Sony | CDL-SE10 | Sony CDL-SE10 Upute za upotrebu

3-100-507-21(1)
Punjač za Rolly
Upute za uporabu
Provjera isporučenog pribora
U slučaju problema
➇ AC adapter
– AC adapter
– Mrežni kabel adaptera
➇ Upute za uporabu (ove upute)
➇ Jamstvo
➇ Rolly se ne može staviti na punjač pravilno.
c Rolly je pogrešno okrenut. Stavite ga prema slici iz koraka 4 odjeljka "Punjenje Rolly uređaja".
➇ Rolly se ne može puniti.
c U Rollyju nema baterije. Punite Rolly kad stavite bateriju u njega.
➇ Indikator tipke Play na Rollyju se isključi čim počne punjenje.
c Baterija je dovoljno napunjena. Kad se indikator tipke Play na Rollyju isključi, punjenje je dovršeno.
Punjenje Rolly uređaja
Mjere opreza
Postavljanje
Uređaj nemojte spremati ili koristiti na sljedećim mjestima:
➇ Nigdje gdje je pretoplo ili prehladno. Nikad ne ostavljajte uređaj pod izravnim sunčevim svjetlom, pored
grijalica ili u vozilu parkiranom na suncu. Uređaj se može pokvariti ili izobličiti.
➇ Na mjestima gdje ima vlage, prašine, masnih para ili dima.
➇ Pored snažnih magnetskih polja ili mehaničkih vibracija. Na takvim mjestima se uređaj može pokvariti.
➇ Na pješčanoj plaži ili mjestima s puno prašine. Ako pijesak ili prašina uđu u uređaj, mogu izazvati kvar.
Ponekad takve kvarove nije moguće ukloniti.
➇ Na nestabilnim površinama. Uređaj može pasti te može uzrokovati ozljedu ili se pokvariti.
CDL-SE10
© 2008 Sony Corporation
Napomene o AC adapteru (isporučen)
Donja strana
➇ S ovim uređajem koristite isporučeni AC adapter. Uporabom drugih AC adaptera možete uzrokovati kvar
uređaja.
➇ Pri uporabi AC adaptera koristite električnu utičnicu smještenu u blizini. Odmah odspojite AC adapter iz
električne utičnice ako se pri uporabi uređaja pojave bilo kakvi problemi.
➇ Nemojte AC adapter koristiti postavljen u uski prostor, primjerice između zida i namještaja.
➇ Kako biste izbjegli požar ili električni udar, nemojte koristiti uređaj ako je bio poprskan vodom ili izložen
vlazi. Ne stavljajte na uređaj posude s vodom, primjerice vaze.
UPOZORENJE
Radi sprečavanja opasnosti od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj utjecaju kiše ili vlage.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Ne stavljajte
upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
AC adapter (isporučen)
Napomene o punjenju baterije
Spojite AC adapter u lako dostupnu električnu utičnicu. Zamijetite li kakve nepravilnosti u radu AC adaptera, odmah ga
odspojite iz električne utičnice.
Mrežni kabel (isporučen)
Napomena korisnicima: sljedeće informacije su primjenjive samo za opremu koja se prodaje u zemljama koje
primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC
i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
U vezi servisa i jamstva obratite se na adrese navedene u posebnom popisu servisa ili jamstvenom listu.
U električnu utičnicu
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s
odvojenim prikupljanjem otpada)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućim otpadom. Umjesto toga,
opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje
koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je
uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
1
2
3
4
Spojite AC adapter u priključnicu DC IN 5.2V na punjaču.
Spojite utikač mrežnog kabela na AC adapter.
Spojite mrežni kabel u zidnu električnu utičnicu.
Stavite Rolly na punjač.
Stavite Rolly na punjač kao što je prikazano slikom te poravnajte priključak za punjenje na Rolly
audiouređaju s priključkom punjača.
Tehnički podaci
Priključak
Dimenzije
Masa
Indikator tipke Play
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
"Rolly" i "
" su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
Ovaj punjač koristite isključivo za punjenje Rolly Sound Entertainment uređaja.
Nemojte prekrivati punjač, AC adapter ni Rolly dekom ili na neki drugi način tijekom punjenja.
Punjač, AC adapter i Rolly se mogu zagrijati tijekom punjenja. To je normalno.
Kad uređaj ne koristite duže vrijeme, odspojite AC adapter iz zidne električne utičnice i skinite Rolly s
punjača. Odspojite mrežni kabel držeći ga za utikač. Nikad ne povlačite za sâm kabel.
Rukovanje
➇ Ne izlažite uređaj udarcima i pazite da vam ne padne.
➇ Držite uređaj dalje od TV-a ili radijskih prijemnika jer može kod njih uzrokovati smetnje prijema.
➇ Odspojite AC adapter iz električne utičnice nakon uporabe. Odspojite mrežni kabel držeći za utikač; nikad ne
povlačite sâm kabel.
➇ Pazite da nikakvi metalni predmeti ne dođu u kontakt s metalnim dijelovima ovog uređaja, jer mogu
uzrokovati kratki spoj i oštećenje uređaja.
➇ Nemojte spajati AC adapter na transformator (namijenjen za putovanja u inozemstvo). Uređaj se može jako
zagrijati i oštetiti.
➇ Nemojte rastavljati punjač ili AC adapter. Pazite da u uređaje ne dospije voda ili bilo koji strani predmet.
➇ Ne dirajte utikač AC adaptera prilikom grmljavinskog nevremena.
➇ Ne dirajte AC adapter mokrim rukama.
Čišćenje
DC IN 5.2V
AC adapter 100 V – 240 V, 50/60 Hz
Oko 85 T 31 mm (š/v)
Oko 230 g uključujući AC adapter
O autorskim pravima
➇
➇
➇
➇
Indikator tipke Play na Rolly uređaju svijetli narančasto i počinje punjenje baterije u Rollyju.
Kad punjenje završi, indikator tipke Play se isključi. Punjenje će trajati oko 3 sata*.
* Očekivsano vrijeme punjenja sasvim prazne baterije pri 25 °C. Vrijeme punjenja će se razlikovati ovisno o stanju
baterije i uvjetima punjenja.
Napomene
➇ Dok je Rolly pričvršćen na punjač, možete reproducirati glazbu, ali se Rolly ne može pomicati. Dok Rolly reproducira
glazbu, baterija mu se ne prazni.
➇ Okrenite Rolly pravilno kod stavljanja na punjač. Okrenete li Rolly na nepravilan način ili ako se nasilno stavlja na
punjač, može se oštetiti.
Čistite uređaj mekom suhom krpom, ili mekom krpom lagano navlaženom blagom otopinom deterdženta.
Nemojte koristiti nikakva otapala, poput alkohola ili benzina, jer mogu oštetiti površinu uređaja. Pazite da u
uređaj ne dospije nikakva tekućina.
Download PDF

advertising