Sony | TDG-BR100 | Sony TDG-BR100 Upute za upotrebu

4-180-470-21(1)
3D naočale
Upute za uporabu
TDG-BR100
© 2010 Sony Corporation
HR
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo
108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe
Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen
s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Pregled proizvoda
Možete uživati u 3D video programima.
Za pojedinosti o tome kako uživati u 3D prikazu ili kako ga podešavati pogledajte
upute za uporabu TV prijemnika.
Tehnički podaci
Masa
77 g (uključujući bateriju)
Tip baterije
CR2032/3V
Trajanje baterije
Do 100 radnih sati baterije, ukoliko koristite isporučenu bateriju.
Stvarno trajanje baterije ovisi o režimu uporabe,
radnim uvjetima i proizvođaču.
Dimenzije (približno)
(š  v  d)
179  40  183 mm
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
2 (HR)
Odlaganje dotrajalih baterija (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama
sa sustavom odvojenog prikupljanja otpada)
Ova oznaka na bateriji ili na njezinom pakiranju označava da
se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad. Na nekim baterijama se ovaj simbol može
koristiti zajedno s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu
(Hg) ili olovo (Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomažete
u sprječavanju mogućih negativnih posljedica na okoliš i
ljudsko zdravlje, do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem
baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili
zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo
ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje
baterijom, na kraju njezina radnog vijeka odnesite ju na
odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme. Za
sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako
sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu
lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
Oprez
Molimo, pročitajte ove sigurnosne upute kako biste se zaštitili od ozljeda i oštećivanja
imovine.
Mjere opreza
66 3D naočale primaju infracrvene zrake s 3D odašiljača.
Do poremećaja u radu može doći:
–– Ako 3D naočale nisu okrenute prema 3D odašiljaču
–– Ako se između 3D naočala i 3D odašiljača nalaze prepreke
–– Ako se u blizini nalaze i drugi uređaji s infracrvenom komunikacijom
(Nastavlja se)
3 (HR)
HR
66 TV gledajte uporabom 3D naočala okrenutim ravno prema TV zaslonu.
66 3D efekt neće biti kvalitetan a boje zaslona će se promijeniti gledate li u ležećem
položaju ili nagnete li glavu.
66 Radi očuvanja okoliša odložite istrošene baterije sukladno lokalnim zakonima ili
propisima.
Sigurnosne mjere
66 Ovaj proizvod biste trebali koristiti samo za gledanje 3D video prikaza na kompatibilnom Sonyjevom TV prijemniku.
66 Prilikom uporabe ovog proizvoda neke osobe bi mogle doživjeti nelagodu (npr.
naprezanje očiju, zamor, mučninu). Sony svim korisnicima preporučuje redovite
pauze tijekom gledanja 3D video prikaza ili tijekom igranja 3D video igara.
Odrasle osobe trebale bi nadgledati djecu i pobrinuti se da ona također tako
postupaju. Trajanje i učestalost neophodnih stanki ovisit će od osobe do osobe.
Na vama je da odlučite što vam najbolje odgovara. Osjetite li bilo kakvu nelagodu
trebali biste prestati s uporabom proizvoda i s gledanjem 3D video prikaza do
nestanka simptoma nelagode; posavjetujte se s liječnikom ako smatrate da je to
potrebno. Trebali biste proučiti upute za uporabu TV prijemnika kao i ostalih
uređaja ili medija koje koristite s TV prijemnikom.
66 Ne izlažite 3D naočale padu ili preinakama.
66 Dođe li do pucanja naočala pripazite da vam odlomljeni dijelovi ne dospiju u
usta ili oči.
66 Ne bacajte istrošene baterije iz 3D naočala u vatru.
66 Prilikom izmjene baterija pripazite na točan razmještaj +/– polariteta.
66 Koristite samo baterije namijenjene ovom proizvodu. Litijeva/manganska
baterija, CR2032.
66 Ne dopustite djeci da mijenjaju baterije niti da otvaraju baterijski pretinac.
Proguta li dijete bateriju ili poklopac baterijskog pretinca odmah se posavjetujte
s liječnikom.
66 Djeca ne smiju koristiti ovaj proizvod bez nadzora odraslih osoba.
Održavanje naočala
66 Naočale nježno prebrišite mekom krpom.
66 Tvrdokorne mrlje mogu se ukloniti krpom namočenom u otopinu blagog sapuna
i tople vode.
66 Koristite li kemijski obrađenu krpu pridržavajte se uputa na pakiranju.
66 Za čišćenje nikad ne koristite otapala poput razrjeđivača, alkohola ili benzina.
4 (HR)
Dijelovi i komponente
HR
3D naočale (1)
Vrećica (1)
AKlizna preklopka
Preklopkom podesite udobnije prianjanje.
Preklopkama na obje strane podesite udobnije prianjanje. Krila naočala lagano zatvorite prema unutra kako biste podesili preklopku.
Povećavanje širine naočala
Smanjivanje širine naočala
(Nastavlja se)
5 (HR)
BPoklopac baterijskog pretinca
Poklopac odvojite prilikom izmjene baterije.
Prije uporabe: Uklonite izolacijsku foliju s baterije
prije prve uporabe uređaja.
CLED indikator
Treperi jednom svake 3 sekunde: Napajanje uključeno
Treperi triput svake 3 sekunde: Nizak napon baterije: Baterija je
gotovo istrošena.
Treperi triput: Napajanje isključeno
DIR senzor
Prima signale s 3D odašiljača.
Ovaj dio prima IR
(infracrvene zrake) s
3D odašiljača.
Kut ulaska IR signala razlikuje se ovisno o udaljenosti i mjestu korištenja.
Napomena
Molimo, održavajte ovaj dio čistim.
ETipka za uključivanje
Napajanje uključeno: Pritisnuti jednom
Napajanje isključeno: Zadržite tipku napajanja pritisnutom kroz 2
sekunde
**Automatsko isključivanje: Nakon duže od 5 minuta bez IR signala
FJastučići za nos
Podesite jastučiće za nos radi udobnijeg prianjanja.
GKrila naočala
Možete saviti (podesiti) krila naočala radi udobnijeg prianjanja.
6 (HR)
Izmjena baterije
Ako LED indikator ukazuje na nizak napon baterije, zamijenite ju. Upotrijebite
bateriju CR2032.
Otvorite baterijski
pretinac.
Uprite ovdje
i uklonite
nagnutu
bateriju.
Baterija
(CR2032)
Novčić, itd.
Napomena
Pripazite da novčić i sl. prilikom otvaranja ili zatvaranja baterijskog pretinca pravilno
umetnete u žlijeb baterijskog poklopca.
U slučaju problema
Dođe li do nepravilnosti u radu uređaja pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.
7 (HR)
http://www.sony.net/
Download PDF