Sony | ILCA-77M2 | Sony ILCA-77M2 A-mount fotoaparat α77 II sa senzorom APS-C formata Upute za upotrebu

4-536-323-42(1) (HR)
Digitalni fotoaparat
s izmjenjivim objektivom
Priručnik s uputama
A-mount
ILCA-77M2
Hrvatski
A-mount
Saznajte više o fotoaparatu
(„Priručnik”)
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se
na dnu. Upišite serijski broj na mjesto
u nastavku. Ti će vam brojevi trebati
prilikom kontaktiranja s prodavačem
proizvoda tvrtke Sony u vezi s ovim
proizvodom.
Broj modela ILCA-77M2
Serijski broj
UPOZORENJE
„Priručnik” je mrežni priručnik.
„Priručnik” možete čitati na
računalu ili pametnom telefonu.
U njemu potražite detaljne upute
o mnogim funkcijama fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1410/
h_zz/
Kako biste smanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
UPUTE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
DA BISTE SMANJILI RIZIK
OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO
SLIJEDITE OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj
utičnici, upotrijebite dodatni adapter za
utikač čija je konfiguracija odgovarajuća
za strujnu utičnicu.
HR
2
OPREZ
Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno
rukuje, može eksplodirati, izazvati požar
ili čak kemijske opekline. Pridržavajte se
sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija
udarcima ili sili, na primjer udarcima
čekića te pazite da vam ne ispadne i da
ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte
dopustiti da metalni predmeti dođu
u dodir s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama
iznad 60 °C, na primjer ostavljanjem
na izravnom sunčevom svjetlu ili
u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom
ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija
originalnim punjačem baterija Sony
ili uređajem koji služi za punjenje
kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata
male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili
odgovarajućom vrstom proizvoda
koju preporučuje tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija
pravovremeno zbrinite na način
opisan u uputama.
Punjač baterije
Pri upotrebi punjača služite se zidnom
utičnicom u blizini. Odmah isključite
punjač iz zidne utičnice ako dođe do
ikakvih smetnji pri upotrebi uređaja.
Kabel za napajanje (mrežni vod), ako
se isporučuje, posebno je dizajniran
za upotrebu s ovim modelom fotoaparata
i ne smije se upotrebljavati s drugom
električnom opremom.
Za korisnike u Europi
Napomena za korisnike u državama
koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda
sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje
da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije
potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta
ili elektromagnetskih smetnji prijenos
podataka ne dovrši do kraja (neuspješan
prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju
ili isključite i ponovno priključite
komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da
je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela
za povezivanje kraćih od 3 metra.
HR
3
Elektromagnetska polja na određenim
frekvencijama mogu utjecati na sliku
i zvuk ove jedinice.
Zbrinjavanje iskorištenih baterija
te električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na
proizvodu, bateriji ili
na pakiranju označava
da se proizvod i baterija
ne smiju odlagati kao
kućanski otpad. Na
određenim baterijama
ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji
s kemijskim simbolom. Kemijski simbol
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem
proizvoda i baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje
do kojih bi moglo doći neispravnim
zbrinjavanjem otpada. Recikliranje
materijala pomaže u očuvanju prirodnih
resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta
podataka zahtijevaju trajno povezivanje
s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje. Da biste
omogućili pravilno postupanje s baterijom
te električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih
baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe
za zbrinjavanje otpada ili u trgovini
u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Pojedinosti o Wi-Fi funkcijama potražite u letku „Vodič za Wi-Fi vezu/
povezivanje jednim dodirom (NFC)”.
Ovaj priručnik obuhvaća nekoliko modela koji se isporučuju s različitim objektivima.
Naziv modela razlikuje se ovisno o isporučenom objektivu. Dostupni model razlikuje
se ovisno o državama/regijama.
Naziv modela
Objektiv
ILCA-77M2
Nije priloženo
ILCA-77M2Q
Priloženo (objektiv za zumiranje DT 16 – 50 mm)
ILCA-77M2M
Priloženo (objektiv za zumiranje DT 18 – 135 mm)
HR
4
Prije upotrebe
Napomene o upotrebi fotoaparata
Jezik zaslona
Pomoću izbornika možete odabrati jezik
koji će se prikazivati na zaslonu.
Postupak snimanja
Ovaj fotoaparat nudi 2 načina gledanja
objekata: način monitora pomoću
monitora i način tražila pomoću tražila.
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• U priručniku su opisani uređaji
kompatibilni s formatom 1080 60i
i 1080 50i.
Da biste provjerili je li vaš fotoaparat
kompatibilan s formatom 1080 60i ili
1080 50i, potražite sljedeće oznake
na dnu fotoaparata.
Uređaj kompatibilan s formatom
1080 60i: 60i
Uređaj kompatibilan s formatom
1080 50i: 50i
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je
s videozapisima u formatu 1080 60p
ili 50p. Za razliku od dosadašnjih
standardnih načina snimanja koji
upotrebljavaju isprepleteni način, ovaj
fotoaparat snima pomoću progresivnog
načina. Time se povećava rezolucija i
nastaje uglađenija i realističnija slika.
Stvaranje datoteke slikovne baze podataka
Ako u fotoaparat umetnete memorijsku
karticu koja ne sadrži datoteku slikovne
baze podataka i uključite ga, fotoaparat
će automatski stvoriti datoteku slikovne
baze podataka i pri tom će iskoristiti dio
kapaciteta memorijske kartice.
Taj postupak može potrajati nešto duže
i dok se ne dovrši, ne možete upravljati
fotoaparatom. Ako dođe do pogreške
datoteke baze podataka, izvezite sve
slike na računalo pomoću programa
PlayMemories Home™ i zatim pomoću
fotoaparata formatirajte memorijsku
karticu.
Nema kompenzacije za oštećen sadržaj
ili kvar u snimanju
Sony ne može kompenzirati kvar
u snimanju ili gubitak ili oštećenje
snimljenog sadržaja zbog kvara
fotoaparata ili medija za snimanje itd.
Preporučuje se sigurnosno kopiranje
Da biste izbjegli gubitak podataka, uvijek
sigurnosno kopirajte podatke na druge
medije.
Napomene o monitoru, elektroničkom
tražilu, objektivu i slikovnom senzoru
• Monitor i elektroničko tražilo
proizvedeni su pomoću visoko precizne
tehnologije i više od 99,99% piksela
ispravno je i spremno za upotrebu.
Međutim, moguće je da se pojave sitne
crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene,
plave ili zelene boje) koje su stalno
prisutne na monitoru i elektroničkom
tražilu. Te točke normalan su rezultat
proizvodnog postupka i ni na koji način
ne utječu na slike.
• Nemojte držati fotoaparat za monitor.
• Fotoaparat ne izlažite sunčevom svjetlu
ili ne snimajte u smjeru sunca duže
vrijeme. Može doći do oštećenja
unutarnjeg mehanizma. Ako je sunčevo
svjetlo fokusirano na obližnji objekt,
može izazvati požar.
• Na poleđini zaslona i u području oko
okretne osovine dijela sa šarkom
na monitoru pričvršćeni su magneti.
Ne približavajte monitoru predmete
na koje utječu magnetska polja,
primjerice, disketu ili kreditnu karticu.
HR
5
Napomene o upotrebi fotoaparata
• Na hladnom mjestu slike na zaslonu
mogu izgledati usporeno. Ne radi se
o kvaru.
Kada uključujete fotoaparat na hladnom
mjestu, zaslon može privremeno postati
taman. Kada se fotoaparat ugrije, zaslon
će normalno raditi.
• Snimljena slika može biti različita
od slike koju ste gledali prije snimanja.
Napomene o snimanju s tražilom
Fotoaparat je opremljen elektroničkim
OLED tražilom visoke rezolucije i visokog
kontrasta. Tražilo postiže široki kut
gledanja i ne zamara oko. Fotoaparat je
izrađen za osiguranje tražila koje se lako
koristi tako što su uravnoteženi razni
elementi.
• Slika može biti lagano iskrivljena u blizini
kutova tražila. Ne radi se o kvaru. Kada
želite provjeriti svaku pojedinost cijele
kompozicije, možete upotrijebiti
i monitor.
• Ako okrećete fotoaparat i pri tom gledate
u tražilo i pomičete oči, slika u tražilu
može biti iskrivljena i boje slike mogu se
mijenjati. To je karakteristika objektiva
ili uređaja za prikaz i nije kvar.
Preporučujemo da prilikom snimanja
slike gledate u središnji dio tražila.
• Prilikom snimanja s tražilom možete
osjetiti naprezanje očiju, umor, mučninu
ili mučninu od kretanja. Preporučujemo
da prilikom snimanja kroz tražilo radite
redovite pauze za odmor.
Potrebna dužina ili učestalost pauze
individualna je, tako da sami odlučite
o tome. U slučaju osjećaja neugodnosti,
nemojte upotrebljavati tražilo dok se
ne budete osjećali ugodno i po potrebi
posjetite doktora.
HR
6
Napomene o dugotrajnom snimanju
• Ovisno o temperaturi fotoaparata
i baterije, možda nećete moći snimati
videozapise ili će se napajanje automatski
isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Prikazat će se poruka na zaslonu prije
nego što se isključi napajanje ili više
nećete moći snimati videozapise. U tom
slučaju ostavite fotoaparat isključen
i pričekajte da se temperatura fotoaparata
i baterije spusti. Ako uključite napajanje
prije nego što se fotoaparat i baterija
dovoljno ohlade, napajanje se može
ponovno isključiti i možda nećete
moći snimati videozapise.
• Pod visokim temperaturama okoline,
temperatura fotoaparata se brzo povećava.
• Kada se temperatura fotoaparata
povećava, kvaliteta slike može se
pokvariti. Preporučujemo da pričekate
dok temperatura fotoaparata ne padne
prije nego što nastavite sa snimanjem.
• Površina fotoaparata može postati topla.
Ne radi se o kvaru.
Napomene o uvozu AVCHD videozapisa
na računalo
Kada uvozite AVCHD videozapise
na računalo, preuzmite i upotrijebite
softver PlayMemories Home na sljedećem
web-mjestu:
www.sony.net/pm/
Napomene o bljeskalici
• Nemojte nositi fotoaparat držeći
ga za bljeskalicu i nemojte prejako
pritiskati bljeskalicu.
• Ako voda, prašina ili pijesak uđu
u otvorenu bljeskalicu, može doći
do kvara.
• Pazite da prst ne zasmeta kada
pritišćete bljeskalicu prema dolje.
Napomene o upotrebi fotoaparata
Napomene o reprodukciji videozapisa
na drugim uređajima
• Ovaj fotoaparat upotrebljava MPEG-4
AVC/H.264 High Profile za AVCHD
format snimanja. Videozapisi snimljeni
ovim fotoaparatom u AVCHD formatu
možda se neće moći reproducirati
na sljedećim uređajima.
– ostali uređaji kompatibilni s AVCHD
formatom koji ne podržavaju High
Profile
– uređaji nekompatibilni s AVCHD
formatom
Ovaj fotoaparat upotrebljava i MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile za snimanje
u MP4 formatu. Iz tog se razloga
videozapisi snimljeni ovim fotoaparatom
u MP4 formatu ne mogu reproducirati
na uređajima koji ne podržavaju
MPEG-4 AVC/H.264.
• Diskovi snimljeni u HD (visokoj
rezoluciji) kvalitete slike mogu se
reproducirati samo na uređajima
kompatibilnim s AVCHD formatom.
DVD uređaji za reprodukciju ili DVD
snimači ne mogu reproducirati diskove
HD kvalitete slike jer su nekompatibilni
s AVCHD formatom. Isto tako, DVD
uređaji za reprodukciju i DVD snimači
možda neće moći izbaciti diskove HD
kvalitete slike.
• Videozapisi snimljeni u formatu
1080 60p/1080 50p mogu se reproducirati
samo na uređajima koji podržavaju
format 1080 60p/1080 50p.
Slike upotrijebljene u ovom priručniku
Fotografije upotrijebljene kao primjeri
slika u ovom priručniku reproducirane
su slike i nisu stvarne snimke slika ovim
fotoaparatom.
O specifikacijama podataka opisanih
u ovom priručniku
Podaci o radnim svojstvima
i specifikacijama definiraju se
pod sljedećim uvjetima, osim ako
nije drukčije navedeno u priručniku:
na normalnoj temperaturi okoline
od 25 °C i uz upotrebu kompleta baterija
koji je potpuno napunjen dok se žaruljica
punjenja CHARGE nije isključila.
Kako privremeno isključiti funkcije bežične
mreže (Wi-Fi i NFC itd.)
Kada se ukrcate na zrakoplov i sl. možete
privremeno isključiti sve funkcije bežične
mreže.
Odaberite MENU t
[Wireless] t
[Airplane Mode] t [On].
Ako postavite [Airplane Mode] na [On],
na zaslonu će se pojaviti oznaka
(zrakoplov).
Napomene o bežičnom LAN-u
Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu,
Sony ne snosi nikakvu odgovornost
za gubitak ili štetu uzrokovanu ilegalnim
pristupom ili upotrebom pristupne točke
registrirane na fotoaparatu.
Upozorenje na autorska prava
Televizijski programi, filmovi, videovrpce
i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje
takvih materijala može kršiti propise
zakona o autorskim pravima.
HR
7
Prije upotrebe
Provjera isporučenih stavki
Najprije provjerite naziv modela svog fotoaparata (str. 4).
Isporučena dodatna oprema razlikuje se ovisno o modelu.
Broj u zagradi označava broj komada.
Isporučeno sa svim modelima:
• Traka za nošenje na ramenu (1)
• Fotoaparat (1)
• BC-VM10A Punjač baterije (1)
Upute za pričvršćivanje trake za nošenje
na ramenu na fotoaparat potražite
na stranici 14.
• Kabel za napajanje (mrežni vod)
(1)* (ne isporučuje se u SAD-u
i Kanadi)
* Uz vaš fotoaparat može se isporučiti
više kabela za napajanje. Upotrijebite
onaj koji odgovara za vašu državu/
regiju.
• Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja
NP-FM500H (1)
• Poklopac kućišta (1)
(pričvršćen na fotoaparat)
• Poklopac nosača (1)
(pričvršćen na fotoaparat)
• Poklopac okulara (1)
(pričvršćen na fotoaparat)
• Priručnik s uputama (1)
(ovaj priručnik)
• Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje
jednim dodirom (NFC) (1)
U vodiču su objašnjene funkcije
koje zahtijevaju Wi-Fi vezu.
ILCA-77M2Q:
• Mikro USB kabel (1)
HR
8
• Objektiv za zumiranje
DT 16 – 50 mm (1)/
prednji poklopac za objektiv (1)/
stražnji poklopac za objektiv (1)/
sjenilo za objektiv (1)
Provjera isporučenih stavki
ILCA-77M2M:
• Objektiv za zumiranje
DT 18 – 135 mm (1)/
prednji poklopac za objektiv (1)/
stražnji poklopac za objektiv (1)/
sjenilo za objektiv (1)
HR
9
Identifikacija dijelova
Za upute za rad s dijelovima pogledajte stranice u zagradama.
Prednja strana
A Gumb okidača (30)
J Mikrofon**
B Prekidač napajanja (28)
K Gumb za otključavanje kotačića
C Prednji birač za upravljanje (17)
D Senzor daljinskog upravljača
E Kontakti za objektiv*
F Zrcalo*
G Gumb za pregled
H Postolje
I Ugrađena bljeskalica*
• Pritisnite gumb (iskakanje
bljeskalice) za upotrebu
bljeskalice.
• Kada ne upotrebljavate
bljeskalicu, pritisnite je
natrag u kućište fotoaparata.
HR
10
za odabir načina (30, 34)
L Kotačić za odabir načina (34)
M Gumb
(iskakanje bljeskalice)
N Oznaka za postavljanje (26)
O Gumb za otpuštanje
objektiva (27)
P Kotačić za odabir načina
izoštravanja
* Nemojte dodirivati te dijelove.
** Nemojte prekrivati taj dio
tijekom snimanja videozapisa.
To može uzrokovati šum ili
smanjiti jačinu zvuka.
Identifikacija dijelova
Stražnja strana
A Veliki okular
H Gumb MOVIE (31)
B Senzor okulara
I Za snimanje:
C Gumb MENU (19)
D Tražilo*
• Kada gledate u tražilo, aktivira se
način tražila, a kada odmaknete
lice od tražila, način prikaza
vraća se u način monitora.
E Birač za prilagodbu dioptra
• Prilagodite kotačić za prilagodbu
dioptra svojem vidu sve dok
prikaz u tražilu ne postane jasan.
Gumb AEL (zaključavanje
automatske ekspozicije)/
gumb SLOW SYNC
Za gledanje:
gumb
(indeks slika)
J Za snimanje: gumb AF/MF
(automatsko/ručno
izoštravanje)
Za gledanje:
gumb
(povećanje)
K Stražnji kotačić za
upravljanje (17)
L Višestruki birač
F Monitor
G Svjetlosni senzor
HR
11
Identifikacija dijelova
M Za snimanje:
gumb Fn (funkcija) (18)
Za gledanje:
gumb
(Send to Smartphone)
• Pritiskom na taj gumb možete
prikazati zaslon za [Send to
Smartphone].
• Kada postavite dršku
za okomito snimanje (prodaje
se zasebno), pritiskom
na gumb
(rotiraj sliku)
na drški za okomito snimanje
prikazuje se zaslon [Send to
Smartphone].
N Gumb DISP (prikaz)
O Gumb
(pametni
telekonverter)
P Gumb C (prilagođeno)
Za gledanje:
gumb (obriši) (33)
Q Gumb
(reprodukcija) (32)
* Nemojte izravno dodirivati
taj dio.
HR
12
Identifikacija dijelova
Gornja strana
A Nosač za više sučelja*
B Gumb FINDER/MONITOR
C Ploča zaslona
D Gumb
(način okidanja)
E Gumb WB (balans bijele boje)
F Gumb
(ekspozicija)
G Gumb ISO
H Gumb za osvjetljenje ploče
zaslona
I
* Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem za više
sučelja potražite na web-mjestu
tvrtke Sony na svom području ili se
obratite svom prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili ovlaštenom lokalnom
servisu tvrtke Sony.
Može se upotrebljavati i dodatna
oprema za nosač za dodatnu opremu.
Ne možemo jamčiti ispravan rad
s dodatnom opremom drugih
proizvođača.
Oznaka položaja slikovnog
senzora
HR
13
Identifikacija dijelova
Prikaz bočnih dijelova/donjeg dijela
A Priključak za mikrofon
• Kada je spojen vanjski
mikrofon, unutarnji se
mikrofon automatski uključuje.
Ako je vanjski mikrofon vrste
koja prima napajanje preko
priključka, fotoaparat služi
kao izvor napajanja mikrofona.
B Kukice za traku za nošenje
na ramenu
• Oba kraja trake pričvrstite
na fotoaparat.
C Terminal
(sinkronizacija
bljeskalice)
D Terminal REMOTE
• Prilikom priključivanja
RM-L1AM Daljinski
upravljač (prodaje se zasebno)
na fotoaparat, umetnite
utikač za Daljinski upravljač
u terminal REMOTE
i poravnajte vodilicu
utikača s vodilicom terminala
REMOTE. Provjerite je li
žica za Daljinski upravljač
okrenuta prema naprijed.
E Zvučnik
F Terminal DC IN
• Prilikom priključivanja
adaptera za izmjeničnu
struju AC-PW10AM (prodaje
se zasebno) na fotoaparat,
isključite fotoaparat pa
priključite priključnicu
adaptera za izmjeničnu
struju u terminal DC IN
na fotoaparatu.
HR
14
Identifikacija dijelova
G HDMI mikro priključak
H Multi/Mikro USB terminal*
• Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB uređajem.
I Pristupna žaruljica
J
(N mark)
* Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem za više
sučelja i terminalu Multi/Mikro USB
potražite na web-mjestu tvrtke Sony ili
se obratite svom prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili ovlaštenom lokalnom
servisu tvrtke Sony.
• Ova oznaka označava
dodirnu točku za povezivanje
fotoaparata i pametnog telefona
koji podržava NFC.
Pojedinosti o lokaciji oznake
(N mark) na pametnom
telefonu potražite u uputama
za upotrebu pametnog telefona.
• NFC (Near Field
Communication) je
međunarodni standard
tehnologije za bežičnu
komunikaciju kratkog dometa.
K Wi-Fi senzor (ugrađen)
L Utor za umetanje memorijske
kartice (23)
M Poklopac memorijske
kartice (23)
N Utor za umetanje baterije (23)
O Poklopac baterije (23)
P Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac
s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
HR
15
Identifikacija dijelova
Objektiv
DT 16-50mm F2.8 SSM
(isporučuje se uz ILCA-77M2Q)
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
(isporučuje se uz ILCA-77M2M)
A Prsten za fokusiranje
B Prsten za zumiranje
C Prekidač za zaključavanje zuma
D Oznaka žarišne duljine
E Kontakti za objektiv*
F Oznaka sjenila za objektiv
G Skala udaljenosti
H Oznaka udaljenosti
I Skala žarišne duljine
J Prekidač načina fokusiranja
K Oznaka za postavljanje
HR
16
* Nemojte izravno dodirivati
taj dio.
• DT 16-50mm F2.8 SSM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
dizajnirani su za fotoaparate
Sony A-mount (modeli
opremljeni slikovnim
senzorom veličine APS-C).
Te objektive ne možete
upotrebljavati s fotoaparatima
35-milimetarskog formata.
• Za objektive koji nisu
DT 16-50mm F2.8 SSM/
DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM
pogledajte upute za upotrebu
isporučene s objektivom.
Popis funkcija
Upravljanje fotoaparatom
Kako se upotrebljava višestruki birač
• Za pomicanje okvira za odabir možete upotrijebiti gornju/donju/desnu/
lijevu stranu višestrukog birača. Pritisnite z na sredini višestrukog birača
da biste postavili odabranu stavku. U ovom je priručniku gornja/donja/
lijeva/desna strana višestrukog birača označena s v/V/b/B.
• Ako u načinu reprodukcije upotrijebite b/B na višestrukom biraču,
možete prikazati prethodnu ili sljedeću sliku.
• Funkcija [Standard] dodijeljena je gumbu z na sredini višestrukog birača
prema zadanim postavkama. Kada pritisnete z, uključit će se funkcija
automatskog izoštravanja i fotoaparat će izoštriti objekte na središnjem
području monitora.
Kako upotrebljavati prednji/stražnji kotačić
Prednji ili stražnji kotačić možete okretati da biste promijenili postavke
potrebne za svaki način snimanja.
HR
17
Odabir funkcije pomoću gumba Fn (funkcija)
Taj se gumb upotrebljava za postavljanje ili izvršavanje funkcija koje se
često upotrebljavaju kod snimanja, osim za funkcije sa zaslona Quick Navi.
1 Pritisnite gumb DISP da biste postavili način prikaza različit
od [For viewfinder].
2 Pritisnite gumb Fn.
3 Odaberite željenu stavku pomoću v/V/b/B na višestrukom biraču.
Prikazat će se zaslon postavke.
4 Odaberite željenu postavku
okretanjem prednjeg kotačića i zatim
pritisnite z na višestrukom biraču.
• Neke vrijednosti postavki mogu
se precizno prilagoditi okretanjem
stražnjeg kotačića.
Postupak za postavljanje pojedinačne postavke
na namjenskom zaslonu
U 3. koraku odaberite stavku za postavljanje
i pritisnite z na višestrukom biraču da biste
se prebacili na namjenski zaslon za stavku
postavke. Postavite stavke u skladu s vodičem
za rad.
HR
18
Vodič za rad
Funkcije koje se mogu odabrati pomoću
gumba MENU
Možete postaviti osnovne postavke fotoaparata ili izvršiti funkcije kao što
su snimanje, reprodukcija ili druge radnje.
1 Pritisnite gumb MENU za prikaz zaslona izbornika.
2 Odaberite željenu stavku za postavljanje
pomoću v/V/b/B na višestrukom biraču,
a zatim pritisnite z na sredini višestrukog
birača.
• Odaberite ikonu na vrhu zaslona
i pritisnite b/B na višestrukom biraču
da biste se pomakli na drugu stavku
u MENU.
