Sony | VCT-R100 | Sony VCT-R100 Stativ Upute za upotrebu

2-656-923-02(1)
Tronožac
Upute za uporabu
VCT-R100
©2006 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Značajke
E Vodoravno i okomito pomicanje
pomicanje glave tronošca
VCT-R100 je tronožac za digitalne fotoaparate/video kamere (u tekstu se koristi i
zajednički naziv "kamera").
Prije vodoravnog ili okomitog pomicanja glave tronošca provjerite da li je gumb
podizača čvrsto zategnut jer će se inače kamera tresti.
Upozorenje
Upozorenje
Nikad nemojte nositi tronožac kad je na njega postavljen digitalni fotoaparat/
video kamera.
Vodoravno pomicanje glave tronošca
1
2
3
Oslobodite ručicu za vodoravno učvršćenje glave tronošca..
Podesite položaj kamere tako da pomaknete ručicu tronošca lijevo ili desno.
Zategnite ručicu za vodoravno učvršćenje glave tronošca.
Čišćenje
Okomito pomicanje glave tronošca (podešavanje nagiba)
• Očistite tronožac mekom krpom navlaženom u otopini blagog deterdženta.
• Nakon uporabe tronošca na vjetrovitim mjestima uz morsku obalu, obrišite
tronožac suhom krpom.
4
5
6
Tehnički podaci
Nemojte koristiti ručicu za učvršćenje glave tronošca za podešavanje protuteže
jer bi moglo doći do oštećenja.
Prije vodoravnog ili okomitog pomicanja kamere obvezno oslobodite ručicu za
učvršćenje glave tronošca.
Oslobodite ručicu glave tronošca..
Podesite položaj kamere tako da pomaknete ručicu tronošca gore ili dolje.
Zategnite ručicu glave tronošca.
Napomena
Najveće opterećenje
1200 g
Vodoravni kut snimanja
360 stupnjeva
Kut nagiba
90 stupnjeva prema dolje
60 stupnjeva prema gore
Dimenzije
Najveća visina: Približno 1000 mm (raširene noge podignutog tronošca)
Najmanja visina: Približno 355 mm
Dužina ručice: Približno 100 mm
Masa
F Promjena kuta glave tronošca
Vodoravan položaj za snimanje može se promijeniti u okomiti položaj.
• Oslobodite gumb za učvršćenje glave tronošca, uspravite glavu tronošca u
desno i zatim ponovo zategnite gumb za učvršćenje glave tronošca.
Napomena
Napomena
Obratite pozornost kod promjene kuta glave tronošca jer bi, ovisno o njenom
položaju, mogli udariti kameru.
Približno 660 g
Noge tronošca
4 sekcije
Hod podizača
Približno 170 mm
Priprema digitalnog fotoaparata/video kamere
Prebacite digitalni fotoaparat/video kameru na snimanje.
Više informacija potražite u uputama za uporabu vaše kamere.
Isporučeni pribor
Tronožac (1)
Torbica za nošenje (1)
Upute za uporabu (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
A Dijelovi tronošca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Klin
Vijak za učvršćenje kamere
Glava tronošca
Gumb za vodoravno učvršćenje kamere
Podizač
Gumb za učvršćenje podizača
Noga
Podupirač
Gumb za učvršćenje glave tronošca
Ručica tronošca
Ručica za podešavanje visine noge
B Postavljanje tronošca
1
2
3
4
Raširite noge tronošca i pritisnite podupirač prema dolje.
Oslobodite ručice za podešavanje visine nogu tronošca.
Podesite visinu nogu tronošca.
Učvrstite ručice za podešavanje visine nogu tronošca.
Napomene
• Polako i pažljivo raširite noge tronošca. Ako naglo i na silu raširite noge
tronošca moglo bi doći do oštećenja.
• Obratite pozornost da su ručice za podešavanje visine nogu učvršćene jer bi se
inače tronožac mogao prevrnuti.
C Postavljanje kamere
Prije postavljanja tronošca ugradite akumulatorsku bateriju, "Memory Stick" i
kasetu u kameru.
Postavite kameru na glavu tronošca. Čvrsto zategnite vijak za učvršćenje kamere.
Kod učvršćenja video kamere poravnajte klin s otvorom za postavljanje.
D Podešavanje visine podizača
1
2
3
Oslobodite ručicu za učvršćenje podizača.
Podesite visinu tako da pomaknete glavu tronošca.
Zategnite ručicu za učvršćenje podizača.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih ureñaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod
ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviñenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke
opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Download PDF

advertising