Sony | ILCE-6300 | Sony ILCE-6300 E-mount fotoaparat α6300 sa senzorom APS-C formata Upute za upotrebu

4-579-410-11(1) (HR)
Digitalni fotoaparat
s izmjenjivim objektivom
E-mount
Priručnik s uputama
„Priručnik” (mrežni priručnik)
U „Priručniku” potražite detaljne upute
o mnogim funkcijama fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1540/h_zz/
ILCE-6300
Hrvatski
Saznajte više o fotoaparatu („Priručnik”)
„Priručnik” je mrežni priručnik. „Priručnik” možete čitati
na računalu ili pametnom telefonu.
U njemu potražite detaljne upute o mnogim funkcijama
fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1540/h_zz/
Pregled vodiča
Fotoaparat je opremljen ugrađenim vodičem s uputama.
Vodič kroz fotoaparat
U „Vodiču kroz fotoaparat” prikazana su objašnjenja za trenutačno odabranu
funkciju ili postavku izbornika.
1 Dodijelite „Vodič kroz fotoaparat” željenom gumbu pomoću stavke
[Prilag. tipka(Snim.)].
Gumb MENUt
(Prilag. postavke) t [Prilag. tipka(Snim.)] t
Odaberite željeni gumb dodijeljen funkciji. t [Vodič kroz fotoaparat]
2 Pritisnite gumb MENU i upotrijebite kotačić za upravljanje kako biste
odabrali stavku u izborniku MENU za koju želite pročitati objašnjenje te
zatim pritisnite gumb kojem je dodijeljena funkcija [Vodič kroz fotoaparat].
HR
2
Vlasnička evidencija
Broj modela i serijski broj (koji se nalaze
na proizvodu) zabilježite u prostor
u nastavku. Ti će vam brojevi trebati
prilikom kontaktiranja s prodavačem
proizvoda tvrtke Sony u vezi s ovim
proizvodom.
Broj modela ILCESerijski broj ____________________
UPOZORENJE
Kako biste umanjili opasnost od
požara ili strujnog udara, jedinicu
nemojte izlagati kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE
UPUTE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
DA BISTE SMANJILI RIZIK
OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO
SLIJEDITE OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj
utičnici, upotrijebite dodatni adapter za
utikač čija je konfiguracija odgovarajuća
za strujnu utičnicu.
OPREZ
[ Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno
rukuje, može eksplodirati, izazvati požar
ili čak kemijske opekline. Pridržavajte se
sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet
baterija udarcima ili sili, na primjer
udarcima čekića te pazite da vam ne
ispadne i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte
dopustiti da metalni predmeti dođu
u dodir s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama
iznad 60°C, na primjer ostavljanjem
na izravnom sunčevom svjetlu ili
u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom
baterijom ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija
originalnim punjačem baterija Sony
ili uređajem koji služi za punjenje
kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata
male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili
odgovarajućom vrstom proizvoda
koju preporučuje tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija
pravovremeno zbrinite na način
opisan u uputama.
Pri upotrebi priloženog ili preporučenog
adaptera za izmjeničnu struju/punjača
baterija služite se zidnom utičnicom
u blizini. Ako dođe do smetnji pri
upotrebi ovog proizvoda, odmah ga
isključite iz zidne utičnice kako biste
isključili izvor napajanja.
Ako upotrebljavate proizvod sa žaruljicom
punjenja, imajte na umu da proizvod nije
isključen iz izvora napajanja čak ni kada
se žaruljica isključi.
Kabel za napajanje, ako se isporučuje,
posebno je namijenjen za upotrebu
s ovom opremom i ne smije se
upotrebljavati s drugom električnom
opremom.
HR
3
[ Kabel za napajanje
Za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu,
Malti, Cipru i Saudijskoj Arabiji
Upotrijebite kabel za napajanje (A).
Iz sigurnosnih razloga kabel za
napajanje (B) nije namijenjen za gore
spomenute države/regije i zato se ondje
ne smije upotrebljavati.
Za korisnike u drugim državama/
regijama EU-a:
Upotrijebite kabel za napajanje (B).
(A)
(B)
Za korisnike u Europi
[ Napomena za kupce
u državama u kojima se
primjenjuju direktive EU-a.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda
sa zahtjevima EU-a: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje
da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije
potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
[ Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili
elektromagnetskih smetnji prijenos
podataka ne dovrši do kraja (neuspješan
prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju
ili isključite i ponovno priključite
komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da
je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela
za povezivanje kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim
frekvencijama mogu utjecati na sliku
i zvuk ove jedinice.
HR
4
[ Zbrinjavanje iskorištenih
baterija te električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na
proizvodu, bateriji ili
na pakiranju označava
da se proizvod
i baterija ne smiju
odlagati kao kućanski
otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti
u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći
neispravnim zbrinjavanjem otpada.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih,
izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo
ovlašteno servisno osoblje. Da biste
omogućili pravilno postupanje s baterijom
te električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno ukloniti
bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
Dodatne informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije zatražite od lokalne
gradske uprave, komunalne službe za
zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj
ste kupili proizvod ili bateriju.
HR
5
Sadržaj
Korak 1
Priprema fotoaparata
–
–
–
–
–
–
–
Str. 7
Provjera isporučenih artikala
Identifikacija dijelova
Umetanje kompleta baterija
Punjenje kompleta baterija
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Pričvršćivanje/uklanjanje objektiva
Postavljanje jezika i sata
Korak 2 Str. 22
Osnovne radnje
– Snimanje fotografija/videozapisa
Korak 3 Str. 23
Funkcija reprodukcije
– Prikaz slika
Korak 4 Str. 24
Funkcija snimanja
– Uvod u ostale funkcije
Upotreba računala
Str. 34
– Upotreba softvera
– Uvoz slika na računalo i njihova upotreba (PlayMemories Home)
Dodavanje funkcija fotoaparatu
Str. 36
– Dodavanje funkcija fotoaparatu
Ostalo
–
–
–
–
Str. 36
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa
Napomene za upotrebu fotoaparata
Specifikacije
Ovaj priručnik obuhvaća nekoliko modela koji se isporučuju s različitim objektivima.
Naziv modela razlikuje se ovisno o isporučenom objektivu. Dostupni model razlikuje
se ovisno o državama/regijama.
HR
6
Naziv modela
Objektiv
ILCE-6300
Nije priloženo
ILCE-6300L
E PZ 16 – 50 mm
Provjera isporučenih artikala
Najprije provjerite naziv modela svog fotoaparata (str. 6). Isporučena dodatna
oprema razlikuje se ovisno o modelu.
Broj u zagradi označava količinu.
x Isporučeno sa svim
modelima
• Fotoaparat (1)
• Kabel za napajanje (mrežni vod)
(1)* (ne isporučuje se u nekim
državama/regijama)
* Uz vaš fotoaparat može se isporučiti
više kabela za napajanje. Upotrijebite
onaj koji odgovara za vašu državu/
regiju. Pogledajte stranicu 4.
• Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FW50 (1)
• Traka za nošenje na ramenu (1)
• Poklopac okulara (1)
• Poklopac nosača (1)
(pričvršćen na fotoaparat)
• Priručnik s uputama
(ovaj priručnik) (1)
• Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje
jednim dodirom (NFC) (1)
U vodiču su objašnjene funkcije
koje zahtijevaju Wi-Fi vezu.
x ILCE-6300
• Mikro USB kabel (1)
• Poklopac kućišta (1) (pričvršćen
na fotoaparat)
x ILCE-6300L
• Adapter za izmjeničnu struju (1)
• Objektiv za zumiranje
E PZ 16 – 50 mm (1) (pričvršćen
za fotoaparat)/prednji poklopac
za objektiv (1) (pričvršćen za
objektiv)
HR
7
Identifikacija dijelova
Kada je objektiv uklonjen
A Gumb zatvarača
B Gumb C1 (prilagođeno 1)
C Senzor daljinskog upravljača
D Wi-Fi antena (ugrađena)
E Prekidač ON/OFF (napajanje)
F Žaruljica samookidača/
AF osvjetljivač
G Gumb za otpuštanje objektiva
H Mikrofon*1
I Objektiv
J Postolje
K Slikovni senzor*2
L Kontakti za objektiv*2
*1
*2
HR
8
Nemojte prekrivati taj dio tijekom
snimanja videozapisa.
Nemojte izravno dodirivati taj dio.
A Nosač za više sučelja*
B
Oznaka položaja slikovnog
senzora
C Kukica za traku za nošenje
na ramenu
D Zvučnik
E Bljeskalica
• Pritisnite tipku (iskakanje
bljeskalice) za upotrebu
bljeskalice. Bljeskalica ne
iskače automatski.
• Kada ne upotrebljavate
bljeskalicu, pritisnite je natrag
u kućište fotoaparata.
F Birač načina rada
(Automatski način)/
(Program. autom.)/
(Prioritet blende)/
(Prioritet zatvar.)/
(Ručna ekspoz.)/
1/2 (Pozivanje memorije)/
(Video/HFR)/
(Panoram. snimanje)/
(Odabir scene)
G Birač za upravljanje
H Multi/Mikro USB terminal*
• Podržava uređaje kompatibilne
s Mikro USB kabelom.
I Žaruljica punjenja
J HDMI mikro priključak
K Priključak m (za mikrofon)
• Vanjski se mikrofon pri spajanju
automatski uključuje. Ako je
vanjski mikrofon vrste koja
se napaja preko priključka,
fotoaparat služi kao izvor
napajanja mikrofona.
* Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s nosačem za više
sučelja i terminalu Multi/Mikro USB
potražite na web-mjestu tvrtke Sony
ili se obratite svom prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili ovlaštenom
lokalnom servisu tvrtke Sony. Možete
upotrijebiti i dodatnu opremu koja je
kompatibilna s nosačem za dodatnu
opremu. Ne možemo jamčiti
ispravan rad s dodatnom opremom
drugih proizvođača.
L Senzor okulara
M Tražilo
N Poklopac okulara
• Nije tvornički pričvršćen za
fotoaparat. Preporučujemo
da pričvrstite poklopac okulara
kada namjeravate upotrebljavati
tražilo.
Pričvršćivanje/uklanjanje
poklopca okulara
• Uklonite poklopac okulara
kada spajate dodatnu opremu
(prodaje se zasebno) na nosač
za više sučelja.
HR
9
O Monitor
• Možete prilagoditi kut zaslona da
bude lako vidljiv i snimati iz bilo
kojeg položaja.
Y Gumb C2 (prilagođeno 2)/
gumb
(obriši)
Z Gumb
(reprodukcija)
P Birač za prilagodbu dioptra
• Prilagodite birač za prilagodbu
dioptra svojem vidu sve dok
prikaz u tražilu ne postane jasan.
Ako imate poteškoća
s okretanjem kotačića za
prilagodbu dioptra, uklonite
poklopac okulara pa zatim
prilagodite kotačić.
Q Gumb (iskakanje bljeskalice)
R Gumb MENU
S Ručica za prebacivanje
AF/MF/AEL
T Za snimanje: gumb AF/MF/
gumb AEL
Za gledanje: gumb (povećanje)
U Gumb MOVIE (videozapis)
V Za snimanje: Gumb Fn (funkcija)
Za gledanje: Gumb
(Poš. na
Smartphone)
A
(oznaka N)
• Dodirnite ovu oznaku kada
spajate fotoaparat s pametnim
telefonom koji je opremljen
funkcijom NFC.
• NFC (Near Field
Communication) je
međunarodni standard
tehnologije za bežičnu
komunikaciju kratkog dometa.
B Poklopac priključka
• Upotrijebite ga kada
upotrebljavate adapter za
izmjeničnu struju AC-PW20
(prodaje se zasebno). Umetnite
priključak u odjeljak za bateriju
i provedite kabel kroz poklopac
priključka kao što je prikazano
dolje.
• Možete prikazati zaslon
za [Poš. na Smartphone]
pritiskom na gumb
(Poš. na Smartphone).
HR
W Kotačić za upravljanje
10 X Središnji gumb
• Pazite da ne prikliještite kabel
kada zatvorite poklopac.
C Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac
s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
D Pristupna žaruljica
E Poklopac baterije/memorijske
kartice
F Utor memorijske kartice
G Utor za umetanje baterije
H Ručica za zaključavanje baterije
x Objektiv
Specifikacije objektiva potražite
na stranici 45.
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6
OSS (isporučuje se uz
ILCE-6300L)
A Prsten za zumiranje/izoštravanje
B Ručica za zumiranje
C Oznaka za postavljanje
D Kontakti za objektiv*
* Nemojte izravno dodirivati taj dio.
HR
11
Umetanje kompleta baterija
Ručica za zaključavanje baterije
1
2
HR
12
Otvorite poklopac.
Umetnite komplet baterija.
• Umetnite komplet baterija dok držite pritisnutu ručicu za zaključavanje
baterije kao na slici. Provjerite je li ručica za zaključavanje baterije
zaključana nakon umetanja.
• Zatvaranje poklopca s neispravno umetnutom baterijom može oštetiti
fotoaparat.
Punjenje kompleta baterija
Žaruljica punjenja
Uključena: punjenje
Isključena: punjenje završeno
Treperi:
pogreška punjenja ili je punjenje
privremeno zaustavljeno jer temperatura
fotoaparata nije unutar zadanog raspona
1
2
Priključite kameru na adapter za izmjeničnu struju
(priloženo) pomoću mikro USB kabela (priloženo).
Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
Žaruljica punjenja svijetli narančasto i punjenje započinje.
• Isključite fotoaparat dok punite bateriju.
• Komplet baterija možete napuniti čak i kada je djelomično napunjen.
• Ako žaruljica punjenja treperi i punjenje nije završeno, uklonite
i ponovno umetnite komplet baterija.
• U nekim državama/regijama priključite kabel za napajanje u adapter
za izmjeničnu struju, a zatim adapter za izmjeničnu struju priključite
u zidnu utičnicu.
Napomene
• Ako žaruljica punjenja na fotoaparatu treperi kada je adapter za izmjeničnu struju
uključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno jer je
temperatura izvan preporučenog raspona. Punjenje se nastavlja kada se temperatura
vrati unutar odgovarajućeg raspona. Preporučujemo vam da komplet baterija punite
pri temperaturi okoline od 10°C do 30°C.
HR
13
• Ako je odjeljak terminala baterije prljav, komplet baterija neće se učinkovito
puniti. U tom slučaju lagano obrišite prašinu mekom krpom ili štapićem za uši
kako biste očistili odjeljak terminala baterije.
• Priključite adapter za izmjeničnu struju (priloženo) u najbližu zidnu utičnicu.
Ako dođe do smetnji pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju, odmah ga
isključite iz zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Nakon završetka punjenja isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice.
• Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, mikro USB kabel (priloženo)
i adapter za izmjeničnu struju (priloženo) marke Sony.
x Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Vrijeme punjenja je oko 150 minuta ako upotrebljavate adapter za izmjeničnu
struju (priloženo). Nakon umetanja do kraja napunjenog kompleta baterija
žaruljica punjenja se pali i zatim gasi.
Napomene
• Gore navedeno vrijeme punjenja vrijedi za punjenje potpuno ispražnjenog
kompleta baterija pri temperaturi od 25°C. Punjenje može potrajati duže ovisno
o okolnostima upotrebe i uvjetima.
x Punjenje priključivanjem na računalo
Komplet baterija može se puniti
priključivanjem fotoaparata na računalo
pomoću mikro USB kabela.
Napomene
• Ako je fotoaparat spojen s prijenosnim
računalom koje nije spojeno s izvorom
napajanja, razina baterije prijenosnog računala
Na USB priključak
se smanjuje. Ne punite dulje vrijeme.
• Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte
uključivati/isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo iz
stanja pripravnosti. To može uzrokovati kvar fotoaparata. Prije uključivanja/
isključivanja, ponovnog pokretanja ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti,
isključite fotoaparat iz računala.
• Punjenje pomoću ručno složenih ili prilagođenih računala nije zajamčeno.
HR
14
x Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti
i reproducirati
Vijek trajanja baterije
Broj slika
—
Pribl. 400 slika
Tražilo
—
Pribl. 350 slika
Monitor
Pribl. 75 min.
—
Tražilo
Pribl. 70 min.
—
Monitor
Pribl. 115 min.
—
Tražilo
Pribl. 115 min.
—
Pribl. 360 min.
Pribl. 7100 slika
Snimanje
(fotografije)
Monitor
Uobičajeno
snimanje
videozapisa
Neprekidno
snimanje
videozapisa
Pregledavanje (fotografije)
Napomene
• Gore navedeni broj slika vrijedi kada je komplet baterija potpuno napunjen.
Broj slika može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
• Broj slika koje se mogu snimiti vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Upotreba medija tvrtke Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) media
(prodaje se zasebno).
– Kada je pričvršćen objektiv E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS.
– Komplet baterija upotrebljava se pri temperaturi okoline od 25°C.
– [Svjetlina tražila]: [Ručno] [±0]
– [Svjetlina monitora]: [Ručno] [±0]
– [Kvaliteta zaslona]: [Standardno]
• Broj za „Snimanje (fotografije)” temelji se na standardu CIPA i vrijedi za snimanje
u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Opcija DISP postavljena je na [Prikaz svih info.].
– [Način izoštravanja]: [Automatic AF]
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Bljeskalica se upotrebljava jednom svaka dva puta.
– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset snimanja.
• Broj minuta za snimanje videozapisa temelji se na standardu CIPA i vrijedi za
snimanje u sljedećim uvjetima:
–[
Postavka snim.]: XAVC S HD 60p 50M /50p 50M .
– Uobičajeno snimanje videozapisa: Trajanje baterije ovisi o uzastopnom
pokretanju/zaustavljanju snimanja, zumiranju, uključivanju/isključivanju i sl.
– Neprekidno snimanje videozapisa: trajanje baterije temelji se na neprekidnom
snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a zatim se nastavlja
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ostale se funkcije, primjerice zumiranje,
ne upotrebljavaju.
HR
15
x Napajanje
Fotoaparat možete upotrebljavati dok se napaja iz zidne utičnice putem
adaptera za izmjeničnu struju (priloženo).
Napomene
• Ako baterija nije dovoljno napunjena, fotoaparat se neće uključiti. Umetnite
dostatno napunjen komplet baterija u fotoaparat.
• Ako upotrebljavate fotoaparat dok je priključen u zidnu utičnicu, provjerite
prikazuje li se ikona (
) na monitoru.
• Ne vadite komplet baterija dok je uključeno napajanje putem zidne utičnice.
Ako izvadite komplet baterija, fotoaparat će se isključiti.
• Ne vadite komplet baterija dok je upaljena pristupna žaruljica (str. 11). Mogu se
oštetiti podaci na memorijskoj kartici.
• Sve dok je uključeno napajanje, komplet baterija neće se puniti čak ni ako se
fotoaparat priključi u adapter za izmjeničnu struju.
• U određenim uvjetima baterija se može trošiti kao rezervni izvor napajanja čak
i kada je fotoaparat priključen u adapter za izmjeničnu struju tijekom korištenja.
• Ne uklanjajte mikro USB kabel dok je uključeno napajanje putem USB veze.
Prije nego što uklonite mikro USB kabel, isključite fotoaparat.
• Dok se napaja putem USB priključka temperatura u fotoaparatu se podiže
i moguće je skraćivanje vremena neprekidnog snimanja.
• Prije upotrebe mobilnog punjača kao izvora napajanja provjerite je li mobilni
punjač potpuno napunjen. Usto, tijekom upotrebe pripazite na preostalu razinu
napunjenosti mobilnog punjača.
HR
16
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Pazite da kosi kut
bude okrenut
na pravu stranu.
1
2
3
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu.
• Umetnite memorijsku karticu tako da sjedne na mjesto pazeći pri tome
da kosi kut bude okrenut na stranu kao na slici.
Zatvorite poklopac.
x Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati
Memorijska kartica
Memory Stick PRO Duo
Za
fotografije
Za videozapise
MP4
AVCHD
XAVC S
(samo
Mark2)
(samo
Mark2)
—
*1
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
(samo
Mark2)
(samo
Mark2)
—
SD memorijska kartica
*2
*2
SDHC memorijska kartica
*2
*2
SDXC memorijska kartica
*2
*2
microSD memorijska kartica
*2
*2
microSDHC memorijska kartica
*2
*2
*3
microSDXC memorijska kartica
*2
*2
*3
*1
*2
Videozapisi se ne mogu snimati brzinom od 100 Mbps ili više.
SD klasa brzine 4:
ili brža ili UHS klasa brzine 1:
—
*3
*3
—
ili brža
HR
17
*3
Memorijske kartice koje ispunjavaju sve sljedeće uvjete:
– Kapacitet od 4 GB ili veći
– SD klasa brzine 10:
ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
Prilikom snimanja brzinom od 100 Mbps ili više, kartica UHS klasa brzine 3:
obvezna je.
• Pojedinosti o broju snimljenih fotografija i mogućem trajanju videozapisa potražite
na stranicama od 36 do 37. U tablicama potražite memorijsku karticu odgovarajućeg
kapaciteta.
Napomene
• Kada se SDHC memorijska kartica upotrebljava za snimanje XAVC S videozapisa
tijekom duljih vremenskih razdoblja, snimljeni videozapisi bit će razdijeljeni
u datoteke veličine 4 GB. Pomoću aplikacije PlayMemories Home razdijeljene
datoteke mogu se integrirati u jednu datoteku.
• Ne jamčimo da će sve memorijske kartice ispravno raditi. U slučaju memorijskih
kartica koje nije proizvela tvrtka Sony, obratite se proizvođaču tih proizvoda.
• Prilikom korištenja medija Memory Stick Micro media ili microSD memorijskih
kartica s ovim fotoaparatom provjerite koristite li odgovarajući adapter.
x Uklanjanje memorijske kartice/kompleta baterija
Memorijska kartica: jednom gurnite memorijsku karticu unutra da biste
je izbacili.
Komplet baterija: klizno pomaknite ručicu za zaključavanje baterije.
Nemojte ispustiti komplet baterija.
Napomene
• Nikada ne uklanjajte memorijsku karticu/komplet baterija kada pristupna
žaruljica (str. 11) svijetli. To može oštetiti podatke na memorijskoj kartici.
HR
18
Pričvršćivanje/uklanjanje objektiva
Prije pričvršćivanja ili uklanjanja objektiva postavite prekidač fotoaparata
ON/OFF (napajanje) u položaj OFF.
1
Ako su pričvršćeni poklopac ili poklopac pakiranja, uklonite
ih s fotoaparata ili objektiva.
• Kako biste spriječili da prašina i nečistoća uđu u fotoaparat, brzo
zamijenite objektiv daleko od prašnjavih mjesta.
2
Postavite objektiv tako da poravnate bijele oznake na
objektivu i fotoaparatu.
• Držite fotoaparat s objektivom usmjerenim prema dolje kako biste
spriječili ulazak prašine u fotoaparat.
3
Lagano gurnite objektiv prema fotoaparatu i okrenite ga
u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na svoje mjesto.
• Provjerite jeste li ravno postavili objektiv.
Napomene
• Pri postavljanju objektiva nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva.
• Nemojte na silu pričvršćivati objektiv.
• Za upotrebu objektiva s A-navojem (prodaje se zasebno) potreban je adapter za
postavljanje (prodaje se zasebno). Pojedinosti potražite u priručniku za upotrebu
koji je isporučen s adapterom za postavljanje.
• Ako upotrebljavate objektiv opremljen priključkom za tronožac, priključak
objektiva pričvrstite na tronožac kako biste održali ravnotežu.
HR
19
x Uklanjanje objektiva
Gumb za otpuštanje objektiva
1
Do kraja pritisnite gumb za otpuštanje objektiva i okrećite
objektiv u smjeru obrnutom od kazaljke na satu dok se ne
zaustavi.
Napomene
• Ako tijekom zamjene objektiva u fotoaparat uđe prašina ili nečistoća i ostane na
površini slikovnog senzora (dijela koji pretvara izvor svjetlosti u digitalni signal),
na fotografiji to može izgledati poput tamnih točaka, ovisno o okruženju snimanja.
Kada se isključi, fotoaparat će lagano vibrirati zahvaljujući funkciji zaštite od prašine
koja sprječava prianjanje prašine za slikovni senzor. Ipak, objektiv pričvršćujte ili
uklanjajte brzo i daleko od prašnjavih mjesta.
• Ako se za slikovni senzor zalijepio strani materijal, pokrenite [Način za čišćenje]
(str. 32) i otprašite ga puhaljkom ako je to potrebno. Pojedinosti potražite u vodiču
„Priručnik”.
• Uvijek držite objektiv na fotoaparatu.
• Ako želite upotrebljavati poklopac kućišta ili stražnji poklopac za objektiv, kupite
ALC-B1EM (poklopac kućišta) ili ALC-R1EM (stražnji poklopac za objektiv)
(prodaje se zasebno).
• Kada upotrebljavate objektiv s električnim zumom, postavite prekidač ON/OFF
(napajanje) fotoaparata na OFF i prije zamjene objektiva provjerite je li objektiv
potpuno uvučen. Ako objektiv nije uvučen, nemojte na silu pritiskati objektiv.
• Prilikom pričvršćivanja fotoaparata na tronožac pazite da slučajno ne dodirnete
prsten za zumiranje/izoštravanje.
HR
20
Postavljanje jezika i sata
Kotačić za upravljanje
ON/OFF (napajanje)
Odaberite stavke: v/V/b/B
Postavite brojčanu vrijednost
datuma i vremena: v/V/ /
Postavite: z
1
2
Postavite prekidač ON/OFF (napajanje) u položaj ON.
Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazuje se zaslon s postavkama
jezika.
• Može proći neko vrijeme prije nego što se uključi napajanje
i omogući rad.
Odaberite željeni jezik, a zatim pritisnite z na kotačiću
za upravljanje.
Prikazat će se zaslon s postavkama datuma i vremena.
3
Provjerite je li na zaslonu odabrano [Unos], a zatim
pritisnite z.
4
Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputama
na zaslonu, a zatim pritisnite z.
5
Postavite [Ljetno vrijeme], [Datum/Vrijeme]
i [Format datuma], a zatim pritisnite z.
• Kada postavljate [Datum/Vrijeme], ponoć je 12:00 AM, a podne je
12:00 PM.
6
Provjerite je li odabrana opcija [Unos], a zatim pritisnite z.
HR
21
Snimanje fotografija/videozapisa
Gumb zatvarača
MOVIE
Snimanje fotografija
1
Pritisnite gumb zatvarača do pola da biste izoštrili.
2
Pritisnite tipku zatvarača do kraja da biste snimili sliku.
Kada je slika izoštrena, uključuje se indikator z ili
.
Snimanje videozapisa
1
Pritisnite gumb MOVIE (videozapis) za početak snimanja.
2
Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.
• Kada upotrebljavate objektiv s ručicom zuma: Pomaknite ručicu zuma.
Kada upotrebljavate objektiv s prstenom za zumiranje: Okrenite prsten
za zumiranje.
Napomene
HR
22
• Najdulje neprekidno snimanje videozapisa moguće je tijekom približno 29 minuta
sa zadanim postavkama fotoaparata i dok je temperatura okoline približno 25°C
(vrijeme dostupno za snimanje videozapisa je promjenjivo i ovisi o temperaturi
okoline, formatu/postavci snimanja ili uvjetima upotrebe fotoaparata prije početka
snimanja (stranica 38)). Kada se snimanje videozapisa dovrši, možete ponovno
pokrenuti snimanje ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ovisno o temperaturi
fotoaparata i baterije, snimanje se može zaustaviti kako bi se zaštitio fotoaparat.
• Nemojte ručno povlačiti bljeskalicu prema gore. To može uzrokovati kvar.
• Kada upotrebljavate funkciju zuma prilikom snimanja videozapisa, snimit će se
zvuk rada fotoaparata. Zvuk rada gumba MOVIE može također biti snimljen kada
se dovrši snimanje videozapisa.
Prikaz slika
: Zumiranje
Prilagodite: okrenite kotačić
za upravljanje
Kotačić za upravljanje
(reprodukcija)
(brisanje)
1
Pritisnite gumb
Odaberite slike:
Pritisnite B (sljedeća)/b
(prethodna) ili okrenite kotačić
za upravljanje
Postavite: z
(reprodukcija).
x Odabir sljedeće/prethodne slike
Odaberite sliku pritiskom na B (sljedeće)/b (prethodno) na kotačiću za
upravljanje ili okretanjem kotačića za upravljanje. Pritisnite z na sredini
kotačića za upravljanje da biste prikazali videozapise.
x Brisanje slike
1 Pritisnite gumb (brisanje).
2 Odaberite [Obriši] dok je odabrano v na kotačiću za upravljanje, a zatim
pritisnite z.
x Povratak na snimanje slika
Pritisnite gumb okidača dopola.
HR
23
Uvod u ostale funkcije
MENU
Birač za upravljanje
AF/MF/AEL
ručica za
prebacivanje
Fn (funkcija)
Kotačić za upravljanje
x Kotačić za upravljanje
DISP (prikaz sadržaja): omogućuje promjenu prikaza na zaslonu.
ISO (ISO): omogućuje postavljanje osjetljivosti na temelju svjetline.
(Indeks slika): omogućuje istodobni pregled više slika na jednom zaslonu.
(Kompenzacija ekspozicije): omogućuje kompenziranje ekspozicije
i svjetline za cijelu sliku.
(Način okid.): omogućuje prebacivanje na drugi način snimanja,
primjerice pojedinačno snimanje, neprekidno snimanje, snimanje sa
samookidačem ili snimanje sa skupom ekspozicije.
z (Stand. izoštravanje): ako pritisnete ovaj gumb kada je [Područje izoštravanja]
postavljeno na [Zona], [Fleksibilni spot] ili [Proširi fleksib. spot], možete
promijeniti položaj područja izoštravanja pritiskom na v/V/b/B na kotačiću
za upravljanje. Također možete promijeniti položaj područja izoštravanja
tijekom snimanja fotografija. Ovisno o opcijama odabranima u izborniku
[Područje izoštravanja] ili [Centrir. AF zadrži-na], funkcije koje su dostupne
prilikom pritiska tipke razlikuju se.
x Gumb Fn (funkcija)
Omogućuje vam registriranje 12 funkcija i pozivanje tih funkcija prilikom
snimanja.
1 Pritisnite gumb Fn (funkcija).
2 Odaberite željenu funkciju pritiskom v/V/b/B na kotačiću za upravljanje.
3 Odaberite vrijednost postavke okretanjem kotačića za upravljanje.
x Birač za upravljanje
HR
Možete odmah promijeniti odgovarajuću postavku za svaki način snimanja
24 jednostavnim okretanjem birača za upravljanje.
x AF/MF/AEL ručica za prebacivanje
Možete promijeniti funkciju gumba AF/MF/AEL na AF/MF ili AEL promjenom
položaja AF/MF/AEL ručice za prebacivanje.
Kada prebacite AF/MF/AEL ručicu za prebacivanje u AF/MF položaj
i pritisnete gumb, način izoštravanja privremeno se prebacuje između
automatskog i ručnog (AF/MF kontrola). Kada prebacite AF/MF/AEL ručicu
za prebacivanje u AEL položaj i pritisnete gumb, ekspozicija je zaključana
(AE zaključavanje).
x Stavke izbornika
(Postavke fotoaparata)
Veličina slike
Odabire veličinu fotografija.
Razmjer prop.
Odabire razmjer proporcija fotografija.
Kvaliteta
Postavlja kvalitetu slike za fotografije.
Panorama: veličina
Odabire veličinu panoramskih slika.
Panorama: smjer
Postavlja smjer snimanja za panoramske slike.
Format datoteke
Odabire format datoteke videozapisa.
Postavka snim.
Odabire veličinu snimljenog kadra videozapisa.
Dvostr. snim. videoz.
Postavke HFR-a
Postavlja je li potrebno istodobno snimati XAVC S
videozapis i MP4 videozapis ili AVCHD videozapis
i MP4 videozapis.
Služi za podešavanje postavki snimanja High Frame
Rate.
Način okid.
Postavlja način okidanja, primjerice za neprekidno
snimanje.
Postavke skupa eks.
Postavlja snimanje sa samookidačem u način skupa
ekspozicije, redoslijed snimanja za snimanje uz skup
ekspozicije i snimanje uz skup ekspozicije za balans
bijele boje.
Način bljeskalice
Postavlja postavke bljeskalice.
Flash Comp.
Prilagođava intenzitet bljeskalice.
Smanj. ef. crv. očiju
Ublažava efekt crvenih očiju pri upotrebi bljeskalice.
Način izoštravanja
Odabire način izoštravanja.
Područje izoštravanja
Odabire područje izoštravanja.
HR
25
HR
26
AF osvjetljivač
Postavlja AF osvjetljivač kojim se osvjetljava tamni
prizor radi lakšeg izoštravanja.
Brzina AF okid.
Mijenja brzinu izoštravanja prilikom upotrebe
automatskog izoštravanja u načinu za snimanje
videozapisa.
Osjetlj. AF prać.
Postavlja osjetljivost AF praćenja u načinu za
snimanje videozapisa.
Komp. ekspozicije
Kompenzira svjetlinu cijele slike.
Korak ekspozicije
Odabire veličinu koraka povećanja brzine za brzinu
zatvarača, otvora blende i ekspoziciju.
ISO
Postavlja ISO osjetljivost.
ISO AUTO min. BZ
Postavlja najmanju brzinu zatvarača pri kojoj se ISO
osjetljivost prebacuje u način rada [ISO AUTO].
Način mjer. svjetla
Odabire način mjerenja svjetline.
White Balance
Prilagođava tonove boje slike.
DRO/Autom. HDR
Automatski kompenzira svjetlinu i kontrast.
Kreativni stil
Odabire željenu obradu slike. Osim toga, možete
prilagoditi kontrast, zasićenje i oštrinu.
Foto efekat
Odabire željeni efekt filtra za postizanje impresivnijeg
ili umjetničkog izraza.
Profil slike
Mijenja postavke, primjerice boju i nijansu.
Zum
Postavlja skalu zumiranja funkcija Zum za jasnu
sliku i Digitalni zum.
Povećalo za izoštr.
Povećava sliku prije snimanja kako biste mogli
provjeriti fokus.
Long Exposure NR
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimke pri brzini
zatvarača od 1 sekunde ili većoj.
High ISO NR
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimanja visoke
osjetljivosti.
Centrir. AF zadrži-na
Postavlja funkciju praćenja objekta i nastavlja
izoštravanje kada pritisnete središnji gumb na
zaslonu za snimanje.
Osmijeh/Otkr. lica
Odabire automatsko prepoznavanje lica i prilagodbu
različitih postavki. Postavlja automatsko otpuštanje
otvora blende kada se otkrije osmijeh.
Soft Skin Effect
Postavlja efekt nježnog tena i razinu efekta.
Auto Obj. Framing
Analizira prizor prilikom snimanja lica, krupnih
planova ili objekata koje prati funkcija Lock-on AF
i automatski smanjuje i sprema drugu kopiju slike
s impresivnijom kompozicijom.
Automatski način
Možete snimati tako da odaberete način snimanja
Intelligent Auto ili Superior Auto.
Odabir scene
Odabire memorirane postavke koje odgovaraju
raznim uvjetima prizora.
Video/HFR
Odabire način ekspozicije koji odgovara vašem
objektu ili efektu.
SteadyShot
Postavlja SteadyShot za snimanje fotografija
i videozapisa. Smanjuje zamućenost uslijed trešnje
fotoaparata pri snimanju s fotoaparatom u rukama.
Color Space
Mijenja raspon boja koje se mogu prikazati.
Auto Slow Shut.
Postavlja funkciju koja automatski prilagođava brzinu
zatvarača svjetlini okoline.
Snimanje zvuka
Određuje hoće li se snimati zvuk prilikom snimanja
videozapisa.
Razina snim. zvuka
Podešava razinu snimanja zvuka tijekom snimanja
videozapisa.
Smanj. šuma vjetra
Smanjuje šum vjetra tijekom snimanja videozapisa.
Pozivanje memorije
Poziva postavke prethodno registrirane u izborniku
[Memorija].
Memorija
Registrira željene načine ili postavke fotoaparata.
(Prilag. postavke)
Zebra
MF Assist
Vrijeme pov. izoštr.
AF in Focus Mag.
Mreža
Prikazuje trake za prilagođavanje svjetline.
Prikazuje povećanu sliku kod ručnog fokusiranja.
Postavlja vrijeme prikazivanja povećane slike.
Određuje hoće li se primijeniti automatsko
izoštravanje kada se prikazuje povećana slika.
Možete izoštravati unutar područja manjeg od
fleksibilne točke dok se prikazuje povećana slika.
Postavlja mrežni prikaz radi poravnavanja sa
strukturnim obrisima.
HR
27
Marker Display
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru
tijekom snimanja videozapisa.
Marker Settings
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru
tijekom snimanja videozapisa.
Audio Level Display
Postavlja prikaz razine zvuka.
Automatski pregled
Postavlja automatski pregled za prikazivanje
snimljene slike nakon snimanja.
DISP Button
Odabire vrstu informacija koje će se prikazati na
monitoru ili u tražilu pritiskom gumba DISP na
kotačiću za odabir načina.
Maksimalna razina
Naglašava rub raspona u fokusu s određenom bojom
kod ručnog izoštravanja.
Maksimalna boja
Postavlja boju koja se upotrebljava za funkciju
za prilagodbu obrisa boje.
Vodič za post. eksp.
Postavlja vodič koji se prikazuje kada se na zaslonu
snimanja promijene postavke ekspozicije.
Zaslon Prikaz uživo
Postavlja želite li na prikazu zaslona vidjeti postavke
kao što je kompenzacija ekspozicije.
AF Area Auto Clear
Određuje hoće li se područje izoštravanja prikazivati
cijelo vrijeme ili će nestati ubrzo nakon postizanja
izoštravanja.
Prik. pod. kont. AF-a
Određuje hoće li se prikazati područje izoštravanja
u načinu rada [Continuous AF].
Pre-AF
Postavka zumiranja
Određuje hoće li se kod zumiranja koristiti Zum
za jasnu sliku i Digitalni zum.
Eye-Start AF
Određuje hoće li se koristiti automatsko izoštravanje
tijekom gledanja kroz tražilo kada je pričvršćen
LA-EA2/LA-EA4 adapter za postavljanje (prodaje
se zasebno).
FINDER/MONITOR
Postavlja način prebacivanja između tražila
i monitora.
Finder Frame Rate
HR
28
Određuje je li potrebno automatsko izoštravanje prije
nego što se gumb zatvarača pritisne do pola.
Otpusti bez objektiva
Služi za postavljanje broja sličica za tražilo prilikom
snimanja fotografija.
Određuje je li moguće otpuštanje zatvarača ako nije
pričvršćen objektiv.
Otpusti bez kartice
Određuje je li moguće otpuštanje zatvarača kada
memorijska kartica nije umetnuta.
Priorit. postav. AF-S
Postavlja vrijeme otpuštanja zatvarača kada je
[Način izoštravanja] postavljen na [Single-shot AF],
[DMF] ili [Automatic AF] s nepomičnim objektom.
Priorit. postav. AF-C
Postavlja vrijeme otpuštanja zatvarača kada je
[Način izoštravanja] postavljen na [Continuous AF]
ili [Automatic AF] s objektom u pokretu.
AF w/ shutter
Određuje hoće li se izvršiti funkcija AF kada je gumb
zatvarača pritisnut do pola. Ovo je korisno ako želite
odvojeno podesiti izoštravanje i ekspoziciju.
AEL w/ shutter
Postavlja želite li provođenje AEL-a kada je gumb
zatvarača pritisnut do pola. Ovo je korisno ako želite
odvojeno podesiti izoštravanje i ekspoziciju.
Tiho snimanje
Snima slike uz bešuman rad zatvarača.
El. pred. zastor zatv.
Određuje hoćete li koristi funkciju elektroničkog
prednjeg zastora zatvarača.
Sup. Auto. Izvl. slike
Kada je način snimanja postavljen na [Superior Auto]
i fotoaparat prepoznaje scenu koju je potrebno
snimiti u više slika, određuje izdvaja li se slika
i sprema automatski.
Postavi komp. eksp.
Određuje hoće li se na prikazu zaslona vidjeti
postavke poput vrijednosti kompenzacije ekspozicije
za kompenzaciju bljeska.
Registriranje lica
Registrira ili mijenja osobu koja ima prednost
u fokusu.
AF mikropod.
Fino podešava položaj automatskog izoštravanja
prilikom korištenja adaptera za postavljanje LA-EA2
ili LA-EA4 (prodaje se zasebno).
Lens Comp.
Odabire vrstu kompenzacije objektiva.
AF System
Postavlja način automatskog izoštravanja kada je
pričvršćen adapter za postavljanje LA-EA1/LA-EA3
(prodaje se zasebno).
Post. izbor. funkcija
Prilagođava koja se funkcije prikazuju pritiskom na
gumb Fn (funkcija).
Prilag. tipka(Snim.)
Dodjeljivanje funkcija različitim tipkama omogućuje
vam brže izvođenje radnji pritiskanjem tipki prilikom
snimanja fotografija.
HR
29
Prilagođ. tipka(Rep.)
Dodjeljivanje funkcija tipkama omogućuje vam
brže izvođenje radnji pritiskanjem tipki prilikom
reprodukcije fotografija.
Post. birača/kotač.
Postavlja funkciju birača i kotačića za upravljanje
kada je način rada ekspozicije postavljen na M.
Pomoću ove postavke možete podešavati brzinu
zatvarača i otvora blende.
Birač/kot. Ev komp.
Prilagođava kompenzaciju ekspozicije pomoću birača
za upravljanje ili kotačića za upravljanje.
Rotac.prstena za zum
Dodjeljuje povećavanje/smanjivanje smjeru okretanja
objektiva za zumiranje. Ova funkcija dostupna je
samo s električnim objektivom za zumiranje
kompatibilnim s tom funkcijom.
Gumb MOVIE
Određuje treba li uvijek uključiti gumb MOVIE.
Dial/Wheel Lock
Postavlja želite li privremeno onemogućiti birač za
upravljanje pomoću gumba Fn prilikom snimanja.
Birač za upravljanje možete onemogućiti/omogućiti
tako da pritisnete i držite gumb Fn.
(Bežično)
HR
30
Poš. na Smartphone
Prenosi slike za prikaz na pametnom telefonu.
Pošalji na računalo
Sigurnosno kopira slike prijenosom na računalo
povezano s mrežom.
Prikaži na TV-u
Slike možete prikazati na TV-u koji je povezan
s mrežom.
One-touch(NFC)
Dodjeljuje aplikaciju funkciji Jedan dodir (NFC).
Tijekom snimanja možete pozvati aplikaciju tako
da dodirnete fotoaparat pametnim telefonom koji
je opremljen funkcijom NFC.
Zrakoplovni mod
Možete postaviti da ovaj uređaj ne upotrebljava
bežičnu komunikaciju.
WPS dugme
Pristupnu točku možete jednostavno registrirati
na fotoaparatu pritiskom na gumb Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS).
Post. pristupne točke
Pristupnu točku možete registrirati ručno.
Uredi naziv uređaja
U izborniku Wi-Fi Direct možete promijeniti naziv
uređaja itd.
Prikaži MAC adresu
Prikazuje MAC adresu fotoaparata.
SSID/PW Reset
Ponovno postavlja SSID i lozinku za vezu pametnog
telefona.
Vrati izv. post. mreže
Ponovno postavlja sve mrežne postavke.
(Application)
Popis aplikacija
Prikazuje popis aplikacija. Možete odabrati aplikaciju
koju želite upotrebljavati.
Uvod
Prikazuje upute za upotrebu aplikacije.
(Playback)
Obriši
Briše sliku.
Način prikaza
Postavlja način kako se slike grupiraju za reprodukciju.
Indeks slika
Prikazuje više slika u isto vrijeme.
Rotacija zaslona
Postavlja smjer reprodukcije snimljene slike.
Dijaprojekcija
Prikazuje dijaprojekciju.
Rotacija
Okreće sliku.
Enlarge Image
Povećava reproducirane slike.
Zaštita
Štiti slike.
Označi za tiskanje
Fotografiji dodaje oznaku redoslijeda ispisa.
(Setup)
Svjetlina monitora
Postavlja svjetlinu monitora.
Svjetlina tražila
Postavlja svjetlinu elektroničkog tražila.
Temp. boje tražila
Postavlja temperaturu boje tražila.
Pom. za prik. Gamma
Pretvara S-Log sliku u sliku ekvivalentnu formatu
ITU709 i prikazuje ju na tražilu monitora.
Postavke glasnoće
Postavlja jačinu zvuka za reprodukciju videozapisa.
Zvučni signali
Uključuje/isključuje zvuk rada kada je slika izoštrena
ili kada je pokrenut samookidač.
Postavke učitavanja
Postavlja funkciju prijenosa fotoaparata prilikom
upotrebe Eye-Fi kartice.
HR
31
Tile Menu
Postavlja želite li prikazivati izbornik pločica svaki
put kada pritisnete gumb MENU.
Vodič za birač
Uključuje ili isključuje vodič za kotačić za odabir
načina (objašnjenje pojedinih načina snimanja).
Potvrda brisanja
Postavlja je li na zaslonu potvrde brisanja prethodno
odabrano Brisanje ili Poništavanje.
Kvaliteta zaslona
Postavlja kvalitetu prikaza.
Vrij. poč. Ušt. ener.
Postavlja vremenske intervale za automatsko
prebacivanje na način rada za uštedu energije.
Birač NTSC/PAL*1
Promjenom TV formata uređaja moguće je snimanje
u drugom formatu videozapisa.
Način za čišćenje
Pokreće način rada za čišćenje slikovnog senzora.
Pokazni način rada
Postavlja uključivanje/isključivanje reprodukcije
videozapisa.
Postavke TC/UB
Postavlja vremenski kod (TC) i korisnički bit (UB).
Daljinska kontrola
Određuje hoće li se koristiti infracrveni daljinski
upravljač.
HDMI postavke
Postavlja HDMI postavke.
4K Output Sel.
USB veza
Postavlja USB način spajanja.
USB LUN Podešav.
Poboljšava kompatibilnost ograničavanjem funkcija
USB veze.
USB napajanje
Postavlja treba li se upotrebljavati napajanje putem
USB priključka dok je fotoaparat povezan
s računalom ili USB uređajem putem mikro USB
kabela. Ako upotrebljavate priloženi adapter za
izmjeničnu struju, proizvod će se napajati bez obzira
na to je li ova postavka uključena.
Language
HR
32
Postavlja način snimanja i emitiranja 4K videozapisa
putem HDMI funkcije dok je fotoaparat povezan
s vanjskim snimačem/uređajem za reprodukciju
koji podržava 4K.
Odabire jezik.
Postavke dat./vrem.
Postavlja datum i vrijeme te ljetno računanje vremena.
Postavka područja
Postavlja mjesto upotrebe.
Inf. o autor. pravima
Postavlja informacije o zaštiti autorskih prava
za fotografije.
Format
Formatira memorijsku karticu.
Broj datoteke
Postavlja način dodjele brojeva datoteka
fotografijama i videozapisima.
Postavi naziv datot.
Mijenja prva 3 znaka naziva datoteke za fotografije.
Odaberi mapu REC
Mijenja odabranu mapu za pohranu fotografija
i videozapisa (MP4).
Nova mapa
Stvara novu mapu za pohranu fotografija
i videozapisa (MP4).
Naziv mape
Postavlja naziv mape za fotografije.
Regeneriraj BP slike
Oporavlja datoteku baze podataka slika i omogućuje
snimanje i reprodukciju.
Info o mediju
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja videozapisa
i broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku
karticu.
Verzija
Prikazuje verziju softvera fotoaparata.
Logotip certifikata*2
Certifikat se može prikazati na fotoaparatu.
Post. vrać. na izvorno
Vraća postavke na izvorne.
*1
Ako uključite ovu stavku, bit će potrebno formatirati memorijsku karticu
na odgovarajući način kako bi bila kompatibilna sa sustavom PAL ili NTSC.
Također imajte na umu kako možda neće biti moguće reproducirati videozapise
snimljene u sustavu NTSC na TV-u sa sustavom PAL.
*2
Samo modeli za inozemstvo
HR
33
Upotreba softvera
Ako softver iz nastavka instalirate na računalo, upotreba fotoaparata postat
će jednostavnija.
• PlayMemories Home™: uvozi slike na vaše računalo i omogućuje vam da
ih upotrebljavate na različite načine (str. 35).
• Image Data Converter: prikazuje slike u RAW formatu i obrađuje ih.
• Remote Camera Control: upravlja fotoaparatom povezanim s računalom
putem USB kabela.
Ovaj softver možete preuzeti i instalirati na računalo sa sljedećih URL adresa.
1
Posjetite jednu od sljedećih URL adresa u web-pregledniku
na svom računalu i slijedite upute na zaslonu za
preuzimanje željenog softvera.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Potrebna je internetska veza.
• Pojedinosti o upotrebi potražite na stranicama korisničke podrške ili
stranicama za pomoć softvera.
Napomene
• Prilikom upotrebe funkcije Remote Camera Control odaberite gumb MENU t
(Setup) t [USB veza] t [Daljinski PC] i zatim povežite fotoaparat
s računalom.
HR
34
Uvoz slika na računalo i njihova upotreba
(PlayMemories Home)
Softver PlayMemories Home omogućuje uvoz fotografija i videozapisa na
računalo i njihovu upotrebu. PlayMemories Home je potreban za uvoz XAVC
S videozapisa i AVCHD videozapisa na računalo.
http://www.sony.net/pm/
Reprodukcija uvezenih
slika
Uvoz slika s fotoaparata
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće funkcije:
Dijeljenje slika na servisu
PlayMemories Online™
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje diskova
s videozapisima
Prijenos slika na
mrežne usluge
Napomene
• Za upotrebu softvera PlayMemories Online ili drugih mrežnih usluga potrebna
je internetska veza. PlayMemories Online ili druge mrežne usluge nisu dostupne
u svim državama ili regijama.
• Ako je na vašem računalu već instaliran softver PMB (Picture Motion Browser)
koji se isporučivao s modelima plasiranima na tržište prije 2011., preko njega
će se instalirati softver PlayMemories Home tijekom instalacije. Upotrijebite
PlayMemories Home, nasljednika softvera PMB.
• Kada spojite fotoaparat s računalom, u programu PlayMemories Home mogu
se instalirati nove funkcije. Preporučujemo da spojite fotoaparat s računalom
čak i ako je program PlayMemories Home već instaliran na računalu.
• Nemojte isključivati mikro USB kabel (priloženo) iz fotoaparata dok se prikazuje
zaslon rada ili zaslon pristupa. To može dovesti do oštećenja podataka.
• Da biste prekinuli vezu fotoaparata i računala, na traci zadataka kliknite
,
a zatim kliknite [Eject ILCE-6300].
HR
35
Dodavanje funkcija fotoaparatu
Fotoaparatu možete dodati željene funkcije povezivanjem s web-mjestom za
preuzimanje aplikacije
(PlayMemories Camera Apps™) putem interneta.
http://www.sony.net/pmca/
• Nakon instalacije aplikaciju možete pozvati tako da pametnim telefonom
sa sustavom Android koji podržava tehnologiju NFC dodirnete oznaku N
na fotoaparatu pomoću funkcije [One-touch(NFC)].
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja mogu se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja i memorijskoj kartici.
x Fotografije
U tablici u nastavku prikazan je približan broj slika koje se mogu snimiti na
memorijsku karticu formatiranu ovim fotoaparatom. Vrijednosti su definirane
testiranjem standardnih memorijskih kartica tvrtke Sony.
[
Veličina slike]: L: 24M
Kada je [
Kvaliteta
Standardno
Fine
Extra fine
RAW i JPEG
RAW
Razmjer prop.] postavljeno na [3:2]*
Broj fotografija
8 GB
64 GB
1300 slika
10500 slika
820 slika
6600 slika
405 slika
3250 slika
215 slika
1750 slika
295 slika
2400 slika
* Kada je [
Razmjer prop.] postavljen na nešto drugo osim [3:2], možete snimiti
više slika nego što je prikazano gore. (Osim kada je funkcija [
Kvaliteta]
postavljena na [RAW].)
HR
36
x Videozapisi
U tablici u nastavku prikazan je približan broj ukupnog vremena snimanja
upotrebom memorijske kartice formatirane ovim fotoaparatom. Vrijeme
snimanja XAVC S i AVCHD videozapisa jednako je vremenu snimanja dok
je funkcija [Dvostr. snim. videoz.] postavljena na [Isključeno].
Vrijeme snimanja (h (sat), m (minuta))
Format
Postavka snim.
datoteke
XAVC S
4K
8 GB
32 GB
64 GB
30p 100M/25p 100M
9 min.
35 min.
1 h 15 min.
30p 60M/25p 60M
15 min.
1h
2 h 5 min.
9 min.
35 min.
1 h 15 min.
*1/ –
24p 100M
XAVC S
HD
24p 60M
*1
15 min.
1h
2 h 5 min.
60p 50M
/50p 50M
15 min.
1 h 15 min.
2 h 35 min.
/–
30p 50M
/25p 50M
15 min.
1 h 15 min.
2 h 35 min.
24p 50M
*1
15 min.
1 h 15 min.
2 h 35 min.
120p 100M/100p 100M
9 min.
35 min.
1 h 15 min.
120p 60M/100p 60M
15 min.
1h
2 h 5 min.
30p 16M*2/25p 16M*2
10 min.
55 min.
1 h 55 min.
24p 12M*1*2/ –
10 min.
55 min.
1 h 55 min.
40 min.
3h
6h
55 min.
4 h 5 min.
8 h 15 min.
35 min.
2 h 30 min.
5 h 5 min.
40 min.
3h
6h
55 min.
4 h 5 min.
8 h 15 min.
35 min.
2 h 35 min.
5 h 20 min.
1h
4 h 10 min.
8 h 25 min.
/–
AVCHD 60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
/
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
/
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
/
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
/
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
/
1080/60p 28M
1080/50p 28M
/
1080/30p 16M
1080/25p 16M
/
MP4
720/30p 6M
720/25p 6M
/
2 h 35 min. 10 h 55 min.
22 h
HR
37
*1
Samo kada je [Birač NTSC/PAL] postavljeno na NTSC
Format datoteke za High Frame Rate snimanje (prikazane vrijednosti odnose
se na raspoloživo vrijeme snimanja tijekom snimanja, a ne na trajanje snimki
tijekom reprodukcije).
• Neprekidno snimanje moguće je otprilike 29 minuta (propisano ograničenje
proizvoda). Međutim, vrijeme raspoloživo za neprekidno snimanje videozapisa
razlikuje se s obzirom na sljedeće uvjete.
– High Frame Rate snimanje: približno 7 minuta pri [30p 16M]/[25p 16M];
približno 5 minuta i 30 sekundi pri [24p 12M]
– Kada je format datoteke postavljen na [MP4] (28M): približno 20 minuta
(ograničeno veličinom datoteke od 4 GB)
• Vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom
VBR (varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike
ovisno o sceni koja se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je
jasnija, ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje.
Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/
veličine slike.
*2
Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa
• Potrebno je mnogo energije za snimanje videozapisa visoke kvalitete ili
neprekidno snimanje upotrebom slikovnog senzora. Stoga će, ako nastavite
snimati, temperatura u fotoaparatu, osobito temperatura slikovnog senzora,
porasti. U tom slučaju fotoaparat se automatski isključuje jer visoke temperature
utječu na kvalitetu slika ili na unutarnji mehanizam fotoaparata.
• Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa sljedećih je raspona ako fotoaparat
započne snimanje pod zadanim postavkama nakon što je dulje vrijeme bio
isključen. (Sljedeće vrijednosti prikazuju neprekidno vrijeme od početka snimanja
do prekida snimanja fotoaparata.)
Temperatura okoline
Vrijeme neprekidnog
Vrijeme neprekidnog
snimanja videozapisa (HD) snimanja videozapisa (4K)
20°C
Oko 29 minuta
Oko 20 minuta
30°C
Oko 29 minuta
Oko 20 minuta
40°C
Oko 29 minuta
Oko 20 minuta
HD: XAVC S HD 60p 50M/50p 50M
4K: XAVC S 4K 24p 60M
HR
38
• Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa razlikuje se s obzirom na temperaturu,
format/postavku snimanja ili stanje fotoaparata prije početka snimanja. Ako često
izvršavate rekompoziciju ili snimate slike nakon uključivanja napajanja, temperatura
u fotoaparatu će porasti i raspoloživo vrijeme snimanja bit će kraće.
• Kada je označena postavka
, zaustavite snimanje videozapisa.
• Ako fotoaparat prestane snimati zbog temperature, ostavite ga na nekoliko minuta
s isključenim napajanjem. Počnite snimati nakon što temperatura u fotoaparatu
potpuno padne.
Napomene za upotrebu fotoaparata
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je s videozapisima u formatu 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih načina snimanja koji upotrebljavaju
isprepleteni način, ovaj fotoaparat snima pomoću progresivnog načina.
Time se povećava rezolucija i nastaje ujednačenija i realističnija slika.
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je s videozapisima u formatu 4K 30p/4K 25p/4K 24p.
Videozapisi se mogu snimati u rezoluciji većoj od HD formata.
O upotrebi i održavanju
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, fizičke udarce ili udaranje,
ispuštanje ili gaženje proizvoda. Budite posebno oprezni s objektivom.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Prije početka snimanja obavite probno snimanje kako biste bili sigurni da
fotoaparat radi ispravno.
• Ovaj fotoaparat nije vodootporan iako je osmišljen s namjerom da bude otporan
na prašinu i vlagu.
• Nemojte izravno izlagati objektiv zrakama kao što su laserske zrake. Mogu oštetiti
slikovni senzor i dovesti do kvara fotoaparata.
• Nemojte gledati prema suncu ili jakom svjetlu kroz uklonjeni objektiv. To može
izazvati nepovratna oštećenja vida. Ili može dovesti do kvara objektiva.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je prije upotrebe fotoaparata.
• Nemojte tresti ni udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar te nećete moći
snimati slike. Osim toga, medij za snimanje može postati neupotrebljiv ili se
slikovni podaci mogu oštetiti.
Ne upotrebljavajte/pohranjujte fotoaparat na sljedećim mjestima
• Na iznimno vrućem, hladnom ili vlažnom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište kamere može se
deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu grijača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju ili se deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na mjestima podložnim trešnji ili vibracijama
• Blizu mjesta koje proizvodi jake radiovalove ili emitira zračenje ili je pod utjecajem
magneta
Na takvim mjestima fotoaparat možda neće moći ispravno snimati ili
reproducirati slike.
HR
39
• Na pješčanim ili prašnjavim mjestima
Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu u fotoaparat. To može uzrokovati kvar
fotoaparata koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.
O pohrani
Kada je fotoaparat izvan upotrebe, obavezno pričvrstite prednji poklopac za objektiv.
Napomene o monitoru, elektroničkom tražilu i objektivu
• Monitor i elektroničko tražilo proizvedeni su pomoću visoko precizne tehnologije
i više od 99,99% piksela ispravno je i spremno za upotrebu. Međutim, moguće je
da se pojave sitne crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene, plave ili zelene boje) na
monitoru i elektroničkom tražilu. Te točke su normalna posljedica proizvodnog
postupka i ni na koji način ne utječu na snimanje.
• Nemojte držati fotoaparat za monitor.
• Kada upotrebljavate objektiv, pazite da vam prst ne zapne u objektivu.
O magnetima
Na poleđini monitora i u području oko bljeskalice pričvršćeni su magneti.
Ne prislanjajte na monitor ili kućište fotoaparata predmete na koje utječu
magnetska polja, primjerice, disketu ili kreditnu karticu.
Napomene o snimanju s pomoću tražila
Prilikom snimanja s tražilom možete osjetiti naprezanje očiju, umor, mučninu ili
mučninu od kretanja. Preporučujemo da prilikom snimanja kroz tražilo radite
redovite pauze za odmor.
Potrebna dužina ili učestalost pauze individualna je, tako da sami odlučite o tome.
U slučaju osjećaja nelagode nemojte upotrebljavati tražilo dok se ne budete osjećali
bolje i po potrebi se savjetujte s liječnikom.
O upotrebi objektiva i dodatne opreme
Preporučujemo vam upotrebu objektiva/dodatne opreme tvrtke Sony čija izrada
odgovara karakteristikama ovog fotoaparata.
Upotreba proizvoda drugih proizvođača može onemogućiti rad fotoaparata
u punom kapacitetu ili izazvati nezgode i oštećenja fotoaparata.
Napomene o bljeskalici
• Nemojte nositi fotoaparat držeći ga za bljeskalicu i nemojte prejako pritiskati
bljeskalicu.
• Ako voda, prašina ili pijesak uđu u otvorenu bljeskalicu, može doći do kvara.
• Pazite da prst ne zasmeta kada pritišćete bljeskalicu prema dolje.
O temperaturi fotoaparata
Unutrašnjost kamere i baterija mogu se zagrijati prilikom upotrebe. To je normalno.
HR
40
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi kamere i baterije, snimanje videozapisa možda neće biti
moguće ili će se napajanje automatski isključiti, radi zaštite kamere.
Prikazat će se poruka na monitoru prije nego što se isključi napajanje ili kada više
nećete moći snimati videozapise. U tom slučaju ostavite fotoaparat isključen
i pričekajte da se temperatura fotoaparata i baterije spusti. Ako uključite napajanje
prije nego što se fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje se može ponovno
isključiti i možda nećete moći snimati videozapise.
O punjenju baterije
Ako punite bateriju koja dugo nije punjena, možda je nećete moći napuniti do
punog kapaciteta.
Uzrok tome su karakteristike baterije. Ponovno napunite bateriju.
Upozorenje o autorskim pravima
• Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti protivno
zakonu o autorskim pravima.
• Kako biste spriječili ilegalnu upotrebu [Inf. o autor. pravima], ostavite [Postavi
ime fotografa] i [Post. vlas. aut. prava] prazno prilikom posuđivanja ili preprodaje
fotoaparata.
• Sony ne snosi odgovornost za probleme ili oštećenja nastale uslijed neovlaštene
upotrebe [Inf. o autor. pravima].
Nema jamstva za oštećen sadržaj ili kvar u snimanju
Sony ne može dati jamstvo u slučaju kvara u snimanju ili gubitka ili oštećenja
snimljenih fotografija ili audiopodataka zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje
itd. Preporučujemo sigurnosno kopiranje važnih podataka.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom vodom, a zatim
obrišite površinu suhom krpom. Da biste spriječili oštećivanje završnog sloja ili
kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat kemijskim proizvodima poput razrjeđivača, benzina, alkohola,
jednokratnih krpa, repelenta, sredstva za zaštitu od sunca ili insekticida itd.
Održavanje monitora
• Krema za ruke ili ovlaživač na monitoru može razgraditi njegov premaz. Ako nešto
od toga završi na monitoru, odmah to obrišite.
• Grubo brisanje papirnatim ručnikom ili drugim materijalima može oštetiti premaz.
• Ako se na monitoru nađu otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo da pažljivo
uklonite prljavštinu i zatim obrišete monitor mekom krpom.
Napomene o bežičnom LAN-u
Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu, ne snosimo nikakvu odgovornost za
gubitak ili štetu uzrokovanu ilegalnim pristupom ili upotrebom pristupne točke
registrirane na fotoaparatu.
HR
41
Napomene o sigurnosti pri korištenju proizvoda koji koriste bežičnu
LAN mrežu
• Kako biste spriječili hakiranje, upade zlonamjerne treće strane ili druge ranjive
točke, provjerite koristite li zaštićenu bežičnu LAN mrežu.
• Kada koristite bežičnu LAN mrežu, važno je postaviti sigurnosne postavke.
• Ako pri korištenju bežične LAN mreže nastane sigurnosni problem jer nisu
postavljene sigurnosne mjere opreza ili zbog bilo kakve okolnosti koja se nije
mogla izbjeći, tvrtka Sony ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak ili oštećenje.
HR
42
Specifikacije
Fotoaparat
[Sustav]
Vrsta fotoaparata: digitalni fotoaparat
s izmjenjivim objektivom
Objektiv: SonyObjektiv E-mount
[Slikovni senzor]
Slikovni senzor: slikovni senzor
CMOS formata APS-C
(23,5 mm × 15,6 mm)
Efektivni broj piksela fotoaparata:
pribl. 24 200 000 piksela
Ukupan broj piksela slikovnog senzora:
pribl. 25 000 000 piksela
[Zaštita od prašine]
Sustav: premaz na optičkom filtru
i mehanizmu za ultrazvučne
vibracije
[Sustav automatskog fokusa]
Sustav: sustav otkrivanja faza/sustav
otkrivanja kontrasta
Raspon osjetljivosti: EV-1 do EV20
(uz ekvivalentni ISO 100
s objektivom F2.0)
[Kontrola ekspozicije]
Način mjerenja: mjerenje slikovnim
senzorom u 1 200 segmenata
Raspon mjerenja: EV-1 do EV20
(uz ekvivalentni ISO 100
s objektivom F2.0)
ISO osjetljivost (preporučena razina
ekspozicije):
Fotografije: AUTO, ISO 100 –
ISO 25 600 (prošireni ISO:
maksimalno ISO 51 200)
Videozapisi: AUTO, ekvivalent
ISO 100 – ISO 25 600
Kompenziranje ekspozicije: ±5,0 EV
(mogućnost prebacivanja između
raspona 1/3 EV i 1/2 EV)
[Zatvarač]
Vrsta: Elektronski kontrolirano,
okomito-poprečno, žarišna ravnina
Raspon brzine:
Fotografije: 1/4 000 sekunde
do 30 sekundi, BULB
Videozapisi: 1/4 000 sekunde
do 1/4 sekunde (1/3 EV koraka)
– uređaj kompatibilan s formatom
1080 60i do 1/60 sekunde
u načinu AUTO (do 1/30 sekunde
u automatskom načinu sporog
otvaranja blende)
– uređaj kompatibilan s formatom
1080 50i do 1/50 sekunde
u načinu AUTO (do 1/25 sekunde
u automatskom načinu sporog
otvaranja blende)
Brzina sinkronizacije bljeskalice:
1/160 sekunde
[Mediji za snimanje]
Memory Stick PRO Duo media,
SD kartica
[Monitor]
LCD zaslon: širina, 7,5 cm (vrsta 3.0)
pogon TFT
Ukupan broj točaka: 921 600 točaka
HR
43
[Elektroničko tražilo]
[Ostalo]
Vrsta: elektroničko tražilo
Ukupan broj točaka: 2 359 296 točaka
Pokrivanje kadra: 100%
Povećanje:
Pribl. 1,07 ×
Pribl. 0,70 × (ekvivalent formata
35 mm) s 50 mm objektivom
na beskonačno, –1 m–1 (diopter)
Udaljenost oka od okulara (u skladu
s CIPA): pribl. 23 mm fod okulara,
pribl. 21,4 mm od okvira okulara
na –1 m–1
Prilagodba dioptra:
–4,0 m–1 do +3,0 m–1
Exif Print: kompatibilno
PRINT Image Matching III:
kompatibilno
DPOF: kompatibilno
Dimenzije (u skladu s CIPA) (pribl.):
120,0 mm × 66,9 mm × 48,8 mm
(š/v/d)
Težina (u skladu s CIPA) (približno):
404 g (uključujući bateriju
i Memory Stick PRO Duo media)
361 g (samo fotoaparat)
Radna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura pohrane:
–20°C do +60°C
Format datoteke:
Fotografija: u skladu sa
standardom JPEG (DCF ver. 2.0,
Exif ver. 2.3, MPF Baseline),
RAW (format Sony ARW 2.3)
Videozapisi (XAVC S format):
kompatibilno s formatom
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
verz. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 kanala
(48 kHz 16 bit)
Videozapis (format AVCHD):
kompatibilno s formatom
AVCHD ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2-kanalni
Dolby Digital Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom
tvrtke Dolby Laboratories.
Videozapis (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC
2-kanalni
USB komunikacija: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
[Ulazni/izlazni terminali]
Multi/mikro USB terminal*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Podržava uređaje kompatibilne
s Mikro USB kabelom.
HDMI: HDMI mikro priključak vrste D
m (mikrofon) Terminal: stereo mini
utikač
3,5 mm
[Napajanje]
Vrsta baterije: komplet baterija
s mogućnošću ponovnog punjenja
NP-FW50
[Potrošnja energije (tijekom snimanja)]
Kada upotrebljavate objektiv
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS*
Približno 2,5 W (kod snimanja
s tražilom)
Približno 2,2 W (kod snimanja
s monitorom)
* isporučuje se uz ILCE-6300L
HR
44
[Bljeskalica]
Brojka vodilja bljeskalice:
6 (u metrima uz ISO 100)
Vrijeme recikliranja: Pribl. 4 sekunde
Domet bljeskalice: Pokriva
16-milimetarski objektiv (žarišna
duljina na koju upućuje objektiv)
Kompenzacija bljeskalice: ±3,0 EV
(mogućnost prebacivanja između
raspona 1/3 i 1/2 EV)
[Bežični LAN]
Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencijski pojas: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metoda konfiguracije Wi-Fi Protected
Setup (WPS)/ručni
Način pristupa: infrastrukturni način
NFC: Usklađeno s oznakom NFC
Forum Type 3 Tag
Broj modela WW906746
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UUD12/UUE12
Preduvjeti napajanja: AC 100 V
do 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Izlazni napon:
5 V istosmjerne struje, 1,5 A
komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FW50
Vrsta baterije: Litij-ionska baterija
Maksimalan napon:
8,4 V istosmjerne struje
Nazivni napon: 7,2 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja:
8,4 V istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri punjenju:
1,02 A
Kapacitet: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Objektiv E PZ 16 – 50 mm
F3.5 – 5.6 OSS*1 (isporučuje
se uz ILCE-6300L)
Žarišna duljina ekvivalentna
35 -milimetarskom- formatu*2:
24 mm – 75 mm
Skupine – elementi objektiva: 8 – 9
Vidni kut*2: 83° – 32°
Minimalno izoštravanje*3:
0,25 m – 0,3 m
Maksimalno povećanje: 0.215×
Minimalni otvor blende: f/22 – f/36
Promjer filtra: 40,5 mm
Mjere (maks. promjer × visina):
Pribl. 64,7 mm × 29,9 mm
Težina: pribl. 116 g
SteadyShot: Dostupno
*1
Objektiv s električnim zumom
Vrijednosti za žarišnu duljinu i vidni
kut ekvivalentan 35 milimetarskom
formatu odnose se na digitalne
fotoaparate opremljene slikovnim
senzorom veličine APS-C.
*3
Minimalno izoštravanje je najkraća
udaljenost od slikovnog senzora
do objekta.
*2
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
O žarišnoj duljini
Kut slike ovog fotoaparata uži je nego
kod fotoaparata 35-milimetarskog
formata. Možete pronaći približni
ekvivalent žarišne duljine fotoaparata
35 -milimetarskog formata i snimati
uz isti kut slike uvećavajući žarišnu
duljinu objektiva za pola.
Na primjer, ako upotrebljavate objektiv
od 50 mm, možete dobiti približni
ekvivalent objektiva od 75 mm
fotoaparata 35-milimetarskog formata.
HR
45
Zaštitni znaci
HR
46
• Memory Stick i zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• XAVC S i registrirani
su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotip
„AVCHD Progressive” zaštitni su
znaci tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojmovi HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface
HDMI i logotip HDMI zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Windows je registrirani zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Mac registrirani je zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke
SD-3C, LLC.
• Android i Google Play zaštitni su
znaci tvrtke Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi
Protected Setup registrirani su
zaštitni znaci ili zaštitni znaci
udruženja Wi-Fi Alliance.
• Oznaka N Mark je zaštitni znak
ili registrirani zaštitni znak tvrtke
NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni
su znaci tvrtke Digital Living
Network Alliance.
• Facebook i logotip „f” zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Google Inc.
• Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke
Eye-Fi, Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci
odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim, oznake ™
ili ® ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
O primijenjenom softveru
GNU GPL/LGPL
Softver koji je pogodan za sljedeću
licencu GNU General Public License
(u nastavku „GPL”) ili GNU Lesser
General Public License (u nastavku
„LGPL”) uključen je u proizvod.
To znači da imate pravo pristupa,
izmjene i redistribucije izvornog
koda ovih softverskih programa
sukladno uvjetima koje određuju
GPL/LGPL.
Izvorni se kôd nalazi na internetu.
Upotrijebite sljedeću URL adresu
za preuzimanje.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Ako je moguće, nemojte nas
kontaktirati u vezi sa sadržajem
izvornog koda.
Licence (na engleskom) snimljene
su u unutarnjoj memoriji proizvoda.
Uspostavite Mass Storage vezu
između proizvoda i računala da
biste pročitali licence u mapi
„PMHOME” – „LICENSE”.
HR
47
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na često postavljena pitanja
potražite na našem web-mjestu za korisničku
podršku.
© 2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising