Sony | HVL-10NH | Sony HVL-10NH 10NH Bljeskalica Upute za upotrebu

2-684-481-01(1)
Baterijsko video svjetlo za
snimanje
Upute za uporabu
HVL-10NH
© 2006 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Napomene
• Kontinuirana uporaba
Baterijsko video svjetlo za snimanje može se brže
ugasiti kod kontinuirane uporabe na višoj
temperaturi okoline. Razlog tome je aktiviranje
sigurnosnog mehanizma kod porasta temperature
baterije. Nakon što se ohlade, zamijenite baterije
novima ili pričekajte da temperatura baterija padne
prije sljedeće uporabe video svjetla.
• Indikator E
Čak i kad se preporučene četiri baterije (Sonyjeve
nikal-hidridne baterije za punjenje) ispravno koriste,
indikator E može treptati crveno kad se baterije
istroše. Ovo je posljedica uvjeta uporabe ili manjih
razlika između pojedinih baterija.
Ako bilo koja od baterija postane suviše vruća,
zamijenite sve baterije novima nakon što se ohlade.
Ako nijedna baterija nije suviše vruća, nema
problema. Jednostavno napunite baterije i možete ih
ponovo koristiti.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
2-684-481-01(1)
Baterijsko video svjetlo za
snimanje
Upute za uporabu
HVL-10NH
© 2006 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Napomene
• Kontinuirana uporaba
Baterijsko video svjetlo za snimanje može se brže
ugasiti kod kontinuirane uporabe na višoj
temperaturi okoline. Razlog tome je aktiviranje
sigurnosnog mehanizma kod porasta temperature
baterije. Nakon što se ohlade, zamijenite baterije
novima ili pričekajte da temperatura baterija padne
prije sljedeće uporabe video svjetla.
• Indikator E
Čak i kad se preporučene četiri baterije (Sonyjeve
nikal-hidridne baterije za punjenje) ispravno koriste,
indikator E može treptati crveno kad se baterije
istroše. Ovo je posljedica uvjeta uporabe ili manjih
razlika između pojedinih baterija.
Ako bilo koja od baterija postane suviše vruća,
zamijenite sve baterije novima nakon što se ohlade.
Ako nijedna baterija nije suviše vruća, nema
problema. Jednostavno napunite baterije i možete ih
ponovo koristiti.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Download PDF

advertising