Sony | VCT-FXA | Sony VCT-FXA Upute za upotrebu

2-189-788-02(1)
Oslonac za rame
Upute za uporabu
VCT-FXA je oslonac za rame posebno namijenjen
za Sonyjevu digitalnu HD video kameru HDR-FX1/
HVR-Z1.
Prije uporabe molimo u cijelosti pročitajte ove upute
i sačuvajte ih za buduću uporabu.
Značajke
• Dužina oslonca se može podesiti da bi se osigurao
optimalan položaj za snimanje.
• Kad je video kamera postavljena na oslonac za
rame, takoñer je moguća i uporaba tronošca.
• Kod uporabe oslonca za rame video kamera se
manje trese.
Dijelovi oslonca za rame
(pogledajte sliku A)
VCT-FXA
© 2004 Sony Corporation
http://www.sony.net/
a. Podešavanje dužine oslonca za rame
b. Jastučić za rame
c. Postolje za video kameru
d. Vijak za učvršćenje video kamere
e. Ručica za učvršćenje
f. Otvor vijka za tronožac
Učvršćenje oslonca za rame
1. Poravnajte postolje za video kameru (A-C)
s otvorom na video kameri.
2. Poravnajte otvor vijka za tronožac na video
kameri s vijkom za učvršćenje video kamere
na postolju (A-D) na postolju i zatim
učvrstite vijak.
Način uporabe
(pogledajte sliku B)
− Snimanje pomoću oslonca za rame
1. Oslobodite ručicu za učvršćenje (A-E).
2. Razvucite oslonac i zakrenite jastučić za
rame (A-B) u smjeru strelice (1).
3. Podesite dužinu oslonca (A-A) za
optimalan položaj (pogledajte sliku C).
4. Učvrstite ručicu.
Koristite jastučić oslonca za rame u bilo kojem
položaju, ovisno o tome da li snimate pomoću LCD
zaslona ili tražila (primjer - slika C D).
−
Spremanje oslonca za rame na video kameru
1. Vratite jastučić oslonca za rame u originalni
položaj (2).
2. Oslobodite ručicu za učvršćenje.
3. Vratite oslonac za rame u originalni
položaj (3).
4. Učvrstite ručicu.
Učvršćenje tronošca
Učvrstite postolje tronošca na vijak za učvršćenje
tronošca (A-F) na osloncu za rame. Više
informacija potražite u uputama za uporabu vašeg
tronošca.
Napomena
Učvrstite oslonac za rame na tronožac pomoću vijka
dužine 5,5 mm ili manje. Tronožac s dužim vijkom
se ne može dobro učvrstiti na oslonac za rame i
mogao bi oštetiti video kameru.
Mjere opreza
• Kod spremanja video kamere ili stavljanja na stol,
uvijek najprije spremite oslonac za rame da ga ne
bi oštetili.
• Obratite pozornost kod stavljanja/skidanja oslonca
i jastučića za rame da ne bi ozlijedili prste.
• Nemojte nositi video kameru tako da držite
oslonac za rame jer bi video kamera mogla ispasti
i oštetiti se.
Tehnički podaci
Dimenzije
Masa
Sadržaj isporuke
Približno 250 T 125 T 90 mm
(Š T V T D)
Približno 400 g
Oslonac za rame (1)
Torbica za nošenje (1)
Upute za uporabu (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodnog upozorenja.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške.
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje se
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima
zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviñenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme.
Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Download PDF