Sony | HVL-HFL1 | Sony HVL-HFL1 Upute za upotrebu

2-549-526-01 (1)
Svjetlo za snimanje i
bljeskalica
Upute za uporabu
Prije uporabe ove opreme molimo da pažljivo pročitate upute
i sačuvate ih za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj
utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište. Popravke prepustite stručnim
osobama.
HVL-HFL1
©2005 Sony Corporation
• Kod uporabe "InfoLITHIUM" baterije i "InfoLITHIUM"
kompatibilnog kamkordera sa svjetlom za snimanje,
kapacitet baterije se možda neće ispravno prikazati.
• Bljeskalica se ne može koristiti kod snimanja video zapisa.
O išenju
Očistite svjetlo/bljeskalicu suhom i mekom krpom.
Tvrdokorne nečistoće možete ukloniti krpom navlaženom u
otopini blagog sredstva za čišćenje i zatim osušite suhom i
mekom krpom.
Nikad nemojte koristiti agresivna sredstva, primjerice
razrjeđivač, benzin ili alkohol, budući da bi mogli oštetiti
površinu.
Tehniki podaci
http://www.sony.net/
Ovaj simbol označuje prisutnost visokog napona
unutar uređaja koji može predstavljati opasnost od
električkog udara.
Ovaj simbol upozorava na prisutnost važnih uputa
za uporabu i održavanje (servisiranje) u priručniku
isporučenom uz uređaj.
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prilagođenja
koja nisu izričito odobrena u ovom priručniku mogu
uzrokovati probleme pri uporabi uređaja.
Napomena:
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve digitalnih
uređaja klase B prema FCC propisima, poglavlje 15. Ova
ograničenja postoje radi zaštite od štetnog utjecaja smetnji na
postojeću instalaciju. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira
energiju u području radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen
ili ako se ne koristi prema uputama, može uzrokovati štetne
smetnje kod radijskih komunikacija. Naravno, nije moguće
jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod određene vrste
instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne smetnje kod
radijskog i televizijskog prijema, što se može ustanoviti
isključenjem i uključenjem uređaja, korisniku predlažemo
uklanjanje smetnji na jedan od sljedećih načina:
 Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
 Odmaknite uređaj od prijemnika.
 Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena od
zidne utičnice na koju je priključen prijemnik.
 Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radijskog,
odnosno TV tehničara.
Znaajke
• Kad je ova oprema spojena na kamkorder, može se koristiti
kao svjetlo za video snimanje i kao bljeskalica za snimanje
fotografija.
• Svjetlo za snimanje je kompatibilno s kamkorderima koji
imaju učvršćeno postolje za pribor s aktivnim sučeljem. Na
taj način, svjetlo za snimanje dobiva napajanje preko
kamkordera.
• Uključenje/isključenje svjetla za snimanje izvodi se kad je
kamkorder u pripravnom stanju. Kod podešenja AUTO,
svjetlo se automatski uključuje na tamnim mjestima.
• Bljeskalica se može koristiti samo na kamkorderima koji
imaju tipku PHOTO.
Budući da se svjetlina bljeskalice automatski podešava
ovisno o udaljenosti objekta, snimljena slika neće biti
suviše bijela ili svijetla.
Napajanje
Potrošnja
7,2 V DC
Približno 3,5 W
Video svjetlo za snimanje
Žarulja
6 V DC/3 W
Najveća jačina svjetla
Približno 100 cd
Smjer svjetla
Vodoravno
Kut svjetla
Približno 15 stupnjeva
Trajanje kontinuiranog svjetla (kad se ne koristi bljeskalica):
Trajanje osvjetljenja
Vrsta akumulatorske baterije
Kod uporabe kamkordera
(DCR-HC90)*
NP-FA50
35 (30)
NP-FA70
70 (60)
(Približne minute uz potpuno napunjenu akumulatorsku
bateriju)
* Kad je LCD zaslon zatvoren. Trajanje baterije uz
otvoren LCD zaslon prikazano je u zagradama.
Domet osvjetljenja
Približno 1 m: 100 luksa
Približno 2 m: 25 luksa
Približno 3 m: 11 luksa
Temperatura boje
Približno 3000 K
Prosječni vijek trajanja žarulje
Približno 100 sati
Bljeskalica
Vijek trajanja bljeskalice Približno 1500 puta
Vodeći broj
ekvivalent približno 10
Ostalo
Dimenzije
Masa
Isporučeni pribor
Približno 31,5 T 62,5 T 47 mm
Približno 52 g
Video svjetlo za
snimanje/bljeskalica (1)
Torbica (1)
Upute za uporabu
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja.
A Stavljanje ili skidanje
svjetla/bljeskalice na
kamkorder
Prije stavljanja na kamkorder ili skidanja sa kamkordera,
prebacite preklopku napajanja svjetla/bljeskalice u položaj OFF.
Stavljanje svjetla/bljeskalice
Mjere opreza
Obratite pozornost da ne dodirujete površinu svjetla,
budući da je plastični prozorčić, zajedno s okolnim
površinama, vruć kad je svjetlo uključeno i neposredno
nakon njegovog isključenja.
Active Interface postolje za pribor
Ovaj simbol označuje sustav postolja
za pribor s aktivnim sučeljem koji se
koristi u Sonyjevim video
proizvodima. Video komponente i
pribor opremljeni ovim sustavom
projektirani su kako bi snimanje
učinili što jednostavnijim.
• Nikad nemojte izravno gledati u svjetlo dok je ono
uključeno ili kad se aktivira bljeskalica.
• Izbjegavajte postavljanje svjetla/bljeskalice u blizinu
zapaljivih materijala ili agresivnih sredstava, primjerice
benzina ili alkohola.
• Obratite pozornost da nikakvi tvrdi predmeti ne padnu na ili
u svjetlo/bljeskalicu.
• Nemojte udarati ili tresti uključeno svjetlo/bljeskalicu jer bi
ga mogli oštetiti ili utjecati na kraći vijek trajanja žarulje.
• Nemojte ostaviti uključeno svjetlo kad je postavljeno ili
prislonjeno na bilo kakvu podlogu jer postoji opasnost od
požara ili oštećenja opreme.
• Tijekom uporabe svjetla/bljeskalice, baterija napaja
kamkorder i svjetlo/bljeskalicu. Zato je trajanje baterije
kraće za više od polovice normalnog trajanja baterije.
• Nemojte podizati kamkorder tako da prihvatite glavu
svjetla/bljeskalice.
• Prije spremanja kamkordera u torbicu, skinite svjetlo/
bljeskalicu.
• Nemojte prekrivati otvore za hlađenje.
• Kad je pokrov vruć, obratite pozornost da se ne smoči.
1 Zakrenite gumb za u.vrš0enje do kraja u
lijevo A.
2 Poravnajte strelicu sa stra3nje strane svjetla/
bljeskalice B sa strelicom na kamkorderu C.
3 U.vrstite priklju.ak svjetla/bljeskalice na
konkavni dio na kamkorderu D i zatim
potisnite svjetlo/bljeskalicu u smjeru strelice C.
4 Zakrenite gumb za u.vrš0enje u desno dok
ne klikne.
5 Zakrenite svjetlo/bljeskalicu u smjeru
objektiva kamkordera.
Svjetlo/bljeskalica se mo3e zakrenuti za više
od 180 stupnjeva.
Skidanje svjetla/bljeskalice
1 Oslobodite gumb za u.vrš0enje tako da ga
zakrenete u lijevo (u obratnom smjeru od
smjera strelice).
2 Pritisnite svjetlo/bljeskalicu prema dolje i
izvucite u smjeru suprotnom od smjera strelice.
Napomena
Ako ne možete staviti svjetlo/bljeskalicu, zakrenite gumb za
učvršćenje do kraja u lijevo.
B Uporaba bljeskalice
Koristite bljeskalicu samo ako Vaš kamkorder ima funkciju
PHOTO. Na slikama se koristi model DCR-HC90. Više
informacija potražite u uputama za uporabu Vašeg
kamkordera.
1 Prebacite preklopku POWER kamkordera u
polo3aj CAMERA-TAPE ili CAMERA-MEMORY.
Na kamkorderu odaberite bilo koje podešenje bljeskalice,
osim "bez bljeskalice".
Kad je podešena funkcija automatske bljeskalice,
bljeskalica se automatski aktivira kad nema dovoljno
svjetla. Kad je podešena funkcija "prisilnog aktiviranja
bljeskalice", bljeskalica se uvijek aktivira, bez obzira na
uvjete osvjetljenja.
2 Prebacite preklopku napajanja u polo3aj (
READY.
Kad se bljeskalica počne puniti, indikator punjenja
READY trepće. Nakon završetka punjenja indikator
READY prestane treptati i ostane svijetliti.
3 Lagano pritisnite i zadr3ite tipku PHOTO na
kamkorderu da bi provjerili sliku. Dr3ite
lagano pritisnutu tipku PHOTO.
Kad je preklopka POWER kamkordera u položaju
CAMERA-TAPE, tipka PHOTO kontrolira rad
bljeskalice.
U tražilu se pojavi slika i svijetli indikator memorije.
Slika se još uvijek ne snima.
Za promjenu slike, otpustite tipku PHOTO na kamkorderu.
Nakon otpuštanja tipke, bljeskalica se ponovo počne
puniti. Pričekajte dok ponovo ne počne svijetliti indikator
READY i zatim ponovo lagano pritisnite tipku PHOTO.
Budući da kamkorder automatski podešava svjetlinu kad
pritisnete tipku PHOTO, slika će možda biti nešto tamnija
ili će se boje malo promijeniti.
4 Do kraja pritisnite tipku PHOTO na
kamkorderu.
Kad je preklopka POWER kamkordera u položaju
CAMERA-MEMORY, tipka PHOTO kontrolira rad
bljeskalice.
Kad pritisnete tipku PHOTO, nestane prikaz skale i
snimanje se zaustavlja. Tijekom snimanja, u tražilu ili na
LCD zaslonu prikazuje se slika.
Kad otpustite tipku PHOTO, nakon snimanja se
bljeskalica automatski ponovo puni.
Nakon uporabe
Prebacite preklopku napajanja u položaj OFF.
Napomene
• Ova bljeskalica se ne može koristiti s ugrađenom
bljeskalicom kamkordera.
• Približna udaljenost bljeskalice od objekta iznosi 1 m do 5
m u mračnoj prostoriji.
• Tijekom snimanja, odmaknite prste od senzora A ove
bljeskalice jer se inače ne može ispravno podesiti jačina
bljeska.
• Ova bljeskalica koristi isto napajanje kao i Vaš kamkorder.
Ako je baterija slaba, bljeskalica će se puniti duže vremena.
• Bljeskalica će se ponovo napuniti čak i kad je potpuno
napunjena nakon:
- prebacivanja preklopke napajanja u položaj OFF,
- prebacivanja kamkordera u način rada PLAY/EDIT.
C Uporaba svjetla za
snimanje
Za automatsko ukljuenje svjetla
za snimanje na tamnim mjestima
1 Prebacite preklopku napajanja u polo3aj
AUTO.
2 Prebacite kamkorder u pripravno stanje.
Kod uporabe kamkordera na tamnim mjestima, svjetlo za
snimanje se automatski uključuje.
U AUTO načinu rada, svjetlo za snimanje se automatski
isključuje približno nakon 5 minuta, čak i tijekom
snimanja.
Za isključenje uključenog svjetla za snimanje, isključite
kamkorder prebacivanjem preklopke POWER u položaj
OFF (CHG) ili prebacite preklopku napajanja svjetla za
snimanje u položaj OFF.
Za uključenje svjetla tijekom cijelog snimanja, prebacite
preklopku u položaj LIGHT.
Za kontrolu svjetla za snimanje
kad je kamkorder u pripravnom
stanju
1 Prebacite preklopku napajanja u polo3aj
LIGHT.
2 Prebacite kamkorder u pripravno stanje.
Svjetlo za snimanje se uključuje sinkronizirano s
kamkorderom.
Za isključenje svjetla za snimanje, isključite kamkorder
prebacivanjem preklopke POWER u položaj OFF (CHG)
ili prebacite preklopku napajanja svjetla za snimanje u
položaj OFF.
Nakon uporabe
Prebacite preklopku napajanja u položaj OFF.
Napomene
• Kad je kamkorder u pripravnom stanju, baterija se prazni.
Obavezno prebacite kamkorder iz pripravnog stanja u
isključeno prebacivanjem preklopke POWER u položaj
OFF (CHG).
• Nakon uporabe spremite svjetlo za snimanje u torbicu.
• Prije spremanja pričekajte da se svjetlo za snimanje ohladi.
D Osvjetljavanje objekta
• Kod snimanja pomoću ovog svjetla u zatvorenom, postižu
se jasne i živopisne slike.
• Kod širokokutnog snimanja, svjetlo za snimanje možda
neće u potpunosti osvijetliti prizor u kutovima. Koristite
svjetlo za snimanje glavnog objekta.
• Fluorescentna rasvjeta uzrokuje treperenje tijekom
snimanja. Svjetlo za snimanje pomaže kod postizanja boljih
slika na kojima boje ostaju jasne.
E Zamjena %arulje
Koristite Sonyjevu XB-3L ksenonovu žarulju. Za zamjenu
ksenonove žarulje XB-3L, obratite se ovlaštenom
prodavatelju ili servisu. Kod kupnje ksenonove žarulje,
naručite sljedeću komponentu: A-1099-823-s.
Kad pregori, žarulja je vruća. Prije skidanja, pričekajte da se
žarulja ohladi.
1 Nakon što se 3arulja ohladila, skinite prednji
pokrov tako da umetnete kovanicu.
2 Zamijenite 3arulju.
A Pokrijte staru 3arulju pomo0u cijevi
isporu.ene s novom 3aruljom i izvucite
3arulju.
B Umetnite novu 3arulju ravno u grlo 3arulje.
* Nemojte naginjati 3arulju.
3 Umetnite zaponce na prednji pokrov i
u.vrstite ga.
Napomene
• Kad pregori, žarulja je vruća. Prije skidanja, pričekajte da
se žarulja ohladi.
• Pri rukovanju žaruljom koristite meku krpu da na njoj ne bi
ostali otisci prstiju. Ako se žarulja zaprlja, temeljito je
obrišite.
• U unutrašnjosti svjetla za snimanje nalazi se visoki napon.
Kod otvaranja svjetla postoji opasnost od strujnog udara.
• Za provjeru svjetla za snimanje, obratite se ovlaštenom
servisu.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Download PDF

advertising