Vaš novi
fotoaparat
Uporaba izbornika
Digitalni fotoaparat
Upute za uporabu/
pomoć u slučaju
problema
Uporaba izbornika za
podešavanje
Uporaba računala
Ispis fotografija
Spajanje fotoaparata
na TV prijemnik
"Prvo pročitajte"
Objašnjenje postupaka podešavanja i osnovnih radnji
za snimanje/reprodukciju.
U slučaju problema
Upute za uporabu
Prije uporabe molimo da pažljivo pročitate ove upute i zadržite
ih za buduću uporabu.
Ostale informacije
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani aparata.
Zapišite serijski broj na donju liniju. Navedite ove brojeve pri
svakom pozivanju ovlaštenog servisa ili zastupnika.
Broj modela DSC-H2
Serijski broj _____________________
© 2006 Sony Corporation
2-673-166-11(1)
Prvo pročitajte
Provjera isporuenog pribora
• Punjač Ni-MH baterija
BC-CS2A/CS2B (1)/
Mrežni kabel (1)
• Vrpca za nošenje na ramenu
(1)
• Sjenilo objektiva (1)/
Prstenasti adapter (1)
• Nikal-metal hidridne baterije
HR6 (veličina AA) (2)/Kutija
za baterije (1)
• Pokrov objektiva (1)/
Vezica pokrova objektiva (1)
• USB kabel (1)
• A/V kabel (1)
• CD-ROM (s aplikacijskim
softverom za Cyber-shot
fotoaparat) (1)
• Upute za uporabu/U slučaju
problema (1)
"Memory Stick Duo" nije
dio isporuke.
Ovaj aparat ima vlastitu unutarnju memoriju (30 MB), no
za veći broj snimaka
svejedno preporučujemo da
kupite "Memory Stick Duo".
"Memory Stick Duo":
mogue je korištenje
"Memory Stick Duo" kartice
s vašim fotoaparatom.
"Memory Stick": nije
mogue korištenje
"Memory Stick" kartice s
vašim fotoaparatom.
Nije mogue korištenje
ostalih kartica.
• Detalji o "Memory Stick
Duo" t str. 108
Napomene
• Prije prve uporabe fotoaparata napunite isporučene baterije.
• LCD zaslon je proizveden visokopreciznom tehnologijom, tako da postotak efektivne uporabe
piksela iznosi više od 99,99%. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji
(bijele, crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe
na snimljeni materijal.
• Fotoaparat je precizan instrument. Pazite da ne udarite objektiv ili LCD zaslon te prilikom
rukovanja ne primjenjujte silu. Stavite vrpcu za nošenje kako biste spriječili pad aparata itd. t str. 20
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja (FAQ)
možete pronaći na našim internetskim stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Pripremite baterije
A Umetnite baterije.
Umetnite pazeći
na 3/#.
Punjač baterija
C Na zidnu utičnicu.
Mrežni kabel
#aruljica CHARGE
Svijetli: Punjenje je u tijeku.
Ne svijetli: Punjenje je dovršeno. (Izvadite baterije.)
B Spojite mrežni
kabel.
• Spojite punjač na lako dostupnu zidnu utičnicu.
• Čak i kad žaruljica CHARGE ne svijetli, punjač nije odspojen iz napajanja dok je god mrežni kabel
spojen na utičnicu. Pojavi li se problem tijekom uporabe punjača, odmah izvucite mrežni kabel iz
utičnice.
• Po završetku punjenja izvucite mrežni kabel iz utičnice i izvadite Ni-MH baterije iz punjača.
• Potrebno vrijeme za punjenje sasvim praznih baterija pri temperaturi od 25 °C iznosi otprilike 6 sati. U
nekim uvjetima punjenje može trajati duže.
• Žaruljica CHARGE može svijetliti duže od šest sati, no pri tome se ne radi o kvaru.
D Umetnite napunjene baterije.
Donja strana
Dok pritišćete OPEN,
otvorite pokrov.
Umetnite baterije pazeći
na 3/#.
Zatvorite pokrov.
Uporaba baterija drugog tipa
Možete upotrebljavati nikal-metal hidridne baterije tipa HR 15/51:HR6 (veličina AA), alkalne
baterije R6 (veličina AA) ili oksi-nikal primarne baterije ZR6 (veličina AA) t str. 110
Uporaba mre+nog adaptera
Aparat možete spojiti i na mrežni napon pomoću mrežnog adaptera AC-LS5K (opcija)
t str. 19. Pogledajte njegove upute za uporabu.
Provjera preostalog kapaciteta baterija
Pritisnite tipku POWER za uključenje aparata i provjerite kapacitet baterija na LCD zaslonu.
Indikator
preostalog
kapaciteta
Opis ikona
baterija
Kapacitet
baterija je
dostatan
Baterije su
poluprazne
Baterije su slabe.
Snimanje/reprodukcija
će se uskoro zaustaviti.
Zamijenite baterije
napunjenima ili ih napunite.
(Indikator upozorenja trepće).
• Prikazano preostalo vrijeme možda neće biti točno u određenim okolnostima.
• Kad se upotrebljavaju alkalne ili oksi-nikal primarne baterije R6 (veličina AA), prikaz preostalog
kapaciteta baterija možda neće biti točan.
• Kad se upotrebljava mrežni adapter (opcija), indikator preostalog kapaciteta baterija nije vidljiv.
Va-enje baterija
Držite fotoaparat tako da pokrov baterijskog pretinca bude okrenut prema gore i zatim
otvorite pokrov te izvadite baterije. Pripazite da vam baterije ne padnu.
Uporaba aparata u stranim zemljama — izvori napajanja
Ovaj aparat, isporučeni punjač baterija i mrežni adapter AC-LS5K (opcija) možete koristiti u
bilo kojoj zemlji ili regiji s napajanjem između 100 V i 240 V AC, 50/60 Hz. Ovisno o
izgledu utičnice [b], možete koristiti dodatno nabavljiv adapter utikača [a].
• Nemojte koristiti elektronički transformator
(putni pretvarač) jer to može prouzročiti kvar.
Ukljuite aparat/podesite tono vrijeme
A Odaberite !.
B Pritisnite tipku POWER.
Svijetli
C Podesite točno vrijeme kontrolnim
tipkama.
1
Odaberite format datuma tipkama v/V, zatim
pritisnite z.
2
Odaberite pojedinačne parametre tipkama b/B,
brojčanu vrijednost podesite tipkama v/V, zatim
pritisnite z.
3
Odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
• Za poništenje odaberite [Cancel] i pritisnite z.
Za promjenu datuma i vremena
Odaberite [Clock Set] u izborniku - (Setup) i izvedite postupak iz gore opisanog koraka 3
t (str. 56 i 68)
Prikaz tonog vremena
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
• Ako ste u koraku 3-1 odabrali [D/M/Y], podesite 24-satni sustav prikaza vremena.
Kad ukljuujete fotoaparat
• Ako niste podesili točno vrijeme, nakon svakog uključenja aparata pojavit će se izbornik Clock Set.
• Ne dirajte objektiv kad izlazi iz aparata ili općenito dok se pomiče. Također ne ostavljajte isključen
aparat duže vrijeme s izvučenim objektivom jer tako možete uzrokovati kvar.
• Prilikom drugog ili sljedećih uključenja, na LCD zaslonu se pojavljuje sljedeći prikaz:
Za iskljuenje fotoaparata
Ponovo pritisnite POWER.
• Koristite li baterijsko napajanje i aparat je neaktivan oko tri minute, on se automatski isključuje kako bi
se spriječilo trošenje baterija (funkcija Auto power-off).
Podešavanje jezika izbornika
Možete podesiti jezik izbornika. Za promjenu jezika pritisnite MENU kako biste uključili
izbornik. Kontrolnim tipkama odaberite - (Setup), zatim odaberite [O Language] u
izborniku K (Setup 1) te odaberite željeni jezik. t str. 65.
Umetnite "Memory Stick Duo" (opcija)
Strana s
naljepnicom
Otvorite pokrov utora za
"Memory Stick Duo".
Strana s priključcima
Umetnite "Memory Stick Duo"
dokraja dok ne klikne.
Zatvorite pokrov.
Kad nije ulo+en "Memory Stick Duo"
Reprodukcija/snimanje se odvijaju putem unutarnje memorije (30 MB). t str. 29
Odaberite veliinu slike
A Odaberite željenu
funkciju.
Fotografije:
B Pritisnite ./B (veličina slike).
C Odaberite veličinu tipkama
v/V.
Odaberite !.
Videozapisi:
Odaberite ".
• Izbornik s gornje slike je za snimanje fotografija.
• Za videozapise odaberite [640(Fine)] (samo
"Memory Stick PRO Duo"), [640(Standard)] ili
[160].
D Pritisnite ./B (veličina slike)
za dovršetak podešavanja.
Tipka ./B
O veliini fotografija
Detalje o veličini slike potražite na str. 16.
Tvornička podešenja označena su sa J.
Veliina slike
J 6M
Smjernice
Broj slika
Za ispis do formata A4.
3:21)
Za sliku formata 3:2.
3M
Za ispis do veličine 13T18 cm.
2M
Za ispis do veličine 10T15 cm.
VGA
Za dodavanje slika e-mailovima.
Manje
Više
16:92)
1)
2)
3)
Ispis
Viša
kvaliteta
Niža
kvaliteta
Za prikaz na TV prijemniku sa 16:9 zaslonom
koji podržava HDTV signal.3)
Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom tiskanja t str. 102
Možete gledati slike u višoj kvaliteti ako TV ima utor za Memory Stick ili je spojen putem USB-a.
O broju fotografija koje se mogu snimiti i vremenu snimanja videozapisa
Broj fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja videozapisa se razlikuje, ovisno o
odabranoj veličini slike.
Za detalje o broju fotografija koje se mogu snimiti ili vremenu snimanja t str. 28.
Fotografije
Videozapisi
Maksimalan
broj fotografija
Maksimalno
vrijeme snimanja
• Broj fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja videozapisa se može razlikovati, ovisno o
uvjetima snimanja.
Va-enje "Memory Stick Duo" kartice
Pokrov utora za "Memory Stick Duo" Otvorite pokrov "Memory Stick Duo" kartice i jednom
Žaruljica pristupa
pritisnite "Memory Stick Duo".
Kad +aruljica pristupa svijetli
Nipošto nemojte otvarati pokrov baterijskog pretinca,
vaditi "Memory Stick Duo" karticu ili isključivati
fotoaparat jer bi se mogli oštetiti podaci.
Jednostavno snimite sliku
A Odaberite način
Dr+anje fotoaparata
snimanja.
Fotografije (automatsko
podešavanje):
Odaberite !.
Videozapisi:
Odaberite ".
Kadrirajte objekt tako da bude u središtu
okvira za izoštravanje.
Kontrolni kotačić
Tipka A (uključenje/isključenje
prikaza)
Tražilo
Tipka K
(STEADY SHOT)
Preklopka zuma
Kontrolne tipke
Uporaba kontrolnih tipaka
Uporaba bljeskalice
za fotografije
Promjena svjetline
slike (EV)
(Podešavanje
ekspozicije)
Snimanje izbliza
(Macro)
Uporaba
self-timera
(automatsko podešavanje)
B Pritisnite okidač.
Snimanje fotografija:
Pritisnite dopola i
zadržite za
izoštravanje.
AE/AF lock indikator
Trepće t svijetli/oglašava
se zvučnim signalom
Pritisnite dokraja
Čuje se zvuk zatvarača.
Okvir automatskog
izoštravanja (AF)
Snimanje videozapisa:
Pritisnite okidač
dokraja.
Za zaustavljanje snimanja ponovo pritisnite okidač dokraja.
Uporaba zuma
Preklopka zuma
Pri laganom pritisku preklopke zumira se sporo, a jačim pritiskom se povećava brzina zuma.
• Kad zum prijeđe 12T, aparat prelazi na digitalni zum [Digital Zoom].
O postavkama opcije [Digital Zoom] i kvaliteti slike t str. 57.
• Tijekom snimanja videozapisa zumiranje će raditi sporo čak i ako pritisnete preklopku zuma dokraja.
$ Promjena svjetline slike (EV)
(Podešavanje ekspozicije)
Prije koraka 2 pritisnite kontrolnu tipku
b ($).
Podesite svjetlinu slike zakretanjem
kontrolnog kotačića.
+ (svjetlije) / – (tamnije).
T strana: oko 0,9 – 6,8 m
• Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvi bljesak
služi podešavanju količine svjetla.
* Snimanje krupnih kadrova (Macro)
Prije koraka 2 pritisnite kontrolnu tipku
B (*).
Za poništenje, ponovno pritisnite B.
• Savjetujemo da podesite zum na W stranu.
• Područje izoštravanja se sužava i možda se
neće izoštriti cijeli objekt.
• Brzina automatskog izoštravanja se smanjuje.
Najmanja udaljenost snimanja od leće
objektiva
Kad je zum podešen na W stranu: oko 2 cm.
Kad je zum podešen na T stranu: oko 90 cm.
Prema –
Prema +
• Vrijednost je moguće podesiti u koracima od
1/3EV (od +2.0EV do –2.0EV).
• 0EV označava vrijednost koju aparat procijeni
kao najprikladniju.
• Ekspozicija se vrati na 0EV kad promijenite
položaj funkcijskog kotačića ili isključite
aparat (samo ako je funkcijski kotačić podešen
na !).
• Za detalje o ekspoziciji t str. 14.
• Za detalje o kontrolnom kotačiću t str. 32.
( Odabir naina rada bljeskalice za
fotografiranje
Prije koraka 2, više puta pritisnite
kontrolnu tipku v (() dok ne odaberete
željeni način rada bljeskalice.
Bez indikatora Automatska aktivacija
Aktivira se samo ako je mračno
(tvornička postavka)
Uvijek se aktivira.
Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na
tamnim mjestima kako bi se jasno
snimila neosvijetljena pozadina.
Bljeskalica je iskljuena.
• Bljeskalica se automatski otvori i bljesne.
Zatvorite je rukom nakon uporabe.
• Udaljenost snimanja (kad je opcija [ISO]
podešena na [Auto])
W strana: oko 0,3 – 9 m
) Funkcija Self-Timer
Prije koraka 2, pritisnite kontrolnu tipku
V ()) više puta dok ne odaberete željeni
način rada.
Bez indikatora Self-timer je iskljuen
Self-timer s odgodom od 10 sekundi
Self-timer s odgodom od 2 sekunde
Pritisnite okidač. Žaruljica self-timera
trepće uz zvučni signal odbrojavanja dok se
slika ne snimi.
Za prekid pritisnite V dok indikator ne
nestane.
Žaruljica
self-timera
• Uporabom self-timera s odgodom od 2
sekunde možete spriječiti zamućenje slike.
Ako je izoštravanje objekta tijekom fotografiranja ote+ano
• Najkraća udaljenost za snimanje iznosi 50 cm (W)/90 cm (T). Ako je objekt udaljen manje od toga,
koristite Macro način snimanja (prethodna stranica).
• Ako aparat ne može automatski izoštriti objekt, AE/AF lock indikator počne polagano treptati i zvučni
signal se ne čuje (osim za Continuous AF, t str. 57). Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite.
Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:
− Objekt je taman i udaljen od aparata.
− Loš kontrast između objekta i pozadine.
− Objekt se nalazi iza stakla.
− Objekt se brzo kreće.
− Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se
odbija svjetlo
− Svjetleći objekti
− Objekt osvijetljen straga
Funkcija spreavanja zamuenja
Fotoaparat ima funkciju kojom se sprečavanje zamućenje slike pri snimanju.
Za isključenje ove funkcije, podesite funkcijski kotačić na neko od podešenja osim !, zatim
pritisnite tipku K (STEADY SHOT) (prikazana gore) za prikaz indikatora i. Za
uključenje funkcije, ponovno pritisnite tipku K (STEADY SHOT),
• Kad funkcijski kotačić pomaknete na !, ne možete odabrati funkciju sprečavanja zamućenja.
• Možete promijeniti način sprečavanja zamućenja. t str. 61
Prepoznavanje indikatora na zaslonu
t Potražite informacije na str. 22.
Snimanje kroz tra+ilo
Tipkom FINDER/LCD možete odabrati hoćete li snimati uporabom tražila ili LCD zaslona.
Kad koristite tražilo, slika se ne pojavljuje na LCD zaslonu. Podesite sliku u tražilu
dioptirijskim regulatorom tako da bude jasna, zatim snimajte.
Regulator tražila
Tipka FINDER/LCD
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
A Odaberite željeni Scene Selection
način (s, 2, 3, E, 7, 4, Y.
Funkcijski vodič
• Podrobnije informacije o načinima snimanja potražite na
sljedećoj stranici.
B Pritisnite okidač za snimanje.
O funkcijskom vodiu
Upute za rukovanje prikazane u funkcijskom vodiču automatski se isključuju nakon nekoliko
sekundi.
Kad želite isključiti funkcijski vodič, pritisnite okidač dopola.
U izborniku - (Setup) možete podesiti da se funkcijski vodič ne prikazuje t str. 58.
Za iskljuenje funkcije Scene Selection
Funkcijskim kotačićem odaberite neku drugu funkciju, a ne Scene Selection.
Scene Selection naini snimanja
Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.
s High Sensitivity
7 High-Speed Shutter
Za snimanje u tamnim uvjetima
bez bljeskalice uz smanjeno
zamućenje.
Snimanje dijela pokreta
objekata koji se miču.
4 Landscape
Izoštrava samo udaljene objekte
pri snimanju krajolika.
Y Portrait
2 Twilight*
Za kvalitetno snimanje bez
bljeskalice u tamnim uvjetima.
Snima objekte uz zamućenje
podloge.
3 Twilight Portrait*
Za snimanje portreta u tamnim
uvjetima uz uporabu
bljeskalice.
E Beach
Za jasno snimanje vodenog
plavetnila.
* Brzina okidača je manja, stoga savjetujemo uporabu stativa.
Za uporabu funkcija podešenih kontrolnim tipkama uz Scene Selection naine
Prije snimanja u koraku 2, odaberite podešenja kontrolnim tipkama. Neke funkcije nisu
dostupne, ovisno o odabranom Scene Selection načinu. Kad pritisnete tipku za odabir
funkcija koje se ne mogu kombinirati sa Scene Selection načinima, začuje se zvučni signal.
t str. 34.
Pregled/brisanje slika
A Odaberite #
B Odaberite sliku tipkama b/B.
(reprodukcija).
• Pritisnete li tipku # kad je
aparat isključen, on se odmah
uključi u reprodukcijski mod.
Preklopka f
Fotografija: prikazan je indikator veličine slike
Videozapis: prikazan je indikator "
• Sljedeću/prethodnu sliku možete jednostavno
pogledati zakretanjem kontrolnog kotačića.
" Videozapisi:
Za reprodukciju videozapisa pritisnite z.
B
Preklopka Y/e
Tipka ./B
Skala
reprodukcije
Kontrolne tipke
Povratak na snimanje
• Ponovno pritisnite # (reprodukcija).
• Pritisnite i zadržite okidač dopola.
• Promijenite položaj funkcijskog kotačića.
Natrag/naprijed: b/B
(Povratak na standardnu
reprodukciju: z)
Ugađanje glasnoće: v/V
Zaustavljanje reprodukcije: z
• Videozapisi veličine [160] izgledaju manji.
Brisanje slika
1 Prikažite sliku koju želite izbrisati i pritisnite ./B (brisanje).
2 Tipkom v odaberite [Delete] i zatim pritisnite z.
Za odustajanje od brisanja
Odaberite [Exit ] i zatim pritisnite z.
Pregled uveane slike (zum pri reprodukciji)
Dok je prikazana fotografija, pomaknite preklopku prema f za njezino uvećavanje.
Za smanjenje pomaknite preklopku prema e.
Za povećavanje dijela slike: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike: z
Za pohranjivanje uvećanih slika: [Trimming] t str. 55
Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (indeksni prikaz) i tipkama v/V/b/B odaberite sliku.
Za povratak na prikaz jedne slike pritisnite z. Za prikaz sljedeće (prethodne) grupe slika,
pritisnite b/B.
Za brisanje slika u indeksnom prikazu
1 Kad je uključen indeksni prikaz, pritisnite ./B (brisanje) i tipkama v/V odaberite [Select]
te zatim pritisnite z.
2 Odaberite sliku koju želite obrisati tipkama v/V/b/B i pritisnite z za pridjeljivanje
indikatora B (brisanje) odabranoj slici.
Zeleni okvir za odabir
Za poništenje odabira
Odaberite sliku koju ste već odredili za brisanje i pritisnite z za
brisanje indikatora B sa slike.
3 Pritisnite ./B (brisanje).
4 Pomoću B odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
• Za brisanje svih slika u direktoriju, u koraku 1 umjesto [Select] pomoću v/V odaberite [All In This
Folder] i zatim pritisnite z.
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog
udara ne izlažite aparat utjecaju kiše
ili vlage.
2
VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE
Radi vlastite sigurnosti pročitajte ove upute
u cijelosti prije rukovanja uređajem i
sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
Pažljivo se pridržavajte svih upozorenja,
mjera opreza i uputa na uređaju ili onih
koje su opisane u ovom priručniku.
Uporaba
Izvori napajanja
Za ovaj uređaj smiju se koristiti samo izvori
napajanja označeni na naljepnici s tehničkim
podacima. Ukoliko niste sigurni koliki je napon
lokalne mreže, obratite se tvrtki za opskrbu
električnom energijom. Za uređaje koji koriste
baterijsko napajanje ili druge izvore, pogledajte
upute za uporabu.
Uzemljenje
Ovaj uređaj je potrebno spojiti na ispravno
uzemljenu mrežnu utičnicu s pravilno izvedenim
polaritetima.
Postavljanje
Voda i vlaga
Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode, npr.
pokraj kade, umivaonika, sudopera, perilice,
bazena, u vlažnom podrumu, pored bazena, itd.
Zaštita mre+nog kabela
Mrežni kabel postavite tako da se po njemu ne
gazi i pazite da ga ne prikliještite drugim
predmetima. Osobito pazite na utikače i mjesto
gdje kabel izlazi iz uređaja.
Dodatni pribor
Uređaj ne postavljajte ne nestabilan nosač,
postolje, stativ ili stol jer bi mogao pasti i
ozlijediti vas ili se oštetiti. Postavljajte ga samo
na nosač, postolje, stativ ili stolić koji preporuča
proizvođač.
Ventilacija
Pribor
Otvori na kućištu osiguravaju prozračivanje i
rashlađivanje uređaja. Kako bi se osigurao
pouzdan rad uređaja, ti otvori se ne smiju
prekrivati i zaklanjati.
− Ne prekrivajte otvore tkaninom ili drugim
materijalima.
− Ne blokirajte otvore stavljanjem uređaja na
krevet, kauč, tepih ili drugu sličnu površinu.
