Sony | AC-L100 | Sony AC-L200 AC adapter / punjač Upute za upotrebu

2-583-563-12(1)
U DC IN prikljuak ureaja
(video kamere itd.) koji koristite
U zidnu utinicu
Mre"ni kabel
AC adapter
AC adapter AC-L100/AC-L200
Upute za uporabu
Podaci za korisnika
Model i serijski broj se nalaze na dnu uređaja. Zapišite ih na dolje označeno
mjesto. Ova dva broja imajte pri ruci uvijek kada se obraćate prodavatelju Sony
uređaja.
Br. modela AC-L ____________________
Serijski br. __________________________
U ovom priručniku se nalaze upute za uporabu AC adaptera AC-L100/AC-L200.
AC-L100 i AC-L200 se razlikuju po obliku izlaznih priključaka.
Adapter AC-L100/AC-L200 se može zamijeniti s AC adapterima u sljedećoj tablici.
Uređaji kompatibilni s AC adapterima su kompatibilni sa svim "InfoLITHIUM"
baterijama.
Naziv
modela
AC-L100/AC-L200
© 2005 Sony Corporation
AC-L100
Ovaj simbol je znak upozorenja korisniku o prisutnosti
neizoliranog "Opasnog napona" unutar kućišta koja predstavlja
opasnost od električkog udara.
Ovaj simbol je znak korisniku o važnim uputama za uporabu i
održavanje (popravak) u priručniku o uređaju.
Grafički simboli s dodatnim podacima se nalaze na donjoj strani uređaja.
OPREZ
Bilo koje izmjene ili modifikacije uređaja koje nisu izričito opisane u ovom
priručniku uzrokuju gubitak jamstvenih prava.
http://www.sony.net/
Zamjenski
AC adapteri
"InfoLITHIUM" baterije
AC-L10A
AC-L10B
AC-L10C
AC-L15A
AC-L15B
UPOZORENJE
Kako biste spriječili opasnost od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako bi spriječili opasnost od električnog udara,
ne otvarajte kućište.
Sve popravke prepustite kvalificiranom tehničaru.
Oblik izlaznog
priključka
AC-L20A
AC-L200
AC-L25A
AC-L25B
Zbrinjavanje starih elektrinih i elektronikih ureaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda
čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za
detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu
gdje ste kupili proizvod.
Zahvaljujemo na kupnji Sony AC adaptera.
Prije uporabe uređaja, molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih
za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Kako biste sprijeili opasnost od po"ara ili elektrinog udara, ne
izla"ite ureaj kiši ili vlazi.
Kako bi sprijeili elektrini udar, ne otvarajte ku/ište.
Popravke prepustite kvalificiranom osoblju.
Uporaba AC-L100/AC-L200
AC-L100/AC-L200 je 8,4 V AC adapter za korištenje s mrežnim napajanjem
(zidne utičnice) za napajanje uređaja (video kamere, itd.). Izravnim priključenjem
adaptera nije moguće puniti bateriju.
Što je "InfoLITHIUM"?
"InfoLITHIUM" je litij ionska baterija koja može izmjenjivati podatke s
elektroničkom opremom kompatibilnom s potrošnjom baterije.
AC-L100 je kompatibilan s litij ionskom baterijama "InfoLITHIUM" (serije L) te
s litij ionskom baterijama "InfoLITHIUM" (serije M).
AC-L200 je kompatibilan s litij ionskom baterijama "InfoLITHIUM" (serije A), s
litij ionskom baterijama "InfoLITHIUM" (serije F) te s litij ionskom baterijama
"InfoLITHIUM" (serije P).
Sony savjetuje korištenje "InfoLITHIUM" baterije s elektroničkom opremom s
oznakom.
"InfoLITHIUM" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
Tehni/ki podaci
AC adapter AC-L100/AC-L200
Ulazni napon:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Izlazni napon:
DC 8,4 V
Radna temperatura:
0 °C do +40 °C
Temperatura skladištenja: –20 °C do +60 °C
Dimenzije:
Približno 48 T 29 T 81 mm (š/v/d)
Masa:
Približno 170 g
* Ostali tehnički podaci su istaknuti na naljepnici na AC adapteru.
Isporučeni pribor
AC adapter (AC-L100/AC-L200) ........(1)
Mrežni kabel ........(1)
Upute za uporabu
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Koristite komercijalno nabavljiv AC utikač adaptera (nije isporučen), ukoliko je
potrebno, ovisno o obliku zidne utičnice.
Zidna utinica
Utika AC adaptera
(nije isporuen)
Ne priključujte punjač na adapter (putni ispravljač) na dalekim putovanjima.
Opasnost od pregrijavanja ili kvarova.
Napomene o uporabi
Priklju/enje u zidnu uti/nicu
Ureaj nije otporan na prašinu, prskanje ili polijevanje teku/inom.
Također konzultirajte upute za uporabu uređaja koji koristite (primjerice, video
kameru).
Izjava o snimljenim sadr-ajima
Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog
materijala u slučaju greške u radu ovog uređaja.
Ostalo
• Dok je god AC adapter priključen u zidnu utičnicu, mala količina struje teče
kroz njega.
• Ukoliko adapter ne planirate koristiti dulje vrijeme, odspojite ga od napajanja.
Prilikom odspajanja iz utičnice, povucite utikač, a ne kabel.
• Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom ili ukoliko vam je ispao ili je oštećen.
• Adapter koristite u blizini mrežne utičnice. Ukoliko dođe do nepravilnosti u
radu, utikač i mrežna utičnica trebaju biti lako dostupnu kako bi ga odmah
odspojili iz napajanja.
• Pločica s tehničkim podacima o naponu, potrošnji itd. se nalazi na donjoj strani
uređaja.
• Pripazite da nijedan metalni predmet ne dođe u dodir s metalnim dijelovima
adaptera. U suprotnom može doći do kratkog spoja i oštećenja adaptera.
• Metalne kontakte održavajte čistima.
• Ne rastavljajte i ne pokušavajte preinačiti adapter.
• Čuvajte adapter od mehaničkih udaraca i padova.
• Adapter se tijekom uporabe zagrijava. Ovo je normalna pojava.
• Adapter držite dalje od AM prijemnika, jer mogu utjecati na AM prijem.
• Adapter ne ostavljajte na mjestima pod utjecajem:
− Pretjerane topline ili hladnoće
− Prašine ili nečistoće
− Vlage
− Vibracija
• Ostavljanje adaptera u vozilu na upravljačkoj ploči za sunčana vremena, može
dovesti do deformacije ili kvara uređaja.
• Ne koristite AC adapter na kosim površinama kao npr. između zida i namještaja.
U slučaju nepravilnosti u radu, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Pogledajte sliku.
1 Spojite AC adapter u DC IN prikljuak na ureaju kojeg koristite.
2 Spojite mre"ni kabel u AC adapter.
3 Spojite mre"ni kabel u zidnu utinicu.
Download PDF

advertising