Sony | HVL-20DW2 | Sony HVL-20DW2 20DW2 Bljeskalica Upute za upotrebu

3-861-783-13 (1)
Baterijsko video svjetlo za
snimanje
UPOZORENJE
Kako bi sprijeili poar ili elektriki udar, ne izlaite ureaj utjecaju
kiše ili vlage.
Kako biste izbjegli elektrini udar, ne otvarajte kuište. Popravke
prepustite ovlaštenom servisu.
Napomena:
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve digitalnih uređaja klase B prema
FCC propisima, poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od štetnog
utjecaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira
energiju u području radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako se ne koristi
prema uputama, može uzrokovati štetne smetnje kod radijskih komunikacija.
Naravno, nije moguće jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod određene vrste
instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne smetnje kod radijskog i televizijskog
prijema, što se može ustanoviti isključenjem i uključenjem uređaja, korisniku
predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od sljedećih načina:
Upute za uporabu
HVL-20DW2
© 1998 Sony Corporation
http://www.sony.net/
− Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
− Odmaknite uređaj od prijemnika.
− Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena od zidne utičnice na koju je priključen
prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radijskog, odnosno TV tehničara.
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prilagođenja koja nisu izričito
odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi uređaja.
Ovdje poravnajte
Znaajke
• Mogućnost odabira uporabe 1 žarulje (10 W) ili 2 žarulje (20 W) (Nije
moguća uporaba 2 žarulje ako koristite akumulatorsku bateriju NP-F530/
F550/500/510.)
• Ugrađena funkcija koja sprječava potpuno pražnjenje baterije
• Može se koristiti litijeva ionska baterija
• Može se učvrstiti na tronožac
Mjere opreza
Gumb za uvršenje svjetla
• Koristite ovo video svjetlo s akumulatorskom baterijom NP-F530/F550/F730/
F750/F930/F950/F960/500/510/710.
• S akumulatorskom baterijom NP-F530/F550/500/510 možete koristiti jednu
žarulju (10 W). Ako koristite dvije žarulje (20 W), potrebna je akumulatorska
baterija NP-F730/F750/F930/F950/F960/710.
Oprez
Obratite pozornost da ne dodirujete površinu svjetla, budući da je plastični
prozorčić, zajedno s okolnim površinama, vruć kad je svjetlo uključeno i
neposredno nakon njegovog isključenja.
Nemojte dodirivati pokrov, žarulju,… dok su vrući.
• Nemojte prolijevati vodu po prednjem staklu video svjetla dok je vruće.
• Nikad nemojte izravno gledati u svjetlo dok je ono uključeno.
• Izbjegavajte postavljanje svjetla u blizinu zapaljivih materijala ili agresivnih
sredstava, primjerice benzina ili alkohola.
• Obratite pozornost da nikakvi tvrdi predmeti ili tekućina ne padnu na ili u
svjetlo.
• Nemojte prekrivati otvore za hlađenje.
• Nemojte ostaviti uključeno svjetlo ako ga ne koristite.
• Nemojte uključivati video svjetlo ako nije postavljen pokrov.
• Nemojte udarati ili tresti video svjetlo jer bi ga mogli oštetiti ili utjecati na
kraći vijek trajanja žarulje.
• Ako uslijed djelovanja funkcije koja sprječava potpuno pražnjenje baterije
padne napon, svjetlo se može isključiti. Ovo je normalno.
U tom slučaju, isključite napajanje i napunite akumulatorsku bateriju ili stavite
napunjenu akumulatorsku bateriju.
• Kod zamjene akumulatorske baterije obavezno isključite napajanje.
• Baterija kraće traje u hladnim uvjetima jer je tada njena učinkovitost manja
(10°C ili niža temperatura). Za duži vijek trajanja akumulatorske baterije
savjetujemo sljedeće:
− Stavite akumulatorsku bateriju u džep da bi je zagrijali. (Nemojte stavljati
bateriju zajedno s metalnim predmetima.) Umetnite bateriju neposredno
prije snimanja.
− Napunite akumulatorsku bateriju pomoću mrežnog punjača na sobnoj
temperaturi (od 10°C do 30°C).
Nakon uporabe
• Isključite napajanje.
• Prije stavljanja u torbicu, provjerite da li se svjetlo dovoljno ohladilo.
• Ako video svjetlo nećete koristiti duže vrijeme ili prije stavljanja u torbicu,
izvadite akumulatorsku bateriju.
O išenju
Očistite video svjetlo suhom i mekom krpom. Tvrdokorne nečistoće možete
ukloniti krpom navlaženom u otopini blagog sredstva za čišćenje i zatim osušite
suhom i mekom krpom. Nikad nemojte koristiti agresivna sredstva, primjerice
razrjeđivač, benzin ili alkohol, budući da bi mogli oštetiti površinu.
Skidanje akumulatorske
baterije (pogledajte sl. B)
Tehniki podaci
Napajanje
Potrošnja
Najveća jačina svjetla
Smjer svjetla
Kut svjetla
7,2 V DC
Mogućnost odabira 10 W/20 W
1 žarulja: Približno 400 cd
2 žarulje: Približno 800 cd
Vodoravno
Približno 26 stupnjeva
1 Prebacite preklopku POWER u položaj OFF.
2 Pritisnite tipku BATT na video svjetlu i izvucite akumulatorsku
bateriju u smjeru strelice.
Trajanje kontinuiranog svjetla:
Akumulatorske baterija
Napomene o video svjetlu
• Uz akumulatorsku bateriju -F530/F550/500/510 nije moguća uporaba 2
žarulje.
• Ako je preostalo vrijeme akumulatorske baterije kratko, svijetli samo 1 žarulja,
čak i ako koristite akumulatorsku bateriju NP-F730/F750/F930/F950/
F960/710 za 2 žarulje.
1 arulja (10 W)
2 arulje (20 W)
NP-F550
40 min
NP-F730
95 min
35 min
NP-F750
105 min
40 min
NP-F960
210 min
75 min
(Približne minute uz potpuno napunjenu akumulatorsku bateriju)
Zamjena .arulje
(pogledajte sl. C)
Koristite Sonyjevu XB-20DM halogenu arulju (nije dio isporuke).
1 Pritisnite gornji i donji dio video svjetla i otvorite pokrov prema sebi.
2 Izvadite staru žarulju tako da je držite za njen donji dio i umetnite
novu žarulju.
Domet osvjetljenja
1 arulja (10 W)
2 arulje (20 W)
Približno 1 m:
400 luksa
800 luksa
Približno 3 m:
40 luksa
80 luksa
Približno 5 m:
15 luksa
30 luksa
Približno 8 m:
4,5 luksa
9 luksa
Približno 10 m:
3 luksa
6 luksa
Temperatura boje
Približno 3000 K
Prosječni vijek trajanja žarulje
Približno 100 sati
Dimenzije
Približno 48 T 115 T 64 mm (Š TV T D)
Masa
Približno 100 g
Dodatni pribor
XB-20DX halogena žarulja
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi ovog video svjetla, obratite se ovlaštenom zastupniku.
Savjeti za osvjetljavanje
Osigurajte ispravno osvjetljavanje da bi dobili jasne i živopisne slike.
• Realistična slika se sastoji od prirodnog svjetla i sjena.
• Fluorescentna rasvjeta uzrokuje treperenje tijekom snimanja. Svjetlo za
snimanje pomaže kod postizanja boljih slika na kojima boje ostaju jasne.
Kako usmjeriti video svjetlo
Kad se objekt nalazi na osvijetljenoj pozadini, koristite video svjetlo da bi
osvijetlili prednji dio objekta kojeg želite snimati. Obratite pozornost da kod
snimanja niste okrenuti prema suncu.
Uporaba svjetla za snimanje
(pogledajte sl. A)
Prije stavljanja akumulatorske baterije, prebacite preklopku POWER u položaj
OFF.
1 Učvrstite akumulatorsku bateriju na video svjetlo prema prikazu na
slici.
Pritisnite akumulatorsku bateriju prema video svjetlu i potisnite je u smjeru
strelice.
2 Zakrenite gumb za učvršćenje u lijevo da bi ga oslobodili.
3 Učvrstite video svjetlo na postolje za pribor.
4 Pritisnite malu zelenu tipku preklopke POWER i podesite je na T1
(10 W) ili T2 (20 W).
Video svjetlo se uključi.
Napomena o izvoru napajanja
Nije moguća uporaba video kamere s baterijskim napajanjem video svjetla.
Učvrstite drugu akumulatorsku bateriju na video kameru.
3 Vratite pokrov.
Mjere opreza
• Tijekom uporabe površina pokrova postaje vruća. Prije skidanja pričekajte da
se pokrov ohladi.
• Kad pregori, žarulja je vruća. Prije skidanja, pričekajte da se žarulja ohladi.
• Nemojte golim rukama dodirivati reflektor nove žarulje. Pri rukovanju
žaruljom koristite meku krpu da na njoj ne bi ostali otisci prstiju. Ako se
žarulja zaprlja, temeljito je obrišite.
• Umetnite novu žarulju ravno u grlo žarulje.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Download PDF

advertising