Sony | ECM-TL1 | Sony ECM-TL1 Upute za upotrebu

2-581-862-22(1)
Uporaba mikrofona (pogledajte
sl. A)
1 Spojite mikrofon na pripadajuću priključnicu (MIC (PLUG IN POWER))
kasetofona ili slične komponente.
Electret
kondenzatorski
mikrofon
2 Umetnite mikrofon u uho.
3 Započnite snimanje.
Plug-in sustav napajanja
Mikrofon se napaja s opreme za snimanje.
Napomena
Ovaj proizvod se ne može koristiti kao slušalica.
Pravilno postavljajte umetka za
uho (pogledajte sl. B)
Upute za uporabu
Za snimanje glasa dovoljnom glasnoćom, stavite isporučeni umetak pravilno u
uho. Mikrofon se tvornički oprema umetkom veličine M. Ako taj umetak ne
pristaje u vaše uho ili ureñaj ne može snimati dovoljnom glasnoćom, podesite
položaj umetka kako bi bio udobno smješten u uhu, isprobajte drugu veličinu
(S ili L) ili ga utisnite u uho kako bi čvrsto prianjao.
Kod zamjene umetaka, ugradite ih čvrsto na mikrofon kako ne bi otpale i
ostale u uhu.
ECM-TL1
Mjere opreza
➅ Mikrofon je precizan instrument. Ne rastavljajte ga.
➅ Nemojte držati mikrofon na jako toplim ili vlažnim mjestima, posebice ako su
© 2005 Sony Corporation
temperature veće od 60°C.
➅ Ako mikrofon postavite blizu zvučnika, moguća je pojava mikrofonije (pištanje).
➅
Za ovaj mikrofon je potrebna priključnica s napajanjem.
➅
➅
➅
IC rekorder
➅
➅
➅
To se dogaña kad mikrofon ponavljano prima zvuk iz zvučnika. U tom slučaju,
odmaknite mikrofon što je više moguće od zvučnika.
Kod uporabe mikrofona na otvorenom, pazite da se mikrofon ne smoči na kiši ili
u blizini slane vode.
Zaprljani priključak i kućište očistite mekanom i suhom krpom.
Uvijek prihvatite utikač prilikom odspajanja. Povlačenje kabela može izazvati
puknuće.
Umetke za uho perite ručno pomoću blage otopine deterdženta. Skinite umetak s
mikrofona kad ga čistite. Nakon čišćenja dobro osušite mikrofon prije ponovne
uporabe.
Umetci za uho se mogu istrošiti dugotrajnom uporabom ili stajanjem.
Umetci za uho su potrošni pribor. Zamijenite ih kad je to potrebno.
Čvrsto postavite umetke na mikrofon. Ako umetak slučajno otpadne i ostane u
uhu, može uzrokovati ozljede.
Tehnički podaci
Računalo
Kasetofon
Adapter priključka*
* Isporučeni adapter priključka koristite za spajanje na ulaz stereo mikrofona ili na ulaz
za mikrofon na računalu. Ovaj mikrofon ne može se koristiti s Macintosh računalom.
Tip
Način nošenja
Napajanje
Usmjerenost
Osjetljivost
Frekvencijski odziv
Kabel
Masa
Isporučen pribor
Electret kondenzatorski mikrofon
U uhu
Plug in power sustav napajanja
Višesmjerni
Izlazni napon otvorenog kruga –35 dB (0 dB = 1 V/Pa)
20 – 20 000 Hz
1,5 m, mono minipriključak oblika L
Približno 8 g (uključujući kabel)
Umeci za uho (S T 1, M T 1, L T 1), Adapter priključka
(minipriključnica y stereo minipriključak) (1)
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na
za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvoñač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod
usklañen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrñeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici www.sukladnostsony.com.hr
Download PDF

advertising