3 Odaberite vrijednost postavke i pritisnite z za potvrdu.
Za prikaz izbornika pločica
Omogućuje vam da odaberete želite li uvijek prikazivati prvi zaslon
izbornika prilikom pritiska gumba MENU.
MENU t
(Setup) 2 t [Tile Menu] t [On]
HR
19
Upotreba vodiča kroz fotoaparat
Možete upotrijebiti [Custom Key Settings] da biste vodič kroz fotoaparat
dodijelili željenom gumbu.
U vodiču kroz fotoaparat prikazana su objašnjenja za trenutno odabranu
funkciju ili postavku izbornika.
1 Odaberite gumb MENU t
(Custom Settings) 6 t [Custom Key
Settings] t željene funkcije dodijeljene gumbu t [In-Camera Guide].
Pritisnite gumb MENU i upotrijebite višestruki birač da biste odabrali stavku
u MENU za koju želite pročitati objašnjenje i zatim pritisnite gumb kojem je
dodijeljen [In-Camera Guide].
HR
20
Priprema fotoaparata
Punjenje kompleta baterija
Prije prve upotrebe fotoaparata napunite komplet baterija NP-FM500H
InfoLITHIUM™ (priloženo).
Komplet baterija InfoLITHIUM može se napuniti čak i ako nije potpuno
prazan.
Može se upotrebljavati i kad nije potpuno napunjen.
Napunjeni komplet baterija pomalo se prazni čak i kada ga ne
upotrebljavate. Da biste izbjegli propuštene prilike za snimanje,
ponovno napunite komplet baterija prije snimanja.
1 Umetnite komplet baterija u punjač
baterije.
Pritisnite komplet baterija tako da klikne
na mjestu.
HR
21
Punjenje kompleta baterija
2 Uključite punjač baterija u zidnu
Za SAD i Kanadu
utičnicu.
Upaljena: punjenje
Ugašena: punjenje je dovršeno
Vrijeme punjenja
Pribl. 175 minuta
(potpuno punjenje)
• Vrijedi za punjenje potpuno
ispražnjenog kompleta baterija
pri temperaturi od 25 °C.
• Žaruljica CHARGE gasi se
po dovršetku punjenja.
Žaruljica CHARGE
Za druge države/regije osim SAD-a
i Kanade
Žaruljica CHARGE
U zidnu utičnicu
Napomene
• Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o preostalom kapacitetu kompleta
baterija ili uvjetima punjenja.
• Upotrebljavajte isključivo originalne komplete baterija marke Sony.
• Preporučujemo vam da komplet baterija punite pri temperaturi okoline od 10 °C
do 30 °C. Ako punite komplet baterija na temperaturi izvan navedenog raspona,
možda ga nećete moći učinkovito napuniti.
• Uključite punjač baterija u najbližu zidnu utičnicu.
HR
22
Umetanje kompleta baterija/memorijske
kartice (prodaje se zasebno)
1 Otvorite poklopac baterije klizno
pomičući ručicu za njegovo otvaranje.
2 Do kraja umetnite komplet baterija
i pomoću vrha baterije pritisnite ručicu
za zaključavanje.
Ručica za zaključavanje
3 Zatvorite poklopac.
4 Otvorite poklopac memorije kartice
klizno ga pomičući.
HR
23
Umetanje kompleta baterija/memorijske kartice (prodaje se zasebno)
5 Umetnite memorijsku karticu.
• Umetnite memorijsku karticu tako
da sjedne na mjesto pazeći pri tome
da kosi kut bude okrenut na stranu
kao na slici.
Pazite da kosi kut bude okrenut
na pravu stranu
6 Zatvorite poklopac.
Uklanjanje kompleta baterija
Isključite fotoaparat i klizno pomaknite
ručicu za zaključavanje u smjeru strelice.
Pazite da vam ne ispadne komplet
baterija.
Ručica za zaključavanje
Uklanjanje memorijske kartice
Provjerite da pristupna žaruljica (str. 15) ne svijetli, otvorite poklopac
i jednom gurnite memorijsku karticu.
Provjera preostale razine baterije
Priložen komplet baterija je litij-ionski komplet baterija čija je zadaća
razmjena informacija o uvjetima rada s fotoaparatom. Postotak preostalog
vijeka trajanja baterije prikazuje se sukladno uvjetima rada fotoaparata.
HR
24
Umetanje kompleta baterija/memorijske kartice (prodaje se zasebno)
„Battery exhausted.”
Razina baterije
Visoko
Nisko
Više ne možete
fotografirati.
Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati
S ovim fotoaparatom možete upotrebljavati sljedeće vrste memorijskih
kartica. Međutim, ne možemo jamčiti ispravan rad za sve vrste
memorijskih kartica.
Memorijska kartica
Memory Stick PRO Duo™
Za fotografije
Za videozapise
(samo Mark2)
A Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick XC-HG Duo™
B
SD memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
SDHC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
SDXC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
• U ovom priručniku proizvodi u tablici zajednički se nazivaju:
A: Medij memory Stick PRO Duo
B: SD kartica
• Ovaj fotoaparat podržava SD kartice kompatibilne sa sustavom UHS-I.
Napomene
• Fotografije snimljene na Medij Memory Stick XC-HG Duo ili SDXC memorijsku
karticu ne mogu se uvoziti i reproducirati na računalima ili AV uređajima koji nisu
kompatibilni sa sustavom exFAT*. Provjerite je li uređaj kompatibilan sa sustavom
exFAT prije nego što ga priključite na fotoaparat. Ako fotoaparat priključite
na nekompatibilan uređaj, možda će se od vas zatražiti da formatirate karticu.
Nikad nemojte potvrdno odgovoriti na upit o formatiranju kartice jer ćete tako
izbrisati sve podatke na kartici.
* exFAT je datotečni sustav koji upotrebljavaju Medij Memory Stick XC-HG Duo
i SDXC memorijske kartice.
HR
25
Pričvršćivanje objektiva
Prije pričvršćivanja ili uklanjanja objektiva postavite glavni prekidač
fotoaparata u isključeni položaj OFF.
1 Uklonite poklopac kućišta s fotoaparata
Prednji poklopac objektiva
i stražnji poklopac objektiva sa stražnje
strane objektiva.
• Prilikom zamjene objektiva brzo
zamijenite objektiv čim dalje
od prašnjavih mjesta kako biste
spriječili da prašina i nečistoća
uđu u fotoaparat.
• Prilikom snimanja uklonite prednji
poklopac objektiva s prednje strane
objektiva.
Poklopac kućišta
Stražnji poklopac objektiva
2 Postavite objektiv tako da
poravnate narančaste oznake
(oznake za postavljanje) na objektivu
i fotoaparatu.
• Držite fotoaparat s objektivom
usmjerenim prema dolje kako biste
spriječili da prašina uđe u fotoaparat.
3 Lagano gurnite objektiv prema
fotoaparatu i okrenite ga u smjeru
kazaljke na satu dok ne sjedne
na svoje mjesto.
• Provjerite jeste li ravno postavili
objektiv.
HR
26
Narančaste oznake
Pričvršćivanje objektiva
Napomene
• Pri postavljanju objektiva nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva.
• Nemojte na silu pričvršćivati objektiv.
• Objektivi E-mount nisu kompatibilni s ovim fotoaparatom.
• Ako upotrebljavate objektiv opremljen priključkom za tronožac, priključak
objektiva pričvrstite na priključak za tronožac kako biste održali ravnotežu.
• Pri nošenju fotoaparata na koji je pričvršćen objektiv čvrsto držite i fotoaparat
i objektiv.
• Pri zumiranju i namještanju izoštravanja nemojte držati dio objektiva koji izlazi
iz fotoaparata.
Uklanjanje objektiva
1 Do kraja pritisnite gumb za otpuštanje
objektiva i okrećite objektiv u smjeru
obrnutom od kazaljke na satu dok se
ne zaustavi.
Gumb za otpuštanje objektiva
2 Pričvrstite poklopce na prednji
i stražnji dio objektiva i poklopac
kućišta na fotoaparat.
• Prije njihova pričvršćivanja očistite
ih od prašine.
Napomene vezane uz zamjenu objektiva
Ako prilikom zamjene objektiva u fotoaparat uđe prašina ili nečistoća
i ostane na površini slikovnog senzora (dijela koji pretvara svjetlost
u električni signal), na fotografiji to može izgledati kao tamne točke,
ovisno o okruženju snimanja.
Fotoaparat je opremljen funkcijom zaštite od prašine koja može spriječiti
nakupljanje prašine na slikovnom senzoru. Međutim, uvijek pokušajte brzo
zamijeniti objektiv čim dalje od prašnjavih mjesta prilikom pričvršćivanja/
uklanjanja objektiva.
HR
27
Postavljanje datuma i vremena
Kada prvi put uključite fotoaparat ili nakon početnog prilagođavanja
funkcija, pojavljuje se zaslon postavljanja datuma i vremena.
1 Postavite glavni prekidač u uključeni
položaj ON da biste uključili fotoaparat.
Prikazat će se zaslon postavljanja datuma
i vremena.
• Da biste isključili fotoaparat,
postavite glavni prekidač u isključeni
položaj OFF.
2 Provjerite je li na zaslonu odabrano
[Enter] i zatim na višestrukom biraču
pritisnite z.
3 Odaberite željenu geografsku lokaciju te pritisnite z.
4 Odaberite stavku za postavljanje pomoću v/V na višestrukom biraču
i zatim pritisnite z.
5 Odaberite željenu postavku pomoću v/V/b/B na višestrukom biraču
i zatim pritisnite z.
6 Ponovite 4. i 5. korak da biste postavili druge stavke, a zatim odaberite
[Enter] i pritisnite z.
Postupak za poništavanje postavke datuma i vremena
Pritisnite gumb MENU.
HR
28
Postavljanje datuma i vremena
Ponovno postavljanje datuma, vremena i područja
Zaslon postavljanja datuma i vremena automatski se prikazuje prilikom
prvog uključivanja ili kada se interna rezervna baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja isprazni. U izborniku ponovno postavite datum
i vrijeme.
Gumb MENU t
(Setup) 4 t
[Date/Time Setup] ili [Area Setting]
Gumb MENU
Zadržavanje postavke datuma i vremena
Ovaj fotoaparat ima unutarnju bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja
za zadržavanje postavki datuma i vremena i ostalih postavki bez obzira je
li uređaj uključen ili isključen i je li baterija umetnuta ili ne.
HR
29
Snimanje i prikaz slika
Snimanje fotografija
U automatskom načinu fotoaparat analizira objekt i omogućuje snimanje
s odgovarajućim postavkama.
1 Postavite glavni prekidač u uključeni položaj ON da biste uključili
fotoaparat.
2 Kotačić za odabir načina postavite
na
(Auto Mode).
• Okrenite kotačić za odabir načina
pritiskanjem gumba za otpuštanje
kotačića za odabir načina na sredini
kotačića za odabir načina.
3 Pogledajte u tražilo i držite fotoaparat.
Ako upotrebljavate objektiv
za zumiranje, prilagodite prsten
za zumiranje veličini objekta.
Prsten
za zumiranje
4 Pritisnite gumb zatvarača do pola za izoštravanje.
• Kada se slika izoštri, čut ćete zvučni signal i upalit će se indikator z ili
5 Pritisnite gumb zatvarača do kraja da
biste snimili sliku.
• Ako je [Auto Obj. Framing] postavljeno
na [Auto], kod snimanja lica, objekata
izbliza (makro) ili objekata koje prati
[Lock-on AF], fotoaparat analizira
scenu i automatski smanjuje snimljenu
sliku u odgovarajuću kompoziciju.
Spremit će se i izvorne i smanjene slike.
HR
30
.
Snimanje videozapisa
1 Kotačić za odabir načina postavite na
(Movie).
• Kada je opcija [MOVIE Button] postavljena na [Always], snimanje
videozapisa možete pokrenuti iz bilo kojeg načina snimanja.
2 Pritisnite gumb MOVIE za početak
Gumb MOVIE
snimanja.
3 Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.
Napomene
• Prilikom snimanja videozapisa može biti snimljen zvuk rada fotoaparata. Snimanje
zvuka možete onemogućiti postavljanjem postavke [Audio Recording] na [Off].
• Kontinuirano vrijeme snimanja videozapisa ovisi o temperaturi okoline i stanju
fotoaparata. Pogledajte „Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa” (str. 45).
• Kad se pojavi ikona
, temperatura fotoaparata je previsoka. Isključite fotoaparat
i pričekajte da se njegova temperatura smanji.
• Kada dulje vrijeme kontinuirano snimate, možete osjetiti da se fotoaparat ugrijao.
To je normalno. Može se pojaviti i „Internal temp. high. Allow it to cool.”. U tom
slučaju isključite fotoaparat i pričekajte da ponovno postane spreman za snimanje.
HR
31
Reprodukcija slika
1 Pritisnite gumb
.
Gumb
2 Odaberite sliku pritiskom na b/B na višestrukom biraču.
• Za reprodukciju videozapisa pritisnite z na višestrukom biraču.
• Ako tijekom reprodukcije videozapisa pritisnete V na višestrukom
biraču, prikazat će se upravljačka ploča.
Upravljačka ploča
Radnja tijekom reprodukcije videozapisa
N
Reprodukcija
X
Pauziranje
M
Premotavanje unaprijed
m
Premotavanje unatrag
T
Reprodukcija usporene snimke
t
Reprodukcija usporene snimke unatrag
>
Sljedeći videozapis
.
Prethodni videozapis
C
Kadar unaprijed
c
Kadar unatrag
Postavke jačine zvuka
Zatvara upravljačku ploču
Napomene
• Videozapisi snimljeni na drugim uređajima možda se neće moći reproducirati
na ovom fotoaparatu.
HR
32
Brisanje slika
Nakon što izbrišete sliku, ne možete je vratiti. Provjerite želite li stvarno
izbrisati sliku prije nastavka.
1 Dok je prikazana slika koju želite
izbrisati pritisnite gumb
(brisanje).
Gumb
(brisanje)
2 Odaberite [Delete] pomoću v/V na višestrukom biraču, a zatim
pritisnite z.
• Da biste odjednom izbrisali više slika, odaberite gumb MENU t
(Playback) 1 t [Delete].
Napomene
• Zaštićene slike ne mogu se izbrisati.
HR
33
Odabir režima snimanja
Odabir režima snimanja
Okrenite kotačić za odabir načina
pritiskanjem gumba za otpuštanje
kotačića za odabir načina na sredini
kotačića za odabir načina.
Dostupni su sljedeći režimi snimanja.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Omogućuje vam snimanje fotografija uz automatsku
prilagodbu postavki.
Omogućuje vam snimanje fotografija uz automatsku
prilagodbu ekspozicije (brzine zatvarača i vrijednosti
otvora blende). Druge postavke mogu se prilagoditi ručno.
(Aperture Priority)
Snimanje uz prilagodbu otvora blende i promjenu raspona
izoštravanja ili uz defokusiranje pozadine.
(Shutter Priority)
Prilagođava brzinu zatvarača kako bi se prikazalo kretanje
objekta.
(Manual Exposure)
Omogućuje vam snimanje nakon ručne prilagodbe
ekspozicije (brzine zatvarača i vrijednosti otvora blende)
pomoću prednjeg ili stražnjeg kotačića.
1/2/3 (Memory recall)
(Movie)
(Cont. Priority AE)
Poziva postavke koje su prethodno registrirane u [Memory]
pod
(Camera Settings).
Omogućuje vam promjenu postavki snimanja i snimanje
videozapisa.
Omogućuje neprekidno snimanje dok je gumb zatvarača
pritisnut do kraja. Fotoaparat snima slike neprekidno
pri brzini od maksimalno otprilike 12 slika u sekundi.
(Sweep Panorama) Omogućuje vam snimanje panoramskih slika
kombiniranjem više slika.
(Scene Selection)
HR
34
Omogućuje vam snimanje uz memorirane postavke ovisno
o sceni.
Upotreba Wi-Fi funkcija
Upotreba funkcija Wi-Fi i NFC jednim
dodirom
Pomoću funkcija Wi-Fi i NFC jednim dodirom na fotoaparatu možete
izvesti sljedeće radnje.
Spremanje slika na računalo.
Prijenos slika s fotoaparata
na pametni telefon.
Upotreba pametnog telefona kao
daljinskog upravljača za fotoaparat.
Prikaz fotografija na TV-u.
Pojedinosti o funkcijama Wi-Fi i NFC jednim dodirom potražite
u priloženom dokumentu „Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim
dodirom (NFC)” ili „Priručnik” (str. 2).
HR
35
Upotreba funkcija Wi-Fi i NFC jednim dodirom
Povezivanje fotoaparata s bežičnom pristupnom točkom
Povežite fotoaparat s bežičnom pristupnom točkom. Prije pokretanja
postupka provjerite imate li SSID (naziv pristupne točke) i lozinku
za bežičnu pristupnu točku.
1 Gumb MENU t
(Wireless) 2 t [Access Point Set.].
2 Upotrijebite v/V na višestrukom biraču za odabir pristupne točke s kojom
se želite povezati. Pritisnite z na sredini višestrukog birača i unesite
lozinku ako je uz bežičnu pristupnu točku prikazana ikona ključa, a zatim
odaberite [OK].
Napomene
• Ako veza nije uspostavljena, pogledajte upute za rad za bežičnu pristupnu točku
ili se obratite administratoru pristupne točke.
• Da biste spremili slike na računalo, instalirajte sljedeći namjenski softver
na računalo.
Ako upotrebljavate sustav Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Ako upotrebljavate sustav Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
HR
36
Prikaz slika na računalu
Upotreba softvera
Pomoću sljedećih aplikacija optimizirajte upotrebu slika snimljenih
fotoaparatom.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
Za pojedinosti o instalaciji pogledajte stranice od 38 do 41.
Zahtjevi sustava
Zahtjeve sustava za softver možete pronaći na sljedećoj URL adresi:
www.sony.net/pcenv/
HR
37
Upotreba softvera
Upotreba programa Image Data Converter
Pomoću programa Image Data Converter možete učiniti sljedeće:
• Možete reproducirati i uređivati slike snimljene u formatu RAW
uz različita ispravljanja, primjerice tonske krivulje ili oštrine.
• Možete prilagoditi slike podešavanjem balansa bijele boje, ekspozicije
i [Creative Style] i sl.
• Možete spremiti slike koje su prikazane i uređene na računalu.
Sliku možete spremiti u formatu RAW ili u standardnom formatu
datoteke.
• Možete prikazati i usporediti slike formata RAW i JPEG snimljene tim
fotoaparatom.
• Slikama možete dodijeliti 5 ocjena.
• Možete primijeniti oznake u boji.
Za upotrebu programa Image Data Converter pogledajte Pomoć.
Kliknite [Start] t [Svi programi] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Stranica podrške za Image Data Converter (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Instaliranje programa Image Data Converter
1 Preuzmite softver na sljedećoj URL adresi i instalirajte ga na računalo.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Napomene
• Prijavite se kao administrator.
HR
38
Upotreba softvera
Upotreba programa PlayMemories Home
Softver PlayMemories Home omogućuje vam uvoz fotografija i videozapisa
na računalo i njihovu upotrebu. PlayMemories Home je potreban za uvoz
AVCHD videozapisa na računalo.
Reprodukcija
uvezenih slika
Uvoz slika s fotoaparata
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće funkcije:
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje
diskova
s videozapisima
Dijeljenje slika na servisu
PlayMemories Online™
Prijenos slika
na mrežne
usluge
• Možete preuzeti Image Data Converter ili Remote Camera Control i sl.
na sljedeći način:
Spojite fotoaparat s računalom t, pokrenite PlayMemories Home t
i kliknite [Notifications].
Napomene
• Za instalaciju softvera PlayMemories Home potrebna je internetska veza
• Za upotrebu softvera PlayMemories Online ili drugih mrežnih usluga potrebna
je internetska veza. PlayMemories Online ili druge mrežne usluge nisu dostupne
u svim državama ili regijama.
• Softver za sustav Mac potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ako je na vašem računalu instaliran softver PMB (Picture Motion Browser),
isporučen uz modele plasirane na tržište prije 2011., preko njega će se tijekom
instalacije instalirati softver PlayMemories Home. Upotrijebite PlayMemories
Home, nasljednika softvera PMB.
HR
39
Upotreba softvera
• Videozapise snimljene upotrebom postavke [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] pod [
Record
Setting] konvertira softver PlayMemories Home kako bi stvorio snimljeni disk
u formatu AVCHD. Ta konverzija može potrajati dulje vrijeme. Također, ne možete
stvoriti disk s izvornom kvalitetom slike. Ako želite zadržati izvornu kvalitetu slike,
pohranite filmove na Blu-ray disk.
Instaliranje programa PlayMemories Home
1 Pomoću internetskog preglednika na računalu idite na sljedeću URL
adresu, a zatim kliknite [Install] t [Pokreni].
www.sony.net/pm/
2 Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili instalaciju.
Upotreba programa Remote Camera Control
Spojite fotoaparat na računalo. Pomoću programa Remote Camera Control
možete:
• Postaviti fotoaparat ili snimiti sliku s računala.
• Snimiti sliku izravno na računalo.
• Izvršiti snimanje u intervalima.
Prije upotrebe postavite sljedeće: MENU t
[USB Connection] t [PC Remote]
HR
40
(Setup) 4 t
Upotreba softvera
Instaliranje softvera Remote Camera Control
1 Pomoću internetskog preglednika na računalu idite na sljedeću URL
adresu.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Slijedite upute na zaslonu da biste preuzeli i instalirali program Remote
Camera Control.
Napomene
• Za instalaciju softvera Remote Camera Control potrebna je internetska veza.
HR
41
Ostalo
Provjera broja slika i vremena snimanja
videozapisa
Kada umetnete memorijsku karticu u fotoaparat
i postavite glavni prekidač u uključeni položaj
ON, broj slika koje je moguće snimiti (ako
nastavite snimati s trenutnim postavkama)
prikazuje se na zaslonu.
Napomene
• Kada „0” (broj slika koje se mogu snimiti) zatreperi žuto, memorijska kartica
je puna. Zamijenite memorijsku karticu drugom ili izbrišite slike s trenutne
memorijske kartice (stranica 33).
• Kada „NO CARD” (broj slika koje se mogu snimiti) zatreperi žuto, to znači
da memorijska kartica nije umetnuta. Umetnite memorijsku karticu.
Broj slika koje se mogu snimiti na memorijsku karticu
U tablici u nastavku prikazan je približan broj slika koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrijednosti su
definirane testiranjem standardnih memorijskih kartica tvrtke Sony.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i vrsti
upotrijebljene memorijske kartice.
Image Size: L: 24M
Aspect Ratio: 3:2*
Memorijska kartica formatirana
ovim fotoaparatom
Kapacitet
(mjerne jedinice: slike)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
330
660
1350
2700
5400
10.500
Fine
200
410
820
1650
3300
6600
Extra fine
100
200
400
820
1600
3250
RAW & JPEG
54
105
220
440
880
1750
RAW
74
145
300
600
1200
2400
Veličina
Standard
* Kada je opcija [
Aspect Ratio] postavljena na [16:9], možete snimiti više slika
od broja prikazanog u gornjoj tablici (osim kada je odabrana opcija [RAW]).
HR
42
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
Broj slika koje se mogu snimiti upotrebom kompleta baterija
Imajte na umu da se stvarni brojevi mogu razlikovati ovisno o uvjetima
upotrebe.
Snimanje
(fotografija)
Stvarno snimanje
(videozapisi)
Neprekidno
snimanje
(videozapisi)
Pregledavanje
(fotografije)
Trajanje baterije
Broj slika
Pribl. 240 min.
Pribl. 480 slika
Tražilo
Pribl. 205 min.
Pribl. 410 slika
Zaslon
Pribl. 120 min.
—
Tražilo
Pribl. 110 min.
—
Zaslon
Pribl. 175 min.
—
Zaslon
Tražilo
Pribl. 175 min.
—
Zaslon
Pribl. 270 min.
Pribl. 5400 slika
Tražilo
Pribl. 320 min.
Pribl. 6400 slika
Napomene
• Gore navedeni broj slika vrijedi kada je komplet baterija potpuno napunjen.
Broj slika može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
• Broj slika koje se mogu snimiti vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Komplet baterija upotrebljava se pri temperaturi okoline od 25 °C.
– Upotrebljava se objektiv DT 16-50mm F2.8 SSM
– Upotrebljava se Sony Medij Memory Stick PRO Duo (Mark2) (prodaje se zasebno)
– Opcija [Viewfinder Bright.] postavljena je na [Manual] [±0].
– Opcija [Monitor Brightness] postavljena je na [Manual] [±0].
• Broj za „Snimanje (fotografije)” temelji se na standardu CIPA i vrijedi za snimanje
u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Način izoštravanja: S (Single-shot AF)
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset snimanja.
• Broj minuta za snimanje videozapisa temelji se na standardu CIPA i vrijedi
za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Opcija [
Record Setting] postavljena je na [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– Uobičajeno snimanje videozapisa: Trajanje baterije ovisi o uzastopnom snimanju,
zumiranju, stanju pripravnosti snimanja, uključivanju/isključivanju i sl.
– Neprekidno snimanje videozapisa: Trajanje baterije temelji se na neprekidnom
snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a zatim se nastavlja ponovnim
pritiskom gumba MOVIE. Ostale funkcije, primjerice zumiranje, ne upotrebljavaju se.
HR
43
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
Raspoloživo vrijeme snimanja za videozapis
U tablici u nastavku prikazan je približan broj ukupnog vremena snimanja
upotrebom memorijske kartice formatirane ovim fotoaparatom.
Memorijska kartica formatirana ovim fotoaparatom
(h (sat), min (minuta))
Kapacitet
Record
Setting
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
10 min
20 min
40 min
1h
30 min
3h
6h
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
10 min
30 min
1h
2h
4h
5 min
8h
15 min
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
9 min
15 min
35 min
1h
15 min
2h
30 min
5h
5 min
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
10 min
20 min
40 min
1h
30 min
3h
6h
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
10 min
30 min
1h
2h
4h
8h
1440×1080 12M
20 min
40 min
1h
20 min
2h
45 min
5h
30 min
11 h
VGA 3M
1h
10 min
2h
25 min
4h
55 min
10 h
20 h
40 h
• Neprekidno snimanje moguće je otprilike 29 minuta (propisano
ograničenje proizvoda). Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja
videozapisa u formatu MP4 (12M) iznosi oko 20 minuta (s ograničenjem
veličine datoteke od 2 GB).
Napomene
• Vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom
VBR (varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike
ovisno o sceni koja se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je jasnija,
ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje.
Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/
veličine slike.
• Prikazane vrijednosti ne odnose se na vrijeme neprekidnog snimanja.
• Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i upotrijebljenoj
memorijskoj kartici.
HR
44
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
• Kada je označena postavka
, zaustavite snimanje videozapisa. Temperatura
u fotoaparatu porasla je na neprihvatljivu razinu.
• Za pojedinosti o reprodukciji videozapisa pogledajte stranicu 32.
Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa
• Potrebno je mnogo energije za snimanje videozapisa visoke kvalitete ili neprekidno
snimanje upotrebom slikovnog senzora. Stoga će, ako nastavite snimati, temperatura
u fotoaparatu, osobito temperatura slikovnog senzora, porasti. U tom slučaju
fotoaparat se automatski isključuje jer visoke temperature utječu na kvalitetu slika
ili na unutarnji mehanizam fotoaparata.
• Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa sljedećih je raspona ako fotoaparat
započne snimanje nakon što je dulje vrijeme bio isključen. (Sljedeće vrijednosti
prikazuju neprekidno vrijeme od početka snimanja do prekida snimanja
fotoaparata.)
Temperatura okoline
Vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa
20 °C
Oko 29 minuta
30 °C
Oko 29 minuta
40 °C
Oko 17 minuta
• Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa razlikuje se s obzirom na temperaturu
ili stanje fotoaparata prije početka snimanja. Ako često izvršavate rekompoziciju ili
snimate slike nakon uključivanja napajanja, temperatura u fotoaparatu će porasti
i raspoloživo vrijeme snimanja bit će kraće.
• Ako fotoaparat prestane snimati zbog temperature, ostavite ga na nekoliko minuta
s isključenim napajanjem. Počnite snimati nakon što temperatura u fotoaparatu
potpuno padne.
• Ako se pridržavate sljedećih uputa, vrijeme snimanja bit će duže.
– Držite fotoaparat dalje od izravnog sunčevog svjetla.
– Isključite fotoaparat kada se ne upotrebljava.
• Maksimalna veličina datoteke videozapisa je oko 2 GB. Kada je veličina datoteke
oko 2 GB, snimanje se automatski zaustavlja kada je opcija [
File Format]
postavljena na [MP4], a nova datoteka videozapisa stvara se automatski kada
je opcija [
File Format] postavljena na [AVCHD].
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja iznosi 29 minuta.
HR
45
Specifikacije
Fotoaparat
[Sustav]
Vrsta fotoaparata: Digitalni
fotoaparat s izmjenjivim
objektivom s ugrađenom
bljeskalicom
Objektiv: Objektiv Sony A-mount
[Slikovni senzor]
Format slike: slikovni CMOS senzor
od 23,5 mm × 15,6 mm
(format APS-C)
Ukupan broj piksela slikovnog
senzora:
pribl. 24 700 000 piksela
Efektivni broj piksela fotoaparata:
pribl. 24 300 000 piksela
[SteadyShot]
Za fotografije:
Sustav: slikovni senzor
s mehanizmom prebacivanja
Za videozapise:
Sustav: elektronički
[Zaštita od prašine]
Sustav: Zaštitni premaz
na slikovnom senzoru
i mehanizmu za prebacivanje
slikovnog senzora
HR
46
[Sustav automatskog izoštravanja]
Sustav: TTL sustav za otkrivanje faze
(sa središnjim senzorom F2.8),
79 točaka (poprečna vrsta
s 15 točaka)
Raspon osjetljivosti: –2 EV do 18 EV
(uz ekvivalent ISO 100)
AF osvjetljivač: pribl. 1 m do 5 m
[Elektroničko tražilo]
Vrsta: elektroničko tražilo
(organska elektroluminescencija)
Veličina zaslona: 1,3 cm (vrsta 0.5)
Ukupan broj točaka: 2 359 296 točaka
Pokrivanje kadra: 100%
Povećanje:
Pribl. 1,09 ×
Pribl. 0,71 × (ekvivalent
35-milimetarskog formata)
s 50 -milimetarskim objektivom
na beskonačno, –1 m–1
Udaljenost oka od okulara: približno
27 mm od okulara, 22 mm
od okvira okulara na –1 m–1
(usklađeno sa standardom CIPA)
Prilagodba dioptra: –4,0 m–1 do +3,0 m–1
[LCD zaslon]
LCD zaslon: 7,5 cm (vrsta 3.0)
TFT pogon
Ukupan broj točaka: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480) točaka
Specifikacije
[Zatvarač]
Vrsta: s elektroničkim upravljanjem,
okomito-poprečno, žarišna
ravnina
Raspon brzine:
Fotografije: 1/8 000 sekunde
do 30 sekundi, žarulja
Videozapisi: 1/8 000 sekunde do
1/4 sekunde (raspon od 1/3 EV),
pa sve do 1/60 sekunde u načinu
AUTO (do 1/30 sekunde
u automatskom načinu
sporog otvaranja blende)
Brzina sinkronizacije bljeskalice:
1/250 sekunde
[Ugrađena bljeskalica]
G broj bljeskalice:
GN 12 (u metrima uz ISO 100)
Vrijeme recikliranja: pribl. 3 sekunde
Domet bljeskalice: pokriva
16 -milimetarski objektiv (žarišna
duljina na koju upućuje objektiv)
Kompenzacija bljeskalice: ±3,0 EV
(mogućnost prebacivanja između
raspona 1/3 EV i 1/2 EV)
Raspon bljeskalice:
Otvor
blende
ISO postavka
[Kontrola ekspozicije]
Mjerna ćelija: CMOS senzor „Exmor”
Način mjerenja: Mjerenje
s procjenom u 1 200 zona
Raspon mjerenja: –2 EV do +17 EV
u segmentu s više elemenata,
centrirano, spot načinima
(pri razini osjetljivosti ISO
ekvivalent objektivu F1.4)
ISO osjetljivost (Preporučena oznaka
ekspozicije):
Fotografije: AUTO, ISO 50
do 25 600 (u rasponu od 1/3 EV)
Videozapisi: AUTO, ISO 100
do 12 800 (u rasponu od 1/3 EV)
Kompenziranje ekspozicije: ±5,0 EV
(mogućnost prebacivanja između
raspona 1/3 EV i 1/2 EV)
F2.8
F4.0
F5.6
100 1 m –
4,3 m
1m–
3m
1m–
2,1 m
200 1 m –
6,1 m
1m–
4,2 m
1m–
3m
400 1,4 m –
8,6 m
1m–
6m
1m–
4,3 m
800 2 m –
12 m
1,4 m –
8,5 m
1m–
6,1 m
HR
47
Specifikacije
[Neprekidno snimanje]
Brzina neprekidnog snimanja:
Neprekidni i napredni AE
s prioritetom: maksimalno
12 slika u sekundi/
: maksimalno 8 slika
u sekundi/
: maksimalno
3 slike u sekundi
• U našim uvjetima mjerenja.
Brzina neprekidnog snimanja
može biti sporija ovisno
o uvjetima snimanja.
Maksimalan broj neprekidnih
snimki:
U načinu s neprekidnim
i naprednim AE-om s prioritetom
Extra fine: 53 slike/
Fine: 60 slika/
Standard: 64 slike/
RAW & JPEG: 25 slika/
RAW: 26 slika/
U načinu neprekidnog snimanja
Extra fine: 56 slika/
Fine: 75 slika/
Standard: 93 slike/
RAW & JPEG: 26 slika/
RAW: 28 slika
[Reprodukcija zumiranja slika]
Raspon skaliranja:
Veličina slike:
L: pribl. ×1,0 – ×18,8/
M: pribl. ×1,0 – ×13,3/
S: pribl. ×1,0 – ×9,4
[Format snimanja]
Format datoteke: Podržava JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline), RAW (format
Sony ARW 2.3)
Videozapis (AVCHD formata):
AVCHD format kompatibilan
s Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2-kanalni,
opremljen tehnologijom Dolby
Digital Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Videozapis (MP4 formata):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC
2-kanalni
[Mediji za snimanje]
Memory Stick PRO Duo medij,
SD kartica
[Ulazni/izlazni terminali]
Multi/Mikro USB terminal*:
USB komunikacija, Hi-Speed
USB (USB 2.0)
* Podržava uređaje kompatibilne
s Mikro USB-om.
HDMI: HDMI mikro priključak
vrste D
Terminal za mikrofon: stereo mini
utikač od
3,5
REMOTE terminal
[Napajanje, općenito]
Komplet baterija: Komplet baterija
s mogućnošću ponovnog
punjenja NP-FM500H
HR
48
Specifikacije
[Potrošnja energije]
Kada koristite
DT 16-50 mm F2.8 SSM*
Kada koristite tražilo: pribl. 3,5 W
Kada koristite zaslon:
pribl. 3,0 W
* Isporučuje se uz ILCA-77M2Q.
[Ostalo]
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monaural
Exif Print: Kompatibilno
DPOF: Kompatibilno
PRINT Image Matching III:
Kompatibilno
Dimenzije:
142,6 mm × 104,2 mm × 80,9 mm
(Š/V/D, isključujući izbočine)
Težina:
Pribl. 726 g (s baterijom i medijem
Memory Stick PRO Duo)
Pribl. 647 g (samo kućište)
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
[Bežični LAN]
Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencijski pojas:
Širina pojasa: 2,4 GHz
Sigurnost:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Način povezivanja: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ručno
Način pristupa: infrastrukturni način
NFC: NFC Forum vrste 3, usklađeno
s oznakom
Punjač baterije/baterija
BC-VM10A Punjač baterije
Ulazna nazivna snaga: 100 V – 240 V
izmjenične struje,
50/60 Hz, 9 W
Izlazna nazivna snaga: 8,4 V
istosmjerne struje, 0,75 A
Raspon radne temperature:
0 °C do 40 °C
Raspon temperatura pohrane:
–20 °C do +60 °C
Maksimalne dimenzije:
pribl. 70 mm × 25 mm × 95 mm
(Š/V/D)
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog
punjenja NP-FM500H
Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
Maksimalan napon:
8,4 V istosmjerne struje
Nazivni napon:
7,2 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja:
8,4 V istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje
pri punjenju: 2,0 A
Kapacitet:
Prosječno: 11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimalno: 11,5 Wh (1 600 mAh)
Maksimalne dimenzije:
pribl. 38,2 mm × 20,5 mm ×
55,6 mm (Š/V/D)
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
HR
49
Specifikacije
Objektiv
Naziv (naziv modela)
Žarišna duljina ekvivalentna
35-milimetarskom formatu* (mm)
DT 16-50mm F2.8 SSM
(SAL1650)
DT 18-135mm F3.5-5.6
SAM (SAL18135)
24–75
27–202,5
Skupine/elementi objektiva
13–16
11–14
Vidni kut*
83°-32°
76°-12°
Minimalno izoštravanje** (m)
0,3
0,45
Maksimalno povećanje (×)
0,2
0,25
Minimalni otvor blende
f/22
f/22-f/36
72
62
81×88
76×86
577
398
Promjer filtra (mm)
Dimenzije
(maks. promjer × visina)
(Pribl. u mm)
Težina (pribl. u g)
* Vrijednosti za žarišnu duljinu i vidni kut ekvivalentan 35-milimetarskom formatu
odnose se na Digitalni fotoaparat s izmjenjivim objektivom opremljen slikovnim
senzorom veličine APS-C.
** Minimalno izoštravanje je najkraća udaljenost od slikovnog senzora do objekta.
• Ovaj objektiv opremljen je koderom udaljenosti. Koder udaljenosti omogućuje
točnije mjerenje (ADI) zahvaljujući upotrebi bljeskalice s ADI značajkom.
• Ovisno o mehanizmu objektiva, žarišna duljina može se promijeniti sa svakom
promjenom u udaljenosti snimanja. Za žarišnu duljinu pretpostavlja se da je objektiv
fokusiran na beskonačnost.
• Položaj beskonačnosti omogućuje neke prilagodbe koje kompenziraju pomak
u fokusu koji uzrokuje promjena temperature. Za snimanje objekta na beskonačnoj
udaljenosti u načinu MF upotrijebite tražilo i postavite izoštravanje.
O žarišnoj duljini
Kut slike ovog fotoaparata uži je nego kod fotoaparata 35-milimetarskog
formata. Možete pronaći približni ekvivalent žarišne duljine fotoaparata
35 -milimetarskog formata i snimati uz isti kut slike uvećavajući žarišnu
duljinu objektiva za pola.
Na primjer, ako upotrebljavate objektiv od 50 mm, možete dobiti približni
ekvivalent objektiva od 75 mm fotoaparata 35 -milimetarskog formata.
HR
50
Specifikacije
O kompatibilnosti slikovnih podataka
• Ovaj je fotoaparat usklađen
s univerzalnim standardom DCF
(Design rule for Camera File
system) koji je ustanovilo
udruženje JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Ne možemo jamčiti reprodukciju
slika snimljenih fotoaparatom
na drugoj opremi ni reprodukciju
slika snimljenih ili uređenih
drugom opremom
na fotoaparatu.
Zaštitni znaci
• Memory Stick i
zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotip
„AVCHD Progressive” zaštitni su
znaci tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojam HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface
te logotip HDMI zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Windows je registrirani zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft
Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Mac je registrirani zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• iOS registrirani je zaštitni znak tvrtke
Cisco Systems, Inc.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke
SD-3C, LLC.
• Android, Google Play zaštitni su znaci
tvrtke Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi
PROTECTED SET-UP registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
HR
51
Specifikacije
• N Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni
su znaci tvrtke Digital Living Network
Alliance.
• Facebook i logotip „f” zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Google Inc.
• Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke Eye-Fi, Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znaci ili registrirani
zaštitni znaci odgovarajućih razvojnih
programera ili proizvođača. Međutim,
oznake ™ ili ® ne upotrebljavaju se
u svim slučajevima u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na često
postavljena pitanja potražite na našem
web-mjestu za korisničku podršku.
HR
52
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising