Sony | ECM-HGZ1 | Sony ECM-HGZ1 Usmjereni mikrofon sa zumiranjem Upute za upotrebu

2-514-994-01(1)
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Gun Zoom mikrofon
Upute za uporabu
Ovaj simbol označuje sustav postolja za pribor s aktivnim sučeljem koji se koristi u
Sonyjevim video proizvodima. Video komponente i pribor opremljeni ovim
sustavom projektirani su kako bi snimanje učinili što jednostavnijim.
ECM-HGZ1
Prije uporabe mikrofona molimo da pažljivo pročitate ove upute i sačuvate ih za
buduću uporabu.
© 2005 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Glavne znaajke
• ECM-HGZ1 je super usmjereni mikrofon, posebno projektiran za video kamere
opremljene postoljem za pribor s aktivnim sučeljem.
• Priključenje na jednom mjestu pomoću postolja s aktivnim sučeljem
Priključak postolja s aktivnim sučeljem osigurava napajanje i prihvaća signale sa
mikrofona tako da nisu potrebni nepraktični kabeli.
• Mogućnost prebacivanja između ZOOM načina rada koji sinkronizira usmjerenu
osjetljivost (stereo panorama) s video zum značajkom i nesinkroniziranog GUN
načina rada za super usmjerenu karakteristiku mikrofona.
Mjere opreza
• Obratite pozornost da Vam mikrofon ne padne i nemojte ga izlagati utjecaju
snažnih vibracija.
• Nemojte držati mikrofon na jako toplim ili vlažnim mjestima.
• Kod uporabe na otvorenom, obratite pozornost da se mikrofon ne smoči na kiši
ili u blizini slane vode.
• Ako se mikrofon zaprlja, obrišite ga suhom krpom.
Uvršenje mikrofona
(pogledajte sl. A)
Prije učvršćenja ili skidanja mikrofona sa video kamere, prebacite preklopku
mikrofona u položaj "OFF"
1 Provjerite da li ste do kraja zakrenuli gumb za uvršenje
prema poloaju "RELEASE" A (pogledajte sl. A-1).
2 Poravnajte strelicu sa stranje strane mikrofona B sa strelicom
na video kameri C (pogledajte sl. A-1).
3 Umetnite prikljuak mikrofona u konveksni prikljuak D na
video kameri. Zatim potisnite mikrofon u smjeru strelice na
video kameri C.
4 Zakrenite gumb za uvršenje prema poloaju "LOCK" dok ne
klikne (pogledajte sl. A-2).
5 Okrenite vrh mikrofona prema objektu kojeg snimate.
Mikrofon se može zakrenuti za više od 180°.
Izvor zvuka
Skidanje mikrofona
1 Oslobodite gumb za uvršenje tako da ga zakrenete prema
poloaju "RELEASE".
2 Pritisnite mikrofon prema dolje i istovremeno ga izvucite u
suprotnom smjeru od strelice.
Napomena
Ako ne možete umetnuti mikrofon, zakrenite gumb za učvršćenje do kraja prema
položaju "RELEASE".
Uporaba mikrofona
(pogledajte sl. B)
Namjena
Poloaj preklopke
Uporaba zum mikrofona
ZOOM
Uporaba mikrofona na video kameri
OFF
Uporaba mikrofona bez sinkronizacije sa zumom
GUN
Napomene
• Nemojte podizati video kameru tako da je držite za mikrofon.
• Kad ga ne koristite, skinite i pohranite mikrofon u isporučenu torbicu za nošenje.
Također ga pohranite u pripadnu torbicu i kad ga nosite odvojeno od video
kamere.
• Ako Vam postavljeni mikrofon smeta kod stavljanja i vađenja video kasete,
zakrenite mikrofon da bi olakšali pristup uložnici.
Tehniki podaci
Model
Usmjerenost
Masa
Potrošnja
Sadržaj isporuke
Electret kondenzatorski mikrofon
Super usmjereni mikrofon
Približno 50 g
Približno 6 mW (kad ne generira zvuk)
GUN/ZOOM mikrofon (1), torbica (1), upute za
uporabu (1)
Dijagram usmjerenosti
Prednja strana
Prednja strana
Pri uporabi
mikrofona video
kamere
Stranja strana
2
Pri uporabi
ovog
mikrofona
Stranja strana
Download PDF

advertising