svakim pritiskom brzina
reprodukcije se mijenja na
sljedeći način:
2 x brže od normalne
brzine t 4 x brže od
normalne brzine t 8 x
brže od normalne brzine
t 16 x brže od normalne
brzine t 32 x brže od
normalne brzine t
normalna brzina.
Usporeno pretraživanje
prema naprijed (samo za
DVD/Video CD/DivX)/
natrag (samo za DVD)
Pritisnite y/^
tijekom reprodukcije.
Svakim pritiskom brzina
reprodukcije se mijenja na
sljedeći način:
1/2 normalne brzine t
1/4 normalne brzine t
1/8 normalne brzine t
1/16 normalne brzine t
normalna brzina.
*1 Ukoliko uključite funkciju nastavka reprodukcije,
možete nastaviti s reprodukcijom od mjesta prekida
pritiskom na u. Za podrobnosti pogledajte
"Nastavak reprodukcije" (str. 18).
2
* DVD/Video CD/Audio CD/MP3/DivX:
na zaslonu se prikazuje "X".
*3 DVD/Video CD/DivX
Tijekom pretraživanja unatrag/unaprijed se ne čuje
zvuk.
*4 Kad završi reprodukcija MP3 zapisa, disk se vraća
na normalnu reprodukciju.
17
Izravno pretraživanje poglavlja/
naslova/zapisa
1
Tijekom reprodukcije pritisnite e
za prikaz izbornika za pretraživanje.
• DVD
Svakim pritiskom na e, zaslon za
pretraživanje se mijenja na sljedeći način:
Nastavak reprodukcije
Možete nastaviti reprodukciju od mjesta na kojem je
zaustavljena. Uređaj pohranjuje mjesto zaustavljene
reprodukcije čak i ako ga isključite.
1
Za vrijeme reprodukcije pritisnite 2 za
zaustavljanje.
Uređaj pohranjuje mjesto na kojem je
zaustavljena reprodukcija.
• DVD/Video CD/Audio CD
"Press Play Key To Continue" pojavljuje se na
zaslonu.
2
Pritisnite u za početak reprodukcije.
Reprodukcija započinje od mjesta na kojem je
zaustavljena.
• MP3/JPEG/DivX
Kad uključite funkciju nastavka reprodukcije,
ona kreće od početka MP3/JPEG/DivX
datoteke (zapisa) tijekom kojeg ste prekinuli
reprodukciju.
Izbornik za traženje po naslovu i poglavlju
Izbornik za traženje po naslovu i vremenu
Izbornik za traženje po poglavlju i vremenu
• Video CD/Audio CD*
Izbornik za traženje zapisa
Izbornik za traženje po vremenu zapisa
Izbornik za traženje po vremenu diska
• DivX
Izbornik za traženje datoteke
Izbornik za traženje po vremenu datoteke
Opcije možete odabrati tipkom < ili ,.
2
Brojčanim tipkama unesite željeno
poglavlje/naslov/zapis.
Kad je prikazana poruka "Title" i "Chapter"
Kad je prikazana poruka "Title" i "Time"
3
Pritisnite 9.
* Za odabir zapisa možete koristiti brojčane tipke na
daljinskom upravljaču.
Napomena
Ne možete podesiti "0".
18
Napomene
• Kod reprodukcije s "Memory Stick" kartice, funkcija
nastavljanja reprodukcije je isključena. Čak i ako
reproducirate disk, funkcija je isključena dok je u
uređaju "Memory Stick" kartica.
• Za isključenje funkcije nastavka reprodukcije
ponovno pritisnite 2 kad je reprodukcija
zaustavljena. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje
"Press Play Key To Continue".
• Funkcija nastavka reprodukcije se isključuje kad
izvadite disk.
Uporaba izbornika
MP3/JPEG/DivX®
1
Umetnite disk koji sadrži MP3, JPEG ili
DivX datoteke.
2
Pritisnite u.
Započinje reprodukcija i na zaslonu se prikazuje
MP3/JPEG/DivX izbornik.
Primjer za MP3:
Broj tekuće datoteke/Ukupan broj datoteka
Primjer:
Proteklo vrijeme reprodukcije/Ukupno
vrijeme reprodukcije tekuće datoteke
• za MP3
Broj tekuće datoteke/Ukupan broj datoteka
Trenutni status
Brzina prijenosa
Trenutni status
• za JPEG
ID3 oznaka*
Broj tekuće datoteke/Ukupan broj datoteka
Trenutni status
* Ovaj uređaj podržava ID3 za MP3 datoteke
verzije 1.0.
Odabir direktorija ili zapisa
Dok je uređaj zaustavljen, tipkama M ili m odaberite
mapu ili datoteku i pritisnite 9.
Kada nakon odabira mape pritisnete 9,
pojavljuju se pripadajući zapisi.
Za odabir na%ina prikaza
• za DivX
Broj tekuće datoteke/Ukupan broj datoteka
Trenutni status
Pritisnite p.
Nakon svakog pritiska na tipku p, mijenja
se izbornik za prikaz mapa ili datoteka. Dok se
prikazuju datoteke, možete vidjeti koje sve datoteke
se nalaze na disku.
Također, ako pritisnete &, možete promijeniti
način prikaza trenutnog statusa.
19
Uporaba indeksnog prikaza JPEG
diska
1
Pritisnite 2 za vrijeme prikaza JPEG
slike.
Slike se prikazuju kao 12 indeksnih slika.
Odabir moda reprodukcije
Pritisnite [ za odabir moda reprodukcije.
Svakim pritiskom na tipku [, mod reprodukcije
se mijenja na sljedeći način:
• MP3
Folder (reprodukcija svih zapisa)
Shuffle (reprodukcija slučajnim redoslijedom
samo jednom)
Random (reprodukcija slučajnim redoslijedom,
neki zapisi mogu se reproducirati više puta)
Single (reprodukcija jednog zapisa)
2
Odaberite sliku koju želite vidjeti tipkama
M/m/</, i pritisnite 9.
Na zaslonu se prikazuje JPEG slika.
Za prikaz sljedeće ili prethodne JPEG
indeksne slike, pritisnite M/m/</, za odabir
"g Prev" ili "Next G" te nakon toga 9.
Za prikaz slika u obliku prezentacije (slide
show), pritisnite M/m/</, za odabir opcije "Slide
Show" i nakon toga 9. Prezentacija započinje
od odabrane slike.
Za povratak u MP3/JPEG/DivX izbornik,
pritisnite #.
Prikaz funkcija tipka daljinskog
upravlja%a
Za vrijeme indeksnog prikaza slika možete prikazati
funkcije tipaka daljinskog upravljača.
Pritisnite M/m/</, za odabir opcije "Help" i
nakon toga 9.
20
Repeat One (ponavljanje jednog zapisa)
Repeat Folder (ponavljanje svih zapisa)
• DivX/JPEG
Single (reprodukcija jednog zapisa)
Repeat One (ponavljanje jednog zapisa)
Repeat All (ponavljanje svih zapisa)
Repeat Off (normalna reprodukcija)
Shuffle (reprodukcija slučajnim redoslijedom
samo jednom)
Random (reprodukcija slučajnim redoslijedom,
neki zapisi mogu se reproducirati više puta)
Napomena
• Tijekom reprodukcije ne možete promijeniti direktorij
ili zapis u izborniku MP3/JPEG/DivX. Tipkama
./> možete odabrati samo zapise odabranog
direktorija. Za promjenu direktorija zaustavite
reprodukciju.
• Nazivi MP3/JPEG/DivX direktorija i zapisa se
prikazuju ispravno ako se sastoje samo od slova,
brojeva ili simbola. Direktoriji i zapisi koji sadrže
druge znakove se prikazuju kao "-".
DivX video datoteke koje ure"aj
mo(e reproducirati
Uređaj može reproducirati podatke snimljene u DivX
formatu i podatke koji imaju ekstenziju ".AVI" ili
".DIVX". Uređaj neće reproducirati datoteke koje
imaju ekstenziju ".AVI" ili ".DIVX" ako one ne
sadrže DivX podatke.
Napomene
• Uređaj ne može reproducirati DivX video datoteku
koja je nastala kombiniranjem dvije ili više DivX video
datoteke.
• Uređaj ne može reproducirati DivX video datoteku
veličine preko 720 (širina) x 576 (visina)/2 GB.
• Ovisno o DivX video datoteci, slika može biti
smanjene oštrine ili zvuk može preskakati.
• Uređaj ne može reproducirati neke DivX video
datoteke koje su dulje od 3 sata.
• Ovisno o DivX video datoteci, slika se može
zaustaviti ili imati smanjenu oštrinu. Ako se to dogodi,
preporučljivo je snimiti datoteku uz manju brzinu
prijenosa. Ako i dalje postoji šum u zvuku,
preporučuje se uporaba MP3 formata. Obratite
pažnju da ovaj uređaj ne podržava WMA (Windows
Media Audio) format.
• Zbog uporabe tehnologije za komprimiranje, nakon
pritiska na tipku u potrebno je određeno vrijeme da
bi se slika pojavila na zaslonu.
• Ovisno o DivX video datoteci, zvuk i slika na zaslonu
se možda neće poklapati.
21
"Memory Stick"
reprodukcija
Va"enje "Memory Stick" kartice
Kratko pritisnite "Memory Stick" karticu prema
uređaju i izvadite je.
MP3/JPEG datoteke mogu se reproducirati s
"Memory Stick" kartice.
Napomene
• Nije moguće upotrebljavati "Memory Stick Duo" ni
"Memory Stick PRO"
• Nije moguće reproducirati podatke koji traže
MagicGate funkcije.
Napomene
• Pripazite da "Memory Stick" umetnete u ispravnom
smjeru.
• Nemojte pokušati silom izvaditi "Memory Stick".
Brojčane
tipke
1
Umetnite "Memory Stick" u uređaj tako da
čujno sjedne u otvor.
2
Više puta pritisnite tipku ' za
odabir opcije "MS".
Na zaslonu se prikazuje MP3/JPEG izbornik.
Brojčanim tipkama ili tipkama M/m/</,
odaberite željenu mapu ili datoteku (str. 19).
Napomena
Ovisno o načinu snimanja i količini podataka, potrebno
je određeno vrijeme prije početka reprodukcije prvog
zapisa/datoteke.
22
Ponavljanje reprodukcije
(Repeat Playback)
Povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite [ više puta dok ne nestane ikona koja
označava ponavljanje.
Moguće je ponoviti reprodukciju svih poglavlja ili
naslova na disku ili samo jednog zapisa.
Možete upotrijebiti kombinaciju Program Playback
moda.
Pritisnite [ za vrijeme reprodukcije.
Nakon svakog pritiska na tipku, mod ponavljanja
reprodukcije se mijenja na sljedeći način:
• DVD
Chapter: ponavljanje tekućeg poglavlja.
Title:
ponavljanje tekućeg naslova na
disku*.
ALL:
ponavljanje svih naslova i poglavlja
na disku.
OFF:
normalna reprodukcija
• Video CD (samo ako je funkcija PBC
isključena)/Audio CD
Track: ponavljanje tekućeg zapisa.
ALL: ponavljanje svih zapisa na disku.
OFF: normalna reprodukcija
* Nije moguće odabrati tijekom reprodukcije.
23
• Video CD (dok je funkcija PBC isključena)/
Audio CD
Primjer: odabir zapisa "02".
Utipkajte 0 i 2 pomoću brojčanih tipaka.
Kreiranje vlastitog
programa (Program
Playback)
Sadržaj diska možete reproducirati redom kojeg sami
odredite tako da poredate naslove, poglavlja ili
zapise. Na taj način stvarate vlastiti program. Može
se programirati do 20 naslova, poglavlja ili zapisa.
3
Ponovite korak 2 za programiranje ostalih
naslova, poglavlja ili zapisa.
Za prijelaz na sljedeći programski popis pritisnite
M/m/</, za odabir opcije "NEXT ." i
nakon toga 9.
4
Pritisnite tipke M/m/</, za odabir
opcije "Start" i nakon toga 9.
Ponavljanje reprodukcije programa
Brojčane
tipke
Pritisnite q za odabir opcije / ALL"
tijekom reprodukcije programa. Uređaj će ponoviti
reprodukciju svih programiranih zapisa.
Povratak na normalnu reprodukciju
1
2
Pritisnite p.
Prikazuje se izbornik za izradu programa.
Promjena programa
1
2
Pritisnite p.
3
Ponovite korak 2 iz odjeljka " Kreiranje
vlastitog programa (Program Playback)"
za ponavljanje programiranja.
Tipkama M/m/</, odaberite opciju
"Stop" i nakon toga 9.
Brisanje programa
Odaberite naslov, poglavlje ili zapis kojeg
želite programirati.
• DVD
Primjer: odabir poglavlja "03" naslova
"02".
Utipkajte 0, 2, 0 i 3 pomoću brojčanih tipaka.
24
Pritisnite 2 tijekom reprodukcije.
Pritisnite p dok je prikazan izbornik za
programiranje.
Prikaz proteklog vremena
• Video CD (dok je PBC funkcija isključena)
Single Elapsed (proteklo vrijeme diska)
Single Remain (preostalo vrijeme diska)
Moguće je prikazati proteklo i preostalo vrijeme
reprodukcije DVD, Video CD i Audio CD diska.
Total Elapsed (proteklo vrijeme diska)
Total Remain (preostalo vrijeme diska)
Display Off (normalan prikaz)*
* Ne prikazuje se kod reprodukcije audio CD diska.
Isklju%ivanje prikaza vremena
Više puta pritisnite tipku & za odabir opcije
"OFF".
Tijekom reprodukcije pritisnite &.
U gornjem lijevom kutu se prikazuje proteklo ili
preostalo vrijeme reprodukcije.
Svakim pritiskom na tipku &, prikaz se mijenja
na sljedeći način:
• DVD
Title Elapsed (proteklo vrijeme naslova)
Title Remain (preostalo vrijeme naslova)
Chapter Elapsed (proteklo vrijeme poglavlja)
Chapter Remain (preostalo vrijeme poglavlja)
Display Off (normalan prikaz)
• Video CD (dok je PBC funkcija uključena)/DivX
Single Elapsed (proteklo vrijeme diska)
Single Remain (preostalo vrijeme zapisa)
Display Off (normalan prikaz)
25
Promjena jezika titlova
Pojedini DVD diskovi imaju snimljene titlove na
jednom ili više jezika. Možete uključiti ili isključiti
titlove ili promijeniti jezik titlova.
Tijekom reprodukcije pritisnite Y.
Jezik titla se prikazuje u gornjem lijevom kutu.
Primjer: prikaz jezika titla
Disk sadrži titlove na 2 jezika i
odabran je prvi jezik.
Ako su titlovi na jeziku koji se ne može
odabrati u Setup izborniku, prikazuje se
"Others".
Svakim pritiskom na Y jezik se mijenja na
listi titlova snimljenih na disk.
26
Isklju%enje titlova
Više puta pritisnite Y za odabir "Off".
Napomene
• Također možete promijeniti jezik titla promjenom
Setup*. Pogledajte poglavlje o podešavanju jezika
kod DVD reprodukcije (str. 33).
* Možete promijeniti jezik titla u izborniku DVD
SETUP samo ako je jezik snimljen na disk i ako se
nalazi u izborniku. Kod pojedinih diskova početni
jezik koji se prikazuje je određen neovisno o
postavci u izborniku DVD SETUP.
• Ova funkcija će možda varirati ili neće raditi, ovisno o
DVD-u.
Uporaba DVD izbornika
Uporaba tipke MENU
Pojedini DVD diskovi imaju i složenije izbornike
koji sadrže jezike dijaloga, titlova, naslove, poglavlja
itd.
Kod nekih DVD diskova možete koristiti originalni
izbornik, kao npr. izbornik Title i DVD. U izborniku
naslova (Title) možete reproducirati omiljenu scenu
ili pjesmu tako da odaberete njen naziv u izborniku.
U izborniku DVD možete odabrati opcije, jezik
titlova, dijaloga itd. Sadržaj izbornika naslova i DVD
diska se razlikuje ovisno o DVD disku. Možda ćete
naići na pojedine DVD-diskove bez snimljenih
izbornika.
1
Za vrijeme reprodukcije DVD diska,
pritisnite #.
Pojavljuje se DVD izbornik.
2
Pritisnite M/m/</, za odabir željene
opcije.
3
Pritisnite 9.
Ukoliko se pojavi dodatni zaslon za odabir,
ponovite korake 2 i 3.
Napomene
• Pojedini DVD diskovi nemaju izbornik DVD, a na
pojedinima je sadržaj izbornika DVD i izbornika
naslova jednak.
• Na pojedinim DVD diskovima "DVD Menu" se može
zvati i "MENU".
• Na pojedinim DVD-diskovima poruka "Press ENTER"
može biti prikazana kao "Press SELECT" u koraku 3.
• Sadržaj izbornika DVD se može razlikovati ovisno o
DVD-u.
• Pročitajte upute za uporabu isporučene uz DVD.
Uporaba tipke TOP MENU
Pojedini DVD diskovi imaju izbornik naslova u
kojem možete birati naslove za reprodukciju. Naslovi
su najdulji dijelovi slike ili glazbenog zapisa na
DVD-u, primjerice film ili album kod audio softvera,
itd. Tipka TOP MENU je dostupna za prikaz
početnog izbornika.
1
Za vrijeme DVD reprodukcije, pritisnite
T.
Pojavljuje se izbornik naslova* (top menu).
* Sadržaj izbornika naslova će se razlikovati,
ovisno o disku.
2
Pritisnite M/m/</, za odabir željenog
naslova.
3
Pritisnite 9.
Odabrani naslov počinje s reprodukcijom.
27
Promjena jezika dijaloga
Pojedini DVD diskovi imaju više jezika dijaloga koje
možete odabrati.
Tijekom reprodukcije više puta pritisnite
W za odabir željenog jezika dijaloga.
Tekući jezik dijaloga se prikazuje u gornjem lijevom
kutu.
Primjer: prikaz jezika dijaloga
Može se pojaviti format izvora zvuka
(Dolby D, DTS ili LPCM).
Kad se pojavi prikaz jezičnog koda, unesite kôd
željenog jezika (str. 45).
Napomene
• Možete promijeniti jezik dijaloga samo ako je na DVD
disku snimljeno više jezika dijaloga.
• Možete promijeniti jezik dijaloga u izborniku DVD
(str. 27) ili u izborniku DVD SETUP* (str. 33).
* Možete promijeniti jezik dijaloga u izborniku DVD
SETUP samo ako je jezik snimljen na disk i ako se
nalazi u izborniku. Kod pojedinih diskova početni
jezik koji se prikazuje je određen neovisno o
postavci u izborniku DVD SETUP.
• Ova funkcija će možda varirati ili neće raditi, ovisno o
DVD-u.
28
Promjena kuta
Pojedini DVD diskovi omogućuju reprodukciju iz
više kutova. Ukoliko ste podesili "Angle Mark" na
"On" (str. 31), na zaslonu se pojavljuje poruka.
1
Tijekom reprodukcije DVD-a s višestrukim
kutovima pritisnite X kad se pojavi
poruka.
Broj dostupnih kutova se prikazuje u gornjem
desnom kutu.
2
Više puta pritisnite X za odabir
željenog kuta dok su brojevi kuta
prikazani na zaslonu.
Svakim pritiskom na tipku X mijenja se
broj kuta.
Broj trenutno odabranog kuta/
ukupan broj raspoloživih kutova
gledanja
Napomene
• Kut je moguće promijeniti samo ako ih je na disk
snimljeno više.
• Ukupan broj snimljenih kutova se razlikuje ovisno o
DVD-u i sceni.
• Kut možete promijeniti samo tijekom uobičajene
reprodukcije, dok to nećete moći učiniti tijekom
ubrzane reprodukcije unatrag/unaprijed.
• Kad se pojavi odabrana scena snimljena iz više kutova,
automatski se odabire kut odabran u koraku 2.
• Ova funkcija se razlikuje ili možda neće biti dostupna,
ovisno o DVD disku.
Promjena audio izlaza
Možete odabrati željeni audio izlaz "Stereo" ili
"Mono Left", "Mono Right" ili "Mix-Mono" tijekom
reprodukcije Video CD-a ili Audio CD-a.
Uporaba funkcije PBC
(kontrola reprodukcije)
Tijekom reprodukcije Video CD-a koji podržava
funkciju PBC, možete prikazati izbornik PBC i birati
sadržane opcije.
Brojčane
tipke
1
Tijekom reprodukcije pritisnite W.
Trenutan audio izlaz se prikazuje u gornjem
lijevom kutu.
1
Pokrenite reprodukciju Video CD diska s
PBC funkcijom.
Prikazuje se izbornik.
2
Brojčanim tipkama odaberite broj željene
opcije.
3
Slijedite upute u izborniku za interaktivne
funkcije.
Pogledajte upute priložene uz disk jer se postupci
rukovanja razlikuju od diska do diska.
Primjer: prikaz audio izlaza
2
Pritisnite W za odabir željenog izlaza
"Stereo", "Mono Left", "Mono Right" ili
"Mix-Mono" dok je prikazan izlaz.
Izlaz se mijenja svakim pritiskom na W.
Povratak u izbornik
Pritisnite O.
Savjet
Za reprodukciju bez PBC funkcije pritisnite
T.
Za zaslonu se pojavljuje poruka "PBC Off" i uređaj
započinje stalnu reprodukciju.
Ponovno pritisnite T za uključivanje PBC
funkcije.
Napomene
• Tijekom reprodukcije Video CD-a s uključenom
funkcijom PBC "PBC On", pritisnite ./> za
promjenu opcije. Izbornik PBC nije prikazan, no zapis
kojeg ste odabrali počinje s reprodukcijom.
• Tijekom reprodukcije Video CD-a s uključenom
funkcijom PBC "PBC On", pritisnite O za prikaz
izbornika PBC i oznake 1.
