Sony | ECM-HST1 | Sony ECM-HST1 HST1 Mikrofon Upute za upotrebu

2-631-986-01 (1)
Stereo mikrofon
Upute za uporabu
ECM-HST1
©2005 Sony Corporation
http://www.sony.net
Prije uporabe mikrofona molimo da pažljivo pročitate ove upute i sačuvate ih za
buduću uporabu.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Znaajke
Mikrofon je namijenjen za uporabu s kompatibilnim kamkorderima koji su
opremljeni postoljem s aktivnim sučeljem (Active Interface Shoe). Više informacija
potražite u uputama za uporabu Vašeg kamkordera.
• MS (Mid-Side) stereo sustav omogućuje snimanje prirodnog stereo zvuka velike
jasnoće.
• Područje hvatanja zvuka može se podesiti na 90° ili 120° ovisno o izvoru zvuka.
Mjere opreza
• Ovaj mikrofon je vrlo osjetljiv. Nemojte dozvoliti da Vam ispadne iz ruke i
nemojte ga izlagati snažnim udarima.
• Držite mikrofon na mjestima na kojima nema utjecaja visokih temperatura ili vlage.
• Ako se mikrofon postavi u blizinu zvučnika, može doći do "mikrofonije"
(akustičke povratne veze). U tom slučaju, odmaknite mikrofon od zvučnika ili
smanjite jačinu zvučnika.
• Ako tijekom snimanja dodirnete mikrofon, snimiti će se šum. Obratite pozornost
da tijekom snimanja ne dodirujete mikrofon.
• Ako tijekom snimanja promijenite položaj preklopke za odabir područja hvatanja
zvuka, mogu se javiti smetnje.
Dijelovi i funkcije
(pogledajte sliku A)
A Gumb za uvršenje
B Prikljuak postolja
C Štitnik za zaštitu od vjetra
Stavite štitnik kako bi smanjili šumove uzrokovane vjetrom ili dahom.
Napomena
Pažljivo rukujte štitnikom za zaštitu od vjetra jer je sintetički materijal vrlo
osjetljiv. Nemojte prati štitnik u vodi. Ako se štitnik zaprlja, pažljivo ga osušite
fenom za kosu na srednjoj toplini (na ruci možete osjetiti topli, a ne vrući zrak).
D Preklopka za odabir podruja hvatanja zvuka
Preklopku podesite prema izvoru zvuka.
90°
Za hvatanje zvuka u užem području (instrumentalni solo, razgovor, itd.)
ili udaljenog zvuka.
120°
Za hvatanje zvuka u širem području (orkestar, predavanja, predstava, itd.)
ili zvuka iz blizine.
U tablici su navedene smjernice za odabir kuta usmjerenosti. Bez obzira na
preporuku, možete odabrati bilo koji kut usmjerenosti.
Uvršenje mikrofona
(pogledajte sliku B)
1 Provjerite da li je gumb za učvršćenje mikrofona zakrenut do kraja u lijevo A
(pogledajte sl. B-1).
2 Poravnajte strelicu na donjoj strani mikrofona B sa strelicom na Vašem
kamkorderu C (pogledajte sl. B-1).
3 Umetnite priključak postolja mikrofona u utor D na Vašem kamkorderu i zatim
potisnite mikrofon u smjeru strelice E (pogledajte sl. B-1).
4 Zakrenite gumb za učvršćenje u desno dok ne klikne (pogledajte sl. B-2).
5 Usmjerite prednji dio mikrofona prema objektu. Mikrofon se može zakrenuti za
više od 180° (pogledajte sl. B-3).
Skidanje mikrofona
1 Zakrenite gumb za učvršćenje u lijevo.
2 Pritisnite mikrofon prema dolje i izvucite ga u suprotnom smjeru od smjera
strelice.
Napomena
Ako je teško staviti mikrofon, zakrenite gumb za učvršćenje do kraja u lijevo.
Tehniki podaci
Vrsta
Frekvencijski odziv
Usmjerenost
Radna temperatura
Temperatura skladištenja
Dimenzije
Masa
Sadržaj isporuke
MS (Mid-side) stereo sustav
150 - 10000 Hz
90° ili 120° odabir jednog od dva područja
(pogledajte sl. C)
0 °C do 40 °C
-10 °C do 60 °C
Približno 32 T 74,2 mm T 66,5 mm (bez kontrola i
dijelova koji strše)
Približno 47 g
Stereo mikrofon (1), štitnik za zaštitu od vjetra (1),
torbica za nošenje (1), upute za uporabu
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Ovaj simbol označuje sustav postolja za pribor s aktivnim sučeljem koji se
koristi u Sonyjevim video proizvodima. Video komponente i pribor
opremljeni ovim sustavom projektirani su kako bi snimanje učinili što
jednostavnijim.
Download PDF

advertising