Sony | DSC-S2000 | Sony DSC-S2000 S2000 Digitalni kompaktni fotoaparat Upute za upotrebu

Sadržaj
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
Priručnik za fotoaparat Cyber-shot
DSC-S1900/S2000/S2100
© 2010 Sony Corporation
4-188-767-91(1)
HR
Kako se koristi ovaj priručnik
Sadržaj
Pritisnite gornju desnu tipku za prelazak na odgovarajuću stranicu.
To je praktično kad tražite funkciju koju želite pregledati.
Sadržaj
Pretraga podataka po funkciji.
Kazalo
Pretraga podataka pomoću ključne
riječi.
Korišteni znakovi i označavanje informacija
MENU/Pretraga
postavki
MENU/Pretraga
postavki
Pretraga podataka među opcijama
MENU/postavkama.
Pretraga
operacija
Pretraga
operacija
Pretraga podataka po operaciji.
Kazalo
U ovom priručniku redoslijed operacija
je prikazan strelicama (t). Pri radu s
fotoaparatom držite se prikazanog
redoslijeda. Prikazani znakovi
odgovaraju izvornim postavkama
fotoaparata.
Izvorne postavke označene su znakom
.
Označava upozorenja i ograničenja koja
su važna za pravilno rukovanje
fotoaparatom.
z
Označava informacije koje je
korisno znati.
2HR
• Podrobnije informacije o »Memory Stick
Duo« naći ćete na stranici 88.
Pri korištenju »Memory Stick Duo« sa
standardnom veličinom »Memory
Stick« utora
»Memory Stick Duo« možete koristiti ako
ga prethodno umetnete u prilagodnik za
»Memory Stick Duo« (prodaje se
zasebno).
Prilagodnik za
»Memory Stick
Duo«
Crne, bijele, crvene, plave ili
zelene točke
• Izlaganje suncu LCD zaslona ili objektiva
tijekom dužeg vremena može za posljedicu
imati neispravan rad. Pazite na to prilikom
odlaganja fotoaparata blizu prozora ili na
otvorenom.
• Ne izlažite LCD zaslon pritisku. Zaslon
može promijeniti boju, što za posljedicu
može imati neispravan rad.
• Slike se mogu razmazati prema hladnijem
dijelu LCD zaslona. Ne radi se o
neispravnom radu.
• Čuvajte pokretni objektiv od slučajnih
udaraca i ne primjenjujte silu.
Kazalo
• Kad snimate videozapise, preporuča se
korištenje sljedećih memorijskih kartica:
–
(»Memory Stick PRO
Duo«)
–
(»Memory Stick PROHG Duo«)
– SD memorijske kartice ili SDHC
memorijske kartice (Klasa 2 ili brža)
• LCD zaslon proizveden je tehnologijom
najveće preciznosti tako da je ispravnost
piksela iznad 99,99%. Usprkos tome, na
LCD zaslonu ipak se može pojaviti nekoliko
crnih ili svijetlih točaka (bijele, crvene, plave
ili zelene boje). Ove točke su normalni
rezultat proizvodnog postupka i ne utječu na
kvalitetu snimka.
MENU/Pretraga
postavki
U ovom priručniku, uvjet »Memory Stick
Duo« odnosi se na »Memory Stick PRO
Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo« i
»Memory Stick Duo«.
Napomene o LCD zaslonu i objektivu
Pretraga
operacija
Napomene na tipu memorijske kartice
koju možete koristiti (prodaje se
zasebno)
S ovim fotoaparatom kompatibilne su
sljedeće vrste kartica: »Memory Stick
PRO Duo«, »Memory Stick PRO-HG
Duo«, »Memory Stick Duo«, SD
memorijska kartica i SDHC memorijska
kartica. MultiMediaCard se ne može
koristiti.
U ovom fotoaparatu, potvrđuju se radnje
za memorijske kartice do 32 GB.
Sadržaj
Napomene vezane za korištenje
fotoaparata
O kondenzaciji vlage
• Ako se fotoaparat prenese s hladnog na
toplo mjesto, u unutrašnjosti ili na površini
fotoaparata može se kondenzirati vlaga.
Kondenzirana vlaga može prouzročiti
neispravnosti u radu fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije pare isključite
fotoaparat i pričekajte oko sat vremena da
vlaga ispari. Ako pokušate snimati dok je
unutrašnjost objektiva zamagljena od vlage,
slika koju snimite neće biti jasna.
Fotografije korištene u ovom
priručniku
Fotografije u ovom priručniku samo su
primjeri i nisu stvarne slike snimljene ovim
fotoaparatom.
Ilustracije
Ilustracije korištene u ovom priručniku
snimljene su fotoaparatom DSC-S2100 osim
kad je drukčije navedeno.
3HR
Sadržaj
Sadržaj
Napomene vezane za korištenje
fotoaparata
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kako se koristi ovaj priručnik ································ 2
Napomene vezane za korištenje fotoaparata········ 3
Pretraga operacija················································· 6
MENU/Pretraga postavki ······································ 8
Dijelovi fotoaparata ············································· 11
Pregled ikona koje se pojavljuju na zaslonu ······· 12
Korištenje mjenjača moda··································· 14
Korištenje unutarnje memorije ···························· 15
Snimanje
Kazalo
Zum ····································································· 16
DISP (Postavke zaslonskog prikaza) ····················17
Bljeskalica ··························································· 18
Okidanje na osmjeh (Smile Shutter) ···················· 19
Samookidač ························································ 20
Pregledavanje
Pregledavanje fotografija ···································· 21
Reprodukcijski zum············································· 22
Indeksni prikaz ···················································· 23
Brisanje ······························································· 24
Reprodukcija videozapisa ··································· 25
MENU (Snimanje)
Opcije MENU (snimanje) ······································· 8
4HR
Sadržaj
MENU (Pregledavanje)
Opcije MENU (pregledavanje) ······························· 9
Postavke
Pretraga
operacija
Popis postavki····················································· 10
Računalo
MENU/Pretraga
postavki
Uporaba s vašim računalom ······························· 68
Korištenje softvera ·············································· 69
Povezivanje fotoaparata na računalo······················71
Učitavanje slika na medij·········································73
Kazalo
Ispis
Ispis fotografija···················································· 75
Rješavanje problema
Rješavanje problema··········································· 77
Poruke upozorenja ·············································· 85
Ostalo
»Memory Stick Duo« ··········································· 88
Baterije ································································ 90
Kazalo
Kazalo ································································· 92
5HR
Pretraga operacija
Snimanje pokretnih
objekata
Snimanje videozapisa ········································ 14
Postavke brzog snimanja ·································· 35
Snimanje bez
zamućenja
Visoka osjetljivost ················································ 29
Samookidač sa zadrškom od 2 s ··················· 20
ISO ··········································································· 37
SteadyShot···························································· 34
Kazalo
Meko snimanje ····················································· 29
Portret u sumrak ·················································· 29
Okidanje na osmjeh (Smile Shutter)··············· 19
Otkrivanje lica ······················································· 42
Smanj. ef. crv. očiju ············································ 53
MENU/Pretraga
postavki
Snimanje portreta
Pretraga
operacija
Inteligentno autom. podeš. ······························ 27
Odabir scene ························································ 29
Sadržaj
Sampodešavanje
postavki
Snimanje u protusvjetlu Prisilno aktiviranje bljeskalice ·························· 18
Prepoznavanje scena ··································· 27, 31
Snimanje na tamnim
mjestima
Visoka osjetljivost ················································ 29
Polagana sinkronizacija ····································· 18
ISO ··········································································· 37
Podešavanje
ekspozicije
EV ············································································· 36
Promjena položaja
žarišta
Izoštravanje ··························································· 39
Promjena veličine slike Veličina slike ························································· 32
6HR
Uvećani prikaz slika
Reprodukcijski zum ············································ 22
Promjena veličin. (Rezanje) ······························ 45
Uređivanje slika
Retuširanje····························································· 45
Reprodukcija niza slika Dijaprojekcija ························································ 44
po redu
Uporaba »PMB (Picture Motion Browser)«
softvera ··································································· 69
Izmjena datuma i
vremena
Postav. dat. i vrem. ············································· 67
Povratak na izvorne
postavke
Pokretanje······························································ 58
Ispis slika
Ispis ········································································· 75
Kazalo
Ispis slika s datumom
MENU/Pretraga
postavki
Način jednostavni ·········································· 31, 43
Snimanje/
pregledavanje s
uvećanim indikatorima
Pretraga
operacija
Brisanje ····························································· 24, 46
Format ···································································· 61
Sadržaj
Brisanje slika
7HR
MENU/Pretraga postavki
Sadržaj
Opcije MENU (snimanje)
Pomoću tipke MENU možete lako odabrati različite funkcije snimanja.
1 Pritisnite gumb ON/OFF (Napajanje) da biste podesili način snimanja.
3 Odaberite željenu opciju iz izbornika pomoću
v/V/b/B na kontrolnoj tipki.
Kontrolna tipka
Tipka napajanja ON/OFF
4 Pritisnite gumb MENU da biste isključili zaslon
MENU.
Postavke koje se mogu promijeniti u donjoj su tablici označene znakom , a – označava
postavke koje se ne mogu mijenjati. Postavka može biti fiksirana ili ograničena u
ovisnosti o načinu snimanja. Za kompletnu informaciju vidjeti stranicu za odgovarajuću
postavku.
Ikone [
] u nastavku označavaju dostupne načine rada.
MENU/Pretraga
postavki
Tipka MENU
Pretraga
operacija
2 Pritisnite gumb MENU za prikaz zaslona MENU.
Kazalo
Mjenjač moda
Način snimanja
Opcije izbornika
Način snimanja
Odabir scene
—
—
—
—
(Način jednostavni)
—
Veličina slike
SteadyShot
—
Postavke brzog snimanja
—
EV
ISO
—
Balans bijele boje
—
Izoštravanje
Način mjerenja svjetla
—
—
—
—
—
—
—
Osjetljivost otkr. osmijeha
—
Otkrivanje lica
—
(Postavke)
Napomena
• Na zaslonu će biti prikazane samo opcije koje su dostupne u pojedinom modu.
8HR
Opcije MENU (pregledavanje)
Sadržaj
Pomoću tipke MENU možete lako odabrati različite funkcije pregledavanja.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
Kontrolna tipka
2 Pritisnite gumb MENU za prikaz zaslona MENU.
4 Pritisnite z u središtu kontrolne tipke.
U tablici dolje,
označava dostupnu funkciju.
Memorijska kartica
Tipka MENU
Unutarnja memorija
(Način jednostavni)
(Dijaprojekcija)
(Retuširanje)
(Brisanje)
(Zaštita)
DPOF
MENU/Pretraga
postavki
Opcije izbornika
Tipka
(reprodukcija)
Pretraga
operacija
3 Odaberite željenu opciju iz izbornika pomoću
v/V/b/B na kontrolnoj tipki.
—
(Ispis)
Kazalo
(Rotacija)
(Odabir mape)
—
(Postavke)
Napomena
• Na zaslonu će biti prikazane samo opcije koje su dostupne u pojedinom modu.
9HR
Popis postavki
(Postavke).
1 Pritisnite gumb MENU za prikaz zaslona MENU.
Kontrolna tipka
3 Odaberite željenu kategoriju pomoću v/V, zatim
pritisnite B da biste odabrali stavke, a zatim
pritisnite z.
Tipka MENU
Pretraga
operacija
2 Odaberite
(Postavke) pomoću V na kontrolnoj
tipki, zatim pritisnite z u središtu kontrolne tipke
za prikaz popisa postavki.
Sadržaj
Postavke možete izmijeniti na prikazu popisa
4 Odaberite željenu postavku, zatim pritisnite z.
Postavke snimanja
Opcije
Mreža
Digitalni zum
Smanj. ef. crv. očiju
Glavne postavke
Zvučni signal
Language Setting
MENU/Pretraga
postavki
Kategorije
Funkcijski vodič
Pokretanje
USB povezivanje
Kazalo
Ušteda energije
LUN postavke
Alat memorijske kartice
Format
Stvar. mape za sn.
Prom. mape za sn.
Izbr. mapu za snim.
Kopiranje
Broj datoteke
Alat interne memorije
Format
Broj datoteke
Postavke sata
Postav. dat. i vrem.
Napomene
• [Postavke snimanja] pojavljuje se samo kad se prikaz postavki otvori iz moda snimanja.
• [Alat memorijske kartice] prikazuje se samo kad je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat,
dok se [Alat interne memorije] prikazuje samo kad memorijska kartica nije umetnuta.
10HR
Dijelovi fotoaparata
B Okidač
Sadržaj
A Tipka napajanja ON/OFF
C Lampica samookidača/lampica
snimanja osmijeha
D Mikrofon
F Bljeskalica
G Objektiv
H
(USB) utičnica
Pretraga
operacija
E Svjetlo napajanja ON/OFF
I LCD zaslon
q;
qa
qs
9
qd
(reprodukcija) (21)
K Za snimanje: Tipka zuma W/T (16)
Za pregledavanje: tipka
(reprodukcijski zum)/tipka (indeks)
(22, 23)
L Kukica za opasač*
M Izmjena načina rada (14)
qj
N Tipka
(brisanje) (24)
O Svjetlo pristupa podacima
P Tipka MENU (8)
Q Kontrolna tipka
MENU uključeno: v/V/b/B/z
MENU isključeno: DISP/ / /
Kazalo
qf
qg
qh
MENU/Pretraga
postavki
J Tipka
R Zvučni signal
qk
ql
w;
S Navoj za tronožac
T Utor za memorijsku karticu
U Baterija/poklopac memorijske kartice
V Utor za umetanje baterija
* Korištenje opasača
wa
ws
Vrpca za nošenje je tvornički pričvršćena na
fotoaparat. Provucite ruku kroz petlju da bi
spriječili pad i oštećenje fotoaparata.
Šipkica za
pričvršćivanje vrpce
11HR
Sadržaj
Pregled ikona koje se pojavljuju
na zaslonu
Ikone koje su prikazane na zaslonu pokazuju status fotoaparata.
Možete promijeniti zaslonski prikaz koristeći DISP (Postavke zaslonskog prikaza) na
kontrolnom gumbu.
Prikaz
Značenje
Preostali kapacitet baterije
Kapacitet baterije nizak
• Ikone su ograničene u
jednostavni).
(Način
Za snimanje videozapisa
Odabir scene
Način rada fotoaparata
(Inteligentno autom. podeš.,
Programska automatika,
Snimanje filma)
Balans bijelog
Kazalo
Ikona funkcije prepoznavanja
scene
MENU/Pretraga
postavki
Veličina slike
•
/
/
prikazuju
se samo za DSC-S2100.
•
/
prikazuju se
samo za DSC-S1900/S2000.
Pretraga
operacija
A
Za snimanje fotografija
Mod mjerenja
SteadyShot
Vibracije
Za reproduciranje
Indikator osjetljivosti
detekcije osmjeha
Omjer uvećanja zuma
PictBridge povezivanje
Zaštita
Nalog za ispis (DPOF)
Reprodukcijski zum
12HR
Nastavak r
B
D
Značenje
Prikaz
Značenje
z
Indikator blokade AE/AF
Samookidač
ISO400
ISO vrijednost
Detekcija lica
125
Vrijeme ekspozicije
Burst
F3.5
Otvor zaslona
Okvir AF tražila
+2.0EV
Vrijednost ekspozicije
0:12
Vrijeme snimanja (min:sek)
101-0012
Broj mape-datoteke
+2.0EV
Vrijednost ekspozicije
2010 1 1
9:30 AM
Datum / vrijeme snimanja
reproducirane slike
500
Vrijeme ekspozicije
F3.5
Otvor zaslona
z STOP
z PLAY
Funkcijski vodič za
reprodukciju slika
N
Reprodukcija
bB BACK/
NEXT
Odabiranje slika
C
Prikaz
Končanica za mjerenje
ekspozicije u točki
Reprodukcijska traka
00:00:12
Brojač
MENU/Pretraga
postavki
Video snimanje aktivno/na
čekanju
Pretraga
operacija
Indikator okvira AF tražila
SNIMANJE
Na čekanj.
