Sony | DSC-HX80 | Sony DSC-HX80 Upute za upotrebu

4-572-610-12(1) (HR)
Digitalni fotoaparat
Upute za rukovanje
DSC-HX90V/DSC-HX90/DSC-HX80/DSC-WX500
Hrvatski
Pregled vodiča
Fotoaparat je opremljen ugrađenim vodičem s uputama.
Fn (funkcija)
MENU
/
(Vodič kroz fotoap./brisanje)
Vodič kroz fotoap.
Na fotoaparatu se prikazuju objašnjenja za stavke MENU/Fn (funkcija)
i vrijednosti postavki.
1 Pritisnite gumb MENU ili gumb Fn (funkcija).
2 Odaberite željenu stavku, a zatim pritisnite gumb / (Vodič kroz
fotoap./brisanje)
Savjet za snimanje
Fotoaparat prikazuje savjete za snimanje za odabrani način snimanja.
1 Pritisnite gumb / (Vodič kroz fotoap./brisanje) u načinu snimanja.
2 Odaberite željeni savjet za snimanje i pritisnite z na kotačiću
za upravljanje.
Prikazuje se savjet za snimanje.
• Možete se pomicati po zaslonu pomoću strelica v/V i mijenjati savjete
za snimanje pomoću strelica b/B.
HR
2
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski broj (koji se nalaze na proizvodu) zabilježite u prostor u nastavku.
Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja s prodavačem proizvoda tvrtke Sony
u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela DSCSerijski broj ____________________________
UPOZORENJE
Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj
kiši ili vlazi.
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
-SAČUVAJTE OVE UPUTE
OPASNOST
DA BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG
UDARA, PAŽLJIVO SLIJEDITE OVE UPUTE
Ako oblik utikača ne odgovara strujnoj utičnici, upotrijebite dodatni adapter za utikač čija
je konfiguracija odgovarajuća za strujnu utičnicu.
OPREZ
[ Komplet baterija
Ako se kompletom baterija pogrešno rukuje, može eksplodirati, izazvati požar ili čak
kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
• Ne rastavljajte.
• Ne razbijajte i ne izlažite komplet baterija udarcima ili sili, na primjer udarcima čekića
te pazite da vam ne ispadne i da ga ne nagazite.
• Nemojte izazivati kratki spoj i nemojte dopustiti da metalni predmeti dođu u dodir
s priključcima baterije.
• Ne izlažite visokim temperaturama iznad 60 °C, na primjer ostavljanjem na izravnom
sunčevom svjetlu ili u automobilu parkiranom na suncu.
• Nemojte spaljivati ili bacati u vatru.
• Nemojte rukovati litij-ionskom baterijom ako je oštećena ili curi.
• Obavezno punite komplet baterija originalnim punjačem baterija Sony ili uređajem
koji služi za punjenje kompleta baterija.
• Držite komplet baterija izvan dohvata male djece.
• Držite komplet baterija na suhom.
HR
3
• Zamijenite samo jednakom ili odgovarajućom vrstom proizvoda koju preporučuje
tvrtka Sony.
• Upotrijebljeni komplet baterija pravovremeno odložite, kao što je opisano u uputama.
[ Adapter za izmjeničnu struju
Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se zidnom utičnicom u blizini. Odmah
isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice ako dođe do ikakvih smetnji pri
upotrebi uređaja.
[ Napomena
Ako se zbog statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih smetnji prijenos podataka
ne dovrši do kraja (neuspješan prijenos), ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite
i ponovno priključite komunikacijski kabel (USB itd.).
Ovaj je proizvod ispitan i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima propisanima
odredbom EMC za upotrebu kabela za povezivanje kraćih od 3 metra.
Elektromagnetska polja na određenim frekvencijama mogu utjecati na sliku i zvuk
ove jedinice.
[ Napomena za kupce u državama u kojima se primjenjuju direktive EU.
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija
Ovime tvrtka Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim
zahtjevima i relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije
potražite na sljedećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
HR
4
[ Zbrinjavanje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se
proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim
baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan je
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
zbrinjavanjem proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo
doći neispravnim zbrinjavanjem otpada. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih ili razloga integriteta podataka
zahtijevaju trajno povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti samo ovlašteno
servisno osoblje. Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom te električnom
i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije pogledajte
odjeljak o tome kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju odložite na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne
službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
HR
5
Provjera isporučenih artikala
Broj u zagradi označava broj komada.
• Fotoaparat (1)
• Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-BX1 (1)
• Mikro USB kabel (1)
• Adapter za izmjeničnu struju (1)
• Kabel za napajanje (mrežni vod) (isporučuje se u nekim državama
ili regijama) (1)
• Traka za nošenje oko ručnog zgloba (1)
• Upute za rukovanje (ovaj priručnik) (1)
• Vodič za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim dodirom (NFC) (1)
U vodiču su objašnjene funkcije koje zahtijevaju Wi-Fi vezu.
Pojedinosti o funkcijama Wi-Fi veze/povezivanja jednim dodirom (NFC)
potražite u „Vodiču za Wi-Fi vezu/povezivanje jednim dodirom (NFC)”
(priloženo).
O postavkama jezika
Prije upotrebe kamere, po potrebi promijenite jezik zaslona (str. 18).
O ilustracijama
Ilustracije upotrijebljene u ovom priručniku prikazuju DSC-HX90V, izuzev ako je
drukčije naznačeno.
HR
6
Identifikacija dijelova
DSC-HX90V/HX90/HX80
G Bljeskalica
• Nemojte pokrivati bljeskalicu
prstom.
• Kada upotrebljavate bljeskalicu,
pomaknite prekidač (iskakanje
bljeskalice). Ako ne
upotrebljavate bljeskalicu,
pritisnite je ručno.
H Ručica za prilagodbu dioptra
I Tražilo
A Gumb ON/OFF (napajanje)
B Gumb zatvarača
C Birač načina rada
(Inteligentno autom.)/
(Superior automatsko)/
(Programirana automatika)/
(Prioritet otv. blende)/
(Prioritet zatvarača)/
(Ručna ekspozicija)/
(Pozivanje memorije)/
(Videozapis)/
(i-Panoramsko snimanje)/
(Odabir scene)
D Za snimanje: ručica W/T
(zumiranje)
Za gledanje: Ručica
(kazalo)/ručica zuma
reprodukcije
E Žaruljica samookidača/
AF osvjetljivač
F GPS prijemnik (ugrađeni,
samo DSC-HX90V)
• Kada upotrebljavate tražilo,
pomaknite prekidač za iskakanje
tražila nadolje (1), a zatim
izvucite okular iz tražila tako
da klikne (2).
• Kada gledate u tražilo, aktivira se
način tražila, a kada odmaknete
lice od tražila, način prikaza
vraća se u način monitora.
J Prekidač za iskakanje tražila
K
(oznaka N)
• Dodirnite ovu oznaku kada
spajate fotoaparat s pametnim
telefonom koji je opremljen
funkcijom NFC.
• NFC (Near Field
Communication) je
međunarodni standard
tehnologije za bežičnu
komunikaciju kratkog dometa.
L Prsten za upravljanje
(samo DSC-HX90V/HX90)
M Objektiv
HR
7
H Žaruljica punjenja
I Multi/Mikro USB terminal
• Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB uređajem.
J Wi-Fi antena (ugrađena)
K Kukica za traku
L Kotačić za upravljanje
M Gumb
(reprodukcija)
N Gumb / (Vodič kroz fotoap./
brisanje)
A Mikrofon
B Prekidač (iskakanje
bljeskalice)
C Monitor
• Možete namjestiti monitor
tako da stoji pod kutom koji
omogućuje jednostavno gledanje
te snimati fotografije iz niskog
kuta ili autoportrete, a da pri tom
možete gledati monitor.
D Senzor okulara
E Za snimanje: gumb Fn (funkcija)
Za gledanje: Gumb
(Poš. na
Smartphone)
F Gumb MOVIE (videozapis)
G Gumb MENU
HR
8
A Ručica za zaključavanje baterije
B Utor za umetanje baterije
C Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac
s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
D Pristupna žaruljica
E Utor memorijske kartice
F HDMI mikro priključak
G Poklopac baterije/
memorijske kartice
H Zvučnik
DSC-WX500
G
(oznaka N)
• Dodirnite ovu oznaku kada
spajate fotoaparat s pametnim
telefonom koji je opremljen
funkcijom NFC.
• NFC (Near Field
Communication) je
međunarodni standard
tehnologije za bežičnu
komunikaciju kratkog dometa.
H Objektiv
A Gumb ON/OFF (napajanje)
B Gumb zatvarača
C Birač načina rada
(Inteligentno autom.)/
(Superior automatsko)/
(Programirana automatika)/
(Prioritet otv. blende)/
(Prioritet zatvarača)/
(Ručna ekspozicija)/
(Pozivanje memorije)/
(Videozapis)/
(i-Panoramsko snimanje)/
(Odabir scene)
D Za snimanje: ručica W/T
(zumiranje)
Za gledanje: Ručica
(kazalo)/zumiranje
reprodukcije
E Žaruljica samookidača/
AF osvjetljivač
F Bljeskalica
• Nemojte pokrivati bljeskalicu
prstom.
• Kada upotrebljavate bljeskalicu,
pomaknite prekidač (iskakanje
bljeskalice). Ako ne
upotrebljavate bljeskalicu,
pritisnite je ručno.
A Mikrofon
B Prekidač (iskakanje
bljeskalice)
C Monitor
• Možete namjestiti monitor
tako da stoji pod kutom koji
omogućuje jednostavno gledanje
te snimati fotografije iz niskog
kuta ili autoportrete, a da pri tom
možete gledati monitor.
HR
9
D Za snimanje: gumb Fn (funkcija)
Za gledanje: gumb
(Poš. na
Smartphone)
E Gumb MOVIE (videozapis)
F Gumb MENU
G Žaruljica punjenja
H Multi/Mikro USB terminal
• Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB uređajem.
I Wi-Fi antena (ugrađena)
J Kukica za traku
K Kotačić za upravljanje
L Tipka
(reprodukcija)
M Gumb / (Vodič kroz fotoap./
brisanje)
A Ručica za zaključavanje baterije
B Utor za umetanje baterije
C Rupa priključka za tronožac
• Upotrebljavajte tronožac
s vijkom kraćim od 5,5 mm.
U protivnom nećete moći
pričvrstiti fotoaparat i može
doći do oštećenja fotoaparata.
D Pristupna žaruljica
E Utor memorijske kartice
F HDMI mikro priključak
G Poklopac baterije/
memorijske kartice
H Zvučnik
HR
10
Umetanje kompleta baterija
Ručica za zaključavanje baterije
1
2
Otvorite poklopac.
Umetnite komplet baterija.
• Umetnite komplet baterija dok držite pritisnutu ručicu za zaključavanje
baterije kao na slici. Provjerite je li ručica za zaključavanje baterije
zaključana nakon umetanja.
• Zatvaranje poklopca s neispravno umetnutom baterijom može
oštetiti fotoaparat.
HR
11
Punjenje kompleta baterija
Žaruljica punjenja
Upaljena: punjenje
Off: punjenje završeno
Treperi:
pogreška punjenja ili je punjenje
privremeno zaustavljeno jer
temperatura fotoaparata nije
unutar zadanog raspona
1
2
HR
12
Priključite kameru na adapter za izmjeničnu struju
(priloženo) pomoću mikro USB kabela (priloženo).
Priključite adapter za izmjeničnu struju u zidnu utičnicu.
Žaruljica punjenja svijetli narančasto i punjenje započinje.
• Isključite fotoaparat dok punite bateriju.
• Komplet baterija možete napuniti čak i kada je djelomično napunjen.
• Dok žaruljica punjenja treperi i punjenje nije završeno, uklonite
i ponovno umetnite komplet baterija.
• U nekim državama/regijama priključite kabel za napajanje u adapter
za izmjeničnu struju, a zatim adapter za izmjeničnu struju priključite
u zidnu utičnicu.
Napomene
• Ako žaruljica punjenja na fotoaparatu treperi kada je adapter za izmjeničnu struju
uključen u zidnu utičnicu, to znači da je punjenje privremeno zaustavljeno jer
je temperatura izvan preporučenog raspona. Punjenje se nastavlja kada se
temperatura vrati unutar odgovarajućeg raspona. Preporučujemo vam da
komplet baterija punite pri temperaturi okoline od 10 °C do 30 °C.
• Ako je odjeljak terminala baterije prljav, komplet baterija neće se učinkovito
puniti. U tom slučaju lagano obrišite prašinu mekom krpom ili štapićem za uši
kako biste očistili odjeljak terminala baterije.
• Priključite adapter za izmjeničnu struju (priloženo) u najbližu zidnu utičnicu.
Ako dođe do smetnji pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju, odmah ga
isključite iz zidne utičnice kako biste isključili izvor napajanja.
• Nakon završetka punjenja isključite adapter za izmjeničnu struju iz zidne utičnice.
• Upotrebljavajte samo originalne komplete baterija, mikro USB kabel (priloženo)
i adapter za izmjeničnu struju (priloženo) marke Sony.
x Vrijeme punjenja (potpuno punjenje)
Vrijeme punjenja je oko 230 min. ako upotrebljavate adapter za izmjeničnu
struju (priloženo). Nakon umetanja do kraja napunjenog kompleta baterija,
žaruljica punjenja se pali i zatim gasi.
Napomene
• Gore navedeno vrijeme punjenja vrijedi za punjenje potpuno ispražnjenog
kompleta baterija pri temperaturi od 25 °C. Punjenje može potrajati duže
ovisno o okolnostima upotrebe i uvjetima.
HR
13
x Punjenje priključivanjem na računalo
Komplet baterija može se puniti priključivanjem fotoaparata na računalo
pomoću mikro USB kabela. Spojite fotoaparat na računalo dok je
fotoaparat isključen.
Na USB priključak
• Ako priključite fotoaparat na računalo dok je napajanje uključeno, baterija se
neće puniti, ali fotoaparat će se napajati iz računala, što vam omogućuje uvoz
slika na računalo bez bojazni od pražnjenja baterije.
Napomene
• Ako je fotoaparat spojen s prijenosnim računalom koje nije spojeno s izvorom
napajanja, razina se baterije prijenosnog računala smanjuje. Ne punite
dulje vrijeme.
• Kada je između računala i fotoaparata uspostavljena USB veza, nemojte
uključivati/isključivati ili ponovno pokretati računalo ili pokretati računalo
iz stanja pripravnosti. To može uzrokovati kvar fotoaparata. Prije uključivanja/
isključivanja, ponovnog pokretanja ili pokretanja računala iz stanja pripravnosti,
isključite fotoaparat iz računala.
• Punjenje pomoću ručno složenih ili prilagođenih računala nije zajamčeno.
HR
14
x Trajanje baterije i broj slika koje se mogu snimiti
i reproducirati
DSC-HX90V/HX90/HX80:
Vijek trajanja baterije
Broj slika
—
Pribl. 390 slika
Pribl. 360 slika
Snimanje
(fotografije)
Monitor
Tražilo
—
Uobičajeno
snimanje
videozapisa
Monitor
Pribl. 70 min.
—
Tražilo
Pribl. 75 min.
—
Neprekidno
snimanje
videozapisa
Monitor
Pribl. 105 min.
—
Tražilo
Pribl. 115 min.
—
Pribl. 290 min.
Pribl. 5800 slika
Pregledavanje (fotografije)
DSC-WX500:
Snimanje (fotografije)
Vijek trajanja baterije
Broj slika
—
Pribl. 400 slika
Uobičajeno snimanje videozapisa
Pribl. 75 min.
—
Neprekidno snimanje videozapisa
Pribl. 110 min.
—
Pregledavanje (fotografije)
Pribl. 330 min.
Pribl. 6600 slika
Napomene
• Gore navedeni broj slika vrijedi kada je komplet baterija potpuno napunjen.
Broj slika može se smanjiti ovisno o uvjetima upotrebe.
• Broj slika koje se mogu snimiti vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima:
– Upotreba medija Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (prodaje se zasebno)
– Komplet baterija upotrebljava se pri temperaturi okoline od 25 °C
– Opcija [GPS uklj./isklj.] postavljena je na [Isključeno] (samo DSC-HX90V)
– Opcija [Kvaliteta zaslona] postavljena je na [Standardno]
• Broj za „Snimanje (fotografije)” temelji se na standardu CIPA i vrijedi za snimanje
u sljedećim uvjetima:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Opcija DISP postavljena je na [Prikaz svih info.].
– Jedno snimanje svakih 30 sekundi.
– Zum se naizmjenično prebacuje između krajeva W i T.
– Bljeskalica se aktivira jednom svaka dva puta.
– Napajanje se uključuje i isključuje jednom nakon svakih deset snimanja.
HR
15
• Brojevi minuta za snimanje videozapisa temelje se na standardu CIPA i vrijede za
snimanje u sljedećim uvjetima:
–[
Postavka snim.]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
– Uobičajeno snimanje videozapisa: Trajanje baterije ovisi o uzastopnom
pokretanju/zaustavljanju snimanja, zumiranju, uključivanju/isključivanju i sl.
– Neprekidno snimanje videozapisa: trajanje baterije temelji se na neprekidnom
snimanju dok se ne dosegne ograničenje (29 minuta), a zatim se nastavlja
ponovnim pritiskom gumba MOVIE. Ostale se funkcije, primjerice zumiranje,
ne upotrebljavaju.
Umetanje memorijske kartice (prodaje se zasebno)
Pazite da kosi kut bude okrenut
na pravu stranu.
1
2
3
HR
16
Otvorite poklopac.
Umetnite memorijsku karticu.
• Umetnite memorijsku karticu tako da sjedne na mjesto pazeći pri tome
da kosi kut bude okrenut na stranu kao na slici.
Zatvorite poklopac.
x Memorijske kartice koje se mogu upotrebljavati
Memorijska kartica
Memory Stick PRO
Duo
Memory Stick
PRO-HG Duo™
Memory Stick
Micro™ (M2)
SD memorijska
kartica
SDHC memorijska
kartica
SDXC memorijska
kartica
microSD
memorijska kartica
microSDHC
memorijska kartica
microSDXC
memorijska kartica
*1
*2
Za
fotografije
MP4
Za videozapise
AVCHD
(samo Mark2)
XAVC S
—
—
(samo Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
—
—
*2
—
*2
SD klasa brzine 4:
ili brža ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
Memorijske kartice koje ispunjavaju sve sljedeće uvjete:
– Kapacitet od 64 GB ili veći
– SD klasa brzine 10:
ili UHS klasa brzine 1:
ili brža
• Pojedinosti o broju snimljenih fotografija i mogućem trajanju videozapisa
potražite na stranicama od 32 do 33. U tablicama potražite memorijsku karticu
odgovarajućeg kapaciteta.
Napomene
• Ne jamčimo da će sve memorijske kartice ispravno funkcionirati. U slučaju
memorijskih kartica koje nije proizvela tvrtka Sony, obratite se proizvođaču
tih proizvoda.
• Prilikom korištenja medija Memory Stick Micro medij ili microSD memorijskih
kartica s ovim fotoaparatom provjerite koristite li odgovarajući adapter.
HR
17
x Uklanjanje memorijske kartice/kompleta baterija
Memorijska kartica: jednom gurnite memorijsku karticu unutra da biste
je izbacili.
Komplet baterija: klizno pomaknite ručicu za zaključavanje baterije.
Nemojte ispustiti komplet baterija.
Napomene
• Nikada ne uklanjajte memorijsku karticu/komplet baterija kada pristupna
žaruljica (stranica 8, 10) svijetli. To može oštetiti podatke na memorijskoj kartici.
Postavljanje jezika i sata
ON/OFF (napajanje)
Kotačić za upravljanje
Odaberite stavke: v/V/b/B
Postavite brojčanu vrijednost datuma
i vremena v/V/ /
Postavite: z
1
2
Pritisnite gumb ON/OFF (napajanje).
Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazuje se zaslon
s postavkama jezika.
• Može proći neko vrijeme prije nego što se uključi napajanje
i omogući rad.
Odaberite željeni jezik, a zatim pritisnite z na kotačiću
za upravljanje.
Prikazat će se zaslon s postavkama datuma i vremena.
HR
18
3
Provjerite je li na zaslonu odabrano [Unos], a zatim
pritisnite z.
4
Odaberite željenu geografsku lokaciju prema uputama
na zaslonu, a zatim pritisnite z.
5
Postavite [Ljetno vrijeme], [Datum/Vrijeme] i [Format
datuma], a zatim pritisnite z.
• Kada postavljate [Datum/Vrijeme], ponoć je 12:00 AM, a podne je
12:00 PM.
6
Provjerite je li odabrana opcija [Unos], a zatim pritisnite z.
Snimanje fotografija/videozapisa
Gumb zatvarača
Ručica W/T
(zumiranje)
Birač načina rada
: Inteligentno autom.
: Videozapis
MOVIE
W:
smanjivanje
T:
povećavanje
Snimanje fotografija
1
Pritisnite gumb zatvarača do pola da biste izoštrili.
2
Pritisnite gumb zatvarača do kraja da biste snimili sliku.
Kada je slika izoštrena, čut ćete zvučni signal i upalit će se svjetla
indikatora z.
Snimanje videozapisa
1
Pritisnite gumb MOVIE (videozapis) za početak snimanja.
2
Ponovno pritisnite gumb MOVIE za zaustavljanje snimanja.
• Pomoću ručice W/T (zumiranje) promijenite skalu zumiranja.
HR
19
Napomene
• Kada upotrebljavate funkciju zuma prilikom snimanja videozapisa, snimit će se
zvuk rada fotoaparata. Zvuk s kamere pogotovo se snima kada je [Brzina zuma]
postavljeno na [Brzo] te kada je [Zumiran. na prstenu] postavljeno na [Brzo].
Zvuk rada gumba MOVIE može također biti snimljen kada se dovrši snimanje
videozapisa.
• Panoramski raspon snimanja može se smanjiti, ovisno o objektu ili načinu na koji
se snima. Zato čak i kada je opcija [360°] postavljena za panoramsko snimanje,
snimljena slika može biti u rasponu manjem od 360 stupnjeva.
• Neprekidno snimanje videozapisa moguće je približno 29 minuta odjednom uz
zadane postavke fotoaparata i kada je temperatura okoline otprilike 25 °C. Kada
se snimanje videozapisa dovrši, možete ponovno pokrenuti snimanje ponovnim
pritiskom gumba MOVIE. Ovisno o temperaturi okoline, snimanje se može
zaustaviti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Prikaz slika
W: smanjivanje
T: povećavanje
Kotačić za upravljanje
(reprodukcija)
/
(Vodič kroz fotoap./brisanje) Odaberite slike: B (sljedeće)/
b (prethodno) ili
okrenite kotačić za
upravljanje
Postavite: z
1
HR
20
Pritisnite gumb
(reprodukcija).
x Odabir sljedeće/prethodne slike
Odaberite sliku pritiskom na B (sljedeće)/b (prethodno) na kotačiću za
upravljanje ili okretanjem kotačića za upravljanje. Pritisnite z na sredini
kotačića za upravljanje da biste prikazali videozapise.
x Brisanje slike
1 Pritisnite gumb / (Vodič kroz fotoap./brisanje).
2 Odaberite [Brisanje] dok je odabrano v na kotačiću za upravljanje,
a zatim pritisnite z.
x Povratak na snimanje slika
Pritisnite gumb zatvarača do pola.
Uvod u ostale funkcije
Prsten za upravljanje
(samo DSC-HX90V/HX90)
MENU
Fn (funkcija)
Kotačić za upravljanje
HR
21
x Kotačić za upravljanje
DISP (prikaz sadržaja): Omogućuje promjenu prikaza na zaslonu.
(Način okidanja): Omogućuje prebacivanje na drugi način snimanja,
primjerice, pojedinačno snimanje, neprekidno snimanje ili snimanje sa
skupom ekspozicije.
/
(Komp. ekspozicije/Kreativne fotografije): Omogućuje prilagodbu
svjetline slike./Omogućuje intuitivno rukovanje fotoaparatom i jednostavno
snimanje kreativnih slika.
(Način bljeskalice): Omogućuje odabir načina bljeskalice za fotografije.
x Gumb Fn (funkcija)
Omogućuje vam registriranje 12 funkcija i pozivanje tih funkcija prilikom
snimanja.
1 Pritisnite gumb Fn (funkcija).
2 Odaberite željenu funkciju pritiskom v/V/b/B na kotačiću za upravljanje.
3 Odaberite vrijednost postavke okretanjem kotačića za upravljanje ili
prstena za upravljanje.
x Prsten za upravljanje (samo DSC-HX90V/HX90)
Svoje omiljene funkcije možete dodijeliti prstenu za upravljanje. Tijekom
snimanja možete promijeniti postavljene funkcije jednostavnim okretanjem
prstena za upravljanje.
HR
22
x Stavke izbornika
(Postavke fotoaparata)
Veličina slike
Odabire veličinu fotografija.
Razmjer proporcija
Odabire razmjer proporcija fotografija.
Kvaliteta
Postavlja kvalitetu slike za fotografije.
Panorama: veličina
Odabire veličinu panoramskih slika.
Panorama: smjer
Postavlja smjer snimanja za panoramske slike.
Format datoteke
Odabire format datoteke videozapisa.
Postavka snim.
Odabire veličinu snimljenog kadra videozapisa.
Način okidanja
Postavlja način okidanja, primjerice za neprekidno
snimanje.
Postavke skupa
ekspozicije
(samo DSC-HX90V/
HX90/HX80)
Postavlja snimanje sa samookidačem u način skupa
ekspozicije, redoslijed snimanja za snimanje uz skup
ekspozicije i snimanje uz skup ekspozicije za balans
bijele boje.
Način bljeskalice
Postavlja postavke bljeskalice.
Komp. bljeskalice
(samo DSC-HX90V/
HX90/HX80)
Prilagođava intenzitet bljeskalice.
Smanj. ef. crv. očiju
Ublažava efekt crvenih očiju pri upotrebi bljeskalice.
Način izoštravanja
(samo DSC-HX90V/
HX90)
Odabire način izoštravanja.
Područje izoštrav.
Odabire područje izoštravanja.
AF osvjetljivač
Postavlja AF osvjetljivač kojim se osvjetljava tamni
prizor radi lakšeg izoštravanja.
Komp. ekspozicije
Kompenzira svjetlinu cijele slike.
ISO
Prilagođava osjetljivost na svjetlo.
Način mjer. svjetla
Odabire način mjerenja svjetline.
Balans bijele boje
Prilagođava tonove boje slike.
DRO/Autom. HDR
(samo DSC-HX90V/
HX90/HX80)
Automatski kompenzira svjetlinu i kontrast.
HR
23
Kreativni stil
(samo DSC-HX90V/
HX90/HX80)
Foto efekat
HR
24
Odabire željenu obradu slike. Osim toga, možete
prilagoditi kontrast, zasićenost i oštrinu.
Odabire željeni efekt filtra za postizanje impresivnijeg
ili umjetničkog izraza.
Povećalo za izoštr.
(samo DSC-HX90V/
HX90)
Povećava sliku prije snimanja kako biste mogli
provjeriti fokus.
Visoki ISO br.
(samo DSC-HX90V/
HX90/HX80)
Postavlja obradu smanjenja šuma za snimanja visoke
osjetljivosti.
Centrir. AF zadrži-na
Postavlja funkciju praćenja objekta i nastavlja
izoštravanje kada pritisnete središnji gumb na zaslonu
za snimanje.
Osmijeh/Otkr. lica
Odabire automatsko prepoznavanje lica i prilagodbu
različitih postavki. Postavlja automatsko otpuštanje
otvora blende kada se otkrije osmijeh.
Efekt nježnog tena
Postavlja efekt nježnog tena i razinu efekta.
Autom. kadr. obj.
Analizira prizor prilikom snimanja lica, krupnih
planova ili objekata koje prati funkcija Lock-on AF
i automatski smanjuje i sprema drugu kopiju slike
s impresivnijom kompozicijom.
Odabir scene
Odabire memorirane postavke koje odgovaraju
raznim uvjetima prizora.
Videozapis
Odabire način snimanja koji odgovara vašem objektu
ili efektu.
SteadyShot
Postavlja SteadyShot za snimanje videozapisa.
Aut. polag. zatv.
Postavlja funkciju koja automatski prilagođava brzinu
zatvarača svjetlini okoline u načinu videozapisa.
Ref. razina mikrofona
Odabire razinu mikrofona tijekom snimanja
videozapisa.
Smanj. šuma vjetra
Smanjuje šum vjetra tijekom snimanja videozapisa.
Savjeti za snimanje
Prikazuje popis savjeta za snimanje.
Pozivanje memorije
Odabire unaprijed registriranu postavku kada je birač
načina rada postavljen na MR (pozivanje memorije).
Memorija
Registrira željene načine ili postavke fotoaparata.
(Prilagođene postavke)
Zebra
Prikazuje trake za prilagođavanje svjetline.
MF pomoć
(samo DSC-HX90V/
HX90)
Prikazuje povećanu sliku kod ručnog fokusiranja.
Vrijeme pov. izoštr.
(samo DSC-HX90V/
HX90)
Postavlja vrijeme prikazivanja povećane slike.
Mreža
Postavlja mrežni prikaz radi poravnavanja sa
strukturnim obrisima.
Prikaz markera
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru
tijekom snimanja videozapisa.
Postavke markera
Određuje hoće li se prikazati oznaka na monitoru
tijekom snimanja videozapisa.
Automatski pregled
Postavlja automatski pregled za prikazivanje
snimljene slike nakon snimanja.
Tipka DISP
Odabire vrstu informacija koje će se prikazati na
monitoru ili u tražilu* pritiskom tipke DISP na
kotačiću za odabir načina.
* Samo DSC-HX90V/HX90/HX80
Maksimalna razina
(samo DSC-HX90V/
HX90)
Naglašava rub raspona u fokusu s određenom bojom
kod ručnog izoštravanja.
Maksimalna boja
(samo DSC-HX90V/
HX90)
Postavlja boju koja se upotrebljava za funkciju za
prilagodbu obrisa boje.
Vodič za post. eksp.
Postavlja vodič koji se prikazuje pri promjeni postavki
ekspozicije na zaslonu snimanja.
Brzina zuma
Prilikom upravljanja ručicom zuma, postavlja brzinu
zumiranja.
Postavka zumiranja
Postavlja želite li kod zumiranja upotrebljavati Clear
Image Zoom i digitalno zumiranje.
HR
25
FINDER/MONITOR
(samo DSC-HX90V/
HX90/HX80)
Postavlja način prebacivanja između tražila
i monitora.
Otpusti bez kartice
Određuje je li moguće otpuštanje zatvarača kada
memorijska kartica nije umetnuta.
Autopor./Samook.
Postavlja treba li upotrijebiti zakašnjenje
samookidača od 3 sekunde kada je zaslon nagnut
prema gore za približno 180 stupnjeva.
Registriranje lica
Registrira ili mijenja osobu koja ima prednost
u fokusu.
Zapis datuma
Postavlja želite li na fotografiji zabilježiti datum
snimanja.
Post. izbor. funkcija
Prilagođava koja se funkcije prikazuju pritiskom
gumba Fn (funkcija).
Post. prilag. tipke
Dodjeljuje željenu funkciju gumbu i prstenu za
upravljanje*.
* Samo DSC-HX90V/HX90
Zumiran. na prstenu
(samo DSC-HX90V/
HX90)
Postavlja funkciju zumiranja prstena za upravljanje.
Kada odaberete [Brzo], položaj zuma premješta se
u skladu sa stupnjem zakretanja prstena za
upravljanje. Kada odaberete [Korak], možete
pomaknuti položaj zumiranja na fiksni interval
žarišne duljine.
Tipka MOVIE
Postavlja želite li uvijek uključiti gumb MOVIE.
(Bežično)
HR
26
Poš. na Smartphone
Prenosi slike za prikaz na pametnom telefonu.
Pošalji na računalo
Sigurnosno kopira slike prijenosom na računalo
povezano s mrežom.
Prikaži na TV-u
Slike možete prikazati na TV-u koji je povezan
s mrežom.
Jedan dodir(NFC)
Dodjeljuje aplikaciju funkciji Jedan dodir (NFC).
Tijekom snimanja možete pozvati aplikaciju tako
da dodirnete fotoaparat pametnim telefonom koji je
opremljen funkcijom NFC.
Zrakoplovni mod
Možete postaviti da ovaj uređaj ne upotrebljava
bežičnu komunikaciju i GPS funkcije*.
* Samo DSC-HX90V
WPS dugme
Pristupnu točku možete jednostavno registrirati na
fotoaparatu pritiskom gumba WPS.
Post. pristupne točke
Pristupnu točku možete registrirati ručno.
Uredi naziv uređaja
Pod Wi-Fi Direct možete promijeniti naziv
uređaja itd.
Prikaži MAC adresu
Prikazuje MAC adresu fotoaparata.
Vrati izv. SSID/loz.
Ponovno postavlja SSID i lozinku veze pametnog
telefona.
Vrati izv. post. mreže
Ponovno postavlja sve mrežne postavke.
(Aplikacija)
Popis aplikacija
Prikazuje popis aplikacija. Možete odabrati aplikaciju
koju želite upotrebljavati.
Uvod
Prikazuje upute za upotrebu aplikacije.
(Reprodukcija)
Brisanje
Briše sliku.
Način prikaza
Postavlja način na koji se slike grupiraju za
reprodukciju.
Indeks snimaka
Prikazuje više slika u isto vrijeme.
Rotacija zaslona
(samo DSC-HX90V/
HX90/HX80)
Postavlja smjer reprodukcije snimljene slike.
Dijaprojekcija
Prikazuje dijaprojekciju.
Rotacija
Okreće sliku.
Povećaj sliku
Povećava reproducirane slike.
4K Fotografija PB
Prikazuje fotografije u 4K rezoluciji na TV-u
koji podržava 4K i koji je povezan putem
HDMI-standarda.
Zaštita
Štiti slike.
HR
27
Pod. traj. traga kret.
Prilagođava interval za prikaz praćenja objekata
u načinu [Snimka kretanja], gdje će praćenje kretanja
objekta biti prikazano tijekom reprodukcije
videozapisa.
Označi za tiskanje
Dodaje fotografiji oznaku redoslijeda ispisa.
Retuširanje
Retušira lica osoba na fotografiji i sprema retuširanu
sliku kao novu sliku.
(Postavljanje)
HR
28
Svjetlina monitora
Postavlja svjetlinu monitora.
Svjetlina tražila
(samo DSC-HX90V/
HX90/HX80)
Postavlja svjetlinu elektroničkog tražila.
Temp. boje tražila
(samo DSC-HX90V/
HX90/HX80)
Postavlja temperaturu boje tražila.
Postavke glasnoće
Postavlja jačinu zvuka za reprodukciju videozapisa.
Zvučni signali
Postavlja zvuk rada fotoaparata.
Postavljanje GPS-a
(samo DSC-HX90V)
Postavlja funkciju GPS.
Postavke učitavanja
Postavlja funkciju prijenosa fotoaparata prilikom
upotrebe Eye-Fi kartice.
Izbornik pločica
Postavlja želite li prikazivati izbornik pločica svaki put
kada pritisnete gumb MENU.
Vodič za birač
Uključuje ili isključuje vodič za birač za odabir načina
rada (objašnjenje pojedinih načina snimanja).
Potvrda brisanja
Postavlja je li na zaslonu potvrde brisanja prethodno
odabrano Brisanje ili Poništavanje.
Kvaliteta zaslona
Postavlja kvalitetu prikaza.
Vrij. poč. Ušt. ener.
Postavlja vrijeme do automatskog isključivanja
fotoaparata.
Funkcija zatvaranja
tražila
(samo DSC-HX90V/
HX90/HX80)
Određuje hoće li se napajanje isključiti kada se tražilo
zatvori.
Birač PAL/NTSC
(samo za modele
kompatibilne sa
standardom 1080 50i)
Promjenom TV formata uređaja, snimanje u drugom
formatu videozapisa moguće je.
Pokazni način rada
Uključivanje/isključivanje pokazne reprodukcije
videozapisa.
HDMI postavke
Postavlja HDMI postavke.
USB veza
Postavlja USB način spajanja.
USB LUN podešav.
Poboljšava kompatibilnost ograničavanjem funkcija
USB veze. Postavite na [Više] u uobičajenim uvjetima,
a na [Jedno] samo kada nije moguća uspostava veze
između fotoaparata i računala ili AV komponente.
USB napajanje
Postavlja treba li osigurati napajanje putem USB veze.
Jezik
Odabire jezik.
Postavke dat./vrem.
Postavlja datum i vrijeme i ljetno računanje vremena.
Postavka područja
Postavlja mjesto upotrebe.
Formatiraj
Formatira memorijsku karticu.
Broj datoteke
Postavlja način dodjele brojeva datoteka
fotografijama i videozapisima.
Odaberi mapu REC
Mijenja odabranu mapu za pohranu slika
i videozapisa (MP4).
Nova mapa
Stvara nove mape za spremanje fotografija
i videozapisa (MP4).
Naziv mape
Postavlja format mape za fotografije.
Regeneriraj BP slike
Oporavlja datoteku baze podataka slika i omogućuje
snimanje i reprodukciju.
Info o mediju
Prikazuje preostalo vrijeme snimanja videozapisa
i broj fotografija koje se mogu snimiti na memorijsku
karticu.
Verzija
Prikazuje verziju softvera fotoaparata.
Post. vrać. na izvorno
Vraća postavke na njihove zadane vrijednosti.
HR
29
Značajke softvera PlayMemories Home™
Softver PlayMemories Home omogućuje uvoz fotografija i videozapisa na
računalo i njihovu upotrebu. PlayMemories Home je potreban za uvoz
XAVC S videozapisa i AVCHD videozapisa na računalo.
Reprodukcija
uvezenih slika
Uvoz slika s fotoaparata
Za sustav Windows dostupne su i sljedeće funkcije:
Dijeljenje slika na servisu
PlayMemories Online™
Prikaz slika
u kalendaru
Stvaranje diskova
s videozapisima
Prijenos slika na
mrežne usluge
Napomene
• Za instalaciju softvera PlayMemories Home potrebna je internetska veza
• Za korištenje softvera PlayMemories Online ili drugih mrežnih usluga potrebna
je internetska veza. PlayMemories Online ili druge mrežne usluge nisu dostupne
u svim državama ili regijama.
• Za aplikacije sustava Mac upotrijebite sljedeću URL adresu:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Ako je na vašem računalu već instaliran softver PMB (Picture Motion Browser)
koji se isporučivao s modelima plasiranima na tržište prije 2011., preko njega
će se instalirati softver PlayMemories Home tijekom instalacije. Upotrijebite
PlayMemories Home, nasljednika softvera PMB.
HR
30
x Zahtjevi sustava
Zahtjeve sustava za softver možete pronaći na sljedećoj URL adresi.
http://www.sony.net/pcenv/
x Instaliranje softvera PlayMemories Home na računalo
1
Pomoću internetskog preglednika na računalu idite na
sljedeću URL adresu, a zatim instalirajte PlayMemories
Home.
http://www.sony.net/pm/
• Pojedinosti o softveru PlayMemories Home potražite na stranici
za podršku softvera PlayMemories Home (samo na engleskom):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Kada instalacija završi, pokrenut će se softver PlayMemories Home.
2
Priključite fotoaparat na računalo pomoću mikro USB
kabela (priloženo).
• U softver PlayMemories Home mogu se instalirati nove funkcije.
Priključite fotoaparat na računalo čak i ako je softver PlayMemories
Home već instaliran na računalu.
Napomene
• Nemojte isključivati mikro USB kabel (priloženo) iz fotoaparata dok se prikazuje
zaslon rada ili zaslon pristupa. To može dovesti do oštećenja podataka.
• Da biste prekinuli vezu fotoaparata i računala, na traci zadataka kliknite
,
a zatim kliknite [Izbaci DSC-HX90V], [Izbaci DSC-HX90], [Izbaci DSC-HX80]
ili [Izbaci DSC-WX500].
HR
31
Dodavanje funkcija fotoaparatu
Fotoaparatu možete dodati željene funkcije povezivanjem s web-mjestom za
preuzimanje aplikacije
(PlayMemories Camera Apps™) putem interneta.
http://www.sony.net/pmca/
• Nakon instalacije aplikaciju možete pozvati tako da pametnim telefonom sa
sustavom Android koji podržava tehnologiju NFC dodirnete oznaku N na
fotoaparatu pomoću funkcije [Jedan dodir(NFC)].
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Broj fotografija i vrijeme snimanja može se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja i memorijskoj kartici.
x Fotografije
[
Veličina slike]: L: 18M
Kada je [
Razmjer proporcija] postavljeno na [4:3]*
Kapacitet
Kvaliteta
2 GB
Standardno
400 slika
Fino
280 slika
* Kada je [
Razmjer proporcija] postavljen na nešto drugo osim [4:3], možete
snimiti više slika nego što je prikazano gore.
HR
32
x Videozapisi
U tablici u nastavku prikazan je približan broj ukupnog vremena snimanja
upotrebom memorijske kartice formatirane ovim fotoaparatom.
(h (sat), min. (minuta))
Kapacitet
2 GB
64 GB
60p 50M/50p 50M
—
2 h 35 min.
30p 50M/25p 50M
—
2 h 35 min.
24p 50M*
—
2 h 35 min.
Postavka snim.
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
9 min.
6h
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 min.
8 h 15 min.
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
8 min.
5 h 5 min.
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
9 min.
6h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 min.
8 h 15 min.
1920 × 1080 60p 28M/1920 ×
1080 50p 28M
8 min.
5 h 20 min.
1920 × 1080 30p 16M/1920 ×
1080 25p 16M
10 min.
8 h 25 min.
1280 × 720 30p 6M/
1280 × 720 25p 6M
30 min.
22 h
* samo za modele kompatibilne sa standardom 1080 60i
• Neprekidno snimanje moguće je otprilike 29 minuta (propisano ograničenje
proizvoda). Maksimalno kontinuirano vrijeme snimanja videozapisa u formatu
MP4 (28M) je oko 20 minuta (s ograničenjem veličine datoteke od 4 GB).
• Vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se jer je fotoaparat opremljen funkcijom
VBR (varijabilna brzina prijenosa) koja automatski prilagođava kvalitetu slike
ovisno o sceni koja se snima. Kada snimate objekt koji se brzo kreće, slika je
jasnija, ali vrijeme snimanja je kraće jer je potrebno više memorije za snimanje.
Vrijeme snimanja ovisi i o uvjetima snimanja, objektu ili postavkama kvalitete/
veličine slike.
HR
33
Napomene za korištenje fotoaparata
Funkcije ugrađene u fotoaparat
• Priručnik opisuje sve funkcije uređaja koji su kompatibilni i koji nisu kompatibilni
s GPS funkcijom i uređaja koji su kompatibilni s formatom 1080 60i i 1080 50i.
– Da biste utvrdili upotrebljava li vaš fotoaparat GPS funkciju, provjerite naziv
modela svog fotoaparata.
Kompatibilan s GPS-om: DSC-HX90V
Nije kompatibilan s GPS-om: DSC-HX90, DSC-HX80, DSC-WX500
– Da biste provjerili je li vaš fotoaparat kompatibilan s formatom 1080 60i ili
1080 50i, potražite sljedeće oznake na dnu fotoaparata.
Uređaj kompatibilan s formatom 1080 60i: 60i
Uređaj kompatibilan s formatom 1080 50i: 50i
• Ovaj fotoaparat kompatibilan je s videozapisima u formatu 1080 60p ili 50p.
Za razliku od dosadašnjih standardnih načina snimanja koji upotrebljavaju
isprepleteni način, ovaj fotoaparat snima pomoću progresivnog načina. Time se
povećava rezolucija i nastaje uglađenija i realističnija slika. Videozapisi snimljeni
u formatu 1080 60p/1080 50p mogu se reproducirati samo na uređajima koji
podržavaju format 1080 60p/1080 50p.
• Pri ukrcavanju u zrakoplov postavite [Zrakoplovni mod] na [Uključeno].
Na uređajima kompatibilnima s GPS-om (samo DSC-HX90V)
• Upotrebljavajte GPS u skladu sa zakonom države/regije u kojoj ga koristite.
• Ako ne snimate informaciju o lokaciji, postavite opciju [GPS uklj./isklj.]
na [Isključeno].
O upotrebi i njezi
Izbjegavajte grubo rukovanje, rastavljanje, vršenje preinaka, fizičke udarce ili udarce,
primjerice čekićem te pazite da vam proizvod ne ispadne i da ga ne nagazite. Budite
posebno oprezni s objektivom.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Prije početka snimanja obavite probno snimanje kako biste bili sigurni da
fotoaparat radi ispravno.
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ni vodu.
• Ne usmjeravajte fotoaparat prema suncu ili drugom jarkom svjetlu. To može
uzrokovati kvar fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije vlage, uklonite je prije upotrebe fotoaparata.
• Nemojte tresti ni udarati fotoaparat. To može uzrokovati kvar te nećete moći
snimati slike. Osim toga, medij za snimanje može postati neupotrebljiv ili se
slikovni podaci mogu oštetiti.
HR
34
Ne upotrebljavajte/pohranjujte fotoaparat na sljedećim mjestima
• Na iznimno vrućem, hladnom ili vlažnom mjestu
Na mjestima kao što je automobil parkiran na suncu kućište fotoaparata
može se deformirati te to može uzrokovati kvar.
• Na izravnom sunčevom svjetlu ili blizu grijača
Kućište fotoaparata može izgubiti boju ili se deformirati te to može
uzrokovati kvar.
• Na mjestima podložnim jakim vibracijama
• Blizu mjesta koje proizvodi jake radiovalove ili emitira zračenje ili je pod
utjecajem magneta. U protivnom fotoaparat neće moći ispravno snimati
ili reproducirati slike.
• Na pješčanim ili prašnjavim mjestima
Pripazite da pijesak ili prašina ne uđu u fotoaparat. To može uzrokovati
kvar fotoaparata koji u nekim slučajevima može biti nepopravljiv.
O nošenju
• Nemojte sjediti na stolcu ili drugom mjestu s fotoaparatom u stražnjem
džepu hlača ili suknje jer to može uzrokovati kvar ili oštetiti fotoaparat.
Objektiv ZEISS
Fotoaparat je opremljen objektivom ZEISS koji može reproducirati oštre slike
s izvrsnim kontrastom. Objektiv za fotoaparat proizveden je unutar sustava
zajamčene kvalitete koji je certificirala tvrtka ZEISS u skladu sa standardima
kvalitete tvrtke ZEISS u Njemačkoj.
Napomene o monitoru, elektroničkom tražilu
(samo DSC-HX90V/HX90/HX80) i objektivu
• Monitor i elektroničko tražilo proizvedeni su pomoću visoko precizne tehnologije
i više od 99,99% piksela ispravno je i spremno za upotrebu. Međutim, moguće je
da se pojave sitne crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene, plave ili zelene boje) na
monitoru i elektroničkom tražilu. Te točke su normalna posljedica proizvodnog
postupka i ni na koji način ne utječu na snimanje.
• Nemojte držati fotoaparat za monitor ili tražilo.
• Kada upotrebljavate objektiv, pazite da vam prsti ili drugi predmeti ne zapnu
u objektivu.
• Pazite da prst ne zasmeta kada pritišćete tražilo nadolje.
• Nemojte na silu pritiskati tražilo kada je okular izvučen.
• Ako se na tražilu uhvate voda, prašina ili pijesak, može doći do kvara.
HR
35
Napomene o snimanju s tražilom (samo DSC-HX90V/HX90/HX80)
Fotoaparat je opremljen elektroničkim OLED tražilom visoke rezolucije i visokog
kontrasta. Fotoaparat je izrađen tako da omogući jednostavno gledanje kroz tražilo
uspostavljanjem ravnoteže između raznih elemenata.
• Slika može biti lagano izobličena u blizini kutova tražila. Ne radi se o kvaru. Kada
želite provjeriti svaku pojedinost cijele kompozicije, možete upotrijebiti i monitor.
• Ako pomičete fotoaparat dok gledate u tražilo ili pomičete pogled, slika u tražilu
može biti iskrivljena ili se boje slike mogu promijeniti. To je karakteristika
objektiva ili uređaja za prikaz i nije kvar. Preporučujemo da prilikom snimanja
slike gledate u središnji dio tražila.
Napomene o bljeskalici
• Nemojte nositi fotoaparat držeći ga za bljeskalicu ili primjenjivati silu na njoj.
• Ako voda, prašina ili pijesak uđu u otvorenu bljeskalicu, može doći do kvara.
• Pazite da prst ne zasmeta kada pritišćete bljeskalicu prema dolje.
Dodatna oprema Sony
Upotrebljavajte samo originalnu dodatnu opremu marke Sony jer u suprotnom
može doći do kvara. Dodatna oprema marke Sony možda neće biti dostupna na
tržištima nekih država ili regija.
O temperaturi fotoaparata
Fotoaparat i baterija se mogu zagrijati neprekidnom upotrebom, no ne radi se
o kvaru.
O zaštiti od pregrijavanja
Ovisno o temperaturi fotoaparata i baterije, možda nećete moći snimati videozapise
ili će se napajanje automatski isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat.
Prikazat će se poruka na zaslonu prije nego što se isključi napajanje ili više nećete
moći snimati videozapise. U tom slučaju ostavite fotoaparat isključen i pričekajte da
se temperatura fotoaparata i baterije spusti. Ako uključite napajanje prije nego što se
fotoaparat i baterija dovoljno ohlade, napajanje se može ponovno isključiti i možda
nećete moći snimati videozapise.
O punjenju baterije
• Ako punite bateriju koja dugo nije punjena, možda je nećete moći napuniti
do punog kapaciteta.
Uzrok tome su karakteristike baterije. Ponovno napunite bateriju.
• Baterije koje nisu bile u upotrebi duže od godine dana mogu oslabjeti.
Upozorenje o autorskim pravima
Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni
autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može kršiti propise
zakona o autorskim pravima.
HR
36
Nema jamstva za oštećen sadržaj ili kvar u snimanju
Sony ne može dati jamstvo u slučaju kvara u snimanju ili gubitka ili oštećenja
snimljenih fotografija ili audiopodataka zbog kvara fotoaparata ili medija za
snimanje itd. Preporučujemo sigurnosno kopiranje važnih podataka.
Čišćenje površine fotoaparata
Očistite površinu fotoaparata mekom krpom lagano navlaženom vodom, a zatim
obrišite površinu suhom krpom. Da biste spriječili oštećivanje završnog sloja
ili kućišta:
– Ne izlažite fotoaparat kemijskim proizvodima poput razrjeđivača, benzina,
alkohola, jednokratnih krpa, repelenta, sredstva za zaštitu od sunca ili
insekticida itd.
Održavanje monitora
• Krema za ruke ili ovlaživač na monitoru može razgraditi njegov premaz.
Ako nešto od toga završi na monitoru, odmah to obrišite.
• Grubo brisanje papirnatim ručnikom ili drugim materijalima može
oštetiti premaz.
• Ako se na monitoru nađu otisci prstiju ili prljavština, preporučujemo da
pažljivo uklonite prljavštinu i zatim obrišete monitor mekom krpom.
Napomene o bežičnom LAN-u
Ako izgubite fotoaparat ili vam ga ukradu, ne snosimo nikakvu odgovornost za
gubitak ili štetu uzrokovanu ilegalnim pristupom ili upotrebom pristupne točke
registrirane na fotoaparatu.
Napomene o sigurnosti pri korištenju proizvoda koji koriste
bežičnu LAN mrežu
• Kako biste spriječili hakiranje, upade zlonamjerne treće strane ili druge ranjive
točke, provjerite koristite li zaštićenu bežičnu LAN mrežu.
• Kada koristite bežičnu LAN mrežu, važno je postaviti sigurnosne postavke.
• Ako pri korištenju bežične LAN mreže nastane sigurnosni problem jer nisu
postavljene sigurnosne mjere opreza ili zbog bilo kakve okolnosti koja se nije
mogla izbjeći, tvrtka Sony ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak ili oštećenje.
HR
37
Specifikacije
Fotoaparat
[Sustav]
HR
38
Uređaj za slike: 7,82 mm (vrsta 1/2.3)
Exmor R™ CMOS senzor
Efektivni broj piksela fotoaparata:
pribl. 18,2 megapiksela
Ukupan broj piksela fotoaparata:
pribl. 21,1 megapiksela
Objektiv: objektiv za zumiranje ZEISS
Vario-Sonnar T 30×
f = 4,1 mm – 123 mm (24 mm –
720 mm (ekvivalent filma od
35 mm))
F3.5 (W) – F6.4 (T)
Kod snimanja videozapisa (16:9):
26,5 mm – 795 mm*1
Kod snimanja videozapisa (4:3):
32,5 mm – 975 mm*1
*1
Kada je funkcija
[
SteadyShot] postavljena
na [Standardno]
SteadyShot: optički
Format datoteke (fotografije): u skladu
s formatom JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline), kompatibilno
s formatom DPOF
Format datoteke (videozapis):
XAVC S format (u skladu
s formatom XAVC S):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2 kanala
(48 kHz 16 bit)
AVCHD format (kompatibilno
s formatom AVCHD verz. 2.0):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2-kanalni,
opremljen tehnologijom Dolby
Digital Stereo Creator
• Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Videozapisi (MP4 format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Mediji za snimanje: Medij memory
Stick PRO Duo, Memory Stick
Micro medij, SD kartice, microSD
memorijske kartice
Bljeskalica: raspon bljeskalice
(ISO osjetljivost (preporučena
razina ekspozicije) postavljena
na automatski):
Pribl. 0,3 m do 5,4 m (W)/
Pribl. 2,5 m do 3,0 m (T)
[Ulazne i izlazne priključnice]
Priključnica HDMI: HDMI mikro
priključak
Multi/Micro USB terminal*:
USB komunikacija
USB komunikacija: USB velike brzine
(USB 2.0)
* Podržava uređaje kompatibilne
s mikro USB uređajem.
[Tražilo] (samo DSC-HX90V/HX90/HX80)
Vrsta: elektroničko tražilo (organska
elektroluminescencija)
Ukupan broj točaka: 638 400 točaka
Pokrivanje kadra: 100%
Povećanje: pribl. 0,50 × (ekvivalent
formata 35 mm) s objektivom od
50 mm na beskonačno, –1 m–1
Udaljenost oka od okulara: pribl.
20 mm od okulara, 19,2 mm od
okvira okulara na –1 m–1
* Prilagodba dioptra:
–4,0 m–1 do +3,0 m–1
[Monitor]
LCD zaslon:
7,5 cm (vrsta 3.0) TFT pogon
Ukupan broj točaka: 921 600 točaka
[Napajanje, općenito]
[Bežični LAN]
Napajanje: komplet baterija
s mogućnošću ponovnog
punjenja od, 3,6 V
Adapter za izmjeničnu struju, 5 V
Potrošnja energije:
DSC-HX90V/HX90/HX80:
Približno 1,4 W (kod snimanja
s monitorom)
Približno 1,5 W (kod snimanja
s tražilom)
DSC-WX500:
Približno 1,4 W (tijekom snimanja)
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C
Temperatura pohrane:
–20 °C do +60 °C
Dimenzije (u skladu s CIPA) (pribl.):
DSC-HX90V/HX90/HX80:
102,0 mm × 58,1 mm × 35,5 mm
(š/v/d)
DSC-WX500:
101,6 mm × 58,1 mm × 35,5 mm
(š/v/d)
Težina (u skladu s CIPA) (približno):
DSC-HX90V/HX90/HX80:
245 g (uključujući NP-BX1
komplet baterija, Medij memory
Stick PRO Duo)
DSC-WX500:
236 g (uključujući NP-BX1
komplet baterija, Medij memory
Stick PRO Duo)
Mikrofon: Stereo
Zvučnik: Monaural
Exif Print: Kompatibilno
Sukladnost ISPISA slike III:
Kompatibilno
Podržani standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencija: 2,4 GHz
Podržani sigurnosni protokoli:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Način konfiguracije: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/ručno
Način pristupa: infrastrukturni način
NFC: usklađeno s oznakom NFC
Forum Type 3 Tag
DSC-HX90V Broj modela WW247506
DSC-HX90 Broj modela WW408340
DSC-HX80
DSC-WX500 Broj modela WW220188
Komplet baterija s mogućnošću
ponovnog punjenja NP-BX1
Vrsta baterije: litij-ionska baterija
Maksimalan napon:
4,2 V istosmjerne struje
Nazivni napon: 3,6 V istosmjerne struje
Maksimalan napon punjenja:
4,2 V istosmjerne struje
Maksimalna jakost struje pri punjenju:
1,89 A
Kapacitet: uobičajeno 4,5 Wh
(1 240 mAh)
Dizajn i specifikacije podložni su
promjenama bez prethodne najave.
HR
39
Zaštitni znaci
• Memory Stick i
zaštitni su znaci
ili registrirani zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• XAVC S i
registrirani
su zaštitni znaci tvrtke
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” i logotip
„AVCHD Progressive” zaštitni su
znaci tvrtki Panasonic Corporation
i Sony Corporation.
• Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni
su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• Pojmovi HDMI i HDMI
(multimedijsko sučelje visoke
rezolucije) HDMI i logotip HDMI
zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke LLC
u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• Windows je registrirani zaštitni
znak ili zaštitni znak tvrtke
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim
državama.
• Mac je registrirani zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
• iPhone i iPad registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim
Državama i drugim državama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke
SD-3C, LLC.
• Android i Google Play zaštitni su
znaci tvrtke Google Inc.
• Wi-Fi, logotip Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
HR
40
• N Mark je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc.
u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim državama.
• DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni
su znaci tvrtke Digital Living
Network Alliance.
• Facebook i logotip „f” zaštitni su
znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Facebook, Inc.
• YouTube i logotip YouTube zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Google Inc.
• Eye-Fi je zaštitni znak tvrtke
Eye-Fi, Inc.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda
upotrijebljeni u ovom priručniku
općenito su zaštitni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi
odgovarajućih razvojnih programera
ili proizvođača. Međutim, oznaka ™
ili ® ne upotrebljavaju se u svim
slučajevima u ovom priručniku.
Dodatne informacije o ovom
proizvodu i odgovore na često
postavljena pitanja potražite na
našem web-mjestu za korisničku
podršku.
HR
41
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising