Sony | HVL-F32X | Sony HVL-F32X F32X Bljeskalica Upute za upotrebu

3-083-085-14 (1)
Bljeskalica
Upute za uporabu _________________________________
HVL-F32X
2003 Sony Corporation ©
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Radi
sprječavanja opasnosti od električkog udara, nemojte otvarati kućište. Prepustite
popravke ovlaštenom servisu.
VAŽNE SIGURNOSNE
NAPOMENE
Pri uporabi elektroničke bljeskalice, uvijek se
pridržavajte osnovnih sigurnosnih napomena,
uključujući sljedeće:
1 Prije uporabe s razumijevanjem pročitajte
upute.
2 Obratite pozornost da kod dodirivanja vrućih
dijelova postoji opasnost od opeklina.
3 Nemojte koristiti bljeskalicu ako je pala na
pod ili ako je oštećena, prije nego što ju je
pregledao ovlašteni serviser.
4 Radi sprječavanja opasnosti od električkog
udara, nemojte uranjati bljeskalicu u vodu ili
druge tekućine.
5 Radi sprječavanja opasnosti od električkog
udara, nemojte rastavljati bljeskalicu, već je
odnesite u ovlašteni servis ako je potreban
popravak. Pri uporabi bljeskalice nakon
neispravnog sastavljanja postoji opasnost
od električkog udara.
2
6 Uslijed uporabe pribora i dodataka koje
proizvođač ne preporučuje može doći do
požara, električkog udara ili ozljeda
korisnika.
SAČUVAJTE OVE
UPUTE
Napomena:
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve digitalnih uređaja klase B prema
FCC propisima, poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od štetnog
utjecaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira
energiju u području radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako se ne koristi
prema uputama, može uzrokovati štetne smetnje kod radijskih komunikacija.
Naravno, nije moguće jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod određene vrste
instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne smetnje kod radijskog i televizijskog
prijema, što se može ustanoviti isključenjem i uključenjem uređaja, korisniku
predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od sljedećih načina:
 Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
 Odmaknite uređaj od prijemnika.
 Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena od zidne utičnice na koju
je priključen prijemnik.
 Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radijskog, odnosno TV tehničara.
Izmjene na bljeskalici koje proizvođač nije izričito odobrio, imaju za posljedicu
gubitak jamstva.
Zbrinjavanje starih elektrinih i elektronikih ureaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu
predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
3
Sadraj
Značajke ................................................................................................................... 5
Oprez ........................................................................................................................ 6
Čišćenje .................................................................................................................... 6
Opis dijelova ............................................................................................................ 7
Dijelovi i njihove funkcije........................................................................................ 8
Pokazivač.................................................................................................................. 9
Stavljanje baterija ................................................................................................... 10
Zatvaranje pokrova pretinca za baterije ................................................................. 11
Postavljanje bljeskalice .......................................................................................... 12
Uporaba bljeskalice ................................................................................................ 15
Značenje stanja žaruljice READY ......................................................................... 20
Snimanje pomoću reflektirajućeg bljeska .............................................................. 21
Postavljanje ploče za širokokutno snimanje........................................................... 23
Vraćanje ploče za širokokutno snimanje u originalni položaj ............................... 24
Ako je ploča za širokokutno snimanje skinuta....................................................... 24
Ušteda energije ....................................................................................................... 25
Provjera bljeskalice ................................................................................................ 26
Snimanje sjena........................................................................................................ 27
Spojni kabel............................................................................................................ 28
Osvjetljenje pokazivača.......................................................................................... 28
U slučaju problema................................................................................................. 29
Tehnički podaci ...................................................................................................... 30
4
Znaajke
• Ova bljeskalica je namijenjena isključivo za uporabu s digitalnim fotoaparatima,
proizvodnje Sony, koji sadrže napredni priključak za pribor ili ACC priključak.
• Uz uporabu ugrađene funkcije predbljeska, moguće je snimanje fotografija s
ispravnom ekspozicijom.*
• Uz uporabu funkcije AF osvjetljenja, automatsko izoštravanje je moguće i na
tamnim mjestima.*
* Kod nekih vrsta digitalnih fotoaparata, uporaba ove bljeskalice nije moguća.
5
Oprez
• Ova bljeskalica se ne može koristiti na kamkorderima.
• Pri skidanju ili stavljanju bljeskalice na fotoaparat dok je napajanje
UKLJUČENO ili odspajanje kabela dok je napajanje UKLJUČENO može
uzrokovati neispravno aktiviranje bljeskalice.
• Pri uporabi bljeskalice na niskim temperaturama, smanjena je učinkovitost
baterije. Primjerice, broj bljeskova se smanjuje u odnosu na sobnu temperaturu
(približno 20°C) i punjenje traje duže. Savjetujemo uporabu novih baterija.
Međutim, napominjemo, da i kod smanjene učinkovitosti uslijed niskih
temperatura, kapacitet baterija se obnavlja kad ih vratite u uvjete sobne
temperature.
• Nemojte ostavljati ili spremati bljeskalicu na mjestima na kojima je temperatura
iznad 40°C jer se pri tome može promijeniti interna struktura video bljeskalice.
(Posebice, nemojte ostavljati bljeskalicu u vozilu u ljetnom periodu.)
• Natpisna pločica se nalazi na vanjskoj donjoj strani bljeskalice.
išenje
Skinite bljeskalicu sa digitalnog fotoaparata. Očistite je mekom i suhom krpom.
Ako na bljeskalici ostanu tragovi nečistoća, koristite krpu koju ste navlažili
otopinom blagog sredstva za čišćenje, očistite bljeskalicu i osušite je suhom
krpom. Nikad nemojte koristiti agresivna sredstva, primjerice razrjeđivač ili
benzin, jer bi mogli oštetiti površinu.
6
Opis dijelova
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Bljeskalica
Panel za širokokutno snimanje
Mjera osvjetljenja
AF osvjetljenje
Napredni prikljuak za pribor
Prikaz odbijenog bljeska
Zakretni gumb
Pokrov baterije
Preklopka POWER
Tipka za odabir naina rada
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Tipka promjene jaine svjetla
Tipka za snimanje sjena
Tipka osvjetljenja pokazivaa
Tipka za ispitivanje bljeskalice
/aruljica READY
Tipka promjene AF osvjetljenja
Pokaziva
Prikljuak spojnog kabela
Kopa spojnog kabela
7
Dijelovi i njihove funkcije
Tipka promjene AF osvjetljenja str. 18
Tipka za podešavanje jačine AF
osvjetljenja. Svakim pritiskom na
tipku indikacija se mijenja u
sljedećem redoslijedu:
t bez prikaza
Tipka POWER
/aruljica READY
str. 20
Svijetli nakon
završetka
punjenja.
Tipka za
ispitivanje
bljeskalice
str. 26
Pritiskom na tipku
aktivira se bljeskalica.
Tipka osvjetljenja
pokazivaa str. 28
Pokazivač se osvijetli
približno 10 sekundi.
Tipka za snimanje sjena
str. 27
Pritiskom na tipku aktivira
se bljesak za snimanje sjena.
8
Uključenje/
isključenje napajanja
Tipka za odabir
naina rada
str. 16
Moguć je odabir
3 načina rada:
F
G
H
Podešavanje
jaine svjetla
str. 17
Za podešavanje
jačine svjetla u
H
načinu rada.
Pritisnite + ili – za
odabir 1/32 , 1/16 ,
1/8 , 1/4 , 1/2 ili 1/1 .
Pokaziva
Prikaz AF osvjetljenja
AF osvjetljenje
Prikaz istrošene baterije
Prikazuje se kad je baterija istrošena.
Prikaz potvrde
komunikacije
Prikazuje se kad
je uspostavljena
normalna
komunikacija sa
digitalnim
fotoaparatom.
Prikaz
naina
rada
Prikaz za
promjenu
između
F
G
H
načina rada.
Ploa za
širokokutno
snimanje
Prikazuje se kod
uporabe ploče za
širokokutno
snimanje.
Prikaz bljeska
Prikazuje se kad
se bljeskalica
aktivira
Prikaz uštede energije
Prikaz jaine svjetla
Prikazuje se tijekom
uštede energije
Prikazuje se u H
načinu rada.
9
Stavljanje baterija
Koristite četiri AA alkalne baterije.
1
2
3
Potisnite pokrov pretinca za baterije da bi ga otvorili.
Umetnite etiri baterije u smjeru oznaenom u unutrašnjosti
pretinca.
Potisnite pokrov da bi ga zatvorili.
N Napomene
• Obavezno koristite četiri baterije iste vrste.
• Obratite pozornost na 3 # polaritete baterija. Ako ih ne umetnete ispravno, može
doći do oštećenja.
10
Zatvaranje pokrova pretinca za baterije
Zatvorite pokrov tako da potisnete obje strane pokrova prema prikazu na slici.
Na ovaj način se pokrov čvrsto zatvara.
11
Postavljanje bljeskalice
1
Pri uporabi digitalnog fotoaparata koji je kompatibilan s
naprednim prikljukom za pribor
Područje
bljeskalice
Kočnica se pomiče prema
gore i dolje tako da
zakrenete gumb.
Kočnica
A Zakrenite gumb u smjeru strelice.
* Do kraja podignite kočnicu.
B Umetnite bljeskalicu u priključak za pribor prema naprijed, tako da je područje
bljeskalice okrenuto prema naprijed.
* Kod stavljanja bljeskalice provjerite da li je napajanje ISKLJUČENO.
C Zakrenite gumb u smjeru strelice da bi učvrstili bljeskalicu.
* Do kraja spustite kočnicu. Ako kočnica nije do kraja spuštena, bljeskalica bi
mogla ispasti.
* Kod stavljanja ili skidanja bljeskalice sa digitalnog fotoaparata, potpuno
olabavite zakretni gumb i do kraja podignite kočnicu.
12
2
Pri uporabi digitalnog fotoaparata koji nije kompatibilan s
naprednim prikljukom za pribor
* Spojite ovu bljeskalicu i digitalni fotoaparat pomoću isporučenog spojnog
kabela.
Područje
bljeskalice
A Zakrenite gumb u smjeru strelice.
B Umetnite bljeskalicu u priključak za pribor prema naprijed, tako da je područje
bljeskalice okrenuto prema naprijed.
C Zakrenite gumb u smjeru strelice da bi učvrstili bljeskalicu.
D Utaknite spojni kabel u priključak na bljeskalici.
E Utaknite spojni kabel u ACC priključak na digitalnom fotoaparatu.
* Ovisno o digitalnom fotoaparatu kojeg koristite, učvrstite spojni kabel
između kopče.
N Napomena
Pri skidanju ili stavljanju bljeskalice na fotoaparat dok je napajanje UKLJUČENO ili
odspajanje kabela dok je napajanje UKLJUČENO može uzrokovati neispravno
aktiviranje bljeskalice.
13
Postavljanje bljeskalice (nastavak)
3
Pri uporabi digitalnog fotoaparata bez prikljuka za pribor
* Koristite isporučeni spojni kabel.
* Koristite isporučeni adapter.
• Za uporabu isporučenog adaptera, učvrstite adapter na tronožac na mjestu
predviđenom za fotoaparat.
A Zakrenite gumb u smjeru strelice i dobro učvrstite.
• Učvrstite bljeskalicu na adapter.
B Utaknite spojni kabel u ACC priključak i priključak ( na digitalnom
fotoaparatu.
C Umetnite bljeskalicu u priključak za pribor prema naprijed, tako da je
područje bljeskalice okrenuto prema naprijed.
Priključak za pribor se može zakretati.
D Zakrenite gumb u smjeru strelice da bi učvrstili bljeskalicu.
E Utaknite spojni kabel u priključak na bljeskalici.
F Postavite adapter na digitalni fotoaparat i čvrsto zategnite vijak A u smjeru
strelice.
N Napomena
Pri skidanju ili stavljanju bljeskalice na fotoaparat dok je napajanje UKLJUČENO ili
odspajanje kabela dok je napajanje UKLJUČENO može uzrokovati neispravno
aktiviranje bljeskalice.
14
Uporaba bljeskalice
Na sljedećim slikama koristi se prikaz digitalnog fotoaparata s naprednim
priključkom za pribor. Pogledajte upute za uporabu digitalnog fotoaparata s
detaljnim opisom svake funkcije.
1
2
Pritisnite tipku POWER za ukljuenje digitalnog fotoaparata.
Na digitalnom fotoaparatu podesite nain rada "v", "P", "S",
"A", "M" ili "SCN".
15
Uporaba bljeskalice (nastavak)
3
4
5
Pritisnite kontrolnu tipku na digitalnom fotoaparatu za odabir
"moda bljeskalice".
Svakim pritiskom na tipku indikacija se mijenja u sljedećem redoslijedu:
Bez prikaza (AUTO) t Prisilna bljeskalica (() t Spora sinkronizacija
(G) t Bez bljeskalice (,)
* Obratite pozornost da je na izborniku "SET UP" opcija "Hot Shoe"
podešena na [OFF].
Prebacite preklopku POWER na bljeskalici u polo>aj "ON".
• Započinje punjenje bljeskalice. Na bljeskalici trepće žaruljica READY i na
digitalnom fotoaparatu trepće indikator (/CHG (narančasto).
• Kad je bljeskalica spremna za aktiviranje, žaruljica READY svijetli
(narančasto).
Nakon završetka punjenja, na digitalnom fotoaparatu se ugasi indikator
(/CHG.
• Kad su baterije istrošene, punjenje traje duže.
Nain uporabe bljeskalice na digitalnom fotoaparatu koji je
kompatibilan s naprednim prikljukom za pribor mo>e se
odabrati tipkom za odabir naina rada na bljeskalici i to u
sljede?em redoslijedu.
F/G/H
Uporaba F naina rada
Bljeskalica aktivira predbljesak, digitalni fotoaparat proraunava
idealnu jainu svjetla i zatim se aktivira glavni bljesak.
16
Uporaba G naina rada
Bljeskalica automatski podešava jainu svjetla i aktivira bljesak
idealne jaine.
Uporaba H naina rada
U ovom nainu rada korisnik mo>e sam podesiti jainu svjetla.
Jaina svjetla se mo>e odabrati tipkom za promjenu jaine svjetla
na bljeskalici pomo?u sljede?eg postupka.
1/1
1/2
1/4
GN32 (22) GN22 (16) GN16 (11)
1/8
1/16
1/32
GN11 (8)
GN8 (6)
GN6 (4)
* Vrijednosti u zagradama ( ) odnose se na uporabu ploče za širokokutno
snimanje.
• Odreivanje udaljenosti snimanja
A Pritisnite tipku za odabir načina rada i odaberite H.
B Podesite vodeći broj tako da promijenite jačinu svjetla.
C Udaljenost se može dobiti iz podatka o otvoru blende (F vrijednost)
digitalnog fotoaparata (u ručnom načinu rada).
Udaljenost = Vodeći broj ÷ Otvor blende (F)
17
Uporaba bljeskalice (nastavak)
• Odreivanje vode?eg broja
A Pritisnite tipku za odabir načina rada i odaberite H.
B Podesite otvor blende na digitalnom fotoaparatu.
C Iz formule za određivanje udaljenosti može se izračunati optimalan vodeći
broj, kojeg je potrebno odabrati tipkom za promjenu jačine svjetla.
Vodeći broj = Otvor blende (F) T Udaljenost
Za vodeće brojeve, pogledajte "Tehničke podatke" (str. 30).
N Napomena
Nemojte blokirati mjerač jačine osvjetljenja jer inače nećete moći postići idealnu
jačinu svjetla.
6
AF osvjetljenje
N Napomena
Nemojte dovoditi AF osvjetljenje u blizinu oiju i aktivirati ga.
Odabir AF osvjetljenja
Ako je digitalni fotoaparat kompatibilan s vanjskim AF osvjetljenjem,
prikazuje se I.
• Korisnik može odabrati "normalno", "jako" i "isključeno".
normalno
jako
iskljueno
18
Digitalni fotoaparat je kompatibilan s vanjskim AF osvjetljenjem i
omogućuje njegovu uporabu.
Bez prikaza
Digitalni fotoaparat je kompatibilan s vanjskim AF osvjetljenjem,
međutim, onemogućuje njegovu uporabu.
Bez prikaza
Sporo treptanje Sporo treptanje
Digitalni fotoaparat je kompatibilan s vanjskim AF osvjetljenjem i
omogućuje njegovu uporabu.
Isključuje se nakon
Bez prikaza
2 sekunde.
Brzo treptanje
7
Lagano pritisnite okida na digitalnom fotoaparatu da bi
provjerili sliku.
Zatim pritisnite okida do kraja.
Bljeskalica se aktivira zajedno s okidačem.
19
Znaenje stanja aruljice READY
Kad svijetli (naranasto)
Bljeskalica je spremna za aktiviranje.
Kad trep?e (naranasto)
Bljeskalica se puni. Aktiviranje nije moguće.
Kad trep?e (crveno)
Baterije su istrošene.
Zamijenite baterije novima.
(Punjenje traje duže vrijeme ako bljeskalicu niste dugo koristili.)
Kad >aruljica READY ne svijetli
Bljeskalica se ne može koristiti.
(Kad digitalni fotoaparat onemogućuje način snimanja.)
20
Snimanje pomou reflektirajueg bljeska
Ovakvo snimanje je moguće kod svih načina uporabe bljeskalice.
Ako se iza objekta nalazi zid ili slična podloga, aktivirajte bljeskalicu tako da je
njeno područje usmjereno prema bijelom stropu ili zidu koji će osvijetliti objekt
pomoću reflektirajućeg bljeska. Budući da se reflektirajuće svjetlo širi prema
objektu i oko njega u velikom području, možete snimati fotografije s manje sjena.
Snimanje pomo?u
reflektiraju?eg bljeska
1
Snimanje bez
reflektiraju?eg bljeska
Odredite kut pod kojim ?ete usmjeriti bljeskalicu tako da su
kut bljeska i kut refleksije jednaki.
Udaljenost snimanja je zbroj udaljenosti od bljeskalice do reflektirajuće
površine i od reflektirajuće površine do objekta.
Kut bljeska
Kut refleksije
21
Snimanje pomou reflektirajueg bljeska (nastavak)
2
Pritisnite okida na digitalnom fotoaparatu.
N Napomene
• Kod manjeg kuta refleksije, bljesak izravno osvjetljava objekt zajedno s
reflektiranim svjetlom, što ima za posljedicu neravnomjerno osvjetljavanje objekta.
• Odaberite reflektirajuću površinu tako da je gotovo potpuno bijela i da je postotak
reflektiranog svjetla vrlo visok. Ako je reflektirajuća površina druge boje, osim
bijele, nije moguće postići ispravne boje na fotografiji. Također, ako je postotak
reflektiranog svjetla manji, smanjuje se i udaljenost snimanja.
Kut zakretanja bljeskalice
Bljeskalica se može zakrenuti do 0° u smjeru prema dolje i 90° prema gore.
Koristite bljeskalicu u fiksnim položajima 45°, 60°, 75° i 90° u smjeru prema gore.
Prikaz kuta
refleksije
Mjera osvjetljenja
N Napomene
• Tijekom snimanja, nemojte prstom prekrivati senzor mjerača osvjetljenja na
bljeskalici jer tada neće moći postići ispravnu jačinu svjetla.
• Pri uporabi F ili kad trepće indikator F.
Možda nećete postići dovoljnu količinu svjetla. U tom slučaju, koristite
G ili H.
• Obratite pozornost da ne ozlijedite prste kod promjene kuta nagiba bljeskalice.
22
Postavljanje ploe za širokokutno
snimanje
Kad koristite leću za širokokutno snimanje, postavite i ploču za širokokutno
snimanje.
Ova ploča proširuje kut osvjetljenja bljeskalice.
(Najveća jačina svjetla se smanjuje pri uporabi ploče za širokokutno snimanje.)
1
2
3
Lagano izvucite plou za širokokutno snimanje.
Potisnite plou prema dolje i zatim je lagano pritisnite dok se
ne uvrsti.
Provjerite da li se na pokazivau prikazuje oznaka WIDE.
23
Vraanje ploe za širokokutno snimanje
u originalni poloaj
1
2
Podignite plou za širokokutno snimanje i zatim je ravno
potisnite do kraja.
Provjerite da li je sa pokazivaa nestala oznaka WIDE.
Ako je ploa za širokokutno snimanje
skinuta
1
2
Utaknite jedan kraj ploe u utor na bljeskalici tako da je
neravna površina ploe okrenuta prema gore.
Utaknite drugi kraj u drugi utor na bljeskalici.
Neravna površina
24
Ušteda energije
Kad nema komunikacije između bljeskalice i digitalnog fotoaparata, bljeskalica se
nakon 1 minute automatski prebacuje na način rada uštede energije, čak i kad je
preklopka POWER na bljeskalici u položaju "ON".
Na pokazivaču se prikazuje
.
Tada nije moguće punjenje baterije i nije moguća uporaba niti jedne tipke.
• Kad bljeskalicu ne koristite duže vremena, prebacite preklopku POWER u položaj
OFF.
Ponovno ukljuenje
Bljeskalica se ponovo uključuje kad pritisnete POWER (ON t OFF t ON) ili
kad uključite napajanje digitalnog fotoaparata.
25
Provjera bljeskalice
Runo aktiviranje bljeskalice pritiskom na tipku TEST.
Postupak ovisi o načinu rada bljeskalice.
Ova provjera se može koristiti u svim načinima rada dok svijetli žaruljica
READY.
• Aktivirajte bljeskalicu uz određenu jačinu svjetla (vodeći broj jednak 11), kad
koristite F, G ili samo bljeskalicu.
• Kad koristite H
Aktivirajte bljeskalicu uz odabranu jačinu svjetla.
26
Snimanje sjena
Prije snimanja možete aktivirati predbljesak da bi provjerili sjene objekta.
Nakon što se upali žaruljica READY, pritisnite tipku za snimanje sjena i
bljeskalica će se aktivirati kontinuirano u trajanju 2 sekunde.
N Napomena
Kod snimanja sjena omogućena je provjera smjera i područja sjena, međutim, dubina
sjena će se razlikovati u odnosu na pravu fotografiju. Na svijetlim mjestima ili na
otvorenom, nije moguća provjera sjena.
27
Spojni kabel
Kad digitalni fotoaparat nije kompatibilan s naprednim priključkom za pribor,
spojite kabel na digitalni fotoaparat.
Nain spajanja
Spojite A na priključak kabela na bljeskalici.
Spojite B na ACC priključak kabela na digitalnom fotoaparatu.
C možete spojiti na tronožac s daljinskim upravljanjem.
N Napomena
Pri skidanju ili stavljanju bljeskalice na fotoaparat dok je napajanje UKLJUČENO ili
odspajanje kabela dok je napajanje UKLJUČENO može uzrokovati neispravno
aktiviranje bljeskalice.
Osvjetljenje pokazivaa
Osvjetljenje LCD pokazivača se može uključiti na sljedeći način.
A Pokazivač se može osvijetliti pritiskom na tipku za osvjetljenje pokazivača
(boja: žuta).
B Osvjetljenje pokazivača se isključuje nakon približno 10 sekundi.
C Ako pritisnete bilo koju drugu tipku dok je pokazivač osvijetljen, osvjetljenje
se produžuje za sljedećih 10 sekundi.
28
U sluaju problema
Neispravnost
Otklanjanje
Bljeskalica ne radi
• Provjerite da li je bljeskalica ispravno
postavljena na napredni priključak za pribor
ili da li je spojni kabel ispravno utaknut u
priključak na bljeskalici.
• Provjerite da li je preklopka POWER na
bljeskalici u položaju ON.
• Ako žaruljica READY ne svijetli
(narančasto), ponovo provjerite žaruljicu
READY prema uputama u ovom priručniku.
• Bljeskalica se neće aktivirati kod svijetlih
objekata kad je digitalni fotoaparat postavljen
u AUTO način rada (bez prikaza). Za prisilno
aktiviranje bljeskalice kod svijetlih objekata,
pritisnite tipku bljeskalice na digitalnom
fotoaparatu.
• Provjerite da li je na digitalnom fotoaparatu
opcija "Hot Shoe" postavljena na [OFF]
(str. 16)
• Ovisno o odabranom načinu rada digitalnog
fotoaparata, bljeskalica se neće aktivirati.
Više informacija potražite u uputama za
uporabu digitalnog fotoaparata.
29
Tehniki podaci
Vodeći broj ekvivalentan 32
* ISO. 100. m
Jačina svjetla
1/1
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
Konverzija na
35 mm
32
22
16
11
8
6
Konverzija na 28 mm (pri uporabi
ploče za širokokutno snimanje)
22
16
11
8
6
4
"Auto" učinkovita udaljenost
* ISO. 100. m
"Auto" domet bljeskalice
1,4
Konverzija na 35 mm
2,0
1,0 m ∼ 16,0 m
2,8
1,0 m ∼ 11,4 m
4,0
1,0 m ∼ 8,0 m
5,6
1,0 m ∼ 5,7 m
8,0
1,0 m ∼ 4,0 m
11,0
1,0 m ∼ 2,9 m
16,0
1,0 m ∼ 2,0 m
Napajanje
Preporučena udaljenost
Broj bljeskova
Dimenzije
Masa
Isporučeni pribor
2,0 m ∼ 22,8 m
6 V DC, AA alkalne baterije T 4
1 do 16 m (F2)
150 puta (uz uporabu novih baterija na 20°C)
Približno 77 T 91 T 99 mm (š T v T d)
(Bez dijelova koji strše)
Približno 260 g
Adapter priključka (1)
Spojni kabel (1)
Torbica (1)
Upute za uporabu (1)
Dizajn i tehničke značajke podložne su promjenama bez prethodnog upozorenja.
30
Download PDF

advertising