Sadržaj
Prikaz
Značenje
Mapa za snimanje
96
Broj slika koje se još mogu
snimiti
12/12
Broj slike/broj snimaka u
odabranoj mapi
100Min
Preostalo vrijeme snimanja
Kazalo
Mapa za reprodukciju
Snimanje/medij za
reprodukciju (memorijska
kartica, interna memorija)
Mijenjanje mape
Smanjenje učinka crvenih
očiju
Mod mjerenja
Mod bljeskalice
Punjenje bljeskalice
Balans bijelog
ISO 400
ISO vrijednost
13HR
Korištenje mjenjača moda
Sadržaj
Namjestite mjenjač moda na željenu funkciju.
Okidač
Mjenjač moda
Omogućuje vam da snimate fotografije (stranice 27, 28, 29).
Možete postaviti način snimanja fotografija koji želite s MENU
t [Način snimanja].
(Videozapis)
Omogućuje vam da snimate videozapise.
Za početak snimanja pritisnite okidač do kraja, a zatim ga
ponovno pritisnite za prekid snimanja.
MENU/Pretraga
postavki
(Fotografija)
Pretraga
operacija
Tipka MENU
Kazalo
14HR
Korištenje unutarnje memorije
B
Ako nema umetnute memorijske kartice
[Snimanje]: Slike se snimaju u unutarnju memoriju.
[Reprodukcija]: Slike snimljene u unutarnju memoriju
se reproduciraju.
[Izbornik, postavke, itd.]: Na slikama iz unutarnje
memorije mogu se primjenjivati različite funkcije.
O slikovnim podacima pohranjenim u unutarnjoj
memoriji
Sigurnosno kopiranje podataka na tvrdi disk računala
Obavite postupak sa stranice 71 bez umetnute memorijske kartice u fotoaparatu.
Kazalo
Preporučujemo vam da napravite sigurnosnu kopiju podataka bez pogrešaka korištenjem
jednog od sljedećih postupaka.
MENU/Pretraga
postavki
B
Unutarnja
memorija
Pretraga
operacija
Ako je umetnuta memorijska kartica
[Snimanje]: Slike su snimljene na memorijskoj kartici.
[Reprodukcija]: Reproduciraju se slike na memorijskoj
kartici.
[Izbornik, postavke, itd.]: Na slikama na memorijskoj
kartici moguće su različite radnje.
Sadržaj
Fotoaparat ima približno 6 MB unutarnje memorije. To je memorija koja se ne može
izvaditi. Ako i nema umetnute memorijske kartice u fotoaparatu, možete snimati slike
koristeći internu memoriju.
Za kopiranje (pohranjivanje) podataka na memorijsku karticu
Pripremite memorijsku karticu s dovoljno slobodnog prostora da biste obavili postupak
objašnjen u [Kopiranje] (str. 65).
Napomene
• Ne možete prenositi podatke o slici s memorijske kartice na internu memoriju.
• USB spajanjem fotoaparata i računala namjenskim USB kabelom, podatke pohranjene u
unutarnjoj memoriji možete prebaciti na računalo. Međutim, podaci s računala ne mogu se
prebacivati u unutranju memoriju.
15HR
Zum
1 Pritisnite tipku zuma W/T.
Sadržaj
Dok snimate, možete povećati sliku. Funkcija optičkog zuma fotoaparata može uvećati
slike do 3×.
Tipka T
Pritisnite tipku T za povećanje i tipku W za smanjenje
slike.
Tipka W
MENU/Pretraga
postavki
Napomena
Pretraga
operacija
• Ako raspon zuma prelazi 3×, pogledajte stranicu 52.
• Za vrijeme video snimanja ne može se promijeniti omjer zuma.
Kazalo
16HR
Sadržaj
DISP (Postavke zaslonskog
prikaza)
1 Pritisnite DISP (postavke zaslonskog prikaza) na kontrolnoj tipki.
2 Kontrolnom tipkom odaberite željeni mod.
(Osvjetlj. +
ekspozic. podaci)
(Samo način
reproduciranja)
Podešava zaslon na veće osvjetljenje i
prikazuje informaciju.
Također se prikazuju exif podaci o
snimljenim slikama.
(Svijetlo)
Podešava zaslon na veće osvjetljenje i
prikazuje informaciju.
Kazalo
(Uobičajeno) Podešava zaslon na standardno osvjetljenje
i prikazuje informaciju.
MENU/Pretraga
postavki
Podešava zaslon na veće osvjetljenje i
prikazuje samo slike.
Pretraga
operacija
(Svijetlo +
samo slika)
Napomena
• Kad pregledavate slike u uvjetima jakog vanjskog svjetla, pojačajte osvjetljenje zaslona.
Međutim, u tom slučaju će se baterija brže prazniti.
17HR
Bljeskalica
(Bljeskalica).
2 Kontrolnom tipkom odaberite željeni mod.
(Autom.)
(Polagana
sinkronizacija)
(Isključeno)
Bljeskalica automatski bljeska na tamnim mjestima i kod
pozadinskog osvjetljenja.
Bljeskalica je uvijek uključena.
Bljeskalica je uvijek uključena.
Vrijeme ekspozicije je dugo da bi se na tamnom mjestu jasno
snimila pozadina do koje ne dopire svjetlo bljeskalice.
Bljeskalica nije uključena.
Bljeskalica se aktivira dva puta. Prvim bljeskom se povećava osvijetljenost objekta.
Dok se bljeskalica puni na zaslonu je prikazano
.
Bljeskalica se ne može koristiti kod burst snimanja.
Možete odabrati samo [Autom.] ili [Isključeno] ako je fotoaparat namješten na način
Inteligentnog automatskog podešavanja ili na Jednostavan način rada.
MENU/Pretraga
postavki
Napomene
•
•
•
•
Pretraga
operacija
(Uključeno)
Sadržaj
1 Na kontrolnoj tipki pritisnite
zPojava »bijelih točaka« na slikama snimljenim s
bljeskalicom
Kazalo
Uzrok su čestice prašine, polena i sl., koje lebde blizu objektiva. Kad se osvijetle
bljeskom, na slici ostanu bijele točke.
Fotoaparat
Objekt
Čestice prašine, polena i sl. u
zraku
Kako se mogu izbjeći »bijele točke«?
• Osvijetlite sobu i snimite objekt bez bljeskalice.
• Odaberite (Visoka osjetljivost) u modu odabira scene. (Fotoaparat automatski odabire
[Isključeno].)
18HR
Sadržaj
Okidanje na osmjeh (Smile
Shutter)
Kad fotoaparat detektira osmjeh dolazi do automatskog okidanja.
1 Na kontrolnoj tipki pritisnite
(osmjeh).
Pretraga
operacija
2 Pričekajte da fotoaparat detektira osmjeh.
Kad razina osmjeha prijeđe b točku na indikatoru,
fotoaparat automatski snima sliku.
Ako se pritisne okidač dok traje detekcija osmjeha,
fotoaparat će snimiti sliku, a zatim se vratiti u mod
okidanja na osmjeh.
Okvir detekcije lica
Indikator osjetljivosti detekcije
osmjeha
Napomene
•
•
•
•
Snimanje osmijeha automatski završava ako se popune memorijska kartica ili interna memorija.
Ovisno o uvjetima, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmjeh.
Ne možete koristiti funkciju digitalnog zuma.
Ako snimate videozapise, snimanje osmijeha nije moguće koristiti.
Neka vam pramenovi kose ne pokrivaju na oči.
Neka vam lice ne zaklanjaju šeširi, maske, naočale i
sl.
2 Okrenite lice prema fotoaparatu tako da bude što
više u razini s njim. Blago spustite kapke.
3 Nasmijte se jasno, otvorenih usta. Smijeh se lakše
detektira kad se vide zubi.
1
Kazalo
zSavjeti za bolju detekciju osmjeha
MENU/Pretraga
postavki
3 Da biste zaustavili snimanje, ponovno pritisnite
(osmjeh).
• Zatvarač se otvara kad se nasmije bilo koja osoba u kadru.
• U slučaju da osmjeh nije detektiran, podesite [Osjetljivost otkr. osmijeha] u izborniku
postavki.
19HR
Samookidač
(Samookidač).
2 Kontrolnom tipkom odaberite željeni mod.
(Isključeno)
Sadržaj
1 Na kontrolnoj tipki pritisnite
Bez samookidača.
Podešavanje samookidača na vremenski odmak od 10
sekundi.
Kad pritisnete gumb okidača zatreperit će indikator
samookidača i oglasiti zvučni signal (bip) koji će prestati kad
dođe do okidanja.
Za poništavanje odabira ponovno pritisnite .
(2 sekundi)
Podešavanje samookidača na vremenski odmak od 2 sekunde.
• U Jednostavnom načinu rada možete odabrati samo [10 sekundi] ili [Isključeno].
zSmanjenje zamućenja pomoću samokidanja sa
zadrškom od 2 sekunde
Kazalo
Za smanjenje zamućenja slike koristi se samookidanje sa zadrškom od 2 sekunde. Do
okidanja dolazi 2 sekunde nakon pritiska na gumb okidača što smanjuje učinak
potresanja fotoaparata.
MENU/Pretraga
postavki
Napomena
Pretraga
operacija
(10 sekundi)
20HR
Pregledavanje fotografija
2 Kontrolnom tipkom odaberite sliku.
(reprodukcija).
Sadržaj
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
21HR
Reprodukcijski zum
Sadržaj
Reproducira uvećanu sliku.
1 Prilikom reprodukcije fotografija pritisnite tipku
(reprodukcijski zum).
Slika je uvećana dva puta, prikazan je središnji dio slike.
3 Promijenite uvećanje pomoću tipke zuma W/T.
Pritisnite tipku (T stranu) za povećanje, i W stranu za
smanjenje slike.
Pritisnite z za povratak na normalnu veličinu slike.
Označava dio slike
koji je uvećan
Uvećanu sliku možete spremiti u memoriju uz pomoć trimming funkcije.
Pritisnite MENU t [Retuširanje] t [Promjena veličin. (Rezanje)].
MENU/Pretraga
postavki
zPohranjivanje uvećanih slika
Pretraga
operacija
2 Podesite položaj pomoću kontrolne tipke.
Kazalo
22HR
Indeksni prikaz
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 Pritisnite indeksnu tipku
(reprodukcija).
Sadržaj
Prikazuje više slika istovremeno.
za prelazak na indeksni prikaz.
Svakim pritiskom tipke broj slika u indeksnom prikazu se povećava.
Napomena
zPrikazivanje slika iz željene mape
Pomoću kontrolne tipke odaberite lijevu okomitu traku,
zatim odaberite željenu mapu pomoću v/V.
MENU/Pretraga
postavki
• Ako je fotoaparat namješten na Jednostavan način rada tijekom prikaza indeksa slike, LCD
zaslon mijenja se u zaslon za pojedinačne slike. Ne možete pregledavati slike u indeks načinu
tijekom Jednostavnog načina rada.
Pretraga
operacija
3 Za povratak na pojedinačni prikaz odaberite sliku pomoću kontrolne
tipke, zatim pritisnite z.
Kazalo
23HR
Brisanje
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 Tipka
Sadržaj
Omogućava odabir slika koje želite izbrisati. Slike je također moguće izbrisati preko
izbornika pomoću tipke MENU (str. 46).
(reprodukcija).
(brisanje) t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Briše sve slike iz odabrane mape odjednom.
Nakon koraka 2 pritisnite [U redu] t z .
Višestruke slike
Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom.
Nakon koraka 2 postupite na sljedeći način.
2MENU t [U redu] t z
Ova slika
Briše sliku prikazanu u pojedinačnom načinu prikaza.
Izlaz
Poništava brisanje.
MENU/Pretraga
postavki
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika za
brisanje. Odaberite sliku pomoću oznake ,
poništite odabir ponavljanjem oznake .
Pretraga
operacija
Sve u ovoj mapi
Napomena
• U Jednostavnom načinu rada možete izbrisati samo trenutno prikazane slike.
pojedinačnog i indeksnog prikaza
Kazalo
zPrilikom odabira slika možete prelaziti između
U indeksnom modu pritisnite tipku (stranu T tipke zuma
W/T) da biste se prešli u mod pojedinačnog prikaza, u
modu pojedinačnog prikaza pritisnite indeksnu tipku
(stranu W) da biste prešli u indeksni mod.
• Prelazak između indeksnog i moda pojedinačnog prikaza
također je moguć u [Zaštita], [DPOF] i [Ispis] načinima.
24HR
Reprodukcija videozapisa
(reprodukcija).
2 Pomoću kontrolne tipke odaberite videozapis.
Sadržaj
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
3 Pritisnite z.
Započinje reprodukcija videozapisa.
Reprodukcijska funkcija
z
Obična reprodukcija/pauziranje
B
Premotavanje unaprijed
b
Premotavanje unatrag
Pretraga
operacija
Kontrolna tipka
Napomene
zO zaslonu za prikaz videozapisa
Sliku koju želite prikazati odaberite pomoću b/B na kontrolnoj tipki, zatim pritisnite
z.
Pojavit će se traka reprodukcije, možete provjeriti reprodukcijski status videozapisa.
Kazalo
ili
pojavljuje se na zaslonu za prikazivanje videozapisa.
Prikazana ikona varira ovisno o veličini slike.
MENU/Pretraga
postavki
• Ne možete slušati audio zapise s ovim fotoaparatom ako se reproducira videozapis.
• Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći izravno reproducirati.
Reprodukcijska traka
25HR
Način snimanja
1 Namjestite mjenjač moda na
2 MENU t
(fotografija).
Sadržaj
Omogućuje vam da odredite način snimanja fotografija.
(Način snimanja) t željeni mod
Omogućuje vam da snimate fotografije s automatski
podešenim postavkama (str. 27).
(Programska
automatika)
Omogućuje snimanje s automatskim podešavanjem
ekspozicije (podešavanje vremena ekspozicija i otvora
zaslona) (str. 28). Također možete odabrati odgovarajuće
postavke preko izbornika.
(Odabir scene)
MENU/Pretraga
postavki
Omogućuje snimanje s podešenim postavkama, ovisno o
kadru (str. 29).
Pretraga
operacija
(Inteligentno
autom. podeš.)
Kazalo
26HR
Inteligentno autom. podeš.
1 Namjestite mjenjač moda na
(fotografija).
2 MENU t
(Način snimanja) t
na kontrolnoj tipki
Sadržaj
Omogućuje snimanje fotografija s automatskim podešavanjem postavki.
(Inteligentno autom. podeš.) t z
Napomena
• Bljeskalica je postavljena na [Autom.] ili [Isključeno].
Pretraga
operacija
3 Pritisnite okidač.
zO funkciji prepoznavanja scene
Ikona prepoznavanja scene i vodič
Kazalo
Fotoaparat prepoznaje (Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Protusvjetlo),
(Portret na protusvjetlu),
(Krajolik), (Makrosnimanje) ili
(Portret) i ako
prepozna scenu, prikazuje odgovarajuću ikonu i vodič na LCD zaslonu.
MENU/Pretraga
postavki
Funkcija prepoznavanja scene radi u modu inteligentnog samopodešavanja. Pomoću
ove funkcije fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima sliku.
zAko je na objektu kojeg snimate teško izoštriti
• Najmanja udaljenost za snimanje iznosi oko 5 cm (W), 40 cm (T) (mjereno od leće
objektiva).
• Kad fotoaparat ne može automatski izoštriti, indikator blokade AE/AF počinje polagano
treperiti i nema zvučnog signala. Tada je potrebno prilagoditi kadar ili promijeniti način
izoštravanja (str. 39).
Izoštravanje može biti otežano u sljedećim prilikama:
– Osvijetljenost je slaba i udaljenost do objekta jako velika.
– Slab je kontrast između objekta i pozadine.
– Objekt se nalazi iza stakla.
– Objekt se brzo kreće.
– Površine objekta su sjajne ili se snima u reflektirajućem svjetlu.
– Objekt je osvijetljen odostraga ili se snima pri isprekidanom svjetlu.
27HR
Programska automatika
1 Namjestite mjenjač moda na
(fotografija).
(Programska automatika) t z na
Pretraga
operacija
2 MENU t
(Način snimanja) t
kontrolnoj tipki
3 Pritisnite okidač.
Sadržaj
Omogućuje snimanje s automatskim podešavanjem ekspozicije (podešavanje vremena
ekspozicija i otvora zaslona). Također možete odabrati odgovarajuće postavke preko
izbornika.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
28HR
Odabir scene
1 Namjestite mjenjač moda na
(fotografija).
Sadržaj
Omogućuje snimanje s postavkama podešenim prema vrsti scene.
2 MENU t
(Način snimanja) t
(Odabir scene) t z na
kontrolnom gumbu t željenog načina rada
Omogućuje snimanje bez bljeskalice
u uvjetima slabog osvjetljenja
smanjujući zamućenje.
Pretraga
operacija
(Visoka
osjetljivost)
(Meko snimanje) Omogućuje snimanje slika s mekšim ozračjem,
(Krajolik)
(Portret u
sumrak)
(Sladokusac)
(Plaža)
(Snijeg)
Omogućuje snimanje oštrih slika osoba na noćnoj
pozadini bez gubitka kvalitete slike pozadine.
Omogućuje snimanje jako udaljenih noćnih prizora
bez gubitka kvalitete slike okruženja.
Kazalo
(Sumrak)
Omogućuje jednostavno snimanje udaljenih prizora,
izoštrava na udaljenim objektima. Snima nebesko
plavetnilo i biljni pokrov u živim bojama.
MENU/Pretraga
postavki
prikladno za portrete, cvijeće i sl.
Može se prijeći na makro mod koji omogućuje
snimanje serviranih jela u prekrasnim jarkim
bojama.
Kod snimanja na obali mora ili jezera omogućuje
vjerno snimanje plavetnila vode.
Omogućuje snimanje jasnih i oštrih slika kod
snježnih ili drugih scena kad cijeli zaslon izgleda
bijelo.
Napomena
• Kod snimanja slika u
(Portret u sumrak) ili (Sumrak) modu, vrijeme ekspozicije je duže i
slike su podložne zamućenju. Za sprečavanje nastanka zamućenja preporučuje se uporaba
tronošca.
29HR
Funkcije dostupne u modu prepoznavanja scene
Otkrivanje lica/
Okidanje na
osmjeh
Brzo snimanje
—
*2
Balans bijele boje
*1
—
—
Pretraga
operacija
Bljeskalica
Sadržaj
Za ispravno snimanje slike u skladu s uvjetima scene, fotoaparat određuje kombinaciju
funkcija. Postavke koje se mogu promijeniti su označene znakom , a – označava
postavke koje se ne mogu mijenjati.
Znakovi [Bljeskalica] označavaju opcije dostupne za bljeskalicu.
Neke funkcije nisu dostupne, ovisno o odabranoj vrsti scene.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
MENU/Pretraga
postavki
—
*1 Funkcija [Bljeskalica] nije dostupna u [Balans bijele boje].
*2 Funkcija [Isključeno] nije dostupna u [Otkrivanje lica].
Kazalo
30HR
Način jednostavni
1 MENU t
gumbu.
Sadržaj
Omogućuje vam da snimate fotografije koristeći minimalan broj potrebnih funkcija.
Veličina teksta se poveća, te se indikatori bolje vide.
(Način jednostavni) t [U redu] t z na kontrolnom
Napomene
• Razina napunjenosti baterije može se brže smanjivati jer se osvijetljenost zaslona automatski
povećava.
• Ako je pritisnut gumb
(Reprodukcija), način reproduciranja također se mijenja u [Način
jednostavni].
rada
MENU t [Veličina slike] t z na kontrolnom gumbu t
željenog načina rada t z.
Odaberite veličinu [Velika] ili [Mala].
Samookidač:
na kontrolnom gumbu t željenog načina rada.
Odaberite [10 sekundi] ili [Isključeno].
Bljeskalica:
na kontrolnom gumbu t željenog načina rada.
Odaberite [Autom.] ili [Isključeno].
Snimanje osmijeha:
na kontrolnom gumbu.
Kazalo
Veličina slike:
MENU/Pretraga
postavki
zDostupne funkcije snimanja u Jednostavnom načinu
Pretraga
operacija
2 Pritisnite okidač.
Izlazak iz nač. jedn. MENU t [Izlazak iz nač. jedn. snim.] t [U redu] t z na
snim.:
kontrolnom gumbu.
zO funkciji prepoznavanja scene
Funkcija prepoznavanja scene radi u modu jednostavnog snimanja. Pomoću ove
funkcije fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima sliku.
Ikona funkcije prepoznavanja scene
Fotoaparat prepoznaje (Sumrak),
(Portret u sumrak),
(Protusvjetlo),
(Portret na protusvjetlu),
(Krajolik), (Makrosnimanje) ili
(Portret) i ako
prepozna scenu, prikazuje ikonu na LCD zaslonu.
31HR
Veličina slike
1 MENU t
Sadržaj
Veličina fotografije određuje veličinu pripadajuće slikovne datoteke koja će se snimiti
prilikom fotografiranja.
Što je slika veća, nakon ispisa na papiru velikog formata vidjet će se više detalja. Što je
slika manja, broj slika koje se mogu snimiti bit će veći.
(Veličina slike) t željena veličina
Pretraga
operacija
Kod snimanja fotografija
Veličina slike
(4000×3000)
Upute za korištenje
Br. slika
Za ispis do veličine A3+
Visoka
rezolucija
(DSC-S2100 samo)
(3648×2736)
(DSC-S1900/S2000
samo)
(3264×2448)
MENU/Pretraga
postavki
Manje
Ispis
Za ispis do veličine A3
(DSC-S2100 samo)
Za ispis do veličine L/2L/A4
(640×480)
Za privitke elektronske pošte
Kazalo
(2592×1944)
Više
(4000×2248)
(DSC-S2100 samo)
Za pregledavanje na širokim
monitorima
Manje
Niska
rezolucija
Visoka
rezolucija
(3648×2056)
(DSC-S1900/S2000
samo)
(1920×1080)
Više
Niska
rezolucija
Napomena
• Kod ispisa slika snimljenih u formatu 16:9 možda će nedostajati rubovi snimke.
32HR
U jednostavnom načinu
Snima slike u [12M] veličini (DSC-S2100).
Snima slike u [10M] veličini (DSC-S1900/S2000).
Mala
Snima slike u [5M] veličini.
Sadržaj
Velika
Kod snimanja videozapisa
Veličina videozapisa
Upute za korištenje
VGA (640×480)
Za pregledavanje na računalnom monitoru
Za slanje kao privitak e-pošte
zO »odnosu kvalitete« i »veličine slike«
Digitalna slika sastoji se od malih točaka koje se zovu pikseli.
Što je veći broj piksela, slika je veća, zauzima više memorije i ima više detalja.
»Veličina slike« prikazuje se brojem piksela. Iako se na zaslonu fotoaparata ne vidi
nikakva razlika, razlika u preciznosti detalja i vremenu potrebnom za obradu
podataka postaje očita kod ispisa slike i njezinom prikazu na zaslonu računala.
Veličina slike: 12M
4000 piksela × 3000 piksela = 12.000.000 piksela
2 Veličina slike: VGA
640 piksela × 480 piksela = 307.200 piksela
1
Pikseli
Piksel
Kazalo
Opis piksela i veličine slike
MENU/Pretraga
postavki
QVGA (320×240)
Pretraga
operacija
Što su veće dimenzije slike, veća je kvaliteta.
Ovaj fotoaparat snima videozapise u AVI (Motion JPEG) formatu s oko 30 slika/sek.
Veliki broj piksela
(kvalitetnija slika i veća datoteka)
Mali broj piksela
(lošija kvaliteta slike i manja datoteka)
33HR
SteadyShot
1 MENU t
(SteadyShot) t željeni mod
Bez funkcije smanjenja zamućenja.
(Autom.)
Automatski aktivira funkciju sprečavanja zamućenja u
uvjetima snimanja koji snimak čine osjetljivijim na potresanje
fotoaparata.
Slike možete stabilizirati čak i pri zumiranju udaljenog
objekta.
Pretraga
operacija
(Isključeno)
Sadržaj
Odabire način sprečavanja zamućenja.
Napomene
zSavjeti za sprečavanje zamućenja
Kazalo
Fotoaparat se slučajno pomaknuo za vrijeme snimanja. To se zove »potresanje
fotoaparata«. Za razliku od micanja fotoaparata, kad se za vrijeme snimanja
pomakne objekt to se zove »zamućenje objekta«. Nadalje, potresanje fotoaparata i
zamućenje objekta često nastaju u uvjetima slabog osvjetljenja i dugog vremena
ekspozicije kao u (Portret u sumrak) ili (Sumrak) modu. U tom slučaju snimajte
vodeći računa o savjetima koji slijede.
MENU/Pretraga
postavki
• [SteadyShot] fiksiran je na [Isključeno] ako je aktivirana funkcija snimanja videozapisa ili
snimanja osmijeha.
• Procesuiranje slike će potrajati neko vrijeme.
• Prilikom snimanja s bljeskalicom funkcija sprečavanja zamućenja nije aktivna.
Potresanje fotoaparata
Za vrijeme snimanja tresu vam se ruke ili
tijelo i cijeli prizor je zamućen.
• Koristite stativ ili stavite fotoaparat na ravnu
površinu kako se ne bi micao.
• Snimajte pomoću samookidanja sa zadrškom
od 2 sekunde i stabilizirajte fotoaparat u mjestu
tako što ćete ga nakon pritiskanja okidača rukama čvrsto držati sa strane.
Zamućenje objekta
Iako je fotoaparat nepomičan, objekt se
pomiče tijekom okidanja pa na slici izgleda
zamućeno. Učinak trzaja fotoaparata će se
automatski smanjiti zahvaljujući funkciji
sprečavanja zamućenja. Međutim, funkcija
neće učinkovito ukloniti zamućenje.
• Odaberite
(Visoka osjetljivost) u modu odabira scene.
• Odaberite veću ISO osjetljivost kako bi smanjili vrijeme ekspozicije i pritisnite okidač prije
nego što se objekt pomakne.
34HR
Postavke brzog snimanja
1 MENU t
(Jedna)
Snima jednu slike.
Snima do 100 slika zaredom, pri čemu okidač treba stalno
držati pritisnut.
Pretraga
operacija
(Brzo
snimanje)
(Postavke brzog snimanja) t željeni mod
Sadržaj
Kao način snimanja možete odabrati način pojedinačne slike ili brzi način.
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• Brzo snimanje nije dostupno u načinima snimanja videozapisa,
snimanja osmijeha ili u jednostavnom načinu.
• Bljeskalica je postavljena na [Isključeno].
• Kod snimanja sa samookidačem može se snimiti najviše pet slika.
• Vrijeme snimanja se povećava s povećanjem veličine slike.
• Ako je razina napunjenosti baterije niska ili je interna memorija ili
memorijska kartica popunjena, brzo snimanje se prekida.
• Postavke za izoštravanje, balans bjeline i ekspoziciju podešene za
prvu sliku bit će primijenjene za ostale slike.
Kazalo
35HR
EV
1 MENU t
Sadržaj
Ekspozicija se može podesiti ručno u koracima od 1/3 EV u intervalu od –2,0 EV do
+2,0 EV.
(EV) t željena EV postavka
Napomene
zPodešavanje ekspozicije za bolji izgled slika
Smanjenje EV postavke –
Ispravna ekspozicija
Podeksponiranost = premala količina svjetlosti
Tamnija slika
Kazalo
Povećanje EV postavke +
MENU/Pretraga
postavki
Preeksponiranost = prevelika količina svjetlosti
Blijeda slika
Pretraga
operacija
• U jednostavnom načinu, postavku EV nije moguće podesiti.
• Kod snimanja u pretjerano svijetlim ili tamnim uvjetima, ili kod uporabe bljeskalice, podešavanje
ekspozicije možda neće imati učinka.
36HR
ISO
1 MENU t
(Način snimanja) t
(ISO) t željeni način rada
ISO osjetljivost se podešava automatski.
(Autom.)
/
Možete smanjiti zamućenje slike zbog slabog osvjetljenja ili
micanja objekta povećanjem ISO osjetljivosti (odaberite veću
vrijednost).
/
/
Pretraga
operacija
/
/
(Programska automatika) t
Sadržaj
Određuje osvjetljenje kada je fotoaparat u automatskom programskom načinu rada.
Napomena
zPodešavanje ISO osjetljivosti (Preporučeni indeks
ekspozicije)
ISO osjetljivost predstavlja raspon brzine za medij snimanja koji uključuje senzor
slike za primanje svjetlosti. Ako je ekspozicija ista, slike se mogu razlikovati ovisno o
ISO osjetljivosti.
Kazalo
Visoka ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i pri uvjetima slabe svjetlosti a
smanjenjem vremena ekspozicije smanjuje se zamućenje.
Međutim velika će osjetljivost povećati šum slike.
MENU/Pretraga
postavki
• ISO postavke osim [ISO AUTO], [ISO 100] do [ISO 800] nije moguće odabrati ako se način
snimanja postavi na brzo snimanje.
Niska ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Međutim, kad je ekspozicija nedostatna slika će biti tamnija.
37HR
Balans bijele boje
1 MENU t
Sadržaj
Podešava tonova boje prema postojećim uvjetima osvjetljenja. Koristite ovu funkciju kad
boje na snimku izgledaju neprirodno.
(Balans bijele boje) t željeni mod
Podešavanje kod snimanja na otvorenom pri sunčevoj
svjetlosti, snimanju večernjih prizora, noćnih scena, neonskih
znakova, vatrometa i sl.
(Dnevno
svjetlo)
Pretraga
operacija
Automatski podešava balans bijelog pa boje na snimku
izgledaju prirodno.
(Autom.)
Podešavanje kod snimanja pri oblačnom vremenu ili u sjeni.
(Oblačno)
[Balans bijel. za fluor. rasvj. 1]: Postavka za bijelo
fluorescentno osvjetljenje.
[Balans bijel. za fluor. rasvj. 2]: Postavka za prirodno bijelo
fluorescentno osvjetljenje.
[Balans bijel. za fluor. rasvj. 3]: Postavka za dnevno bijelo
fluorescentno osvjetljenje.
n (Svjetlo sa
žarnom niti)
Podešavanje za osvjetljenje električnom žaruljom ili jako
osvjetljenje, primjerice u fotografskom studiju.
(Bljeskalica)
MENU/Pretraga
postavki
(Balans bijel.
za fluor. rasvj. 1)
(Balans bijel.
za fluor. rasvj. 2)
(Balans bijel.
za fluor. rasvj. 3)
Podešavanje prema statusu bljeskalice.
• [Balans bijele boje] nije moguće podesiti u inteligentnom automatskom podešavanju niti u
jednostavnom načinu.
• Ne možete podesiti [Bljeskalica] u [Balans bijele boje] u načinu snimanja videozapisa ili ako je
odabir scene namješten na način
(Visoka osjetljivost).
• Pod treperavim fluorescentnim svjetlom, funkcija balansa bijelog možda neće dati
zadovoljavajuće rezultate čak i ako se odabere [Balans bijel. za fluor. rasvj. 1], [Balans bijel. za
fluor. rasvj. 2], ili [Balans bijel. za fluor. rasvj. 3].
• Kod snimanja s bljeskalicom u bilo kojem modu osim [Bljeskalica] moda, [Balans bijele boje] će
biti podešen na [Autom.].
• Ako je bljeskalica [Uključeno] ili [Polagana sinkronizacija], balans bijele boje moguće je podesiti
samo u [Autom.] ili [Bljeskalica].
Kazalo
Napomene
zUčinci uvjeta osvjetljenja
Uvjeti osvjetljenja utječu na boje objekta na snimku.
Nijanse boja se podešavaju automatski ali se mogu podesiti i ručno pomoću funkcije
balansa bijelog.
Vrijeme/
osvjetljenje
Značajke svjetlosti
Dnevna svjetlost
Oblačno
Fluorescentno
Svjetlost žarulje
Bijela
(standardna)
Plavkasta
Zelenkasta
Crvenkasta
38HR
Izoštravanje
Sadržaj
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako automatsko izoštravanje ne daje dovoljno
oštru sliku, upotrijebite izbornik.
AF je kratica za »Auto Focus«, funkciju za automatsko izoštravanje.
1 MENU t
(Način snimanja) t (Programska automatika) t
(Izoštravanje) t željeni način rada
Pretraga
operacija
(Višestruki
AF)
Automatski izoštrava sve dijelove slike
unutar okvira tražila.
Prilikom snimanja fotografija, kad se
okidač pritisne dopola, pojavi se zeleni
okvir oko pravilno izoštrenog dijela slike.
Okvir AF tražila
(Središnji AF) Automatski izoštrava središnji dio slike u
okviru tražila. U kombinaciji s funkcijom
blokade AF omogućuje kadriranje slike
po želji.
MENU/Pretraga
postavki
• Kad je aktivna funkcija detekcije lica,
prednost kod automatskog izoštravanja
imaju lica.
Okvir AF tražila
• Kad se odabere [Digitalni zum] okvir AF tražila nestaje i na njegovom mjestu se pojavljuje
isprekidana crta. U tom slučaju fotoaparat će izoštravati na objektima u središtu kadra.
• Odaberete li bilo koji drugi mod osim [Višestruki AF], funkcija detekcije lica neće biti dostupna.
• Točka izoštravanja određena je na [Višestruki AF] u sljedećim situacijama:
– U inteligentnom automatskom podešavanju
– U jednostavnom načinu
– U snimanju videozapisa
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh
Kazalo
Napomene
zIzoštravanje na objektima uz rub kadra
Ako objekt nije oštar, postupite na sljedeći način:
Okvir AF tražila
Indikator
blokade AE/AF
1Kadrirajte sliku tako da objekt bude u središtu
okvira AF tražila i pritisnite okidač dopola
kako biste izoštrili na njemu (AF blokada).
2Kad indikator blokade AE/AF prestane
treperiti i neprekinuto zasvijetli, vratite se na
kadriranu sliku i pritisnite okidač dokraja.
• Sve dok dokraja ne pritisnete okidač, postupak
možete ponoviti koliko god puta želite.
39HR
Način mjerenja svjetla
Sadržaj
Odabir načina mjerenja svjetla koji određuje koji dio objekta će služiti za podešavanje
ekspozicije.
Kod snimanja fotografija:
Kod snimanja videozapisa:
1 Postavite birač načina rada na
(Videozapis) t MENU t
(Način mjerenja svjetla) t željeni način.
(Središnje)
Mjeri svjetlo u središtu slike i na osnovu rezultata određuje
ekspoziciju (mjerenje u središtu).
(Spot)
Mjeri svjetlo samo na dijelu objekta
(mjerenje u točki). Ova funkcija je
korisna kad je objekt osvijetljen
odostraga ili kad postoji jak kontrast
između objekta i pozadine.
Končanica za mjerenje
ekspozicije u točki
Kazalo
Dijeli kadar u više područja i vrši mjerenje u svakom od njih.
Fotoaparat određuje ravnomjernu ekspoziciju (mjerenje na
više uzoraka).
MENU/Pretraga
postavki
(Višestruko)
Pretraga
operacija
1 MENU t
(Način snimanja) t (Programska automatika) t
(Način mjerenja svjetla) t željeni način rada
Određuje dio objekta
Napomene
• Opcija [Spot] ne može se odabrati u video modu.
• Ako mod mjerenja podesite na bilo koju drugu opciju osim [Višestruko], funkcija detekcije lica
ne može se koristiti.
• Način mjerenja određen je na [Višestruko] u sljedećim situacijama:
– U inteligentnom automatskom podešavanju
– U jednostavnom načinu
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh
40HR
Osjetljivost otkr. osmijeha
1 MENU t
(Osjetljivost otkr. osmijeha) t željeni mod
Detektira široki osmjeh.
(Normalan
osmijeh)
Detektira normalni osmjeh.
(Blag osmijeh) Detektira lagani osmjeh.
Pretraga
operacija
(Velik
osmijeh)
Sadržaj
Podešava osjetljivost funkcije okidanja na osmjeh.
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• Ovisno o uvjetima, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmjeh.
• [Osjetljivost otkr. osmijeha] nije moguće podesiti u jednostavnom načinu ili načinu snimanja
videozapisa.
Kazalo
41HR
Otkrivanje lica
Sadržaj
Ako se koristi funkcija otkrivanja lica, fotoaparat automatski otkriva lica vašeg objekta
snimanja i podešava postavke izoštravanja, bljeskalice, ekspozicije, balansa bijele boje i
smanjuje efekt crvenih očiju.
Okvir detekcije lica (narančasti)
Okvir detekcije lica (bijeli)
1 MENU t
(Otkrivanje lica) t željeni mod
Bez funkcije detekcije lica.
Odabire lice na kojem će fotoaparat automatski izoštravati.
Napomene
Kazalo
• [Otkrivanje lica] nije moguće odabrati u jednostavnom načinu niti načinu snimanja videozapisa.
• [Otkrivanje lica] se može odabrati samo kad je mod izoštravanja podešen na [Višestruki AF] ili
mod mjerenja na [Višestruko].
• Funkcija detekcije lica nije dostupna kad se koristi digitalni zum.
• Može detektirati do 8 lica.
• Tijekom snimanja s funkcijom okidanja na osmjeh, funkcija [Otkrivanje lica] se automatski
podešava na [Autom.] čak i ako je prethodno bila podešena na [Isključeno].
MENU/Pretraga
postavki
(Isključeno)
(Autom.)
Pretraga
operacija
Kad fotoaparat detektira više od jedne osobe u kadru donijet će odluku kojoj će od
njih dati prednost pri izoštravanju. Okvir detekcije lica za odabranu osobu postat
će narančast. Ako pritisnete okidač dopola okvir odabran za izoštravanje postat će
zelen.
42HR
Način jednostavni
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
(Način jednostavni) t [U redu] t z na kontrolnom
Napomene
• Baterija se brže troši zbog automatskog povećanja osvjetljenja zaslona.
• Način snimanja također će se promijeniti u [Način jednostavni].
rada
U jednostavnom načinu dostupna je samo funkcija brisanja.
Tipka (brisanje)
Možete izbrisati sliku trenutno prikazanu na zaslonu.
Odaberite [U redu] t z.
Tipka MENU
Možete izbrisati sliku trenutno prikazanu na zaslonu pomoću
[1 slika] i izbrisati sve slike iz mape pomoću [Sve slike].
Odaberite [Izlazak iz nač. jedn. snim.] t [U redu] za izlaz iz
jednostavnog načina rada.
MENU/Pretraga
postavki
zDostupne funkcije pregledavanja u jednostavnom načinu
Pretraga
operacija
2 MENU t
gumbu
Sadržaj
Pri pregledavanju fotografija u jednostavnom načinu rada, tekst na zaslonu za
reproduciranje postaje veći i lakše je vidjeti indikatore.
Kazalo
43HR
Dijaprojekcija
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(reprodukcija).
Sadržaj
Slike se automatski reproduciraju jedna za drugom.
(Dijaprojekcija) t z na kontrolnoj tipki
3 Odaberite željenu postavku.
5 Pritisnite z za okončanje prezentacije slika.
Napomena
Pretraga
operacija
4 [Početak] t z
• Videozapisi se ne mogu reproducirati kao prezentacija.
Odabire grupu fotografija za prezentaciju.
Sve
Prezentacija svih fotografija po redoslijedu.
Mapa
Prezentacija svih fotografija iz trenutno odabrane mape.
MENU/Pretraga
postavki
Slika
Napomena
Interval
Kazalo
• Kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija, fiksni odabir ove postavke je [Mapa].
Interval između slajdova.
1 sekunda
Podešava interval prikaza slika.
3 sekunde
5 sekundi
10 sekundi
Ponavljanje
Isključuje i uključuje ponavljanje prezentacije.
Uključeno
Neprekidno ponavlja prezentaciju.
Isključeno
Nakon što se izmijene svi slajdovi prezentacija završava.
44HR
Retuširanje
Sadržaj
Retušira snimljene slike i snima ih kao novu datoteku.
Izvorna snimka ostaje.
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(reprodukcija).
(Retuširanje) t željena postavka t z na kontrolnoj tipki
(Promjena
veličin.
(Rezanje))
Pritisnite tipku (T stranu) za
povećanje i W stranu za
poništenje povećanja.
2 Podesite središte zuma pomoću kontrolne tipke.
3 MENU t odaberite veličinu slike t z
4 [U redu] t z
• Uvećana slika može biti slabije kvalitete od izvorne.
• Veličina izreza slike ovisit će o izvornoj slici.
1
Ispravlja učinak crvenih očiju
prilikom upotrebe bljeskalice.
Odaberite [U redu] pomoću
kontrolne tipke t z.
• U ovisnosti o slici možda nećete
moći ispraviti učinak crvenih očiju.
MENU/Pretraga
postavki
(Ispravak
efekta crvenih
očiju)
Sprema sliku uvećanu
reprodukcijskim zumom.
Pretraga
operacija
3 Obradite sliku prema postupku u ovisnosti o modu.
1
Kazalo
Napomena
• Ne možete retuširati videozapise.
45HR
Brisanje
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(reprodukcija).
(Brisanje) t željena postavka t z na kontrolnoj tipki
Briše sliku prikazanu u pojedinačnom načinu prikaza.
(Višestruke slike) Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom.
Nakon koraka 2 postupite na sljedeći način.
2MENU t [U redu] t z
(Sve u ovoj mapi) Briše sve slike iz odabrane mape odjednom.
Napomena
MENU/Pretraga
postavki
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika za
brisanje. Odaberite sliku pomoću oznake , poništite
odabir ponavljanjem oznake .
Pretraga
operacija
3 [U redu] t z
(Ova slika)
Sadržaj
Omogućava odabir slika koje želite izbrisati. Možete također izbrisati slike koristeći
gumb (Izbrisati) (str. 24).
• U jednostavnom načinu možete odabrati između [1 slika] ili [Sve slike].
Kazalo
46HR
Zaštita
Sadržaj
Zaštita snimaka protiv nenadanog brisanja.
Označene slike bit će obilježene znakom .
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
(Višestruke
slike)
(Zaštita) t željena postavka t z na kontrolnoj tipki
Briše sliku trenutno prikazanu u pojedinačnom načinu
prikaza.
Možete odabrati i zaštititi više slika odjednom.
Nakon koraka 2 postupite na sljedeći način.
2MENU t [U redu] t z
zZa skidanje zaštite
Kazalo
Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu i pritisnite z na kontrolnoj tipki,
postupak je isti kao kod postavljanja zaštite.
Indikator
će nestati i zaštita je skinuta.
MENU/Pretraga
postavki
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika koju biste
željeli zaštititi. Odaberite sliku pomoću oznake , poništite
odabir ponavljanjem oznake .
Pretraga
operacija
(Ova slika)
(reprodukcija).
47HR
DPOF
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
(reprodukcija).
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
(Ova slika)
(Višestruke
slike)
Daje nalog za ispis slike trenutno prikazane u pojedinačnom
načinu prikaza.
Možete odabrati i naložiti ispis više slika odjednom.
Nakon koraka 2 postupite na sljedeći način.
2MENU t [U redu] t z
Napomene
• Oznaku naloga za ispis
• Oznakom naloga za ispis
MENU/Pretraga
postavki
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika koju biste
željeli ispisati. Odaberite sliku pomoću oznake , poništite
odabir ponavljanjem oznake .
Pretraga
operacija
2 MENU t
Sadržaj
DPOF (Digital Print Order Format) jest funkcija koja vam omogućuje da odredite slike
na memorijskoj kartici koje ćete naknadno ispisati.
Na označenim slikama pojavit će se oznaka naloga za ispis
.
ne možete dodati videozapisima ni slikama u unutarnjoj memoriji.
može se označiti najviše 999 slika.
Odaberite sliku da biste obrisali DPOF upis, zatim pritisnite z na kontrolnom
gumbu, istim postupkom kao i kad postavljate oznaku
.
oznaka nestaje i DPOF upis je obrisan.
Kazalo
zBrisanje DPOF oznake
48HR
Rotacija
2 MENU t
(reprodukcija).
(Rotacija) t z na kontrolnoj tipki
Pretraga
operacija
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
Sadržaj
Služi za zakretanje fotografija. Koristi se za prikaz u vodoravnoj orijentaciji slike
snimljene u okomitoj orijentaciji.
3 Zakrenite sliku pomoću [ / ] t b/B.
Napomene
• Ne možete rotirati videozapise i zaštićene fotografije.
• Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći zakrenuti.
• Ovisno o softveru, podatak o zakrenutosti slike možda neće biti dostupan prilikom pregledavanja
slika na računalu.
MENU/Pretraga
postavki
4 [U redu] t z
Kazalo
49HR
Odabir mape
1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku
2 MENU t
Sadržaj
Ako su stvorene višestruke mape na memorijskoj kartici, ovim ćete odabrati mapu koja
sadrži sliku koju želite reproducirati.
(reprodukcija).
(Odabir mape) t z na kontrolnoj tipki
4 [U redu] t z
Napomena
Pretraga
operacija
3 Odaberite mapu pomoću b/B.
• Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.
Kad postoji više mapa, na prikazima prve i posljednje slike u pojedinoj mapi pojavit
će se sljedeći indikatori.
: Povratak na prethodnu mapu
: Prelazak na sljedeću mapu
: Prelazak na prethodnu ili sljedeću mapu
MENU/Pretraga
postavki
zPregledavanje slika kroz više mapa
Kazalo
50HR
Mreža
1 Podesite fotoaparat na mod snimanja.
Sadržaj
Pomoću mreže linija moguće je lakše okomito i vodoravno poravnanje objekta na snimci.
2 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Mreža] t
željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Prikazuje mrežu linija. Mreža linija neće se vidjeti na snimci.
Isključeno
Bez mreže linija.
Pretraga
operacija
Uključeno
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
51HR
Digitalni zum
Sadržaj
Odabire mod digitalnog zuma. Fotoaparat uvećava sliku pomoću optičkog zuma (do 3×).
Za veća uvećanja koristit će ili inteligentni ili precizni digitalni zum.
1 Podesite fotoaparat na mod snimanja.
Pametno (
Digitalno uvećava sliku unutar raspona u kojem se neće
izobličiti, ovisno o veličini slike (inteligentni zum).
)
Preciznost (
Uvećava slike svih veličina sa skalom uvećanja od približno 6×,
uključujući optički zum 3×. Primijetite međutim da će se
kvaliteta slike pogoršati kad se premaši skala optičkog zuma
(precizni digitalni zum).
Bez digitalnog zuma.
Napomene
Raspon ukupnog zuma kada se koristi pametni
zum (uključujući optički zum 3×)
Kazalo
• Funkcija digitalnog zuma nije dostupna u načinu snimanja videozapisa ili ako je aktivirana
funkcija snimanja osmijeha.
• Pametni zum nije dostupan ako je veličina slike podešena na sljedeće veličine:
– [12M], [16:9(9M)] (DSC-S2100)
– [10M], [16:9(7M)] (DSC-S1900/S2000)
• Funkcija detekcije lica nije dostupna kad se koristi digitalni zum.
MENU/Pretraga
postavki
Isključeno
)
Pretraga
operacija
2 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Digitalni zum]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Podržani omjeri uvećanja se razlikuju u ovisnosti o veličini slike.
DSC-S2100
Veličina
Ukupna skala uvećanja
8M
Približno 3,7×
5M
Približno 4,6×
VGA
Približno 18×
16:9(2M)
Približno 6,2×
DSC-S1900/S2000
Veličina
Ukupna skala uvećanja
5M
Približno 4,2×
VGA
Približno 17×
16:9(2M)
Približno 5,7×
52HR
Smanj. ef. crv. očiju
Sadržaj
Bljeskalica bljesne dva ili više puta prije okidanja kako bi se smanjio učinak crvenih očiju
od bljeska pri okidanju.
1 Podesite fotoaparat na mod snimanja.
Kad se aktivira funkcija detekcije lica, bljeskalica automatski
bljesne kako bi se smanjio učinak crvenih očiju.
Uključeno
Bljeskalica će uvijek bljesnuti kako bi se smanjio učinak
crvenih očiju.
Isključeno
Bez smanjenja učinka crvenih očiju.
Napomene
zŠto uzrokuje učinak crvenih očiju?
Kazalo
• Za smanjenje zamućenja slike za vrijeme okidanja treba čvrsto držati fotoaparat. Obično je
potrebna jedna sekunda do otpuštanja okidača i ne dozvolite objektu da se pomiče u tom
trenutku.
• Funkcija smanjenja učinka crvenih očiju možda neće postići očekivani rezultat. To će ovisiti
pojedinačnim razlikama i uvjetima kao što su udaljenost objekta, je li osoba u trenutku
predbljeska skrenula pogled i sl.
• Ako ne koristite funkciju detekcije lica, funkcija smanjenja učinka crvenih očiju neće raditi čak ni
kad je podešena na [Autom.].
MENU/Pretraga
postavki
Autom.
Pretraga
operacija
2 MENU t
(Postavke) t
(Postavke snimanja) t [Smanj. ef. crv.
očiju] t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
U tami se zjenice rašire. Svjetlost bljeskalice odbija se od kapilara u pozadini oka
(mrežnica) uzrokujući »učinak crvenih očiju«.
Fotoaparat
Oko
Mrežnica
Drugi načini da se smanji učinak crvenih očiju
• Odaberite (Visoka osjetljivost) u modu odabira scene. (Bljeskalica je automatski
postavljena na [Isključeno].)
• Pojavu crvenih očiju na slici možete ispraviti pomoću funkcije [Retuširanje] t [Ispravak
efekta crvenih očiju] u izborniku pregledavanja slika ili pomoću isporučenog softvera
»PMB«.
53HR
Zvučni signal
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Zvučni signal] t
željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Uključuje zvučni signal kod otvaranja zaslona prilikom
okidanja.
Uključeno
Uključuje bip/zvučne signale kod pritiska na okidač/kontrolnu
tipku.
Isključeno
Isključuje bip/zvučne signale.
Pretraga
operacija
Zatvarač
Sadržaj
Odabire ili isključuje zvučne signale koji prate rad fotoaparata.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
54HR
Language Setting
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Language Setting]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Sadržaj
Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
55HR
Funkcijski vodič
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Funkcijski vodič]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Sa funkcijskim vodičem.
Isključeno
Bez funkcijskog vodiča.
Pretraga
operacija
Uključeno
Sadržaj
Možete odabrati želite li ili ne prikaz funkcijskog vodiča za vrijeme rada fotoaparatom.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
56HR
Ušteda energije
LCD zaslon automatski potamni ako se fotoaparat ne koristi
oko 30 sekundi, a isključuje se ako se fotoaparat ne koristi više
od 30 sekundi.
Standardno
LCD zaslon potamni ako se fotoaparat ne koristi oko 1
minute, a isključuje se ako se fotoaparat ne koristi više od 1
minute.
Isključeno
Zaslon ne potamni automatski i ne isključuje se.
MENU/Pretraga
postavki
Snažno
Pretraga
operacija
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Ušteda energije]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Sadržaj
Podešava vrijeme dok LCD zaslon ne potamni i vrijeme potrebno za isključivanje
fotoaparata. Ako određeno vrijeme ne koristite fotoaparat, zaslon potamni i kasnije se
fotoaparat automatski isključi, radi zaštite baterije od pražnjenja (funkcija automatskog
isključivanja).
Kazalo
57HR
Pokretanje
Sadržaj
Resetira na tvorničke postavke.
Uporabom ove funkcije ne brišu se slike pohranjene u fotoaparatu.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [Pokretanje] t
[U redu] t z na kontrolnoj tipki
Pretraga
operacija
Napomena
• Pazite da za vrijeme resetiranja ne isključite fotoaparat.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
58HR
USB povezivanje
Sadržaj
Odabire USB način rada pri povezivanju fotoaparata s računalom ili PictBridgeodgovarajućim pisačem koristeći pripadajući USB kabel.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [USB povezivanje]
t željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Mass Storage
Uspostavlja vezu za prijenos podataka između fotoaparata i
medija velikog kapaciteta pohranjivanja tj. računala ili USB
uređaja.
MENU/Pretraga
postavki
Povezuje fotoaparat s PictBridge-odgovarajućim pisačem.
Kad spojite fotoaparat s računalom, pokrenut će se AutoPlay
Wizard i slike iz mape za snimanje fotoaparata bit će kopirane
u računalo. (sa sustavima Windows 7/Vista/XP, Mac OS X)
Pretraga
operacija
PictBridge
Kazalo
59HR
LUN postavke
Sadržaj
Podešava način prikaza za medij snimanja koji se prikazuje na zaslonu računala ili
drugom monitoru, ako je fotoaparat povezan s računalom ili AV komponentom pomoću
USB veze.
1 MENU t
(Postavke) t
(Glavne postavke) t [LUN postavke] t
željeni mod t z na kontrolnoj tipki
Jedno
Ako je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat, prikazuju
se slike na memorijskoj kartici; ako nije umetnuta, prikazuju
se slike u internoj memoriji. Odaberite ovu postavku u
slučajevima da nisu prikazane slike ni na memorijskoj kartici,
niti u internoj memoriji, ako je fotoaparat povezan s nekim
drugim uređajem osim računala.
Napomena
• Postavite [LUN postavke] na [Više] za učitavanje slika na medij pomoću »Prijenosni PMB«.
MENU/Pretraga
postavki
Prikazuju se slike na memorijskoj kartici i slike u internoj
memoriji. Ovu postavku odaberite kada povezujete fotoaparat
s računalom.
Pretraga
operacija
Više
Kazalo
60HR
Format
Napomena
Pretraga
operacija
1 MENU t
(Postavke) t
(Alat memorijske kartice) ili
(Alat
interne memorije) t [Format] t [U redu] t z na kontrolnoj tipki
Sadržaj
Formatira memorijsku karticu ili internu memoriju. Da biste osigurali normalan rad
memorijske kartice, preporučujemo vam da koristite ovaj fotoaparat za formatiranje bilo
koje memorijske kartice koja se koristi po prvi puta s tim fotoaparatom. Obratite
pozornost da će formatiranje izbrisati sve snimljene podatke na memorijskoj kartici. Ovi
se podaci ne mogu vratiti. Vratite sve važnije podatke na osobno računalo ili drugu
lokaciju pohrane.
• Imajte na umu da formatiranje nepovratno briše sve podatke uključujući i zaštićene slike.
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
61HR
Stvar. mape za sn.
Sadržaj
Stvara mapu u memorijskoj kartici za pohranu snimljenih slika.
Slike se snimaju u novu mapu dok ne izradite sljedeću ili odaberete drugu postojeću.
1 MENU t
(Postavke) t
(Alat memorijske kartice) t [Stvar. mape
za sn.] t [U redu] t z na kontrolnoj tipki
Nakon izrade nove mape možete promijeniti mapu za pohranu (str. 63) i odabrati
mapu za pregledavanje slika (str. 50).
MENU/Pretraga
postavki
zO mapama
Pretraga
operacija
Napomene
• Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.
• Ako u fotoaparat umetnete memorijsku karticu koja je korištena s drugom opremom i snimate
slike, može se automatski stvoriti nova mapa.
• U jednu mapu moguće je snimiti do 9.999 slika. Kad se premaši kapacitet mape, automatski se
izrađuje nova.
Kazalo
62HR
Prom. mape za sn.
1 MENU t
(Postavke) t
mape za sn.]
(Alat memorijske kartice) t [Prom.
Sadržaj
Mijenja mapu na memorijskoj kartici koja se trenutno koristi za pohranu snimljenih slika.
2 Odaberite mapu pomoću b/B na kontrolnoj tipki.
Napomene
• Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.
• Ne možete odabrati mapu »100« kao mapu za snimanje.
• Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu.
Pretraga
operacija
3 [U redu] t z
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
63HR
Izbr. mapu za snim.
1 MENU t
za snim.]
(Postavke) t
(Alat memorijske kartice) t [Izbr. mapu
Sadržaj
Briše mapu na memorijskoj kartici koja se koristila za pohranu snimljenih slika.
2 Odaberite mapu pomoću b/B na kontrolnoj tipki.
Napomene
MENU/Pretraga
postavki
• Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.
• Ako pomoću [Izbr. mapu za snim.] izbrišete mapu koja je postavljena kao mapa za snimanje,
automatski se odabire mapa s najvećim brojem kao nova mapa za snimanje.
• Možete izbrisati samo prazne mape. Ako mapa sadrži slike ili datoteke koje se ne mogu
reproducirati na fotoaparatu, najprije izbrišite slike i datoteke, zatim izbrišite mapu.
Pretraga
operacija
3 [U redu] t z
Kazalo
64HR
Kopiranje
1 Umetnite u fotoaparat memorijsku karticu s dovoljno slobodnog prostora.
Sadržaj
Kopira sve slike s interne memorije na memorijsku karticu.
2 MENU t
(Postavke) t
(Alat memorijske kartice) t [Kopiranje]
t [U redu] t z na kontrolnoj tipki
MENU/Pretraga
postavki
• Koristite baterije s dovoljno preostale energije. Ako pokušate kopirati datoteke slika koristeći
baterije s malo preostale energije, one se mogu istrošiti, što će prouzročiti neuspješno kopiranje
ili moguće oštećenje podataka.
• Slike se ne mogu pojedinačno kopirati.
• Slike izvorno snimljene u unutarnju memoriju ostaju u njoj čak i nakon kopiranja. Da biste
izbrisali sadržaje interne memorije, nakon kopiranja uklonite memorijsku karticu, te zatim
formatirajte internu memoriju ([Format] u [Alat interne memorije]).
• Stvori se nova mapa na memorijskoj kartici i svi će se podaci kopirati na nju. Kopirati ne možete
u mapu odabranu po vašoj želji.
Pretraga
operacija
Napomene
Kazalo
65HR
Broj datoteke
1 MENU t
(Postavke) t
(Alat memorijske kartice) ili
(Alat
interne memorije) t [Broj datoteke] t željeni mod t z na kontrolnoj
tipki
Vrati izvorno
Svaki put kad se promijeni mapa počinje od 0001. (Ako u
mapi za snimanje već postoji datoteka, novoj datoteci bit će
pridijeljen broj za jedan veći najvećeg do tada pridijeljenog
broja.)
MENU/Pretraga
postavki
Dodjeljuje brojeve datotekama po redu, iako je izmijenjena
mapa za snimanje ili memorijska kartica. (Kada zamijenjena
memorijska kartica sadrži datoteku s višim brojem od zadnjeg
koji je dodijeljen, dodjeljuje se broj za jedan veći od
posljednjeg.)
Pretraga
operacija
Serija
Sadržaj
Odabire način pridjeljivanja brojeva slikovnim datotekama.
Kazalo
66HR
Postav. dat. i vrem.
1 MENU t
(Postavke) t
(Postavke sata) t [Postav. dat. i vrem.]
t tražena postavka t z na kontrolnom gumbu
3 [U redu] t z
Format dat. i vrem.
Odabire format prikaza datuma i vremena.
Dat. i vrijeme
Podešava datum i vrijeme.
MENU/Pretraga
postavki
Napomena
• Fotoaparat nema mogućnost umetanja datuma u slike. Korištenjem »PMB« s CD-a (isporučeno),
možete tiskati ili pohranjivati slike s datumom.
Pretraga
operacija
2 Odredite brojčanu vrijednost i traženu postavku s v/V/b/B na
kontrolnom gumbu.
Sadržaj
Ponovno podešava datum i vrijeme.
Kazalo
67HR
Uporaba s vašim računalom
Sadržaj
»PMB« u druge aplikacije nalaze se na CD-u (isporučeno) radi raznovrsnijeg snimanja
slika s vašim Cyber-shot fotoaparatom.
Preporučena konfiguracija računala (Windows)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
Ostalo
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili brži
Radna memorija: 512 MB ili više
Čvrsti disk: kapacitet diska potreban za instalaciju—
približno 500 MB
Zaslon: rezolucija: 1.024 × 768 ili više
*1 64-bitne inačice i Starter (Edition) (inačica za početnike) nisu podržane.
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ili kasnija kako bi se mogla koristiti funkcija za
izradu diskova.
*2 Starter (Edition) inačica nije podržana.
Preporučuje se sljedeće računalno okruženje pri upotrebi priloženog softvera »PMB
Portable« i uvoz slika putem USB veze.
OS (instaliran)
Kazalo
Preporučena konfiguracija računala (Macintosh)
MENU/Pretraga
postavki
OS (instaliran)
Pretraga
operacija
Preporučuje se sljedeće računalno okruženje pri upotrebi priloženog softvera »PMB« ili
»PMB Portable«, a uvoz slika putem USB veze.
USB veza: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
PMB Portable: Mac OS X (v10.4 do v10.6)
Napomene
• Nije zajamčen pravilan rad kod nadograđenih konfiguracija navedenih operativnih sustava ni
konfiguracija od više operativnih sustava.
• Ako istovremeno priključite dva ili više USB uređaja na isto računalo, neki uređaji, uključujući
fotoaparat, možda neće pravilno raditi, ovisno o vrsti USB uređaja.
• Povezivanje fotoaparata pomoću USB sučelja kompatibilnog s Hi-Speed USB (USB 2.0
odgovarajući) pruža napredniji prijenos (transfer velike brzine), jer je fotoaparat kompatibilan s
Hi-Speed USB (USB 2.0 odgovarajući).
• Kad računalo nastavi rad nakon prekida ili moda mirovanja, veza s fotoaparatom možda neće biti
uspostavljena u istom trenutku.
68HR
Korištenje softvera
Sadržaj
Instalacija »PMB (Picture Motion Browser)«
(sustava Windows)
1 Uključite računalo i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon.
• Ako se prikaz ne pojavi, dvaput kliknite na [Computer] (računalo) (u Windows XP, [My
Computer] (moje računalo)) t
(SONYPMB).
• Ako se pojavi izbornik AutoPlay, odaberite »Run Install.exe« i slijedite upute na zaslonu.
2 Kliknite na [Instaliranje].
Pretraga
operacija
Pojavit će se prikaz izbornika za instalaciju.
Pojavit će se izbornik »Choose Setup Language« (postavi jezik).
Na zaslonu će se pojaviti »License Agreement« (licenčni ugovor).
4 Pažljivo pročitajte ugovor, označite odgovarajući kružić (
prihvaćanje uvjeta, zatim pritisnite [Next] (sljedeće).
t
) za
5 Za dovršenje instalacije slijedite upute na zaslonu.
• Za instalaciju, spojite fotoaparat na računalo tijekom postupka (str. 71).
• Kad se pojavi poruka da potvrdite ponovno pokretanje računala, učinite to slijedeći upute na
zaslonu.
• DirectX je možda već instaliran, ovisno o sistemskoj konfiguraciji vašeg računala.
7 Pokrenite softver.
• Za pokretanje »PMB«, kliknite na
(PMB) na radnoj površini.
Detaljan način rada potražite na sljedećoj PMB stranici podrške (samo engleski):
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
ili kliknite
(PMB Help).
• Za početak »PMB« iz izbornika Start, odaberite [Start] (Početak) t [All Programs] (Svi
programi) t
(PMB).
• Ako je »PMB« bio instaliran na vašem računalu, kad ponovno instalirate »PMB« koristeći
isporučeni CD, iz »PMB Launcher« možete pokrenuti sve aplikacije. Za pokretanje »PMB
Launcher«, dvaput kliknite na
(PMB Launcher) na radnoj površini.
Kazalo
6 Kad instalacija završi izvadite CD.
MENU/Pretraga
postavki
3 Odaberite jezik a zatim prijeđite na sljedeći zaslonski prikaz.
Napomene
• Prijavite se kao administrator.
• Prilikom prvog pokretanja »PMB« na zaslonu će se pojaviti poruka za potvrdu Informacijskog
uslužnog programa. Odaberite [Start] (početak).
69HR
Nastavak r
Pretraga
operacija
• »PMB« vam omogućuje kopiranje slika snimljenih s kamerom za prikaz na računalu.
Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala i kliknite na [Import] (kopiraj).
• Slike na računalu mogu se izvesti na memorijsku karticu i prikazati na fotoaparatu. Stvorite
USB vezu između fotoaparata i vašeg računala, kliknite [Export] (Izvezi) t [Export Media
Files] (Izvezi medijske datoteke) u [Manipulate] (Rukovanje) izborniku, te kliknite [Export]
(Izvezi).
• Slike možete pohraniti i ispisati s datumom.
• Slike pohranjene u računalu možete prikazati po datumu snimanja u prikazu kalendara.
• Možete ispraviti greške na fotografijama (smanjenje učinka crvenih očiju, i sl.) i promijeniti
datum i vrijeme snimanja.
• Možete izraditi diskove s CD ili DVD pogonom za snimanje.
• Možete izvršiti prijenos slika na medijske servise. (Potrebna je veza s Internetom.)
• Za ostale pojedinosti, pogledajte
(PMB Help).
Sadržaj
zUvod u primjenu »PMB«
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
70HR
Sadržaj
Povezivanje fotoaparata na
računalo
1 Umetnite baterije s dovoljno preostale energije u fotoaparat.
2 Uključite računalo, zatim pritisnite tipku za reprodukciju
.
3 Spojite fotoaparat na računalo.
Pretraga
operacija
• Kad se USB veza uspostavi prvi put, računalo odmah pokreće program za prepoznavanje
fotoaparata. Pričekajte trenutak.
1 U USB priključnicu računala
MENU/Pretraga
postavki
2 Do USB utičnice
Posebni USB kabel
Kazalo
Prebacivanje slika na računalo (Windows)
»PMB« vam omogućuje jednostavno prebacivanje slika na računalo.
Za pojedinosti »PMB« funkcija uključivanja, pogledajte »PMB Help«.
Kopiranje slika na računalo bez »PMB«
Kad se nakon uspostavljanja USB veze između fotoaparata i računala pojavi AutoPlay
Wizard, kliknite na [Open folder to view files] (otvorite mapu za pregled datoteka) t
[OK] t [DCIM] t presnimite željene slike na računalo.
Prebacivanje slika na računalo (Macintosh)
1 Najprije spojite fotoaparat na vaše Macintosh računalo. Dvaput kliknite
na novonastalu ikonu t [DCIM] t mapa u koju se kopiraju slike.
2 Slikovne datoteke dovucite mišem i ispustite na ikonu tvrdog diska.
Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk.
3 Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska t željena slikovna datoteka u mapi
s kopiranim datotekama.
Fotografija je prikazana.
71HR
Brisanje USB veze
•
•
•
•
Isključivanje pripadajućeg USB kabela.
Uklanjanje memorijske kartice.
Umetanje memorijske kartice u fotoaparat nakon kopiranja slika iz interne memorije.
Isključite fotoaparat.
2 Kliknite na (USB Mass Storage Device) (USB
uređaj za brzi prijenos podataka) t [Stop]
(stani).
3 Potvrdite u prozoru, zatim kliknite na [OK].
Windows Vista
Windows XP
Pretraga
operacija
1 Dvaput kliknite na ikonu za sigurno odspajanje
u statusnom retku.
Sadržaj
Primijenite postupak od 1 do 3 prije nego:
Ikona za sigurno odspajanje
• Prvo odvucite i spustite ikone memorijske kartice ili pogona u ikonu »Trash« ako koristite
računalo Macintosh i ako fotoaparat nije povezan s računalom.
MENU/Pretraga
postavki
Napomena
Kazalo
72HR
Učitavanje slika na medij
• Lako možete učitati slike na blog ili drugi medij.
• Možete učitati slike s računala povezanog na Internet, iako niste kod kuće ili u uredu.
• Lako možete registrirati medije koje često koristite (kao što su blogovi).
Sadržaj
Ovaj fotoaparat ima ugrađenu aplikaciju »PMB Portable«.
Možete koristiti ovu aplikaciju za sljedeće radnje:
Za pojedinosti »PMB Portable«, vidjeti »help« u »PMB Portable«.
Ako »PMB Portable« koristite prvi puta, morate odabrati jezik. Slijedite postupak u
nastavku da biste odabrali. Kada ste završili odabir jezika, koraci 3 do 5 nisu potrebni
sljedeći put kada koristite »PMB Portable«.
Kada povežete fotoaparat i svoje računalo, prikazuje se AutoPlay Wizard.
Kliknite [×] da biste zatvorili AutoPlay Wizard za bilo koji nepotrebni pogon.
• Ako se traženi AutoPlay Wizard ne prikaže, kliknite [Computer] (Računalo) (u sustavu
Windows XP, [My Computer] (Moje računalo)) t [PMBPORTABLE], te zatim dvostruko
kliknite [PMBP_Win.exe].
MENU/Pretraga
postavki
1 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala.
Pretraga
operacija
Pokretanje »PMB Portable« (sustava Windows)
2 Kliknite »PMB Portable« (za sustav Windows XP, [PMB Portable] t
[OK]).
Prikazuje se zaslon za odabir jezika.
3 Odaberite željeni jezik, a zatim kliknite [OK].
Kazalo
• Ako »PMB Portable« se ne prikaže u okviru AutoPlay Wizard, kliknite [Computer]
(Računalo) t [PMBPORTABLE], te zatim dvostruko kliknite [PMBP_Win.exe].
Prikazuje se zaslon za odabir regije.
4 Odaberite odgovarajuće [Region] (Regija) i [Country/Area] (Zemlja/
Područje) te zatim kliknite [OK].
Prikazuje se zaslon s korisničkim ugovorom.
5 Pažljivo pročitajte ovaj ugovor o uvjetima korištenja softvera. Ako
prihvaćate uvjete ugovora, kliknite [I Agree] (Prihvaćam).
»PMB Portable« se pokreće.
Pokretanje »PMB Portable« (Macintosh)
1 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala.
Ako povežete fotoaparat i svoje računalo, na radnoj površini se prikazuje
[PMBPORTABLE].
Kliknite [×] da biste zatvorili sve nepotrebne pogone.
2 Kliknite [PMBP_Mac] u mapi [PMBPORTABLE].
Prikazuje se zaslon za odabir regije.
73HR
Nastavak r
Prikazuje se zaslon s korisničkim ugovorom.
4 Pažljivo pročitajte ovaj ugovor o uvjetima korištenja softvera. Ako
prihvaćate uvjete ugovora, kliknite [I Agree] (Prihvaćam).
Sadržaj
3 Odaberite odgovarajuće [Region] (Regija) i [Country/Area] (Zemlja/
Područje) te zatim kliknite [OK].
»PMB Portable« se pokreće.
Napomene
»PMB Portable« omogućuje ažuriranje URL-ova s nekoliko web stranica od poslužitelja
kojima upravlja tvrtka Sony (»Sony server«).
Za ispravno korištenje »PMB Portable« da biste uživali u prednostima usluge učitavanja
ili nekim drugim uslugama (»services«) koje nudi ova i druge web stranice, morate
pristati na sljedeće.
Kazalo
• Pojedine web stranice zahtijevaju postupak registracije i/ili korištenje njihovih usluga. Pri
korištenju takvih usluga morate se složiti s uvjetima i odredbama utvrđenima za određene web
stranice.
• Usluge se mogu prekinuti ili mijenjati u skladu s pogodnostima operatera web stranice. Tvrtka
Sony neće biti odgovorna za bilo koji problem nastao između korisnika i trećih strana ili zbog
nastalih neugodnosti korisnicima, vezano uz upotrebu usluga uključenih u otkazivanje i promjene
takvih usluga.
• Da biste pogledali web stranicu, Sony poslužitelj će vas preusmjeriti na nju. Možda ponekad
nećete moći pristupiti web stranici zbog održavanja poslužitelja ili nekih drugih razloga.
• Ako će se rad poslužitelja tvrtke Sony obustaviti, bit ćete unaprijed obaviješteni na web stranici
tvrtke Sony, itd.
• URL-ovi na koje vas je preusmjerio poslužitelj tvrtke Sony i ostale informacije mogu se snimiti u
svrhu poboljšanja budućih proizvoda i usluga tvrtke Sony. Međutim, u takvim okolnostima neće
se snimati osobni podaci.
MENU/Pretraga
postavki
Napomene za »PMB Portable«
Pretraga
operacija
• Postavite [LUN postavke] u
(Postavke) u [Više].
• Uvijek se spojite na mrežu ako koristite »PMB Portable«.
• Ako učitavate slike putem Interneta, na računalu koje ste koristili može ostati skrivena
memorija, ovisno o davatelju mrežnih usluga. To se također događa kada se fotoaparat koristi u
tu svrhu.
• Kada se pojavi pogreška u »PMB Portable« ili pogreškom izbrišete »PMB Portable«, možete
ispraviti »PMB Portable« ažuriranjem instalacijskog programa PMB Portable s web stranice.
74HR
Ispis fotografija
Pretraga
operacija
Napomena
Sadržaj
Fotografije možete ispisivati koristeći jedan od sljedećih postupaka.
• Izravan ispis pomoću PictBridge-odgovarajućeg pisača
• Izravan ispis pomoću odgovarajućeg pisača za memorijsku karticu
Podrobnije informacije naći ćete u uputama za uporabu pisača.
• Ispis preko računala
Pomoću isporučenog softvera »PMB« možete kopirati slike na računalo i ispisati ih.
Fotografije također možete ispisati s datumom. Podrobnije informacije naći ćete u
»PMB Help«.
• Ispis u fotolaboratoriju (str. 76)
• Ako ispisujete slike u načinu [16:9], moraju se odrezati oba ruba.
Za ispis fotografija nije nužno imati računalo. Fotoaparat se može izravno spojiti na pisač
koji podržava PictBridge.
»PictBridge« se temelji na CIPA standardu. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Kazalo
1 Umetnite baterije s dovoljno preostale energije u fotoaparat.
MENU/Pretraga
postavki
Izravan ispis pomoću PictBridge-odgovarajućeg
pisača
2 Spojite fotoaparat na pisač.
1 U USB priključnicu
pisača
2 Do USB utičnice
Posebni USB kabel
3 Uključite fotoaparat i pisač.
Nakon uspostavljanja veze na zaslonu će se pojaviti indikator .
Ako na zaslonu fotoaparata treperi indikator
(obavijest o pogrešci), provjerite
pisač.
4 MENU t
(Ispis) t željena postavka t z na kontrolnoj tipki
Ova slika
Ispisuje sliku prikazanu u pojedinačnom načinu prikaza.
Višestruke slike
Za ispis možete odjednom odabrati više slika.
Nakon koraka 4, proslijedite na sljedeći način.
1Odaberite sliku, zatim pritisnite z.
Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika koju biste
željeli ispisati.
2MENU t [U redu] t z
75HR
Nastavak r
5 Željena opcija t [Početak] t z
Odabir broja primjeraka željene slike.
• Ovisno o broju slika, svi primjerci možda neće stati na jedan list.
Izgled
Odabir broja slika koje želite ispisati na jedan list.
Veličina
Odabir željene veličine papira.
Datum
Odabir [Datum] ili [Dan i vrijeme] za dodavanje datuma i
vremena na slike.
Napomene
Ispis u fotolaboratoriju
Napomene
• Na uređajima za ispis u fotolaboratoriju nije moguće ispisati slike pohranjene u unutarnjoj
memoriji fotoaparata. Kopirajte slike na memorijsku karticu (str. 65), te zatim odnesite
memorijsku karticu u tiskaru.
• Pitajte svojeg pružatelja usluga ispisa koje tipove memorijske kartice mogu obraditi.
• Možda će biti potreban adapter memorijske kartice (prodaje se zasebno). Raspitajte se u
lokalnom fotolaboratoriju.
• Prije odlaska obvezno napravite sigurnosnu kopiju podataka na tvrdom disku.
• Ne možete podesiti broj ispisa.
• Ako želite na fotografije staviti datume, raspitajte se u fotolaboratoriju je li to moguće.
Kazalo
Možete odnijeti memorijsku karticu koja sadrži slike snimljene fotoaparatom u tiskaru
koja pruža usluge ispisa. Ako uređaj za ispis fotografija u fotolaboratoriju podržava
DPOF, na željene slike možete unaprijed staviti
(nalog za ispis) znak u izborniku
moda reprodukcije tako da ih ne morate ponovno odabirati u fotolaboratoriju.
MENU/Pretraga
postavki
• Videozapisi se ne mogu ispisivati.
• Ako niste uspjeli spojiti fotoaparat na pisač, provjerite da je [USB povezivanje] u izborniku
(Glavne postavke) podešeno na [PictBridge].
• Ne isključujte pripadajući USB kabel dok
(PictBridge povezivanja) se na zaslonu ne pojavi
pokazivač.
Pretraga
operacija
• Kad odaberete [Datum], datum će biti dodan u formatu koji je
prethodno podešen pomoću [Postav. dat. i vrem.] na fotoaparatu.
Ovisno o pisaču, ova funkcija možda neće biti dostupna.
Sadržaj
Količina
76HR
Rješavanje problema
1 Identificirajte problem na stranicama 77 do 84.
3 Vratite postavke na tvorničke vrijednosti (str. 58).
Morate znati da ćete slanjem fotoaparata na popravak dati pristanak za provjeru sadržaja
interne memorije i muzičkih datoteka.
Baterije i napajanje
Kazalo
Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovori na najčešća pitanja mogu se naći
na internetskim stranicama tvrtke Sony za podršku korisnicima (Sony Customer
Support Website).
http://www.sony.net/
MENU/Pretraga
postavki
4 Obratite se ovlaštenom prodavaču ili Sony tehničkom
servisu.
Pretraga
operacija
2 Uklonite baterije, pričekajte oko jedne minute,
ponovno umetnite baterije, te zatim uključite.
Sadržaj
U slučaju problema s fotoaparatom isprobajte sljedeća rješenja.
Nije ispravan pokazivač preostale energije ili se prikazuje pokazivač preostale
energije, ali se energija prebrzo istroši.
• Ova pojava nastaje kad se fotoaparat koristi na mjestima s pretjerano visokom ili niskom
temperaturom.
• Pri korištenju alkalnih baterija/Oxy Nickel Primary (prodaje se zasebno), indikator preostale
energije možda neće biti ispravan.
• Baterije su ispražnjene. Umetnite nove baterije ili napunjene baterije Nickel-Metal Hydride
(prodaje se zasebno).
• Pri upotrebi Nickel-Metal Hydride baterija (prodaje se zasebno), prljavi su polovi baterija ili
završetak poklopca baterije, zato se baterije nisu dovoljno napunile. Očistite ih pamučnim
štapićem, itd. (str. 90).
• Pri upotrebi baterija tipa Nickel-Metal Hydride (prodaje se zasebno), indikator preostale
napunjenosti razlikuje se od trenutnog, zbog efekta memorije (str. 90), itd. Potpuno ispraznite
i napunite baterije da biste ispravili prikaz.
• Baterije su istrošene. Zamijenite ih novim.
Baterije se prebrzo troše.
• Koristite fotoaparat pri iznimno niskim temperaturama.
• Baterije su istrošene. Zamijenite ih novim.
• Ako koristite baterije tipa Nickel-Metal Hydride (prodaje se zasebno), napunite ih dovoljno.
77HR
• Ne radi se o neispravnom radu. Isključite fotoaparat prije nego što otvorite poklopac baterije/
memorijske kartice.
Sadržaj
Fotoaparat se automatski isključuje, ako otvorite poklopac baterije/memorijske
kartice.
Fotoaparat se ne može uključiti.
Fotoaparat se neočekivano isključuje.
Snimanje fotografija/videozapisa
Fotoaparat ne snima slike.
Kazalo
• Kad ne možete snimati slike na memorijsku karticu iako je umetnuta u fotoaparat nego se
snimaju u unutarnju memoriju pobrinite se da memorijsku karticu gurnete do kraja.
• Provjerite slobodan kapacitet interne memorije ili memorijske kartice. Ako nema slobodnog
prostora, postupite na jedan od sljedećih načina:
– Izbrišite nepotrebne slike (str. 24).
– Promijenite memorijsku karticu.
• Fotoaparat ne može snimati slike dok se puni bljeskalica.
• Kad snimate videozapise, preporuča se korištenje sljedećih memorijskih kartica:
– »Memory Stick PRO Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo«
– SD memorijske kartice ili SDHC memorijske kartice (Klasa 2 ili brža)
• Postavite način okidanja
(Still Image) pri snimanju fotografija.
• Namjestite mjenjač moda na
(video) za snimanje videozapisa.
MENU/Pretraga
postavki
• Ako je [Ušteda energije] postavljeno na [Standardno] ili [Snažno], ako neko vrijeme niste
koristili fotoaparat, a bio je uključen, fotoaparat se automatski isključuje zbog uštede energije
baterija. Ponovno uključite fotoaparat.
• Baterije su ispražnjene. Umetnite nove baterije ili napunjene baterije Nickel-Metal Hydride
(prodaje se zasebno).
Pretraga
operacija
• Ispravno umetnite baterije.
• Baterije su ispražnjene. Umetnite nove baterije ili napunjene baterije Nickel-Metal Hydride
(prodaje se zasebno).
• Baterije su istrošene. Zamijenite ih novim.
Ne radi funkcija okidanja na osmjeh.
• Ako se ne detektira osmjeh ne može se snimiti slika.
Ne radi funkcija za sprečavanje zamućenja.
• Kad funkcija sprečavanja zamućenja ne radi, na zaslonu je prikazano
.
• Kod noćnog snimanja funkcija sprečavanja zamućenja možda neće raditi ispravno.
• Snimajte nakon što pritisnete okidač dopola.
Slika nije izoštrena.
• Objekt je preblizu. Pri snimanju pazite da udaljenost između objekta i objektiva bude veća od
minimalne udaljenosti snimanja (oko 5 cm (W)/40 cm (T) od objektiva).
• (Sumrak) ili
(Krajolik) se način odabire u Odabiru scene pri snimanju fotografija.
78HR
Ne radi zum.
Sadržaj
• Ne možete promijeniti raspon zuma tijekom snimanja videozapisa.
• Inteligentni zum ne radi za neke veličine slike (str. 52).
• Digitalni zum se ne može koristiti kod:
– Snimanja videozapisa.
– Kad je aktivna funkcija okidanja na osmjeh.
Funkcija detekcije lica nije dostupna.
Ne radi bljeskalica.
Na slikama snimljenim s bljeskalicom pojavljuju se »bijele točke«.
• Čestice koje lebde u zraku (prašina, polen, itd.) reflektiraju svjetlost bljeskalice i pojavljuju se
na slici kao bijele točke. Ne radi se o neispravnom radu.
• Fotoaparat automatski podešava žarište. Pritisnite dopola i zadržite okidač. Podešavanje
žarišta kod snimanja bliskih objekata može malo potrajati.
• Kod snimanja u modu odabira scene odabrano je (Krajolik) ili (Sumrak).
Kazalo
Ne radi funkcija snimanja izbliza (macro).
MENU/Pretraga
postavki
• Bljeskalica neće raditi u sljedećim slučajevima:
– Odabrano je brzo snimanje (str. 35).
–
(Visoka osjetljivost) ili (Sumrak) se način odabire u Odabiru scene.
– Snimanje u načinu snimanja videozapisa.
• Postavite bljeskalicu na (Uključeno) (str. 18) ako je način odabira scene postavljen na
(Krajolik), (Sladokusac),
(Plaža) ili (Snijeg) način rada.
Pretraga
operacija
• Detekcija lica može se odabrati samo kad je mod izoštravanja podešen na [Višestruki AF] a
mod mjerenja na [Višestruko].
Na LCD zaslonu nisu prikazani datum i vrijeme.
• Datum i vrijeme se ne prikazuju za vrijeme snimanja. Prikazuju se samo za vrijeme
reprodukcije.
Na slike se ne može dodati datum.
• Fotoaparat nema mogućnost stavljanja datuma na slike. Pomoću »PMB« mogu se tiskati ili
pohranjivati slike s datumom (str. 69).
Indikatori otvora zaslona (F) i brzine zatvarača trepere kad se dopola pritisne
okidač.
• Ekspozicija nije ispravno podešena. Podesite ekspoziciju (str. 36).
Boje slike nisu prirodne.
• Podesite balans bijelog (str. 38).
Pri snimanju svijetlog objekta pojave se bijele, ljubičaste ili druge trake ili cijeli
zaslon pocrveni.
• Ova pojava se zove razmazivanje. Ne radi se o neispravnom radu. Iako to nije snimljeno na
standardnoj fotografiji, ova pojava snima se kao prekid i nepravilnosti prilikom snimanja
videozapisa. (»Svjetli objekat« predstavlja lokacije gdje postoji velika razlika u osvijetljenosti,
kao što je u slučaju sunca ili električnog svjetla po noći.)
79HR
U uvjetima lošeg osvjetljenja na slici reproduciranoj na zaslonu vidi se šum.
Pojavljuje se učinak crvenih očiju.
Točke se pojavljuju i ostaju na zaslonu.
• Ne radi se o neispravnom radu. Ove točke nisu snimljene.
• Popunjena je interna memorija ili memorijska kartica. Izbrišite nepotrebne slike (str. 24).
• Kapacitet baterije je nizak. Umetnite nove baterije ili napunjene baterije Nickel-Metal
Hydride (prodaje se zasebno).
Više puta se snima ista slika.
• Način brzog snimanja postavljen je na [Brzo snimanje] (str. 35).
Nije moguće reproducirati slike.
• Provjerite je li memorijska kartica umetnuta do kraja.
• Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.
• Ne daju se nikakva jamstva da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih
datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.
• Fotoaparat je u USB načinu rada. Obrišite USB vezu (str. 72).
Kazalo
Pregledavanje slika
MENU/Pretraga
postavki
Nije moguće uzastopno snimanje slika.
Pretraga
operacija
• Podesite [Smanj. ef. crv. očiju] na [Autom.] ili [Uključeno] (str. 53).
• Kad koristite bljeskalicu snimajte objekt s udaljenosti manjoj od dosega bljeska.
• Osvijetlite prostor i snimite objekt.
• Retuširajte sliku pomoću [Retuširanje] t [Ispravak efekta crvenih očiju] u izborniku
pregledavanja (str. 45) ili je popravite pomoću »PMB«.
Sadržaj
• Fotoaparat pokušava povećati vidljivost zaslona privremenim posvjetljivanjem slike u
uvjetima slabog svjetla. To nema nikakvog utjecaja na snimljenu sliku.
Datum i vrijeme nisu prikazani.
• Zaslon je podešen samo za prikaz slika. Pritisnite tipku DISP (postavke zaslonskog prikaza)
za prikaz informacije (str. 17).
Prikaz slike odmah nakon pokretanja reprodukcije je zrnat.
• Procesuiranje prikaza još nije završeno. Ne radi se o neispravnom radu.
Ne mogu se reproducirati slike u indeksnom modu.
• Fotoaparat je postavljen na jednostavan način rada. Otkažite jednostavan način snimanja.
Brisanje
Fotoaparat ne može izbrisati sliku.
• Isključite zaštitu slike (str. 47).
80HR
Računala
• Provjerite podržavaju li računalo i »Memory Stick« čitač/pisač »Memory Stick PRO Duo«
karticu. Korisnici računala i »Memory Stick« čitača/pisača koji nisu marke Sony, trebaju se
raspitati kod proizvođača.
• Ako »Memory Stick PRO Duo« nije podržano, spojite fotoaparat na računalo (str. 71).
Računalo prepoznaje »Memory Stick PRO Duo«.
Ne možete kopirati slike.
• USB spajanje fotoaparata i računala izvedite pravilno (str. 71).
• Ako snimate slike memorijskom karticom koju je formatiralo računalo, možda nećete moći
uvesti slike na računalo. Snimajte pomoću memorijske kartice koju je formatirao fotoaparat
(str. 61).
• Izvršite USB spajanje s uključenim računalom.
Kazalo
Nakon izvršenog USB spajanja »PMB« se ne pokreće automatski.
MENU/Pretraga
postavki
• Ako je razina napunjenosti baterije niska, umetnite nove baterije ili napunite baterije tipa
Nickel-Metal Hydride (prodaje se zasebno).
• Podesite [USB povezivanje] na [Mass Storage] (str. 59).
• Koristite pripadajući USB kabel (isporučeno).
• Isključite pripadajući USB kabel i iz računala i iz fotoaparata i ponovno ga čvrsto spojite.
• Odspojite svu opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša s USB priključnica računala.
• Spojite fotoaparat izravno na računalo bez uporabe USB huba ili drugih uređaja.
Pretraga
operacija
Računalo ne prepoznaje fotoaparat.
Sadržaj
Računalo s »Memory Stick« utorom ne prepoznaje »Memory Stick PRO Duo«.
Nakon uspostavljanja USB veze, »PMB Portable« se ne pokreće.
• Podesite [LUN postavke] na [Više] (str. 60).
• Podesite [USB povezivanje] na [Mass Storage] (str. 59).
• Povežite računalo s mrežom.
Računalo ne može reproducirati slike.
• Ako koristite »PMB«, vidjeti »PMB Help« (str. 69).
• Obratite se proizvođaču računala ili softvera.
Reprodukciju videozapisa na računalu prate smetnje slike i zvuka.
• Videozapis se reproducira izravno s unutarnje memorije ili memorijske kartice. Dobite slike
pomoću »PMB« i reproducirajte datoteku (str. 69).
Slike prethodno prebačene na računalo ne mogu se pregledavati na fotoaparatu.
• Izvezite ih pomoću mape koju je prepoznao fotoaparat, kao što je »101MSDCF«.
81HR
Memorijska kartica
• Umetnite memorijsku karticu u pravilnom smjeru.
Sadržaj
Nije moguće umetnuti memorijsku karticu.
Pogreškom ste formatirali memorijsku karticu.
• Formatiranjem su izbrisani svi podaci na memorijskoj kartici. Nema načina da ih povratite.
• Provjerite je li memorijska kartica umetnuta do kraja.
Unutarnja memorija
• U fotoaparatu se nalazi memorijska kartica. Izvadite je.
Nije moguće kopirati podatke pohranjene u internoj memoriji na memorijsku
karticu.
• Memorijska kartica je puna. Kopirajte na memorijsku karticu s dovoljno kapaciteta.
MENU/Pretraga
postavki
Slike se ne mogu snimati u unutranju memoriju niti reproducirati iz nje.
Pretraga
operacija
Podaci se snimaju u internu memoriju, iako je umetnuta memorijska kartica.
Nije moguće kopirati podatke s memorijske kartice ili računala na internu
memoriju.
Ispis
Kazalo
• Ova značajka nije dostupna.
Vidjeti »PictBridge-odgovarajući pisač« i nastavak.
Nije moguće ispisati sliku.
• Vidjeti korisnički priručnik pisača.
Slike se ispisuju odrezanih rubova.
• Kod nekih pisača može se dogoditi da budu odrezani svi rubovi slika. Posebno će biti odrezani
bočni rubovi snimaka veličine [16:9].
• Kod ispisa slika na pisaču poništite opcije trimming i ispis bez rubova. Provjerite kod
proizvođača raspolaže li pisač ovim funkcijama ili ne raspolaže.
• Kad slike dajete na ispis u digitalni fotolaboratorij, po mogućnosti zatražite ispis bez rezanja
bočnih rubova.
Na slikama se ne može ispisati datum.
• Datum će se moći ispisivati ako koristite »PMB« (str. 69).
• Fotoaparat nema mogućnost umetanja datuma u slike. S obzirom da slike snimljene ovim
fotoaparatom već uključuju podatak o datumu snimanja, ispis datuma na slikama bit će moguć
ako pisač ili softver podržava Exif format. Raspitajte se kod proizvođača podržava li pisač ili
softver exif format.
• Ako koristite uslugu ispisa fotografija u fotolaboratoriju, zatražite ispis datuma na slikama.
82HR
PictBridge-odgovarajući pisač
Nije moguć ispis slika.
Ispisivanje je poništeno.
• Potvrdite da ste isključili pripadajući USB kabel, prije pojavljivanja oznake
Connecting).
(PictBridge
MENU/Pretraga
postavki
• Provjerite je li fotoaparat pravilno spojen s pisačem pomoću pripadajućeg USB kabela.
• Uključite pisač. Podrobnije informacije naći ćete u uputama za uporabu isporučenim uz pisač.
• Ako tijekom ispisa odaberete [Izlaz], slike se vjerojatno neće ispisati. Odspojite i ponovno
spojite posebni USB kabel. Ako i dalje ne možete ispisati svoje slike, iskopčajte pripadajući
USB kabel, isključite pisač i zatim ga uključite, zatim ponovno spojite USB kabel.
• Videozapisi se ne mogu ispisivati.
• Slike snimljene drugim fotoaparatima ili obrađene na računalu možda se neće moći ispisivati.
Pretraga
operacija
• Fotoaparat se ne može izravno spojiti na pisač koji ne podržava PictBridge standard.
Provjerite kod proizvođača podržava li pisač PictBridge ili ne podržava.
• Provjerite je li pisač uključen i može li se priključiti na fotoaparat.
• Podesite [USB povezivanje] na [PictBridge] (str. 59).
• Odspojite i ponovno spojite posebni USB kabel. Ako pisač dojavi pogrešku, vidjeti upute za
uporabu pisača.
Sadržaj
Veza se ne može uspostaviti.
Ne može se dodati datum niti ispisivati slike u indeksnom prikazu.
Kazalo
• Pisač ne raspolaže ovim funkcijama. Provjerite kod proizvođača raspolaže li pisač ovim
funkcijama ili ne raspolaže.
• Ovisno o pisaču, datum se možda neće moći dodati u indeksnom prikazu. Raspitajte se kod
proizvođača printera.
Na mjestu za ispis datuma pojavljuje se »---- -- --«.
• Slika nema datuma snimanja pa ne može ni biti dodan. Podesite [Datum] na [Isključeno] i
ponovite ispis (str. 75).
Ne može se ispisati slika odabranog formata.
• Ako koristite papir različite veličine nakon povezivanja pisača s fotoaparatom, isključite i
ponovno priključite pripadajući USB kabel.
• Postavke za ispis fotoaparata razlikuju se od postavki na pisaču. Promijenite postavke
fotoaparata (str. 75) ili pisača.
• Raspitajte se kod proizvođača pisača o mogućnosti ispisa željenog formata.
Nije moguće upravljati fotoaparatom nakon otkazivanja ispisa.
• Pričekajte dok pisač ne završi poništenje. To može potrajati, ovisno o pisaču.
83HR
Ostalo
• U objektivu je došlo do kondenzacije vlage. Isključite fotoaparat i pričekajte oko sat vremena
prije ponovne uporabe.
Sadržaj
Objektiv je zamagljen.
Fotoaparat se isključuje dok je objektiv izvučen.
Nakon duže uporabe fotoaparat se zagrijava.
Pretraga
operacija
• Umetnite nove baterije ili napunite baterije tipa Nickel-Metal Hydride (prodaje se zasebno),
te ponovno uključite fotoaparat.
• Nepomični objektiv nemojte gurati silom.
• Ne radi se o neispravnom radu.
• Ponovno podesite datum i vrijeme (str. 67).
• Unutarnja punjiva sigurnosna baterija se ispraznila. Umetnite baterije s dovoljno preostale
energije i ostavite sa strane na 24 sata ili više s preostalom energijom.
Datum i vrijeme nisu točni.
• Promijenite postavke s MENU t
(Postavke) t [Postavke sata] t [Postav. dat. i vrem.].
MENU/Pretraga
postavki
Prikaz za podešavanje vremena pojavljuje se nakon uključivanja fotoaparata.
Kazalo
84HR
Poruke upozorenja
Sadržaj
U slučaju pojave sljedećih poruka, slijedite navedene upute.
• Kapacitet baterije je nizak. Umetnite nove ili napunite baterije tipa Nickel-Metal Hydride
(prodaje se zasebno). Ovisno o uvjetima korištenja ili o tipu baterije, indikator može
zasvijetliti iako još uvijek ima 5 do 10 minuta preostalog vremena baterije.
• Isključite i uključite fotoaparat.
• Fotoaparat se zagrijao. Fotoaparat će se vjerojatno sam isključiti ili neće biti moguće snimanje
videozapisa. Odložite fotoaparat na hladno mjesto dok mu se temperatura ne spusti.
Pogreška u internoj memoriji
• Isključite i uključite fotoaparat.
MENU/Pretraga
postavki
Aparat se pregrijava
Pustite da se ohladi
Pretraga
operacija
Pogreška sustava
Ponovno umetnite memorij. karticu
Pogrešna vrsta memorijske kartice
Kazalo
• Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu (str. 3).
• Utor memorijske kartice je prljav.
• Memorijska kartica je oštećena.
• Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu (str. 3).
Pogreška pri formatiranju interne memorije
Pogreška pri formatiranju memorijske kartice
• Ponovno formatirajte memorijski medij (str. 61).
Memorijska kartica je zaključana
• Koristite memorijsku karticu s preklopnikom zaštite teksta, pa je preklopnik postavljen u
položaj LOCK. Prebacite preklopku u položaj za snimanje.
Memorijska kartica samo za čitanje
• Fotoaparat ne može snimiti ili izbrisati slike na memorijskoj kartici.
Nema slika
• U unutarnjoj memoriji nema snimljenih slika koje se mogu reproducirati.
• Nema slika koje se mogu reproducirati iz ove snimljene mape memorijske kartice.
Pogreška u mapi
• Mapa s prva tri ista digitalna broja već postoji na memorijskoj kartici (na primjer: kao
123MSDCF i 123ABCDE). Odaberite ili izradite drugu mapu (str. 62, 63).
85HR
Stvaranje dodatnih mapa nije moguće
Pogreška u datoteci
Sadržaj
• Mapa koja počinje nazivom s »999« postoji na memorijskoj kartici. U tom slučaju ne možete
izrađivati mape.
