Sony | HVL-RLA | Sony HVL-RLA Upute za upotrebu

2-541-883-12(1)
Prstenasto
svjetlo za
snimanje
Upute za uporabu
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
išenje
Skinite prstenasto svjetlo sa digitalnog fotoaparata. Očistite
suhom i mekom krpom.
Tvrdokorne nečistoće možete ukloniti krpom navlaženom u
otopini blagog sredstva za čišćenje i zatim osušite suhom i
mekom krpom. Nikad nemojte koristiti agresivna sredstva,
primjerice razrjeđivač, benzin ili alkohol, budući da bi mogli
oštetiti površinu.
U sluaju problema
Problem
Otklanjanje
Prstenasto svjetlo
ne radi
• Provjerite da li je preklopka POWER na
prstenastom svjetlu prebačena u položaj ON.
• Provjerite da li ste dobro okrenuli 3 i #
polove baterija.
• Zamijenite baterije novima.
• Obratite se ovlaštenom zastupniku (servisu).
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj
utjecaju kiše ili vlage.
Nemojte otvarati kućište. Popravke prepustite stručnim
osobama.
Ovaj simbol upozorava korisnika na prisutnost
važnih uputa za rukovanje i održavanje
(servisiranje) u dokumentaciji priloženoj uz
uređaj.
HVL-RLA
© 2005 Sony Corporation
http://www.sony.net/
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prilagođenja
koja nisu izričito odobrena u ovom priručniku mogu
uzrokovati probleme pri uporabi uređaja.
NAPOMENA:
Ovaj uređaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve digitalnih
uređaja klase B prema FCC propisima, poglavlje 15. Ova
ograničenja postoje radi zaštite od štetnog utjecaja smetnji na
postojeću instalaciju. Ovaj uređaj stvara, koristi i emitira
energiju u području radijskih frekvencija i, ako nije ugrađen
ili ako se ne koristi prema uputama, može uzrokovati štetne
smetnje kod radijskih komunikacija. Naravno, nije moguće
jamčiti da se smetnje neće pojaviti kod određene vrste
instalacija. Ako ovaj uređaj uzrokuje štetne smetnje kod
radijskog i televizijskog prijema, što se može ustanoviti
isključenjem i uključenjem uređaja, korisniku predlažemo
uklanjanje smetnji na jedan od sljedećih načina:
– Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
– Odmaknite uređaj od prijemnika.
– Priključite uređaj na zidnu utičnicu koja je udaljena od
zidne utičnice na koju je priključen prijemnik.
– Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radijskog,
odnosno TV tehničara.
Znaajke
• Prstenasto svjetlo za snimanje iz blizine.
Mogući su različiti načini osvjetljavanja kod makro
snimanja.
• Moguće snimanje živopisnih snimaka s promjenama
osvjetljenja.
• Ravnomjerno osvjetljenje s uključenim svim žaruljicama
omogućuje snimanje bez sjena.
• Osvjetljenje samo na jednoj strani ističe kontrast objekta i
naglašava prostorni raspored kompozicije (3D).
Mjere opreza
• Prstenasto svjetlo se ne može koristiti na video kamerama.
• Baterija kraće traje u hladnim uvjetima jer je tada njena
učinkovitost manja, Primjerice, broj vrijeme osvjetljavanja
je kraće nego na sobnoj temperaturi (približno 20°C).
Savjetujemo uporabu novih baterija. Međutim, kapacitet
baterije se obnavlja nakon vraćanja na sobnu temperaturu.
• Nemojte ostavljati ili spremati prstenasto svjetlo na
mjestima na kojima temperatura prelazi 40°C jer se može
oštetiti unutrašnja struktura prstenastog svjetla. (Posebice,
obratite pozornost da ne ostavite prstenasto svjetlo u
automobilu tijekom ljeta.).
• Ako koristite objektiv za snimanje iz blizine uz učvršćeno
prstenasto svjetlo, kod širokokutnog snimanja može se
dogoditi da je slika u kutovima tamnija. U tom slučaju,
podesite zum u telefoto položaj dok ne uklonite ovaj efekt.
• Obratite pozornost kad postavljate digitalni fotoaparat na
stol ili neku drugu ravnu površinu dok je učvršćeno
prstenasto svjetlo. Digitalni fotoaparat nije stabilan jer rub
prstenastog svjetla dodiruje stol.
• Nemojte podizati digitalni fotoaparat tako da ga držite za
prstenasto svjetlo jer bi fotoaparat mogao ispasti.
• Nemojte povlačiti kabel koji spaja prsten i funkcionalni dio
jer je kabel fiksan.
Tehniki podaci
• Jačina osvjetljenja: 150 luksa ili više (0,3 m, HI način rada)
• Preporučena udaljenost snimanja: 0,1 m do 0,5 m
• Preporučene baterije: AA alkalijske baterije (4)
AA Ni-MH baterije (4)
• Trajanje baterija: AA alkalijske baterije: Približno 40 min. u
HI načinu rada
AA Ni-MH baterije:
Približno 110 min. u
HI načinu rada
* Pri sobnoj temperaturi (25°C)
Vijek trajanja AA baterija može se skratiti
pri niskim temperaturama.
• Dimenzije (Š T V T D): Funkcionalni dio:
Približno 64 T 78 T 79 mm
(bez dijelova koji strše)
Prsten:
Približno 124 T 141 T 24 mm
(bez dijelova koji strše)
• Masa: Približno 180 g (Funkcionalni dio i prsten, bez baterija)
• Radna temperatura: 5°C do 40°C
• Isporučeni pribor: Prstenasto svjetlo (1), Adapter (2), Torbica (1),
Upute za uporabu
*Baterije nisu dio isporuke
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog
upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Dijelovi bljeskalice
(pogledajte sl. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pokrov pretinca za baterije
Funkcionalni dio
Prsten
Tipka za otpuštanje
Preklopka POSITION
Preklopka LEVEL
Indikator POWER
Preklopka POWER
Gumb za u0vrš1enje
Stavljanje baterija
(pogledajte sl. B)
Koristite četiri Sonyjeve alkalijske baterije veličine AA ili
Ni-MH baterije veličine AA. Ako se koriste drugačije baterije,
prstenasto svjetlo možda neće ispravno raditi.
* Nemojte koristiti AA Ni-Mn suhe baterije ili AA Mn
suhe baterije.
1 Otvorite pokrov pretinca za baterije.
2 Umetnite 0etiri baterije u smjeru ozna0enom
u unutrašnjosti pretinca za baterije.
3 Zatvorite pokrov pretinca za baterije.
Napomene
• Koristite četiri baterije istog tipa.
• Obratite pozornost na ispravan polaritet 3 i # baterija.
Neispravno stavljanje baterija može uzrokovati oštećenje.
• Nemojte zajedno koristiti istrošene i napunjene AA Ni-MH
baterije.
Za ilustraciju se u ovim uputama koristi digitalni fotoaparat
DSC-F828.
Prije stavljanja prstenastog
svjetla
Pogledajte upute za uporabu Vašeg digitalnog fotoaparata s
opisom uporabe adaptera za prstenasto svjetlo.
• Skinite pribor učvršćen na digitalni fotoaparat, primjerice
štitnik objektiva ili filter.
• Skinite pokrov sa objektiva.
Stavljanje prstenastog
svjetla (pogledajte sl. C)
Preklopke i osvjetljenje
1 6vrsto postavite adapter za prstenasto
svjetlo na digitalni fotoaparat (Postupak A).
2 6vrsto postavite funkcionalni dio na
napredno postolje za pribor na digitalnom
fotoaparatu (Postupak B).
3 U0vrstite prsten na adapter (Postupak C).
• Ako postavite preklopku LEVEL na funkcionalnom dijelu
u položaj LO, jačina osvjetljenja se smanji približno na
polovicu, međutim, trajanje osvjetljenja je duže.
• Prstenasto svjetlo se može ponovo aktivirati ako prebacite
preklopku POWER u položaj ON. Ovo nije neispravnost.
* Učvrstite prsten tako da je tipka za otpuštanje na vrhu.
Kod uporabe DSC-V3
Napomena
Pazite da ne ogrebete leću kod pričvršćivanja prstena
adaptera.
Kod uporabe DSC-V3
1 U0vrstite dodatni adapter za prstenasto
svjetlo (VAD-VHA) na digitalni fotoaparat
(Postupak A).
Možete koristiti adapter koji se isporučuje zajedno sa
sljedećim priborom:
Telefoto konverzijski objektiv (VCL-DEH17VA),
štitnik objektiva (LSF-VHA).
2 Dobro u0vrstite adapter na dodatni
adapter (Postupak B).
3 Dobro u0vrstite funkcionalni dio na
napredno postolje na digitalnom
fotoaparatu (Postupak C).
4 U0vrstite prsten na adapter (Postupak D).
* Učvrstite prsten tako da je tipka za otpuštanje na
vrhu.
Skidanje prstenastog
svjetla
1 Pritisnite tipku za otpuštanje i skinite prsten
sa adaptera.
2 Skinite funkcionalni dio sa naprednog
postolja za pribor na digitalnom fotoaparatu.
3 Skinite adapter za prstenasto svjetlo.
Kod uporabe DSC-V3, zajedno s adapterom skinite i
dodatni adapter.
Mjere opreza kod skidanja dodatnog
adaptera
Kod skidanja dodatnog adaptera sa adaptera za
prestenasto svjetlo, stavite meku krpu preko dodatnog
prstena i polako ga odvijte (pogledajte sl. D).
Uporaba prstenastog
svjetla
Više informacija potražite u uputama za uporabu Vašeg
digitalnog fotoaparata.
1 Prebacite preklopku POWER na digitalnom
fotoaparatu u polo=aj ON.
2 Prebacite preklopku za odabir na0ina rada
na digitalnom fotoaparatu u bilo koji polo=aj
osim AUTO.
3 Podesite bljeskalicu na digitalnom
fotoaparatu na , (isklju0ena bljeskalica).
4 Prebacite preklopku POWER funkcionalnog
dijela u polo=aj ON.
5 Podesite ravnote=u bijele boje na @
(podešavanje pritiskom na jednu tipku).
6 Na digitalnom fotoaparatu podesite makro
snimanje.
Kod uporabe objektiva za snimanje iz blizine (opcija),
nije potrebno podešavanje makro snimanja.
7 Usmjerite objektiv prema objektu i snimajte.
Kad je prstenasto svjetlo učvršćeno na digitalni
fotoaparat, fotoaparat je nestabilan uslijed mase objektiva.
Savjetujemo uporabu tronošca ili poduprite objektiv
lijevom rukom.
Napomena
• Ako ste promijenili položaj preklopke LEVEL
funkcionalnog dijela, ponovo podesite ravnotežu bijele
boje.
• Nemojte podizati digitalni fotoaparat tako da ga držite za
prstenasto svjetlo jer bi fotoaparat mogao ispasti.
(pogledajte sl. E)
Znaenje stanja indikatora
POWER
• Kad svijetli (zeleno)
Baterije imaju dovoljan kapacitet.
• Kad sporo trep1e (crveno) (Upozorenje prije
potpunog pra=njenja baterija)
Pripremite nove baterije.
* Vrijeme treptanja ovisi o vrsti baterija koje koristite.
• Kad brzo trep1e (crveno) (Prazne baterije)
Uključi se prstenasto svjetlo.
Baterije su istrošene.
Zamijenite baterije novima.
Download PDF