Sony | HVL-F1000 | Sony HVL-F1000 F1000 Bljeskalica Upute za upotrebu

3-868-194-13(1)
UPOZORENJE
Dijelovi bljeskalice (pogledajte sl. A)
Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište. Popravke prepustite stručnim osobama.
Bljeskalica
Upute za uporabu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ploa za širokokutno snimanje
Površina bljeskalice
Mjera osvjetljenja
Kabel
ACC prikljuak
Pokrov pretinca za baterije
Indikator READY
Gumb
Preklopka POWER
Stavljanje baterija (pogledajte sl. B)
Ovaj simbol označuje prisutnost visokog napona unutar
uređaja koji može predstavljati opasnost od električkog udara.
Koristite četiri Sonyjeve alkalijske baterije veličine AA. Ako se koriste
drugačije baterije, bljeskalica možda neće ispravno raditi.
Ovaj simbol upozorava na prisutnost važnih uputa za uporabu i
održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.
A Otvorite pokrov pretinca za baterije.
B Umetnite etiri baterije u smjeru oznaenom u
unutrašnjosti pretinca za baterije.
C Zatvorite pokrov pretinca za baterije.
HVL-F1000
Napomena:
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve digitalnih uređaja klase B
prema FCC propisima, poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od
štetnog utjecaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj uređaj stvara, koristi i
emitira energiju u području radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako se
ne koristi prema uputama, može uzrokovati štetne smetnje kod radijskih
komunikacija. Naravno, nije moguće jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod
određene vrste instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne smetnje kod
radijskog i televizijskog prijema, što se može ustanoviti isključenjem i
uključenjem uređaja, korisniku predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od
sljedećih načina:
 Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
 Odmaknite uređaj od prijemnika.
 Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena od zidne utičnice na
koju je priključen prijemnik.
 Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radijskog, odnosno TV tehničara.
© 2002 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prilagođenja koja nisu izričito
odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi uređaja.
A Gumb
B Postolje
za pribor
C Gumb
Ako Vaš digitalni fotoaparat nema postolje za pribor, koristite
(isporučen) adapter postolja. Učvrstite adapter postolja na otvor za
učvršćenje fotoaparata na tronožac.
A Zakrenite gumb u smjeru strelice za uvrš3enje.
B Umetnite u postolje za pribor prema prednjem dijelu i
uvrstite.
Prikljuenje kabela (pogledajte sl. D)
Mjere opreza
A Spojite kabel bljeskalice na ACC prikljuak ili prikljuak (
(bljeskalica) na digitalnom fotoaparatu.
B Umetnite kabel u sponu da bi ga uvrstili.
• Bljeskalica se ne može koristiti na kamkorderima.
• Ako se nekoliko puta za redom preklopka POWER prebaci iz isključenog u
uključeni položaj i obratno, bljeskalica se može slučajno aktivirati.
• Baterija kraće traje u hladnim uvjetima jer je tada njena učinkovitost manja,
Primjerice, broj aktiviranja bljeskalice je manji nego na sobnoj temperaturi
(približno 20°C). Savjetujemo uporabu novih baterija. Međutim, kapacitet
baterije se obnavlja nakon vraćanja na sobnu temperaturu.
• Nemojte ostavljati ili spremati bljeskalicu na mjestima na kojima
temperatura prelazi 40°C jer se može oštetiti unutrašnja struktura bljeskalice.
(Posebice, obratite pozornost da ne ostavite bljeskalicu u automobilu
tijekom ljeta.)
U sluaju problema
Problem
Otklanjanje
Bljeskalica ne radi
• Provjerite da li je kabel ispravno spojen na ACC
priključak ili ( (bljeskalica) priključak na
digitalnom fotoaparatu.
• Provjerite da li je preklopka POWER na
bljeskalici prebačena u položaj ON.
• Provjerite da li se u uložnici nalazi disketa i da li
je MemoryStick postavljen u utor.
• Ako indikator READY ne svijetli (narančasto),
ponovo provjerite indikator READY u ovim
uputama.
• Bljeskalica se neće aktivirati ako je objekt suviše
svijetao i ako je digitalni fotoaparat podešen na
automatski rad (bez prikaza na pokazivaču). Za
prisilno aktiviranje bljeskalice kod snimanja
svijetlih objekata, pritisnite tipku bljeskalice na
digitalnom fotoaparatu.
• Obratite se ovlaštenom zastupniku (servisu).
C Gumb
B Postolje za pribor
Tehniki podaci
Vodeći broj
Preporučena daljina
Broj aktiviranja bljeskalice
Dimenzije:
Masa:
Isporučeni pribor:
Ekvivalent 28
1 do 8 m
Više od 200 puta
Približno 68 T 95 T 92 mm (Š T V T D)
(bez dijelova koji strše)
Približno 190 g
Adapter postolja za pribor (1)
Torbica (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
B Kabel
Obratite pozornost da je površina bljeskalice okrenuta prema naprijed.
C Zakrenite gumb u smjeru strelice za uvrš3enje.
C Zakrenite gumb u smjeru strelice za uvrš3enje.
Skinite bljeskalicu sa digitalnog fotoaparata. Očistite suhom i mekom krpom.
Tvrdokorne nečistoće možete ukloniti krpom navlaženom u otopini blagog
sredstva za čišćenje i zatim osušite suhom i mekom krpom. Nikad nemojte
koristiti agresivna sredstva, primjerice razrjeđivač, benzin ili alkohol, budući
da bi mogli oštetiti površinu.
A Kabel
A Zakrenite gumb u smjeru strelice.
B Umetnite u postolje za pribor prema prednjem dijelu i
uvrstite.
Ova oprema je namijenjena isključivo za uporabu s digitalnim fotoaparatima
proizvodnje Sony koji imaju ACC priključak ili priključak ( (bljeskalica).
Omogućeno je snimanje fotografija digitalnim fotoaparatima na tamnim
mjestima ili u uvjetima kad je pozadina osvijetljena.
išenje
A Gumb
Stavljanje bljeskalice (pogledajte sl. C)
Obratite pozornost da je površina bljeskalice okrenuta prema naprijed.
Postolje se može zakretati. Zakrenite bljeskalicu u željeni položaj.
Znaajke
Površina
bljeskalice
Napomene
• Koristite četiri baterije istog tipa.
• Obratite pozornost na ispravan polaritet (+) i (-) baterija. Neispravno
stavljanje baterija može uzrokovati oštećenje.
Stavljanje ploe za širokokutno
snimanje (pogledajte sl. H)
Ploa za
širokokutno
snimanje
Kod uporabe širokokutnog objektiva koristite ploču za širokokutno snimanje.
Ploča za širokokutno snimanje proširuje kut osvjetljavanja bljeskalice.
(Najveća jačina svjetla se pri uporabi ploče za širokokutno snimanje smanjuje.)
1 Lagano izvucite plou za širokokutno snimanje.
2 Povucite plou za širokokutno snimanje prema dolje,
odnosno, prema površini bljeskalice i zatim lagano
pritisnite plou za širokokutno snimanje dok ne klikne.
Prema istom postupku možete vratiti ploču za širokokutno snimanje u
originalni položaj.
Ako je ploa za širokokutno snimanje
skinuta (pogledajte sl. I)
1 Umetnite jednu stranu ploe za širokokutno snimanje u
otvor tako da je neravna površina okrenuta prema gore.
2 Postaviti drugu stranu u drugi otvor na bljeskalici.
Znaenje stanja indikatora READY
Neravna površina
Uporaba bljeskalice (pogledajte sl. E)
Za ilustraciju se ovdje koristi digitalni fotoaparat s postoljem za pribor. Za
svaki pojedinačni postupak, više informacija potražite u uputama za uporabu
Vašeg digitalnog fotoaparata.
Indikator
READY
1 Prebacite preklopku POWER na digitalnom fotoaparatu u
desno za ukljuenje.
2 Prebacite preklopku PLAY/STILL/MOVIE na digitalnom
fotoaparatu u polo<aj STILL.
(Bljeskalica ne radi u PLAY ili MOVIE načinu rada.)
3 Pritisnite tipku bljeskalice na digitalnom fotoaparatu da bi
se pojavio indikator bljeskalice.
Svakim pritiskom na tipku mijenja se indikacija na sljedeći način:
AUTO (bez prikaza) → Smanjenje efekta crvenih očiju X → Prisilno
aktiviranje ( → Isključena bljeskalica ,
• Kad trepe (naranasto)
Bljeskalica se puni. Aktiviranje nije moguće.
• Kad svijetli (naranasto)
Bljeskalica je spremna za aktiviranje. (Bljeskalica se neće aktivirati ako je
objekt suviše svijetao kod digitalnog fotoaparata u načinu isključene
bljeskalice, smanjenja efekta crvenih očiju ili automatskom načinu rada.)
• Kad brzo trepe (crveno)
Baterije su istrošene.
− Zamijenite baterije novima. (Ako dugo vremena niste koristili bljeskalicu,
njeno punjenje traje duže. U tom slučaju, ponovo uključite napajanje
prebacivanjem preklopke POWER u položaj ON.)
• Kad sporo trepe (crveno)
Greška u komunikaciji između bljeskalice i digitalnog fotoaparata.
− Odspojite i ponovo spojite kabel.
• Kad indikator READY ne svijetli (preklopka POWER je u polo3aju ON)
Kabel nije ispravno spojen na ACC priključak ili na priključak (
(bljeskalica).
− Ispravno spojite kabel.
Preklopka PLAY/STILL/MOVIE nije postavljena u položaj STILL.
− Postavite preklopku u položaj STILL.
4 Prebacite preklopku POWER na bljeskalici u polo<aj ON.
• Ova bljeskalica i ugrađena bljeskalica digitalnog fotoaparata ne mogu se
zajedno koristiti.
• Bljeskalica se počne puniti, a indikator READY i tipka FLASH počinju
treptati (narančasto). Punjenje traje deset sekundi ili više.
• Kad je bljeskalica spremna za aktiviranje, indikator READY i tipka
FLASH prestanu treptati i ostanu svijetliti(narančasto).
• Kad su baterije istrošene, punjenje bljeskalice duže traje. Ako
bljeskalica nije spremna za aktiviranje nakon približno 40 sekundi od
početka punjenja, indikator READY i tipka FLASH počinju treptati
(crveno). Zamijenite baterije novima.
5 Usmjerite digitalni fotoaparat prema objektu i izoštrite.
6 Lagano pritisnite tipku okidaa na digitalnom fotoaparatu
da bi provjerili sliku.
Do kraja pritisnite tipku okidaa.
Aktiviranje bljeskalice je vezano na tipku okidača.
Kad otpustite tipku okidača, bljeskalica se ponovo počne puniti.
Zakretanje podruja bljeskalice
(pogledajte sl. F)
Mjera osvjetljenja
Ukljuen
reflektiraju3i
bljesak
Iskljuen
reflektiraju3i
bljesak
• Područje bljeskalice se može zakrenuti od 5° prema dolje do 90° prema gore.
Koristite sljedeće fiksne nagibe bljeskalice: 5° prema dolje i 45°, 60°, 75° i
90° prema gore.
• Nagib od 5° prema dolje koristi se kad je udaljenost od objekta 2 m ili
manja jer tada bljeskalica može učinkovito osvijetliti donji dio objekta.
Napomene
• Preporučena udaljenost bljeskalice je od 1 do 8 metara (kontinuirani
automatski sustav mjerenja).
• Tijekom snimanja, nemojte prstima pokrivati mjerni senzor bljeskalice jer
bi na taj način onemogućili mjerenje udaljenosti do objekta i spriječili
kontrolu svjetline bljeska.
Snimanje pomou reflektirajueg
bljeska (pogledajte sl. G)
Ako se iza objekta nalazi zid ili slična podloga, aktivirajte bljeskalicu tako da
je njeno područje usmjereno prema bijelom stropu ili zidu koji će osvijetliti
objekt pomoću reflektirajućeg bljeska. Budući da se reflektirajuće svjetlo širi
prema objektu i oko njega u velikom području, možete snimati fotografije s
manje sjena.
Kut upada bljeska
Kut refleksije bljeska
1 Odredite kut pod kojim 3ete usmjeriti bljeskalicu tako da
su kut bljeska i kut refleksije jednaki.
Udaljenost snimanja je zbroj udaljenosti od bljeskalice do reflektirajuće
površine i od reflektirajuće površine do objekta.
2 Pritisnite tipku okidaa na digitalnom fotoaparatu.
Napomene
• Kod manjeg kuta refleksije, bljesak izravno osvjetljava objekt zajedno s
reflektiranim svjetlom, što ima za posljedicu neravnomjerno osvjetljavanje
objekta.
• Odaberite reflektirajuću površinu tako da je gotovo potpuno bijela i da je
postotak reflektiranog svjetla vrlo visok. Ako je reflektirajuća površina
druge boje, osim bijele, nije moguće postići ispravne boje na fotografiji.
Također, ako je postotak reflektiranog svjetla manji, smanjuje se i
udaljenost snimanja.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Download PDF

advertising