• Došlo je do greške kod reprodukcije slike.
Ne daju se nikakva jamstva da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih
datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.
• Odabrali ste mapu koja se ne može postaviti kao mapa za snimanje na ovom fotoaparatu.
Odaberite drugu mapu (str. 63).
Pretraga
operacija
Mapa samo za čitanje
Datoteka zaštićena
Veličina slike prekoračila je ograničenje
• Pokušali ste reproducirati sliku veličine koju ovaj fotoaparat ne može reproducirati.
Nije moguće otkriti lice za retuširanje
MENU/Pretraga
postavki
• Isključite zaštitu slike (str. 47).
• U ovisnosti o slici, možda neće biti moguće retuširanje.
• Fotoaparat je osjetljiviji na pomicanje u uvjetima nedovoljnog osvjetljenja. Upotrijebite
bljeskalicu, uključite funkciju sprečavanja zamućenje ili postavite fotoaparat na stativ.
Kazalo
(indikator vibracija)
Isključite napajanje i ponovo ga uključite
• Problem s objektivom.
Ova memorijska kartica ne podržava VGA
• Za snimanje videozapisa, preporučena vam je upotreba memorijske kartice od 1 GB ili više.
Najveći broj slika već je odabran
• Kad koristite [Višestruke slike], možete odabrati do 100 datoteka.
• Možete dodati
(nalog za ispis) oznake na najviše 999 datoteka. Poništite odabir.
• Nije još završen prijenos podataka u pisač. Nemojte odspajati posebni USB kabel.
Obrada…
• Pisač poništava ispis koji je u tijeku. Ne možete koristiti pisač dok postupak poništavanja ne
završi. Vrijeme koje je potrebno ovisi o pisaču.
Postupak se ne može izvršiti na datotekama koje nisu podržane
• Nije moguća obrada niti primjena drugih funkcija uređivanja na slikovne datoteke prethodno
obrađene na računalu ili snimljene drugim fotoaparatima.
86HR
• Unutarnja memorija je puna. Da biste opet mogli snimati u unutranju memoriju, odaberite
[Da] i izbrišite nepotrebne slike.
Sadržaj
Nije preostalo nimalo interne memorije
Želite li izbrisati slike?
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
Kazalo
87HR
»Memory Stick Duo«
Vrsta »Memory Stick« kartice
Memory Stick Duo (bez MagicGate)
Sadržaj
»Memory Stick Duo« je kompaktan, prenosiv IC memorijski medij. Vrste »Memory Stick
Duo« koje se mogu koristiti s ovim fotoaparatom navedene su u donjoj tablici. Ne
možemo jamčiti ispravan rad svih funkcija »Memory Stick Duo« kartice.
Snimanje/reprodukcija
a*1
a*2
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3
a*2*3*4
Pretraga
operacija
Memory Stick Duo (sa MagicGate)
MagicGate Memory Stick Duo
Napomene
Kazalo
• Ovaj proizvod podržava »Memory Stick Micro« (»M2«). »M2« je oznaka za »Memory Stick
Micro«.
• »Memory Stick Duo« kartica formatirana na računalu možda neće raditi u ovom fotoaparatu.
• Brzina čitanja/zapisivanja podataka će se razlikovati u ovisnosti o korištenoj kombinaciji
»Memory Stick Duo« i ostale opreme.
• Nemojte vaditi »Memory Stick Duo« dok traje čitanje/zapisivanje podataka.
• Podaci se mogu oštetiti u sljedećim slučajevima:
– Kad se iz fotoaparata izvadi »Memory Stick Duo« ili kad se fotoaparat isključi tijekom
postupka čitanja/zapisivanja
– Kod uporabe »Memory Stick Duo« na mjestima jakog statičkog elektriciteta ili električnog
šuma
• Preporučuje se napraviti sigurnosnu kopiju važnih podataka.
• Naljepnicu nemojte lijepiti izravno na »Memory Stick Duo« ni na »Memory Stick Duo«
prilagodnik.
• Ne dodirujte kontakte »Memory Stick Duo« kartice rukom ni metalnim predmetima.
• Nemojte udarati, savijati ni bacati »Memory Stick Duo«.
• Nemojte rastavljati ni mijenjati »Memory Stick Duo«.
• Čuvajte »Memory Stick Duo« da se ne smoči u vodi.
• Ne ostavljajte »Memory Stick Duo« karticu u blizini male djece. Mogli bi je slučajno progutati.
• U »Memory Stick Duo« utor nemojte umetati ništa osim »Memory Stick Duo« kartice. U
protivnom ćete prouzrokovati kvar.
• Nemojte koristiti niti držati »Memory Stick Duo« na sljedećim mjestima:
– Vrućim mjestima, npr. u vozilu parkiranom na suncu
– Mjestima izravno izloženim suncu
– Vlažnim mjestima ili mjestima na kojima ima korozivnih tvari
MENU/Pretraga
postavki
*1 Nije podržan brzi prijenos podataka putem paralelnog priključka.
*2 »Memory Stick Duo«, »MagicGate Memory Stick Duo« i »Memory Stick PRO Duo« raspolažu
MagicGate funkcijama. MagicGate je tehnologija zaštite intelektualnog vlasništva koja koristi
enkripciju. Snimanje/reprodukcija podataka za koje su potrebne MagicGate funkcije nije
moguća ovim fotoaparatom.
*3 [VGA] veličina videozapisa može se snimiti.
*4 Fotoaparat ne podržava 8-bitni paralelni prijenos podataka. Podržava isti 4-bitni paralelni
prijenos podataka kao »Memory Stick PRO Duo«.
88HR
Nastavak r
• Za korištenje »Memory Stick Micro« u fotoaparatu pazite da umetnete »Memory Stick Micro« u
»M2« prilagodnik koji je istih dimenzija kao i za duo. Ako u fotoaparat umetnete »Memory Stick
Micro« bez »M2« prilagodnika istih dimenzija kao za duo, možda ga više nećete moći izvaditi iz
fotoaparata.
• Ne ostavljajte »Memory Stick Micro« karticu u blizini male djece. Mogli bi je slučajno progutati.
MENU/Pretraga
postavki
Napomene vezane za korištenje »Memory Stick Micro«
(prodaje se zasebno)
Pretraga
operacija
• Kod uporabe »Memory Stick Duo« s »Memory Stick« kompatibilnim uređajima uvijek umetnite
»Memory Stick Duo« u »Memory Stick Duo« prilagodnik. Ako umetnete »Memory Stick Duo« u
»Memory Stick« kompatibilan uređaj bez »Memory Stick Duo« prilagodnika, možda ga više
nećete moći izvaditi iz uređaja.
• Kod umetanja »Memory Stick Duo« u »Memory Stick Duo« prilagodnik pazite da »Memory
Stick Duo« umetnete na pravu stranu, zatim gurnite do kraja. Nepravilno umetnuta kartica može
prouzročiti kvar.
• Kod korištenja »Memory Stick Duo«, umetnutog u »Memory Stick Duo« prilagodnik, s
»Memory Stick« kompatibilnim uređajem, pazite da »Memory Stick Duo« prilagodnik umetnete
na pravu stranu. Pogrešno umetanje može prouzročiti oštećenje opreme.
• Nemojte umetati »Memory Stick Duo« prilagodnik bez »Memory Stick Duo« kartice u »Memory
Stick« kompatibilan uređaj. To može prouzročiti neispravan rad jedinice.
Sadržaj
Napomene vezane za korištenje »Memory Stick Duo«
prilagodnika (prodaje se zasebno)
Kazalo
89HR
Baterije
Sadržaj
Baterije koje možete i koje ne možete koristiti sa svojim
fotoaparatom
Tip baterije
LR6 (veličina AA) alkalne baterije*
Isporučeno
a
Podržane
a
Punjive
HR 15/51:HR6 (veličina AA) baterije tipa
Nickel-Metal Hydride*
—
a
a
ZR6 (veličina AA) baterije tipa Oxy
Nickel Primary*
—
a
—
Litijske baterije
Manganske baterije
—
—
—
—
—
—
Ni-Cd baterije
—
—
—
—
Na alkalnim baterijama (isporučeno)/baterija tipa Oxy Nickel
Primary (prodaje se zasebno)
Kazalo
• Alkalne baterije/baterije tipa Oxy Nickel Primary nije moguće puniti.
• Alkalne baterije/baterija tipa Oxy Nickel Primary ima kraći vijek trajanja u usporedbi s
baterijama tipa Nickel-Metal Hydride. Iz tog razloga, energija se može isključiti, iako indikator
preostale napunjenosti prikazuje dovoljno preostale energije baterije.
• Rad baterije uglavnom ovisi o proizvođaču i tipu baterije i u ponekim slučajevima vijek trajanja
može biti iznimno kratak. To osobito dolazi do izražaja pri niskim temperaturama i možda nećete
moći snimati na temperaturama ispod 5°C.
• Ne kombinirajte nove i stare baterije.
• Indikator preostalog punjenja ne prikazuje točne informacije pri upotrebi alkalnih baterija/
baterije tipa Oxy Nickel Primary.
• Zbog karakteristika alkalnih baterija/baterije tipa Oxy Nickel Primary, postoji velika razlika
između dostupnog vremena snimanja i dostupnog vremena reproduciranja. Iz tog razloga
fotoaparat se može isključiti s dijelom objektiva proširenim ako okinete u switch načinu rada. U
tom slučaju, zamijenite baterije novima. Upotreba baterije tipa Nickel-Metal Hydride pruža vam
mogućnost snimanja na duže vrijeme.
MENU/Pretraga
postavki
Kao i za nepodržane baterije, nesmetani rad nije moguće jamčiti ako napon padne ili dođe do
nekog drugog problema zbog baterije.
Pretraga
operacija
* Prije upotrebe baterija, pročitajte sljedeće mjere opreza za svaki tip baterija.
90HR
Nastavak r
O baterijama tipa Nickel-Metal Hydride (prodaje se zasebno)
Sadržaj
Pretraga
operacija
MENU/Pretraga
postavki
• Ne skidajte vanjske žigove i ne oštećujte baterije. Nikad ne koristite baterije s kojih je djelomično
skinut žig ili je u potpunosti uklonjen ili su baterije bile razdvojene na bilo koji način. To može
prouzročiti isticanje, eksploziju ili pregrijavanje baterije i osobne opekotine i ozljede. To može
prouzročiti nepravilan rad punjača baterije.
• Ne nosite i ne pohranjujte baterije tipa Nickel-Metal Hydride s metalnim predmetima. Budući da
metalni predmeti mogu spojiti + i – završetak, što rezultira rizikom od pregrijavanja ili požara.
• Ako su polovi baterija tipa Nickel-Metal Hydride prljavi, baterije se neće puniti ispravno.
Obrišite ih suhom krpom, itd.
• U trenutku kupnje ili ako se baterije tipa Nickel-Metal Hydridenisu koristile duže vrijeme,
možda se neće u potpunosti napuniti. Ovo je uobičajeno za ovaj tip baterije i ne predstavlja
nepravilnost. Ako se to dogodi, ponovno ispraznite baterije i ponovno punjenje bi trebalo riješiti
problem.
• Ako ponovno napunite baterije tipa Nickel-Metal Hydride prije potpunog pražnjenja postojećeg
punjenja, upozorenje o niskoj razini napunjenosti, pojavit će se prije nego što ste to očekivali. To
se naziva »memory effect«.* Ako nastane takav problem, samo će potpuno pražnjenje postojećeg
punjenja ispraviti pogrešku.
* »Memory effect« – situacija u kojoj je kapacitet baterije privremeno snižen.
• Za potpuno pražnjenje baterija, stavite fotoaparat u način rada dijaprojekcije (str. 44) i ostavite
ga tako sve dok se baterije ne istroše.
• Ne kombinirajte nove i korištene baterije.
• Ne izlažite baterije vodi. Baterija nije vodootporna.
Kazalo
91HR
Kazalo
L
Balans bijele boje...........................................................38
Language Setting ...........................................................55
Baterije ................................................................................90
LUN postavke .................................................................60
Sadržaj
B
Bljeskalica ..........................................................................18
M
Broj datoteke ...................................................................66
Macintosh računalo ......................................................68
Mapa
C
Brisanje ........................................................................64
CD ..........................................................................................68
Izrada mape ...............................................................62
Pretraga
operacija
Brisanje ..........................................................................24, 46
Odabiranje..................................................................50
D
Promjena mape ........................................................63
Mass Storage ....................................................................59
Digitalni zum ....................................................................52
Meko snimanje ................................................................29
Dijaprojekcija ..................................................................44
Memorijska kartica .........................................................3
Dijelovi fotoaparata .....................................................11
»Memory Stick Duo« ..................................................88
DISP ......................................................................................17
MENU ...................................................................................8
DPOF ...................................................................................48
Mjenjač moda ..................................................................14
E
Mjerenje na više uzoraka ..........................................40
Mjerenje u središtu .......................................................40
Mjerenje u točki .............................................................40
EV...........................................................................................36
Mreža ....................................................................................51
F
N
Format ..................................................................................61
Način mjerenja svjetla.................................................40
Funkcijski vodič ..............................................................56
Način jednostavni
Kazalo
Ekspozicija.........................................................................36
Pregledavanje ...........................................................43
I
Indeksni prikaz................................................................23
MENU/Pretraga
postavki
Datum...................................................................................76
Snimanje ......................................................................31
Način snimanja ................................................................26
Instalirati.............................................................................69
Inteligentni zum..............................................................52
O
Inteligentno autom. podeš. ......................................27
Odabir mape .....................................................................50
ISO .........................................................................................37
Odabir scene .....................................................................29
Ispis ..................................................................................48, 75
Okidanje na osmjeh (Smile Shutter)..................19
Ispravak efekta crvenih očiju..................................45
Okvir AF tražila .............................................................39
Izbr. mapu za snim. .......................................................64
Optički zum .................................................................16, 52
Izoštravanje .......................................................................39
OS ...........................................................................................68
K
Kontrolna tipka ..............................................................11
Osjetljivost otkr. osmijeha........................................41
Otkrivanje lica .................................................................42
Oznaka naloga za ispis..........................................48, 76
Kopiranje ............................................................................65
Krajolik ................................................................................29
92HR
P
Spajanje
Pisač................................................................................75
PictBridge.....................................................................59, 75
Računalo......................................................................71
Piksel .....................................................................................33
Središnji AF ......................................................................39
Plaža ......................................................................................29
SteadyShot .........................................................................34
PMB.......................................................................................69
Stvar. mape za sn. ..........................................................62
PMB Portable ..................................................................73
Sumrak .................................................................................29
Pokretanje ..........................................................................58
Portret u sumrak ............................................................29
Poruke upozorenja........................................................85
Postav. dat. i vrem. ........................................................67
Postavke ..............................................................................10
Precizni digitalni zum ..................................................52
Pregledavanje
Fotografija ..................................................................21
Videozapis ..................................................................25
Prepoznavanje scene...............................................27, 31
Prikaz MENU ....................................................................8
Programska automatika.............................................28
Prom. mape za sn...........................................................63
Promjena veličin. (Rezanje) ....................................45
USB povezivanje............................................................59
USB utičnica .........................................................11, 71, 75
Ušteda energije ...............................................................57
V
Veličina slike ....................................................................32
VGA......................................................................................33
Visoka osjetljivost .........................................................29
Višestruki AF ...................................................................39
Z
Zaslon ...................................................................................17
Zaštita...................................................................................47
Zum .......................................................................................16
Zvučni signal ....................................................................54
Kazalo
Promjena prikaza na zaslonu ..................................17
Unutarnja memorija ....................................................15
MENU/Pretraga
postavki
Postavke brzog snimanja ...........................................35
U
Pretraga
operacija
Polagana sinkronizacija..............................................18
Sadržaj
PC ...........................................................................................68
R
Računalo .............................................................................68
Prebacivanje slika...................................................71
Računalo sa sustavom Windows ...........................68
Reprodukcijski zum .....................................................22
Retuširanje ........................................................................45
Rješavanje problema ...................................................77
Rotacija ...............................................................................49
S
Samookidač .......................................................................20
Sladokusac .........................................................................29
Smanj. ef. crv. očiju.......................................................53
Snimanje
Fotografija ..................................................................14
Videozapis ..................................................................14
Snimanje filma .................................................................14
Snijeg.....................................................................................29
Softver ..................................................................................69
93HR
Download PDF

advertising