29
1
Pritisnite S.
2
Tipkom < ili , odaberite željenu opciju.
Promjena postavki
Pomoću izbornika na zaslonu možete podesiti opcije
uređaja. Većinu postavki morate podesiti kad prvi
put koristite uređaj.
Izbornici za podešavanje su:
• General Setup (postavke sustava)
• Audio Setup (postavke zvuka)
• Language (postavke jezika)
• Parental Setup (postavke ograničenja reprodukcije)
: General Setup (postavke sustava)
: Audio Setup (postavke zvuka)
: Language Setup (postavke jezika)
: Parental Setup (postavke ograničenja
reprodukcije)
3
4
Pritisnite 9.
5
6
Pritisnite 9.
7
8
Za postavke monitora pogledajte poglavlje
"Podešavanje pomoću tipke S-MENU na zaslonu"
(str. 36).
30
Pritisnite M ili m za odabir željene
postavke.
Pritisnite M/m/</, za odabir
(podešavanje) odabrane opcije.
Pritisnite 9.
Pritisnite S.
Podešavanje DVD uređaja
– General Setup Page
Screen Saver
Ako opciju "Screen Saver" podesite na "On", nakon
što je reprodukcija zaustavljana ili pauzirana preko
15 minuta, prikazuje se screen saver na zaslonu.
Screen saver štiti zaslon od oštećenja.
On
Screen saver uključen
Off
Screen saver isključen
Color System
Monitor Type
Ako priključite ovaj uređaj na TV prijemnik kako
biste gledali DVD na TV zaslonu, odaberite opciju u
skladu s vrstom TV zaslona.
Ako priključite ovaj uređaj na TV prijemnik kako
biste gledali DVD na TV zaslonu, odaberite sustav
boja koji se upotrebljava u vašoj zemlji. Ovo
podešavanje ne utječe na zaslon TV prijemnika.
PAL
Uvijek se emitira PAL signal.
Standardne postavke su podcrtane.
AUTO Automatska promjena sustava boja video
signala na izlazu ovisno o sistemu boja
kojeg koristi DVD.
4:3/Pan Scan
NTSC Uvijek se emitira NTSC signal.
Odaberite ako ste spojili uređaj sa
zaslonom formata 4:3. Slika
širokog formata se prikazuje
automatski preko cijelog zaslona, a
dijelovi koji se ne mogu prikazati
su odrezani.
4:3/Letter Box Odaberite ako ste spojili uređaj na
zaslon formata 4:3. Slika širokog
formata se prikazuje s crnim
prugama ispod i iznad.
Default
Omogućava vraćanje postavki na tvorničke
vrijednosti.
1
Više puta pritisnite S i nakon toga
< ili , dok se na zaslonu ne prikaže
izbornik "General Setup Page".
2
3
Pritisnite 9.
Angle Mark
4
Pritisnite 9.
Ako su na DVD snimljene scene s više kutova
kamere, a podesili ste opciju "Angle Mark" na "On",
prikazuje se poruka kad se prikazuje takva scena.
DivX
16:9
Odaberite ako ste priključili uređaj
na TV sa širokim zaslonom ili koji
podržava funkciju široke slike.
On
Prikazuje se poruka kod scene.
Off
Ne prikazuje se poruka kod scene.
Pritisnite M ili m više puta za odabir opcije
"Default".
Prikaz registracijskog koda uređaja.
Podrobnije informacije potražite na Internet stranici
http://www.divx.com/vod.
31
Podešavanje digitalnog
audio izlaza – Audio Setup Page
Audio DRC
Omogućava poboljšanje zvuka dok je podešena niska
glasnoća tijekom reprodukcije DVD diska koji
podržava "Audio DRC". DRC (Dynamic Range
Control) možete podesiti u 8 koraka. Postavka utječe
na izlaze AUDIO OUTPUT.
FULL: Omogućava jasan zvuk čak i pri smanjenoj
glasnoći.
OFF
Downmix
Možete odabrati opcije "Surround" ili "Normal".
Funkcija downmix služi za pretvaranje 5-kanalnog
digitalnog zvuka izvora u stereo (2-kanalni) zvuk.
Ova postavka utječe na AUDIO OUTPUT izlaze.
Surround Odaberite ovu opciju ako priključeni
audio sustav podržava Dolby Surround
(Pro Logic).
Normal
Odaberite ovu opciju ako priključeni
audio sustav ne podržava Dolby
Surround (Pro Logic).
SPDIF Output
Možete podesiti mod izlaznih audio signala iz
priključnice OPTICAL OUTPUT.
Off
Nema signala na OPTICAL OUTPUT
priključnici.
RAW
Odaberite ako ste priključili audio
komponentu s ugrađenim Dolby Digital
ili DTS dekoderom.
PCM 48K Odaberite ako ste priključili audio
komponentu koja nema ugrađen Dolby
Digital ili DTS dekoder.
Napomene
• Ako odaberete "Off", na OPTICAL OUTPUT
priključnici nema signala.
• Ako ste spojili ovaj uređaj s uređajem za digitalno
snimanje, poput MD uređaja, pomoću optičkog
kabela kako biste presnimili sadržaj CD diska,
snimka će imati oblik jednog neprekidnog zapisa.
32
Postavke jezika za DVD
reprodukciju – Language Setup
Page
Audio
Promjena jezika dijaloga. Ako odaberete opciju
"Original", odabrat će se jezik koji ima prioritet na
disku.
Napomene
• Bez obzira na postavku, možda se automatski
odabere jezik drugačiji od onog kojeg ste podesili,
ovisno o DVD disku.
• Kod nekih diskova nije dopušteno promijeniti jezik
dijaloga čak i ako postoje dijalozi na više jezika.
OSD
Promjena jezika izbornika na zaslonu.
Menu
Odabir željenog jezika za izbornik diska.
Napomena
Bez obzira na postavku, možda se automatski odabere
jezik drugačiji od onog kojeg ste podesili, ovisno o
DVD disku.
Subtitle
Promjena jezika titlova snimljenih na DVD VIDEO.
Napomena
Bez obzira na postavku, možda se automatski odabere
jezik drugačiji od onog kojeg ste podesili, ovisno o
DVD disku.
33
Podešavanje ograničenja
reprodukcije – Parental Setup
Podešavanje zaporke – Password
1
Pritisnite S i nakon toga više puta
tipku < ili , dok se na zaslonu ne
pojavi izbornik "Parental Setup Page".
2
3
Pritisnite 9.
4
Utipkajte brojčanim tipkama "5370".
Uređaj sada može upamtiti novu zaporku.
5
6
Brojčanim tipkama unesite novu zaporku.
7
Pritisnite S za izlaz iz Setup
izbornika.
Page
Kod prvog podešavanja zaporke, svakako podesite i
ograničenje reprodukcije.
Uključivanje i isključivanje
ograničenja reprodukcije
– Parental Control
1
Pritisnite S.
2
Pritisnite < ili , više puta dok se na
zaslonu ne pojavi izbornik "Parental
Setup Page".
3
4
Pritisnite 9.
Pritisnite tipku M ili m više puta za odabir
opcije "Parental Control" i nakon toga
pritisnite 9.
5
Pritisnite tipku M ili m više puta za odabir
opcije "On" ili "Off" i nakon toga pritisnite
9.
6
Pritisnite S za zatvaranje Setup
izbornika.
34
Više puta pritisnite M ili m za odabir
opcije "Password" i nakon toga 9.
Ponovno utipkajte novu zaporku za
potvrđivanje.
Napomena
Ako zaboravite svoju zaporku, utipkajte "5370".
Priprema za podešavanje razine
ograničenja – Level
Reprodukcija nekih DVD diskova može se ograničiti
u skladu s prethodno definiranim razinama koje
ovise o starosti gledatelja. Ova funkcija omogućava
odabir razine ograničenja.
Podešavanje je moguće samo ako je unesena zaporka
na način opisan u odjeljku "Podešavanje zaporke"
(str. 34).
1
Pritisnite S, a zatim više puta < ili
, dok se na zaslonu ne pojavi izbornik
"Parental Setup Page".
2
3
Pritisnite 9.
4
Više puta pritisnite M ili m za odabir
razine ograničenja i nakon toga pritisnite
9.
5
Pritisnite S za izlaz iz Setup
izbornika.
Ulazni video signali iz
priključenog uređaja
Podesite ulazni kanal za kontrolu ulaza video signala
s uređaja priključenog na A/V INPUT ulaz DVD
uređaja.
1
Pritisnite P za uključenje uređaja.
Trenutni ulazni kanal (DVD) se na 5 sekundi
pojavljuje na zaslonu.
2
Više puta pritisnite ' za odabir
opcije "VIDEO".
Svakim pritiskom na tipku se izmjenjuju opcije
"DVD", "MS" i "VIDEO".
Više puta pritisnite M ili m za odabir
opcije "Level" i nakon toga pritisnite
9.
Pogledajte donju tablicu. Razine ograničenja
definirane su prema MPAA (Motion Picture
Association of America). Primjerice, ako odaberete
razinu "4", nije moguće reproducirati DVD diskove s
razinom "5", "6", "7" i "8".
DVD uređaj
Sustav ograničenja MPAA
"1"
"G": opće gledateljstvo
"2"
―
"3"
"PG": preporučuje se prisustvo
roditelja
"4"
"PG13": potreban je oprez roditelja
"5"
―
"6"
"R": ograničeno
"7"
"NC17": nije dozvoljeno za mlađe
od 17 godina
"8"
Bez ograničenja
Obavezno promijenite postavku ulaznog kanala
na "DVD" za reprodukciju DVD diska pomoću
ovog uređaja.
Odabir sustava boja
ulaznog video signala
DVD uređaj prepoznaje sustav boje ulaznog video
signala (PAL ili NTSC) i automatski mijenja
postavku (auto mod).
Izvedite sljedeće korake za ručnu promjenu sustava
boje ulaznog video signala.
1
Pritisnite P za uključenje uređaja.
Trenutni ulazni kanal (DVD) se na 5 sekundi
pojavljuje na zaslonu.
2
Više puta pritisnite o +/– na
monitoru za odabir "PAL" ili "NTSC".
Napomena
Kad je promijenite ručno, postavka sustava boje
ulaznog video signala se ne vraća na automatsku dok
ne isključite uređaj ili ne promijenite postavku ulaznog
kanala. Stoga, kad je uređaj podešen na sustav "PAL",
na monitoru uređaja ne možete gledati DVD-disk
snimljen u sustavu NTSC, osim ako ne isključite i
ponovno ne uključite uređaj.
35
Podešavanje pomoću tipke
S-MENU na zaslonu
Uporabom tipke r na zaslonu možete
izvršiti podešavanja.
Svakim pritiskom tipke r, izbornik za
podešavanje se mijenja na sljedeći način:
Picture (slika) t Brightness (svjetlina) t Color
(boja) t Hue*1 (nijansa) t Dimmer
(zatamnjivanje) t Video Adjust (podešavanje
videa) t Mode (format slike) t Blue Back (plava
pozadina) t IR Headphone (infracrvene slušalice)
t DVD LEVEL REVISION (podešavanje razine
audio izlaza) t Time Mode (format sata) t Date
Mode (Format Datuma) t SYSTEM MENU OFF
(isključenje izbornika).
*1 Opcija "Hue" se pojavljuje samo kad je sustav boje
NTSC odabran kao ulazni izvor (str. 35).
Napomena
Tijekom sljedećih podešavanja za ugađanje glasnoće
možete koristiti tipke VOL+/– na daljinskom upravljaču.
Postupak podešavanja
1
Pritisnite tipku r na zaslonu više
puta za odabir željene opcije.
2
Pritisnite o (+) ili o (–) na
zaslonu za odabir (podešavanje) željene
opcije.
36
Zatvaranje izbornika
1
Pritisnite tipku r na zaslonu više
puta dok se ne pojavi opcija "System
Menu Off".
2
Ponovno pritisnite tipku r na
zaslonu.
Zaslon se vraća na normalan prikaz.
Ako 5 sekundi ne pritisnete nijednu tipku, zaslon
se vraća na normalan prikaz.
Standardne postavke su podcrtane.
Postavke
Opcije
Picture
Raspon podešavanja: 0 do 63 (standardno "36")
Podešavanje kontrasta.
Brightness
Raspon podešavanja: 0 do 63 (standardno "30")
Podešavanje svjetline.
Color
Raspon podešavanja: 0 do 63 (standardno "36")
Podešavanje boje.
Hue
Podesite ako slika ima crvenu ili zelenu nijansu. Standardno podešenje je "CTR
(center)".
• "Hue" se prikazuje samo u NTSC sustavu.
Dimmer
On, Off
Podešavanje zatamnjivanja slike.
Video Adjust
Resetiranje kontrasta, svjetline, boje, nijanse i zatamnjivanja u jednom koraku.
Napomena
Ova opcija ne resetira postavke ulaznog kanala, sustava boja ulaznog video signala
(PAL/NTSC), formata zaslona i plave pozadine.
Mode
Normal, Wide, Full, Zoom
Podešavanje formata zaslona.
Normal: Slika formata 4:3 (standardna slika).
Wide: Slika formata 16:9.
Full:
Slika formata 4:3 povećana do lijevog i desnog ruba zaslona.
Zoom: Slika formata 4:3 povećana do lijevog i desnog ruba zaslona uz
izbacivanje gornjeg i djela slike koji ne stanu na zaslon.
Blue Back
On, Off
Podešavanje plave pozadine zaslona.
IR Headphone
On, Off
Uključivanje i isključivanje infracrvenih slušalica. Ako odaberete opciju "On",
možete upotrebljavati infracrvene slušalice.
DVD LEVEL REVISION On, Off
Smanjivanje razmaka između razina audio izlaza. Ako je razina glasnoće zvuka s
DVD diska mala, odaberite "On". Uređaj smanjuje razmak između razina audio
izlaza.
Time Mode
12H, 24H
Odabir 12 ili 24-satnog sustava prikaza vremena.
Date Mode
YYYY.MM.DD, MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY
Podešavanje formata prikaza datuma.
YYYY: godina
MM: mjesec
DD: dan
37
Podešavanje sata i
datuma
Podešavanje referentne
vrijednosti glasnoće
Možete podesiti točno vrijeme i tekući datum.
Možete podesiti referentnu vrijednost glasnoće
uporabom tipaka o +/– na zaslonu.
1
2
Pritisnite s.
3
Pritisnite M/m/</, za podešavanje
datuma i sata.
Za odabir znamenke pritisnite M/m.
Za prijelaz na sljedeću ili prethodnu znamenku
pritisnite </,.
4
Pritisnite S za izlaz.
Ako 5 sekundi ne pritisnete nijednu tipku, zaslon
se vraća na normalan prikaz.
Pritisnite S.
Prikazuje se izbornik za podešavanje.
Promjena formata prikaza
Na zaslonu se može naizmjenično prikazati datum ili
sat pritiskom na tipku < ili ,.
38
Pritisnite o +/– dok na zaslonu nema
izbornika ili prikaza izvora.
Raspon podešavanja je od 0 do 47, a tvornička
vrijednost je 10.
Uzastopnim pritiskom tipke vrijednost se stalno
mijenja.
Zamjena litijske baterije daljinskog
upravlja%a
Dodatne informacije
Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača se
smanjuje. Zamijenite bateriju novom litijskom
baterijom CR2025. Korištenje druge baterije
predstavlja rizik od požara ili eksplozije.
Održavanje
Zamjena osigura%a
Kod zamjene osigurača mrežnog kabela upaljača u
automobilu, koristite novi osigurač iste snage kao i
originalni. Ako osigurač pregori, provjerite spojeve i
zamijenite osigurač. Ako osigurač ponovo pregori
nakon zamjene, možda postoji kvar uređaja. U tom
slučaju, kontaktirajte Sony dobavljača.
Dok držite pritisnutu
bravicu (1), povucite
držač baterije (2).
+ strana prema gore
Napomene o litijskoj bateriji
Osigurač (4 A)
Upozorenje
Nikada ne koristite osigurač veće vrijednosti od
isporučenog jer može doći do oštećenja uređaja.
• Držite litijsku bateriju dalje od dohvata djece. Ako
dođe do gutanja baterije, odmah zatražite liječničku
pomoć.
• Obrišite bateriju suhom krpom za dobar kontakt.
• Provjerite polaritet kod umetanja baterija.
• Ne držite bateriju metalnom pincetom jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati u slučaju nepravilnog
korištenja.
Ne punite, ne rastavljajte i ne bacajte bateriju u
vatru.
39
Napomene o diskovima
Glazbeni diskovi zašti6eni od
kopiranja
• Kako bi diskovi ostali čisti, ne dodirujte njihovu
površinu, već ih prihvatite za rub.
• Kad ne koristite diskove, spremite ih u pripadne
kutije. Ne izlažite diskove toplini/visokim
temperaturama. Ne ostavljajte ih u automobilu ili
na upravljačkoj ploči/stražnjoj polici.
Ovaj proizvod je predviđen za reprodukciju diskova
koji podliježu standardu kompaktnih diskova (CD).
Odnedavna se većina diskova diskografskih kuća
prodaje sa zaštitom od kopiranja. Molimo obratite
pažnju da neki od tih diskova nisu usklađeni sa
standardom kompaktnih diskova i možda se neće
moći reproducirati u ovom uređaju.
• Na diskove nemojte lijepiti naljepnice i ne koristite
diskove na čijoj su površini zamjetni ostaci
ljepila/tinte. Takvi diskovi se mogu blokirati i
prouzročiti oštećenja.
• Ne koristite diskove s naljepnicama ili etiketama,
jer to može dovesti do:
 nemogućnosti vađenja diska (zbog otrgane
naljepnice koja se može zaglaviti u mehanizmu
za izbacivanje diska);
 nemogućnosti ispravnog čitanja audio podataka
(npr. preskakanje reprodukcije ili nemogućnost
reprodukcije) zbog skupljanja naljepnice uslijed
topline te savijanja diska.
• Diskovi nestandardnih oblika (u obliku srca, četverokutni, u obliku zvijezde) ne mogu se reproducirati
na ovom uređaju, stoga ih nemojte koristiti.
• Prije uporabe obrišite diskove krpom za čišćenje.
Brišite ih ravnim potezima od središta prema rubu.
Nemojte koristiti otapala poput benzina,
razrjeđivača, komercijalno nabavljivih sredstava za
čišćenje ili antistatički raspršivač namijenjen
čišćenju vinilnih ploča.
40
Napomene o MP3
datotekama
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je standardna
tehnologija i format kompresije zvuka. Datoteka se
komprimira na oko 1/10 izvorne veličine. Zvukovi
nečujni ljudskom uhu se komprimiraju, a zvukovi
koje možemo čuti ne.
Preporu%eni format MP3 datoteka
Frekvencija uzorkovanja (Hz)
32 k, 44,1 k, 48 k
Brzina prijenosa (bps)
128 k
Redoslijed reprodukcije MP3
datoteka
Redoslijed reprodukcije direktorija i zapisa je
sljedeći:
Direktorij
(album)
MP3datoteka
(zapis)
Napomene o diskovima/"Memory
Stick" kartici
U ovom uređaju moguće je reproducirati MP3
datoteke snimljene na CD-ROM, CD-R i CD-RWdiskovima.
Disk mora biti u formatu ISO 9660* razine 1 ili
razine 2 ili u Joliet proširenom formatu.
* Format ISO 9660
Uobičajeni međunarodni standard logičkog
formata datoteka i direktorija na CD-ROM-u.
Postoji nekoliko specifikacijskih razina. Kod
razine 1, nazivi datoteka mogu biti u formatu 8.3
(naziv datoteke ne smije imati više od 8 znakova, a
ekstenzija ".MP3" ne smije imati više od 3 znaka) i
moraju biti napisani velikim slovima). Nazivi
direktorija ne smiju biti dulji od 8 znakova.
Direktorij može sadržavati najviše 8
poddirektorija. Kod razine 2 nazivi direktorija
mogu se sastojati od najviše 31 znaka. Svaka
datoteka može imati do 8 struktura. Kod Joliet
proširenog formata provjerite sadržaj softvera, itd.
Napomene
• Kod formata koji nisu ISO 9660, razina 1 i 2, nazivi
direktorija ili datoteka možda neće biti pravilno
prikazani.
• Kod pridjeljivanja naziva ne zaboravite dodati
ekstenziju ".MP3".
• Dodate li ekstenziju ".MP3" datoteci drugog formata,
uređaj neće prepoznati zapis i stvorit će se buka koja
može oštetiti zvučnike.
• Kod sljedećih diskova potrebno je dulje vrijeme za
pokretanje reprodukcije:
— disk/"Memory Stick" sa složenom strukturom
datoteka;
— disk na koji se može snimiti još podataka.
• MP3-zapis velike brzine prijenosa podataka,
primjerice 320 kbps se možda neće ispravno
reproducirati.
Struktura 1 Struktura 2 Struktura 3 Struktura 4 Struktura 5
(korijenski
direktorij)
Savjet
Kako bi odredili željeni redoslijed reprodukcije, ispred
imena direktorija ili zapisa unesite brojeve (primjerice
"01","02") i zatim snimite sadržaj na disk (redoslijed će
ovisiti o softveru za snimanje).
41
"Memory Stick" kartica
Što je "Memory Stick"?
"Memory Stick" je kompaktan, prijenosan i svestran
memorijski medij kapaciteta mnogo većeg od
diskete. "Memory Stick" je posebno prilagođen za
razmjenu digitalnih podataka između uređaja koji ga
podržavaju. Zbog mogućnosti vađenja iz uređaja,
može služiti i za vanjsko pohranjivanje podataka.
Vrste "Memory Stick" kartica
"Memory Stick" postoji u sljedećim verzijama koje
nastoje zadovoljiti različite zahtjeve i funkcije.
• "Memory Stick"
Pohranjivanje svih vrsta podataka osim podataka sa
zaštićenim autorskim pravima za koje je potrebna
tehnologija MagicGate.
"Memory Stick" možete upotrebljavati uz
ovaj uređaj.
• "Memory Stick Duo"
Ima otprilike polovicu kapaciteta standardne
"Memory Stick" kartice.
"Memory Stick Duo" ne možete upotrijebiti na
ovom uređaju.
Ako umetnete "Memory Stick Duo" u ovaj uređaj,
možda ga nećete moći izvaditi.
• "MagicGate Memory Stick"
Opremljen MagicGate tehnologijom za zaštitu
autorskih prava.
Na ovom uređaju nije moguće reproducirati
podatke koji trebaju MagicGate funkcije.
• "Memory Stick PRO"
Opremljen MagicGate tehnologijom za zaštitu
autorskih prava i može se upotrebljavati samo uz
uređaje koji podržavaju "Memory Stick PRO".
"Memory Stick PRO" ne može se upotrebljavati uz
ovaj uređaj.
• "Memory Stick" (MagicGate/High-speed
data transfer compatible)
Opremljen MagicGate tehnologijom i podržava
veliku brzinu prijenosa podataka.
Ovaj uređaj ne podržava paralelan prijenos
podataka velike brzine.
• "Memory Stick-ROM"
Za pohranjivanje prethodno snimljenih podataka
koji se mogu samo čitati. Na "Memory StickROM" se ne može snimati kao ni brisati prethodno
snimljene podatke.
42
• "Memory Stick" (s funkcijom odabira
memorije)
Ovo je "Memory Stick" sa 128 MB plural
memorije.
Pomoću preklopke na stražnjoj strani "Memory
Stick" kartice možete odabrati memoriju koju želite
koristiti.
Ne jamčimo da će sve vrste "Memory Stick" medija
ispravno raditi s ovim uređajem.
Napomene
• "Memory Stick" nije kompatibilan s ATRAC ili
ATRAC3.
• Najveći kapacitet "Memory Stick" kartice kojeg
podržava ovaj uređaj je 128 MB.
Napomene o uporabi
Kako biste izbjegli oštećivanje podataka, nemojte
− vaditi "Memory Stick" dok je u tijeku očitavanje ili
zapisivanje podataka.
− upotrebljavati "Memory Stick" na mjestima
izloženim statičkom elektricitetu ili električnim
šumovima.
Formatiranje "Memory Stick" kartice
"Memory Stick" se isporučuje s FAT formatom kao
standardnim. Kad formatirate "Memory Stick",
nemojte upotrijebiti funkciju za formatiranje preko
Windows Explorera.
Rukovanje "Memory Stick" karticom
• Ako preklopku za zaštitu od brisanja stavite u
položaj "LOCK", nije moguće snimanje, brisanje i
editiranje podataka. (B)
• Nemojte lijepiti bilo što na karticu osim isporučene
naljepnice. (C)
• Naljepnicu postavite tako da ne strši izvan prostora
koji je za nju namijenjen.
• Priključne kontakte kartice nemojte dirati prstima
ili metalnim predmetima. (A)
• "Memory Stick" nemojte savijati, bacati ili izlagati
opterećenjima.
• "Memory Stick" nemojte rastavljati ili prepravljati.
• Nemojte dozvoliti da se "Memory Stick" smoči.
• Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati "Memory
Stick" na mjestima:
 s visokom temperaturom, poput vozila
parkiranog na suncu
 izravno izloženima suncu
 s povećanom vlagom ili korozivnim tvarima
• Spremajte "Memory Stick" u priloženu kutijicu
kako biste mu produljili životni vijek.
Aiš6enje
Kućište uređaja čistite mekom krpom blago
natopljenom vodom ili otopinom blagog deterdženta.
Nemojte upotrebljavati bilo kakve abrazivne
spužvice, prašak za ribanje ili otapala, poput
alkohola ili benzina, jer mogu oštetiti površinu
uređaja.
43
Tehnički podaci
Sustav
Laser
Format signala
Poluvodički laser
PAL/NTSC
Audio karakteristike
Frekvencijski odaziv
Omjer signal/šum
Harmoničko izobličenje
Dinamički opseg
Zavijanje i podrhtavanje
od 20 Hz do 20 kHz
90 dB (A)
0,03%
90 dB
Ispod mjerljive razine
(± 0,001% W vršno)
Općenito
Izlazi
Ulazi
Napajanje
Dimenzije
Masa
Radna temperatura
Priloženi pribor
Audio/video izlaz
Izlaz za slušalice
Optički izlaz
Audio/video ulaz
DC 12 V ulaz
12 V DC
Oko 220 x 44 x 152 mm
(š/v/d)
Oko 1,2 kg
od 0°C do 45°C
AC mrežni adapter (1)
(uključujući i mrežne kabele
(2))
Mrežni kabel utičnice upaljača
u automobilu (1)
Daljinski upravljač
RM-X707 (1)
Nosač za montažu na naslon
za glavu (1)
Držač (1)
Litijska baterija memorije
CR2032 (1)
Torba za nošenje (1)
Upute za uporabu (1)
Zaslon
Sustav
Zaslon
Princip rada
Veličina slike
Segment slike
Tekući kristali u boji
Ručno podesiv, sklopiv
TFT-LCD aktivni matrični
sustav
7 inča wide (16:9)
336 960 (š 1440 x v 234)
točaka
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
44
U slučaju problema
Sljedeći popis pomoći će vam u rješavanju problema
koji se mogu javiti kod korištenja DVD uređaja. Prije
no što ga pročitate, provjerite spojeve uređaja i
postupke korištenja.
Općenito
Uređaj se ne uključuje.
• Provjerite priključke.
• Ako su priključci u redu, provjerite osigurač.
t Ako je pregorio osigurač, zamijenite ga
drugim iste snage.
t Pregori li osigurač ponovno, obratite se Sony
prodavatelju.
• Uređaj se možda pregrijao.
t Provjerite je li uređaj isključen. Pričekajte da
se ohladi, zatim ponovno pritisnite P.
Obrisala se memorija.
• Odspojen je priključni kabel ili baterija.
• Priključni kabel nije ispravno spojen.
Obrisane su pohranjene postavke.
Pregorio je osigurač.
Priključne žice nisu ispravno spojene s pomoćnim
napajanjem u vozilu.
Uređaj nema napajanja.
• Provjerite priključke. Ako je sve u redu,
provjerite osigurač.
Reprodukcija diska/"Memory
Stick" kartice
Ne možete uložiti disk.
• Već je uložen drugi disk.
• Disk je nasilno uložen naopako ili je uložen
pogrešno.
Nije moguća reprodukcija MP3 datoteka.
• Snimanje nije izvedeno u formatu ISO 9660
razina 1 ili razina 2 ili Joliet proširenom
formatu.
• Datoteka nema ekstenziju ".MP3".
• Datoteke nisu pohranjene u formatu MP3.
Nije moguće prikazati JPEG datoteke.
JPEG datoteke nisu ispravno prikazane.
• Datoteka nema ekstenziju ".JPG".
• Datoteke nisu pohranjene u JPEG formatu.
MP3/JPEG datotekama treba dulje vrijeme za
reprodukciju.
Sljedećim diskovima/"Memory Stick" kartici treba
dulje vrijeme za početak reprodukcije:
— disk/"Memory Stick" s kompliciranom
strukturom direktorija.
— disk na kojeg se mogu dodati podaci.
Nisu uključene funkcije reprodukcije,
primjerice pauza.
