Sony | ILCE-5100Y | Sony ILCE-5100Y α5100 E-mount fotoaparat s APS-C senzorom Upute za upotrebu

4-543-701-41(1) (HR)
Digitalni fotoaparat
s izmjenjivim objektivom
Priručnik s uputama
E-mount
„Priručnik” (mrežni priručnik)
U „Priručniku” potražite detaljne upute
o mnogim funkcijama fotoaparata.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1430/h_zz/
ILCE-5100
Hrvatski
E-mount
Saznajte više o fotoaparatu („Priručnik”)
„Priručnik” je mrežni priručnik. „Priručnik” možete čitati
na računalu ili pametnom telefonu.
U njemu potražite detaljne upute o mnogim funkcijama
fotoaparata.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1430/h_zz/
Pregled vodiča
Fotoaparat je opremljen ugrađenim vodičem s uputama.
MENU
(Vodič fotoaparata)
In-Camera Guide
Fotoaparat prikazuje objašnjenja za stavke izbornika MENU i vrijednosti
postavki.
1 Pritisnite gumb MENU.
2 Odaberite željenu stavku, a zatim pritisnite gumb (Vodič fotoaparata).
HR
2
Savjet za snimanje
Fotoaparat prikazuje savjete za snimanje za odabrani način snimanja.
1 Pritisnite gumb (Vodič fotoaparata) u načinu snimanja.
2 Odaberite željeni savjet za snimanje i pritisnite z na kotačiću
za upravljanje.
Prikazuje se savjet za snimanje.
• Možete se pomicati po zaslonu pomoću strelica v/V i mijenjati savjete
za snimanje pomoću strelica b/B.
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski brojevi nalaze se na dnu. Upišite serijski broj na mjesto u nastavku.
Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja s prodavačem proizvoda tvrtke Sony
u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela ILCE-5100
Serijski broj ____________________________
Broj modela AC-UB10C/AC-UB10D
Serijski broj ____________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
– SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
DA BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO SLIJEDITE OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj utičnici, upotrijebite dodatni adapter za utikač čija
je konfiguracija odgovarajuća za strujnu utičnicu.
HR
3
OPREZ
[ Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, on može eksplodirati, izazvati požar ili čak
kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer, udarcima čekića
te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir
s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama iznad 60 °C, na primjer, ostavljanjem na izravnom
sunčevom svjetlu ili u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija Sony ili uređajem koji
služi za punjenje kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
• Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju preporučuje
tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno odložite, kao što je opisano u uputama.
[ Adapter za izmjeničnu struju
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se zidnom utičnicom u blizini. Odmah
isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice ako dođe do ikakvih smetnji pri
upotrebi uređaja.
Kabel za napajanje (mrežni vod), ako se isporučuje, posebno je dizajniran za upotrebu
s ovim modelom fotoaparata i ne smije se upotrebljavati s drugom električnom opremom.
Za korisnike u Europi
[ Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju direktive EU-a
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
HR
4
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite
na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
[ Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prijenos podataka
ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite
i ponovno priključite komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za upotrebu kabela za povezivanje kraćih
od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk
ove jedinice.
[ Zbrinjavanje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se
proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Za korisnike koji su fotoaparat kupili u trgovini za turiste
u Japanu
[ Napomena
Neke se certifikacijske oznake za standarde koje podržava fotoaparat mogu potvrditi
na zaslonu fotoaparata.
Odaberite MENU t
(Setup) 5 t [Certification Logo].
Ako prikaz nije moguć zbog problema poput kvara fotoaparata, obratite se prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili lokalnom ovlaštenom servisu proizvoda tvrtke Sony.
HR
5
Sadržaj
Priprema fotoaparata
–
–
–
–
–
–
–
Korak 1
Str. 7
Korak 2
Str. 19
Korak 3
Str. 20
Korak 4
Str. 21
Provjera isporučenih artikala
Identifikacija dijelova
Umetanje kompleta baterija
Punjenje kompleta baterija
Pričvršćivanje/uklanjanje objektiva
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Postavljanje sata
Osnovne radnje
– Snimanje fotografija/filmova
Funkcija reprodukcije
– Prikaz slika
Funkcija snimanja
– Uvod u ostale funkcije
Uvoz slika na računalo
Str. 22
– Značajke softvera PlayMemories Home™
Dodavanje funkcija fotoaparatu
Str. 24
– Dodavanje funkcija fotoaparatu
Ostalo
Str. 24
– Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
– Napomene o upotrebi fotoaparata
– Specifikacije
Ovaj priručnik obuhvaća nekoliko modela koji se isporučuju s različitim
objektivima.
Naziv modela razlikuje se ovisno o isporučenom objektivu. Dostupni model
razlikuje se ovisno o državama/regijama.
Naziv modela
Objektiv
ILCE-5100
Nije priloženo
HR
ILCE-5100L
E16 – 50 mm
6
ILCE-5100Y
E55 – 210 mm i E16 – 50 mm
Provjera isporučenih artikala
Najprije provjerite naziv modela svog fotoaparata (str. 6). Isporučena dodatna
oprema razlikuje se ovisno o modelu.
Broj u zagradi označava količinu.
x Isporučeno sa svim
modelima
• Fotoaparat (1)
• Kabel za napajanje (mrežni
vod) (1)* (ne isporučuje se
u SAD-u i Kanadi)
* Uz fotoaparat može biti isporučeno
više kabela za napajanje.
Upotrijebite onaj koji odgovara
za vašu državu/regiju.
• Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FW50 (1)
• Traka za nošenje na ramenu (1)
• Priručnik s uputama
(ovaj priručnik) (1)
• Vodič zaWi-Fi vezu/povezivanje
jednim dodirom (NFC)
U vodiču su objašnjene funkcije
koje zahtijevaju Wi-Fi vezu.
x ILCE-5100
• Poklopac kućišta (1) (pričvršćen
na fotoaparat)
x ILCE-5100L
• Mikro USB kabel (1)
• Objektiv za zumiranje
E16 – 50 mm (1) (pričvršćen za
fotoaparat)/prednji poklopac
za objektiv (1) (pričvršćen
za objektiv)
x ILCE-5100Y
• Adapter za izmjeničnu struju
AC-UB10C/UB10D (1)
• Objektiv za zumiranje
E16 – 50 mm (1) (pričvršćen za
fotoaparat)/prednji poklopac
za objektiv (1) (pričvršćen
za objektiv)
• Objektiv za zumiranje
E55 – 210 mm (1)/prednji
poklopac za objektiv (1)/
stražnji poklopac za objektiv (1)/
sjenilo za objektiv (1)
HR
7
Identifikacija dijelova
Kada je objektiv uklonjen
F AF indikator/žaruljica mjerača
vremena
G
Oznaka položaja slikovnog
senzora
H Bljeskalica
I Mikrofon1)
J Objektiv
K Gumb za otpuštanje objektiva
L Postolje
M Slikovni senzor2)
N Kontakti za objektiv2)
1)
2)
Nemojte prekrivati taj dio tijekom
snimanja filmova.
Nemojte izravno dodirivati taj dio.
A Gumb okidača
B Prekidač ON/OFF (napajanje)
C Kukica za traku za nošenje
na ramenu
D
(oznaka N)
• Dodirnite ovu oznaku kada
spajate fotoaparat s pametnim
telefonom koji je opremljen
funkcijom NFC.
• NFC (Near Field
Communication) je
međunarodni standard
tehnologije za bežičnu
komunikaciju kratkog dometa.
E Za snimanje: ručica W/T
(zumiranje)
Za gledanje: ručica
(kazalo)/
(zumiranje reprodukcije)
HR
8
A Monitor/zaslon osjetljiv na dodir
• Možete namjestiti monitor
tako da stoji pod kutom koji
omogućuje jednostavno gledanje
te snimati iz bilo kojeg položaja.
B Gumb (iskakanje bljeskalice)
C Poklopac multi/mikro USB
terminala
D Poklopac memorijske kartice/
terminala
E Pristupna žaruljica
F Wi-Fi senzor (ugrađen)
G Gumb MOVIE (videozapis)
H Gumb MENU
I Kotačić za upravljanje
J Gumb
(Vodič fotoaparata)/
(izbriši)
K Gumb
(reprodukcija)
L Multi/mikro USB terminal*
• Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB uređajem.
M Žaruljica punjenja
N Utor memorijske kartice
O HDMI mikro priključak
* Pojedinosti o dodatnoj opremi
kompatibilnoj s multi/mikro USB
terminalom potražite na web-mjestu
tvrtke Sony ili se obratite prodavaču
proizvoda tvrtke Sony ili
ovlaštenom lokalnom servisu
tvrtke Sony.
A Poklopac baterije
B Ručica za izbacivanje baterije
C Utor za umetanje baterije
D Poklopac priključka
• Upotrijebite ga kada
upotrebljavate adapter za
izmjeničnu struju AC-PW20
(prodaje se zasebno). Umetnite
priključak u odjeljak za bateriju
i provedite kabel kroz poklopac
priključka kao što je prikazano
dolje.
• Pazite da ne prikliještite kabel
kada zatvorite poklopac.
E Zvučnik
F Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac
s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
HR
9
x Objektiv
Specifikacije objektiva potražite
na stranici 32.
E55 – 210 mm F4.5 – 6.3 OSS
(isporučuje se uz ILCE-5100Y)
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6
OSS (isporučuje se uz
ILCE-5100L/ILCE-5100Y)
A Prsten za zumiranje/fokusiranje
B Ručica za zumiranje
C Oznaka za postavljanje
D Kontakti za objektiv1)
1)
Nemojte izravno dodirivati taj dio.
A Prsten za fokusiranje
B Prsten za zumiranje
C Skala žarišne duljine
D Oznaka žarišne duljine
E Kontakti za objektiv1)
F Oznaka za postavljanje
1)
HR
10
Nemojte izravno dodirivati taj dio.
Umetanje kompleta baterija
Ručica za izbacivanje baterije
1
2
Otvorite poklopac.
Umetnite komplet baterija.
• Umetnite komplet baterija dok držite pritisnutu ručicu za izbacivanje
baterije kao na slici. Provjerite je li ručica za izbacivanje baterije
zaključana nakon umetanja.
• Zatvaranje poklopca s neispravno umetnutom baterijom može
oštetiti fotoaparat.
HR
11
Punjenje kompleta baterija
For customers in the USA and Canada
Kabel za
napajanje
(mrežni vod)
Za korisnike u drugim
državama/regijama osim
SAD-a i Kanade
Žaruljica punjenja
Upaljena: punjenje
Isključena: punjenje završeno
Treperi:
pogreška punjenja ili je punjenje
privremeno zaustavljeno jer temperatura
fotoaparata nije unutar zadanog raspona
1
Priključite kameru na adapter za izmjeničnu struju
(priloženo) pomoću mikro USB kabela (priloženo).
2
Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
Žaruljica punjenja svijetli narančasto i punjenje započinje.
• Isključite fotoaparat dok punite bateriju.
• Komplet baterija možete napuniti čak i kada je djelomično napunjen.
• Dok žaruljica punjenja treperi i punjenje nije završeno, uklonite
i ponovno umetnite komplet baterija.
Napomene
• Ako žaruljica punjenja na fotoaparatu treperi kada je adapter za izmjeničnu
struju uključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno
jer je temperatura izvan preporučenog raspona. Punjenje se nastavlja kada se
temperatura vrati unutar odgovarajućeg raspona. Preporučujemo vam da komplet
baterija punite pri temperaturi okoline od 10 °C do 30 °C.
HR
12
• Ako je odjeljak terminala baterije prljav, komplet baterija neće se učinkovito
puniti. U tom slučaju lagano obrišite prašinu mekom krpom ili štapićem za uši
kako biste očistili odjeljak terminala baterije.
• Priključite adapter za izmjeničnu struju (priloženo) u najbližu zidnu utičnicu.
Ako dođe do smetnji pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju, odmah ga
isključite iz zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Nakon završetka punjenja isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice.
• Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, mikro USB kabel (priloženo)
i adapter za izmjeničnu struju (priloženo) marke Sony.
• Nema napajanja tijekom snimanja/reprodukcije ako je fotoaparat priključen
u zidnu utičnicu pomoću isporučenog adaptera za izmjeničnu struju. Za napajanje
fotoaparata tijekom snimanja/reprodukcije upotrijebite AC-PW20 adapter za
izmjeničnu struju (prodaje se zasebno).
x Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Vrijeme punjenja je oko 310 minuta ako upotrebljavate adapter za izmjeničnu
struju (priloženo).
Napomene
• Gore navedeno vrijeme punjenja vrijedi za punjenje potpuno ispražnjenog
kompleta baterija pri temperaturi od 25 °C. Punjenje može potrajati duže ovisno
o okolnostima upotrebe i uvjetima.
x Punjenje priključivanjem na računalo
Komplet baterija može se puniti
priključivanjem fotoaparata na računalo
pomoću mikro USB kabela.
Napomene
Na USB
priključak
• Tijekom punjenja putem računala imajte
na umu sljedeće:
– Ako je fotoaparat spojen s prijenosnim računalom koje nije spojeno s izvorom
napajanja, smanjuje se razina baterije prijenosnog računala. Ne punite
dulje vrijeme.
– Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte
uključivati/isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo iz
stanja pripravnosti. To može uzrokovati kvar fotoaparata. Prije uključivanja/
isključivanja, ponovnog pokretanja ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti,
isključite fotoaparat iz računala.
– Punjenje pomoću ručno složenih ili prilagođenih računala nije zajamčeno.
HR
13
x Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti
i reproducirati
Trajanje baterije
Broj slika
Pribl. 200 min.
Pribl. 400 slika
Uobičajeno snimanje videozapisa
Pribl. 75 min.
—
Neprekidno snimanje videozapisa
Pribl. 110 min.
—
Pregledavanje (fotografije)
Pribl. 340 min.
Pribl. 6800 slika
Snimanje (fotografija)
Napomene
• Gore navedeni broj slika vrijedi kada je komplet baterija potpuno napunjen.
Broj slika može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
• Broj slika koje se mogu snimiti vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Upotreba medija Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) media
(prodaje se zasebno).
– Kada je pričvršćen objektiv E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS.
– Komplet baterija upotrebljava se pri temperaturi okoline od 25 °C.
– [Monitor Brightness]: [Manual] [±0].
• Broj za „Snimanje (fotografije)” temelji se na standardu CIPA i vrijedi
za snimanje u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Opcija DISP postavljena je na [Display All Info.].
– [Focus Mode]: [Automatic AF].
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Zum se naizmjenično prebacuje između krajeva W i T.
– Bljeskalica se upotrebljava jednom svaka dva puta.
– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset snimanja.
• Broj minuta za snimanje videozapisa temelji se na standardu CIPA i vrijedi
za snimanje u sljedećim uvjetima:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– Uobičajeno snimanje videozapisa: trajanje baterije ovisi o uzastopnom
pokretanju/zaustavljanju snimanja, zumiranju, uključivanju/isključivanju i sl.
– Neprekidno snimanje videozapisa: trajanje baterije temelji se na neprekidnom
snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a zatim se nastavlja
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ostale funkcije, primjerice zumiranje,
ne upotrebljavaju se.
HR
14
Pričvršćivanje/uklanjanje objektiva
Prije pričvršćivanja ili uklanjanja objektiva postavite glavni prekidač
fotoaparata u položaj OFF.
1
Ako su pričvršćeni poklopac ili poklopac pakiranja, uklonite ih
s fotoaparata ili objektiva.
• Kako biste spriječili da prašina i nečistoća uđu u fotoaparat, objektiv
zamijenite daleko od prašnjavih mjesta.
2
Postavite objektiv tako da poravnate bijele oznake na
objektivu i fotoaparatu.
• Držite fotoaparat s objektivom usmjerenim prema dolje kako biste
spriječili ulazak prašine u fotoaparat.
3
Lagano gurnite objektiv prema fotoaparatu i okrenite ga
u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na svoje mjesto.
• Provjerite jeste li ravno postavili objektiv.
Napomene
• Pri postavljanju objektiva nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva.
• Nemojte na silu pričvršćivati objektiv.
• Za upotrebu objektiva s A-navojem (prodaje se zasebno) potreban je adapter za
postavljanje (prodaje se zasebno). Pojedinosti potražite u priručniku za upotrebu
koji je isporučen s adapterom za postavljanje.
• Ako upotrebljavate objektiv opremljen priključkom za tronožac, priključak
objektiva pričvrstite na tronožac kako biste održali ravnotežu.
HR
15
x Uklanjanje objektiva
Gumb za otpuštanje objektiva
1
Do kraja pritisnite gumb za otpuštanje objektiva i okrećite
objektiv u smjeru obrnutom od kazaljke na satu dok se
ne zaustavi.
Napomene
• Ako tijekom zamjene objektiva u fotoaparat uđe prašina ili nečistoća i ostane na
površini slikovnog senzora (dijela koji pretvara izvor svjetlosti u digitalni signal),
na fotografiji to može izgledati poput tamnih točaka, ovisno o okruženju snimanja.
Kada se isključi, fotoaparat će lagano vibrirati zahvaljujući funkciji zaštite od
prašine koja sprječava prianjanje prašine za slikovni senzor. Ipak, objektiv
pričvršćujte ili uklanjajte brzo i daleko od prašnjavih mjesta.
• Ako se za slikovni senzor prilijepi strani materijal, otprašite ga puhaljkom.
• Ne ostavljajte fotoaparat s kojeg je uklonjen objektiv.
• Ako želite upotrebljavati poklopac kućišta ili stražnji poklopac za objektiv, kupite
ALC-B1EM (poklopac kućišta) ili ALC-R1EM (stražnji poklopac za objektiv)
(prodaje se zasebno).
• Kada upotrebljavate objektiv s električnim zumom, postavite prekidač napajanja
fotoaparata na OFF i prije zamjene objektiva provjerite je li objektiv potpuno
uvučen. Ako objektiv nije uvučen, nemojte na silu pritiskati objektiv.
• Prilikom pričvršćivanja fotoaparata na tronožac pazite da slučajno ne dodirnete
prsten za zumiranje/fokusiranje.
HR
16
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Pazite da kosi kut bude
okrenut na pravu stranu.
1
2
Otvorite poklopac memorijske kartice/terminala.
3
Zatvorite poklopac memorijske kartice/terminala.
Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).
• Umetnite memorijsku karticu tako da sjedne na mjesto pazeći
pri tome da kosi kut bude okrenut na stranu kao na slici.
x Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati
Memorijska kartica
Za fotografije
Za videozapise
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo
(samo Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
SD memorijska kartica
B
(klasa 4 ili brža)
SDHC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
SDXC memorijska kartica
(klasa 4 ili brža)
• U ovom priručniku proizvodi u tablici zajednički se nazivaju:
A: Medij memory Stick PRO Duo
B: SD kartica
• Za snimanje videozapisa formata XAVC S upotrijebite sljedeće
memorijske kartice:
– SDXC memorijska kartica (64 GB ili više i klasa 10 ili brža)
– SDXC memorijska kartica (64 GB ili više i kartice kompatibilne
sa sustavom UHS-I)
– Medij Memory Stick XC-HG Duo
• Ovaj fotoaparat podržava SD kartice kompatibilne sa sustavom UHS-I.
HR
17
x Uklanjanje memorijske kartice/kompleta baterija
Memorijska kartica: Jednom gurnite memorijsku karticu unutra da biste
je izbacili.
Komplet baterija: Klizno pomaknite ručicu za izbacivanje baterije. Nemojte
ispustiti komplet baterija.
Napomene
• Nikada ne uklanjajte memorijsku karticu/komplet baterija kada pristupna
žaruljica (str. 9) svijetli. To može oštetiti podatke na memorijskoj kartici.
Postavljanje sata
ON/OFF (napajanje)
Kotačić za upravljanje
Odaberite stavke: v/V/b/B/ /
Postavite: z
1
Postavite prekidač ON/OFF (napajanje) u položaj ON.
2
Provjerite je li na zaslonu odabrano [Enter] i zatim na
kotačiću za upravljanje pritisnite z.
3
Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputama
na zaslonu, a zatim pritisnite z.
4
Postavite [Daylight Savings], [Date/Time] i [Date Format],
a zatim pritisnite z.
Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazuje se postavka datuma
i vremena.
• Može proći neko vrijeme prije nego što se uključi napajanje
i omogući rad.
• Kada postavljate [Date/Time], ponoć je 12:00 AM, a podne je 12:00 PM.
HR
18
5
Provjerite je li odabrana opcija [Enter], a zatim pritisnite z.
Snimanje fotografija/filmova
Gumb okidača
Ručica W/T (zumiranje)
W: smanjivanje
T: povećavanje
MOVIE
Snimanje fotografija
1
Pritisnite gumb okidača do pola da biste fokusirali.
2
Pritisnite gumb okidača do kraja da biste snimili sliku.
Kada je slika fokusirana, čut ćete zvučni signal i upalit će se indikator z
ili
.
Snimanje videozapisa
1
Pritisnite gumb MOVIE (film) za početak snimanja.
2
Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.
• Pomoću ručice W/T (zumiranje) promijenite omjer zumiranja.
Napomene
• Najdulje neprekidno snimanje videozapisa moguće je tijekom približno 29 minuta
sa zadanim postavkama fotoaparata i dok je temperatura okoline približno 25 °C
(vrijeme dostupno za snimanje videozapisa je promjenjivo i ovisi o temperaturi
okoline, formatu/postavci snimanja ili uvjetima upotrebe fotoaparata prije početka
snimanja (str. 25)). Kada se snimanje videozapisa dovrši, možete ponovno
pokrenuti snimanje ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ovisno o temperaturi
fotoaparata i baterije, snimanje se može zaustaviti kako bi se zaštitio fotoaparat.
• Nemojte ručno povlačiti bljeskalicu prema gore. To može uzrokovati kvar.
• Kada upotrebljavate funkciju zuma prilikom snimanja filma, snimit će se zvuk
rada fotoaparata. Zvuk rada gumba MOVIE može također biti snimljen kada se
dovrši snimanje filma.
HR
19
Prikaz slika
W: smanjivanje
T: povećavanje
Kotačić za upravljanje
(reprodukcija)
(brisanje)
1
Pritisnite gumb
Odaberite slike:
Pritisnite B (sljedeća)/
b (prethodna) ili okrenite
kotačić za upravljanje
Postavite: z
(reprodukcija).
x Odabir sljedeće/prethodne slike
Odaberite sliku pritiskom na B (sljedeće)/b (prethodno) na kotačiću za
upravljanje ili okretanjem kotačića za upravljanje. Pritisnite z na sredini
kotačića za upravljanje da biste prikazali filmove.
x Brisanje slike
1 Pritisnite gumb (brisanje).
2 Odaberite [Delete] dok je odabrano v na kotačiću za upravljanje,
a zatim pritisnite z.
x Povratak na snimanje slika
Pritisnite gumb okidača do pola.
HR
20
Uvod u ostale funkcije
Ostalim funkcijama možete upravljati pomoću kotačića za upravljanje,
gumba MENU i sl.
MENU
Zaslon osjetljiv na dodir
Kotačić za upravljanje
x Kotačić za upravljanje
DISP (Display Contents): omogućuje promjenu prikaza na zaslonu.
ISO (ISO): omogućuje postavljanje osjetljivosti na temelju svjetline.
(Exposure Comp.): omogućuje kompenziranje ekspozicije i svjetline
za cijelu sliku.
(Photo Creativity): omogućuje intuitivno rukovanje fotoaparatom
i jednostavno snimanje kreativnih slika.
(Drive Mode): omogućuje prebacivanje na drugi način snimanja,
primjerice, pojedinačno snimanje, neprekidno snimanje ili snimanje sa
skupom ekspozicije.
z (Shoot Mode): omogućuje promjenu načina snimanja.
x Snimanje s upotrebom dodirne funkcije
Fotoaparat je opremljen zaslonom osjetljivim na dodir. Dodirivanjem objekta
na monitoru možete snimati fotografije (Touch Shutter) ili izoštravati objekte
(Touch Focus). Možete i upotrijebiti funkciju [Touch Shutter] zajedno sa
snimanjem [Self-portrait/ -timer].
Pogledajte „Priručnik” za pojedinosti o dostupnim radnjama i značajkama
zaslona osjetljivog na dodir.
HR
21
Značajke softvera PlayMemories Home™
Softver PlayMemories Home omogućuje uvoz fotografija i videozapisa
na računalo i njihovu upotrebu. PlayMemories Home potreban je za
uvoz XAVC S videozapisa i AVCHD videozapisa na računalo.
Reprodukcija
uvezenih slika
Uvoz slika s fotoaparata
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće funkcije:
Dijeljenje slika na servisu
PlayMemories Online™
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje
diskova
s videozapisima
Prijenos slika na
mrežne usluge
• Možete preuzeti Image Data Converter (softver za uređivanje slika u RAW
formatu) ili Remote Camera Control i sl. na sljedeći način: spojite fotoaparat
s računalom t pokrenite PlayMemories Home t i kliknite [Obavijesti].
Napomene
• Za instalaciju softvera PlayMemories Home potrebna je internetska veza.
• Za korištenje softvera PlayMemories Online ili drugih mrežnih usluga potrebna
je internetska veza. PlayMemories Online ili druge mrežne usluge nisu dostupne
u svim državama ili regijama.
• Za aplikacije sustava Mac upotrijebite sljedeću URL adresu:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ako je na vašem računalu već instaliran softver PMB (Picture Motion Browser)
koji se isporučivao s modelima plasiranima na tržište prije 2011., preko njega
će se instalirati softver PlayMemories Home tijekom instalacije. Upotrijebite
PlayMemories Home, nasljednika softvera PMB.
HR
22
x Zahtjevi sustava
Zahtjeve sustava za softver možete pronaći na sljedećoj URL adresi.
www.sony.net/pcenv/
x Instaliranje softvera PlayMemories Home na računalo
1
Pomoću internetskog preglednika na računalu
idite na sljedeću URL adresu, a zatim instalirajte
PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• Pojedinosti o softveru PlayMemories Home potražite na stranici
za podršku softvera PlayMemories Home (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Kada se instalacija završi, pokrenut će se softver PlayMemories Home.
2
Priključite fotoaparat na računalo pomoću mikro USB
kabela (priloženo).
• U softver PlayMemories Home mogu se instalirati nove funkcije.
Priključite fotoaparat na računalo čak i ako je softver PlayMemories
Home već instaliran na računalu.
Napomene
• Nemojte isključivati mikro USB kabel (priloženo) iz fotoaparata dok se prikazuje
zaslon rada ili zaslon pristupa. To može dovesti do oštećenja podataka.
• Da biste prekinuli vezu fotoaparata i računala, na traci zadataka kliknite
,
a zatim kliknite [Eject PMHOME].
HR
23
Dodavanje funkcija fotoaparatu
Fotoaparatu možete dodati željene funkcije povezivanjem s web-mjestom za
preuzimanje aplikacije
(PlayMemories Camera Apps™) putem interneta.
http://www.sony.net/pmca/
• Nakon instalacije aplikaciju možete pozvati tako da pametnim telefonom sa
sustavom Android koji podržava tehnologiju NFC dodirnete oznaku N na
fotoaparatu pomoću funkcije [One-touch(NFC)].
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja i memorijskoj kartici.
x Fotografije
[
Image Size]: L: 24M
Kada je [
Aspect Ratio] postavljen na [3:2]*
Kapacitet
Kvaliteta
2 GB
Standard
330 slika
Fine
200 slika
RAW & JPEG
54 slike
RAW
74 slike
* Kada je [
Aspect Ratio] postavljen na nešto drugo osim [3:2], možete snimiti
više slika nego što je prikazano gore. (Osim kada je funkcija [
Quality]
postavljena na [RAW].)
HR
24
x Videozapisi
U tablici u nastavku prikazan je približan broj ukupnog vremena snimanja
upotrebom memorijske kartice formatirane ovim fotoaparatom. Vrijeme
snimanja XAVC S i AVCHD videozapisa jednako je vremenu snimanja
dok je funkcija [Dual Video REC] postavljena na [Off].
(h (sat), min. (minuta))
Kapacitet
Postavka
snimanja
2 GB
64 GB
60p 50M/50p 50M
—
2 h 35 min.
30p 50M/25p 50M
—
2 h 35 min.
24p 50M*
—
2 h 35 min.
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 min.
6h
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 min.
8 h 15 min.
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9 min.
5 h 5 min.
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 min.
6h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 min.
8h
1440×1080 12M
20 min.
11 h
1 h 10 min.
40 h
VGA 3M
* samo za modele kompatibilne sa standardom 1080 60i
• Neprekidno snimanje moguće je otprilike 29 minuta (propisano ograničenje
proizvoda). Maksimalno kontinuirano vrijeme snimanja videozapisa u formatu
MP4 (12M) je oko 20 minuta (s ograničenjem veličine datoteke od 2 GB).
• Vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom
VBR (varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike
ovisno o sceni koja se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je
jasnija, ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje.
Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/
veličine slike.
Napomene o neprekidnom snimanju videozapisa
• Potrebno je mnogo energije za snimanje videozapisa visoke kvalitete ili
neprekidno snimanje upotrebom slikovnog senzora. Stoga će, ako nastavite
snimati, temperatura u fotoaparatu, osobito temperatura slikovnog senzora,
porasti. U tom slučaju fotoaparat se automatski isključuje jer visoke temperature
utječu na kvalitetu slika ili na unutarnji mehanizam fotoaparata.
HR
25
• Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa sljedećih je raspona ako fotoaparat
započne snimanje pod zadanim postavkama nakon što je dulje vrijeme bio
isključen. (Sljedeće vrijednosti prikazuju neprekidno vrijeme od početka
snimanja do prekida snimanja fotoaparata.)
Temperatura okoline
Vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa
20 °C
Oko 29 minuta
30 °C
Oko 29 minuta
40 °C
Oko 20 minuta
• Raspoloživo vrijeme za snimanje videozapisa razlikuje se s obzirom na
temperaturu, format/postavku snimanja ili stanje fotoaparata prije početka
snimanja. Ako često izvršavate rekompoziciju ili snimate slike nakon uključivanja
napajanja, temperatura u fotoaparatu će porasti i raspoloživo vrijeme snimanja bit
će kraće.
• Kada je označena postavka
, zaustavite snimanje videozapisa.
• Ako fotoaparat prestane snimati zbog temperature, ostavite ga na nekoliko minuta
s isključenim napajanjem. Počnite snimati nakon što temperatura u fotoaparatu
potpuno padne.
Napomene o upotrebi fotoaparata
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Priručnik opisuje uređaje kompatibilne s formatom 1080 60i i 1080 50i.
Da biste provjerili je li vaš fotoaparat kompatibilan s formatom 1080 60i ili
1080 50i, potražite sljedeće oznake na dnu fotoaparata.
Uređaj kompatibilan s formatom 1080 60i: 60i
Uređaj kompatibilan s formatom 1080 50i: 50i
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je s videozapisima u formatu 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih načina snimanja koji upotrebljavaju
isprepleteni način, ovaj fotoaparat snima pomoću progresivnog načina.
Time se povećava rezolucija i nastaje uglađenija i realističnija slika.
O upotrebi i njezi
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, vršenje preinaka, fizičke udarce ili udarce,
primjerice, čekićem te pazite da vam proizvod ne ispadne i da ga ne nagazite.
Budite posebno oprezni s objektivom.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Prije početka snimanja obavite probno snimanje kako biste bili sigurni da
fotoaparat radi ispravno.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ni vodu.
HR
26
• Nemojte gledati prema suncu ili jakom svjetlu kroz uklonjeni objektiv. To može
izazvati nepovratna oštećenja vida. Ili može dovesti do kvara objektiva.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je prije upotrebe fotoaparata.
• Nemojte tresti ni udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar te nećete moći
snimati slike. Osim toga, medij za snimanje može postati neupotrebljiv ili se
slikovni podaci mogu oštetiti.
Ne upotrebljavajte/pohranjujte fotoaparat na sljedećim mjestima
• Na iznimno vrućem, hladnom ili vlažnom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište kamere može
se deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu grijača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju ili se deformirati te to može
uzrokovati kvar.
• Na mjestima podložnim trešnji ili vibracijama
• Blizu mjesta koje proizvodi jake radiovalove ili emitira zračenje ili je pod
utjecajem magneta
Na takvim mjestima fotoaparat možda neće moći ispravno snimati ili
reproducirati slike.
• Na pješčanim ili prašnjavim mjestima
Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu u fotoaparat. To može uzrokovati kvar
fotoaparata koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.
O dršci
Drška je obložena posebnim premazom. Drška može promijeniti boju ako se
trlja tamnom tkaninom, kožom i sl.
O pohrani
Kada je fotoaparat izvan upotrebe, obavezno pričvrstite prednji poklopac
za objektiv.
Napomene o zaslonu i objektivu
• Monitor je proizveden pomoću visoko precizne tehnologije i više od 99,99% piksela
je ispravno i spremno za upotrebu. Međutim, na monitoru se mogu pojaviti sitne
crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene, plave ili zelene boje). Te točke su normalna
posljedica proizvodnog postupka i ni na koji način ne utječu na snimanje.
• Nemojte pritiskati monitor. Monitor može izgubiti boju te to može
uzrokovati kvar.
• Ne dodirujte zaslon osjetljiv na dodir šiljatim predmetima. To može
uzrokovati kvar.
• Kada upotrebljavate objektiv, pazite da vam prst ne zapne u objektivu.
O magnetima
Na poleđini monitora i u području oko bljeskalice pričvršćeni su magneti.
Ne prislanjajte na monitor ili kućište fotoaparata predmete na koje utječu
magnetska polja, primjerice, disketu ili kreditnu karticu.
HR
27
Upotreba objektiva i dodatne opreme
Preporučujemo vam upotrebu objektiva/dodatne opreme tvrtke Sony čija izrada
odgovara karakteristikama ovog fotoaparata.
Upotreba proizvoda drugih proizvođača može onemogućiti rad fotoaparata
u punom kapacitetu ili izazvati nezgode i oštećenja fotoaparata.
Napomene o bljeskalici
• Nemojte nositi fotoaparat držeći ga za bljeskalicu i nemojte prejako pritiskati
bljeskalicu.
• Ako voda, prašina ili pijesak uđu u otvorenu bljeskalicu, može doći do kvara.
• Pazite da prst ne zasmeta kada pritišćete bljeskalicu prema dolje.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija mogu se zagrijati neprekidnom upotrebom, no ne radi se
o kvaru.
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, možda nećete moći snimati videozapise
ili će se napajanje automatski isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Prikazat će se poruka na monitoru prije nego što se isključi napajanje ili kada
više nećete moći snimati videozapise. U tom slučaju ostavite fotoaparat isključen
i pričekajte da se temperatura fotoaparata i baterije spusti. Ako uključite napajanje
prije nego što se fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje se može ponovno
isključiti i možda nećete moći snimati videozapise.
O punjenju baterije
Ako punite bateriju koja dugo nije punjena, možda je nećete moći napuniti do
punog kapaciteta.
Uzrok tome su karakteristike baterije. Ponovno napunite bateriju.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može kršiti propise
zakona o autorskim pravima.
Nema jamstva za oštećen sadržaj ili kvar u snimanju
Sony ne može dati jamstvo u slučaju kvara u snimanju ili gubitka ili oštećenja
snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom vodom, a zatim
obrišite površinu suhom krpom. Da biste spriječili oštećivanje završnog sloja
ili kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat kemijskim proizvodima poput razrjeđivača, benzina,
alkohola, jednokratnih krpa, repelenta, sredstva za zaštitu od sunca ili
insekticida itd.
HR
28
Održavanje monitora
• Krema za ruke ili ovlaživač na monitoru može razgraditi njegov premaz.
Ako nešto od toga završi na monitoru, odmah to obrišite.
• Grubo brisanje papirnatim ručnikom ili drugim materijalima može
oštetiti premaz.
• Ako se na monitoru nađu otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo da pažljivo
uklonite prljavštinu i zatim obrišete monitor mekom krpom.
Napomene o bežičnom LAN-u
Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu, ne snosimo nikakvu odgovornost za
gubitak ili štetu uzrokovanu ilegalnim pristupom ili upotrebom pristupne točke
registrirane na fotoaparatu.
HR
29
Specifikacije
Fotoaparat
[Sustav]
Vrsta fotoaparata: digitalni fotoaparat
s izmjenjivim objektivom
Objektiv: SonyObjektiv E-mount
[Slikovni senzor]
Slikovni senzor: slikovni senzor
CMOS formata APS-C
(23,5 mm × 15,6 mm)
Ukupan broj piksela slikovnog senzora:
pribl. 24 700 000 piksela
Efektivni broj piksela fotoaparata:
pribl. 24 300 000 piksela
[Sustav automatskog izoštravanja]
Sustav: sustav otkrivanja faza/sustav
otkrivanja kontrasta
Raspon osjetljivosti: EV-1 do EV20
(uz ekvivalentni ISO 100
s objektivom F2.0)
[Kontrola ekspozicije]
Način mjerenja: mjerenje slikovnim
senzorom u 1 200 segmenata
Raspon mjerenja: EV-1 do EV20
(uz ekvivalentni ISO 100
s objektivom F2.0)
ISO osjetljivost (preporučena razina
ekspozicije):
Fotografije: AUTO, ISO 100 –
ISO 25 600
Videozapisi: AUTO, ekvivalentni
ISO 100 – ISO 12 800
Kompenziranje ekspozicije: ±3,0 EV
(1/3 EV koraka)
[Otvor blende]
HR
30
Vrsta: elektronski kontrolirano,
okomito-poprečno, žarišna ravnina
Raspon brzine:
Fotografije: 1/4 000 sekunde do
30 sekundi, BULB
Videozapisi: 1/4 000 sekunde do
1/4 sekunde (1/3 EV koraka),
uređaj kompatibilan s formatom
1080 60i do 1/60 sekunde u načinu
AUTO (do 1/30 sekunde u načinu
[Auto Slow Shut.]) uređaj
kompatibilan s formatom
1080 50i do 1/50 sekunde u načinu
AUTO (do 1/25 sekunde u načinu
[Auto Slow Shut.])
Brzina sinkronizacije bljeskalice:
1/160 sekunde
[Mediji za snimanje]
Medij memory Stick PRO Duo,
SD kartica
[Monitor]
LCD zaslon: širina, 7,5 cm (vrsta 3.0)
pogon TFT, zaslon osjetljiv
na dodir
Ukupan broj točaka: 921 600 točaka
[Ulazni/izlazni terminali]
Multi/mikro USB terminal*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB uređajem.
HDMI: HDMI mikro priključak
vrste D
[Napajanje]
Vrsta baterije: komplet baterija
s mogućnošću ponovnog punjenja
NP-FW50
[Potrošnja energije (tijekom snimanja)]
[Bljeskalica]
Kada upotrebljavate objektiv
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS*
pribl. 2,3 W
* isporučuje se uz ILCE-5100L/
ILCE-5100Y
Brojka vodilja bljeskalice: 4
(u metrima uz ISO 100)
Vrijeme recikliranja: pribl. 3 sekunde
Domet bljeskalice: pokriva
16-milimetarski objektiv (žarišna
duljina na koju upućuje objektiv)
Kompenzacija bljeskalice: ±2,0 EV
(1/3 EV koraka)
[Ostalo]
Exif Print: kompatibilno
PRINT Image Matching III:
kompatibilno
DPOF: kompatibilno
Dimenzije (u skladu s CIPA) (pribl.):
109,6 mm × 62,8 mm × 35,7 mm
(Š/V/D)
Težina (u skladu s CIPA) (približno):
283 g (uključujući bateriju i medij
memory Stick PRO Duo)
224 g (samo fotoaparat)
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Format datoteke:
Fotografija: u skladu sa
standardom JPEG (DCF ver. 2.0,
Exif ver. 2.3, MPF Baseline),
RAW (format Sony ARW 2.3)
Videozapisi (XAVC S format):
kompatibilno s formatom
MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S
verz. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 kanala (48 kHz
16 bit)
Videozapis (format AVCHD):
kompatibilno s formatom
AVCHD ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2-kanalni
Dolby Digital Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Videozapis (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC
2-kanalni
[Bežični LAN]
Podržani format: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencijski pojas: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli: WEP/
WPA-PSK/WPA2-PSK
Metoda konfiguracije WPS
(Wi-Fi Protected Setup)/ručni
način pristupa: infrastrukturni način
NFC: usklađeno s oznakom
NFC Forum Type 3 Tag
Adapter za izmjeničnu struju
AC-UB10C/UB10D
Zahtjevi napajanja: AC 100 V do 240 V,
50 Hz/60 Hz, 70 mA
Izlazni napon: 5 V istosmjerne struje,
0,5 A
Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-FW50
Vrsta baterije: litij-ionska baterija
Maksimalan napon:
8,4 V istosmjerne struje
Nazivni napon: 7,2 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja:
8,4 V istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri punjenju:
1,02 A
Kapacitet:
uobičajeno 7,7 Wh (1 080 mAh)
minimalno 7,3 Wh (1 020 mAh)
HR
31
Objektiv
Objektiv
Objektiv za
zumiranje
E16 – 50 mm1)
Objektiv za
zumiranje
E55 – 210 mm
Fotoaparat
ILCE-5100L/
ILCE-5100Y
ILCE-5100Y
Žarišna duljina ekvivalentna
35-milimetarskom formatu2) (mm)
Skupine/elementi objektiva
24 – 75
82,5 – 315
8–9
9 – 13
Vidni kut2)
83° – 32°
28,2° – 7,8°
Minimalni fokus3) (m)
0,25 – 0,3
1,0
Maksimalno povećanje (×)
Minimalni otvor blende
Promjer filtra (mm)
Dimenzije (maks. promjer × visina)
(pribl. mm)
Težina (pribl. g)
SteadyShot
0,215
0,225
f/22 – f/36
f/22 – f/32
40,5
49
64,7 × 29,9
63,8 × 108
116
345
Dostupno
Dostupno
1)
Električni zum.
Vrijednosti za žarišnu duljinu i vidni kut ekvivalentan 35-milimetarskom
formatu odnose se na digitalne fotoaparate opremljene slikovnim senzorom
veličine APS-C.
3)
Minimalni fokus je najkraća udaljenost od slikovnog senzora do objekta.
2)
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.
O žarišnoj duljini
Kut slike ovog fotoaparata uži je nego kod fotoaparata 35-milimetarskog formata.
Možete pronaći približni ekvivalent žarišne duljine fotoaparata 35-milimetarskog
formata i snimati uz isti kut slike uvećavajući žarišnu duljinu objektiva za pola.
Na primjer, ako upotrebljavate objektiv od 50 mm, možete dobiti približni
ekvivalent objektiva od 75 mm fotoaparata 35-milimetarskog formata.
HR
32
Zaštitni znaci
• Memory Stick i
zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• XAVC S i
registrirani
su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotip
„AVCHD Progressive” zaštitni su
znaci tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojmovi HDMI i HDMI HighDefinition Multimedia Interface
HDMI i logotip HDMI zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Windows je registrirani zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Mac je registrirani zaštitni znak
ili zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• iOS registrirani je zaštitni znak tvrtke
Cisco Systems, Inc.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke
SD-3C, LLC.
• Android i Google Play zaštitni su
znaci tvrtke Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
• N Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni
su znaci tvrtke Digital Living
Network Alliance.
• Facebook i logotip „f” zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Google Inc.
• Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke
Eye-Fi, Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znaci ili
registrirani zaštitni znaci
odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim, oznake ™
ili ® ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na često
postavljena pitanja potražite na
našem web-mjestu za korisničku
podršku.
HR
33
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising