Sony | SLT-A65VY | Sony SLT-A65VY Upute za upotrebu (SAL55200)

C
Objektiv za DSLR
fotoaparat
Upute za uporabu
D
Napomene o uporabi
C Pričvršćivanje sjenila objektiva
&& Ne ostavljajte objektiv na izravnom sunčevom svjetlu. Ako se
sunčeva svjetlost fokusira na obližnji objekt, može doći do požara. Ako zbog okolnosti morate ostaviti objektiv na izravnom
sunčevom svjetlu, poklopite objektiv poklopcem.
&& Pripazite da ne izložite objektiv mehaničkim udarcima prilikom
pričvršćivanja.
&& Uvijek poklopite objektiv pripadajućim poklopcem, prije
pohrane.
&& Ne držite objektiv na veoma vlažnom mjestu duži vremenski
period jer može doći do nakupljanja plijesni.
&& Ne pridržavajte fotoaparat za objektiv, naročito za dijelove koji
se produžuju radi zumiranja i sl.
&& Ne dirajte kontakte objektiva. Ako se na kontaktima objektiva
nakupi prljavština i slično, to može prouzročiti smetnje ili
prekid slanja i primanja signala između objektiva i fotoaparata,
te može prouzročiti nepravilnosti u radu.
Preporučamo uporabu sjenila objektiva radi smanjenja
odbljesaka i postizanja bolje kvalitete fotografije.
Mjere opreza kod uporabe bljeskalice
Kod određenih kombinacija objektiva i bljeskalice, objektiv
može djelomično zakloniti svjetlo bljeskalice, što može
rezultirati sjenom pri dnu fotografije. Kad koristite ugrađenu
bljeskalicu, uklonite poklopac objektiva i fotografirajte s
najmanje 1 m udaljenosti od objekta snimanja.
http://www.sony.net/
Vinjetiranje
Kod uporabe objektiva, kutovi zaslona postaju tamniji od
središta.
Kako biste umanjili ovaj fenomen (nazvan vinjetiranje),
zatvorite otvor za 1 do 2 zastoja.
E
Kondenzacija
Kad unesete objektiv izravno s hladnog na toplo mjesto, na
objektivu se može pojaviti kondenzirana vlaga. Kako biste
to spriječili, smjestite objektiv u plastičnu vrećicu ili slično.
Kad temperatura zraka unutar vrećice dosegne temperaturu
okruženja, izvadite objektiv iz vrećice.
Čišćenje objektiva
Ovaj objektiv dizajniran je za Sony µ fotoaparate (modele
opremljene slikovnim senzorom veličine APS-C). Ne možete
ga koristiti na fotoaparatima formata 35 mm.
A
UPOZORENJE
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne
izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Ne gledajte izravno u sunce koristeći ovaj objektiv.
U suprotnom, može doći do oštećenja ili gubitka vida.
Objektiv držite dalje od male djece. Postoji rizik od nezgoda
ili ozljede.
B
Odlaganje stare električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj Uniji i
ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne i elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom
materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj
ste kupili proizvod.
Obavijest za potrošače u zemljama
koje primjenjuju direktive EU
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik
za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva
pitanja koja se tiču servisa ili jamstva, molimo obratite se
na adrese koje su navedene u priloženim dokumentima o
servisu ili jamstvu.
&& Ne dirajte izravno površinu objektiva.
&& Ako se objektiv zaprlja, očistite prljavštinu pomoću puhaljke za
objektive i obrišite objektiv mekom, čistom krpom (preporučamo krpu za čišćenje KK-CA (dodatno nabavljiva)).
&& Za čišćenje objektiva i fotoaparata ne koristite organska otapala, primjerice, razrjeđivač ili benzin.
A Nazivi dijelova
1···Prsten za fokusiranje 2···Oznaka udaljenosti 3···Kontakt
objektiva 4···Ljestvica dubinske oštrine 5···Ljestvica žarišne
duljine 6···Prsten za fokusiranje
B Pričvršćivanje/uklanjanje objektiva
Pričvršćivanje objektiva (pogledajte
sliku B–1)
1 Uklonite prednji i stražnji poklopac objektiva i
poklopac fotoaparata.
&& Možete pričvrstiti/ukloniti prednji poklopac objektiva na
dva načina, (1) i (2). Ako pričvršćujte/uklanjate poklopac
objektiva s pričvršćenim sjenilom objektiva, upotrijebite
način (2).
2 Poravnajte narančastu oznaku na objektivu s
narančastom oznakom na fotoaparatu (oznaka
za pričvršćivanje), zatim umetnite objektiv u
fotoaparat i zakrenite ga u smjeru kazaljke sata
dok se ne uglavi.
&& Ne pritišćite tipku za otpuštanje objektiva na fotoaparatu
kad pričvršćujete objektiv.
&& Ne pričvršćujte objektiv pod kutom.
Uklanjanje objektiva (pogledajte sliku
B–2)
Pritisnite i zadržite tipku za otpuštanje objektiva na
fotoaparatu, zakrenite objektiv u smjeru suprotnom
od kazaljke sata sve dok se ne zaustavi, zatim
odspojite objektiv.
Tehnički podaci
Naziv
(Naziv modela)
Žarišna duljina*1
(mm) ekvivalentna 35mm
formatu
Skupine
objektiva elementi
Kut
gledanja *1
Najmanji
fokus*2 (m)
DT 55-200mm F45.6 (SAL55200)
82.5-300
9-13
29°-8°
0.95
Dimenzije
Najveće
Najmanji otvor
(maks. promjer
uvećanje (X)
blende (f)
 visina) (mm)
Masa (g)
Približno 71,5
T 85
Približno
295
0.29
f/32- 45 55
*1 Vrijednosti za žarišnu duljinu i kut gledanja ekvivalentne 35mm formatu bazirane su na DSLR fotoaparatima koji su opremljeni
slikovnim senzorom veličine APS-C.
*2 Najmanji fokus je najkraća udaljenost od slikovnog senzora do objekta.
&& Ovaj objektiv opremljen je koderom udaljenosti. Koder udaljenosti omogućava točnije mjerenje (ADI) pomoću bljeskalice za ADI.
&& Ovisno o mehanizmu objektiva, žarišna duljina može se promijeniti sa svakom promjenom udaljenosti fotografiranja. Žarišna duljina
pretpostavlja da je objektiv fokusiran na položaj beskonačno.
Isporučeni pribor: Objektiv (1), prednji poklopac objektiva (1), stražnji poklopac objektiva (1), sjenilo objektiva (1), set ispisanih
dokumenata
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
µ je registrirani zaštićeni znak tvrtke Sony Corporation.
Pričvrstite sjenilo na okvir na kraju cijevi objektiva
i zakrenite sjenilo u smjeru kazaljke sata dok se ne
uglavi, te se začuje ‘klik’.
&& Kad koristite fotoaparat s ugrađenom bljeskalicom, uklonite
sjenilo objektiva kako ne biste zapriječili svjetlo bljeskalice.
&& Kod pohrane, okrenite sjenilo objektiva i sa druge strane ga
naslonite na objektiv.
D Zumiranje
Zakrenite prsten za zumiranje na željenu žarišnu
duljinu.
D Fokusiranje
Kad koristite auto fokus, fotoaparat automatski fokusira
objektiv.
&& Za vrijeme automatskog fokusiranja, ne dirajte prsten za fokusiranje, koji se tada zakreće.Prsten za fokusiranje zakrećite
ručno samo kad je fotoaparat podešen na izravno ručno
fokusiranje, u suprotnom može doći do nepravilnosti u
radu uređaja.
Kad fokusirate ručno, podesite fotoaparat na ručno fokusiranje i zakrećite prsten za fokusiranje, pritom gledajući kroz
tražilo na fotoaparatu. Signal fokusa na tražilu označava
trenutan stupanj fokusa.
&& Prsten za fokusiranje može se zakrenuti do položaja malo iza
položaja beskonačno kako bi se omogućilo precizno fokusiranje pri različitim radnim temperaturama. Ne zakrećite prsten za
fokusiranje sve do kraja prilikom ručnog fokusiranja, čak ni do
položaja beskonačno. Gledajte kroz tražilo i precizno podesite
fokus.
Download PDF