Digitalni fotoaparat s
izmjenjivim objektivom
Upute za uporabu
Funkcije
E-mount
NEX-7
Dijelovi i kontrole
Upravljanje s 3 kotačića
Podešavanje tipke za
prilagođene postavke
Tipka AF/MF/Tipka AEL
Ostalo
Sadržaj
Upute [Funkcije] opisuju osnovne funkcije fotoaparata i neke napredne postupke
uz uporabu glavnih funkcija. Za informacije o podešavanju fotoaparata pogledajte upute [Getting Started] , a za detaljnije funkcije i postupke pogledajte
[Handbook] na isporučenom CD-ROM disku.
Getting Started
Funkcije
Handbook
(ove upute)
Dijelovi i kontrole
Snimanje................................................................................ 5
Reprodukcija.......................................................................... 7
Podešavanje.......................................................................... 8
Upravljanje s 3 kotačića
Funkcija upravljanja s 3 kotačića.......................................... 10
Funkcije kontrolnih kotačića................................................. 12
Raspoloživa podešenja......................................................... 13
Podešavanje tipke za prilagođene postavke
Dodjeljivanje funkcija tipkama za prilagođene postavke........ 22
Funkcije koje se mogu dodijeliti............................................ 23
Tipka AF/MF/Tipka AEL
Promjena načina izoštravanja tipkom AF/MF........................ 27
Zadržavanje automatske ekspozicije tipkom AEL.................. 28
HR
2
Ostalo
Popis izbornika..................................................................... 30
Jedinstvene funkcije za digitalno snimanje............................ 39
Priručnik za α....................................................................... 42
Ograničenje funkcija............................................................. 43
Preostali broj fotografija za snimanje..................................... 46
Popis ikona na zaslonu......................................................... 49
U slučaju problema.............................................................. 52
Tehnički podaci.................................................................... 53
HR
3
Dijelovi i kontrole
Tu su opisani svi dijelovi fotoaparata te kontrole i
tipke koje se koriste za snimanje, reprodukciju i
podešavanje.
Snimanje
Navigacijska tipka
Odabir postavki za funkcije upravljanja
s 3 kotačića.
Desni kontrolni kotačić
Podešava stavke koje se pojavljuju desno pri vrhu zaslona.
Dijelovi i kontrole
Lijevi kontrolni kotačić
Podešava stavke koje se pojavljuju lijevo pri vrhu zaslona.
Okidač
Fotografiranje.
Omogućuje izoštravanje objekta
kad se pritisne dopola.
Prsten za zumiranje
Zumiranje ili odzumiranje objekta
(pri uporabi zum-objektiva).
Preklopka ON/OFF (napajanje)
Uključenje fotoaparata u položaju
ON i isključenje u položaju OFF.
HR
5
Tipka  (ugrađena bljeskalica)*
Otvaranje ugrađene bljeskalice.
Pritisnite tipku kada želite snimati s bljeskalicom.
Ako ne želite koristiti bljeskalicu, pritisnite je nadolje
kako bi se zatvorila (str. 44).
Tipka MOVIE
Snimanje videozapisa.
Ponovni pritisak te tipke
zaustavlja snimanje (str. 41).
Tipka AF/MF/Tipka AEL
U AF/MF se način izoštravanja
mijenja između automatskog
i ručnog dok držite ovu tipku
pritisnutom (str. 27).
U AEL se fiksira automatska
ekspozicija dok držite tipku
pritisnutom (str. 28).
Tipka /
Odabir načina
okidanja.
Tipka DISP
Promjena prikaza na zaslonu.
Kontrolni kotačić
Podešava stavke koje se pojavljuju na desnoj strani zaslona.
Zakrenite kontrolni kotačić.
Tipka 
Kompenzacija ekspozicije.
* Budite pažljivi jer se bljeskalica otvori kad pritisnete tipku. Zatvorite bljeskalicu
kad je ne koristite. Pazite da si ne prikliještite prst pri spuštanju bljeskalice.
HR
6
Reprodukcija
Tipka  (reprodukcija)
Odabir između snimanja i
reprodukcije.
Tipka DISP
Promjena prikaza na
zaslonu.
Kontrolni kotačić
Odabir snimke.
Tipka 
Indeksni prikaz
snimaka.
Tipka  (uvećanje slike)
Slika na zaslonu se uvećava kad
pritisnete tipku dok je u sredini
na desnoj strani zaslona vidljiva
ikona .
Podesite željenu veličinu zakretanjem kontrolnog kotačića.
Dijelovi i kontrole
Tipka  (brisanje)
Briše snimku kad je u gornjem
desnom uglu zaslona prikazana
ikona .
HR
7
Podešavanje
Navigacijska tipka
Odabir postavki za funkcije
upravljanja s 3 kotačića.
Lijevi kontrolni kotačić
Podešava stavke koje se poja­
vljuju lijevo pri vrhu zaslona.
Desni kontrolni kotačić
Podešava stavke koje se poja­
vljuju desno pri vrhu zaslona.
Funkcijska tipka A
Aktivira funkciju
prikazanu u gornjem
desnom uglu zaslona.
Funkcijska tipka C
Aktivira funkciju
prikazanu u sredini na
desnoj strani zaslona.
HR
8
Kontrolni kotačić
Podešava stavke koje se poja­
vljuju na desnoj strani zaslona.
Zakrenite kontrolni kotačić.
Funkcijska tipka B
Aktivira funkciju prikazanu u
donjem desnom uglu zaslona.
Upravljanje s 3 kotačića
Funkcija upravljanja s 3 kotačića omogućuje vam
brzo i intuitivno podešavanje raznih postavki snimanja uporabom triju kotačića i navigacijske tipke.
Funkcija upravljanja s 3 kotačića
Funkcija upravljanja s 3 kotačića omogućuje vam podešavanje raznih postavki
snimanja istodobno u jednom zaslonu.
Iako te funkcije možete podesiti odvojeno u izborniku, primjenom upravljanja
s 3 kotačića možete te funkcije podešavati interaktivno u istome zaslonu.
Navigacijska tipka
Opcije za podešavanje kontrolnim kotačićem
Opcije za podešavanje desnim kontrolnim
kotačićem
Opcije za podešavanje lijevim kontrolnim
kotačićem
središte kontrolnog
1 Pritisnite
kotačića i zakrenite kotačić kako
biste odabrali mod snimanja P,
A, S ili M.
Kad je opcija [Soft key C Setting]
podešena na [Custom], odaberite mod
snimanja pomoću MENU  [Shoot
Mode].
HR
10
navigacijsku tipku kako biste odabrali željenu
2 Pritisnite
postavku.
svaku postavku zakretanjem lijevog/desnog ili
3 Podesite
glavnog kontrolnog kotačića.
]] Navigacijska tipka
Svakim pritiskom tipke opcije se izmjenjuju na sljedeći način.
Exposure Settings

Focus Settings

D-Range Settings

Upravljanje s 3 kotačića
White Balance Settings

Također su dostupne opcije [Picture Effect
Settings] i [Custom Settings]. Postavke koje
želite koristiti možete odabrati odabirom
MENU  [Setup]  [Function Settings].
Opcija Exposure Settings je trajna i ne
može se zamijeniti.
Creative Style Settings
Sprječavanje nepravilnog rada kotačića
Možete zaključati lijevi/desni i glavni kontrolni kotačić.
pritisnutom navigacijsku tipku.
1 Zadržite
Za otključavanje kotačića ponovno zadržite pritisnutom navigacijsku tipku.
Možete zaključati samo glavni kontrolni kotačić ili odabrati da ne bude
zaključan nijedan kotačić odabirom MENU  [Setup]  [Dial/Wheel
Lock].
HR
11
Funkcije kontrolnih kotačića
Kontrolni kotačići imaju različite zadatke ovisno o trenutnoj postavci opcije
"Settings".
Za više detalja pogledajte "Raspoloživa podešenja" (str. 13 – 20).
Lijevi kontrolni
kotačić
Desni kontrolni
kotačić
Kontrolni kotačić
Exposure Settings* Brzina zatvarača/
Otvor blende/
Program shift
Otvor blende/
Kompenzacija
ekspozicije
ISO
Focus Settings (AF Područje
izoštravanja
mode)
Položaj fleksibilne Položaj fleksibilne
točke (desno/lijevo) točke (gore/dolje)
Focus Settings (MF Položaj uvećanja
(gore/dolje)
mode)
Položaj uvećanja
(desno/lijevo)
Položaj uvećanja
(gore/dolje)
White Balance
Settings
Mod/Temperatura Temperatura boje
boje
(B-A)
Temperatura boje
(G-M)
D-Range Settings
DRO razina/HDR Kompenzacija
razina
ekspozicije
Mod
Creative Style
Settings
Mod
Opcija
Opcija
Picture Effect
Settings**
Mod
Opcija
–
Custom Settings** Custom Settings 1 Custom Settings 2 Custom Settings 3
mod
mod
mod
* Trajna stavka
**Ta opcija ne može se odabrati u osnovnom podešenju. Možete je dodati pomoću
MENU  [Setup]  [Function Settings].
HR
12
Raspoloživa podešenja
Tu je opisano što možete podesiti u svakom od Settings modova.
"" označava standardno podešenje.
Exposure Settings
Lijevi kontrolni
kotačić
Desni kontrolni
kotačić
Kontrolni kotačić
Manual Exposure
Brzina zatvarača
Otvor blende
ISO
Shutter Priority
Brzina zatvarača
Kompenzacija
ekspozicije
ISO
Aperture Priority
Otvor blende
Kompenzacija
ekspozicije
ISO
Program Auto
Program Shift
Kompenzacija
ekspozicije
ISO
Upravljanje s 3 kotačića
Mod snimanja
55 Možete podesiti kompenzaciju ekspozicije zakretanjem desnog kontrolnog kotačića
kad je odabrano [Anti Motion Blur], [Sweep Panorama] ili [3D Sweep Panorama].
Focus Settings (AF mode)
Podešavanje [Autofocus Area].
Pomak područja udesno ili ulijevo u
[Flexible Spot].
U [Flexible Spot] zakrenite za pomak
područja gore ili dolje i pritisnite gornji/
donji/desni/lijevi dio za precizno
podešavanje područja.
HR
13
Lijevi kontrolni kotačić

‫( إ‬Multi)
Fotoaparat koristi 25 AF područja i izoštrava
automatski.
55 Ako je aktivirana funkcija Face Detection, AF
ima prioritet na licima.
щ (Center)
Fotoaparat isključivo koristi središnje područje
automatskog izoštravanja.
ъ (Flexible Spot)
Pomiče područje izoštravanja kako bi se izoštrio
manji motiv ili uže područje. Pritisnite funkcijsku
tipku B za vraćanje područja izoštravanja u središte.
Focus Settings (MF mode)
Možete podesiti položaj uvećanja za ručno izoštravanje.
Pomak položaja uvećanja gore/
dolje.
Pomak položaja uvećanja desno/
lijevo.
Pomak položaja uvećanja gore/dolje.
Pritisnite gornji/donji/desni/lijevi dio
za precizno podešavanje položaja.
Možete podesiti željenu veličinu funkcijskom tipkom B ili C.
White Balance Settings
Podešavanje moda.
Podešavanje boje između B (plava)
i A (narančasta).
Podešavanje boje između G (zelena)
i M (magenta).
HR
14
Lijevi kontrolni kotačić

AWB (Auto WB)
Fotoaparat automatski detektira izvor svjetla i
podešava temperaturu boje.
 (Daylight)
Odaberete li opciju koja odgovara određenom izvoru
svjetla, temperatura boje podešava se za taj izvor
svjetla (pretpodešena ravnoteža bjeline).
ˇ (Shade)
 (Cloudy)
 (Incandescent)
(Fluor.: Warm
White)
Upravljanje s 3 kotačića
(Fluor.: Cool
White)
(Fluor.: Day
White)
(Fluor.:
Daylight)
¦ (Flash)
(C.Temp./Filter)
 (Custom)
Podešava temperaturu boje ovisno o izvoru svjetla.
Postiže efekt filtara za kompenzaciju boja za fotogra­
fiju. Za odabir temperature boje pritisnite funkcijsku
tipku B i zatim zakrenite lijevi kontrolni kotačić.
Omogućuje uporabu podešenja ravnoteže bjeline
zadržanog u [Custom Setup].
]] Ručno podešavanje ravnoteže bjeline
Odaberete li [Custom] lijevim kontrolnim kotačićem i pritisnete funkcijsku tipku
B, prikazat će se izbornik [Custom Setup]. Držite fotoaparat tako da bijelo područje
potpuno pokriva područje automatskog izoštravanja smješteno u središtu kadra i
zatim pritisnite okidač. Kalibrirane vrijednosti se pohrane za kasniju uporabu.
HR
15
D-Range Settings
Podešavanje optimalne razine.
Podešavanje kompenzacije ekspozicije (od –5.0 EV do +5.0 EV).
Podešavanje moda.
Slika prikazuje histogram prije primjene opcije
D-Range Optimizer ili Auto HDR, a ne
histogram za stvarnu snimku.
Kontrolni kotačić
ζ (Off)

[DRO/Auto HDR] se ne koristi.
ι (D-Range Opt.) Dijeljenjem slike u mala područja fotoaparat analizira
kontrast svjetla i sjene između objekta i pozadine te
stvara sliku s optimalnom svjetlinom i gradacijom.
κ (Auto HDR)
Snima tri slike s različitim ekspozicijama te zatim
preklapa svijetlo područje podeksponirane slike te
tamno područje preeksponirane slike kako bi se
dobila slika s bogatom gradacijom. Snima se jedna
slika s odgovarajućom ekspozicijom i jedna slika s
preklapanjem.
Lijevi kontrolni kotačić
HR
16
AUTO, Lv1 – Lv5
(D-Range Opt.)
Uporabom opcije D-Range Optimizer optimiziraju
se gradacije snimljene slike u svakom području slike.
Odaberite optimalnu razinu između Lv1 (slabo) i
Lv5 (snažno). Automatski podešeno na [AUTO].
AUTO, 1.0 EV – 6.0
EV (Auto HDR)
Uporabom opcije Auto HDR podešava se razlika
ekspozicije na temelju kontrasta objekta. Odaberite
optimalnu razinu između 1.0 EV (slabo) i 6.0 EV
(snažno). Automatski podešeno na [AUTO].
]] Učinkovito korištenje opcije D-Range Settings
Kombiniranjem ručnog podešenja za DRO/Auto HDR (razlika ekspozicije/
DRO-Level) i kompenzacije ekspozicije možete upravljati rasponom kontrasta
svjetla i sjene (gradacija) koji će se reproducirati.
Pomoću DRO podesite DRO-Level za reprodukciju sjenovitog dijela i podesite
minus vrijednost za kompenzaciju ekspozicije radi reprodukcije svijetlog dijela.
Velika negativna kompenzacija i podešenje za DRO-Level mogu uzrokovati šum.
Savjetujemo vam da prvo provjerite rezultat uvećanjem reproducirane slike i sl.
Pomoću Auto HDR podesite razliku ekspozicije kako biste podesili ukupni raspon
reprodukcije i pomaknite raspon prema svijetloj strani (negativna kompenzacija)
ili strani sjene (pozitivna kompenzacija) pomoću kompenzacije ekspozicije.
Upravljanje s 3 kotačića
Creative Style Settings
Podešavanje moda.
Podešavanje kontrasta, zasićenja
ili oštrine.
Odabir kontrasta, zasićenja ili oštrine.
Lijevi kontrolni kotačić

