Sony | VCT-D480RM | Sony VCT-D480RM Upute za upotrebu

3-068-164-02(1)
Tronožac s daljinskim
upravljačem
Upute za uporabu
UPOZORENJE
Ovaj ureñaj je provjeren i zadovoljava zahtjeve digitalnih ureñaja klase B
prema FCC propisima, poglavlje 15. Ova ograničenja postoje radi zaštite
od štetnog utjecaja smetnji na postojeću instalaciju. Ovaj ureñaj stvara,
koristi i emitira energiju u području radijskih frekvencija i, ako nije
ugrañen ili ako se ne koristi prema uputama, može uzrokovati štetne
smetnje kod radijskih komunikacija. Naravno, nije moguće jamčiti da se
smetnje neće pojaviti kod odreñene vrste instalacija. Ako ovaj ureñaj
uzrokuje štetne smetnje kod radijskog i televizijskog prijema, što se može
ustanoviti isključenjem i uključenjem ureñaja, korisniku predlažemo
uklanjanje smetnji na jedan od sljedećih načina:
− Zakrenite ili promijenite položaj prijemne antene.
− Odmaknite ureñaj od prijemnika.
− Priključite ureñaj na zidnu utičnicu koja je udaljena od zidne
utičnice na koju je priključen prijemnik.
− Zatražite pomoć od prodavača ili iskusnog radijskog, odnosno TV
tehničara.
VCT-D480RM
Sony Corporation © 2001
http://www.sony.net/
Upozoravamo vas da bilo kakve promjene ili prilagoñenja koja nisu
izričito odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati probleme pri
uporabi ureñaja.
Za korisnike u Europi
EMC direktiva 89/336/EEC, 92/31/EEC (direktiva o elektromagnetskoj
kompatibilnosti)
Ovaj ureñaj odgovara EMC propisima kod uporabe na sljedećim
mjestima:
• U prostoru stanovanja
• U uredskom prostoru
• U pogonima lake industrije
Značajke
VCT-D480RM je tronožac za digitalne fotoaparate/video kamere (u
tekstu se koristi zajednički naziv "kamera").
Daljinski upravljač ugrañen u ručicu omogućuje rukovanje Sonyjevim
digitalnim fotoaparatom/video kamerom.
Ovaj simbol predstavlja oznaku originalnog pribora za Sonyjeve video
proizvode.
Nakon kupnje Sonyjevih video proizvoda, Sony preporučuje kupnju
pribora s ovom oznakom "GENUINE VIDEO ACCESSORIES".
Upozorenje
Nikad nemojte nositi tronožac kad je na njega postavljen digitalni
fotoaparat/video kamera.
Čišćenje
• Očistite tronožac mekom krpom navlaženom u otopini blagog
deterdženta.
• Nakon uporabe tronošca na vjetrovitim mjestima uz morsku obalu,
obrišite tronožac suhom krpom.
Tehnički podaci
Najveće opterećenje
2 kg
Vodoravni kut snimanja
360 stupnjeva
Kut nagiba
90 stupnjeva prema dolje
60 stupnjeva prema gore
Noge tronošca
3 sekcije
Daljinski upravljač
Funkcija: preklopka za uključenje/isključenje napajanja (POWER
ON/OFF), okidač/tipka PHOTO*1, tipka START/STOP*2,
tipka zuma (W/T)
*1 Okidač za digitalne fotoaparate, tipka PHOTO za video kamere.
*2 Samo za video kamere
Dimenzije
Najveća visina:
Približno 1070 mm
(raširene noge podignutog tronošca)
Najmanja visina:
Približno 410 mm
Dužina kabela:
Približno 490 mm
Dužina ručice:
Približno 210 mm
Hod podizača:
Približno 250 mm
Masa
Približno 850 g
Isporučeni pribor
Torbica za nošenje (1)
Upute za uporabu (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš
i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.
Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
A Dijelovi tronošca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Klin
Ručica podnožja za učvršćenje kamere
Glava tronošca
Gumb za vodoravno učvršćenje glave tronošca
Podizač
Gumb za učvršćenje podizača
Noga
Gumb vijka za učvršćenje kamere
Podnožje za učvršćenje kamere
Gumb za okomito učvršćenje glave tronošca
Priključak daljinskog upravljača
Držač priključka daljinskog upravljača
Okidač/tipka PHOTO
Tipka START/STOP
Preklopka napajanja POWER
Tipka zuma
Ručica tronošca
Ručica za podešavanje visine noge
B Postavljanje tronošca
1
2
3
4
Raširite noge tronošca dok ne postane stabilan.
Oslobodite ručice za podešavanje visine nogu tronošca.
Podesite visinu nogu tronošca.
Učvrstite ručice za podešavanje visine nogu tronošca.
Napomena
Polako i pažljivo raširite noge tronošca.
Ako naglo i na silu raširite noge tronošca moglo bi doći do oštećenja.
C Postavljanje kamere
Prije postavljanja tronošca ugradite akumulatorsku bateriju, "Memory
Stick" i kasetu u kameru.
1 Povucite ručicu podnožja za učvršćenje kamere do kraja u desno i
izvucite podnožje sa glave tronošca.
2 Učvrstite podnožje na kameru. Čvrsto zategnite vijak.
Kod učvršćenja video kamere poravnajte klin s otvorom za
postavljanje.
3 Povucite ručicu podnožja za učvršćenje kamere do kraja u desno i
vratite podnožje s učvršćenom kamerom na glavu tronošca. Zatim
potisnite ručicu podnožja za učvršćenje kamere do kraja u lijevo.
4 Spojite priključak daljinskog upravljača na ACC priključak na
digitalnom fotoaparatu ili na LANC ` priključak na video kameri.
D Podešavanje visine podizača
1
2
3
Oslobodite ručicu za učvršćenje podizača.
Podesite visinu tako da pomaknete ručicu tronošca.
Zategnite ručicu za učvršćenje podizača.
E Vodoravno i okomito pomicanje glave
tronošca
Prije vodoravnog ili okomitog pomicanja glave tronošca provjerite da li je
gumb podizača čvrsto zategnut jer će se inače kamera tresti.
Vodoravno pomicanje glave tronošca
1
2
3
Oslobodite vijak za vodoravno učvršćenje glave tronošca..
Podesite položaj kamere tako da pomaknete ručicu tronošca.
Zategnite gumb za vodoravno učvršćenje glave tronošca.
Okomito pomicanje glave tronošca (podešavanje nagiba)
4
5
6
Oslobodite vijak za okomito učvršćenje glave tronošca..
Podesite položaj kamere tako da pomaknete ručicu tronošca.
Zategnite gumb za okomito učvršćenje glave tronošca.
F Promjena kuta glave tronošca
Vodoravan položaj za snimanje može se promijeniti u okomiti položaj.
• Oslobodite gumb za učvršćenje glave tronošca, uspravite glavu
tronošca u desno i zatim ponovo zategnite gumb za učvršćenje glave
tronošca.
Uporaba daljinskog upravljača
Više informacija potražite u uputama za uporabu digitalnog
fotoaparata/video kamere.
Prije uporabe
Prebacite kameru u pripravno stanje. Više informacija potražite u
uputama za uporabu digitalnog fotoaparata/video kamere.
G Promjena kuta daljinskog upravljača
1
2
3
Podignite daljinski upravljač na ručici tronošca.
Daljinski upravljač se može zakrenuti u desno ili lijevo.
Podesite kut.
Nastavite koristiti daljinski upravljač kao i prije.
H Snimanje
Za digitalne fotoaparate:
1
2
3
Postavite preklopku napajanja POWER (a) na ručici tronošca u
položaj ON.
Okidač/tipka PHOTO svijetli narančasto.
Lagano pritisnite okidač/tipku PHOTO (b) i provjerite sliku.
Slika se još uvijek ne snima.
Dublje pritisnite okidač/tipku PHOTO (b).
Snimanje je završeno.
Za video kamere:
Postavite preklopku napajanja POWER (a) na ručici tronošca u položaj ON.
Okidač/tipka PHOTO i tipka START/STOP svijetle narančasto.
• Za snimanje videa
Pritisnite START/STOP (c). Svijetlo tipke START/STOP se promijeni
u crveno.
Za zaustavljanje snimanja, ponovo pritisnite START/STOP (c).
Video kamera se prebaci u pripravno stanje, a tipka START/STOP
ponovo svijetli narančasto.
• Za snimanje fotografija
1 Lagano pritisnite okidač/tipku PHOTO (b) i provjerite sliku.
Slika se još uvijek ne snima.
2 Dublje pritisnite okidač/tipku PHOTO (b).
Tipka START/STOP svijetli crveno i snimanje je završeno.
Napomene
• Kod nekih kamera nije moguća provjera fotografije.
• Kod nekih video kamera nije moguće snimanje fotografija.
• Ako neko vrijeme ostavite kameru u pripravnom stanju, ona će se
automatski isključiti. Za prebacivanje u pripravno stanje, prebacite
preklopku napajanja POWER na ručici tronošca u položaj OFF i zatim
ponovo u ON.
• Kod snimanja fotografija na vrpcu, može se dogoditi da u slučaju
problema tipka START/STOP trepće. U tom slučaju, pogledajte upute
za uporabu video kamere.
• Kod snimanja fotografija u memoriju, tipka START/STOP trepće ako
se pojavi greška kod upisa podataka na "Memory Stick".
• Kod snimanja fotografija na "Memory Stick", tipka START/STOP
svijetli.
• Ako kod uporabe vanjske bljeskalice pritisnete i duže vremena zadržite
tipku PHOTO, može se dogoditi da se bljeskalica ne aktivira.
Nakon snimanja
Prebacite preklopku napajanja POWER na ručici tronošca u položaj OFF
za isključenje napajanja kamere.
Zumiranje
Pritisnite tipku zuma (d) na ručici tronošca prema T strani za telefoto
snimanje (približavanje objekta) i W strani (udaljavanje objekta). Ovisno
o vrsti vašeg digitalnog fotoaparata/video kamere, ako dodatno pritisnete
tipku zuma, zumiranje će biti brže.
Kad ne koristite daljinski upravljač
Čvrsto utaknite priključak daljinskog upravljača u držač da se priključak
ne bi oštetio.
Download PDF

advertising