Sony | HVL-FSL1B | Sony HVL-FSL1B Upute za upotrebu

2-050-621-01(1)
Pomona bljeskalica
Upute za uporabu
UPOZORENJE
Kako bi sprijeili poar ili
elektriki udar, ne izlaite ureaj
utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kuište.
Popravke prepustite strunim
osobama.
HVL-FSL1B
Ovaj simbol označuje
prisutnost visokog napona
unutar uređaja koji može
predstavljati opasnost od
električkog udara.
© 2004 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Ovaj simbol upozorava na
prisutnost važnih uputa za
uporabu i održavanje
(servisiranje) u priručniku
isporučenom uz uređaj.
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve
promjene ili prilagođenja koja nisu
izričito odobrena u ovom priručniku
mogu uzrokovati probleme pri uporabi
uređaja.
NAPOMENA:
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava
zahtjeve digitalnih uređaja klase B
prema FCC propisima, poglavlje 15.
Ova ograničenja postoje radi zaštite od
štetnog utjecaja smetnji na postojeću
instalaciju. Ovaj uređaj stvara, koristi i
emitira energiju u području radijskih
frekvencija i, ako nije ugrađen ili ako
se ne koristi prema uputama, može
uzrokovati štetne smetnje kod radijskih
komunikacija. Naravno, nije moguće
jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod
određene vrste instalacija. Ako ovaj
uređaj uzrokuje štetne smetnje kod
radijskog i televizijskog prijema, što se
može ustanoviti isključenjem i
uključenjem uređaja, korisniku
predlažemo uklanjanje smetnji na
jedan od sljedećih načina:
− Zakrenite ili promijenite položaj
prijemne antene.
− Odmaknite uređaj od prijemnika.
− Priključite uređaj na zidnu utičnicu
koja je udaljena od zidne utičnice na
koju je priključen prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavača ili
iskusnog radijskog, odnosno TV
tehničara.
OPREZ
• Nemojte nositi
• Nemojte zakretati
Opasnost od oštećenja ako baterija nisu
ispravno umetnute.
Zamijenite je samo istovjetnim tipom
baterije kakvu preporuča proizvođač.
Dotrajale baterije zbrinite u skladu s
napucima proizvođača.
Zamijenite bateriju Sony CR123A litijmangan-dioksidnom baterijom.
Uporaba drugog tipa baterije
predstavlja opasnost od požara ili
eksplozije.
UPOZORENJE
Opasnost od eksplozije u slučaju
pogrešnog rukovanja. Nemojte puniti
bateriju, rastavljati je ili bacati u vatru.
Znaajke
pomone
bljeskalice
• Ova oprema je namijenjena za
uporabu sa Sonyjevim digitalnim
fotoaparatima.
• Također možete koristiti tronožac
ako na pomoćnu bljeskalicu
postavite adapter postolja.
• Omogućeno je snimanje jasnih
fotografija čak i kad ugrađena
bljeskalica digitalnog fotoaparata
nedovoljno osvjetljava objekt.
• Pomoćna bljeskalica mjeri
reflektirano svjetlo ugrađene
bljeskalice digitalnog fotoaparata i
aktivira se sinkronizirano s glavnim
bljeskom. Pomoćna bljeskalica se ne
aktivira kod predbljeska za
smanjenje efekta crvenih očiju.
A Stavljanje
baterije
Pomoćna bljeskalica koristi jednu
Sonyjevu CR123A litij-magnezijdioksidnu bateriju.
1. Potisnite i otvorite pokrov
pretinca za bateriju u
smjeru strelice.
2. Umetnite bateriju i obratite
pozornost na ispravan
polaritet.
3. Vratite pokrov pretinca za
bateriju u smjeru strelice
dok ne klikne.
B Postavljanje
pomone
bljeskalice
1. Postavite pomonu
bljeskalicu pomou
isporuenog adaptera.
2. Umetnite vijak adaptera u
otvor na digitalnom
fotoaparatu za uvršenje
na tronoac i lagano
uvrstite.
3. Podesite duinu adaptera i
odaberite poloaj pomone
bljeskalice.
4. 'vrsto zategnite vijak
adaptera.
Nakon uporabe
• Pomoćnu bljeskalicu možete skinuti
i staviti dok je adapter učvršćen na
digitalni fotoaparat. Pritisnite tpku
na donjoj strani (5-A) i potisnite
pomoćnu bljeskalicu u smjeru
strelice (5-B).
• Kod nošenja, skinite pomoćnu
bljeskalicu sa adaptera.
Uporaba
pomone
bljeskalice
Više informacija o uporabi digitalnog
fotoaparata potražite u uputama za
uporabu isporučenim uz fotoaparat.
1. Ukljuite napajanje
digitalnog fotoaparata i
prebacite preklopku
napajanja pomone
bljeskalice u poloaj eljene
kontrole osvjetljenja.
2. Provjerite da li je indikator
READY pomone bljeskalice
prestao treptati i da li je
ostao svijetliti. Prije
snimanja se pomona
bljeskalica mora napuniti.
Punjenje traje priblino 5
sekundi (ako je baterija
nova). Nakon završetka
punjenja, naranasti
indikator napajanja
prestane treptati i ostane
svijetliti.
3. Provjerite da li je ugraena
bljeskalica digitalnog
fotoaparata spremna za
aktiviranje. Više informacija
potraite u uputama za
uporabu vašeg digitalnog
fotoaparata.
4. Usmjerite digitalni
fotoaparat prema objektu i
prije pritiska na tipku
okidaa izoštrite sliku. Kad
se aktivira ugraena
bljeskalica digitalnog
fotoaparata, pomona
bljeskalica mjeri osvjetljenje
i takoer se aktivira.
Napomene
• Pomoćna bljeskalica se neće
aktivirati ako u pozadini nema
reflektirajućih objekata.
• Nemojte nositi ili zakretati pomoćnu
bljeskalicu dok je digitalni fotoaparat
učvršćen na tronožac. C
• Nakon uporabe isključite pomoćnu
bljeskalicu.
• Što je baterija starija, to je duže
vrijeme njenog punjenja.
• Čak i ako je pomoćna bljeskalica
napunjena kad je isključite, potrebno
ju je ponovo napuniti kod sljedećeg
uključenja.
• Obratite pozornost da tijekom
uporabe prstima ne zaklonite senzor
svjetla.
• Pomoćna bljeskalica se ne može
koristiti na otvorenom ili po
sunčanom danu jer je njena
osjetljivost tada manja.
• Pomoćna bljeskalica se može
aktivirati ako je okrenuta prema
izvoru svjetla ili ako do senzora
dolazi snažno svjetlo (primjerice kod
uporabe bljeskalice u Vašoj blizini).
• Pomoćna bljeskalica se može
aktivirati približno 480 puta uz
uporabu Sonyjeve CR123A litijmagnezij-dioksidne baterije i kad je
količina svjetla podešena na HIGH.
Broj aktiviranja pomoćne bljeskalice
ovisi o uvjetima uporabe.
Preporuena
udaljenost
U sluaju
problema
Preporučena udaljenost ovisi o
vodećem broju (guide number - GN)
ugrađene bljeskalice digitalnog
fotoaparata.
Više informacija potražite u uputama
za uporabu vašeg digitalnog
fotoaparata.
Primjer:
Kod uporabe ugrađene bljeskalice
DSC-P100 uz f=2.8, preporučena
udaljenost iznosi 3,5 m.
Kod uporabe ugrađene bljeskalice
DSC-P100 zajedno s pomoćnom
bljeskalicom (kad je pomoćna
bljeskalica podešena na HIGH) uz
f=2.8, preporučena udaljenost
iznosi 6,1 m.
s Ako indikator READY ne svijetli
nakon uključenja napajanja
t Isključite i ponovo uključite
napajanje.
Ako ostavite pomoćnu
bljeskalicu s uključenim
napajanjem, ona se automatski
isključi nakon 15 minuta da bi se
spriječilo nepotrebno trošenje
baterije.
s Ako indikator READY trepće
crveno
t Zamijenite bateriju.
Pomoćna bljeskalica se može
aktivirati približno 480 puta uz
uporabu Sonyjeve CR123A litijmagnezij-dioksidne baterije
Indikator READY
• Trepće narančasto… U tijeku je
punjenje
• Svijetli narančasto… završeno je
punjenje
Sada se može koristiti pomoćna
bljeskalica
• Trepće crveno… Kapacitet baterije
je smanjen
Zamijenite bateriju
• Svijetli crveno približno 2 sekunde i
zatim se ugasi… Pomoćna
bljeskalica se neće aktivirati čak niti
ako detektira bljesak ugrađene
bljeskalice digitalnog fotoaparata,
ako je objekt unutar dometa i ako je
dovoljna količina svjetla.
• Svijetli zeleno… Pomoćna
bljeskalica se aktivirala.
Odr%avanje
Obrišite površinu pomoćne bljeskalice
mekom krpom. Ako je jako zaprljana,
navlažite krpu otopinom neutralnog
sredstva za čišćenje i ponovo obrišite.
Nikad nemojte koristiti razrjeđivač,
benzin ili alkohol jer bi mogli oštetiti
površinu pomoćne bljeskalice.
Tehniki podaci
Napajanje
3 V DC litij-magnezijdioksidna baterija
Vodeći broj Približno 14
Broj aktiviranja bljeskalice
Približno 480 puta
Dimenzije 52,7 T 60,5 T 37,2 mm
(Š T V T D) (bez dijelova
koji strše)
Masa
Približno 60 g
(bez baterije)
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjenama bez prethodnog
upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost
za eventualne tiskarske pogreške.
Isporueni pribor
Pomoćna bljeskalica HVL-FSL1B (1)
Adapter postolja (1)
Sonyjeva CR123A litij-magnezijdioksidna baterija (1)
Torbica (1)
Upute za uporabu (1)
Zbrinjavanje starih
električnih i
elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s
posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili
na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad.
On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje
ljudi.
Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Download PDF

advertising