¢ (Standard)
Za snimanje raznih scena s bogatom gradacijom i
krasnim bojama.
1 (Vivid)
Povećava se zasićenje i kontrast kako bi se dobile
atraktivne snimke živopisnih scena i motiva poput
cvijeća, proljetnog zelenila, plavog neba ili prizora
mora.
(Neutral)
Zasićenost i oštrina su smanjeni za snimanje u mirnom
tonu. To je također prikladno za snimanje slikovnih
materijala koji će se obrađivati na računalu.
HR
17
5 (Clear)
Za snimanje slika u jasnom tonu sa čistim bojama u
istaknutom području, prikladno za snimanje sjajnog
svjetla.
6 (Deep)
Za snimanje slika s dubokim i koncentriranim bojama,
prikladno kako bi se zabilježila živa prisutnosti
objekta.
7 (Light)
Za snimanje slika sa svijetlim i jednostavnim kolorističkim izrazima, prikladno kako bi se zabilježila
okrepljujuće lagana atmosfera.
£ (Portrait)
Za snimanje boje kože u mekim tonovima. Idealno
za snimanje portreta.
¤ (Landscape)
Povećava se zasićenje, kontrast i oštrina kako bi se
snimili živopisni i vrlo jasni pejzaži. Udaljeni krajolici također postaju izraženiji.
: (Sunset)
Za snimanje prekrasnog crvenila sutona.
; (Night Scene) Pri snimanju noćne scene naglašava se kontrast čime
se dobiva vjernija slika.
(Autumn
leaves)
Za snimanje jesenjih prizora uz živo naglašavanje
crvenih i žutih tonova lišća.
= (Black &
White)
Za snimanje crno-bijelih slika.
> (Sepia)
Za snimanje smeđe toniranih slika.
Kontrolni kotačić
HR
18
 (Contrast)
Što je odabrana veća vrijednost, to se više naglašava
razlika svjetlosti i sjene čime se postiže veći učinak
na slici.
 (Saturation)
Što je odabrana vrijednost veća, to su boje življe. Pri
odabiru niže vrijednosti, boje slike su nenapadne i
diskretne.
 (Sharpness)
Što je odabrana vrijednost veća obrisi su naglašeniji,
a što je vrijednost niža obrisi su mekši.
Picture Effect Settings
Podešavanje moda.
Podešavanje opcije.

(Off)
Bez uporabe funkcije Picture Effect.
(Toy Camera)
Postiže izgled fotografije snimljene fotoaparatom
igračkom, sa zasjenjenim rubovima i naglašenim
bojama.
Možete podesiti ton boje desnim kontrolnim
kotačićem.
(Pop Color)
Postiže živopisan izgled tako što naglašava tonove
boje.
(Posterization)
Postiže iznimno kontrastni i apstraktni izgled tako što
snažno naglašava primarne boje ili u crno-bijeloj slici.
Desnim kontrolnim kotačićem možete odabrati
primarne boje ili crno-bijelo.
(Retro Photo)
Postiže izgled stare fotografije uz sepia tonove i
izblijedjeli kontrast.
(Soft High-key)
Izrađuje sliku s naglašenom atmosferom: svijetla,
prozirna, eterična, nježna, meka.
(Partial Color)
Izrađuje sliku na kojoj je sačuvana određena boja te
konvertira druge boje u crno-bijelo.
Možete odabrati boju desnim kontrolnim
kotačićem.
(High Contrast
Mono.)
(Soft Focus)
Upravljanje s 3 kotačića
Lijevi kontrolni kotačić
Postiže sliku visokog kontrasta u crno-bijeloj
tehnici.
Postiže sliku s ugođajem mekog svjetla.
Možete podesiti jačinu efekta desnim kontrolnim
kotačićem.
HR
19
(HDR Painting)
(Rich-tone
Mono.)
(Miniature)
Postiže izgled naslikanog djela pomoću naglašavanja
boja i detalja.
Fotoaparat okida triput.
Možete podesiti jačinu efekta desnim kontrolnim
kotačićem.
Stvara crno-bijelu sliku s bogatim gradacijama i
reprodukcijom detalja. Fotoaparat okida triput.
Stvara sliku koja prilično naglašava objekt, a pozadina je znatno defokusirana. Taj efekt se često može
vidjeti na slikama minijaturnih modela.
Desnim kontrolnim kotačićem možete odabrati područje koje će biti izoštreno. U drugim područjima
je izoštrenost znatno smanjena.
Custom Settings
Možete promijeniti mod funkcije dodijeljene na [Custom Settings 1, 2, 3].
Dodijelite funkciju odabirom MENU  [Setup]  [Function Settings] 
[Custom Settings 1, 2, 3].
Promijenite mod funkcije dodijeljene
na [Custom Settings 1]. Standardna
postavka je [White Balance].
Promijenite mod funkcije dodijeljene
na [Custom Settings 2]. Standardna
postavka je [DRO/Auto HDR].
Promijenite mod funkcije dodijeljene
na [Custom Settings 3]. Standardna
postavka je [Creative Style].
Kad je [Creative Style] ili [White Balance] dodijeljeno na [Custom Settings 3],
možete precizno podešavati funkcijskom tipkom B.
HR
20
Podešavanje tipke za
prilagođene postavke
Funkcije koje često koristite možete dodijeliti bilo
kojoj od četiriju tipaka. To je praktično jer možete
funkciju pozvati jednostavnim pritiskom tipke.
Dodjeljivanje funkcija tipkama za prilagođene
postavke
Funkcije koje češće koristite možete dodijeliti
desnoj tipki kontrolnog kotačića, funkcijskoj
tipki C ili B i tipki AF/MF.
Tipka AF/MF
MENU
Funkcijska tipka C
Funkcijska tipka B
Desna tipka
1 Odaberite MENU.
2 Odaberite [Setup]  [Custom Key Settings].
3 Odaberite funkciju koju želite dodijeliti.
4 Pritisnite tipku kako biste pozvali funkciju dodijeljenu tipki.
HR
22
Funkcije koje se mogu dodijeliti
Slijede funkcije koje se mogu dodijeliti određenoj tipki.
"" označava standardno podešenje.
AF/MF button

AF/MF control
MF Assist
Focus Settings
Right Key Setting
White Balance
AF/MF Select
Metering Mode
Autofocus Mode
DRO/Auto HDR
Autofocus Area
Picture Effect
Precision Dig. Zoom
Creative Style
Face Detection
Flash Mode
Smile Shutter
Flash Compensation
Soft Skin Effect
MF Assist
Quality
ISO
Podešavanje tipke za prilagođene postavke
Shoot Mode
Focus Settings

Not set
HR
23
Soft key B Setting
Shoot Mode
White Balance
AF/MF Select
Metering Mode
Autofocus Mode
DRO/Auto HDR
Autofocus Area
Picture Effect
Precision Dig. Zoom
Creative Style
Face Detection
Flash Mode
Smile Shutter
Flash Compensation
Soft Skin Effect
Quality
ISO
MF Assist

Focus Settings
Not set
Soft key C Setting

Shoot Mode
Custom
[Custom] iz [Soft key C Setting]
Tu opciju možete podesiti ako ste podesili [Soft key C Setting] na [Custom].
Odabrane opcije se prikazuju pri dnu zaslona kad odaberete CUSTOM funkcijskom tipkom C (središte kontrolnog kotačića).
Odaberite željenu opciju pritiskom desnog/lijevog dijela kontrolnog kotačića.
Prilagođene opcije (Custom 1 – 5)
HR
24
AF/MF Select
Autofocus Mode
Autofocus Area
Face Detection
Smile Shutter
Soft Skin Effect
Quality
ISO (standardna postavka za [Custom 1])
White Balance (standardna postavka za [Custom 2])
Metering Mode
DRO/Auto HDR (standardna postavka za [Custom 3])
Picture Effect
Podešavanje tipke za prilagođene postavke
Creative Style
Flash Mode
Not set (standardna postavka za [Custom 4/5])
HR
25
Tipka AF/MF/Tipka AEL
Tipkom AF/MF možete privremeno prebacivati
između automatskog i ručnog izoštravanja. Tipkom
AEL možete zadržati automatsku ekspoziciju.
Promjena načina izoštravanja tipkom AF/MF
Način izoštravanja prebacuje se iz automatskog ili izravnog ručnog na ručno, a
s ručnog na automatsko.
preklopku AF/MF/
1 Podesite
AEL na AF/MF.
Ta tipka tada postaje tipka AF/MF.
tipku AF/MF.
2 Pritisnite
Način izoštravanja mijenja se kad tipku zadržite pritisnutom (standardno
podešenje).
Odabirom MENU  [Setup]  [AF/MF control] možete podesiti da način
izoštravanja ostane promijenjen čak i nakon što maknete prst s tipke.
]] Korisne funkcije u modu ručnog izoštravanja
Tipka AF/MF/Tipka AEL
Odabirom MENU  [Setup] možete odabrati sljedeće opcije.
MF Assist
Uvećava sliku radi lakšeg ručnog izoštravanja. Slika se uvećava 5,9 ili 11,7
puta. Može se također koristiti s funkcijom izravnog ručnog izoštravanja.
Peaking Level/Peaking Color
Naglašava konture dometa u fokusu određenom bojom i omogućuje vam laku
provjeru izoštrenosti.
HR
27
Zadržavanje automatske ekspozicije tipkom
AEL
preklopku AF/MF/
1 Podesite
AEL na AEL.
Ta tipka tada postaje tipka AEL
(zadržavanje ekspozicije).
2 Izoštrite dio za koji želite podesiti ekspoziciju.
tipku AEL.
3 Pritisnite
Ekspozicija se zadržava i svijetli
(AE lock).
držite pritisnutom tipku AEL izoštrite željeni objekt i
4 Dok
snimajte.
Odaberete li MENU  [Setup]  [AEL], automatsku ekspoziciju možete
zadržati sve do ponovnog pritiska tipke AEL.
HR
28
Ostalo
Ovdje možete pronaći sve dostupne postavke
(izbornik), neke jedinstvene funkcije, indikatore,
tehničke podatke i sl.
Popis izbornika
Možete odabrati i koristiti razne funkcije iz izbornika.
Kad pritisnete MENU, na zaslonu se prikaže šest izbornika: [Shoot Mode],
[Camera], [Image Size], [Brightness/Color], [Playback] i [Setup]. Iz svakog od
njih možete odabrati različite postavke. Stavke koje nisu raspoložive prikazane
su sivo.
Shoot Mode
Omogućuje vam odabir načina snimanja, primjerice načina ekspozicije, panoramsko snimanje, Scene Selection.
Intelligent Auto/Manual Exposure/Shutter Priority/Aperture Priority/
Program Auto
HR
30
Odabir scene
(Portrait/Landscape/Macro/Sports Action/Sunset/
Night Portrait/Night Scene/Hand-held Twilight)
Anti Motion Blur
Pogledajte str. 40.
Sweep Panorama
Pogledajte str. 39.
3D Sweep Panorama
Pogledajte str. 39.
Camera
Omogućuje podešavanje funkcija za snimanje, primjerice kontinuiranog
snimanja, daljinski upravljanog snimanja i bljeskalice.
Single Shooting/Cont. Shooting/Spd Priority Cont./
Self-timer/Self-timer(Cont)/Bracket: Cont./Remote
Cdr.
Flash Mode
Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless
AF/MF Select
Autofocus/DMF/Manual Focus
Autofocus Area
Multi/Center/Flexible Spot
Autofocus Mode
Single-shot AF/Continuous AF
Praćenje subjekta
On/Off
Prec. Dig. Zoom
Max. 10 times
Face Detection
On (Regist. Faces)/On/Off
Face Registration
New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete
All
Smile Shutter
On/Off
Soft Skin Effect
On/Off
LCD Display (DISP)
Graphic Display/Display All Info./Big Font Size Disp./
No Disp. Info./Live View Priority/Level/Histogram/
For viewfinder
Finder Display(DISP)
Disp. Basic Info/Level/Histogram
DISP Button(Monitor)
Graphic Display/Display All Info./Big Font Size Disp./
No Disp. Info./Live View Priority/Level/Histogram/
For viewfinder
Ostalo
Drive Mode
HR
31
Image Size
Omogućuje podešavanje veličine slike te omjera širine i visine i sl.
Still
Image Size
3:2: L: 24M/M: 12M/S: 6M
16:9: L: 20M/M: 10M/S: 5.1M
Aspect Ratio
3:2/16:9
Quality
RAW/RAW & JPEG/Fine/Standard
3D Panorama
Image Size
16:9/Standard/Wide
Panorama Direction
Right/Left
Panorama
Image Size
Standard/Wide
Panorama Direction
Right/Left/Up/Down
Movie
File Format
AVCHD1)/MP4
Record Setting
AVCHD: 24M (FX)2)/17M (FH)2)/28M (PS)3)/24M
(FX)4)/17M (FH)4)
MP4: 14401080 12M/VGA 3M
Vrijednost za interlace ili progressive način razlikuje se ovisno o državi/regiji.
1)60i/60p ili 50i/50p
2)60i ili 50i
3)60p ili 50p
4)24p ili 25p
HR
32
Brightness/Color
Omogućuje podešavanje postavki svjetline (npr. načina mjerenja svjetla) i boje
(npr. ravnoteže bjeline).
Od –5.0EV do +5.0EV
ISO
ISO AUTO/100 - 16000
White Balance
Auto WB/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/
Fluor.: Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day
White/Fluor.: Daylight/Flash/C.Temp./Filter/Custom/
Custom Setup
Metering Mode
Multi/Center/Spot
Flash Comp.
Od - 3.0EV do +3.0EV
DRO/Auto HDR
Off/D-Range Opt./Auto HDR
Picture Effect
Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro
Photo/Soft High-key/Partial Color/High Contrast
Mono./Soft Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./
Miniature
Creative Style
Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/Black
& White/Sepia
Ostalo
Exposure Comp.
HR
33
Playback
Omogućuje vam podešavanje funkcija za reprodukciju.
HR
34
Delete
Multiple Img./All in Folder/All AVCHD view files
Slide Show
Repeat/Interval/Image Type
View Mode
Folder View(Still)/Folder View(MP4)/AVCHD View
Image Index
6 Images/12 Images
Rotate
Counterclockwise
Protect
Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All
Movies(MP4)/Cancel All AVCHD view files
3D Viewing
3D reprodukcija na 3D TV-u
 Enlarge Image
Uvećavanje reproducirane slike
Volume Settings
0–7
Specify Printing
DPOF Setup/Date Imprint
Display Contents
Display Info./Histogram/No Disp. Info.
Setup
Omogućuje detaljnije podešavanje postavki snimanja ili promjenu postavki
fotoaparata.
Shooting Settings
Podešavanje načina rada tipke AEL.
(Hold/Toggle)
AF/MF control
Podešavanje načina rada tipke AM/MF.
(Hold/Toggle)
Dial/Wheel Lock
Zaključavanje/otključavanje kontrolnih kotačića.
(All/Control Wheel/Off)
AF Illuminator
Podešava AF osvjetljenje radi potpomaganja automatskog izoštravanja na tamnim mjestima.
(Auto/Off)
Red Eye Reduction
Aktivira predbljesak prije snimanja uz uporabu bljeska­
lice kako bi se spriječio efekt crvenih očiju.
(On/Off)
FINDER/LCD Setting
Podešavanje načina odabira između tražila i LCD
zaslona.
(Auto/Viewfinder/LCD Monitor)
Live View Display
Omogućuje uključivanje ili isključivanje prikaza
vrijednosti kompenzacije ekspozicije i sl. na zaslonu.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Auto Review
Podešava vrijeme prikaza slike odmah nakon snimanja.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
Grid Line
Uključuje mrežu linija koja pomaže u podešavanju
kompozicije slika.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/
Off)
Ostalo
AEL
HR
35
HR
36
Peaking Level
Naglašava konturu dometa izoštravanja određenom
bojom.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Podešavanje boje za funkciju Peaking.
(White/Red/Yellow)
MF Assist
Prikazuje uvećanu sliku pri ručnom izoštravanju.
(On/Off)
MF Assist Time
Podešava koliko dugo će slika biti prikazana u
uvećanom formatu.
(No Limit/5 Sec/2 Sec)
Color Space
Mijenja raspon reprodukcije boja.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Podešava kompenzaciju pomicanja aparata.
(On/Off)
Release w/o Lens
Podešava hoće li fotoaparat okidati kad nema objektiva.
(Enable/Disable)
Eye-Start AF
Podešavanje korištenja automatskog izoštravanja
gledanjem kroz tražilo.
(On/Off)
Front Curtain Shutter
Uključivanje ili isključivanje prednje zavjese elektroničkog zatvarača.
(On/Off)
Long Exposure NR
Podešava procesiranje smanjenja šuma za snimanje s
dugom ekspozicijom.
(On/Off)
High ISO NR
Podešava procesiranje smanjenja šuma za snimanje s
visokom ISO osjetljivošću.
(High/Normal/Low)
Lens Comp.: Shading
Kompenzira zatamnjene kutove zaslona.
(Auto/Off)
Lens Comp.: Chro.
Aber.
Smanjuje odstupanje boja u kutovima zaslona.
(Auto/Off)
Lens Comp.: Distortion
Kompenzira izobličenje na zaslonu.
(Auto/Off)
Movie Audio Rec
Podešava zvuk za snimanje videozapisa.
(On/Off)
Wind Noise Reduct.
Smanjuje šum vjetra tijekom snimanja videozapisa.
(On/Off)
AF Micro Adj.
Finalno podešavanje automatski izoštrenog mjesta,
kada se koristi LA-EA2 adapter za priključak objektiva
(prodaje se zasebno).
(AF Adjustment Setting/amount/Clear)
Main Settings
Odabir prvog prikazanog izbornika iz glavnog izbornika
ili posljednjeg prikazanog izbornika.
(Top/Previous)
Function Settings
Podešavanje funkcija za pozivanje pomoću upravljanja
s 3 kotačića.
(Function Settings 1 to 4/Custom Settings 1 to 3/
Function Settings Start)
Custom Key Settings
Pridjeljuje funkcije raznim tipkama.
(AF/MF button/Right Key Setting/Soft key B Setting/
Soft key C Setting/Custom)
Beep
Odabire zvukove koji će se reproducirati pri rukovanju
fotoaparatom.
(On/Off)
 Language
Odabire jezik koji će se koristiti na zaslonu.
Date/Time Setup
Podešavanje datuma i vremena.
Area Setting
Odabire područje gdje koristite fotoaparat.
Help Guide Display
Uključuje ili isključuje vodič s pomoći.
(On/Off)
Power Save
Podešava vrijeme za isključenje fotoaparata u štedni
mod.
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
LCD Brightness
Podešava svjetlinu LCD zaslona.
(Auto/Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
Podešavanje svjetline tražila.
(Auto/Manual)
Display Color
Podešava boju LCD zaslona.
(Black/White)
Wide Image
Odabire način prikaza širokokutnih snimaka.
(Full Screen/Normal)
Playback Display
Odabire način reprodukcije portretnih snimkama.
(Auto Rotate/Manual Rotate)
HDMI Resolution
Podešava razlučivost za spajanje na HDMI TV.
(Auto/1080p/1080i)
Ostalo
Menu start
HR
37
CTRL FOR HDMI
Podešava hoćete li upravljati fotoaparatom pomoću
daljinskog upravljača za TV prijemnike koji podržavaju
"BRAVIA" Sync.
(On/Off)
USB Connection
Odabire način USB povezivanja.
(Auto/Mass Storage/MTP)
Cleaning Mode
Omogućuje čišćenje slikovnog senzora.
Version
Prikazuje verziju fotoaparata i objektiva.
Demo Mode
Podešava hoće li se prikazivati demo s videozapisima.
(On/Off)
Reset Default
Resetira fotoaparat na tvorničke postavke.
Memory Card Tool
Format
Formatiranje memorijske kartice.
File Number
Odabire način dodjeljivanja broja datoteke snimkama.
(Series/Reset)
Folder Name
Odabire format naziva mape.
(Standard Form/Date Form)
Select Shoot. Folder
Odabire mapu za snimanje.
New Folder
Kreira novu mapu.
Recover Image DB
Popravlja bazu podataka u slučaju nedosljednosti.
Display Card Space
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja za videozapise
i broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku
karticu.
Eye-Fi Setup*
Upload Settings
Podešava funkciju prijenosa za fotoaparat pri uporabi
Eye-Fi kartice.
(On/Off)
* Prikazuje se kad je u fotoaparat umetnuta Eye-Fi kartica (opcija). Eye-Fi karticu
nemojte koristiti u fotoaparatu dok ste u zrakoplovu. Ako je Eye-Fi kartica uložena
u fotoaparat, podesite [Upload Settings] na [Off].
Eye-Fi kartice mogu se koristiti samo u zemljama/regijama gdje su kupljene.
Koristite Eye-Fi kartice u skladu sa zakonima države/regije u kojoj ste je kupili.
HR
38
Jedinstvene funkcije za digitalno snimanje
Ovdje ćemo predstaviti neke jedinstvene funkcije koje vam omogućuje potpuna
primjena Sonyjeve tehnologije za slikovnu obradu.
Sweep Panorama/3D Sweep Panorama
Dok pomičete ili naginjete fotoaparat, on snima nekoliko slika i spaja ih u jednu
panoramsku sliku. Funkcija Sweep Panorama omogućuje vam neisprekidano
snimanje širokih panoramskih prizora koji inače ne stanu u cijelosti odjednom
u kadar.
U funkciji 3D Sweep Panorama fotoaparat primjenom tehnologije sweep panorama snima zasebne snimke, jednu za gledanje lijevim okom i drugu za desno
oko te ih spaja kako bi izgledale kao 3D slika.
Ostalo
MENU  [Shoot Mode]  [Sweep Panorama]
1 Odaberite
ili [3D Sweep Panorama].
željeni motiv prema
2 Snimajte
uputama na LCD zaslonu.
Sivo područje na lijevoj strani zaslona
nije snimljeno.
Indikatorska skala
HR
39
]] Savjeti za snimanje panoramske slike
Pomičite fotoaparat u luku konstantnom brzinom i u istom smjeru kao što je
označeno na LCD zaslonu. [Sweep Panorama] je prikladnija za mirne objekte
nego za one koji se kreću.
Okomiti smjer
Vodoravna os
Što kraći polumjer
Anti Motion Blur
Fotoaparat kombinira šest snimaka s visokom osjetljivošću u jednu fotografiju
pa se smanjuje učinak pomicanja fotoaparata i sprječava se šum. Budući da
se osoba (predmet snimanja) u prednjem planu i pozadina tretiraju odvojeno,
smanjuje se učinak pomicanja i zamućenje objekta. Izbjegavanjem primjene
bljeskalice sprječava se preeksponiranost.
1 Odaberite MENU  [Shoot Mode]  [Anti Motion Blur].
HR
40
]] Razlika između funkcije [Anti Motion Blur] i [Handheld Twilight]
Baš kao kod [Anti Motion Blur], fotoaparat spaja 6 snimaka u 1 fotografiju pomoću
[Hand-held Twilight] u [Scene Selection].
Funkcija [Hand-held Twilight] namijenjena je za uporabu pri snimanju tamnog
prizora, primjerice prizora snimanog noću. Kad se smrači te je veća vjerojatnost
za pojavu efekta pomicanja fotoaparata, fotoaparat povećava osjetljivost i snima
s brzinom zatvarača koja smanjuje učinak pomicanja.
Funkcija [Anti Motion Blur] namijenjena je za primjenu uz snimanje motiva pri
slabom osvjetljenju, primjerice u zatvorenom prostoru. Fotoaparat automatski
povećava osjetljivost i snima s brzim podešenjem zatvarača radi smanjivanja
zamućenja koje uzrokuje kretanje objekta.
Ručno snimanje videozapisa
U modu P, A, S ili M možete podesiti ekspoziciju čak i pri snimanju videozapisa.
Time vam se omogućuje postizanje kreativnijeg izričaja, smanjenjem izoštravanja
pozadine, podešavanjem svjetline i sl.
Ostalo
1 Pritisnite tipku MOVIE.
ekspoziciju uporabom lijevog/desnog ili glavnog
2 Podesite
kontrolnog kotačića.
Stavke koje se mogu podesiti ovise o načinu snimanja (str. 13).
Napomena
55 Također će se snimati zvuk rada objektiva i fotoaparata.
HR
41
Priručnik za α
Za detaljnije upute o mnoštvu funkcija fotoaparata pogledajte "α Handbook"
na isporučenom CD-ROM disku.
Ako koristite Windows
računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
1 Uključite
pogon računala.
2 Kliknite na [Handbook].
3 Kliknite na [Install].
4 Pokrenite "α Handbook" iz prečice na radnoj površini.
Ako koristite Macintosh
računalo i uložite CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
1 Uključite
pogon računala.
mapu [Handbook] i kopirajte datoteku
2 Odaberite
"Handbook.pdf", pohranjenu u mapi [GB], na računalo.
3 Nakon završetka kopiranja, dvaput kliknite "Handbook.pdf".
HR
42
Ograničenje funkcija
Funkcije raspoložive u svakom modu snimanja
Funkcije koje možete koristiti ovise o odabranom modu snimanja.
U sljedećoj tablici  označava raspoloživu funkciju. – znači da funkcija nije
raspoloživa.
Funkcije koje ne možete koristiti prikazuju se sivo na zaslonu.
Shoot Mode
Exposure
Comp.
Self-timer
Cont.
Shooting
Face
Detection
Picture Effect



–
 (Sweep
Panorama)

–
–
–
–
Ҳ (3D Sweep
Panorama)

–
–
–
–
ҝ (Anti Motion
Blur)

–
–

–
š(Scene ҳ
Selection)
–

–

–
ҹ
–



–

–

–

–
Ҹ
–

–

–

–

–

–

–

–

–
җ
–
–
–

–

–

–

–
P (Program Auto)





A (Aperture Priority)





S (Shutter Priority)





–




M (Manual
Exposure)
Ostalo
–
ũ (Intelligent
Auto)
Napomena
55 Raspoložive funkcije mogu biti ograničene i drugim uvjetima osim moda snimanja.
HR
43
Raspoloživi načini rada bljeskalice
Funkcije koje možete odabrati ovise o modu snimanja i odabranim funkcijama.
U sljedećoj tablici  označava raspoloživu funkciju. – znači da funkcija nije
raspoloživa.
Načini rada bljeskalice koje ne možete odabrati prikazuju se sivo na zaslonu.
Shoot Mode
HR
44
Flash Off
Autoflash
Fill-flash
Slow Sync. Rear Sync. Wireless
ũ (Intelligent
Auto)


–
–
–
–
 (Sweep
Panorama)

–
–
–
–
–
Ҳ (3D Sweep
Panorama)

–
–
–
–
–
ҝ (Anti Motion
Blur)

–
–
–
–
–
š(Scene ҳ
Selection)



–
–
–
ҹ

–

–
–
–




–
–
–
Ҹ

–

–
–
–


–

–
–
–


–
–
–
–
–
җ

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
P (Program Auto)
–
–




A (Aperture Priority)
–
–




S (Shutter Priority)
–
–




M (Manual
Exposure)
–
–




Napomene
55 Načine rada bljeskalice mogu ograničavati i drugi uvjeti osim moda snimanja.
55 Čak i ako odaberete primjenjiv način rada bljeskalice, bljeskalica se neće aktivirati
ako nije podignuta.
55 S ugrađenom bljeskalicom možete koristiti bežičnu bljeskalicu. Koristite bežičnu
bljeskalicu s podešavanjem omjera svjetla (opcija) ili standardnu bežičnu bljeskalicu
(opcija).
Ostalo
HR
45
Preostali broj fotografija za snimanje
Kad uložite memorijsku karticu u foto­
aparat i podesite preklopku napajanja na
ON, na LCD zaslonu prikazuje se broj
mogućih snimaka (za snimanje s trenutnim postavkama).
Napomena
55 Kad "0" (broj mogućih snimaka) trepće žuto, memorijska kartica je puna. Zamijenite
memorijsku karticu novom ili izbrišite snimke na trenutnoj memorijskoj kartici.
Broj fotografija i vrijeme videozapisa koji se
mogu pohraniti na memorijsku karticu
Fotografije
Tablica pokazuje približan broj fotografija koje je moguće pohraniti na memorijsku
karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrijednosti su dobivene testiranjem sa
standardnim Sonyjevim memorijskim karticama: Vrijednosti se mogu razlikovati
ovisno o uvjetima snimanja.
Veličina slike: L 24M
Omjer širine i visine slike: 3:2*
Kapacitet
Kvaliteta
2 GB
(Jedinica: fotografije)
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Standard
335
680
1350
2750
5500
Fine
205
410
830
1650
3300
RAW & JPEG
54
105
220
440
880
RAW
74
145
300
600
1200
* Kad je [Aspect Ratio] podešen na [16:9], možete načiniti više snimaka od broja
prikazanog u gornjoj tablici (osim za [RAW]).
HR
46
Videozapisi
Niže navedena tablica prikazuje približno raspoloživo vrijeme snimanja. Ovo je
ukupno vrijeme za sve video datoteke. Moguće je kontinuirano snimati približno
29 minuta po snimci. Maksimalna veličina MP4 datoteke videozapisa je 2 GB.
(h (sati), m (minute))
Kapacitet
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
10 min
20 min
40 min
1 h 30 min
3h
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 min
30 min
1h
2h
4 h 5 min
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
9 min
15 min
35 min
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 min
20 min
40 min
1 h 30 min
3h
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 min
30 min
1h
2h
4 h 5 min
20 min
40 min
Record Setting
VGA 3M
1 h 20 min 2 h 45 min 5 h 30 min
1 h 10 min 2 h 25 min 4 h 55 min
10 h
Ostalo
14401080 12M
1 h 15 m 2 h 30 min
20 h
Napomena
55 Vrijeme snimanja videozapisa mijenja se jer fotoaparat ima VBR (varijabilna brzina
bita) čime se automatski podešava kvaliteta slike ovisno o snimanoj sceni. Pri sni­
manju objekta koji se brzo kreće slika je jasnija, ali je vrijeme snimanja kraće jer
snimanje zahtijeva mnogo memorije. Vrijeme snimanja također se razlikuje ovisno
o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/veličine slike.
HR
47
Broj mogućih fotografija pri uporabi baterije
Kad fotoaparat koristite sa sasvim napunjenom baterijom (isporučena), možete
načiniti broj snimaka naveden ispod.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od navedenih, ovisno o uvjetima uporabe.
Mod snimanja preko
LCD zaslona
Približno 430 fotografija
Mod tražila
Približno 350 fotografija
55 Taj broj procijenjen je sa sasvim napunjenom baterijom i u sljedećim uvjetima:
–– Pri okolnoj temperaturi od 25 °C.
–– [Quality] je podešen na [Fine].
–– [Autofocus Mode] je podešen na [Single-shot AF].
–– Snimanje se odvija jednom svakih 30 sekundi.
–– Bljeskalica se aktivira sa svakom drugom snimkom.
–– Fotoaparat se isključuje i zatim ponovno uključuje jednom na svakih 10 snimaka.
–– Pri uporabi baterije punjene još oko sat vremena nakon što se indikator CHARGE
isključio.
–– Pri uporabi kartice Sony "Memory Stick PRO Duo" (prodaje se zasebno).
55 Metoda mjerenja zasniva se na CIPA standardu.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
HR
48
Popis ikona na zaslonu
Na zaslonu se prikazuju indikatori, koji označavaju status fotoaparata.
Prikaz na zaslonu možete mijenjati pritiskom na tipku DISP (prikaz sadržaja)
na kontrolnom kotačiću.
Pripravno stanje snimanja

Zaslon
Opis
Mod snimanja
PASM
Odabir scene
Prepoznavanje
scene
Snimanje videozapisa
Ostalo
Omjer širine i
visine fotografija
24M 20M 12M
10M 6M 5.1M
Veličina slike za
fotografije
RAW RAW+J
FINE STD
Kvaliteta slike za
fotografije
100
Preostali broj fotografija za snimanje
Reprodukcija
HR
49
Zaslon
Opis
60i/50i
60i/50i
60p/50p
24p/25p
24p/25p
Mod snimanja
videozapisa
Zaslon
Opis
Način pregleda
101-0012
Mapa za reproduk­
ciju – Broj datoteke
Oznaka zaštite
Redoslijed
ispisivanja
Memorijska
kartica/Prijenos

123Mi n
100%
Vrijeme snimanja
za videozapise
Zaslon
Funkcijske tipke
(MENU/Mod snimanja/Brisanje/
Uvećanje)
Preostalo trajanje
baterije
U tijeku je punjenje
bljeskalice
AF osvjetljenje
Live View
Opis

Zaslon
Opis
Način rada bljeska­
lice/Smanjenje
efekta crvenih očiju
Pri snimanju video­
zapisa ne snima se
zvuk
Način okidanja
SteadyShot/
Upozorenje za
SteadyShot
Način izoštravanja
Lijevi/desni kontrolni kotačić
Upozorenje na
pregrijavanje
Baza podataka je
puna/Greška baze
podataka
HR
50
Zaključavanje
kotačića
±0.0
Kompenzacija
bljeskalice
Način mjerenja
svjetla
Mod za područje
izoštravanja
Praćenje subjekta
Zaslon
Opis
Zaslon
Opis
Prepoznavanje lica
F3. 5
Otvor blende
Efekt meke kože
±0.0
Ručno mjerenje
±0.0
Kompenzacija
ekspozicije
Ravnoteža bjeline
AWB
ISO400
ISO osjetljivost
AE zadržavanje
A7 G7
7500K
Indikator brzine
zatvarača
DRO/Auto HDR
Indikator otvora
blende
Kreativni stil
Indikator osjetljivosti prepoznavanja
osmijeha
Vrijeme snimanja
za videozapis (m:s)
2011-1-1
9:30AM
Datum/vrijeme
snimanja slike
12/12
Broj slike/Broj slika
u određenom modu
prikaza
Ostalo
Picture Effect
REC 0:12
Prikazuje se kad na
slici nije radio HDR.
Prikazuje se kad
na slici nije uspio
slikovni efekt.
Histogram

Zaslon
Opis
z
Status izoštravanja
1/125
Brzina zatvarača
HR
51
U slučaju problema
Ako tijekom uporabe fotoaparata naiđete na probleme, isprobajte sljedeća
rješenja.
AProvjerite stavke u odjeljku "Troubleshooting" u uputama
"α Handbook" (PDF) s isporučenog CD-ROM diska.
BIzvadite bateriju i ponovno je uložite nakon otprilike jedne
minute te uključite fotoaparat.
CResetirajte postavke (str. 38).
DObratite se Sony prodavatelju ili najbližem Sony servisu.
HR
52
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sustav]
Vrsta fotoaparata: Digitalni fotoaparat s
izmjenjivim objektivom
Objektiv: E-mount objektiv
[Slikovni senzor]
Slikovni senzor: 23,5  15,6 mm (APS-C
format) CMOS slikovni senzor
Ukupan broj piksela slikovnog senzora:
Približno 24 700 000 piksela
Efektivni broj piksela:
Približno 24 300 000 piksela
[Zaštita od prašine]
Sustav: Antistatička obloga optičkog
filtra i ultrazvučnog vibracijskog
mehanizma
[Sustav automatskog izoštravanja]
[Kontrola ekspozicije]
Način mjerenja svjetla: Mjerenje u
1200-segmenata pomoću slikovnog
senzora
Raspon mjerenja: EV0 do EV20 (pri ISO
100 (ekvivalentno), s objektivom
F2.8)
ISO osjetljivost (indeks preporučene
ekspozicije): Auto, ISO 100 –
16000
Kompenzacija ekspozicije: ±5 EV
(korak po 1/3 EV)
[Zatvarač]
Tip: Elektronski kontrolirani zatvarač
s vertikalnim kretanjem, u žarišnoj
ravnini
[Medij za snimanje]
"Memory Stick PRO Duo" medij, SD
kartica
[Elektroničko tražilo]
Tip: Elektroničko tražilo (Organic
Electro-Luminescence)
Veličina zaslona: 1,3 cm (tip 0.5)
Ukupan broj točaka: 2 359 296 točaka
Pokrivenost kadra: Približno 100%
Uvećanje: 1,09  s 50 mm objektivom
na beskonačno, –1 m–1 (diopter)
Udaljenost oka: Oko 23 mm od okulara,
21 mm od okvira okulara na –1 m–1
Podešavanje dioptera: –4,0 m–1 do
+1,0 m–1 (diopter)
[LCD zaslon]
Ostalo
Sustav: Sustav za prepoznavanje
kontrasta
Raspon osjetljivosti: EV0 do EV20 (pri
ISO 100 (ekvivalentno), s objektivom F2.8)
Raspon brzina: 1/4000 sekunde – 30
sekundi, proizvoljno, (korak 1/3 EV)
Brzina sinkronizacije bljeskalice:
1/160 sekunde
LCD zaslon: 7,5 cm (tip 3.0), TFT
Ukupan broj točaka: 921 600 (640  3
(RGB)  480) točaka
[Ulazne/izlazne priključnice]
USB: miniB
HDMI: HDMI minipriključnica tipa C
[Napajanje]
Odgovarajuća baterija: Punjiva baterija
NP-FW50
[Ostalo]
Exif Print: Kompatibilan
PRINT Image Matching III:
Kompatibilan
Dimenzije (CIPA-kompatibilno):
Približno 119,9 mm  66,9 mm 
42,6 mm (Š/V/D)
HR
53
Masa (CIPA-kompatibilno):
Približno 350 g (uključujući bateriju
te "Memory Stick PRO Duo")
Približno 291 g (samo fotoaparat)
Radna temperatura: 0 do 40 °C
Format datoteka:
Fotografija: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2,3, MPF Baseline) kompatibilnost, DPOF kompatibilnost
3D fotografije: MPO (MPF Extended
(Disparity Image)) kompatibilnost
Videozapis (AVCHD format):
AVCHD format ver. 2.0
kompatibilno
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital, dvokanalni
Dolby Digital Stereo Creator
55 Proizvedeno uz licencu tvrtke
Dolby Laboratories.
Videozapis (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2ch
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
Punjač baterije BC-VW1
[Bljeskalica]
Zum-objektiv E18 – 55 mm
Ekvivalent žarišnoj duljini za 35 mm
format1): 27 – 82,5 mm
Skupine-elementi objektiva: 9-11
Vidni kut objektiva1): 76° - 29°
Minimalan fokus2): 0,25 m
Najveće uvećanje: 0,3
Najmanji f-broj: f/22 – f/32
Promjer filtra: 49 mm
Dimenzije (maks. promjer  visina):
Približno 62  60 mm
Masa: Približno 194 g
Efekt kompenzacije3): Približno 4 koraka
Brojka vodilja bljeskalice: GN 6
(u metrima uz ISO 100)
Vrijeme punjenja: Oko 4 sekunde
Pokrivenost bljeskom: Za 18 mm objektiv (žarišna duljina koju pokazuje
objektiv)
Kompenzacija bljeskalice: ±3,0 EV
(korak po 1/3 EV)
Domet bljeskalice (m):
ISO
F2.8
F3.5
F5.6
100
1 - 2,1
1 - 1,7
1 - 1,1
200
1-3
1 - 2,4
1 - 1,5
400 1,4 - 4,3 1,1 - 3,4 1 - 2,1
800
HR
54
2 - 6,1 1,6 - 4,8
1-3
Ulazne vrijednosti: 100 V – 240 V AC,
50/60 Hz, 4,2 W
Izlazne vrijednosti: 8,4 V DC, 0,28 A
Raspon radne temperature: 0 do 40 °C
Raspon temperature za pohranu: –20
do +60 °C
Maksimalne dimenzije: Približno 63 
95  32 mm (Š/V/D)
Masa: Približno 85 g
Punjiva baterija NP-FW50
Baterija: Litij-ionska baterija
Najveći napon: DC 8,4 V
Nazivni napon: DC 7,2 V
Maksimalan napon punjenja: DC 8,4 V
Maksimalna struja punjenja: 1,02 A
Kapacitet: Tipičan 7,7 Wh (1 080 mAh)
Najmanji 7,3 Wh (1020 mAh)
Maksimalne dimenzije:
Približno 31,8  18,5  45 mm
(Š/V/D)
Masa: Približno 57 g
Objektiv (samo NEX-7K)
1)Vrijednosti
za ekvivalentnu žarišnu
duljinu za 35 mm format te vidni kut
temelje se na digitalnim fotoaparatima
opremljenima slikovnim senzorom
veličine APS-C.
2)Najmanji
fokus je najkraća udaljenost
od slikovnog senzora do objekta.
3)Brzina zatvarača (razlikuje se ovisno
o uvjetima snimanja)
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjeni bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
O žarišnoj duljini
Kut slike kod ovog fotoaparata uži je
nego kod fotoaparata s 35 mm filmom.
Možete pronaći odgovarajući ekvivalent
žarišnoj duljini fotoaparata s 35 mm
filmom te snimajte s jednakim kutom
slike tako što ćete povećati žarišnu
duljinu svog objektiva za pola.
Primjerice, uporabom 50 mm objektiva
možete postići vrijednost usporedivu sa
75 mm objektivom fotoaparata s 35 mm
filmom.
Ostalo
O kompatibilnosti podataka
55 Ovaj fotoaparat je usklađen s pravilima
DCF (Design rule for Camera File
system universal standard) univerzalnog standarda kojeg je utemeljilo
udruženje JEITA (Japan Electric and
Information Technology Industries
Association).
55 Nije zajamčena reprodukcija snimaka
načinjenih ovim fotoaparatom na drugoj
opremi, kao i reprodukcija snimaka
načinjenih ili editiranih drugom
opremom na ovom fotoaparatom.
HR
55
Napomena za korisnike u
Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik
Sony Europe Limited, Predstavništvo u
Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na
internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Zbrinjavanje starih
električnih i elektro­
ničkih uređaja
(primjenjuje se u
Europskoj uniji i
ostalim europskim
zemljama s poseb­
nim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba
biti zbrinut na za tu namjenu predviđe­
nom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš
i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste
kupili proizvod.
HR
56
Zbrinjavanje starih
baterija (primjenjuje
se u Europskoj uniji
i ostalim europskim
zemljama s poseb­
nim sustavom za
prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji ili njenom paki­
ranju označava da se isporučene baterije
ne smije zbrinjavati kao ostali kucni
otpad.
Na nekim baterijama može se nalaziti
ovaj simbol u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg)
ili olovo (Pb) stavljaju se na baterije
koje sadrže više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete sprečavanju negativnih posljedica
po okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih
bi njihovo nepravilno odlaganje moglo
dovesti. Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju da vaš uređaj, iz sigurnosnih
razloga, zbog efikasnosti ili cjelovitosti
podataka, zahtijeva ugrađenu bateriju za
svoj rad, takvu bateriju smije zamijeniti
isključivo stručna osoba. Kako biste na
siguran način zbrinuli baterije, odnesite
ih u za to namijenjeni centar za priku­pljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, molimo pogledajte
u uputama o sigurnom načinu njihove
zamijene. Baterije odnesite u centar za
prikupljanje i recikliranje isluženih bate­
rija. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada
ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
NEX-7
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na
često postavljana pitanja možete pronaći na Sonyjevoj
stranici za podršku korisnicima (Customer Support).
©2011 Sony Corporation
4-408-688-11(1)
Download PDF

advertising