Sony | DCC-L1 | Sony DCC-L1 Upute za upotrebu

3-091-355-12(1)
Punjač baterija
Utika
Upute za uporabu
Bilješka za korisnika
Kabel za spajanje s
akumulatorom vozila
Model i serijski broj navedeni su na donjoj strani uređaja.
Zapišite serijski broj na crtu dolje. Ove podatke upotrijebite
kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi s o ovim uređajem.
Broj modela: DCC-L1
Serijski broj ___________________________
Automobilski
baterijski adapter
Indikator
POWER
Preklopka
POWER
DCC-L1
© 2004 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Zbrinjavanje starih elektrinih i elektronikih ureaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
DC IN prikljunica
(višefunkcijska
prikljunica)
Prikljuni kabel
UPOZORENJE
Kako biste spriječili opasnost od požara ili električnog
udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili električni udar, ne otvarajte
kućište. Sve popravke prepustite kvalificiranom
osoblju.
Zahvaljujemo na kupovini Sony automobilskog baterijskog adaptera.
Ova oznaka treba upozoriti korisnika na postojanje neizoliranog
"opasnog napona" unutar kućišta uređaja, dovoljne snage da uzrokuje
opasnost od električnog udara.
Ova oznaka treba upozoriti korisnika na postojanje važnih uputa za
uporabu i održavanje (servisiranje) navedenih u materijalu
isporučenom uz uređaj.
Naljepnica s navedenim oznakama nalazi se na donjoj strani uređaja.
Prije uporabe uređaja, pozorno pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.
DCC-L1 automobilski baterijski adapter (samo za vozila s negativnim (-) polom
na karoseriji) može se spojiti na utičnicu upaljača za cigarete i služi za sljedeće
svrhe:
• Za punjenje baterije
Ovisno o značajkama digitalnog fotoaparata, baterija fotoaparata se možda neće
puniti pomoću ovog automobilskog baterijskog adaptera.
• Za napajanje Sony digitalnih fotoaparata.
Napomene o uporabi
Punjenje baterije
Izjava o snimljenim sadrajima
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog
materijala u slučaju pogreške u radu baterije, automobilskog baterijskog adaptera
i sl.
Izjava o kompenzaciji
Sony ne može kompenzirati gubitak video ili audio materijala kod snimanja ili
reprodukcije u slučaju pogreške u radu automobilskog baterijskog adaptera i sl.
Punjenje baterije
• Nemojte upotrebljavati automobilski baterijski adapter za punjenje bilo koje
druge vrste baterija osim posebnih punjivih Sony baterija za digitalne
fotoaparate.
• Pravilno spojite automobilski baterijski adapter u digitalni fotoaparat.
• Ovisno o vrsti digitalnog fotoaparata, baterija fotoaparata se možda neće puniti
pomoću ovog automobilskog baterijskog adaptera.
Pogledajte upute za uporabu digitalnog fotoaparata za podrobnosti o njegovim
funkcijama i napomene o načinima uporabe.
• Također pogledajte upute za uporabu digitalnog fotoaparata za podrobnosti o
načinu umetanja baterije, provjeri kompatibilnog kabela i vremena punjenja.
Vrijeme punjenja pomoću ovog adaptera jednako je vremenu punjenja pomoću
AC adaptera isporučenog uz digitalni fotoaparat.
Temperatura pri punjenju
Raspon temperature pri punjenju baterije je od 0 °C do +40 °C. Ipak, za
najbolji učinak baterije, preporučeni raspon temperature pri punjenju je
između +10 °C i +30 °C.
Openito
• Ovaj adapter se može upotrebljavati samo na vozilima s instalacijom napona
12 ili 24 volta.
• Ovisno o marki automobila, utikač možda neće biti odgovarajući.
• Postoje vozila s negativnim polom na karoseriji i vozila s pozitivnim polom na
karoseriji.
Ovaj automobilski baterijski adapter mo*e se upotrebljavati samo
kod vozila s negativnim polom na karoseriji.
• Adapter upotrebljavajte uz uključen motor vozila. Ako ga upotrebljavate dok je
motor zaustavljen, akumulator vozila se može isprazniti.
• Dok je adapter priključen u utičnicu upaljača cigareta, kroz njega prolazi
određena manja količina električne energije.
• Naljepnica s podacima o radnom naponu, potrošnji i sl. nalazi se s donje strane
uređaja.
• Dok ne upotrebljavate adapter, odspojite ga iz utičnice upaljača cigareta.
Prilikom odspajanja iz utičnice, povucite utikač, a ne kabel.
• Nemojte upotrebljavati uređaj ako je pao ili ako su punjač ili priključni kabel
oštećeni.
• Ako se tijekom rada pojave problemi, odspojite utikač iz utičnice upaljača
cigareta kako biste prekinuli napajanje.
• Pripazite da nikakav metalan predmet ne dođe u dodir s metalnim dijelovima
adaptera. U suprotnom može doći do kratkog spoja i oštećenja uređaja.
• Metalni kontakti moraju uvijek biti čisti.
• Nemojte rastavljati ili modificirati uređaj.
• Punjač zaštitite od mehaničkih udaraca i pada.
• Uređaj se zagrijava tijekom rada. Pojava je normalna.
• Punjač udaljite od radioprijemnika jer može uzrokovati smetnje u prijemu.
• Čuvajte uređaj od:
− visoke temperature i velike hladnoće
− prašine i zaprljanja
− vlage
− snažnog elektromagnetskog polja i zračenja
− vibracija
• Ako se uređaj postavi na mjesta izložena izravnom suncu, primjerice na
upravljačkoj ploči vozila, ili u blizini izvora topline, uređaj se može deformirati
i pokvariti.
Ako se pojave problemi, odspojite uređaj i obratite se Sony prodavatelju.
Pogledajte sliku A.
Bateriju umetnutu u digitalni fotoaparat možete puniti spajanjem na ovaj adapter.
Ovisno o modelu digitalnog fotoaparata, baterija u fotoaparatu se možda neće
moći puniti pomoću ovog automobilskog baterijskog adaptera. Provjerite može li
se baterija fotoaparata puniti umetnuta u fotoaparat.
Automobilski baterijski adapter možete upotrebljavati kao vanjski izvor
napajanja za digitalni fotoaparat.
Ovisno o modelu digitalnog fotoaparata, možda neće biti moguće izravno spojiti
ovaj automobilski baterijski adapter s nekim modelima digitalnih fotoaparata.
1 Spojite kabel za spajanje s akumulatorom vozila u utinicu
upaljaa za cigarete.
Uključuje se indikator POWER 0 (zeleno).
2 Spojite isporueni DK-LS1, DK-LS5 ili DK-LM5 prikljuni kabel 1
u DC OUT prikljunicu na ovom adapteru.
3 Spojite prikljuni kabel u DC IN prikljunicu na digitalnom
fotoaparatu.
4 Stavite bateriju u digitalni fotoaparat i ostavite fotoaparat
iskljuen.
Započinje punjenje baterije umetnute u digitalni fotoaparat.
Napomene
• Kod punjenja baterije nemojte zaboraviti isključiti digitalni fotoaparat.
• Vrijeme punjenja baterije pomoću ovog adaptera jednako je vremenu punjenja
pomoću AC adaptera isporučenog uz digitalni fotoaparat.
• Ako se pojave smetnje u slici, odmaknite ovaj adapter od digitalnog fotoaparata.
Prikljuni kabel
Uz ovaj uređaj isporučena su tri priključna kabela (DK-LS1, DK-LS5 i DK-LM5).
Svaki od priključnih kabela može se upotrijebiti uz odgovarajući digitalni
fotoaparat s kompatibilnim AC adapterom navedenim u tablici na slici.
Informacije o kompatibilnim AC adapterima potražite u uputama za uporabu
digitalnog fotoaparata.
Zamjena osiguraa
Pogledajte sliku B.
Ako uređaj ne radi ispravno, provjerite je li možda pregorio osigurač. Ako je
osigurač pregorio, zamijenite ga na sljedeći način.
1 Odvrnite vrh utikaa i skinite ga.
2 Izvadite pregorjeli osigura.
3 Umetnite novi osigura, zavrnite vrh utikaa i vrsto ga pritegnite.
Napomene
• Ako je utičnica upaljača cigareta zaprljana pepelom ili sl., utikač se može
zagrijati zbog lošeg kontakta. Obavezno očistite utičnicu prije priključivanja.
• Kod zamjene osigurača, nemojte upotrebljavati neprikladne zamjene za
odgovarajući osigurač.
• Ako osigurač pregori ponovo ubrzo nakon zamjene, obratite se najbližem Sony
prodavatelju.
O načinu spajanja akumulatora s karoserijom i naponu instalacije vozila,
raspitajte se kod prodavatelja svog automobila.
Sadr*aj isporuke i tehniki podaci
Automobilski baterijski adapter (DCC-L1)
Ulazni napon
12/24 V DC
(12/24 V, isključivo negativan pol na karoseriji)
Izlazni napon
DC 4,2 V 1,5 A
Radna temperatura
0 °C do +40 °C
Temperatura
skladištenja
–20 °C do +60 °C
Dimenzije
Približno 46 T 36 T 110 mm (š/v/d)
Masa (samo ureaj)
Približno 160 g
Duljina kabela
Kabel za spajanje na akumulator vozila
Približno 1,5 m
Isporueni pribor
Priključni kabeli:
DK-LS1 (1)
DK-LS5 (1)
DK-LM5 (1)
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising