Sony | WS-FT7 | Sony WS-FT7 Upute za upotrebu

Postolje za zvučnike
Mjere opreza
Tehnički podaci
O sigurnosti
Dimenzije (š/v/d) Približno 130 T 635 T 30
mm
(Promjer baze: 280 mm)
Masa
Približno 5,7 g
C Ovo postolje namijenjeno je uporabi sa
zvučnicima SA-FT7ED.
C Postavite postolje na ravnu, vodoravnu
površinu.
Upute za uporabu
O postavljanju
WS-FT7
Budite oprezni prilikom postavljanja postolja
na posebno obrañene (voštane, nauljene,
polirane itd.) podove jer može doći do
pojave mrlja ili promjene/ gubitka boje.
O čišćenju
Postolje čistite isporučenom krpom.
Napomene o kaljenom staklu
2-636-262-12(1)
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili
na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviñenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava
se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
http://www.sony.net/
© 2005 Sony Corporation
Kaljeno staklo je krhkije od običnog. Ako
pukne, može izazvati ozbiljne ozljede. Kako
biste spriječili nezgode, imajte na umu
sljedeće.
C Ne izlažite staklo udarcima.
Nemojte bacati nikakve predmete u staklo.
Nemojte udarati rubove stakla.
C Nemojte lomiti staklo.
Zbog male pukotine staklo se može
slomiti odmah (ili kasnije).
Primijetite li pukotinu na kaljenom staklu,
obratite se prodavatelju ili ovlaštenom
servisu radi zamjene.
C Ne izlažite staklo ekstremnim promjenama
temperature.
Kaljeno staklo nije otporno na toplinu,
stoga na njega ili u njegovu blizinu
nemojte stavljati vruće predmete.
Staklo može puknuti uslijed ekstremnih
promjena temperature.
Imate li pitanja ili problema vezanih uz ovaj
proizvod, obratite se najbližem Sonyjevom
prodavatelju.
Sastavljanje
Postavite zvučnik na postolje i ključem
čvrsto zategnite šesterokutne vijke kao na
donjoj slici (vijci i ključ isporučeni su uz
zvučnike SA-FT7ED).
Isporučeni pribor
Krpa za čišćenje (1)
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni
bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
Download PDF

advertising