Sony | HVL-FDH4 | Sony HVL-FDH4 Upute za upotrebu

Prije uporabe ove opreme molimo da pažljivo pročitate upute i sačuvate ih za buduću
uporabu.
3-074-943-12(1)
Svjetlo za snimanje
i bljeskalica
Upute za uporabu
Ovaj simbol označuje sustav
inteligentnog postolja za pribor koji
se koristi u Sonyjevim video
proizvodima. Video komponente i
pribor opremljeni ovim sustavom
projektirani su kako bi snimanje
učinili što jednostavnijim.
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište. Popravke prepustite stručnim osobama.
HVL-FDH4
Sony Corporation © 2002
http://www.sony.net/
Ovaj simbol označuje prisutnost visokog napona unutar uređaja koji može
predstavljati opasnost od električkog udara.
Ovaj simbol upozorava na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje
(servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.
Napomena:
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve digitalnih uređaja klase B prema FCC
propisima, poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite od štetnog utjecaja smetnji na
postojeću instalaciju. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira energiju u području radijskih
frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako se ne koristi prema uputama, može uzrokovati štetne
smetnje kod radijskih komunikacija. Naravno, nije moguće jamčiti da se smetnje neće
pojaviti kod određene vrste instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne smetnje kod
radijskog i televizijskog prijema, što se može ustanoviti isključenjem i uključenjem uređaja,
korisniku predlažemo uklanjanje smetnji na jedan od sljedećih načina:
 Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
 Odmaknite uređaj od prijemnika.
 Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena od zidne utičnice na koju je priključen
prijemnik.
 Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radijskog, odnosno TV tehničara.
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prilagođenja koja nisu izričito odobrena u
ovom priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi uređaja.
Znaajke
• Kad je ova oprema spojena na kamkorder, može se koristiti kao svjetlo za video snimanje i
kao bljeskalica za snimanje fotografija.
• Svjetlo za snimanje je kompatibilno s kamkorderima koji imaju učvršćeno inteligentno
postolje za pribor.
• Uključenje/isključenje/automatski rad svjetla za snimanje izvodi se kad je kamkorder u
pripravnom stanju. Kod podešenja AUTO, svjetlo se automatski uključuje na tamnim
mjestima.
• Bljeskalica se može koristiti samo na kamkorderima koji imaju tipku PHOTO.
Budući da se svjetlina bljeskalice automatski podešava ovisno o udaljenosti objekta,
snimljena slika neće biti suviše bijela ili svijetla.
Mjere opreza
Obratite pozornost da ne dodirujete površinu svjetla, budući da je plastični prozorčić,
zajedno s okolnim površinama, vruć kad je svjetlo uključeno i neposredno nakon
njegovog isključenja.
• Nikad nemojte izravno gledati u svjetlo dok je ono uključeno ili kad se aktivira bljeskalica.
• Izbjegavajte postavljanje svjetla/bljeskalice u blizinu zapaljivih materijala ili agresivnih
sredstava, primjerice benzina ili alkohola.
• Obratite pozornost da nikakvi tvrdi predmeti ne padnu na ili u svjetlo/bljeskalicu.
• Nemojte udarati ili tresti uključeno svjetlo/bljeskalicu jer bi ga mogli oštetiti ili utjecati na
kraći vijek trajanja žarulje.
• Nemojte ostaviti uključeno svjetlo kad je postavljeno ili prislonjeno na bilo kakvu podlogu
jer postoji opasnost od požara ili oštećenja opreme.
• Tijekom uporabe svjetla/bljeskalice, baterija napaja kamkorder i svjetlo/bljeskalicu. Zato je
trajanje baterije kraće za više od polovice normalnog trajanja baterije.
• Nemojte podizati kamkorder tako da prihvatite glavu svjetla/bljeskalice.
• Prije spremanja kamkordera u torbicu, skinite svjetlo/bljeskalicu.
• Nemojte prekrivati otvore za hlađenje.
• Kad je pokrov vruć, obratite pozornost da se ne smoči.
• Kod uporabe "InfoLITHIUM" baterije i "InfoLITHIUM" kompatibilnog kamkordera sa
svjetlom za snimanje, kapacitet baterije se možda neće ispravno prikazati.
• Ako Vaš kamkorder ima bljeskalicu koja se izvlači i koja radi s HOLOGRAM AF
funkcijom, najprije isključite HOLOGRAM AF.
• Bljeskalica se ne može koristiti kod snimanja video zapisa.
O išenju
Očistite svjetlo/bljeskalicu suhom i mekom krpom. Tvrdokorne nečistoće možete ukloniti
krpom navlaženom u otopini blagog sredstva za čišćenje i zatim osušite suhom i mekom
krpom.
Nikad nemojte koristiti agresivna sredstva, primjerice razrjeđivač, benzin ili alkohol, budući
da bi mogli oštetiti površinu.
Tehniki podaci
B Uporaba bljeskalice
Napajanje:
Potrošnja:
Koristite bljeskalicu samo ako Vaš kamkorder ima funkciju
PHOTO. Na slikama se koristi model DCR-TRV50. Više
informacija potražite u uputama za uporabu Vašeg
kamkordera.
7,2 V DC
3,5 W
Video svjetlo za snimanje
Žarulja:
6 V DC/3 W
Najveća jačina svjetla:
Približno 100 cd
Smjer svjetla:
Vodoravno
Kut svjetla:
20 stupnjeva
Trajanje kontinuiranog svjetla (kad se ne koristi bljeskalica):
Trajanje osvjetljenja
Vrsta akumulatorske baterije
Kod uporabe kamkordera
(DCR-TRV50)*
NP-FM50
55 (50)
NP-QM70
115 (100)
NP-QM91
200 (180)
(Približne minute uz potpuno napunjenu akumulatorsku
bateriju)
* Kad je LCD zaslon zatvoren. Trajanje baterije uz
otvoren LCD zaslon prikazano je u zagradama.
Domet osvjetljenja:
Približno 1 m: 100 luksa
Približno 2 m: 25 luksa
Približno 3 m: 12 luksa
Temperatura boje:
Približno 3000 K
Prosječni vijek trajanja žarulje:
Približno 100 sati
Bljeskalica
Vijek trajanja bljeskalice:
Približno 1500 puta
Vodeći broj:
ekvivalent približno 14
(snimanje u memoriju)
Ostalo
Dimenzije:
Masa:
Isporučeni pribor:
Približno 35 T 69 T 53 mm
Približno 70 g
Video svjetlo za snimanje/
bljeskalica (1)
Torbica (1)
Upute za uporabu
Dodatni pribor (nije dio isporuke):
Halogena žarulja XB-3D
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
A Stavljanje ili skidanje
svjetla/bljeskalice na
kamkorder
Stavljanje svjetla/bljeskalice
Prije stavljanja na kamkorder ili skidanja sa kamkordera,
prebacite preklopku napajanja svjetla/bljeskalice u položaj
OFF.
1 Stavite svjetlo/bljeskalicu u inteligentno
postolje Vašeg kamkordera u smjeru strelice
na donjem dijelu i potisnite dok kraja dok
ne klikne.
2 Zakrenite gumb za u2vrš3enje prema
polo4aju LOCK dok ne klikne.
Skidanje svjetla/bljeskalice
1 Prebacite preklopku napajanja u polo4aj OFF.
2 Oslobodite gumb za u2vrš3enje tako da ga
zakrenete u polo4aj RELEASE.
3 Pritisnite svjetlo/bljeskalicu prema dolje i
izvucite u smjeru suprotnom od smjera
strelice.
Napomena
• Ako ne možete staviti svjetlo/bljeskalicu, zakrenite gumb
za učvršćenje u položaj RELEASE.
• Nemojte naopako stavljati svjetlo/bljeskalicu. Obratite
pozornost da stavite svjetlo/bljeskalicu u smjeru strelice.
• Svjetlo/bljeskalica se može zakrenuti za 270 stupnjeva.
Kod uporabe je možete zakrenuti u bilo kojem smjeru.
1 Prebacite preklopku POWER kamkordera u
polo4aj CAMERA.
Kod snimanja fotografija na Memory Stick, prebacite
preklopku POWER na kamkorderu u položaj MEMORY.
2 Prebacite preklopku napajanja u polo4aj (
READY.
Kad se bljeskalica počne puniti, indikator punjenja
READY trepće. Nakon završetka punjenja indikator
READY prestane treptati i ostane svijetliti.
3 Lagano pritisnite i zadr4ite tipku PHOTO na
kamkorderu da bi provjerili sliku. Dr4ite
lagano pritisnutu tipku PHOTO.
Kad je preklopka POWER kamkordera u položaju
CAMERA-TAPE, tipka PHOTO kontrolira rad
bljeskalice.
U tražilu se pojavi slika i svijetli indikator memorije.
Slika se još uvijek ne snima.
Za promjenu slike, otpustite tipku PHOTO na
kamkorderu. Nakon otpuštanja tipke, bljeskalica se
ponovo počne puniti. Pričekajte dok ponovo ne počne
svijetliti indikator READY i zatim ponovo lagano
pritisnite tipku PHOTO.
Budući da kamkorder automatski podešava svjetlinu kad
pritisnete tipku PHOTO, slika će možda biti nešto
tamnija ili će se boje malo promijeniti.
4 Do kraja pritisnite tipku PHOTO na
kamkorderu.
Kad pritisnete tipku PHOTO, nestane prikaz skale i
snimanje se zaustavlja. Tijekom snimanja, u tražilu ili na
LCD zaslonu prikazuje se slika.
Kad otpustite tipku PHOTO, nakon snimanja se
bljeskalica automatski ponovo puni.
Nakon uporabe
Prebacite preklopku napajanja u položaj OFF.
Napomene
• Približna udaljenost bljeskalice od objekta iznosi 1 m do 5
m u mračnoj prostoriji.
• Tijekom snimanja, odmaknite prste od senzora A ove
bljeskalice jer se inače ne može ispravno podesiti jačina
bljeska.
• Ova bljeskalica koristi isto napajanje kao i Vaš kamkorder.
Ako je baterija slaba, bljeskalica će se puniti duže
vremena.
• Bljeskalica će se ponovo napuniti čak i kad je potpuno
napunjena nakon:
- prebacivanja preklopke napajanja u položaj OFF,
- prebacivanja kamkordera u način rada PLAY/EDIT.
• Bljeskalica ima funkciju smanjenja efekta crvenih očiju,
međutim, ovisno o značajkama kamkordera, ova funkcija
možda neće biti učinkovita:
C Uporaba svjetla za
snimanje
Za automatsko ukljuenje svjetla
za snimanje na tamnim mjestima
1 Prebacite preklopku napajanja u polo4aj
LIGHT AUTO.
2 Prebacite kamkorder u pripravno stanje.
Kod uporabe kamkordera na tamnim mjestima, svjetlo
za snimanje se automatski uključuje. Svjetlo za snimanje
se automatski isključuje približno nakon 5 minuta u
pripravnom stanju.
Za isključenje uključenog svjetla za snimanje, isključite
kamkorder prebacivanjem preklopke POWER u položaj
OFF ili LOCK.
Za kontrolu svjetla za snimanje
kad je kamkorder u pripravnom
stanju
1 Prebacite preklopku napajanja u polo4aj
LIGHT ON.
2 Prebacite kamkorder u pripravno stanje.
Svjetlo za snimanje se uključuje sinkronizirano s
kamkorderom.
Za isključenje svjetla za snimanje, isključite kamkorder
prebacivanjem preklopke POWER u položaj OFF ili
LOCK ili prebacite preklopku napajanja svjetla za
snimanje u položaj OFF.
Nakon uporabe
Prebacite preklopku napajanja u položaj OFF.
Napomene
• Kad je kamkorder u pripravnom stanju, baterija se prazni.
Obavezno prebacite kamkorder iz pripravnog stanja u
isključeno prebacivanjem preklopke POWER u položaj
OFF ili LOCK.
• Nakon uporabe spremite svjetlo za snimanje u torbicu.
• Prije spremanja pričekajte da se svjetlo za snimanje ohladi.
D Osvjetljavanje objekta
• Kod snimanja pomoću ovog svjetla u zatvorenom, postižu
se jasne i živopisne slike.
• Kod širokokutnog snimanja, svjetlo za snimanje možda
neće u potpunosti osvijetliti prizor u kutovima. Koristite
svjetlo za snimanje glavnog objekta.
• Kad je pozadina objekta osvijetljena, ovo svjetlo za
snimanje je vrlo učinkovito za osvjetljavanje glavnog
dijela objekta, primjerice lica osobe.
• Kod snimanja na otvorenom, obratite pozornost da niste
okrenuti prema suncu.
• Fluorescentna rasvjeta uzrokuje treperenje tijekom
snimanja. Svjetlo za snimanje pomaže kod postizanja
boljih slika na kojima boje ostaju jasne.
E Zamjena %arulje
Koristite Sonyjevu XB-3D halogenu žarulju (dodatni pribor).
Kad pregori, žarulja je vruća. Prije skidanja, pričekajte da se
žarulja ohladi.
1 Nakon što se 4arulja ohladila, skinite prednji
pokrov tako da umetnete kovanicu.
Pritisnite u smjeru A da bi oslobodili učvršćenje.
Povucite u smjeru B da bi skinuli prednji pokrov.
2 Kad se 4arulja dovoljno ohladi, 2vrsto je
prihvatite i izvucite. Umetnite novu 4arulju
ravno u grlo 4arulje.
3 Nakon zamjene 4arulje stavite pokrov i
u2vrstite ga.
A Poravnajte prednji pokrov s A.
B Pritisnite B u smjeru strelice dok se ne učvrsti.
Napomene
• Kad pregori, žarulja je vruća. Prije skidanja, pričekajte da
se žarulja ohladi.
• Pri rukovanju žaruljom koristite meku krpu da na njoj ne
bi ostali otisci prstiju. Ako se žarulja zaprlja, temeljito je
obrišite.
• U unutrašnjosti svjetla za snimanje nalazi se visoki napon.
Kod otvaranja svjetla postoji opasnost od strujnog udara.
• Za provjeru svjetla za snimanje, obratite se ovlaštenom
servisu.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje
svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Download PDF

advertising