• Pritisnuta je tipka RESET.
• Izvađen je disk/"Memory Stick".
Zvuk preskače.
• Zaprljan ili oštećen disk.
• Uređaj je instaliran na mjestu podložnom jakim
vibracijama.
Nije moguća reprodukcija "Memory Stick"
kartice.
Umetnut je "Memory Stick" kojeg ovaj uređaj ne
može reproducirati.
Nije moguće nastaviti reprodukciju od
mjesta zaustavljanja.
Ako izvadite "Memory Stick" i ponovno
pokrenete reprodukciju diska, reprodukcija
započinje od početka diska. Za uključivanje
funkcije nastavljanja reprodukcije, izvadite i
ponovno umetnite disk.
nastavlja se na sljedećoj stranici t
45
Slika
Nema slike.
• Ručno ste promijenili sustav boje tijekom
reprodukcije DVD-a.
t Promijenite postavku u skladu sa sustavom
boje DVD-a, isključite uređaj i ponovno ga
uključite ili prebacite ulazni kanal na
"VIDEO", zatim ga prebacite na "DVD".
• Provjerite je li uređaj ispravno spojen na
AUDIO/VIDEO INPUT ulaze.
• Ukoliko na priključenom TV zaslonu nema slike
itd., provjerite da je uređaj priključen na
AUDIO/VIDEO OUTPUT izlaz ispravno
spojen.
Pojavljuju se smetnje slike.
Zaprljan ili oštećen disk.
Na zaslonu se mogu pojaviti statične zelene,
plave ili crvene točke.
Pojava ovih točaka normalna je za LCD zaslon.
LCD zaslon je proizvod visoke tehnologije i
99,99% točaka radi ispravno. No, postoji
mogućnost da manje od 0,01% točaka budu
neispravne i ne rade kako treba.
Rukovanje
Daljinski upravljač ne radi.
• Uklonite prepreku između daljinskog upravljača
i uređaja.
• Udaljenost između daljinskog upravljača i
uređaja je prevelika.
• Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru
DVD uređaja.
• Ukoliko je baterija daljinskog upravljača slaba,
zamijenite je.
Reprodukcija diska ne počinje od početka.
• Uključena je funkcija nastavka reprodukcije.
t Ponovno pritisnite 2 ili izvadite disk.
• Ovisno o DVD-u, tijekom reprodukcije se na
zaslonu automatski može pojaviti izbornik
naslova ili izbornik DVD.
t Odaberite željeni izbornik (str. 27).
• Ovisno o Video CD disku, tijekom reprodukcije
se na zaslonu automatski može pojaviti izbornik
PBC.
t Odaberite željeni izbornik (str. 29).
46
Reprodukcija se automatski zaustavlja.
Kod reprodukcije diskova sa signalom
automatskog zaustavljanja, uređaj se zaustavlja
kod tog signala.
Nije moguće izvođenje nekih funkcija,
primjerice zaustavljanje ili pretraživanje.
Kod pojedinih diskova ne možete uključiti ove
funkcije.
Jezik zvučnog zapisa se ne može promijeniti
pri reprodukciji DVD-a.
• Na disk nisu snimljeni zvučni zapisi na više
jezika.
• DVD ne dozvoljava promjenu jezika zvučnog
zapisa.
Jezik titlova se ne može promijeniti pri
reprodukciji DVD-a.
• Na disk nisu snimljeni titlovi na više jezika.
• DVD ne dozvoljava promjenu jezika titlova.
Titlovi se ne mogu isključiti pri reprodukciji
DVD-a.
Ovisno o DVD-u, možda nećete moći isključiti
titlove.
Nije moguća promjena kuta pri reprodukciji
DVD-a.
• Na disk nisu snimljene scene iz više kutova.
• Promijenite kut kod scena snimljenih iz više
kutova (str. 28).
• DVD ne dozvoljava promjenu kuta.
Uređaj ne radi ispravno.
Statički elektricitet i sl. može utjecati na rad
uređaja.
t Isključite uređaj, ostavite ga da se ohladi i
ponovno pritisnite tipku P.
Indikator na punjivoj bateriji trepće zeleno.
Punjiva baterija je možda oštećena.
t Obratite se svom najbližem Sony prodavatelju.
Ne svijetli indikator na punjivoj bateriji.
Kad je punjenje završeno, indikator neće svijetliti
60 minuta, čak i ako ponovno pokušate puniti
bateriju. Pojava je normalna.
t Odspojite AC adapter od baterije i ostavite
bateriju oko 60 minuta.
Poruke pogrešaka
Prikaz pogrešaka
Sljedeći indikatori se prikazuju oko 8 sekundi.
POWER OFF OVERHEAT
Uređaj se možda pregrijao.
t Uređaj ostavite da se ohladi, zatim ponovno
pritisnite P.
Wrong Region
Regionalni kôd trenutno uloženog DVD diska nije
u skladu s uređajem.
t Regionalni kôd diska mora odgovarati
regionalnom kodu uređaja (str. 7).
Unknown Disc
• Podaci snimljeni na disk su oštećeni.
• Uređaj ne podržava format u kojem su podaci
snimljeni na disk.
Unknown Data
Uređaj ne podržava format u kojem su podaci
snimljeni na "Memory Stick".
I
Funkcija je nedostupna.
47
Lista kodova jezika
Lista kodova jezika odgovara standardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
Kôd Jezik
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6588
6590
6665
6669
6671
6672
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
7285
7289
7365
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7982
8065
8076
8083
8084
8185
8277
8279
8285
8365
8368
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8479
8482
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
Afarski
Abkazijanski
Afrikaans
Amharički
Arapski
Asameski
Ajmarski
Azerbejdžanski
Baškirski
Bjeloruski
Bugarski
Biharski
Bengalijski
Tibetski
Bretonski
Katalonski
Korzikanski
Češki
Velški
Danski
Njemački
Butanski
Grčki
Engleski
Esperanto
Španjolski
Estonski
Baskijski
Perzijski
Finski
Fidži
Fareski
Francuski
Frizijski
Irski
Škotski Gaelic
Galicijski
Guaranski
Gudžaraski
Hauski
Hindski
Hrvatski
Madžarski
Armenski
Interlingua
Indonezijski
Islandski
Talijanski
Hebrejski
Japanski
Jidiš
Javanski
Gruzijski
Kazahstanski
Grenlandski
Kambodžijski
Kannada
Korejski
Kašmirski
Kurdski
Kirgiški
Latinski
Lingalski
Laotinski
Litvanski
Latvijski; Letiš
Malaški
Maorski
Makedonski
Malajalamski
Mongolski
Moldavijski
Maratijski
Malajski
Malteški
Burmski
Naurski
Nepalski
Nizozemski
Norveški
Orijski
Pendžapski
Poljski
Pushto, Pashto
Portugalski
Quechua
Retoromanski
Rumunjski
Ruski
Kinyarwanda
Sanskrit
Srpsko-hrvatski
Singaleski
Slovački
Slovenski
Samoanski
Shona
Somalijski
Albanski
Srpski
Sudanski
Švedski
Svahili
Tamilski
Tegule
Tadžik
Tajlandski
Tigrinijski
Turkmenistanski
Tagaloški
Tonga
Turski
Tatarski
Tvi
Ukrajinski
Urdu
Uzbekistanski
Vijetnamski
Volapük
Volofski
Xhosa
Jorubski
Kineski
Zulu
Download PDF

advertising