− Ne stavljajte uređaj na skučena mjesta,
primjerice na policu s knjigama, zatvoreni
ormarić i slična mjesta gdje je smanjena
ventilacija.
− Ne stavljajte uređaj pored radijatora ili grijalica,
ili na mjesta izložena izravnom sunčevom
svjetlu.
S uređajem ne koristite nikakav pribor kojeg nije
preporučio proizvođač jer može uzrokovati kvar.
Nevrijeme
Preoptereenje
Nemojte preopterećivati utičnice, produžne
kabele ili razdjelnike jer možete izazvati požar ili
električni udar.
Strani predmeti i tekuine
U otvore uređaja ne umećite strane predmete jer
mogu izazvati kratki spoj te tako izazvati požar
ili električni udar. Pripazite također da vam se po
uređaju ne prolije tekućina.
=išenje
Prije čišćenja odspojite uređaj izvlačenjem
mrežnog kabela iz utičnice. Ne upotrebljavajte
sredstva za čišćenje u tekućini ili aerosolu. Za
čišćenje vanjskih površina uređaja koristite krpu
lagano navlaženu vodom.
Radi dodatne zaštite ovog uređaja u slučaju
nevremena ili duljeg nekorištenja, odspojite ga iz
mrežne utičnice te s antenskog ili kabelskog
sustava. Tako ćete izbjeći opasnost oštećenja u
slučaju udara groma i prenapona.
3
Servisiranje
Kvarovi koji zahtijevaju servis
Odspojite uređaj iz mrežne utičnice i odnesite ga
na popravak u ovlašteni servis u sljedećim
slučajevima:
− Ukoliko se ošteti mrežni kabel ili priključak.
− U slučaju da se po uređaju prolije tekućina ili u
njega upadne neki strani predmet.
− Ukoliko je bio izložen kiši ili vodi.
− U slučaju da je uređaj pao ili se kućište oštetilo
na neki drugi način.
− Ukoliko uređaj ne radi ispravno čak i kada se u
cijelosti pridržavate uputa za uporabu.
Podešavajte samo one kontrole koje su
navedene u uputama za uporabu. Nepravilnim
podešavanjem drugih kontrola možete
uzrokovati oštećenja koja obično zahtijevaju
opsežne popravke u servisu kako bi uređaj opet
radio normalno.
− Kad se performanse uređaja osjetno pogoršaju
– to je siguran pokazatelj da je potrebno
servisiranje.
U sluaju kvara
Nemojte otvarati uređaj jer u njemu nema
dijelova koje biste mogli sami popraviti, a mogli
biste se izložiti visokom naponu ili drugim
opasnostima. Sve popravke i održavanje
prepustite ovlaštenom servisu.
Zamjenski dijelovi
Kad je potrebno zamijeniti oštećene dijelove
uređaja, zahtijevajte od servisera uporabu
zamjenskih dijelova koje propisuje proizvođač i
koji imaju iste značajke kao izvorni dijelovi.
Neodgovarajući dijelovi mogu uzrokovati požar,
električni udar i druge opasnosti.
Sigurnosna provjera
Nakon popravka zamolite servisera da izvrši
rutinsku provjeru sigurnosti uređaja (prema
proizvođačevoj preporuci).
4
Prvo pročitajte
Napomene
RECIKLIRANJE NIKAL-METAL
HIDRIDNIH BATERIJA
Nikal-metal hidridne baterije mogu se reciklirati.
Odlaganjem dotrajalih akumulatorskih baterija u
odgovarajuće spremnike i na reciklažna dvorišta
pridonosite zaštiti okoliša.
Oprez: Nemojte koristiti i dirati nikal-metal
hidridne baterije koje su oštećene ili iz njih
istječe eklektrolit.
UPOZORENJE
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili
preinake koje nisu izričito odobrene u ovom
priručniku mogu uzrokovati probleme pri
uporabi aparata.
5
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Pa+nja
Elektromagnetsko polje na određenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog
digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite
komunikacijski kabel (USB i sl.).
Zbrinjavanje starih elektrinih i
elektronikih ure-aja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate
okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih.
Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se
okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
6
Napomene o uporabi fotoaparata
Vrste "Memory Stick" kartica koje
mo+ete koristiti s aparatom (opcija)
Ovaj fotoaparat koristi "Memory Stick
Duo" kao medij za snimanje. Postoje dvije
vrste "Memory Stick" kartice.
"Memory Stick Duo": S ovim
aparatom mo+ete koristiti "Memory
Stick Duo".
"Memory Stick": S ovim aparatom ne
mo+ete koristiti "Memory Stick".
S ovim aparatom nije mogue
koristiti ostale kartice.
• Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici
pogledajte str. 108.
Prilikom korištenja "Memory Stick
Duo" kartice s "Memory Stick"
kompatibilnom opremom
"Memory Stick Duo" karticu možete
koristiti uz Memory Stick Duo adapter
(opcija).
Memory Stick Duo Adapter
Napomene o nikal-metal hidridnoj
bateriji
• Napunite obje Ni-MH baterije (isporučene)
prije prve uporabe fotoaparata. (t korak 1
uputa "Prvo pročitajte").
• Baterije možete puniti čak i kad nisu potpuno
prazne. Također ih možete koristiti kad nisu
potpuno napunjene.
• Ukoliko baterije ne namjeravate koristiti duže
vrijeme, iskoristite preostali kapacitet i izvadite
ih iz aparata te ih pohranite na hladno, suho
mjesto. Na taj ćete način osigurati njihove
funkcije (str. 110).
• Za detaljnije informacije o baterijama koje
smijete koristiti pogledajte str. 110.
O Carl Zeiss objektivu
Vaš fotoaparat ima objektiv Carl Zeiss koji
kvalitetno reproducira sliku uz odličan
kontrast.
Objektiv ovoga fotoaparata uz strogu
kontrolu kvalitete proizvela je tvrtka Carl
Zeiss prema standardu kvalitete tvrtke Carl
Zeiss iz Njemačke.
Izjava
• Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala
zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije
uslijed kvara fotoaparata ili medija za snimanje,
ili zbog nekog drugog razloga.
Sigurnosna kopija unutarnje memorije
i "Memory Stick Duo" kartice
• Nemojte isključivati aparat ili vaditi baterije ili
"Memory Stick Duo" karticu kad svijetli
žaruljica pristupa, jer time možete oštetiti
podatke s unutarnje memorije ili "Memory
Stick Duo" kartice. Uvijek zaštitite podatke
izradom sigurnosnih kopija. Za detalje o
sigurnosnim kopijama pogledajte str. 30.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i
prskanje. Pročitajte mjere opreza (str. 112)
prije uporabe aparata.
• Prije snimanja važnih događaja izvedite probno
snimanje kako bi se uvjerili da aparat radi dobro.
• Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u aparat, može uzrokovati kvarove koji
se u pojedinim slučajevima možda neće moći
popraviti.
• Aparat ne usmjeravajte prema suncu ili drugim
izvorima svjetlosti. To može uzrokovati
nepopravljivo oštećenje aparata.
• Aparat ne koristite u blizini uređaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju
uređaj neće dobro snimati ili reproducirati.
7
• Uporaba aparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
• Ukoliko dođe do kondenzacije vlage, pričekajte
da nestane prije uporabe aparata (str. 112).
• Nemojte tresti ili udarati aparat. Osim kvarova
i nemogućnosti snimanja fotografija može se
dogoditi da više ne možete upotrebljavati
medij za snimanje ili da se slikovni podaci
oštete, izgube ili izbrišu.
• Prije uporabe očistite površinu bljeskalice.
Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati
prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje
prašine po površini što će rezultirati
nedovoljnim svjetlom.
Napomene o LCD zaslonu, LCD
tra+ilu i objektivu
• LCD zaslon i LCD tražilo su proizvedeni
visoko preciznom tehnologijom tako da preko
99,99% piksela radi ispravno. Ipak, mogu se na
njima trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle
točkice u boji (bijele, crvene, plave ili zelene).
To je normalno u procesu proizvodnje i ni na
koji način ne utječe na snimljeni materijal.
Crne, bijele, crvene,
plave, zelene, točke
• Ako LCD zaslon ili objektiv duže vrijeme
izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete
uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod ostavljanja
aparata u blizini prozora ili na otvorenom.
• Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može
prouzročiti neravnine na njegovoj površini i
kvarove.
• Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu
pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u
takvim uvjetima.
• Ovaj fotoaparat ima zum objektiv. Pazite da ga
ne udarate i da ne pritišćete.
O kompatibilnosti podataka
• Ovaj fotoaparat je usklađen s pravilima dizajna
(“Design rule for Camera File system universal
standard) univerzalnog standarda koje je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric
and Information Technology Industries).
8
• Reprodukcija slika snimljenih ovim
fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija
slika snimljenih ili editiranih na drugoj opremi
na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
O autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Slike iz prirunika
Slike prikazane u ovim uputama su navedene
kao primjeri, a ne stvarne fotografije snimljene
ovim aparatom.
Za optimalnu uporabu digitalnog fotoaparata
Pripremite fotoaparat i snimajte na jednostavan način
"Prvo proitajte"
Pripremite bateriju
Ukljuite fotoaparat/podesite sat
Uloite "Memory Stick Duo" (opcija)
Odaberite veliinu slike
Jednostavno snimite sliku (automatsko podešavanje)
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
6 Pregledajte/obrišite slike
1
2
3
4
5
Upoznajte svoj novi fotoaparat
• Snimajte uz uporabu omiljenih postavki (programirano
automatsko snimanje/snimanje s ručno podešenom
ekspozicijom) t str. 33
• Uživajte u raznim mogućnostima snimanja/reprodukcije
pomoću izbornika t str. 43
• Promijenite tvorničke postavke t str. 56
Priključite fotoaparat na računalo ili pisač
• Kopirajte slike na računalo i mijenjate ih po želji t str. 69
• Otisnite fotografije na pisaču koji je izravno spojen na
fotoaparat (samo pisači koji podržavaju PictBridge)
t str. 86
9
Sadržaj
Prvo pročitajte...............................................................................................5
Napomene o uporabi fotoaparata ................................................................7
Iskoristite mogunosti fotoaparata
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika .......................................13
Izoštravanje — Uspješno izoštravanje objekta.................................................. 13
Ekspozicija — Podešavanje intenziteta svjetla ................................................. 14
Boja — O efektima svjetla ................................................................................. 16
Kvaliteta — O kvaliteti i veličini slike ................................................................. 16
Dijelovi fotoaparata.....................................................................................18
Indikatori na zaslonu ..................................................................................22
Promjena prikaza na zaslonu .....................................................................27
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa ..........................................28
U slučaju da nemate "Memory Stick Duo" (snimanje pomoću ugrađene
memorije)....................................................................................................29
Trajanje baterija i broj slika koje možete snimiti/pregledati........................31
Uporaba kontrolnog kotačića......................................................................32
Uporaba funkcijskog kotačića.....................................................................33
Snimanje uz ručno podešavanje ................................................................35
Snimanje niza fotografija ............................................................................41
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika ...................................................................43
Opcije izbornika ....................................................................................44
Izbornik snimanja .......................................................................................45
COLOR (Color Mode)
% Metering Mode
WB (White Bal)
ISO (osjetljivost)
6P.Quality (kvaliteta slike)
BRK (Bracket Step)
M (Interval)
(± Flash Level (razina bljeskalice)
6 Contrast (kontrast)
L Sharpness (oštrina)
- Setup (podešavanje)
10
Izbornik reprodukcije ..................................................................................49
! Folder (direktorij)
H Protect (zaštita)
DPOF (oznaka za tiskanje)
E Print (tiskanje)
I Slide (prezentacija)
C Resize (promjena veličine)
J Rotate (okretanje)
H Divide (rezanje)
- Setup (podešavanje)
Trimming (snimanje uvećane slike)
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup .......................................................56
N Camera 1 ..............................................................................................57
AF Mode (automatsko izoštravanje)
Digital Zoom (digitalni zum)
Function Guide (funkcijski vodič)
Red Eye Reduction (smanjenje efekta crvenih očiju)
AF Illuminator (svjetlo automatskog izoštravanja)
Auto Review (automatski pregled)
M Camera 2 ..............................................................................................60
Expanded Focus (prošireno izoštravanje)
Flash Synch. (sinkronizacija bljeskalice)
STEADY SHOT
Conversion Lens (konverzijska leća)
g Internal Memory ....................................................................................62
Format (formatiranje)
u Memory Stick .......................................................................................63
Format (formatiranje)
Create REC. Folder (izrada direktorija za snimanje)
Change REC. Folder (promjena direktorija za snimanje)
Copy (kopiranje)
K Setup 1...................................................................................................65
EVF Backlight (osvjetljenje tražila)
Beep (zvučni signal)
L Language (jezik)
Initialize (vraćanje tvorničkih postavki)
2 Setup 2...................................................................................................67
File Number (broj datoteke)
USB Connect (USB priključak)
Video Out (video izlaz)
Clock Set (podešavanje sata)
11
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows ....................................................................69
Instalacija softvera (isporučen)...................................................................71
Kopiranje snimaka na računalo ..................................................................72
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo u fotoaparatu
(pomoću "Memory Stick Duo" kartice)........................................................78
Uporaba softvera "Cyber-shot Viewer" (isporučen) ...................................79
Za korisnike Macintosh računala................................................................83
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije ..............................................................................85
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge..................86
Ispis slika u fotolaboratoriju ........................................................................89
Spajanje fotoaparata na TV prijemnik
Pregled slika na TV zaslonu.......................................................................91
U sluaju problema
Problemi pri rukovanju................................................................................93
Indikatori i poruke upozorenja ..................................................................105
Ostale informacije
O "Memory Stick" kartici...........................................................................108
O punjaču baterija i o baterijama..............................................................110
Mjere opreza.............................................................................................112
Tehnički podaci.........................................................................................114
12
Iskoristite mogu$nosti fotoaparata
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Izoštravanje
Ekspozicija
Boja
Kvaliteta
U ovom poglavlju su opisane osnove uporabe
fotoaparata kako biste u potpunosti mogli
uživati u njemu. Objasnit ćemo vam kako
koristiti razne značajke poput funkcijskog
kotačića (str. 33), kontrolnog kotačića (str. 32),
izbornika (str. 43), itd.
Izoštravanje
Uspješno izoštravanje objekta
Kad pritisnete okidač dopola, aparat automatski izoštrava objekt (AF). Nemojte zaboraviti da
tipku treba pritisnuti samo dopola.
Odmah pritisnite
okidač dokraja.
Pritisnite okidač
dopola.
Indikator AE/AF blokade Zatim pritisnite
okidač dokraja.
trepće , svijetli/
oglašava se zvukom
Za snimanje fotografije koju je teško izoštriti t "Odabir načina izoštravanja" (str. 38)
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju tresenje aparata.
t Pogledajte "Savjeti za sprečavanje nejasnih slika" (u nastavku).
Savjeti za spreavanje nejasnih slika
Čvrsto držite aparat s obje ruke. Aparat možete također umiriti prislanjajući se uz
obližnje drvo ili zgradu. Pri snimanju može pomoći primjena self-timera s 2-sekunde
odgode ili uporaba stativa. Za snimanje u uvjetima slabog svjetla također preporučujemo
uporabu bljeskalice.
13
Ekspozicija
Podešavanje intenziteta svjetla
Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je
količina svjetlosti koja prodire u aparat kad otpustite okidač.
Ekspozicija:
Brzina zatvarača = vrijeme tijekom kojeg u
fotoaparat dopire svjetlo
Otvor blende = veličina otvora kroz koji ulazi svjetlo
ISO = osjetljivost pri snimanju
Preeksponiranost
= previše svjetla
bijela slika
Ispravna vrijednost
ekspozicije
Podeksponiranost
= premalo svjetla
tamna slika
Ekspozicija se automatski podešava na
odgovarajuću vrijednost u funkciji
automatskog podešavanja. No, možete je
podesiti i ručno pomoću niže navedenih
funkcija.
Ručno podešavanje ekspozicije:
Omogućuje ručno podešavanje brzine
zatvarača i otvora blende t str. 37
Svjetlina slike (EV):
Omogućuje podešavanje ekspozicije koju
je procijenio aparat.
t korak 5 u "Prvo pročitajte", str. 37
Mjerenje svjetla:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će
vam poslužiti za mjerenje svjetla pri
određivanju ekspozicije t str. 45
14
Savjeti za podešavanje ekspozicije (EV)
Aparat procjenjuje da je objekt
svijetao pa smanjuje ekspoziciju.
Podesite u
smjeru +.
Aparat procjenjuje da je objekt
taman pa povećava ekspoziciju.
Podesite u
smjeru –.
Pri snimanju prizora u kojem
prevladava bijela boja,
primjerice za objekt osvijetljen
straga ili prizor na snijegu.
Pri snimanju tamnog prizora.
Ekspoziciju možete podesiti prema grafikonu histograma. Pazite da ne preeksponirate ili
podeksponirate objekt (tako da je slika presvijetla ili pretamna) t korak 5 u "Prvo
pročitajte", str. 38
Podešavanje ISO osjetljivosti
ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) za svjetlost kojoj će biti izložen element za snimanje
slike (primjerice, fotografski film). Slike se mogu razlikovati, ovisno o ISO osjetljivosti, čak
i kod iste ekspozicije.
Podešavanje ISO osjetljivosti t str. 47
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no vjerojatno
će biti neujednačena.
Mala ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Međutim, kad je ekspozicija nedovoljna, slika može ispasti tamnija.
15
Boja
O efektima svjetla
Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.
Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti
Vrijeme/svjetlost
Danje svjetlo
Oblačno
Fluorescentno
svjetlo
Električna
žarulja
Karakteristike svjetla
Bijelo
(standardno)
Plavkasto
S primjesama
plave
Crvenkasto
Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete podesiti i ručno pomoću [White Bal] (str. 46).
Kvaliteta
O kvaliteti i veliini slike
Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata,
detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na tiskanoj slici i slici prikazanoj na zaslonu
računala.
Opis piksela i veličine slike
A Veličina slike: 6M
2816 piksela T 2112 piksela = 5 947 392 piksela
B Veličina slike: VGA (E-Mail)
640 piksela T 480 piksela = 307 200 piksela
Pikseli
16
Odabir veliine slike (t korak 4 u "Prvo proitajte")
Piksel
Veliki broj piksela
(kvalitetna slika i veći
zapis)
Primjer: Tiskanje do
veličine A4
Mali broj piksela
(slabija kvaliteta i
manji zapis)
Primjer: za slanje
slike u privitku
e-maila.
Tvorničko podešenje je označeno sa J.
Veliina slike
J 6M (2816T2112)
Za
Veći
1)
3:2 (2816T1872)
Za sliku formata 3:2.
3M (2048T1536)
Za ispis do veličine 13T18 cm.
2M (1632T1224)
Za ispis do veličine 10T15 cm.
VGA (640T480)
Manji
2)
2)
3)
Za dodavanje slika e-mailovima.
Za prikaz na TV prijemniku sa 16:9 zaslonom koji
podržava HDTV signal.3)
16:9 (1920T1080)
1)
Za ispis do formata A4.
Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
Oba ruba slike se mogu odrezati tijekom tiskanja (str. 102).
Možete gledati slike u višoj kvaliteti ako TV ima utor za Memory Stick ili je spojen putem USB-a.
Veliina slike videozapisa
Broj slika u sekundi
Za
640(Fine) (640T480)
oko 30
Prikaz na TV ekranu (visoka kvaliteta).
J 640(Standard) (640T480)
oko 17
Prikaz na TV ekranu (standardno).
oko 8
Za dodavanje slika e-mailovima.
160 (160T112)
• Što je slika veća, veća je i kvaliteta.
• Što je veći broj slika u sekundi, reproducirana slika je bolja.
Odabir kvalitete slike (opsega kompresije) u kombinaciji (str. 47)
Opseg kompresije možete odabrati kad pohranite digitalne slike. Ako odaberete veliki opseg
kompresije, neće biti prikazani detalji slike, ali će zapis biti manji.
17
Dijelovi fotoaparata
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
A Indikator POWER (t korak 2 u "Prvo
pročitajte")
B Funkcijski kotačić (33)
C Tipka a/BRK (41)
D Okidač (t korak 5 u "Prvo pročitajte")
E Kontrolni kotačić (32)
F Tipka FOCUS (38)
G Mikrofon
H Žarulja self-timera (t korak 5 u "Prvo
pročitajte")/svjetlo automatskog
izoštravanja (59)
I Objektiv
J Bljeskalica (t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
K Hvataljka vrpce za nošenje na ramenu
(20)
L Priključak A/V OUT (91)
M + (USB) priključak (73)
N Pokrov priključka
18
A Tipka # (reprodukcija) (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
B Tipka FINDER/LCD (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
C Tražilo (t korak 5 u "Prvo pročitajte")
D Regulator tražila (t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
E LCD zaslon (27)
F Kontrolne tipke
Izbornik uključen: v/V/b/B/z
(t korak 2 u "Prvo pročitajte")
Izbornik isključen: (/)/$/*
(t korak 5 u "Prvo pročitajte")
G Tipka ./B (veličina slike/brisanje)
(t korak 4 i 6 u "Prvo pročitajte")
H Indikator pristupa (t korak 4 u "Prvo
pročitajte")
I Tipka K (STEADY SHOT) (t korak
5 u "Prvo pročitajte")
J Tipka POWER (t korak 2 u "Prvo
pročitajte")
K Za snimanje: preklopka zuma (W/T)
(t korak 5 u "Prvo pročitajte")
Za gledanje: preklopka e/f (zum pri
reprodukciji)/Y (indeks) (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
L Tipka A (za uključenje/isključenje
prikaza) (27)
M Tipka MENU (43)
N Hvataljka vrpce za nošenje na ramenu
(20)
O Pokrov priključka mrežnog adaptera
Kad koristite mrežni adapter AC-LS5K
(opcija)
Za detalje pogledajte upute isporučene s
mrežnim adapterom.
S Pokrov baterijskog pretinca (na donjoj
strani) (t korak 1 u "Prvo pročitajte")
T Navoj za stativ (na donjoj strani)
• Vijak stativa mora biti kraći od 5,5 mm. U
suprotnom ne možete sigurno pričvrstiti
stativ, a vijak može oštetiti fotoaparat.
• Nemojte prikliještiti kabel kad zatvorite
pokrov.
P Zvučnik (na donjoj strani)
Q Pokrov "Memory Stick Duo" pretinca
(na donjoj strani) (t korak 3 u "Prvo
pročitajte")
R Tipka OPEN (na donjoj strani)
(t korak 1 u "Prvo pročitajte")
19
Uvršivanje vrpce za nošenje i
pokrova objektiva
Uvršivanje sjenila objektiva
Pri snimanju u uvjetima jače rasvjete,
primjerice na otvorenom, preporučujemo
da na objektiv pričvrstite sjenilo koje
sprečava smanjivanje kvalitete slike zbog
prevelike količine svjetla.
A Učvrstite prstenasti adapter.
B Prislonite sjenilo objektiva kao na
sljedećoj slici i zakrenite ga udesno dok
čujno ne sjedne na mjesto.
• Pokrov objektiva može se koristiti i dok je
učvršćeno sjenilo objektiva.
• Kad koristite sjenilo objektiva, obratite
pozornost na sljedeće:
− Može se blokirati svjetlo automatskog
izoštravanja.
− Može se blokirati svjetlo bljeskalice što
uzrokuje pojavu sjene kad koristite ugrađenu
bljeskalicu.
20
Spremanje sjenila objektiva
Sjenilo objektiva se može učvrstiti obrnuto
i na taj način pohraniti na fotoaparatu dok
nije u uporabi.
Namjestite sjenilo objektiva kao što je
prikazano na sljedećoj slici i zakrenite ga
udesno dok čujno ne sjedne na mjesto.
Uvršivanje konverzijske lee
(opcija)
Ako želite snimati širokokutne slike ili
zumirati udaljene objekte, upotrijebite
konverzijsku leću.
A Učvrstite prstenasti adapter.
B Učvrstite konverzijsku leću.
• Detalje potražite u uputama priloženim uz
konverzijsku leću.
21
Indikatori na zaslonu
Za detalje o svakom postupku pogledajte
stranice navedene u zagradama.
Kod snimanja fotografija
Indikator
Znaenje
PSAM
Funkcijski kotačić (33)
!
Mod fotografiranja
(t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
(
G ,
p
Kod snimanja videozapisa
Indikator
Znaenje
y
Preostalo trajanje baterija
(t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
z
AE/AF lock (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
a BRK M
"
Način snimanja (33, 41)
& (WB n
V = <
Ravnoteža bijele boje (46)
STBY
REC
Pripravno stanje/snimanje
videozapisa (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
s
Funkcijski kotačić (Scene
Selection) (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
2 3
EP 4
Y
22
Punjenje bljeskalice
Uvećanje zuma
(t 57, korak 5 u "Prvo
pročitajte")
(1.3
A
@
G
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju (58)
REAR
Sinkronizacija bljeskalice
(60)
L
Oštrina (48)
6
Kontrast (48)
4 5 6
Konverzijska leća (61)
0
AF osvjetljenje (59)
%
A
Način rada bljeskalice
(t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
;
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Način mjerenja svjetla (45)
Podešenje boje (45)
B
Indikator
C
Znaenje
) Peaking High Naglašavanje rubova
) Peaking Low objekta pri izoštravanju
) Peaking Off – Peaking (40)
Skala ručnog izoštravanja
(40)
z Set
Flexible Spot AF
izoštravanje (39)
Ručnog izoštravanje (40)
\
Makro snimanje (t korak
5 u "Prvo pročitajte")
D
Ručno izoštravanje (40)
S AF M AF C AF
AF način rada (57)
o f =
AF tražilo (38)
i
STEADY SHOT OFF
(t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
Indikator
Znaenje
r ; @ Veličina slike (t korak 4
v ? A u "Prvo pročitajte")
< E F • ? je prikazano samo
dok je aktivirana funkcija
G
Multi Burst.
FINE STD
Kvaliteta slike (47)
I
Direktorij za snimanje (63)
• Ne pojavljuje se kod
uporabe unutarnje
memorije.
g
Preostali kapacitet
unutarnje memorije (29)
C
Preostali kapacitet "Memory
Stick" kartice (28)
00:00:00
[00:28:05]
Vrijeme snimanja [najdulje
vrijeme snimanja] (28, 29)
1/30"
Interval funkcije Multi
Burst (48)
400
Preostali broj slika za
snimanje (28, 29)
E D
Self-timer (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
C:32:00
Dijagnostički prikaz (105)
ISO400
ISO broj (47)
23
D
E
Indikator
Znaenje
h
Upozorenje na vibracije
(13)
• Upozorava da zbog vibracija
nećete snimiti jasnu sliku
zbog nedovoljne osvijetljenosti. Čak i kad se ovaj
indikator pojavi, možete
nastaviti sa snimanjem. No,
preporučujemo uključenje
funkcije sprečavanja
nejasnih slika te primjenu
bljeskalice radi bolje
osvijetljenosti i uporabu
stativa ili drugih načina
stabiliziranja aparata.
E
Slabe baterije (31, 105)
+
Nitni križ za mjerenje
ekspozicije (45)
Indikator
Znaenje
Histogram (27, 38)
D
NR slow shutter (36)
• Pri uporabi nekih brzina
zatvarača*, automatski se
aktivira funkcija NR slow
shutter kako bi se smanjile
smetnje slike.
* Kad je [ISO] podešen na
[Auto], [80] – [200]:
brzina zatvarača iznosi
1/6 sekunde ili manje.
Kad je [ISO] podešen na
[400] – [1000] ili je
funkcijski kotačić podešen
na s (High Sensitivity):
brzina zatvarača iznosi
1/25 sekunde ili manje.
Okvir AF tražila (38)
125
Brzina zatvarača (36)
F3.5
Otvor blende (36)
+2.0EV
Ekspozicija (37, t korak
5 u "Prvo pročitajte")
7 MOVE
Flexible Spot AF
izoštravanje (39)
Ručno izoštravanje (40)
Y MOVE
z OK
Izbornik (43)
(nije prikazan
na zaslonu na
prethodnoj
stranici)
24
Kod reprodukcije fotografija
A
Indikator
Znaenje
y
Preostalo trajanje baterija
(t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
M
"
Način snimanja (33, 41)
r ; @ Veličina slike (t korak 4
v ? A u "Prvo pročitajte")
< E F
G
#
Kod reprodukcije videozapisa
Reprodukcijski mod
(t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
-
Zaštita snimke (50)
I
Oznaka za tiskanje
(DPOF) (89)
i j k
Promjena direktorija (49)
• Ne pojavljuju se kod uporabe unutarnje memorije.
$1.3
Stupanj zuma pri
reprodukciji (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
Step 12/16
Reprodukcija sliku po
sliku (42)
N
Reprodukcija (t korak 6
u "Prvo pročitajte")
VOL. J
Glasnoća (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
B
Indikator
Znaenje
101-0012
Broj direktorija-datoteke
(49)
Skala reprodukcije
(t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
25
C
E
Indikator
Znaenje
D
PictBridge veza (87)
I
Direktorij za snimanje (63)
Indikator
Indikator histograma
(27, 38)
• Oznaka : se pojavljuje
kad isključite prikaz
histograma.
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
H
Direktorij za reprodukciju
(49)
• Ne pojavljuje se kod uporabe unutarnje memorije.
Znaenje
2006 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike
Izbornik (43)
g
Preostali kapacitet
unutarnje memorije (29)
z PAUSE
z PLAY
Reprodukcija Multi Burst
slika u seriji (41)
C
Preostali kapacitet
"Memory Sticka" (28)
Y BACK/
NEXT
Odabir slika
8/8 12/12
Broj snimke/broj snimaka
u odabranom direktoriju
) VOLUME
Podešavanje glasnoće
C:32:00
Dijagnostički indikator
(105)
00:00:12
Brojač (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
D
Indikator
Znaenje
F
PictBridge veza (88)
• Ne odspajajte USB kabel
dok je prikazana ova
ikona.
+2.0EV
Ekspozicija (37, t korak
5 u "Prvo pročitajte")
ISO400
ISO broj (47)
%
;
Način mjerenja (45)
(
,
Bljeskalica
&q n
V = <
F
Ravnoteža bijele boje (46)
500
Brzina zatvarača (36)
F3.5
Otvor blende (36)
Slika za reprodukciju
(t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
26
Promjena prikaza na zaslonu
Svaki put kad pritisnete tipku A
(uključenje/isključenje prikaza), prikaz se
mijenja na sljedeći način:
Tipka A
(uključenje/
isključenje
prikaza)
Histogram je uključen
Prikaz
histograma
Indikatori su isključeni
• Dužim pritiskom tipke A (uključenje/
isključenje prikaza) možete osvijetli tražilo
(str. 65).
• Kad uključite histogram, tijekom reprodukcije
se prikazuju podaci o slici.
• Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u
sljedećim situacijama:
Pri snimanju
− dok je prikazan izbornik,
− pri snimanju videozapisa.
Pri reprodukciji
− dok je prikazan izbornik,
− u indeksnom prikazu,
− pri uporabi zuma kod reprodukcije,
− kod rotiranja fotografija.
− tijekom reprodukcije videozapisa
• Može doći do velike razlike u histogramu
prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije
kod:
− aktiviranja bljeskalice,
− male ili velike brzine zatvarača.
• Histogram se možda neće prikazati kod slika
snimljenih drugim fotoaparatima.
Indikatori su uključeni
27
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Tablice prikazuju približan broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa koji stanu na
"Memory Stick Duo" formatiran u ovom fotoaparatu. Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno
o uvjetima snimanja. Za detalje o veličini i kvaliteti slike, t korak 4 u "Prvo pročitajte",
pogledajte str. 16.
Broj fotografija (kvaliteta slike je [Fine] u gornjem redu i [Standard] u donjem.)
(Jedinice: Slike)
Kapacitet
Veliina slike
32MB
6M
3:2
3M
2M
VGA
16:9
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• Broj slika se odnosi na snimanje uz odabran normalan mod.
• Ako je broj preostalih slika veći od 9999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
• Veličinu slike možete promijeniti kasnije ([Resize], str. 52).
Vrijeme snimanja za videozapise
Kapacitet
Veliina slike
(Jedinice: sati: minute: sekunde)
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:25:18
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22 24:18:25
640(Fine)
• Videozapise veličine [640(Fine)] možete snimiti samo na "Memory Stick PRO Duo".
• Kad u ovom aparatu reproducirate fotografije snimljene ranijim modelima Sonyjevih fotoaparata,
prikaz na zaslonu se može razlikovati od stvarne veličine slike.
28
U slučaju da nemate "Memory Stick Duo"
(snimanje pomoću ugrađene memorije)
Aparat ima 30 MB unutarnje memorije koju ne možete izvaditi. Čak i ako u aparat ne uložite
"Memory Stick Duo", možete snimati slike u memoriju.
• Videozapise veličine [640(Fine)] ne možete snimati u unutarnju memoriju.
Kad ulo+ite "Memory Stick Duo" (opcija)
[Recording]: Slike se snimaju na "Memory Stick Duo".
[Playback]: Reproduciraju se slike s "Memory Stick
Duo" kartice.
[Menu, Setup, itd.]: Na slikama pohranjenim na
"Memory Stick Duo" možete primjenjivati različite
funkcije.
Ukoliko nije ulo+en "Memory Stick Duo"
[Recording]: Slike se snimaju u ugrađenu memoriju.
[Playback]: Reproduciraju se slike iz ugrađene
memorije.
[Menu, Setup, itd.]: Na slikama pohranjenim u
unutarnju memoriju možete primjenjivati različite
funkcije.
Unutarnja
memorija
Količina fotografija koje je moguće snimiti i vrijeme snimanja videozapisa u unutarnju
memoriju navedeni su u sljedećim tablicama.
Broj fotografija (Kvaliteta slike je [Fine] u gornjem retku i [Standard] u donjem retku.)
(Jedinice: snimke)
Veliina
Kapacitet
30MB
6M
3:2
3M
2M
VGA
16:9
9
9
19
31
183
31
18
18
34
57
459
57
Vrijeme snimanja za videozapise
(Jedinice: sati: minute: sekunde)
Veliina
Kapacitet
30MB
640(Standard)
160
0:01:21
0:21:59
29
O podacima pohranjenim u unutarnju memoriju
Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju podataka koristeći se jednim od sljedećih
postupaka.
Kopiranje podataka na "Memory Stick Duo"
Pripremite "Memory Stick Duo" kapaciteta 32 MB ili više i izvedite postupak iz odjeljka
"Copy (kopiranje)" (str. 64).
Kopiranje podataka na tvrdi disk raunala
Izvedite postupak na stranicama 72 – 74 bez umetanja "Memory Stick Duo" kartice u aparat.
• Ne možete premjestiti podatke s "Memory Stick Duo" kartice u unutarnju memoriju.
• Spajanjem fotoaparata i računala pomoću USB kabela možete kopirati podatke pohranjene u unutarnju
memoriju računala, no ne možete kopirati podatke s računala u unutarnju memoriju.
30
Trajanje baterija i broj slika koje možete
snimiti/pregledati
Tablica prikazuje približan broj fotografija
koje možete snimiti/pregledati i trajanje
baterija kod snimanja slika u načinu
[Normal] s punim kapacitetom isporučenih
baterija i temperaturom od 25 °C. Broj
slika koje možete snimiti ili pregledati
podrazumijeva promjenu "Memory Stick
Duo" kartice ukoliko je potrebno.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od
navedenih, što ovisi o uvjetima uporabe.
• Kapacitet baterija se tijekom uporabe s
vremenom smanjuje (str. 110).
• Broj slika koje možete snimiti/pregledati i
trajanje baterija se smanjuju u sljedećim
uvjetima:
− niska temperatura;
− učestala uporaba bljeskalice;
− učestalo uključivanje/isključivanje aparata;
− česta uporaba zuma;
− uključeno osvjetljenje tražila;
− opcija [AF Mode] je podešena na [Monitor]
ili [Continuous];
− opcija [STEADY SHOT] je podešena na
[Continuous];
− kapacitet baterija je slab.
• Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• Broj slika za snimanje/trajanje baterija se ne
mijenja ovisno o veličini slike.
Kod pregleda fotografija
Baterije
Br. slika
Trajanje
baterija (min)
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(isporučene)
oko 9800
oko 490
• Pregled fotografija redom u intervalima od oko
tri sekunde.
Kod snimanja videozapisa
NH-AA-DB (Ni-MH) (isporuene) (min)
Zaslon
Tra8ilo
oko 250
oko 250
• Neprestano snimanje videozapisa veličine [160].
Pri snimanju fotografija
Baterije
Zaslon/
Tra8ilo
Br.
snimaka
NH-AA-DB Zaslon oko 400
(Ni-MH)
(isporuene) Tražilo oko 400
Alkalne
Trajanje
baterija (min)
oko 200
oko 200
Zaslon
oko 60
oko 30
Tražilo
oko 60
oko 30
• Snimanje u sljedećim uvjetima:
− 6: opcija [P.Quality] podešena na [Fine];
− opcija [AF Mode] podešena na [Single];
− opcija [STEADY SHOT] je podešena na
[Shooting];
− jedan pritisak na okidač svakih 30 sekundi;
− zum se automatski prebacuje između W i T;
− jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva
snimanja;
− jedno uključenje/isključenje svakih deset
puta.
31
Uporaba kontrolnog kotačića
Kontrolni kotačić služi za promjenu vrijednosti pri podešavanju kod ručnih načina snimanja
(brzina zatvarača, otvor blende, ekspozicija) ili za EV podešavanje.
Zakretanjem kontrolnog kotačića također možete jednostavno pogledati sljedeću/prethodnu
sliku.
Kontrolni kotačić
Odabir vrijednosti
Zakrenite kontrolni kotačić kako biste promijenili vrijednosti koje želite podesiti.
Odabir opcije
Zakrenite kontrolni kotačić za odabir opcije za koju želite podesiti vrijednost.
Pri podešavanju vrijednosti
Promijenite vrijednosti
označene žuto. Prikazana
vrijednost se pohranjuje.
Žuto (podesivo)
Žuto (podesivo)
Pritisnite kontrolni kotačić za
prebacivanje između prikaza za
odabir opcije i prikaza za
podešavanje vrijednosti.
Pri odabiru opcije
Žuto (raspoloživo)
Žuto (raspoloživo)
Pomaknite žutu oznaku V
na željenu opciju.
• Ne možete podesiti opcije koje nisu raspoložive za odabir.
32
Uporaba funkcijskog kotačića
Podesite funkcijski kotačić na željenu funkciju.
Funkcijski kotačić
": Snimanje videozapisa
Kontrolna tipka
t korak 5 u "Prvo pročitajte"
Naini snimanja fotografija
!: Auto: Automatsko podešavanje
Omogućuje jednostavno snimanje uz automatsko podešavanje postavki. t korak 5
u "Prvo pročitajte"
P:
Programirano snimanje
Omogućuje snimanje uz automatsko podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i
otvora blende). Osim toga je moguće podesiti željene funkcije putem izbornika.
(Za detalje o dostupnim funkcijama t str. 44)
S:
Runo podešavanje brzine zatvaraa
Omogućuje snimanje uz ručno podešavanje brzine zatvarača (str. 36). Osim toga
možete podesiti željene funkcije snimanja putem izbornika.
(Za detalje o dostupnim funkcijama t str. 44)
A:
Runo podešavanje otvora blende
Omogućuje snimanje uz ručno podešavanje otvora blende (str. 36).
Osim toga možete podesiti željene funkcije snimanja putem izbornika.
(Za detalje o dostupnim funkcijama t str. 44)
M:
Runo podešavanje ekspozicije
Snimanje uz ručno podešavanje ekspozicije (brzine zatvarača i otvora blende)
(str. 37).
Osim toga možete podesiti željene funkcije snimanja putem izbornika.
(Za detalje o dostupnim funkcijama t str. 44)
s 2 3 E 7 4 Y : Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o kadru. t korak 5 u "Prvo
pročitajte"
33
U ovim uputama su raspoloživa podešenja funkcijskog kotačića prikazana na sljedeći način.
Nije raspoloživo
Raspoloživo
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
Za detalje t korak 5 u "Prvo pročitajte"
Za snimanje slike u skladu s uvjetima aparat bira određenu kombinaciju postavki.
(I: možete odabrati željenu postavku)
s
Macro
Flash
White Balance
Flash level
Burst/Multi Burst/
Exposure Bracket
I
,
I
—
I
2
—
,
I
—
—
3
I
F
Auto/q/&
I
—
E
I
(/,
I
I
I
34
7
I
(/,
I
I
I
4
—
(/,
I
I
I
Y
I
I
I
I
I
Snimanje uz ručno podešavanje
Fotoaparat automatski izoštrava sliku i određuje ekspoziciju, ali je također moguće ručno
podesiti ove vrijednosti.
Funkcijski kotačić
Tipka FOCUS
Kontrolni kotačić
Otvor blende
Ekspozicija
Brzina zatvarača
Karakteristike "brzine zatvaraa"
Karakteristike "otvora blende"
(F vrijednost)
Brži
Pokretni objekti
djeluju statično.
Otvorena
Domet fokusa se
sužava, sprijeda i
straga.
Sporiji
Pokretni objekti
djeluju dinamično.
Zatvorena
Domet fokusa se širi,
sprijeda i straga.
Program Shift snimanje
Možete promijeniti kombinaciju otvora blende i brzine zatvarača uz očuvanje postavke
svjetline.
A Odaberite kombinaciju otvora blende i brzine zatvarača kontrolnim kotačićem (str. 32).
Kad se promijeni kombinacija vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača, vidljiv je
indikator P*.
B Snimite sliku.
Za isključivanje funkcije Program Shift, zakrenite kontrolni kotačić tako da se indikator P*
promijeni u P.
• Nije moguće promijeniti vrijednost kombinacije otvora blende i brzine zatvarača dok je okidač
pritisnut dopola.
• Kad se promijeni svjetlina, također se mijenja otvor blende i brzina zatvarača uz očuvanje
ravnomjernog pomaka.
35
• Ovisno o uvjetima snimanja, možda neće biti moguće promijeniti vrijednost kombinacije otvora blende
i brzine zatvarača.
• Kad se promijeni način rada bljeskalice, isključuje se funkcija Program Shift.
• Program Shift se također isključuje ako funkcijski kotačić pomaknete u neki drugi položaj osim P ili
ako se isključi fotoaparat.
Podešavanje brzine zatvaraa
Možete ručno podesiti brzinu zatvarača.
A Odaberite brzinu zatvarača pomoću kontrolnog kotačića (str. 32)
Možete odabrati brzinu zatvarača od 1/1000 do 30 sekundi.
B Snimite sliku.
• Brzina zatvarača veća od jedne sekunde označava se oznakom ["], primjerice 1".
• Kod odabira manje brzine zatvarača, preporučuje se uporaba stativa kako bi se izbjegao utjecaj
vibracija.
• Ako odaberete manju brzinu zatvarača, potrebno je više vremena za obradu podataka.
• Kod odabira određenih brzina zatvarača*, automatski se uključuje funkcija NR slow shutter kako bi se
smanjile smetnje na slici. Prikazuje se indikator "NR".
* Ako je [ISO] vrijednost podešena na [Auto], [80] – [200]: 1/6 sekunde ili sporije
Ako je [ISO] vrijednost podešena na [400] – [1000]: 1/25 sekunde ili sporije
• Ako nakon podešavanja nije postignuta ispravna ekspozicija, indikator podešavanja trepće na zaslonu
trepće dok je okidač pritisnut do polovice. Možete snimati i u ovakvim uvjetima, ali preporučujemo da
ponovno podesite vrijednosti koje trepću.
• Bljeskalica je podešena na ( (stalno uključena) ili , (isključena).
• Ako je brzina zatvarača velika, količina svjetlosti koju emitira bljeskalica možda neće biti dostatna, čak
i ako se bljeskalica uključila.
Podešavanje otvora blende
Možete ručno podesiti otvor blende.
A Podesite otvor blende pomoću kontrolnog kotačića (str. 32)
− Kad je zoom u krajnjem W položaju, može se odabrati otvor blende od F2.8 do F8.0.
− Kad je zoom u krajnjem T položaju, može se odabrati otvor blende od F3.7 do F8.0
B Snimite sliku.
• Brzina zatvarača se automatski podešava od 1/1000 do 8 sekundi. Ako podesite otvor blende na F5.6 ili
više, brzina zatvarača se podešava od 1/2000 sekunde.
• Ako nakon podešavanja nije postignuta ispravna ekspozicija, indikator podešavanja trepće na zaslonu
trepće dok je okidač pritisnut dopola. Možete snimati i u ovakvim uvjetima, ali preporučujemo da
ponovno podesite vrijednosti koje trepću.
• Bljeskalica je podešena na ( (stalno uključena), F (Slow synchro) ili , (isključena).
36
Podešavanje brzine zatvaraa i otvora blende
Možete ručno podesiti brzinu zatvarača i otvor blende.
A Podesite brzinu zatvarača pomoću kontrolnog kotačića (str. 32).
B Podesite otvor blende pomoću kontrolnog kotačića (str. 32).
Razlika između postavki i ispravne ekspozicije koju je procijenio fotoaparat prikazuje se
kao EV vrijednost (pogledajte u nastavku) na zaslonu. 0EV označava vrijednosti koje je
fotoaparat procijenio kao najprikladnije.
C Snimite sliku.
• Fotoaparat zadržava postavke čak i nakon isključivanja. Nakon podešavanja željenih vrijednosti, istu
ekspoziciju možete aktivirati tako da jednostavno okrenete funkcijski kotačić u položaj M.
• Ako nakon podešavanja nije postignuta ispravna ekspozicija, indikator podešavanja trepće na zaslonu
trepće dok je okidač pritisnut dopola. Možete snimati i u ovakvim uvjetima, ali preporučujemo da
ponovno podesite vrijednosti koje trepću.
• Bljeskalica je podešena na ( (stalno uključena) ili , (isključena).
Runo podešavanje ekspozicije — svjetlina slike (EV)
Prema –
Prema +
A Pritisnite kontrolnu tipku b ($).
Vrijednost ekspozicije će postati žuta.
Vrijednost ekspozicije (žuto)
B Odaberite vrijednost ekspozicije pomoću kontrolnog kotačića (str. 32).
Prema +: Povećava se svjetlina slike.
0EV: Ekspoziciju automatski određuje fotoaparat.
Prema –: Smanjivanje svjetline slike.
• Podrobnosti o ekspoziciji t str. 14
• Vrijednost kompenzacije može se podesiti u koracima po 1/3EV (od +2.0EV do –2.0EV).
• Ako se snima objekt u vrlo svijetlim ili tamnim uvjetima ili se upotrebljava bljeskalica, podešavanje
ekspozicije možda neće imati utjecaja.
37
z Uporaba histograma
Tamno
Svijetlo
Histogram je grafički prikaz svjetline slike.
Podesite funkcijski kotačić na !, P, S, A ili
Scene Selection, zatim više puta pritisnite A za
prikaz histograma na slici. Krivulja grafa pada
prema desno kad je slika svijetla, ili prema lijevo
kad je slika tamna. Podesite ekspoziciju dok je
provjeravate histogramom.
A Broj piksela
B Svjetlina
• Histogram se također pojavljuje kad je funkcijski kotačić podešen na M ili pri reprodukciji
pojedinačne slike, no tada ne možete podesiti ekspoziciju
Odabir naina izoštravanja
Možete promijeniti način izoštravanja. Više puta pritisnite tipku FOCUS ako je automatsko
izoštravanje otežano.
(J: Tvorničko podešenje)
J Multipoint AF (P)
Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar AF
okvira. Ako je funkcijski kotačić podešen na !, dostupna je
samo opcija Multipoint AF.
• Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
AF okvir
Indikator AF okvira
Center AF
(o)
Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira.
• Uporaba ove funkcije s funkcijom AF lock omogućuje
snimanje željene kompozicije na slici.
AF okvir
Indikator AF okvira
38
Flexible Spot AF
(=)
Izoštravanje vrlo malih objekata ili uskih područja. Flexible
Spot AF omogućava snimanje uz slobodno komponiranje
slike.
• Za podešavanje Flexible Spot AF, postupite na dolje opisan
način.
• Funkcija je korisna kad se snima pomoću tronošca i kada je
objekt izvan središta kadra.
• Pri snimanju pokretnih objekata, pripazite da fotoaparat bude
miran tako da objekt ne izađe iz AF okvira.
Runo izoštravanje
Izoštravanje objekata prema prethodno podešenoj
udaljenosti do objekta.
• Za podešavanje udaljenosti pogledajte sljedeću stranicu.
• Ako snimate kroz mrežu ili staklo, automatsko izoštravanje će
teško postići dobar rezultat. Tada je korisna funkcija ručnog
izoštravanja.
• AF je skraćenica od Auto Focus (automatsko izoštravanje).
• Kad snimate videozapise, preporučujemo uporabu funkcije Multipoint AF budući da AF radi čak i uz
određenu količinu vibracija.
• Kod uporabe funkcije [Digital Zoom] ili [AF Illuminator], prednost pri izoštravanju imaju objekti
unutar ili blizu središta okvira. U tom slučaju trepće indikator f, o ili = te AF okvir nije vidljiv.
Podešavanje Flexible Spot AF
A Više puta pritisnite tipku FOCUS za odabir opcije = (Flexible Spot AF).
Boja AF okvira tražila mijenja se iz bijele u žutu.
AF okvir tražila
(žuti: podesiv/bijeli: fiksno)
Indikator AF okvira tražila
B Pomaknite AF okvir tražila na mjesto koje želite izoštriti pomoću kontrolne tipke
v/V/b/B i zatim pritisnite z.
Boja AF okvira mijenja se iz žute u bijelu.
Za ponovno pomicanje AF okvira tražila, ponovno pritisnite z.
• Kad se pomakne AF okvir tražila, AF način izoštravanja se prebacuje na [Monitor], a pritiskom na z
mijenja se način podešen u Setup izborniku.
• Kad promijenite način izoštravanja, područje podešenog AF okvira se izbriše.
39
Ručno izoštravanje
A Više puta pritisnite tipku FOCUS za odabir opcije 9.
Prikazuje se skala za ručno izoštravanje.
Razina naglašavanja rubova
Skala ručnog izoštravanja
Raspon izoštravanja 2 – 90 cm:
Raspon izoštravanja 90 cm – 9:
Indikator izoštravanja
(žuti: podesivo/bijeli: fiksno)
B Skalu podesite na željenu udaljenost kontrolnom tipkom b/B.
• Ako indikator 9 trepće, znači da ste došli do granice izoštravanja.
• Ako koristite funkciju Expanded Focus (str. 60), slika na zaslonu je dvostruko povećana kako bi se
olakšalo izoštravanje (tvorničko podešenje).
C Pritisnite z. Indikator 9 mijenja boju iz žute u bijelu. Za ponovno podešavanje, opet
pritisnite z.
• Vrijednost udaljenosti prikazana kod ručnog izoštravanja je samo približna. Ako je objektiv usmjeren
prema gore ili dolje, pogreška je veća.
• Podesiva udaljenost je ograničena u skladu s položajem zuma ili postavkama opcije [Conversion Lens].
• Kad promijenite način izoštravanja, podešena udaljenost ručnog izoštravanja se izbriše.
z Naglašavanje rubova objekta za izoštravanje (Peaking)
Rubovi objekta na zaslonu se naglašavaju uporabom plave radi lakšeg izoštravanja.
Podesite razinu peakinga kontrolnom tipkom v/V pri ručnom izoštravanju.
(J: Tvorničko podešenje)
Peaking High
J Peaking Low
Peaking Off
40
Za snažno naglašavanje rubova.
Za slabo naglašavanje rubova.
Za isključenje naglašavanja rubova.
Snimanje niza fotografija
Kontinuirano snimanje
Snimanje niza fotografija aktivira se višekratnim pritiskom na tipku a/BRK.
Tipka a/BRK
(J: Tvorničko podešenje)
Burst (a)
Snimanje maksimalnog broja slika zaredom (pogledajte
tablicu na sljedećoj stranici) kod pritiska i držanja okidača.
• Kad nestane poruka "Recording", ne možete snimiti sljedeću
sliku.
Exposure Bracket (BRK)
Snimanje niza od tri fotografije s malim pomakom
vrijednosti ekspozicije.
prema +
ispravno
prema –
• Nije moguće odabrati Exposure Bracket ako je funkcijski
kotačić u položaju !.
• Nakon snimanja možete odabrati sliku s pravilnom
ekspozicijom ako niste u mogućnosti snimiti dobre fotografije
ovisno o svjetlini objekta.
• Korak vrijednosti može se podesiti u [Bracket Step] načinu
(str. 47).
Multi Burst (M)
Ova funkcija omogućuje snimanje 16 fotografija zaredom
jednim pritiskom na okidač.
• To je praktično za snimanje, primjerice, sportskih natjecanja.
• Možete odabrati interval okidača funkcije Multi Burst u načinu
[Interval] (str. 48).
J Normal
Isključeno kontinuirano snimanje.
O funkciji [Burst]
• Bljeskalica je podešena na , (bljeskalica isključena).
• Kad koristite self-timer, svakim pritiskom na okidač snima se maksimalno pet slika zaredom.
• Nije moguće odabrati sljedeće brzine zatvarača.
Ako je [ISO] vrijednost podešena na [Auto], [80] – [200]: 1/6 sekunde ili sporije
Ako je [ISO] vrijednost podešena na [400] – [1000]: 1/25 sekunde ili sporije
41
• Kad je slab kapacitet baterija ili kad je "Memory Stick Duo" pun, Burst se zaustavlja.
• Interval snimanja iznosi otprilike 0,8 sekundi.
NajveEi broj ukupnih snimaka
(Jedinica: slike)
Kvaliteta
Veliina
6M
Fine
Standard
7
12
3:2
7
12
3M
12
21
2M
19
35
VGA
100
100
16:9
19
35
Exposure Bracket nain snimanja
• Bljeskalica je podešena na , (isključena).
• Izoštravanje i ravnoteža bijele boje podešavaju se za prvu fotografiju i iste postavke se koriste i za
ostale fotografije.
• Ako je ekspozicija podešena ručno (str. 37), podešena vrijednost ekspozicije pomiče se u skladu s
podešenom svjetlinom.
• Razmak između snimaka je otprilike 0,8 sekundi.
• Ako je objekt previše svijetao ili previše taman, snimanje možda neće biti moguće uz odabranu
vrijednost koraka.
• Nije moguće odabrati sljedeće brzine zatvarača.
Ako je [ISO] vrijednost podešena na [Auto], [80] – [200]: 1/6 sekunde ili sporije
Ako je [ISO] vrijednost podešena na [400] – [1000]: 1/25 sekunde ili sporije
• Exposure Bracket način snimanja možda neće biti moguć, ovisno o odabranom Scene načinu (str. 34).
O funkciji [Multi Burst]
• Slike snimljene u načinu [Multi Burst] možete reproducirati na sljedeći način:
− Za pauzu/nastavak reprodukcije: pritisnite kontrolnu tipku z.
− Za reprodukciju kadar po kadar: pritisnite b/B u pauzi reprodukcije. Pritisnite z za nastavak
reprodukcije.
• Tijekom [Multi Burst] snimanja nije moguće koristiti sljedeće funkcije:
− Smart zum;
− Snimanje s bljeskalicom;
− Dijeljenje serije slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst];
− Brisanje ili izdvajanje jedne od niza slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst];
− Podešavanje intervala izmjene slika na neku drugu opciju osim [1/30] kad je funkcijski kotačić
podešen na !;
− Podešavanje brzine zatvarača na manje od 1/30 sekunde.
• Kod reprodukcije serije slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst] na računalu ili aparatu koji
nema funkciju Multi Burst, slika se prikazuje u 16 okvira.
• Veličina slike snimljene u načinu [Multi Burst] je 1M.
• Možda nećete moći snimati slike u načinu [Multi Burst] ovisno o Scene Selection podešenju (str. 34).
42
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika
Tipke b/B/v/V
Tipka #
Funkcijski kotačić
Tipka z
Tipka MENU
Kontrolne tipke
1 Snimanje: Uključite aparat i podesite položaj funkcijskog kotačića.
Reprodukcija: Pritisnite #.
Dostupne opcije ovise o položaju funkcijskog kotačića i modu snimanja/reprodukcije.
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama
b/B.
• Ukoliko ne vidite željenu opciju, nastavite pritiskati b/B
dok se ta opcija ne pojavi na zaslonu.
• Pritisnite z nakon odabira opcije reprodukcijskog moda.
4 Tipkama v/V odaberite postavku.
Aparat zumira i ugađa odabranu postavku.
5 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
Za povratak na snimanje
Pritisnite okidač dopola tako da izbornik nestane.
• U slučaju da pojedina opcija nije prikazana, na rubu mjesta gdje se obično pojavljuje u izborniku je
prikazana oznaka v/V. Za prikaz opcije koja nije prikazana na zaslonu, odaberite oznaku kontrolnim
tipkama.
• Ne možete odabrati zasjenjene opcije.
43
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Opcije izbornika
Izbornik za snimanje (str. 45)
Dostupne opcije izbornika ovise o položaju funkcijskog kotačića. Na zaslonu su prikazane
samo dostupne opcije.
(I: dostupno)
!
P
S
A
M
COLOR (Color Mode)
—
I
I
I
I
—
I
% (Metering Mode)
—
I
I
I
I
I
I
WB (White Bal)
—
I
I
I
I
I
I
ISO
—
I
I
I
I
I
—
6 (P. Quality)
—
I
I
I
I
I
—
BRK (Bracket Step)
—
I
I
I
I
I*
—
M (Interval)
—
I
I
I
I
I*
—
(± (Flash Level)
—
I
I
I
I
I*
—
Polo8aj funkcijskog kotaiEa:
Scene
6 (Contrast)
—
I
I
I
I
—
—
L (Sharpness)
—
I
I
I
I
—
—
- (Setup)
I
I
I
I
I
I
I
Izbornik za reprodukciju (str. 49)
! (Folder)
- (Protect)
DPOF
E (Print)
I (Slide)
C (Resize)
J (Rotate)
- (Setup)
H (Divide)
Trimming**
* Postupak je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (Scene) (str. 34).
** Dostupno samo tijekom reprodukcije uvećane slike.
44
"
Izbornik snimanja
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Tvornička postavka je označena sa J.
COLOR (Color Mode)
Možete promijeniti svjetlinu slike uz dodatak efekata.
B&W (B & W)
Slika će biti crno-bijela.
Sepia (SEPIA)
Slika će biti smeđe tonirana.
Natural (NATURAL)
Slika će biti blagih boja.
Vivid (VIVID)
Slika će biti živih boja.
J Normal
• Za snimanje videozapisa možete odabrati samo [B&W] i [Sepia].
• Kad je odabrana funkcija [Multi Burst], boja je podešena na Normal.
% Metering Mode
Ova funkcija omogućuje odabir načina mjerenja svjetla u skladu s uvjetima i objektom
snimanja.
Spot (Spot metering) (%)
Svjetlo se mjeri samo za dio objekta.
• Na taj način možete podesiti ekspoziciju objekta čak i kad je
osvijetljen odostraga ili je kontrast između objekta i pozadine
naglašen.
Nitni križ za mjerenje
ekspozicije u točki
Usmjerite na objekt.
Center (Center-weighted
metering) (;)
J Multi (Multi-pattern
metering)
Aparat određuje ekspoziciju na temelju svjetline objekta
blizu središta slike u skladu s udaljenošću.
Slika je podijeljena na više područja i svjetlo se mjeri za
svako zasebno. Aparat mjeri položaj objekta i svjetlinu
pozadine, te određuje pogodnu ekspoziciju.
• Za detalje o ekspoziciji t str. 14.
• Kad koristite Spot metering ili Center-weighted, savjetujemo da podesite AF okvir na [Center AF]
kako bi se izoštrila željena točka (str. 38).
45
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
WB (White Bal)
Podešava tonove boje u skladu sa svjetlinom okoliša, primjerice kad boje slike djeluju
neobično.
@ (One Push Set)
Memoriranje osnovne bijele boje koja će se upotrebljavati u
[One Push] (&) načinu.
• Ovu opciju ne možete odabrati tijekom punjenja bljeskalice.
& (One Push)
Podešavanje balansa bijelog ovisno o izvoru svjetla. Bijela
boja memorirana u [One Push Set] (@) modu postane
osnovna bijela boja. Koristite ovaj mod kad je [Auto] ili
ostali modovi ne mogu pravilno podesiti boju.
q (Flash)
Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice.
• Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.
n (Incadescent)
Podešavanje na mjestima na kojima se uvjeti osvjetljenja
brzo mijenjaju, primjerice u disko-klubu ili pri jakom
osvjetljenju, primjerice, u fotografskom studiju.
V (Fluorescent)
Podešavanje kod fluorescentnog osvjetljenja.
= (Cloudy)
Podešavanje u uvjetima oblačnog neba.
< (Daylight)
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, noćnog snimanja,
snimanja pod neonskim svjetlom, vatrometa, izlaska sunca
ili slika prije i nakon zalaska sunca.
J Auto
Automatsko podešavanje bijele boje.
• Za detalje o podešavanju ravnoteže bijele boje t str. 16.
• Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće, podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi
iako ste odabrali [V] (fluorescentno svjetlo).
• Osim kod [One Push] (&), [Flash] (q) (bljeskalica), [WB] automatski podešava na [Auto] nakon
uključivanja bljeskalice.
• Neke opcije nisu raspoložive ovisno o Scene modu (str. 34).
Snimanje osnovne bijele boje u [One Push Set] (@) modu
Memoriranje osnovne bijele boje koja će se upotrebljavati u [One Push] (&) načinu. Nakon
odabira opcije &, postupite na sljedeći način.
A Usmjerite fotoaparat prema bijelom predmetu, poput lista papira, tako da ispuni zaslon, u
jednakim uvjetima rasvjete kao i za snimanje.
B Odaberite [One Push Set] (@) pomoću tipke v. Zaslon se kratko zatamni i brzo trepće
indikator @. Nakon podešavanja i pohranjivanja ravnoteže bijele boje, odabire se
ponovno opcija [One Push] (&).
• Ako indikator & trepće polako, ravnoteža bijele boje nije podešena ili se ne može podesiti.
Upotrijebite automatsko podešavanje.
• Nemojte pomicati ili udarati fotoaparat dok indikator @ brzo trepće.
• Ako je bljeskalica podešena na ( (Forced flash) ili F (Slow synchro), ravnoteža bijele boje se
podešava za snimanje pomoću bljeskalice.
46
ISO (osjetljivost)
Odabir osjetljivosti na svjetlo u jedinicama ISO. Što je veći broj, to je veća osjetljivost.
1000
800
Odaberite veći broj za snimanje na tamnim mjestima ili za
snimanje objekta koji se kreće velikom brzinom. Malu
vrijednost odaberite kad želite postići visoku kvalitetu slike
400
200
100
80
J Auto
• Za detalje o ISO osjetljivosti t str. 15.
• Imajte na umu da će slika imati više smetnji što je veći ISO broj.
• Opcija ISO je podešena na [Auto] u Scene modu.
6P.Quality (kvaliteta slike)
Odabir kvalitete fotografije.
J Fine (FINE)
Standard (STD)
Snimanje materijala visoke kvalitete (mala kompresija).
Snimanje materijala standardne kvalitete (velika kompresija).
• Za detalje o kvaliteti slike t str. 16.
BRK (Bracket Step)
Odabir koraka za snimanje niza fotografija s različitim vrijednostima ekspozicije kad je
odabrana opcija Exposure Bracket tipkom a/BRK (str. 41).
± 1.0EV
Povećava ili smanjuje ekspoziciju za 1.0EV.
J ± 0.7EV
Povećava ili smanjuje ekspoziciju za 0.7EV.
± 0.3EV
Povećava ili smanjuje ekspoziciju za 0.3EV.
• Najprije odaberite Exposure Bracket tipkom a/BRK, zatim podesite odgovarajuću vrijednost za
[Bracket Step]. Ovu postavku nije moguće podesiti kad odaberete neku drugu opciju osim Exposure
Bracket (str. 41).
47
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
M (Interval)
Odabir intervala prikaza slika u načinu [Multi Burst] (str. 41).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
J 1/30 (1/30")
• Najprije odaberite Exposure Bracket tipkom a/BRK, zatim
podesite odgovarajuću vrijednost za [Interval]. Ovu postavku
nije moguće podesiti kad odaberete neku drugu opciju osim
Exposure Bracket (str. 41).
(± Flash Level (razina bljeskalice)
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
M +2.0EV
J 0EV
m –2.0EV
Prema +: jače svjetlo bljeskalice.
Količina svjetla bljeskalice koju aparat podesi automatski.
Prema –: slabije svjetlo bljeskalice.
• Razinu bljeskalice je moguće podešavati u koracima po 1/3 EV.
• Vrijednost nije prikazana na zaslonu. Označena je s + ili –.
• Za promjenu intenziteta bljeskalice t korak 5 u "Prvo pročitajte".
• Ako je objekt presvijetao ili pretaman, ovo podešavanje možda neće biti učinkovito.
• Kad je bljeskalica podešena na , (bljeskalica isključena), ne možete podesiti intenzitet njenog svjetla.
6 Contrast (kontrast)
Podešava kontrast slike.
+ (6)
Prema +: pojačava kontrast.
J Normal
– (6)
Prema –: smanjuje kontrast.
L Sharpness (oštrina)
Podešava oštrinu slike.
+ (L)
Prema +: pojačava oštrinu.
J Normal
– (L)
- Setup (podešavanje)
Pogledajte str. 56.
48
Prema –: smanjuje oštrinu.
Izbornik reprodukcije
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Tvorničke postavke su označene sa J.
! Folder (direktorij)
Odabir direktorija u kojem je slika koju želite reproducirati kad aparat koristite s "Memory
Stick Duo" karticom.
OK
J Cancel
Pogledajte sljedeći postupak.
Poništenje odabira.
A Odaberite željeni direktorij kontrolnim tipkama b/B.
B Odaberite [OK] pomoću v, zatim pritisnite z.
z O direktorijima
Fotoaparat pohranjuje slike u određeni direktorij na "Memory Stick Duo" kartici (str. 63). Možete
promijeniti direktorij ili izraditi novi.
• Za izradu novog direktorija t [Create REC. Folder] (str. 63).
• Za promjenu direktorija za snimanje slika t [Change REC. Folder] (str. 64).
• Kad na mediju za snimanje izradite više direktorija i prikaže se prva ili zadnja slika u direktoriju,
pojavljuju se sljedeći indikatori:
i: prijelaz na prethodni direktorij.
j: prijelaz na sljedeći direktorij.
k: prijelaz na prethodne ili sljedeće direktorije.
49
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
H Protect (zaštita)
Zaštita slika od slučajnog brisanja.
J Protect (H)
Exit
Pogledajte sljedeći postupak.
Izlaz iz funkcije zaštite.
Zaštita pojedinanih slika
A Prikažite sliku koju želite zaštititi.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite [-] (Protect) i pritisnite tipku z.
Prikazana slika je zaštićena i na zaslonu je vidljiv indikator H.
D Za zaštitu ostalih slika odaberite željenu sliku tipkama b/B i pritisnite tipku z.
Zaštita slika u indeksnom prikazu
A Pritisnite Y za prikaz skupine slika.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Tipkama b/B odaberite [-] (Protect) i pritisnite tipku z.
D Tipkama v/V odaberite [Select] i pritisnite tipku z.
E Tipkama v/V/b/B odaberite sliku koju želite zaštititi i pritisnite tipku z.
Na odabranoj slici pojavi se zeleni indikator H.
(zeleno)
F Ponovite korak 5 za zaštitu ostalih slika.
G Pritisnite tipku MENU.
H Tipkom B odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Indikator H mijenja boju u bijelu. Odabrane slike su zaštićene.
• Za zaštitu svih slika u direktoriju, u koraku 4 odaberite [All In This Folder] i pritisnite tipku z. Zatim
tipkom B odaberite [On] i pritisnite tipku z.
50
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Poništenje zaštite
Kod prikaza jedne slike
U koraku 3 ili 4 poglavlja "Zaštita pojedinačnih slika" pritisnite z.
U indeksnom prikazu
A Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu u koraku 5 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom
prikazu".
B Pritisnite z kako bi indikator H postao siv.
C Ponovite gornji postupak za sve slike s kojih želite skinuti zaštitu.
D Pritisnite tipku MENU, odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
Poništenje zaštite svih slika u direktoriju
U koraku 4 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu" odaberite [All In This Folder] i
pritisnite tipku z. Zatim pomoću B odaberite [Off] i pritisnite tipku z.
• Obratite pozornost da se formatiranjem kartice "Memory Stick Duo" s nje brišu svi podaci, uključujući
i zaštićene slike. Ti se podaci ne mogu vratiti.
• Potrebno je neko vrijeme za zaštitu slike.
DPOF (oznaka za tiskanje)
Dodaje oznaku za tiskanje I (Print order) slikama koje želite otisnuti (str. 89).
E Print (tiskanje)
Pogledajte str. 86.
I Slide (prezentacija)
Za prikaz snimljenih fotografija u nizu (Slide Show).
Interval
J 3 sec
5 sec
Podešava interval između prikaza slika tijekom Slide Show
reprodukcije.
10 sec
30 sec
1 min
51
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Repeat
J On
Off
Kontinuirana reprodukcija slika.
Nakon reprodukcije svih slika, Slide Show završava.
Image
J Folder
Reprodukcija svih slika u odabranom direktoriju.
All
Reprodukcija svih slika na "Memory Stick Duo" kartici.
Start
Početak Slide Show reprodukcije.
J Cancel
Isključenje Slide Show reprodukcije.
A Odaberite [Interval], [Repeat] i [Image] kontrolnim tipkama v/V/b/B.
B Odaberite [Start] kontrolnim tipkama V/B, zatim pritisnite z.
Počne Slide Show reprodukcija.
Kad želite završiti Slide Show reprodukciju, pritisnite kontrolnu tipku z za zaustavljanje.
Odaberite [Exit] tipkom V, zatim pritisnite z.
• Kad je Slide Show reprodukcija zaustavljena, možete prijeći na prethodnu/sljedeću sliku tipkama b/B.
• Vremena intervala su samo orijentacijska i mogu se mijenjati ovisno o veličini slike i drugim uvjetima.
C Resize (promjena veliine)
Moguće je promijeniti veličinu slika i snimiti ih kao nove datoteke. Po završetku postupka
promjene veličine slika se vraća na izvornu veličinu.
6M
3M
Veličina slike je vrijednost zadana isključivo kao primjer.
t korak 4 u "Prvo pročitajte"
2M
VGA
J Cancel
Poništenje promjene veličine.
A Prikažite sliku kojoj želite promijeniti veličinu.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B odaberite [C] (Resize) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v/V odaberite željenu veličinu i pritisnite tipku z.
Slika kojoj ste promijenili veličinu snima se u direktorij za snimanje kao najnovija datoteka.
52
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
• Za detalje o funkciji [Image Size] t korak 4 u "Prvo pročitajte".
• Nije moguće promijeniti veličinu videozapisa, Multi Burst slika.
• Kad mijenjate veličinu na veću od originalne, kvaliteta slike je lošija.
• Slika veličine [3:2] ili [16:9] se ne može promijeniti.
• Pokušate li promijeniti veličinu [3:2] ili [16:9] slike, na vrhu i dnu slike pojave se crne pruge.
J Rotate (okretanje)
Rotiranje fotografije.
EF
Rotira fotografiju. Pogledajte postupak u nastavku.
OK
Određuje rotaciju. Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Poništava rotaciju.
A Prikažite sliku koju želite okrenuti.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite [J] (Rotate) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v odaberite [E F] i okrenite sliku tipkama b/B.
E Pomoću v/V odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
• Nije moguće okretati zaštićene slike, videozapise, te Multi Burst slike.
• Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
• Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno
o softveru.
H Divide (rezanje)
Moguće je skratiti ili obrisati nepotrebne dijelove videozapisa. To se preporučuje ako je
kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice nedovoljan ili ako zapise želite
dodati e-mail porukama.
• Obratite pažnju da se kod rezanja originalni videozapis briše i preskače se jedan broj. Ne možete
vratiti datoteke kojima izrežete dio.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništava rezanje.
53
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
Primjer: rezanje videozapisa s brojem 101_0002
U ovom poglavlju je naveden primjer rezanja videozapisa 101_0002 i brisanje u sljedećoj
konfiguraciji datoteke.
1 Rezanje prizora A.
Dijeljenje
101_0002 se dijeli na 101_0004 i 101_0005.
2 Rezanje prizora B.
Dijeljenje
101_0005 se dijeli na 101_0006 i 101_0007.
3 Obrišite prizore A i B ako su nepotrebni.
Obrišite
Obrišite
4 Ostaju samo željeni prizori.
Postupak
A Prikažite sliku čije dijelove želite izrezati.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite [H] (Divide) i pritisnite tipku z.
D Tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Počinje reprodukcija videozapisa.
54
Za detalje o rukovanju 1 str. 43
E Pritisnite z na dijelu kojeg želite izrezati.
• Želite li podesiti točku reza, koristite [c/C] (pomicanje okvira prema naprijed/natrag) i
podesite točku reza pritiskom kontrolne tipke b/B.
• Želite li odabrati drugu točku, odaberite [Cancel]. Reprodukcija zapisa počinje iznova.
F Odaberite [OK] tipkama v/V i pritisnite tipku z.
G Odaberite [OK] tipkom v i pritisnite tipku z.
Videozapis je izrezan.
• Izrezanim videozapisima se pridjeljuju novi brojevi, zapisi se snimaju kao najnovija datoteka u
odabranom direktoriju za snimanje.
• Nije moguće rezati sljedeće datoteke:
− Fotografije
− Nedovoljno duge datoteke (ispod dvije sekunde)
− Zaštićene videozapise (str. 50).
- Setup (podešavanje)
Pogledajte str. 56.
Trimming (snimanje uveane slike)
Ova funkcija omogućuje snimanje uvećane slike (t korak 6 u "Prvo pročitajte") kao nove
datoteke.
Trimming
J Return
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništava rezanje.
A Pritisnite tipku MENU nakon zumiranja tijekom reprodukcije za prikaz izbornika.
B Kontrolnom tipkom B odaberite [Trimming] i pritisnite tipku z.
C Odaberite veličinu slike tipkama v/V, te pritisnite tipku z.
Slika će biti snimljena, a na LCD zaslon se nakon snimanja vraća normalna veličina slike.
• Uvećana slika se snima kao nova datoteka u odabrani direktorij, a originalna slika ostaje sačuvana.
• Kvaliteta uvećane slike se može pogoršati.
• Nije moguće snimiti uvećanu sliku veličine [3:2] ili [16:9].
55
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup
Možete promijeniti tvorničke postavke u izborniku Setup.
Tipke b/B/v/V
Funkcijski kotačić
Tipka z
Tipka MENU
Kontrolne tipke
1 Uključite fotoaparat.
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
3 Nakon pritiska kontrolne tipke B odaberite - (Setup) parametar, zatim
ponovno pritisnite B.
4 Kontrolnim tipkama v/V/b/B odaberite opciju koju želite podesiti.
Okvir odabrane opcije postaje žut.
5 Pritisnite z za unos postavke.
Za isključenje - (Setup) prikaza pritisnite MENU.
Za povratak na izbornik iz prikaza - (Setup), nekoliko puta pritisnite kontrolnu tipku b.
• Pritisnete li okidač dopola, aparat će isključiti prikaz - (Setup) i vratiti se na snimanje.
Kad nije prikazan izbornik
Ako duže pritisnete MENU, pojavit će se - (Setup).
Za brisanje - (Setup) postavke
Odaberite [Cancel] ako se pojavi, a zatim pritisnite kontrolnu tipku z. Ukoliko se ne pojavi,
ponovno odaberite prethodnu postavku.
• Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite aparat.
56
N Camera 1
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
Tvorničke postavke su označene sa J.
AF Mode (automatsko izoštravanje)
Odabir načina automatskog izoštravanja.
J Single (S AF)
Monitor (M AF)
Aparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete
dopola i zadržite. Ovaj način rada je koristan za snimanje
mirnih objekata.
Aparat automatski izoštrava sliku prije nego okidač
pritisnete dopola. Ovaj način skraćuje vrijeme potrebno za
izoštravanje.
• Potrošnja baterija je brža nego u načinu [Single].
Continuous (C AF)
Aparat izoštrava prije nego okidač pritisnete i zadržite
dopola, i zatim se nastavlja čak i nakon dovršetka postupka
AF lock.
Ovaj način omogućava snimanje pokretnih objekata uz
stalno izoštravanje.
• Baterija se troši brže nego kod ostalih AF načina.
O opciji [Continuous] (C AF)
• Izoštravanje možda neće biti dovoljno učinkovito kod objekata koji se brzo kreću.
• AF okvir tražila je Center AF (str. 38).
• Oštrina se ne podešava nakon završetka podešavanja u sljedećim slučajevima i trepće indikator "C AF".
Aparat radi u [Monitor] načinu.
− Kod snimanja u uvjetima slabog svjetla
− Kod snimanja uz manju brzinu zatvarača
• Ne čuje se zvuk blokiranja kad se postigne ispravna oštrina.
• Oštrina se blokira tek kad dokraja pritisnete okidač pri uporabi funkcije self-timer.
Digital Zoom (digitalni zum)
Bira digitalni zum. Aparat uvećava sliku optičkim zumom (do 12T). Kad zumiranje premaši
12T, aparat se prebacuje na smart ili precizni digitalni zum.
J Smart
(Smart zum)
(A)
Digitalno uvećava sliku gotovo bez ikakvih izobličenja
Funkcija nije dostupna kad je veličina slike podešena na
[6M] ili [3:2].
• U sljedećoj tablici je prikaz maksimalne skale zuma za Smart
zum.
Precision
(Precizni digitalni zum)
(@)
Uvećava sve slike do maksimalno 24T, no kvaliteta slike je
slabija.
Off
Digitalni zum je isključen.
57
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
Veličina slike i maksimalna skala zuma pri uporabi funkcije Smart zum
Veliina
Maksimalna skala zuma
3M
Oko 16T
2M
Oko 20T
VGA
Oko 52T
16:9
Oko 17T
• Kad pomaknete preklopku zuma, pojavljuje se indikator skale zuma:
Na strani W linije je optički zum,
a na strani T je digitalni zum
Indikator zumiranja
• Najveći smart zum i precizni digitalni zum uključuju optički zum.
• AF okvir tražila se ne pojavljuje pri uporabi digitalnog zuma. Trepću indikatori f, o ili =, a AF
će raditi s prioritetom na objektima u blizini središta kadra.
• Slika na zaslonu može pri uporabi funkcije smart zuma izgledati zrnato, no to neće imati nikakav
učinak na snimljenu sliku.
Function Guide (funkcijski vodi)
Pri rukovanju aparatom pojavljuju se upute za različite funkcije.
J On
Off
Funkcijski vodič će se pojavljivati na zaslonu.
Funkcijski vodič se neće pojavljivati na zaslonu.
Red Eye Reduction (smanjenje efekta crvenih oiju)
Efekt crvenih očiju se smanjuje pri uporabi
bljeskalice. Odaberite ovu funkciju prije
snimanja.
On (G)
Smanjuje efekt crvenih očiju.
• Bljeskalica se dvaput aktivira prije snimanja.
J Off
Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
• Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira okidač, držite fotoaparat čvrsto kako biste
spriječili pomicanje. Također, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
• Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u
slučaju da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima.
58
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
AF Illuminator (svjetlo automatskog izoštravanja)
AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. AF osvjetljenje
emitira crveno svjetlo kad se okidač pritisne napola što omogućuje lakše izoštravanje dok se
ne podesi fiksno žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator 0.
J Auto
Off
Uporaba AF osvjetljenja.
Isključeno AF osvjetljenje.
• Ako AF osvjetljenje nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštriti.
(Preporučuje se približna udaljenost od oko 2,7 m (zum: W)/2,6 m (zum: T).)
• Izoštrena slika se postiže sve dok svjetlo AF osvjetljenja dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u
sredini objekta.
• Kod automatskog izoštravanja (str. 38) AF osvjetljenje ne radi.
• Okvir AF izoštravanja se ne prikazuje. Ikone f, o ili = će treptati, a AF će raditi s prioritetom na
objektima u blizini središta.
• AF osvjetljenje ne radi ako ste odabrali Scene Selection podešenje 2 (Twilight) ili 4 (Landscape) ili
ako opcija [Conversion Lens] nije podešena na [Off].
• AF osvjetljenje emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u AF emiter izbliza nije preporučljivo
iako ne predstavlja sigurnosni rizik.
Auto Review (automatski pregled)
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja.
J On
Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
Off
Isključena funkcija automatskog pregleda slika.
• Ukoliko okidač pritisnete dopola tijekom ovog perioda, nestaje prikaz snimljene slike i odmah možete
snimiti sljedeću.
59
M Camera 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
Tvorničke postavke su označene sa J.
Expanded Focus (prošireno izoštravanje)
Udvostručuje srednji dio zaslona pri ručnom izoštravanju.
J On
Off
Udvostručenje slike.
Isključena funkcija uvećavanja slike.
Flash Synch. (sinkronizacija bljeskalice)
Odaberite vrijeme aktivacije bljeskalice.
J Front
Rear (REAR)
Obično se koristi ovo podešenje. Budući da se bljeskalica
aktivira odmah nakon otpuštanja zatvarača, moći ćete
snimati bliže vremenu otpuštanja zatvarača.
Koristi se za objekte koji se brzo kreću, itd. Budući da se
bljeskalica aktivira tik pred zatvaranje zatvarača, omogućena
je refleksija traga svjetla ili preklapanje sljedećeg pokreta s
objektom.
O opciji [Rear]
• Kad je brzina zatvarača previsoka, opcija [Rear] možda neće biti raspoloživa.
• Kad je odabrana funkcija smanjenja efekta crvenih očiju, možda neće biti učinkovita pri manjim
brzinama zatvarača.
60
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
STEADY SHOT
Odabir načina rada funkcije smanjenja mutne slike.
J Shooting
Continuous
Uključivanje funkcije Steady shot kad se okidač pritisne
dopola.
Funkcija Steady shot je stalno uključena. Slika se stabilizira
čak i kod zumiranja udaljenih objekata.
• Baterija se brže troši nego u [Shooting] načinu.
• Kod snimanja video zapisa automatski se odabire [Continuous], čak i ako je podešeno [Shooting].
• Funkciju Steady shot možete isključiti pomoću tipke K (Steady shot) ako funkcijski kotačić nije u
položaju !. (t korak 5 u "Prvo pročitajte")
• Funkcija Steady shot možda neće raditi u sljedećim slučajevima.
− Fotoaparat se previše trese
− Kod snimanja uz malu brzinu zatvarača, primjerice pri snimanju noću
Conversion Lens (konverzijska lea)
Postavke koje omogućuju ispravno izoštravanje pri uporabi dodatnih konverzijskih leća. Prvo
pričvrstite prstenasti adapter i nakon toga konverzijsku leću.
Close-up (6)
Leća za snimanje izbliza (makro).
Tele (5)
Uskokutna leća (tele).
Wide (4)
Širokokutna leća (wide).
J Off
Bez konverzijske leće.
• Kad upotrebljavate ugrađenu bljeskalicu ili AF osvjetljenje, može doći do zaklanjanja svjetla i pojave
sjene leće.
• Raspoloživi zum je ograničen.
• Raspon izoštravanja je ograničen.
• Pogledajte upute priložene uz konverzijsku leću.
61
g Internal Memory
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
Ova postavka se ne pojavljuje kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".
Tvorničke postavke su označene sa J.
Format (formatiranje)
Formatiranje unutarnje memorije.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke iz unutarnje memorije, čak i zaštićene slike.
OK
Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Isključena funkcija formatiranja.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be erased Ready?".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
62
u Memory Stick
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
Ova postavka se pojavljuje samo kad je u aparat uložen "Memory Stick Duo".
Tvorničke postavke su označene sa J.
Format (formatiranje)
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je
već formatiran i možete ga odmah koristiti.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke na "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene
slike.
OK
Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Isključena funkcija formatiranja.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavi se poruka "All data in i Memory Stick will be erased Ready?".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Formatiranje je dovršeno.
Create REC. Folder (izrada direktorija za snimanje)
Ova funkcija omogućuje izradu direktorija za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništenje izrade direktorija.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu direktorija.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Izrađuje se novi direktorij s brojem većim za jedan od posljednjeg načinjenog direktorija. To
ujedno postaje i direktorij za snimanje.
Za detalje o direktoriju pogledajte str. 49.
U slučaju da ne želite izraditi novi direktorij, kao direktorij za snimanje se odabire "101MSDCF".
Možete izraditi direktorij "999MSDCF".
Slike se snimaju u novi direktorij dok ne izradite ili odaberete novi direktorij.
Ne možete izbrisati direktorij pomoću fotoaparata. Za brisanje direktorija koristite računalo itd.
U direktorij možete pohraniti do 4000 slika. Kad premašite kapacitet direktorija, automatski se
izrađuje novi direktorij.
• Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 77).
•
•
•
•
•
•
63
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
Change REC. Folder (promjena direktorija za snimanje)
Mijenja direktorij koji se trenutno koristi za snimanje slika.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništenje izrade direktorija.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu direktorija.
B Odaberite željeni direktorij kontrolnom tipkom b/B, odaberite [OK] tipkama v i pritisnite z.
• Kao direktorij za snimanje možete odabrati "100MSDCF".
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugi direktorij.
Copy (kopiranje)
Kopiranje svih slika iz unutarnje memorije na "Memory Stick Duo" karticu.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništenje kopiranja.
A Uložite "Memory Stick Duo" karticu kapaciteta 32 MB ili više.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se poruka "All data in internal memory will be copied Ready?".
C Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Kopiranje počinje.
• Koristite potpuno napunjene nikal-metal hidridne baterije ili mrežni adapter (opcija). Namjeravate li
kopirati slike dok su uložene gotovo prazne baterije, može se dogoditi da se u potpunosti isprazne, što
će uzrokovati prekid kopiranja i moguć gubitak podataka.
• Ne možete kopirati pojedinačne slike.
• Izvorne slike unutarnje memorije ostaju pohranjene čak i nakon kopiranja. Za brisanje sadržaja
unutarnje memorije izvršite naredbu [Format] u izborniku g (Internal Memory Tool) (str. 62).
• Ne možete odabrati direktorij kopiran na "Memory Stick Duo".
• Oznaka I (Print order) koju dodate slici se briše kad kopirate podatke.
64
K Setup 1
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
Tvorničke postavke su označene sa J.
EVF Backlight (osvjetljenje tra+ila)
Odaberite svjetlinu tražila kad aparat koristite s baterijskim napajanjem.
Bright
Za svijetlo tražilo.
J Normal
• Podešenje možete promijeniti dužim pritiskom tipke A (uključenje/isključenje prikaza).
• Primjenom opcije [Bright] se brže troše baterije.
Beep (zvuni signal)
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete aparatom.
Shutter
J On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete okidač.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete
kontrolnu tipku/okidač.
Zvučni signal/zvuk zatvarača je isključen.
L Language (jezik)
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
65
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
Initialize (vraanje tvornikih postavki)
Resetiranje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
OK
J Cancel
Resetira sve postavke na tvorničke vrijednosti.
Poništava resetiranje.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavljuje se poruka "Initialize all settings Ready?".
B Odaberite [OK] tipkom v, a zatim pritisnite z.
Postavke se resetiraju na tvorničke.
• Tijekom resetiranja ne smije biti odspojeno napajanje.
66
2 Setup 2
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
Tvorničke postavke su označene sa J.
File Number (broj datoteke)
Odabir načina za pridjeljivanje brojeva datotekama.
J Series
Reset
Dodjeljivanje brojeva datotekama prema redoslijedu čak i
ako je promijenjen direktorij za snimanje na "Memory Stick
Duo". (Kad zamijenjeni "Memory Stick Duo" sadrži
datoteku broja većeg od posljednjeg dodijeljenog, pridjeljuje
se za jedan veći broj.)
Podešavanje brojanja datoteka od 0001 svaki put kad se
promijeni direktorij. (Ako direktorij za snimanje sadrži
datoteku, dodjeljuje se za jedan veći broj.)
USB Connect (USB prikljuak)
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja aparata na računalo ili pisač kompatibilan s
funkcijom PictBridge pomoću USB kabela.
PictBridge
Spajanje aparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 86).
PTP
Kad podesite [PTP] (Picture Transfer Protocol) i aparat
spojite na računalo, slike u direktoriju za snimanje se kopiraju
na računalo (koje podržava Windows XP i Mac OS X.).
Mass Storage
Uspostavljanje Mass Storage veze između fotoaparata i
računala ili drugog USB uređaja (str. 73).
J Auto
Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s
računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 73 i 86).
• Ukoliko fotoaparat i PictBridge kompatibilni pisač nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto],
promijenite je na [PictBridge].
• Ukoliko fotoaparat i računalo ili drugi USB uređaj nije
moguće povezati kad je uključena postavka [Auto],
promijenite je na [Mass Storage].
67
Za detalje o rukovanju 1 str. 56
Video Out (video izlaz)
Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste
različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 92 sustav boje za
državu ili regiju u kojoj se fotoaparat koristi.
NTSC
Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD,
Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).
Clock Set (podešavanje sata)
Podešavanje datuma i vremena.
OK
J Cancel
68
Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite z.
Zatim izvedite postupak objašnjen u poglavlju "Podešavanje
točnog vremena" (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Poništava postavke točnog vremena.
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows
Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte
"Uporaba Macintosh računala" (str. 83).
U ovom poglavlju prikazani su izbornici na
engleskom jeziku.
Najprije instalirajte softver (isporučen) (str. 71)
Kopiranje snimaka na računalo (str. 72)
Pregled slika na računalu
Uporaba "Cyber-shot Viewera" (str. 79)
• Pregled snimaka pohranjenih na računalo
• Pregled fotografija prema datumu
• Obrada snimaka
Ispis fotografija
69
Preporuena konfiguracija
raunala
Ukoliko računalo priključujete na
fotoaparat, preporučujemo sljedeću
konfiguraciju.
Preporuena konfiguracija za
kopiranje slika
OS (preinstaliran): Microsoft Windows
2000 Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional.
• Za navedene operativne sustave pravilan
rad nije zajamčen kod nadogradnje sustava
ili kod multi-boot sustava.
USB priključak: Standardni
Preporuena konfiguracija za
uporabu isporuenog softvera
OS (preinstaliran): Microsoft Windows
2000 Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional.
Zvučna kartica: 16 bita, stereo, sa
zvučnicima
Procesor/Memorija: Pentium III 500 MHz
ili brži, 128 MB RAM-a ili više
(Preporuča se: Pentium III 800 MHz ili
brži, s 256 MB RAM-a ili više)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju
—200 MB ili više
Monitor:
Razlučivost: 800 T 600 točaka ili više
Boje: High Color (16-bitna boja, 65 000
boja) ili više
Napomene o prikljuenju fotoaparata
na raunalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od uređaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
70
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje aparata pomoću USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj
fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti
o PTP priključenju, pogledajte str. 67.
• Komunikacija između fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Instalacija softvera (isporučen)
Softver (isporučen) možete instalirati
primjenom sljedećih koraka.
• Kad koristite Windows 2000/Me, ne spajajte
aparat na računalo prije instalacije.
• Na računalu s Windows 2000/XP sustavom
logirajte se kao Administrator.
• Kad se instalira isporučeni softver, automatski
se instalira i USB driver.
1 Uključite računalo i uložite
4 Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili instalaciju.
Kad se pojavi dijaloški okvir sa
zahtjevom za restartanje, restartajte
računalo prema uputama na zaslonu.
5 Po dovršetku instalacije izvadite
CD-ROM iz računala.
CD-ROM (isporučen) u CD-ROM
uređaj.
Pojavljuje se instalacijski izbornik.
• Ako se ne pojavi izbornik za instalaciju,
(My Computer) t
dvaput kliknite na
(CYBERSHOTSOFT).
2 Kliknite na [Install].
Pojavljuje se izbornik "Choose Setup
Language".
3 Odaberite željeni jezik i kliknite
[Next].
Prikazuje se "License Agreement".
Pažljivo pročitajte ugovor. Ako
prihvaćate uvjete ugovora, kliknite
kvadratić [I accept the terms of the
license agreement] i nakon toga [Next].
71
Kopiranje snimaka na računalo
U ovom poglavlju je opisan postupak
kopiranja snimaka s aparata na računalo pri
uporabi Windows računala.
Raunalo s utorom za "Memory Stick"
2 Uložite dostatno napunjene nikalmetal hidridne baterije u aparat ili
ga priključite na zidnu utičnicu
mrežnim adapterom (opcija).
Izvadite "Memory Stick Duo" iz aparata i
uložite ga u Memory Stick Duo adapter.
Zatim umetnite Memory Stick Duo adapter
u pripadajući utor računala i kopirajte
snimke.
Ako računalo ne prepozna "Memory Stick
PRO Duo", pogledajte str. 101.
Raunalo bez utora za "Memory Stick"
Za kopiranje slika slijedite postupak opisan
u koracima od 1 do 4 na stranicama 72 – 76.
• Kad koristite Windows 2000/Me, prije
nastavka instalirajte isporučeni softver. Kod
Windows XP sustava nije potrebno instalirati
softver.
• Izbornici prikazani u ovom poglavlju služe
samo kao primjer za kopiranje slika s
"Memory Stick Duo" kartice na računalo.
Korak 1: Priprema fotoaparata i
raunala
1 Umetnite "Memory Stick Duo" sa
snimljenim slikama u fotoaparat.
• Kad kopirate slike iz unutarnje memorije,
ovaj korak nije potreban.
72
• Kad kopirate slike na računalo uz uporabu
baterijskog napajanja, kopiranje možda
neće uspjeti ili se podaci mogu oštetiti
uslijed isključenja aparata tijekom
prijenosa.
3 Pritisnite # za uključenje
fotoaparata i računala.
Korak 2: Spajanje fotoaparata i
raunala
B Na + (USB)
priključak
USB kabel
A Na USB priključak
Korak 3-A: Kopiranje slika na
raunalo
• Za Windows 2000/Me slijedite postupak
opisan u odjeljku "Korak 3-B: Kopiranje slika
na računalo" na str. 74.
• Za Windows XP, ukoliko se na zaslonu
automatski ne pojavi wizard, slijedite postupak
opisan u odjeljku "Korak 3-B: Kopiranje slika
na računalo" na str. 74.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u direktorij "My
Documents".
1 Nakon USB povezivanja iz koraka
2 kliknite na [Copy pictures to a
folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] t [OK] dok se na radnoj
površini automatski pojavljuje
wizard.
• U sustavu Windows XP na radnoj površini
računala se pojavljuje AutoPlay Wizard.
Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka
"USB Mode Mass Storage".
Indikatori
pristupa*
Nakon prvog USB povezivanja, računalo
automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.
* Tijekom komunikacije indikatori pristupa
mijenjaju boju u crvenu. Nemojte rukovati
računalom dok indikator ne postane bijel.
• Ako se poruka "USB Mode Mass Storage" ne
pojavi, podesite [USB Connect] na [Mass
Storage] (str. 67).
Pojavi se "Scanner and Camera
Wizard".
2 Kliknite na [Next].
Pojave se slike sadržane na "Memory
Stick Duo" kartici.
• Ako nije uložen "Memory Stick Duo",
pojavljuju se slike iz unutarnje memorije.
73
3 Kliknite na kvadratić za isključenje
oznaka svih slika koje ne želite
kopirati, a zatim na [Next].
Pojavi se prozor "Picture Name and
Destination".
4 Odaberite datoteke i direktorije u
koje ih želite kopirati i kliknite na
[Next].
5 Kliknite na kružić pored [Nothing.
I'm finished working with these
pictures], a zatim na [Next].
Pojavi se prozor "Completing the
Scanner and Camera Wizard".
6 Kliknite na [Finish].
Wizard se zatvara.
• Želite li nastaviti s kopiranjem ostalih slika,
odspojite USB kabel (str. 76). Zatim
slijedite postupak iz odjeljka "Korak 2:
Spajanje fotoaparata i računala" na str. 73.
Korak 3-B: Kopiranje slika na
raunalo
Počinje kopiranje. Po završetku
kopiranja pojavi se prozor "Other
Options".
• Poglavlje opisuje primjer kopiranja slika u
direktorij "My Documents".
74
• Za Windows XP slijedite postupak opisan u
odjeljku "Korak 3-A: Kopiranje snimaka na
računalo" na str. 73.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u direktorij "My
Documents".
1 Dvaput kliknite na [My Computer]
t [Removable Disk] t [DCIM].
3 Dvaput kliknite na direktorij "My
Documents" zatim u njemu
desnom tipkom miša kliknite za
prikaz izbornika i kliknite na
[Paste].
• Ako nije prikazana ikona "Removable
Disk" pogledajte str. 99.
2 Dvaput kliknite na direktorij u
kojem su pohranjene slike koje
želite kopirati.
Zatim desnom tipkom miša
kliknite na sliku za prikaz
izbornika i kliknite na [Copy].
Slike se kopiraju u direktorij "My
Documents".
• Ako odabrani direktorij već sadrži datoteku
istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem
želite li zamijeniti datoteku. Zamijenite li
datoteku novom, izvorna datoteka se briše.
Za kopiranje slikovne datoteke na računalo
bez zamjene, promijenite njezin naziv i
zatim je kopirajte. Međutim, obratite
pozornost da se datoteka promijenjenog
naziva (str. 78) možda neće moći
reproducirati na ovom aparatu.
• Za odredište slikovnih datoteka pogledajte
str. 77.
75
Korak 4: Pregled slika na
raunalu
U ovom poglavlju je opisan postupak
pregleda slika u direktoriju "My
Documents".
1 Kliknite na [Start] t [My
Documents].
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• odspajate USB kabel;
• vadite "Memory Stick Duo";
• ulažete "Memory Stick Duo" u aparat nakon
kopiranja slika s unutarnje memorije;
• isključujete aparat.
x Za korisnike sustava Windows
2000/Me/XP
A Dvaput kliknite na ikonu
zadataka.
u traku
Dvaput kliknite ovdje
B Kliknite na
Prikazuje se sadržaj direktorija "My
Documents".
• Ako ne koristite Windows XP, dvaput
kliknite na [My Documents] na radnoj
površini.
• Korak 4 nije potreban za korisnike
Windows XP sustava.
2 Dvaput kliknite na željenu
slikovnu datoteku.
Prikazuje se slika.
76
(Sony DSC) t [Stop].
C Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
D Kliknite na [OK].
Uređaj je odspojen.
Mjesta za pohranu slikovnih
datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom
se grupiraju u direktorije na "Memory Stick
Duo" kartici.
− Videozapisi: MOV0ssss.MPG
− Datoteka indeksnih prikaza istovremeno
snimljenih videozapisa MOV0ssss.THM
• Više informacija o direktorijima potražite na
stranicama 49 i 63.
Primjer: pregled direktorija u sustavu
Windows XP
A Direktorij koji sadrži slikovne datoteke
snimljene fotoaparatom bez funkcije
izrade direktorija
B Direktorij koji sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim fotoaparatom
Ako nisu načinjeni novi direktoriji:
− za "Memory Stick Duo" postoji samo
"101MSDCF";
− za unutarnju memoriju postoji samo
direktorij "101_SONY".
• Nije moguće snimati u direktorij "100MSDCF".
On služi samo za reprodukciju.
• Nije moguće snimati u direktorije "MISC"
• Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo
objasniti u nastavku. ssss označuje bilo
koji broj između 0001 do 9999. Brojčani dio
naziva videozapisa snimljenog u video modu i
odgovarajuće indeksne datoteke je jednak.
− Datoteke s fotografijama: DSC0ssss.JPG
77
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na
računalo u fotoaparatu (pomoću "Memory
Stick Duo" kartice)
Kao primjer je navedeno računalo sa
sustavom Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo
i više je nema na "Memory Stick Duo"
kartici, sliku možete ponovno vidjeti u
fotoaparatu tako da je kopirate s računala
na "Memory Stick Duo".
• Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen
u aparatu, preskočite korak 1.
• Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno
o veličini.
• Slike editirane na računalu ili one snimljene
drugim aparatom možda se neće moći
reproducirati u ovom fotoaparatu.
• Ako nema direktorija u koji se može pohraniti
datoteka, načinite novi (str. 63) i zatim
kopirajte datoteku.
1 Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke i zatim kliknite na
[Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
Unesite broj između 0001 do 9999 za
ssss.
• Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite druge brojeve u koraku 1.
• Može biti vidljiva ekstenzija datoteke,
ovisno o tome kako je podešeno računalo.
Ekstenzija datoteke za fotografije je "JPG",
a za videozapise "MPG". Nemojte
mijenjati ekstenziju.
78
2 Kopirajte slikovnu datoteku u
direktorij na "Memory Stick Duo"
kartici na sljedeći način.
A Desnom tipkom miša kliknite na naziv
datoteke, a zatim na [Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable Disk]
ili [Sony MemoryStick] unutar [My
Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na
direktorij [sssMSDCF] unutar
[DCIM] i kliknite na [Paste].
• sss označuje bilo koji broj između
100 do 999.
Uporaba softvera "Cyber-shot Viewer"
(isporučen)
Primjenom isporučenog softvera možete
uživati u snimljenim fotografijama i
videozapisima više no ikad prije.
Ovo poglavlje kratko opisuje program
"Cyber-shot Viewer" i daje osnovne upute.
Osnovne upute
Primjenom sljedećih koraka možete
importirati i pregledati snimke s fotoaparata.
Importiranje snimaka
Pregled softvera "Cyber-shot
Viewer"
Uporabom programa "Cyber-shot Viewer"
možete:
• importirati snimke s fotoaparata i prikazati ih
na monitoru računala;
• organizirati snimke na računalu u kalendar za
gledanje prema datumu snimanja;
• retuširati, tiskati i slati fotografije u privitku
e-maila, promijeniti datum snimanja, i još
mnogo toga.
• Za detalje o programu "Cyber-shot Viewer"
pogledajte izbornik Help.
Za otvaranje izbornika Help, kliknite na
[Start] t [Programs] (u Windows XP, [All
Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [Cyber-shot Viewer].
Pokretanje i izlazak iz
programa "Cyber-shot Viewer"
1 Provjerite je li uključen "Media
Check Tool"*.
* "Media Check Tool" je program koji
automatski prepoznaje i importira snimke
kad uložite "Memory Stick" ili spojite
fotoaparat.
Potražite ikonu
(Media Check Tool)
u traku zadataka.
• Ako nema ikone : Kliknite na [Start] t
[Programs] (u Windows XP, [All
Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer] t [Tools] t
[Media Check Tool].
2 Spojite aparat na računalo USB
kabelom.
Kad računalo automatski prepozna
aparat, pojavi se izbornik [Import
Images].
Pokretanje programa "Cyber-shot
Viewer"
Dvaput kliknite na ikonu (Cyber-shot
Viewer) na radnoj površini.
Ili iz izbornika Start: Kliknite na [Start] t
[Programs] (u Windows XP, [All
Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer].
Izlazak iz programa "Cyber-shot
Viewer"
Kliknite na
zaslona.
• Ako koristite utor za "Memory Stick", first
najprije pogledajte str. 72.
• U sustavu Windows XP na radnoj površini
računala se pojavljuje AutoPlay Wizard.
u gornjem desnom uglu
79
3 Importirajte snimke.
Za početak importiranja snimaka
kliknite na [Import].
Snimke se standardnim podešenjem
importiraju u direktorij označen
datumom importiranja i stvoren u "My
Pictures".
• Upute o promjeni direktorija za
importiranje potražite na str. 82.
Gledanje snimaka
1 Provjera importiranih snimaka.
Kad završi importiranje, pokreće se
"Cyber-shot Viewer". Prikazane su
sličice importiranih snimaka.
2 Gledanje snimaka u "Viewed
folders" raspoređenih po datumu
snimanja u kalendaru.
A Kliknite na karticu [Calendar].
Navedene su godine snimanja.
B Kliknite na godinu.
Prikazane su slike snimljene te godine,
raspoređene u kalendaru prema
datumu snimanja.
C Za prikaz snimaka prema mjesecu,
kliknite na željeni mjesec.
Prikazane su sličice snimaka od tog
mjeseca.
D Za prikaz snimaka prema vremenu,
kliknite na željeni datum.
Prikazane su sličice snimaka od tog
dana, raspoređene prema satima
snimanja.
Izbornik za prikaz po godinama
Izbornik za prikaz po mjesecima
• Direktorij "My Pictures" je podešen kao
standardni direktorij u "Viewed folders".
• Za prikaz same snimke dvaput kliknite na
njenu sličicu.
80
Izbornik za prikaz po satima
Prikaz slika na cijelom zaslonu
Za prikaz slide showa tekućih slika na
cijelom zaslonu, kliknite na .
• Za prikaz snimaka iz određene godine ili
mjeseca, kliknite na to razdoblje u lijevom
stupcu izbornika.
3 Prikaz pojedinačnih slika
U izborniku za prikaz po satima, dvaput
kliknite na željenu sličicu za prikaz
same slike u zasebnom prozoru.
• Za reprodukciju ili pauzu slide showa, kliknite
na
u donjem lijevom uglu zaslona.
• Za zaustavljanje slide showa, kliknite na
u
donjem lijevom uglu zaslona.
• Prikazane slike možete obraditi klikom
na .
81
Ostale funkcije
Priprema snimaka pohranjenih na
raunalo za gledanje
Za gledanje, registrirajte direktorij koji
sadrži željene snimke kao jedan od
"Viewed folders".
U izborniku [File] odaberite [Register
Viewed Folders...] za prikaz podizbornika
za registraciju u "Viewed folders".
A+uriranje informacija o registraciji
snimaka
Za ažuriranje informacija o snimkama
odaberite [Update Database] u izborniku
[Tools].
• Ažuriranje baze podataka može trajati neko
vrijeme.
• Promijenite li naziv slikovnih datoteka ili
direktorija u "Viewed Folders", ovaj softver ih
neće moći prikazati. U tom slučaju ažurirajte
bazu podataka.
Deinstalacija softvera "Cybershot Viewer"
Kliknite na [Add...], zatim odaberite
direktorij s importiranim snimkama kako
biste ga registrirali u "Viewed folder".
• Također se registriraju snimke u
poddirektorijima direktorija za "Viewed
folders".
Promjena direktorija za importiranje
Za promjenu direktorija za importiranje,
otvorite izbornik "Import Settings". Za
prikaz izbornika "Import Settings"
odaberite [Image Import Settings...] u
izborniku [File].
Odaberite direktorij za importiranje.
• Za importiranje možete odabrati direktorije
registrirane u "Viewed folders".
82
A Kliknite na [Start] t [Settings] t
[Control Panel], zatim dvaput kliknite na
[Add/Remove Programs]. (Za Windows
XP: kliknite na [Start] t [Control Panel],
zatim dvaput kliknite na [Add or Remove
Programs].)
B Odaberite [Sony Picture Utility], zatim
kliknite na [Change/Remove] (Za
Windows XP: [Remove]) za
deinstaliranje.
Tehnika podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na najčešća pitanja
možete pronaći na Sonyjevim web
stranicama za pomoć korisnicima.
http://www.sony.net/
Za korisnike Macintosh računala
Snimke možete s fotoaparata kopirati na
računalo.
• Isporučeni softver nije kompatibilan s
Macintosh računalima.
Preporuena konfiguracija
Za računalo na koje namjeravate spojiti
fotoaparat preporuča se sljedeća
konfiguracija.
Preporuena konfiguracija za
kopiranje snimaka
OS (preinstaliran): Mac OS 9.1, 9.2 ili
Mac OS X (v10.0 ili kasnija)
USB priključak: Standardni
Napomene o prikljuenju fotoaparata
na raunalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od uređaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje aparata pomoću USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj
fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti
o PTP priključenju, pogledajte str. 67.
• Komunikacija između fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Kopiranje i pregled slika na
raunalu
1 Pripremite fotoaparat i Macintosh
računalo.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 1: Priprema fotoaparata i
računala" na str. 72.
2 Priključite USB kabel.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 2: Spajanje fotoaparata i
računala" na str. 73.
3 Kopirajte slikovne datoteke na
Macintosh računalo.
A Dvaput kliknite na novu prepoznatu
ikonu t [DCIM] t direktorij u koji
su pohranjene slike koje želite kopirati.
B Povucite i ispustite slikovne datoteke u
ikonu tvrdog diska.
Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
• Za detalje o mjestu za pohranu snimaka i o
nazivima datoteka pogledajte str. 77.
4 Pregledajte slike na računalu.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska
t željenu slikovnu datoteku u
direktoriju koji sadrži kopirane
datoteke.
83
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• odspajate USB kabel;
• vadite "Memory Stick Duo";
• ulažete "Memory Stick Duo" nakon kopiranja
slika iz unutarnje memorije;
• isključujete aparat.
Povucite i ispustite ikonu kartice
"Memory Stick Duo" u ikonu "Trash".
Fotoaparat je odspojen s računala.
• Ako koristite Mac OS X v10.0, izvedite gornji
postupak nakon isključenja računala.
Tehnika podrška
Dodatne informacije o ovom proizvodu
i odgovore na najčešća pitanja
možete pronaći na Sonyjevim web
stranicama za pomoć korisnicima.
http://www.sony.net/
84
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije
Kad tiskate fotografije snimljene u [16:9]
modu, oba bočna ruba mogu biti odrezana,
stoga provjerite prije ispisa (str. 102).
Izravan ispis (pisač koji podržava PictBridge) (str. 86)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i
pisača koji podržava PictBridge.
Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick" karticu
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava
"Memory Stick" karticu. Za podrobnosti pogledajte upute za
uporabu pisača.
Ispis preko računala
Snimke možete kopirati na računalo uporabom programa "Cybershot Viewer" s isporučenog CD-ROM-a te ih možete ispisivati.
Izrada fotografija u fotografskom studiju (str. 89)
Jednostavno odnesite medij za snimanje u fotografski studio.
Također možete označiti fotografije koje želite otisnuti oznakom
I (Print order).
85
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava
funkciju PictBridge
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije izravnim spajanjem
fotoaparata na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
• PictBridge se temelji na standardu CIPA
(Camera & Imaging Products Association)
Korak 1: Priprema fotoaparata
Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač
USB kabelom. Kod spajanja fotoaparata na
printer koji je prepoznat kad je [USB
Connect] podešen na [Auto], korak 1 je
nepotreban.
Preklopka indeksa
Kod prikaza jedne slike
Možete otisnuti jednu sliku na papiru.
Tipka MENU
Kontrolne tipke
U indeksnom prikazu
• Preporučljivo je koristiti sasvim napunjene
baterije ili mrežni adapter (opcija) kako biste
izbjegli opasnost da se aparat isključi tijekom
tiskanja fotografija.
Možete otisnuti nekoliko slika umanjene
veličine na jednom papiru. Možete otisnuti
ili više istih slika (1) ili različitih slika (2).
1 Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
2 Kontrolnom tipkom B odaberite
- (Setup).
3 Kontrolnom tipkom V odaberite
• Ovisno o pisaču možda nećete moći koristiti
funkciju indeksnog ispisa.
• Broj fotografija koje se mogu otisnuti kao
indeksni prikaz ovisi o pisaču.
• Ne možete tiskati videozapise.
• Ako na zaslonu aparata trepće oko 5 sekundi
indikator D (oznaka greške), provjerite
priključeni pisač.
2 (Setup 2), zatim pomoću v/V/B
odaberite [USB Connect].
4 Pomoću B/v odaberite
[PictBridge], zatim pritisnite z.
USB mod je podešen.
86
Korak 2: Prikljuenje
fotoaparata na pisa
1 Spojite fotoaparat na pisač.
B Na + (USB)
priključak
1 Tipkama v/V odaberite željeni
način ispisa, zatim pritisnite z.
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija iz direktorija.
[DPOF image]
Ispis svih fotografija s oznakom I
(Print order) (str. 89), bez obzira na
trenutno prikazanu sliku.
[Select]
Odabir slika i ispis odabranih slika.
USB kabel
1 Na USB
priključak
A Odaberite sliku koju želite otisnuti
tipkama b/B i pritisnite z.
Oznaka A prikazuje se pored
odabrane slike.
• Ponovite ovaj korak za označavanje
ostalih slika.
B Odaberite [Print] tipkom V i
pritisnite z.
2 Uključite fotoaparat i pisač.
Nakon uspostave veze
pojavi se indikator D.
[This image]
Ispis trenutno prikazane slike.
• Ako odaberete [This image] i podesite
[Index] na [On] u koraku 2, možete ispisati
niz istih slika u indeksnom prikazu.
2 Odaberite postavke ispisa
tipkama v/V/b/B.
Aparat je podešen na reprodukciju, a na
zaslonu se pojavljuje slika i izbornik za
ispis.
Korak 3: Ispis
Bez obzira na položaj funkcijskog kotačića,
nakon završetka koraka 2 prikazuje se
izbornik za ispis.
[Index]
Odaberite [On] za ispis indeksnog
prikaza.
[Size]
Odabir željene veličine papira.
[Date]
Za umetanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day&Time] ili [Date].
87
• Ako odaberete [Date] za podešavanje
datuma, datum će se prikazati na odabrani
način (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Funkcija datuma možda neće biti dostupna,
ovisno o pisaču.
[Quantity]
Kad je [Index] podešen na [Off]:
Odaberite broj papira za sliku koju
želite otisnuti. Bit će otisnuta jedna
slika.
Kad je [Index] podešen na [On]:
Odaberite broj slika koje želite otisnuti
u indeksnom prikazu. Odaberete li
[This image] u koraku 1, odaberite broj
otisaka iste slike koji se može otisnuti
na jednom listu.
• Ovisno o broju slika, možda neće biti
moguće smjestiti sve slike na isti list.
3 Odaberite [OK] tipkama V/B i
pritisnite z.
Tiska se fotografija.
• Nemojte odspajati USB kabel dok je na
zaslonu prikazan indikator F
(PictBridge veza).
Indikator F
Kad spojite fotoaparat s pisačem, prikazuje
se izbornik za ispis. Odaberite [Cancel] za
izlaz iz izbornika za ispis i učinite kako
slijedi.
A Pritisnite Y (Index).
Pojavi se indeksni prikaz.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Odaberite [E] (Print) tipkom B i
pritisnite z.
D Odaberite željeni način ispisa tipkama
v/V i pritisnite z.
[Select]
Odabir slika i ispis svih odabranih slika.
Odaberite fotografiju koju želite otisnuti
tipkama v/V/b/B i pritisnite z za
prikaz oznake A. (Ponovite postupak
za odabir ostalih slika.) Zatim pritisnite
MENU.
[DPOF image]
Ispis svih slika s oznakom I (Print
order) bez obzira na trenutno prikazanu
sliku.
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija u direktoriju.
Ispis ostalih slika
Odaberite [Select] i željene slike tipkama
v/V nakon koraka 3, zatim izvedite
postupak od koraka 1.
Ispis slika u indeksnom prikazu
Izvedite "Korak 1: Priprema fotoaparata"
(str. 86) i "Korak 2: Spajanje fotoaparata i
pisača" (str. 87), zatim proslijedite na način
opisan u nastavku.
88
E Izvedite korake 2 i 3 iz poglavlja "Korak 3:
Ispis" (str. 87).
Ispis slika u fotolaboratoriju
"Memory Stick Duo" na kojem su
pohranjene slike snimljene fotoaparatom
možete odnijeti u fotolaboratorij. Ako
fotolaboratorij podržava uslugu ispisa
označenih slika, možete označiti slike
pomoću I (Print order) tako da ih ne
morate birati u fotolaboratoriju.
Oznaavanje pojedinanih slika
Tipka MENU
• U fotolaboratoriju ne možete izravno s aparata
otisnuti slike snimljene u unutarnju memoriju.
Kopirajte slike na "Memory Stick Duo" i njega
odnesite u fotolaboratorij.
Što je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcija koja omogućuje obilježavanje
slika na "Memory Stick Duo" kartici koje
želite otisnuti oznakom I (Print order).
• Slike s oznakom I (Print order) možete
otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili
PictBridge.
• Nije moguće označiti videozapise.
• Ako označite slike snimljene u [Multi Burst]
modu, sve slike se tiskaju na jednom listu u 16
okvira.
Kontrolne tipke
1 Prikažite sliku koju želite ispisati.
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
3 Odaberite DPOF tipkama b/B i
pritisnite z.
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka
I.
Kad "Memory Stick Duo" odnesete u
fotolaboratorij
• Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje
vrste "Memory Sticka Duo" kartica podržava.
• Ako odabrani studio ne podržava "Memory
Stick Duo", slike snimite na CD-R ili sličan
medij i odnesite ih u fotolaboratorij.
• Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
• Napravite sigurnosnu kopiju podataka prije
odlaska u fotolaboratorij.
• Ne možete podesiti broj kopija.
4 Za označavanje ostalih slika
prikažite željenu sliku tipkama
b/B i pritisnite z.
Uklanjanje oznake na pojedinanoj
slici
Pritisnite z u koraku 3 ili 4.
89
Oznaavanje slika u indeksnom
prikazu
1 Uključite indeksni prikaz
(t korak 6 u "Prvo pročitajte")
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz
izbornika.
Uklanjanje oznake u indeksnom
prikazu
Odaberite slike s kojih želite ukloniti
oznake u koraku 5 i pritisnite z.
Uklanjanje svih oznaka u direktoriju
3 Odaberite DPOF tipkama b/B i
pritisnite z.
4 Odaberite [Select] tipkama v/V,
zatim pritisnite z.
• Oznaka I ne može se staviti na [All In
This Folder].
5 Odaberite sliku koju želite
označiti tipkama v/V/b/B i
pritisnite z.
Zelena oznaka I prikazuje se na
odabranoj slici.
Zelena
oznaka I
6 Ponovite korak 5 za obilježavanje
ostalih slika.
7 Pritisnite MENU.
8 Odaberite [OK] tipkom B i
pritisnite z.
Oznaka I postaje bijela.
90
Za poništavanje odaberite [Cancel] u
koraku 4 ili odaberite [Exit] u koraku 8 i
pritisnite z.
Odaberite [All In This Folder] u koraku 4 i
pritisnite z. Odaberite [Off] i pritisnite z.
Spajanje fotoaparata na TV prijemnik
Pregled slika na TV zaslonu
Slike možete gledati na TV zaslonu ako
spojite fotoaparat na TV prijemnik.
3 Pritisnite # za uključenje
fotoaparata.
Isključite aparat i TV prijemnik prije
spajanja ova dva uređaja.
1 Spojite fotoaparat na TV
prijemnik.
Tipka #
1 Na audio/video ulaze
B Na priključak
A/V OUT
Kontrolne tipke
Na zaslonu TV prijemnika se pojavljuju
slike snimljene fotoaparatom.
Odaberite sliku pritiskom kontrolne
tipke b/B.
A/V kabel
• Ako vaš TV prijemnik ima stereo ulaze,
spojite audio priključak (crni) A/V kabela na
lijevi audio priključak.
• Kad koristite aparat u stranoj zemlji,
možda će biti potrebno podesiti izlazni
videosignal u skladu s vašim TV sustavom
(str. 68).
2 Uključite TV prijemnik i podesite
preklopku za odabir ulaza TV/
video na "video".
• Podrobnije detalje potražite u uputama za
uporabu isporučenim uz TV prijemnik.
91
O sustavima boje
Ako želite reproducirati sliku na TV
zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima
ulaznu videopriključnicu i A/V kabel.
Sustav boja TV prijemnika mora biti
jednak sustavu boja fotoaparata. Provjerite
sljedeći popis:
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada,
Srednja Amerika, Čile, Kolumbija,
Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko,
Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD,
Venezuela, itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka,
Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mađarska, Italija, Kuvajt,
Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland, Velika
Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak,
Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
92
U sluaju problema
Problemi pri rukovanju
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite opcije na stranicama 94 – 104.
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte str. 105.
B Izvadite baterije i ponovno ih ulo+ite nakon otprilike jedne minute te
ukljuite aparat.
C Resetirajte postavke (str. 66).
D Obratite se Sonyjevom prodavatelju ili najbli+em Sonyjevom servisu.
Molimo da obratite pažnju na činjenicu da odnošenjem fotoaparata na servis ovlašćujete
osoblje da po potrebi provjeri sadržaj unutarnje memorije.
93
Baterije i napajanje
Prikaz preostalog trajanja baterija nije točan ili se aparat prebrzo isključuje
iako indikator pokazuje da je preostali kapacitet baterija dostatan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi (str. 110).
• Baterije su prazne. Stavite napunjene baterije (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Kontakti baterije ili pokrova pretinca su zaprljani pa se baterije ne pune dovoljno. Obrišite
kontakte vatenim štapićem itd. (str. 110).
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije zbog memorijskog efekta (strana
110). Potpuno ispraznite, a zatim napunite baterije.
• Baterije su dotrajale (str. 110). Zamijenite baterije novima.
Baterije kratko traju.
• Sasvim napunite baterije (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
• Koristili ste aparat pri jako niskim temperaturama (str. 110).
• Baterije su istrošene (str. 110). Zamijenite je novom.
Aparat se ne može uključiti.
• Pravilno stavite bateriju (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
• Baterije su prazne. Stavite napunjene baterije (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
• Baterije su istrošene (str. 110). Zamijenite ih novima.
Fotoaparat se odjednom isključuje.
• Ako ne koristite fotoaparat približno tri minute dok je uključen, on se automatski isključuje
kako bi se spriječilo trošenje baterija. Uključite aparat (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
• Baterije su prazne. Stavite napunjene baterije (t korak 1 u "Prvo pročitajte").
Snimanje fotografija/videozapisa
Zaslon se ne uključuje iako je aparat uključen.
• Uključeno je tražilo. Uključite zaslon pomoću tipke FINDER/LCD (t korak 5 uputa "Prvo
pročitajte").
Slika u tražilu nije oštra.
• Podesite tražilo pomoću regulatora (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
94
Fotoaparat ne snima slike.
• Provjerite kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice (str. 28). Ako je pun,
postupite na jedan od sljedećih načina:
− Izbrišite nepotrebne slike (t korak 6 u "Prvo pročitajte").
− Promijenite "Memory Stick Duo".
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje (str. 108).
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Kad snimate fotografije, podesite funkcijski kotačić u neki od položaja osim ".
• Kad snimate videozapise, podesite funkcijski kotačić na ".
• Kod snimanja videozapisa veličina slike je podešena na [640(Fine)]. Postupite na jedan od
sljedećih načina:
− Veličinu slike podesite na neku drugu vrijednost osim [640(Fine)].
− Uložite "Memory Stick PRO Duo" (str. 108).
Objekt se ne vidi na zaslonu.
• Aparat je u reprodukcijskom modu. Pritisnite okidač dopola, promijenite položaj funkcijskog
kotačića ili pritisnite # za prelazak na mod snimanja (t korak 6 u "Prvo pročitajte").
Snimanje traje dugo.
• Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 24). Nije riječ o kvaru.
Slika nije izoštrena.
• Objekt je preblizu. Odaberite makrosnimanje. Pri snimanju obratite pozornost da objektiv
bude udaljen od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja, odnosno otprilike 2
cm (W)/90 cm (T) (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
• Tijekom fotografiranja je funkcijski kotačić podešen na 2 (Twilight mode) ili 4
(Landscape mode).
• Odabrali ste ručno izoštravanje. Odaberite automatsko izoštravanje pomoću tipke FOCUS
(str. 38).
• Provjerite postavku opcije [Conversion Lens] (str. 61).
Ne radi precizni digitalni zum.
• Postavite [Digital Zoom] na [Precision] (str. 57).
• Ova se funkcija ne može koristiti za snimanje videozapisa.
Ne radi smart zum.
• Postavite [Digital Zoom] na [Smart] (str. 57).
• Ovu funkciju ne možete koristiti:
− Kad je veličina slike podešena na [6M] ili [3:2].
− Kod snimanja u načinu Multi Burst.
− Kod snimanja videozapisa.
95
Ne radi bljeskalica.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena) (t korak 5 u "Prvo pročitajte").
• Bljeskalicu ne možete koristiti:
− Kad je odabran Multi Burst, Burst ili Exposure Bracket način (str. 41).
− U Scene načinu je odabran s (High Sensitivity) ili 2 (Twilight).
− Kad je funkcijski kotačić podešen na ".
• Za snimanje fotografija bljeskalicu podesite na ( (stalno aktiviranje) kad ste u načinu Scene
odabrali E (Beach), 7 (High-Speed Shutter) ili 4 (Landscape).
Ne radi funkcija snimanja izbliza (Macro).
• Tijekom fotografiranja je za Scene mod odabran 2 (Twilight) ili 4 (Landscape) (str. 34).
Datum i vrijeme nisu prikazani.
• Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom snimanja, već su vidljivi samo tijekom reprodukcije.
Datum i vrijeme nisu ispravno snimljeni.
• Podesite točan datum i vrijeme (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite
okidač dopola.
• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 37, t korak 5 u "Prvo pročitajte").
Slika je pretamna.
• Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerenja svjetla (str. 45) ili
podesite ekspoziciju (str. 37, t korak 5 u "Prvo pročitajte").
• Kad je tražilo premalo osvijetljeno, podesite mu svjetlinu (str. 65).
Slika je presvijetla.
• Snimali ste na tamnome mjestu pod jakom rasvjetom, poput pozornice. Podesite ekspoziciju
(str. 37, t korak 5 u "Prvo pročitajte").
• Kad je tražilo previše osvijetljeno, podesite mu svjetlinu (str. 65).
Boje na slici nisu odgovarajuće.
• Podesite [Color Mode] na [Normal] (str. 45).
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
• Pojava "efekta razmazivanja". To nije kvar.
96
Kod gledanja zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.
• Aparat privremeno osvjetljuje zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na tamnome mjestu.
To nema utjecaja na snimljenu sliku.
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
• U izborniku - (Setup) postavite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 58).
• Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu (t korak 5 u "Prvo
pročitajte").
• Uključite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
Rubovi objekta poplave.
• Aktivna je funkcija Peaking (str. 40). Ako vam nije potrebna, isključite je.
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
• To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (str. 8 t "Prvo pročitajte").
Nije moguće kontinuirano snimanje.
• Kapacitet unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice je pun. Izbrišite nepotrebne
slike (t korak 6 u "Prvo pročitajte").
• Baterije su gotovo prazne. Uložite napunjene baterije.
Pregled slika
U vezi sa sljedećim stavkama pogledajte odjeljak "Računala" (str. 98).
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
• Pritisnite # (t korak 6 u "Prvo pročitajte").
• Promijenili ste naziv direktorija/datoteke na računalu (str. 78).
• Gledanje slike na aparatu nije zajamčeno ako je slika obrađena na računalu ili snimljena
drugim fotoaparatom.
• Aparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 76).
Datum i vrijeme nisu prikazani.
• Pritisnite tipku A (uključenje/isključenje prikaza) (str. 27).
Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.
• Ta pojava je posljedica procesiranja slike i nije riječ o kvaru.
97
Boje mogu tijekom reprodukcije videozapisa biti prikazane nepravilno.
• Ne radi se o kvaru. To ne utječe na snimljenu sliku.
Slika se ne pojavljuje na zaslonu aparata.
• Odspojite A/V kabel ako je spojen (str. 91).
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
• Provjerite [Video Out] kako biste vidjeli je li video izlaz aparata podešen na sustav boje koji
koristi vaš TV prijemnik (str. 68).
• Provjerite da li ste ispravno priključili uređaje (str. 91).
• Kad je na USB priključnicu spojen USB kabel, odspojite ga na odgovarajući način (str. 76).
Brisanje/editiranje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 51).
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" je u položaju LOCK. Postavite ga u položaj za
snimanje (str. 108).
Slučajno ste obrisali sliku.
• Nakon brisanja sliku nije moguće vratiti. Savjetujemo da zaštitite sliku (str. 50) ili da zaštitni
graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK (str. 108) kako biste
spriječili slučajno brisanje.
Ne radi funkcija promjene veličine.
• Videozapisima i Multi Burst slikama nije moguće promijeniti veličinu.
Nije moguće prikazati oznaku za tiskanje DPOF (Print order).
• Nije moguće upisati oznake za tiskanje za videozapise.
Nije moguće skratiti videozapise.
• Zapis nije dovoljno dug (kraći je od dvije sekunde).
• Poništite zaštitu (str. 51).
• Fotografije se ne mogu kratiti.
Raunala
Niste sigurni je li operativni sustav vašeg računala kompatibilan s
fotoaparatom.
• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" (str. 70) za sustav Windows i istoimeno poglavlje za
sustav Macintosh (str. 83).
98
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
• Uključite aparat (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
• Kad su baterije preslabe, uložite pune baterije (t korak 1 u "Prvo pročitajte") ili koristite
mrežni adapter (opcija) (str. 19).
• Koristite USB kabel (isporučen) (str. 73).
• Odspojite USB kabel iz računala i aparata i ponovno ga čvrsto spojite. Provjerite je li na
zaslonu prikazana poruka "USB Mode Mass Storage" (str. 73).
• Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] u izborniku - (Setup) (str. 67).
• Odspojite svu USB opremu osim aparata, tipkovnice i miša.
• Izravno povežite aparat i računalo bez uporabe USB huba ili nekog drugog uređaja (str. 73).
• Softver (isporučen) nije instaliran. Instalirajte softver (str. 71).
• Računalo ne prepoznaje uređaj, jer ste spojili USB kabel prije instalacije softvera (isporučen).
Obrišite pogrešno prepoznat uređaj s računala, zatim instalirajte softver (pogledajte nastavak).
Na zaslonu računala se ne pojavljuje ikona "Removable disk" kad računalo
spojite na aparat.
• Slijedite donji postupak za ponovnu instalaciju USB drivera. Sljedeći postupak vrijedi za
Windows računalo.
1 Desnom tipkom miša dvaput kliknite na [My Computer] za prikaz izbornika i kliknite na
[Properties].
Pojavi se prozor "System Properties".
2 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager].
• Za Windows Me kliknite na karticu [Device Manager].
Pojavi se "Device Manager".
3 Desnom tipkom miša kliknite na [ Sony DSC], zatim na [Uninstall] t [OK].
Deinstalirali ste uređaj.
4 Instalirajte softver (str. 71).
Također se instalira USB driver.
Ne možete kopirati slike.
• Pravilno spojite aparat i računalo isporučenim USB kabelom (str. 73).
• Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 73, 83).
• Možda nećete moći snimati pomoću "Memory Stick Duo" formatiranog u računalu. Koristite
"Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 63).
Nakon USB povezivanja, "Cyber-shot Viewer" se ne pokreće automatski.
• Pokrenite "Media Check Tool" (str. 79).
• Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 73).
99
Ne možete reproducirati slike na računalu.
• Koristite li "Cyber-shot Viewer", pogledajte Help.
• Obratite se proizvođaču softvera ili računala.
Pri reprodukciji videozapisa na osobnom računalu javljaju se smetnje u slici i
zvuku.
• Videozapis reproducirate izravno s unutarnje memorije ili "Memory Stick Duo" kartice.
Kopirajte videozapis na tvrdi disk osobnog računala i pokrenite ga izravno s tvrdog diska
(str. 72).
Ne možete otisnuti sliku.
• Provjerite postavke pisača.
Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
• Kopirajte ih u direktorij koji će aparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 77).
• Ispravno izvedite postupak (str. 78).
Cyber-shot Viewer
Nije moguć prikaz snimaka uporabom softvera "Cyber-shot Viewer".
• Direktorij sa snimkama registrirajte u "Viewed folders". Ako računalo ne prikazuje snimke
čak i kad je direktorij registriran u "Viewed folders", ažurirajte bazu podataka (str. 82).
Ne možete pronaći snimke importirane pomoću softvera "Cyber-shot Viewer".
• Pogledajte u direktorij "My Pictures".
• Ako ste promijenili početna podešenja, pogledajte "Promjena direktorija za importiranje" na
str. 82 i provjerite koji direktorij se koristi za importiranje.
Želite promijeniti direktorij za importiranje.
• Otvorite izbornik "Import Settings" za promjenu direktorija za importiranje. Možete odrediti
drugi direktorij nakon uporabe softvera "Cyber-shot Viewer" za registriranje u "Viewed
folders" (str. 79).
Sve importirane slike su prikazane u kalendaru s datumom January 1 (1. siječnja).
• Na fotoaparatu još nije podešen datum. Podesite ga (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
"Memory Stick Duo"
Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".
• Umetnite ga pravilno (t korak 3 u "Prvo pročitajte").
100
Ne možete snimati na "Memory Stick Duo".
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u
položaj za snimanje (str. 108).
• "Memory Stick Duo" je popunjen. Obrišite nepotrebne slike (t korak 6 u "Prvo pročitajte").
• Uložite "Memory Stick PRO Duo" (str. 28) kad snimate videozapise veličine [640(Fine)].
Ne možete formatirati "Memory Stick Duo".
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u
položaj za snimanje (str. 108).
Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".
• Sve slike na "Memory Stick Duo" kartici se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti.
Savjetujemo da zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK
(str. 108) kako bi spriječili slučajno brisanje.
Računalo ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo" s "Memory Stick" utorom.
• Provjerite da li računalo i čitač kartica podržavaju "Memory Stick PRO Duo". Korisnicima
računala i čitača kartica drugih proizvođača savjetujemo konzultiranje tih tvrtki.
• Ukoliko "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite kameru na računalo (str. 72).
Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
Unutarnja memorija
Ne možete reproducirati materijal iz unutarnje memorije.
• U aparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga (t korak 4 u "Prvo pročitajte").
Ne možete snimati slike u unutarnju memoriju.
• U aparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite ga (t korak 4 u "Prvo pročitajte").
Slobodan prostor u unutarnjoj memoriji se ne povećava kad kopirate materijal
pohranjen u unutarnju memoriju na "Memory Stick Duo".
• Materijal se ne briše nakon kopiranja. Izvršite naredbu [Format] (str. 62) za formatiranje
unutarnje memorije nakon kopiranja materijala.
Ne možete kopirati materijal pohranjen u unutarnju memoriju na "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" je popunjen. Provjerite kapacitet (savjetujemo 32 MB ili više).
101
Ne možete kopirati materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u
unutarnju memoriju.
• Materijal s "Memory Stick Duo" kartice ili računala ne možete kopirati u unutarnju memoriju.
Ispis
Također pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku) sa
sljedećim temama.
Slike se ispisuju s oba odrezana kraja.
• Kod ispisa slike veličine [16:9], može se dogoditi da su odrezani rubovi.
• Kod ispisa slika koristeći vlastiti pisač, pokušajte isključiti postavku rezanja rubova ili ispisa
bez rubova. Konzultirajte proizvođača pisača o tim opcijama.
• Kod ispisa slike u digitalnom fotolaboratoriju, raspitajte se u studiju o mogućnosti ispisa bez
rezanja rubova.
Pisa koji podr+ava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i aparata.
• Aparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge. Provjerite s
prodavateljem da li pisač podržava PictBridge ili ne.
• Provjerite da li je pisač uključen i može li se spojiti na aparat.
• Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] u izborniku - (Setup) (str. 67).
• Odspojite i ponovno spojite USB kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte
njegove upute za uporabu.
Nije moguće otisnuti slike.
• Provjerite jesu li pisač i aparat pravilno povezani USB kabelom.
• Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
• Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite USB
kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite kabel, isključite pisač, ponovno ga uključite i
spojite kabel.
• Nije moguć ispis videozapisa.
• Slike obrađene na računalu ili slike snimljene drugim aparatom se možda neće moći otisnuti.
Ispis se zaustavlja.
• Odspojili ste kabel USB kabel dok je bila prikazana oznaka F (PictBridge veza).
102
Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.
• Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
• Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvođaču
pisača.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
• Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i otisnite
sliku (str. 87).
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
• Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
• Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira nakon što
pisač spojite na aparat.
• Postavke ispisa aparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke aparata
(str. 87) ili pisača.
Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.
• Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
Ostalo
Fotoaparat ne radi.
• Koristite baterije kompatibilne s ovim aparatom (str. 110).
• Baterije su slabe ili prazne (pojavi se indikator E). Napunite baterije (t korak 1 u "Prvo
pročitajte).
Aparat je uključen ali ne radi.
• Ugrađeni mikroprocesor ne radi ispravno. Izvadite i nakon jedne minute ponovo uložite
baterije, te uključite aparat.
Ne razumijete indikator na zaslonu.
• Pogledajte stranicu 22.
Leća objektiva je zamagljena.
• Došlo je do kondenzacije vlage. Ostavite aparat oko sat vremena i pokušajte ga ponovo
koristiti (str. 112).
103
Fotoaparat se zagrijava nakon dulje uporabe.
• Nije riječ o kvaru.
Objektiv se ne pomiče kod isključenja aparata.
• Ispraznile su se baterije. Uložite napunjene baterije (t korak 1 u "Prvo pročitajte") ili
koristite mrežni adapter.
Kad uključite fotoaparat pojavljuje se izbornik za podešavanje točnog vremena.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
104
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostiki prikaz
Ovaj aparat ima autodijagnostičku funkciju
koja se prikazuje u obliku slova i koda.
Posljednje dvije oznake (označeno sa ss)
se razlikuju ovisno o stanju fotoaparata.
Ako ne možete riješiti problem čak ni
nakon što nekoliko puta izvedete opisane
postupke, obratite se Sonyjevom
zastupniku ili ovlaštenom servisu.
Poruke
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite
upute.
Lens cap attached
• Uklonite pokrov objektiva.
Turn the power off and on again
• Problem s objektivom prouzročio je
pogrešku.
C:32:ss
• Problem je u samom fotoaparatu.
Isključite i uključite fotoaparat.
C:13:ss
• Aparat ne može očitati ili upisati
podatke na "Memory Stick Duo".
Izvadite i ponovo uložite "Memory Stick
Duo" nekoliko puta.
• Došlo je do problema s formatiranjem
unutarnje memorije ili ste umetnuli
neformatirani "Memory Stick Duo".
Formatirajte unutarnju memoriju ili
"Memory Stick Duo" (str. 62, 63).
• Uloženi "Memory Stick Duo" nije
moguće koristiti s ovim fotoaparatom ili
su podaci na njemu oštećeni. Uložite
novi "Memory Stick Duo" (str. 108).
E
• Baterije su preslabe. Napunite ih (t
korak 1 u "Prvo pročitajte). Ovisno o
uvjetima uporabe ili vrsti baterija,
indikator može treptati čak i ako je
preostalo još 5 do 10 minuta.
System error
• Isključite i ponovo uključite fotoaparat
(t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Internal memory error
• Isključite i ponovo uključite fotoaparat
(t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Reinsert the Memory Stick
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
E:92:ss
• Došlo je do nepravilnosti u radu aparata.
Resetirajte ga (str. 66) i ponovno ga
uključite.
• Stavite "Memory Stick Duo" pravilno.
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 108).
• "Memory Stick Duo" je oštećen.
• Priključci "Memory Sticka Duo" su
zaprljani.
Memory Stick type error
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 108).
105
Format error
• Ponovno formatirajte medij za snimanje
(str. 62 i 63).
Memory Stick locked
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick
Duo" kartici je postavljen na LOCK.
Postavite ga u položaj za snimanje
(str. 108).
No memory space in internal memory
No memory space in Memory Stick
• Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(t korak 6 u "Prvo pročitajte").
Cannot create more folders
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji direktorij s prve tri znamenke
"999". Nije moguće izraditi još
direktorija.
Cannot record
• Snimanje u odabranom direktoriju nije
moguće. Odaberite drugi direktorij
(str. 64).
File error
• Problem kod reprodukcije.
File protect
Read only memory
• U ovom aparatu ne mogu se snimati ili
brisati slike s "Memory Stick Duo"
kartice.
No file
• U unutarnjoj memoriji nema snimljenih
slika.
No file in this folder
• U direktoriju nema snimljenih slika.
• Niste ispravno kopirali slike s računala
(str. 78).
Folder error
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji direktorij s iste prve tri
znamenke. (Primjerice, 123MSDCF i
123ABCDE). Odaberite druge
direktorije ili načinite novi (str. 63).
106
• Isključite zaštitu (str. 51).
Image size over
• Pokušali ste reprodukciju slike u veličini
koju nije moguće reproducirati ovim
fotoaparatom.
Cannot divide
• Datoteka nije dovoljna velika za podjelu
(videozapis traje manje od 2 sekunde).
• Datoteka nije videozapis.
Invalid operation
• Pokušali ste reproducirati datoteku
načinjenu na drugoj opremi.
h (indikator koji upozorava na
vibracije)
• Fotoaparat može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Koristite
bljeskalicu, postavite aparat na stativ ili
ga učvrstite na neki drugi način.
640(Fine) is not avaliable
• Ova veličina slike kompatibilna je samo
s medijem "Memory Stick PRO Duo".
Uložite "Memory Stick PRO Duo" ili
odaberite drugu veličinu slike.
Enable printer to connect
Printer error
• Provjerite pisač.
• Provjerite je li željena slika oštećena.
F
• U tijeku je prijenos podataka u pisač.
Nemojte odspajati USB kabel.
Processing
• Pisač poništava postupak ispisa u tijeku.
Ne možete nastaviti s ispisom dok ne
završi, a to može potrajati neko vrijeme,
ovisno o pisaču.
• Opcija [USB Connect] je podešena na
[PictBridge], međutim fotoaparat je
priključen na uređaj koji ne podržava
PictBridge. Provjerite uređaj.
• Nije moguće uspostaviti vezu. Odspojite
i ponovno spojite USB kabel. Ako je na
pisaču prikazana poruka o grešci,
pogledajte upute za uporabu isporučene
s pisačem.
Connect to PictBridge device
• Pokušali ste tiskati slike prije nego je
uspostavljena veza s pisačem. Spojite
aparat na pisač koji podržava PictBridge.
No printable image
• Pokušali ste izvesti [DPOF image] bez
upisa oznake DPOF na sliku.
• Pokušali ste izvesti [All In This Folder],
a odabrali ste direktorij koji sadrži samo
videozapise. Nije moguće ispisati
videozapise.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Provjerite pisač.
107
Ostale informacije
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je novi kompaktni,
prenosivi IC medij za snimanje. "Memory
Stick" kartice koje možete koristiti u ovom
aparatu su popisane u donjoj tablici. Ne
možemo jamčiti ispravan rad svih funkcija
"Memory Stick" kartice.
Vrsta "Memory Stick" kartice
Memory Stick
(nekompatibilan s MagicGate)
• Nije moguće snimati ili brisati slike kad je
zaštitni graničnik postavljen na LOCK.
Priključak
Snimanje/
reprodukcija
—
Memory Stick
(MagicGate kompatibilan)
—
Memory Stick Duo
(nekompatibilan s MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(MagicGate kompatibilan)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
*1
MagicGate Memory Stick Duo
a
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije
podataka. Ovaj fotoaparat ne podržava
snimanje/reprodukciju koja zahtijeva
MagicGate standarde.
*2
Podržava brzi prijenos podataka putem
paralelnog priključka.
*3
Možete snimati videozapise veličine
[640(Fine)].
• "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
• Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se,
ovisno o kombinaciji "Memory Stick" kartice i
uređaja.
108
Napomene o uporabi "Memory Stick"
kartice (opcija)
Zaštitni
graničnik
Mjesto za naljepnicu
Neke "Memory Stick Duo" kartice nemaju
zaštitni graničnik. Položaj i/ili oblik
graničnika može se razlikovati, ovisno o
"Memory Stick Duo" kartici.
• Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom
očitavanja ili upisivanja podataka.
• Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
− Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili
isključite aparat tijekom očitavanja ili
upisivanja podataka.
− Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu
izloženom statičkom elektricitetu ili
smetnjama.
• Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
rezervni medij.
• Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
• Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory
Stick Duo" ili na adapter.
• "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte priključke "Memory Stick Duo"
rukom ili metalnim predmetom.
• Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo"
i pazite da vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke
"Memory Stick Duo" kartice.
• Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
• Nemojte držati "Memory Stick Duo" na
dohvatu male djece. Mogli bi ga slučajno
progutati.
• Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick
Duo" na sljedećim mjestima:
− Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu.
− Mjestima izloženim izravnom suncu.
− Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
supstancama
Napomene o uporabi Memory Stick
Duo adaptera (opcija)
• Kad s ovim aparatom koristite "Memory Stick
Duo", obvezno koristite Memory Stick Duo
adapter. Ako "Memory Stick Duo" stavite bez
adaptera u aparat, možda ga nećete moći
izvaditi.
• "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati
kvar.
• Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u
Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom
uređaju, uložite ga u pravilnom smjeru.
Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje
opreme.
• Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati
bez "Memory Stick Duo" kartice u uređaj jer to
može prouzročiti kvarove.
Napomene o uporabi "Memory Stick
PRO Duo" kartice (opcija)
S ovim aparatom možete koristiti "Memory Stick
PRO Duo" kapaciteta do 2 GB.
109
O punjaču baterija i o baterijama
x O punjau
• Isporučeni punjač koristite isključivo za
punjenje Sony nikal-metal hidridnih baterija.
Punjenje drugih baterija (manganskih, alkalnih,
primarnih litijevih, Ni-Cd, itd.) može
prouzročiti istjecanje elektrolita, eksploziju ili
pregrijavanje, kao i ozljede i opekotine.
• Uklonite napunjene baterije iz punjača. Nastavite li ih puniti, riskirate curenje, pretjerano
zagrijavanje, eksploziju ili električni šok.
• Prilikom punjenja drugih baterija visokog
kapaciteta, one možda neće doseći pun kapacitet.
• Kad indikator CHARGE počne treptati, znači
da su uložene baterije s greškom ili baterije
pogrešne vrste. Provjerite vrstu baterija.
Ukoliko se u punjaču nalaze baterije
specifirane vrste, izvadite ih, zamijenite
novima ili drugima te provjerite da li punjač
radi. Ukoliko radi, baterije imaju grešku.
• Prljav punjač neće ispravno raditi. Očistite
baterije suhom tkaninom, i sl.
Baterije koje mo+ete i ne mo+ete
upotrebljavati s ovim fotoaparatom
Vrsta baterija
A
B
C
HR 15/51:HR6
(veličina AA) nikalmetal hidridne
baterije1)2)
a
a
a
R6 (veličina AA)
alkalne baterije2)
—
a
—
ZR6 (veličina AA)
oksi-nikal primarne
baterije2)
—
a
—
Litijeve baterije
—
a
—
Manganske baterije
—
—
—
Ni-Cd baterije
—
—
—
A: isporučene
B: podržane
C: akumulatorske
1)
2)
NH-AA-2DB u paru i sl.
Prije uporabe baterija pročitajte sljedeće
sigurnosne napomene za svaku vrstu baterija.
Što se tiče baterija koje fotoaparat ne podržava,
njihove performanse se ne mogu jamčiti u
slučaju pada napona ili ako dođe do drugih
problema zbog naravi ovih baterija.
x O nikal-metal hidridnim baterijama
• Nemojte uklanjati vanjski omotač ili oštetiti
baterije. Nikada nemojte upotrebljavati baterije
s kojih je djelomično ili potpuno skinut omotač
ili su baterije razdvojene na bilo koji način. Pri
tome može doći do curenja baterija, eksplozije,
zagrijavanja baterija, prskanja ili osobnih
ozljeda. Zbog toga može doći do problema s
punjačem baterija.
• Nemojte prenositi ili pohranjivati nikal-metal
hidridne baterije zajedno s metalni predmetima.
Metalni predmeti mogu uzrokovati kratki spoj
između + i – pola pri čemu može doći do
zagrijavanja i požara.
• Ako su kontakti nikal-metal hidridnih baterija
zaprljani, baterije se neće puniti ispravno.
Obrišite kontakte suhom krpom ili sl.
110
• Kod kupovine ili ako nisu dulje vrijeme
upotrebljavane, nikal-metal hidridne baterije
možda neće biti potpuno napunjene. Pojava je
normalna za ovu vrstu baterija i ne predstavlja
kvar. Ako se to dogodi, potpunim pražnjenjem
baterija i ponovnim punjenjem, ovaj problem
bi se trebao riješiti.
• Ako ponovo napunite nikal-metal hidridne
baterije prije njihovog potpunog pražnjenja,
indikator praznih baterija bi se mogao pojaviti
prije očekivanog vremena. Pojava se naziva
"memorijski efekt".* Ako se pojavi ovakav
problem, ispravit će se ako baterije punite tek
nakon što ih prethodno ispraznite.
* "Memorijski efekt" – pojava privremenog
smanjivanja kapaciteta baterija.
• Kako biste dokraja ispraznili baterije, uključite
prezentaciju slika na fotoaparatu (str. 51) i ostavite fotoaparat tako dok se baterije ne isprazne.
• Nemojte zajedno upotrebljavati nove i stare
baterije.
• Nemojte izlagati baterije vodi. Baterije nisu
vodonepropusne.
Uinkovita uporaba nikal-metal
hidridnih baterija
O alkalnim baterijama/oksi-nikal
primarnim baterijama
• Alkalne baterije/oksi-nikal primarne baterije
nije moguće puniti.
• Alkalne baterije/oksi-nikal primarne baterije
imaju kraći vijek trajanja od nikal-metal
hidridnih. Stoga se aparat može isključiti čak i
kad indikator kapaciteta baterije pokazuje
dovoljnu vrijednost.
• Učinkovitost baterije ovisi o proizvođaču i
vrsti baterije, a u pojedinim slučajevima može
biti izuzetno kratkog vijeka. Posebice na
niskim temperaturama. Nećete moći snimati na
temperaturama ispod 5 ºC.
• Ne miješajte stare i nove baterije.
• Indikator preostalog kapaciteta baterije ne
prikazuje ispravne informacije kad koristite
alkalne baterije/oksi-nikal primarne baterije.
• Zbog karakteristika alkalnih baterija/oksi-nikal
primarnih baterija postoji velika razlika između
dostupnog vremena za snimanje i reprodukciju.
Stoga se aparat može isključiti dok je objektiv
izvučen kad podesite funkcijski kotačić. U tom
slučaju zamijenite baterije novima ili potpuno
napunjenim nikal-metal hidridnim baterijama.
• Baterije se prazne čak i kada ih ne koristite.
Preporučujemo vam da ih napunite kratko prije
uporabe aparata.
• Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim
temperaturama. Zato je na hladnim mjestima
vijek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za
dužu uporabu akumulatorske baterije preporučujemo da stavite akumulatorsku bateriju u
džep blizu tijela kako bi je zagrijali i stavite je
u fotoaparat neposredno prije snimanja.
• Ako su polovi baterije ili kontakti na pokrovu
baterijskog pretinca aparata zaprljani, vijek
trajanja baterije se može značajno skratiti, zato
savjetujemo da ih povremeno očistite suhom
krpom itd.
• Česta uporaba zuma ili bljeskalice ima za
posljedicu brže trošenje baterije.
• Preporučujemo da ponesete rezervne baterije
za dva ili tri puta dulje snimanje od očekivanog
i da prije pravog snimanja načinite pokusno
snimanje.
Vijek trajanja nikal-metal hidridnih
baterija
• Vijek trajanja baterija je ograničen. Što više
koristite bateriju, njezin vijek trajanja se sve
više skraćuje. Kad se vijek trajanja baterije
znatno skrati, to vjerojatno znači da je dotrajala.
• Vijek trajanja baterije ovisi o načinu
pohranjivanja, uvjetima rada i okolišu, a
razlikuje se od baterije do baterije.
111
Mjere opreza
x Nemojte aparat ostavljati na
sljedeim mjestima
• Na jako vrućim mjestima
Primjerice, u automobilu parkiranom na
izravnom suncu moglo bi se deformirati
kućište fotoaparata što može uzrokovati kvar.
• Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
radijatora
Kućište aparata može promijeniti boju ili se
deformirati, što može prouzročiti kvar.
• Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
• Pored jakih magneta.
• Na pješčanim ili prašnim mjestima.
Pazite da u aparat ne uđe pijesak ili prašina, što
može uzrokovati kvar, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
x O išenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje
LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka
prstiju, prašine itd.
Čišćenje leće objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu aparata mekom krpom lagano
navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom
krpom. Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer
mogu oštetiti kućište.
• Kemijski proizvodi: razrjeđivač, benzin,
alkohol, jednokratne krpe ili kemikalije poput
agresivnih insekticida.
• Aparat ne smije doći u kontakt s gore
navedenim sredstvima.
• Aparat ne smije biti u dugotrajnom kontaktu s
gumom ili plastikom.
x O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od
0 °C do 40 °C. (U slučaju alkalnih baterija/oksinikal primarnih baterija, temperatura treba biti
između 5 °C i 40 °C). Snimanje na izuzetno
niskim ili visokim temperaturama izvan
spomenutog opsega se ne preporučuje.
112
x O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji,
unutar njega ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Dođe li do toga, aparat neće
ispravno raditi.
Do kondenzacije vlage dolazi kad:
• Fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor, primjerice, sa skijališta u toplu
prostoriju.
• Fotoaparat iznesete iz klimatizirane prostorije
ili automobila na vrućinu.
Sprečavanje kondenzacije vlage
Kod prenošenja aparata iz hladnog u topli
prostor, stavite ga u plastičnu vrećicu i ostavite
ga neko vrijeme radi prilagodbe na sobnu
temperaturu (približno jedan sat).
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan
sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da
snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate
snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala
vlaga.
x O ugra-enoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju
kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu
bez obzira na to je li fotoaparat uključen ili
isključen.
Ta se baterija uvijek puni sve dok koristite
fotoaparat. Međutim, ako koristite aparat samo
nakratko, ona se postupno prazni, a isprazni se
potpuno nakon približno mjesec dana
nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije
uporabe fotoaparata svakako napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek
možete koristiti fotoaparat sve dok ne snimate
datum i vrijeme.
Punjenje ugrađene baterije
Uložite napunjenu bateriju u aparat ili priključite
aparat na zidnu utičnicu pomoću mrežnog
adaptera (opcija) i ostavite fotoaparat
isključenim 24 sata ili duže.
Punjenje baterije
t korak 1 u "Prvo pročitajte"
113
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Sustav]
Osjetilo slike
7,18 mm (tip 1/2,5) CCD u
boji, filter primarnih boja
Ukupan broj piksela
Približno 6 183 000 piksela
Efektivni broj piksela
Približno 6 003 000 piksela
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
12 T zum
f = 6 – 72 mm (36 – 432 mm
kod pretvorbe u 35 mm format
slike)
F2,8 – 3,7
Kontrola ekspozicije
Automatska ekspozicija,
Prioritet brzine zatvarača,
Prioritet otvora blende, Scene
Selection (7 modova)
Ravnoteža bijele boje
Automatski, Daylight, Cloudy,
Fluorescent, Incandescent,
Flash, One push
Format datoteka (DCF)
Fotografije: Exif Ver. 2.21,
JPEG/DPOF kompatibilnost
Videozapisi: MPEG1 (mono)
Medij za snimanje
Unutarnja memorija (30 MB)
"Memory Stick Duo"
Bljeskalica
Preporučena udaljenost (kad je
ISO postavljen na Auto):
otprilike od 0,3 m do 9 m (W)/
0,9 m do 6,8 m (T)
Tražilo
Elektronsko tražilo u boji
[Ulazni i izlazni prikljuci]
A/V OUT priključak (mono)
Minipriključak
Video: 1 Vp-p, 75 Ω
nesimetričan, negativna
sinkronizacija
Audio: 327 mV (pri 47 kΩ
opterećenja)
Izlazna impedancija 2,2 kΩ
USB priključak mini-B
USB komunikacija
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilan)
114
[LCD zaslon]
Površina zaslona 5,1 cm (tip 2) TFT
Ukupan broj točaka
84 960 (354 T 240)
[Tra+ilo]
Površina zaslona 0,5 cm (tip 0,2) u boji
Ukupan broj točaka
Oko 200 000 točaka
[Napajanje, openito]
Napajanje
HR 15/51:HR6 (veličina AA)
nikal-metal hidridne baterije (2),
2,4 V
R6 (veličina AA) alkalne
baterije (2), 3 V
ZR6 (veličina AA) oksi-nikal
primarne baterije (2), 3V
AC-LS5K mrežni adapter;
4,2 V
Potrošnja (tijekom snimanja s uključenim LCD
zaslonom)
1,1 W
Radna temperatura
od 0 °C do +40 °C
Temperatura čuvanja
od –20 °C do +60 °C
113,2 T 83 T 94 mm
(Š/V/D, bez dijelova koji strše)
Masa
Približno 537 g (uključujući
dvije baterije, vrpcu za nošenje
na ramenu, prstenasti adapter,
sjenilo objektiva, pokrov
objektiva, itd.)
Mikrofon
Elektret kondenzatorski
mikrofon
Zvučnik
Dinamični zvučnik
Exif Print
Kompatibilan
PRINT Image matching III
Kompatibilan
PictBridge
Kompatibilan
Dimenzije
Punja BC-CS2A/CS2B za Ni MH baterije
Napajanje
od 100 do 240 V, 50/60 Hz
3W
AA: DC 1,4 V; 400 mA T 2
AAA: DC 1,4 V; 160 mA T 2
Radna temperatura
od 0 do +40 °C
Temperatura pohranjivanja
od –20 °C do +60 °C
Izlazni napon
Dimenzije
Masa
Približno 71 T 30 T 91 mm
(Š/V/D)
Približno 90 g
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
115
Zaštieni znakovi
je zaštitni znak Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
,"MagicGate" i
su zaštićeni znakovi Sony
Corporation.
• Microsoft i Windows su registrirani zaštićeni
znakovi ili zaštitni znakovi Microsoft
Corporation u SAD i/ili drugim zemljama.
• Macintosh i Mac OS su zaštićeni znakovi
Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi Intel Corporation.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake  ili
® nisu navedene u svakom slučaju u ovom
priručniku.
•
Dodatne informacije o ovom proizvodu i
odgovore na često postavljana pitanja
(FAQ) možete pronaći na našim web
stranicama za korisničku podršku.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising