Sony | ILCE-QX1L | Sony ILCE-QX1L Lens-Style fotoaparat ILCE-QX1 sa senzorom s 20.1 megapiksela Upute za upotrebu

4-546-411-12(1) (HR)
ILCE-QX1
HR
Digitalni fotoaparat sa zamjenjivim
objektivom
Upute za rukovanje
E-montaža
©2014 Sony Corporation
ILCE-QX1
Korištenje trake za nošenje oko ručnog zgloba (u sklopu isporuke)

2
Ograničenje težine: 850 g
Upute za rukovanje
HR
Softver za upravljanje slikama PlayMemories Home™ možete
preuzeti na sljedećem URL-u.
http://www.sony.net/pm/
Zapis vlasnika
Broj modela i serijski brojevi nalaze se na stražnjoj strani. Upišite
serijski broj na mjesto u nastavku. Uvijek kada se u vezi s ovim
proizvodom obraćate svojem trgovcu proizvodima tvrtke Sony,
pozovite se na ove brojeve.
Model br. WW024382 (ILCE-QX1)/ WW024382 (ILCE-QX1L)
Serijski br.
3
UPOZORENJE
Kako biste umanjili opasnost od požara ili strujnog udara,
jedinicu nemojte izlagati kiši ili vlazi.
OPREZ
Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati,
izazvati požar ili čak kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih
mjera opreza.



4
Ne rastavljajte.
Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer
udarcima čekića te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti
dođu u dodir s priključcima baterije.








Ne izlažite visokim temperaturama iznad 60 °C, na primjer ostavljanjem
na izravnom sunčevom svjetlu ili u automobilu parkiranom na suncu.
Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.
Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija Sony
ili uređajem koji služi za punjenje kompleta baterija.
Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.
Držite komplet baterija na suhom.
Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju
preporučuje tvrtka Sony.
Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno odložite, kao što je opisano
u uputama.
HR
Adapter za izmjeničnu struju
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se zidnom utičnicom
u blizini. Ako dođe do nekih smetnji pri upotrebi uređaja, odmah isključite
adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice.
5
Za korisnike u Europi
Napomena za kupce u državama u kojima se primjenjuju direktive EU.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Za EU sukladnost proizvoda: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema
u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EZ. Pojedinosti pogledajte na sljedećem URL-u:
http://www.compliance.sony.de/
6
Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji
HR
prijenos podataka ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno
pokrenite aplikaciju ili isključite i ponovno priključite komunikacijski
kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima
propisanim odredbom EMC za upotrebu kabela za povezivanje
kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati
na sliku i zvuk ove jedinice.
7
Zbrinjavanje iskorištenih baterija te električne i elektroničke
opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim
državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj
se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
dodan je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite
sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.
8
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga
integriteta podataka zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom,
tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja
odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak
o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija.
Za podrobnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije
obratite se lokalnom gradskom uredu, komunalnom poduzeću ili
trgovini gdje ste kupili proizvod ili bateriju.
HR
9
10
O fotoaparatu
Fotoaparat je izrađen tako da se
može povezati s pametnim
telefonom putem Wi-Fi veze
Odmah nakon snimanja možete
prenijeti slike na pametni telefon?
Ove upute odnose se na dva modela:
onaj uz koji je isporučen objektiv
i onaj uz koji nije isporučen objektiv.
Naziv modela razlikuje se ovisno
o tome je li objektiv isporučen.
Naziv modela
Objektiv
ILCE-QX1
Nije u sklopu
isporuke
ILCE-QX1L
E16-50mm
Provjerite isporučene artikle







Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FW50 (1)
Snažni objektiv za zumuranje
E16-50 mm (1) (uključujući prednji
poklopac objektiva / prethodno
pričvršćen na fotoaparat)
(samo kod modela ILCE-QX1L)
Poklopac kućišta (1)
(samo kod modela ILCE-QX1)
Mikro USB kabel (1)
Traka za nošenje oko ručnog
zgloba (1)
Priključak za pametni telefon (1)
Upute za rukovanje (ove upute) (1)
Nastavak 
HR
11
O fotoaparatu (nastavak)
Nazivi glavnih dijelova
 Gumb za napajanje
 Svjetlo za napajanje/
punjenje/film
Zeleno: Napajanje UKLJUČENO
Narančasto: Punjenje
Crveno: Snimanje filma
 Ploča zaslona
: Pokazuje da memorijska
kartica nije umetnuta.
: Pokazuje Wi-Fi postavke
: Jednostruka veza (zadano)
: Višestruka veza
: ISKLJUČENA Wi-Fi veza
 Gumb za otpuštanje objektiva
12
 Bljeskalica
 Gumb (skočne bljeskalice)
 Mikrofon
 Gumb otvora blende
 Slikovni senzor*
 Kontakti objektiva*
 Gumb RESET
* Ovaj dio nemojte izravno dodirivati.
Punjenje baterije
Prije korištenja fotoaparata
napunite bateriju. Kako biste radi
punjenja priključili fotoaparat na
računalo, koristite mikro USB kabel
(u sklopu isporuke).
Kako biste otvorili poklopac baterije:
Polugicu pomaknite u smjeru 
i zadržite je tako. Poklopac baterije
povucite u smjeru , a zatim ga
otvorite u smjeru .
 Isključite napajanje tijekom
punjenja baterije.
 Ako nemate računalo, koristite
AC adapter AC-UD10 (nije u sklopu
isporuke).

Poklopac
baterije
HR


Višestruki priključak
13
Umetanje memorijske kartice
Prije snimanja umetnite microSD memorijsku karticu (nije u sklopu
isporuke) ili Memory Stick Micro™ (M2) medij (nije u sklopu isporuke).
Napomena: Pri umetanju memorijske kartice provjerite
je li pravilno usmjerena.

Memorijske kartice koriste se za pohranu slika od [20M] (zadana postavka)
ili videozapisa.
mikroSD
memorijska
kartica
Memory
Stick Micro
medij
Otisnuta
strana
14
Priključna
strana
Instaliranje programa PlayMemories Mobile™
Prije korištenja fotoaparata
na pametni telefon instalirajte
program PlayMemories Mobile.
Ako je program PlayMemories
Mobile već instaliran, ažurirajte
ga najnovijom inačicom.
Android
Program PlayMemories Mobile
potražite u aplikaciji Google Play
i instalirajte ga.
HR
iPhone
Pojedinosti o programu PlayMemories
Mobile, možete saznati na web mjestu
za podršku
http://www.sony.net/pmm/
Program PlayMemories Mobile
potražite u aplikaciji App Store
i instalirajte ga.
15
Povezivanje fotoaparata i pametnog telefona
Wi-Fi vezom
Načini spajanja se razlikuju
ovisno o vrsti pametnog telefona.
Potvrdite tip svog pametnog
telefona i povežite se Wi-Fi vezom.
 Unesite lozinku, koja je otisnuta
na istoj etiketi (samo prvi put).

Android (nije u skladu
sa standardom NFC)
 Uključite napajanje fotoaparata.
 Na pametnom telefonu pokrenite
program PlayMemories Mobile.
 Odaberite oznaku SSID koja je
otisnuta na etiketi sa stražnje
strane poklopca baterije
fotoaparata.
16
Gumb za
napajanje



Uključen: Nastavite dodirivati
(1 – 2 sekunde) bez pomicanja
dok se ne pokrene program
PlayMemories Mobile.
Isključen: Fotoaparat dodirujte
pametnim telefonom dok se
fotoaparat ne uključi.
HR
Android (u skladu
sa standardom NFC)
 Na pametnom telefonu dodirnite
oznaku N Mark u blizini oznake
(N mark) na fotoaparatu.
Nastavak 
17
Povezivanje fotoaparata i pametnog telefona Wi-Fi vezom (nastavak)
iPhone
 Uključite napajanje fotoaparata.
 Na pametnom telefonu odaberite
opciju [Settings], a zatim
odaberite opciju [Wi-Fi].
 Odaberite oznaku SSID koja je
otisnuta na etiketi sa stražnje
strane poklopca baterije
fotoaparata.



Gumb za
napajanje
18
 Unesite lozinku koja je otisnuta
na istoj etiketi (samo prvi put).
 Potvrdite vezu sa SSID-om
fotoaparata.
 Vratite se na početni zaslon
i pokrenite program
PlayMemories Mobile.


Priključivanje fotoaparata na pametni telefon
Fotoaparat priključite na pametni
telefon nakon što ste pričvrstili
priključak pametnog telefona
(u sklopu isporuke) na fotoaparat.
 Pričvrstite fotoaparat
na priključak.
Fotoaparat stavite u utor
priključka, poravnajte bijele
oznake i zatim zakrenite
priključak dok se ne uglavi.
HR

Oznaka Sony (odozgor)
Priključak
pametnog
telefona
Bijela oznaka
Nastavak 
19
Priključivanje fotoaparata na pametni telefon (nastavak)
 Otvorite hvataljke priključka.
 Raširite hvataljke priključka
i čvrsto držeći fotoaparat
pričvrstite ih na pametni telefon
(kućište i objektiv fotoaparata).
 Nemojte mahati fotoaparatom
na kojem je priključen pametni
telefon jer tada može iskliznuti
iz priključka.
 Provjerite jesu li nakon
priključivanja pametnog telefona
gumbi ostali slobodni.
20


Snimanje slika
 Na pametnom telefonu pokrenite
program PlayMemories Mobile.
 Snimite slike pomoću gumba
otvora blende fotoaparata ili
programa PlayMemories Mobile.
Slike od [2M] prenose se automatski
na pametni telefon i prikazuje se
zaslon za pregled. Slike od [20M]
spremaju se na memorijsku karticu
fotoaparata (zadana postavka).
Zaslon programa
PlayMemories Mobile
HR
 Promjena načina snimanja
 Gumb otvora blende/filma
 Postavke
 Prebacivanje između snimanja
slike/filma
 Zum
21
Prekid
 Kako biste se vratili na početni
zaslon, zaustavite program
PlayMemories Mobile.
 Isključite napajanje fotoaparata.
 Ako isključite napajanje
fotoaparata prije zaustavljanja
programa PlayMemories Mobile,
prikazat će se poruka o pogrešci.
Tu se ne radi o neispravnosti.

Zaslon za prikaz aplikacije može
se bez obavijesti mijenjati
budućim nadogradnjama.
22
Pogledajte Vodič za pomoć
Vodič za pomoć je mrežni
priručnik. Ako želite saznati
više pojedinosti o postavkama
i djelovanju programa
PlayMemories Mobile i mjerama
opreza, pogledajte vodič
za pomoć.
HR
http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/
23
Pitanja i odgovori
Zašto se fotoaparat ne puni?
Isključite napajanje.
Zašto svjetlo napajanja treperi
u crvenoj boji?
 Memorijska kartica nije pravilno
umetnuta. Umetnite je u ispravnom
smjeru (pogledajte odjeljak
„Umetanje memorijske kartice”).
Kako mogu ispraviti datum/vrijeme?
 Kada je Wi-Fi veza između
fotoaparata i pametnog telefona
uspostavljena, datum i vrijeme
na fotoaparatu postavljaju se
automatski na ono koje je
podešeno na pametnom telefonu.

24
Kako mogu vratiti zadane
postavke?
 Uključite napajanje fotoaparata
pa pritisnite gumb RESET.
Kako mogu promijeniti postavke
kao što je veličina slike?
 Promjene možete izvršiti
na zaslonu postavki programa
PlayMemories Mobile.
Kako mogu vidjeti broj slika
ili postavke Wi-Fi veze?
 Pogledajte odjeljak „Specifikacije”
u ovim uputama ili
„Vodič za pomoć (HTML)”.
Zašto se napajanje fotoaparata
neočekivano uključilo?
 Ako je pametni telefon
s omogućenom opcijom NFC
u blizini fotoaparata, napajanje
se može slučajno uključiti. Tu se
ne radi o neispravnosti.
Zašto se filmovi nakon snimanja
ne prenose na moj pametni
telefon?
 Filmovi su snimljeni na memorijsku
karticu i ne prenose se automatski.
Zašto je ponovno potrebna
HR
lozinka?
 Ovisno o modelu vašeg pametnog
telefona, možda će se od vas
ponovno zatražiti lozinka, čak i ako
ste ju već postavili. U tom slučaju,
ponovite povezivanje (pogledajte
odjeljak „Povezivanje fotoaparata
i pametnog telefona Wi-Fi vezom”).
25
Specifikacije
Napajanje: Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FW50, 7,2 V
Potrošnja energije (tijekom snimanja): 2,2 W
Maksimalan napon za punjenje: DC 8,4 V
Maksimalna struja za punjenje: 1,02 A
Vijek trajanja baterije i broj slika koje se mogu snimiti.
Vijek trajanja baterije
Broj slika
-
Približ. 440 slika
Stvarno snimanje (filmovi)
Približ. 95 min.
-
Neprekidno snimanje (filmovi)
Približ. 150 min.
-
Snimanje (slike)


26
Broj se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Navedeni se broj može razlikovati, ovisno o tipu pametnog telefona i načinu
korištenja.
(Model br. WW024382)
Zaštitni znaci
HR






, Memory Stick™,
, Memory Stick Micro,
,
PlayMemories Home zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
Logotip microSDXC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
Android i Google Play zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Google Inc.
Wi-Fi, logotip Wi-Fi i Wi-Fi PROTECTED SET-UP zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u SAD-u i drugim državama.
Osim toga, nazivi sustava i proizvoda upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi odgovarajućih
razvojnih programera ili proizvođača. Međutim, oznake ™ ili ® nisu korištene
u svim slučajevima u ovim uputama.
27
Napomene za korištenje fotoaparata
Napomene za korištenje fotoaparata
•
•
Kada priključujete pametni telefon na fotoaparat budite oprezni,
kako ne biste prikliještili prst.
Ne pridržavajte pametni telefon nakon što ste ga pričvrstili na
fotoaparat. Priključak može spasti s pametnog telefona, naročito
kada se na fotoaparat pričvrsti težak objektiv. Pridržavajte kućište
fotoaparata ili objektiva.
O temperaturi fotoaparata
Vaš fotoaparat i baterija mogu se zagrijati uslijed neprekidne
uporabe, ali to nije neispravnost.
28
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, snimanje filmova možda HR
neće biti moguće ili će se napajanje automatski isključiti, radi zaštite
fotoaparata.
U tom slučaju, ostavite isključeno napajanje i pričekajte dok se
temperatura fotoaparata i baterije ne smanji. Ako uključite napajanje
prije nego se fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje će se
možda ponovno isključiti ili snimanje filmova neće biti moguće.
29
O sigurnosti pri korištenju proizvoda koji koriste bežičnu LAN mrežu
Provjerite koristite li uvijek na svojim uređajima sigurnu bežičnu
mrežu, kako biste spriječili hakiranje, neovlaštene upade treće
strane ili druge ranjive točke. Kada koristite funkciju bežične mreže,
važno je postaviti zaštitu. Tvrtka Sony ne jamči niti odgovara
za štete nastale zbog neodgovarajuće zaštite ili korištenja
funkcije bežične mreže.
O korištenju i održavanju
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, preinake, fizičke udarce
ili udaranje, ispadanje ili gaženje proizvoda. Naročito budite pažljivi
s objektivom.
30
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na najčešće
postavljana pitanja možete naći na našem web mjestu za podršku
korisnicima.
HR
http://www.sony.net/
31
4-546-411-12(1) (HR)
ILCE-QX1
HR
Digitalni fotoaparat sa zamjenjivim
objektivom
Upute za rukovanje
E-montaža
©2014 Sony Corporation
ILCE-QX1
Download PDF

advertising