Sony | ILCA-68K | Sony ILCA-68 A-mount fotoaparat α68 sa senzorom APS-C formata Upute za upotrebu

4-590-091-31(1) (SL-HR)
»Vodnik za pomoč« (spletni priročnik)
V priročniku »Vodnik za pomoč«
so podrobna navodila o številnih
funkcijah fotoaparata.
„Priručnik” (mrežni priručnik)
U „Priručniku” potražite detaljne upute
o mnogim funkcijama fotoaparata.
A-mount
http://rd1.sony.net/help/ilc/1610/h_zz/
Digitalni fotoaparat z zamenljivim objektivom/Uporabniški priročnik
SL
Digitalni fotoaparat s izmjenjivim objektivom/Priručnik s uputama
HR
ILCA-68
Slovenščina
A-mount
Več informacij o fotoaparatu
(»Help Guide«)
Evidenčni list za uporabnike
Zabeležite model in serijsko številko
(najdete ju na izdelku) na spodnji prostor.
Številki imejte vedno pri sebi, ko se glede
tega izdelka obrnete na prodajalca izdelkov
Sony.
Št. modela ILCASerijska št.
OPOZORILO
Za zmanjšanje nevarnosti požara
ali električnega udara enote ne
izpostavljate dežju ali vlagi.
»Help Guide« je spletni priročnik.
»Help Guide« lahko preberete
v računalniku ali pametnem
telefonu. Navaja podrobna
navodila o številnih funkcijah
fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1610/
h_zz/
POMEMBNA VARNOSTNA
OPOZORILA
– TA NAVODILA SHRANITE
NEVARNOST
ZA ZMANJŠANJE
NEVARNOSTI POŽARA ALI
ELEKTRIČNEGA UDARA
NATANČNO SLEDITE TEM
NAVODILOM
Če oblika vtiča ne ustreza vtičnici,
uporabite adapter za vtič, ki ustreza
konfiguraciji vtičnice.
SL
2
POZOR
Paket baterij
Če s paketom baterij ne ravnate pravilno,
ga lahko raznese, kar lahko povzroči požar
ali kemične opekline. Upoštevajte naslednja
opozorila.
• Paketa baterij ne razstavljajte.
• Paketa baterij ne zdrobite in ga ne
izpostavljajte udarcem ali sili; ne tolcite
na primer po njem, ga ne izpustite na tla
ali pohodite.
• Na priključkih baterije ne povzročajte
kratkega stika in ne dopustite, da pridejo
v stik s kovinskimi predmeti.
• Paketa baterij ne izpostavljajte visokim
temperaturam nad 60 °C, na primer na
neposredni sončni svetlobi ali
v avtomobilu, ki je parkiran na soncu.
• Paketa baterij ne sežigajte ali mečite
v ogenj.
• Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih
baterij ali takih, ki puščajo.
• Paket baterij polnite z originalnim
polnilnikom baterij Sony ali z napravo,
ki ga lahko napolni.
• Paket baterij hranite zunaj dosega otrok.
• Paket baterij hranite na suhem.
• Paket baterij zamenjajte samo z enakim
ali enakovrednim, ki ga priporoča Sony.
• Izrabljen paket baterij odstranite takoj,
kot je opisano v navodilih.
Napajalni kabel
Za stranke v Združenem kraljestvu, na
Irskem, Malti, Cipru in v Saudovi Arabiji
Uporabite napajalni kabel (A). Zaradi
varnostnih razlogov napajalni kabel (B) ni
namenjen za uporabo v zgornjih državah/
regijah in ga zato tam ni dovoljeno
uporabljati.
Za stranke v drugih državah/regijah EU
Uporabite napajalni kabel (B).
(A)
(B)
SL
Opomba
Če statična elektrika ali elektromagnetizem
povzroči prekinitev (napako) prenosa
podatkov, znova zaženite aplikacijo ali
odklopite in znova priklopite povezovalni
kabel (USB itn.).
Izdelek je bil preizkušen in ustreza
zahtevam Direktive o elektromagnetni
združljivosti (EMC) glede uporabe
povezovalnih kablov, krajših od 3 metrov.
Elektromagnetna polja lahko na določenih
frekvencah vplivajo na sliko in zvok te enote.
Ko uporabljate priloženi ali priporočeni
omrežni napajalnik/polnilnik baterij,
ga vključite v bližnjo stensko električno
vtičnico. Če pri uporabi tega izdelka pride
do kakršne koli okvare, takoj izvlecite vtič iz
(stenske) električne vtičnice, da prekinete
povezavo z virom napajanja.
Če uporabljate izdelek z lučko za polnjenje,
izdelek ni izključen iz vira napajanja niti ko
lučka ugasne.
SL
3
Za stranke v Evropi
Opomba za stranke, ki ta izdelek
uporabljajo v državah, v katerih
veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonska
Za skladnost izdelka z zakonodajo EU:
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgija
Odstranjevanje izrabljenih baterij ter
električne in elektronske opreme (velja
za države EU in druge evropske države
s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku,
bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in
baterij ni dovoljeno
odvreči med
gospodinjske odpadke.
Ta oznaka na nekaterih
baterijah vključuje tudi kemijski simbol.
Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali
svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje
več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 %
svinca. S tem, ko izdelke in baterije pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
morebitnih negativnih posledic za okolje
in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila
nepravilna odstranitev. Recikliranje
materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov.
Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi
varnostnih razlogov ali zagotavljanja
celovitosti podatkov potrebuje trajno
napajanje prek notranje baterije, lahko
baterijo zamenja samo usposobljen serviser.
Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno
baterijo ter električno in elektronsko
opremo, tako da izdelke ob koncu
življenjske dobe odložite na ustreznem
zbirnem mestu za recikliranje električne in
elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje
z drugimi baterijami preberite razdelek
o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka.
Baterije odložite na ustreznem zbirnem
mestu za recikliranje izrabljenih baterij.
Za več informacij o recikliranju tega izdelka
ali baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
Ta priročnik se uporablja za več modelov z različnimi objektivi.
Ime modela se razlikuje glede na priložen objektiv. Razpoložljivost posameznega
modela je odvisna od države/regije.
Ime modela
Objektiv
ILCA-68
Ni priložen
ILCA-68K
Priložen (objektiv z zoomom DT 18–55 mm)
SL
4
Pred uporabo
Opombe glede uporabe fotoaparata
Zaslonski jezik
V meniju lahko izberete jezik, v katerem
bodo prikazane zaslonske možnosti.
Postopek snemanja
Ta fotoaparat omogoča 2 načina za
spremljanje motivov: način monitorja
z uporabo monitorja in način iskala
z uporabo iskala.
Funkcije, vgrajene v ta fotoaparat
V tem priročniku so opisane naprave,
združljive s formatoma 1080 60i in 1080 50i.
Ustvarjanje datoteke zbirke podatkov slik
Če v fotoaparat vstavite pomnilniško
kartico, ki ne vsebuje datoteke zbirke
podatkov slik, in ga vključite, fotoaparat
samodejno ustvari datoteko zbirke
podatkov slik, pri čemer uporabi del
zmogljivosti pomnilniške kartice.
Postopek lahko traja dalj časa in v tem
času ni mogoče uporabljati fotoaparata.
Če pride do napake datoteke zbirke
podatkov, s programsko opremo
PlayMemories Home™ izvozite
vse fotografije v računalnik in nato
s fotoaparatom formatirajte pomnilniško
kartico.
Brez nadomestil za poškodovano vsebino
ali napake pri snemanju
Sony ne daje nadomestil za napake pri
snemanju ali izgubo/poškodbe posnetih
vsebin, ki so posledica okvare fotoaparata
ali zapisovalnih medijev itd.
Opombe glede monitorja, elektronskega
iskala, objektiva in slikovnega senzorja
• Monitor in elektronsko iskalo sta
izdelana na podlagi visoko natančne
tehnologije, zato je mogoče učinkovito
uporabiti več kot 99,99 % slikovnih pik.
Vendar se lahko na monitorju in
elektronskem iskalu stalno pojavljajo
majhne črne in/ali svetle pike (bele,
rdeče, modre ali zelene barve). Te pike
so povsem običajen del postopka izdelave
in nikakor ne vplivajo na slike.
• Fotoaparata ne držite za monitor.
SL
• Fotoaparata ne izpostavljajte sončni
svetlobi in z njim ne ustvarjajte
posnetkov, pri katerih bi bil fotoaparat
dalj časa usmerjen proti soncu.
V nasprotnem primeru lahko
poškodujete notranji mehanizem.
Če je sončna svetloba usmerjena na
bližnji predmet, lahko pride do požara.
• Objektiva ne izpostavljajte neposrednim
žarkom, na primer laserskim. Tako lahko
poškodujete slikovni senzor in povzročite
okvaro fotoaparata.
• Pri uporabi fotoaparata v hladnem okolju
lahko pride do prelivanja fotografij prek
zaslona. To ne pomeni, da gre za okvaro.
Če fotoaparat vklopite v hladnem okolju,
se lahko zaslon za nekaj časa zatemni.
Ko se fotoaparat segreje, bo zaslon
deloval normalno.
• Posneta fotografija se lahko razlikuje
od slike, prikazane na zaslonu pred
fotografiranjem.
Priporočeno varnostno kopiranje
Če želite preprečiti izgubo podatkov,
podatke vedno (varnostno) kopirajte
na druge medije.
SL
5
Opombe glede uporabe fotoaparata
Opombe glede uporabe iskala
Opombe glede dolgotrajnejšega snemanja
Fotoaparat je opremljen z iskalom Organic
Electro-Luminescence z visoko ločljivostjo
in visokim kontrastom. Iskalo omogoča
širokokotni kot gledanja in pri dolgotrajni
uporabi ne utrudi oči. Fotoaparat je
zasnovan z iskalom za preprosto uporabo,
ki ustrezno uravnoteži različne elemente.
• Slika bo morda ob kotih iskala rahlo
popačena. To ne pomeni, da gre
za okvaro. Če želite preveriti vse
podrobnosti celotne kompozicije,
lahko uporabite tudi monitor.
• Če med gledanjem v iskalo obračate
fotoaparat ali spreminjate smer gledanja,
je lahko slika v iskalu popačena ali pa se
lahko barva spremeni. To je značilnost
objektiva ali prikazne naprave in ne
pomeni okvare. Priporočamo, da med
fotografiranjem gledate v središče
območja iskala.
• Pri fotografiranju z iskalom lahko
občutite naprezanje oči, utrujenost,
potovalno slabost ali slabost.
Priporočamo, da med fotografiranjem
z iskalom redno počivate.
Dolžina ali pogostost odmorov se lahko
pri posameznikih razlikuje, zato se glede
tega odločite sami. Če občutite nelagodje,
prenehajte uporabljati iskalo, dokler se
počutje ne izboljša, in se po potrebi
posvetujte z zdravnikom.
• Odvisno od temperature fotoaparata in
baterije se lahko zgodi, da snemanje
filmov ne bo mogoče in fotoaparat se
lahko samodejno izklopi, da ne pride
do okvare.
Preden se izklopi ali ko snemanje filmov
ni več mogoče, se na zaslonu fotoaparata
prikaže sporočilo. V tem primeru ne
vklapljajte fotoaparata in počakajte, da se
temperatura fotoaparata in baterije zniža.
Če vklopite fotoaparat, ne da bi pred tem
počakali, da se fotoaparat in baterija
dovolj shladita, se bo morda fotoaparat
znova izklopil ali snemanje filmov morda
ne bo mogoče.
• Pri visokih temperaturah okolja se
temperatura fotoaparata hitro dvigne.
• Če temperatura fotoaparata naraste,
se lahko kakovost slike zmanjša.
Priporočamo, da pred nadaljnjim
snemanjem počakate, da se temperatura
fotoaparata zniža.
• Površina fotoaparata se lahko segreje.
To ne pomeni, da gre za okvaro.
Opombe glede uvažanja filmov XAVC S in
AVCHD v računalnik
Kadar v računalnik uvažate filme XAVC S
ali AVCHD, z naslednjega spletnega mesta
prenesite in uporabljajte programsko
opremo PlayMemories Home:
http://www.sony.net/pm/
Opombe glede bliskavice
• Fotoaparata ne prenašajte tako, da ga
držite za bliskavico, prav tako pa na
bliskavico ne pritiskajte premočno.
• Če v odprto bliskavico zaide voda,
prah ali pesek, lahko pride do okvare.
• Pri zapiranju bliskavice pazite, da si ne
priščipnete prstov.
SL
6
Opombe glede uporabe fotoaparata
Opombe glede predvajanja filmov v drugih
napravah
Glede specifikacij podatkov, opisanih v tem
priročniku
• Druge naprave morda ne bodo pravilno
predvajale filmov, posnetih s tem
fotoaparatom. Poleg tega ta fotoaparat
morda ne bo pravilno predvajal filmov,
posnetih z drugimi napravami.
• Plošče, ustvarjene iz filmov AVCHD,
posnetih s tem fotoaparatom, je mogoče
predvajati le z napravami, ki so združljive
s formatom AVCHD. DVDpredvajalniki ali snemalniki ne morejo
predvajati plošč, ustvarjenih iz filmov
AVCHD, saj niso združljivi s formatom
AVCHD. Poleg tega DVD-predvajalniki
ali snemalniki morda ne bodo izvrgli
plošč HD, posnetih v formatu AVCHD.
• Filme, posnete v formatu 1080 60p/
1080 50p, je mogoče predvajati le
z napravami, ki podpirajo format
1080 60p/1080 50p.
• Filme, posnete v formatu XAVC S,
je mogoče predvajati le z napravami,
ki podpirajo format XAVC S.
Za podatke o zmogljivosti in specifikacije
veljajo naslednji pogoji, razen če je v tem
priročniku navedeno drugače: pri običajni
temperaturi okolja 25 °C in s paketom
baterij, ki je bil povsem napolnjen
(tj. dokler se ni izklopila lučka CHARGE).
SL
Opozorilo o avtorskih pravicah
Televizijski programi, filmi, videokasete in
druge vsebine so lahko avtorsko zaščitene.
Nepooblaščeno snemanje takšnih vsebin
je lahko v nasprotju z določili zakonov
o avtorskih pravicah.
Slike, uporabljene v tem priročniku
Fotografije, ki so uporabljene v tem
priročniku kot primeri, so reproducirane
slike in niso dejanski posnetki, ustvarjeni
s tem fotoaparatom.
SL
7
Pred uporabo
Pregled priloženih elementov
Najprej preverite ime modela fotoaparata (stran 4). Priložena dodatna
oprema se razlikuje glede na model.
Številka v oklepajih označuje število priloženih elementov.
Priloženo vsem modelom:
• Naramni pašček (1)
• Fotoaparat (1)
• Polnilnik baterij BC-VM10A (1)
Navodila za namestitev naramnega
paščka na fotoaparat so na voljo na
strani 12.
• Napajalni kabel (1)* (priložen
v nekaterih državah/regijah)
• Zaščitni pokrov ohišja
fotoaparata (1) (pritrjen je
na fotoaparat)
* Fotoaparatu je lahko priloženih več
napajalnih kablov. Uporabite tistega,
ki ustreza uporabi v vaši državi/regiji.
Glejte stran 3.
• Pokrovček okularja (1)
(pritrjen je na fotoaparat)
• Priročnik z navodili (1)
(ta priročnik)
• Paket akumulatorskih baterij
NP-FM500H (1)
ILCA-68K:
• Objektiv z zoomom
DT 18-55 mm (1)/sprednji
pokrov objektiva (1)/pokrov (1)
• Kabel Micro USB (1)
SL
8
Sestavni deli
Podrobnosti glede uporabe teh delov najdete na straneh, ki so prikazane
v oklepajih.
Sprednja stran
SL
A Sprožilo (29)
J Mikrofon*2
B Stikalo za vklop (27)
K Gumb za sprostitev zaklepa
C Gumb za upravljanje (15)
za izbiro načina (29, 34)
D Lučka samosprožilca
L Gumb za izbiro načina (34)
E Kontakti objektiva*
M Gumb
F Zrcalo*
1
1
G Gumb za predogled
H Nosilec
I Vgrajena bliskavica*1
• Pritisnite gumb (izmet
bliskavice), če želite uporabiti
bliskavico.
• Če bliskavice ne uporabljate,
jo potisnite nazaj v ohišje
fotoaparata.
(Izmet bliskavice)
N Oznaka namestitve (25)
O Gumb za sprostitev objektiva
(26)
P Stikalo za izbiro načina ostrenja
*1 Teh delov se ne dotikajte neposredno.
*2 Med snemanjem filma tega dela ne
zakrivajte. V nasprotnem primeru
lahko pride do šumov ali zmanjšane
glasnosti.
SL
9
Sestavni deli
Zadnja stran
A Pokrovček okularja
F Monitor
B Očesni senzor
G Gumb MOVIE (31)
C Gumb MENU (17)
H Fotografiranje: gumb C1
D Iskalo*
• Kadar pogledate v iskalo,
se vklopi način iskala, ko pa
obraz odmaknete stran od
iskala, se način zaslona vrne
v način monitorja.
E Izbirnik za nastavitev diopterja
• Izbirnik za nastavitev diopterja
prilagodite svojemu vidu,
da boste skozi iskalo videli
jasno sliko.
(Po meri 1)
Ogled: gumb
(povečaj)
I Fotografiranje:
gumb AEL (zaklep AE)/
gumb SLOW SYNC
Ogled: gumb
(oznaka slike)
J Izbirno kolesce (14)
K Fotografiranje: gumb Fn
(funkcija) (16)
Ogled: gumb
(vrtenje slike)
L Gumb C2 (Po meri 2)
Ogled: gumb
M Gumb
(izbriši) (33)
(predvajanje) (32)
* Tega dela se ne dotikajte s prsti.
SL
10
Sestavni deli
Zgornja stran
SL
A Priključek za dodatno opremo*
B Gumb FINDER/MONITOR
C Zaslon
D Gumb
(način
fotografiranja)
E Gumb WB (nastavitev beline)
F Gumb
(izravnava osvetlitve)
* Za podrobnosti o dodatni opremi,
združljivi s priključkom za dodatno
opremo, obiščite spletno mesto Sony
za svoje območje ali se obrnite na
prodajalca izdelkov Sony ali krajevnega
pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.
Dodatna oprema za priključek za
dodatno opremo je lahko tudi rabljena.
Delovanje z dodatno opremo drugih
proizvajalcev ni zagotovljeno.
G Gumb ISO
H Gumb
I
(osvetlitev zaslona)
Oznaka za položaj
slikovnega senzorja
SL
11
Sestavni deli
Ob straneh/spodaj
A Sponke za naramni pašček
• Konca naramnega paščka
pritrdite na fotoaparat.
C Zvočnik
D Priključek DC IN
• Ko omrežni napajalnik
AC-PW10AM (naprodaj
posebej) priključite
v fotoaparat, izklopite
fotoaparat, nato priključite
konektor omrežnega
napajalnika v priključek
DC IN na fotoaparatu.
E Vtičnica micro HDMI
F Multi/Micro USB Terminal*
B Vtičnica za mikrofon
• Če je priključen zunanji
mikrofon, se notranji mikrofon
samodejno izklopi. Če mora biti
zunanji mikrofon priključen na
vir napajanja, da deluje, ta vir
napajanja zagotovi fotoaparat.
• Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
G Reža za pomnilniško
kartico (21)
H Pokrov za pomnilniško
kartico (21)
I Lučka za dostop
J Reža za baterijo (21)
K Pokrov baterije (21)
SL
12
Sestavni deli
L Odprtina za vijak stojala
• Stojalo uporabljajte z vijakom,
krajšim od 5,5 mm.
V nasprotnem primeru
fotoaparata ni mogoče
varno namestiti in ga
lahko poškodujete.
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II
(priložen modelu ILCA-68K)
* Za podrobnosti o dodatni opremi,
združljivi s priključkom Multi/Micro
USB, obiščite spletno mesto Sony ali
se obrnite na prodajalca izdelkov Sony
ali lokalnega pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony.
SL
A Obroč za ostrenje
B Obroč za zoom
C Lestvica goriščne razdalje
D Oznaka goriščne razdalje
E Kontakti objektiva*
F Stikalo za izbiro načina ostrenja
G Oznaka za namestitev
* Tega dela se ne dotikajte s prsti.
• Objektiv DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM II je zasnovan za
fotoaparate Sony A-mount
(modeli, opremljeni s slikovnimi
senzorji velikosti APS-C). Teh
objektivov ne morete uporabljati
na fotoaparatih formata 35 mm.
• Več informacij o objektivih,
ki niso modeli DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM II, je na voljo
v navodilih za uporabo, ki so
priložena objektivu.
SL
13
Seznam funkcij
Upravljanje fotoaparata
Uporaba izbirnega kolesca
• Izbirno kolesce lahko vrtite ali na njem pritisnete gor/dol/levo/desno in
tako nadzirate premikanje izbirnega okvirja. Če želite nastaviti izbrani
element, pritisnite z v sredini izbirnega kolesca. V tem priročniku je
dejanje pritiskanja gor/dol/levo/desno na izbirnem kolescu označeno
s puščicami v/V/b/B.
• Če vrtite izbirno kolesce ali pritisnete gumba b/B na izbirnem kolescu
v načinu predvajanja, lahko prikažete prejšnjo ali naslednjo sliko.
• Funkcija DISP je dodeljena gumbu v na izbirnem kolescu. S to funkcijo
lahko spremenite prikaz na zaslonu.
• Možnost [Standard] je v privzetih nastavitvah dodeljena gumbu z
v sredini izbirnega kolesca. Ko pritisnete gumb z, se vklopi funkcija
samodejnega ostrenja in fotoaparat izostri objekte v srednjem območju
monitorja.
SL
14
Upravljanje fotoaparata
Uporaba upravljalnega izbirnika
Z upravljalnim izbirnikom lahko hitro spreminjate nastavitve, ki so potrebne
SL
za posamezen način snemanja.
SL
15
Izbira funkcije z gumbom Fn (funkcija)
S tem gumbom je mogoče nastaviti ali izvesti pogosto uporabljane funkcije,
razen funkcij z zaslona Quick Navi. Prikazana vsebina in njen položaj,
prikazan spodaj, so le smernice in se lahko razlikujejo od dejanskega
prikaza na zaslonu.
1 Če želite način zaslona nastaviti na nekaj, kar ni [For viewfinder],
pritisnite gumb DISP na izbirnem kolescu.
2 Pritisnite gumb Fn.
3 Želeni element izberite z gumbi v/V/b/B na izbirnem kolescu.
Prikaže se zaslon z nastavitvami.
4 Želeno nastavitev izberite z vrtenjem
izbirnega kolesca, nato pritisnite
gumb z na izbirnem kolescu.
• Nekatere vrednosti nastavitev lahko
natančno prilagajate z vrtenjem
upravljalnega izbirnika.
Nastavitev posameznih nastavitev na
namenskem zaslonu
V 3. koraku izberite element nastavitve in
pritisnite gumb z na izbirnem kolescu,
da preklopite na namenski zaslon za želeni
element nastavitve. Elemente nastavite
v skladu z navodili za uporabo.
SL
16
Navodila za uporabo
Funkcije, ki jih je mogoče izbrati z gumbom
MENU
Za fotoaparat lahko določite celostne osnovne nastavitve oz. izvajate
funkcije, kot so snemanje, predvajanje ali druge.
1 Pritisnite gumb MENU, da prikažete zaslon menija.
2 Želeni element nastavitve izberite
z gumbi v/V/b/B na izbirnem kolescu
ali z vrtenjem izbirnega kolesca, nato
pritisnite gumb z v sredini izbirnega
kolesca.
SL
• Izberite ikono na vrhu zaslona in pritisnite
gumb b/B na izbirnem kolescu, da se
pomaknete na drug element na zaslonu
MENU.
3 Izberite vrednost nastavitve in za potrditev pritisnite gumb z.
Prikaz menija »Tile Menu«
Določite lahko, ali želite, da se po pritisku gumba MENU vsakokrat prikaže
prvi zaslon menija.
MENU t
(Setup) t [Tile Menu] t [On]
SL
17
Uporaba vodnika »In-Camera Guide«
Vodnik »In-Camera Guide« lahko želenemu gumbu dodelite v možnosti
[Custom Key Settings].
Vodnik »In-Camera Guide« prikazuje razlage trenutno izbranih funkcij
menija ali nastavitev.
Gumb MENU t
(Custom Settings) t [Custom Key Settings] t
Izberite želeni gumb, dodeljen funkciji. t [In-Camera Guide]
Pritisnite gumb MENU in z izbirnim kolescem izberite element na zaslonu
MENU, za katerega želite prikazati razlago, nato pritisnite gumb, ki mu je
dodeljen vodnik [In-Camera Guide].
SL
18
Priprava fotoaparata
Polnjenje paketa baterij
Pred prvo uporabo fotoaparata napolnite paket baterij NP-FM500H
InfoLITHIUM™ (priložen).
Paket baterij InfoLITHIUM lahko polnite, tudi če ni bil povsem izpraznjen.
Uporabljate ga lahko, tudi če ni bil povsem napolnjen.
Paket baterij se postopoma prazni, tudi kadar ga ne uporabljate. Če ne želite
zamuditi priložnosti za dober posnetek, pred fotografiranjem znova
napolnite paket baterij.
1 Paket baterij vstavite v polnilnik
baterij.
SL
Potisnite ga, dokler se ne zaskoči.
SL
19
Polnjenje paketa baterij
2 Vklopite polnilnik baterij v najbližjo
(stensko) električno vtičnico.
• Način povezave polnilnika baterij se
lahko razlikuje glede na državo/regijo.
Sveti: polnjenje
Ne sveti: polnjenje zaključeno
Polnilnik baterije, ki ga lahko
neposredno priključite v (stensko)
električno vtičnico
Čas polnjenja
pribl. 175 min
(popolna napolnjenost)
• Ko polnite povsem izpraznjen paket
baterij pri temperaturi 25 °C.
• Lučka CHARGE se izklopi, ko je
postopek polnjenja končan.
Lučka CHARGE
Polnilnik baterije, ki za priključitev
v (stensko) električno vtičnico zahteva
napajalni kabel
Lučka CHARGE
v (stensko) električno
vtičnico
Opombe
• Čas polnjenja se lahko spreminja glede na preostalo napolnjenost paketa baterij
ali pogoje polnjenja.
• Uporabljajte samo originalne pakete baterij podjetja Sony.
• Priporočamo, da paket baterij polnite pri temperaturi od 10 do 30 °C. Če paket
baterij polnite zunaj tega temperaturnega območja, ga morda ne boste mogli
učinkovito napolniti.
• Vklopite polnilnik baterij v najbližjo (stensko) električno vtičnico.
SL
20
Vstavljanje paketa baterij/pomnilniške
kartice (naprodaj posebej)
1 Potisnite vzvod za odpiranje pokrova
baterij in odprite pokrov.
2 Čvrsto vstavite paket baterij do konca in
z robom baterij potisnite zaklepni vzvod
navznoter.
SL
Zaklepni vzvod
3 Zaprite pokrov.
4 Pomaknite pokrov za pomnilniško
kartico, da ga odprete.
SL
21
Vstavljanje paketa baterij/pomnilniške kartice (naprodaj posebej)
5 Vstavite pomnilniško kartico.
• Pomnilniško kartico vstavite tako,
da je prirezani vogal pravilno usmerjen
(kot na sliki) in se kartica zaskoči.
Prirezani vogal mora biti pravilno
usmerjen.
6 Zaprite pokrov.
Odstranitev paketa baterij
Izklopite fotoaparat in zaklepni vzvod
potisnite v smeri puščice. Pazite, da vam
paket baterij ne pade iz rok.
zaklepni vzvod
Odstranitev pomnilniške kartice
Prepričajte se, da je lučka za dostop (stran 12) izklopljena, nato odprite
pokrov in enkrat potisnite pomnilniško kartico.
Preverjanje preostale napolnjenosti baterije
Priloženi paket baterij vsebuje litij-ionski paket baterij s funkcijami,
ki omogočajo izmenjavo informacij o pogojih delovanja s fotoaparatom.
Odstotek preostalega časa delovanja baterije je prikazan glede na pogoje
delovanja fotoaparata.
SL
22
Vstavljanje paketa baterij/pomnilniške kartice (naprodaj posebej)
Raven
napolnjenosti
baterije
»Battery exhausted.«
Visoka
Nizka
Fotografiranje
ni več mogoče.
Podprte pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica
Memory Stick PRO Duo
Za
fotografije
MP4
Za filme
AVCHD
(samo pri
modelih
Mark2)
(samo pri
modelih
Mark2)
(samo pri
modelih
Mark2)
(samo pri
modelih
Mark2)
XAVC S
—
SL
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
Pomnilniška kartica SD
Pomnilniška kartica SDHC
Pomnilniška kartica SDXC
Pomnilniška kartica microSD
Pomnilniška kartica microSDHC
Pomnilniška kartica microSDXC
—
—
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*2
*1
*1
*2
*2
*2
—
*1 Hitrostni razred SD 4:
ali hitrejša, ali hitrostni razred UHS 1:
ali hitrejša
*2 Pomnilniške kartice, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– Zmogljivost 4 GB ali več
– Hitrostni razred SD 10:
ali hitrostni razred UHS 1:
ali hitrejša
• Podrobnosti o številu fotografij, ki jih je mogoče posneti, in razpoložljivem času
snemanja filmov najdete na straneh od 40 do 42. Preverite tabele in izberite
pomnilniško kartico z želeno zmogljivostjo.
SL
23
Vstavljanje paketa baterij/pomnilniške kartice (naprodaj posebej)
Opombe
• Če pri dolgotrajnejšem snemanju filmov XAVC S uporabljate pomnilniško kartico
SDHC, se posneti filmi razdelijo v datoteke velikosti 4 GB. S funkcijo PlayMemories
Home lahko razdeljene datoteke združite v eno datoteko.
• Pravilno delovanje ni zagotovljeno za vse pomnilniške kartice. Če imate pomnilniško
kartico, ki je ni izdelala družba Sony, se obrnite na proizvajalca izdelka.
• Poskrbite, da uporabljate ustrezen adapter, če s tem fotoaparatom uporabljate
medije Memory Stick Micro ali pomnilniške kartice microSD.
SL
24
Nameščanje objektiva
Pred nameščanjem ali odstranjevanjem objektiva premaknite stikalo
za vklop v položaj OFF.
1 Odstranite zaščitni pokrov z ohišja
sprednji pokrov objektiva
fotoaparata in pokrov embalaže
z zadnje strani objektiva.
• Objektiv zamenjajte hitro in v okolju,
kjer ni prahu, ter pri tem pazite,
da v notranjost fotoaparata ne prodre
prah ali umazanija.
• Pred fotografiranjem odstranite pokrov
s sprednje strani objektiva.
SL
zaščitni pokrov
ohišja fotoaparata
pokrov embalaže
2 Namestite objektiv, tako da poravnate
oranžni oznaki (za namestitev) na
objektivu in fotoaparatu.
• Fotoaparat z objektivom obrnite
proti tlom, da preprečite nabiranje
prahu v notranjosti fotoaparata.
oranžni oznaki
3 Objektiv rahlo potisnite proti
fotoaparatu in ga zavrtite v smeri
urnega kazalca, dokler se ne zaskoči.
• Pazite, da je objektiv pri nameščanju
obrnjen naravnost.
SL
25
Nameščanje objektiva
Opombe
• Med nameščanjem objektiva ne držite gumba za sprostitev objektiva.
• Pri nameščanju objektiva ne uporabljajte sile.
• Objektivi E-mount niso združljivi s tem fotoaparatom.
• Pri uporabi objektiva, opremljenega z odprtino za vijak stojala, za ohranitev
ravnotežja pritrdite vijak stojala v odprtino na objektivu.
• Ko prenašate fotoaparat z nameščenim objektivom, čvrsto držite tako fotoaparat
kot objektiv.
• Ne držite objektiva za del, ki je podaljšan za namene prilagoditve zooma ali ostrenja.
Odstranjevanje objektiva
1 Pritisnite gumb za odstranitev
objektiva do konca in zavrtite objektiv
v nasprotni smeri urnega kazalca,
dokler se ne ustavi.
gumb za sprostitev objektiva
2 Pritrdite sprednji in zadnji pokrov objektiva ter zaščitni pokrov ohišja
fotoaparata.
• Preden namestite pokrove, z njih odstranite ves prah in druge delce.
• Zadnji pokrov objektiva ni priložen kompletu z objektivom DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM II. Če objektiv hranite tako, da ni pritrjen na fotoaparat,
kupite zadnji pokrov objektiva ALC-R55.
Opombe glede zamenjave objektiva
Če pri zamenjavi objektiva prah ali umazanija prodre v notranjost
fotoaparata in prekrije površino slikovnega senzorja (del, ki pretvori
svetlobni signal v električnega), se lahko na sliki pojavijo temne lise,
odvisno od okolja, v katerem fotografirate.
Fotoaparat je opremljen s funkcijo, ki preprečuje nabiranje prahu na
slikovnem senzorju. Kljub temu pazite, da pri nameščanju/odstranjevanju
objektiva objektiv zamenjate hitro in v okolju, kjer ni prahu.
SL
26
Nastavitev datuma in časa
Ob prvem vklopu fotoaparata ali po vključitvi funkcij se prikaže zaslon
za nastavitev datuma in časa.
1 Vklopite fotoaparat, tako da premaknete
stikalo za vklop v položaj ON.
Prikaže se zaslon za nastavitev datuma
in časa.
• Fotoaparat izklopite tako, da stikalo
za vklop premaknete v položaj OFF.
SL
2 Preverite, ali je na zaslonu izbrana
možnost [Enter], in nato pritisnite z
na izbirnem kolescu.
3 Izberite želeno geografsko lokacijo in nato pritisnite z.
4 Želeni element nastavitve izberite z gumboma v/V na izbirnem kolescu
in nato pritisnite gumb z.
5 Želeno nastavitev izberite z gumbi v/V/b/B in nato pritisnite z.
6 Ponovite 4. in 5. korak, da nastavite druge možnosti, in nato izberite
[Enter] ter pritisnite z.
Preklic postopka nastavitve datuma in časa
Pritisnite gumb MENU.
SL
27
Nastavitev datuma in časa
Preverjanje ali vnovična nastavitev datuma/časa in območja
Ob prvem vklopu fotoaparata ali izpraznitvi notranje rezervne
akumulatorske baterije se samodejno prikaže zaslon za nastavitev
datuma in časa. Če želite ponastaviti datum in čas, uporabite meni.
Gumb MENU t
(Setup) t
[Date/Time Setup] ali [Area Setting]
gumb MENU
Nastavitev hranjenja podatkov o datumu in času
Ta fotoaparat ima notranjo akumulatorsko baterijo, ki hrani podatke
o datumu in času ter drugih nastavitvah neodvisno od tega, ali je fotoaparat
vklopljen in paket baterij nameščen.
SL
28
Zajemanje in pregledovanje posnetkov
Fotografiranje
Fotoaparat v samodejnem načinu analizira motiv in omogoča
fotografiranje z ustreznimi nastavitvami.
1 Vklopite fotoaparat, tako da premaknete stikalo za vklop v položaj ON.
2 Nastavite gumb za izbiro načina
na
(Auto Mode).
• Obrnite gumb za izbiro načina,
medtem ko držite gumb za sprostitev
zaklepa gumba za izbiro načina
v sredini gumba za izbiro načina.
SL
3 Poglejte skozi iskalo in pridržite
fotoaparat.
Če uporabljate objektiv z zoomom,
obroč za zoom prilagodite ustrezni
velikosti objekta.
obroč za zoom
4 Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
• Ko je slika izostrena, se predvaja kratek zvočni signal in zasveti
indikator z ali
.
5 Pritisnite sprožilo do konca,
da zajamete posnetek.
• Če je pri fotografiranju obrazov,
motivov od blizu (makro) ali motivov,
ki jim sledi [Lock-on AF], možnost
[Auto Obj. Framing] nastavljena na
[Auto], fotoaparat analizira prizor in
samodejno prireže zajeto fotografijo ter
ustvari ustrezno kompozicijo. Shranita
se tako izvirna kot prirezana fotografija.
SL
29
Fotografiranje
Fotografiranje v temnih okoljih
Z bliskavico osvetlite objekt med fotografiranjem in preprečite tresenje
fotoaparata.
Pritisnite gumb (izmet bliskavice), če želite uporabiti bliskavico, in nato
do konca pritisnite sprožilo.
Izberete lahko način bliskavice, ki ustreza vašemu namenu. Podrobnosti
o načinu bliskavice najdete v vodniku »Help Guide«.
Število točk območja izostritve
Fotoaparat uporablja največ 79 točk ostrenja za funkcije samodejnega
ostrenja, število točk ostrenja pa bo ob uporabi naslednjih objektivov
omejeno.
Objektiv
Število točk ostrenja
SAL75300, SAL1118, SAL55200, SAL1855,
SAL18552 (priložen modelu ILCA-68K),
SAL55200-2, SAL30M28, SAL55300
61 točk
SAL500F80
Ena sama točka v središču
• Ti podatki so ažurni na dan izdaje modela. Nekateri zgoraj navedeni objektivi
v določenih državah/regijah niso na voljo.
SL
30
Snemanje filmov
1 Nastavite gumb za izbiro načina na
(Movie).
• Če je možnost [MOVIE Button] nastavljena na [Always], lahko na
snemanje filmov preklopite v katerem koli snemalnem načinu.
2 Za začetek snemanja pritisnite
gumb MOVIE
gumb MOVIE.
SL
3 Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb MOVIE.
Opombe
• Med snemanjem filma lahko s fotoaparatom posnamete tudi zvok. Če želite
onemogočiti snemanje zvoka, možnost [Audio Recording] nastavite na [Off].
• Neprekinjeni čas snemanja filma je odvisen od temperature okolja ali stanja
fotoaparata. Preberite razdelek »Opombe glede neprekinjenega snemanja« (stran 43).
• Če se prikaže ikona
, je temperatura fotoaparata previsoka. Izklopite fotoaparat
in počakajte, da se temperatura zniža.
• Pri dolgotrajnejšem neprekinjenem snemanju se fotoaparat segreje. To je običajno.
Prikaže se lahko tudi sporočilo »Internal temp. high. Allow it to cool.«. V tem primeru
izklopite fotoaparat in počakajte, da bo spet pripravljen za zajemanje posnetkov.
SL
31
Predvajanje fotografij
1 Pritisnite gumb
.
gumb
2 Izberite sliko z gumboma b/B na izbirnem kolescu.
• Za predvajanje filmov pritisnite z na izbirnem kolescu.
Če pri predvajanju filma pritisnete gumb V na izbirnem kolescu, se prikaže
nadzorna plošča.
Nadzorna plošča
Dejanje med predvajanjem filma
N
predvajanje
X
začasna zaustavitev
M
hitro pomikanje naprej
m
hitro pomikanje nazaj
T
počasno pomikanje naprej
t
počasno pomikanje nazaj
>
naslednji film
.
prejšnji film
C
po sličicah naprej
c
po sličicah nazaj
nastavitve glasnosti
zapre nadzorno ploščo
Opombe
• Ta fotoaparat morda ne bo predvajal filmov, posnetih z drugimi napravami.
SL
32
Brisanje posnetkov
Ko izbrišete posnetek, ga ni mogoče več obnoviti. Pred nadaljevanjem
se prepričajte, da želite izbrisati posnetek.
1 Ko je prikazan posnetek, ki ga želite
izbrisati, pritisnite gumb
(Izbriši).
gumb
(Izbriši)
2 Z gumbom v/V na izbirnem kolescu izberite [Delete] in nato pritisnite z.
• Če želite izbrisati več posnetkov hkrati, izberite gumb MENU t
(Playback) t [Delete].
Opombe
• Zaščitenih posnetkov ni mogoče izbrisati.
SL
33
SL
Izbira načina za fotografiranje
Izbira načina za fotografiranje
Obrnite gumb za izbiro načina, medtem ko
držite gumb za sprostitev zaklepa gumba
za izbiro načina v sredini gumba za izbiro
načina.
Na voljo so naslednji načini za fotografiranje.
(Auto Mode)
Fotografiranje s samodejno prilagojenimi nastavitvami.
(Program Auto)
Fotografiranje s samodejno prilagojeno osvetlitvijo (hitrost
zaklopa in vrednost zaslonke). Druge nastavitve lahko
prilagodite ročno.
(Aperture Priority)
Fotografiranje s prilagoditvijo zaslonke in spremembo obsega
ostrenja ali z zameglitvijo ozadja.
(Shutter Priority)
Prilagoditev hitrosti zaklopa za prikaz premikanja motiva.
(Manual Exposure)
Fotografiranje po ročni prilagoditvi osvetlitve (hitrost
zaklopa in vrednost zaslonke) z upravljalnim izbirnikom
in izbirnim kolescem.
1/2/3 (Memory recall)
(Movie)
(Tele-zoom Cont. AE)
(Sweep Panorama)
Priklic nastavitev, ki so predhodno registrirane v možnosti
[Memory] v meniju
(Camera Settings).
Spreminjanje nastavitev snemanja in snemanje filmov.
Ko je sprožilo pritisnjeno do konca, fotoaparat neprekinjeno
fotografira. Osrednje območje slike se obreže in fotoaparat
neprekinjeno fotografira z največjo hitrostjo približno
8 fotografij na sekundo. Število točk območja ostrenja
je nastavljeno na največ 25.
Zajemanje panoramskih fotografij z združevanjem več
fotografij v eno.
(Scene Selection) Omogoča fotografiranje s prednastavitvami, ki ustrezajo
prizoru.
SL
34
Prikaz slik z računalnikom
Uporaba programske opreme
Z naslednjimi aplikacijami lahko optimizirate uporabo posnetkov,
ustvarjenih s fotoaparatom.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
Za podrobnosti o namestitvi glejte strani 36–39.
Sistemske zahteve
Sistemske zahteve za programsko opremo lahko najdete na tem naslovu URL:
http://www.sony.net/pcenv/
SL
SL
35
Uporaba programske opreme
Uporaba programske opreme »Image Data Converter«
S programsko opremo »Image Data Converter« lahko:
• predvajate in urejate fotografije, ki so bile posnete v formatu RAW,
tako da jim dodajate različne popravke, kot sta tonska krivulja in ostrina;
• fotografijam prilagajate nastavitev beline, osvetlitev, možnost
[Creative Style] itd.;
• shranite slike, ki jih uredite in prikažete z računalnikom;
fotografije shranite v formatu RAW ali v splošni obliki zapisa datoteke;
• prikažete in primerjate fotografije RAW in JPEG, ki ste jih posneli s tem
fotoaparatom;
• fotografije ocenjujete po petstopenjski lestvici;
• dodajate barvne oznake.
Več podatkov o uporabi programske opreme »Image Data Converter«
najdete v pomoči.
Kliknite možnost [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Stran za podporo za »Image Data Converter« (samo v angleščini)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Namestitev programske opreme »Image Data Converter«
1 Programsko opremo prenesite z naslednjega naslova URL in jo namestite
v računalnik.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Opombe
• Vpišite se s skrbniškim uporabniškim imenom.
SL
36
Uporaba programske opreme
Uporaba programske opreme »PlayMemories Home«
Programska oprema PlayMemories Home omogoča uvoz slik in filmov
v računalnik, kjer jih lahko uporabljate. Če želite v računalnik uvoziti filme
XAVC S ali AVCHD, potrebujete programsko opremo PlayMemories Home.
Predvajanje uvoženih
fotografij
Uvažanje slik iz fotoaparata
SL
Za operacijski sistem Windows so na voljo tudi
te funkcije:
Prikaz slik
na koledarju
Ustvarjanje
filmskih
plošč
Izmenjava slik v storitvi
PlayMemories Online™
Prenašanje slik
v omrežne storitve
• Z naslednjim postopkom lahko prenesete Image Data Converter ali
Remote Camera Control itd.:
Fotoaparat povežite z računalnikom t zaženite programsko opremo
PlayMemories Home t kliknite [Notifications].
Opombe
• Za namestitev programske opreme PlayMemories Home potrebujete internetno
povezavo.
• Za uporabo storitve PlayMemories Online ali drugih omrežnih storitev potrebujete
internetno povezavo. Storitev PlayMemories Online ali druge omrežne storitve
morda niso na voljo v nekaterih državah ali regijah.
• Več informacij o programski opremi za operacijski sistem Mac je na voljo na
spodnjem naslovu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
SL
37
Uporaba programske opreme
• Če je programska oprema PMB (Picture Motion Browser), ki je priložena modelom,
izdelanim pred letom 2011, že nameščena v vašem računalniku, bo med namestitvijo
programske opreme PlayMemories Home prepisana. Uporabite PlayMemories
Home, ki je naslednik programske opreme PMB.
• Filmi, ki so bili posneti z nastavitvijo [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)] ali [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v meniju [
Record Setting],
se pretvorijo s programom PlayMemories Home in ustvari se snemalna plošča
AVCHD. Pretvorba lahko traja dalj časa. Prav tako ni mogoče ustvariti zgoščenke
z izvirno kakovostjo slike. Če želite ohraniti izvirno kakovost slike, shranite filme
na ploščo Blu-ray.
Namestitev programske opreme PlayMemories Home
1 Z internetnim brskalnikom v računalniku obiščite naslednje spletno mesto
in kliknite možnost [Install] t [Run].
http://www.sony.net/pm/
2 Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate namestitev.
Uporaba programske opreme »Remote Camera Control«
Vzpostavite povezavo med fotoaparatom in računalnikom. S programsko
opremo »Remote Camera Control« lahko:
• v računalniku urejate nastavitve fotoaparata ali ustvarite posnetek;
• posnamete fotografijo ali film neposredno v računalnik;
• izvajate zaporedno fotografiranje v intervalih.
Pred uporabo nastavite naslednje možnosti: MENU t
[USB Connection] t [PC Remote]
SL
38
(Setup) t
Uporaba programske opreme
Namestitev programske opreme Remote Camera Control
1 Z internetnim brskalnikom v računalniku pojdite na naslednji naslov URL.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Upoštevajte navodila na zaslonu ter prenesite in namestite programsko
opremo »Remote Camera Control«.
SL
Opombe
• Za namestitev programske opreme Remote Camera Control potrebujete internetno
povezavo.
SL
39
Drugo
Preverjanje števila fotografij in časa
posnetih filmov
Ko vstavite pomnilniško kartico in stikalo
za vklop premaknete v položaj ON,
se na zaslonu prikaže število fotografij,
ki jih je mogoče posneti (če nadaljujete
s fotografiranjem s trenutnimi
nastavitvami).
Opombe
• Ko število »0« (število fotografij, ki jih je mogoče posneti) utripa rumeno,
je pomnilniška kartica polna. Pomnilniško kartico zamenjajte z drugo ali iz
trenutne izbrišite nekaj posnetkov (stran 33).
• Če oznaka »NO CARD« (število fotografij, ki jih je mogoče posneti) utripa rumeno,
ni bila vstavljena nobena pomnilniška kartica. Vstavite pomnilniško kartico.
Največje število fotografij oz. filmov, ki jih lahko shranite na
pomnilniško kartico
Spodnja tabela prikazuje okvirno število posnetkov, ki jih je s tem
fotoaparatom mogoče shraniti na formatirano pomnilniško kartico.
Vrednosti so bile določene v skladu z rezultati preizkušanja zmogljivosti
običajnih pomnilniških kartic Sony. Vrednosti so odvisne od pogojev
fotografiranja oz. snemanja in vrste pomnilniške kartice.
Image Size: L: 24M
Aspect Ratio: 3:2*
Pomnilniška kartica, ki je bila
formatirana s tem fotoaparatom
Zmogljivost
(enote: fotografije)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
330
660
1300
2700
5400
10500
Fine
200
405
820
1650
3300
6600
Extra fine
100
200
405
810
1600
3250
RAW & JPEG
53
105
215
435
880
1750
RAW
73
145
295
600
1200
2400
Quality
Standard
SL
40
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
* Če je možnost [
Aspect Ratio] nastavljena na [16:9], lahko ustvarite več posnetkov,
kot prikazujejo številke v zgornji tabeli (razen kadar je izbrana možnost [RAW]).
Število posnetkov, ki jih lahko ustvarite s paketom baterij
Upoštevajte, da so lahko dejanske vrednosti drugačne, odvisno od pogojev
uporabe.
Čas delovanja baterije
Število fotografij
—
pribl. 580 fotografij
Iskalo
—
pribl. 540 fotografij
Monitor
pribl. 130 min
—
Fotografiranje
(fotografije)
Monitor
Dejansko
snemanje (filmi)
Iskalo
pribl. 130 min
—
Neprekinjeno
snemanje (filmi)
Monitor
pribl. 220 min
—
Ogled (fotografije)
SL
Iskalo
pribl. 220 min
—
Monitor
pribl. 410 min
pribl. 8200 fotografij
Iskalo
pribl. 410 min
pribl. 8200 fotografij
Opombe
• Zgornje število fotografij velja, če je paket baterij povsem napolnjen. Število
fotografij se lahko zaradi različnih pogojev uporabe zmanjša.
• Število fotografij, ki jih lahko zajamete, velja za fotografiranje v naslednjih pogojih:
– paket baterij uporabljate v prostoru s temperaturo 25 °C;
– uporabljate objektiv DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II;
– uporabljate Memory Stick PRO Duo (Mark2) media Sony (naprodaj posebej);
– možnost [Viewfinder Bright.] je nastavljena na [Manual] [±0];
– možnost [Monitor Brightness] je nastavljena na [Manual] [±0].
• Število fotografij, ki jih lahko zajamete, je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA
in velja za fotografiranje v naslednjih pogojih:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– možnost DISP je nastavljena na [Display All Info.];
– možnost [Focus Mode] je nastavljena na [AF-S];
– fotografira se enkrat na 30 sekund;
– bliskavica se uporabi enkrat na dva posnetka;
– vsakih deset minut se fotoaparat izklopi ter znova vklopi.
SL
41
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
• Število minut snemanja filmov je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA in velja
za snemanje v naslednjih pogojih:
– možnost [
Record Setting] je nastavljena na [30p 50M]/[25p 50M];
– velja za običajno snemanje filma: čas delovanja baterije je določen glede na
neprekinjeno snemanje, uporabo zooma, pripravljenost na snemanje, izklapljanje
oz. vklop itd.;
– velja za neprekinjeno snemanje filma: čas delovanja baterije pri neprekinjenem
snemanju, dokler ni dosežena meja (29 minut), nato se nadaljuje z vnovičnim
pritiskom gumba MOVIE. Druge funkcije, kot je uporaba zooma, niso vključene.
Razpoložljivi čas snemanja filmov
V spodnji tabeli so prikazani okvirni skupni časi snemanja filmov, ki jih je
s tem fotoaparatom mogoče shraniti na formatirano pomnilniško kartico.
Pomnilniška kartica, ki je bila formatirana s tem fotoaparatom
File Format
XAVC S
AVCHD
MP4
Record Setting
60p 50M/
50p 50M
30p 50M/
25p 50M
24p 50M*/–
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1440×1080 12M
VGA 3M
Čas snemanja (h (ura), m (minuta))
8 GB
32 GB
64 GB
15 m
1 h 15 m
2 h 35 m
15 m
1 h 15 m
2 h 35 m
15 m
1 h 15 m
2 h 35 m
35 m
2 h 30 m
5h5m
40 m
3h
6h
1h
4h5m
8 h 15 m
40 m
3h
6h
1h
4h5m
8 h 15 m
1 h 20 m
4 h 55 m
5 h 30 m
20 h
11 h 5 m
40 h 10 m
* Samo, ko je možnost [PAL/NTSC Selector] nastavljena na NTSC
• Neprekinjeno snemanje lahko traja pribl. 29 minut (omejitev specifikacij
izdelka).
SL
42
Preverjanje števila fotografij in časa posnetih filmov
Opombe
• Čas snemanja filmov je različen, ker fotoaparat omogoča možnost VBR
(spremenljiva bitna hitrost), ki kakovost slike samodejno prilagodi glede na prizor
snemanja. Ko snemate hitro premikajoči se motiv, je slika bolj jasna, vendar pa je čas
snemanja krajši, ker se za snemanje porabi več pomnilnika.
Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev snemanja, objekta ali nastavitev kakovosti/
velikosti slike.
• Prikazane vrednosti ne veljajo za neprekinjeni čas snemanja.
• Čas snemanja je odvisen od pogojev snemanja in vrste pomnilniške kartice.
• Za podrobnosti o predvajanju filmov glejte stran 32.
Opombe glede neprekinjenega snemanja
SL
• Snemanje z visoko kakovostjo ali neprekinjeno snemanje z uporabo slikovnega
senzorja porabi veliko energije. Zato se bo temperatura v fotoaparatu zvišala, kar še
posebej velja za temperaturo slikovnega senzorja. V takih primerih se fotoaparat
samodejno izklopi, saj visoke temperature vplivajo na kakovost posnetka ali notranji
mehanizem fotoaparata.
• Razpoložljiv čas snemanja filmov, ko s fotoaparatom snemate po tem, ko je bil dalj
časa izklopljen, je naveden spodaj. (Naslednje vrednosti navajajo neprekinjen čas od
začetka snemanja do prekinitve snemanja s fotoaparatom.)
Temperatura okolja
Neprekinjen čas snemanja za filme
20 °C
pribl. 29 min
30 °C
pribl. 29 min
40 °C
pribl. 25 min
• Razpoložljiv čas snemanja filmov je odvisen od temperature ali stanja fotoaparata
pred začetkom snemanja. Če po vklopu pogosto spreminjate kompozicijo ali
snemate, se temperatura v fotoaparatu zviša, razpoložljivi čas snemanja pa skrajša.
• Ko se prikaže oznaka
, zaustavite snemanje filma. Temperatura v fotoaparatu je
presegla sprejemljivo vrednost.
• Če fotoaparat preneha snemati zaradi temperature, ga izklopite in nekaj minut pustite
mirovati. Snemanje zaženite šele, ko se temperatura v kameri popolnoma zniža.
• Če upoštevate naslednje točke, bo čas snemanja daljši.
– Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
– Ko fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
• Največja velikost datoteke s filmom je pribl. 2 GB, ko je možnost [
File Format]
nastavljena na [AVCHD]. Ko je velikost datoteke približno 2 GB, se samodejno
ustvari nova datoteka s filmom.
• Najdaljši neprekinjeni čas snemanja je približno 29 minut.
SL
43
Tehnični podatki
Fotoaparat
[Sistem]
Vrsta fotoaparata: fotoaparat
Interchangeable Lens Digital
Camera z vgrajeno bliskavico
Objektiv: objektiv Sony A-mount
[Slikovni senzor]
Format slike: 23,5 mm × 15,6 mm
(format APS-C), slikovni senzor
CMOS
Dejansko število slikovnih pik
fotoaparata:
pribl. 24 160 000 slikovnih pik
Skupno število slikovnih pik
slikovnega senzorja:
pribl. 24 780 000 slikovnih pik
[SteadyShot]
Za fotografije:
Sistem: mehanizem za premik
slikovnega senzorja
Za filme:
Sistem: elektronski
[Odpornost na prah]
Sistem: premaz proti prahu na
slikovnem senzorju in mehanizem
za premik slikovnega senzorja
SL
44
[Sistem samodejnega ostrenja]
Sistem: sistem TTL z zaznavanjem faz
(z osrednjim senzorjem F2.8),
79 točk (15 navzkrižnih točk)
Obseg občutljivosti: od 2 EV do
18 EV (ob enakovredni
občutljivosti ISO 100)
Osvetljevalec AF:
pribl. od 1 m do 5 m
[Elektronsko iskalo]
Tip: elektronsko iskalo (organska
elektro luminiscenca)
Velikost zaslona: 1,0 cm (tip 0,39)
Skupno število pik: 1 440 000 pik
Pokritost okvirja: 100 %
Povečava:
pribl. 0,88-kratna
pribl. 0,57-kratna (enakovredno
formatu 35 mm) z objektivom
50 mm pri izostritvi
neskončnosti, –1 m–1
Očesna točka: pribl. 26,5 mm od
okularja in pribl. 23 mm od
okvirja okularja na –1 m–1
(v skladu s standardom CIPA)
Nastavitev diopterja:
od –4,0 m–1 do +3,0 m–1
[Monitor]
LCD-monitor: 6,7-centimetrski
(tip 2.7) zaslon TFT drive/
Clear Photo LCD
Skupno število pik: 460 800 pik
Tehnični podatki
[Zaklop]
Tip: elektronsko upravljan, navpični
pomik, tip goriščne ravnine
Obseg hitrosti:
Fotografije: od 1/4 000 sekunde
do 30 sekund, BULB
Filmi: od 1/4 000 sekunde do
1/4 sekunde (1/3 koraka EV)
– Naprave, združljive s formatom
1080 60i do 1/60 sekunde
v načinu AUTO
(do 1/30 sekunde v načinu
samodejni počasni zaklop)
– Naprave, združljive s formatom
1080 50i do 1/50 sekunde
v načinu AUTO
(do 1/25 sekunde v načinu
samodejni počasni zaklop)
Hitrost sinhronizacije bliskavice:
1/160 sekunde
[Vgrajena bliskavica]
Vodilno št. bliskavice:
GN 12 (v metrih pri
občutljivosti ISO 100)
Čas polnjenja: pribl. 3 sekunde
Pokritost bliskavice: pokriva objektiv
16 mm (goriščno razdaljo,
ki je navedena na objektivu)
Izravnava bliskavice: ±3.0 EV
(omogoča preklapljanje med
1/3 in 1/2 koraka EV)
Doseg bliskavice:
Zaslonka F2.8
100 1 m–
4,3 m
Nastavitev ISO
[Nastavitev osvetlitve]
Merilna celica:
senzor »Exmor« CMOS
Metoda merjenja: 1 200-consko
ocenjevalno merjenje
Obseg merjenja: od –2 EV do +17 EV
v večsegmentnih, sredinsko
uteženih, točkovnih načinih
(pri enakovredni občutljivosti
ISO 100 z objektivom F1.4)
Občutljivost ISO (Recommended
exposure index):
Fotografije: AUTO, od ISO 100
do 25 600 (1/3 koraka EV)
Filmi: AUTO, od ISO 100 do
12 800 (1/3 koraka EV)
Izravnava osvetlitve: ±5.0 EV
(omogoča preklapljanje med
1/3 in 1/2 koraka EV)
F4.0
F5.6
1–3 m
1–2,1 m
SL
200 1–6,1 m 1–4,2 m 1–3 m
400 1,4–
8,6 m
1–6 m
1–4,3 m
800 2–12 m
1,4–
8,5 m
1–6,1 m
SL
45
Tehnični podatki
[Neprekinjeno fotografiranje]
Hitrost neprekinjenega
fotografiranja:
[Tele-zoom Cont. AE]: največ
8 slik na sekundo/
: največ
5 slik na sekundo/
: največ
2,5 slike na sekundo
• Glede na naše pogoje merjenja.
Hitrost neprekinjenega
fotografiranja je lahko glede na
pogoje fotografiranja manjša.
Največje število neprekinjenih
posnetkov:
V načinu [Tele-zoom Cont. AE]
Extra fine: 34 slik/
Fine: 63 slik/
Standard: 112 slik/
Pri neprekinjenem fotografiranju
Extra fine: 21 slik/
Fine: 32 slik/
Standard: 35 slik/
RAW & JPEG: 8 slik/
RAW: 8 slik
[Format zapisovanja]
Format datoteke: JPEG (DCF razl. 2.0,
Exif razl. 2.3, MPF Baseline),
RAW (oblika zapisa Sony
ARW 2.3)
Film (format XAVC S): podpira
formate MPEG-4 AVC/H.264
XAVC S razl. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: LPCM 2ch (48 kHz
16 bitov)
Film (format AVCHD): združljivo
s formatom AVCHD razl. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: Dolby Digital dvokanalni,
opremljen z Dolby Digital Stereo
Creator
• Manufactured under license
from Dolby Laboratories.
Film (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: MPEG-4 AAC-LC
(dvokanalni)
[Predvajanje zoomiranja slike]
Obseg povečave:
Velikost slike:
L: pribl. × 1,0–× 18,75/
M: pribl. × 1,0–× 13,25/
S: pribl. ×1,0 – ×9,4
[Zapisovalni medij]
medij Memory Stick PRO Duo,
kartica SD
[Vhodni/izhodni priključki]
Multi/Micro USB Terminal*:
komunikacija USB, Hi-Speed
USB (USB 2.0)
* Podpira naprave, združljive
s priključkom Micro USB.
HDMI: mikro vtičnica HDMI tipa D
Priključek za mikrofon: mini stereo
vtičnica
3,5 mm
[Napajanje, splošno]
Paket baterij: paket akumulatorskih
baterij NP-FM500H
SL
46
Tehnični podatki
[Poraba energije (med fotografiranjem)]
Pri uporabi DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM II*
Pri uporabi iskala: pribl. 2,7 W
Pri uporabi zaslona: pribl. 2,5 W
* Priložen modelu ILCA-68K.
[Drugo]
Mikrofon: stereo
Zvočnik: mono
Exif Print: združljivo
DPOF: združljivo
PRINT Image Matching III:
združljivo
Dimenzije (pribl.):
142,6 mm × 104,2 mm × 82,8 mm
(Š/V/D, brez izbočenih delov)
Teža:
pribl. 675 g (z baterijo in medijem
Memory Stick PRO Duo)
pribl. 596 g (samo ohišje)
Delovna temperatura: od 0 do 40 °C
Temperatura shranjevanja:
od –20 do +60 °C
Polnilnik baterij/baterija
Polnilnik baterij BC-VM10A
Vhodna napetost: 100–240 V pri
izmeničnem toku, 50/60 Hz, 9 W
Izhodna napetost: DC 8,4 V, 0,75 A
Paket akumulatorskih baterij NP-FM500H
Tip baterije: litij-ionska baterija
Največja napetost:
8,4 V enosmerne napetosti
Nazivna napetost:
7,2 V enosmerne napetosti
Največja napetost polnjenja:
8,4 V enosmerne napetosti
Največji tok polnjenja: 2,0 A
Zmogljivost: 11,5 Wh (1 600 mAh)
SL
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
SL
47
Tehnični podatki
Objektiv DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM II (priložen modelu ILCA-68K)
Goriščna razdalja: Goriščna razdalja
formata, ekvivalentnega 35 mm*1:
27–82,5 mm
Skupine/elementi objektiva: 7/8
Vidni kot*1: 76° – 29°
Najmanjša razdalja izostritve*2:
0,25 m
Največja povečava: 0,34
Najmanjša f-stopnja: f/22–f/36
Premer filtra: 55 mm
Dimenzije (največji premer × višina):
pribl. 71,6 mm × 69 mm
Teža: pribl. 222 g
*1 Vrednosti za goriščno razdaljo
formata, ekvivalentnega 35mm,
in vidni kot so za Interchangeable
Lens Digital Camera, opremljen
s slikovnim senzorjem velikosti
APS­C.
*2 Najmanjša razdalja izostritve je
najkrajša razdalja od slikovnega
senzorja do objekta.
• Objektiv je opremljen s kodirnikom
razdalje. Kodirnik razdalje omogoča
natančnejšo meritev (ADI) z uporabo
bliskavice skupaj s funkcijo ADI.
• Pri nekaterih mehanizmih objektivov
se lahko goriščna razdalja spremeni
s spremembo razdalje fotografiranja.
Pri goriščni razdalji je privzeto, da je
objektiv izostren na neskončnost.
SL
48
• Neskončni položaj omogoča nekatere
prilagoditve za uravnavanje premika
ostrenja, ki ga povzroči spremenjena
temperatura. Za fotografiranje objekta
pri neskončni razdalji v načinu MF
uporabite iskalo in izostrite.
O goriščni razdalji
Kot zajema tega fotoaparata je ožji
kot pri fotoaparatu formata 35 mm.
Poiščete lahko približni ekvivalent
goriščne razdalje fotoaparata
formata 35 mm in fotografirate
z enakim kotom zajema, tako
da za polovico povečate goriščno
razdaljo svojega objektiva.
Če na primer uporabljate objektiv
50 mm, lahko dobite približni
ekvivalent objektiva 75 mm
fotoaparata formata 35 mm.
Združljivost slikovnih podatkov
• Ta kamera je skladna z globalnim
standardom DCF (Design rule
for Camera File system), ki ga je
vzpostavilo združenje JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Predvajanje fotografij, ki so bile
posnete s fotoaparatom ali drugo
opremo, in predvajanje fotografij,
ki so bile posnete ali urejene
z drugo opremo, s tem
fotoaparatom ni zagotovljeno.
Tehnični podatki
Blagovne znamke
• Memory Stick in
sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
• XAVC S in
sta zaščiteni
blagovni znamki podjetja
Sony Corporation.
• »AVCHD Progressive« in logotip
»AVCHD Progressive« sta blagovni
znamki podjetij Panasonic
Corporation in Sony Corporation.
• Dolby in simbol DD sta blagovni
znamki družbe Dolby Laboratories.
• Izraza HDMI in HDMI HighDefinition Multimedia Interface ter
logotip HDMI so blagovne znamke
ali zaščitene blagovne znamke podjetja
HDMI Licensing LLC v ZDA in
drugih državah.
• Windows je zaščitena blagovna
znamka družbe Microsoft Corporation
v ZDA in/ali drugih državah.
• Mac je zaščitena blagovna znamka
družbe Apple Inc. v ZDA in drugih
državah.
• Logotip SDXC je blagovna znamka
družbe SD-3C, LLC.
• Facebook in logotip »f« sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni znamki
družbe Facebook, Inc.
• YouTube in logotip YouTube sta
blagovni znamki ali zaščiteni blagovni
znamki družbe Google Inc.
• Eye-Fi je blagovna znamka družbe
Eye-Fi, Inc.
• Poleg teh so imena sistemov
in izdelkov, uporabljena v tem
priročniku, na splošno blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
svojih razvijalcev ali proizvajalcev.
Vendar oznaki ™ in ® v tem
priročniku nista uporabljeni
v vseh primerih.
SL
Dodatne informacije o tem izdelku
in odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja so na voljo na spletni strani
za podporo strankam.
SL
49
Hrvatski
A-mount
Saznajte više o fotoaparatu
(„Priručnik”)
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski broj (koji se nalaze na
proizvodu) zabilježite u prostor u nastavku.
Ti će vam brojevi trebati prilikom
kontaktiranja s prodavačem proizvoda
tvrtke Sony u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela ILCASerijski broj
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši
ili vlazi.
„Priručnik” je mrežni priručnik.
„Priručnik” možete čitati na
računalu ili pametnom telefonu.
U njemu potražite detaljne upute
o mnogim funkcijama fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1610/
h_zz/
VAŽNE SIGURNOSNE
UPUTE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
DA BISTE SMANJILI RIZIK
OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO
SLIJEDITE OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj
utičnici, upotrijebite dodatni adapter za
utikač čija je konfiguracija odgovarajuća
za strujnu utičnicu.
HR
2
OPREZ
Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno
rukuje, može eksplodirati, izazvati požar
ili čak kemijske opekline. Pridržavajte se
sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija
udarcima ili sili, na primjer udarcima
čekića te pazite da vam ne ispadne i da
ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte
dopustiti da metalni predmeti dođu
u dodir s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama
iznad 60°C, na primjer ostavljanjem
na izravnom sunčevom svjetlu ili
u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom
ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija
originalnim punjačem baterija Sony
ili uređajem koji služi za punjenje
kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata
male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili
odgovarajućom vrstom proizvoda
koju preporučuje tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija
pravovremeno zbrinite na način
opisan u uputama.
Pri upotrebi priloženog ili preporučenog
adaptera za izmjeničnu struju/punjača
baterija služite se zidnom utičnicom
u blizini. Ako dođe do smetnji pri upotrebi
ovog proizvoda, odmah ga isključite iz
zidne utičnice kako biste isključili izvor
napajanja.
Ako upotrebljavate proizvod sa žaruljicom
punjenja, imajte na umu da proizvod nije
isključen iz izvora napajanja čak ni kada
se žaruljica isključi.
Kabel za napajanje
Za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu,
Malti, Cipru i Saudijskoj Arabiji
Upotrijebite kabel za napajanje (A).
Iz sigurnosnih razloga kabel za
napajanje (B) nije namijenjen za gore
spomenute države/regije i zato se ondje
ne smije upotrebljavati.
Za korisnike u drugim državama/
regijama EU-a:
Upotrijebite kabel za napajanje (B).
(A)
(B)
HR
Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili
elektromagnetskih smetnji prijenos
podataka ne dovrši do kraja (neuspješan
prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju
ili isključite i ponovno priključite
komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da
je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela za
povezivanje kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim
frekvencijama mogu utjecati na sliku
i zvuk ove jedinice.
HR
3
Za korisnike u Europi
Napomena za korisnike u državama
koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda
sa zahtjevima EU-a: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
Zbrinjavanje otpadnih baterija te
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama s odvojenim
sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na
proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da
se proizvod i baterija
ne smiju odlagati kao
kućanski otpad.
Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim zbrinjavanjem otpada.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili
pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Za sve
ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih
baterija.
Za podrobnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije obratite se
lokalnom gradskom uredu, komunalnom
poduzeću ili trgovini gdje ste kupili
proizvod ili bateriju.
Ovaj priručnik obuhvaća nekoliko modela koji se isporučuju s različitim objektivima.
Naziv modela razlikuje se ovisno o isporučenom objektivu. Dostupni model razlikuje
se ovisno o državama/regijama.
Naziv modela
Objektiv
ILCA-68
Nije priloženo
ILCA-68K
Priloženo (objektiv za zumiranje DT 18 – 55 mm)
HR
4
Prije upotrebe
Napomene o upotrebi fotoaparata
Jezik zaslona
Pomoću izbornika možete odabrati jezik
koji će se prikazivati na zaslonu.
Postupak snimanja
Ovaj fotoaparat nudi 2 načina gledanja
objekata: način monitora pomoću
monitora i način tražila pomoću tražila.
Funkcije ugrađene u fotoaparat
U priručniku su opisani uređaji
kompatibilni s formatima 1080 60i
i 1080 50i.
Stvaranje datoteke slikovne baze podataka
Ako u fotoaparat umetnete memorijsku
karticu koja ne sadrži datoteku slikovne
baze podataka i uključite ga, fotoaparat
će automatski stvoriti datoteku slikovne
baze podataka i pri tom će iskoristiti dio
kapaciteta memorijske kartice.
Taj postupak može potrajati nešto duže
i dok se ne dovrši, ne možete upravljati
fotoaparatom. Ako dođe do pogreške
datoteke baze podataka, izvezite sve slike na
računalo pomoću programa PlayMemories
Home™ i zatim pomoću fotoaparata
formatirajte memorijsku karticu.
Nema kompenzacije za oštećen sadržaj ili
kvar u snimanju
Sony ne može kompenzirati kvar
u snimanju ili gubitak ili oštećenje
snimljenog sadržaja zbog kvara
fotoaparata ili medija za snimanje itd.
Napomene o monitoru, elektroničkom
tražilu, objektivu i slikovnom senzoru
• Monitor i elektroničko tražilo
proizvedeni su pomoću visoko precizne
tehnologije i više od 99,99% piksela
ispravno je i spremno za upotrebu.
Međutim, moguće je da se pojave sitne
crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene,
plave ili zelene boje) koje su stalno
prisutne na monitoru i elektroničkom
tražilu. Te točke normalan su rezultat
proizvodnog postupka i ni na koji način
ne utječu na slike.
• Nemojte držati fotoaparat za monitor.
• Fotoaparat ne izlažite sunčevom svjetlu
HR
ili ne snimajte u smjeru sunca duže
vrijeme. Može doći do oštećenja
unutarnjeg mehanizma. Ako je sunčevo
svjetlo fokusirano na obližnji objekt,
može izazvati požar.
• Nemojte izravno izlagati objektiv
zrakama kao što su laserske zrake.
Mogu oštetiti slikovni senzor i dovesti
do kvara fotoaparata.
• Na hladnom mjestu slike na zaslonu
mogu izgledati usporeno. Ne radi se
o kvaru
Kada uključujete fotoaparat na hladnom
mjestu, zaslon može privremeno postati
taman. Kada se fotoaparat ugrije, zaslon
će normalno raditi.
• Snimljena slika može biti različita od
slike koju ste gledali prije snimanja.
Preporučuje se sigurnosno kopiranje
Da biste izbjegli gubitak podataka, uvijek
sigurnosno kopirajte podatke na druge
medije.
HR
5
Napomene o upotrebi fotoaparata
Napomene o snimanju s tražilom
Napomene o dugotrajnom snimanju
Fotoaparat je opremljen elektroničkim
OLED tražilom visoke rezolucije i visokog
kontrasta. Tražilo postiže široki kut
gledanja i ne zamara oko. Fotoaparat je
izrađen za osiguranje tražila koje se lako
upotrebljava tako što su uravnoteženi
razni elementi.
• Slika može biti lagano iskrivljena u blizini
kutova tražila. Ne radi se o kvaru. Kada
želite provjeriti svaku pojedinost cijele
kompozicije, možete upotrijebiti
i monitor.
• Ako okrećete fotoaparat i pri tom gledate
u tražilo i pomičete oči, slika u tražilu
može biti iskrivljena i boje slike mogu se
mijenjati. To je karakteristika objektiva
ili uređaja za prikaz i nije kvar.
Preporučujemo da prilikom snimanja
slike gledate u središnji dio tražila.
• Prilikom snimanja s tražilom možete
osjetiti naprezanje očiju, umor, mučninu
ili mučninu od kretanja. Preporučujemo
da prilikom snimanja kroz tražilo radite
redovite pauze za odmor.
Potrebna dužina ili učestalost pauze
individualna je, tako da sami odlučite
o tome. U slučaju osjećaja neugodnosti,
nemojte upotrebljavati tražilo dok se
ne budete osjećali ugodno i po potrebi
posjetite doktora.
• Ovisno o temperaturi fotoaparata
i baterije, možda nećete moći snimati
videozapise ili će se napajanje automatski
isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Prikazat će se poruka na zaslonu prije
nego što se isključi napajanje ili više
nećete moći snimati videozapise. U tom
slučaju ostavite fotoaparat isključen
i pričekajte da se temperatura fotoaparata
i baterije spusti. Ako uključite napajanje
prije nego što se fotoaparat i baterija
dovoljno ohlade, napajanje se može
ponovno isključiti i možda nećete moći
snimati videozapise.
• Pod visokim temperaturama okoline,
temperatura fotoaparata se brzo povećava.
• Kada se temperatura fotoaparata
povećava, kvaliteta slike može se
pokvariti. Preporučujemo da pričekate
dok temperatura fotoaparata ne padne
prije nego što nastavite sa snimanjem.
• Površina fotoaparata može postati topla.
Ne radi se o kvaru.
Napomene o uvozu XAVC S i AVCHD
videozapisa na računalo
Kada uvozite XAVC S ili AVCHD
videozapise na računalo, preuzmite
i upotrijebite softver PlayMemories Home
na sljedećem web-mjestu:
http://www.sony.net/pm/
Napomene o bljeskalici
• Nemojte nositi fotoaparat držeći ga za
bljeskalicu i nemojte prejako pritiskati
bljeskalicu.
• Ako voda, prašina ili pijesak uđu
u otvorenu bljeskalicu, može doći
do kvara.
• Pazite da prst ne zasmeta kada pritišćete
bljeskalicu prema dolje.
HR
6
Napomene o upotrebi fotoaparata
Napomene o reprodukciji videozapisa
na drugim uređajima
O specifikacijama podataka opisanih
u ovom priručniku
• Videozapisi snimljeni ovim fotoaparatom
možda se neće moći ispravno
reproducirati na drugim uređajima.
Isto tako, videozapisi snimljeni drugim
uređajima možda se neće moći ispravno
reproducirati na ovom fotoaparatu.
• Diskovi s AVCHD videozapisima
snimljenima ovim fotoaparatom mogu
se reproducirati samo na uređajima
kompatibilnima s AVCHD formatom.
DVD uređaji za reprodukciju ili snimači
ne mogu reproducirati diskove
s AVCHD videozapisima jer nisu
kompatibilni s AVCHD formatom.
Isto tako, DVD uređaji za reprodukciju
ili snimači možda neće moći izbaciti HD
diskove snimljene u AVCHD formatu.
• Videozapisi snimljeni u formatu
1080 60p/1080 50p mogu se
reproducirati samo na uređajima koji
podržavaju format 1080 60p/1080 50p.
• Videozapisi snimljeni u formatu
XAVC S mogu se reproducirati samo
na uređajima koji podržavaju format
XAVC S.
Podaci o radnim svojstvima
i specifikacijama definiraju se pod sljedećim
uvjetima, osim ako nije drukčije navedeno
u priručniku: na normalnoj temperaturi
okoline od 25°C i uz upotrebu kompleta
baterija koji je potpuno napunjen dok se
žaruljica punjenja CHARGE nije isključila.
HR
Upozorenje na autorska prava
Televizijski programi, filmovi, videovrpce
i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje
takvih materijala može kršiti propise
zakona o autorskim pravima.
Slike upotrijebljene u ovom priručniku
Fotografije upotrijebljene kao primjeri
slika u ovom priručniku reproducirane
su slike i nisu stvarne snimke slika ovim
fotoaparatom.
HR
7
Prije upotrebe
Provjera priloženih stavki
Najprije provjerite naziv modela svog fotoaparata (str. 4). Priložena
dodatna oprema razlikuje se ovisno o modelu.
Broj u zagradi označava broj komada.
Isporučeno sa svim modelima:
• Traka za nošenje na ramenu (1)
• Fotoaparat (1)
• Punjač baterija BC-VM10A (1)
Upute za pričvršćivanje trake za
nošenje na ramenu na fotoaparat
potražite na stranici 13.
• Kabel za napajanje (mrežni vod)
(1)* (ne isporučuje se u nekim
državama/regijama)
* Uz vaš fotoaparat može se isporučiti
više kabela za napajanje. Upotrijebite
onaj koji odgovara za vašu državu/
regiju. Pogledajte stranicu 3.
• Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FM500H
(1)
• Mikro USB kabel (1)
HR
8
• Poklopac kućišta (1)
(pričvršćen na fotoaparat)
• Poklopac okulara (1)
(pričvršćen na fotoaparat)
• Priručnik s uputama (1)
(ovaj priručnik)
ILCA-68K:
• Objektiv za zumiranje
DT 18-55 mm (1)/prednji
poklopac za objektiv (1)/
poklopac pakiranja (1)
Identifikacija dijelova
Za upute za rad s dijelovima pogledajte stranice u zagradama.
Prednja strana
HR
A Gumb okidača (30)
J Mikrofon*2
B Prekidač napajanja (28)
K Gumb za otključavanje kotačića
C Birač za upravljanje (16)
D Žaruljica samookidača
E Kontakti za objektiv*1
F Zrcalo*
1
G Gumb za pregled
H Postolje
I Ugrađena bljeskalica*1
• Pritisnite gumb (iskakanje
bljeskalice) za upotrebu
bljeskalice.
• Kada ne upotrebljavate
bljeskalicu, pritisnite je natrag
u kućište fotoaparata.
za odabir načina (30, 35)
L Kotačić za odabir načina (35)
M Gumb
(iskakanje bljeskalice)
N Oznaka za postavljanje (26)
O Gumb za otpuštanje
objektiva (27)
P Prekidač načina izoštravanja
*1 Nemojte izravno dodirivati te
dijelove.
*2 Nemojte prekrivati taj dio tijekom
snimanja videozapisa. To može
uzrokovati šum ili smanjiti jačinu
zvuka.
HR
9
Identifikacija dijelova
Stražnja strana
A Poklopac okulara
G Gumb MOVIE (32)
B Senzor okulara
H Za snimanje: gumb C1
C Gumb MENU (19)
D Tražilo*
• Kada gledate u tražilo, aktivira
se način tražila, a kada
odmaknete lice od tražila,
način prikaza vraća se u način
monitora.
E Birač za prilagodbu dioptra
• Prilagodite kotačić za prilagodbu
dioptra svojem vidu sve dok
prikaz u tražilu ne postane jasan.
F Monitor
HR
10
(prilagođeno 1)
Za gledanje: gumb
(povećanje)
I Za snimanje: gumb AEL
(zaključavanje automatske
ekspozicije)/
gumb SLOW SYNC
Za gledanje: gumb
(indeks slika)
J Kotačić za upravljanje (15)
Identifikacija dijelova
K Za snimanje: gumb Fn
(funkcija) (17)
Za gledanje: gumb
(rotacija slike)
L Gumb C2 (prilagođeno 2)
Za gledanje: gumb
(brisanje) (34)
M Gumb
(reprodukcija) (33)
* Nemojte izravno dodirivati taj dio.
HR
HR
11
Identifikacija dijelova
Gornja strana
A Nosač za više sučelja*
B Gumb FINDER/MONITOR
C Zaslon
D Gumb
(način okidanja)
E Gumb WB (balans bijele boje)
F Gumb
(kompenzacija
ekspozicije)
G Gumb ISO
H Gumb
(osvjetljenje ploče
zaslona)
I
HR
12
Oznaka položaja
slikovnog senzora
* Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem za više
sučelja potražite na web-mjestu tvrtke
Sony na svom području ili se obratite
svom prodavaču proizvoda tvrtke
Sony ili ovlaštenom lokalnom servisu
tvrtke Sony.
Može se upotrebljavati i dodatna
oprema za nosač za dodatnu opremu.
Ne možemo jamčiti ispravan rad
s dodatnom opremom drugih
proizvođača.
Identifikacija dijelova
Prikaz bočnih dijelova/donjeg dijela
A Kukice za traku za nošenje
na ramenu
• Oba kraja trake pričvrstite
na fotoaparat.
C Zvučnik
D Terminal DC IN
HR
• Prilikom priključivanja adaptera
za izmjeničnu struju
AC-PW10AM (prodaje se
zasebno) na fotoaparat,
isključite fotoaparat pa
priključite priključnicu adaptera
za izmjeničnu struju u terminal
DC IN na fotoaparatu.
E HDMI mikro priključak
F Multi/Mikro USB terminal*
• Podržava uređaje kompatibilne
s Mikro USB kabelom.
B Priključak za mikrofon
• Kada je spojen vanjski
mikrofon, unutarnji se
mikrofon automatski uključuje.
Ako je vanjski mikrofon vrste
koja prima napajanje preko
priključka, fotoaparat služi kao
izvor napajanja mikrofona.
G Utor za umetanje memorijske
kartice (23)
H Poklopac memorijske
kartice (23)
I Pristupna žaruljica
J Utor za umetanje baterije (23)
K Poklopac baterije (23)
HR
13
Identifikacija dijelova
L Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac
s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
Objektiv
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II
(priloženo uz ILCA-68K)
* Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem za više
sučelja i terminalu Multi/Mikro USB
potražite na web-mjestu tvrtke Sony ili
se obratite svom prodavaču proizvoda
tvrtke Sony ili ovlaštenom lokalnom
servisu tvrtke Sony.
A Prsten za izoštravanje
B Prsten za zumiranje
C Skala žarišne duljine
D Oznaka žarišne duljine
E Kontakti za objektiv*
F Prekidač načina izoštravanja
G Oznaka za postavljanje
* Nemojte izravno dodirivati taj dio.
• Objektiv DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM II dizajniran je za
fotoaparate Sony A-mount
(modele sa slikovnim senzorom
veličine APS-C). Te objektive
ne možete upotrebljavati
s fotoaparatima
35­milimetarskog formata.
• Za objektive koji nisu
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II
pogledajte upute za upotrebu
priložene uz objektiv.
HR
14
Popis funkcija
Rukovanje fotoaparatom
Kako koristiti kotačić za upravljanje
• Kotačić za upravljanje možete okretati ili na njemu pritisnuti gore/dolje/
lijevo/desno kako biste pomaknuli okvir odabira. Pritisnite z na sredini HR
kotačića za upravljanje kako biste postavili odabranu stavku. U ovom je
priručniku radnja pritiskanja gornje/donje/lijeve/desne stranice kotačića
za upravljanje označena s v/V/b/B.
• Kada u načinu reprodukcije okrenete kotačić za upravljanje ili
pritisnete b/B na kotačiću za upravljanje, možete prikazati prethodnu
ili sljedeću sliku.
• Funkcija DISP dodijeljena je gumbu v na kotačiću za upravljanje.
Pomoću te funkcije možete promijeniti prikaz na zaslonu.
• Funkcija [Standardno] dodijeljena je gumbu z na sredini kotačića za
upravljanje prema zadanim postavkama. Kada pritisnete z, uključit će
se funkcija automatskog izoštravanja i fotoaparat će izoštriti objekte na
središnjem području monitora.
HR
15
Rukovanje fotoaparatom
Postupak za korištenje birača za upravljanje
Birač za upravljanje možete okretati da biste promijenili postavke potrebne
za svaki način snimanja.
HR
16
Odabir funkcije pomoću gumba Fn (funkcija)
Taj se gumb koristi za postavljanje ili izvršavanje funkcija koje se često
upotrebljavaju kod snimanja, osim za funkcije sa zaslona Quick Navi.
Sadržaj i njegov položaj prikazan u nastavku predstavlja samo smjernicu
te se može razlikovati od stvarnog prikaza.
1 Pritisnite gumb DISP na kotačiću za upravljanje kako biste postavili način
rada zaslona drugačiji od [Za tražilo].
2 Pritisnite gumb Fn.
HR
3 Odaberite željenu stavku koristeći tipke v/V/b/B na kotačiću
za upravljanje.
Prikazat će se zaslon postavke.
4 Odaberite željenu postavku
okretanjem kotačića za upravljanje
i zatim pritisnite z na kotačiću za
upravljanje.
• Pojedine postavke mogu se dodatno
prilagoditi okretanjem birača za
upravljanje.
HR
17
Odabir funkcije pomoću gumba Fn (funkcija)
Postupak za postavljanje pojedinačne postavke
na namjenskom zaslonu
U 3. koraku odaberite stavku za postavljanje
i pritisnite z na kotačiću za upravljanje kako
biste se prebacili na namjenski zaslon za
stavku postavke. Postavite stavke u skladu
s vodičem za rad.
HR
18
Vodič za rad
Funkcije koje se mogu odabrati pomoću
gumba MENU
Možete postaviti osnovne postavke fotoaparata ili izvršiti funkcije kao što
su snimanje, reprodukcija ili druge radnje.
1 Pritisnite gumb MENU za prikaz zaslona izbornika.
2 Koristeći tipke v/V/b/B na kotačiću
za upravljanje ili okretanjem kotačića za
upravljanje odaberite željenu stavku za
postavljanje, a zatim pritisnite z na
sredini kotačića za upravljanje.
HR
• Odaberite ikonu na vrhu zaslona
i pritisnite b/B na kotačiću za upravljanje
kako biste se pomakli na drugu stavku
u MENU.
3 Odaberite vrijednost postavke i pritisnite z za potvrdu.
Za prikaz izbornika pločica
Omogućuje vam odabir opcije prikazivanja prvog zaslona izbornika uvijek
kada pritisnete gumb MENU.
MENU t
(Setup) t [Izbornik pločica] t [Uključeno]
HR
19
Upotreba vodiča kroz fotoaparat
Možete upotrijebiti [Post. prilag. tipke] da biste vodič kroz fotoaparat
dodijelili željenom gumbu.
U vodiču kroz fotoaparat prikazana su objašenjenja za trenutno odabranu
funkciju ili postavku izbornika.
Gumb MENU t
(Prilag. postavke) t [Post. prilag. tipke] t
Odaberite željeni gumb dodijeljen funkciji. t [Vodič kroz fotoaparat]
Pritisnite gumb MENU i upotrijebite kotačić za upravljanje kako biste odabrali
stavku u MENU za koju želite pročitati objašnjenje i zatim pritisnite gumb
kojem je dodijeljena funkcija [Vodič kroz fotoaparat].
HR
20
Priprema fotoaparata
Punjenje kompleta baterija
Prije prve upotrebe fotoaparata napunite komplet baterija NP-FM500H
InfoLITHIUM™ (priloženo).
Komplet baterija InfoLITHIUM može se napuniti čak i ako nije potpuno
prazan.
Može se upotrebljavati i kada nije potpuno napunjen.
Napunjeni komplet baterija pomalo se prazni čak i kada ga ne upotrebljavate.
Da biste izbjegli propuštene prilike za snimanje, ponovno napunite komplet
baterija prije snimanja.
1 Umetnite komplet baterija u punjač
baterije.
HR
Pritisnite komplet baterija tako da klikne
na mjestu.
HR
21
Punjenje kompleta baterija
2 Uključite punjač baterija u zidnu
utičnicu.
Postupak s punjačem baterija koji se
može priključiti izravno u zidnu utičnicu
• Način priključivanja punjača
baterija može se razlikovati
ovisno o državi/regiji.
Upaljena: punjenje
Ugašena: punjenje je dovršeno
Vrijeme punjenja
Pribl. 175 minuta
(potpuno punjenje)
• Vrijedi za punjenje potpuno
ispražnjenog kompleta baterija
pri temperaturi od 25°C.
• Žaruljica CHARGE gasi se po
dovršetku punjenja.
Žaruljica CHARGE
Postupak s punjačem baterija kojem
je potreban kabel za napajanje za
priključivanje u zidnu utičnicu
Žaruljica CHARGE
U zidnu utičnicu
Napomene
• Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o preostalom kapacitetu kompleta
baterija ili uvjetima punjenja.
• Upotrebljavajte isključivo originalne komplete baterija marke Sony.
• Preporučujemo vam da komplet baterija punite pri temperaturi okoline od 10°C
do 30°C. Ako punite komplet baterija na temperaturi izvan navedenog raspona,
možda ga nećete moći učinkovito napuniti.
• Uključite punjač baterija u najbližu zidnu utičnicu.
HR
22
Umetanje kompleta baterija/memorijske
kartice (prodaje se zasebno)
1 Otvorite poklopac baterije klizno
pomičući ručicu za njegovo otvaranje.
2 Do kraja umetnite komplet baterija
i pomoću vrha baterije pritisnite ručicu
za zaključavanje.
HR
Ručica za zaključavanje
3 Zatvorite poklopac.
4 Klizno pomaknite poklopac memorijske
kartice kako biste ga otvorili.
HR
23
Umetanje kompleta baterija/memorijske kartice (prodaje se zasebno)
5 Umetnite memorijsku karticu.
• Umetnite memorijsku karticu tako
da sjedne na mjesto pazeći pri tome
da kosi kut bude okrenut na stranu
kao na slici.
Pazite da kosi kut bude okrenut
na pravu stranu
6 Zatvorite poklopac.
Uklanjanje kompleta baterija
Isključite fotoaparat i klizno pomaknite
ručicu za zaključavanje u smjeru strelice.
Pazite da vam ne ispadne komplet
baterija.
Ručica za zaključavanje
Uklanjanje memorijske kartice
Provjerite da pristupna žaruljica (str. 13) ne svijetli, otvorite poklopac
i jednom gurnite memorijsku karticu.
Provjera preostale razine baterije
Priložen komplet baterija je litij-ionski komplet baterija čija je zadaća
razmjena informacija o uvjetima rada s fotoaparatom. Postotak preostalog
vijeka trajanja baterije prikazuje se sukladno uvjetima rada fotoaparata.
HR
24
Umetanje kompleta baterija/memorijske kartice (prodaje se zasebno)
„Baterija je prazna.”
Razina baterije
Visoko
Nisko
Više ne možete
fotografirati.
Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati
Memorijska kartica
Memory Stick PRO Duo
Za
fotografije
MP4
Za videozapise
AVCHD
XAVC S
(samo
Mark2)
(samo
Mark2)
—
(samo
Mark2)
(samo
Mark2)
—
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
SD memorijska kartica
SDHC memorijska kartica
SDXC memorijska kartica
microSD memorijska kartica
microSDHC memorijska kartica
microSDXC memorijska kartica
HR
—
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*2
*1
*1
*2
*2
*2
—
*1 SD klasa brzine 4:
ili brža ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
*2 Memorijske kartice koje ispunjavaju sve sljedeće uvjete:
– Kapacitet od 4 GB ili veći
– SD klasa brzine 10:
ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
• Pojedinosti o broju snimljenih fotografija i mogućem trajanju videozapisa potražite
na stranicama od 41 do 43. U tablicama potražite memorijsku karticu odgovarajućeg
kapaciteta.
Napomene
• Kada se SDHC memorijska kartica upotrebljava za snimanje XAVC S videozapisa
tijekom duljih vremenskih razdoblja, snimljeni videozapisi bit će razdijeljeni
u datoteke veličine 4 GB. Pomoću aplikacije PlayMemories Home razdijeljene
datoteke mogu se integrirati u jednu datoteku.
• Ne jamčimo da će sve memorijske kartice ispravno raditi. U slučaju memorijskih
kartica koje nije proizvela tvrtka Sony, obratite se proizvođaču tih proizvoda.
• Prilikom korištenja medija Memory Stick Micro media ili microSD memorijskih
kartica s ovim fotoaparatom provjerite koristite li odgovarajući adapter.
HR
25
Pričvršćivanje objektiva
Prije pričvršćivanja ili uklanjanja objektiva postavite glavni prekidač
fotoaparata u položaj Isključeno.
1 Uklonite poklopac kućišta s fotoaparata
Prednji poklopac objektiva
i stražnji poklopac pakiranja sa stražnje
strane objektiva.
• Kada mijenjate objektiv, zamijenite
ga brzo i što dalje od prašnjavih
mjesta kako biste spriječili da prašina
i nečistoća uđu u fotoaparat.
• Prilikom snimanja uklonite prednji
poklopac objektiva s prednje strane
objektiva.
Poklopac kućišta
Poklopac pakiranja
2 Postavite objektiv tako da poravnate
narančaste oznake (oznake za
postavljanje) na objektivu i fotoaparatu.
• Držite fotoaparat s objektivom
usmjerenim prema dolje kako biste
spriječili da prašina uđe u fotoaparat.
Narančaste oznake
3 Lagano gurnite objektiv prema
fotoaparatu i okrenite ga u smjeru
kazaljke na satu dok ne sjedne na
svoje mjesto.
• Provjerite jeste li ravno postavili
objektiv.
HR
26
Pričvršćivanje objektiva
Napomene
• Pri postavljanju objektiva nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva.
• Nemojte na silu pričvršćivati objektiv.
• Objektivi E-mount nisu kompatibilni s ovim fotoaparatom.
• Ako upotrebljavate objektiv opremljen priključkom za tronožac, priključak objektiva
pričvrstite na priključak za tronožac kako biste održali ravnotežu.
• Pri nošenju fotoaparata na koji je pričvršćen objektiv čvrsto držite i fotoaparat
i objektiv.
• Pri zumiranju i namještanju izoštravanja nemojte držati dio objektiva koji izlazi
iz fotoaparata.
Uklanjanje objektiva
1 Do kraja pritisnite gumb za otpuštanje
objektiva i okrećite objektiv u smjeru
obrnutom od kazaljke na satu dok se
ne zaustavi.
HR
Gumb za otpuštanje objektiva
2 Pričvrstite poklopce na prednji i stražnji dio objektiva i poklopac kućišta
na fotoaparat.
• Prije pričvršćivanja ih očistite od prašine.
• Stražnji poklopac objektiva nije priložen uz komplet objektiva DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM II. Ako objektiv pohranjujete samostalno, bez da je pričvršćen
na fotoaparat, kupite stražnji poklopac objektiva ALC-R55.
Napomene vezane uz zamjenu objektiva
Ako prilikom zamjene objektiva u fotoaparat uđe prašina ili nečistoća
i ostane na površini slikovnog senzora (dijela koji pretvara svjetlost
u električni signal), na fotografiji se mogu pojaviti tamne točke, ovisno
o okruženju snimanja.
Fotoaparat je opremljen funkcijom zaštite od prašine koja može spriječiti
nakupljanje prašine na slikovnom senzoru. Međutim, uvijek pokušajte brzo
zamijeniti objektiv čim dalje od prašnjavih mjesta prilikom pričvršćivanja/
uklanjanja objektiva.
HR
27
Postavljanje datuma i vremena
Kada prvi put uključite fotoaparat ili nakon početnog prilagođavanja
funkcija, pojavljuje se zaslon postavljanja datuma i vremena.
1 Postavite glavni prekidač u uključeni
položaj Uključeno da biste uključili
fotoaparat.
Prikazat će se zaslon postavljanja datuma
i vremena.
• Kako biste isključili fotoaparat,
postavite glavni prekidač u isključeni
položaj Isključeno.
2 Provjerite je li na zaslonu odabrano
[Unos], a zatim na kotačiću za
upravljanje pritisnite z.
3 Odaberite željenu geografsku lokaciju te pritisnite z.
4 Stavku za postavljanje odaberite pomoću v/V na kotačiću za upravljanje,
a zatim pritisnite z.
5 Odaberite željenu postavku pomoću v/V/b/B, a zatim pritisnite z.
6 Ponovite 4. i 5. korak da biste postavili druge stavke, a zatim odaberite
[Unos] i pritisnite z.
Postupak za poništavanje postavke datuma i vremena
Pritisnite gumb MENU.
HR
28
Postavljanje datuma i vremena
Provjera ili ponovno postavljanje datuma/vremena i područja
Zaslon za postavljanje datuma i vremena automatski se prikazuje prilikom
prvog uključivanja ili kada se interna rezervna baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja isprazni. U izborniku ponovno postavite datum
i vrijeme.
Gumb MENU t
(Setup) t
[Postavke dat./vrem.] ili [Postavka područja]
Gumb MENU
HR
Zadržavanje postavke datuma i vremena
Ovaj fotoaparat ima unutarnju bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja
za zadržavanje postavki datuma i vremena i ostalih postavki bez obzira je
li uređaj uključen ili isključen i je li baterija umetnuta ili ne.
HR
29
Snimanje i prikaz slika
Snimanje fotografija
U automatskom načinu fotoaparat analizira objekt i omogućuje snimanje
s odgovarajućim postavkama.
1 Postavite glavni prekidač u uključeni položaj Uključeno da biste uključili
fotoaparat.
2 Kotačić za odabir načina postavite
na
(Automatski način).
• Okrenite kotačić za odabir načina
pritiskanjem gumba za otpuštanje
kotačića za odabir načina na sredini
kotačića za odabir načina.
3 Pogledajte u tražilo i držite fotoaparat.
Ako upotrebljavate objektiv za
zumiranje, prilagodite prsten za
zumiranje veličini objekta.
Prsten za
zumiranje
4 Pritisnite gumb zatvarača do pola za izoštravanje.
• Kada se slika izoštri, čut ćete zvučni signal i upalit će se indikator z ili
5 Pritisnite gumb zatvarača do kraja
da biste snimili sliku.
• Ako je [Auto Obj. Framing]
postavljeno na [Automatski], kod
snimanja lica, objekata izbliza (makro)
ili objekata koje prati [AF zadrži-na],
fotoaparat analizira scenu i automatski
smanjuje snimljenu sliku
u odgovarajuću kompoziciju. Spremit
će se i izvorne i podrezane slike.
HR
30
.
Snimanje fotografija
Za snimanje u tamnim okruženjima
Bljeskalicu upotrijebite za osvjetljavanje objekta prilikom snimanja
i sprečavanje trešnje fotoaparata.
Pritisnite gumb (iskakanje bljeskalice) kako bi bljeskalica iskočila,
a zatim pritisnite gumb okidača do kraja prema dolje.
Možete sami odabrati način rada bljeskalice koji najbolje odgovara vašim
potrebama. Pojedinosti o načinu rada bljeskalice potražite u priručniku
„Priručnik”.
O broju točaka područja izoštravanja
Dok fotoaparat koristi najviše 79 točaka izoštravanja za funkcije automatskog
izoštravanja, broj točaka izoštravanja je ograničen ako je pričvršćen neki od
sljedećih objektiva.
Objektiv
Broj točaka izoštravanja
SAL75300, SAL1118, SAL55200, SAL1855,
SAL18552 (priloženo uz ILCA-68K), SAL55200-2,
SAL30M28, SAL55300
61 točka
SAL500F80
Jedna točka na sredini
HR
• Ta je informacija često dostupna tek na dan plasiranja modela na tržište.
Neki od gore navedenih objektiva nisu dostupni u nekim državama ili regijama.
HR
31
Snimanje videozapisa
1 Kotačić za odabir načina postavite na
(Video).
• Kada je opcija [Gumb MOVIE] postavljena na [Uvijek], snimanje
videozapisa možete pokrenuti iz bilo kojeg načina snimanja.
2 Pritisnite gumb MOVIE za početak
Gumb MOVIE
snimanja.
3 Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.
Napomene
• Prilikom snimanja videozapisa može biti snimljen zvuk rada fotoaparata. Snimanje
zvuka možete onemogućiti postavljanjem postavke [Snimanje zvuka] na [Isključeno].
• Kontinuirano vrijeme snimanja videozapisa ovisi o temperaturi okoline i stanju
fotoaparata. Pogledajte „Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa” (str. 44).
• Kad se pojavi ikona
, temperatura fotoaparata je previsoka. Isključite fotoaparat
i pričekajte da se njegova temperatura smanji.
• Kada dulje vrijeme kontinuirano snimate, možete osjetiti da se fotoaparat ugrijao.
To je normalno. Može se pojaviti i „Povišena interna temperatura. Pričekajte da se
ohladi.”. U tom slučaju isključite fotoaparat i pričekajte da ponovno postane spreman
za snimanje.
HR
32
Reprodukcija slika
1 Pritisnite gumb
.
Gumb
2 Odaberite sliku pritiskom na b/B na kotačiću za upravljanje.
• Za reprodukciju videozapisa pritisnite z na kotačiću za upravljanje.
Ako tijekom reprodukcije videozapisa pritisnete V na kotačiću za
upravljanje, prikazat će se upravljačka ploča.
Upravljačka ploča
Radnja tijekom reprodukcije videozapisa
N
Reprodukcija
X
Pauziranje
M
Premotavanje unaprijed
m
Premotavanje unatrag
T
Reprodukcija usporene snimke
t
Reprodukcija usporene snimke unatrag
>
Sljedeći videozapis
.
Prethodni videozapis
C
Kadar unaprijed
c
Kadar unatrag
HR
Postavke jačine zvuka
Zatvara upravljačku ploču
Napomene
• Videozapisi snimljeni na drugim uređajima možda se neće moći reproducirati
na ovom fotoaparatu.
HR
33
Brisanje slika
Nakon što izbrišete sliku, ne možete je vratiti. Provjerite želite li stvarno
izbrisati sliku prije nastavka.
1 Dok je prikazana slika koju želite
izbrisati pritisnite gumb
(brisanje).
Gumb
(brisanje)
2 Odaberite [Obriši] pomoću v/V na kotačiću za upravljanje, a zatim
pritisnite z.
• Da biste odjednom izbrisali nekoliko slika, odaberite gumb MENU t
(Reprodukcija) t [Obriši].
Napomene
• Zaštićene slike ne mogu se izbrisati.
HR
34
Odabir režima snimanja
Odabir režima snimanja
Okrenite kotačić za odabir načina
pritiskanjem gumba za otpuštanje
kotačića za odabir načina na sredini
kotačića za odabir načina.
Dostupni su sljedeći režimi snimanja.
(Automatski način)
(Program. automatika)
(Prioritet otv. blende)
Omogućuje vam snimanje fotografija uz automatsku
prilagodbu postavki.
Omogućuje vam snimanje fotografija uz automatsku
prilagodbu ekspozicije (brzine zatvarača i vrijednosti
otvora blende). Druge postavke mogu se prilagoditi ručno.
HR
Snimanje uz prilagodbu otvora blende i promjenu raspona
izoštravanja ili uz defokusiranje pozadine.
(Prioritet zatvarača) Prilagođava brzinu zatvarača kako bi se prikazalo kretanje
objekta.
(Ručna ekspozicija)
1/2/3
(Pozivanje memorije)
(Video)
(Tele-zoom Kont. AE)
(Panoram. snimanje)
(Odabir scene)
Omogućuje vam snimanje nakon ručnog podešavanja
ekspozicije (brzine zatvarača i vrijednosti otvora blende)
pomoću birača za upravljanje i kotačića za upravljanje.
Poziva postavke koje su prethodno registrirane u [Memorija]
pod
(Camera Settings).
Omogućuje vam promjenu postavki snimanja i snimanje
videozapisa.
Omogućuje neprekidno snimanje dok je gumb zatvarača
pritisnut do kraja. Središnji dio slike je podrezan i fotoaparat
neprekidno snima slike pri brzini od maksimalno otprilike
8 slika u sekundi. Broj točaka područja izoštravanja
postavljen je na maksimalno 25 točaka.
Omogućuje vam snimanje panoramskih slika kombiniranjem
više slika.
Omogućuje vam snimanje uz memorirane postavke ovisno
o sceni.
HR
35
Prikaz slika na računalu
Upotreba softvera
Pomoću sljedećih aplikacija optimizirajte upotrebu slika snimljenih
fotoaparatom.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
Za pojedinosti o instalaciji pogledajte stranice od 37 do 40.
Zahtjevi sustava
Zahtjeve sustava za softver možete pronaći na sljedećoj URL adresi:
http://www.sony.net/pcenv/
HR
36
Upotreba softvera
Upotreba programa Image Data Converter
Pomoću programa Image Data Converter možete učiniti sljedeće:
• Možete reproducirati i uređivati slike snimljene u formatu RAW uz
različita ispravljanja, primjerice tonske krivulje ili oštrine.
• Možete prilagoditi slike balansom bijele boje, ekspozicijom i [Kreativni stil]
i sl.
• Možete spremiti slike koje su prikazane i uređene na računalu.
Sliku možete spremiti u formatu RAW ili u standardnom formatu
datoteke.
• Možete prikazati i usporediti slike formata RAW i JPEG snimljene tim
fotoaparatom.
• Slikama možete dodijeliti 5 ocjena.
• Možete primijeniti oznake u boji.
HR
Za upotrebu programa Image Data Converter pogledajte Pomoć.
Kliknite [Start] t [Svi programi] t [Image Data Converter] t
[Pomoć] t [Image Data Converter Ver.4].
Stranica podrške za Image Data Converter (samo na engleskom)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Instaliranje programa Image Data Converter
1 Preuzmite softver na sljedećoj URL adresi i instalirajte ga na računalo.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Napomene
• Prijavite se kao administrator.
HR
37
Upotreba softvera
Upotreba programa PlayMemories Home
Softver PlayMemories Home omogućuje uvoz fotografija i videozapisa
na računalo i njihovu upotrebu. PlayMemories Home potreban je za uvoz
XAVC S videozapisa ili AVCHD videozapisa na računalo.
Reprodukcija
uvezenih slika
Uvoz slika s fotoaparata
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće funkcije:
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje diskova
s videozapisima
Dijeljenje slika na servisu
PlayMemories Online™
Prijenos slika na
mrežne usluge
• Možete preuzeti Image Data Converter ili Remote Camera Control i sl. na
sljedeći način:
Spojite fotoaparat s računalom t, pokrenite PlayMemories Home t
i kliknite [Obavijesti].
Napomene
• Za instalaciju softvera PlayMemories Home potrebna je internetska veza
• Za upotrebu softvera PlayMemories Online ili drugih mrežnih usluga potrebna
je internetska veza. PlayMemories Online ili druge mrežne usluge nisu dostupne
u svim državama ili regijama.
• Softver za sustav Mac potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ako je na vašem računalu instaliran softver PMB (Picture Motion Browser),
isporučen uz modele plasirane na tržište prije 2011., preko njega će se tijekom
instalacije instalirati softver PlayMemories Home. Upotrijebite PlayMemories
Home, nasljednika softvera PMB.
HR
38
Upotreba softvera
• Videozapise snimljene upotrebom postavke [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)],
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ili [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] pod
[
Record Setting] konvertira softver PlayMemories Home kako bi stvorio
snimljeni disk u formatu AVCHD. Ta konverzija može potrajati dulje vrijeme.
Također, ne možete stvoriti disk s izvornom kvalitetom slike. Ako želite zadržati
izvornu kvalitetu slike, pohranite filmove na Blu-ray disk.
Instaliranje programa PlayMemories Home
1 Pomoću internetskog preglednika na računalu idite na sljedeću URL
adresu, a zatim kliknite [Instalirajte] t [Pokreni].
http://www.sony.net/pm/
HR
2 Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili instalaciju.
Upotreba programa Remote Camera Control
Spojite fotoaparat na računalo. Pomoću programa Remote Camera Control
možete:
• Postaviti fotoaparat ili snimiti sliku s računala.
• Snimiti sliku izravno na računalo.
• Izvršiti snimanje u intervalima.
Prije upotrebe postavite sljedeće: MENU t
[Daljinski PC]
(Setup) t [USB veza] t
HR
39
Upotreba softvera
Instaliranje softvera Remote Camera Control
1 Pomoću internetskog preglednika na računalu idite na sljedeću URL adresu.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Slijedite upute na zaslonu da biste preuzeli i instalirali program Remote
Camera Control.
Napomene
• Za instalaciju softvera Remote Camera Control potrebna je internetska veza
HR
40
Ostalo
Provjera broja slika i vremena snimanja
videozapisa
Kada umetnete memorijsku karticu
u fotoaparat i postavite glavni prekidač
u uključeni položaj ON, broj slika koje je
moguće snimiti (ako nastavite snimati
s trenutnim postavkama) prikazuje se
na zaslonu.
Napomene
• Kada „0” (broj slika koje se mogu snimiti) zatreperi žuto, memorijska kartica je puna.
Zamijenite memorijsku karticu drugom ili izbrišite slike s trenutne memorijske
kartice (stranica 34).
HR
• Kada „NO CARD” (broj slika koje se mogu snimiti) zatreperi žuto, to znači da
memorijska kartica nije umetnuta. Umetnite memorijsku karticu.
Broj slika koje se mogu snimiti na memorijsku karticu
U tablici u nastavku prikazan je približan broj slika koje se mogu snimiti na
memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrijednosti su
definirane testiranjem standardnih memorijskih kartica tvrtke Sony.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i vrsti
upotrijebljene memorijske kartice.
Veličina slike: L: 24M
Razmjer proporcija: 3:2*
Memorijska kartica formatirana
ovim fotoaparatom
Kapacitet
Kvaliteta
Standardno
(mjerne jedinice: slike)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
330
660
1300
2700
5400
10500
Fino
200
405
820
1650
3300
6600
Ekstra fino
100
200
405
810
1600
3250
RAW i JPEG
53
105
215
435
880
1750
RAW
73
145
295
600
1200
2400
HR
41
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
* Kada je opcija [
Razmjer proporcija] postavljen na [16:9], možete snimiti više
slika od broja prikazanog u gornjoj tablici (osim kada je odabrana opcija [RAW]).
Broj slika koje se mogu snimiti upotrebom kompleta baterija
Imajte na umu da se stvarni brojevi mogu razlikovati ovisno o uvjetima
upotrebe.
Vijek trajanja baterije
Broj slika
—
Pribl. 580 slika
Tražilo
—
Pribl. 540 slika
Monitor
Pribl. 130 min.
—
Tražilo
Pribl. 130 min.
—
Neprekidno
snimanje
(videozapisi)
Monitor
Pribl. 220 min.
—
Tražilo
Pribl. 220 min.
—
Pregledavanje
(fotografije)
Monitor
Pribl. 410 min.
Pribl. 8200 slika
Tražilo
Pribl. 410 min.
Pribl. 8200 slika
Snimanje
(fotografije)
Monitor
Stvarno snimanje
(videozapisi)
Napomene
• Gore navedeni broj slika vrijedi kada je komplet baterija potpuno napunjen. Broj slika
može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
• Broj slika koje se mogu snimiti vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Komplet baterija upotrebljava se pri temperaturi okoline od 25°C.
– Upotrebljava se objektiv DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II
– Upotrebljava se Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2) media (prodaje se zasebno)
– Opcija [Svjetlina tražila] postavljena je na [Ručno] [±0].
– Opcija [Svjetlina monitora] postavljena je na [Ručno] [±0].
• Broj za „Snimanje (fotografije)” temelji se na standardu CIPA i vrijedi za snimanje
u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Opcija DISP postavljena je na [Prikaz svih info.].
– Opcija [Način izoštravanja] postavljena je na [AF-S].
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Bljeskalica se upotrebljava jednom svaka dva puta.
– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset snimanja.
HR
42
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
• Broj minuta za snimanje videozapisa temelji se na standardu CIPA i vrijedi za
snimanje u sljedećim uvjetima:
– Opcija [
Record Setting] postavljena je na [30p 50M]/[25p 50M].
– Uobičajeno snimanje videozapisa: Trajanje baterije ovisi o uzastopnom snimanju,
zumiranju, stanju pripravnosti snimanja, uključivanju/isključivanju i sl.
– Neprekidno snimanje videozapisa: Trajanje baterije temelji se na neprekidnom
snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a zatim se nastavlja
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ostale se funkcije, primjerice zumiranje,
ne upotrebljavaju.
Raspoloživo vrijeme snimanja za videozapis
U tablici u nastavku prikazan je približan broj ukupnog vremena snimanja
upotrebom memorijske kartice formatirane ovim fotoaparatom.
HR
Memorijska kartica formatirana ovim fotoaparatom
Format datoteke
XAVC S
AVCHD
MP4
Record Setting
60p 50M/
50p 50M
30p 50M/
25p 50M
24p 50M*/–
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1440 × 1080 12M
VGA 3M
Vrijeme snimanja (h (sat), min (minuta))
8 GB
32 GB
64 GB
15 min
1 h 15 min
2 h 35 min
15 min
1 h 15 min
2 h 35 min
15 min
1 h 15 min
2 h 35 min
35 min
2 h 30 min
5 h 5 min
40 min
3h
6h
1h
4 h 5 min
8 h 15 min
40 min
3h
6h
1h
4 h 5 min
8 h 15 min
1 h 20 min
4 h 55 min
5 h 30 min
20 h
11 h 5 min
40 h 10 min
* Samo kada je [Birač PAL/NTSC] postavljeno na NTSC
• Neprekidno snimanje moguće je otprilike 29 minuta (propisano
ograničenje proizvoda).
HR
43
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
Napomene
• Vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom
VBR (varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike
ovisno o sceni koja se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je jasnija,
ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje.
Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/
veličine slike.
• Prikazane vrijednosti ne odnose se na vrijeme neprekidnog snimanja.
• Vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i upotrijebljenoj
memorijskoj kartici.
• Za pojedinosti o reprodukciji videozapisa pogledajte stranicu 33.
Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa
• Potrebno je mnogo energije za snimanje videozapisa visoke kvalitete ili neprekidno
snimanje upotrebom slikovnog senzora. Stoga će, ako nastavite snimati, temperatura
u fotoaparatu, osobito temperatura slikovnog senzora, porasti. U tom slučaju
fotoaparat se automatski isključuje jer visoke temperature utječu na kvalitetu slika
ili na unutarnji mehanizam fotoaparata.
• Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa sljedećih je raspona ako fotoaparat
započne snimanje nakon što je dulje vrijeme bio isključen. (Sljedeće vrijednosti
prikazuju neprekidno vrijeme od početka snimanja do prekida snimanja
fotoaparata.)
Temperatura okoline
Vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa
20°C
Oko 29 minuta
30°C
Oko 29 minuta
40°C
Oko 25 minuta
• Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa razlikuje se s obzirom na temperaturu
ili stanje fotoaparata prije početka snimanja. Ako često izvršavate rekompoziciju ili
snimate slike nakon uključivanja napajanja, temperatura u fotoaparatu će porasti
i raspoloživo vrijeme snimanja bit će kraće.
• Kada je označena postavka
, zaustavite snimanje videozapisa. Temperatura
u fotoaparatu porasla je na neprihvatljivu razinu.
• Ako fotoaparat prestane snimati zbog temperature, ostavite ga na nekoliko minuta
s isključenim napajanjem. Počnite snimati nakon što temperatura u fotoaparatu
potpuno padne.
HR
44
Provjera broja slika i vremena snimanja videozapisa
• Ako se pridržavate sljedećih uputa, vrijeme snimanja bit će duže.
– Držite fotoaparat dalje od izravnog sunčevog svjetla.
– Isključite fotoaparat kada se ne upotrebljava.
• Maksimalna veličina datoteke videozapisa je oko 2 GB, kada je opcija [
Format
datoteke] postavljena na [AVCHD]. Kada je veličina datoteke oko 2 GB, automatski
se stvara nova datoteka videozapisa.
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja iznosi 29 minuta.
HR
HR
45
Specifikacije
Kamera
[Sustav]
Vrsta fotoaparata: Digitalni
fotoaparat s izmjenjivim
objektivom s ugrađenom
bljeskalicom
Objektiv: Objektiv Sony A-mount
[Slikovni senzor]
Format slike: slikovni CMOS senzor
od 23,5 mm × 15,6 mm
(format APS-C)
Efektivni broj piksela fotoaparata:
pribl. 24 160 000 piksela
Ukupan broj piksela
slikovnog senzora:
pribl. 24 780 000 piksela
[SteadyShot]
Za fotografije:
Sustav: slikovni senzor
s mehanizmom prebacivanja
Za videozapise:
Sustav: elektronički
[Zaštita od prašine]
Sustav: zaštitni premaz na slikovnom
senzoru i mehanizmu pomaka
slikovnog senzora
HR
46
[Sustav automatskog izoštravanja]
Sustav: TTL sustav za otkrivanje faze
(sa središnjim senzorom F2.8),
79 točaka (poprečna vrsta
s 15 točaka)
Raspon osjetljivosti: –2 EV do 18 EV
(uz ekvivalent ISO 100)
AF osvjetljivač: pribl. 1 m do 5 m
[Elektroničko tražilo]
Vrsta: elektroničko tražilo (organska
elektroluminescencija)
Veličina zaslona: 1,0 cm (vrsta 0,39)
Ukupan broj točaka: 1 440 000 točaka
Pokrivanje kadra: 100%
Povećanje:
Pribl. 0,88 ×
pribl. 0,57 × (ekvivalent
35­milimetarskog formata)
s 50 milimetarskim objektivnom
na beskonačnoo, –1 m–1
Udaljenost oka od okulara: približno
26,5 mm od okulara i približno
23 mm od okvira okulara
na –1 m–1 (usklađeno sa
standardom CIPA)
Prilagodba dioptra:
–4,0 m–1 do +3,0 m–1
[Monitor]
LCD zaslon: LCD zaslon od 6,7 cm
(vrsta 2.7) TFT/Clear Photo
Ukupan broj točaka: 460 800 točaka
Specifikacije
[Zatvarač]
Vrsta: s elektroničkim upravljanjem,
okomito-poprečno, žarišna
ravnina
Raspon brzine:
Fotografije: 1/4 000 sekunde
do 30 sekundi, BULB
Videozapisi: 1/4 000 sekunde
do 1/4 sekunde (raspon 1/3 EV)
– Uređaj kompatibilan
s formatom 1080 60i
do 1/60 sekunde u načinu
AUTOMATSKI
(do 1/30 sekunde
u automatskom načinu
sporog otvaranja blende)
– Uređaj kompatibilan
s formatom 1080 50i
do 1/50 sekunde u načinu
AUTOMATSKI
(do 1/25 sekunde
u automatskom načinu
sporog otvaranja blende)
Brzina sinkronizacije bljeskalice:
1/160 sekunde
[Ugrađena bljeskalica]
G broj bljeskalice:
GN 12 (u metrima uz ISO 100)
Vrijeme recikliranja: pribl. 3 sekunde
Domet bljeskalice: pokriva
16 ­milimetarski objektiv (žarišna HR
duljina na koju upućuje objektiv)
Kompenzacija bljeskalice: ±3,0 EV
(mogućnost prebacivanja između
raspona 1/3 EV i 1/2 EV)
Raspon bljeskalice:
Otvor
blende
ISO postavka
[Kontrola ekspozicije]
Mjerna ćelija: CMOS senzor „Exmor”
Način mjerenja: Mjerenje
s procjenom u 1 200 zona
Raspon mjerenja: –2 EV do +17 EV
u segmentu s više elemenata,
centrirano, spot načinima
(pri razini osjetljivosti ISO
ekvivalent objektivu F1.4)
ISO osjetljivost (Preporučena oznaka
ekspozicije):
Fotografije: AUTO, ISO 100 do
25 600 (u rasponu od 1/3 EV)
Videozapisi: AUTO, ISO 100 do
12 800 (u rasponu od 1/3 EV)
Kompenziranje ekspozicije: ±5,0 EV
(mogućnost prebacivanja između
raspona 1/3 EV i 1/2 EV)
F2.8
F4.0
F5.6
100 1 m –
4,3 m
1m–
3m
1m–
2,1 m
200 1 m –
6,1 m
1m–
4,2 m
1m–
3m
400 1,4 m –
8,6 m
1m–
6m
1m–
4,3 m
800 2 m –
12 m
1,4 m –
8,5 m
1m–
6,1 m
HR
47
Specifikacije
[Neprekidno snimanje]
Brzina neprekidnog snimanja:
[Tele-zoom Kont. AE]:
maksimalno 8 slika u sekundi/
: maksimalno 5 slika
u sekundi/
: maksimalno
2,5 slike u sekundi
• U našim uvjetima mjerenja.
Brzina neprekidnog snimanja
može biti sporija ovisno
o uvjetima snimanja.
Maksimalan broj neprekidnih
snimki:
U načinu [Tele-zoom Kont. AE]
Ekstra fino: 34 slike/
Fino: 63 slike/
Standardno: 112 slika/
U načinu neprekidnog snimanja
Ekstra fino: 21 slika/
Fino: 32 slike/
Standardno: 35 slika/
RAW i JPEG: 8 slika/
RAW: 8 slika
[Reprodukcija zumiranja slika]
Raspon skaliranja:
Veličina slike:
L: pribl. ×1,0 – ×18,75/
M: pribl. ×1,0 – ×13,25/
S: pribl. ×1,0 – ×9,4
[Format snimanja]
Format datoteke: podržava JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline), RAW (format
Sony ARW 2.3)
Videozapis (XAVC S formata):
kompatibilno s formatom
MPEG­4 AVC/H.264 XAVC S
ver.1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 kanala
(48 kHz 16 bit)
Videozapis (AVCHD formata):
AVCHD format kompatibilan
s Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2-kanalni,
opremljen tehnologijom Dolby
Digital Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Videozapis (MP4 formata):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC
2­kanalni
[Mediji za snimanje]
Memory Stick PRO Duo medij,
SD kartica
[Ulazni/izlazni terminali]
Multi/Mikro USB terminal*:
USB komunikacija,
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Podržava uređaje kompatibilne
s Mikro USB-om.
HDMI: HDMI mikro priključak
vrste D
Terminal za mikrofon:
stereo mini utikač od
3,5
HR
48
Specifikacije
[Napajanje, općenito]
Komplet baterija: Komplet baterija
s mogućnošću ponovnog
punjenja NP-FM500H
[Potrošnja energije (tijekom snimanja)]
Kada upotrebljavate DT 18-55mm
F3.5-5.6 SAM II*
Kada upotrebljavate tražilo:
pribl. 2,7 W
Kada upotrebljavate zaslon:
pribl. 2,5 W
* Isporučuje se uz ILCA-68K.
[Ostalo]
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monaural
Exif Print: kompatibilno
DPOF: kompatibilno
PRINT Image Matching III:
kompatibilno
Dimenzije (pribl.):
142,6 mm × 104,2 mm × 82,8 mm
(Š/V/D, isključujući izbočine)
Težina:
Pribl. 675 g (s baterijom
i medijem Memory Stick
PRO Duo)
Pribl. 596 g (samo kućište)
Radna temperatura: od 0°C do 40°C
Temperatura pohrane:
od -20°C do +60°C
Punjač baterija/baterija
Punjač baterija BC-VM10A
Ulazna nazivna snaga:
100 V – 240 V izmjenične struje,
50 Hz/60 Hz, 9 W
Izlazna nazivna snaga: 8,4 V
istosmjerne struje, 0,75 A
Komplet baterija s mogućnošću ponovnog
punjenja NP-FM500H
Vrsta baterije: litij-ionska baterija
Maksimalan napon:
8,4 V istosmjerne struje
Nazivni napon:
7,2 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja:
8,4 V istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri
punjenju: 2,0 A
Kapacitet: 11,5 Wh (1 600 mAh)
HR
Dizajn i specifikacije podložni su
izmjenama bez prethodne najave.
HR
49
Specifikacije
Objektiv DT 18-55mm F3.5-5.6
SAM II (isporučuje se uz ILCA-68K)
Žarišna duljina: ekvivalentna žarišnoj
duljini 35-milimetarskog
formata*1: 27 mm – 82,5 mm
Skupine/elementi objektiva: 7/8
Vidni kut*1: 76° – 29°
Minimalno izoštravanje*2: 0,25 min
Maksimalno povećanje: 0,34
Minimalni otvor blende: f/22 – f/36
Promjer filtra: 55 mm
Mjere (maks. promjer × visina):
Pribl. 71,6 mm × 69 mm
Težina: Pribl. 222 g
*1 Vrijednosti za žarišnu duljinu i vidni
kut ekvivalentan 35-milimetarskom
formatu odnose se na Digitalni
fotoaparat s izmjenjivim objektivom
opremljen slikovnim senzorom
veličine APS-C.
*2 Minimalno izoštravanje je najkraća
udaljenost od slikovnog senzora
do objekta.
• Ovaj objektiv opremljen je koderom
udaljenosti. Koder udaljenosti
omogućuje točnije mjerenje (ADI)
zahvaljujući upotrebi bljeskalice
s ADI značajkom.
• Ovisno o mehanizmu objektiva,
žarišna duljina može se promijeniti
sa svakom promjenom u udaljenosti
snimanja. Za žarišnu duljinu
pretpostavlja se da je objektiv
fokusiran na beskonačnost.
HR
50
• Položaj beskonačnosti omogućuje
neke prilagodbe koje kompenziraju
pomak u fokusu koji uzrokuje
promjena temperature. Za snimanje
objekta na beskonačnoj udaljenosti
u načinu MF upotrijebite tražilo
i postavite izoštravanje.
O žarišnoj duljini
Kut slike ovog fotoaparata
uži je nego kod fotoaparata
35­milimetarskog formata.
Možete pronaći približni
ekvivalent žarišne duljine
fotoaparata 35 -milimetarskog
formata i snimati uz isti kut slike
uvećavajući žarišnu duljinu
objektiva za pola.
Na primjer, ako upotrebljavate
objektiv od 50 mm, možete dobiti
približni ekvivalent objektiva
od 75 mm fotoaparata
35 ­milimetarskog formata.
O kompatibilnosti slikovnih podataka
• Ovaj je fotoaparat usklađen
s univerzalnim standardom DCF
(Design rule for Camera File
system) koji je ustanovilo
udruženje JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
Specifikacije
• Ne možemo jamčiti reprodukciju
slika snimljenih fotoaparatom na
drugoj opremi ni reprodukciju
slika snimljenih ili uređenih
drugom opremom na fotoaparatu.
Zaštitni znaci
• Memory Stick i zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• XAVC S i registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotip
„AVCHD Progressive” zaštitni su
znaci tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojam HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface te logotip HDMI
zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni
znaci tvrtke HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• Windows je registrirani zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Mac je registrirani zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke
SD-3C, LLC.
• Facebook i logotip „f” zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Google Inc.
• Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke
Eye-Fi, Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci
odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim, oznake ™
ili ® ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
HR
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na često
postavljena pitanja potražite na našem
web-mjestu za korisničku podršku.
HR
51
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising