Sony | ILCE-7RM3 | Sony ILCE-7RM3 Fotoaparat α7R III punog kadra od 35 mm s automatskim fokusiranjem Upute za upotrebu

4-728-779-41(1)
“Help Guide” (Web manual)
Refer to “Help Guide” for
in-depth instructions on the
many functions of the camera.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1710/h_zz/
E-mount
The Help Guide may not be available in all
languages. All available manuals can be found on:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/
e-mount-body-ilce7-series/ilce-7rm3#manuals
Digitalni fotoaparat s izmjenjivim objektivom / Korisničke uputeHR
Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom/navodila za uporabo SL
©2017. Sony Corporation
Printed in Czech Republic
ILCE-7RM3
Hrvatski
Pogledajte
vodič za pomoć!
“Priručnik” mrežni je priručnik koji možete čitati na
računalu ili pametnom telefonu. U njemu potražite detalje
o stavkama izbornika, naprednoj upotrebi i najnovijim
informacijama o fotoaparatu.
Skenirajte
ovdje
http://rd1.sony.net/help/ilc/1710/h_zz/
ILCE-7RM3 Priručnik
Korisničke upute
In-Camera Guide
Ovaj priručnik objašnjava
neke osnovne funkcije.
[In-Camera Guide] prikazuje
objašnjenja stavki izbornika
na monitoru fotoaparata.
(ovaj priručnik)
Vodič za brzi početak potražite
u odjeljku "Startup guide"
(str. 22). “Startup guide”
objašnjava početne postupke od
trenutka otvaranja ambalaže do
otpuštanja zatvarača prilikom
prvog snimanja.
HR
2
Ove informacije možete brzo
otvoriti tijekom snimanja.
Kako biste koristili funkciju
[In-Camera Guide], morate
unaprijed podesiti neke
postavke. Pojedinosti potražite
u odjeljku “In-Camera Guide”
u vodiču za pomoć.
Napomene o upotrebi fotoaparata
Osim tog odjeljka pročitajte i odjeljak
“Mjere opreza” u Vodiču za pomoć
(str. 2).
Jezik zaslona
Pomoću izbornika možete odabrati
jezik koji će se prikazivati na
zaslonu (str. 71).
Napomene o rukovanju
proizvodom
••Ovaj fotoaparat nije nepropustan za
vodu i prašinu, premda je osmišljen
s namjerom da bude otporan na
prašinu i vlagu.
••Kada koristite objektiv s električnim
zumiranjem, pripazite da vam
objektiv ne dohvati prste ili kakve
druge predmete.
••Uvijek pričvrstite prednji poklopac
objektiva ili poklopac kućišta kada
ne upotrebljavate fotoaparat. Kako
biste spriječili prodor prašine ili
nečistoća u fotoaparat, uklonite
prašinu s poklopca kućišta prije no
što ga pričvrstite na fotoaparat.
••Ne ostavljajte objektiv ili tražilo
izložene jakom izvoru svjetla kao
što je sunčevo svjetlo. S obzirom
na funkciju kondenzacije objektiva,
to može izazvati dim, požar ili kvar
unutar kućišta aparata ili objektiva.
Ako morate ostaviti fotoaparat na
izvoru svjetla kao što je sunčevo
svjetlo, pričvrstite poklopac
objektiva na objektiv.
••Kada snimate s pozadinskim
osvjetljenjem, sunce treba da bude
dovoljno udaljeno od kuta gledanja.
U suprotnom sunčevo svjetlo može
dospjeti u fokus unutar fotoaparata
i izazvati dim ili požar. Čak i ako
se sunce nalazi malo izvan kuta
gledanja, ipak može izazvati dim
ili požar.
••Nemojte izravno izlagati objektiv
zrakama kao što su laserske zrake.
Mogu oštetiti slikovni senzor i
HR
dovesti do kvara fotoaparata.
••Nemojte gledati prema suncu ili
jakom izvoru svjetla kroz objektiv
kada je odvojen. To može izazvati
nepovratno oštećenje vida ili
uzrokovati kvar.
••Nemojte ostavljati fotoaparat,
priloženu dodatnu opremu ili
memorijske kartice na dohvatu
djece. Mogla bi ih slučajno
progutati. Ako se to dogodi, odmah
se obratite liječniku.
Napomene na zaslonu i
elektroničkom tražilu
••Monitor i elektroničko tražilo
proizvedeni su pomoću tehnologije
visoke preciznosti te je više od
99,99 % piksela ispravno i spremno
za upotrebu. Međutim, moguće je
da se pojave sitne crne i/ili svijetle
točke (bijele, crvene, plave ili zelene
boje) koje su stalno prisutne na
monitoru i elektroničkom tražilu.
Ovo su nesavršenosti postupka
proizvodnje i ni na koji način ne
utječu na snimljene fotografije.
HR
3
••Slika može biti lagano iskrivljena
u blizini kutova tražila. To nije
kvar. Kada želite provjeriti svaku
pojedinost cijele kompozicije,
možete upotrijebiti i monitor.
••Ako okrećete fotoaparat i pri tom
gledate u tražilo i pomičete oči,
slika u tražilu može biti iskrivljena i
boje slike mogu se mijenjati. To je
karakteristika objektiva ili uređaja
za prikaz i nije kvar. Preporučujemo
da prilikom snimanja slike gledate u
središnji dio tražila.
••Prilikom snimanja s tražilom možete
osjetiti naprezanje očiju, umor,
mučninu ili mučninu od kretanja.
Preporučujemo da prilikom
snimanja kroz tražilo radite redovite
pauze za odmor.
U slučaju osjećaja nelagode
nemojte upotrebljavati tražilo dok
se ne budete osjećali bolje i po
potrebi se savjetujte s liječnikom.
Napomene o neprekidnom
snimanju
Prilikom neprekidnog snimanja
monitor ili tražilo može mijenjati
prikaz između zaslona snimanja i
crnog zaslona. Ako dugo gledate
u zaslon u tom slučaju, mogu vam
se javiti neugodni simptomi kao
što je osjećaj mučnine. Ako vam se
jave neugodni simptomi, prestanite
koristiti fotoaparat i po potrebi se
obratite liječniku.
HR
4
Napomene o dugotrajnom
snimanju ili snimanju
videozapisa od 4K
••Ovisno o temperaturi fotoaparata
i baterije, snimanje videozapisa
možda neće biti moguće ili će se
napajanje automatski isključiti, radi
zaštite fotoaparata. Prikazat će se
poruka na zaslonu prije nego što
se isključi napajanje ili više nećete
moći snimati videozapise. U tom
slučaju ostavite fotoaparat isključen
i pričekajte da se temperatura
fotoaparata i baterije spusti. Ako
uključite napajanje prije nego što se
kamera i baterija dovoljno ohlade,
napajanje će se možda ponovno
isključiti ili neće biti moguće
snimanje videozapisa.
••Kada se temperatura kamere
poveća, kvaliteta slike može se
pokvariti. Preporučujemo da
pričekate dok temperatura kamere
ne padne prije nego što nastavite
sa snimanjem.
••Pri visokim temperaturama okoline
temperatura kamere brzo se
povećava.
••Unutrašnjost fotoaparata i
baterija mogu se zagrijati prilikom
upotrebe. To je normalno.
••Ako dodirujete jednim dijelom
kože fotoaparat duže vrijeme
dok ga koristite, možete doživjeti
simptome opeklina pri niskoj
temperaturi kao što je crvenilo ili
pojava plikova, čak i ako ne osjećate
da je fotoaparat vruć.
Naročitu pažnju obratite u sljedećim
slučajevima i koristite tronožac i sl.
––Kada dugotrajno koristite
fotoaparat na visokoj temperaturi
––Kada fotoaparat koristi osoba sa
slabom cirkulacijom ili oslabljenim
osjetom na koži
––Kada se fotoaparat koristi dok
je opcija [Auto Pwr OFF Temp.]
postavljena na [High].
••Osobito tijekom snimanja
videozapisa od 4K, vrijeme
snimanja može biti kraće u
uvjetima niže temperature.
Zagrijte komplet baterija ili ga
zamijenite novom baterijom.
Napomene o snimanju/
reprodukciji
••Prije početka snimanja obavite
probno snimanje kako biste bili
sigurni da kamera radi ispravno.
••Snimljena slika može biti različita od
slike koju ste gledali prije snimanja.
••Ne upotrebljavajte fotoaparat u
područjima u kojima se emitiraju
jaki radijski valovi ili zračenje.
Snimanje i reprodukcija možda neće
raditi ispravno.
••Ne možemo jamčiti reprodukciju
slika snimljenih proizvodom na
drugoj opremi ni reprodukciju slika
snimljenih ili uređenih drugom
opremom na proizvodu.
••Sony ne može dati jamstvo u slučaju
nemogućnosti snimanja ili gubitka
ili oštećenja snimljenih fotografija
ili audiopodataka zbog kvara
fotoaparata ili medija za snimanje
itd. Preporučujemo sigurnosno
kopiranje važnih podataka.
••Tijekom formatiranja memorijske
kartice izbrisat će se svi na njoj
snimljeni podatci i nećete ih moći
vratiti. Prije formatiranja kopirajte
podatke na računalo ili drugi uređaj.
Napomene o nosaču za više sučelja
••Prije pričvršćivanja ili skidanja
HR
dodatne opreme poput vanjske
bljeskalice na nosač za više
sučelja isključite napajanje.
Prilikom pričvršćivanja dodatne
opreme, provjerite je li čvrsto
pričvršćena za fotoaparat.
••Nosač za više sučelja nemojte
upotrebljavati s komercijalno
dostupnom bljeskalicom koja
upotrebljava napon od 250 V ili
veći ili čiji je polaritet obrnut od
fotoaparata. To može uzrokovati kvar.
Napomene o korištenju objektiva
i dodatne opreme
Preporučujemo vam upotrebu
objektiva/dodatne opreme
tvrtke Sony čija izrada odgovara
karakteristikama ovog fotoaparata.
Korištenje ovog fotoaparata s
proizvodima drugih proizvođača
može utjecati na njegove
performanse, dovodeći do
nezgoda ili oštećenja. Sony ne
snosi nikakvu odgovornost za takve
nezgode ni kvarove.
HR
5
O specifikacijama podataka
opisanih u ovom priručniku
Podaci o izvedbi i specifikacijama
definirani su pod slijedećim
uvjetima, osim kao što je opisano
u ovom priručniku: pri normalnoj
temperaturi okruženja od 25 ºC
i uz upotrebu kompleta baterija
koji je potpuno napunjen, sve do
isključenja lampice punjenja.
Upozorenje na autorska prava
Televizijski programi, filmovi,
videovrpce i drugi materijali mogu
biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih
materijala može biti protivno
zakonu o autorskim pravima.
Napomene o podacima o lokaciji
Ako učitate i podijelite sliku
označenu lokacijom, te podatke
možete nehotice otkriti trećim
stranama. Kako biste spriječili
otkrivanje podataka o vašoj lokaciji
trećim stranama, prije fotografiranja
opciju [ Loc. Info. Link Set.]
postavite na [Off].
Napomene o odlaganju proizvoda
na otpad ili prijenosu vlasništva
nad proizvodom na druge osobe
Prilikom odlaganja ili prijenosa
vlasništva nad proizvodom na druge
osobe obavezno učinite sljedeće kako
biste zaštitili osobne podatke.
••Odaberite [Setting Reset] 
[Initialize].
HR
6
Napomene o slučajevima odlaganja
memorijske kartice na otpad ili
prijenosa vlasništva nad njom
Izvršavanjem naredbe [Format] ili
[Delete] na fotoaparatu ili računalu
možda nećete potpuno izbrisati
podatke na memorijskoj kartici.
Ako vlasništvo nad memorijskom
karticom prenosite na druge osobe,
preporučujemo da podatke potpuno
izbrišete pomoću softvera za brisanje
podataka. Ako memorijsku karticu
odlažete u otpad, preporučujemo da
je fizički uništite.
Napomene o bežičnom LAN-u
Ako izgubite fotoaparat ili vam
ga ukradu, Sony ne snosi nikakvu
odgovornost za gubitak ili štetu
uzrokovanu ilegalnim pristupom
ili upotrebom pristupne točke
registrirane na fotoaparatu.
Napomene o sigurnosti pri
korištenju proizvoda koji koriste
bežičnu LAN mrežu
••Kako biste spriječili hakiranje,
upade zlonamjerne treće strane
ili druge ranjive točke, provjerite
koristite li zaštićenu bežičnu
LAN mrežu.
••Kada koristite bežičnu LAN
mrežu, važno je postaviti
sigurnosne postavke.
••Ako prilikom upotrebe bežične
LAN mreže nastane sigurnosni
problem jer nisu postavljene
sigurnosne mjere opreza ili zbog
bilo kakve okolnosti koja se nije
mogla izbjeći, Sony ne snosi
nikakvu odgovornost za gubitak
ili oštećenje.
Kako privremeno isključiti funkcije
bežične mreže (Wi-Fi, itd.)
Kada se ukrcate na zrakoplov i sl.
možete privremeno isključiti sve
funkcije bežične mreže pomoću
[Airplane Mode].
Kabel za napajanje
Za korisnike u Ujedinjenom
Kraljevstvu, Malti, Cipru i
Saudijskoj Arabiji
Upotrijebite kabel za napajanje
(A). Iz sigurnosnih razloga kabel
za napajanje (B) nije namijenjen
za gore spomenute države/regije i
zato se ondje ne smije upotrebljavati.
Za korisnike u drugim državama/
regijama EU:
Upotrijebite kabel za napajanje (B).
(A)
(B)
Za korisnike u SAD-u:
Ako imate dodatnih pitanja o ovom
proizvodu, nazovite:
Informacijski centar za korisnike
tvrtke Sony
1-800-222-SONY (7669).
Broj u nastavku služi samo za pitanja
povezana s FCC-om.
Regulatorne informacije
Izjava o sukladnosti
Trgovački naziv: SONY
Broj modela: WW940439
Odgovorna strana: Sony
Electronics Inc.
Adresa: 16535 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127 SAD
Broj telefona: 858-942-2230
HR
Ovaj je uređaj u skladu s 15. dijelom
Pravila FCC-a. Rad uređaja podložan
je poštivanju sljedeća dva uvjeta:
(1)°Ovaj uređaj ne može prouzročiti
štetne smetnje i (2)°ovaj uređaj
mora prihvatiti sve primljene
smetnje, uključujući smetnje koje
mogu uzrokovati neželjeni rad.
Pojedinosti o funkcijama značajke Wi-Fi i funkciji upravljanja jednim dodirom
NFC potražite u odjeljku “Priručnik” (str. 2).
HR
7
Pripreme za snimanje
Provjera fotoaparata i isporučenih artikala
Broj u zagradi označava broj komada.
•• Traka za nošenje na ramenu (1)
•• Kamera (1)
•• Punjač baterija (1)
•• Poklopac kućišta (1)
(pričvršćen na fotoaparat)
•• Kabel za napajanje
(mrežni vod) (1)*
* Uz fotoaparat može biti
isporučeno više kabela za
napajanje. Upotrijebite onaj koji
odgovara za vašu državu/regiju.
Pogledajte stranicu 7.
•• Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja
NP-FZ100 (1)
•• Štitnik kabela (1)
•• Poklopac priključka (1)
(pričvršćeno na fotoaparat)
•• Poklopac okulara (1)
(pričvršćeno na fotoaparat)
•• Korisničke upute (1)
(ovaj priručnik)
•• Referentni priručnik (1)
•• Kabel USB Type-C™ (1)
HR
8
Identifikacija dijelova
Više pojedinosti potražite na stranicama u zagradama.
Prednja strana
HR
 ON/OFF Prekidač (napajanje)
Kada je objektiv uklonjen
(29)/gumb okidača (30)
 Prednji kotačić
Možete brzo podesiti postavke
za svaki način snimanja.
 Senzor udaljenosti
 Gumb za otpuštanje
objektiva (28)
 Wi-Fi/Bluetooth antena
(ugrađena) (50)
Mikrofon
Nemojte prekrivati taj dio
tijekom snimanja videozapisa.
To može uzrokovati šum ili
smanjiti jačinu zvuka.
 AF osvjetljivač (59) /
lampica samookidača
 Oznaka za postavljanje (27)
 Slikovni senzor*
Nosač
 Leće objektiva*
* Nemojte izravno dodirivati
te dijelove.
HR
9
Stražnja strana
 Poklopac okulara
Postupak za uklanjanje
poklopca okulara
Hvatišta pri dnu poklopca
okulara gurnite ulijevo i udesno
pa podignite poklopac.
Poklopac okulara uklonite
prilikom pričvršćivanja
tražila kuta (prodaje se zasebno).
Usto odaberite MENU 
(Camera Settings 2) 
[FINDER/MONITOR], a
zatim se prebacite na
[Viewfinder (Manual)] ili
[Monitor (Manual)].
HR
10
Tražilo
 Gumb C3 (prilagođeni gumb 3)
(66)/ Gumb (zaštite)
 MENU gumb (57)
Monitor
(za upravljanje dodirom:
zaslon osjetljiv na dodir /
ploča osjetljiva na dodir) (41)
Možete namjestiti monitor
tako da stoji pod kutom koji
omogućuje jednostavno
gledanje te snimati iz bilo
kojeg položaja.
 Senzor oka
 Kotačić za podešavanje
dioptera
Podešavajte kotačić za
prilagodbu dioptra svojem
vidu sve dok prikaz u tražilu
ne postane jasan. Ako imate
poteškoća s korištenjem
kotačića za prilagodbu dioptra,
uklonite poklopac okulara prije
korištenja kotačića.
 Pristupna lampica
 Za snimanje: gumb C4 gumb
(prilagođeni gumb 4) (66)
Za gledanje: Gumb (za
brisanje) (31)
Gumb
(reprodukcija) (31)
HR
Gumb MOVIE (film) (31)
 Za snimanje: gumb Gumb
AF-ON (AF On)
Za gledanje:
(Enlarge Image)
 Stražnji kotačić
Možete brzo podesiti postavke
za svaki način snimanja.
 Za snimanje: AEL tipka
(Image Index)
Za gledanje:
 Višestruki birač (18)
 Prekidač poklopca
multimedijskog utora
 Za snimanje: gumb Fn Gumb
(funkcije) (18, 66)
Za gledanje:
(Send to Smartphone)
Pritiskom na taj gumb možete
prikazati zaslon za opciju
[Send to Smartphone].
 Kontrolni kotačić (17)
HR
11
Prikaz s gornje/bočne strane

Oznaka položaja slikovnog
senzora
•• Slikovni senzor je senzor
koji pretvara svjetlo u
električni signal. Oznaka
pokazuje lokaciju slikovnog
senzora. Prilikom mjerenja
točne udaljenosti između
fotoaparata i objekta obratite
pozornost na vodoravnu
liniju.
•• Ako se objekt nalazi bliže
od minimalne udaljenosti
za snimanje objektiva,
izoštravanje se ne može
potvrditi. Pazite da se
objekt nalazi na dovoljnoj
udaljenosti od fotoaparata.
Zvučnik
HR
12
Priključak  (mikrofon)
 Kukice za traku za nošenje na
ramenu
Oba kraja trake pričvrstite za
fotoaparat.
Kada se priključi vanjski
mikrofon, ugrađeni se mikrofon
automatski isključuje. Ako
je vanjski mikrofon vrste
koja prima napajanje preko
priključka, fotoaparat služi kao
izvor napajanja mikrofona.
Terminal (za sinkronizaciju
bljeskalice)
  priključak (za slušalice)
 Mikropriključak vrste HDMI
 USB Type-C terminal
(14, 53)
 Lampica punjenja
 Multi/Micro USB Terminal*
(14, 53)
Terminal podržava uređaje
kompatibilne s Mikro USB-om.
HR

(oznaka N) (50)
•• Ta oznaka označava dodirnu
točku za povezivanje
fotoaparata i pametnog
telefona koji podržava NFC.
 Multi Interface Shoe*
Neki dijelovi dodatne opreme
možda se neće moći potpuno
umetnuti i dio će viriti izvan
nosača za više sučelja. Međutim,
kada dodatna oprema dođe do
prednjeg dijela nosača, veza je
uspostavljena.
 Gumb za otključavanje
kotačića za način rada
 Kotačić za način rada (31)
 Gumb C2
(prilagođeni gumb 2) (66)
 Gumb C1
(prilagođeni gumb 1) (66)
 Kotačić kompenzacije
•• NFC (komunikacija bliskog
polja) međunarodni je
standard tehnologije za
bežičnu komunikaciju kratkog
dometa.
 SLOT 1 (utor za memorijsku
karticu 1) (24)
Podržava samo SD kartice
(kompatibilne s normama
UHS-I i UHS-II)
ekspozicije
HR
13
 SLOT 2 (utor za memorijsku
karticu 2) (26)
Podržava SD kartice
(kompatibilne s normom UHS-I)
i Memory Stick PRO Duo media
* Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem za više
sučelja i terminalu Multi/Micro
USB potražite na web-mjestu
tvrtke Sony ili se obratite najbližem
prodavaču proizvoda tvrtke Sony
ili ovlaštenom lokalnom servisu
tvrtke Sony. Može se upotrebljavati
i dodatna oprema za nosač za
dodatnu opremu. Ne možemo
jamčiti ispravan rad s dodatnom
opremom drugih proizvođača.
Napomene o USB terminalima
Za napajanje, punjenje baterije ili
komunikaciju putem USB-a možete
upotrijebiti terminal USB Type-C ili
multi/mikro USB terminal. Međutim,
te radnje ne možete istovremeno
provoditi putem oba terminala.
•• Vrijeme punjenja baterije ne
mijenja se ovisno o terminalu koji
upotrebljavate.
•• Možete upotrebljavati dodatnu
opremu za multi/mikro USB
terminal poput daljinskog
upravljača (prodaje se zasebno)
dok istovremeno napajate uređaj
ili provodite snimanje daljinskog
PC-a s pomoću terminala USB
Type-C.
HR
14
Napomene o štitniku za kabel
Štitnik za kabel koristite kako biste spriječili odvajanje kabela prilikom
snimanja slika dok je kabel povezan.
Pričvršćivanje štitnika za kabel
Provucite kabel kroz štitnik za kabel.
Otvorite poklopce oba priključka na strani monitora te umetnite kabel u
jedan od priključaka.
Kukicu štitnika za kabel postavite
u prorez ispod multi/mikro USB
terminala.
Umetnite gornji poklopac
priključka u udubljenje
•• Štitnik za kabel pričvrstite kako je
prikazano tako da gornji poklopac
priključka pristaje u udubljenje u
štitniku za kabel, a zatim umetnite
kuku štitnika za kabel u prorez pokraj
HDMI mikropriključka.
HR
Gurnite vijak za pričvršćivanje prema
Vijak za
unutra i okrenite ga kako biste
pričvršćivanje
pričvrstili štitnik za kabel.
Umetnite kukicu
u prorez
Umetnite kabel u dio za držanje, a
zatim pričvrstite kabel s pomoću
kotačića za pričvršćivanje.
Kotačić za pričvršćivanje
Uklanjanje štitnika za kabel
Odvijte vijak za pričvršćivanje. Gornji
dio štitnika za kabel gurnite prema
dolje i izvucite ga kako je prikazano.
HR
15
Dno
 Utor za umetanje
baterije (23)
 Poklopac baterije (23)
 Otvor priključka tronošca
Upotrebljavajte tronožac s
vijkom kraćim od 5,5 mm
(7/32 inča). U protivnom
nećete moći pričvrstiti
fotoaparat i može doći do
oštećenja fotoaparata.
 Poluga za otpuštanje
poklopca baterije
HR
16
Osnovne radnje
Upotreba kotačića za upravljanje
HR
•• Stavke postavljanja možete odabrati tako da okrenete ili pritisnete
gornju/donju/lijevu/desnu stranu kotačića za upravljanje. Vaš odabir
potvrđuje se kada pritisnete na sredini kotačića za upravljanje.
•• Funkcije DISP (postavka zaslona), / (Drive Mode) i ISO (ISO)
dodijeljene su gornjoj/lijevoj/desnoj strani kontrolnog kotačića. Osim
toga, odabrane funkcije možete dodijeliti lijevoj, desnoj i donjoj strani te
središtu kontrolnog kotačića, kao i rotaciji kontrolnog kotačića.
•• Tijekom reprodukcije možete prikazati sljedeću/prethodnu sliku
pritiskom desne/lijeve strane kotačića za upravljanje ili njegovim
okretanjem.
HR
17
Upotreba višestrukog birača
•• Stavite prst na sami vrh višestrukog birača radi preciznijeg upravljanja.
•• Kada je opcija [Focus Area] postavljena na [Zone], [Flexible Spot] ili
[Expand Flexible Spot], područje fokusa možete pomicati pritiskom na
višestruki birač gore, dolje, lijevo i desno.
•• Funkcija [Focus Standard] dodijeljena je središtu višestrukog birača
prema zadanim postavkama.
Upotreba gumba Fn (funkcija)
Često korištene funkcije možete registrirati na gumb Fn (funkcija) i pozvati
ih iz memorije prilikom snimanja. Na gumb Fn (funkcija) možete registrirati
do 12 često korištenih funkcija.
1 Uzastopno pritišćite DISP na
kontrolnom kotačiću kako
biste promijenili način rada
zaslona [For viewfinder],
a zatim pritisnite gumb Fn
(funkcija).
Fn tipka
2 Odaberite željenu funkciju pritiskom gornje/donje/lijeve/
desne strane kotačića za upravljanje.
HR
18
3 Odaberite željenu postavku
okretanjem prednjeg kotačića,
a zatim pritisnite središte
kontrolnog kotačića.
•• Neke funkcije mogu se fino
prilagoditi pomoću stražnjeg
kotačića.
Podešavanje postavki putem namjenskih zaslona postavke
Odaberite željenu funkciju u koraku 2
i zatim pritisnite na sredini kotačića za
upravljanje. Pojavit će se namjenski
zaslon postavke za tu funkciju. Slijedite
upute da podesite postavke.
HR
Vodič za rad
Upotreba zaslona Quick Navi
Zaslon Quick Navi funkcija je optimizirana za snimanje pomoću tražila, uz
izravnu kontrolu postavki.
1 Odaberite MENU 
(Camera Settings 2) 
[DISP Button]  [Monitor].
2 Postavite oznaku
na [For viewfinder] i odaberite [Enter].
3 Pritisnite DISP na kontrolnom kotačiću kako biste način rada
zaslona postavili na [For viewfinder].
HR
19
4Pritisnite gumb Fn kako biste se prebacili na zaslon Quick Navi.
•• Sadržaj prikaza i njegov položaj na ilustracijama predstavljaju samo
smjernice i mogu se razlikovati od stvarnih prikaza.
Automatski način
Način rada P/A/S/M
5 Odaberite funkciju za postavljanje pritiskom na gornju, donju,
lijevu ili desnu stranu kontrolnog kotačića.
6Odaberite željenu postavku okretanjem prednjeg kotačića.
•• Neke funkcije mogu se fino prilagoditi pomoću stražnjeg kotačića.
HR
20
Podešavanje postavki putem namjenskih zaslona postavke
Odaberite željenu funkciju u koraku 5
i zatim pritisnite na sredini kotačića za
upravljanje. Pojavit će se namjenski
zaslon postavke za tu funkciju. Slijedite
upute da podesite postavke.
Vodič za rad
Note
••Stavke koje su na zaslonu Quick Navi sive nije moguće podešavati.
••Ako koristite funkcije kao što su [Creative Style] ili [Picture Profile], nekim
postavkama moguće je upravljati samo putem namjenskog zaslona.
HR
HR
21
Vodič za početak
1. korak: Punjenje baterije
1 Umetnite komplet baterija u
punjač baterije.
•• Komplet baterija postavite na
punjač baterija u smjeru oznake .
•• Komplet baterija gurnite do kraja u
smjeru strelice.
2 Kabel za napajanje (isporučeno)
Žaruljica CHARGE
priključite u punjač baterija, a
zatim punjač baterija priključite
u zidnu utičnicu.
Lampica CHARGE na punjaču
baterija zasvijetlit će narančasto i
započet će punjenje.
CHARGE (narančasta)
Uključena: Punjenje
Treperi: pogreška punjenja ili je
punjenje privremeno zaustavljeno
jer temperatura fotoaparata nije
unutar zadanog raspona
U zidnu utičnicu
•• Kada punjenje završi, isključuje se lampica CHARGE i svi indikatori.
•• Vrijeme punjenja (do kraja): približno 150 min (prilikom punjenja potpuno
ispražnjenog kompleta baterija pri temperaturi od 25 °C).
•• Ako upotrebljavate potpuno novi komplet baterija ili komplet baterija
koji nije dugo korišten, prilikom prvog punjenja lampica CHARGE možda
će brzo treptati. Ako se to dogodi, uklonite komplet baterija i zatim ga
ponovno umetnite.
•• Upotrebljavajte isključivo originalne komplete baterija marke Sony.
HR
22
2. korak: Umetanje kompleta baterija u fotoaparat
1 Otvorite poklopac baterije.
2 Umetnite komplet baterija
i pritišćite ručicu za
zaključavanje pomoću vrha
baterije dok baterija ne
sjedne na svoje mjesto.
HR
Ručica za zaključavanje
3 Zatvorite poklopac.
HR
23
Punjenje kompleta baterija dok je umetnut u fotoaparat
Isključite fotoaparat i povežite ga s uređajem poput računala s pomoću
USB kabela.
Ako uključite fotoaparat, on će se napajati iz računala ili drugog uređaja
koji ste povezali i moći ćete upravljati njime. No baterija se neće puniti.
Upotrijebite kabel USB Type-C (isporučeno) ili standardni USB kabel.
Uklanjanje kompleta baterija
Provjerite da pristupna lampica
(str. 11) ne svijetli i isključite
fotoaparat. Zatim pomaknite ručicu
za zaključavanje i izvadite komplet
baterija. Pazite da vam komplet
baterija ne ispadne.
Ručica za zaključavanje
3. korak: Umetanje memorijske kartice
Pojedinosti o memorijskim karticama koje se mogu koristiti s ovim
fotoaparatom potražite na stranici 82.
1 Otvorite poklopac
memorijske kartice.
HR
24
2 Umetnite SD karticu u utor 1.
Utor 1 (donji): podržava SD kartice
(kompatibilne s normama UHS-I
i UHS-II)
Utor 2 (gornji): podržava SD kartice
(kompatibilne s normom UHS-I) i
Memory Stick PRO Duo media
Utor 2 Utor 1
•• Umetnite memorijsku karticu s kosim kutom okrenutim u smjeru
prikazanom na slici tako da sjedne na mjesto.
•• Možete promijeniti koji se utor memorijske kartice koristi tako da odaberete
(Setup)  [Rec. Media Settings]  [Prioritize Rec. Media].
MENU 
Utor 1 se koristi u zadanim postavkama.
•• Utor 1 koristite kada upotrebljavate samo jednu SD karticu.
HR
•• Utor 2 koristite kada upotrebljavate Memory Stick media. U tom slučaju
opciju [Prioritize Rec. Media] postavite na [Slot 2].
3 Zatvorite poklopac.
Savjet
••Kada prvi put upotrebljavate memorijsku karticu s fotoaparatom,
preporučujemo da karticu formatirate u fotoaparatu radi pouzdanijeg
funkcioniranja (str. 71).
Note
••Memory Stick media nemojte umetati u utor 1. To može uzrokovati kvar.
HR
25
Uklanjanje memorijske kartice
Otvorite poklopac memorijske
kartice. Provjerite da pristupna
lampica (str. 11) ne svijetli, a zatim
memorijsku karticu gurnite prema
unutra kako biste je izvadili.
pristupna žaruljica
Snimanje na memorijske kartice u dva utora
Utor 1 se koristi u zadanim postavkama. Ako ne namjeravate mijenjati
postavke i želite koristiti samo jednu memorijsku karticu, koristite utor 1.
Umetanje druge memorijske kartice u utor 2 omogućava istovremeno
snimanje istih slika na dvije memorijske kartice ili snimanje različitih
vrsta slika (fotografije/videozapisi) na svaku memorijsku karticu
([Recording Mode] u [Rec. Media Settings]) (stranica 72).
4. korak: Pričvršćivanje objektiva
1 Uklonite poklopac kućišta s
Prednji poklopac objektiva
fotoaparata i stražnji poklopac
objektiva sa stražnje strane
objektiva.
•• Objektiv mijenjajte brzo u
okruženju bez prašine kako prašina
ili nečistoća ne bi dospjela unutar
fotoaparata.
•• Preporučujemo da pričvrstite
prednji poklopac objektiva kad
završite sa snimanjem.
HR
26
Poklopac kućišta
Stražnji poklopac objektiva
2 Postavite objektiv tako da
poravnate dvije bijele oznake
(oznake za postavljanje) na
objektivu i fotoaparatu.
•• Držite fotoaparat s objektivom
usmjerenim prema dolje kako biste
spriječili da prašina ili nečistoća ne
dospije u fotoaparat.
3 Lagano gurnite objektiv
prema fotoaparatu i okrećite
ga polako u smjeru strelice
dok ne sjedne na svoje
mjesto.
HR
Note
••Držite objektiv ravno i nemojte koristiti silu prilikom postavljanja objektiva.
••Nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva prilikom postavljanja
objektiva.
••Adapter za postavljanje (prodaje se zasebno) potreban je za korištenje
A-mount objektiva (prodaje se zasebno). Pojedinosti potražite u priručniku za
upotrebu koji je isporučen s adapterom za postavljanje.
••Ako želite snimati slike preko cijelog kadra, koristite objektiv kompatibilan s
veličinom cijelog kadra.
••Pri nošenju fotoaparata na koji je pričvršćen objektiv čvrsto držite i fotoaparat
i objektiv.
••Pri zumiranju i namještanju izoštravanja nemojte držati dio objektiva koji izlazi
iz fotoaparata.
HR
27
Uklanjanje objektiva
Pritišćite gumb za otpuštanje
objektiva i okrećite objektiv u smjeru
strelice dok se ne zaustavi.
Tipka za otpuštanje objektiva
Kompatibilni objektivi
S ovim fotoaparatom kompatibilni su sljedeći objektivi:
Objektiv
Objektiv A-mount
Objektiv s
E-navojem
Kompatibilnost s fotoaparatom
Objektiv
kompatibilan s
35-mm formatom
cijelog kadra

(Potreban je opcionalni adapter za
postavljanje (prodaje se zasebno)
kompatibilan s formatom
cijelog kadra)
Poseban objektiv
veličine APS-C
*
(Potreban je opcionalni adapter za
postavljanje (prodaje se zasebno))
Objektiv
kompatibilan s
35-mm formatom
cijelog kadra

Poseban objektiv
veličine APS-C
*
* Slike će se snimati u veličini APS-C. Kut prikaza bit će približno za 50% veći od
žarišne duljine označene na objektivu. (Na primjer, kut prikaza bit će 75 mm
kada je pričvršćen objektiv od 50 mm.)
HR
28
5. korak: Postavljanje jezika i sata
1 Prekidač ON/OFF (napajanje)
ON/OFF sklopka (napajanje)
postavite na “ON” kako biste
uključili fotoaparat.
HR
2 Odaberite željeni jezik, a
zatim pritisnite sredinu
kotačića za upravljanje.
Kotačić za upravljanje
3 Provjerite je li na zaslonu odabrana opcija [Enter], a zatim
pritisnite središte.
4Odaberite željenu geografsku lokaciju, a zatim pritisnite
središte.
5 Odaberite [Date/Time] gornjim/donjim dijelom kontrolnog
kotačića ili njegovim okretanjem, a zatim pritisnite središte.
6Odaberite željenu stavku pritiskom na gornju/donju/lijevu/
desnu stranu kotačića za upravljanje, a zatim pritisnite sredinu.
7 Ponovite 5. i 6. korak kako biste postavili druge stavke, a zatim
odaberite [Enter] i pritisnite središte.
HR
29
Savjet
••Za vraćanje izvorne postavke datuma i vremena upotrijebite MENU (str. 71).
Note
••Ovaj fotoaparat nema funkciju umetanja datuma na slike. Datum
možete umetnuti na slike, a zatim ih spremiti i ispisati pomoću softvera
PlayMemories Home (samo za Windows).
6. korak: Snimanje slika u automatskom načinu
1 Pritisnite i držite gumb za otpuštanje kotačića u središtu
kotačića za odabir, a zatim okrenite kotačić za odabir da ga
postavite na
.
Način snimanja fotografija bit će postavljen na
(Intelligent Auto).
2 Pogledajte u tražilo ili na zaslon i držite fotoaparat.
3 Postavite veličinu objekta okretanjem prstena za zumiranje
objektiva kada je objektiv za zumiranje postavljen.
4Pritisnite gumb zatvarača dopola da biste izoštrili.
•• Kada je slika u fokusu, indikator (npr. ) će zasvijetliti.
5 Pritisnite gumb zatvarača do kraja.
HR
30
Snimanje filmova
Pritisnite gumb MOVIE za početak/zaustavljanje snimanja.
Reprodukcija slika
Pritisnite gumb
(Reprodukcija) za reprodukciju slika. Možete odabrati
željenu sliku pomoću kotačića za upravljanje.
Brisanje prikazane slike
Pritisnite gumb
(Brisanje) dok je slika prikazana kako biste je izbrisali.
Na zaslonu za potvrdu pomoću kontrolnog kotačića odaberite [Delete], a
zatim pritisnite središte kontrolnog kotačića kako biste izbrisali sliku.
Snimanje slika u različitim načinima snimanja
Postavite kotačić za odabir načina na željeni način ovisno o objektu ili
funkcijama koje želite koristiti.
HR
HR
31
Shooting
Fokusiranje
Focus Mode
Odabire način izoštravanja kako bi bio u skladu s kretanjem objekta.
MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode] 
željena postavka.
(Single-shot AF): Proizvod zaključava izoštravanje kada se
izoštravanje dovrši. Upotrebljavajte to kada je objekt nepomičan.
(Automatic AF): [Single-shot AF] i [Continuous AF] izmjenjuju se
ovisno o kretanju objekta. Kada je gumb zatvarača pritisnut do pola,
proizvod zaključava izoštravanje kada utvrdi da je objekt nepomičan
ili nastavlja izoštravati ako je objekt u pokretu. Tijekom neprekidnog
snimanja proizvod automatski snima uz kontinuirani AF od druge
snimke.
(Continuous AF): Proizvod nastavlja izoštravati dok je gumb
zatvarača pritisnut do pola. Upotrebljavajte to kada je objekt u
pokretu. U načinu rada [Continuous AF] nema zvučnog signala prilikom
fokusiranja.
(DMF): Možete ručno vršiti fina podešavanja nakon obavljanja
automatskog izoštravanja koja vam omogućavaju da brže izoštrite
objekt nego da koristite ručno izoštravanje od početka. Ovo je praktično
u situacijama kao što je makrosnimanje.
(Manual Focus): Ručna prilagodba izoštravanja. Ako ne možete
izoštriti željeni objekt pomoću automatskog izoštravanja, upotrijebite
ručno izoštravanje.
HR
32
Indikator izoštravanja
 (svijetli): Objekt je u fokusu i izoštravanje je zaključano.
 (treperi): Objekt nije u fokusu.
(upaljeno): Objekt je u fokusu. Izoštravanje će se kontinuirano
prilagođavati ovisno o pokretima objekta.
(upaljeno): Izoštravanje je u tijeku.
Objekti koje je teško izoštriti pomoću
automatskog izoštravanja
•• Tamni i udaljeni objekti
•• Objekti sa slabim kontrastom
•• Objekti koji se gledaju kroz staklo
•• Objekti koji se brzo kreću
•• Reflektirajuće svjetlo ili sjajne površine
•• Svjetlo koje treperi
•• Objekti s pozadinskim osvjetljenjem
•• Uzorci koji se neprekidno ponavljanju, kao što su fasade zgrada.
•• Objekti u području izoštravanja koji imaju različite žarišne udaljenosti
HR
Savjet
••U načinu rada [Continuous AF] možete zaključati fokus tako da pritisnete i
držite tipku koja je dodijeljena funkciji [Focus Hold] (str. 66).
••Kada fokus postavite na beskonačno u načinu rada za ručno fokusiranje ili
načinu rada za izravno ručno fokusiranje, provjerite je li fokus na dovoljno
udaljenom objektu tako što ćete provjeriti monitor ili tražilo.
Note
••Funkcija [Automatic AF] dostupna je samo kada upotrebljavate objektiv koji
podržava AF otkrivanje otklona.
••Kad je postavljena opcija [Continuous AF] ili [Automatic AF] kut prikaza može
se prilikom izoštravanja malo po malo mijenjati. To ne utječe na stvarno
snimljene fotografije.
••Dostupne su samo funkcije [Continuous AF] i [Manual Focus] tijekom snimanja
.
filmova ili kada je kotačić za način rada postavljen na
HR
33
Automatsko izoštravanje
Focus Area
Odabire područje izoštravanja. Upotrijebite ovu funkciju kada imate
poteškoća s izoštravanjem u načinu automatskog izoštravanja.
MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Area] 
željena postavka.
Wide: Automatski izoštrava objekt koji pokriva čitav zaslon. Kada
pritisnite gumb zatvarača do pola u načinu snimanja fotografija, zeleni
okvir prikazuje se oko područja koje je izoštreno.
Zone: Odaberite zonu na monitoru koju želite izoštriti i proizvod će
automatski odabrati područje izoštravanja.
Center: Automatski izoštrava objekt na sredini slike. Koristite zajedno s
funkcijom zaključavanja izoštravanja za kreiranje željene kompozicije.
Flexible Spot: Omogućuje vam da premjestite okvir izoštravanja na
željeno mjesto na zaslonu te da izoštrite iznimno maleni objekt na
malom području.
Expand Flexible Spot: Ako proizvod ne može izoštriti jednu odabranu
točku, upotrijebit će točke izoštravanja i oko fleksibilne točke kao
sekundarno područje prioriteta za izoštravanje.
Lock-on AF: Kada je gumb zatvarača pritisnut
dopola i zadržan u tom položaju, proizvod prati objekt unutar
odabranog područja automatskog izoštravanja. Ta je postavka
dostupna samo ako je opcija [Focus Mode] postavljena na
[Continuous AF]. Postavite pokazivač na [Lock-on AF] na zaslonu s
postavkama [Focus Area], a zatim podesite željeno područje kako
biste započeli praćenje pomoću lijeve i desne strane kontrolnog
kotačića. Početno područje praćenja možete pomaknuti na željenu
točku i označavanjem područja kao zone, fleksibilne točke ili proširene
fleksibilne točke.
HR
34
Primjeri prikaza kadra za fokusiranje
Kadar za fokusiranje razlikuje se kako slijedi.
Prilikom fokusiranja na veće područje
Prilikom fokusiranja na manje područje
HR
•• Kad je opcija [Focus Area] postavljena na [Wide] ili [Zone], kadar za
fokusiranje može se mijenjati između "Prilikom fokusiranja na veće
područje" i "Prilikom fokusiranja na manje područje" ovisno o objektu ili
situaciji.
•• Kada pomoću adaptera za postavljanje (LA-EA1 ili LA-EA3)
(prodaje se zasebno) pričvrstite objektiv A-mount i opcija [ AF System]
postavljena je na [Phase Detection AF], može se prikazati kadar
fokusiranja za mogućnost “Prilikom fokusiranja na manje područje”.
Ako se izoštravanje postiže automatski na temelju cijelog raspona
monitora
•• Kada koristite funkciju zumiranja različitu od optičkog zumiranja,
postavka [Focus Area] onemogućena je, a kadar fokusiranja prikazan je
točkastom linijom. AF funkcionira tako da je prioritet na i oko središnjeg
područja.
HR
35
Pomicanje područja izoštravanja
•• Pomoću višestrukog birača područje fokusa možete pomicati u
načinima rada [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot] i [Zone]. Ako
[Focus Standard] unaprijed dodijelite središtu višestrukog birača, kadar
za fokusiranje možete vratiti u središte monitora pritiskom na središte
višestrukog birača.
•• Kadar za fokusiranje možete brzo pomaknuti tako da ga dodirnete i
povučete na monitoru. Postavku [Touch Operation] unaprijed postavite
na [On] (stranica 41).
Savjet
•• U zadanim je postavkama opcija [Focus Area] dodijeljena gumbu C2.
Note
••Opcija [Focus Area] zaključana je na [Wide] u sljedećim slučajevima:
––[Intelligent Auto]
••Područje izoštravanja se možda neće osvijetliti tijekom neprekidnog snimanja
ili kada se gumb zatvarača pritisne do kraja odjednom.
(Movie) ili
, kao i
••Kada je kotačić za odabir načina rada postavljen na
tijekom snimanja filmova, [Lock-on AF] nije moguće odabrati kao [Focus Area].
HR
36
Manual Focus
Ako naiđete na poteškoće prilikom izoštravanja u načinu automatskog
izoštravanja, izoštravanje možete prilagoditi ručno.
1 MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode] 
[Manual Focus].
2 Okrenite prsten za
izoštravanje da biste postigli
jako izoštravanje.
•• Dok okrećete prsten za
fokusiranje, na zaslonu
se prikazuje udaljenost
fokusa. Udaljenost fokusa ne
prikazuje se ako je pričvršćen
adapter za postavljanje
(prodaje se zasebno).
HR
3 Pritisnite gumb okidača do kraja kako biste snimili sliku.
Note
••Dok upotrebljavate tražilo, prilagodite razinu dioptera kako biste postigli
odgovarajući fokus u tražilu (str. 11).
HR
37
Izravno ručno fokusiranje (DMF)
Možete ručno vršiti fina podešavanja nakon obavljanja automatskog
izoštravanja koja vam omogućavaju da brže izoštrite objekt nego da
koristite ručno izoštravanje od početka. Ovo je praktično u situacijama kao
što je makrosnimanje.
1 MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode]  [DMF].
2 Pritisnite gumb zatvarača dopola za automatsko izoštravanje.
3 Držite gumb zatvarača
pritisnut dopola, a
zatim okrenite prsten za
izoštravanje da biste postigli
jače izoštravanje.
•• Dok okrećete prsten za
fokusiranje, na zaslonu
se prikazuje udaljenost
fokusa. Udaljenost fokusa ne
prikazuje se ako je pričvršćen
adapter za postavljanje
(prodaje se zasebno).
4Pritisnite gumb okidača do kraja kako biste snimili sliku.
HR
38
Neprekidno snimanje
Neprekidno snima slike kada pritisnete i držite gumb zatvarača.
1 Odaberite
/ (Drive Mode) na kontrolnom kotačiću 
[Cont. Shooting].
•• Također možete postaviti način uzastopnog snimanja tako što ćete
(Camera Settings 1)  [Drive Mode].
odabrati MENU 
2 Odaberite željeni način pomoću desne/lijeve strane kotačića za
upravljanje.
Continuous Shooting: Hi+: Slike se snimaju kontinuirano
maksimalnom brzinom dok držite pritisnutu tipku zatvarača.
HR
Continuous Shooting: Hi /
Continuous Shooting: Mid /
Continuous Shooting: Lo: Objekti se lakše prate jer se
prikazuju u stvarnom vremenu na zaslonu tražila tijekom snimanja.
Savjet
••Za neprekidno postavljanje izoštravanja i ekspozicije tokom neprekidnog
snimanja, postavite sljedeće:
––[Focus Mode]: [Continuous AF]
AEL w/ shutter]: [Off] ili [Auto]
––[
HR
39
Note
••Brzina snimanja tokom neprekidnog snimanja sporija je kada je opcija
[‌ RAW File Type] postavljena na [Nekomprimirana].
••Brzina snimanja tokom neprekidnog snimanja sporija je kada je opcija
[e-Front Curtain Shut.] postavljena na [Off] u načinu [Continuous Shooting: Hi],
[Continuous Shooting: Mid] ili [Continuous Shooting: Lo].
••Ako je F-vrijednost veća od F8 u načinu [Continuous Shooting: Hi+],
[Continuous Shooting: Hi] ili [Continuous Shooting: Mid], fokus je zaključan na
postavku u prvoj snimci.
••Objekt se ne prikazuje u stvarnom vremenu na monitoru tražila prilikom
snimanja u načinu [Continuous Shooting: Hi+].
••Neprekidno snimanje nije dostupno u sljedećim situacijama:
––[Picture Effect] postavljena je na [Rich-tone Mono.].
––[DRO/Auto HDR] ] postavljena je na [Auto HDR].
Prikaz indikatora preostalog vremena prilikom
neprekidnog snimanja (Cont. Shoot. Length)
Postavlja se mogućnost prikaza indikatora
preostalog vremena za koje je neprekidno
snimanje moguće pri istoj brzini snimanja.
MENU 
(Camera Settings 2) 
[Cont. Shoot. Length] 
željena postavka.
Always Display: indikator se uvijek prikazuje
kada je način uzastopnog snimanja
postavljen na [Cont. Shooting].
Shoot.-Only Display: indikator se prikazuje
samo tijekom neprekidnog snimanja.
Not Displayed: indikator se ne prikazuje.
Savjet
••Kada je interna memorija fotoaparata za pohranu u međuspremnik puna,
prikazuje se “SLOW” i brzina neprekidnog snimanja se smanjuje.
HR
40
Upotreba dodirne funkcije
Touch Operation
Postavlja se mogućnost aktivacije upravljanja monitorom pomoću dodira.
Upravljanje dodirom tijekom snimanja s monitorom naziva se "rad zaslona
osjetljivog na dodir" a upravljanje dodirom tijekom snimanja s tražilom
naziva se "rad ploče osjetljive na dodir".
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  željena postavka.
On: aktivira se upravljanje dodirom.
Off: deaktivira se upravljanje dodirom.
HR
Touch Panel/Pad
Odabire hoće li se aktivirati rad zaslona osjetljivog na dodir tijekom
snimanja s monitorom ili rad ploče osjetljive na dodir tijekom snimanja s
tražilom.
MENU 
(Setup)  [Touch Panel/Pad]  željena postavka.
Touch Panel+Pad: Aktivira i rad zaslona osjetljivog na dodir tijekom
snimanja s monitorom i rad ploče osjetljive na dodir tijekom snimanja
s tražilom.
Touch Panel Only: Aktivira samo rad zaslona osjetljivog na dodir tijekom
snimanja s monitorom.
Touch Pad Only: Aktivira samo rad ploče osjetljive na dodir tijekom
snimanja s tražilom.
HR
41
Fokusiranje dodirom
U načinima rada za snimanje slika i filmova možete dodirom odabrati
objekt koji želite fokusirati.
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  [On].
Određivanje željenog položaja fokusa u načinu rada za
snimanje slika
Dodirivanjem monitora možete postaviti fokus na željeno mjesto.
Za opciju [Focus Area] odaberite postavku različitu od
[Flexible Spot] i [Expand Flexible Spot].
MENU 
[Off].
(Camera Settings 1)  [Center Lock-on AF] 
Dodirnite monitor.
••Za vrijeme snimanja s monitorom dodirnite objekt kako bi se
fokusiranje provelo.
••Za vrijeme snimanja s tražilom položaj fokusa možete pomaknuti
tako što ćete dodirnuti i povući na monitoru dok gledate kroz tražilo.
••Kada gumb okidača pritisnete dopola, fotoaparat postavlja fokus na
kadar za fokusiranje. Gumb okidača pritisnite do kraja za snimanje
slika.
ili pritisnite
••Kako biste otkazali fokusiranje dodirom, dodirnite
središte kontrolnog kotačića ako snimate s monitorom, ili pritisnite
središte kontrolnog kotačića ako snimate s tražilom.
HR
42
Određivanje željenog položaja fokusa u načinu rada za
snimanje filmova (fokus u točki)
Fotoaparat će fokusirati dodirnuti objekt. Fokusiranje u točki nije dostupno
tijekom snimanja s tražilom.
Za opciju [Focus Area] odaberite postavku različitu od
[Flexible Spot] i [Expand Flexible Spot].
MENU 
[Off].
(Camera Settings 1)  [Center Lock-on AF] 
Dodirnite objekt koji želite fokusirati prije ili tijekom
snimanja.
••Kada dodirnete objekt, način fokusiranja privremeno se prebacuje
na ručno fokusiranje pa fokus možete podesiti pomoću prstena za
fokusiranje.
ili pritisnite
••Kako biste otkazali fokusiranje u točki, dodirnite
središte kontrolnog kotačića.
HR
Savjet
••Osim funkcije fokusiranja dodirom dostupne su i dodirne funkcije navedene
u nastavku.
––Kada je opcija [Focus Area] postavljena na [Flexible Spot] ili
[Expand Flexible Spot], kadar za fokusiranje može se pomicati dodirom.
––Kada je opcija [Focus Mode] postavljena na [Manual Focus], dvostrukim
dodirom na monitor može se koristiti povećalo fokusa.
Note
••Funkcija fokusiranja dodirom nije dostupna u sljedećim slučajevima:
––kada je opcija [Focus Mode] postavljena na [Manual Focus]
––kada upotrebljavate digitalni zum
––kada koristite LA-EA2 ili LA-EA4
––kada koristite LA-EA1 ili LA-EA3, a način snimanja fotografija postavljen je
na [Movie]
HR
43
Odabir veličine/kvalitete fotografije
Veličina slike JPEG formata
Što je veličina slike veća, to će se više detalja reproducirati kada se slika
ispiše na papiru velikog formata. Što je veličina slike manja, to će se više
slika moći snimiti.
MENU 
(Camera Settings 1) 
[ JPEG Image Size]  željena postavka.
Kada je opcija [
Aspect Ratio]
postavljena na 3:2
Kada je opcija [
Aspect Ratio]
postavljena na 16:9
L: 42M
7952×5304 piksela
L: 36M
7952×4472 piksela
M: 18M
5168×3448 piksela
M: 15M
5168×2912 piksela
S: 11M
3984×2656 piksela
S: 8.9M
3984×2240 piksela
Tijekom snimanja u ekvivalentu formata APS-C
Kada je opcija [
Aspect Ratio]
postavljena na 3:2
Kada je opcija [
Aspect Ratio]
postavljena na 16:9
L: 18M
5168×3448 piksela
L: 15M
5168×2912 piksela
M: 11M
3984×2656 piksela
M: 8.9M
3984×2240 piksela
S: 4.5M
2592×1728 piksela
S: 3.8M
2592×1456 piksela
Note
••Kada je opcija [
File Format] postavljena na [RAW] ili [RAW & JPEG], veličina
slika u formatu RAW odgovara postavci “L”.
HR
44
Kvaliteta JPEG formata
Odabire kvalitetu JPEG slike kad je opcija [
[RAW & JPEG] ili [JPEG].
File Format] postavljena na
MENU 
(Camera Settings 1)  [
željena postavka.
JPEG Quality] 
Extra fine/Fine/Standard: S obzirom da se stopa kompresije povećava s
[Extra fine] na [Fine] na [Standard], veličina datoteke smanjuje se istim
redom. To omogućuje snimanje više datoteka na jednu memorijsku
karticu, ali je zato kvaliteta slike lošija.
HR
File Format
Postavlja format datoteke za fotografije.
MENU 
(Camera Settings 1)  [
željena postavka.
File Format] 
RAW: Digitalna se obrada ne izvodi na ovom formatu datoteke. Odaberite
ovaj format za obradu slika na računalu u profesionalne svrhe.
RAW & JPEG: Slika u formatu RAW i formatu JPEG stvaraju se istovremeno.
To je praktično kada trebate dvije slikovne datoteke, JPEG za
pregledavanje, a RAW za uređivanje.
JPEG: Slika se snima u formatu JPEG .
HR
45
Snimanje videozapisa
Promjena postavki za snimanje filmova
File Format
Odabire format datoteke videozapisa.
MENU 
(Camera Settings 2)  [
željena postavka.
File Format
File Format] 
Značajke
XAVC S 4K
Snima filmove u 4K rezoluciji
(3840×2160).
Filmove možete
spremiti na računalo
s pomoću softvera
PlayMemories Home.
XAVC S HD
Snima filmove bolje kvalitete
nego AVCHD s većom količinom
podataka.
Filmove možete
spremiti na računalo
s pomoću softvera
PlayMemories Home.
AVCHD
Format AVCHD izuzetno je
kompatibilan s uređajima za
pohranu osim računala.
Filmove možete spremiti
na računalo ili stvoriti
disk koji podržava ovaj
format s pomoću softvera
PlayMemories Home.
Pojedinosti o memorijskim karticama koje se mogu koristiti za ove
formate potražite na stranici 82.
HR
46
Note
••Kada je opcija [
File Format] postavljena na [AVCHD], veličina datoteke
filma ograničena je na približno 2 GB. Ako veličina datoteke videozapisa
dostigne pribl. 2 GB tijekom snimanja, automatski će se stvoriti nova datoteka
videozapisa.
••Slike se neće pojaviti na monitoru fotoaparata kada snimate filmove dok je
fotoaparat priključen na HDMI uređaj uz funkciju [ File Format] postavljenu
na [XAVC S 4K].
Shooting] pod
••Prilikom snimanja XAVC S 4K filmova s opcijom [
izbornikom [APS-C/Super 35mm] postavljenom na [Auto], kut gledanja jednak
je kao približno 1,5 puta žarišna duljina naznačena na objektivu.
Record Setting
HR
Odabire brzinu stvaranja slike i brzinu prijenosa u bitovima za snimanje
filma.
MENU 
(Camera Settings 2)  [
željena postavka.
Record Setting] 
•• Što je veća brzina prijenosa, to je viša kvaliteta slike.
•• Procjene maksimalnog vremena snimanja filmova sa svakom postavkom
snimanja potražite na stranici 85.
Kada je opcija [
File Format] postavljena na [XAVC S 4K]
Brzina prijenosa u
bitovima
Opis
30p 100M/25p 100M
Pribl. 100 Mb/s
Snima filmove u rezoluciji 3840×2160
(30p/25p).
30p 60M/25p 60M
Približno 60 Mb/s
Snima filmove u rezoluciji 3840×2160
(30p/25p).
24p 100M*
Pribl. 100 Mb/s
Snima filmove u rezoluciji 3840×2160
(24p).
24p 60M*
Približno 60 Mb/s
Snima filmove u rezoluciji 3840×2160
(24p).
Postavka snimanja
* Samo kada je opcija [NTSC/PAL Selector] postavljena na NTSC
HR
47
Kada je opcija [
File Format] postavljena na [XAVC S HD]
Postavka snimanja
Brzina prijenosa u
bitovima
Opis
60p 50M/50p 50M
pribl. 50 Mb/s
Snima filmove u rezoluciji 1920×1080
(60p/50p).
60p 25M/50p 25M
Približno 25 Mb/s
Snima filmove u rezoluciji 1920×1080
(60p/50p).
30p 50M/25p 50M
pribl. 50 Mb/s
Snima filmove u rezoluciji 1920×1080
(30p/25p).
30p 16M/25p 16M
Približno 16 Mb/s
Snima filmove u rezoluciji 1920×1080
(30p/25p).
24p 50M*
pribl. 50 Mb/s
Snima filmove u rezoluciji 1920×1080
(24p).
120p 100M/100p 100M Pribl. 100 Mb/s
120p 60M/100p 60M
Snima filmove velike brzine u
rezoluciji 1920×1080 (120p/100p).
Filmove možete snimati u 120 fps ili
100 fps.
••Možete stvoriti elegantnije
usporene filmove upotrebom
kompatibilnih uređaja za
uređivanje.
Približno 60 Mb/s Snima filmove velike brzine u
rezoluciji 1920×1080 (120p/100p).
Filmove možete snimati u 120 fps ili
100 fps.
••Možete stvoriti elegantnije
usporene filmove upotrebom
kompatibilnih uređaja za
uređivanje.
* Samo kada je opcija [NTSC/PAL Selector] postavljena na NTSC
Kada je opcija [
File Format] postavljena na [AVCHD]
Brzina prijenosa u
bitovima
Opis
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
Maksimalno 24
Mb/s
Snima filmove u rezoluciji 1920×1080
(60i/50i).
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
Približno 17 Mb/s
prosječno
Snima filmove u rezoluciji 1920×1080
(60i/50i).
Postavka snimanja
HR
48
Note
••Stvaranje AVCHD diska za snimanje od filmova koji su snimljeni s postavkom
[60i 24M (FX)]/[50i 24M (FX)] pod opcijom [ Record Setting] dugo traje
jer se kvaliteta slike filmova pretvara. Ako želite pohraniti filmove bez da ih
pretvarate, upotrijebite Blu-ray Disc.
••[120p]/[100p] nije moguće odabrati za sljedeće postavke.
––[Intelligent Auto]
HR
HR
49
Upotreba mrežnih funkcija
Upotreba funkcija Wi-Fi / upravljanje
jednim dodirom (komunikacije bliskog
polja) /Bluetooth
Pomoću funkcija Wi-Fi, upravljanja jednim dodirom u komunikaciji bliskog
polja i Bluetooth ugrađenih u fotoaparat možete obavljati sljedeće radnje.
•• Spremanje slika na računalo
•• Prijenos slika s fotoaparata na pametni telefon
•• Upotreba pametnog telefona kao daljinskog upravljača za fotoaparat
•• Prikaz fotografija na TV-u
•• Snimanje informacija o lokaciji s pametnog telefona na slike
•• Prijenos slika na FTP poslužitelj
Pojedinosti potražite u dokumentu “Priručnik” (str. 2).
Instaliranje programa PlayMemories Mobile
Aplikacija PlayMemories Mobile je potrebna za povezivanje fotoaparata i
pametnog telefona. Ako je aplikacija PlayMemories Mobile već instalirana
na pametnom telefonu, obavezno je ažurirajte na najnoviju verziju.
Pojedinosti o aplikaciji PlayMemories Mobile potražite na stranici za
podršku (http://www.sony.net/pmm/).
HR
50
Note
••Za upotrebu funkcije upravljanja jednim dodirom u komunikaciji bliskog polja
na fotoaparatu potreban je pametni telefon ili tablet sa sustavom Android koji
podržava komunikaciju bliskog polja.
••Ne jamčimo da će Wi-Fi funkcije opisane u ovom priručniku funkcionirati na
svim pametnim telefonima i tabletima.
••Wi-Fi funkcije fotoaparata nisu dostupne tijekom povezanosti s javnim
bežičnim LAN-om.
••Ovisno o budućim nadogradnjama verzije, načini rada i zaslonski prikazi
podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
Snimanje informacija o lokaciji na slike
Pomoću aplikacije PlayMemories Mobile možete dohvatiti informacije
o lokaciji s povezanog pametnog telefona (putem Bluetooth veze) i
zabilježiti ih uz snimljene slike.
HR
Prijenos slika na FTP poslužitelj
Za prijenos slika na FTP poslužitelj možete upotrijebiti Wi-Fi funkciju
na fotoaparatu.
Pojedinosti potražite u dokumentu “Vodič za pomoć za FTP”.
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/
•• Potrebno je osnovno poznavanje FTP poslužitelja.
HR
51
Povezivanje fotoaparata s bežičnom
pristupnom točkom
Povežite fotoaparat s bežičnom pristupnom točkom. Prije pokretanja
postupka provjerite imate li SSID (naziv pristupne točke) i lozinku za
bežičnu pristupnu točku.
1 MENU 
(Network)  [Wi-Fi Settings] 
[Access Point Set.].
2 Kontrolnim kotačićem odaberite pristupnu točku s kojom se
želite povezati. Pritisnite središte kontrolnog kotačića i upišite
lozinku za bežičnu pristupnu točku, a zatim odaberite [OK].
Note
••Ako veza nije uspostavljena, pogledajte upute za rad za bežičnu pristupnu
točku ili se obratite administratoru pristupne točke.
Kako biste slike spremili na računalo, na njega morate instalirati
PlayMemories Home.
PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
HR
52
Upotreba računala
Povezivanje fotoaparata s računalom
Povezivanje s računalom
1 Umetnite dostatno napunjen komplet baterija u fotoaparat.
2 Uključite fotoaparat i računalo.
3 Opcija [USB Connection] u izborniku
(Setup) mora biti
HR
postavljena na [Mass Storage].
4Povežite kameru s računalom
pomoću USB kabela.
•• Prilikom povezivanja fotoaparata
s računalom po prvi put,
postupak prepoznavanja
fotoaparata može se automatski
pokrenuti na računalu. Pričekajte
dok se postupak ne dovrši.
•• Ako kameru povežete s
računalom pomoću USB kabela
dok je opcija [USB Power Supply]
postavljena na [On], uređaj se
napaja iz računala. (izvorna
postavka: [On])
•• Upotrijebite kabel USB Type-C
(isporučeno) ili standardni USB
kabel.
•• Upotrijebite računalo
kompatibilno s tehnologijom
USB 3.1 i kabel USB Type-C
(isporučeno) za veću brzinu
komunikacije.
u USB
terminal
U terminal USB
Type-C
USB kabel
HR
53
Prekid veze fotoaparata s računalom
Obavite korake 1 i 2 u nastavku prije izvođenja sljedećih radnji:
•• Odspajanje USB kabela.
•• Vađenje memorijske kartice.
•• Isključivanje proizvoda.
1 Kliknite
(Sigurno ukloni hardver i izbaci medij) na
programskoj traci.
2 Kliknite prikazanu poruku.
Note
••Na računalima Mac povucite i ispustite ikonu memorijske kartice ili ikonu
pogona u ikonu "Smeće". Kamera će se odspojiti s računala.
••Na računalima sa sustavom Windows 7/Windows 8 ikona za prekid veze
možda se neće prikazati. U tom slučaju možete preskočiti korake iznad.
••USB kabel nemojte uklanjati iz fotoaparata dok lampica za pristup svijetli.
Može doći do oštećenja podataka.
HR
54
Uvod u računalni softver
Nudimo vam sljedeći računalni softver za bolje uživanje u fotografijama/
videozapisima. Pristupite jednoj od sljedećih URL adresa putem
internetskog preglednika i preuzmite softver prateći upute na zaslonu.
Ako je neki od ovih programa već instaliran na računalu, ažurirajte ga na
najnoviju verziju prije upotrebe.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Možete provjeriti preporučeno radno okruženje za softver na sljedećoj URL
adresi:
http://www.sony.net/pcenv/
HR
Softver za upravljanje slikama (PlayMemories Home)
PlayMemories Home omogućava uvoz slika i videozapisa na
računalo za pregled i uporabu.
Kako biste na računalo uvozili filmove u formatu XAVC S ili AVCHD,
morate instalirati PlayMemories Home.
Možete pristupiti web-mjestu za preuzimanje izravno putem
sljedeće URL adrese:
http://www.sony.net/pm/
•• Kada spojite fotoaparat s računalom, u programu
PlayMemories Home mogu se dodati nove funkcije. Stoga
preporučujemo da fotoaparat spojite s računalom čak i ako je
PlayMemories Home već instaliran na računalu.
HR
55
Softver za RAW obradu / kontrolu fotoaparata na daljinu
•• Možete razvijati i uređivati slike u formatu RAW pomoću različitih
funkcija za podešavanje, primjerice tonske krivulje ili oštrine.
•• Pomoću softvera možete mijenjati postavke fotoaparata ili otpustiti
okidač s računala povezanog USB kabelom.
Kako biste kontrolirali fotoaparat s pomoću softvera, prvo odaberite
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote], a zatim
MENU 
povežite kameru s računalom koristeći USB kabel.
HR
56
Stavke MENU / popis ikona
Upotreba stavki izbornika MENU
Možete promijeniti postavke povezane s radnjama fotoaparata, uključujući
način snimanja, reprodukcije i rada. Funkcije fotoaparata možete izvršiti i
putem izbornika MENU.
1 Pritisnite gumb MENU kako bi
se prikazao zaslon izbornika.
MENU tipka
HR
2 Odaberite željenu postavku koju želite prilagoditi pritiskom
na gornju, donju, lijevu ili desnu stranu kontrolnog kotačića ili
njegovim okretanjem, a zatim pritisnite središte kontrolnog
kotačića.
Odaberite ikonu pri vrhu
zaslona pa pritisnite lijevu
ili desnu stranu kontrolnog
kotačića kako biste se
pomaknuli na neku drugu
stavku izbornika MENU.
Pritisnite gumb
MENU za povratak na
prethodni zaslon.
3 Odaberite željenu vrijednost postavke, a zatim pritisnite
središte da potvrdite odabir.
HR
57
Popis stavki izbornika MENU
Pojedinosti o svakoj stavki izbornika MENU možete pronaći na stranici s
referencama u zadnjem stupcu ili u vodiču za pomoć.
(Camera Settings 1)
Crvena kartica
Quality/Image Size
File Format
Postavlja format datoteke za fotografije.
([RAW] / [JPEG] itd.)
RAW File Type
Odabire vrstu datoteke za slike u
formatu RAW.
JPEG Quality
Odabire JPEG kvalitetu slike za
[RAW & JPEG] ili [JPEG] pod izbornikom
[‌ File Format].
45
JPEG Image Size
Odabire veličinu fotografija.
(L / M / S)
44
Aspect Ratio
Odabire razmjer proporcija fotografija.
Priručnik
Određuje hoćete li snimati u ekvivalentu
APS-C formata za fotografije i
ekvivalentu formata Super 35 mm za
filmove.
Priručnik
Long Exposure NR
Postavlja obradu smanjenja šuma za
snimke pri brzini zatvarača od 1 sekunde
ili većoj.
Priručnik
High ISO NR
Postavlja obradu smanjenja šuma za
snimanja visoke osjetljivosti.
Priručnik
Color Space
Mijenja prostor boja (raspon boja koje se Priručnik
mogu prikazati).
APS-C/Super 35mm
Lens Comp.
45
Priručnik
Odabire vrstu kompenzacije objektiva.
Priručnik
Postavlja način snimanja, primjerice za
neprekidno snimanje.
([Self-timer] / [Cont. Bracket] itd.)
39,
priručnik
Shoot Mode/Drive
Drive Mode
HR
58
Bracket Settings
Postavlja snimanje sa samookidačem
u način skupa ekspozicije, redoslijed
snimanja za snimanje uz skup
ekspozicije i snimanje uz skup
ekspozicije za balans bijele boje.
Priručnik
/
Recall
Poziva postavke prethodno registrirane
uz opciju [ / Memory].
Priručnik
/
Memory
Registrira željene načine i postavke
fotoaparata.
Priručnik
Odabire utor za memorijsku karticu iz
koje se postavke pozivaju ili u koju se
registriraju za M1 do M4.
Priručnik
Dodjeljuje funkcije prilagođenoj tipki za
pozivanje prilikom snimanja.
Priručnik
Focus Mode
Odabire način fokusiranja.
([Single-shot AF] / [Continuous AF] itd.)
32
Priority Set in AF-S
Priručnik
Postavlja vrijeme otpuštanja
zatvarača kada je opcija [Focus Mode]
postavljena na [Single-shot AF], [DMF] ili
[Automatic AF] s nepomičnim objektom.
Priority Set in AF-C
Postavlja vrijeme otpuštanja okidača
kada je opcija [Focus Mode] postavljena
na [Continuous AF] ili [Automatic AF] s
objektom u pokretu.
Focus Area
Odabire područje fokusiranja.
([Wide] / [Flexible Spot] itd.)
Focus Settings
Omogućuje fokusiranje prednjim ili
stražnjim kotačićem ili kotačićem za
upravljanje.
Priručnik
Swt. V/H AF Area
Postavlja podešavanje opcije
[Focus Area] i položaj kadra za
fokusiranje na temelju položaja
fotoaparata (vodoravno ili okomito).
Priručnik
AF Illuminator
Postavlja AF osvjetljivač kojim se
Priručnik
osvjetljava prizor radi lakšeg izoštravanja
tamnih prizora.
Select Media
Reg Cust Shoot Set
HR
AF
Priručnik
34
HR
59
HR
60
Center Lock-on AF
Postavlja funkciju praćenja objekta i
nastavlja fokusiranje kada pritisnete
središte kontrolnog kotačića na zaslonu
za snimanje.
Priručnik
Set. Face Prty in AF
Postavlja fokusira li se fotoaparat na
temelju otkrivenih lica.
Priručnik
AF Track Sens
Postavlja osjetljivost AF praćenja u
načinu za snimanje videozapisa.
Priručnik
AF System
Postavlja način rada automatskog
fokusa kada je pričvršćen adapter
za postavljanje LA-EA1/LA-EA3
(prodaje se zasebno).
Priručnik
AF w/ shutter
Priručnik
Određuje hoće li se provoditi
automatsko izoštravanje kada se gumb
zatvarača pritisne dopola. Ovo je korisno
ako želite odvojeno podesiti izoštravanje
i ekspoziciju.
Pre-AF
Postavlja želite li provođenje
automatskog izoštravanja prije nego što
se gumb okidača pritisne dopola.
Priručnik
Eye-Start AF
Određuje hoće li se koristiti automatsko
fokusiranje tijekom gledanja kroz
tražilo kada je pričvršćen adapter
za postavljanje LA-EA2/LA-EA4
(prodaje se zasebno).
Priručnik
AF Area Regist.
Određuje treba li kadar za fokusiranje
premjestiti na unaprijed zadani položaj
prilikom snimanja fotografija.
Priručnik
Del. Reg. AF Area
Briše podatke o položaju kadra za
fokusiranje registrirane putem opcije
[ AF Area Regist.].
Priručnik
AF Area Auto Clear
Određuje hoće li se područje
izoštravanja prikazivati cijelo vrijeme
ili će automatski nestati ubrzo nakon
izoštravanja.
Priručnik
Disp. cont. AF area
Određuje hoće li se prikazati
područje fokusiranja u načinu rada
[Continuous AF].
Priručnik
Phase Detect. Area
Postavlja područje AF-a otkrivanja faze.
Priručnik
Fino podešava položaj automatskog
fokusiranja prilikom korištenja adaptera
za postavljanje LA-EA2 ili LA-EA4
(prodaje se zasebno).
Priručnik
Exposure Comp.
Kompenzira svjetlinu cijele slike.
Priručnik
Reset EV Comp.
Određuje hoće li se vrijednost
ekspozicije postavljena u opciji
[Exposure Comp.] zadržati nakon
isključivanja fotoaparata kada se birač
kompenzacije ekspozicije postavi u
položaj “0”.
Priručnik
ISO
Postavlja ISO osjetljivost.
([ISO AUTO] itd.)
Priručnik
ISO AUTO Min. SS
Postavlja najmanju brzinu okidanja pri
kojoj se ISO osjetljivost mijenja u načinu
rada [ISO AUTO].
Priručnik
Metering Mode
Odabire način mjerenja svjetline.
([Multi] / [Spot] itd.)
Priručnik
Face Prty in Mlti Mtr
Određuje mjeri li fotoaparat svjetlinu
na temelju otkrivenih lica kada je opcija
[Metering Mode] postavljena na [Multi].
Priručnik
Spot Metering Point
Određuje hoće li se koordinirati
točka mjerenja spota s područjem
fokusiranja kada je opcija [Focus Area]
postavljena na [Flexible Spot] ili
[Expand Flexible Spot].
Priručnik
Exposure step
Odabire veličinu koraka povećanja
vrijednosti brzine okidanja, otvora
blende i kompenziranja ekspozicije.
Priručnik
AF Micro Adj.
Exposure
AEL w/ shutter
Exposure Std. Adjust
HR
Određuje hoće li se ekspozicija zaključati Priručnik
kada pritisnete tipku zatvarača dopola.
Ovo je korisno ako želite odvojeno
podesiti izoštravanje i ekspoziciju.
Podešava standard za točnu vrijednost
ekspozicije za svaki način mjerenja
svjetla.
Priručnik
HR
61
Flash
Flash Mode
Postavlja postavke bljeskalice.
Priručnik
Flash Comp.
Podešava intenzitet bljeska.
Priručnik
Exp. comp. set
Određuje hoće li se na prikazu zaslona
vidjeti postavke poput vrijednosti
kompenzacije ekspozicije za
kompenzaciju bljeska.
Priručnik
Wireless Flash
Određuje hoće li se snimati uz bežičnu
bljeskalicu.
Priručnik
Red Eye Reduction
Smanjuje efekt crvenih očiju pri
korištenju bljeskalice.
Priručnik
White Balance
Ispravlja efekt nijanse ambijentalnog
svjetla za snimanje bijelih objekata u
bijeloj nijansi.
([Auto] / [Daylight] itd.)
Priručnik
Priority Set in AWB
Odabire koja će nijansa imati prioritet
Priručnik
prilikom snimanja u uvjetima osvjetljenja
kao što je svjetlo sa žarnom niti uz opciju
[White Balance] postavljenu na [Auto].
DRO/Auto HDR
Analizira kontrast svjetla i sjene između Priručnik
objekta i pozadine podjelom slike u
manja područja te stvara sliku optimalne
svjetline i gradacije.
Creative Style
Odabire željenu obradu slike.
Osim toga, možete prilagoditi kontrast,
zasićenje i oštrinu.
([Vivid] / [Portrait] itd.)
Priručnik
Picture Effect
Snima slike posebne teksture u skladu s
odabranim efektom.
([Toy Camera] / [Rich-tone Mono.] itd.)
Priručnik
Picture Profile
Mijenja postavke pri snimanju slika,
primjerice boju i nijansu.
*Ova funkcija namijenjena je
kvalificiranim snimateljima.
Priručnik
Color/WB/Img. Processing
HR
62
Focus Assist
Focus Magnifier
Povećava sliku prije snimanja kako biste
mogli provjeriti izoštravanje.
Priručnik
Focus Magnif. Time
Postavlja vrijeme prikazivanja povećane
slike.
Priručnik
Initial Focus Mag.
Postavlja skalu početnog povećanja
kada se koristi [Focus Magnifier].
Priručnik
AF in Focus Mag.
Određuje hoće li se primijeniti
automatsko izoštravanje kada se
prikazuje povećana slika. Možete
izoštravati unutar područja manjeg
od fleksibilne točke dok se prikazuje
povećana slika.
Priručnik
MF Assist
Prikazuje povećanu sliku kod ručnog
izoštravanja.
Priručnik
Postavlja funkciju vrhunca koja
poboljšava obris područja u fokusu kod
ručnog fokusiranja.
Priručnik
Peaking Setting
HR
Shoot Assist
Anti-flicker Shoot.
Otkriva svjetlucanje/treperenje umjetnih Priručnik
izvora svjetla kao što su je fluorescentno
osvjetljenje i tempira snimanje slika na
trenutke kada će svjetlucanje imati manji
utjecaj.
Face Registration
Registrira ili mijenja osobu koja ima
prednost prilikom izoštravanja.
Priručnik
Regist. Faces Priority
Otkriva registrirano lice koje
ima prednost s pomoću opcije
[Face Registration].
Priručnik
HR
63
(Camera Settings 2)
Ljubičasta kartica
Movie
Exposure Mode
Postavlja način rada ekspozicije tijekom
snimanja filmova.
Priručnik
Exposure Mode
Postavlja način rada ekspozicije prilikom
snimanja usporenih/ubrzanih filmova.
Priručnik
File Format
Odabire format datoteke videozapisa.
([XAVC S 4K] / [AVCHD] itd.)
46
Record Setting
Odabire brzinu stvaranja slike i brzina
prijenosa u bitovima za film.
47
S&Q Settings
Mijenja postavke za sporo snimanje i
brzo snimanje videozapisa.
Priručnik
Snima proxy datoteke niske brzine
prijenosa u bitovima istovremeno
tijekom snimanja XAVC S filmova.
Priručnik
AF drive speed
Mijenja brzinu izoštravanja prilikom
upotrebe automatskog izoštravanja u
načinu za snimanje videozapisa.
Priručnik
AF Track Sens
Postavlja osjetljivost AF praćenja za
način za snimanje videozapisa.
Priručnik
Auto Slow Shut.
Postavlja funkciju koja automatski
prilagođava brzinu zatvarača svjetlini
okoline u načinu videozapisa.
Priručnik
Proxy Recording
Audio Recording
Određuje hoće li se snimati zvuk prilikom Priručnik
snimanja videozapisa.
Audio Rec Level
Podešava razinu snimanja zvuka tijekom Priručnik
snimanja videozapisa.
Audio Level Display
Određuje hoće li se prikazivati razina
zvuka.
Priručnik
Audio Out Timing
Postavlja vrijeme emitiranja zvuka
tijekom snimanja videozapisa.
Priručnik
Wind Noise Reduct.
Smanjuje šum vjetra tijekom snimanja
videozapisa.
Priručnik
Određuje hoće li se prikazati oznake na
monitoru tijekom snimanja videozapisa.
Priručnik
Marker Display
HR
64
Određuje koje će se oznake prikazivati
na monitoru tijekom snimanja
videozapisa.
Priručnik
Video Light Mode
Određuje postavku osvjetljenja za LED
svjetlo HVL-LBPC (prodaje se zasebno).
Priručnik
Movie w/ shutter
Snimanje filmova pomoću gumba
okidača.
Priručnik
Snima slike uz bešuman rad zatvarača.
Priručnik
e-Front Curtain Shut.
Određuje hoćete li koristi funkciju
elektroničkog zatvarača prednjeg
zastora.
Priručnik
Release w/o Lens
Određuje hoće li se otpustiti zatvarač
kada objektiv nije postavljen.
Priručnik HR
Release w/o Card
Određuje je li moguće otpuštanje
zatvarača kada memorijska kartica nije
umetnuta.
Priručnik
SteadyShot
Određuje hoće li se za snimanje aktivirati Priručnik
SteadyShot.
SteadyShot Settings
Postavljanje postavki opcije SteadyShot.
Priručnik
Zoom
Postavlja skalu zumiranja za funkcije
zumiranja pored optičkog zumiranja.
Priručnik
Zoom Setting
Određuje hoće li se kod zumiranja
koristiti Zum za jasnu sliku i Digitalni
zum.
Priručnik
Zoom Ring Rotate
Priručnik
Dodjeljuje povećavanje/smanjivanje
smjeru okretanja objektiva za zumiranje.
Ova funkcija dostupna je samo s
električnim objektivom za zumiranje
kompatibilnim s tom funkcijom.
Marker Settings
Shutter/SteadyShot
Tiho snimanje
Zoom
Display/Auto Review
DISP Button
Odabire vrstu informacija koje će se
prikazati na monitoru ili tražilu kada se
pritisne tipka .
Priručnik
FINDER/MONITOR
Postavlja način za prebacivanje između
elektroničkog tražila i monitora.
Priručnik
HR
65
Služi za postavljanje broja sličica za
tražilo prilikom snimanja fotografija.
Priručnik
Zebra Setting
Postavlja prikazane pruge za
podešavanje svjetline.
Priručnik
Grid Line
Prikazuje mrežu za podešavanje
kompozicije slike.
Priručnik
Exposure Set. Guide
Postavlja vodič koji se prikazuje kada
se na zaslonu snimanja promijene
postavke ekspozicije.
Priručnik
Live View Display
Određuje hoće li se na prikazu zaslona
vidjeti postavke poput kompenzacije
ekspozicije.
Priručnik
Cont. Shoot. Length
Postavlja se mogućnost prikaza
indikatora preostalog vremena za koje
je neprekidno snimanje moguće pri istoj
brzini snimanja.
Auto Review
Postavlja automatski pregled za
prikazivanje snimljene slike nakon
snimanja.
Priručnik
Custom Key
Dodjeljuje funkcije različitim tipkama
tako da možete brže izvoditi radnje
pritiskom na tipke prilikom snimanja
fotografija.
Priručnik
Custom Key
Dodjeljuje funkcije različitim tipkama
tako da možete brže izvoditi radnje
pritiskom na tipke prilikom snimanja
filmova.
Priručnik
Custom Key
Dodjeljuje funkcije tipkama tako da
možete brže izvoditi radnje pritiskom na
tipke prilikom reprodukcije fotografija.
Priručnik
Function Menu Set.
Prilagođava koje se funkcije prikazuju
pritiskom na gumb Fn (funkcija).
Priručnik
Dial Setup
Postavlja funkcije na prednjem i
stražnjem kotačiću kada je način rada
ekspozicije postavljen na M. Kotačiće
možete koristiti za podešavanje brzine
zatvarača i vrijednosti otvora blende.
Priručnik
Finder Frame Rate
40
Custom Operation
HR
66
Av/Tv Rotate
Priručnik
Postavlja smjer okretanja prednjeg i
stražnjeg kotačića ili kontrolnog kotačića
kako bi se podesila vrijednost otvora
blende ili brzina zatvarača.
Dial Ev Comp
Određuje hoće li se ekspozicija
kompenzirati prednjim ili stražnjim
kotačićem.
Priručnik
MOVIE Button
Omogućuje ili onemogućuje gumb
MOVIE.
Priručnik
Lock Operation Parts
Postavljanje privremenog
onemogućivanja višestrukog birača,
kontrolnog kotačića te prednjeg i
stražnjeg kotačića prilikom održavanja
pritiska na gumbu Fn.
Priručnik
Audio signals
Odabir reprodukcije zvučnog signala
Priručnik
fotoaparata prilikom upotrebe
automatskog fokusiranja i samookidača.
HR
(Network)
Zelena kartica
Snd to Smrtphn Func
Postavlja filmove za prijenos na pametni Priručnik
telefon, ili prenosi slike na pametni
telefon.
Send to Computer
Sigurnosno kopira slike prijenosom na
računalo povezano s mrežom.
Priručnik
FTP Transfer Func.
Postavljanje i provedba prijenosa slika
pomoću FTP poslužitelja.
*Potrebno je osnovno poznavanje FTP
poslužitelja.
51
View on TV
Omogućava pregled slika na TV-u koji je
povezan s mrežom.
Priručnik
Ctrl w/ Smartphone
Postavlja uvjet za povezivanje
fotoaparata s pametnim telefonom.
Priručnik
Airplane Mode
Onemogućuje bežičnu komunikaciju
s uređaja putem funkcija Wi-Fi, NFC i
Bluetooth.
Priručnik
HR
67
Wi-Fi Settings
Omogućuje registraciju pristupne točke
i provjeru ili promjenu podataka o Wi-Fi
vezi.
Priručnik
Bluetooth Settings
Reguliranje postavki za povezivanje
fotoaparata s pametnim telefonom
putem Bluetooth veze.
Priručnik
Dohvaća informacije o lokaciji s
uparenog pametnog telefona i snima
ih na slike.
Priručnik
Edit Device Name
Promjena naziva uređaja u izborniku
Wi-Fi itd.
Priručnik
Imp Root Certificate
Uvoz korijenskog certifikata u fotoaparat. Priručnik
Reset Network Set.
Vraća sve izvorne postavke mreže.
Loc. Info. Link Set.
(Playback)
HR
68
Priručnik
Plava kartica
Protect
Štiti snimljene slike od slučajnog
brisanja.
Priručnik
Rotate
Rotira sliku.
Priručnik
Delete
Briše slike.
Priručnik
Rating
Dodjeljuje ocjenu snimljenim
do
fotografijama na skali od
Priručnik
.
Rating Set (Cust Key)
Postavlja ocjenu (broj ) koju se može
odabrati s pomoću prilagođene tipke
kojoj je dodijeljena opcija [Rating] s
[‌ Custom Key].
Specify Printing
Određuje unaprijed koje će fotografije na Priručnik
memorijskoj kartici kasnije biti ispisane.
Copy
Kopira slike s memorijske kartice u utoru Priručnik
navedenom u opciji [Select PB Media] na
memorijsku karticu u drugom utoru.
Photo Capture
Snima željenu scenu u videozapisu radi
spremanja u obliku fotografije.
Priručnik
Enlarge Image
Uvećava slike za reprodukciju.
Priručnik
Enlarge Init. Mag.
Postavlja skalu početnog povećanja
prilikom reprodukcije povećanih slika.
Priručnik
Priručnik
Postavlja područje početnog povećanja
prilikom reprodukcije povećanih slika.
Priručnik
Slide Show
Reproducira dijaprojekciju.
Priručnik
Select PB Media
Odabire utor memorijske kartice
za memorijsku karticu koja će se
reproducirati.
Priručnik
View Mode
Reproducira slike od određenog datuma Priručnik
ili iz određene mape slika i videozapisa.
Image Index
Prikazuje više slika u isto vrijeme.
Priručnik
Disp Cont Shoot Grp
Određuje hoće li se neprekidno
snimljene fotografije prikazivati grupno.
Priručnik
Display Rotation
Postavlja orijentaciju reprodukcije za
slike koje su snimljene vertikalno.
Priručnik
Enlarge Initial Pos.
HR
HR
69
(Setup)
HR
70
Žuta kartica
Monitor Brightness
Podešava svjetlinu zaslona.
Priručnik
Viewfinder Bright.
Postavlja svjetlinu elektroničkog tražila.
Priručnik
Finder Color Temp.
Postavlja temperaturu boje tražila.
Priručnik
Gamma Disp. Assist
Podešava zaslon kako bi praćenje bilo
lakše prilikom prikazivanja S-Log ili HLG
filma.
Priručnik
Volume Settings
Postavlja glasnoću za reprodukciju
videozapisa.
Priručnik
Delete confirm.
Određuje hoće li na zaslonu za potvrdu
Priručnik
brisanja biti unaprijed odabrano [Delete]
ili [Cancel].
Display Quality
Postavlja kvalitetu zaslona.
*Kada je odabrana opcija [High],
baterija se brže prazni.
*Kada je temperatura fotoaparata
visoka, [Display Quality] može se
zaključati na [Standard].
Priručnik
Pwr Save Start Time
Postavlja vremenske intervale za
automatsko prebacivanje na način rada
za uštedu energije.
Priručnik
Auto Pwr OFF Temp.
Postavlja temperaturu fotoaparata na
kojoj se fotoaparat automatski isključuje
prilikom snimanja. Prilikom snimanja u
ruci postavlja se na [Standard].
Priručnik
NTSC/PAL Selector*1
Mijenja TV format uređaj tako da možete Priručnik
snimati u drugom formatu videozapisa.
Cleaning Mode
Pokreće način za čišćenje radi čišćenja
senzora slike.
Touch Operation
Određuje hoće li se aktivirati rad
monitora na dodir.
41
Touch Panel/Pad
Odabire hoće li se aktivirati rad zaslona
osjetljivog na dodir tijekom snimanja
s monitorom ili rad ploče osjetljive na
dodir tijekom snimanja s tražilom.
41
Touch Pad Settings
Podešava postavke povezane s radom
ploče osjetljive na dodir.
Priručnik
Priručnik
Demo Mode
Uključivanje/isključivanje pokazne
reprodukcije videozapisa.
Priručnik
TC/UB Settings
Postavlja vremenski kôd (TC) i korisnički
bit (UB).
*Ova funkcija namijenjena je
kvalificiranim snimateljima.
Priručnik
Remote Ctrl
Određuje hoće li se koristiti infracrveni
daljinski upravljač.
Priručnik
HDMI Settings
Određivanje postavki za HDMI.
*Slike se neće pojaviti na monitoru
fotoaparata kada snimate filmove
dok je fotoaparat priključen na HDMI
uređaj uz funkciju [‌ File Format]
postavljenu na [XAVC S 4K].
Priručnik
4K Output Sel.
HR
Postavljanje načina snimanja i emitiranja Priručnik
filmova u formatu 4Kputem HDMI
priključka dok je fotoaparat povezan s
vanjskim snimačem/reproduktorom koji
podržava 4K.
USB Connection
Postavlja način USB povezivanja.
Priručnik
USB LUN Setting
Poboljšava kompatibilnost
ograničavanjem funkcija USB veze.
Postavljeno na [Multi] u normalnim
uvjetima, a na [Single] samo kada
uspostavljanje veze nije moguće.
Priručnik
USB Power Supply
Određuje hoće li se fotoaparat napajati
putem USB kabela kada je povezan s
računalom ili USB uređajem.
Priručnik
PC Remote Settings
Kontrolira postavke snimanja daljinskog
PC-a.
Priručnik
Language
Odabire jezik.
29
Date/Time Setup
Postavlja datum, vrijeme i ljetno vrijeme.
Area Setting
Postavlja mjesto upotrebe.
Priručnik
Copyright Info
Postavlja informacije o zaštiti autorskih
prava za fotografije.
Priručnik
Format
Formatira memorijsku karticu.
Priručnik
File Number
Postavlja način kojim se dodjeljuju
brojevi datoteka.
Priručnik
29
HR
71
HR
72
Set File Name
Mijenja prva 3 znaka naziva datoteke za
fotografije.
Priručnik
Rec. Media Settings
Određuje način snimanja slika na dva
utora memorijskih kartica.
Priručnik
Select REC Folder
Promjena odabrane mape za pohranu
slika.
Priručnik
New Folder
Stvaranje nove mape za pohranu slika.
Priručnik
Folder Name
Postavlja format mape za fotografije.
Priručnik
Recover Image DB
Oporavlja datoteku baze podataka slika i Priručnik
omogućuje snimanje i reprodukciju.
Display Media Info.
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja
videozapisa i broj slika koje se mogu
snimiti na memorijsku karticu.
Priručnik
Version
Prikazuje verziju softvera fotoaparata.
Priručnik
Setting Reset
Vraća postavke na izvorne. Odaberite
[Initialize] za vraćanje svih postavki na
zadane vrijednosti.
Priručnik
(My Menu)
Add Item
Siva kartica
Dodavanje željenih stavki izbornika
MENU u opciju
Sort Item
(My Menu).
Sortiranje stavki izbornika MENU
dodanih u odjeljak
Delete Item
Brisanje stavki izbornika MENU dodanih
u odjeljak
Delete Page
(My Menu).
(My Menu).
Brisanje svih stavki izbornika MENU na
jednoj stranici u odjeljku
Delete All
(My Menu).
Brisanje svih stavki izbornika MENU
dodanih u odjeljak
Priručnik
Priručnik
Priručnik
Priručnik
Priručnik
(My Menu).
HR
*1 Ako promijenite tu stavku, morat ćete formatirati memorijsku karticu radi
kompatibilnosti sa sustavom PAL ili NTSC. Imajte na umu također kako možda
neće biti moguće reproducirati videozapise snimljene za sustav NTSC na TV-u
sa sustavom PAL.
HR
73
Popis ikona na monitoru
Sadržaj prikaza i njegov položaj na ilustracijama predstavljaju samo
smjernice i mogu se razlikovati od stvarnih prikaza.
Ikone na zaslonu za snimanje
Način rada s monitorom
 Način snimanja/
prepoznavanje prizora
Način rada s tražilom
 Postavke fotoaparata
P P ASM
Način snimanja (30)
Broj za registriranje (59)
NO CARD
Status memorijske kartice
(24, 82)
100
Preostali broj slika koje je
moguće snimiti (84)
Ikone prepoznavanja prizora
Upisivanje podataka / Broj
preostalih slika koje treba
zapisati
Omjer širine i visine fotografija
(58)
HR
74
42M 36M 18M 15M 11M 8.9M
4.5M 3.8M
Setting Effect OFF (66)
Veličina fotografija (44)
RAW
RAW snimanje (komprimirano/
nekomprimirano) (45)
X.FINE FINE STD
AF Illuminator (59)
Flicker
Otkriveno je treperenje (63)
Kvaliteta JPEG formata (45)
XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
Datotečni format filmova (46)
SteadyShot isključeno/
uključeno, upozorenje o trešnji
fotoaparata (65)
HR
Postavka snimanja filmova (47)
120p 60p 60i 30p 24p
100p 50p 50i 25p
Kvaliteta zapisa filmova (47)
SteadyS. Focal Len./ upozorenje
o trešnji fotoaparata (65)
Smart Zoom /
Clear Image Zoom / digitalno
zumiranje (65)
—PC—
Daljinski PC (71)
Proxy Recording (64)
120fps 60fps 30fps 15fps 8fps
4fps
100fps 50fps 25fps 12fps 6fps
3fps 2fps 1fps
Bright Monitoring
Tiho snimanje (65)
Kvaliteta zapisa za usporeno/
ubrzano snimanje (64)
Infracrveni daljinski upravljač
APS-C/Super 35mm (58)
Bez snimanja zvuka u filmovima
(64)
Punjenje bljeskalice u tijeku
Wind Noise Reduct. (64)
HR
75
Uključeno zapisivanje informacija
o autorskim pravima (71)
Datoteka baze podataka puna
/ Pogreška datoteke baze
podataka
Gamma Disp. Assist (70)
Baterija
Focus Cancel (42)
Lock-on AF Cancel
Preostali kapacitet baterije
(22)
Spot Focus
Izvedba funkcije [Spot Focus]
(43)
Upozorenje o preostalom
kapacitetu baterije
NFC je aktivan (50)
Izvor napajanja iz USB-a (71)
Bluetooth veza dostupna /
Bluetooth veza nije dostupna
(68)
 Postavke snimanja
Povezano s pametnim
telefonom / Nije povezano s
pametnim telefonom
Drive Mode (39)
Dohvaćaju se informacije o
lokaciji/Informacije o lokaciji nije
moguće dohvatiit (76)
Flash Mode (62) /
Bežična bljeskalica (62) /
Red Eye Reduction (62)
Airplane Mode (67)
Flash Comp. (62)
Upozorenje o pregrijavanju
Focus Mode (32)
±0,0
HR
76
 Postavke indikatora fokusa /
ekspozicije
Focus Area (34)

Indikator fokusa (33)
Metering Mode (61)
AWB
7500K A5 G5
White Balance (automatski,
unaprijed postavljen, automatsko
podvodno snimanje, prilagođeno,
temperatura boje, filtar boje) (62)
1/250
Brzina okidanja
F 3,5
Vrijednost otvora blende
Kompenzacije ekspozicije
(61)/ručno mjerenje
HR
ISO400 ISO AUTO
D-Range Opt./Auto HDR (62)
+3 +3 +3
ISO osjetljivost (61)
AE zaključavanje / FEL
zaključavanje
Creative Style (62)/kontrast,
zasićenost i oštrina
Vodiči/ostalo
Picture Effect (62)
Face Priority in AF (60)
~
Picture Profile (62)
Prioritize Rec. Media (72)
Lock-on AF
Lock-on AF Cancel
Prikaz vodiča za Lock-on AF
(60)
Focus Cancel
Prikaz vodiča za otkazivanje
fokusiranja (42)
Indikator skupa ekspozicije
Područje mjerenja spota (61)
HR
77
Vodič za postavku ekspozicije
(66)
Indikator brzine zatvarača
Indikator otvora blende
Histogram
Digitalni mjerač razine
STBY REC
Snimanje filma u mirovanju /
snimanje filma u tijeku
1:00:12
Stvarno vrijeme snimanja filma
(sati: minute: sekunde)
Audio Level Display (64)
REC Control (71)
00:00:00:00
Vremenski kôd (sati: minute:
sekunde: kadrovi) (71)
00 00 00 00
Korisnički bit (71)
HR
78
Ikone na zaslonu za reprodukciju
Prikaz reprodukcije jedne slike
Prikaz histograma
 Osnovne informacije
Mediji za reprodukciju (69)
Grupa kontinuiranog snimanja
(69)
HR
Proxy film uključen (64)
View Mode (69)
 Postavke fotoaparata
Nazivna snaga (68)

Zaštita (68)
Pogledajte "Ikone na zaslonu za
snimanje" (stranica 74).
 Postavke snimanja
DPOF
DPOF je postavljen (68)
Pogreška foto efekta
3/7
Broj datoteke / broj slika u
načinu prikaza
NFC je aktivan (50)
Pogreška automatskog visokog
dinamičkog raspona (62)
35mm
Žarišna duljina objektiva
Preostali kapacitet baterije (22)
HR
79
HLG
Snimanje automatskog visokog
dinamičkog raspona (Hybrid
Log-Gamma)
Pogledajte "Ikone na zaslonu za
snimanje" (stranica 74) kako biste
naučili više o drugim ikonama koje se
prikazuju u ovom području.
 Informacije o slici
Podaci o zemljopisnoj širini/
dužini (68)
2017 - 1 - 1 10:37AM
Datum snimanja (29)
100-0003
Broj mape  broj datoteke (71)
Histogram (osvjetljenje/R/G/B)
HR
80
O ovom proizvodu
Specifikacije
Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti
Snimanje (fotografije)
Stvarno snimanje
(videozapisi)
Kontinuirano
snimanje
(videozapisi)
Način prikaza
Način rada s tražilom
Trajanje baterije
Broj slika
―
Približno 650
―
Približno 530
Približno 115 min
―
Način rada s tražilom
Približno
100 min
―
Način prikaza
Približno
190 min
―
Način rada s tražilom
Približno
180 min
―
Način prikaza
HR
•• Navedene procjene za trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti
vrijedi za potpuno napunjen komplet baterija. Trajanje baterije i broj
slika može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
•• Trajanje baterije i broj slika koje je moguće snimiti procjene su
utemeljene na snimanju sa zadanim postavkama u sljedećim uvjetima:
–– komplet baterija upotrebljava se pri temperaturi okoline od 25 °C,
–– tijekom upotrebe Sony SDXC memorijske kartice (U3) (prodaje se zasebno)
–– upotrebljava se objektiv FE 28 – 70 mm F3,5 – 5,6 OSS (prodaje se zasebno)
•• Vrijednosti navedene u retku "Snimanje (fotografije)" temelje se na
standardu CIPA i vrijede za snimanje u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– Jedna slika snima se svakih 30 sekundi.
–– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset
snimanja.
HR
81
•• Broj minuta za snimanje filmova temelji se na standardu CIPA i vrijedi za
snimanje u sljedećim uvjetima:
–– Kvaliteta slike postavljena je na XAVC S HD 60p 50M / 50p 50M.
–– Stvarno snimanje (videozapisi): Trajanje baterije ovisi o uzastopnom
snimanju, zumiranju, stanju pripravnosti snimanja, uključivanju/
isključivanju i sl.
–– Kontinuirano snimanje (videozapisi): Trajanje baterije temelji se na
neprekidnom snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a
zatim se nastavlja ponovnim pritiskom na gumb MOVIE (Film). Ostale
funkcije, primjerice zumiranje, ne koriste se.
Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati
Kada s ovim fotoaparatom koristite memorijske kartice microSD ili medije
Memory Stick Micro™, obavezno upotrebljavajte odgovarajući adapter.
Memorijske kartice SD
Format snimanja
Podržana memorijska kartica
Fotografija
SD/SDHC/SDXC kartica
AVCHD
SD/SDHC/SDXC kartica
(Klasa 4 ili brža, ili U1 ili brže)
XAVC S
4K 60 Mb/s*
HD 50 Mb/s ili manje*
HD 60 Mb/s
SDHC/SDXC kartica
(Klasa 10, ili U1 ili brže)
4K 100 Mb/s*
HD 100 Mb/s
SDHC/SDXC kartica (U3)
* Uz istovremeni snimanje proxy videozapisa
Memory Stick media
Format snimanja
Podržana memorijska kartica
Fotografija
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mb/s*
HD 50 Mb/s ili manje*
HD 60 Mb/s
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mb/s*
HD 100 Mb/s
—
* Uz istovremeni snimanje proxy videozapisa
HR
82
Note
••Za memorijsku karticu UHS-II koristite utor 1. Također odaberite MENU 
(Setup)  [Rec. Media Settings]  [Prioritize Rec. Media]  [Slot 1].
••Memory Stick PRO Duo ne može se koristiti u utoru 1.
••Kada se memorijska kartica SDHC upotrebljava za snimanje XAVC S filma
tijekom duljih vremenskih razdoblja, snimljeni filmovi bit će razdijeljeni u
datoteke veličine 4 GB. Razdijeljene datoteke mogu se koristiti kao jedna ako
ih uvezete na računalo pomoću softvera PlayMemories Home.
••Ako na memorijske kartice u oba utora, 1 i 2, snimate film uz sljedeće postavke
fotoaparata, umetnite dvije memorijske kartice s istim datotečnim sustavom.
XAVC S filmovi ne mogu se snimati istovremeno ako se koristi kombinacija
datotečnog sustava exFAT i datotečnog sustava FAT32.
––opcija [ File Format] postavljena je [XAVC S 4K] ili [XAVC S HD]
––opcija [Recording Mode] pod izbornikom [Rec. Media Settings] postavljena
HR
/ )]
je na [Simult. ( )] ili [Simult. (
Memorijska kartica
Datotečni sustav
Memorijska kartica SDXC
exFAT
Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memorijska kartica SDHC
FAT32
••Dostatno napunite komplet baterija prije pokušaja oporavka datoteka baze
podataka na memorijskoj kartici.
HR
83
Broj slika koje je moguće snimiti
Kada umetnete memorijsku karticu i prekidač ON/OFF (napajanje)
postavite u položaj “ON,”, broj slika koje je moguće snimiti (ako nastavite
snimati s trenutačnim postavkama) prikazuje se na zaslonu.
Note
••Kada "0" (broj slika koje se mogu snimiti) zatreperi narančasto, memorijska
je kartica puna. Zamijenite memorijsku karticu drugom ili izbrišite slike s
trenutačne memorijske kartice .
••Kada poruka “NO CARD” treperi narančasto, to znači da memorijska kartica
nije umetnuta. Umetnite memorijsku karticu.
Broj slika koje se mogu snimiti na memorijsku karticu
U tablici u nastavku prikazan je približan broj slika koje se mogu snimiti
na memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrijednosti su
definirane testiranjem standardnih memorijskih kartica tvrtke Sony.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i vrsti
upotrijebljene memorijske kartice.
JPEG Image Size]: [L: 42M]
[
Aspect Ratio]: [3:2]*1
[
(Mjerne jedinice: slike)
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
770
3100
6200
24500
Fine
520
2100
4200
16500
Extra fine
270
1050
2150
8700
RAW & JPEG (komprimirani RAW)*2
130
520
1050
4200
RAW (komprimirani RAW)
RAW & JPEG (nekomprimirani
RAW)*2
RAW (nekomprimirani RAW)
170
700
1400
5600
75
300
600
2400
88
355
710
2850
JPEG Quality/
Standard
File Format
*1 Kada je opcija [ Aspect Ratio] postavljena na nešto drugo osim [3:2],
možete snimiti više slika od broja prikazanog u tablici (osim kada je odabrana
opcija [RAW]).
JPEG Quality] kad je odabrana opcija [RAW & JPEG]: [Fine]
*2 [
HR
84
Note
••Čak i kada je broj preostalih slika koje se mogu snimiti veći od 9.999, pojavljuje
se oznaka "9999"
••Prikazani su brojevi uz korištenje memorijske kartice tvrtke Sony.
Vrijeme snimanja filmova
U tablici u nastavku prikazan je približan broj ukupnog vremena
snimanja upotrebom memorijske kartice formatirane ovim fotoaparatom.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o uvjetima snimanja i vrsti
upotrijebljene memorijske kartice. Vremena snimanja kada je opcija
[ File Format] postavljena na [XAVC S 4K] i [XAVC S HD] predstavljaju
vremena snimanja uz opciju [‌ Proxy Recording] postavljenu na [Off].
HR
(h (sat), min (minuta))
Format
datoteke
XAVC S 4K
XAVC S HD
Postavka snimanja
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
30p 100M/
25p 100M
8 m
35 min
1 h 15 min
5 h 15 min
30p 60M/
25p 60M
10 min
1 h
2 h 5 min
8 h 35 min
24p 100M*
8 m
35 min
1 h 15 min
5 h 15 min
24p 60M*
10 min
1 h
2 h 5 min
8 h 35 min
120p 100M/
100p 100M
8 m
35 min
1 h 15 min
5 h 15 min
120p 60M/
100p 60M
10 min
1 h
2 h 5 min
8 h 35 min
60p 50M/
50p 50M
15 min
1 h 15 min 2 h 30 min
10 h 25 m
60p 25M/
50p 25M
30 min
2 h 25 min
30p 50M/
25p 50M
15 min
1 h 15 min 2 h 30 min
30p 16M/
25p 16M
50 min
3 h 50 min 7 h 45 min 31 h 25 min
24p 50M*
15 min
1 h 15 min 2 h 30 min
5 h
20 h 10 min
10 h 25 m
10 h 25 m
HR
85
Format
datoteke
AVCHD
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
Postavka snimanja
40 min
2 h 55 min
6h
24 h 15 min
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
55 min
4 h 5 min
8 h 15 min 33 h 15 min
* Samo kada je opcija [NTSC/PAL Selector] postavljena na NTSC
•• Kontinuirano snimanje moguće je otprilike 29 minuta (propisano
ograničenje proizvoda). Vrijeme neprekidnog snimanja može se
razlikovati u sljedećim slučajevima:
–– Prilikom sporog/brzog snimanja videozapisa: snimanje će se
automatski zaustaviti kada snimljena datoteka dostigne približno
29 minuta (reproducirani videozapis dostiže približno 29 minuta).
(Snimanje će se automatski zaustaviti kada snimljena datoteka
dosegne približno 15 minuta ako je opcija [ Record Setting]
postavljena na [60p/50p], a opcija [ Frame Rate] na [30fps/25fps].)
•• Vremena za sporo/brzo snimanje videozapisa označavaju vremena
reprodukcije, a ne snimanja.
Note
••Vrijeme snimanja filmova razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom
VBR (varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu
slike ovisno o sceni koja se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće,
slika je jasnija, ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za
snimanje. Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama
kvalitete/veličine slike.
••Prikazana su vremena snimanja na memorijsku karticu tvrtke Sony.
Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa
•• Za snimanje filmova visoke kvalitete i neprekidno snimanje velike
brzine potrebno je mnogo energije. Stoga će, ako nastavite snimati,
temperatura u fotoaparatu, osobito temperatura slikovnog senzora,
porasti. U takvim se slučajevima fotoaparat automatski isključuje jer se
njegova površina zagrijala na visoku temperaturu ili visoka temperatura
utječe na kvalitetu slika ili na interni mehanizam fotoaparata.
HR
86
•• Vrijeme raspoloživo za neprekidno snimanje filmova uz zadane
postavke nakon određenog vremena isključenja napajanja navedeno
je u nastavku. Sljedeće vrijednosti prikazuju neprekidno vrijeme od
početka do prekida snimanja na fotoaparatu.
Temperatura
okoline
Vrijeme neprekidnog
snimanja filmova (HD)
Vrijeme neprekidnog
snimanja filmova (4K)
20 °C
Približno 29 min
Približno 29 min
30 °C
Približno 29 min
Približno 29 min
40 °C
Približno 29 min
Približno 29 min
[Auto Pwr OFF Temp.]: [Standard]
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, kada fotoaparat nije povezan
putem mreže Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (30p 60M/25p 60M, kada fotoaparat nije povezan
putem mreže Wi-Fi)
•• Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa razlikuje se ovisno o
temperaturi, formatu datoteke/postavkama snimanja za videozapise,
okruženju Wi-Fi mreže ili stanju fotoaparata prije početka snimanja.
Ako često izvršavate rekompoziciju ili snimate slike nakon uključivanja
napajanja, temperatura u fotoaparatu će porasti i raspoloživo vrijeme
snimanja bit će kraće.
•• Ako se prikaže ikona , temperatura fotoaparata je porasla.
•• Ako fotoaparat prestane snimati film zbog visoke temperature,
isključite napajanje i pustite da se fotoaparat ohladi. Počnite snimati
nakon što se u potpunosti spusti temperatura fotoaparata.
•• Ako se budete pridržavali sljedećih savjeta, moći ćete dulje snimati
filmove.
–– Držite fotoaparat dalje od izravnog sunčevog svjetla.
–– Isključite fotoaparat kada se ne upotrebljava.
File Format] postavljena na [AVCHD], veličina
•• Kada je opcija [
datoteke filma ograničena je na približno 2 GB. Ako veličina datoteke
videozapisa dostigne pribl. 2 GB tijekom snimanja, automatski će se
stvoriti nova datoteka videozapisa.
HR
HR
87
Specifikacije
Kamera
[Sustav]
Vrsta fotoaparata: Digitalni fotoaparat
s izmjenjivim objektivom
Objektiv: Sony objektiv E-mount
[Slikovni senzor]
Format slike: 35 mm preko cijelog
kadra (35,9 mm × 24,0 mm),
slikovni senzor CMOS
Efektivni broj piksela fotoaparata:
Pribl. 42 400 000 piksela
Ukupan broj piksela fotoaparata:
Približno 43 600 000 piksela
[SteadyShot]
Ugrađeni senzor pomaka sustava
stabilizacije slike
[Sustav automatskog fokusiranja]
Sustav prepoznavanja: Sustav
otkrivanja faza/sustav otkrivanja
kontrasta
Raspon osjetljivosti: –3 EV do +20 EV
(pri vrijednosti ekvivalentnoj
standardu ISO 100, F2.0)
[Elektroničko tražilo]
Ukupan broj točaka: 3 686 400 točaka
Povećanje: Pribl. 0,78× s objektivom
50 mm na beskonačno, –1 m–1
Udaljenost oka od okulara: Približno
23 mm od poklopca okulara
i približno 18,5 mm od okvira
poklopca okulara uz –1 m–1
Prilagodba dioptra:
–4,0 m–1 do +3,0 m–1
[Monitor]
7,5 cm (vrsta 3.0), pogon TFT, zaslon
osjetljiv na dodir
Ukupan broj točaka: 1 440 000 točaka
HR
88
[Kontrola ekspozicije]
Način mjerenja: mjerenje s procjenom
u 1200 zona
Raspon mjerenja: –3 EV do +20 EV (pri
vrijednosti ekvivalentnoj standardu
ISO 100 uz objektiv F2.0)
ISO osjetljivost (preporučena razina
ekspozicije):
Fotografije: ISO 100 do ISO 32 000
(prošireni ISO: minimalno ISO 50,
maksimalno ISO 102 400)
Filmovi: ISO 100 do ekvivalenta za
ISO 32 000
[Zatvarač]
Vrsta: Elektronski kontrolirano,
okomito-poprečno, žarišna ravnina
Raspon brzine:
Fotografije: 1/8 000 sekundi do
30 sekundi, BULB
Filmovi: 1/8 000 sekundi do
1/4 sekundi
Uređaji kompatibilni s formatom
1080 60i (uređaji kompatibilni s
formatom 1080 50i):
do 1/60 (1/50) sekundi u načinu
AUTO (do 1/30 (1/25) sekundi
uz automatsko sporo otvaranje
blende)
Brzina sinkronizacije bljeskalice:
1/250 sekundi (kada se koristi
bljeskalica koju je proizvela
tvrtka Sony)
[Format snimanja]
Format datoteke: JPEG (DCF ver. 2.0,
Exif ver. 2.31, MPF Baseline), RAW
(format Sony ARW 2.3)
Film (format XAVC S):
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S ver.1.0
Videozapis: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: LPCM (48 kHz, 16 bita)
Film (format AVCHD):
AVCHD format kompatibilan s ver. 2.0
Videozapis: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital
2 kan., opremljen s
Dolby Digital Stereo Creator
••Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
[Mediji za snimanje]
SLOT 1: Utor za SD kartice
(kompatibilan s karticama UHS-I
i UHS-II)
SLOT 2: Višenamjenski utor za medije
Memory Stick PRO Duo i SD kartice
(kompatibilan s karticama UHS-I)
[Ulazni/izlazni terminali]
USB Type-C terminal:
SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Multi/Micro USB Terminal*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
*Podržava uređaje kompatibilne s
mikro USB-om.
HDMI: HDMI mikro priključak vrste D
Terminal  (mikrofon):
Stereo mini utikač od 3,5 mm
Terminal  (slušalice):
Stereo mini utikač od 3,5 mm
Terminal (Sinkronizacija bljeskalice)
[Općenito]
Broj modela WW940439
, 3,7 W
Nazivni ulaz: 7,2 V
Radna temperatura:
0 do 40°C (32 do 104°F)
Dopuštena temperatura za pohranu:
-20 do 55°C (-4 do 131°F)
Dimenzije (š/v/d) (pribl.):
126,9 × 95,6 × 73,7 mm
126,9 × 95,6 × 62,7 mm
(od hvatišta do monitora)
5 × 3 7/8 × 3 inča
5 × 3 7/8 × 2 1/2 inča
(od hvatišta do monitora)
Težina (u skladu s CIPA) (približno):
657 g (uključujući komplet baterija
i karticu SD)
HR
[Bežični LAN]
Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencijski pojas: 2,4 GHz
Sigurnost: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Način povezivanja:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/ručni
Način pristupa: infrastrukturni način
[NFC]
Vrsta oznake: Usklađeno s
NFC Forum Type 3 Tag
[Komunikacija putem značajke Bluetooth]
Standardna ver. Bluetooth 4,1
Frekvencijski pojas: 2,4 GHz
HR
89
Punjač baterija BC-QZ1
Nazivni ulaz:
, 50/60 Hz, 0,38 A
100 – 240 V
, 1,6 A
Nazivna snaga: 8,4 V
Komplet baterija s
mogućnošću ponovnog
punjenja NP-FZ100
Nazivni napon: 7,2 V
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
Kompatibilnost slikovnih podataka
••Ovaj fotoaparat u skladu je s
univerzalnim standardom DCF
(Design rule for Camera File system)
koji je uspostavila JEITA (Japanska
udruga proizvođača elektroničke i
informatičke tehnologije).
••Ne možemo jamčiti reprodukciju
slika snimljenih fotoaparatom na
drugoj opremi ni reprodukciju slika
snimljenih ili uređenih drugom
opremom na fotoaparatu.
HR
90
Zaštitni znaci
••Memory Stick i
zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
registrirani
••XAVC S i
su zaštitni znakovi tvrtke
Sony Corporation.
••“AVCHD” i logotip “AVCHD”
zaštitni su znakovi tvrtki
Panasonic Corporation i
Sony Corporation.
••Macje zaštitni znak tvrtke
Apple Inc., registriran u SAD-u i
drugim zemljama.
••iOS registrirani je zaštitni znak
tvrtke Cisco Systems, Inc.
••iPhone i iPad zaštitni su znakovi
tvrtke Apple Inc., registrirani u
SAD-u i drugim državama.
••™Blu-ray Disc i ™Blu-ray
zaštitni su znakovi udruženja
Blu-ray Disc Association.
••DLNA i DLNA CERTIFIED
zaštitni su znakovi tvrtke
Digital Living Network Alliance.
••USB Type-C™ i USB-C™
zaštitni su znakovi tvrtke
USB Implementers Forum.
••Logotip
USB-IF SuperSpeed USB Trident
registrirani je zaštitni znak tvrtke
USB Implementers Forum, Inc.
••Dolby, Dolby Audio i simbol
dvostruki D zaštitni su znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
••Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface te logotip
HDMI zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing
Administrator, Inc u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
••Microsoft i Windows registrirani su
zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
••Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke
SD-3C, LLC.
••Facebook i logotip „f“ zaštitni
su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Facebook, Inc.
••Android i Google Play zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Google Inc.
••YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Google Inc.
••Wi-Fi, logotip Wi-Fi i
Wi-Fi Protected Setup registrirani su
zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
udruženja Wi-Fi Alliance.
••Oznaka N zaštitni je znak ili
registrirani zaštitni znak tvrtke
NFC Forum, Inc. u SAD-u i drugim
zemljama.
••Riječ ®Bluetooth i logotipi
registrirani su zaštitni znakovi u
vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc.
i tvrtka Sony Corporation sve takve
oznake koristi pod licencom.
••QR code je trgovački znak tvrtke
Denso Wave Inc.
••Osim toga, nazivi sustava i
proizvoda upotrijebljeni u ovom
priručniku općenito zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim, oznake
ili  ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
HR
HR
91
O softveru na koji se
primjenjuje licenca
GNU GPL/LGPL
Proizvod obuhvaća softver
prikladan za sljedeću licencu
GNU General Public License
(u daljnjem tekstu “GPL”) ili licencu
GNU Lesser General Public License
(u daljnjem tekstu “LGPL”).
To znači da imate pravo pristupa,
izmjene i redistribucije izvornog
koda ovih softverskih programa
sukladno uvjetima koje određuju
licence GPL/LGPL.
Izvorni se kod nalazi na internetu.
Upotrijebite sljedeću URL adresu za
preuzimanje.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Ako je moguće, nemojte nas
kontaktirati u vezi sa sadržajem
izvornog koda.
Licence (na engleskom) snimljene
su u unutarnjoj memoriji proizvoda.
Uspostavite vezu za masovnu
pohranu između uređaja i računala
kako biste pročitali licence u mapi
“PMHOME” – “LICENSE”.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na najčešće
postavljana pitanja možete naći na
našem web-mjestu za korisničku
podršku.
HR
92
HR
HR
93
Slovenščina
Oglejte si vodnik
za pomoč.
»Help Guide« je spletni priročnik, ki ga lahko preberete v
računalniku ali pametnem telefonu. V njem so podrobnosti
o menijskih možnostih in napredni uporabi ter najnovejše
informacije o fotoaparatu.
Optično
preberite
http://rd1.sony.net/help/ilc/1710/h_zz/
ILCE-7RM3 Help Guide
SL
2
Navodila za uporabo
(ta knjiga)
In-Camera Guide
V tem priročniku
predstavljamo nekatere
osnovne funkcije.
[In-Camera Guide] prikaže
pojasnila menijskih možnosti
na monitorju fotoaparata.
Če želite kratka navodila
za postavitev in uporabo,
glejte »Navodila za začetek«
(stran 22). »Navodila za začetek«
predstavljajo začetne postopke
od takrat, ko odprete embalažo,
do trenutka, ko prvič pritisnete
sprožilec.
Med fotografiranjem si lahko hitro
ogledate informacije.
Če želite uporabljati
[In-Camera Guide], morate pred
tem izbrati nekaj nastavitev. Če
želite podrobnosti, v vodniku za
pomoč poiščite »In-Camera Guide«.
Opombe glede uporabe fotoaparata
Poleg tega razdelka si oglejte tudi
»Precautions« v vodniku za pomoč
(stran 2).
Zaslonski jezik
Jezik, v katerem bodo prikazane
zaslonske možnosti, lahko izberete
v meniju (stran 71).
Opombe o ravnanju z izdelkom
••Ta fotoaparat je zasnovan tako, da
je odporen na prah in vlago, vendar
ni vodotesen ali odporen na prah.
••Pri uporabi objektiva s samodejnim
zoomom bodite previdni, da vam
objektiv ne stisne prstov ali se vanj
ne zataknejo drugi predmeti.
••Kadar fotoaparata ne uporabljajte,
naj bo na njem nameščen sprednji
pokrov objektiva ali pokrov ohišja.
Da preprečite vdor prahu in
umazanije v fotoaparat, odstranite
prah s pokrova ohišja, preden ga
namestite na fotoaparat.
••Objektiva ali iskala ne pustite
izpostavljenega močnemu viru
svetlobe, kot je sončna svetloba.
Ker objektiv zgosti svetlobo, lahko
to povzroči dim, ogenj ali okvare
znotraj ohišja fotoaparata ali
objektiva. Če morate fotoaparat
pustiti izpostavljenega viru
svetlobe, kot je sončna svetloba,
na objektiv pritrdite pokrov.
••Pri fotografiranju z osvetlitvijo do
zadaj, poskrbite, da bo sonce dovolj
oddaljeno od vidnega kota. Sicer
lahko v goriščnico fotoaparata pride
sočna svetloba in povzroči dim ali
ogenj. Sonce lahko povzroči dim ali
požar, tudi če je nekoliko proč od
vidnega kota.
••Objektiva ne izpostavljajte žarkom,
kot so laserski. S tem lahko
poškodujete slikovni senzor in
povzročite okvaro fotoaparata.
SL
••Ko je objektiv odstranjen, skozi
njega ne glejte v sonce ali močan
vir svetlobe. Na ta način si
lahko trajno poškodujete vid ali
povzročite okvaro.
••Fotoaparata, priložene dodatne
opreme ali pomnilniških kartic ne
puščajte na dosegu dojenčkov.
Lahko jih nenamerno pogoltnejo.
Če se to zgodi, se takoj posvetujte
z zdravnikom.
Opombe glede monitorja in
elektronskega iskala
••Monitor in elektronsko iskalo
sta izdelana na podlagi visoko
natančne tehnologije, zato je
mogoče učinkovito uporabiti več
kot 99,99 % slikovnih pik. Vendar se
lahko na monitorju in elektronskem
iskalu stalno pojavljajo majhne
črne in/ali svetle pike (bele, rdeče,
modre ali zelene barve). To so
nepopolnosti zaradi postopka
proizvodnje in nimajo nikakršnega
učinka na posnete slike.
SL
3
••Slika bo morda ob kotih iskala
rahlo popačena. Ne gre za okvaro.
Če želite preveriti vse podrobnosti
celotne kompozicije, lahko
uporabite tudi monitor.
••Če med gledanjem v iskalo
obračate fotoaparat ali spreminjate
smer gledanja, je lahko slika v iskalu
popačena ali pa se lahko barva
spremeni. To je značilnost objektiva
ali prikazne naprave in ne pomeni
okvare. Priporočamo, da med
fotografiranjem gledate v središče
območja iskala.
••Pri fotografiranju z iskalom
lahko občutite naprezanje oči,
utrujenost, potovalno slabost ali
slabost. Priporočamo, da med
fotografiranjem z iskalom redno
počivate.
Če občutite nelagodje, prenehajte
uporabljati iskalo, dokler se počutje
ne izboljša, in se po potrebi
posvetujte z zdravnikom.
Opombe za neprekinjeno
fotografiranje
Med neprekinjenem fotografiranjem
bo monitor ali iskalo morda utripal
med zaslonom za fotografiranje
in praznim zaslonom. Če v takem
primeru še naprej gledate zaslon,
se lahko pojavijo neprijetni simptomi,
kot je na primer občutek slabega
počutja. Če se pojavijo neprijetni
simptomi, prenehajo uporabljati
fotoaparat in se po potrebi posvetujte
z zdravnikom.
SL
4
Opombe glede dolgotrajnejšega
snemanja ali snemanja
videoposnetkov 4K
••Odvisno od temperature
fotoaparata in baterije se lahko
zgodi, da snemanje videoposnetkov
ne bo mogoče, fotoaparat pa se
bo morda samodejno izklopil, da
ne pride do okvare. Preden se
izklopi ali ko snemanje filmov ni več
mogoče, se na zaslonu fotoaparata
prikaže sporočilo. V tem primeru ne
vklapljajte fotoaparata in počakajte,
da se temperatura fotoaparata in
baterije zniža. Če vklopite kamero,
ne da bi pred tem počakali, da se
kamera in baterija dovolj ohladita,
se bo kamera morda znova izklopila
ali snemanje filmov morda ne bo
mogoče.
••Če temperatura kamere naraste,
se lahko kakovost slike zmanjša.
Priporočamo, da pred nadaljnjim
snemanjem počakate, da se
temperatura kamere zniža.
••Pri visokih temperaturah okolja se
temperatura kamere hitro dvigne.
••Ohišje fotoaparata in baterija se
lahko segrejeta zaradi uporabe,
kar je običajno.
••Če se z istim delom kože dalj časa
dotikate fotoaparata, tudi če se
vam fotoaparat ne zdi vroč na
dotik, se lahko pojavijo simptomi
nizkotemperaturnih opeklin, kot so
rdečina ali mehurji.
Posebej pozorni bodite v naslednjih
primerih in uporabite stojalo ali
podobno opremo.
––Pri uporabi fotoaparata v okoljih
z visoko temperaturo
––Ko fotoaparat uporablja nekdo
s slabo cirkulacijo ali omejenim
kožnim občutenjem
––Pri uporabi fotoaparata z
možnostjo [Auto Pwr OFF Temp.]
nastavljeno na [High].
••Čas snemanja je lahko pri nizkih
temperaturah krajši, zlasti pri
filmih 4K. Segrejte baterijo ali jo
zamenjajte z novo.
Opombe glede snemanja/
predvajanja
••Pred začetkom snemanja preverite,
ali fotoaparat pravilno deluje, tako
da ustvarite preizkusni posnetek.
••Posneta fotografija se lahko
razlikuje od slike, prikazane na
zaslonu pred fotografiranjem.
••Fotoaparata ne uporabljajte v bližini
naprav, ki ustvarjajo močne radijske
valove ali povzročajo sevanje.
Snemanje in predvajanje v tem
primeru morda ne bosta delovala
pravilno.
••Predvajanje fotografij, posnetih
z izdelkom, ni zagotovljeno v drugih
napravah. Predvajanje fotografij,
ki so bile posnete ali urejene
z drugo opremo, s tem izdelkom
ni zagotovljeno.
••Sony ne daje nobenih jamstev
v primeru napak pri snemanju ali
izgub/poškodb posnetih fotografij
ali zvočnih podatkov zaradi okvare
fotoaparata ali zapisovalnih medijev
ipd. Priporočamo, da pomembne
podatke varnostno kopirate.
••S formatiranjem pomnilniške kartice
izbrišete vse podatke na njej, njihova
obnovitev pa ni mogoča. Pred
formatiranjem podatke kopirajte v
računalnik ali drugo napravo.
Opombe glede večvmesniškega
nastavka
SL
••Kadar na priključek za dodatno
opremo nameščate ali odstranjujete
dodatno opremo, na primer zunanjo
bliskavico, najprej IZKLOPITE
napravo. Pri priključevanju dodatne
opreme se prepričajte, da je trdno
pritrjena na fotoaparat.
••Ne uporabljajte priključka za
dodatno opremo skupaj z
bliskavico, ki je na voljo v trgovinah
in uporablja napetost 250 V ali
več oziroma je njena polarnost
nasprotna polarnosti fotoaparata.
To lahko povzroči okvaro.
Opombe glede uporabe objektivov
in dodatne opreme
Priporočamo, da uporabite
objektive/dodatno opremo Sony,
ki so zasnovani posebej za uporabo
s tem fotoaparatom. Če boste s tem
fotoaparatom uporabljali izdelke
drugih proizvajalcev, bo morda
delovanje fotoaparata slabše, kar
lahko pripelje do nesreč ali okvar
fotoaparata. Sony ne odgovarja
za takšne nesreče ali okvare.
SL
5
Glede tehničnih podatkov,
opisanih v tem priročniku
Podatki o delovanju in specifikacijah
so določeni pod naslednjimi pogoji,
razen ko je v teh navodilih drugače
navedeno: standardna temperatura
25 °C ob uporabi paketa baterij, ki
se je povsem napolnil (do izklopa
indikatorja polnjenja).
Opozorilo o avtorskih pravicah
Televizijski programi, filmi,
videokasete in druge vsebine
so lahko avtorsko zaščiteni.
Nepooblaščeno snemanje takih
vsebin je lahko v nasprotju z določili
zakonov o avtorskih pravicah.
Opombe glede informacij o lokaciji
Če prenesete in objavite fotografije,
ki vsebujejo podatke o kraju
snemanja, lahko te podatke
nenamerno razkrijete tretjim osebam.
Da bi preprečili tretjim osebam
pridobiti podatke o svoji lokaciji,
pred fotografiranjem nastavite
[ Loc. Info. Link Set.] na [Off].
Opombe o tem, kako izdelek
odvreči ali ga predati drugim
Preden izdelek zavržete ali ga izročite
drugi osebi, ne pozabite opraviti
naslednjega dejanja za zaščito
osebnih podatkov.
••Izberite [Setting Reset] 
[Initialize].
SL
6
Opombe o tem, kako pomnilniške
kartice odvreči ali jih predati
drugim
S funkcijo [Format] ali [Delete]
na fotoaparatu ali računalniku
ni mogoče povsem izbrisati
podatkov na pomnilniški kartici.
Ob predaji pomnilniških kartic
drugim priporočamo popoln izbris
podatkov s posebno programsko
opremo za brisanje podatkov. Če
želite pomnilniško kartico zavreči,
priporočamo, da jo fizično uničite.
Opombe glede brezžičnega
omrežja
Če fotoaparat izgubite ali ga
ukradejo, Sony ne prevzema nobene
odgovornosti za izgubo ali škodo, ki
nastane zaradi nezakonitega dostopa
do registrirane dostopovne točke v
fotoaparatu ali njene uporabe.
Opombe glede varnosti pri
uporabi izdelkov brezžičnega
omrežja LAN
••Vedno se prepričajte, da uporabljate
varno brezžično omrežje LAN in se
tako izognite vdoru v računalniški
sistem, nepooblaščenemu dostopu
tretjih oseb in drugim tveganjem.
••Pri uporabi brezžičnega omrežja je
pomembno, da nastavite zaščito.
••Če pride do varnostne težave, ker
niste izvedli varnostnih ukrepov
ali zaradi kakršnih koli neizogibnih
okoliščin pri uporabi brezžičnega
omrežja, ki se jim ni mogoče
izogniti, Sony ne prevzema
odgovornosti za izgube ali škodo.
Kako začasno izklopiti brezžične
omrežne funkcije (Wi-Fi itd.)
Na potovanju z letalom ipd. lahko
začasno izklopite vse brezžične
omrežne funkcije, tako da uporabite
[Airplane Mode].
Napajalni kabel
Za stranke v Združenem kraljestvu,
na Irskem, Malti, Cipru in v Saudovi
Arabiji
Uporabite napajalni kabel (A). Zaradi
varnostnih razlogov napajalni
kabel (B) ni namenjen za uporabo v
zgornjih državah/regijah in ga zato
tam ni dovoljeno uporabljati.
Za stranke v drugih državah/regijah EU
Uporabite napajalni kabel (B).
(A)
(B)
Za uporabnike v ZDA
Če imate vprašanja glede tega
izdelka, lahko pokličete:
Center za pomoč kupcem
izdelkov Sony
1-800-222-SONY (7669).
Spodnja številka je namenjena
le zadevam v zvezi z FCC.
Predpisane informacije
Izjava o skladnosti
Trgovsko ime: SONY
Številka modela: WW940439
Nosilec odgovornosti: Sony
Electronics Inc.
Naslov: 1 6535 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127 U.S.A.
Telefonska št.: 858-942-2230
SL
Ta naprava je v skladu z delom
št. 15 pravil FCC. Uporaba je
dovoljena pod naslednjima
pogojema: (1) Naprava ne sme
povzročati motenj. (2) Naprava
mora biti odporna na vse motnje,
vključno z motnjami, ki lahko
povzročijo neželeno delovanje.
Za podrobnejše informacije o delovanju funkcij Wi-Fi in NFC z enim dotikom
si oglejte »Help Guide« (stran 2).
SL
7
Priprava za fotografiranje
Pregled fotoaparata in elementov, ki jih
dobite z njim
Številka v oklepajih označuje
število priloženih elementov.
•• Naramni pas (1)
•• Fotoaparat (1)
•• Polnilnik baterij (1)
•• Zaščitni pokrov ohišja
fotoaparata (1)
(pritrjen na fotoaparat)
•• Napajalni kabel (1)*
•• Zaščita za kabel (1)
* Fotoaparatu je lahko priloženih
več napajalnih kablov. Uporabite
tistega, ki ustreza uporabi v vaši
državi/regiji. Glejte stran 7.
•• Akumulatorska baterija
NP-FZ100 (1)
•• Pokrovček za nastavek (1)
(pritrjen na fotoaparat)
•• Pokrovček za iskalo (1)
(pritrjen na fotoaparat)
•• Navodila za uporabo (1)
(ta priročnik)
•• Kabel USB Type-C™ (1)
SL
8
•• Referenčni priročnik (1)
Sestavni deli
Podrobnosti so na straneh, navedenih v oklepajih.
Sprednja stran
SL
 ON/OFF, stikalo za vklop
Z odstranjenim objektivom
(29)/sprožilo (30)
 Sprednji izbirni gumb
Nastavitve za posamezne
načine snemanja lahko
hitro prilagodite.
 Senzor za daljinski upravljalnik
 Gumb za sprostitev
objektiva (28)
 Antena Wi-Fi/Bluetooth
(vgrajena) (50)
Mikrofon
Med snemanjem filma tega
dela ne zakrivajte. Če to storite,
lahko pride do šumov ali
zmanjšane glasnosti.
 Oznaka namestitve (27)
 Slikovni senzor*
 Nastavek za objektiv
 Kontakti za objektiv*
* Teh delov se ne dotikajte.
 Osvetljevalnik AF (59)/
lučka samosprožilnika
SL
9
Hrbtna stran
 Senčnik okularja
Odstranitev pokrovčka
okularja
Pritisnite na obeh straneh
spodnjega roba školjke okularja
in jo potisnite navzgor.
Školjko okularja odstranite
ob namestitvi kotnega
iskala (naprodaj ločeno). Ob
tem tudi izberite MENU 
(Camera Settings 2) 
[FINDER/MONITOR] in nato
preklopite na možnost
[Viewfinder (Manual)] ali
[Monitor (Manual)].
SL
10
Iskalo
 Gumb C3 (gumb po meri 3)
(66)/gumb za zaščito 
Gumb MENU (57)
Monitor
(za upravljanje na dotik:
plošča na dotik/sledilna
tablica) (41)
Položaj monitorja lahko
prilagodite, da si boste
lažje ogledali posnetke in
fotografirali iz poljubnega
položaja.
 Senzor za oči
 Gumb za prilagajanje dioptrije
Gumb za prilagajanje dioptrije
nastavite glede na svoj vid,
da boste skozi iskalo videli
jasno sliko. Če naletite na
težave z upravljanjem gumba
za prilagoditev dioptrije, pred
obračanjem gumba odstranite
pokrovček okularja.
 Lučka za dostop
 Za fotografiranje: gumb C4
(gumb po meri 4) (66)
Ogled: Gumb za izbris (31)

Gumb za predvajanje (31)
SL
Gumb MOVIE (Film) (31)
 Za fotografiranje:
gumb AF-ON (AF On)
Ogled: gumb (Enlarge Image)
 Zadnji izbirni gumb
Nastavitve za posamezne
načine snemanja lahko hitro
prilagodite.
 Za fotografiranje: Gumb AEL
(Image Index)
Ogled: gumb
 Izbirnik (18)
 Zaklop pokrova rež za
pomnilniške kartice
 Za fotografiranje: funkcijski
gumb Fn (18, 66)
Ogled: gumb (Send to Smartphone)
S pritiskom tega gumba
lahko prikažete zaslon za
[Send to Smartphone].
 Izbirno kolesce (17)
SL
11
Zgornja stran/pogled s strani
 Oznaka položaja slikovnega
senzorja
•• Slikovni senzor je senzor, ki
svetlobo pretvarja v električni
prikazuje
signal. Oznaka
natančen položaj slikovnega
senzorja. Natančno razdaljo
med fotoaparatom in
objektom merite glede na
položaj vodoravne linije.
•• Če je objekt bližje od
najmanjše razdalje za
fotografiranje objektiva,
ostrenja ni mogoče potrditi.
Poskrbite, da bo med
objektom in fotoaparatom
zadostna razdalja.
Zvočnik
SL
12
 Priključek za mikrofon 
Ob priključitvi zunanjega
mikrofona se notranji mikrofon
samodejno ugasne. Če mora
biti zunanji mikrofon za
delovanje priključen na vir
napajanja, je ta vir napajanja
fotoaparat.
 Gumb za izravnavo osvetlitve
 Zanki za naramni pas
Oba konca naramnega paščka
pritrdite na fotoaparat.
 Priključek za sinhronizacijo
bliskavice  Priključek za slušalke 
 Priključek za mikro HDMI
SL
 Priključek USB Type-C
(14, 53)
 Lučka za polnjenje
 Multi/Micro USB Terminal*
(14, 53)
Ta priključek podpira naprave,
združljive s priključki mikro-USB.

(oznaka N) (50)
•• Ta oznaka označuje točko
na dotik za vzpostavitev
povezave med fotoaparatom
in pametnim telefonom,
ki podpira funkcijo NFC.
 Multi Interface Shoe*
Nekatere dodatne opreme
morda ne bo mogoče do
konca vstaviti in bo štrlela
nazaj iz nastavka za dodatno
opremo. Povezava med
dodatno opremo in nastavkom
je ustrezna, kadar dodatna
oprema seže do sprednjega
dela priključka.
 Gumb za sprostitev zaklepa
izbranega načina
 Gumb za izbiro načina (31)
 Gumb C2 (gumb po meri 2)
(66)
 Gumb C1 (gumb po meri 1) (66)
•• NFC (Near Field
Communication) je
mednarodni standard
za tehnologijo brezžične
komunikacije kratkega dosega.
 SLOT 1 (reža za pomnilniško
kartico 1) (24)
Podpira le kartice SD
(združljiva z UHS-I in UHS-II)
SL
13
 SLOT 2 (reža za pomnilniško
kartico 2) (26)
Podpira kartice SD
(združljive z UHS-I) in
Memory Stick PRO Duo media
* Za podrobnosti o dodatni opremi,
združljivi s večvmesniškim
nastavkom za dodatno opremo
in večnamenskim priključkom/
priključkom mikro USB, obiščite
spletno mesto Sony ali se obrnite
na prodajalca izdelkov Sony ali
lokalnega pooblaščenega serviserja
izdelkov Sony. Uporabite lahko
tudi dodatno opremo za priključek
za dodatno opremo. Delovanje
z dodatno opremo drugih
proizvajalcev ni zagotovljeno.
Opombe glede priključkov USB
Za napajanje, polnjenje baterije in
komunikacije USB lahko uporabljate
priključek USB Type-C ali
večnamenski priključek/priključek
mikro USB. Teh postopkov pa
ni mogoče opravljati prek obeh
priključkov hkrati.
•• Čas polnjenja baterije je enak pri
obeh priključkih.
•• Večnamenski priključek/priključek
mikro USB lahko uporabljate za
dodatno opremo, kot je daljinski
upravljalnik (naprodaj ločeno),
za napajanje ali daljinsko
fotografiranje prek računalnika pa
uporabljate priključek USB Type-C.
SL
14
Opombe glede zaščite za kabel
Z zaščito kablov lahko preprečite izklop kabla med fotografiranjem
s priključenim kablom.
Namestitev zaščite za kabel
Kabel napeljite skozi zaščito za kabel.
Odprite oba pokrova priključkov ob strani monitorja in v enega od
priključkov vstavite kabel.
Zanko zaščite za kabel namestite
v režo pod večnamenskim
priključkom/priključkom mikro USB.
Pokrov zgornjega
priključka vstavite v zarezo
•• Pritrdite zaščito za kabel, kot je
prikazano, tako da se pokrov
zgornjega priključka prilega zarezi
zaščite za kabel, in nato vstavite
zatični del zaščite za kabel v režo
poleg priključka mikro HDMI.
Potisnite pritrditveni vijak navznoter
in ga obrnite, da zaščito za kabel
pritrdite.
SL
Pritrditveni
vijak
Zanko namestite
v režo
Vstavite kabel v pritrdilni del in
kabel nato pritrdite z gumbom
za namestitev.
Kolesce za namestitev
Odstranitev zaščite za kabel
Odvijte pritrditveni vijak. Potisnite
zgornji del zaščite za kabel navzdol
in jo izvlecite, kot je prikazano.
SL
15
Dno
 Reža za vstavitev baterije (23)
 Pokrovček baterije (23)
 Vtičnica za stojalo
Stojalo uporabljajte z
vijakom, krajšim od 5,5 mm.
Fotoaparata sicer ni mogoče
varno namestiti in ga lahko
poškodujete.
 Vzvod za zaklep pokrova
baterije
SL
16
Osnovne funkcije
Uporaba izbirnega kolesca
SL
•• Če zavrtite izbirno kolesce ali pritisnete njegov zgornji/spodnji/
levi/desni del, lahko izberete različne nastavitve. Izbira se potrdi, ko
pritisnete v sredini izbirnega kolesca.
•• Funkcije DISP (Nastavitev prikaza), / (Drive Mode) in ISO (ISO) so
na zgornji/desni strani izbirnega kolesca. Poleg tega je mogoče dodeliti
različne funkcije levi/desni/zgornji/spodnji strani ter sredini izbirnega
kolesca ter njegovemu vrtenju.
•• Če pritisnete desni/levi del izbirnega kolesca ali ga zavrtite, lahko v
načinu predvajanja prikažete naslednjo/prejšnjo sliko.
SL
17
Uporaba izbirnika
•• Za natančnejše upravljanje izbirnika postavite prst neposredno nanj.
•• Ko je možnost [Focus Area] nastavljena na [Zone], [Flexible Spot] ali
[Expand Flexible Spot], lahko območje ostrenja premikate s pritiskanjem
na zgornjo/spodnjo/levo/desno stran izbirnika.
•• Možnost [Focus Standard] je v privzetih nastavitvah dodeljena gumbu
v sredini izbirnika.
Uporaba funkcijskega gumba Fn (funkcija)
Za funkcijski gumb Fn (funkcija) lahko določite pogosto uporabljene
funkcije in jih prikličete med fotografiranjem. Za funkcijski gumb Fn
(funkcija) lahko registrirate do 12 pogosto uporabljanih funkcij.
1 S pritiskanjem DISP na
izbirnem kolescu prikažite
katerikoli zaslon, razen
[For viewfinder], in nato
pritisnite funkcijski gumb Fn.
Gumb Fn
2 Želeno funkcijo izberite tako, da pritisnete zgornji/spodnji/
levi/desni del izbirnega kolesca.
SL
18
3 Želeno nastavitev izberite z
vrtenjem sprednjega izbirnega
gumba in nato pritisnite na
sredino izbirnega kolesca.
•• Nekatere funkcije lahko podrobno
prilagodite z zadnjim izbirnikom.
Prilagajanje nastavitev s posebnih zaslonov
z nastavitvami
V 2. koraku izberite želeno funkcijo in
pritisnite sredino izbirnega kolesca.
Prikaže se zaslon dodeljene nastavitve
za funkcijo. Upoštevajte navodila za
uporabo in prilagodite nastavitve.
SL
Navodila za uporabo
Uporaba zaslona Quick Navi
Zaslon Quick Navi je funkcija, optimirana za fotografiranje z iskalom,
ki omogoča neposreden nadzor nastavitev.
1 Izberite MENU 
(Camera Settings 2)  [DISP Button] 
[Monitor].
2 Postavite oznako
na [For viewfinder] in nato izberite [Enter].
3 Če želite način zaslona nastaviti na [For viewfinder],
pritisnite DISP na izbirnem kolescu.
SL
19
4Za preklop na zaslon Quick Navi, pritisnite gumb Fn.
•• Prikazana vsebina in njeni položaji, prikazani na slikah, so samo smernice in
se lahko razlikujejo od dejanskega prikaza na zaslonu.
Samodejni način
Načini P/A/S/M
5 Izberite funkcije, ki jih želite nastaviti s pritiskom na zgornjo/
spodnjo/levo/desno stran izbirnega kolesca.
6Želeno nastavitev izberite tako, da obrnete sprednji izbirnik.
•• Nekatere funkcije lahko podrobno prilagodite z zadnjim izbirnikom.
SL
20
Prilagajanje nastavitev s posebnih zaslonov z nastavitvami
V 5. koraku izberite želeno funkcijo in
pritisnite sredino izbirnega kolesca.
Prikaže se zaslon dodeljene nastavitve
za funkcijo. Upoštevajte navodila za
uporabo in prilagodite nastavitve.
Navodila za uporabo
Opomba
••Sivih možnosti na zaslonu Quick Navi ni mogoče spreminjati.
••Ob uporabi funkcij, kot je [Creative Style] ali [Picture Profile], lahko nekatere
nastavitve spreminjate samo na namenskih zaslonih.
SL
SL
21
Navodila za začetek
1. korak: Polnjenje paketa baterij
1 Paket baterij vstavite
v polnilnik baterij.
•• Paket baterij postavite na polnilnik
v smeri oznake .
•• Paket baterij potisnite v smeri
puščice do konca.
2 Napajalni kabel (priložen)
Lučka CHARGE
priključite v polnilnik in v
električno vtičnico na steni.
Lučka CHARGE na polnilniku
baterij zasveti oranžno in
polnjenje se začne.
Lučka CHARGE (oranžna)
Sveti: polnjenje
Utripa: prišlo je do napake pri
polnjenju ali je bil postopek
polnjenja začasno ustavljen,
ker fotoaparat ni v ustreznem
temperaturnem razponu.
V (stensko)
električno vtičnico
•• Ko je polnjenje končano, se lučka CHARGE in vsi drugi indikatorji izklopijo.
•• Čas polnjenja (do polne napolnjenosti): približno 150 minut (ob polnjenju
povsem izpraznjenega paketa baterij pri temperaturi 25 °C)
•• Ob uporabi povsem novega paketa baterij ali paketa baterij, ki že dlje časa ni
bil uporabljen, lahko ob prvem polnjenju baterije lučka CHARGE hitro utripa.
V tem primeru odstranite paket baterij in ga znova vstavite, da ga napolnite.
•• Uporabljajte samo originalne pakete baterij podjetja Sony.
SL
22
2. korak: Vstavljanje paketa baterij v fotoaparat
1 Odprite pokrov prostora
za baterije.
2 Vstavite paket baterij in
z robom baterije potisnite
zaklepni vzvod, da se
baterija zaskoči.
SL
Zaklepni vzvod
3 Zaprite pokrov.
SL
23
Polnjenje paketa baterij, ko je vstavljen v fotoaparat
Fotoaparat izklopite in ga s kablom USB priklopite na napravo,
kot je računalnik.
Če fotoaparat vklopite, se bo napajal iz računalnika ali naprave, ki ste jo
povezali, in bo na voljo za uporabo. Vendar se paket baterij ne bo polnil.
Uporabite kabel USB Type-C (priloženi) ali kabel s standardom USB.
Odstranitev paketa baterij
Prepričajte se, da lučka za dostop
(stran 11) ne sveti, in izklopite
fotoaparat. Zaklepni vzvod nato
potisnite in odstranite paket
baterij. Pazite, da vam paket
baterij ne pade iz rok.
Zaklepni vzvod
3. korak: Vstavljanje pomnilniške kartice
Podrobnosti o pomnilniških karticah, ki jih lahko uporabljate s tem
fotoaparatom, so na strani 82.
1 Odprite pokrov za
pomnilniško kartico.
SL
24
2 Kartico SD vstavite v režo 1.
Reža 1 (spodnja): Podpira kartice
SD (združljiva z UHS-I in UHS-II)
Reža 2 (zgornja): Podpira
kartice SD (združljiva z UHS-I) in
Memory Stick PRO Duo media
Reža 2 Reža 1
•• Pomnilniško kartico vstavite tako, da je prirezani vogal pravilno usmerjen
(kot na sliki) in se kartica zaskoči.
•• Če želite spremeniti, katera reža za pomnilniško kartico naj se uporabi, izberite
(Setup)  [Rec. Media Settings]  [Prioritize Rec. Media].
MENU 
Reža 1 se uporablja v privzetih nastavitvah.
•• Če uporabljate samo eno pomnilniško kartico SD, jo vstavite v režo 1.
•• Za pomnilniške kartice Memory Stick media uporabljajte režo 2. V tem
primeru nastavite možnost [Prioritize Rec. Media] na [Slot 2].
SL
3 Zaprite pokrov.
Namig
••Ko pomnilniško kartico prvič uporabite v fotoaparatu, priporočamo, da jo pred
uporabo v njem formatirate zaradi stabilnejšega delovanja (stran 72).
Opomba
••Pomnilnika Memory Stick media ne vstavljajte v režo 1. To lahko povzroči okvaro.
SL
25
Odstranitev pomnilniške kartice
Odprite pokrov za pomnilniško
kartico. Prepričajte se, da lučka za
dostop (stran 11) ne sveti, in
pomnilniško kartico enkrat pritisnite,
da jo odstranite.
Lučka za dostop
Snemanje na pomnilniške kartice v dveh režah
Reža 1 se uporablja v privzetih nastavitvah. Če ne nameravate
spremeniti nastavitev in boste uporabljali samo eno pomnilniško kartico,
uporabite režo 1.
Če v režo 2 vstavite drugo pomnilniško kartico, lahko iste fotografije hkrati
zapisujete na dve pomnilniški kartici ali pa na vsako kartico shranite
drugačno vrsto slik (fotografije/filmi) ([Recording Mode] v možnosti
[Rec. Media Settings]) (stran 72).
4. korak: Nameščanje objektiva
1 Odstranite zaščitni pokrov
Sprednji pokrov objektiva
z ohišja fotoaparata in pokrov
z zadnje strani objektiva.
•• Objektiv zamenjajte hitro in
v okolju, kjer ni prahu, da v
notranjost fotoaparata ne prodre
prah ali umazanija.
•• Priporočamo, da po končanem
fotografiranju namestite sprednji
pokrov objektiva.
Zaščitni
pokrov ohišja
fotoaparata
Pokrov na zadnji strani objektiva
SL
26
2 Namestite objektiv, tako
da poravnate beli oznaki
(za namestitev) na objektivu
in fotoaparatu.
•• Fotoaparat z objektivom obrnite
proti tlom, da preprečite nabiranje
prahu ali umazanije v notranjosti
fotoaparata.
3 Objektiv rahlo potisnite proti
fotoaparatu in ga zavrtite v
smeri puščice, dokler se ne
zaskoči v zaklenjenem položaju.
SL
Opomba
••Objektiv držite naravnost in pri nameščanju ne uporabljajte sile.
••Pri nameščanju objektiva ne pritisnite gumba za sprostitev objektiva.
••Za namestitev objektiva A-mount (naprodaj ločeno) potrebujete
prilagojevalnik za namestitev (naprodaj ločeno). Več informacij je na voljo v
navodilih za uporabo, ki so priložena prilagojevalniku za namestitev.
••Če želite fotografirati v polnem formatu, uporabljajte objektive, združljive
s polnim formatom.
••Ko prenašate fotoaparat z nameščenim objektivom, skrbno držite tako
fotoaparat kot tudi objektiv.
••Pri prilagajanju zooma ali ostrenja objektiva ne držite za del, ki je podaljšan.
SL
27
Odstranjevanje objektiva
Pritiskajte gumb za sprostitev
objektiva in objektiv obrnite v smeri
puščice, dokler se ne ustavi.
Gumb za sprostitev objektiva
Združljivi objektivi
S tem fotoaparatom so združljivi naslednji objektivi:
Objektiv
Objektiv s
sistemom A-mount
Objektiv s
sistemom E-mount
Združljivost s fotoaparatom
Objektiv je združljiv
s polnim formatom
35 mm

(Potreben je dodatni adapter z
nastavkom (naprodaj ločeno),
združljiv s polnim formatom.)
Objektiv, namenjen
velikosti APS-C
*
(Potreben je dodatni adapter z
nastavkom (naprodaj ločeno).)
Objektiv je združljiv
s polnim formatom
35 mm

Objektiv, namenjen
velikosti APS-C
*
* Slike so zajete v velikosti APS-C. Vidni kot bo ustrezal približno 1,5-kratni
goriščni razdalji, navedeni na objektivu. (Na primer, vidni kot ustreza 75 mm,
ko je pritrjen 50-milimetrski objektiv.)
SL
28
5. korak: Nastavitev jezika in ure
1 Vklopite fotoaparat, tako
da stikalo za vklop ON/OFF
premaknete v položaj »ON«.
Stikalo za vklop ON/OFF
SL
2 Izberite želeni jezik in nato
pritisnite sredino izbirnega
kolesca.
Izbirno kolesce
3 Prepričajte se, da je na zaslonu izbrana možnost [Enter] in nato
pritisnite na sredino kolesca.
4Izberite želeno zemljepisno lokacijo in pritisnite gumb v sredini.
5 S pritiskanjem zgornje/spodnje strani izbirnega kolesca ali
z njegovim vrtenjem izberite [Date/Time] in nato pritisnite
na sredino kolesca.
6Želeno možnost izberite s pritiskom zgornje/spodnje/leve/
desne strani izbirnega kolesca, nato pa pritisnite v sredini
7 S ponavljanjem 5. in 6. koraka nastavite še ostale možnosti,
nato izberite [Enter] ter pritisnite na sredino kolesca.
SL
29
Namig
••Če želite ponastaviti datum in uro, uporabite možnost MENU (stran 72).
Opomba
••Ta fotoaparat nima funkcije za vstavljanje datuma v slike. Datum in uro
lahko vstavite v posnetke in jih nato shranite ter natisnete s programom
PlayMemories Home (samo za Windows).
6. korak: Fotografiranje v samodejnem načinu
1 Pritisnite in pridržite gumb za sprostitev zaklepa gumba v
sredini gumba za izbiro načina, nato pa gumb za izbiro načina
obrnite na
.
Način fotografiranja se nastavi na
(Intelligent Auto).
2 Glejte v iskalo ali zaslon ter držite fotoaparat.
3 Nastavite velikost objekta z vrtenjem obroča za zoom na
objektivu, ko je nameščen objektiv z zoomom.
4Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
•• Ko je slika izostrena, bo zasvetil indikator (kot je ).
5 Sprožilo pritisnite do konca.
SL
30
Snemanje filmov
Za začetek/ustavitev snemanja pritisnite gumb MOVIE.
Predvajanje posnetkov
Za predvajanje posnetkov pritisnite gumb
(predvajanje).
Želeno fotografijo lahko izberete z izbirnim kolescem.
Izbris prikazanega posnetka
Če želite posnetek izbrisati, ko je prikazan, pritisnite gumb (brisanje).
Z izbirnim kolescem na potrditvenem zaslonu izberite [Delete], nato pa
posnetek izbrišite s pritiskom na sredino izbirnega kolesca.
Fotografiranje v različnih načinih fotografiranja
SL
Izbirnik načina nastavite na želeni način glede na objekt ali funkcije, ki jih
želite uporabljati.
SL
31
Fotografiranje
Ostrenje
Način ostrenja
Izberete lahko način ostrenja tako, da ustreza gibanju objekta.
MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode] 
želena nastavitev.
(Single-shot AF): Ko je ostrenje končano, izdelek zaklene ostrino.
To uporabljajte za mirujoče objekte.
(Automatic AF): Fotoaparat preklopi med načinoma [Single-shot AF]
in [Continuous AF] glede na gibanje objekta. Ko do polovice pritisnete
sprožilo, izdelek zaklene ostrino, ko ugotovi, da se objekt ne premika,
če se še vedno premika, pa še naprej nastavlja ostrino. Izdelek med
neprekinjenim fotografiranjem samodejno fotografira s funkcijo
neprekinjenega samodejnega ostrenja od drugega posnetka naprej.
(Continuous AF): Izdelek nastavlja ostrino, medtem ko držite do
polovice pritisnjeno sprožilo. To uporabljajte za premikajoče se objekte.
V načinu [Continuous AF] ni zvočnega signala, ko fotoaparat sliko
izostri.
(DMF): Ko je samodejno ostrenje končano, lahko ostrino natančno
ročno nastavite in tako hitreje izostrite objekt, kot če bi že od začetka
uporabljali ročno ostrenje. To je priročno zlasti v primerih, kot je makro
fotografiranje.
(Manual Focus): Ročno prilagodi ostrenje. Če s samodejnim
ostrenjem ne morete izostriti želenega objekta, uporabite ročno
ostrenje.
SL
32
Indikator ostrenja
 (sveti): Objekt je izostren in ostrenje je zaklenjeno.
 (utripa): Objekt ni izostren.
(sveti): Objekt je izostren. Ostrina se stalno prilagaja glede
na gibanje objekta.
(sveti): Ostrenje poteka.
Objekti, ki jih je težko izostriti s samodejnim ostrenjem
•• Temni in oddaljeni objekti
•• Objekti s slabim kontrastom
•• Objekti, videni skozi steklo
•• Hitro se premikajoči objekti
•• Odsevna svetloba ali svetleče površine
•• Utripajoča svetloba
•• Predmeti, osvetljeni od zadaj
•• Stalno ponavljajoči se vzorci, kot so fasade zgradb
•• Objekti v območju ostrenja z različnimi goriščnimi razdaljami
SL
Namig
••V načinu [Continuous AF] lahko ostrino zaklenete tako, da pritisnete in
pridržite gumb, ki ste mu dodelili za funkcijo [Focus Hold] (stran 66).
••Ko izostritev nastavite na neskončno v načinu ročnega ostrenja ali načinu
neposrednega ročnega ostrenja, se prek monitorja ali v iskala prepričajte, da
je izostritev na dovolj oddaljenem objektu.
Opomba
••[Automatic AF] je na voljo samo, če uporabljate objektiv, ki podpira samodejno
ostrenje s faznim zaznavanjem.
••Ko je nastavljena možnost [Continuous AF] ali [Automatic AF], se lahko vidno
polje med ostrenjem spreminja v majhnih korakih. To ne vpliva na dejansko
posnete fotografije.
, sta na
••Pri snemanju filmov ali ko je gumb za izbiro načina nastavljen na
voljo samo možnosti [Continuous AF] in [Manual Focus].
SL
33
Samodejno ostrenje
Območje ostrenja
Izbiranje območja ostrenja. Uporabite to funkcijo, ko je v načinu
samodejnega ostrenja težko pravilno izostriti.
MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Area] 
želena nastavitev.
Wide: Samodejno izostri objekt, ki pokriva celoten obseg zaslona.
Ko v načinu fotografiranja pritisnete sprožilo do polovice, se okrog
izostrenega območja prikaže zeleni okvir.
Zone: Na monitorju izberite območje, ki ga želite izostriti, in izdelek bo
samodejno izbral območje ostrenja.
Center: Samodejno izostri objekt v središču slike. Uporabite skupaj
s funkcijo za zaklep ostrenja, da ustvarite želeno kompozicijo.
Flexible Spot: Omogoča premik okvirja za ostrenje do želene točke na
zaslonu in izostritev izjemno majhnega objekta v ozkem območju.
Expand Flexible Spot: Če izdelek ne more izostriti ene same izbrane
točke, za izostritev uporabi točke za ostrenje okrog prilagodljivega
mesta kot drugo prednostno območje.
Lock-on AF: Ko držite sprožilo pritisnjeno do
polovice, izdelek sledi objektu znotraj izbranega območja samodejnega
ostrenja. Nastavitev je na voljo samo, ko je [Focus Mode] nastavljena
na možnost [Continuous AF]. Kazalček pomaknite k [Lock-on AF] na
zaslonu z nastavitvami [Focus Area] in s pritiskanjem leve/desne strani
izbirnega kolesca prilagodite želeno območje za začetek sledenja
motivu. Območje za začetek sledenja lahko premaknete na želeno
točko tudi tako, da območje določite kot področje, prilagodljivo točko
ali razširljivo prilagodljivo točko.
SL
34
Primeri prikazanega okvirja za ostrenje
Okvirji za ostrenje se razlikujejo na naslednji način.
Pri ostrenju večjega območja
Pri ostrenju manjšega območja
SL
•• Ko je možnost [Focus Area] nastavljena na [Wide] ali [Zone], se okvir za
ostrenje lahko preklopi med načinom »Pri ostrenju večjega območja«
in »Pri ostrenju manjšega območja« glede na objekt in situacijo.
•• Če namestite objektiv serije A z nastavkom za namestitev (LA-EA1 ali
LA-EA3) (naprodaj ločeno), ko je funkcija [ AF System] nastavljena na
[Phase Detection AF], se lahko prikaže okvir za ostrenje ob »Pri ostrenju
manjšega območja«.
Samodejno doseženo ostrenje na podlagi celotnega razpona monitorja
•• Ob uporabi funkcije za zoom, ki ni optični zoom, se nastavitev
[Focus Area] izključi in se prikaže pikčast okvir za ostrenje.
AF deluje prednostno v središčnem območju in okoli njega.
SL
35
Premikanje območja ostrenja
•• Območje ostrenja lahko v možnostih [Flexible Spot],
[Expand Flexible Spot] ali [Zone] premikate z uporabo izbirnika.
Če predhodno določite [Focus Standard] na sredini izbirnika, lahko
s pritiskom na sredino izbirnika okvir za ostrenje premaknete nazaj
na sredino monitorja.
•• Okvir za ostrenje lahko hitro premikate z dotikanjem in vlečenjem po
monitorju. Pred tem nastavite [Touch Operation] na [On] (stran 41).
Namig
•• V privzetih nastavitvah je funkcija [Focus Area] dodeljena gumbu C2.
Opomba
••Možnost [Focus Area] je v naslednjih primerih zaklenjena na [Wide]:
––[Intelligent Auto]
••Območje ostrenja morda ne bo osvetljeno med neprekinjenim fotografiranjem
ali če sprožilo takoj pritisnete povsem navzdol.
(Movie) ali
ter med
••Ko je gumb za izbiro načina nastavljen na
snemanjem filmov, možnosti [Lock-on AF] ne morete nastaviti na [Focus Area].
SL
36
Območje ostrenja
Če v načinu samodejnega ostrenja ni mogoče doseči pravilne izostritve,
lahko ročno prilagodite ostrenje.
1 MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode]  [Manual
Focus].
2 Želeno območje izostrite
z obročem za ostrenje.
•• Med obračanjem ostrilnega
obroča se na zaslonu prikaže
razdalja ostrenja. Razdalja
ostrenja se ne prikaže, če je
nameščen prilagojevalnik za
namestitev (naprodaj ločeno).
SL
3 Sprožilo pritisnite do konca, da naredite posnetek.
Opomba
••Ob uporabi iskala prilagodite raven dioptrije, tako da je slika v iskalu pravilno
izostrena (stran 11).
SL
37
Neposredno ročno ostrenje (DMF)
Ko je samodejno ostrenje končano, lahko ostrino natančno ročno nastavite
in tako hitreje izostrite objekt, kot če bi že od začetka uporabljali ročno
ostrenje. To je priročno zlasti v primerih, kot je makro fotografiranje.
1 MENU 
(Camera Settings 1)  [Focus Mode]  [DMF].
2 Pritisnite sprožilo do polovice, da samodejno izostrite.
3 Sprožilo pridržite na polovici
in nato zasukajte obroč
za ostrenje, da dosežete
natančnejšo izostritev.
•• Med obračanjem ostrilnega
obroča se na zaslonu prikaže
razdalja ostrenja. Razdalja
ostrenja se ne prikaže, če je
nameščen prilagojevalnik za
namestitev (naprodaj ločeno).
4Sprožilo pritisnite do konca, da naredite posnetek.
SL
38
Neprekinjeno fotografiranje
Omogoča neprekinjeno fotografiranje, če pritisnete in zadržite sprožilo.
1 Izberite
/ (Drive Mode) na izbirnem kolescu 
[Cont. Shooting].
•• Način fotografiranja lahko nastavite tudi tako, da izberete MENU 
(Camera Settings 1)  [Drive Mode].
2 Izberite želeni način z desnim/levim delom izbirnega kolesca.
Continuous Shooting: Hi+: Če pritisnete in zadržite sprožilo,
fotoaparat neprekinjeno fotografira pri največji hitrosti.
SL
Continuous Shooting: Hi /
Continuous Shooting: Mid/
Continuous Shooting: Lo: Objektom lažje sledite, ker so med
fotografiranjem sproti v živo prikazani na monitorju ali v iskalu.
Namig
••Če želite pri neprekinjenem fotografiranju stalno prilagajati ostrenje
in osvetlitev, uporabite te nastavitve:
––[Focus Mode]: [Continuous AF]
AEL w/ shutter]: [Off] ali [Auto]
––[
SL
39
Opomba
••Hitrost neprekinjenega fotografiranja je manjša, če je možnost
[‌ RAW File Type] nastavljena na možnost [Uncompressed].
••Hitrost neprekinjenega fotografiranja je manjša, če je možnost
[e-Front Curtain Shut.] nastavljena na možnost [Off] v načinu
[Continuous Shooting: Hi], [Continuous Shooting: Mid] ali
[Continuous Shooting: Lo].
••Če je vrednost zaslonke višja od F8 v načinu [Continuous Shooting: Hi+],
[Continuous Shooting: Hi] ali [Continuous Shooting: Mid], se izostritev zaklene
na nastavitev ob prvem posnetku.
••Pri fotografiranju v načinu [Continuous Shooting: Hi+] objekt ni v živo prikazan
na monitorju ali v iskalu.
••Neprekinjeno fotografiranje ni na voljo v naslednjih primerih:
––Možnost [Picture Effect] je nastavljena na [Rich-tone Mono.].
––Možnost [DRO/Auto HDR] je nastavljena na [Auto HDR].
Indikator preostalega časa neprekinjenega fotografiranja
(Cont. Shoot. Length)
Nastavitev, ali naj se na zaslonu prikaže
indikator preostalega časa neprekinjenega
fotografiranja z enako hitrostjo.
MENU 
(Camera Settings 2) 
[Cont. Shoot. Length] 
želena nastavitev.
Always Display: Ko je način fotografiranja
nastavljen na [Cont. Shooting], je indikator
vedno prikazan.
Shoot.-Only Display: Indikator je prikazan
le med neprekinjenim fotografiranjem.
Not Displayed: Indikator ni prikazan.
Namig
••Ko je notranji medpomnilnik fotoaparata poln, se prikaže »SLOW« in hitrost
fotografiranja se zniža.
SL
40
Uporaba funkcije za upravljanje na dotik
Touch Operation
Nastavitev vklopa in izklopa upravljanja fotoaparata z dotikanjem zaslona.
Upravljanje na dotik pri fotografiranju z monitorjem imenujemo
"upravljanje s ploščo na dotik", upravljanje na dotik pri fotografiranju
z iskalom, pa imenujemo "upravljanje s sledilno tablico".
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  želena nastavitev.
On: Vklop upravljanja na dotik.
SL
Off: Izklop upravljanja na dotik.
Touch Panel/Pad
S to funkcijo izberete, ali naj se pri fotografiranju z monitorjem vklopi
upravljanje s ploščo na dotik oziroma upravljanje s sledilno tablico pri
fotografiranju z iskalom.
MENU 
(Setup)  [Touch Panel/Pad]  želena nastavitev.
Touch Panel+Pad: Vklopi tako upravljanje s ploščo na dotik pri
fotografiranju z monitorjem kot upravljanje s sledilno tablico pri
fotografiranju z iskalom.
Touch Panel Only: Vklopi samo upravljanje s ploščo na dotik pri
fotografiranju z monitorjem.
Touch Pad Only: Vklopi samo upravljanje s sledilno tablico pri
fotografiranju z iskalom.
SL
41
Ostrenje na dotik
Motiv, ki ga želite izostriti, je mogoče izbrati z dotikom v načinih
fotografiranja in snemanja.
MENU 
(Setup)  [Touch Operation]  [On].
Izbira položaja izostritve slike pri fotografiranju
Želeno točko lahko izostrite tako, da se je dotaknete na monitorju.
Za možnost [Focus Area] ne izberite nastavitve
[Flexible Spot] ali [Expand Flexible Spot].
MENU 
(Camera Settings 1) 
[Center Lock-on AF]  [Off].
Dotaknite se monitorja.
••Pri fotografiranju z monitorjem se dotaknite objekta, ki ga želite izostriti.
••Pri fotografiranju z iskalom lahko premaknete položaj izostritve tako,
da se dotaknete monitorja in povlečete po njem, medtem ko gledate
skozi iskalo.
••Ob polovičnem pritisku sprožila fotoaparat izostri sliko v okvirju za
ostrenje. Ko želite posneti fotografijo, pritisnite sprožilo do konca.
ali
••Za preklic ostrenja pri upravljanju na dotik se dotaknite
pritisnite sredino izbirnega kolesca, če fotografirate z monitorjem,
oziroma pritisnite sredino izbirnega kolesca, če fotografirate z iskalom.
SL
42
Določanje točke ostrenja pri snemanju filmov
(točkovno ostrenje)
Fotoaparat izostri sliko motiva, ki se ga dotaknete. Točkovno ostrenje ni na
voljo pri fotografiranju z iskalom.
Za možnost [Focus Area] ne izberite nastavitve
[Flexible Spot] ali [Expand Flexible Spot].
MENU 
(Camera Settings 1) 
[Center Lock-on AF]  [Off].
Motiva, ki ga želite izostriti, se dotaknite pred ali med
snemanjem.
••Ob dotiku motiva se način ostrenja začasno preklopi na ročno
ostrenje, pri čemer je ostrino mogoče dodatno uravnati z obročem
za ostrenje.
ali pritisnite na
••Za izklop točkovnega ostrenja se dotaknite
sredino izbirnega kolesca.
SL
Namig
••Poleg ostrenja na dotik so na voljo tudi naslednje operacije na dotik.
––Ko je možnost [Focus Area] nastavljena na [Flexible Spot] ali
[Expand Flexible Spot], je mogoče okvir ostrenja premikati z dotikom.
––Ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Manual Focus], je ob dvojnem
dotiku monitorja na voljo povečava ostrenja.
Opomba
••Funkcija za ostrenje na dotik v naslednjih primerih ni na voljo:
––Ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Manual Focus].
––pri uporabi digitalnega zooma,
––Ob uporabi LA-EA2 ali LA-EA4
––Ob uporabi LA-EA1 ali LA-EA3, če je način fotografiranja nastavljen na [Movie]
SL
43
Izbira velikosti/kakovosti fotografije
JPEG Image Size
Večja je velikost slike, več podrobnosti bo slika vsebovala, ko bo
natisnjena na papir velikega formata. Manjša je velikost slike, več fotografij
lahko posnamete.
MENU 
(Camera Settings 1)  [
želena nastavitev.
Ko je možnost [
Aspect Ratio]
nastavljena na 3:2
JPEG Image Size] 
Ko je možnost [
Aspect Ratio]
nastavljena na 16:9
L: 42M
7952 × 5304
slikovnih pik
L: 36M
7952 × 4472
slikovnih pik
M: 18M
5168 × 3448
slikovnih pik
M: 15M
5168 × 2912
slikovnih pik
S: 11M
3984 × 2656
slikovnih pik
S: 8.9M
3984 × 2240
slikovnih pik
Pri snemanju v velikosti, enakovredni APS-C
Ko je možnost [
Aspect Ratio]
nastavljena na 3:2
Ko je možnost [
Aspect Ratio]
nastavljena na 16:9
L: 18M
5168 × 3448
slikovnih pik
L: 15M
5168 × 2912
slikovnih pik
M: 11M
3984 × 2656
slikovnih pik
M: 8.9M
3984 × 2240
slikovnih pik
S: 4.5M
2592 × 1728
slikovnih pik
S: 3.8M
2592 × 1456
slikovnih pik
Opomba
••Če je možnost [
File Format] nastavljena na [RAW] ali [RAW & JPEG],
so fotografije v obliki RAW velikosti »L«.
SL
44
JPEG Quality
S to funkcijo izberete kakovost slike JPEG, ko je možnost [
nastavljena na [RAW & JPEG] ali [JPEG].
MENU 
(Camera Settings 1)  [
želena nastavitev.
File Format]
JPEG Quality] 
Extra fine/Fine/Standard: Ker se razmerje stiskanja veča od možnosti
[Extra fine] prek možnosti [Fine] do možnosti [Standard], se v istem
zaporedju zmanjša velikost datoteke. Tako je mogoče na eno
pomnilniško kartico posneti več datotek, vendar je kakovost slik nižja.
SL
File Format
Nastavitev oblike zapisa datotek za fotografije.
MENU 
(Camera Settings 1)  [
želena nastavitev.
File Format] 
RAW: Digitalna obdelava se v tem formatu datoteke ne izvede. Izberite ta
format, če želite obdelati slike na računalniku za poklicne namene.
RAW & JPEG: Posnetek se hkrati shrani v obliki RAW in JPEG. To je priročno,
ko potrebujete dve slikovni datoteki – datoteko JPEG za ogled in
datoteko RAW za urejanje.
JPEG: Slika se posname v obliki zapisa JPEG.
SL
45
Snemanje filmov
Spreminjanje nastavitev snemanja filmov
File Format
S to funkcijo določite obliko zapisa filmske datoteke.
MENU 
(Camera Settings 2)  [
želena nastavitev.
File Format
File Format] 
Značilnosti
XAVC S 4K
Snema filme v ločljivosti 4K
(3840 × 2160).
Filme lahko v
računalnik shranite s
programsko opremo
PlayMemories Home.
XAVC S HD
Snema filme, ki so ostrejši in
kakovostnejši od AVCHD, vendar
zavzamejo več prostora.
Filme lahko v
računalnik shranite
s programsko opremo
PlayMemories Home.
AVCHD
Oblika zapisa AVCHD je
zelo združljiva z različnimi
shranjevalnimi napravi, razen
računalnikov.
Filme lahko shranite
v računalnik ali ustvarite
disk, ki podpira
to obliko zapisa,
s programsko opremo
PlayMemories Home.
Za podrobnosti o pomnilniških karticah, ki jih lahko uporabljate za te
oblike zapisa, glejte stran 82.
SL
46
Opomba
••Če je možnost [ File Format] nastavljena na [AVCHD], je velikost datotek za
filme omejena na približno 2 GB. Če velikost datoteke filma med snemanjem
doseže približno 2 GB, se samodejno ustvari nova filmska datoteka.
••Če je fotoaparat priključen na napravo HDMI in je možnost [ File Format]
nastavljena na [XAVC S 4K], se slika na monitorju ne prikaže.
Shooting] v možnosti
••Pri snemanju filmov XAVC S 4K z možnostjo [
[APS-C/Super 35mm], nastavljeni na [Auto], je vidno polje približno 1,5-kratno
žariščni razdalji, navedeni na objektivu.
Record Setting
S to funkcijo izberete hitrost sličic in bitno hitrost za snemanje filma.
MENU 
(Camera Settings 2)  [
želena nastavitev.
SL
Record Setting] 
•• Če je bitna hitrost večja, je večja tudi kakovost slike.
•• Za ocene, največ koliko časa je mogoče snemati film pri posamezni
nastavitvi snemanja, glejte stran 85.
Ko je možnost [
Record Setting
File Format] nastavljena na [XAVC S 4K]
Bitna hitrost
Opis
30p 100M/25p 100M
Pribl. 100 Mb/s
Snema filme v ločljivosti
3840 × 2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M
Približno 60 Mb/s
Snema filme v ločljivosti
3840 × 2160 (30p/25p).
24p 100M*
Pribl. 100 Mb/s
Snema filme v ločljivosti
3840 × 2160 (24p).
24p 60M*
Približno 60 Mb/s
Snema filme v ločljivosti
3840 × 2160 (24p).
* Samo, ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC.
SL
47
Ko je možnost [
Record Setting
File Format] nastavljena na [XAVC S HD]
Bitna hitrost
Opis
60p 50M/50p 50M
Približno 50 Mb/s
Snema filme v ločljivosti
1920 × 1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M
Približno 25 Mb/s
Snema filme v ločljivosti
1920 × 1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M
Približno 50 Mb/s
Snema filme v ločljivosti
1920 × 1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M
Približno 16 Mb/s
Snema filme v ločljivosti
1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M*
Približno 50 Mb/s
Snema filme v ločljivosti
1920 × 1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Pribl. 100 Mb/s
120p 60M/100p 60M
Snema filme velike hitrosti v
ločljivosti 1920 × 1080 (120p/100p).
Filme lahko snemate s 120 ali
100 sličicami na sekundo.
••Gladkejše počasne filme lahko
ustvarite z združljivimi napravami
za urejanje.
Približno 60 Mb/s Snema filme velike hitrosti v
ločljivosti 1920 × 1080 (120p/100p).
Filme lahko snemate s 120 ali
100 sličicami na sekundo.
••Gladkejše počasne filme lahko
ustvarite z združljivimi napravami
za urejanje.
* Samo, ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC.
Ko je možnost [
Record Setting
SL
48
File Format] nastavljena na [AVCHD]
Bitna hitrost
Opis
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
Največ 24 Mb/s
Snema filme v ločljivosti
1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
Povprečno
približno 17 Mb/s
Snema filme v ločljivosti
1920 × 1080 (60i/50i).
Opomba
••Ustvarjanje plošče z zapisom AVCHD iz filmov, posnetih z možnostjo
[60i 24M (FX)]/[50i 24M (FX)] možnosti [ Record Setting], traja dolgo,
ker se pretvori kakovost slik filma. Če želite filme shraniti, ne da bi jih pretvorili,
uporabite Blu-ray Disc.
••Možnosti [120p]/[100p] ni mogoče izbrati za naslednje nastavitve.
––[Intelligent Auto]
SL
SL
49
Uporaba omrežnih funkcij
Uporaba funkcij Wi-Fi/NFC za povezavo
z enim dotikom/Bluetooth
Z uporabo funkcij Wi-Fi, NFC z enim dotikom in Bluetooth fotoaparata
lahko izvajate naslednje operacije.
•• Shranjevaje fotografije v računalnik
•• Prenos fotografij iz fotoaparata v pametni telefon
•• Uporaba pametnega telefona kot daljinskega upravljalnika za fotoaparat
•• Ogled fotografij na televizorju
•• Shranjevanje lokacijskih podatkov iz pametnega telefona v slike
•• Prenos posnetkov v strežnik FTP
Podrobnejše informacije so na voljo v »Help Guide« (stran 2).
Namestitev aplikacije PlayMemories Mobile
Aplikacija PlayMemories Mobile je potrebna za povezavo fotoaparata
in pametnega telefona. Če imate v pametnem telefonu že nameščeno
aplikacijo PlayMemories Mobile, jo posodobite na zadnjo različico.
Podrobnosti o aplikaciji PlayMemories Mobile so na voljo na strani
za podporo (http://www.sony.net/pmm/).
SL
50
Opomba
••Za uporabo funkcije fotoaparata NFC z enim dotikom je potreben pametni
telefon Android z vključeno funkcijo NFC.
••Delovanje funkcij Wi-Fi, predstavljenih v teh navodilih za uporabo,
na pametnih telefonih ali tablicah ni zagotovljeno.
••Funkcije Wi-Fi fotoaparata niso na voljo ob povezavi z javno dostopnim
omrežjem LAN.
••Načini upravljanja in prikazni zasloni se lahko v prihodnjih nadgradnjah
aplikacije spremenijo brez predhodnega obvestila.
Zapisovanje lokacijskih podatkov v posnete fotografije
Z uporabo aplikacije PlayMemories Mobile je mogoče iz povezanega
pametnega telefona (prek povezave Bluetooth) pridobiti podatke
o lokaciji in jih zapisati v datoteke posnetih fotografij.
SL
Prenos posnetkov v strežnik FTP
Prek povezave Wi-Fi fotoaparata je mogoče slike iz fotoaparata prenesti
v strežnik FTP.
Za podrobnosti glejte »FTP Help Guide«.
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/
•• Potrebno je osnovno poznavanje strežnikov FTP.
SL
51
Povezovanje fotoaparata z brezžično
dostopovno točko
Fotoaparat povežite z brezžično dostopovno točko. Pred začetkom
postopka poskrbite, da boste imeli ime (SSID) in geslo brezžične
dostopovne točke.
1 MENU 
(Network)  [Wi-Fi Settings] 
[Access Point Set.].
2 Z upravljalnim kolescem izberite dostopovno točko, s katero se
želite povezati. Pritisnite na sredo izbirnega kolesca, vnesite
geslo za brezžično dostopovno točko in nato izberite [OK].
Opomba
••Če se povezava ne vzpostavi, glejte navodila za uporabo brezžične
dostopovne točke ali se obrnite na njenega skrbnika.
Za shranjevanje posnetkov na računalnik, je potrebno nanj namestiti
programsko opremo PlayMemories Home.
PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
SL
52
Uporaba računalnika
Povezovanje fotoaparata z računalnikom
Povezava z računalnikom
1 V fotoaparat vstavite napolnjen paket baterij.
2 Vklopite fotoaparat in računalnik.
3 Preverite, ali je možnost [USB Connection] v
(Setup)
SL
nastavljena na [Mass Storage].
4Fotoaparat s kablom USB
povežite na računalnik.
•• Ko fotoaparat prvič priključite
na računalnik, se lahko
v računalniku samodejno
sproži postopek prepoznavanja
fotoaparata. Počakajte,
da se postopek konča.
•• Če fotoaparat povežete z
računalnikom prek kabla USB, ko
je možnost [USB Power Supply]
nastavljena na [On], se
fotoaparat napaja iz računalnika.
(Privzeta nastavitev: [On])
•• Uporabite kabel USB Type-C
(priložen) ali kabel
s standardom USB.
•• Za hitrejše komunikacije
uporabljajte računalnik, združljiv
s standardom USB 3.1, in kabel
USB Type-C (priložen).
Na priključek
USB
Do priključka USB
Type-C
USB, kabel
SL
53
Prekinitev povezave med fotoaparatom in računalnikom
Preden začnete spodnje postopke, upoštevajte navodila v korakih 1 in 2:
•• Odstranite kabel USB.
•• Odstranitev pomnilniške kartice
•• Izklop izdelka
1 V opravilni vrstici kliknite
(Safely Remove Hardware and Eject Media).
2 Kliknite prikazano sporočilo.
Opomba
••Če uporabljate računalnik Mac, povlecite ikono pomnilniške kartice ali pogona
na ikono koša in jo spustite. Povezava med fotoaparatom in računalnikom
bo prekinjena.
••V računalnikih s sistemom Windows 7/Windows 8 se ikona za prekinitev
povezave ne prikaže vedno. V tem primeru lahko preskočite zgornje korake.
••Dokler sveti lučka dostopa, ne odklopite kabla USB iz fotoaparata.
V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke.
SL
54
Uvod v programsko opremo za računalnik
Ponujamo naslednjo programsko opremo za računalnike za še več zabave
s fotografijami in videoposnetki. V brskalniku odprite enega od teh
spletnih naslovov in nato upoštevajte navodila na zaslonu, da prenesete
programsko opremo.
Če je kateri od teh programov že nameščen v računalniku, ga pred
uporabo posodobite na najnovejšo različico.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
SL
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Priporočeno delovno okolje za programsko opremo lahko preverite na tem naslovu:
http://www.sony.net/pcenv/
Programska oprema za upravljanje slik
(PlayMemories Home)
S programom PlayMemories Home lahko fotografije in videoposnetke
prenesete v računalnik in si jih ogledate ali jih uporabite.
Za uvoz videoposnetkov v obliki zapisa XAVC S ali AVCHD v računalnik
je potrebno namestiti programsko opremo PlayMemories Home.
Spletno mesto za prenos je na voljo neposredno na tem naslovu:
http://www.sony.net/pm/
•• Ko fotoaparat povežete z računalnikom, se lahko v programsko
opremo PlayMemories Home dodajo nove funkcije. Zato priporočamo,
da fotoaparat priključite na računalnik, tudi če je programska oprema
PlayMemories Home že nameščena v računalniku.
SL
55
Obdelava slik RAW/programska oprema za oddaljeno
upravljanje fotoaparata
•• Fotografije v obliki RAW lahko razvijate in urejate z različnimi funkcijami
za prilagajanje, kot sta tonska krivulja ali ostrina.
•• S programsko opremo je mogoče spreminjati nastavitve fotoaparata ali
sprožiti fotoaparat iz računalnika, povezanega prek kabla USB.
Za upravljanje fotoaparata s programsko opremo najprej izberite
(Setup)  [USB Connection]  [PC Remote] in nato
MENU 
povežite fotoaparat z računalnikom prek kabla USB.
SL
56
Možnosti v meniju MENU/seznam ikon
Uporaba elementov v možnosti MENU
Nastavitve, povezane z vsemi postopki s fotoaparatom, kot so
fotografiranje, predvajanje in način delovanja, lahko spremenite.
V MENU lahko tudi nastavljate funkcije fotoaparata.
1 Pritisnite gumb MENU,
da se prikaže zaslon menija.
Gumb MENU
SL
2 S pritiskanjem zgornje/spodnje/leve/desne strani izbirnega
kolesca ali z njegovim vrtenjem izberite nastavitev, ki jo želite
spremeniti, in nato pritisnite na sredo izbirnega kolesca.
Izberite ikono na vrhu
zaslona in pritisnite levi/
desni del izbirnega kolesca,
da se pomaknete na drug
element MENU.
Pritisnite gumb MENU, da
se vrnete na prejšnji zaslon.
3 Izberite želeno vrednost nastavitve in s pritiskom gumba
v sredini potrdite izbor.
SL
57
Seznam elementov v možnosti MENU
Za podrobnosti o posameznih elementih v možnosti MENU si oglejte
referenčno stran v zadnjem stolpcu ali vodniku za pomoč.
(Camera Settings 1)
Rdeči jeziček
Quality/Image Size
45
File Format
Nastavitev oblike zapisa datotek za fotografije.
([RAW] / [JPEG] itd.)
RAW File Type
S to funkcijo izberete vrsto datoteke za
slike formata RAW.
JPEG Quality
S to funkcijo izberete kakovost slike JPEG
za možnost [RAW & JPEG] ali [JPEG] v
možnosti [‌ File Format].
45
JPEG Image Size
S to funkcijo se izbere velikost fotografij.
(L / M / S)
44
Aspect Ratio
S to funkcijo se izbere razmerje stranic
fotografij.
vodnik za
pomoč
S to funkcijo nastavite, ali želite snemati v
velikosti, enakovredni APS-C, za fotografije,
in v velikosti, enakovredni Super 35 mm,
za filme.
vodnik za
pomoč
Long Exposure NR
S to funkcijo nastavite odpravljanje šuma
za posnetke s hitrostjo zaklopa 1 sekundo
ali več.
vodnik za
pomoč
High ISO NR
S to funkcijo se nastavi odpravljanje šuma
za fotografiranje z visoko občutljivostjo.
vodnik za
pomoč
Color Space
S to funkcijo spremenite barvni prostor
(paleto barv, ki jih je mogoče reproducirati).
vodnik za
pomoč
S to funkcijo izberete vrsto izravnave objektiva.
vodnik za
pomoč
S to funkcijo nastavite način fotografiranja,
na primer za neprekinjeno fotografiranje.
([Self-timer] / [Cont. Bracket] itd.)
39,
vodnik za
pomoč
APS-C/Super 35mm
Lens Comp.
vodnik za
pomoč
Shoot Mode/Drive
Drive Mode
SL
58
Bracket Settings
S to funkcijo nastavite fotografiranje s
samosprožilcem v načinu kadriranja,
vrstni red fotografiranja za spreminjanjem
osvetlitve in nastavitve beline.
vodnik za
pomoč
/
Recall
S to funkcijo prikličete nastavitve, ki so bile vodnik za
/
Memory].
pomoč
vnaprej registrirane v [
/
Memory
S to funkcijo registrirate želene načine in
nastavitve fotoaparata.
vodnik za
pomoč
S to funkcijo izberete režo pomnilniške
kartice, iz katere se prikličejo nastavitve
ali v katero se registrirajo nastavitve,
od M1 do M4.
vodnik za
pomoč
Dodelitev funkcije tipki po meri za priklic
med fotografiranjem.
vodnik za
pomoč
Select Media
Reg Cust Shoot Set
SL
AF
32
Focus Mode
S to funkcijo izberete način ostrenja.
([Single-shot AF] / [Continuous AF] itd.)
Priority Set in AF-S
S to funkcijo nastavite čas sprostitve zaklopa,
kadar je možnost [Focus Mode] nastavljena
na [Single-shot AF], [DMF] ali [Automatic AF]
pri mirujočem objektu.
vodnik za
pomoč
Priority Set in AF-C
Nastavi čas sprostitve zaklopa, kadar je
možnost [Focus Mode] nastavljena na
[Continuous AF] ali [Automatic AF] pri
premikajočem se objektu.
vodnik za
pomoč
Focus Area
S to funkcijo se izbere območje izostritve.
([Wide] / [Flexible Spot] itd.)
34
Focus Settings
Omogoča ostrenje s sprednjim ali zadnjim
izbirnikom oziroma izbirnim kolescem.
vodnik za
pomoč
Swt. V/H AF Area
Funkcija za nastavitev možnosti
[Focus Area] in položaja okvirja za ostrenje
glede na položaj fotoaparata
(vodoraven ali pokončen).
vodnik za
pomoč
AF Illuminator
S to funkcijo nastavite osvetljevalnik AF za
pomoč pri ostrenju pri temnih prizorih.
vodnik za
pomoč
S to funkcijo nastavite sledenje in
izostritev objekta, ki se sproži s pritiskom
sredine izbirnega kolesca na zaslonu za
fotografiranje.
vodnik za
pomoč
Center Lock-on AF
SL
59
Set. Face Prty in AF
SL
60
Nastavi, ali naj fotoaparat izostri glede na
zaznane obraze.
vodnik za
pomoč
AF Track Sens
S to funkcijo nastavite občutljivost
sledenja za samodejno ostrenje v načinu
fotografiranja.
vodnik za
pomoč
AF System
Nastavitev metode samodejnega ostrenja
ob nameščenem prilagojevalniku
za namestitev LA-EA1/LA-EA3
(sold separately).
vodnik za
pomoč
AF w/ shutter
S to funkcijo nastavite, ali želite, da se
samodejno ostrenje začne, ko do polovice
pritisnete sprožilo. Ta način je uporaben,
kadar želite ostrenje in osvetlitev prilagoditi
ločeno.
vodnik za
pomoč
Pre-AF
S to funkcijo določite, ali se izvede
samodejno ostrenje, preden sprožilo
pritisnete do polovice.
vodnik za
pomoč
Eye-Start AF
S to funkcijo se določi, ali se uporablja
samodejno ostrenje pri gledanju skozi iskalo,
kadar je pritrjen prilagojevalnik za namestitev
LA-EA2/LA-EA4 (sold separately).
vodnik za
pomoč
AF Area Regist.
S to funkcijo se določi, ali se okvir za
ostrenje ob fotografiranju premakne na
vnaprej določen položaj.
vodnik za
pomoč
Del. Reg. AF Area
Izbris podatkov o položaju okvirja za ostrenje,
ki so se zabeležili med uporabo možnosti
[ AF Area Regist.].
vodnik za
pomoč
AF Area Auto Clear
S to funkcijo nastavite, ali je območje
ostrenja stalno prikazano ali se samodejno
skrije kmalu po ostrenju.
vodnik za
pomoč
Disp. cont. AF area
S to funkcijo določite, ali je v načinu
[Continuous AF] prikazano območje
ostrenja.
vodnik za
pomoč
Phase Detect. Area
Nastavi območje AF z zaznavanjem faz.
vodnik za
pomoč
AF Micro Adj.
Ta funkcija omogoča podrobno prilagajanje
položaja samodejnega ostrenja, kadar
je pritrjen prilagojevalnik za namestitev
LA-EA2 ali LA-EA4 (sold separately).
vodnik za
pomoč
Exposure
Exposure Comp.
S to funkcijo izravnate svetlost celotne slike.
vodnik za
pomoč
Reset EV Comp.
S to funkcijo se določi, ali naj se ohrani
vrednost osvetlitve, nastavljena s funkcijo
[Exposure Comp.], ko izklopite napajanje in je
gumb za izravnavo osvetlitve v položaju »0«.
vodnik za
pomoč
ISO
S to funkcijo nastavite občutljivost ISO.
([ISO AUTO] ipd.)
vodnik za
pomoč
ISO AUTO Min. SS
S to funkcijo nastavite najmanjšo hitrost
zaklopa, pri kateri se začne spreminjati
občutljivost ISO v načinu [ISO AUTO].
vodnik za
pomoč
Metering Mode
S to funkcijo se nastavi metodo za
merjenje svetlosti.
([Multi] / [Spot] itd.)
vodnik za
pomoč
Face Prty in Mlti Mtr
Nastavi, ali naj fotoaparat izmeri svetlost
glede na zaznane obraze, ko je možnost
[Metering Mode] nastavljena na [Multi].
vodnik za
pomoč
Spot Metering Point
S to funkcijo nastavite, ali želite točko za
točkovno merjenje uskladiti z območjem
ostrenja, ko je možnost [Focus Area]
nastavljena na [Flexible Spot] ali
[Expand Flexible Spot].
vodnik za
pomoč
Exposure step
S to funkcijo izberete velikost koraka
povečanja vrednosti hitrosti zaklopa,
zaslonke in izravnave osvetlitve.
vodnik za
pomoč
S to funkcijo določite, ali se ob pritisku
sprožila do polovice zaklene osvetlitev.
Ta način je uporaben, kadar želite ostrenje
in osvetlitev prilagoditi ločeno.
vodnik za
pomoč
S to funkcijo prilagodite standard za
pravilno vrednost osvetlitve za posamezne
načine merjenja.
vodnik za
pomoč
Flash Mode
S to funkcijo določite nastavitve bliskavice.
vodnik za
pomoč
Flash Comp.
S to funkcijo se prilagodi intenzivnost
bliskavice.
vodnik za
pomoč
AEL w/ shutter
Exposure Std. Adjust
SL
Flash
SL
61
Exp. comp. set
S to funkcijo določite, ali se izravnava
osvetlitve izrazi pri izravnavi bliskavice.
vodnik za
pomoč
Wireless Flash
Nastavi, ali naj fotoaparat fotografira z
brezžično bliskavico.
vodnik za
pomoč
Red Eye Reduction
S to funkcijo odpravite učinek rdečih oči pri
uporabi bliskavice.
vodnik za
pomoč
Color/WB/Img. Processing
SL
62
White Balance
S to funkcijo popravite učinek tonov
okoliške svetlobe za fotografiranje belih
predmetov v belem tonu.
([Auto] / [Daylight] itd.)
vodnik za
pomoč
Priority Set in AWB
S to funkcijo določite, kateri ton naj ima
prednost pri fotografiranju v svetlobnih
pogojih, kot je svetloba sijalke z žarilno
nitko, ko je možnost [White Balance]
nastavljena na [Auto].
vodnik za
pomoč
DRO/Auto HDR
Analizira kontrast svetlobe in senc med
objektom in ozadjem, tako da sliko razdeli
na majhna območja, ter ustvari sliko z
optimalno svetlostjo in prelivanjem.
vodnik za
pomoč
Creative Style
S to funkcijo se izbere želena slikovna
obdelava. Prilagodite lahko tudi kontrast,
nasičenost in ostrino.
([Vivid] / [Portrait] itd.)
vodnik za
pomoč
Picture Effect
S to funkcijo fotografirate slike s teksturo,
edinstveno za izbrani učinek.
([Toy Camera] / [Rich-tone Mono.] itd.)
vodnik za
pomoč
Picture Profile
S to funkcijo spreminjate nastavitve, kot sta
barva in odtenek, pri fotografiranju.
*Ta funkcija je za izkušene filmske
ustvarjalce.
vodnik za
pomoč
Focus Assist
Focus Magnifier
S to funkcijo povečate sliko pred
snemanjem tako, da lahko pregledate
izostritev.
vodnik za
pomoč
Focus Magnif. Time
S to funkcijo nastavite, kako dolgo bo slika
prikazana v povečani obliki.
vodnik za
pomoč
Initial Focus Mag.
S to funkcijo nastavite začetno
stopnjo povečave pri uporabi orodja
[Focus Magnifier].
vodnik za
pomoč
AF in Focus Mag.
S to funkcijo nastavite, ali naj se uporabi
samodejno ostrenje med prikazom
povečane slike. Ko je prikazana povečana
slika, lahko izostrite znotraj območja,
manjšega od prilagodljive točke.
vodnik za
pomoč
S to funkcijo se prikaže povečana slika pri
ročnem ostrenju.
vodnik za
pomoč
Nastavi funkcijo za poudarjanje robov,
ki poudari robove izostrenih območij pri
ročnem ostrenju.
vodnik za
pomoč
Zazna tresenje/utripanje iz virov umetne
svetlobe, kot so neonske svetilke, in
fotografiranje uskladi s trenutki, ko bo
utripanje imelo manjši učinek.
vodnik za
pomoč
Face Registration
S to funkcijo nastavite ali spremenite
osebo, ki ima prednost pri ostrenju.
vodnik za
pomoč
Regist. Faces Priority
Zazna registriran obraz z višjo prednostjo
pri uporabi možnosti [Face Registration].
vodnik za
pomoč
MF Assist
Peaking Setting
SL
Shoot Assist
Anti-flicker Shoot.
SL
63
(Camera Settings 2)
Vijolični jeziček
Movie
Exposure Mode
Nastavi način osvetlitve pri snemanju
filmov.
vodnik za
pomoč
Exposure Mode
Nastavitev načina osvetlitve ob snemanju
počasnih/hitrih filmov.
vodnik za
pomoč
File Format
S to funkcijo določite obliko zapisa filmske
datoteke.
([XAVC S 4K] / [AVCHD] itd.)
46
Record Setting
S to funkcijo izberete hitrost sličic in bitno
hitrost za film.
47
S&Q Settings
S to funkcijo spremenite nastavitve za
snemanje filmov s počasnimi/hitrimi posnetki.
vodnik za
pomoč
Pri snemanju filmov XAVC S sočasno
snema datoteke proxy nizke bitne hitrosti.
vodnik za
pomoč
AF drive speed
S to funkcijo preklopite hitrost ostrenja,
kadar v načinu filma uporabljate
samodejno ostrenje.
vodnik za
pomoč
AF Track Sens
S to funkcijo nastavite občutljivost sledenja
AF za način filma.
vodnik za
pomoč
Auto Slow Shut.
S to funkcijo se nastavi možnost, ki
samodejno prilagodi hitrost zaklopa glede
na svetlost okolja v načinu filma.
vodnik za
pomoč
Audio Recording
S to funkcijo se določi, ali se pri snemanju
filma posname zvok.
vodnik za
pomoč
Audio Rec Level
S to funkcijo prilagodite raven snemanja
zvoka med snemanjem filmov.
vodnik za
pomoč
Audio Level Display
S to funkcijo določite raven zvoka.
vodnik za
pomoč
Audio Out Timing
S to funkcijo se določi časovna nastavitev
avdio izhoda med snemanjem filmov.
vodnik za
pomoč
Wind Noise Reduct.
S to funkcijo se zmanjša šum vetra med
snemanjem filma.
vodnik za
pomoč
S to funkcijo določite, ali se na monitorju med
snemanjem filmov prikazujejo označevalniki.
vodnik za
pomoč
Proxy Recording
Marker Display
SL
64
S to funkcijo določite, kateri označevalniki
so prikazani na monitorju pri snemanju
filmov.
vodnik za
pomoč
Video Light Mode
Nastavi nastavitev osvetlitve za lučko LED
HVL-LBPC (sold separately).
vodnik za
pomoč
Movie w/ shutter
Snemanje filmov s pritiskom sprožila.
vodnik za
pomoč
Omogoča fotografiranje brez zvoka
zaklopa.
vodnik za
pomoč
e-Front Curtain Shut.
S to funkcijo določite, ali se uporabi
funkcija elektronskega sprednjega
zavesnega zaklopa.
vodnik za
pomoč
Release w/o Lens
S to funkcijo nastavite, ali se zaklop sprosti,
če ni pritrjen objektiv.
vodnik za
pomoč
Release w/o Card
S to funkcijo nastavite, ali se zaklop sprosti,
če pomnilniška kartica ni vstavljena.
vodnik za
pomoč
SteadyShot
S to funkcijo nastavite, ali naj se pri
fotografiranju vklopi funkcija SteadyShot.
vodnik za
pomoč
SteadyShot Settings
S to funkcijo nastavite možnosti za
SteadyShot.
vodnik za
pomoč
Zoom
S to funkcijo nastavite območje zoomiranja
za funkcije zooma poleg optičnega zooma.
vodnik za
pomoč
Zoom Setting
S to funkcijo določite, ali se pri uporabi
zooma uporabita Clear Image Zoom in
Digital Zoom.
vodnik za
pomoč
Zoom Ring Rotate
Ta funkcija dodeli povečanje/pomanjšanje
smeri vrtenja objektiva z zoomom. Na
voljo je samo pri objektivih s samodejnim
zoomom, združljivih s to funkcijo.
vodnik za
pomoč
DISP Button
S to funkcijo izberete vrsto informacij, ki
se prikažejo na zaslonu ali v iskalu, ko
pritisnete gumb DISP.
vodnik za
pomoč
FINDER/MONITOR
S to funkcijo nastavite način preklapljanja
med elektronskim iskalom in monitorjem.
vodnik za
pomoč
Marker Settings
Shutter/SteadyShot
Silent Shooting
SL
Zoom
Display/Auto Review
SL
65
S to funkcijo nastavite hitrost sličic v iskalu
med snemanjem fotografij.
vodnik za
pomoč
Zebra Setting
Nastavi proge, prikazane za prilagajanje
svetlosti.
vodnik za
pomoč
Grid Line
S to funkcijo prikažete mrežne črte za
prilagajanje kompozicije slike.
vodnik za
pomoč
Exposure Set. Guide
S to funkcijo se nastavi vodnik pri
spremembi nastavitev osvetlitve na
zaslonu za fotografiranje.
vodnik za
pomoč
Live View Display
S to funkcijo določite, ali se nastavitve,
kot je izravnava osvetlitve, prikažejo na
zaslonu.
vodnik za
pomoč
Cont. Shoot. Length
Nastavitev, ali naj se na zaslonu prikaže
indikator preostalega časa neprekinjenega
fotografiranja z enako hitrostjo.
40
Auto Review
S to funkcijo nastavite samodejni pregled
posnete slike po fotografiranju.
vodnik za
pomoč
Custom Key
S to funkcijo dodelite funkcije različnim
tipkam, tako da lahko s pritiskom ustrezne
tipke hitreje izvedete postopke med
fotografiranjem.
vodnik za
pomoč
Custom Key
S to funkcijo dodelite funkcije različnim
tipkam, tako da lahko s pritiskom ustrezne
tipke hitreje izvedete postopke med
snemanjem filmov.
vodnik za
pomoč
Custom Key
S to funkcijo tipkam dodelite funkcije, tako
da lahko s pritiskom tipk hitreje izvedete
postopke pri predvajanju slik.
vodnik za
pomoč
Function Menu Set.
S to funkcijo prilagodite prikazane funkcije,
kadar je pritisnjen funkcijski gumb Fn.
vodnik za
pomoč
Dial Setup
S to možnostjo nastavite funkcije
sprednjega in zadnjega izbirnika, kadar je
način osvetlitve nastavljen na M. Izbirnika
lahko uporabljate za prilagajanje hitrosti
zaklopa in zaslonke.
vodnik za
pomoč
Finder Frame Rate
Custom Operation
SL
66
Av/Tv Rotate
Nastavi smer vrtenja sprednjega in
zadnjega izbirnika ali izbirnega kolesca za
prilagajanje vrednosti zaslonke ali hitrosti
zaklopa.
vodnik za
pomoč
Dial Ev Comp
S to funkcijo nastavite, ali želite izravnavo
osvetlitve s sprednjim ali zadnjim
izbirnikom.
vodnik za
pomoč
MOVIE Button
S to funkcijo omogočite ali onemogočite
gumb MOVIE.
vodnik za
pomoč
Lock Operation Parts
Nastavitev začasnega onemogočanja
izbirnika, izbirnega kolesca ali tipk na
sprednji in hrbtni strani ob držanju
pritisnjenega funkcijskega gumba Fn.
vodnik za
pomoč
Audio signals
S to funkcijo izberete, ali naj fotoaparat
zapiska med samodejnim ostrenjem in
uporabo samosprožilnika.
vodnik za
pomoč
(Network)
SL
Zeleni jeziček
Snd to Smrtphn Func
S to funkcijo izberete filme za prenos
v pametni telefon ali v pametni telefon
prenese slike.
vodnik za
pomoč
Send to Computer
S to funkcijo se slike varnostno kopirajo
v računalnik, povezan z omrežjem.
vodnik za
pomoč
FTP Transfer Func.
Nastavi prenos slike prek FTP in ga izvrši.
*Potrebno je osnovno poznavanje
strežnikov FTP.
View on TV
S to funkcijo si lahko slike ogledate na
televizorju, ki se lahko poveže z omrežjem.
vodnik za
pomoč
Ctrl w/ Smartphone
Nastavi pogoj za povezavo fotoaparata
s pametnim telefonom.
vodnik za
pomoč
Airplane Mode
S to funkcijo onemogočite brezžično
komunikacijo iz naprave, kot so funkcije
Wi-Fi, NFC in Bluetooth.
vodnik za
pomoč
Wi-Fi Settings
S to funkcijo lahko registrirate dostopovno
točko in preverite ali spremenite podatke
za povezavo Wi-Fi.
vodnik za
pomoč
51
SL
67
Bluetooth Settings
S to funkcijo določite nastavitve za
povezovanje fotoaparata s pametnim
telefonom prek povezave Bluetooth.
vodnik za
pomoč
S to funkcijo pridobite lokacijske podatke
iz seznanjenega pametnega telefona in jih
shranite v posnetih slikah.
vodnik za
pomoč
Edit Device Name
S to funkcijo spremenite ime naprave za
Wi-Fi Direct ipd.
vodnik za
pomoč
Imp Root Certificate
Uvoz korenskega potrdila v fotoaparat.
vodnik za
pomoč
Reset Network Set.
S to funkcijo ponastavite vse omrežne
nastavitve.
vodnik za
pomoč
Loc. Info. Link Set.
(Playback)
Protect
S to funkcijo lahko posnete slike zaščitite
pred neželenim izbrisom.
vodnik za
pomoč
Rotate
S to funkcijo se sliko obrne.
vodnik za
pomoč
Delete
Briše slike.
vodnik za
pomoč
Rating
Dodali oceno posnetim slikam na lestvici
do
.
od
vodnik za
pomoč
Rating Set (Cust Key)
Nastavi oceno (število
), ki jo je mogoče
izbrati s tipko po meri, ki ji je bila dodeljena
[Rating] z možnostjo [‌ Custom Key].
vodnik za
pomoč
Specify Printing
S to funkcijo na pomnilniški kartici vnaprej
določite, katere slike želite pozneje
natisniti.
vodnik za
pomoč
Copy
Kopira slike s pomnilniške kartice, ki je
v reži za pomnilniško kartico, izbrani
v možnosti [Select PB Media], na
pomnilniško kartico v drugi reži.
vodnik za
pomoč
Photo Capture
S to funkcijo posnamete izbrani prizor iz
filma, ki ga želite shraniti kot fotografijo.
vodnik za
pomoč
S to funkcijo povečate predvajane slike.
vodnik za
pomoč
Enlarge Image
SL
68
Modri jeziček
Enlarge Init. Mag.
S to funkcijo nastavite začetni obseg
povečave za predvajanje povečanih slik.
vodnik za
pomoč
Enlarge Initial Pos.
S to funkcijo nastavite začetno območje
povečave za predvajanje povečanih slik.
vodnik za
pomoč
Slide Show
S to funkcijo predvajate diaprojekcijo.
vodnik za
pomoč
Select PB Media
S to funkcijo izberete režo za pomnilniško
kartico, s katere želite predvajati vsebino.
vodnik za
pomoč
View Mode
S to funkcijo predvajate slike, posnete
na določen datum, ali iz določene mape
fotografij in filmov.
vodnik za
pomoč
Image Index
S to funkcijo se prikaže več fotografij hkrati.
vodnik za
pomoč
Disp Cont Shoot Grp
Nastavi, ali naj bodo neprekinjeno posnete
slike prikazane kot skupina.
vodnik za
pomoč
Display Rotation
S to funkcijo nastavite usmerjenost za
predvajanje fotografij, posnetih navpično.
vodnik za
pomoč
SL
SL
69
(Setup)
SL
70
Rumeni jeziček
Monitor Brightness
S to funkcijo prilagodite svetlost zaslona.
vodnik za
pomoč
Viewfinder Bright.
S to funkcijo nastavite svetlost
elektronskega iskala.
vodnik za
pomoč
Finder Color Temp.
S to funkcijo nastavite temperaturo
barve iskala.
vodnik za
pomoč
Gamma Disp. Assist
Prilagodi zaslon za lažji nadzor pri
prikazovanju filma S-Log ali HLG.
vodnik za
pomoč
Volume Settings
S to funkcijo nastavite glasnost za
predvajanje filma.
vodnik za
pomoč
Delete confirm.
S to funkcijo določite, ali je na zaslonu za
potrditev brisanja vnaprej izbrana možnost
[Delete] ali [Cancel].
vodnik za
pomoč
Display Quality
S to funkcijo se nastavi kakovost prikaza.
*Če je izbrana možnost [High], se baterija
hitreje porablja.
*Če je temperatura fotoaparata visoka, se
možnost [Display Quality] lahko zaklene
na možnost [Standard].
vodnik za
pomoč
Pwr Save Start Time
S to funkcijo nastavite časovni interval,
po katerem izdelek samodejno preklopi v
način varčevanja z energijo.
vodnik za
pomoč
Auto Pwr OFF Temp.
S to funkcijo nastavite temperaturo
fotoaparata, pri kateri se samodejno izklopi
med fotografiranjem. Pri fotografiranju v
ročnem načinu nastavite na [Standard].
vodnik za
pomoč
NTSC/PAL Selector*1
S to funkcijo spremenite TV-format
naprave, tako da lahko snemate v drugem
filmskem formatu.
vodnik za
pomoč
Cleaning Mode
S to funkcijo sprožite način čiščenja
slikovnega senzorja.
vodnik za
pomoč
Touch Operation
S to funkcijo nastavite, ali želite vklopiti
upravljanje monitorja z dotikom.
41
Touch Panel/Pad
S to funkcijo izberete, ali naj se pri
fotografiranju z monitorjem vklopi
upravljanje s ploščo na dotik oziroma
upravljanje s sledilno tablico pri
fotografiranju z iskalom.
Touch Pad Settings
Prilagodi nastavitve, povezane z
upravljanjem s sledilno tablico.
vodnik za
pomoč
Demo Mode
S to funkcijo vklopite/izklopite
predstavitveno predvajanje filmov.
vodnik za
pomoč
TC/UB Settings
S to funkcijo nastavite časovno kodo (TC)
in uporabniški bit (UB).
*Ta funkcija je za izkušene filmske
ustvarjalce.
vodnik za
pomoč
Remote Ctrl
S to funkcijo nastavite, ali se uporablja
infrardeči daljinski upravljalnik.
vodnik za
pomoč
HDMI Settings
S to funkcijo določite nastavitve za HDMI.
*Slike ne bodo prikazane na monitorju
fotoaparata, če snemate filme, ko je
fotoaparat povezan na napravo HDMI in
je možnost [‌ File Format] nastavljena
na [XAVC S 4K].
vodnik za
pomoč
S to funkcijo nastavite način snemanja
in izhoda filmov 4K prek priključka HDMI,
ko je fotoaparat povezan z zunanjim
snemalnikom/predvajalnikom, ki podpira 4K.
vodnik za
pomoč
USB Connection
S to funkcijo nastavite način povezave USB.
vodnik za
pomoč
USB LUN Setting
S to funkcijo povečate združljivost z
omejitvijo funkcij povezave USB. V
normalnih pogojih jo nastavite na [Multi],
možnost [Single] pa izberite samo, ko
povezave ni mogoče vzpostaviti.
vodnik za
pomoč
USB Power Supply
Nastavi, ali naj se fotoaparat napaja prek
povezave USB, ko je fotoaparat povezan na
računalnik ali napravo USB.
vodnik za
pomoč
PC Remote Settings
S to funkcijo določite nastavitev za
oddaljeno upravljanje fotografiranja z
računalnikom.
vodnik za
pomoč
4K Output Sel.
Language
S to funkcijo izberete jezik.
41
SL
29
SL
71
SL
72
Date/Time Setup
S to funkcijo nastavite datum in uro ter
izberete zimski/poletni čas.
29
Area Setting
S to funkcijo nastavite lokacijo uporabe.
vodnik za
pomoč
Copyright Info
S to funkcijo nastavite podatke o avtorskih
pravicah.
vodnik za
pomoč
Format
S to funkcijo formatirate pomnilniško
kartico.
vodnik za
pomoč
File Number
S to funkcijo določite način, ki se uporabi
za dodelitev številk datotek.
vodnik za
pomoč
Set File Name
S to funkcijo spremenite prve 3 znake v
imenih datotek za fotografije.
vodnik za
pomoč
Rec. Media Settings
S to funkcijo nastavite način za snemanje
slike na dve pomnilniški kartici.
vodnik za
pomoč
Select REC Folder
Spremeni mapo, izbrano za shranjevanje
fotografij.
vodnik za
pomoč
New Folder
Ustvari novo mapo za shranjevanje
fotografij.
vodnik za
pomoč
Folder Name
S to funkcijo nastavite obliko zapisa mape
za fotografije.
vodnik za
pomoč
Recover Image DB
S to funkcijo se obnovi datoteka zbirke
podatkov slik ter omogoči snemanje in
predvajanje.
vodnik za
pomoč
Display Media Info.
S to funkcijo se prikaže preostali čas
snemanja filmov in število fotografij, ki jih
je mogoče posneti, na pomnilniški kartici.
vodnik za
pomoč
Version
S to funkcijo se prikaže različica
programske opreme fotoaparata.
vodnik za
pomoč
Setting Reset
S to funkcijo obnovite nastavitve na
privzete vrednosti. Izberite [Initialize], če
želite vse nastavitve vrniti na privzete
vrednosti.
vodnik za
pomoč
(My Menu)
Add Item
Sort Item
Delete Item
Delete Page
Delete All
Sivi jeziček
Želene elemente MENU doda v
(My Menu).
Razvrsti elemente MENU, dodane v
(My Menu).
Izbriše elemente MENU, dodane v
(My Menu).
Izbriše vse elemente MENU na strani v
(My Menu).
Izbriše vse elemente MENU, dodane v
(My Menu).
vodnik za
pomoč
vodnik za
pomoč
vodnik za
pomoč
vodnik za
pomoč
vodnik za
pomoč
SL
*1 Če spremenite to možnost, boste morali pomnilniško kartico formatirati, da
bo združljiva s sistemom PAL ali NTSC. Filmov, posnetih s sistemom NTSC,
morda ne bo mogoče predvajati na televizorjih s sistemom PAL.
SL
73
Seznam ikon na monitorju
Prikazana vsebina in njeni položaji, prikazani na slikah, so samo smernice
in se lahko razlikujejo od dejanskega prikaza na zaslonu.
Ikone na zaslonu za fotografiranje
Način monitorja
 Način za fotografiranje/
prepoznavanje prizorov
Način iskala
 Nastavitve fotoaparata
P P ASM
Način fotografiranja (30)
Številka registra (59)
NO CARD
Stanje pomnilniške kartice
(24, 82)
100
Število slik, ki jih je še mogoče
posneti (84)
Ikone prepoznavanja prizorov
Zapisovanje podatkov/število
fotografij, ki jih je še treba
zapisati
Razmerje stranic fotografij (58)
SL
74
42M 36M 18M 15M 11M 8.9M
4.5M 3.8M
Setting Effect OFF (66)
Velikost fotografij (44)
RAW
Snemanje v obliki zapisa RAW
(stisnjeno/nestisnjeno) (45)
X.FINE FINE STD
AF Illuminator (59)
Flicker
Zaznano je bilo migetanje (63)
JPEG Quality (45)
XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
Oblika zapisa filmskih
datotek (46)
SteadyShot izklopljen/
vklopljen, opozorilo
o tresenju fotoaparata (65)
SL
SteadyS. Focal Len./opozorilo o
tresenju fotoaparata (65)
Nastavitev snemanja
filmov (47)
120p 60p 60i 30p 24p
100p 50p 50i 25p
Hitrost sličic filmov (47)
Pametni zoom /
Clear Image Zoom/
Digitalni zoom (65)
—PC—
Oddaljeni računalnik (71)
Proxy Recording (64)
120fps 60fps 30fps 15fps 8fps
4fps
100fps 50fps 25fps 12fps 6fps
3fps 2fps 1fps
Hitrost sličic za hitri/počasni
posnetek (64)
Bright Monitoring
Silent Shooting (65)
Daljinski infrardeči upravljalnik
APS-C/Super 35mm (58)
Brez snemanja zvoka pri
filmih (64)
Poteka napajanje bliskavice
Wind Noise Reduct. (64)
SL
75
Baterija
Podatki o avtorskih pravicah (72)
Gamma Disp. Assist (70)
Focus Cancel (42)
Lock-on AF Cancel
Preostali čas delovanja
baterije (22)
Opozorilo za preostali čas
delovanja baterije
Napajanje prek USB (71)
Spot Focus
Izvajanje funkcije [Spot Focus] (43)
 Nastavitve fotografiranja
NFC vklopljen (50)
Povezava Bluetooth je na voljo/
povezava Bluetooth ni na voljo (68)
Povezava s pametnim telefonom
vzpostavljena/povezava s pametnim
telefonom ni vzpostavljena
Drive Mode (39)
Flash Mode (61)/Wireless Flash
(62)/Red Eye Reduction (62)
±0,0
Pridobivanje lokacijskih
podatkov/lokacijskih podatkov ni
mogoče dobiti (68)
Flash Comp. (61)
Focus Mode (32)
Airplane Mode (67)
Opozorilo o prekomernem segrevanju
Datoteka zbirke podatkov
je polna/V datoteki zbirke
podatkov je prišlo do napake
SL
76
Focus Area (34)
Metering Mode (61)
 Indikator ostrenja/nastavitve
osvetlitve
AWB
7500K A5 G5
White Balance (samodejno,
prednastavljeno, samodejno pod
vodo, po meri, temperatura barv,
barvni filter) (62)
D-Range Opt./Auto HDR (62)
+3 +3 +3
Creative Style (62)/kontrast,
nasičenost in ostrina

Indikator ostrenja (33)
1/250
Hitrost zaklopa
F3.5
Vrednost zaslonke
Izravnava osvetlitve (61)/
ročno merjenje
SL
ISO400 ISO AUTO
Občutljivost ISO (61)
Picture Effect (62)
Face Priority in AF (60)
~
Picture Profile (62)
Prioritize Rec. Media (72)
Zaklep AE/zaklep FEL
Navodila/drugo
Lock-on AF
Lock-on AF Cancel
Prikaz vodnika za funkcijo
zaklepa AF (59)
Focus Cancel
Prikaz vodnika za preklic
ostrenja (42)
Indikator izenačenja
Območje točkovnega
merjenja (61)
SL
77
Vodnik za nastavitev
osvetlitve (66)
Indikator hitrosti zaklopa
Indikator zaslonke
Histogram
Digitalna vodna tehtnica
STBY REC
Snemanje filma v pripravljenosti/
snemanje filma poteka
1:00:12
Dejanski čas snemanja
videoposnetkov
(ure: minute: sekunde)
Audio Level Display (64)
REC Control (71)
00:00:00:00
Časovna koda (ure: minute:
sekunde: sličice) (71)
00 00 00 00
Uporabniški bit (71)
SL
78
Ikone na zaslonu za predvajanje
Prikaz predvajanja z eno sliko
Prikaz histograma
 Osnovni podatki
Nosilec predvajanja (69)
SL
Skupina neprekinjenega
fotografiranja (69)
Vključen film proxy (64)
View Mode (69)
 Nastavitve fotoaparata
Rating (68)

Zaščita (68)
Glejte razdelek »Ikone na zaslonu za
fotografiranje« (stran 74).
 Nastavitve fotografiranja
DPOF
DPOF nastavljen (68)
Napaka pri učinku slike
3/7
Številka datoteke/Število slik
v načinu pregledovanja
Napaka samodejnega HDR (62)
35mm
NFC vklopljen (50)
Goriščna razdalja objektiva
HLG
Preostali čas delovanja
baterije (22)
Snemanje HDR (Hybrid Log-Gamma)
SL
79
Za ostale ikone, prikazane na tem
območju, glejte razdelek »Ikone
na zaslonu za fotografiranje«
(stran 74).
 Podatki o sliki
Podatki o zemljepisni širini/
dolžini (68)
2017 - 1 - 1 10:37AM
Datum snemanja (29)
100-0003
Številka mape  številka
datoteke (72)
Histogram (svetlost/R/G/B)
SL
80
O tem izdelku
Tehnični podatki
Čas delovanja baterije in število fotografij, ki jih je
mogoče posneti
Fotografiranje
(fotografije)
Dejansko snemanje
(filmi)
Neprekinjeno
snemanje (filmi)
Čas delovanja
baterije
Število fotografij
Način zaslona
―
Približno 650
Način iskala
―
Približno 530
Približno 115 min
―
Način iskala
Približno
100 min
―
Način zaslona
Približno
190 min
―
Način iskala
Približno
180 min
―
Način zaslona
SL
•• Zgornje ocene časa delovanja baterije in števila fotografij, ki jih je
mogoče posneti, so za povsem napolnjen paket baterij. Čas delovanja
baterije in število fotografij se lahko zaradi različnih pogojev uporabe
zmanjšata.
•• Ocena časa delovanja baterije in števila fotografij, ki jih je mogoče
posneti, velja za fotografiranje s privzetimi nastavitvami pod naslednjimi
pogoji:
–– Uporaba paketa baterij v prostoru s temperaturo 25 °C.
–– Uporaba Sony SDXC pomnilniške kartice (U3) (sold separately)
–– Uporaba objektiva FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS (sold separately)
•• Števila za "Fotografiranje (fotografije)", so določena skladno s
standardom CIPA in veljajo za fotografiranje v naslednjih pogojih:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– En posnetek vsakih 30 sekund.
–– Fotoaparat na vsakih deset posnetkov izklopite in znova vklopite.
SL
81
•• Število minut snemanja filma je ugotovljeno na podlagi standarda CIPA
in velja za snemanje v naslednjih pogojih:
–– Kakovost slike je nastavljena na XAVC S HD 60p 50M / 50p 50M.
–– Dejansko snemanje (filmi): čas delovanja baterije je določen glede na
neprekinjeno snemanje, uporabo zooma, pripravljenost na snemanje,
izklapljanje oz. vklapljanje itd.
–– Neprekinjeno snemanje (filmi): čas delovanja baterije pri
neprekinjenem snemanju, dokler ni dosežena meja (29 minut), nato
se nadaljuje z vnovičnim pritiskom gumba MOVIE (Movie). Druge
funkcije, kot je uporaba zooma, se ne uporabljajo.
Podprte pomnilniške kartice
Če v fotoaparatu uporabljate pomnilniške kartice microSD ali medije
Memory Stick Micro, poskrbite za uporabo ustreznega prilagojevalnika.
Pomnilniške kartice SD
Format zapisovanja
Podprta pomnilniška kartica
Fotografija
Kartica SD/SDHC/SDXC
AVCHD
Kartica SD/SDHC/SDXC
(Class 4 ali hitrejša oz. U1 ali hitrejša)
XAVC S
4K 60 Mb/s*
HD 50 Mb/s ali manj*
HD 60 Mb/s
Kartica SDHC/SDXC
(Class 10 oz. U1 ali hitrejša)
4K 100 Mb/s*
HD 100 Mb/s
Kartica SDHC/SDXC (U3)
* Tudi ko hkrati snemate proksi filme.
Memory Stick media
Format zapisovanja
Memory Stick PRO Duo/
Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD
Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/
Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S
4K 60 Mb/s*
HD 50 Mb/s ali manj*
HD 60 Mb/s
Memory Stick PRO-HG Duo
4K 100 Mb/s*
HD 100 Mb/s
—
* Tudi ko hkrati snemate proksi filme.
SL
82
Podprta pomnilniška kartica
Fotografija
Opomba
••Za pomnilniške kartice UHS-II uporabljajte režo 1. Ob tem tudi izberite MENU 
(Setup)  [Rec. Media Settings]  [Prioritize Rec. Media]  [Slot 1].
••Kartic Memory Stick PRO Duo ni mogoče uporabljati v reži 1.
••Če pri dolgotrajnejšem snemanju filmov XAVC S uporabljate pomnilniško
kartico SDHC, bodo posneti filmi razdeljeni v datoteke velikosti 4 GB.
Razdeljene datoteke lahko združite v eno datoteko, če jih v računalnik uvozite
s programom PlayMemories Home.
••Za snemanje filmov z naslednjimi nastavitvami fotoaparata na obe
pomnilniški kartici v režah 1 in 2 vstavite v reži dve kartici z enakim datotečnim
sistemom. Filmov XAVC S ni mogoče snemati sočasno, če hkrati uporabljate
datotečna sistema exFAT in FAT32.
––Možnost [ File Format] je nastavljena na [XAVC S 4K] ali [XAVC S HD]
––Možnost [Recording Mode] v možnosti [Rec. Media Settings] je nastavljena
SL
/ )]
na [Simult. ( )] ali [Simult. (
Pomnilniška kartica
Datotečni sistem
Pomnilniška kartica SDXC
exFAT
Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Pomnilniška kartica SDHC
FAT32
••Dovolj napolnite paket baterij, preden poskušate obnoviti datoteke zbirke
podatkov na pomnilniški kartici.
SL
83
Število posnetkov, ki jih je mogoče shraniti
Ko pomnilniško kartico vstavite v fotoaparat in stikalo za vklop ON/OFF
premaknete v položaj »ON,«, je na zaslonu prikazano število fotografij,
ki jih je mogoče posneti (če nadaljujete s fotografiranjem s trenutnimi
nastavitvami).
Opomba
••Ko »0« (število fotografij, ki jih je mogoče posneti) utripa oranžno, je
pomnilniška kartica polna. Pomnilniško kartico zamenjajte z drugo ali
s trenutne izbrišite nekaj posnetkov.
••Ko »NO CARD« utripa oranžno, pomeni, da pomnilniška kartica ni vstavljena.
Vstavite pomnilniško kartico.
Število fotografij ali filmov, ki jih je mogoče shraniti na
pomnilniško kartico
Spodnja tabela prikazuje okvirno število slik, ki jih je mogoče shraniti
na pomnilniško kartico, formatirano s tem fotoaparatom. Vrednosti so
bile določene v skladu z rezultati preizkušanja zmogljivosti običajnih
pomnilniških kartic Sony. Vrednosti so odvisne od pogojev fotografiranja
in vrste uporabljene pomnilniške kartice.
JPEG Image Size]: [L: 42M]
[
Aspect Ratio]: [3:2]*1
[
(Enote: fotografije)
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
770
3100
6200
24500
Fine
520
2100
4200
16500
Extra fine
270
1050
2150
8700
RAW & JPEG (stisnjeni RAW)*2
130
520
1050
4200
JPEG Quality/
Standard
File Format
RAW (stisnjeni RAW)
170
700
1400
5600
RAW & JPEG (nestisnjeni RAW)*2
75
300
600
2400
RAW (nestisnjeni RAW)
88
355
710
2850
* Če je možnost [ Aspect Ratio] nastavljena na kaj drugega in ne na [3:2],
lahko naredite več posnetkov, kot je navedeno v tabeli (razen kadar je izbrana
možnost [RAW]).
2
JPEG Quality], ko je izbrana možnost [RAW & JPEG]: [Fine]
* [
1
SL
84
Opomba
••Tudi če je število fotografij, ki jih je mogoče posneti, večje od 9999,
bo prikazano »9999«.
••Prikazane vrednosti veljajo za pomnilniško kartico Sony.
Čas snemanja filmov
V spodnji tabeli so prikazani okvirni skupni časi snemanja filmov, ki jih je
mogoče shraniti na pomnilniško kartico, formatirano s tem fotoaparatom.
Vrednosti so odvisne od pogojev fotografiranja in vrste uporabljene
pomnilniške kartice. Časi snemanja, ko je možnost [ File Format]
nastavljena na [XAVC S 4K] in [XAVC S HD], so časi snemanja, ko je
možnost [‌ Proxy Recording] nastavljena na [Off].
SL
(h (ure), m (minute))
File Format
XAVC S 4K
XAVC S HD
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
30p 100M/
25p 100M
Record Setting
8 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
30p 60M/
25p 60M
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
24p 100M*
8 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
24p 60M*
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
120p 100M/
100p 100M
8 m
35 m
1 h 15 m
5 h 15 m
120p 60M/
100p 60M
10 m
1 h
2 h 5 m
8 h 35 m
60p 50M/
50p 50M
15 m
1 h 15 m
2 h 30 m
10 h 25 m
60p 25M/
50p 25M
30 m
2 h 25 m
5 h
20 h 10 m
30p 50M/
25p 50M
15 m
1 h 15 m
2 h 30 m
10 h 25 m
30p 16M/
25p 16M
50 m
3 h 50 m
7 h 45 m
31 h 25 m
24p 50M*
15 m
1 h 15 m
2 h 30 m
10 h 25 m
SL
85
File Format
AVCHD
8 GB
32 GB
64 GB
256 GB
60i 24M (FX)/
50i 24M (FX)
Record Setting
40 m
2 h 55 m
6 h
24 h 15 m
60i 17M (FH)/
50i 17M (FH)
55 m
4 h 5 m
8 h 15 m
33 h 15 m
* Samo, ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC.
•• Neprekinjeno snemanje lahko traja približno 29 minut (tehnična
omejitev izdelka). Čas neprekinjenega snemanja se lahko razlikuje
v naslednjih primerih:
–– Pri snemanju filmov s počasnimi/hitrimi posnetki: snemanje se
samodejno ustavi, ko dolžina posnete datoteke doseže približno
29 minut (dolžina predvajanja filma doseže približno 29 minut).
(Snemanje se samodejno ustavi, ko posneta datoteka doseže
približno 15 minut, če je možnost [ Record Setting] nastavljena
na [60p/50p], možnost [ Frame Rate] pa na [30fps/25fps].)
•• Časi za filme s počasnimi/hitrimi posnetki so časi predvajanja, ne časi
snemanja.
Opomba
••Čas snemanja filmov se razlikuje, ker fotoaparat ponuja možnost VBR
(Variable Bit-Rate oziroma spremenljiva bitna hitrost), ki kakovost slike
samodejno prilagodi glede na prizor snemanja. Ko snemate hitro premikajoči
se motiv, je slika bolj jasna, vendar pa je čas snemanja krajši, ker se za
snemanje porabi več pomnilnika. Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev
snemanja, objekta ali nastavitev kakovosti/velikosti slike.
••Prikazani časi so časi snemanja z uporabo pomnilniške kartice Sony.
Opombe glede neprekinjenega snemanja filma
•• Snemanje filmov v visoki kakovosti in hitro neprekinjeno fotografiranje
potrebuje veliko energije. Zato se bo temperatura v fotoaparatu zvišala,
kar še posebej velja za temperaturo slikovnega senzorja. V tovrstnih
primerih se fotoaparat samodejno izklopi, ker se je njegova površina
močno segrela ali ker temperatura vpliva na kakovost posnetkov ali
notranji mehanizem fotoaparata.
SL
86
•• Spodaj je naveden razpon časa, ki je na voljo za neprekinjeno snemanje
filmov s privzetimi nastavitvami fotoaparata potem, ko je bil nekaj časa
izklopljen. Vrednosti navajajo neprekinjen čas od začetka snemanja do
prekinitve snemanja s fotoaparatom.
Temperatura okolja
Neprekinjen čas snemanja
za filme (HD)
Neprekinjen čas snemanja
za filme (4K)
20 °C
Približno 29 min
Približno 29 min
30 °C
Približno 29 min
Približno 29 min
40 °C
Približno 29 min
Približno 29 min
[Auto Pwr OFF Temp.]: [Standard]
HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, kadar fotoaparat ni povezan prek
povezave Wi-Fi)
SL
4K: XAVC S 4K (30p 60M/25p 60M, kadar fotoaparat ni povezan prek
povezave Wi-Fi)
•• Čas, ki je na voljo za snemanje, se razlikuje glede na temperaturo, obliko
zapisa datotek/nastavitev snemanja za filme, omrežno okolje Wi-Fi ali
stanje fotoaparata pred začetkom snemanja. Če po vklopu pogosto
spreminjate kompozicijo ali snemate, se temperatura v fotoaparatu
zviša, razpoložljivi čas snemanja pa skrajša.
•• Če se pojavi ikona , je narasla temperatura fotoaparata.
•• Če se fotoaparat zaradi visoke temperature med snemanjem filmov
izklopi, ga pustite nekaj časa izklopljenega. Snemanje zaženite šele, ko
se temperatura v fotoaparatu popolnoma zniža.
•• Ob upoštevanju spodnjih nasvetov boste lahko snemali dlje.
–– Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
–– Ko fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.
•• Če je možnost [ File Format] nastavljena na [AVCHD], je velikost
datotek za filme omejena na približno 2 GB. Če velikost datoteke filma
med snemanjem doseže približno 2 GB, se samodejno ustvari nova
filmska datoteka.
SL
87
Tehnični podatki
Fotoaparat
[Sistem]
Vrsta fotoaparata:
Interchangeable Lens Digital Camera
Objektiv: Objektiv s sistemom
E-mount Sony
[Slikovni senzor]
Format slike: 35 mm polnega formata
(35,9 mm × 24,0 mm), slikovni
senzor CMOS
Dejansko število slikovnih
pik fotoaparata:
pribl. 42.400.000 slikovnih pik
Skupno število slikovnih pik
fotoaparata:
pribl. 43.600.000 slikovnih pik
[SteadyShot]
vgrajen sistem stabilizacije slike
s premikom senzorja
[Sistem samodejnega ostrenja]
Sistem za zaznavanje: sistem
zaznavanja faze/kontrasta
Obseg občutljivosti: –3 EV do +20 EV
(pri ekvivalentu ISO 100, F2.0)
[Elektronsko iskalo]
Skupno število pik: 3.686.400 pik
Povečava: Pribl. 0,78 × s
50-milimetrskim objektivom pri
izostritvi neskončnosti, –1 m–1
Očesna točka: približno 23 mm od
okularja in približno 18,5 mm od
okvirja okularja na –1 m–1
Nastavitev diopterja:
od –4,0 m–1 do +3,0 m–1
[Monitor]
7,5 cm (tip 3.0) pogon TFT, plošča
na dotik
Skupno število pik: 1.440.000 pik
SL
88
[Nastavitev osvetlitve]
Metoda merjenja: ocenjevalno
merjenje s 1200 območji
Obseg merjenja: -3 EV do +20 EV
(pri ekvivalentu ISO 100,
z objektivom F2.0)
Občutljivost ISO (indeks priporočene
osvetlitve):
Fotografije: od ISO 100 do
ISO 32.000 (razširjeni ISO: najmanj
ISO 50, največ ISO 102.400)
Filmi: enakovredno od ISO 100 do
ISO 32.000
[Zaklop]
Vrsta: elektronsko upravljan, navpični
pomik, tip goriščne ravnine
Obseg hitrosti:
Fotografije: od 1/8000 sekunde do
30 sekund, BULB
Filmi: od 1/8000 do 1/4 sekunde
Naprave, združljive z obliko
1080 60i (naprave, združljive
z obliko 1080 50i):
do 1/60 (1/50) sekunde v
načinu AUTO (do 1/30 (1/25)
sekunde v samodejnem načinu
počasnega zaklopa)
Hitrost sinhronizacije bliskavice:
1/250 sekunde (ob uporabi
bliskavice proizvajalca Sony)
[Format zapisovanja]
Oblika zapisa datoteke: JPEG
(DCF razl. 2.0, Exif razl. 2.31,
MPF Baseline), RAW
(oblika zapisa Sony ARW 2.3)
Film (oblika zapisa XAVC S):
združljivo z obliko zapisa
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S razl.1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: 2-kanalni LPCM
(48 kHz, 16 bitov)
Film (oblika zapisa AVCHD):
združljivo z obliko zapisa AVCHD
razl. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvok: 2 kanala
Dolby Digital, opremljena z
Dolby Digital Stereo Creator
••Izdelano na podlagi licence podjetja
Dolby Laboratories.
[Zapisovalni medij]
SLOT 1: Reža za kartice SD
(združljiva z UHS-I in UHS-II)
SLOT 2: Več rež za kartice
Memory Stick PRO Duo in SD
(združljive z UHS-I)
[Vhodni/izhodni priključki]
Priključek USB Type-C:
SuperSpeed USB
(USB 3.1 generacije 1)
Multi/Micro USB Terminal*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
*Podpira naprave, združljive s
priključkom mikro-USB.
HDMI: mikro priključek HDMI vrste D
Priključek za mikrofon :
3,5 mm stereo mini vtičnica
Priključek za slušalke :
3,5 mm stereo mini vtičnica
Priključek (sinhronizacija bliskavice)
[Splošno]
Številka modela: WW940439
, 3,7 W
Nazivna vhodna moč: 7,2 V
Delovna temperatura:
0 do 40 °C (32 do 104 °F)
Temperatura pri shranjevanju:
-20 do 55°C (-4 do 131°F)
Dimenzije (D/Š/G) (pribl.):
126,9 × 95,6 × 73,7 mm
126,9 × 95,6 × 62,7 mm
(od ročaja do monitorja)
5 × 3 7/8 × 3 palci
5 × 3 7/8 × 2 1/2 palca
(od ročaja do monitorja)
Teža (skladno s standardom CIPA)
(približno):
657 g (1 lb 7,2 oz) (vključno s
paketom baterij in kartico SD)
SL
[Brezžični omrežni vmesnik]
Podprta oblika zapisa:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenčni pas: 2,4 GHz
Varnost: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Način povezave:
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
ročno
Način dostopa: infrastrukturni način
[NFC]
Vrsta oznake: združljivo z
NFC Forum Type 3 Tag
[Povezava Bluetooth]
standardna razl. Bluetooth 4,1
Frekvenčni pas: 2,4 GHz
SL
89
Polnilnik baterij BC-QZ1
Nazivna vhodna moč:
, 50/60 Hz, 0,38 A
100–240 V
, 1,6 A
Nazivna moč: 8,4 V
Paket akumulatorskih baterij
NP-FZ100
Nazivna napetost: 7,2 V
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
Združljivost slikovnih podatkov
••Ta fotoaparat je skladen z
univerzalnim standardom DCF
(Design rule for Camera File system)
združenja JEITA (Japan Electronics
and Information Technology
Industries Association).
••Predvajanje fotografij, ki so bile
s fotoaparatom, posnete v drugi
opremi, in predvajanje fotografij, ki
so bile posnete ali urejene z drugo
opremo, s tem fotoaparatom ni
zagotovljeno.
SL
90
Blagovne znamke
••Memory Stick in
sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni
znamki družbe Sony Corporation.
sta zaščiteni
••XAVC S in
blagovni znamki družbe
Sony Corporation.
••»AVCHD« in logotip »AVCHD«
sta blagovni znamki podjetja
Panasonic Corporation in
Sony Corporation.
••Mac je blagovna znamka podjetja
Apple Inc., registrirana v Združenih
državah in drugih državah.
••IOS je zaščitena blagovna znamka
podjetja Cisco Systems, Inc.
••iPhonein iPad sta blagovni znamki
družbe Apple Inc., zaščiteni v ZDA
in drugih državah.
••Blu-ray Disc™ in Blu-ray™ sta
zaščiteni blagovni znamki združenja
Blu-ray Disc Association.
••DLNA in DLNA CERTIFIED sta
zaščiteni blagovni znamki družbe
Digital Living Network Alliance.
••USB Type-C™ in USB-C™ sta
zaščiteni blagovni znamki družbe
USB Implementers Forum.
••Logotip
USB-IF SuperSpeed USB Trident
je registrirana blagovna
znamka organizacije
USB Implementers Forum, Inc.
••Dolby, Dolby Audio in simbol
dvojnega D so blagovne znamke
družbe Dolby Laboratories.
••Izraza HDMI in večpredstavnostni
vmesnik visoke ločljivosti HDMI ter
logotip HDMI so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke družbe
HDMI Licensing Administrator, Inc. v
ZDA in drugih državah.
••Microsoft in Windows sta
zaščiteni blagovni znamki
ali blagovni znamki podjetja
Microsoft Corporation v ZDA in/ali
drugih državah.
••Logotip SDXC je blagovna znamka
družbe SD-3C, LLC.
••Facebook in logotip "f" sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni
znamki družbe Facebook, Inc.
••Android in Google Play sta blagovni
znamki ali zaščiteni blagovni
znamki družbe Google Inc.
••YouTube in logotip YouTube sta
blagovni znamki ali zaščiteni
blagovni znamki družbe Google Inc.
••Wi-Fi, logotip Wi-Fi in
Wi-Fi Protected Setup so zaščitene
blagovne znamke ali blagovne
znamke združenja Wi-Fi Alliance.
••Oznaka N je blagovna znamka
ali zaščitena blagovna znamka
podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in
v drugih državah.
••Besedna znamka in logotipi
Bluetooth® so zaščitene blagovne
znamke družbe Bluetooth SIG, Inc.,
družba Sony Corporation vse take
znamke uporablja na podlagi
licence.
••QR code je blagovna znamka
podjetja Denso Wave Inc.
••Poleg teh so imena sistemov
in izdelkov, uporabljena v teh
navodilih, na splošno blagovne
znamke ali zaščitene blagovne
znamke svojih razvijalcev ali
proizvajalcev. Kljub temu oznaka
 ali  v tem priročniku morda ni
uporabljena v vseh primerih.
SL
SL
91
Programska oprema,
za katero veljajo določila
licenc GNU GPL/LGPL
Izdelek vključuje programsko
opremo, za katero veljajo določila
licence GNU General Public License
(v nadaljevanju »GPL«) ali licence
GNU Lesser General Public License
(v nadaljevanju »LGPL«).
To pomeni, da imate pravico
do dostopa do izvorne kode te
programske opreme, njenega
spreminjanja in nadaljnje distribucije
v skladu s pogoji priložene licence
GPL/LGPL.
Izvorna koda je na voljo v spletu.
Prenesete jo lahko s spodnjega
spletnega naslova.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Ne obračajte se na nas glede vsebine
izvorne kode.
Licence (v angleščini) so shranjene
v notranjem pomnilniku izdelka.
Če želite prebrati licence v mapi
»PMHOME« – »LICENSE«, vzpostavite
povezavo za količinsko shranjevanje
med izdelkom in računalnikom.
Dodatne informacije o tem izdelku in
odgovori na pogosta vprašanja so na
voljo na spletnem mestu za podporo
strankam.
SL
92
SL
SL
93
Download PDF

advertising