2-638-430-11(1)
Digitalni fotoaparat
Vaš novi fotoaparat
Upute za uporabu/
pomoć u slučaju
problema
Uporaba izbornika
Upute za uporabu
Uporaba izbornika za
podešavanje
Prije uporabe molimo da pažljivo pročitate ove upute i zadržite ih za
buduću uporabu.
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na dnu aparata. Zapišite serijski
broj na donju liniju. Navedite ove brojeve pri svakom pozivanju
ovlaštenog servisa ili zastupnika.
Broj modela DSC-M2
Serijski broj _____________________
Uporaba računala
Ispis fotografija
Spajanje fotoaparata na
TV prijemnik
U slučaju problema
Ostale informacije
"Prvo pročitajte"
Objašnjenje postupaka podešavanja i osnovnih radnji za
snimanje/reprodukciju.
© 2005 Sony Corporation
Prvo pročitajte
Provjera isporuenog pribora
• Mrežni adapter AC-LS5
• Mrežni kabel
• USB kabel (1)
• A/V spojni kabel
"Memory Stick Duo" nije dio
isporuke.
Za snimanje ovim aparatom
trebate kupiti "Memory Stick
Duo".
"Memory Stick Duo": mogue je
korištenje "Memory Stick Duo"
kartice s vašim fotoaparatom.
• Cyber-shot Station UC-MB
• Vrpca za nošenje
• CD-ROM (s aplikacijskim
softverom za Cyber-shot
fotoaparat/NeroVision
Express 3)
• Upute za uporabu/
U slučaju problema (1)
"Memory Stick": nije mogue
korištenje "Memory Stick"
kartice s vašim fotoaparatom.
• Punjiva baterija NP-FT1/
Kutija za bateriju
Nije mogue korištenje ostalih
memorijskih kartica.
• Detalji o "Memory Stick Duo"
t str. 97
Napomene
• Prije prve uporabe fotoaparata napunite isporučenu bateriju NP-FT1.
• LCD zaslon je proizveden visoko preciznom tehnologijom, tako da postotak efektivne uporabe
piksela iznosi više od 99,99%. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle točkice u boji
(bijela, crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe
na snimljeni materijal.
• Fotoaparat je precizan instrument. Pazite da ne
udarite objektiv ili LCD zaslon te prilikom
rukovanja ne primjenjujte silu. Stavite ručnu vrpcu
kako bi spriječili pad aparata itd.
Hvataljka
Dodatne informacije o ovom proizvodu te odgovore na često postavljana pitanja možete
pronaći na našoj internetskoj stranici.
http://www.sony.net/
Pripremite bateriju
Isključite fotoaparat prije početka punjenja.
A Umetnite bateriju.
Otvorite pokrov baterije/
"Memory Stick Duo"
kartice u smjeru strelice.
Pravilno umetnite bateriju.
Okrenite oznaku V na bočnoj strani
baterije u istom smjeru s oznakom V u
baterijskom pretincu. Utisnite bateriju
tako da se uglavi.
B Spojite mrežni adapter
C Pričvrstite aparat na
(isporučen) na Cyber-shot
Station (isporučen).
Cyber-shot Station
DC IN priključnica
Mrežni adapter
Zatvorite pokrov baterije/
"Memory Stick Duo" kartice.
Cyber-shot Station.
U zidnu
utičnicu
Oznaka v
Žaruljica (/CHG
Svijetli: Punjenje je
u tijeku
Ne svijetli: Punjenje
je dovršeno
(odspojite aparat sa
Cyber-shot Stationa)
Mrežni kabel
• Potrebno vrijeme za potpuno punjenje sasvim prazne baterije pri temperaturi od 25 °C iznosi otprilike
150 minuta. U nekim uvjetima punjenje može trajati duže.
• Žaruljica (/CHG također svijetli tijekom punjenja bljeskalice.
• Spojite adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu tako da u slučaju nepravilnosti možete odmah izvući
mrežni kabel iz utičnice.
• Ne koristite mrežni adapter smješten u uskom prostoru, primjerice između zida i namještaja.
• Po završetku uporabe mrežnog adaptera, odspojite ga iz priključnice DC IN na Cyber-shot Stationu te
iz mrežne utičnice.
• Aparat nije odspojen iz napajanja dok je spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je isključen.
Punjenje baterije koristei samo mre#ni adapter
Bateriju je moguće puniti i bez Cyber-shot Stationa. t str. 16
Uporaba mre#nog adaptera
Fotoaparat možete spojiti na mrežnu utičnicu uporabom mrežnog adaptera AC-LS5
(isporučen). t str. 16
Provjera preostalog kapaciteta baterije
Pritisnite tipku POWER za uključenje aparata i provjerite kapacitet baterije na LCD zaslonu.
Indikator preostalog
kapaciteta baterije
Preostalo vrijeme
• Potrebna je otprilike jedna minuta dok se ne pojavi
točno vrijeme preostalog kapaciteta baterije.
• Tijekom pripravnog stanja ili snimanja u REC modu,
prikazano je preostalo vrijeme za snimanje fotografije.
• Indikator vremena preostalog kapaciteta u nekim
uvjetima možda neće biti sasvim precizan.
Va&enje baterije
Otvorite pokrov baterije/"Memory Stick Duo" kartice i pomaknite ručicu za vađenje baterije u
smjeru strelice. Kako biste spriječili ispadanje baterije iz aparata, ne držite stranu s
baterijskim pretincem okrenutu prema dolje dok je ručica za vađenje baterije vani.
Ručica za vađenje baterije
Uporaba aparata u inozemstvu — izvori napajanja
Ovaj aparat i mrežni adapter (isporučen) možete koristiti u bilo kojoj zemlji ili regiji s
napajanjem između 100 V i 240 V AC, 50/60 Hz. Ako je potrebno, koristite komercijalno
nabavljivi adapter priključka [a], ovisno o izvedbi mrežne utičnice [b].
• Nemojte koristiti elektronički transformator (putni pretvarač) jer to može
prouzročiti kvar.
Ukljuite aparat/podesite tono vrijeme
Tipka POWER
B Podesite točno vrijeme
kontrolnim tipkama.
1
Odaberite format datuma tipkama v/V,
zatim pritisnite z.
2
Odaberite pojedinačne parametre tipkama
b/B, brojčanu vrijednost podesite tipkama
v/V, zatim pritisnite z.
3
Odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
A Uključite aparat otvaranjem LCD zaslona u
smjeru strelice.
Zakrenite LCD zaslon
u željeni kut.
Uključi se žaruljica REC moda
(zelena).
• Aparat možete također uključiti tipkom
POWER.
• Za poništenje odaberite [Cancel] i pritisnite z.
Za promjenu datuma i vremena
Odaberite [Clock Set] u izborniku - (Setup) i izvedite postupak iz gore opisanog koraka 2.
t str. 50 i 59
Prikaz tonog vremena
• Ako ste u koraku 2-1 odabrali [D/M/Y], podesite 24-satni sustav prikaza vremena.
• Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.
Kad ukljuujete fotoaparat
• Ako niste podesili točno vrijeme, nakon svakog uključenja aparata pojavit će se izbornik za
podešavanje točnog vremena (Clock Set).
• Prilikom drugog ili sljedećih uključenja, na LCD zaslonu se pojavi sljedeći prikaz:
• Kad je opcija [Write in Album] podešena na [On] u Album Tool unutar izbornika - (Setup), aparatu
će možda trebati nekoliko sekundi za snimanje slike nakon uključenja.
Za iskljuenje fotoaparata
Zatvorite LCD zaslon ili ponovno pritisnite POWER.
Tipka POWER
• Ako u PLAY modu zatvorite LCD zaslon tako da bude okrenut prema van, aparat se neće isključiti.
• Koristite li baterijsko napajanje i aparatom ne rukujete oko tri minute, on se automatski isključuje kako bi
se spriječilo trošenje baterije (funkcija automatskog isključenja).
Podešavanje jezika izbornika
Možete podesiti jezik izbornika. Za promjenu jezika pritisnite MENU kako biste otvorili
izbornik. Kontrolnim tipkama odaberite - (Setup), odaberite [O Language] u izborniku K
(Setup1) i odaberite željeni jezik. t str. 57
Umetnite "Memory Stick Duo" (opcija)
Strana s priključcima
Umetnite "Memory Stick Duo"
dokraja dok ne klikne.
Kad nije ulo#en "Memory Stick Duo"
Nije moguće snimanje.
Odaberite veliinu slike
A Odaberite REC mod
tipkom MODE.
B Pritisnite ./B (veličina
slike).
C Odaberite \ (veličina
• Jedna od žaruljica REC/PLAY moda
(zelena) ostane svijetliti kako bi
označila tekući mod.
Tipka ./B
fotografije) ili u (veličina
videozapisa) tipkom b/B,
zatim odaberite željenu
veličinu slike tipkama v/V.
• Izbornik s gornje slike je za snimanje fotografija.
• Za videozapise odaberite [640(30fps)],
[320(30fps)] ili [320(15fps)].
• Broj mogućih fotografija ili raspoloživo vrijeme
za snimanje videozapisa prikazano je u donjem
desnom dijelu LCD zaslona.
D Pritisnite ./B (veličina slike)
Žaruljica pristupa
za dovršetak podešavanja.
O veliini fotografija
Za detalje o veličini slike t str. 13.
Tvornička podešenja označena su sa J.
Veliina slike
J 5M (2592T1944)
Smjernice
Broj slika
Za ispis slika u formatu A4 ili slika
velike gustoće piksela u formatu A5.
Ispis
Manje
Viša kvaliteta
Više
Niža kvaliteta
3:2* (2592T1728)
3M (2048T1536)
1M (1280T960)
Za tiskanje slike u veličini razglednice
VGA (640T480)
Za tiskanje većeg broja slika
Za dodavanje slika e-mailovima ili za
internetske stranice
* Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
Veliina slike
J 640(30fps)
Smjernice
Za snimanje videozapisa bez smetnji.
320(30fps)
320(15fps)
Za snimanje više videozapisa.
• "fps" označava broj sličica u
sekundi (frame per second).
Stvaran broj slika ovisi o
uvjetima snimanja i objektu.
O broju fotografija koje se mogu snimiti
Broj fotografija koje se mogu snimiti i vrijeme snimanja videozapisa razlikuje se ovisno o
odabranoj veličini slike.
Za detalje o broju fotografija koje je moguće snimiti ili vremenu t str. 24
Fotografije
Maks. broj fotografija
Videozapisi
Maks. vrijeme snimanja
• Broj fotografija koje se mogu snimiti može se razlikovati ovisno o uvjetima snimanja.
Va&enje "Memory Stick Duo" kartice
Žaruljica pristupa
Otvorite pokrov baterije/"Memory Stick Duo" kartice i
jednom pritisnite "Memory Stick Duo".
Kad #aruljica pristupa svijetli
Nikad ne otvarajte pokrov baterije/"Memory Stick Duo"
kartice i ne isključujte fotoaparat jer se podaci mogu
oštetiti.
Jednostavno snimanje
Dr#anje fotoaparata
A Tipkom MODE
odaberite REC mod.
Kontrolne
tipke
Tipka zuma
Žaruljica
REC moda
Držite aparat čvrsto i smjestite objekt u
središte okvira za izoštravanje.
Uporaba kontrolnih tipaka
Uporaba
self-timera
Makro
snimanje
Uporaba bljeskalice
za fotografije
Odabir načina
mjerenja svjetla
(pomo!u automatskih podešenja)
B Snimajte.
Kod snimanja uz indikator J na zaslonu, možete pohraniti u album umanjene kopije
izvornih snimaka. t str. 30
Fotografije:
Pritisnite i zadržite
PHOTO dopola za
izoštravanje
Indikator AE/AF blokade
Trepće t svijetli/oglašava se
zvučnim signalom
Pritisnite PHOTO dokraja
Čuje se zvuk zatvarača.
Okvir automatskog izoštravanja (AF)
• Možete također koristiti tipku PHOTO na bočnoj strani LCD zaslona. Međutim tu tipku ne
možete pritisnuti i zadržati dopola.
Videozapisi:
Pritisnite tipku
MOVIE dokraja
Za prekid snimanja pritisnite ponovno MOVIE dokraja,
• Kad preostane malo vremena za snimanje, trepće O u donjem dijelu LCD zaslona.
• Možete također koristiti MOVIE na bočnoj strani LCD zaslona.
Uporaba zuma
Tipka zuma
• Kad zum prijeđe 3T, aparat prelazi na digitalni zum [Digital Zoom].
Za detalje o postavkama opcije [Digital Zoom] i kvaliteti slike t str. 51
) Funkcija Self-timer
Prije koraka 2 pritisnite kontrolnu tipku v ()).
Pritisnite PHOTO ili MOVIE. Žaruljica self-timera trepće uz zvučni signal odbrojavanja dok
aparat ne snimi sliku (oko 10 sekundi kasnije).
Za prekid pritisnite v još jednom.
Žaruljica self-timera
• Kad videozapis počnete snimati uporabom self-timera, snimanje se neće prekinuti automatski.
• Savjetujemo uporabu stativa (nije isporučen).
* Snimanje krupnih kadrova (Macro)
Prije koraka 2 pritisnite kontrolnu tipku b (*).
Za poništenje, ponovno pritisnite b.
• Savjetujemo da podesite zum na W stranu.
• Područje izoštravanja se sužava i možda se neće izoštriti cijeli objekt.
• Brzina automatskog izoštravanja se smanjuje.
• Za snimanje na još manjim udaljenostima od snimaka izbliza (Macro), koristite g (Magnifying glass)
u Scene načinu.
Najmanja udaljenost snimanja od leće objektiva
Kad je zum podešen na W stranu: oko 8 cm.
Kad je zum podešen na T stranu: oko 25 cm.
( Odabir naina rada bljeskalice za fotografiranje
Prije koraka 2, više puta pritisnite kontrolnu tipku V (() dok ne odaberete željeni način rada
bljeskalice.
Bez indikatora
Trepće ako je mračno (tvornička postavka)
Uvijek se aktivira.
Slow synchro (u skladu s uvjetima)
Brzina zatvarača je manja na tamnim mjestima kako bi se jasno snimila
neosvijetljena pozadina.
Bljeskalica je iskljuena.
• Udaljenost snimanja (kad je opcija [ISO] podešena na [Auto])
W strana: oko 0,1 – 2,6 m
T strana: oko 0,5 – 2,1 m
• Bljeskalica se aktivira dvaput. Prvi bljesak služi podešavanju količine svjetla.
% Odabir naina mjerenja svjetla
Možete odabrati koji način mjerenja svjetla kojim se određuje koji dio objekta se mjeri radi
određivanja ekspozicije.
Spot metering (%)
Mjerenje se izvodi samo na dijelu objekta. To je prikladno kad je objekt osvijetljen straga ili
kad postoji snažan kontrast između objekta i pozadine.
Multi-pattern metering (bez indikatora)
Slika se dijeli na više područja i mjerenje se izvodi za svako područje kako bi aparat podesio
dobro uravnoteženu ekspoziciju.
Prije koraka 2 podesite ! (Camera) na neko od podešenja od [Auto]. t str. 35
Pritisnite kontrolnu tipku B (%). Za isključenje spot metering moda, ponovno pritisnite B.
Nitni križ za mjerenje/
Smjestite objekt ovdje
• Kad koristite spot metering, preporuča se da podesite 9 (Focus) na [Center AF]. t str. 38
Ako je izoštravanje objekta ote#ano
• Ako je objekt udaljen manje od oko 50 cm, koristite makro snimanje (prethodna stranica).
• Ako aparat ne može automatski izoštriti objekt, indikator AE/AF blokade polagano trepće i zvučni
signal se ne čuje. Ponovo kadrirajte sliku i izoštrite je.
Slučajevi u kojima je izoštravanje otežano:
− Objekt je taman i udaljen od aparata
− Loš kontrast između objekta i pozadine
− Objekt se nalazi iza stakla
− Objekt se brzo kreće
− Objekti sa sjajnom površinom ili od kojih se
odbija svjetlo
− Svjetleći objekti
− Objekt osvijetljen straga
Prepoznavanje indikatora na zaslonu
t Potražite informacije na str. 18.
Zakretanje LCD zaslona (zrcalni prikaz)
Za snimanje uz uporabu zrcalnog prikaza zakrenite LCD zaslon prema objektivu. Slika na
zaslonu je prikazana zrcalno. Međutim, slika može biti normalna kad se snimi.
Snimanje možete započeti uporabom tipaka na bočnoj strani LCD zaslona.
Tipka MOVIE
Tipka PHOTO
Slika na LCD zaslonu
Snimljena slika
Kombiniranje fotografija i videozapisa
(hibridno snimanje/5SEC snimanje)
A Tipkom MODE
odaberite REC
mod.
Indikator
REC moda
Preklopka HYBRID
Hibridno snimanje:
U ovom načinu možete snimiti videozapis
prije i nakon snimanja fotografije.
B Podesite preklopku
HYBRID na HYBRID.
Pojavi se P.
Preklopka
5SEC
5SEC snimanje:
Pritiskom ove tipke možete snimiti
videozapis od 5 sekundi kod snimanja
fotografije jer je vrijeme snimanja
videozapisa ograničeno na 5 sekundi.
B Podesite preklopku
5SEC na 5SEC.
Pojavi se S.
C Pritisnite PHOTO
dokraja.
C Pritisnite MOVIE
dokraja.
Snima se otprilike 5 sekundi videozapisa
prije fotografije i oko 3 sekunde nakon
fotografije.
• Veličina videozapisa podešena je na 320x240
(15fps). Videodatoteke se snimaju u MPEG-4
(MP4) formatu.
Na LCD zaslonu se pojavi "zzzzz" i
svake sekunde sljedeće nestane indikator z.
• Snimanje koje je u tijeku ne možete
zaustaviti čak ni pritiskom tipke MOVIE.
O hibridnom snimanju
• Kad je opcija [Hybrid Rec] podešena na [Pre Rec] u izborniku - (Setup), možete samo snimati
videozapis trajanja oko 5 sekundi prije snimanja fotografije.
• Pri hibridnom snimanju možete koristiti sljedeće funkcije:
− Speed Burst
− Multi Burst
− Exposure Bracket
− Auto Review
• Pri hibridnom snimanju se baterija istroši brže nego pri normalnom snimanju.
• Prvi ili drugi videozapis može se skratiti u sljedećim slučajevima.
− pri kontinuiranom snimanju sljedeće slike,
− promijenite li mod preklopkom MODE ili HYBRID prije ili nakon snimanja.
• Status LCD zaslona se izravno snima na prvi ili drugi videozapis, a mogu se snimiti i sljedeći sadržaji:
− zvuk podešavanja AE blokade te zvuk blokade,
− AF osvjetljenje,
− status zaslona pri podešavanju funkcije, primjerice efekt slike, pred sâmo snimanje fotografije,
− zvuk self-timera,
− zvučni signal tijekom izvođenja postupaka.
• Ukoliko ne želite da se snimaju zvučni signali, podesite [Beep] na [Off] ili [Shutter]. Međutim, zvuk
zatvarača će se snimiti čak i kad je opcija [Beep] podešena na [Off] u izborniku Setup.
Za povratak na normalno snimanje iz hibridnog snimanja
Pomaknite preklopku HYBRID ulijevo.
Za povratak na normalno snimanje iz 5SEC-snimanja
Pomaknite preklopku 5SEC ulijevo.
Za produ#enje vremena snimanja tijekom 5SEC-snimanja
Tijekom snimanja ponovno pritisnite MOVIE. Vrijeme snimanja se produži za 5 sekundi.
Pregled/brisanje slika
A Tipkom MODE
odaberite PLAY
mod.
Uključi se indikator PLAY
moda (zeleni).
Indikator PLAY moda
Tipka Y
B Odaberite sliku tipkama b/B ili
kotačićem.
Fotografije: Prikazano je Q.
Videozapisi: Prikazano je R.
u Videozapisi:
Za reprodukciju videozapisa pritisnite z.
Reprodukcija hibridne snimke odvijat će se na
sljedeći način: prvi videozapis t fotografija t
drugi videozapis.
Skala
reprodukcije
Tipka ./B
Pretraživanje unatrag/unaprijed:
Zakrenite kotačić ulijevo/udesno.
(Povratak na normalnu reprodukciju: z)
Glasnoća: v/V
Zaustavljanje reprodukcije: z
• Pri reprodukciji hibridne snimke nije moguće ubrzano
pretraživanje unatrag ili unaprijed ni pauza.
Brisanje slika
1 Prikažite sliku koju želite obrisati i pritisnite ./B (brisanje).
2 Kontrolnom tipkom v odaberite [Delete], zatim pritisnite z.
Za odustajanje od brisanja
Odaberite [Exit] i zatim pritisnite z.
• Kad izbrišete fotografiju iz hibridne snimke, također će se izbrisati prvi i drugi videozapis.
• Čak i kad izbrišete snimku, i dalje ostane umanjena slika pohranjena u albumu.
Pregled uveane slike (zum pri reprodukciji)
Dok je prikazana fotografija, pritisnite f za njezino uvećavanje.
Za smanjenje pritisnite e.
Za povećavanje dijela slike: v/V/b/B
Za povratak na normalnu veličinu slike: z
Za pohranjivanje uvećanih slika: [Trimming] t str. 49
Indeksni prikaz slika
Pritisnite Y (indeksni prikaz) i odaberite sliku tipkama v/V/b/B ili kotačićem.
Za povratak na prikaz jedne slike pritisnite z.
Za prikaz sljedeće (prethodne) grupe slika, pomaknite žuti okvir gore/dolje/lijevo/desno
tipkama v/V/b/B ili kotačićem.
Ponovnim pritiskom tipke Y
pojavi se indeksni prikaz 16 slika.
Za brisanje slika u indeksnom prikazu
1 Kad je uključen indeksni prikaz, pritisnite ./B (brisanje) i tipkama b/B odaberite [Select]
te zatim pritisnite z.
2 Tipkama v/V/b/B ili kotačićem odaberite sliku koju želite obrisati, zatim pritisnite z za
pridjeljivanje indikatora B (brisanje) odabranoj slici.
Za poništenje odabira
Odaberite sliku koju ste već odredili za brisanje i pritisnite z za
brisanje indikatora B sa slike.
3 Pritisnite ./B (brisanje).
4 Tipkom B odaberite [OK] i zatim pritisnite z.
• Za brisanje svih slika u direktoriju, u koraku 1 umjesto [Select] tipkama b/B odaberite [All In This
Folder] i zatim pritisnite z.
Gledanje snimaka na zatvorenom LCD zaslonu
Ako u PLAY modu zatvorite LCD zaslon tako da bude
okrenut prema van, aparat se neće isključiti. Snimke
možete gledati sa zatvorenim LCD zaslonom.
UPOZORENJE
Za sprečavanje požara ili električkog
udara ne izlažite aparat utjecaju kiše
ili vlage.
Napomena:
DSC-M2 je potrebno koristiti sa Cyber-shot
Stationom UC-MB i mrežnim adapterom AC-LS5.
OPREZ
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili
preinake koje nisu izričito odobrene u ovom
priručniku mogu uzrokovati probleme pri
uporabi aparata.
2
Ovaj proizvod je ispitan i potvrđena je
usklađenost sa smjernicom EMC za uporabu
spojnih kabela kraćih od 3 m.
Pa#nja
Elektromagnetsko polje na određenim
frekvencijama može utjecati na sliku i zvuk ovog
digitalnog fotoaparata.
Napomena
Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam
prouzroči prekid prijenosa podataka, ponovo
pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovo spojite
vezni kabel (USB, i sl.).
Zbrinjavanje starih elektrinih i
elektronikih ure&aja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
3
Napomene o uporabi fotoaparata
"Memory Stick Duo" kartica nije
isporuena s ovim aparatom.
Za snimanje ovim fotoaparatom trebate
nabaviti "Memory Stick Duo" karticu.
Vrste "Memory Stick" kartica koje
mo#ete koristiti s aparatom (opcija)
Ovaj fotoaparat koristi "Memory Stick
Duo" kao medij za snimanje. Postoje dvije
vrste "Memory Stick" kartice.
"Memory Stick Duo": S ovim aparatom
mo#ete koristiti "Memory Stick Duo".
• Bateriju možete puniti čak i kada nisu potpuno
prazne. Također ih možete koristiti kada su
polupune.
• Ukoliko bateriju ne namjeravate koristiti duže
vrijeme, iskoristite preostali kapacitet i izvadite
je iz aparata te je pohranite na hladno, suho
mjesto. Na taj ćete način osigurati njihovu
funkciju (str. 99).
• Za detaljnije informacije o bateriji koju smijete
koristiti pogledajte str. 99.
O Carl Zeiss objektivu
Vaš fotoaparat ima Carl Zeiss objektiv koji
kvalitetno reproducira sliku uz odličan
kontrast.
Objektiv ovoga fotoaparata uz strogu
kontrolu kvalitete proizvela je tvrtka Carl
Zeiss prema standardu kvalitete tvrtke Carl
Zeiss iz Njemačke.
"Memory Stick": S ovim aparatom ne
mo#ete koristiti "Memory Stick".
Izjava
S ovim aparatom nije mogue
koristiti ostale kartice.
Sigurnosna kopija
• Za detalje o "Memory Stick Duo" kartici
pogledajte str. 97.
Prilikom korištenja "Memory Stick
Duo" s "Memory Stick"
kompatibilnom opremom
"Memory Stick Duo" karticu možete
koristiti uz Memory Stick Duo adapter
(opcija).
Memory Stick Duo Adapter
Napomene o "InfoLITIHIUM" bateriji
• Prije prve uporabe napunite NP-FT1
(t korak 1 u "Prvo pročitajte")
4
• Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan
kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala
ili zbog nemogućnosti snimanja ili reprodukcije
uslijed kvara fotoaparata ili medija za snimanje,
ili zbog nekog drugog razloga.
• Kako biste izbjegli opasnost od gubitka
podataka, uvijek izradite sigurnosne kopije
podataka na drugom mediju.
Napomene o snimanju/reprodukciji
• Fotoaparat nije otporan na prašinu, vodu i
prskanje. Prije uporabe aparata pročitajte mjere
opreza (str. 100).
• Prije snimanja važnih događaja izvedite probno
snimanje kako biste se uvjerili da aparat radi
dobro.
• Pazite da se fotoaparat ne smoči. Ukoliko voda
dospije u aparat, može uzrokovati kvarove koji
se u pojedinim slučajevima možda neće moći
popraviti.
• Aparat ne usmjeravajte prema suncu ili drugim
izvorima svjetlosti. To može uzrokovati
nepopravljivo oštećenje aparata.
• Aparat ne koristite u blizini uređaja s jakim
radiovalovima ili zračenjima, jer u tom slučaju
uređaj neće dobro snimati ili reproducirati.
• Uporaba aparata na pješčanim i prašnjavim
lokacijama može uzrokovati kvarove.
• Ukoliko dođe do kondenzacije vlage, pričekajte
da nestane prije uporabe aparata (str. 100).
• Nemojte tresti ili udarati aparat. Osim kvarova
i nemogućnosti snimanja fotografija može se
dogoditi da više ne možete upotrebljavati medij
za snimanje ili da se slikovni podaci oštete,
izgube ili izbrišu.
• Prije uporabe očistite površinu bljeskalice.
Toplina pri radu bljeskalice može uzrokovati
prljanje površine bljeskalice ili lijepljenje
prašine po površini što će rezultirati
nedovoljnim svjetlom.
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
• LCD zaslon je proizveden visoko preciznom
tehnologijom tako da preko 99,99% piksela
radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti
sitne crne i/ili svijetle točkice u boji (bijele,
crvene, plave ili zelene). To je normalno u
procesu proizvodnje i ni na koji način ne utječe
na snimljeni materijal.
Crne (bijele/crvene/
plave/zelene) točke
Pokrov objektiva
Pokrov objektiva automatski se otvara i zatvara
uključivanjem i isključivanjem fotoaparata.
Pazite da vam pritom ne zahvati prst. Također ne
pokušavajte nasilno otvarati pokrov objektiva jer
tako možete uzrokovati kvar.
O kompatibilnosti podataka
• Ovaj fotoaparat je usklađen s pravilima dizajna
(Design rule for Camera File system universal
standard) univerzalnog standarda koje je
utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electric and
Information Technology Industries).
• Reprodukcija slika snimljenih ovim
fotoaparatom na drugoj opremi i reprodukcija
slika snimljenih ili editiranih na drugoj opremi
na ovom fotoaparatu nije zajamčena.
O autorskim pravima
TV programi, filmovi, videovrpce i drugi
materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima.
Neovlašteno snimanje takvih materijala može
biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima.
Slike iz prirunika
Fotografije korištene kao primjeri u ovim
uputama su reprodukcije, a ne stvarne fotografije
snimljene ovim aparatom.
• Ako LCD zaslon ili objektiv duže vrijeme
izlažete izravnoj sunčevoj svjetlosti, možete
uzrokovati kvar. Budite pažljivi kod ostavljanja
aparata u blizini prozora ili na otvorenom.
• Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može
prouzročiti neravnine na njegovoj površini i
kvarove.
• Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu
pojaviti zaostale slike, no to je uobičajeno u
takvim uvjetima.
• Pazite da ne udarate objektiv i da ga ne
pritišćete.
5
Rukovanje fotoaparatom
• Želite li otvoriti LCD zaslon, zakrenite ga
ulijevo kao na slici.
• LCD zaslon možete zakrenuti za 90 stupnjeva i
180 stupnjeva na svaku stranu kao što je prikazano slikom. Možete podesiti kut LCD zaslona
u skladu s uvjetima snimanja. Namjestite LCD
zaslon u otvoreni položaj od 90 stupnjeva.
• Kad nosite aparat, zatvorite LCD zaslon kao na
slici.
6
• Kod otvaranja LCD zaslona pazite da prstima
ne dodirnete leću objektiva.
• Ne držite LCD zaslon rukom.
Za optimalnu uporabu digitalnog fotoaparata
Pripremite fotoaparat i snimajte na jednostavan način
"Prvo proitajte"
Pripremite bateriju
Ukljuite fotoaparat/podesite sat
Uloite "Memory Stick Duo" (opcija)
Odaberite veliinu slike
Snimajte jednostavnije (automatsko podešavanje)
Kombinirajte fotografije i videozapise (hibridno/5SEC snimanje)
6 Pogledajte/obrišite slike
1
2
3
4
5
Upoznajte svoj novi fotoaparat
• Snimajte uz uporabu omiljenih postavki t str. 35
• Uživajte u raznim mogućnostima snimanja/reprodukcije
pomoću izbornika t str. 32
• Uživajte u snimkama koristeći slide show i album
t str. 28, 30
• Promijenite tvorničke postavke t str. 50
Priključite fotoaparat na računalo ili pisač
• Kopirajte slike na računalo i mijenjate ih po želji t str. 60
• Otisnite fotografije na pisaču koji je izravno spojen na
fotoaparat (samo pisači koji podržavaju PictBridge)
t str. 75
7
Sadržaj
Napomene o uporabi fotoaparata..................................................................4
Iskoristite mogunosti fotoaparata
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika ........................................11
Izoštravanje — Uspješno izoštravanje objekta................................................... 11
Ekspozicija — Podešavanje intenziteta svjetla .................................................. 12
Boja — O efektima svjetla .................................................................................. 13
Kvaliteta — O kvaliteti i veličini slike .................................................................. 13
Dijelovi fotoaparata......................................................................................15
Indikatori na zaslonu....................................................................................18
Promjena prikaza na zaslonu ......................................................................23
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa ...........................................24
Vijek trajanja baterije i broj slika koje možete snimiti/pregledati .................26
Uporaba tipaka za snimanje/reprodukciju ...................................................27
Uporaba slide showa ...................................................................................28
Uporaba albuma ..........................................................................................30
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika ....................................................................32
Opcije izbornika......................................................................................33
Izbornik za snimanje....................................................................................35
! (Camera)
$ (EV)
9 Focus (izoštravanje)
WB (White Bal)
ISO (osjetljivost)
6 P. Quality (kvaliteta slike)
REC Mode (način snimanja)
BRK (Bracket Step)
M (Interval)
(± Flash Level (razina bljeskalice)
PFX (efekt slike)
5 Saturation (zasićenost)
6 Contrast (kontrast)
L Sharpness (oštrina)
- Setup (podešavanje)
8
Izbornik za reprodukciju ..............................................................................45
! Folder (direktorij)
H Protect (zaštita)
DPOF (oznaka za tiskanje)
E Print (tiskanje)
C Resize (promjena veličine)
J Rotate (okretanje)
- Setup (podešavanje)
Trimming (snimanje uvećane slike)
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup ........................................................50
! Camera ..................................................................................................51
Hybrid Rec (hibridno snimanje)
Digital Zoom (digitalni zum)
Date/Time (datum/vrijeme)
Red Eye Reduction (smanjenje efekta crvenih očiju)
AF Illuminator (AF osvjetljenje)
Auto Review (automatski pregled)
u Memory Stick Tool ................................................................................54
Format (formatiranje)
Create REC. Folder (izrada direktorija za snimanje)
Change REC. Folder (promjena direktorija za snimanje)
Copy (kopiranje)
T Album tool .............................................................................................56
Write in Album (pohrana u album)
Format (formatiranje)
K Setup 1....................................................................................................57
Beep (zvučni signal)
Format Music (formatiranje izbornika Music)
LCD Backlight (osvjetljenje zaslona)
L Language (jezik)
2 Setup 2....................................................................................................58
File Number (broj datoteke)
USB Connect (USB priključak)
Video Out (videoizlaz)
Clock Set (podešavanje sata)
9
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows .....................................................................60
Kopiranje slika na računalo .........................................................................62
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na računalo fotoaparatom ............69
Uporaba isporučenog softvera ....................................................................70
Za korisnike Macintosh računala.................................................................72
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije ...............................................................................74
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava funkciju PictBridge...................75
Ispis slika u fotolaboratoriju .........................................................................79
Spajanje fotoaparata na TV prijemnik
Pregled slika na TV zaslonu........................................................................81
U sluaju problema
Problemi pri rukovanju.................................................................................83
Indikatori i poruke upozorenja .....................................................................94
Ostale informacije
O "Memory Stick" kartici ..............................................................................97
O "InfoLITHIUM" bateriji ..............................................................................99
Mjere opreza..............................................................................................100
Tehnički podaci..........................................................................................102
10
Iskoristite mogu!nosti fotoaparata
Osnovne tehnike za postizanje kvalitetnijih slika
Izoštravanje
Ekspozicija
Boja
Kvaliteta
U ovom poglavlju su opisane osnove
uporabe fotoaparata kako bi u potpunosti
mogli uživati u njegovim karakteristikama.
Objasnit ćemo vam kako koristiti razne
funkcije poput tipaka/preklopki (str. 27) i
izbornika (str. 32) itd.
Izoštravanje
Uspješno izoštravanje objekta
Kad pritisnete PHOTO dopola, aparat automatski izoštrava objekt (AF). Nemojte zaboraviti
da tipku PHOTO treba pritisnuti samo dopola.
Odmah pritisnite
PHOTO dokraja.
Pritisnite PHOTO
dopola.
Indikator AE/AF blokade
trepće , svijetli/
Zatim pritisnite
oglašava se zvukom
PHOTO dokraja.
Za snimanje fotografije koju je teško izoštriti t [Focus] (str. 38)
Ako je slika nejasna čak i nakon izoštravanja, možda je u pitanju tresenje aparata.
t Pogledajte "Savjeti za sprečavanje nejasnih slika" (ispod).
Savjeti za spreavanje nejasnih slika
Čvrsto držite aparat s obje ruke. Aparat možete umiriti prislanjajući se uz obližnje drvo
ili zgradu. Preporučujemo uporabu stativa i bljeskalice u uvjetima slabog svjetla.
11
Ekspozicija
Podešavanje intenziteta svjetla
Možete snimiti razne slike podešavanjem ekspozicije i ISO osjetljivosti. Ekspozicija je
količina svjetlosti koja prodire u aparat kad se otvori zatvarač.
Ekspozicija:
Brzina zatvarača = vrijeme tijekom kojeg u
fotoaparat dopire svjetlo
Otvor blende = veličina otvora kroz koji ulazi
svjetlo
ISO = osjetljivost pri snimanju
Preeksponiranost
= previše svjetla
bijela slika
Ispravna vrijednost
ekspozicije
Podeksponiranost
= premalo svjetla
tamna slika
Ekspozicija se automatski podešava na
odgovarajuću vrijednost kod načina
automatskog podešavanja. No, možete je
podesiti i ručno pomoću niže navedenih
funkcija.
EV:
Omogućuje podešavanje ekspozicije koju je
procijenio aparat t str. 37
Mjerenje svjetla:
Omogućuje promjenu dijela objekta koji će
vam poslužiti za mjerenje svjetla pri
određivanju ekspozicije t korak 5 u "Prvo
pročitajte"
Podešavanje ISO osjetljivosti
ISO je mjerna jedinica (osjetljivost) u kojoj je izražena procjena svjetlosti kojoj će biti
izložen element za snimanje slike (primjerice, fotografski film). Slike se mogu razlikovati,
ovisno o ISO osjetljivosti, čak i kod iste ekspozicije.
[ISO] podešava osjetljivost t str. 40
Velika ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i ako je snimite u uvjetima slabe svjetlosti, no
vjerojatno će biti neujednačena.
Mala ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena, iako vjerojatno malo tamnija.
12
Boja
O efektima svjetla
Uvjeti svjetla utječu na boju objekta.
Primjer: Boja slike ovisno o izvorima svjetlosti
Vrijeme/svjetlost
Danje svjetlo
Oblačno
Fluorescentno
svjetlo
Električna
žarulja
Karakteristike svjetla
Bijelo
(standardno)
Plavkasto
S primjesama
plave
Crvenkasto
Tonovi boja se automatski podešavaju u načinu automatskog podešavanja.
No, tonove boje možete podesiti i ručno s [White Bal] (str. 40).
Kvaliteta
O kvaliteti i veliini slike
Digitalna slika je sastavljena od malih točaka koje se nazivaju pikseli.
Što je više piksela u slici, to je ona veća, zauzima više memorije, a slika je detaljno prikazana.
Veličina slike se prikazuje brojem piksela. Iako razlike nisu uočljive na zaslonu fotoaparata,
detalji i vrijeme obrade podataka se razlikuju na tiskanoj slici i slici prikazanoj na zaslonu
računala.
Opis piksela i veličine slike
Pikseli
A Veličina slike: 5 M
2592 piksela T 1944 piksela = 5 038 848 piksela
B Veličina slike: VGA
640 piksela T 480 piksela = 307 200 piksela
13
Odabir veliine slike (t korak 4 u "Prvo proitajte")
Piksel
Veliki broj (kvalitetna
slika i veći zapis)
Primjer: tiskanje do
veličine A4
Mali broj (slabija
kvaliteta i manji zapis)
Primjer: dodana slika
za slanje e-mailom
Tvorničko podešenje je označeno oznakom J.
Veliina slike
J
5M (2592T1944)
Za
Veći
3:2* (2592T1728)
Za ispis slika u formatu A4 ili slika velike gustoće
piksela u formatu A5.
3M (2048T1536)
Za tiskanje slike u veličini razglednice
1M (1280T960)
VGA (640T480)
Manji
Za tiskanje većeg broja slika
Za dodavanje slika e-mailovima ili za internetske stranice
* Slike su snimljene u istom formatu fotografskog papira za tiskanje tj. 3:2 ili razglednica itd.
Veliina slike
J 640(30fps) (640T480)
Smjernice
Za snimanje videozapisa bez smetnji.
320(30fps) (320T240)
320(15fps) (320T240)
Za snimanje više videozapisa.
• "fps" označava broj sličica u sekundi (frame per second). Stvaran broj slika ovisi o uvjetima snimanja i
objektu.
Odabir kvalitete slike (opsega kompresije) u kombinaciji (str. 41)
Opseg kompresije možete odabrati kad pohranite digitalne slike. Ako odaberete veliki opseg
kompresije, neće biti prikazani detalji slike, ali će zapis biti manje veličine.
14
Dijelovi fotoaparata
Za detalje o rukovanju pogledajte stranice
navedene u zagradama.
Fotoaparat
A Tipka Y (indeks) (75, t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
B LCD zaslon (23)
C Za snimanje: Tipka PHOTO (t korak
5 u "Prvo pročitajte")
Za gledanje: Tipka I (28)
D Tipka A (uključenje/isključenje
prikaza/osvjetljenja zaslona) (23)
E Za snimanje: Tipka MOVIE (t korak
5 u "Prvo pročitajte")
Za gledanje: Tipka T (30)
F Tipka ./B (veličina slike/brisanje)
(t korak 4 i 6 u "Prvo pročitajte")
G Tipka MENU (32)
H Tipka RESET (83)
I Tipka PHOTO (27, t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
J Preklopka HYBRID (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
K Tipka MODE (27)
L Tipka MOVIE (27, t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
M Preklopka 5SEC (t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
N Kontrolne tipke
S uključenim izbornikom: v/V/b/B/z
(t korak 2 u "Prvo pročitajte")
S isključenim izbornikom: )/(/*/%
(t korak 5 u "Prvo pročitajte")
O Kotačić (27, t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
P Za snimanje: Tipka zuma (W/T)
(t korak 5 u "Prvo pročitajte")
Za gledanje: Tipka e/f (pri zum
reprodukciji)/Y (indeks) (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
Q Tipka POWER (t korak 2 u "Prvo
pročitajte")
R Žaruljica (/CHG (narančasta)
(t korak 1 u "Prvo pročitajte")
REC: Žaruljica REC moda (zelena)
(t korak 5 u "Prvo pročitajte")
PLAY: Žaruljica PLAY moda (zelena)
(t korak 6 u "Prvo pročitajte")
15
S DC IN priključnica
Kad koristite mrežni adapter AC-LS5
(isporučen)
DC priključak
Oznaka v
U zidnu utičnicu
Mrežni adapter
Mrežni kabel
T Pokrov DC IN priključnice
U Petlja za vrpcu (t "Prvo pročitajte")
V Žaruljica pristupa (t korak 4 u "Prvo
pročitajte")
A Bljeskalica (t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
B Objektiv
C Žaruljica self-timera (t korak 5 u
"Prvo pročitajte") / AF svjetlo (53)
D Zvučnik
E Mikrofon
F Priključnica
G Baterijski pretinac (t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
H Utor za "Memory Stick Duo” karticu
(t korak 3 u "Prvo pročitajte")
I Pokrov baterije/"Memory Stick Duo"
kartice (t korak 1 i 3 u "Prvo
pročitajte")
J Navoj za stativ
Koristite stativ s vijkom kraćim od 5,5 mm.
Na stative s vijcima dužim od 5,5 mm nećete
moći dobro učvrstiti aparat i možete ga oštetiti.
K Ručica za vađenje baterije (t korak 1
u "Prvo pročitajte")
16
Cyber-shot Station
Spajanje
Koristi se za punjenje baterije ili spajanje
fotoaparata na TV prijemnik ili računalo,
itd.
Spojite fotoaparat na prikazan način.
• Dobro pričvrstite fotoaparat u vodilicu.
Odspajanje
Uhvatite fotoaparat i Cyber-shot Station na
prikazan način te odspojite aparat.
A
B
C
D
Priključnica za fotoaparat
Priključnica A/V OUT (STEREO) (81)
Priključnica + (USB) (63)
Priključnica DC IN (t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
• Isključite fotoaparat prije spajanja na Cybershot Station ili odspajanja s njega.
17
Indikatori na zaslonu
Za detalje o svakom postupku pogledajte
stranice navedene u zagradama.
U REC modu
A
Indikator
Znaenje
y 60min
Preostalo trajanje baterije
(t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
I
Direktorij za snimanje (54)
J
Album (30, 56)
U pripravnom stanju snimanja
(1.3
l
Uvećanje zuma (t 51,
korak 5 u "Prvo pročitajte")
g 2 3 4 Način snimanja (Scene
D E P Selection) (35)
O f
Kad pritisnete PHOTO dopola
_
Način snimanja
(programirano) (35)
(WB n V Ravnoteža bijele boje (40)
= <
Pri snimanju videozapisa
18
r
Efekt slike (43)
1
Datum/vrijeme (52)
\
Makro snimanje (t korak
5 u "Prvo pročitajte")
L
Oštrina (44)
6
Kontrast (44)
5
Zasićenost (44)
ISO100
ISO broj (40)
C:32:00
Dijagnostički indikator (94)
B
D
Indikator
Znaenje
Indikator
Znaenje
G
Funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju (52)
h
Upozorenje na vibracije (11)
(
G
• Upozorava da zbog vibracija
nećete snimiti jasnu sliku.
Čak i kad se ovaj indikator
pojavi, možete nastaviti sa
snimanjem. No, preporučujemo vam uporabu bljeskalice radi bolje osvijetljenosti
ili uporabu stativa ili drugih
načina stabiliziranja aparata.
, Način rada bljeskalice
(t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
B = @ Veličina slike (t korak 4
?A
u "Prvo pročitajte")
FINE STD
Kvaliteta slike (41)
0
AF osvjetljenje (53)
M BRK L Način snimanja
(41, t korak 5 u "Prvo
Q P
pročitajte")
400
(nije prikazan
na zaslonu na
prethodnoj
stranici)
E
Niski napon baterije (26, 94)
+
Nitni križ za mjerenje
ekspozicije u točki
(t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
Preostali broj slika za
snimanje (24)
Okvir automatskog
izoštravanja (38)
Izbornik/izbornik Guide
(32)
• Izbornik/izbornik Guide
uključuje se ili isključuje
pritiskom tipke MENU.
)
Self-timer (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
C
Indikator
Znaenje
p o n Indikator okvira raspona
automatskog izoštravanja
f
(38)
E
Indikator
Znaenje
` 30f
a 30f
a 15f
Veličina videozapisa
(t korak 4 u "Prvo
pročitajte")
0.5m
Podešenje ručnog
izoštravanja (38)
%
Načina mjerenja svjetla
(t korak 5 u "Prvo
pročitajte")
+2.0EV
Ekspozicija (37)
[00:28:05]
Maksimalno vrijeme
snimanja (25)
Histogram (23, 37)
R
Vrijeme snimanja
videozapisa (t korak 5 u
"Prvo pročitajte")
S
19
F
Indikator
Znaenje
z
AE/AF blokada (t korak
5 u "Prvo pročitajte")
+2.0EV
Ekspozicija (37)
D
Usporavanje zatvarača
• Ukoliko je brzina zatvarača
jednaka ili manja od 1/6
sekunde (uz ISO64/100/
200) ili 1/25 sekunde (uz
ISO400), funkcija NR se
automatski uključuje radi
uklanjanja smetnji slike.
2"
Brzina zatvarača
F3.5
Otvor blende
G
Indikator
Znaenje
+2.0EV
Ekspozicija (37)
O
Snimanje videozapisa
zzzzz
5SEC snimanje (t korak
5 u "Prvo pročitajte")
00:00:02
Vrijeme snimanja (25)
20
Pri reprodukciji fotografija
A
Indikator
Znaenje
y 60min
Preostalo trajanje baterije
(t korak 1 u "Prvo
pročitajte")
H/J
Direktorij za reprodukciju
(45)/Reprodukcija albuma
(30)
I
Direktorij za snimanje (54)
12/12
Broj slike/broj snimljenih
slika u odabranom
direktoriju
Pri reprodukciji videozapisa
B = @ Veličina slike (t korak 4
?A
u "Prvo pročitajte")
` 30f a 30f
a 15f
` 2f a 2f
a 1f
U/V/W
• Za provjeru prikaza u albumu, pogledajte
str. 30.
X/Y/Z
[/\/]
Reprodukcija/Stop/Pomak
slide showa unaprijed (28,
30, t korak 6 u "Prvo
pročitajte")
Ubrzano pretraživanje
unaprijed/unatrag
00:00:12
Brojač (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
Step
12/16
U/b
Reprodukcija sliku po
sliku (41)
l
Stupanj zuma pri
reprodukciji (t korak 6 u
"Prvo pročitajte")
VOL. J
Indikator glasnoće (t
korak 6 u "Prvo pročitajte")
C:32:00
Dijagnostički indikator (94)
B
Indikator
z "
Znaenje
PLAY Hibridna reprodukcija (t
korak 6 u "Prvo pročitajte")
101-0012
Broj direktorija-zapisa (45)
Skala reprodukcije (t
korak 6 u "Prvo pročitajte")
21
C
Indikator
Znaenje
i j k Promjena direktorija (45)
• Ne pojavljuje se pri
uporabi albuma.
-
Zaštita (46)
D
PictBridge veze (76)
I
Oznaka za tiskanje (DPOF)
(79)
Q
R
^
P Način snimanja (41, t
korak 5 u "Prvo pročitajte")
D
Indikator
Znaenje
F
Ne odspajajte USB kabel
(77)
Indikator histograma (23, 37)
• Oznaka : se pojavljuje
kad uključite prikaz
histograma.
(
,
%
Bljeskalica
Način mjerenja (t korak 5
u "Prvo pročitajte")
(WB n V Ravnoteža bijele boje (40)
= <F
500
Brzina zatvarača
F4.5
Otvor blende
ISO100
ISO broj (40)
+2.0EV
Ekspozicija (37)
Izbornik/izbornik Guide (32)
E
Indikator
Znaenje
2005 1 1
9:30 AM
Datum snimanja/vrijeme
reprodukcije slike (52)
22
Promjena prikaza na zaslonu
Svaki put kad pritisnete A
(uključenje/isključenje prikaza/osvjetljenja
zaslona) prikaz se mijenja na sljedeći način:
Histogram je uključen
Prikaz histograma
(str. 37)
• Može doći do velike razlike u histogramu
prikazanom tijekom snimanja ili reprodukcije
kod:
− aktiviranja bljeskalice,
− male ili velike brzine zatvarača.
• Histogram se možda neće prikazati kod slika
snimljenih drugim fotoaparatima.
• Trajanje baterije možete produžiti
isključivanjem LCD zaslona.
• Kad počne slide show, možete uključiti
indikatore pritiskom tipke A (uključenje/
isključenje prikaza/osvjetljenja zaslona).
Indikatori su isključeni
Indikatori su uključeni
Osvjetljenje zaslona je isključeno
• Histogram se ne pojavljuje kod snimanja u
sljedećim situacijama:
Pri snimanju
− dok je prikazan izbornik,
− pri snimanja videozapisa,
− kad je slika veličine 3:2,
− pri snimanju s digitalnim zumom.
Pri reprodukciji
− dok je prikazan izbornik,
− u indeksnom prikazu,
− pri uporabi zuma kod reprodukcije,
− kod rotiranja fotografija,
− pri reprodukciji Multi Burst snimaka,
− pri reprodukciji videozapisa,
− pri reprodukciji slide showa.
23
Broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa
Tablica prikazuje približan broj fotografija i vrijeme snimanja videozapisa koji stanu na
"Memory Stick Duo" formatiran u ovom fotoaparatu. Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno
o uvjetima snimanja.
Broj fotografija (kvaliteta slike je [Fine] u gornjem redu i [Standard] u donjem.)
(Slike)
Kapacitet
Veliina slike
5M
3:2
3M
1M
VGA
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
722
1482
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
722
1482
20
41
82
148
302
617
1265
36
74
149
264
537
1097
2250
50
101
202
356
725
1481
3038
93
187
376
649
1319
2694
5524
196
393
789
1427
2903
5927
12153
490
984
1974
3569
7259
14819
30383
• Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [Mode] podešen na [Normal].
• Veličina fotografije je 1M kada je [Mode] podešen na [Multi Burst].
• Ako je broj preostalih slika veći od 9999, na LCD zaslonu se prikazuje ">9999".
• Veličinu slike možete promijeniti kasnije (funkcija promjene veličine slike [Resize]; str. 47).
Broj fotografija kod hibridnog snimanja (kvaliteta slike je [Fine] u gornjem redu i
[Standard] u donjem.)
(Slike)
Kapacitet
Veliina slike
5M
3:2
3M
1M
VGA
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
2GB
9
18
37
67
138
138
578
14
28
57
103
210
210
880
9
18
37
67
138
138
578
14
28
57
103
210
210
880
12
25
51
93
191
191
799
17
36
72
129
263
263
1104
20
41
83
148
302
302
1265
25
51
102
183
372
372
1558
29
59
119
216
439
439
1841
32
65
131
237
483
483
2025
• Broj slika se odnosi na situaciju u kojoj je [Hybrid Rec] podešen na [Normal].
24
1GB
Vrijeme snimanja za videozapise
Kapacitet
Veliina slike
(sati: minute: sekunde)
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
640(30fps)
0:01:29
0:02:59
0:05:59
0:10:49
0:22:01
0:44:57
1:32:10
320(30fps)
0:04:45
0:09:34
0:19:12
0:34:43
1:10:37
2:24:10
4:55:36
320(15fps)
0:16:37
0:33:24
1:07:00
2:01:08
4:06:24
8:23:01
17:11:20
• Za veličinu i kvalitetu slike pogledajte str. 13.
• Maksimalno vrijeme snimanja iznosi dva sata po snimci.
• Nije zajamčena reprodukcija videozapisa koji nisu snimljeni ovim fotoaparatom.
• Kod reprodukcije fotografija snimljenih ranijim Sonyjevim modelima fotoaparata u ovom aparatu,
prikaz na zaslonu se može razlikovati od stvarne veličine slike.
25
Vijek trajanja baterije i broj slika koje možete
snimiti/pregledati
Tablica prikazuje približan broj fotografija
koje možete snimiti/pregledati i vijek trajanja baterije kod snimanja slika u načinu
[Normal] s punim kapacitetom isporučene
baterije i temperaturom od 25 °C. Broj slika
koje možete snimiti ili pregledati podrazumijevaju promjenu "Memory Stick Duo"
kartice ukoliko je potrebno.
Stvarne vrijednosti mogu biti manje od
navedenih ovisno o načinu uporabe.
• Kapacitet baterije se vremenom smanjuje
(str. 99).
• Broj slika koje možete snimiti/pregledati i vijek
trajanja baterije se smanjuju u sljedećim
uvjetima:
− niska temperatura;
− uporaba bljeskalice;
− učestalo uključenje/isključenje aparata;
− česta uporaba zuma;
− opcija [LCD Backlight] je podešena na
[Bright];
− kapacitet baterije je nizak.
Pri snimanju fotografija
Br. slika
Trajanje
baterije
(min)
Normalno Uključen
Oko 210
Oko 105
Isključen
Oko 250
Oko 125
Uključen
Oko 130
Oko 65
Isključen
Oko 160
Oko 80
Zaslon
Hibridno
• Snimanje u sljedećim uvjetima:
− 6: opcija [P.Quality] podešena na [Fine];
− jedno snimanje svakih 30 sekundi;
− zum se automatski prebacuje između W i T;
− jedno aktiviranje bljeskalice svaka dva
snimanja;
− jedno uključenje/isključenje svakih deset puta.
• Postupak mjerenja se temelji na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• Broj slika za snimanje se ne mijenja ovisno o
veličini slike.
26
Kod pregleda fotografija
Trajanje baterije (min)
Oko 100
• Vrijednosti su prikazane za reprodukciju glazbe
kad je opcija [Transition] podešena na [Normal]
u slide showu.
Kod snimanja videozapisa
Trajanje baterije (min)
Veliina slike
Zaslon ukljuen
Zaslon iskljuen
640(30fps)
Oko 55
Oko 65
320(15fps)
Oko 65
Oko 75
Kod pregleda videozapisa
Veliina slike
Trajanje baterije (min)
640(30fps)
Oko 90
320(15fps)
Oko 100
Uporaba tipaka za snimanje/reprodukciju
Tipke i kotačić fotoaparata možete koristiti za snimanje/reprodukciju u skladu sa željenim
podešenjem.
Tipka I
Kad je aparat podešen na PLAY, možete snimljene fotografije
reproducirati s glazbom (Uporaba slide showa t str. 28).
Kad je odabran REC mod, ova tipka funkcionira kao PHOTO.
Tipka T
Kad je aparat podešen na PLAY, možete s normalne
reprodukcije prijeći na album (Uporaba albuma t str. 30).
Kad je odabran REC mod, tipka funkcionira kao MOVIE.
Kotai
Videozapise možete tijekom
reprodukcije pretraživati prema
naprijed ili natrag u tri različite
brzine podesive zakretanjem
kotačića. Pri snimanju fotografije
možete kotačićem podešavati
ekspoziciju (EV: str. 37). Tijekom
reprodukcije fotografija kotačić
funkcionira kao kontrolne tipke
b/B.
Tipka PHOTO
Za snimanje fotografija.
t korak 5 u "Prvo pročitajte"
Tipka MOVIE
Za snimanje videozapisa.
t korak 5 u "Prvo pročitajte"
Tipka MODE
Možete naizmjence odabirati
PLAY mod i REC mod.
27
Uporaba slide showa
Za prikaz niza fotografija uz glazbu (slide show), jednostavno pritisnite I.
A Tipkom MODE odaberite
PLAY mod.
B Pritisnite I.
C Počinje slide show.
Tijekom slide showa možete odabrati prethodnu/sljedeću sliku kontrolnom tipkom b/B.
• Pritisnete li I tijekom normalne reprodukcije, možete vidjeti snimku pohranjenu na "Memory Stick
Duo", a tijekom reprodukcije albuma možete vidjeti snimku pohranjenu u album.
• Kod hibridnih snimaka moguće je reproducirati samo fotografije.
• Kod Multi Burst snimaka možete reproducirati samo prvu fotografiju iz niza snimljenih.
Pauza slide showa
Pritisnite kontrolnu tipku z. Za nastavak reprodukcije slide showa, odaberite [Continue]
tipkom B i pritisnite z.
Zaustavljanje slide showa
Pritisnite I ili z. Ako ste pritisnuli z, odaberite [Exit] i pritisnite z.
Podešavanje
Možete odabrati željeno podešenje za slide show.
A Pritisnite MENU tijekom reprodukcije slide showa, zatim prikažite izbornik.
B Odaberite željenu opciju izbornika kontrolnim tipkama v/V.
C Odaberite podešenje tipkama b/B.
D Odaberite [Restart] i pritisnite z.
28
Raspoloživa podešenja prikazana su u sljedećim tablicama.
Tvornička postavka je označena sa J.
Image
J Folder (This Date)
All
Reprodukcija svih slika redom u odabranom direktoriju (ili
prema podešenju "This Date" tijekom reprodukcije albuma).
Reprodukcija svih slika pohranjenih na "Memory Stick Duo"
(ili u album pri reprodukciji albuma).
Music
J Music1
Music2
Odabir glazbe za reprodukciju slide showa. Broj glazbenih
zapisa u [Music 1] – [Music 4] ovisi o količini pohranjenih
glazbenih datoteka.
Music3
Music4
Off
Isključenje glazbe za reprodukciju slide showa.
Transition
Quick
J Normal
Slow
Možete podesiti vrijeme prijelaza za izmjenu slika. Efekti
prikaza slike razlikovat će se ovisno o podešenju ove opcije.
Međutim, odaberete li [Slow], snimke će biti prikazane kao
pri normalnoj reprodukciji. Efekti će biti raspoloživi samo
dok prelazite na druge snimke.
z Dodavanje/promjena glazbenih datoteka
U fotoaparat možete prenijeti željene glazbene datoteke s audio CD-a ili MP3 datoteke kako
bi se reproducirale tijekom slide showa. Za prijenos glazbe spojite aparat na računalo USB
kabelom i koristite isporučeni softver "Music Transfer" dok je izvađen "Memory Stick Duo".
Za detalje pogledajte str. 71.
• U fotoaparat možete snimiti najviše četiri glazbene datoteke (postojeće datoteke (Music 1 – 4) možete
zamijeniti novima).
• Svaka glazbena datoteka za reprodukciju na aparatu može trajati najviše 180 sekundi.
• Ako ne možete reproducirati glazbenu datoteku jer je oštećena ili postoji neka greška na njoj, izvedite
[Format Music] str. 57 te ponovno prenesite glazbene datoteke.
29
Uporaba albuma
Kad snimate dok je na zaslonu prikazan indikator J, moguće je pohraniti umanjene kopije
snimaka u album (str. 56). Čak i kad su slike izbrisane s "Memory Stick Duo" kartice, i dalje
možete gledati i pohranjivati umanjene slike u album.
• Kod snimanja fotografija, u album se pohranjuju u veličini [VGA]. Možete snimiti maksimalno 1100
fotografija. Za videozapise se snima prvih 5 sekundi sa sljedećim brojem slika u sekundi:
Veliina slike
Veliina slike pohranjene u album
640(30fps)
640(2fps)
320(30fps)
320(2fps)
320(15fps)
320(1fps)
• Videozapise iz hibridnog snimanja ne možete pohraniti u album.
Reprodukcija snimaka u albumu
A Odaberite PLAY mod tipkom MODE.
B Pritisnite T.
Snimke će u albumu biti raspoređene prema datumu snimanja. Svaka takva skupina snimaka
zove se "This Date" u indeksnom prikazu.
A: Godina snimanja
B: Mjesec snimanja
C: Dan snimanja
D: Broj snimaka za "This Date"
C Odaberite "This Date" tipkama v/V/b/B ili kotačićem, zatim pritisnite z.
U indeksnom prikazu se pojave sve snimke, uključujući i one za "This Date".
A: Godina/mjesec snimanja
B: Dan snimanja
30
D Tipkama v/V/b/B ili kotačićem odaberite snimku koju želite reproducirati, zatim pritisnite z.
Odabrana slika se pojavi na zaslonu.
• Za povratak na indeksni prikaz za "This Date", pritisnite Y (indeks).
Brisanje snimaka iz albuma
Brisanje snimaka u pojedinanom prikazu
A Prikažite snimku koju želite izbrisati, zatim pritisnite ./B (brisanje).
B Odaberite [Delete] tipkom v, zatim pritisnite z.
Brisanje snimaka u indeksnom prikazu
A Izvedite korak C iz "Reprodukcija snimaka u albumu" (str. 30), zatim pritisnite ./B
(brisanje). (Ne možete izbrisati "This Date" u koraku B iz "Reprodukcija snimaka u albumu".)
B Odaberite [Select] tipkama b/B, zatim pritisnite z.
C Tipkama v/V/b/B ili kotačićem odaberite snimku koju želite izbrisati, zatim pritisnite z kako
biste označili B (brisanje).
D Pritisnite ./B (brisanje).
E Odaberite [OK] tipkom B, zatim pritisnite z.
• Za brisanje svih snimaka u "This Date", odaberite [All in this date] u koraku B, zatim pritisnite z.
Odaberite [OK] tipkom B, zatim pritisnite z.
z O snimkama pohranjenim u album
• Kad se album napuni, automatski se brišu stare snimke. Zaštitite snimke koje vam
trebaju (str. 46).
• Kad se album napuni uz zaštićene snimke, trepće T. Iako možete i dalje snimati na "Memory Stick
Duo", ne možete spremati kopije u album. Isključite li zaštitu za snimke koje više ne želite, moći ćete
pohranjivati slike u album.
• Za kopiranje snimke iz albuma, izvedite postupak objašnjen u [Copy] (str. 55).
• Ne možete prenijeti slikovne podatke iz albuma izravno u računalo. Izvedite postupak objašnjen u "Copy
(kopiranje)" (str. 55). Kopirajte željene snimke na "Memory Stick Duo", zatim ih prenesite na računalo.
• Podaci iz “Memory Stick Duo” kartice ili računala ne mogu se kopirati u album.
• Čak i kad zaštitite snimke na "Memory Stick Duo" kartici, pripadajuće umanjene slike u albumu nisu
zaštićene. Također, čak i kad su umanjene slike zaštićene u albumu, pripadajuće izvorne snimke na
"Memory Stick Duo" kartici nisu zaštićene (str. 46).
• Ako izrežete dio slike ili joj promijenite veličinu pri normalnoj reprodukciji, snimke u albumu neće se
promijeniti.
• Na snimkama pohranjenim u album ne možete primjenjivati sljedeće funkcije:
− označavanje za ispis (DPOF)
− ispis
− promjena veličine
− snimanje uvećane slike
31
Uporaba izbornika
Uporaba opcija izbornika
Tipke b/B/v/V
Kontrolne tipke
Tipka MENU
Tipka z
1 Uključite aparat i odaberite odgovarajući mod tipkom MODE.
Dostupne opcije ovise o podešenju izbornika ! (Camera).
2 Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
3 Odaberite željenu opciju kontrolnim tipkama
b/B.
• U REC modu je prikazano [PHOTO/MOVIE]. Opciju
ne možete podesiti dok je indikator [PHOTO/MOVIE] siv.
• U PLAY modu pritisnite z nakon podešavanja opcije.
4 Kontrolnom tipkom v/V odaberite postavku.
Aparat zumira i ugađa odabranu postavku.
5 Pritisnite MENU za isključenje izbornika.
• Ako neka opcija nije prikazana, na rubu mjesta gdje se obično pojavljuje u izborniku je prikazana
oznaka b/B/v/V. Za prikaz opcije koja nije prikazana na zaslonu odaberite oznaku kontrolnim
tipkama.
• Ne možete odabrati opcije koje su prikazane sivo.
32
Za detalje o rukovanju t str. 32
Opcije izbornika
Dostupne opcije izbornika ovise o odabranom modu.
(I: dostupno)
Izbornik za snimanje (str. 35)
PHOTO
PHOTO/MOVIE
MOVIE
Auto
Program
Scene
! (Camera)
I
I
I
—
$ (EV)
—
I
I
I
9 (Focus)
—
I
I
I
WB (White Bal)
—
I
I
I
ISO
—
I
I
—
6 (P. Quality)
—
I
I
—
I
I
I
—
Mode (REC Mode)
1)
BRK (Bracket Step)
M (Interval)
2)
2)
3)
—
3)
—
3)
—
I
I
—
I
I
—
I
I
—
PFX (P. Effect)
—
I
I
I
5 (Saturation)
—
I
—
—
6 (Contrast)
—
I
—
—
L (Sharpness)
—
I
—
—
- (Setup)
I
I
I
I
(± (Flash Level)
1)
Tijekom hibridnog snimanja, [Mode] (REC mod) je podešena na [Normal].
Nije moguće odabrati tijekom hibridnog snimanja.
3)
Nije moguće odabrati, ovisno o podešenju opcije Scene Selection (str. 36).
2)
33
Za detalje o rukovanju t str. 32
Izbornik za reprodukciju (str. 45)
I
—
- (Protect)
I
I
DPOF
I
—
E (Print)
I
—
C (Resize)
I
—
J (Rotate)
I
I
- (Setup)
I
—
4)
I
—
Raspoloživo samo tijekom zuma pri reprodukciji.
34
Reprodukcija albuma
! (Folder)
Trimming
4)
Normalna reprodukcija
Izbornik za snimanje
Za detalje o rukovanju t str. 32
Tvornička postavka je označena sa J.
Kad je odabran PLAY mod, promijenite ga u REC mod tipkom MODE.
! (Camera)
Odaberite jedan od sljedećih načina snimanja u skladu s uvjetima.
Scene Selection
g Magnifying glass
2 Twilight*
Na LCD pokazivaču se
pojavljuje 3,5T uvećan
objekt.
U tamnim uvjetima pomoću
ove funkcije možete snimati
kvalitetne fotografije.
3 Twilight portrait*
4 Landscape
Pogodno za snimanje
portreta noću.
Izoštrava samo udaljene
objekte pri snimanju
krajolika.
D Snow
E Beach
Da bi scene s puno bijele
ispale svijetle.
Kod snimanja na morskoj
plaži ili pokraj jezera, plavetnilo vode jasno se snima.
P High speed shutter
O Fireworks*
Snimanje objekata u
pokretu vani i na
osvijetljenim mjestima.
Snimanje vatrometa u
punom sjaju.
f Candle*
Snimanje u prostoru
osvijetljenom svijećama
bez smanjenja ugođaja.
J
Program
Aparat automatski izvodi odgovarajuća podešavanja kao i
pri automatskom snimanju fotografija, no možete također
po želji promijeniti izoštravanje ili druge parametre. Osim
toga, možete podesiti željene funkcije snimanja uporabom
izbornika.
Auto
Snimanje s automatskim podešavanjem. t korak 5 u
"Prvo pročitajte"
* Brzina zatvarača je manja, stoga savjetujemo uporabu stativa.
35
Za detalje o rukovanju t str. 32
O opciji g Magnifying glass
Udaljenost od objekta
Uve<anje
1 cm
3,5T
2 cm
2,2T
5 cm
1,1T
10 cm
0,5T
20 cm
0,3T
• Žarišna duljina do objekta iznosi približno 1 – 20 cm.
• Optički zum je zaključan na W stranu i nije ga moguće koristiti.
• Kad pritisnete tipku zuma, slika se uvećava digitalnim zumom.
Snimanje u skladu s uvjetima (Scene Selection)
Za snimanje slike u skladu s uvjetima aparat odabire određenu kombinaciju postavki.
(I: možete odabrati željenu postavku)
Macro
Flash*
AF range
finder
Focus Step
White balance
Flash Level
Speed Burst*/
Multi Burs*/
Bracket*
g
—
(/,
I
—
I
I
—
2
—
,
I
9
I
—
—
3
I
F
I
I
I
I
—
4
—
(/,
I
9
I
I
I
D
I
(/,
I
I
I
I
I
E
I
(/,
I
I
I
I
I
P
I
(/,
I
I
I
I
I
O
—
,
—
9
<
—
—
f
—
,
Središnji
AF
0,5 m/1,0 m/
3,0 m/7,0 m
<
—
—
* Ove funkcije ne možete koristiti pri snimanju videozapisa.
36
Za detalje o rukovanju t str. 32
$ (EV)
Ručno podesite ekspoziciju
Prema –
Prema +
M +2.0EV
Prema +: Svjetlija slika.
J 0EV
Fotoaparat automatski podešava ekspoziciju.
m –2.0EV
Prema –: Tamnija slika.
• Za detalje o ekspoziciji t str. 12.
• Vrijednost kompenzacije moguće je podesiti u koracima po 1/3EV.
• Ekspoziciju možete također podesiti kotačićem, bez uporabe izbornika Setup.
• Ako je objekt suviše svijetao ili taman, te ako koristite bljeskalicu, podešenje ekspozicije možda neće
biti učinkovito.
z Podešavanje ekspozicije (EV) uz prikaz histograma
Tamno
Svijetlo
Histogram je grafički prikaz svjetline slike. Više
puta pritisnite A (uključenje/isključenje prikaza/
osvjetljenja zaslona) za prikaz histograma.
Krivulja grafa pada prema desno kad je slika
svijetla, ili prema lijevo kad je slika tamna. Kod
snimanja fotografija podesite EV dok
histogramom provjeravate ekspoziciju.
A Broj piksela
B Svjetlina
• Histogram se također pojavljuje u sljedećim slučajevima, no tada ne možete podesiti ekspoziciju:
− Kad je opcija ! (Camera) podešena na [Auto]
− Kod reprodukcije jedne slike;
37
Za detalje o rukovanju t str. 32
9 Focus (izoštravanje)
Možete promijeniti način izoštravanja. Poslužite se izbornikom kada je otežano automatsko
izoštravanje.
9 (neograniena udaljenost) Izoštrava objekt na osnovi prethodno podešene udaljenosti od
7,0 m
3,0 m
objekta (podešavanje žarišta).
• Kod snimanja objekta kroz mrežu ili prozor teško je dobiti
ispravno žarište u načinu automatskog izoštravanja. U tim
slučajevima poželjna je uporaba opcije [Focus].
1,0 m
0,5 m
Spot AF (p)
Automatsko izoštravanje izrazito sitnog objekta ili suženog
prostora.
• Ovo je korisno kod izoštravanja izrazito sitnih objekata ili
suženih prostora. Uporaba s funkcijom AF blokade omogućuje
snimanje željene kompozicije na slici. Mirno držite fotoaparat
kako objekt ne bi izašao iz okvira automatskog izoštravanja.
Indikator AF okvira
AF okvir
Center AF (o)
Automatsko izoštravanje objekta blizu središta okvira.
• Uporaba ove funkcije s funkcijom AF blokade omogućuje
snimanje željene kompozicije na slici.
Indikator AF okvira
AF okvir
J Multi AF
(Multipoint AF)
(Still image n)
(Movie P)
Automatsko izoštravanje svih dijelova slike unutar AF okvira.
• Ovaj način je koristan kad objekt nije u središtu okvira.
Indikator AF okvira
AF okvir
38
Za detalje o rukovanju t str. 32
• AF znači automatsko izoštravanje (Auto Focus).
• Podaci o podešavanju udaljenosti u opciji [Focus] su približni. Ako leću usmjerite prema gore ili dolje,
odstupanja su veća.
• Kad snimate videozapise, preporučujemo uporabu funkcije [Multi AF] budući da AF radi čak i uz
određenu količinu vibracija.
• Kod uporabe funkcije [Digital Zoom] ili [AF Illuminator] prednost pri izoštravanju imaju objekti
unutar ili blizu središta okvira. U tom slučaju trepće indikator n, o ili p te AF okvir nije vidljiv.
• Odabir udaljenosti je ograničen ovisno o funkciji snimanja u skladu s uvjetima (str. 36).
z Ukoliko je objekt izvan žarišta
Kod snimanja objekta na rubu kadra (ili zaslona) ili kod korištenja funkcije [Center AF] ili
[Spot AF], fotoaparat možda neće izoštriti objekt na rubu kadra. U tom slučaju postupite na
načine navedene u nastavku.
A Postavite objekt u središte AF okvira i pritisnite PHOTO dopola za izoštravanje objekta (AF
blokada).
AF okvir
Indikator AE/AF blokade
Sve dok PHOTO ne pritisnete dokraja, postupak možete ponoviti onoliko puta koliko želite.
B Kad AE/AF indikator prestane treperiti i svijetli, vratite se na željenu kompoziciju kadra i
pritisnite PHOTO dokraja.
39
Za detalje o rukovanju t str. 32
WB (White Bal)
Podešava tonove boje u skladu s osvjetljenjem u određenim uvjetima snimanja, primjerice
kad boje na slici izgledaju čudno.
(WB (bljeskalica)
Podešavanje u skladu sa statusom bljeskalice.
• Ovu opciju ne možete odabrati kad snimate videozapise.
n (elektrino svjetlo)
Podešavanje na mjestima na kojima se uvjeti osvjetljenja brzo
mijenjaju, primjerice disko klub ili pri jakom osvjetljenju,
primjerice, u fotografskom studiju.
V (fluorescentno svjetlo)
Podešavanje kod fluorescentnog osvjetljenja.
= (oblano)
Podešavanje u uvjetima oblačnog neba.
< (danje svjetlo)
Podešavanje kod snimanja na otvorenom, noćnog snimanja,
snimanja pod neonskim svjetlom, vatrometa, izlaska sunca ili
slika prije i nakon zalaska sunca.
J Auto
Automatsko podešavanje bijele boje.
• Za detalje o funkciji [WB] t str. 13.
• Pod fluorescentnim svjetlom koje trepće podešavanje ravnoteže bijele boje možda neće ispravno raditi
iako ste odabrali [V] (fluorescentno svjetlo).
• Kad se aktivira bljeskalica, automatski se uključuje automatsko podešavanje bijele boje [Auto] osim u
načinu [(WB].
• Ovisno o snimanju u skladu s uvjetima (Scene način; str. 36) neke opcije neće biti dostupne.
ISO (osjetljivost)
Odabir osjetljivosti na svjetlo u jedinicama ISO. Što je veći broj, to je veća osjetljivost.
400
200
Kod snimanja u tamnom okolišu ili snimanja objekta koji se
brzo kreće koristite viši broj. Kod snimanja visokokvalitetnih
slika koristite niži broj.
100
64
J Auto
• Za detalje o funkciji [ISO] osjetljivost t str. 12.
• Slika će imati više smetnji kod povećanja osjetljivosti.
• U Scene načinu se [ISO] podešava na [Auto].
40
Za detalje o rukovanju t str. 32
6 P. Quality (kvaliteta slike)
Odabir kvalitete fotografije.
J Fine (FINE)
Standard (STD)
Snimanje materijala visoke kvalitete (mala kompresija).
Snimanje materijala standardne kvalitete (velika kompresija).
• Za detalje o kvaliteti slike t str. 13.
REC Mode (nain snimanja)
Ova funkcija omogućuje odabir između kontinuiranog i običnog snimanja kod pritiska tipke
PHOTO.
Multi Burst (M)
Ova funkcija omogućuje snimanje 16 okvira zaredom jednim
pritiskom tipke PHOTO.
• To je praktično za snimanje, primjerice, sportskih natjecanja.
• Možete odabrati interval okidanja kod funkcije Multi Burst za
opciju [Interval] (str. 43).
Exp Brktg (BRK)
Snimanje serije od 3 slike a automatski podignutim
vrijednostima ekspozicije.
• Možete odabrati sliku s odgovarajućom ekspozicijom nakon
snimanja ukoliko niste snimili kvalitetnu fotografiju ovisno o
svjetlini objekta.
Speed Burst (L)
Snimanje maksimalnog broja slika zaredom (pogledajte
tablicu) kod pritiska i držanja tipke PHOTO.
• Kad nestane poruka "Recording", ne možete snimiti sljedeću
sliku.
J Normal
Isključeno kontinuirano snimanje.
41
Za detalje o rukovanju t str. 32
O funkciji [Multi Burst]
• Slike snimljene u načinu [Multi Burst] možete reproducirati na sljedeći način:
− Za pauzu/nastavak reprodukcije: Pritisnite kontrolnu tipku z.
− Za reprodukciju kadar po kadar: Pritisnite b/B u pauzi reprodukcije. Pritisnite z za nastavak
reprodukcije.
• Tijekom [Multi Burst] snimanja nije moguće koristiti sljedeće funkcije:
− Snimanje s bljeskalicom
− Hibridno snimanje
− Snimanje datuma i vremena
− Dijeljenje serije slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst]
− Brisanje pojedinačne slike iz serije fotografija snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst]
− Podešavanje intervala izmjene slika na neku drugu opciju osim [1/30] kad je opcija ! (Camera)
podešena na [Auto].
• Kod reprodukcije serije slika snimljenih uporabom funkcije [Multi Burst] na računalu ili aparatu koji
nema funkciju Multi Burst, slika se prikazuje u 16 okvira.
• Veličina slike snimljene u načinu [Multi Burst] je 1M.
• Možda nećete moći snimati slike u načinu [Multi Burst] ovisno o načinu Scene (str. 36).
O funkciji [Exp Brktg]
• Bljeskalica je podešena na , (isključena).
• Fokus i uravnoteženje bijele boje su podešeni po prvoj slici, a te postavke se ujedno koriste i za ostale.
• Kad je ekspozicija ručno podešena (str. 37), pomiče se ovisno o podešenoj svjetlini.
• Interval snimanja iznosi otprilike 0,36 sekundi.
• Ukoliko je objekt previše osvijetljen ili previše zatamnjen, nećete moći napraviti pravilan snimak s
odabranom vrijednosti otvorom blende.
• Neće biti moguće snimati u Exposure Bracket načinu ovisno o Scene načinu (stranica 36).
O funkciji [Speed Burst]
• Bljeskalica je podešena na , (isključena bljeskalica).
• Kad koristite funkciju self-timer, snima se niz od najviše četiri fotografije zaredom.
• Kad je slab kapacitet baterije ili kad je "Memory Stick Duo" pun, Speed Burst se zaustavlja.
• U hibridnom modu nije moguće kontinuirano snimanje fotografija.
• Ovisno o odabranom Scene modu, možda nećete moći snimati više fotografija zaredom funkcijom
Speed Burst (str. 36).
42
Za detalje o rukovanju t str. 32
BRK (Bracket Step)
Snimanje serije od 3 slike s automatskim podizanjem vrijednosti ekspozicije.
±1.0EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 1.0EV.
J ±0.7EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 0.7EV.
±0.3EV
Promjena vrijednosti ekspozicije plus ili minus 0.3EV.
• BRK (Bracket Step) nije prikazan u nekim Scene načinima.
M (Interval)
Odabir intervala prikaza slika u načinu [Multi Burst] (str. 41).
1/7.5
1/15
• Ovu postavku nije moguće podesiti kad je [Mode] (REC Mode)
u izborniku podešeno na neku drugu opciju osim [Multi Burst]
(str. 41).
J 1/30
• M (Interval) nije prikazan u nekim Scene načinima snimanja.
(± Flash Level (razina bljeskalice)
Podešavanje količine svjetla bljeskalice.
+ (( +)
Prema +: jače svjetlo bljeskalice.
J Normal (()
– (( –)
Prema –: slabije svjetlo bljeskalice.
• Za promjenu intenziteta bljeskalice t korak 5 u "Prvo pročitajte".
• Možda neće biti moguće podesiti Flash Level ovisno o načinu Scena (str. 36).
PFX (efekt slike)
Omogućuje snimanje slike s posebnim efektima.
B & W (r)
Snima crno-bijelu sliku.
Sepia (r)
Snima sliku s efektom stare fotografije.
J Off
Isključen efekt.
• Ova postavka ne ostaje pohranjena kad isključite fotoaparat.
43
Za detalje o rukovanju t str. 32
5 Saturation (zasienost)
Podešava zasićenost slike.
+ (5)
Prema +: svjetlija boja.
J Normal
– (5)
Prema –: tamnija boja.
6 Contrast (kontrast)
Podešava kontrast slike.
+ (6)
Prema +: pojačava kontrast.
J Normal
– (6)
Prema –: smanjuje kontrast.
L Sharpness (oštrina)
Podešava oštrinu slike.
+ (L)
Prema +: pojačava oštrinu.
J Normal
– (L)
- Setup (podešavanje)
Pogledajte str. 50.
44
Prema –: smanjuje oštrinu.
Izbornik za reprodukciju
Za detalje o rukovanju t str. 32
Tvornička postavka je označena sa J.
Kad je odabran REC mod, promijenite ga u PLAY mod tipkom MODE.
! Folder (direktorij)
Odabir direktorija u kojem je slika koju želite reproducirati (samo kod uporabe "Memory
Stick Duo" kartice).
OK
J Cancel
Pogledajte sljedeći postupak.
Poništenje odabira.
A Odaberite željeni direktorij kontrolnim tipkama b/B.
B Odaberite [OK] pomoću v, zatim pritisnite z.
z O opciji [Folder]
Fotoaparat pohranjuje slike u određen direktorij na "Memory Stick Duo" kartici (str. 54). Možete
promijeniti direktorij ili izraditi novi.
• Za izradu novog direktorija t [Create REC. Folder] (str. 54).
• Za promjenu direktorija za snimanje slika t [Change REC. Folder] (str. 55).
• Kad na "Memory Stick Duo" kartici izradite više direktorija i prikaže se prva ili zadnja slika u
direktoriju, pojavljuju se sljedeći indikatori:
i: prijelaz na prethodni direktorij.
j: prijelaz na sljedeći direktorij.
k: prijelaz na prethodni ili sljedeći direktorij.
45
Za detalje o rukovanju t str. 32
H Protect (zaštita)
Zaštita slika od slučajnog brisanja. Automatsko brisanje snimaka iz albuma možete spriječiti
tako da ih zaštite.
J Protect (H)
Exit
Pogledajte sljedeći postupak.
Izlaz iz funkcije zaštite.
Zaštita pojedinanih slika
A Prikažite sliku koju želite zaštititi.
B Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite [-] (Protect) i pritisnite tipku z.
Prikazana slika je zaštićena i na zaslonu je vidljiv indikator H.
D Za zaštitu ostalih slika odaberite željenu sliku tipkama b/B i pritisnite tipku z.
Zaštita slika u indeksnom prikazu
A
B
C
D
E
Pritisnite Y za indeksni prikaz.
Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
Tipkama b/B odaberite [-] (Protect) i pritisnite tipku z.
Tipkama b/B odaberite [Select] i pritisnite tipku z.
Tipkama v/V/b/B odaberite sliku koju želite zaštititi i pritisnite tipku z.
Na odabranoj slici pojavi se zeleni indikator H.
(zeleno)
F Ponovite korak 5 za zaštitu ostalih slika.
G Pritisnite tipku MENU.
H Tipkom B odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Indikator H mijenja boju u bijelu. Odabrane slike su zaštićene.
• Za zaštitu svih slika u direktoriju, u koraku 4 odaberite [All In This Folder] i pritisnite tipku z. Zatim
tipkom B odaberite [On] i pritisnite tipku z.
• Za zaštitu slika u indeksnom prikazu albuma, slijedite korak C iz "Reprodukcija snimaka u albumu"
(str. 30), zatim pritisnite MENU za prikaz oznake [-]. Pritisnite z, zatim slijedite gornji postupak od
koraka D. Za zaštitu svih slika u "This Date", prikažite [-] i zatim pritisnite z. Tipkom B odaberite
[On] i pritisnite tipku z.
46
Za detalje o rukovanju t str. 32
Poništenje zaštite
Kod prikaza jedne slike
U koraku 3 ili 4 poglavlja "Zaštita pojedinačnih slika" pritisnite z.
U indeksnom prikazu
A Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu u koraku 5 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom
prikazu".
B Pritisnite z kako bi indikator H postao siv.
C Ponovite gornji postupak za sve slike s kojih želite skinuti zaštitu.
D Pritisnite tipku MENU, odaberite [OK] tipkom B i pritisnite z.
Poništenje zaštite svih slika u direktoriju
U koraku 4 poglavlja "Zaštita slika u indeksnom prikazu" odaberite [All In This Folder] i
pritisnite tipku z. Zatim pomoću B odaberite [Off] i pritisnite tipku z.
• Obratite pozornost da se formatiranjem medija za snimanje s njega brišu svi podaci, uključujući i
zaštićene slike. Ti se podaci ne mogu vratiti.
• Potrebno je neko vrijeme za zaštitu slike.
DPOF (oznaka za tiskanje)
Dodaje oznaku za tiskanje I (Print order) slikama koje želite otisnuti (str. 79).
E Print (tiskanje)
Pogledajte str. 75.
C Resize (promjena veliine)
Moguće je promijeniti veličinu slika i snimiti ih kao nove datoteke. Po završetku postupka
promjene veličine slika se vraća na izvornu veličinu.
5M
3M
Veličina slike je vrijednost zadana isključivo kao primjer.
t korak 4 u "Prvo pročitajte".
1M
VGA
J Cancel
Poništava funkciju promjene veličine.
A Prikažite sliku kojoj želite promijeniti veličinu.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Pomoću b/B odaberite [C] (Resize) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v/V odaberite željenu veličinu i pritisnite tipku z.
Slika kojoj ste promijenili veličinu snima se u direktorij za snimanje kao najnovija datoteka.
47
Za detalje o rukovanju t str. 32
• Za detalje o funkciji [Image Size] t korak 4 u "Prvo pročitajte".
• Videozapisima ili Multi Burst slikama nije moguće promijeniti veličinu.
• Kad mijenjate veličinu na veću od originalne, kvaliteta slike je lošija.
• Slika veličine 3:2 se ne može promijeniti.
• Pokušate li promijeniti veličinu 3:2 slike, na vrhu i dnu slike pojave se crne pruge.
J Rotate (okretanje)
Rotiranje fotografije.
EF
Rotira fotografiju. Pogledajte postupak u nastavku.
OK
Određuje rotaciju. Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Poništava rotaciju.
A Prikažite sliku koju želite okrenuti.
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Kontrolnim tipkama b/B odaberite [J] (Rotate) i pritisnite tipku z.
D Pomoću v odaberite [E F] i okrenite sliku tipkama b/B.
E Pomoću v/V odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
• Nije moguće okretati zaštićene slike, videozapise, te Multi Burst slike.
• Pokušate li zakrenuti slike snimljene funkcijom Hybrid, one će i dalje biti prikazane onako kako su
snimljene.
• Slike snimljene drugom opremom možda se neće moći okretati u ovom fotoaparatu.
• Kod gledanja slika na osobnom računalu, informacija o okretanju slike možda neće biti vidljiva, ovisno
o softveru.
- Setup (podešavanje)
Pogledajte str. 50.
48
Za detalje o rukovanju t str. 32
Trimming (snimanje uveane slike)
Ova funkcija omogućuje snimanje uvećane slike (t korak 6 u "Prvo pročitajte") kao nove
datoteke.
Trimming
J Return
Pogledajte postupak u nastavku.
Poništava funkciju.
A Pritisnite tipku MENU nakon zumiranja tijekom reprodukcije za prikaz izbornika.
B Kontrolnom tipkom B odaberite [Trimming] i pritisnite tipku z.
C Odaberite veličinu slike tipkama v/V, te pritisnite tipku z.
Slika će biti snimljena, a na LCD zaslon se nakon snimanja vraća normalna veličina slike.
• Uvećana slika se snima kao nova datoteka u odabrani direktorij, a originalna slika ostaje sačuvana.
• Kvaliteta uvećane slike se može pogoršati.
• Nije moguće snimiti uvećanu sliku veličine 3:2.
• Nije moguće snimiti uvećanu sliku pohranjenu u album.
49
Uporaba izbornika Setup
Uporaba opcija izbornika Setup
Možete promijeniti tvorničke postavke u izborniku Setup.
Tipke b/B/v/V
Kontrolne tipke
Tipka MENU
Tipka z
1 Uključite fotoaparat i odaberite mod tipkom MODE.
2 Pritisnite tipku MENU za prikaz izbornika.
3 Kontrolnom tipkom B odaberite - (Setup).
4 Kontrolnim tipkama b/B/v/V odaberite
parametar koji želite podesiti.
Okvir odabrane opcije postaje žut.
5 Pritisnite z za unos postavke.
Za isključenje podizbornika - (Setup) pritisnite MENU.
Za povratak na izbornik iz podizbornika - (Setup), nekoliko puta pritisnite b.
Za brisanje - (Setup) postavke
Odaberite [Cancel] ako se pojavi, a zatim pritisnite kontrolnu tipku z. Ukoliko se ne pojavi,
ponovno odaberite prethodnu postavku.
• Postavka ostaje pohranjena čak i kad isključite aparat.
50
! Camera
Za detalje o rukovanju t str. 50
Tvornička postavka je označena sa J.
Hybrid Rec (hibridno snimanje)
Tijekom hibridnog snimanja možete odabrati hoće li se videozapis snimati samo ispred
fotografije, ili i ispred i iza fotografije.
J Normal
Pre Rec
Aparat snima pet sekundi videozapisa prije snimanja
fotografije i tri sekunde videozapisa nakon fotografije.
Aparat snima pet sekundi videozapisa prije snimanja
fotografije.
Digital Zoom (digitalni zum)
Odaberite digitalni zum. Kad je digitalni zum podešen na [On], aparat uvećava sliku do
najviše 3T. Kad je potrebno daljnje uvećanje, automatski počne raditi optički zum.
On ($)
J Off (()
Uvećava sve slike do maksimalno 6T, no kvaliteta slike je
slabija.
Digitalni zum je isključen.
• Kad pritisnete tipku zuma, pojavljuje se indikator skale zuma:
Na strani W linije je optički zum, a na strani T je digitalni zum
Indikator zumiranja
• Najveći digitalni zum uključuje optički zum.
• AF okvir se ne pojavljuje pri uporabi digitalnog zuma. Trepću indikatori n, o ili p, a AF će raditi
s prioritetom na objektima u blizini središta kadra.
• Zumiranje se može nakratko zaustaviti kod prijelaza s optičkog na digitalni zum.
51
Za detalje o rukovanju t str. 50
Date/Time (datum/vrijeme)
Odabir načina snimanja datuma ili vremena na sliku. Odaberite prije snimanja.
• Datum i vrijeme se ne pojavljuju tijekom snimanja. Umjesto tih podataka se pojavljuje indikator 1.
Datum i vrijeme se pojavljuju u crvenoj boji u donjem desnom uglu zaslona samo tijekom reprodukcije.
Day&Time
Snimanje datuma, sata i minuta na sliku.
Date
Snimanje godine, mjeseca i dana na sliku.
• Datum se snima odabranim redoslijedom (t korak 2 u "Prvo
pročitajte")
J Off
Ne snima datum i vrijeme na sliku.
• Ne možete snimiti datum i vrijeme na videozapise ili slike u načinu Multi Burst.
• Snimljeni datum i vrijeme kasnije ne možete obrisati.
Red Eye Reduction (smanjenje efekta crvenih oiju)
Efekt crvenih očiju se smanjuje pri uporabi
bljeskalice. Odaberite ovu funkciju prije
snimanja.
On (G)
Smanjuje efekt crvenih očiju.
• Bljeskalica se dvaput aktivira prije snimanja.
J Off
Isključena funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
• Budući da je potrebna otprilike sekunda dok se ne aktivira zatvarač, držite fotoaparat čvrsto kako biste
spriječili pomicanje. Također, zamolite osobu koju snimate da se ne pomiče.
• Smanjivanje efekta crvenih očiju možda neće dati željene rezultate, ovisno o udaljenosti objekta, u
slučaju da osoba ne vidi predbljesak ili u nekim drugim slučajevima.
52
Za detalje o rukovanju t str. 50
AF Illuminator (AF osvjetljenje)
AF osvjetljenje omogućuje izoštravanje objekta u tamnim uvjetima snimanja. AF osvjetljenje
emitira crveno svjetlo kad se tipka PHOTO pritisne napola što omogućuje lakše izoštravanje
dok se ne podesi fiksno žarište. Istovremeno se na zaslonu pojavljuje indikator 0.
J Auto
Off
Uporaba AF osvjetljenja.
Isključeno AF osvjetljenje.
• Ako AF osvjetljenje nedovoljno osvijetli objekt ili ako objekt nema kontrast, slika se neće izoštriti.
(Preporučuje se približna udaljenost od oko 1,8 m (W)/2,1 m (T).)
• Izoštrena slika se postiže sve dok svjetlo AF osvjetljenja dopire do objekta čak i ako svjetlo nije u
sredini objekta.
• Kod ručnog izoštravanja (str. 38) AF osvjetljenje ne radi.
• Okvir AF izoštravanja se ne prikazuje. Ikone n, o ili p će treperiti, a AF će raditi s prioritetom
na objektima u blizini središta.
• AF osvjetljenje ne radi ako ste u načinu Scene odabrali 2 (Twilight), 4 (Landscape), P (Highspeed shutter) ili O (Fireworks).
• AF osvjetljenje emitira vrlo snažno svjetlo. Izravno gledanje u AF osvjetljenje emiter izbliza nije
preporučljivo iako ne predstavlja sigurnosni rizik.
Auto Review (automatski pregled)
Prikaz snimljene slike na zaslonu na otprilike 2 sekunde neposredno nakon snimanja. (Kad je
opcija [Hybrid Rec] podešena na [Normal], nije moguć prikaz snimljene slike.)
On
Uključena funkcija automatskog pregleda slika.
J Off
Isključena funkcija automatskog pregleda slika.
53
u Memory Stick Tool
Za detalje o rukovanju t str. 50
Ove opcije pojavljuju se samo kad je "Memory Stick Duo" uložen u fotoaparat.
Tvorničke postavke su označene sa J.
Format (formatiranje)
Formatiranje "Memory Stick Duo" kartice. Komercijalno nabavljivi "Memory Stick Duo" je
već formatiran i možete ga odmah koristiti.
• Formatiranjem ćete nepovratno izbrisati sve podatke "Memory Stick Duo" kartici, čak i zaštićene slike.
OK
Pogledajte postupak u nastavku.
J Cancel
Isključena funkcija formatiranja.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se poruka "All data in Memory Stick will be erased Ready?".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Formatiranje je dovršeno.
Create REC. Folder (izrada direktorija za snimanje)
Ova funkcija omogućuje izradu direktorija za snimanje na "Memory Stick Duo" kartici.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Isključena funkcija izrade direktorija.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu direktorija.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Izrađuje se novi direktorij s jednim brojem većim od posljednjeg načinjenog direktorija. To
ujedno postaje i direktorij za snimanje.
• Za detalje o direktoriju pogledajte str. 45.
• U slučaju da ne želite izraditi novi direktorij, kao direktorij za snimanje se odabire "101".
• Možete izraditi direktorij "999".
• Slike se snimaju u novi direktorij dok ne izradite ili odaberete drugi direktorij.
• Ne možete izbrisati direktorij pomoću fotoaparata. Za brisanje direktorija koristite računalo itd.
• U direktorij možete pohraniti do 4000 slika. Kad premašite kapacitet direktorija, automatski se izrađuje
novi direktorij.
• Za detaljnije informacije pogledajte poglavlje "Mjesta za pohranu datoteka i nazivi datoteka" (str. 67).
54
Za detalje o rukovanju t str. 50
Change REC. Folder (promjena direktorija za snimanje)
Mijenja direktorij koji se trenutno koristi za snimanje slika.
OK
J Cancel
Pogledajte postupak u nastavku.
Isključena funkcija izrade direktorija.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se izbornik za izradu direktorija.
B Odaberite željeni direktorij kontrolnom tipkom b/B, odaberite [OK] tipkama v i pritisnite z.
• Kao direktorij za snimanje možete odabrati "100".
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugi direktorij.
Copy (kopiranje)
Kopira sve snimke iz albuma na "Memory Stick Duo". Kad koristite baterijsko napajanje,
izbornik nije prikazan. Kad želite kopirati snimke, koristite mrežni adapter (isporučen).
OK
J Cancel
Pogledajte sljedeći postupak.
Otkazivanje kopiranja.
A Uložite "Memory Stick Duo" kapaciteta 64 MB ili većeg.
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se poruka "All data in album will be copied Ready?".
C Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Počne kopiranje.
• Ne možete kopirati pojedinačne snimke.
• Ne možete odabrati direktorij kopiran na "Memory Stick Duo".
• Snimke pohranjene u album možete kopirati na "Memory Stick Duo" a da ne ih izbrišete u albumu.
• Nakon snimanja nije moguće kopiranje snimaka iz direktorija za snimanje/reprodukciju u album.
• Pri reprodukciji snimaka iz albuma, redoslijed snimaka prikazanih na zaslonu može se razlikovati od
redoslijeda kojim su snimke kopirane na "Memory Stick Duo".
55
T Album tool
Za detalje o rukovanju t str. 50
Tvorničke postavke su označene sa J.
Write in Album (pohrana u album)
Možete odabrati da se kod snimanja pohranjuju u album umanjene kopije izvornih snimaka.
J On
Aparat kod snimanja pohranjuje umanjene kopije izvornih
snimaka u album.
Off
Aparat ne pohranjuje umanjene kopije izvornih snimaka u
album.
• Za više detalja o albumu pogledajte "Uporaba albuma" (str. 30).
Format (formatiranje)
Ova funkcija formatira album.
• Imajte na umu da se formatiranjem albuma nepovratno brišu svi podaci u njemu, čak i zaštićene
snimke.
OK
J Cancel
Pogledajte sljedeći postupak.
Otkazuje formatiranje.
A Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Pojavi se poruka "All data in album will be erased Ready?".
B Kontrolnom tipkom v odaberite [OK] i pritisnite z.
Formatiranje je dovršeno.
56
K Setup 1
Za detalje o rukovanju t str. 50
Tvorničke postavke su označene sa J.
Beep (zvuni signal)
Odabir zvučnog signala koji se javlja kad rukujete aparatom.
Shutter
J On
Off
Uključuje se zvuk zatvarača kad pritisnete PHOTO.
Uključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača kad pritisnete
kontrolnu tipku/PHOTO.
Isključuje se zvučni signal/zvuk zatvarača.
Format Music (formatiranje izbornika Music)
Ako ne možete reproducirati glazbu slide showom, možda je oštećena glazbena datoteka. U
tom slučaju najprije formatirajte memoriju s glazbenim datotekama. Izvadite "Memory Stick
Duo", zatim spojite fotoaparat na USB priključnicu računala i ponovno prenesite željene
glazbene datoteke uporabom isporučene aplikacije "Music Transfer".
• Kad formatirate memoriju za glazbene datoteke, svi podaci s nje će se nepovratno izbrisati.
OK
J Cancel
Pogledajte sljedeći postupak.
Otkazuje formatiranje.
A Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite tipku z.
Pojavljuje se poruka "All data will be erased Ready?".
B Odaberite [OK] tipkom v, a zatim pritisnite z.
Postavke se resetiraju na tvorničke.
LCD Backlight (osvjetljenje zaslona)
Odabir svjetline LCD zaslona kod korištenja baterijskog napajanja pri uporabi aparata.
Bright
Svjetlije.
J Normal
• Postavka [Bright] brže prazni bateriju.
L Language (jezik)
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
57
2 Setup 2
Za detalje o rukovanju t str. 50
Tvorničke postavke su označene sa J.
File Number (broj datoteke)
Odabir načina za pridjeljivanje brojeva datotekama.
J Series
Reset
Dodjeljivanje brojeva datotekama prema redoslijedu čak i ako
je promijenjen direktorij za snimanje na mediju za snimanje.
(Kad zamijenjeni "Memory Stick Duo" sadrži datoteku broja
većeg od posljednjeg dodijeljenog, pridjeljuje se za jedan veći
broj.)
Podešavanje brojanja datoteka od 0001 svaki put kad se
promijeni direktorij. (Ako direktorij za snimanje sadrži
datoteku, dodjeljuje se za jedan veći broj.)
USB Connect (USB prikljuak)
Odabir USB načina za uporabu prilikom spajanja aparata na računalo ili pisač kompatibilan s
funkcijom PictBridge pomoću USB kabela.
PictBridge
Spajanje aparata s PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 75).
PTP
Kad podesite [PTP] (Picture Transfer Protocol) i aparat
spojite na računalo, slike u direktoriju za snimanje se kopiraju
na računalo (koje podržava Windows XP i Mac OS X.).
Mass Storage
Uspostavljanje Mass Storage veze između fotoaparata i
računala ili drugog USB uređaja (str. 63).
• Kad je u fotoaparat uložena "Memory Stick Duo" kartica,
možete na računalu vidjeti sliku s nje. Kad u aparat nije uložena
"Memory Stick Duo" kartica, pojavljuje se memorija za
glazbene datoteke.
J Auto
Fotoaparat automatski prepoznaje i uspostavlja vezu s
računalom ili PictBridge kompatibilnim pisačem (str. 63 i 76).
• Ukoliko fotoaparat i PictBridge kompatibilni pisač nije moguće
povezati kad je uključena postavka [Auto], promijenite je na
[PictBridge].
• Ukoliko fotoaparat i računalo ili drugi USB uređaj nije moguće
povezati kad je uključena postavka [Auto], promijenite je na
[Mass Storage].
58
Za detalje o rukovanju t str. 50
Video Out (videoizlaz)
Podešava izlazni videosignal prema priključenoj opremi. Različite države i regije koriste
različite sustave boja. Želite li gledati slike na TV zaslonu, provjerite na str. 86 sustav boje za
državu ili regiju u kojoj je korišteni fotoaparat.
NTSC
Podešavanje izlaznog videosignala na NTSC (npr. SAD,
Japan).
PAL
Podešavanje izlaznog videosignala na PAL (npr. Europa).
Clock Set (podešavanje sata)
Podešavanje datuma i vremena.
OK
J Cancel
Pritiskom kontrolne tipke v odaberite [OK] i pritisnite z.
Zatim izvedite postupak objašnjen u poglavlju "Podešavanje
točnog vremena" (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Poništava postavke točnog vremena.
59
Uporaba raunala
Mogućnosti sustava Windows
Za detalje o uporabi Macintosh računala pogledajte
"Uporaba Macintosh računala" (str. 72).
Priprema
Kopiranje slika na računalo (str. 62)
Pregled slika na računalu
Instalacija USB drivera.
• Ova vrsta instalacije nije
potrebna kod uporabe sustava
Windows XP.
Obrada slika pomoću programa PicturePackage (str. 70)
Pregled slika pohranjenih na
računalo
Pohrana slika na CD-R
Izrada prezentacije
Dodavanje/mijenjanje glazbenih
datoteka u slide showu uporabom softvera "Music Transfer"
Ispis slika
60
Instalacija programa
PicturePackage (str. 70).
Preporuena konfiguracija
raunala
Ukoliko računalo priključujete na
fotoaparat, preporučujemo sljedeću
konfiguraciju.
Preporuena konfiguracija za
kopiranje slika
OS (preinstaliran): Microsoft Windows 98,
Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition ili
Windows XP Professional.
• Za navedene operativne sustave pravilan
rad nije zajamčen kod nadogradnje sustava
ili kod multi-boot sustava.
CPU: MMX Pentium 200 MHz ili više
USB prikljuak: Standardni
Monitor: 800 T 600 točaka ili više, High Color
(16-bitna boja, 65 000 boja) ili više
Preporuena konfiguracija za
uporabu programa "PicturePackage"
• "Movie Player" (aplikacija za reprodukciju
videozapisa) može se instalirati samo na
računalo s Windows XP/2000.
Softver: Macromedia Flash Player 6.0 ili
noviji, Windows Media Player 7.0 ili
noviji, DirectX 9.0b ili noviji
Zvuna kartica: 16 bita, stereo, sa zvučnicima
Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju:
otprilike 500 MB
• Potreban je poseban softverski program za
rukovanje uređajem za snimanje na CD-R
diskove.
Napomena o reprodukciji videozapisa
(MPEG-4)
Za reprodukciju videozapisa (MPEG-4)
snimljenog ovim aparatom trebate na
računalo instalirati softver koji podržava
MPEG-4 ili "Picture Package".
(Kad koristite Windows XP/2000, možete
za reprodukciju videodatoteka (MPEG-4)
koristiti "Picture Package".)
Napomene o prikljuenju fotoaparata
na raunalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od uređaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje aparata pomoću USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj
fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti
o PTP priključenju, pogledajte str. 58.
• Komunikacija između fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti istovremeno
nakon suspend ili pripravnog stanja.
Grafika kartica: videokartica (koja podržava
Direct Draw driver) s 4 MB VRAM
• Pri automatskoj izradi glazbenog videoprikaza/
prezentacije (slide show) (str. 70), potrebno je
računalo Pentium III 500 MHz CPU ili jače.
• Ovaj softver je kompatibilan s DirectX
tehnologijom. "DirectX" mora biti instaliran.
61
Kopiranje slika na računalo
U ovom poglavlju je opisan postupak
kopiranja slika s aparata na računalo pri
uporabi Windows računala.
Raunalo s utorom za "Memory Stick"
Izvadite "Memory Stick Duo" iz aparata i
stavite ga u Memory Stick Duo adapter.
Uložite Memory Stick Duo adapter u pripadajući utor računala, zatim kopirajte slike.
Raunalo bez utora za "Memory Stick"
2 Stavite isporučeni CD-ROM u
računalo i kliknite na [USB Driver]
u instalacijskom izborniku.
Pojavljuje se izbornik "InstallShield
Wizard".
• Ako se ne pojavi izbornik za instalaciju,
dvaput kliknite na
(My Computer)
(PICTUREPACKAGE).
t
3 Kliknite na [Next].
Za kopiranje slika slijedite postupak opisan
u koracima od 1 do 4 na stranicama 62 – 66.
Korak 1: Instalacija USB drivera
• Driver je softver koji omogućuje pravilan rad
opreme spojene na računalo.
• Ukoliko imate Windows XP, počnite od
koraka 2.
• Ukoliko ste već instalirali "PicturePackage",
počnite od koraka 2.
NAPOMENA: U ovom koraku još
nemojte spajati fotoaparat.
1 Zatvorite sve aktivne programe.
Pokreće se instalacija USB drivera. Po
završetku instalacije pojavi se prozor s
potvrdom o završenoj instalaciji.
4 Kliknite na [Yes, I want to restart
my computer now] za odabir i
zatim kliknite na [Finish].
• Kod sustava Windows 2000 logirajte se
kao Administrator (ovlašteni
administratori).
Računalo se isključuje i ponovno
uključuje. Nakon toga je moguće USB
povezivanje.
Po završetku instalacije izvadite CD-ROM
iz računala.
62
Korak 2: Spajanje fotoaparata
na raunala
3 Spojite USB kabel na USB
priključnicu računala.
1 Umetnite "Memory Stick Duo" sa
snimljenim slikama u fotoaparat.
• Snimke iz albuma ne možete kopirati
izravno na računalo. Najprije ih kopirajte
(str. 55) na "Memory Stick Duo", zatim
slijedite korak 1.
2 Spojite Cyber-shot Station
(isporučen) na mrežni adapter
(isporučen), zatim priključite
adapter u zidnu utičnicu. Spojite
USB kabel na priključnicu + (USB)
na Cyber-shot Stationu.
4 Priključite aparat na Cyber-shot
Station (str. 17), zatim ga uključite.
Tipka
POWER
• Kod Windows XP sustava pojavit će se
AutoPlay na radnoj površini.
• Kad kopirate slike na računalo uz uporabu
baterijskog napajanja, kopiranje možda
neće uspjeti uslijed isključenja aparata
tijekom prijenosa.
63
Na zaslonu fotoaparata pojavi se poruka
"USB Mode Mass Storage".
Indikatori
pristupa*
1 Nakon USB povezivanja iz koraka
2 kliknite na [Copy pictures to a
folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] t [OK] dok se na radnoj
površini automatski pojavljuje
wizard.
Nakon prvog USB povezivanja, računalo
automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte neko vrijeme.
* Tijekom komunikacije, indikatori pristupa
mijenjaju boju u crvenu. Nemojte rukovati
računalom dok indikator ne postane bijel.
• Ako se poruka "USB Mode Mass Storage" ne
pojavi, podesite [USB Connect] na [Mass
Storage] (str. 58).
• Ne odspajajte aparat sa Cyber-shot Stationa
tijekom USB veze. Mogle bi se oštetiti slikovne
datoteke. Kod odspajanja s USB priključnice
pogledajte "Za brisanje USB veze" na str. 67.
Korak 3-A: Kopiranje slika na
raunalo
• Za Windows 98/98SE/2000/Me slijedite
postupak opisan u koraku 3-B: kopiranje slika
na računalo na str. 65.
• Za Windows XP, ukoliko se na zaslonu
automatski ne pojavi wizard, slijedite postupak
opisan u koraku 3-B: kopiranje slika na
računalo na str. 65.
Pojavi se "Scanner and Camera Wizard".
2 Kliknite na [Next].
Pojave se slike sadržane na mediju
fotoaparata.
3 Kliknite na kvadratić za isključenje
oznaka svih slika koje ne želite
kopirati, a zatim na [Next].
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u direktorij "My
Documents".
Pojavi se prozor "Picture Name and
Destination".
64
4 Odaberite datoteke i direktorije u
koje ih želite kopirati i kliknite na
[Next].
6 Kliknite na [Finish].
Wizard se zatvara.
• Želite li nastaviti s kopiranjem ostalih slika,
odspojite USB kabel sa Cyber-shot
Stationa. Zatim slijedite postupak iz
poglavlja u koraku 2: spajanje fotoaparata i
računala na str. 63.
Korak 3-B: Kopiranje slika na
raunalo
Počinje kopiranje. Po završetku
kopiranja pojavi se prozor "Other
Options".
• Poglavlje opisuje primjer kopiranja slika u
direktorij "My Documents".
5 Kliknite na kružić pored [Nothing.
I'm finished working with these
pictures] za odabir, a zatim
kliknite na [Next].
Pojavi se prozor "Completing the
Scanner and Camera Wizard".
• Za Windows XP slijedite postupak opisan u
koraku 3-A: kopiranje slika na računalo na
str. 64.
U ovom poglavlju je opisan primjer
kopiranja slika u direktorij "My
Documents".
1 Dvaput kliknite na [My Computer]
t [Removable Disk] t [DCIM].
Ako niste izradili novi direktorij, bit će
prikazano samo [101MSDCF].
• Kod kopiranja videozapisa, dvaput kliknite
na [MP_ROOT].
• Ako nije prikazana ikona "Removable
Disk" pogledajte str. 89.
65
2 Dvaput kliknite na direktorij u
kojem su pohranjene slike koje
želite kopirati.
Zatim desnom tipkom miša
kliknite na sliku za prikaz
izbornika i kliknite na [Copy].
• Ako odabrani direktorij već sadrži datoteku
istog naziva, pojavi se poruka s pitanjem
želite li zamijeniti datoteku. Zamijenite li
datoteku novom, izvorna datoteka se briše.
Za kopiranje slikovne datoteke na računalo
bez zamjene promijenite njezin naziv.
Obratite pozornost da se datoteka
promijenjenog naziva možda neće moći
reproducirati na ovom aparatu (str. 69).
Korak 4: Pregled slika na
raunalu
U ovom poglavlju je opisan postupak
pregleda slika u direktoriju "My
Documents".
1 Kliknite na [Start] t [My
Documents].
3 Dvaput kliknite na "My
Documents" i desnom tipkom
miša kliknite na isti direktorij za
prikaz izbornika i odaberite
[Paste].
Prikazuje se sadržaj direktorija "My
Documents".
• Ako ne koristite Windows XP, dvaput
kliknite na [My Documents] na radnoj
površini.
Slike se kopiraju u direktorij "My
Documents".
66
2 Dvaput kliknite na željenu
slikovnu datoteku.
x Za Windows 98/98SE
Provjerite jesu li indikatori pristupa (str. 64)
na LCD zaslonu promijenili boju u bijelu.
Ukoliko su indikatori promijenili boju u
bijelu, uređaj je odspojen s računala.
Mjesta za pohranu slikovnih
datoteka i nazivi datoteka
Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom
se grupiraju u direktorije na "Memory Stick
Duo" kartici.
Prikazuje se slika.
• Za reprodukciju videozapisa (MPEG-4)
snimljenog ovim aparatom trebate na
računalo instalirati softver koji podržava
MPEG-4 ili "Picture Package". (Kad
koristite Windows XP/2000, možete za
reprodukciju videodatoteka (MPEG-4)
koristiti "Picture Package".)
Primjer: Pregled direktorija u sustavu
Windows XP
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• odspajate USB kabel;
• vadite "Memory Stick Duo";
• isključujete aparat.
x Za Windows 2000/Me/XP
A Dvaput kliknite na ikonu
zadataka.
u traku
Dvaput kliknite ovdje
B Kliknite na
(Sony DSC) t [Stop].
C Potvrdite u prozoru i kliknite na [OK].
D Kliknite na [OK].
Uređaj je odspojen.
A Direktorij koji sadrži slikovne datoteke
snimljene fotoaparatom bez funkcije
izrade direktorija.
• Korak 4 nije potreban za Windows XP.
67
B Direktorij koji sadrži slikovne datoteke
snimljene ovim fotoaparatom, videozapise
izrađene hibridnim snimanjem, ili
videozapise ili fotografije snimljene
drugim fotoaparatom koji ima mogućnost
stvaranja direktorija. Ako nisu načinjeni
novi direktoriji, postoji samo direktorij
"101MSDCF".
C Direktorij koji sadrži videozapise snimljene
ovim fotoaparatom (osim za videozapise
hibridnog snimanja). Ako nisu načinjeni
novi direktoriji, postoji samo direktorij
"101MNV01".
D Direktorij koji sadrži datoteke videozapisa
i sl. snimljene fotoaparatom bez funkcije
izrade direktorija.
• Nije moguće snimati u direktorije "100MSDCF"
ili "MSSONY". Snimke iz direktorija
"100MSDCF" služe samo za reprodukciju.
• Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo
objasniti u nastavku. ssss označuje bilo
koji broj između 0001 do 9999.
− Fotografije: DSC0ssss.JPG
− Videozapisi snimljeni u hibridnom modu:
DSC0ssss.MP4
− Videozapisi: M4V0ssss.MP4
− Umanjene slikovne datoteke pohranjene kod
snimanja videozapisa: M4V0ssss.THM
• Brojčani dio naziva sljedećih datoteka je isti:
− Fotografije snimljene u hibridno modu i
pripadajući videozapisi,
− Videozapis i pripadajuća umanjena slika.
• Više informacija o direktorijima potražite na
stranicama 45 i 54.
68
Pregled slikovnih datoteka pohranjenih na
računalo fotoaparatom
Kao primjer je navedeno računalo sa
sustavom Windows.
Kad slikovnu datoteku kopirate na računalo
i više je nema na mediju za snimanje, sliku
možete ponovno vidjeti u fotoaparatu tako
da je kopirate s računala na "Memory Stick
Duo".
• Ako niste promijenili naziv datoteke pridijeljen
u aparatu, preskočite korak 1.
• Slika se možda neće moći reproducirati, ovisno
o veličini.
• Slike editirane na računalu ili one snimljene
drugim aparatom možda se neće moći
reproducirati u ovom fotoaparatu.
• Ako nema direktorija u koji se može pohraniti
datoteka, načinite novi (str. 54) i zatim
kopirajte datoteku.
2 Kopirajte slikovnu datoteku u
direktorij na mediju za snimanje.
A Desnom tipkom miša kliknite na naziv
datoteke, a zatim na [Copy].
B Dvaput kliknite na [Removable Disk]
ili [Sony MemoryStick] unutar [My
Computer].
C Desnom tipkom miša kliknite na
direktorij [sssMSDCF] (za fotografiju) unutar [DCIM] ili direktorij
[sssMNV01] (za videozapis) unutar
[MP_ROOT] i kliknite na [Paste].
• sss označuje bilo koji broj između
100 do 999.
1 Desnom tipkom miša kliknite na
naziv datoteke i zatim kliknite na
[Rename]. Promijenite naziv
datoteke u "DSC0ssss".
Unesite broj između 0001 do 9999 za
ssss.
• Format naziva videozapisa je
"M4V0ssss".
• Pojavi li se poruka upozorenja za zamjenu
podataka, unesite druge brojeve u koraku 1.
• Može biti vidljiva ekstenzija datoteke,
ovisno o tome kako je podešeno računalo.
Datoteke fotografija imaju ekstenziju
".JPG", a videozapis ".MP4". Nemojte
mijenjati ekstenziju.
69
Uporaba isporučenog softvera
Kao primjer je navedeno računalo sa
sustavom Windows.
Pregled isporuenog softvera
Isporučeni CD-ROM sadrži jednu
aplikaciju: "PicturePackage".
PicturePackage
1 Uključite računalo i umetnite
isporučeni CD-ROM u uložnicu.
Pojavljuje se izbornik za instalaciju.
• Ako se ne pojavi izbornik za instalaciju,
(My Computer) t
dvaput kliknite na
(PICTUREPACKAGE).
2 Kliknite na [PicturePackage].
Pojavljuje se izbornik "Choose Setup
Language".
3 Odaberite željeni jezik i dvaput
Mogućnosti:
A
B
C
D
Pohrana snimaka na CD-R disk
Automatska izrada prezentacije
Pregled videozapisa i slika na računalu
Prijenos glazbe za prezentaciju ("Music
Transfer")
E Reprodukcija videozapisa na računalu
("Movie Player"*)
* "Movie Player" se može koristiti samo sa
sustavom Windows XP/2000.
Pokretanje funkcija:
Kliknite na jednu od opcija označenih s AE, zatim kliknite na tipku u donjem desnom
uglu zaslona.
Instalacija softvera
"PicturePackage" softver možete instalirati
na sljedeći način.
• Ako još niste instalirali USB driver (str. 62),
nemojte spajati aparat s računalom prije
instaliranja softvera "PicturePackage" (osim
kod sustava Windows XP).
• U Windowsu 2000/XP logirajte se kao
administrator.
• Kad instalirate "PicturePackage", USB driver
se instalira automatski.
70
kliknite na [Next].
Ovaj odlomak prikazuje izbornike na
engleskom jeziku.
Prikazuje se "License Agreement".
Pažljivo pročitajte ugovor. Ako
prihvaćate uvjete ugovora, kliknite na
kvadratić [I accept the terms of the
license agreement] i nakon toga na
[Next].
4 Slijedite upute na zaslonu za
dovršenje instalacije.
• Ukoliko još niste instalirali "DirectX",
učinite to sada.
• Kad se pojavi poruka o potvrdi restartanja,
odobrite postupak slijedeći upute na
zaslonu.
5 Izvadite CD-ROM iz računala.
Prikazuju se ikonice za
"PicturePackage Menu" i
"PicturePackage destination
Folder".
3 Slijedite upute kako biste dodali/
promijenili glazbene datoteke.
• Kad želite ponovno koristiti pohranjenu
glazbu, preporučamo da najprije izvedete
postupak [Format Music] (str. 57).
• Za detalje o uporabi softvera "Music
Transfer" pogledajte on-line pomoć.
Za pokretanje softvera
Dvaput kliknite na ikonu "PicturePackage
Menu" na radnoj površini.
Za detaljnije informacije o uporabi
softvera
Kliknite na [?] u gornjem desnom uglu
zaslona za prikaz računalne pomoći.
Tehničku pomoć za "PicturePackage"
pruža Pixela User Support Center. Za
podrobnosti pogledajte priložene
informacije na CD-ROM-u.
Dodavanje/mijenjanje glazbe
programom "Music Transfer"
Tvornički snimljene glazbene datoteke
možete zamijeniti novima po vlastitoj želji.
Glazbene datoteke možete također brisati i
unositi. Programom "Music Transfer"
možete prenositi sljedeću vrstu glazbe:
• MP3 datoteke pohranjene na tvrdi disk
računala,
• glazbu s CD-a,
• glazbu tvornički snimljenu u aparat.
1 Fotoaparat bez uložene "Memory
Stick Duo" kartice spojite na USB
priključnicu računala.
• Kad je "Memory Stick Duo" u aparatu,
"Music Transfer" ne može prepoznati
aparat pa nije moguće
dodavanje/mijenjanje glazbenih datoteka.
2 Pokrenite "Music Transfer".
71
Za korisnike Macintosh računala
Programom "Music Transfer" možete
kopirati snimke na Macintosh računalo i
promijeniti željenu glazbu u slide showu.
Preporuena konfiguracija
Preporuena konfiguracija za
kopiranje slika
OS (preinstaliran): Mac OS 9.1, 9.2 ili Mac
OS X (v10.0 ili kasnija)
USB priključak: Standardni
• Preporučamo da na računalo instalirate
QuickTime 6 ili noviji.
Preporuena konfiguracija za
uporabu programa "Music Transfer"
OS (preinstaliran): Mac OS X (v10.3 ili
noviji)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac serije G3/G4/G5, Mac mini
Memorija: 64 MB ili više (128 MB ili više je
preporučljivo)
Tvrdi disk: Prostor na disku za instalaciju:
otprilike 250 MB
Napomene o prikljuenju fotoaparata
na raunalo
• Ispravan rad nije zajamčen u svim prethodno
opisanim preporučenim sustavima.
• Ispravan rad nije zajamčen u ako na jedno
računalo istodobno spojite dva ili više USB
uređaja. Ovisno o tipu USB opreme koju
koristite istovremeno, neki od uređaja,
uključujući i fotoaparat, možda neće raditi.
• Ispravan rad nije zajamčen pri uporabi USB
huba.
• Priključenje aparata pomoću USB sučelja koje
podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje
naprednu brzinu prijenosa budući da ovaj
fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).
72
• Postoje tri načina USB priključenja, odnosno,
[Auto] (tvorničko podešenje), [Mass Storage] i
[PTP] priključenje. Ovo poglavlje opisuje
[Auto] i [Mass Storage] način. Za podrobnosti
o PTP priključenju, pogledajte str. 58.
• Komunikacija između fotoaparata i osobnog
računala možda se neće uspostaviti
istovremeno nakon suspend ili pripravnog
stanja.
Kopiranje i pregled slika na
raunalu
1 Spojite fotoaparat na Macintosh
računalo.
Izvedite isti postupak iz poglavlja
"Korak 2: spajanje fotoaparata i
računala" na str. 63.
2 Kopirajte slikovnih datoteka na
Macintosh računalo.
A Dvaput kliknite na novu prepoznatu
ikonu t [DCIM] (za fotografije) ili
[MP_ROOT] (za videozapise) t
direktorij u koji su pohranjene snimke
koje želite kopirati.
B Povucite i ispustite slikovne datoteke u
ikonu tvrdog diska.
Datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
• Za detalje o mjestu za pohranu slika i
naziva datoteka pogledajte str. 67.
3 Pregledajte slike na računalu.
Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska
t željenu slikovnu datoteku u
direktoriju koji sadrži kopirane datoteke.
• Za reprodukciju videozapisa potrebno je
instalirati softver koji podržava MPEG-4.
Za brisanje USB veze
Sljedeći postupak izvedite kad:
• odspajate USB kabel,
• vadite "Memory Stick Duo",
• isključujete aparat.
Povucite i ispustite ikonu "Memory
Stick Duo" kartice u ikonu "Trash".
Fotoaparat je odspojen s računala.
• Ako koristite Mac OS X v10.0, izvedite gornji
postupak nakon isključenja računala.
Dodavanje/mijenjanje glazbe
programom "Music Transfer"
Dodavanje/mijenjanje glazbenih
datoteka
Pogledajte "Dodavanje/mijenjanje glazbe
programom 'Music Transfer'" na str. 71.
• Kad želite ponovno koristiti pohranjenu glazbu,
preporučamo da najprije izvedete postupka
[Format Music] (str. 57).
• Za detalje o uporabi softvera "Music Transfer"
pogledajte on-line pomoć.
Tehničku pomoć za "Music Transfer"
pruža Pixela User Support Center. Za
podrobnosti pogledajte priložene
informacije na CD-ROM-u.
Tvornički snimljene glazbene datoteke
možete zamijeniti novima po vlastitoj želji.
Glazbene datoteke možete također unositi.
Programom "Music Transfer" možete
prenositi sljedeću vrstu glazbe:
• MP3 datoteke pohranjene na tvrdi disk
računala,
• glazbu s CD-a,
• glazbu tvornički snimljenu u aparat.
Instalacija programa "Music Transfer"
• Prije instalacije ovog programa isključite sve
druge aplikacije.
• Za instalaciju se trebate logirati kao
administrator.
A Uključite Macintosh računalo i uložite
isporučeni CD-ROM u uložnicu.
B Dvaput kliknite na
(PICTUREPACKAGE).
C Dvaput kliknite na datoteku
[MusicTransfer.pkg] u mapi [MAC].
D Pokreće se instalacija softvera.
73
Ispis fotografija
Kako otisnuti fotografije
Izravan ispis (pisač koji podržava PictBridge) (str. 75)
Fotografije možete otisnuti izravnim spajanjem fotoaparata i
pisača koji podržava PictBridge.
Izravan ispis na pisaču koji podržava "Memory Stick"
Fotografije možete otisnuti pomoću pisača koji podržava
"Memory Stick". Pogledajte upute za uporabu uz pisač za
podrobnosti.
Ispis preko računala
Fotografije pohranjene u računalo možete otisnuti pomoću
programa "PicturePackage".
Izrada fotografija u fotografskom studiju (str. 79)
Jednostavno odnesite medij za snimanje u fotografski studio.
Također možete označiti fotografije koje želite otisnuti
oznakom I (Print order).
74
Izravan ispis slika na pisaču koji podržava
funkciju PictBridge
Ako nemate računalo, možete jednostavno
otisnuti fotografije spajanjem fotoaparata
izravno s pisačem koji podržava funkciju
PictBridge.
• PictBridge se temelji na standardu CIPA
(Camera & Imaging Products Association)
Korak 1: Pripremanje fotoaparata
Pripremite fotoaparat za spajanje na pisač
USB kabelom. Kod spajanja fotoaparata na
pisač koji je prepoznat kad je [USB
Connect] podešen na [Auto], korak 1 je
nepotreban.
Tipka Y
Kod prikaza jedne slike
Kontrolna tipka
Tipka MENU
Možete otisnuti jednu sliku na papiru.
U indeksnom prikazu
Možete otisnuti nekoliko slika umanjene
veličine na jednom papiru. Možete otisnuti
ili više istih slika (1) ili različitih slika (2).
• Preporučljivo je koristiti sasvim napunjenu
bateriju ili mrežni adapter (opcija) kako biste
izbjegli opasnost da se aparat isključi tijekom
tiskanja fotografija.
1 Pritisnite MENU za prikaz
izbornika.
2 Kontrolnom tipkom B odaberite
- (Setup).
3 Odaberite [2] (Setup 2) tipkama V,
• Ovisno o pisaču možda nećete moći koristiti
funkciju indeksnog ispisa.
• Broj fotografija koje se mogu otisnuti na
indeksni prikaz ovisi o pisaču.
• Ne možete tiskati videozapise ili snimke
pohranjene u album.
• Ako spojeni pisač pošalje poruku o pogrešci,
indikator D trepće oko 5 sekundi. Provjerite
priključeni pisač.
zatim odaberite [USB Connect]
kontrolnom tipkom v/V/B.
4 Odaberite [PictBridge] tipkom
B/v i pritisnite z.
Podešen je USB mod.
75
Korak 2: Prikljuenje
fotoaparata na pisa
Korak 3: Ispis
1 Pričvrstite fotoaparat na Cybershot Station, zatim povežite
Cyber-shot Station i pisač
isporučenim USB kabelom.
Bez obzira je li aparat podešen na
reprodukciju ili snimanje (REC/PLAY),
nakon završetka koraka 2 pojavit će se
izbornik za ispis.
1 Odaberite željeni način ispisa
kontrolnom tipkom v/V i
pritisnite z.
U + (USB)
priključak
U USB
priključak
USB kabel
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija iz direktorija.
[DPOF image]
Ispis svih fotografija s oznakom I
(Print order) (str. 79), bez obzira na
trenutno prikazanu sliku.
[Select]
Odabir slika i ispis odabranih slika.
A Odaberite sliku koju želite otisnuti
kontrolnom tipkom b/B ili kotačićem,
zatim pritisnite z.
Oznaka A prikazuje se pored
odabrane slike.
2 Uključite fotoaparat i pisač.
Nakon priključenja se
pojavljuje indikator D.
• Ponovite ovaj korak za označavanje
ostalih slika.
B Odaberite [Print] tipkama V, zatim
pritisnite z.
[This image]
Ispis trenutno prikazane slike.
• Ako odaberete [This image] i podesite
[Index] na [On] u koraku 2, možete ispisati
niz istih slika u indeksnom prikazu.
Aparat je podešen na reprodukciju (PLAY
mod), a na zaslonu se pojavljuje slika i
izbornik za ispis.
76
2 Odaberite postavke ispisa
kontrolnom tipkom v/V/b/B.
3 Odaberite [OK] tipkama V/B i
pritisnite z.
Tiska se fotografija.
• Nemojte odspajati USB kabel dok je na
zaslonu prikazan indikator F (Do not
disconnect the USB cable).
Indikator F
[Index]
Odaberite [On] za ispis indeksnog
prikaza.
[Size]
Odabir željene veličine papira.
Ispis ostalih slika
[Date]
Za umetanje datuma i vremena na slike
odaberite [Day&Time] ili [Date].
Odaberite [Select] i željene slike
kontrolnom tipkom v/V nakon koraka 3,
zatim izvedite postupak od koraka 1.
• Ako odaberete [Date] za podešavanje
datuma, datum će se prikazati na odabrani
način (t korak 2 u "Prvo pročitajte").
Funkcija datuma možda neće biti dostupna,
ovisno o pisaču.
[Quantity]
Kad je [Index] podešen na [Off]:
Odaberite broj papira za sliku koju
želite otisnuti. Bit će otisnuta jedna
slika.
Kad je [Index] podešen na [On]:
Odaberite broj slika koje želite otisnuti
u indeksnom prikazu. Odaberete li [This
image] u koraku 1, odaberite broj
otisaka iste slike koji se može otisnuti
na jednom listu.
• Ovisno o broju slika, možda neće biti
moguće smjestiti sve slike na isti list.
Ispis slika u indeksnom prikazu
Izvedite "Korak 1: priprema fotoaparata"
(str. 75) i "Korak 2: spajanje fotoaparata i
pisača" (str. 76), zatim proslijedite na način
opisan u nastavku.
Ako spojite fotoaparat s pisačem, prikazuje
se izbornik za ispis. Pritisnite [Cancel] za
izlaz iz izbornika za ispis i učinite kako
slijedi.
A Pritisnite Y (Index).
Pojavi se indeksni prikaz.
• Za prelazak s prikaza 9 slika na prikaz 16
slika, pritisnite Y (Index).
B Pritisnite MENU za prikaz izbornika.
C Odaberite [E] (Print) tipkom B i
pritisnite z.
D Odaberite željeni način ispisa kontrolnom
tipkom b/B i pritisnite z.
77
[Select]
Odabir slika i ispis svih odabranih slika.
Odaberite fotografiju koju želite otisnuti
kontrolnom tipkom v/V/b/B i pritisnite
z za prikaz oznake A. (Ponovite
postupak za odabir ostalih slika.) Zatim
pritisnite MENU.
[DPOF image]
Ispis svih slika s oznakom I (Print
order) bez obzira na trenutno prikazanu
sliku.
[All In This Folder]
Ispis svih fotografija u direktoriju.
E Izvedite korake 2 i 3 iz poglavlja "Korak 3:
ispis" (str. 76).
78
Ispis slika u fotolaboratoriju
Medij za snimanje na kojem su pohranjene
slike snimljene fotoaparatom možete odnijeti
u fotolaboratorij. Ako fotolaboratorij
podržava uslugu ispisa označenih slika,
možete označiti slike pomoću I (Print
order) tako da ih ne morate birati na mjestu.
Oznaavanje pojedinanih slika
Kontrolne tipke
Tipka MENU
Što je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcija koja omogućuje obilježavanje
slika koje želite otisnuti oznakom I (Print
order).
• Slike s oznakom I (Print order) možete
otisnuti na pisaču koji podržava DPOF ili
PictBridge.
• Nije moguće označiti videozapise.
• Ako označite slike snimljene u [Multi Burst]
modu, sve slike se tiskaju na jednom listu u 16
okvira.
• Ne možete označiti snimke pohranjene u album.
Kad "Memory Stick Duo" odnesete u
fotolaboratorij
• Kontaktirajte fotolaboratorij i provjerite koje
vrste kartice "Memory Stick Duo" podržava.
• Ako odabrani studio ne podržava "Memory
Stick Duo", slike snimite na CD-R ili sl. medij
i odnesite ih u fotolaboratorij.
• Svakako ponesite i Memory Stick Duo adapter.
• Napravite sigurnosnu kopiju podataka na disku
prije odlaska u fotolaboratorij.
• Ne možete podesiti broj primjeraka za ispis.
1 Prikažite sliku koju želite ispisati.
2 Pritisnite MENU za prikaz
izbornika.
3 Odaberite DPOF tipkama b/B i
pritisnite z.
Na odabranoj slici se prikazuje oznaka
I.
4 Za označavanje ostalih slika prikažite željenu sliku tipkama b/B ili
kotačićem, zatim pritisnite z.
Uklanjanje oznake na pojedinanoj
slici
Pritisnite z u koraku 3 ili 4.
79
Oznaavanje slika u indeksnom
prikazu
1 Uključite indeksni prikaz (t
korak 6 uputa "Prvo pročitajte")
2 Pritisnite MENU za prikaz
izbornika.
Uklanjanje oznake u indeksnom
prikazu
Odaberite slike s kojih želite ukloniti
oznake u koraku 5 i pritisnite z.
Uklanjanje svih oznaka u direktoriju
3 Odaberite DPOF kontrolnom
tipkom b/B, zatim pritisnite z.
4 Odaberite [Select] kontrolnom
tipkom b/B, zatim pritisnite z.
• Oznaka I ne može se staviti na [All In
This Folder].
5 Odaberite sliku koju želite
označiti kontrolnom tipkom
v/V/b/B, zatim pritisnite z.
Zelena oznaka I prikazuje se na
odabranoj slici.
Zelena
oznaka I
6 Ponovite korak 5 za obilježavanje
ostalih slika.
7 Pritisnite MENU.
8 Odaberite [OK] tipkom B, zatim
pritisnite z.
Oznaka I postaje bijela.
80
Za poništavanje odaberite [Cancel] u
koraku 4 ili odaberite [Exit] u koraku 8 i
pritisnite z.
Odaberite [All In This Folder] u koraku 4 i
pritisnite z. Odaberite [Off] i pritisnite z.
Spajanje fotoaparata na TV prijemnik
Pregled slika na TV zaslonu
Slike možete gledati na TV zaslonu ako
spojite fotoaparat na TV prijemnik.
Isključite aparat i TV prijemnik prije
spajanja ova dva uređaja.
1 Isporučenim A/V spojnim kabelom
povežite priključnicu A/V OUT
(STEREO) na Cyber-shot Stationu
i video/audio ulaze TV prijemnika.
3 Uključite TV prijemnik i podesite
TV/video ulaznu preklopku na
"VIDEO".
• Podrobnije detalje potražite u uputama za
uporabu isporučenim uz TV prijemnik.
4 Odaberite PLAY mod tipkom
MODE.
Na audio/
video ulaze
U priključnicu A/V
OUT (STEREO)
Ako vaš TV prijemnik ima mono audio ulaz,
spojite žuti priključak A/V spojnog kabela u
videoulaz, zatim spojite bijeli ili crveni audio
priključak u audio ulaz. Spojite li bijeli priključak,
čut ćete zvuk lijevog audio kanala, a spojite li
crveni priključak, čut će se zvuk desnog kanala.
• Kad je USB kabel spojen na Cyber-shot Station,
odspojite ga.
Na zaslonu TV prijemnika se pojavljuju
slike snimljene fotoaparatom.
Odaberite željenu sliku kontrolnim
tipkama b/B.
• Pričvrstite li aparat na Cyber-shot Station
prilikom priključenja A/V spojnog kabela,
na LCD zaslonu aparata neće se pojaviti
nikakva slika.
• Kad koristite aparat u stranoj zemlji, možda
će biti potrebno podesiti izlazni videosignal
u skladu s vašim TV sustavom (str. 59).
2 Pričvrstite fotoaparat na Cybershot Station (str. 17).
81
O sustavima boje
Ako želite reproducirati sliku na TV
zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima
ulaznu videopriključnicu i USB kabel
(isporučen). Sustav boja TV prijemnika
mora biti jednak sustavu boja fotoaparata.
Provjerite sljedeći popis:
NTSC sustav
Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada,
Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador,
Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru,
Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela,
itd.
PAL sustav
Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka,
Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska,
Hong Kong, Mađarska, Italija, Kuvajt,
Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska,
Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Tajland, Velika
Britanija, itd.
PAL-M sustav
Brazil
PAL-N sustav
Argentina, Paragvaj, Urugvaj
SECAM sustav
Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak,
Monako, Rusija, Ukrajina, itd.
82
U sluaju problema
Problemi pri rukovanju
U slučaju problema s fotoaparatom, pokušajte sa sljedećim rješenjima.
A Provjerite opcije na stranicama od 84 do 93.
Ako se na zaslonu pojavi oznaka "C/E:ss:ss", pogledajte str. 94.
B Izvadite bateriju i ponovno je ulo#ite nakon otprilike jedne minute te
ukljuite aparat.
C Ukoliko fotoaparat i dalje ne radi ispravno, šiljatim predmetom pritisnite
tipku RESET i zatim ponovno ukljuite aparat. (Izbrišu se sva podešenja,
ukljuujui datum i vrijeme.)
Tipka RESET
D Obratite se Sonyjevom prodavatelju ili najbli#em Sonyjevom servisu.
Imajte na umu da odnošenjem fotoaparata na popravak pristajete na provjeru slikovnih
podataka u albumu aparata ili glazbenih datoteka.
83
Baterija i napajanje
Nije moguće puniti bateriju.
• Bateriju nije moguće puniti dok je aparat uključen. Isključite aparat (t korak 2 uputa "Prvo
pročitajte").
Nije moguće uložiti bateriju u aparat.
• Pravilno stavite bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
Pri punjenju baterije trepće žaruljica (/CHG.
• Pravilno stavite bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Baterija je ispražnjena. Odspojite i ponovno spojite mrežni adapter, zatim napunite bateriju.
• Baterija je u kvaru. Obratite se ovlaštenom Sony servisu.
Pri punjenju baterije ne svijetli žaruljica (/CHG.
• Mrežni adapter je odspojen. Pravilno spojite mrežni adapter (str. 16, t korak 1 uputa "Prvo
pročitajte").
• Pravilno stavite bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Baterija je sasvim napunjena.
• Baterija je ispražnjena. Ponovno spojite mrežni adapter, zatim napunite bateriju.
• Mrežni adapter je u kvaru. Obratite se ovlaštenom Sony servisu.
• Pravilno pričvrstite fotoaparat na Cyber-shot Station (str. 17).
Prikaz preostalog trajanja baterija nije ispravan ili se napajanje odmah
isključuje iako indikator pokazuje da je preostali kapacitet baterija dostatan.
• Dugo vremena ste koristili fotoaparat na iznimno visokoj ili niskoj temperaturi (str. 99).
• Došlo je do odstupanja u prikazu preostalog trajanja baterije. Sasvim ispraznite, a zatim
napunite bateriju.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Baterija je prazna (str. 99). Zamijenite bateriju novom.
Baterija kratko traje.
• Napunite bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Koristili ste aparat na jako niskim temperaturama (str. 99).
• Kontakti baterije su zaprljani pa se baterija ne puni dovoljno. Obrišite kontakte vatom itd.
• Baterija je istrošena (str. 99). Zamijenite je novom.
84
Aparat se ne može uključiti.
• Pravilno stavite bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Mrežni adapter je odspojen. Pravilno spojite mrežni adapter (str. 16, t korak 1 uputa "Prvo
pročitajte").
• Mrežni adapter je u kvaru. Obratite se ovlaštenom Sony servisu.
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (str. 16, t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Baterija je istrošena (str. 99). Zamijenite je novom.
• Pravilno pričvrstite fotoaparat na Cyber-shot Station (str. 17).
Fotoaparat se iznenada isključuje.
• Ne koristite li fotoaparat oko tri minute dok je uključen, automatski se isključuje kako bi se
spriječilo trošenje baterije. Ponovno uključite aparat (t korak 2 uputa "Prvo pročitajte") ili
koristite mrežni adapter (str. 16).
• Baterija je prazna. Stavite napunjenu bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte").
• Pravilno pričvrstite fotoaparat na Cyber-shot Station (str. 17).
Snimanje fotografija/videozapisa
LCD zaslon se ne uključuje čak ni kad je aparat uključen.
• Osvjetljenje LCD zaslona je isključeno tipkom A. Uključite osvjetljenje LCD zaslona
tipkom A (str. 23).
Fotoaparat ne snima.
• Provjerite kapacitet "Memory Stick Duo" kartice (str. 24). Ako je puna, postupite na jedan od
sljedećih načina:
− izbrišite nepotrebne snimke (t korak 6 uputa "Prvo pročitajte"),
− zamijenite "Memory Stick Duo".
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje (str. 97).
• Ne možete snimati slike dok punite bljeskalicu.
• Aparat je u reprodukcijskom modu (PLAY). Tipkom MODE prijeđite na snimanje (REC).
Objekt se ne vidi na zaslonu.
• Aparat je u modu snimanja (REC). Tipkom MODE prijeđite na reprodukcijski mod (PLAY).
Snimanje traje dugo.
• Uključili ste funkciju NR slow shutter (str. 20). Nije riječ o kvaru.
85
Slika nije izoštrena.
• Objekt je preblizu. Odaberite makro snimanje. Pri snimanju obratite pozornost da leća bude
udaljena od objekta više od iznosa najmanje udaljenosti snimanja, odnosno otprilike 8 cm (W)/
25 cm (T). Ili odaberite g (Magnifying glass) i izoštrite s udaljenosti otprilike 1 do 20 cm
od objekta (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
• Tijekom fotografiranja je kontrolna preklopka postavljena na g (Magnifying glass), 2
(Twilight), 4 (Landscape) ili O (Fireworks).
• Odabrali ste ručno izoštravanje. Odaberite automatsko izoštravanje (str. 38).
• Pogledajte poglavlje "Ako objekt nije izoštren" na str. 39.
Ne radi optički zum.
• Kod snimanja fotografija odaberite neki drugi način osim g (Magnifying glass).
Ne radi precizni digitalni zum.
• Postavite [Digital Zoom] na [On] (str. 51).
Ne radi bljeskalica.
• Bljeskalica je podešena na , (isključena) (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
• Bljeskalicu ne možete koristiti:
− kad je opcija [Mode] (REC Mode) podešena na [Speed Burst], [Multi Burst]ili [Exp Brktg]
(str. 41),
− kad je odabran 2 (Twilight), f (Candle) ili O (Fireworks) Scene mod (str. 36),
− kod snimanja videozapisa.
• Za snimanje fotografija, bljeskalicu podesite na ( (stalno uključena) (t korak 5 uputa "Prvo
pročitajte") kad ste u načinu Scene (str. 36) odabrali g (Magnifying glass), 4
(Landscape), D (Snow), E (Beach) ili P (High-speed shutter).
Nejasne čestice se pojavljuju na slikama prilikom korištenja bljeskalice.
• Čestice prašine u zraku su se reflektirale od svjetla bljeskalice i pojavile na slici. Ovo ne
predstavlja kvar.
Ne radi funkcija makro snimanja.
• Tijekom fotografiranja je za Scene mod odabran g (Magnifying glass), 2 (Twilight), 4
(Landscape) f (Candle) ili O (Fireworks) (str. 36).
Datum i vrijeme nisu ispravno snimljeni.
• Podesite ispravan datum i vrijeme (t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
Indikatori otvora blende (F) i brzine zatvarača trepću kad pritisnete i zadržite
PHOTO dopola.
• Neispravno je podešena ekspozicija. Ispravite je (str. 37).
86
Slika je pretamna.
• Snimali ste s izvorom svjetla iza objekta. Odaberite način mjerenja svjetla (t korak 5 uputa
"Prvo pročitajte") ili podesite ekspoziciju (str. 37).
• Zaslon je premalo osvijetljen. Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 57).
• Uključite osvjetljenje LCD zaslona tipkom A (str. 23.)
Slika je presvijetla.
• Snimali ste na tamnome mjestu pod jakom rasvjetom, poput pozornice. Podesite ekspoziciju
(str. 37).
• LCD zaslon je presvijetao. Podesite svjetlinu LCD zaslona (str. 57).
Boje na slici nisu odgovarajuće.
• Uključena je funkcija Picture Effect. Isključite je (str. 43).
Pri snimanju vrlo svijetlog objekta na slici se pojavljuju okomite pruge.
• Pojava efekta titranja. To nije kvar.
Kod gledanja LCD zaslona na tamnom mjestu pojave se smetnje.
• Aparat privremeno osvjetljuje LCD zaslon kako biste mogli provjeriti sliku na tamnome
mjestu. To nema utjecaja na snimljenu sliku.
Pojavljuje se efekt crvenih očiju.
• U izborniku - (Setup) postavite [Red Eye Reduction] na [On] (str. 52).
• Objekt snimite s manje udaljenosti od preporučene i koristite bljeskalicu (t korak 5 uputa
"Prvo pročitajte").
• Upalite svjetlo u prostoriji i snimite objekt.
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
• To nije kvar. Ove točke se ne snimaju (t korak 5 uputa "Prvo pročitajte").
Nije moguće kontinuirano snimanje.
• "Memory Stick Duo" je pun. Izbrišite nepotrebne slike (t korak 6 uputa "Prvo pročitajte").
• Baterija je gotovo prazna. Uložite napunjenu bateriju.
87
Pregled slika
Pogledajte i podnaslov "Računala" (str. 89) na sljedećoj strani.
Fotoaparat ne može reproducirati slike.
• Aparat je u modu snimanja (REC). Tipkom MODE prijeđite na reprodukcijski mod (PLAY).
• Promijenili ste naziv direktorija/datoteke na računalu (str. 69).
• Gledanje slike na aparatu nije zajamčeno ako je slika obrađena na računalu ili snimljena
drugim fotoaparatom.
• Aparat je u USB načinu rada. Prekinite USB vezu (str. 67, 73).
Slika je zrnata odmah nakon pokretanja reprodukcije.
• Razlog tome je obrada slike i nije riječ o kvaru.
Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
• Provjerite [Video Out] kako bi vidjeli da li je videoizlaz aparata podešen na sustav boje TV
prijemnika (str. 59).
• Provjerite da li ste ispravno priključili uređaje (str. 81).
• Na aparat je spojen USB kabel. Odspojite USB kabel na odgovarajući način (str. 67, 73).
Slika se ne pojavljuje na LCD zaslonu.
• Na Cyber-shot station je priključen A/V spojni kabel. To nije kvar.
Brisanje/editiranje slika
Fotoaparat ne može obrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 47).
• Koristite "Memory Stick Duo" sa zaštitnom preklopkom koja je podešena u položaj LOCK.
Podesite preklopku u položaj za snimanje (str. 97).
Slučajno ste izbrisali sliku.
• Nakon brisanja sliku nije moguće vratiti. Savjetujemo da zaštitite slike (str. 46) ili da zaštitni
graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK (str. 97) kako bi
spriječili slučajno brisanje.
Ne radi funkcija promjene veličine.
• Nije moguće promijeniti veličinu videozapisa, Multi Burst fotografija ili snimaka
pohranjenih u album.
88
Nije moguće prikazati oznaku za tiskanje DPOF (Print order).
• Oznake za tiskanje nije moguće upisati na videozapise ili snimke pohranjene u album.
Raunala
Niste sigurni da li je operativni sustav vašeg računala kompatibilan s
fotoaparatom.
• Pogledajte "Preporučena konfiguracija" (str. 61) za sustav Windows i istoimeno poglavlje za
sustav Macintosh (str. 72).
Ne možete instalirati USB driver.
• U operativnom sustavu Windows 2000 logirajte se kao administrator (ovlašteni
administratori) (str. 62).
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
• Uključite aparat (t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
• Kad je baterija preslaba, uložite punu bateriju (t korak 1 uputa "Prvo pročitajte") ili
koristite mrežni adapter (str. 16).
• Koristite isporučeni USB kabel (str. 63).
• Odspojite USB kabel iz računala i aparata i ponovno ga spojite. Provjerite je li na zaslonu
prikazana poruka "USB Mode Mass Storage" (str. 64).
• Pravilno pričvrstite fotoaparat na Cyber-shot Station (str. 17).
• Podesite [USB Connect] na [Mass Storage] u izborniku - (Setup) (str. 58).
• Na USB priključnice računala spojen je još neki uređaj osim tipkovnice, miša i Cyber-shot
Stationa. Odspojite svu USB opremu osim tipkovnice, miša i Cyber-shot Stationa.
• Izravno povežite fotoaparat/Cyber-shot Station i računalo bez uporabe USB huba ili nekog
drugog uređaja (str. 63).
• USB driver nije instaliran. Instalirajte USB driver (str. 62).
• Računalo ne prepoznaje uređaj jer ste spojili USB kabel prije instalacije USB drivera s
isporučenog CD-ROM-a. Obrišite pogrešno prepoznat uređaj s računala, zatim instalirajte
USB driver (pogledajte nastavak).
Na zaslonu računala se ne pojavljuje ikona "Removable disk" kad računalo
spojite na aparat.
• Slijedite donji postupak za ponovnu instalaciju USB drivera. Sljedeći postupak vrijedi za
računalo s Windows operativnim sustavom.
1 Desnom tipkom miša kliknite na [My Computer] za prikaz izbornika i kliknite na
[Properties].
Pojavi se prozor "System Properties".
2 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager].
• Za Windows 98/98SE/Me kliknite na [Device Manager].
Pojavi se "Device Manager".
3 Desnom tipkom miša kliknite na [ Sony DSC], zatim kliknite na [Uninstall] t [OK].
Deinstalirali ste uređaj.
4 Instalirajte USB driver (str. 62).
89
Ne možete kopirati slike.
• Pravilno spojite aparat i računalo isporučenim USB kabelom (str. 63).
• Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 64, 72).
• Snimate li na "Memory Stick Duo" formatiran u računalu, možda nećete moći kopirati te
snimke na računalo. Koristite "Memory Stick Duo" formatiran u fotoaparatu (str. 54).
Nakon USB povezivanja "PicturePackage" se ne pokreće automatski.
• Pokrenite "PicturePackage Menu" i provjerite [Settings].
• Izvedite USB povezivanje kad je računalo uključeno (str. 58).
Ne možete reproducirati slike na računalu.
• Koristite li "PicturePackage", kliknite na Help u gornjem desnom uglu svakog prozora.
• Za reprodukciju videozapisa (MPEG-4) snimljenog ovim aparatom trebate na računalo
instalirati softver koji podržava MPEG-4 ili "Picture Package". (Kad koristite Windows XP/
2000, možete za reprodukciju videodatoteka (MPEG-4) koristiti "Picture Package".)
• Obratite se proizvođaču softvera ili računala.
Pri reprodukciji videozapisa na računalu zvuk je isprekidan šumovima.
• Reproducirate videozapis izravno s "Memory Stick Duo" kartice. Kopirajte videozapis na
tvrdi disk računala, zatim ga odatle reproducirajte (str. 62).
Ne možete otisnuti sliku.
• Provjerite postavke pisača.
Slike prethodno kopirane na računalo ne mogu se gledati na fotoaparatu.
• Kopirajte ih u direktorij koji će aparat prepoznati, primjerice "101MSDCF" (str. 67).
• Ispravno izvedite postupak (str. 69).
• Na računalu je promijenjen naziv direktorija/datoteke (str. 69).
"Music Transfer" ne može prepoznati fotoaparat.
• U aparat je uložen "Memory Stick Duo". Izvadite "Memory Stick Duo" i ponovno izvedite
USB povezivanje.
• Glazbene datoteke u memoriji fotoaparata su oštećene. Izvedite [Format Music] (str. 57).
90
"Memory Stick Duo"
Ne možete uložiti "Memory Stick Duo".
• Umetnite ga pravilno (t korak 3 uputa "Prvo pročitajte").
Ne možete snimati na "Memory Stick".
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u
položaj za snimanje (str. 97).
• "Memory Stick Duo" je pun. Obrišite nepotrebne slike (t korak 6 uputa "Prvo pročitajte").
Ne možete formatirati "Memory Stick Duo".
• Zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici je u položaju LOCK. Postavite ga u
položaj za snimanje (str. 97).
Greškom ste formatirali "Memory Stick Duo".
• Sve slike na mediju za snimanje se formatiranjem brišu i ne mogu se vratiti. Savjetujemo da
zaštitni graničnik na "Memory Stick Duo" kartici postavite u položaj LOCK (str. 97) kako bi
spriječili slučajno brisanje.
Računalo s "Memory Stick Duo" utorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
• Provjerite da li računalo i čitač kartica podržavaju "Memory Stick PRO Duo". Korisnicima
računala i čitača kartica dugih proizvođača savjetujemo konzultiranje tih tvrtki.
• Ukoliko "Memory Stick PRO Duo" nije podržan, spojite kameru na računalo (stranice 62 i 63).
Računalo prepoznaje "Memory Stick PRO Duo".
Album
U albumu se ne povećava slobodni prostor čak ni kad snimke iz njega kopirate
na "Memory Stick Duo".
• Podaci se kopiranjem ne brišu.
Nije prikazana opcija [Copy] u izborniku Memory Stick Tool.
• Opcija [Copy] u izborniku Memory Stick Tool nije prikazana dok koristite baterijsko
napajanje. Kad želite kopirati snimke, koristite mrežni adapter.
Nije moguće kopirati podatke iz albuma na "Memory Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" je pun. Provjerite kapacitet (preporuča se 64 MB ili više).
Nije moguće kopirati podatke s "Memory Stick Duo" kartice ili računala u album.
• Podaci na "Memory Stick Duo" kartici i računalu ne mogu se kopirati u album.
91
Nije moguće pohranjivati snimke u album.
• Podesite [Write in Album] na [On] u izborniku - (Setup) (str. 56).
• Kapacitet albuma se popuni pohranjujete li u njega zaštićene snimke. Uklonite zaštitu sa
snimaka koje vam ne trebaju (str. 47).
Pisa koji podr#ava funkciju PictBridge
Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i aparata.
• Aparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava standard PictBridge. Provjerite s
prodavateljem da li pisač podržava PictBridge ili ne.
• Provjerite da li je pisač uključen i može li se spojiti na aparat.
• Opciju [USB Connect] podesite na [PictBridge] u izborniku - (Setup) (str. 58).
• Odspojite i ponovno spojite USB kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte
njegove upute za uporabu.
Nije moguće otisnuti slike.
• Provjerite jesu li pisač i aparat pravilno povezani USB kabelom.
• Uključite pisač. Više informacija potražite u njegovim uputama za uporabu.
• Odaberete li [Exit] tijekom ispisa, možda nećete moći ispisati slike. Odspojite i spojite USB
kabel. Ako ispis i dalje nije moguć, odspojite USB kabel, isključite pisač, ponovno ga
uključite i spojite kabel.
• Nije moguć ispis videozapisa ili snimaka pohranjenih u album.
• Slike obrađene na računalu ili slike snimljene drugim aparatom se možda neće moći otisnuti.
Ispis se zaustavlja.
• Odspojili ste USB kabel dok je bila prikazana oznaka F (ne odspajajte USB kabel).
Nije moguće otisnuti datum i vrijeme na sliku u indeksnom prikazu.
• Pisač nema te funkcije. Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
• Datum se ne može umetnuti u indeksnom načinu, ovisno o pisaču. Obratite se proizvođaču
pisača.
Na mjestu ispisa datuma ispisuje se oznaka "---- -- --".
• Nije moguće otisnuti datum na slikama koje ga nemaju. Podesite [Date] na [Off] i ponovno
otisnite sliku (str. 77).
Ne možete odabrati veličinu kod ispisa.
• Upitajte proizvođača pisača o raspoloživosti te funkcije.
92
Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali.
• Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira nakon što
pisač spojite na aparat.
• Postavke ispisa aparata se razlikuju od istih postavki pisača. Promijenite postavke pisača (ili
aparata) (str. 77).
Kad poništite ispis ne možete koristiti fotoaparat.
• Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču).
Ostalo
Fotoaparat ne radi.
• Koristite bateriju koje smijete koristiti za ovaj aparat (str. 99).
• Baterija je slaba ili prazna (pojavi se indikator E). Napunite bateriju (t korak 1 uputa
"Prvo pročitajte").
• Provjerite je li čvrsto priključen mrežni adapter.
• Pravilno pričvrstite aparat na Cyber-shot Station (str. 17).
Aparat je uključen ali ne radi.
• Ugrađeni mikroprocesor ne radi ispravno. Izvadite i nakon jedne minute ponovo uložite
bateriju, te uključite aparat. Ako to ne pomogne, pritisnite tipke RESET šiljatim predmetom i
zatim ponovno uključite aparat (izbrisat će se podešen datum i vrijeme.) (str. 83).
Ne razumijete indikator na zaslonu.
• Pogledajte str. 18.
Leća objektiva je zamagljena.
• Kondenzirala se vlaga. Isključite aparat i ostavite ga oko sat vremena prije ponovnog
korištenja (str. 100).
Fotoaparat se zagrije pri dužoj uporabi.
• To nije kvar.
Kad uključite fotoaparat pojavljuje se izbornik za podešavanje točnog vremena.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
93
Indikatori i poruke upozorenja
Dijagnostiki pokaziva
Ovaj aparat ima autodijagnostičku funkciju
koja se prikazuje u obliku slova i koda.
Posljednje dvije oznake (označene s ss)
se razlikuju ovisno o stanju fotoaparata.
Ako ne možete riješiti problem čak ni
nakon što nekoliko puta izvedete opisane
postupke, obratite se Sonyjevom zastupniku
ili ovlaštenom servisu.
E:61:ss
E:91:ss
• Došlo je do kvara u aparatu. Pritisnite
tipku RESET (str. 83) i ponovno
uključite aparat.
Poruke
Ako se pojave sljedeće poruke, slijedite
upute.
C:32:ss
• Problem je u samom fotoaparatu.
Isključite i uključite fotoaparat.
C:13:ss
• Aparat ne može očitati ili upisati podatke
na "Memory Stick Duo". Izvadite i
ponovo uložite "Memory Stick Duo"
nekoliko puta.
• Greška formata u albumu ili ste umetnuli
neformatirani "Memory Stick Duo".
Formatirajte "Memory Stick Duo"
(str. 54).
• Uloženi "Memory Stick Duo" nije
moguće koristiti s ovim fotoaparatom ili
su podaci na njemu oštećeni. Uložite
novi "Memory Stick Duo" (str. 97).
C:91:ss
• Kod prijenosa glazbenih datoteka s
računala dogodila se greška zbog
odspajanja USB kabela ili uslijed drugog
problema. Izvedite [Format Music] (str.
57). Kad izvedete [Format Music], sve
pohranjene glazbene datoteke će se
izbrisati. Ponovno prenesite glazbene
datoteke uporabom isporučene aplikacije.
94
E
• Baterija je preslaba. Napunite je (t
korak 1 uputa "Prvo pročitajte"). Ovisno
o uvjetima uporabe ili vrsti baterije,
indikator može treptati čak i ako je
preostalo još 5 do 10 minuta.
For "InfoLITHIUM" battery only
• Uložena baterija nije "InfoLITHIUM".
No Memory Stick
• Stavite "Memory Stick Duo" (t korak 3
uputa "Prvo pročitajte").
System error
• Isključite i ponovo uključite fotoaparat
(t korak 2 uputa "Prvo pročitajte").
Memory Stick error
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 97).
• "Memory Stick Duo" je oštećen.
• Priključci "Memory Stick Duo" kartice
su zaprljani.
• Stavite "Memory Stick Duo" pravilno
(t korak 3 uputa "Prvo pročitajte").
Memory Stick type error
• Uloženi "Memory Stick Duo" se ne može
koristiti s ovim fotoaparatom (str. 97).
Cannot record
• Snimanje u odabranom direktoriju nije
moguće. Odaberite drugi direktorij
(str. 55).
Format error
• Ponovno formatirajte "Memory Stick
Duo" (str. 54).
Memory Stick locked
• Koristite "Memory Stick Duo" sa
zaštitnim graničnikom koji je u položaju
LOCK. Postavite ga u položaj za
snimanje (str. 97).
No memory space
• Obrišite nepotrebne slike ili datoteke
(t korak 6 uputa "Prvo pročitajte").
Read only memory
• U ovom aparatu ne mogu se snimati ili
brisati slike s "Memory Stick Duo"
kartice.
No file in this folder
• U direktoriju nema snimljenih slika.
• Niste ispravno kopirali slike s računala
(str. 69).
File error
• Problem kod reprodukcije.
File protect
• Isključite zaštitu (str. 47).
Image size over
• Pokušali ste reprodukciju slike u veličini
koju nije moguće reproducirati ovim
fotoaparatom.
Invalid operation
• Pokušali ste reproducirati datoteku
načinjenu na drugoj opremi.
h (indikator koji upozorava na
vibracije)
• Fotoaparat može vibrirati ako količina
svjetla nije dostatna. Koristite
bljeskalicu, postavite aparat na stativ ili
ga učvrstite na neki drugi način.
Turn the power off and on again
Folder error
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji direktorij s iste prve tri znamenke.
(Primjerice, 123MSDCF i 123ABCDE).
Odaberite druge direktorije ili načinite
novi (str. 54).
Cannot create more folders
• Na "Memory Stick Duo" kartici već
postoji direktorij s nazivom koji počinje
brojevima "999". U tom slučaju nije
moguće izraditi još direktorija.
• Grešku je uzrokovao problem na
objektivu.
Album error
• Dogodila se greška na albumu.
Formatirajte album. (U slučaju
formatiranja imajte na umu da će se
izbrisati sve snimke u albumu, čak i
zaštićene.)
95
Enable printer to connect
• Opcija [USB Connect] je podešena na
[PictBridge], međutim fotoaparat je
priključen na uređaj koji ne podržava
PictBridge. Provjerite uređaj.
• Nije moguće uspostaviti vezu. Odspojite
i ponovno spojite USB kabel. Ako je na
pisaču prikazana poruka o grešci,
pogledajte upute za uporabu isporučene
s pisačem.
Connect to D device
• Pokušali ste tiskati slike prije nego je
uspostavljena veza s pisačem. Spojite se
na pisač koji podržava PictBridge.
No printable image
• Pokušali ste izvesti [DPOF image] bez
upisa oznake DPOF na sliku.
• Pokušali ste izvesti [All In This Folder],
a odabrali ste direktorij koji sadrži samo
videozapise. Nije moguć ispis videozapisa.
Printer busy
Paper error
No paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Provjerite pisač.
Printer error
• Provjerite pisač.
• Provjerite je li željena slika oštećena.
F
• U tijeku je prijenos podataka u pisač.
Nemojte odspajati USB kabel.
96
Processing
• Pisač poništava postupak ispisa u tijeku.
Ne možete nastaviti s ispisom dok ne
završi, a to može potrajati neko vrijeme,
ovisno o pisaču.
Ostale informacije
O "Memory Stick" kartici
"Memory Stick" je novi kompaktni,
prenosivi IC medij za snimanje. "Memory
Stick" kartice koje možete koristiti u ovom
aparatu su popisane u donjoj tablici. Ne
možemo jamčiti ispravan rad svih funkcija
"Memory Stick" kartice.
Vrsta "Memory Stick" kartice
Napomene o uporabi "Memory Stick
Duo" kartice (opcija)
• Nije moguće snimati ili brisati slike kad je
zaštitni graničnik postavljen na LOCK.
Priključak
Snimanje/
reprodukcija
Memory Stick
(nekompatibilan s MagicGate)
—
Memory Stick
(MagicGate kompatibilan)
—
Memory Stick Duo
(nekompatibilan s MagicGate)
}
Memory Stick Duo
(MagicGate kompatibilan)
}*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick Duo
}*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
}*1*2
*1
Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" i "Memory Stick PRO Duo" imaju
MagicGate tehnologiju zaštite od neovlaštenog
kopiranja koja koristi sustav enkripcije
podataka. Ovaj fotoaparat ne podržava
snimanje/reprodukciju koja zahtijeva
MagicGate standarde.
*2
Podržava brzi prijenos podataka putem
paralelnog priključka.
• "Memory Stick Duo" formatiran u računalu
možda neće raditi u ovome fotoaparatu.
• Vrijeme upisa/čitanja podataka razlikuje se,
ovisno o kombinaciji "Memory Stick Duo"
kartice i uređaja.
Zaštitni
graničnik
Mjesto za naljepnicu
Položaj i/ili oblik graničnika može se
razlikovati, ovisno o "Memory Stick Duo"
kartici.
• Nemojte vaditi "Memory Stick Duo" tijekom
očitavanja ili upisivanja podataka.
• Podaci se mogu uništiti u sljedećim situacijama:
− Ako izvadite "Memory Stick Duo" ili
isključite aparat tijekom očitavanja ili
upisivanja podataka.
− Ako koristite "Memory Stick Duo" na mjestu
izloženom statičkom elektricitetu ili
smetnjama.
• Savjetujemo pohranjivanje važnih podataka na
tvrdi disk računala.
• Ne pritišćite jako kad pišete na naljepnicu.
• Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory
Stick Duo" ili na Memory Stick Duo adapter.
• "Memory Stick Duo" nosite i spremajte u
isporučenu kutiju.
• Ne dodirujte priključke "Memory Stick Duo"
rukom ili metalnim predmetom.
• Nemojte udarati, savijati "Memory Stick Duo"
i pazite da vam ne ispadne.
• Nemojte rastavljati ili mijenjati značajke
"Memory Stick Duo" kartice.
• Pazite da se "Memory Stick Duo" ne smoči.
• Ne ostavljajte "Memory Stick Duo" karticu
nadohvat djeci jer bi je mogla slučajno
progutati.
97
• Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick
Duo" na sljedećim mjestima:
− vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na
suncu,
− mjestima izloženim izravnom suncu,
− vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim
tvarima.
Napomene o uporabi "Memory Stick
Duo" kartice (opcija)
• Kad s ovim aparatom koristite "Memory Stick
Duo", obvezno koristite Memory Stick Duo
adapter. Ako "Memory Stick Duo" stavite bez
adaptera u aparat, možda ga nećete moći
izvaditi.
• "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick
Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraja.
Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati
kvar.
• Kad koristite "Memory Stick Duo" uložen u
Memory Stick Duo adapter u kompatibilnom
uređaju, uložite ga u pravilnom smjeru.
Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje
opreme.
• Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati
bez "Memory Stick Duo" kartice u uređaj jer to
može prouzročiti kvarove.
Napomene o uporabi "Memory Stick
PRO Duo" kartice (opcija)
• S ovim aparatom možete koristiti "Memory
Stick PRO Duo" kapaciteta do 2 GB.
98
O "InfoLITHIUM" bateriji
Fotoaparat radi s "InfoLITHIUM"
baterijom (tip T).
Što je "InfoLITHIUM" akumulatorska
baterija?
"InfoLITHIUM" je litij-ionska baterija koja
može razmjenjivati podatke o potrošnji s
fotoaparatom. "InfoLITHIUM"
akumulatorska baterija proračunava
potrošnju u skladu s uvjetima rada vašeg
fotoaparata i prikazuje preostalo trajanje
baterije u minutama.
Punjenje akumulatorske baterije
Preporučujemo punjenje akumulatorske baterije
pri temperaturi okoliša između 10 °C i 30 °C.
Ako punite akumulatorsku bateriju na nižim ili
višim temperaturama, punjenje možda neće biti
učinkovito.
Uinkovita uporaba akumulatorske
baterije
• Učinkovitost baterije se smanjuje na nižim
temperaturama. Zato je na hladnim mjestima
vijek trajanja akumulatorske baterije kraći. Za
dužu uporabu akumulatorske baterije
savjetujemo sljedeće:
− Stavite je u džep blizu tijela kako bi je
zagrijali i stavite je u fotoaparat neposredno
prije snimanja.
• Česta uporaba zuma ili bljeskalice ima za
posljedicu brže trošenje baterije.
• Preporučujemo da ponesete rezervne baterije
koje će omogućiti dva ili tri puta duže snimanje
od očekivanog i da prije pravog snimanja
načinite pokusnu snimku.
• Nemojte izlagati akumulatorsku bateriju
utjecaju vode. Akumulatorska baterija nije
otporna na vodu.
• Ne ostavljajte bateriju na iznimno toplim
mjestima, poput automobila ili pod izravnim
djelovanjem sunčeve svjetlosti.
Indikator preostalog kapaciteta
akumulatorske baterije
Ako se napajanje isključi iako indikator
preostalog trajanja akumulatorske baterije
pokazuje da je preostao dovoljan kapacitet
baterije, ponovo potpuno napunite
akumulatorsku bateriju kako bi indikator
prikazivao stvarno stanje. Međutim, ponekad
indikator neće prikazivati ispravno stanje baterije
ako se dugo vremena koristi na niskim
temperaturama ili ako se baterija ostavi potpuno
napunjena ili ako često koristite bateriju.
Puvanje akumulatorske baterije
• Ako duže vrijeme ne koristite akumulatorsku
bateriju, jednom godišnje je napunite dokraja i
zatim je sasvim ispraznite i spremite na suho i
hladno mjesto kako biste očuvali njeno
normalno funkcioniranje.
• Za pražnjenje baterije u fotoaparatu, ostavite ga
uključenim u slide show načinu rada (str. 28)
dok se ne isključi.
• Kako bi spriječili mrlje na priključku, kratko
spajanje i sl., koristite isporučenu kutiju za
nošenje i čuvanje.
Vijek trajanja baterije
• Vijek trajanja baterije je ograničen. Što više
koristite akumulatorsku bateriju, njen vijek
trajanja se sve više skraćuje. Kad se znatno
skrati vijek trajanja akumulatorske baterije,
vjerojatno je istekao njen životni vijek. Kupite
novu akumulatorsku bateriju.
• Vijek trajanja baterije ovisi o načinu
pohranjivanja, uvjetima rada i prostoru u kojem
se koristi.
99
Mjere opreza
x Nemojte aparat ostavljati na
sljedeim mjestima
• Na jako vrućim mjestima, primjerice u
automobilu parkiranom na izravnom suncu.
Moglo bi se deformirati kućište fotoaparata ili
može doći do kvara.
• Pod izravnim sunčevim svjetlom ili pored
radijatora. Moglo bi se deformirati kućište
fotoaparata ili može doći do kvara.
• Na mjestima izloženim jakim vibracijama.
• Pored jakih magneta.
• Na pješčanim ili prašnim mjestima. Pazite da u
aparat ne uđe pijesak ili prašina, što može
uzrokovati kvar, u nekim slučajevima
nepopravljiv.
x O nošenju
Ne sjedajte u stolicu ili drugo mjesto s
fotoaparatom u stražnjem džepu hlača ili suknje,
jer se tako aparat može oštetiti.
x O išenju
Čišćenje LCD zaslona
Čistite površinu zaslona priborom za čišćenje
LCD zaslona (opcija) za uklanjanje otisaka
prstiju, prašine itd.
Čišćenje leće objektiva
Otiske prstiju, prašinu itd. brišite mekom krpom.
Čišćenje vanjskih dijelova fotoaparata
Očistite površinu aparata mekom krpom lagano
navlaženom u vodi, zatim je obrišite suhom
krpom. Nemojte koristiti sljedeća sredstva jer
mogu oštetiti kućište.
• Kemijski proizvodi: razrjeđivač, benzin,
alkohol, jednokratne krpe ili kemikalije poput
agresivnih insekticida.
• Aparat ne smije doći u kontakt s gore
navedenim sredstvima.
• Aparat ne smije biti dugotrajno u kontaktu s
gumom ili plastikom.
100
x O radnoj temperaturi
Fotoaparat se može koristiti na temperaturi od 0
°C do 40 °C. Snimanje na izuzetno niskim ili
visokim temperaturama se ne preporučuje.
x O kondenzaciji vlage
Ako fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor ili ga ostavite u jako vlažnoj prostoriji,
unutar njega ili na vanjskim dijelovima može se
kondenzirati vlaga. Dođe li do toga, aparat neće
ispravno raditi.
Do kondenzacije vlage dolazi kad:
• Fotoaparat unesete izravno iz hladnog u topli
prostor, primjerice, sa skijališta u toplu
prostoriju.
• Fotoaparat iznesete iz klimatizirane prostorije
ili automobila na vrućinu.
Sprečavanje kondenzacije vlage
Kod prenošenja aparata iz hladnog u topli prostor,
stavite ga u plastičnu vrećicu i ostavite ga neko
vrijeme radi prilagodbe na sobnu temperaturu
(približno jedan sat).
Ako dođe do kondenzacije vlage
Isključite fotoaparat i pričekajte približno jedan
sat da vlaga ishlapi. Obratite pozornost da
snimanje jasnih slika nije moguće ako pokušate
snimati dok je u unutrašnjosti objektiva ostala
vlaga.
x O ugra&enoj punjivoj bateriji
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu punjivu bateriju
kako bi se sačuvao podatak o datumu i vremenu
bez obzira na to da li je fotoaparat uključen ili
isključen.
Akumulatorska baterija se uvijek puni sve dok
koristite fotoaparat. Međutim, ako koristite
aparat samo nakratko, ona se postupno prazni, a
isprazni se potpuno nakon približno mjesec dana
nekorištenja fotoaparata. U tom slučaju prije
uporabe fotoaparata svakako napunite bateriju.
Ipak, ako ova baterija nije napunjena, još uvijek
možete koristiti fotoaparat sve dok ne snimate
datum i vrijeme.
Punjenje
Uložite napunjenu bateriju u aparat ili priključite
aparat na zidnu utičnicu pomoću AC mrežnog
adaptera (opcija) i ostavite fotoaparat
isključenim 24 sata ili duže.
Punjenje "InfoLITHIUM" baterije
t korak 1 u "Prvo pročitajte"
101
Tehnički podaci
Fotoaparat
[Napajanje, openito]
[Sustav]
Osjetilo slike
7,17 mm (tip 1/2,5) CCD u
boji, filter primarnih boja
Ukupan broj piksela Približno 5 255 000 piksela
Efektivni broj piksela
Približno 5 090 000 piksela
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
3T zum
f = 6,33 – 19 mm (od 38 do
114 mm kod pretvorbe u 35
mm format slike)
F3,5 – 4,4
Kontrola ekspozicije Automatska ekspozicija,
odabir načina snimanja u
skladu s uvjetima (9 modova)
Ravnoteža bijele boje
Automatski, danje svjetlo,
oblačno, fluorescentno
svjetlo, električno svjetlo,
bljeskalica
Format datoteka (DCF)
Fotografije: Exif Ver. 2.2,
JPEG kompatibilnost,
DPOF kompatibilnost
Videozapisi: MPEG-4
kompatibilnost (stereo)
Medij za snimanje
"Memory Stick Duo"
Bljeskalica
Preporučena udaljenost (kad
je ISO postavljen na Auto):
otprilike od 0,1 m do 2,6 m
(W)/0,5 m do 2,1 m (T)
[Ulazni i izlazni prikljuci]
Višenamjenska priključnica
USB komunikacija
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilna)
[LCD zaslon]
Površina zaslona
Punjiva baterija NP-FT1
Napon
3,6 V
Potrošnja (tijekom snimanja)
1,2 W
Radna temperatura od 0 °C do +40 °C
Temperatura čuvanja
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije
51,2 T 123,1 T 32,4 mm
(Š/V/D, bez dijelova koji
strše)
Masa
Približno 210 g (uključujući
NP-FT1 bateriju, "Memory
Stick Duo" i vrpcu za
nošenje itd.)
Mikrofon
Elektret kondenzatorski
mikrofon
Zvučnik
Dinamički zvučnik
Exif Print
Kompatibilan
PRINT Image matching III
Kompatibilan
PictBridge
Kompatibilan
Cyber-shot Station UC-MB
[Ulazne i izlazne prikljunice]
Stereo priključnica A/V OUT (STEREO)
Minipriključnica
Video: 1 Vp-p, 75 Ω,
nesimetrično, negativna
sinkronizacija
Audio: 327 mV (pri 47 kΩ
tereta)
Izlazna impedancija 1 kΩ
USB priključnica
mini-B
USB veza
High-Speed USB
(USB 2.0 High-Speed
kompatibilnost)
DC IN priključnica
6,2 cm (tip 2,5) TFT
Ukupan broj točaka 123 200 (560 T 220)
102
Baterija
Priključnica za fotoaparat
Mre#ni adapter AC-LS5
Napajanje
AC od 100 do 240 V,
50/60 Hz, 11 W
Izlazni napon
DC 4,2 V*
* Za ostale podatke pogledajte
naljepnicu na mrežnom
adapteru.
Radna temperatura
od 0 ° do +40 °C
Temperatura pohranjivanja
od –20 °C do +60 °C
Dimenzije
Približno 48 T 29 T 81 mm
(Š/V/D, bez dijelova koji strše)
Masa
Približno 130 g bez mrežnog
kabela
NP-FT1 punjiva baterija
Baterija
Litij-ionska baterija
Najveći napon
DC 4,2 V
Nazivni napon
DC 3,6 V
Kapacitet
2,4 Wh (680 mAh)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni
bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
103
Zaštieni znakovi
je zaštitni znak Sony
•
Corporation.
• "Memory Stick",
Duo",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
,"Memory Stick PRO
,"MagicGate" i
su zaštićeni znakovi Sony
Corporation.
• "InfoLITHIUM" je zaštićeni znak Sony
Corporation".
• Picture Package je zaštićeni znak Sony
Corporation.
• Microsoft, Windows, WindowsMedia i
DirectX su registrirani zaštićeni znakovi ili
zaštitni znakovi Microsoft Corporation u SAD
i/ili drugim zemljama.
• Macintosh. Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac i eMac su zaštićeni
znakovi Apple Computer, Inc.
• Macromedia i Flash su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi Macromedia, Inc. u
SAD i/ili drugim zemljama.
• Intel, MMX i Pentium su zaštićeni znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi Intel Corporation.
• Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom
priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi
odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake  ili
® nisu navedene u svakom slučaju u ovom
priručniku.
Napomene o licenci
PROIZVOD JE LICENCIRAN U SKUPINI
PATENATA MPEG-4 ZA OSOBNU I
NEKOMERCIJALNU UPORABU ZA
(i) KODIRANJE VIDEA U SKLADU SA
MPEG-4 VIZUALNIM STANDARDIMA
("MPEG-4 VIDEO")
I/ILI
(ii) DEKODIRANJE MPEG-4 VIDEA KOJE
JE KORISNIK KODIRAO VRŠEĆI
OSOBNE I NEKOMERCIJALNE
AKTIVNOSTI I/ILI KOJE JE DOBIO OD
LICENCIRANIH DOBAVLJAČA VIDEA.
NITI JEDNA LICENCA NIJE ODOBRENA
NITI NAMIJENJENA ZA BILO KOJU
DRUGU SVRHU.
DODATNE INFORMACIJE, PRIMJERICE O
PROMOTIVNOJ, INTERNOJ ILI
KOMERCIJALNOJ UPORABU I
LICENCIRANJU, MOŽETE DOBITI OD
'MPEG LA, LLC'
POGLEDAJTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising